Tử vi

Đồng Lương Dần Thân Cách

Thiên Đồng và Thiên Lương là hai cát tinh chủ phúc hậu và may mắn trong bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương, tối hỉ cư Dần Thân, Đồng Lương được cát tinh vây chiếu là cách cục đại cát, phú quý lâu dài, nếu bị Linh Tinh tối kỵ bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương nhưng được một trong hai sao Lộc ( Hóa Lộc, Lộc Tồn ) hoặc được cả hai thì chủ đại phú, kinh doanh đại phát. ” Đồng Lương ngộ Khôi Quyền, tăng phùng Linh Kỵ giao lai Song Lộc hoạch đạt phú cường”, nếu có thêm Khôi Việt Xương Khúc và Tam Hóa thì ắt là người đứng đầu quốc gia, chức vị quan trọng, nắm giữ quyền lớn. Nhưng nếu không thành cách thì tùy theo mức độ mà được công danh thì mất tuổi thọ, được tuổi thọ thì mất danh vị,…. tùy hung cát tinh luận đoán. Nhìn chung, cách này được gọi là hay nhất trong 6 cách cục chính yếu của Thiên Đồng và Thiên Lương. Đối cung là Vô Chính Diệu tốt hơn nhiều khi có Cự Môn và Thái Dương ngồi tại đó. Để thành cách thì phải xét đến các bàng tinh, kỵ gặp Hỏa Linh ở đây, nếu ở Dần được Hỏa Tinh có Hóa Lộc không luận là xấu mà chỉ bị tai hại về mặt tình cảm, chủ nay giận mai hờn, tính tình thất thường, nhưng công danh địa vị không ảnh hưởng mà có chiều hướng tăng, không nên hội họp thêm sát tinh ở đây. Gặp Linh Tinh thì nên có Kỵ Quyền tạo thành cách cục Linh Kỵ Quyền chủ lá cờ của một tổ chức, lớn hay nhỏ tùy sao quan trọng hội họp, nhưng chỉ cần nhỏ thì cũng đã sung sướng biết bao nhiêu.

Đồng Lương Dần Thân nếu Không Kiếp ở ngay bản cung không có thêm ác sát mà gia thêm cát tinh Tả Hữu Xương Khúc, hoặc Binh Tướng Tả Hữu, chủ mệnh khuynh hướng tư tưởng sáng tạo, dễ đạt cảnh bạo phát bạo tàn vì Không Kiếp Dần Thân chủ được nhiều hơn mất nhưng với điều kiện là không gặp thêm hung tinh, nếu có Đà La luận khác vì khi đó hình thành cách Lưỡng La, chủ bị mắc bẫy không ngờ đến Không Kiếp, mà gặp nạn. Đồng Lương ở đây không ngại gặp Tang Hổ Khốc Hư, thậm chí còn khiến nhóm sao nặng hơn là Tang Hổ Điếu Binh phải hóa cát, kỵ nhất là gặp Phi Việt Hỏa Linh Hình chủ xấu, gặp Kỵ Hình không mấy xấu vì Thiên Cơ hợp với bộ Kỵ Hình chủ cật vấn, tất nhiên là nếu không có Hóa Khoa thì cũng luận theo chiều hướng không tốt. Thiên Cơ ở tam hợp kỵ gặp Tang Môn đồng cung chủ cơ thể bị chôn vùi. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương rất cần tam hóa, cần nhất là Hóa Lộc vì dễ gặp Hỏa Linh ở tam hợp, phải có sao này để cát hóa, sau đó đến Hóa Khoa rồi đến Hóa Quyền, gặp Hóa Kỵ không ngại, tức bất kỵ. Gặp Lộc Tồn không thêm Không Vong là tối hỉ, vì được Quốc Ấn tam hợp Đồng Âm tức là tất cả đều đồng lòng, Quốc Ấn chủ liên quan đến quốc gia, không gặp sao Phá Quân và Cự Môn ở tam hợp nên trường hợp này là đẹp nhất của Lộc Tồn, tất nhiên là với điều kiện không gặp Không Vong, gặp Không Kiếp rất kỵ, gặp Triệt chiết giảm nhẹ, gặp Tuần đa số trường hợp là hợp cách.

Mệnh Đồng Lương có những nấc khác nhau tương đương với từng địa vị trong xã hội, có Xương Khúc thì thiên về nghệ thuật, thêm Khôi Việt thì làm quan lớn, có thêm Tam Hóa thì địa vị quan trọng trong xã hội, Đại Hao thêm to lớn, Tam Minh Đào Hồng Hỉ chủ sớm có công danh, quan trọng hơn là cần một điểm nhất sát tinh để thành công, Kình Dương rất hợp cách kinh thương, nếu có Đà La thì cần Phượng Cát để được ngưỡng mộ và Đà La + Phượng Các cũng chủ bành trướng, xây dựng sự nghiệp. Nhược điểm của cách này là sức khỏe không được tốt, chủ phải chống bệnh tật, nhỏ hay lớn là tùy hung cát tinh tam hợp chiếu hoặc đồng độ. Hạn Đồng Lương gặp ở Dần Thân nếu hợp cách chủ được may mắn lớn, được bình an yên tâm qua hạn, vì Đồng Lương còn là ruộng đồng, cơm ăn áo mặc đủ cho ta liên tưởng đến cuộc sống thanh bình không bệnh hoạn, tai họa. Xấu là cảnh ruộng đồng bạc màu, ảm đạm, vì thế nên kỵ Hỏa Linh một chủ nóng, cháy, một chủ lạnh, héo. ” Cơ nguyệt đồng lương tối kỵ Hỏa Linh xâm phá”, bộ Hỏa Linh kỵ với CNĐL còn tùy trường hợp, có bàng tinh hợp cách không luận như vậy.

Bạn đang xem: Đồng Lương Dần Thân Cách

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đồng Lương Dần Thân Cách

Thiên Đồng và Thiên Lương là hai cát tinh chủ phúc hậu và may mắn trong bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương, tối hỉ cư Dần Thân, Đồng Lương được cát tinh vây chiếu là cách cục đại cát, phú quý lâu dài, nếu bị Linh Tinh tối kỵ bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương nhưng được một trong hai sao Lộc ( Hóa Lộc, Lộc Tồn ) hoặc được cả hai thì chủ đại phú, kinh doanh đại phát. ” Đồng Lương ngộ Khôi Quyền, tăng phùng Linh Kỵ giao lai Song Lộc hoạch đạt phú cường”, nếu có thêm Khôi Việt Xương Khúc và Tam Hóa thì ắt là người đứng đầu quốc gia, chức vị quan trọng, nắm giữ quyền lớn. Nhưng nếu không thành cách thì tùy theo mức độ mà được công danh thì mất tuổi thọ, được tuổi thọ thì mất danh vị,…. tùy hung cát tinh luận đoán. Nhìn chung, cách này được gọi là hay nhất trong 6 cách cục chính yếu của Thiên Đồng và Thiên Lương. Đối cung là Vô Chính Diệu tốt hơn nhiều khi có Cự Môn và Thái Dương ngồi tại đó. Để thành cách thì phải xét đến các bàng tinh, kỵ gặp Hỏa Linh ở đây, nếu ở Dần được Hỏa Tinh có Hóa Lộc không luận là xấu mà chỉ bị tai hại về mặt tình cảm, chủ nay giận mai hờn, tính tình thất thường, nhưng công danh địa vị không ảnh hưởng mà có chiều hướng tăng, không nên hội họp thêm sát tinh ở đây. Gặp Linh Tinh thì nên có Kỵ Quyền tạo thành cách cục Linh Kỵ Quyền chủ lá cờ của một tổ chức, lớn hay nhỏ tùy sao quan trọng hội họp, nhưng chỉ cần nhỏ thì cũng đã sung sướng biết bao nhiêu.

Đồng Lương Dần Thân nếu Không Kiếp ở ngay bản cung không có thêm ác sát mà gia thêm cát tinh Tả Hữu Xương Khúc, hoặc Binh Tướng Tả Hữu, chủ mệnh khuynh hướng tư tưởng sáng tạo, dễ đạt cảnh bạo phát bạo tàn vì Không Kiếp Dần Thân chủ được nhiều hơn mất nhưng với điều kiện là không gặp thêm hung tinh, nếu có Đà La luận khác vì khi đó hình thành cách Lưỡng La, chủ bị mắc bẫy không ngờ đến Không Kiếp, mà gặp nạn. Đồng Lương ở đây không ngại gặp Tang Hổ Khốc Hư, thậm chí còn khiến nhóm sao nặng hơn là Tang Hổ Điếu Binh phải hóa cát, kỵ nhất là gặp Phi Việt Hỏa Linh Hình chủ xấu, gặp Kỵ Hình không mấy xấu vì Thiên Cơ hợp với bộ Kỵ Hình chủ cật vấn, tất nhiên là nếu không có Hóa Khoa thì cũng luận theo chiều hướng không tốt. Thiên Cơ ở tam hợp kỵ gặp Tang Môn đồng cung chủ cơ thể bị chôn vùi. Bộ Cơ Nguyệt Đồng Lương rất cần tam hóa, cần nhất là Hóa Lộc vì dễ gặp Hỏa Linh ở tam hợp, phải có sao này để cát hóa, sau đó đến Hóa Khoa rồi đến Hóa Quyền, gặp Hóa Kỵ không ngại, tức bất kỵ. Gặp Lộc Tồn không thêm Không Vong là tối hỉ, vì được Quốc Ấn tam hợp Đồng Âm tức là tất cả đều đồng lòng, Quốc Ấn chủ liên quan đến quốc gia, không gặp sao Phá Quân và Cự Môn ở tam hợp nên trường hợp này là đẹp nhất của Lộc Tồn, tất nhiên là với điều kiện không gặp Không Vong, gặp Không Kiếp rất kỵ, gặp Triệt chiết giảm nhẹ, gặp Tuần đa số trường hợp là hợp cách.

Mệnh Đồng Lương có những nấc khác nhau tương đương với từng địa vị trong xã hội, có Xương Khúc thì thiên về nghệ thuật, thêm Khôi Việt thì làm quan lớn, có thêm Tam Hóa thì địa vị quan trọng trong xã hội, Đại Hao thêm to lớn, Tam Minh Đào Hồng Hỉ chủ sớm có công danh, quan trọng hơn là cần một điểm nhất sát tinh để thành công, Kình Dương rất hợp cách kinh thương, nếu có Đà La thì cần Phượng Cát để được ngưỡng mộ và Đà La + Phượng Các cũng chủ bành trướng, xây dựng sự nghiệp. Nhược điểm của cách này là sức khỏe không được tốt, chủ phải chống bệnh tật, nhỏ hay lớn là tùy hung cát tinh tam hợp chiếu hoặc đồng độ. Hạn Đồng Lương gặp ở Dần Thân nếu hợp cách chủ được may mắn lớn, được bình an yên tâm qua hạn, vì Đồng Lương còn là ruộng đồng, cơm ăn áo mặc đủ cho ta liên tưởng đến cuộc sống thanh bình không bệnh hoạn, tai họa. Xấu là cảnh ruộng đồng bạc màu, ảm đạm, vì thế nên kỵ Hỏa Linh một chủ nóng, cháy, một chủ lạnh, héo. ” Cơ nguyệt đồng lương tối kỵ Hỏa Linh xâm phá”, bộ Hỏa Linh kỵ với CNĐL còn tùy trường hợp, có bàng tinh hợp cách không luận như vậy.

(Dẫn theo trang tuvinghiemli.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button