Tử vi

Đồng Lương Dần Thân

DầnThân cung : Đồng Lương,

Đồng hóa Lộc, tất bị Kình hoặc Đà chiếu xạ / Sự nghiệp cung Cơhóa Quyền /Thái âmđộc tọa, có KìnhĐà tịnh chiếu, hoặc Đà đồng độ. tài bạch cung

Bạn đang xem: Đồng Lương Dần Thân

kết cấu tinh hệ này, thích Kìnhkhông thích Đà. Đà la chiếu hội thích lười biếnggiải trí, hội thêm khoa văn chưdiệu cùng đào hoa, ắt nghiên cứutính khí và phong cách, Sự nghiệp Tài bạch do đó lãnh thối.

Nếu có Kình kích phát, tất sự nghiệp có thể bình ổn phát triển,mà tài nguyên cũng do đó thuận toại.

Duy nếu Tài bạch cung Thái-âmĐà đồng độ, ắt đắc tài phí lực, và tài nguyên thường có chướngngại, nhiều cạnh tranh, nhiều bôn ba lao lục. Như không có Đà đồng độ,tất tiến tài hết sức phí lực.

Đồng Lương bổn chất lợi ởphục vụ, cũng chủ danh tiếng, nhưXương hóa Khoacàng phải chú ý bồi dưỡng vinh dự cho mình.

đồng hội,

MãoDậu cung : Thiên-đồng độc tọa. Đồng hóa Lộc / đối cung Tháiâm / Tài bạch cung Cự môn cùng Lộc tồn đồng hội / sự nghiệp cung Cơ hóa Quyền. Quyền LộcThiên đồng [Lộc điệt] chủ dưỡng thành tâm lý ỷ lại. Nữ mệnh quá lo làm đẹp, tham hưởng an dật, như vậy cơ hội tuy nhiều, thường dễvấp ngã. Tài bạch cung Cự môn đắc Lộc, cùng Thái dương đối chiếu, vì thế tại hợi cung tốt hơn tịcung. Thái dương miếu vượng, tất chủ đượcdị tộc đề bạt hoặc trợ giúp. lấy kinhdoanh bán lẽ, mang theo sắc thái khẩu thiệt, hoặc công việc tốn tâm lực. Tử tức cung tuy Liêm hóa Kị,nhưng đồng triền Thiên-tướng. nhưthành cục [Tài Ám giáp Ấn], cũng chủ đượchạ thuộc trợ lực. nếu không có cách cục này, thuộc hạ thường thường dễ làm người dưng.

hội, vì vậy sự nghiệp sáng sủa, nhưng vẫn không nên Mệnhcung

ThìnTuất cung : Thiên-đồng độc tọa.Đồng hóa Lộc, có Đà lađồng độ, hoặc bị Kình Đà chiếu hội /sự nghiệp cung Cơ ÂmCơ hóa Quyền, tất bị Kình hoặc Đà chiếu xạ / tài bạch cung Thiên-lương,hoặc cùng Kình đồng độ, hoặc bị Kình Đà chiếu xạ. – tại thìn cung : Đồng cùng Đà đồng độ, dễ chậm trễ. tàibạch chật vật tranh cãi – tại tuất cung : ĐồngKình Đà chiếu xạ kích phát, nhưng Tài bạch cung Thiên lươngKình,đối cung Thái-dương lại lạc hãm, lựchóa giải không đủ, khó đắc tài và nhiềukhốn nạo, tỏa chiết. Chủ trung niênphấn phát, nhiều gian nan nhưng sau cũng thành tựu, nếu trong đời do tài mà khởikiện tụng, hoặc tranh chấp ngầm, hạ thuộc trợ lực cũng không đủ.Loại tinh hệ này, không nên xem nhẹ cũng không nên quá trọng tiền tài, nếu không tất có bất lợi.

triền

TịHợi cung : Thiên-đồng độc tọa.Đồng hóa Lộc đồng hội Lộc-tồn,thành cách điệt Lộc, thường chủ thừa kế Phụ ấm tạo thành sản nghiệp.Tài bạch cung tá hội Thái-dươngThái-âm; người tá sửu cung kiến Lộc tồn, lợi hơn tá nhập ở mùi cung, động đãng ít hơn, vì vậy tị cung Đồng hóa Lộc tốt hơn. Đãn tị cung Đồng [điệtLộc], tuy có Phụ ấm, vẫn dễ thành [nhân tuần cẩu thả], duy Sự nghiệp có lúc nguy cơ thường bị hạ thuộctranh đọat, sau mới sanh chấn phấn cải cách. Sự nghiệp cung Cơ CựCơ hóa Quyền, cũng có ý vị [thoái tổ tự hưng]. tấtphải phí tận tâm lực, sau sự nghiệp mới đắcthành tựu. Như Xương hóa Khoa đồnghội, ắt tăng gia ổn định sự nghiệp. Mệnh cung kiến đào hoa chưdiệu, chủ táng chí. Nữ mệnh càng lo“hư không”. Kiến Không diệudanh sĩ nhàn nhã, nữ mệnh càng nhiều [hoa nguyệt hư không].

THÁI-ÂM hóa Lộc (can Đinh) .Thái âm là tài tinh, tự nhiên thích hóaLộc. Chủ giàu có. nhưng so với Vũ khúc, có thể nói, Thái âmkhiếm khuyết hành độngsanh tài, thiếu cạnh tranh lực. có thể phú hay không. vẫn phải xem vậntrình có lợi không; hoặc đại vận tài khí phong doanh mà định. nếu không dù hóa Lộc, cũng chủ đại khái thôi. Hơn nữa, lúc Âm hóa Lộc, tấtđồng thời Cựhóa Kị tại Phúc đức cung. Phúc đức cung ảnh hưởng Tài bạch cung(hai cung này vĩnh viễn tương xung), Tháiâm vốn có một loại khí chất tự do, dễ bị ảnh hưởng của Cựhóa Kị, vẫn biến thành thích cạnh tranh, và nội tâm lo lắng,bổn chất cũ thay đỗi đáng kể. lại do cạnh tranh không tốt mà buộc phải cạnhtranh, nhân sanh tự nhiên nhiều sự đáng tiếc. Vì vậy mệnh Âm hóa Lộc,không bằng tại đại vận hóa Lộc. do ởđại vận không chủ bổn chất, mà chủ tài nguyên thuận toại. tại hãm cung Âm hóa Lộc,tâm lí cảm thấy mình giàu có; nếukhông có tinh diệu khác phối hiệp, không chủ [tài lộc phong doanh]. Duy đối với bất lợi lục thân mà nói, Âm hóa Lộc tính chất có cải thiện. Nguyên cục Âm hóa Lộc, tạilưu niên đại hạn hóa Kị, khả dĩ thídụ bị tiền tài choáng mắt, dẫn đến thèmmuốn, không nên bị dẫn dụ đầu tư, càng phải tránh do cảm tình mà phá tài.Nguyên cục Âm hóa Kị, tạilưu niên đại hạn hóa Lộc, chỉ cần không bị dẫn dụ đầu tư, có thể tại bốicảnh [thị phi phân nạo] lại thuận lợi tiến tài. Nguyên Mệnh Âm hóa Lộc, Phúcđức cung Cựhóa Kị, vô luận nam nữ đều phảixem trọng vấn đề tình cảm, nếu không thể lấy ý chí lực khắc phục sự quyến rủcủa tình cảm, ắt nhân sanh nhiều khốn nhiễu,nhưng vẫn như một phong trào tình ái.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Đồng Lương Dần Thân

DầnThân cung : Đồng Lương,

Đồng hóa Lộc, tất bị Kình hoặc Đà chiếu xạ / Sự nghiệp cung Cơhóa Quyền /Thái âmđộc tọa, có KìnhĐà tịnh chiếu, hoặc Đà đồng độ. tài bạch cung

kết cấu tinh hệ này, thích Kìnhkhông thích Đà. Đà la chiếu hội thích lười biếnggiải trí, hội thêm khoa văn chưdiệu cùng đào hoa, ắt nghiên cứutính khí và phong cách, Sự nghiệp Tài bạch do đó lãnh thối.

Nếu có Kình kích phát, tất sự nghiệp có thể bình ổn phát triển,mà tài nguyên cũng do đó thuận toại.

Duy nếu Tài bạch cung Thái-âmĐà đồng độ, ắt đắc tài phí lực, và tài nguyên thường có chướngngại, nhiều cạnh tranh, nhiều bôn ba lao lục. Như không có Đà đồng độ,tất tiến tài hết sức phí lực.

Đồng Lương bổn chất lợi ởphục vụ, cũng chủ danh tiếng, nhưXương hóa Khoacàng phải chú ý bồi dưỡng vinh dự cho mình.

đồng hội,

MãoDậu cung : Thiên-đồng độc tọa. Đồng hóa Lộc / đối cung Tháiâm / Tài bạch cung Cự môn cùng Lộc tồn đồng hội / sự nghiệp cung Cơ hóa Quyền. Quyền LộcThiên đồng [Lộc điệt] chủ dưỡng thành tâm lý ỷ lại. Nữ mệnh quá lo làm đẹp, tham hưởng an dật, như vậy cơ hội tuy nhiều, thường dễvấp ngã. Tài bạch cung Cự môn đắc Lộc, cùng Thái dương đối chiếu, vì thế tại hợi cung tốt hơn tịcung. Thái dương miếu vượng, tất chủ đượcdị tộc đề bạt hoặc trợ giúp. lấy kinhdoanh bán lẽ, mang theo sắc thái khẩu thiệt, hoặc công việc tốn tâm lực. Tử tức cung tuy Liêm hóa Kị,nhưng đồng triền Thiên-tướng. nhưthành cục [Tài Ám giáp Ấn], cũng chủ đượchạ thuộc trợ lực. nếu không có cách cục này, thuộc hạ thường thường dễ làm người dưng.

hội, vì vậy sự nghiệp sáng sủa, nhưng vẫn không nên Mệnhcung

ThìnTuất cung : Thiên-đồng độc tọa.Đồng hóa Lộc, có Đà lađồng độ, hoặc bị Kình Đà chiếu hội /sự nghiệp cung Cơ ÂmCơ hóa Quyền, tất bị Kình hoặc Đà chiếu xạ / tài bạch cung Thiên-lương,hoặc cùng Kình đồng độ, hoặc bị Kình Đà chiếu xạ. – tại thìn cung : Đồng cùng Đà đồng độ, dễ chậm trễ. tàibạch chật vật tranh cãi – tại tuất cung : ĐồngKình Đà chiếu xạ kích phát, nhưng Tài bạch cung Thiên lươngKình,đối cung Thái-dương lại lạc hãm, lựchóa giải không đủ, khó đắc tài và nhiềukhốn nạo, tỏa chiết. Chủ trung niênphấn phát, nhiều gian nan nhưng sau cũng thành tựu, nếu trong đời do tài mà khởikiện tụng, hoặc tranh chấp ngầm, hạ thuộc trợ lực cũng không đủ.Loại tinh hệ này, không nên xem nhẹ cũng không nên quá trọng tiền tài, nếu không tất có bất lợi.

triền

TịHợi cung : Thiên-đồng độc tọa.Đồng hóa Lộc đồng hội Lộc-tồn,thành cách điệt Lộc, thường chủ thừa kế Phụ ấm tạo thành sản nghiệp.Tài bạch cung tá hội Thái-dươngThái-âm; người tá sửu cung kiến Lộc tồn, lợi hơn tá nhập ở mùi cung, động đãng ít hơn, vì vậy tị cung Đồng hóa Lộc tốt hơn. Đãn tị cung Đồng [điệtLộc], tuy có Phụ ấm, vẫn dễ thành [nhân tuần cẩu thả], duy Sự nghiệp có lúc nguy cơ thường bị hạ thuộctranh đọat, sau mới sanh chấn phấn cải cách. Sự nghiệp cung Cơ CựCơ hóa Quyền, cũng có ý vị [thoái tổ tự hưng]. tấtphải phí tận tâm lực, sau sự nghiệp mới đắcthành tựu. Như Xương hóa Khoa đồnghội, ắt tăng gia ổn định sự nghiệp. Mệnh cung kiến đào hoa chưdiệu, chủ táng chí. Nữ mệnh càng lo“hư không”. Kiến Không diệudanh sĩ nhàn nhã, nữ mệnh càng nhiều [hoa nguyệt hư không].

THÁI-ÂM hóa Lộc (can Đinh) .Thái âm là tài tinh, tự nhiên thích hóaLộc. Chủ giàu có. nhưng so với Vũ khúc, có thể nói, Thái âmkhiếm khuyết hành độngsanh tài, thiếu cạnh tranh lực. có thể phú hay không. vẫn phải xem vậntrình có lợi không; hoặc đại vận tài khí phong doanh mà định. nếu không dù hóa Lộc, cũng chủ đại khái thôi. Hơn nữa, lúc Âm hóa Lộc, tấtđồng thời Cựhóa Kị tại Phúc đức cung. Phúc đức cung ảnh hưởng Tài bạch cung(hai cung này vĩnh viễn tương xung), Tháiâm vốn có một loại khí chất tự do, dễ bị ảnh hưởng của Cựhóa Kị, vẫn biến thành thích cạnh tranh, và nội tâm lo lắng,bổn chất cũ thay đỗi đáng kể. lại do cạnh tranh không tốt mà buộc phải cạnhtranh, nhân sanh tự nhiên nhiều sự đáng tiếc. Vì vậy mệnh Âm hóa Lộc,không bằng tại đại vận hóa Lộc. do ởđại vận không chủ bổn chất, mà chủ tài nguyên thuận toại. tại hãm cung Âm hóa Lộc,tâm lí cảm thấy mình giàu có; nếukhông có tinh diệu khác phối hiệp, không chủ [tài lộc phong doanh]. Duy đối với bất lợi lục thân mà nói, Âm hóa Lộc tính chất có cải thiện. Nguyên cục Âm hóa Lộc, tạilưu niên đại hạn hóa Kị, khả dĩ thídụ bị tiền tài choáng mắt, dẫn đến thèmmuốn, không nên bị dẫn dụ đầu tư, càng phải tránh do cảm tình mà phá tài.Nguyên cục Âm hóa Kị, tạilưu niên đại hạn hóa Lộc, chỉ cần không bị dẫn dụ đầu tư, có thể tại bốicảnh [thị phi phân nạo] lại thuận lợi tiến tài. Nguyên Mệnh Âm hóa Lộc, Phúcđức cung Cựhóa Kị, vô luận nam nữ đều phảixem trọng vấn đề tình cảm, nếu không thể lấy ý chí lực khắc phục sự quyến rủcủa tình cảm, ắt nhân sanh nhiều khốn nhiễu,nhưng vẫn như một phong trào tình ái.

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button