Tử vi

Dụng sát tinh và cách tác họa

Dụng sát tinh và cách tác họa

Trong hàng ngàn vạn lá số Tử Vi thì ít có người tránh được Sát Tinh tại Mệnh Tài Quan, cũng không phải Mệnh vô Sát là tốt đẹp. Trong thực tế ngoài cuộc sống cũng mỗi người một lá số, trường hợp rộng cả một quốc gia thì tỉ lệ lá số càng gần bằng nhau. Như vậy, số lượng Sát Tinh thủ Mệnh đã nhiều, chưa kể tới việc Mệnh Tài Quan. Nhưng thực tế thì có mấy ai dụng được Sát Tinh, có mấy ai thành công được trong xã hội. Sát Tinh đắc dụng trên lá số Tử Vi khi được các hóa khí như Khoa Quyền Lộc, các bàng tinh tác động tạo thành tổ hợp có tính chất hợp lí. Như với sao Thiên Hình chủ hình phạt, thương tích. Gặp Binh Tướng hình thành cách Binh Hình Tướng Ấn thuộc võ cách hoặc văn cách nhưng ý nghĩa là người có đứng đầu hoặc nằm trong bộ phận đứng đầu có hình tượng, trang phục đặc trưng. Không phải cách cục này luôn có ý nghĩa như vậy, chỉ cần thêm bớt các Sát Tinh khác hay sao không hợp cách cho ra ý nghĩa khác. Sát Tinh khi không thể dụng được thì sinh ra tai họa. Nhìn những tính cách của người thành công khi mang sát tinh và thất bại bị họa di Sát sẽ nhận ra được những điểm chung của hai cách.

Có người dù nóng tính, có Hỏa Tinh nhưng thành công vì cương quyết, kiên trì, bền chí để thành công. Có người lại bị tính nóng của Hỏa Tinh tác họa, gây ra hoặc bị những việc như nóng giận dẫn đến đâm chém, tự gây thương tích lẫn nhau. Khác biệt nằm ở việc hợp hay không hợp, nhưng để hợp cách cũng là cả một sự phối hợp khó đạt. Tỉ lệ số người cùng có Hỏa Tinh thủ Mệnh và số người có được địa vị, tiền bạc, lợi ích từ sao này là một sự chênh lệch rất lớn. Như việc nói cả nghìn người có một người tùy theo mức độ thành công của Mệnh tạo. Động lực, lý tưởng cao lớn, mang khí cải tạo xã hội theo chiều hướng tốt là một tính cách nằm trong Mệnh, và phải cần tổ hợp sao mạnh mới có thể tạo ra. Trong các bàng tinh tăng sức quan trọng của tổ hợp, các sao như Hồng Loan, Quốc Ấn, Thái Tuế, Đại Hao, Hóa Khoa, Kình Dương, Khôi Việt,… là các sao tụ tập tăng thêm đặc tính cho cách cục. Như có nhiều bàng tinh thì cung sở hữu và tam hợp của nó là tổ hợp trọng điểm. Không chỉ các sao này làm tăng tính quan trọng, ở đây là việc gia tăng tất cả các tính chất, tức tính chất chung. Trường hợp tiếp theo là gia tăng tính chất riêng biệt. Như Thiên Hình có tính hình khắc, lại thêm Thất Sát gia tăng đặc tính này. Tương tự với một số bộ sao vượng quá hóa hung khi các tính chất có cả xấu được gia tăng quá mức như cách Linh Xương Đà Vũ. Cũng lập luận với các tính chất may mắn, thành công. Sát Tinh được dụng khi tính sát không trở nên nặng thêm và không có các sao tác động mạnh khiến Sát mang thêm các tính chất xấu khác gây họa. Như việc Thiên Hình có tính Sát, lại thêm Hóa Kỵ gia tăng khuyết điểm thành cách xấu Kỵ Hình. Một Không Kiếp khác với Không Kiếp Hỏa, lại khác với Không Kiếp Hỏa Linh Hình. Nhìn chung các hung tinh đều là việc tính chất trở nên thái quá, cần các sao bình ổn nhưng không xung đột về tính chất. Như việc gặp Tả Hữu chủ tính tình khắc khoan, bình hậu có thể thay đổi Hỏa Linh. Tả Hữu chỉ hóa thành Khoa nên mang nhiều đặc điểm tốt khi đáo tiểu Hạn. Sát Tinh chỉ gây họa khi gặp trợ lực, và đa số các trường hợp ngộ Sát đều gặp các sao tác họa thêm, hoặc cả giảm và tăng. Một Địa Kiếp dụng được thành trợ lực cả trăm, nghìn lá số khó tìm được, nhưng sức mạnh danh vọng quyền tài không thua kém một lá số thượng cách toàn cát tinh củng Mệnh. Khi đó Địa Kiếp và tổ hợp này không còn các tính chất tai kiếp, sát phạt, hiểm gian như cũ mà thay đổi tùy theo mức độ hoàn toàn.

Bạn đang xem: Dụng sát tinh và cách tác họa

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Dụng sát tinh và cách tác họa

Dụng sát tinh và cách tác họa

Trong hàng ngàn vạn lá số Tử Vi thì ít có người tránh được Sát Tinh tại Mệnh Tài Quan, cũng không phải Mệnh vô Sát là tốt đẹp. Trong thực tế ngoài cuộc sống cũng mỗi người một lá số, trường hợp rộng cả một quốc gia thì tỉ lệ lá số càng gần bằng nhau. Như vậy, số lượng Sát Tinh thủ Mệnh đã nhiều, chưa kể tới việc Mệnh Tài Quan. Nhưng thực tế thì có mấy ai dụng được Sát Tinh, có mấy ai thành công được trong xã hội. Sát Tinh đắc dụng trên lá số Tử Vi khi được các hóa khí như Khoa Quyền Lộc, các bàng tinh tác động tạo thành tổ hợp có tính chất hợp lí. Như với sao Thiên Hình chủ hình phạt, thương tích. Gặp Binh Tướng hình thành cách Binh Hình Tướng Ấn thuộc võ cách hoặc văn cách nhưng ý nghĩa là người có đứng đầu hoặc nằm trong bộ phận đứng đầu có hình tượng, trang phục đặc trưng. Không phải cách cục này luôn có ý nghĩa như vậy, chỉ cần thêm bớt các Sát Tinh khác hay sao không hợp cách cho ra ý nghĩa khác. Sát Tinh khi không thể dụng được thì sinh ra tai họa. Nhìn những tính cách của người thành công khi mang sát tinh và thất bại bị họa di Sát sẽ nhận ra được những điểm chung của hai cách.

Có người dù nóng tính, có Hỏa Tinh nhưng thành công vì cương quyết, kiên trì, bền chí để thành công. Có người lại bị tính nóng của Hỏa Tinh tác họa, gây ra hoặc bị những việc như nóng giận dẫn đến đâm chém, tự gây thương tích lẫn nhau. Khác biệt nằm ở việc hợp hay không hợp, nhưng để hợp cách cũng là cả một sự phối hợp khó đạt. Tỉ lệ số người cùng có Hỏa Tinh thủ Mệnh và số người có được địa vị, tiền bạc, lợi ích từ sao này là một sự chênh lệch rất lớn. Như việc nói cả nghìn người có một người tùy theo mức độ thành công của Mệnh tạo. Động lực, lý tưởng cao lớn, mang khí cải tạo xã hội theo chiều hướng tốt là một tính cách nằm trong Mệnh, và phải cần tổ hợp sao mạnh mới có thể tạo ra. Trong các bàng tinh tăng sức quan trọng của tổ hợp, các sao như Hồng Loan, Quốc Ấn, Thái Tuế, Đại Hao, Hóa Khoa, Kình Dương, Khôi Việt,… là các sao tụ tập tăng thêm đặc tính cho cách cục. Như có nhiều bàng tinh thì cung sở hữu và tam hợp của nó là tổ hợp trọng điểm. Không chỉ các sao này làm tăng tính quan trọng, ở đây là việc gia tăng tất cả các tính chất, tức tính chất chung. Trường hợp tiếp theo là gia tăng tính chất riêng biệt. Như Thiên Hình có tính hình khắc, lại thêm Thất Sát gia tăng đặc tính này. Tương tự với một số bộ sao vượng quá hóa hung khi các tính chất có cả xấu được gia tăng quá mức như cách Linh Xương Đà Vũ. Cũng lập luận với các tính chất may mắn, thành công. Sát Tinh được dụng khi tính sát không trở nên nặng thêm và không có các sao tác động mạnh khiến Sát mang thêm các tính chất xấu khác gây họa. Như việc Thiên Hình có tính Sát, lại thêm Hóa Kỵ gia tăng khuyết điểm thành cách xấu Kỵ Hình. Một Không Kiếp khác với Không Kiếp Hỏa, lại khác với Không Kiếp Hỏa Linh Hình. Nhìn chung các hung tinh đều là việc tính chất trở nên thái quá, cần các sao bình ổn nhưng không xung đột về tính chất. Như việc gặp Tả Hữu chủ tính tình khắc khoan, bình hậu có thể thay đổi Hỏa Linh. Tả Hữu chỉ hóa thành Khoa nên mang nhiều đặc điểm tốt khi đáo tiểu Hạn. Sát Tinh chỉ gây họa khi gặp trợ lực, và đa số các trường hợp ngộ Sát đều gặp các sao tác họa thêm, hoặc cả giảm và tăng. Một Địa Kiếp dụng được thành trợ lực cả trăm, nghìn lá số khó tìm được, nhưng sức mạnh danh vọng quyền tài không thua kém một lá số thượng cách toàn cát tinh củng Mệnh. Khi đó Địa Kiếp và tổ hợp này không còn các tính chất tai kiếp, sát phạt, hiểm gian như cũ mà thay đổi tùy theo mức độ hoàn toàn.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button