Tử vi

Dưới nguyên năm xưa tử bạch phi tinh nhập bà con cô cậu

Bạn đang xem: Dưới nguyên năm xưa tử bạch phi tinh nhập bà con cô cậu

Dưới

 

Nguyên

Bảy đỏ

Giáp

Quý dậu

Nhâm ngọ

Tân mão

Canh tử

Kỷ dậu

Mậu ngọ

Sáu bạch

Ất sửu

Giáp tuất

Quý chưa

Nhâm thìn

Tân sửu

Canh tuất

Kỷ mùi

Năm vàng

Bính dần

Ất hợi

Giáp thân

Quý tị

Nhâm dần

Tân hợi

Canh thân

Bốn bích

Đinh Mão

Bính tý

Ất dậu

Giáp ngọ

Quý mão

Nhâm tí

Tân dậu

Ba bích

Mậu thìn

Đinh Sửu

Bính tuất

Ất chưa

Giáp thìn

Quý xấu

Nhâm tuất

Nhị hắc

Kỉ tỵ

Mậu dần

Đinh Hợi

Bính thân

Ất tị

Giáp dần

Quý hợi

Trắng nhợt

Canh ngọ

 

Đã mão

Mậu tử

Đinh dậu

Bính ngọ

Ất mão

 

Cửu tử

Tân Mùi

Canh thìn

Mình xấu

Mậu tuất

Đinh Mùi

Bính thìn

 

Tám bạch

Nhâm thân

Tân tị

Canh dần

Kỷ hợi

Mậu thân

Đinh tị

 (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Dưới nguyên năm xưa tử bạch phi tinh nhập bà con cô cậu

Dưới

 

Nguyên

Bảy đỏ

Giáp

Quý dậu

Nhâm ngọ

Tân mão

Canh tử

Kỷ dậu

Mậu ngọ

Sáu bạch

Ất sửu

Giáp tuất

Quý chưa

Nhâm thìn

Tân sửu

Canh tuất

Kỷ mùi

Năm vàng

Bính dần

Ất hợi

Giáp thân

Quý tị

Nhâm dần

Tân hợi

Canh thân

Bốn bích

Đinh Mão

Bính tý

Ất dậu

Giáp ngọ

Quý mão

Nhâm tí

Tân dậu

Ba bích

Mậu thìn

Đinh Sửu

Bính tuất

Ất chưa

Giáp thìn

Quý xấu

Nhâm tuất

Nhị hắc

Kỉ tỵ

Mậu dần

Đinh Hợi

Bính thân

Ất tị

Giáp dần

Quý hợi

Trắng nhợt

Canh ngọ

 

Đã mão

Mậu tử

Đinh dậu

Bính ngọ

Ất mão

 

Cửu tử

Tân Mùi

Canh thìn

Mình xấu

Mậu tuất

Đinh Mùi

Bính thìn

 

Tám bạch

Nhâm thân

Tân tị

Canh dần

Kỷ hợi

Mậu thân

Đinh tị

 (Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button