Tử vi

Dương Lương Xương Lộc hội

Tính chất bố cục Dương Lương Xương Lộc

Thực chất đây là sự phối hợp nhiều tính chất giữa chính tinh và bàng tinh, qua đó hình thành cách cục hay chủ sự nổi danh bởi việc học. Thường có câu phú đi cùng cách cục này ” Dương Lương Xương Lộc hội lô truyền đệ nhất danh”. Bố cục sao thuộc văn cách. Thái Dương và Thiên Lương giao hội tức gặp cả bộ Âm Lương hình thành cách Âm Dương Lương. Tính chất của bộ sao Âm Dương Lương có tính may mắn và sự công khai, dương lên của sao Thái Dương. Dương Lương đồng cung tính chất rõ rệt hơn việc tam hợp, khi đó chủ được sự thành công do may mắn và tài năng của Thiên Lương. Vũ Tham Cơ Lương là các sao chủ có tài, đa mưu. Dương Lương là tài năng được biết tới, trong khi Âm Lương là sự may mắn không thể hiện ra bên ngoài. Dương Lương hay vì lý do như vậy chủ tính dương, sáng tỏ. Trái ngược là cách Đồng Âm có tính âm, chủ sự âm thầm, kín tiếng, được hưởng phúc. Hai cách cục này tính chất trái ngược nhau, một bên phô ra, một bên đậy lại nhưng đều mang tính chất tốt đẹp khi Âm Dương đều sáng tức sự tốt đẹp hiện ra. Âm Dương Lương hoàn chỉnh có tính chất quan trọng ở mặt danh tiếng, tinh thần vì Âm Dương là hai sao chủ trạng thái tinh thần. Như các cách có Âm Dương thường chữ quý hiển được đặt trên lợi ích, danh tiếng trên tiền bạc. Âm Dương chính là mắt thấy và tai nghe. Mắt thấy có tính dương, chủ động với Thái Dương và tai nghe mang tính thụ động, là Thái Âm. Bộ Dương Lương chủ động nắm lấy may mắn mà thành công dương lên. Đồng Âm được phúc đức của âm linh phù hộ mà nhận lấy thụ động những thứ hưởng thụ như tuổi thọ, công danh tiền bạc. Dương Lương do tính chất chủ động nên thường mang tính tự quyết định, tốt được người khác công nhận, xấu bị chê bai. Văn Xương là ngôi sao khác biệt hoàn toàn với Văn Khúc. Văn Xương chủ sự thẳng thắn, mang tính hiểu biết do tiếp thu từ người khác. Bộ Dương Lương có Văn Xương có tính chất học hỏi để biến thành kiến thức của bản thân sau kinh nghiệm và truyền đạt lại cho người khác.

Thiên Lương thường lấy của mình cho người khác, đi với Thái Dương được biết tới do sự công khai, công bố. Dương Lương có Xương là cách thể hiện tài năng, hiểu biết của chính bản thân ra bên ngoài. Văn Xương là sao của học vấn, phô trương tài học ra bên ngoài và gặp may mắn cũng là cách này. Việc có thêm Lộc tức Hóa Lộc hay Lộc Tồn cho thấy sự khen thưởng, mang tính tài lộc cho bộ Dương Lương. Lưu ý việc có Hóa Lộc khác với gặp Lộc Tồn về ảnh hưởng của cách cục. Với Lộc Tướng Ấn tăng khả năng vị trí thành tích, có thể mang tầm quốc gia nếu được thêm các sao chủ tăng giá trị cho cách cục. Với Hóa Lộc chủ yếu có tính chất của tài lộc, không bao hàm giá trị lớn hơn như Lộc Tướng Ấn. Cần thiết rõ ràng cách phối hợp của Chính Tinh với bàng tinh để luận đoán thay đổi khi gia hội thêm Sát Kỵ tinh. Như có thêm Khôi Việt sự nổi danh càng lớn, đồng cung với Thiên Việt không được cách trên, đồng cung với Thiên Khôi hay hơn rất nhiều. Gặp Kình Hao hợp cách, đặc biệt là Kình Phượng. Gặp Đà La không luận như vậy vì Đà La đứng thứ hai, chủ đứng sau khi xếp vị trí. Với Dương Lương Xương Lộc gặp Hỏa Linh tùy theo các cách cục xấu gia hội để luận tai họa, nếu Hỏa Tinh đi với Thiên Lương là cách cục xấu mang tai họa không có ý nghĩa trên. Nếu Hỏa Tinh được chế ngự gặp như Khoa Quyền Triệt luận theo chiều hướng bạo phát do may mắn mà được danh tiếng rất nhanh.

Bạn đang xem: Dương Lương Xương Lộc hội

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Dương Lương Xương Lộc hội

Tính chất bố cục Dương Lương Xương Lộc

Thực chất đây là sự phối hợp nhiều tính chất giữa chính tinh và bàng tinh, qua đó hình thành cách cục hay chủ sự nổi danh bởi việc học. Thường có câu phú đi cùng cách cục này ” Dương Lương Xương Lộc hội lô truyền đệ nhất danh”. Bố cục sao thuộc văn cách. Thái Dương và Thiên Lương giao hội tức gặp cả bộ Âm Lương hình thành cách Âm Dương Lương. Tính chất của bộ sao Âm Dương Lương có tính may mắn và sự công khai, dương lên của sao Thái Dương. Dương Lương đồng cung tính chất rõ rệt hơn việc tam hợp, khi đó chủ được sự thành công do may mắn và tài năng của Thiên Lương. Vũ Tham Cơ Lương là các sao chủ có tài, đa mưu. Dương Lương là tài năng được biết tới, trong khi Âm Lương là sự may mắn không thể hiện ra bên ngoài. Dương Lương hay vì lý do như vậy chủ tính dương, sáng tỏ. Trái ngược là cách Đồng Âm có tính âm, chủ sự âm thầm, kín tiếng, được hưởng phúc. Hai cách cục này tính chất trái ngược nhau, một bên phô ra, một bên đậy lại nhưng đều mang tính chất tốt đẹp khi Âm Dương đều sáng tức sự tốt đẹp hiện ra. Âm Dương Lương hoàn chỉnh có tính chất quan trọng ở mặt danh tiếng, tinh thần vì Âm Dương là hai sao chủ trạng thái tinh thần. Như các cách có Âm Dương thường chữ quý hiển được đặt trên lợi ích, danh tiếng trên tiền bạc. Âm Dương chính là mắt thấy và tai nghe. Mắt thấy có tính dương, chủ động với Thái Dương và tai nghe mang tính thụ động, là Thái Âm. Bộ Dương Lương chủ động nắm lấy may mắn mà thành công dương lên. Đồng Âm được phúc đức của âm linh phù hộ mà nhận lấy thụ động những thứ hưởng thụ như tuổi thọ, công danh tiền bạc. Dương Lương do tính chất chủ động nên thường mang tính tự quyết định, tốt được người khác công nhận, xấu bị chê bai. Văn Xương là ngôi sao khác biệt hoàn toàn với Văn Khúc. Văn Xương chủ sự thẳng thắn, mang tính hiểu biết do tiếp thu từ người khác. Bộ Dương Lương có Văn Xương có tính chất học hỏi để biến thành kiến thức của bản thân sau kinh nghiệm và truyền đạt lại cho người khác.

Thiên Lương thường lấy của mình cho người khác, đi với Thái Dương được biết tới do sự công khai, công bố. Dương Lương có Xương là cách thể hiện tài năng, hiểu biết của chính bản thân ra bên ngoài. Văn Xương là sao của học vấn, phô trương tài học ra bên ngoài và gặp may mắn cũng là cách này. Việc có thêm Lộc tức Hóa Lộc hay Lộc Tồn cho thấy sự khen thưởng, mang tính tài lộc cho bộ Dương Lương. Lưu ý việc có Hóa Lộc khác với gặp Lộc Tồn về ảnh hưởng của cách cục. Với Lộc Tướng Ấn tăng khả năng vị trí thành tích, có thể mang tầm quốc gia nếu được thêm các sao chủ tăng giá trị cho cách cục. Với Hóa Lộc chủ yếu có tính chất của tài lộc, không bao hàm giá trị lớn hơn như Lộc Tướng Ấn. Cần thiết rõ ràng cách phối hợp của Chính Tinh với bàng tinh để luận đoán thay đổi khi gia hội thêm Sát Kỵ tinh. Như có thêm Khôi Việt sự nổi danh càng lớn, đồng cung với Thiên Việt không được cách trên, đồng cung với Thiên Khôi hay hơn rất nhiều. Gặp Kình Hao hợp cách, đặc biệt là Kình Phượng. Gặp Đà La không luận như vậy vì Đà La đứng thứ hai, chủ đứng sau khi xếp vị trí. Với Dương Lương Xương Lộc gặp Hỏa Linh tùy theo các cách cục xấu gia hội để luận tai họa, nếu Hỏa Tinh đi với Thiên Lương là cách cục xấu mang tai họa không có ý nghĩa trên. Nếu Hỏa Tinh được chế ngự gặp như Khoa Quyền Triệt luận theo chiều hướng bạo phát do may mắn mà được danh tiếng rất nhanh.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button