Tử vi

Dưỡng ở Vòng Tràng Sinh

Dưỡng: Mộc

Chăm chỉ cẩn thận. Chủ sự phù trì, nuôi nấng, chăn dắt.

– Dưỡng tọa thủ ở Tử Tức: có con nuôi.

Bạn đang xem: Dưỡng ở Vòng Tràng Sinh

– Ý nghĩa sao Dưỡng : – Chăm chỉ, cẩn thận, cần cù. – Chủ sự phù trì, nuôi nấng, bảo trợ, dễ nuôi súc vật. Sao này rất phù hợp với đức tính các bà mẹ, y tá, nữ hộ sinh, các cha mẹ nuôi thương con, các người làm công tác xã hội ở viện mồ côi.

– Tử Tức: Dưỡng : – Có con nuôi hoặc có cho con nhờ người khác nuôi hộ. – Có con đỡ đầu hay có khi nuôi con riêng của chồng, vợ.

– Ở Hạn: – Nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa đau bệnh phải nằm nhà thương. – Đau yếu lâu khỏi nếu Hạn rơi vào cung Tật.

+ Tử Tức: Dưỡng : khó nuôi con buổi đầu. Nhưng về sau lại dễ. Muộn con, nên kiếm con nuôi.

+ Tử Tức: Dưỡng : sinh ba lần, sau nuôi được hai con. Có con nuôi.

** Sao Dưỡng Khi Vào Các Hạn:

– Nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa đau phải nằm nhà thương.

– Đau yếu lâu khỏi nếu Hạn rơi vào cung Tật.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Dưỡng ở Vòng Tràng Sinh

Dưỡng: Mộc

Chăm chỉ cẩn thận. Chủ sự phù trì, nuôi nấng, chăn dắt.

– Dưỡng tọa thủ ở Tử Tức: có con nuôi.

– Ý nghĩa sao Dưỡng : – Chăm chỉ, cẩn thận, cần cù. – Chủ sự phù trì, nuôi nấng, bảo trợ, dễ nuôi súc vật. Sao này rất phù hợp với đức tính các bà mẹ, y tá, nữ hộ sinh, các cha mẹ nuôi thương con, các người làm công tác xã hội ở viện mồ côi.

– Tử Tức: Dưỡng : – Có con nuôi hoặc có cho con nhờ người khác nuôi hộ. – Có con đỡ đầu hay có khi nuôi con riêng của chồng, vợ.

– Ở Hạn: – Nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa đau bệnh phải nằm nhà thương. – Đau yếu lâu khỏi nếu Hạn rơi vào cung Tật.

+ Tử Tức: Dưỡng : khó nuôi con buổi đầu. Nhưng về sau lại dễ. Muộn con, nên kiếm con nuôi.

+ Tử Tức: Dưỡng : sinh ba lần, sau nuôi được hai con. Có con nuôi.

** Sao Dưỡng Khi Vào Các Hạn:

– Nếu gặp các sao bệnh tật nặng có nghĩa đau phải nằm nhà thương.

– Đau yếu lâu khỏi nếu Hạn rơi vào cung Tật.

(Dẫn theo trang tuvitoantap.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button