Tử vi

Giải đoán cung phu thê bằng sao chủ tinh

Bản dịch:

Cung phu thê chủ tinh

Thái âm ở cung phu thê

Bạn đang xem: Giải đoán cung phu thê bằng sao chủ tinh

Nữ mệnh trượng phu tính cách ôn nhu hướng nội, thông minh phú đồng tình tâm, dễ cùng khác giới tiếp cận.

Nhập miếu nam mệnh có hiền nội trợ, khuôn mặt đẹp của thê, thướt tha hiền thục, công việc quản gia có cách, thấy xương khúc đồng cung chủ thê dung tư tú lệ.

Vô luận nam nữ đều là chủ phối ngẫu rời xa nơi chôn rau cắt rốn, cùng phụ mẫu huynh đệ tỷ muội vô duyên. Gia lục sát so sánh có phong ba.

Thất huy cung vị gia sát, phối ngẫu chết sớm, miếu vượng cung vị, phối ngẫu săn sóc.

Thái dương ở cung phu thê

Thái dương nữ mệnh phu quý hiển hoặc bị người kính ngưỡng. Phối ngẫu suôt đời có thể truy cầu một mục tiêu. Hi sinh mình và cấp ở tại người khác,

Nam mệnh chủ thê năng lực chịu khổ nhọc. Đối phối ngẫu tình cảm xu hướng bình thản, ích kỷ, mỏng, nếu có thể an ở tại bình thản cũng năng lực người già giai lão.

Thái dương vượng thì thái thái có nam nhân tâm chí, bản thân là một đại nam nhân chủ nghĩa, cho nên thái thái tuy mạnh nhưng cụ phu.

Thất huy, hóa kị, gia sát, thì phu thê mỗi ngày như phố xá sầm uất, nghiêm trọng cái có tử biệt. Sở dĩ thái dương miếu vượng nhưng ứng với trì hôn, hung tinh tụ phản con mắt vô tình đa tà đạo.

Thái dương thiên lương, thái dương thái âm, thái dương cự môn đồng cung, thêm cát tinh chủ hòa mục, như cùng hung tinh đồng cung chủ hình khắc.

Tử vi ở cung phu thê

Nam mệnh cung phu thê thấy tử vi cái, thê tử có việc nghiệp. Nếu tác gia đình bà chủ, tức đa tương kì lĩnh đạo lực phát huy ở tại gia đình, thậm chí biến thành khống chế trượng phu.

Phối ngẫu hiền đức, có trách nhiệm cảm, thống trị dục, nhưng đựng cô ý, tức chính mình sẽ có bị áp chế cảm giác.

Như mệnh cung cát lợi (vô lục sát, hóa kị) chú trọng năng lực duy trì hôn nhân, bằng không có phần cư vận.

Tử vi thiên tướng chủ niên thiếu mỹ mãn phu thê, thê có trách nhiệm.

Tử vi phá quân chủ hình khắc.

Tử vi tham lang chủ hôn nhân có tiểu nhân cùng khúc chiết.

Vũ khúc ở cung phu thê

Vũ khúc nữ mệnh – phụ đoạt phu quyền nên kết hôn muộn, phối ngẫu không giải thích được phong tình, dám yêu dám hận, quả cảm quyết đoán,

Cung mệnh không được cát, vừa phùng cung phu thê vũ khúc gia sát, trong cuộc đời thường thường đều biết thứ hôn nhân, cho nên nên kết hôn muộn.

Nam mệnh thê có nam tử của chí, việc phải tự làm, nữ trung hào kiệt, nhưng tính táo độc đoán.

Vũ khúc tham lang hoặc vũ khúc thất sát thì phu thê song phương hình khắc quá nặng.

Vũ khúc hóa lộc: Phối ngẫu làm tài kinh nhân viên quan trọng.

Vũ khúc hóa quyền: Phối ngẫu làm võ quý.

Vũ khúc hóa khoa: Phối ngẫu danh lợi song thu vào.

Vũ khúc hóa kị: Vừa gia Hỏa Tinh, chủ sinh ly tử biệt, nửa cuộc đời cô độc.

Tham lang ở cung phu thê

Tham lang nữ mệnh, phu làm tài tử phong lưu. Trước khi cưới từng kinh khúc chiết

Tham lang nam mệnh, thê làm trong phong trần nhân, phu thê tịnh đề phòng nhị độ ly dị, tình cảm không ổn định.

Tham lang gia Tứ Sát có tử biệt, ứng với kết hôn muộn.

Phu thê bên ngoài dụ cho người, mà lại có tài nghệ. Xã giao đa, sung sướng giữa sân nói chuyện làm ăn, tịnh hiểu biết giao tế phương pháp.

Phối ngẫu chức nghiệp cùng văn nghệ, tiêu khiển, ngoại giao có liên quan, tức đại chúng, văn nghệ, tửu sắc tài văn chương của kết hợp, như thiết kế, quảng cáo, tác gia, ảnh kịch, trang hoàng, thợ may, món đồ chơi, ăn uống, khách sạn loại đều là thích hợp.

Tham lang hỏa linh đồng cung, đáng sợ hơn đột phá tính, đều là ứng với kết hôn muộn.

Phá quân ở cung phu thê

Chủ phu thê ý thấy đa, mối tình đầu sớm cho kịp hôn tất nan giai thủ. Cho nên phàm lấy trì hôn làm nên.

Phối ngẫu có tinh thần trọng nghĩa, trách nhiệm tâm, kết hôn muộn hảo.

Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Khuyết thiếu tư tưởng. Tính cách không hợp. Miễn cưỡng thành hôn, hoặc trước khi cưới có trở ngại lực. Khiết phích ham mê.

Phá quân vũ khúc chủ hình khắc, tình cảm khúc chiết tảo hôn ly dị.

Phá quân liêm trinh có ly dị cơ hội.

Liêm trinh ở cung phu thê

Chủ hình khắc, không người năng lực miễn, liêm trinh hãm địa nam khắc tam thê, nữ hình tam phu. (dụ đa ý)

Liêm trinh tham lang, liêm trinh thất sát, thì hình khắc nghiêm trọng. Gia lục sát, thì làm sinh ly tử biệt.

Liêm trinh độc toạ vô lục sát hóa kị, vô luận nam nữ phối ngẫu đều có lợi ở tại công chức, tịnh có thể có rất cao địa vị,

Liêm trinh Thiên phủ, liêm trinh thiên tướng, liêm trinh lộc tồn, thì không hình khắc.

Liêm trinh cùng hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, mộc dục, thiên diêu, hóa kị ngồi chung, thì phối ngẫu thích hợp hơn làm tiêu khiển, diễn nghệ, cùng cùng khác giới có liên quan sự nghiệp.

Liêm trinh không thích cùng xương, khúc, phụ bật ngồi chung cung phu thê, dễ có tình cảm tranh cãi.

Liêm trinh không thích cùng hóa kị, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh ngồi chung cung phu thê, dễ có tình cảm thương tổn.

Liêm trinh, thiên khôi, thiên việt ngồi chung cung phu thê, có thể tăng phối ngẫu quang thải.

Liêm trinh, Địa không, Địa kiếp ngồi chung cung phu thê, phối ngẫu có chuyên gia.

Vô luận nam nữ, bề ngoài đều là đẹp, tiêu sái, nhưng không mất đoan trang, hội lý giải đạo lí đối nhân xử thế, nhân tế quan hệ hảo, cũng có chính mình nguyên tắc xử thế.

Cự môn ở cung phu thê

Dễ có tình cảm khúc chiết. Khẩu thiệt, thị phi đa. Bởi vì hảo xoi mói, đa cố tình gây sự. Chủ phối ngẫu khẩu tài hảo.

Cự môn cùng lộc tồn đồng cung, có thể có được phối ngẫu tướng ấm.

Phu thê song phương đa làm lấy miệng làm hành nghiệp cái, hoặc là ở thị phi khá nhiều cơ cấu công tác, thì ngược lại năng lực giảm thiểu phu thê ở giữa của ma sát cùng tranh chấp.

Cự môn lục sát đồng cung, vừa lục sát ở cung mệnh, cung phúc đức đều không được cát, có ly dị.

Cự môn tình cảm phức tạp, di tình biệt luyến nghiêm trọng, trước khi cưới khúc chiết. Nam có tình cảm khúc chiết. Ly hôn suât so với tham lang thấp có ngoại đào hoa

Thiên phủ ở cung phu thê

Phối ngẫu năng lực cường, công việc quản gia có câu, thiện quản lý tài sản, mà lại thê làm chức nghiệp phụ nữ làm tốt đẹp.

Tình cảm quan hệ thâm hậu, phu xướng phụ tùy, có thì phối ngẫu có năng lực làm việc, hoài bão, xa thấy, nhưng cũng tài cán vì gia đình buông tha cá nhân lý tưởng

Quan hệ vợ chồng làm thân càng thêm thân hình thái, như quan hệ thân thích, biểu huynh muội, đồng sự. Cùng học, hàng xóm hoặc gia cư không xa.

Tích nhật quen biết cũ bằng hữu, cửu biệt gặp lại mà nói cùng kết hôn.

Thiên tướng ở cung phu thê

Phu xướng phụ tùy, phối ngẫu thận trọng từ lời nói đến việc làm, phối ngẫu lại có gia đình trách nhiệm, ái gia cư sinh hoạt, nhiệt tình thành khẩn, tức sẵn có lý tính cùng bao dung tính.

Quan hệ vợ chồng làm có thân càng thêm thân hình thái, như quan hệ thân thích, biểu huynh muội, đồng sự. Cùng học, hàng xóm hoặc gia cư không xa.

Tích nhật quen biết cũ bằng hữu, cửu biệt gặp lại mà nói cùng kết hôn.

Thất sát ở cung phu thê

Thất sát nữ mệnh so với nam mệnh làm tốt đẹp. Phu sự nghiệp thành công, có trách nhiệm cảm.

Nam mệnh thất sát cư cung phu thê, liền chủ kỳ thê cụ uy nghi, ác con cọp là cũng.

Phu thê ở giữa có cự ly, ứng với đa số thiểm điện kết hôn cái. Phối ngẫu tính cách kiên cường, lòng háo thắng cường.

Thất sát vũ khúc, thất sát liêm trinh chủ hình khắc.

Thất sát dương, linh, nhị độ hôn nhân có khúc chiết.

Thất sát gia Tứ Sát, nam khắc tam thê, nữ hình tam phu, tình cảm biến hóa cực đại.

Có cùng dị quốc nhân sĩ, bất đồng tỉnh tịch cái thông hôn của khả năng, hoặc phu thê tuổi tác sai cự đại, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoặc nhân sinh quan bất đồng.

Thiên lương ở cung phu thê

Thiên lương nữ mệnh phối ngẫu là quản gia lang, hỉ can thiệp gia vụ.

Nam mệnh lấy vợ hiền thê, thiện để ý gia vụ, có độc xanh gia đình khả năng lực, nếu chức nghiệp phụ nữ thì thiên văn chức công tác.

Thiên lương độc toạ cung phu thê, cùng văn khúc hóa khoa, đều là chủ phối ngẫu biểu hiện kiệt xuất, như làm dân ý đại biểu hoặc giáo dục quản lý, hoặc giám sát tính chất của thanh cao công tác.

Hôn nhân từng kinh khúc chiết, bất luận giải trừ hôn ước hoặc trở lực, hoặc đến trễ hôn kỳ loại trắc trở, đều có thể hóa giải.

Như phối ngẫu sự nghiệp bị nhục, thân thể khỏe mạnh không tốt, hành động theo cảm tình, hoàn cảnh biến hóa, chỉ phải vô sát tinh đồng cung, cũng đều có thể hóa giải

Thấy lục sát thì bất lợi, cổ có tam độ hoa chúc của luận, nay phân giải làm hôn nhân biến hóa.

Thiên cơ ở cung phu thê

Phối ngẫu cùng người nhà, thân thích không được dễ ở chung, dễ sinh thị phi. Tình cảm vợ chồng tinh tế, có văn nghệ tài hoa.

Phối ngẫu tuổi tác tướng sai trọng đại, hơi mang tố chất thần kinh (hóa kị mang sát vưu quá mức), dễ mất ngủ, lo nghĩ, hệ thần kinh yếu đuối.

Thiên cơ cự môn: Khẩu thiệt so sánh nghiêm trọng, đại hạn phùng của cũng.

Thiên cơ thái âm: Phối ngẫu khuôn mặt đẹp.

Thiên cơ nếu như có hóa kị, tả phụ, hữu bật, hỏa, linh đồng cung thì, hoặc đại hạn phùng của, hội chân chính biến hóa.

Phối ngẫu đề phòng chức nghiệp không ổn định, không lý tưởng hoặc có ăn ý tính cách.

Thiên đồng ở cung phu thê

Thiên đồng nữ mệnh, hiền hoà mà lại bên ngoài dụ cho người, dễ tiếp cận khác giới hoặc tảo hôn, cho nên kết hôn muộn hay nhất, làm nam sĩ truy cầu đối tượng.

Thiên đồng nữ mệnh hội lục sát, dễ làm nạp thiếp đối tượng. Mặc dù thiếp mệnh cái ở danh phận trên có khiếm khuyết, nhưng tinh thần, vật chất thượng lại rất hài lòng.

Đương nhiên cũng không phải là sở hữu nữ mệnh đều không bình thường hôn nhân, nhất định phải lại phối hợp cung mệnh cùng cung phúc đức cùng đại hạn tài năng tác kết luận.

Thiên đồng cung phu thê đều là chủ phối còn trẻ của thê, hoặc lớn tuổi của phu. Chủ trung niên dễ biến hóa ngăn trở.

Bởi vì công tác phu thê đất khách ở riêng, sinh ly tử biệt, sự nghiệp thất bại hoặc bởi vì ngoại tình mà ảnh hưởng tình cảm .

Thiên đồng nam mệnh phối ngẫu dung mạo mỹ lệ.

Thiên đồng ngộ thiên khôi thiên việt thê tử khí chất thanh tao lịch sự.

Thiên đồng ngộ tả phụ hữu bật, thê tử tự nhiên chuyên gia.

Thiên đồng thấy văn xương văn khúc, thê tử quyến rũ động lòng người.

[tử vi] phu thê cung của liêm trinh

2009- 02- 01  16: 54

Liêm trinh tinh tọa lạc tại phu thê cung nhân, rất sớm thì hội bắt đầu đàm luyến ái, bất quá tình cảm không được thuận lợi, dễ hội có biến hóa, phu thê dễ tụ ít ly đa, bởi vì vi quan niệm bất đồng, ý kiến không hợp, sở dĩ thường thường hội có tranh chấp, nếu có thể cú kết hôn muộn hoặc là đây đó năm linh sai cự đại, lại vừa giảm ít không tất yếu xung đột phát sinh.

Đang liêm trinh tinh tọa tí, ngọ cung thì, cùng nhập miếu thiên tướng tinh đồng cung, hôn nhân đối tượng hay nhất do người khác giới thiệu, phối ngẫu thông minh năng lực cường, phu thê giữa dễ khởi tranh chấp, nếu có thể kết hôn muộn là giác hảo.

Đang liêm trinh tinh tọa sửu, mùi cung thì, cùng nhập miếu thất sát tinh đồng cung, phối ngẫu cá tính cố chấp, xung kính mười phần, đào hoa đa, nhân duyên hảo, bất quá cùng một … khác bạn dễ có tranh chấp tình huống phát sinh, này một điểm phải đặc biệt chú ý.

Đang liêm trinh tinh tọa dần, thân cung thì, vi nhập miếu độc tọa, phối ngẫu cá tính hảo cường, lấy sự nghiệp làm trọng, hôn nhân thường xuất tình huống, phu thê giữa nếu có thể tụ ít ly đa, mới có thể duy trì hôn nhân mĩ mãn.

Đang liêm trinh tinh tọa mão, dậu cung thì, cùng lạc hãm phá quân đồng cung, hôn sự thường hội lọt vào thân giao hữu phản đối, mà phu thê giữa cũng thường  幊 sào hoảng tẫn ý kiến không hợp, hôn nhân dễ có biến hóa, hay nhất năng lực kết hôn muộn, tài năng giảm khinh đến đây tình huống.

Đang liêm trinh tinh tọa thìn, tuất cung thì, cùng nhập miếu Thiên phủ tinh đồng cung, phối ngẫu học tập năng lực cường, có trách nhiệm cảm vừa thông minh, hôn nhân đoán thuận lợi, nhưng có thì hậu vẫn hiểu ý kiến không hợp, nếu có thể kết hôn muộn quy tắc cát.

Đang liêm trinh tinh tọa tị, hợi cung thì, cùng lạc hãm tham lang tinh đồng cung, lưỡng cái đều là vi đào hoa tinh, bởi vì đến đây cho dù sau hôn nhân, một … khác bạn cũng dễ hướng ra phía ngoài phát triển, hay nhất có thể thường thường câu thông, tố tâm linh thượng giao lưu, tài năng tăng tiến phu thê giữa tình cảm.

[Tử vi] phu thê cung của thiên đồng

2009- 02- 01  16: 53

Thiên đồng tinh tọa lạc tại phu thê cung nhân, phối ngẫu bản thân thông minh, cá tính ôn nhu thể thiếp, mặc kệ niên kỷ nhiều, thủy chung có tấm lòng son, nếu như tam phương tứ chính mùi ngộ sát hoặc là hóa kị, quy tắc phu thê giữa tình cảm tốt.

Ngày đó đồng tinh tọa tí, ngọ cung thì, cùng thái âm tinh đồng cung, phối ngẫu sáng sủa hoạt bát, nhân duyên hảo, đào hoa nặng, dễ có trên tình cảm làm phức tạp, sở dĩ thích hợp kết hôn muộn.

Ngày đó đồng tinh tọa sửu, mùi cung thì, cùng cự môn tinh đồng cung, phối ngẫu cá tính ôn thuận, trước kia phu thê giữa chí thú bất đồng, dễ sản sinh vấn đề, nên tụ ít ly đa, hoặc là đa bồi dưỡng cộng đồng hứng thú, lúc tuổi già hôn nhân thì hội tương đối ân ái.

Ngày đó đồng tinh tọa dần, thân cung thì, cùng thiên lương tinh đồng cung, phối ngẫu tuấn mỹ, năng lực tốt, thường có tấm lòng son, dễ tảo hôn, phu thê giữa tình cảm hảo, sinh hoạt cũng nhiều lấy nhiều vẻ.

Ngày đó đồng tinh tọa mão, dậu cung thì, cùng bình thế độc tọa, phối ngẫu trường có được không tệ, cũng ôn nhu thể thiếp, tình cảm vợ chồng hoàn đoán không tệ, bất quá trung niên sau này, tình cảm dễ sản sinh biến hóa, hội có cô độc cảm tình huống phát sinh.

Ngày đó đồng tinh tọa thìn, tuất cung thì, vi bình thế độc tọa, này vị trí thuộc loại thiên la địa võng, bởi vì đến đây trên tình cảm dễ thất bại, hoặc là rất nan có trong lòng lý tưởng đối tượng, sở dĩ thích hợp kết hôn muộn hoặc là vợ chồng đây đó tụ ít ly đa.

Ngày đó đồng tinh tọa tị, hợi cung thì, vi nhập miếu độc tọa, phối ngẫu bề ngoài trường có được không tệ, khác tính duyên hảo, bản thân mình cũng vui vẻ hướng ra phía ngoài phát triển, bởi vì đến đây thường thường tạo thành tình cảm vợ chồng vấn đề, mà lại đây đó quan niệm lý niệm bất đồng, cũng tạo thành câu thông thượng khó khăn, nếu có thể thường thường tương hỗ câu thông phân giải, tài năng giảm ít xung đột phát sinh.

Tử vi] phu thê cung của vũ khúc

2009- 02- 01  16: 52

Vũ khúc tinh tọa lạc tại phu thê cung nhân, phối ngẫu cá tính tương đối cấp, có thì dễ nổi giận, thường thường hội ở tranh chấp Trong, xuất miệng thương hại đối phương, sở dĩ nếu có thể kết hôn muộn hoặc là vợ chồng tụ ít ly đa, mới có thể giảm ít xung đột tình huống phát sinh. Mặt khác phối ngẫu bản thân sự nghiệp tâm cường, quyền lực dục vọng nặng, nắm trong tay dục cường, sở dĩ mọi việc đều hội thân lực thân vi, có thì liên gia lý lớn nhỏ tỏa toái sự tình đều hội can thiệp, bởi vì đến đây tạo thành đây đó không thoải mái, sở dĩ hay nhất sở trường tiên câu qua lại giao hảo, tài sẽ không ảnh hưởng đây đó giữa tình cảm.

Đang vũ khúc tinh tọa tí, ngọ cung thì, cùng Thiên phủ tinh đồng cung, phối ngẫu cá tính trọng yên ổn nội liễm, bản thân rất có tài năng, có thể có không tệ công tác, bất quá tương đối sẽ không doanh tạo sinh hoạt tình thú, trong cuộc sống hội có chút chìm muộn, nếu có thể hảo hảo câu thông, đây đó tác phối hợp, tin tưởng hôn nhân cũng có thể cú mĩ mãn.

Đang vũ khúc tinh tọa sửu, mùi cung thì, cùng tham lang tinh đồng cung, phối ngẫu thông minh hoạt bát, thiện trường giao tế, hôn nhân quan hệ mới bắt đầu hội tương đối khúc chiết, bất quá kinh nghiệm các hạng ngăn trở mài luyện sau khi, phu thê giữa tình cảm thì hội tương đối ổn định.

Đang vũ khúc tinh tọa dần, thân cung thì, cùng thiên tướng tinh đồng cung, phối ngẫu hài hước khôi hài, nặng thị cá nhân hưởng thụ, thông minh nhân tế quan hệ hảo, mặc dù hôn nhân quá trình Trong khó tránh có chút khúc chiết, nếu năng lực cho nhau lễ nhượng tôn trọng, nhất định có thể giảm ít xung đột tình huống phát sinh.

Đang vũ khúc tinh tọa mão, dậu cung thì, cùng thất sát tinh đồng cung, phối ngẫu cá tính cương liệt quật cường, dễ đem mình nội tâm tình cảm tiềm ẩn trở nên, bởi vì đến đây tình cảm vợ chồng không được mục, hay nhất có thể kết hôn muộn.

Đang vũ khúc tinh tọa thìn, tuất cung thì, vi nhập miếu độc tọa, phối ngẫu cá tính cương liệt, quyền lực dục vọng nặng, vui vẻ ngoại xuất hoạt động, phu thê dễ câu thông bất lương, sở dĩ nhưng cựu thích hợp kết hôn muộn.

Đang vũ khúc tinh tọa tị, hợi cung thì, cùng phá quân đồng cung, phối ngẫu cá tính cao ngạo, không dễ dàng đối đãi nhau, khuyết thiếu về tình cảm giao lưu, hay nhất có thể tụ ít ly đa, hoặc là năm linh sai cự đại, quy tắc tài năng cải thiện đây đó giữa quan hệ

[tử vi] phu thê cung của thái dương

2009- 02- 01  16: 50

Thái dương tinh tọa lạc tại phu thê cung nhân, phối ngẫu nhiệt tình chuyên gia, sự nghiệp tâm cường, bởi vì đến đây tương đương tích cực hướng về phía trước, bất quá cá tính tương đối hảo cường quật cường, phu thê giữa dễ tranh sảo, tạo thành trên tình cảm cách ngại, nếu như có thể giảm trẻ măng xử gặp dịp, ngược lại có thể hưởng thụ tiểu biệt thắng tân hôn hỉ duyệt, và rồi tăng tiến phu thê giữa tình cảm.

Đang thái dương tinh tọa tí, ngọ cung thì, vi độc tọa, tại tí là lạc hãm vị trí, phối ngẫu làm việc tình dễ hổ đầu đuôi rắn, bởi vì đến đây thường tạo thành phu thê giữa xung đột, bởi vì đến đây nếu có thể kết hôn muộn, quy tắc giác cát; mà ngọ là miếu vượng vị trí, phối ngẫu cá tính hoạt bát, năng lực làm việc cường, nhưng là bởi vì vi ngoại duyên hảo, mà quên đối gia đình chiếu cố.

Đang thái dương tinh tọa sửu, mùi cung thì, cùng thái âm đồng cung, phối ngẫu tình tự hay thay đổi, khả năng hội có bà tức hoặc nhạc tế thượng vấn đề, bởi vì đến đây nếu có thể ở trước khi cưới thật nhiều khúc chiết khó khăn, quy tắc có trợ giúp sinh sau hôn nhân hạnh phúc mĩ mãn.

Đang thái dương tinh tọa dần, thân cung thì, cùng cự môn tinh đồng cung, thái dương tinh năng lực giảm khinh cự môn tinh thị phi, mặc dù thỉnh thoảng phu thê giữa hội có cái miệng nhỏ sừng, bất quá bất trí sinh hội thương liễu phu thê giữa tình cảm.

Đang thái dương tinh tọa mão, dậu cung thì, cùng thiên lương đồng cung, thái dương tinh bá đạo cùng thiên lương tinh cố chấp, tựa như công ty Trong thủ trưởng cùng thuộc hạ như, dễ tạo thành hôn nhân giữa không được phối hợp, ý kiến thượng xung đột, bởi vì đến đây nếu có thể kết hôn muộn, hoặc là vợ chồng đây đó năm linh sai cự đại, quy tắc năng lực giảm ít vấn đề phát sinh.

Đang thái dương tinh tọa thìn, tuất cung thì, vi độc tọa, ở tuất phải không có được lợi vị trí, phối ngẫu nghi kỵ tâm nặng, không muốn nhẫn nhượng, sở dĩ nếu có thể kết hôn muộn quy tắc giác hảo, mà thìn là miếu vượng vị trí, nếu như mùi ngộ các sát tinh khác, quy tắc phu thê giữa tình cảm tốt, có thể bạch đầu giai lão.

Đang thái dương tinh tọa tị, hợi cung thì, vi độc tọa, ở hợi là lạc hãm vị trí, phối ngẫu trên sự nghiệp dễ gặp phải khó khăn, hay nhất năng lực học có được sở trường trong người, mà lại kết hôn muộn giác nên, mà tị là miếu vượng vị trí, phải không lổi vị trí, mặc dù hôn nhân Trong khó tránh khô khan chán nản, nhưng nhưng cựu có thể bạch đầu giai lão.

[tử vi] phu thê cung của thiên cơ

2009- 02- 01  16: 49

Thiên cơ tinh tọa lạc tại phu thê cung nhân, phối ngẫu suy pháp sang tân, thường có đặc biệt điểm tí cùng suy pháp, khẩu tài rất không lổi, phản ứng cũng rất nhanh, bởi vì người này duyên tương đương không tệ. Bởi vì vi tâm tư tế nị, sở dĩ dễ đa sầu đa cảm, toản rúc vào sừng trâu, mà tạo thành phu thê giữa một ít không tất yếu hiểu lầm.

Ngày đó cơ tinh tọa tí, ngọ cung thì, vi nhập miếu độc tọa, phối ngẫu bản thân tối năng lực phát huy thiên cơ tinh đặc biệt chất, tâm địa thiện lương mà lại rất hiếu thuận, vui vẻ trong sạch đặc biệt sự vật, cũng yêu thích học tập các loại sự vật, phải không lổi vị trí.

Ngày đó cơ tinh tọa sửu, mùi cung thì, vi lạc hãm độc tọa, nhưng cựu câu có thiên cơ tinh đáng có đặc biệt chất, bất quá, bởi vì vi là lạc hãm tình huống, sở dĩ phối ngẫu dễ dàng hơn cố chấp ý kiến bản thân, ái toản rúc vào sừng trâu, trên tình cảm tương đối ích kỷ, sở dĩ phu thê giữa năm linh sai cự đại hoặc là trước khi cưới tình cảm khúc chiết tốt, tương đối có thể có mĩ mãn hôn nhân.

Ngày đó cơ tinh tọa dần, thân cung thì, quy tắc cùng thái âm tinh đồng cung, phối ngẫu ôn nhu thể thiếp, nhân duyên tốt đẹp, bất quá dễ hư vinh, đào hoa cũng tương đối nặng, tạo thành hôn nhân tình cảm không được thuận toại.

Ngày đó cơ tinh tọa mão, dậu cung thì, quy tắc cùng cự môn tinh đồng cung, phối ngẫu thông minh, xí đồ tâm cường, bất quá khuyết thiếu kiên trì, bất lợi sinh hôn nhân thượng kinh doanh, nếu có thể kết hôn muộn quy tắc có thể tương xung đột rơi chậm lại.

Ngày đó cơ tinh tọa thìn, tuất cung thì, quy tắc cùng thiên lương tinh đồng cung, phối ngẫu thông minh, nhiệt tâm trợ giúp nhân, có trường bối duyên, bất quá phương diện sanh hoạt dễ khô khan khuyết thiếu tình thú, nếu có thể kết hôn muộn, hoặc là bồi dưỡng cộng đồng hứng thú quy tắc giác tốt đẹp.

Ngày đó cơ tinh tọa tị, hợi cung thì, vi bình thế độc tọa, phối ngẫu thông minh, đối phụ mẫu rất hiếu thuận, khác tính duyên hảo, bởi vì đến đây suốt đời đào hoa không ngừng, nhưng này thường thường là tạo thành phu thê xung đột nguyên bởi vì, sở dĩ nhưng cựu thích hợp kết hôn muộn, hoặc đây đó năm linh sai cự đại, quy tắc giác có lợi.

[tử vi] phu thê cung của tử vi

2009- 02- 01  16: 48

Tử vi tinh tọa lạc tại phu thê cung nhân, bọn hắn phối ngẫu tư tưởng rất thành thục, ôn nhu thể thiếp, khí chất ưu nhã, rất có trách nhiệm cảm, sự nghiệp xí đồ tâm cường, bất quá cũng bởi vì vi phối ngẫu năng lực quá tốt, thường thường dễ hội có bị đối phương chi phối cùng mệnh khiến cảm giác, tạo thành đây đó giữa cách ngại, nếu có thể tương hỗ tôn trọng, tương hỗ thể lượng, hoặc là bồi dưỡng cộng đồng hứng thú, như vậy là được tăng sau hôn nhân gia đình sinh hoạt tình thú.

Đang tử vi tinh tọa tí, ngọ cung thì, quy tắc kỳ vi độc tọa, phối ngẫu cá tính độc lập, dễ tự tưởng là, thính không dưới người khác ý kiến, bởi vì đến đây nếu như song phương đây đó năm linh sai cự đại, hoặc là tiến hành cộng đồng hứng thú, là được giảm ít xung đột phát sinh.

Đang tử vi tinh tọa sửu, mùi cung thì, quy tắc cùng phá quân tinh đồng cung, phối ngẫu sẵn có khai sáng năng lực cùng xung kính, bất quá bởi vì quá nặng lý trí khuyết thiếu tình thú, dễ hội có ma sát tình huống phát sinh, sở dĩ nếu có thể tụ ít ly đa, hoặc phối ngẫu năm linh sảo trường, quy tắc tránh được miễn hôn nhân vỡ tan tình huống phát sinh.

Đang tử vi tinh tọa dần, thân cung thì, quy tắc cùng Thiên phủ tinh đồng cung, phối ngẫu tương đương thông minh, có tài văn chương, nhân tế quan hệ hài lòng, nhưng dễ phạm đào hoa, sở dĩ thích hợp kết hôn muộn, hảo nhượng đây đó tâm trí thành thục.

Đang tử vi tinh tọa mão, dậu cung thì, quy tắc cùng tham lang tinh đồng cung, phối ngẫu khẩu tài tốt đẹp, thông minh có cơ trí, vui vẻ lãng mạn cùng chọn thêm nhiều vẻ sinh hoạt, bởi vì mà dễ có tình cảm phương diện vấn đề, bởi vì đến đây, nếu có thể kết hôn muộn quy tắc giác tốt đẹp.

Đang tử vi tinh tọa thìn, tuất cung thì, quy tắc cùng thiên tướng tinh đồng cung, phối ngẫu dễ bất an sinh hiện trạng, muốn có đột phá, tích cực tiến thủ, bởi vì đến đây, đồng dạng là nếu như có thể kết hôn muộn quy tắc giác có lợi.

Đang tử vi tinh tọa tị, hợi cung thì, quy tắc cùng thất sát tinh đồng cung, phối ngẫu có tràn đầy xí đồ tâm, chịu khổ nại lao, bất quá dễ thay đổi rất nhanh, trung niên sau khi tài hội không hề lổi thành tựu, bởi vì đến đây nếu có thể kết hôn muộn, quy tắc có thể giảm ít không tất yếu ma sát.

[tử vi] phu thê cung của thất sát

2009- 02- 01  15: 27

Thất sát tinh tọa lạc tại phu thê cung nhân, tình cảm tình huống không được ổn định, dọc theo đường đi đã bị chủng chủng trở ngại, khả năng tia chớp kết hôn hoặc ly hôn, phu thê giữa quan hệ khúc chiết không ngừng, sở dĩ nếu có thể kết hôn muộn, nhượng đây đó tâm trí thành thục, hoặc là bồi dưỡng cộng đồng hứng thú, tài năng nhượng cuộc sống hôn nhân trường lâu dài cửu.

Đang thất sát tinh tọa tí, ngọ cung thì, vi vượng thế độc tọa, phối ngẫu hứng thú cùng sinh hoạt thói quen các loại, đều hội cân chính mình khác hẳn bất đồng, bởi vì đến đây hay nhất năng lực kết hôn muộn hoặc là tụ ít ly đa, tài năng giảm khinh tranh chấp cảnh tượng.

Đang thất sát tinh tọa sửu, mùi cung thì, cùng liêm trinh tinh đồng cung, phối ngẫu cá tính cố chấp, xung kính mười phần, đào hoa đa, nhân duyên hảo, bất quá cùng một … khác bạn dễ có tranh chấp tình huống phát sinh, này một điểm phải đặc biệt chú ý.

Đang thất sát tinh tọa dần, thân cung thì, vi nhập miếu độc tọa, phối ngẫu cá tính độc lập tự chủ, sau hôn nhân phu thê quan hệ rất nan thân mật, dễ có đồng sàng khác mộng hiện tượng, bởi vì đến đây nếu có thể kết hôn muộn hoặc là tương trọng tâm để ở trên sự nghiệp, mới có thể giảm ít phu thê giữa xung đột.

Đang thất sát tinh tọa mão, dậu cung thì, cùng vũ khúc tinh đồng cung, phối ngẫu cá tính cương liệt quật cường, dễ đem mình nội tâm tình cảm tiềm ẩn trở nên, bởi vì đến đây tình cảm vợ chồng không được mục, hay nhất có thể kết hôn muộn.

Đang thất sát tinh tọa thìn, tuất cung thì, vi nhập miếu độc tọa, cũng là thiên la địa võng cung, bởi vì đến đây hôn nhân tình cảm dùng kinh nghiệm khó khăn ngăn trở, tài năng có được đến thiện quả, thích hợp kết hôn muộn, có thể vi hôn nhân quan hệ gia phân.

Đang thất sát tinh tọa tị, hợi cung thì, quy tắc cùng tử vi tinh đồng cung, phối ngẫu có tràn đầy xí đồ tâm, chịu khổ nại lao, bất quá dễ thay đổi rất nhanh, trung niên sau khi tài hội không hề lổi thành tựu, bởi vì đến đây nếu có thể kết hôn muộn, quy tắc có thể giảm ít không tất yếu ma sát.

Thất sát là tinh. Không được thấy Tứ Hóa, vô lộc quyền khoa kị, sở dĩ bản thân thì mang có hóa kị màu sắc. (Thiên phủ cũng không thấy lộc quyền khoa kị, thế nhưng bản thân mang có hóa lộc đặc tính. Đương nhiên, Trung Châu phái Thiên phủ hóa khoa. ) sở dĩ thất sát mang có treo cánh tay độc hành đặc điểm. Ở cung phu thê thật khó hài hoà đẹp đẽ.

Thất sát vì quyền uy chi tinh, sở dĩ tam phương không thích hợp lại thấy thiên hình, hóa quyền ngôi sao, bằng không tuyệt đối vô tình. Nhất là không thích thấy linh tinh, bởi vì làm thất sát làm âm kim thế nhưng mang có hỏa của đặc tính, nếu lại có linh tinh dày vò, biến gia tăng rồi tiêu ma và thê lương ý tứ hàm xúc. Ở tại cung phu thê mà nói, tảo hôn tất ly, mà lại khúc chiết phi thường lớn, phi đương sự khó có thể sáng tỏ.

Nói như vậy, nữ mệnh cung phu thê thất sát ưu ở tại nam mệnh, nguyên bởi vì ở ở tại dù sao nam nhân có quyền uy, có thể phát triển sự nghiệp, mà nữ mệnh thì quá mức ở tại khổ cực, đồng thời rất có thể là một cọp mẹ. Thế nhưng đại thể lo cho gia đình, nguyên nhân là đối cung Thiên phủ.

Vô luận nam nữ, cung phu thê thấy thất sát, phối ngẫu không thích hợp đánh bạc, ăn ý cái này loại hành nghiệp, bởi vì làm thất sát chủ nhân sinh tất có một lần ở trên trọng đại đả kích, sở dĩ tối kỵ ăn ý hành nghiệp.

Do ở tại thất sát mang có ngăn trở tính chất, bởi vì đến đây không thích hợp cùng sát kị đồng độ. Không thích hợp đi kinh cự môn thiên cơ tinh hệ, quyết chủ biến động, lại phùng sát kị, biến động thì mang có bị thương tính.

Thất sát cung phu thê, đối phương bệnh đa nghi đại, song phương khuyết thiếu câu thông. Nhưng là có thể gả cho người ngoại quốc, dùng từ nói giao lưu câu thông không khoái tới ứng với cái này điểm.

Thất sát hỉ hóa lộc ngôi sao, chủ khai triển thành công, thế nhưng không thích thấy lộc tồn, làm tiến thoái do dự. (ngũ hành sinh khắc, không nói, nhớ kỹ là được)

Nói như vậy, ở người thứ ba đại hạn kết hôn. Nếu như người thứ ba đại hạn là cự môn thái dương, rất lớn khả năng và dị tộc thông hôn. Tử vi thất sát ở cung phu thê, cung mệnh ở sửu, đến người thứ tư đại hạn rất lớn khả năng giá người ngoại quốc, ít nhất là một cái cách mình phi thường phi thường xa nhân.

Thất sát ở cung phu thê, phu thê mặt ngoài hài hòa, nội bộ bất mãn. Có lẽ là trượng phu chung tình ở tại một người khác, có lẽ là chính mình lòng có hắn thuộc. Thế nhưng cũng không đoán quá sai, ít nhất song phương có trách nhiệm cảm, nguyện ý cùng nhau kinh doanh hôn nhân.

Tử vi

Tí ngọ cung tử vi độc toạ, đủ loại quan lại triêu vây quanh, thì phối ngẫu có được lực, địa vị cao, chủ quan cũng cường. Nếu vì [không cầm quyền] hoặc [vô nói] cách cục, thì chủ phối ngẫu tính cách ngang ngược.

Tí ngọ tử vi mà thiên ở tại tinh thần cái, chủ phối ngẫu có chi phối chính mình khuynh hướng, thiên ở tại vật chất cái, chủ phối ngẫu thì mà chi phối tiền của mình tài. Như sao hệ kết cấu cát, thì làm hài lòng chi phối, còn ngược lại, thì mỗi bởi vì phối ngẫu chi phối, mà cho tới tự thân phá bại hoặc thương tổn tình cảm.

Tí ngọ tử vi, phùng vũ khúc hóa kị, lại đi liêm trinh hóa kị của năm, chủ tình cảm vỡ tan, phùng liêm trinh hóa kị, lại đi vũ khúc hóa kị của năm, chủ vô phu thê sinh hoạt.

Tí ngọ tử vi, nặng tinh thần cái, ở tại kinh đi [thiên đồng cự môn] của năm, thường thường dễ sinh tình cảm biến hóa, vật nặng chất cái, ở tại kinh đi phá quân cùng [vũ khúc thiên tướng] của năm, cũng dễ sinh biến hóa. Nói chung, nữ mệnh không thích đi [thái dương thiên lương] mà thái dương hóa kị, nam mệnh không thích đi thái âm ở tị cung hóa kị.

Tí ngọ tử vi, đối cung tham lang làm [trôi nổi thủy đào hoa], đi đến nỗi [thiên đồng cự môn] dễ sinh đau khổ yêu, đi đến nỗi [thái dương thiên lương] thì dễ cùng phối ngẫu biệt ly.

Sửu mùi [tử phá], giống nhau bất lợi cư cung phu thê. Cho dù bản chất yên ổn, cũng chủ hôn tiền có khúc chiết, nếu rung chuyển tích, thì mỗi dễ dị ly.

Sửu mùi [tử phá], tối không thích hợp thấy phụ tá [chỉ tinh], mỗi chủ có bên thứ ba tham gia.

Sửu mùi [tử phá] bản chất yên ổn cái, kinh đi sát kị hình hao tổn không kiếp trùng điệp to lớn vận Lưu Niên, chủ phối ngẫu có tai bệnh, hoặc sự nghiệp khuynh bại. Nguyên cục [tử phá] rung chuyển, kinh đi như thế cung viên, thì mỗi chủ sinh ly tử biệt. Nhất nhất như thế cung viên, lấy [tử phá], [liêm tham], [đồng lương], cự môn tọa thủ cái nhất căng thẳng.

Sửu mùi [tử phá] hội liêm trinh hóa lộc, tham lang hóa lộc, vừa thấy đào hoa cái, mỗi dễ có ngoài giá thú tình cảm, lại thêm thấy hư hao tổn, thì phối ngẫu mà lại không hề lương ham mê. Mỗi ở tại lại đi [tử phá] của năm xuất sự.

Dần thân cung [tử phủ] đồng độ, nếu không có phụ tá nhiều diệu (hoặc có, mà sở thấy cái đa [chỉ tinh]), hoặc phủ kho [khoảng không lộ], thì đề phòng ở tại tham lang, phá quân, cự môn đại vận, hôn nhân phát sinh biến hóa. Như thế cung viên, thấy sát kị không kiếp tức là sinh biến của điềm.

Dần thân cung [tử phủ], nhất định phải thấy phụ tá đối tinh cái, sau đó chủ bạch đầu giai lão. Riên chỉ nếu lộc tồn đồng độ, nhưng chủ phối ngẫu ích kỷ, có chi phối dục.

Dần thân [tử phủ], thiên thọ đồng độ, nam mệnh nên tiểu phối, nữ mệnh nên trường phối.

Dần thân [tử phủ] mà khuynh hướng ở tại tiến thủ tính cái, cư cung phu thê cũng không chủ phối ngẫu có tiến thủ tâm, phản chủ dễ sinh ngoại tâm, kỳ sinh ngoại tâm của năm, đa số [liêm tướng], thiên đồng, thiên cơ tam viên.

Mão dậu cung [tử tham] cần phải phân biệt ham muốn hưởng thu vật chất hoặc tình dục bản chất. Ham muốn hưởng thu vật chất [tử tham] chủ phối ngẫu tiến thủ, tình dục cái thì trước khi cưới bởi vì đa khúc chiết, sau khi cưới cũng mỗi dễ sinh ngoại tâm.

Mão dậu [tử tham] vừa thấy xương khúc, mỗi chủ phi lễ thành hôn ([tử phá] thì thấy phụ bật), nhưng cũng miễn sinh ly tử biệt của khắc. Riên chỉ cùng liêm trinh hóa lộc hội cái, phối ngẫu không để ý vợ, cùng liêm trinh hóa kị hội cái, phối ngẫu thông minh mà dễ tang chí, mà lại thiện tìm tìm kích thích.

[tử tham] thấy cát, bất khả tác [đào hoa phạm chủ] khán, cũng chủ phu thê có thể hợp tác gây dựng sự nghiệp, riên chỉ nhất định phải lấy phối ngẫu làm sự nghiệp chủ thể.

Mão dậu [tử tham], hung cái lấy kinh đi cự môn, liêm sát, võ phá, thái dương tọa thủ cung viên làm khắc ứng với của năm.

Thìn tuất [tử tướng], nam mệnh phối thê nên năm tiểu (có thể tiểu mười hai năm ở trên), nữ mệnh phối phu nên lớn tuổi (tám năm đến nỗi mười hai năm). Nếu [tử tướng] vô tình cái, vưu cần phải phu thê tuổi tác có sai cự thủy có thể bù đắp, bằng không chủ sanh ly.

Thìn tuất [tử tướng], lấy cùng từng kết hôn hoặc ở chung nhân kết hợp làm nên, thấy phụ tá [chỉ tinh] cái vưu như vậy.

Thìn tuất [tử tướng] vô tình, mặc dù tình cảm vợ chồng bất biến, nhưng đề phòng phối ngẫu nổi bật bệnh. Thấy đại vận Lưu Niên cung phu thê điệt xung sát kị của năm khắc ứng với.

Thìn tuất [tử tướng] hữu tình, thấy phụ bật cát diệu, lợi phu thê hợp tác gây dựng sự nghiệp, vị của phu xướng phụ tùy, có thể phát đạt hưng gia, như vậy nhưng các hoài ích kỷ chi tâm.

Thìn tuất [tử tướng], cát cái lấy [âm dương], [võ phủ], phá quân, thất sát làm khắc ứng với của năm, hung cái lấy [võ phủ], phá quân, thiên lương làm khắc ứng với của năm.

Tị hợi [tử sát] giống nhau đều chủ phối ngẫu lộng quyền, nếu thấy phụ tá cát diệu, thì phối ngẫu sự nghiệp quảng đại, riên chỉ dễ cùng tự thân hội ít ly đa, hoặc ở chung nhất trạch nhưng quan hệ lại làm bất hòa.

Tị hợi [tử sát], thấy [hỏa tham], [linh tham], không được thấy đào hoa, chủ phối ngẫu đột nhiên phát tích, thấy đào hoa, chủ phối ngẫu tình cảm nổi bật biến hóa.

[tử sát] ở cung phu thê lấy trì hôn làm nên.

Tị hợi [tử sát], cát cái lấy [võ tham], tài ấm giáp thiên tướng, [liêm phá] làm khắc ứng với của năm, hung cái lấy [đồng âm], hình kị giáp thiên tướng hoặc lại kinh đi [tử sát] làm khắc ứng với của năm.

[tử phá] cùng [tử sát] nhất định phải thấy [đủ loại quan lại triêu vây quanh], vừa không được thấy phụ tá chỉ tinh, sau đó thủy chủ hôn nhân cát lợi. [tử phá] mà lại chủ phu thê có thể hợp tác gây dựng sự nghiệp, tay không hưng gia. Riên chỉ [tử tướng] trước sau có khuyết điểm, phu thê tuổi tác có đại sai cự, sau đó thủy có thể thích ứng nhường nhịn.

[tử phá], [tử tướng] giai nghi phối ngẫu tuổi tác có đại sai cự. Riên chỉ nam mệnh phối lớn tuổi nhị ba năm của thê, nữ mệnh phối còn trẻ nhị ba năm của phu, cũng làm vợ cả sai cự khán.

Nam mệnh cung phu thê thấy tử vi cái, bất luận ở cung nào độ, giai nghi thê tử có việc nghiệp. Nếu tác gia đình bà chủ, tức đa tương kì lĩnh đạo lực phát huy ở tại gia đình, thậm chí biến thành khống chế trượng phu.

Nữ mệnh cung phu thê thấy tử vi cái, nếu [không cầm quyền] hoặc [vô nói], nhất định phải trì đến nỗi ba mươi tuổi sau thủy có thể phát triển tình cảm, nếu sớm hôn, phản dễ sinh ngăn trở, mà lại hội bị liên lụy. Thấy [đủ loại quan lại triêu vây quanh] mà vô [chỉ tinh], thủy chủ trượng phu có được chí

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 06: 36

Thiên cơ

Tí ngọ thiên cơ độc toạ, đối cung cự môn, sảo mang sát diệu tức chủ phu thê bằng mặt không bằng lòng. Nếu thiên cơ hóa kị hoặc cự môn hóa kị, thì phu thê bởi vì tính cách không hợp hoặc bất mãn khách quan hoàn cảnh, thì sinh cải biến chi tâm. Nếu cự môn hóa kị cái, mặc dù ly dị nhưng khó cầu thoả mãn đối tượng.

Tí ngọ thiên cơ hóa kị, phu thê các hoài xảo trá, lại thấy sát, thì thường thường ở tại [đồng lương] hoặc [liêm tham] cung độ phát sinh sự cố, tái hôn tức đa thoả mãn. Nhất nhất riên chỉ cần phải chú ý, thiên cơ hóa kị mà hỏa linh không kiếp đồng độ cái, tái hôn cũng nhưng không tốt.

Tí ngọ thiên cơ thấy thiên đồng hóa lộc cái cát, chủ phu phụ tay không hưng gia. Nếu thiên đồng hóa kị, thì chủ ly đa hội ít.

Tí ngọ thiên cơ thấy cát, không sợ đi thái âm, thái dương hạn, nếu thấy sát kị, đi thái âm, thái dương hạn, cũng chủ khẩu thiệt hỗn loạn.

Tí ngọ thiên cơ lấy [đồng lương] tinh hệ mấu chốt nhất, thấy hỏa linh chủ ác tính chia lìa, thấy lộc mã chủ tốt chia lìa, thấy sát kị cũng chủ ly dị. Nếu thấy lộc quyền khoa hội, thì phu thê có thể đầu bạc. Nhưng nếu đồng thời thấy cự môn hóa kị, thì nhưng cần phải mình khắc chế.

Sửu mùi thiên cơ độc toạ, đối cung là thiên lương, ở tại cung phu thê có điều không thích hợp, chủ nhiều tảo hôn mà ly dị, hoặc mặc dù trì hôn, nhưng trước khi cưới lại kinh nhiều lần luyến ái ngăn trở, thấy không kiếp cái vưu như vậy.

Sửu mùi thiên cơ sợ nhất đà la đồng độ, không chỉ hôn trì, mà lại đa lầm nhân duyên mỹ mãn, phản cùng tính cách không được đầu nhân kết hợp, do là sinh sôi bất mãn.

Sửu mùi cung thiên cơ cát hóa, vô sát cái thượng khả, có sát, mặc dù cát hóa cũng không ý tứ hàm xúc nhân duyên mỹ mãn. Lấy tuổi tác có sai cự, hoặc thê tử tuổi tác phản so với trượng phu đại cái làm nên, mới có khả năng giai người già.

Sửu mùi thiên cơ, lấy trước khi cưới ăn no kinh ngăn trở, hoặc trước khi cưới có phong ba trở ngại cái làm tốt đẹp. Nếu trước khi cưới thuận lợi, thì sau khi cưới phản dễ hội ít ly đa, hoặc bằng mặt không bằng lòng.

Sửu mùi thiên cơ, không thích hợp kinh hành cung viên thấy thái dương hóa kị, thái âm hóa kị. Đại thể mà nói, lấy [liêm tướng], cự môn, thiên đồng cung viên làm cát hung đầu mối then chốt.

Dần thân cung [thiên cơ thái âm], nam mệnh ưu ở tại nữ mệnh. Nam mệnh cung phu thê thấy [cơ nguyệt], chủ thê tử làm đẹp, mà lại năng lực vợ, nữ mệnh thì phản phải đề phòng trượng phu dễ bị khác giới lọt mắt xanh.

Dần thân cung [cơ nguyệt], nếu tâm tình hóa quá, thì dễ khiến cho hôn nhân khúc chiết, như phối ngẫu di tình biệt luyến các loại.

Dần thân cung [cơ nguyệt] hội thiên đồng hóa kị, hội không kiếp, âm sát, thiên hư, đại hao tổn loại diệu, chủ phối ngẫu tâm chí ti yếu, hoặc quá mức mẫn cảm, do là cũng dễ phát sinh hôn nhân phong ba.

Dần thân [cơ nguyệt] lấy thái dương, thiên lương, thiên đồng, cự môn tứ viên làm cát hung của đầu mối then chốt.

Mão dậu cung [thiên cơ cự môn], nhất định phải thấy lộc, sau đó phu thê thủy giai tóc bạc. Nhưng hỏa linh đồng độ thì thành đặc biệt, chủ thủy thì hài hòa, cuối cùng cũng thành không hợp. Lấy thiên đồng, thiên lương cung viên làm khắc ứng với của kỳ.

Mão dậu cung [thiên cơ cự môn], lấy đính hôn sau tức có phong ba, kinh lịch phong ba thủy giai liền cành cái làm nên, bằng không sau khi cưới hay thay đổi cho nên. Nếu thiên cơ hóa kị, chủ dễ cùng có vợ nhân luyến ái, nếu cự môn hóa kị, thì càng nhiều trên tình cảm nổi khổ âm thầm, thấy sát, chủ 2 lần kết hôn.

Nữ mệnh cung phu thê không thích hợp [cơ cự]. Cổ nhân nói, [thiên cơ cự môn làm phá đãng], mặc dù chỉ cung mệnh, ở cung phu thê cái cũng thế. Thấy hỏa linh hoặc đà la cùng thiên đồng đồng độ, cho dù không phải nhất hôn mệnh.

Mão dậu cung [cơ cự], thường lấy [vũ khúc Thiên phủ] làm then chốt, hóa lộc hóa kị đều sinh biến hóa. Nam nữ mệnh đều dễ làm có vợ nhân truy cầu, do là sản sinh tình cảm làm phức tạp.

Thìn tuất cung [thiên cơ thiên lương] đồng độ, chủ trì hôn, hoặc trước khi cưới có luyến ái phong ba, bằng không sanh ly.

Thìn tuất cung [thiên cơ thiên lương], thấy cát diệu hội hợp, phối phu nên lớn tuổi, phối thê nên tiểu lục năm ở trên, thì phu thê bạch đầu giai lão, cũng chủ hôn tiền một lần ly biệt, lại thấy mặt thủy giai liền cành.

[cơ lương] ở thìn, thấy sát, đi đến nỗi mùi viên đại hạn cung phu thê, dễ bị có vợ cái truy cầu, ở tuất thấy sát, đi đến nỗi sửu viên đại hạn cung phu thê cũng thế, thấy đà la, linh tinh cái, thì lộng nhiều nhất sừng phong ba. Các phương diện đương sự của làm phức tạp, khó có thể phân giải.

Thìn tuất cung [cơ lương] lấy [võ tham] cung viên làm đầu mối then chốt, hóa cát hoặc cát hội mà không thấy đào hoa cái, thượng khả lấy bình an vô sự. Nếu hóa kị, thì chủ tình cảm vợ chồng biến hóa, hóa cát mà thấy đào hoa, cũng chủ phu thê luân thường có biến.

Tị hợi cung thiên cơ, ở hợi cung cái, thê tử tướng mạo phổ thông, ở tị cung cái thì chủ làm đẹp, còn đây là thị thái âm miếu hãm mà tác phân biệt.

Tị hợi thiên cơ thấy xương khúc, lại đồng hội đào hoa nhiều diệu, chủ phối ngẫu dễ làm người khác truy cầu. Cho nên nếu lại thêm thấy sát kị hình diệu, thì chủ phu thê nửa đường chia tay.

Tị hợi thiên cơ có cát hóa, thấy phụ bật, khôi việt, thì chủ phối ngẫu văn tú, mà lại năng lực sáng tạo sự nghiệp.

Tị hợi thiên cơ nếu hội thiên đồng hóa lộc, cự môn hóa kị, thì chính mình ở tại sau khi cưới dễ di tình biệt luyến. Nữ mệnh, hội thái dương hóa kị, thấy sát, chủ cùng phối ngẫu sanh ly.

Tị hợi thiên cơ lấy [thái dương thiên lương], [thiên đồng cự môn], phá quân nhiều viên, làm cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

Thiên cơ ở cung phu thê cái, trên cơ bản bất lợi. Riên chỉ cùng thái âm tương đối hoặc đồng độ dưới trung bình, thấy cát diệu, sau đó thủy chủ hài hoà đẹp đẽ.

Thiên cơ ở cung phu thê không thích nhất thiên đồng hoặc cự môn hóa kị, đều chủ tình cảm làm phức tạp, cổ đại coi đây là tì thiếp nữ mệnh

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 07: 04

Thái dương

Thái dương tại tí, chủ phối ngẫu tính tình đa xoi mói, thấy hỏa linh cái vưu quá mức. Nếu không kiếp đồng độ, thì thường thường trì hôn, hoặc tuy có hôn ước mà khó có thể kết hợp. Thái dương hóa kị mà lúc rảnh rỗi cướp đồng độ, thì nữ mệnh chủ sớm cô quả, có cát diệu đồng thời hội hợp, cũng chủ sanh ly. Riên chỉ lộc mã độ ở tại thân cung, thái dương hóa lộc, thì chủ nhân duyên ở ở tại nước khác, nhưng lấy trì hôn làm nên.

Nữ mệnh cung phu thê thái dương tại tí hóa kị, đại hạn cung mệnh đi đến nỗi tí viên, thường thường hôn nhân bất lợi, hoặc chủ sanh ly, hoặc bị tình cảm làm phức tạp, ảnh hưởng sâu xa, người sinh đêm vưu quá mức.

Nam mệnh cung phu thê thái dương tại tí hóa kị, ba mươi sau tức dễ sinh tình cảm biến hóa, người sinh đêm vưu quá mức.

Thái dương tại tí, có được [đủ loại quan lại triêu vây quanh], nữ mệnh mặc dù chủ trượng phu phú quý, riên chỉ cũng hữu danh vô thực, người sinh đêm vưu quá mức. Nam mệnh thì thê tử có việc nghiệp, không để ý vợ.

Thái dương tại tí, giống nhau không thích hợp đi cự môn, [võ phá] nhị viên, cho dù cát tinh tụ tập, cũng đa không như ý.

Thái dương ở ngọ, chủ phối ngẫu tài đức sáng suốt, có trách nhiệm cảm, thấy sát diệu đồng độ, thì ngày đêm tại ngoại hối hả, ít vợ của nhạc, thảng không kiếp đồng độ, cũng lấy trì hôn làm nên. Thái dương hóa kị, nữ mệnh không thích hợp tảo hôn, nhưng thường thường đa nam nữ xã giao ước hội. Riên chỉ thiên mã ở tại dần cung, thái dương hóa lộc, thì ở tại cung phu thê đi đến nỗi thiên đồng tọa thủ của viên thì cũng chủ nhân duyên ở nước khác.

Nữ mệnh cung phu thê thái dương ở ngọ hóa kị, cũng không nên đại hạn cung mệnh đi đến nỗi ngọ viên, chủ tình cảm dễ sinh làm phức tạp, mà lại dễ làm khác giới sở chồng chất.

Nam mệnh phu thê phú thái dương ở ngọ hóa kị, có sát, ba mươi sau tuổi dễ sinh tình cảm biến hóa.

Nữ mệnh thái dương ở ngọ, hội phụ tá nhiều diệu, chủ vị hôn phu quý hiển. Nam mệnh, cổ đại chủ bởi vì thê có được quý, ở hiện đại, phụ nữ có việc của mình nghiệp, cũng chủ thê tử có hài lòng sự nghiệp.

Thái dương ở ngọ giống nhau không thích đi thiên đồng, [liêm sát] nhị viên, sảo thấy sát diệu, hôn nhân tức khởi gợn sóng.

Thái dương ở sửu, [thái âm thái dương] đồng độ, thấy cát, chủ thê tử chí lăng trượng phu, người sinh đêm vưu quá mức. Nếu thấy sát kị hình đồng hội, thì bởi vì thê phá gia, nhẹ thì chủ bởi vì thê rủi ro, cũng người sinh đêm vưu quá mức. Nếu ở nữ mệnh, thấy cát phản chủ vị hôn phu sâu, người sinh đêm lại thêm cát, thấy sát kị hình nặng cái, thì chủ phu phụ cho nhau sao Sâm, sao Thương.

[thái dương thái âm] ở sửu, thấy hỏa linh, chủ thân gia bất hòa, hoặc chủ phu thê tuổi tác bằng cấp loại không tương xứng.

Nam mệnh cung phu thê [âm dương] ở sửu, nếu thái âm hóa kị, thì dễ cùng nhà vợ nữ quyến bất hòa. Thấy sát, thê đa tai bệnh, hoặc thê rủi ro. Thấy cát, hoặc thái âm hóa lộc, thì chủ có được nhà vợ trợ lực, giống nhau chủ có được vợ.

Nữ mệnh cung phu thê [âm dương] ở sửu, nếu thái dương hóa kị, chủ phu đa tai bệnh, sát nặng, thì thấy hình khắc, bằng không sanh ly. Bởi vì thái âm hóa kị cũng không cát, chủ phu đa tai bệnh mà dồn tự thân bất an.

Thái dương ở mùi, cũng [thái âm thái dương] đồng độ, cùng ở sửu cung đại thể đồng nhất ý nghĩa. Riên chỉ ở sửu cung cái so sánh lợi nam mệnh, ở mùi cung cái so sánh lợi nữ mệnh.

Sửu mùi cung [âm dương], lấy thiên đồng, thiên lương, [thiên cơ cự môn] cung viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Thái dương ở dần, [thái dương cự môn] đồng độ, thấy thái dương hóa lộc, hóa quyền, hoặc thái dương hóa kị mà vô hỏa linh, đều chủ dị tộc thông hôn. Nếu ở thân cung, thì hóa kị cái đều không phải.

[thái dương cự môn] lấy không được thấy sát làm tốt đẹp, bằng không kinh đi đến nỗi [cơ lương], hình kị giáp thiên tướng, [đồng âm] các viên, đều dễ sinh sự đoan, thân cung vừa kém ở tại dần cung.

[thái dương cự môn] thấy cát hóa, mà [cung phúc đức] không được cát cái, nữ mệnh chủ rời xa nơi chôn rau cắt rốn, gả chồng tùy phu, nam mệnh chủ ở rể, hoặc chủ cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng ở, mà phụ mẫu phản biệt xuy.

[thái dương cự môn] thấy sát, nhưng không nặng, chủ phu phụ ý thấy sao Sâm, sao Thương. Sát kị hình hội hợp, thì có sinh ly tử biệt của ngu.

[thái dương cự môn] thấy phụ tá nhiều cát, nữ mệnh phối phu hiển quý, nam mệnh nên thê tử có độc lập sự nghiệp, bằng không liền nhiều thị phi.

Thái dương ở mão dậu, [thái dương thiên lương] đồng độ, lấy mão cung ưu ở tại dậu cung.

[thái dương thiên lương] thấy cát, chủ phu thê tuổi tác có sai cự, hoặc chủ thê tử trường ở tại trượng phu. Thấy thiên thọ, sai cự vưu đại.

[thái dương thiên lương] thấy sát kị, chủ phu thê sinh ly tử biệt, hoặc chủ phối ngẫu bởi vì sự nghiệp quan hệ, trường kỳ tại ngoại. Giống nhau lấy trì hôn làm nên.

[thái dương thiên lương] ở cung phu thê, chủ hôn tiền có khúc chiết, hoặc cũ lữ gặp lại mà sau kết hợp. Thấy xương khúc (chỉ tinh), thì có lưỡng độ hôn nhân.

[thái dương thiên lương] nhất định phải thấy phụ tá cát diệu, sau đó thủy chủ phu thê xứng đôi, người già giai lão, riên chỉ trước khi cưới nhưng có khúc chiết, hoặc sau khi cưới tức có đoạn nhất thì kỳ phân biệt.

[dương lương] ở [cung phu thê], lấy [thiên đồng cự môn], tham lang, [dương lương] các viên, làm Lưu Niên đại vận đầu mối then chốt.

Thái dương ở thìn, không thích nhất cự môn hóa kị, chủ sinh ly tử biệt. Hóa lộc, thì cũng khả năng cùng dị tộc thông hôn.

Thái dương ở tuất, cự môn hóa kị cái kỳ bất lợi tính chất càng nghiêm trọng hơn, hóa lộc không được chủ dị tộc thông hôn, nhưng nữ mệnh chủ bị dị tộc truy cầu.

Thái dương ở thìn tuất làm cung phu thê, cung mệnh đi đến nỗi [tử phá] đại hạn, thường chủ phi lễ thành thân.

Thái dương ở thìn tuất, thấy cát hóa cát diệu, nữ mệnh chủ vị hôn phu phú quý, riên chỉ ở tuất cung cái thường chủ hữu danh vô thực.

Thái dương ở thìn tuất, tối không thích hợp đà la, Hỏa Tinh đồng độ, hoặc kình dương, linh tinh đồng độ, đều chủ không thể cùng vợ chồng son đồng giai người già. Riên chỉ tại cung thìn cái, tái hôn thì lợi.

Thái dương ở thìn tuất, lấy cự môn, thiên cơ, [thiên đồng thiên lương] các viên làm cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

Thái dương ở tị, ưu ở tại thái dương ở hợi, nam nữ mệnh đều là như vậy. Riên chỉ nữ mệnh thái dương ở hợi, thấy phụ tá nhiều diệu tất tập, thái dương vừa cát biến hóa, chủ vị hôn phu kinh lịch gian khổ mà thành đại nghiệp. Nếu thấy xương khúc, tả hữu chỉ tinh, thì làm nhị giá mệnh, tái giá thủy làm hoàn mỹ.

Thái dương ở tị, thấy sát hóa kị, nữ mạng lớn hạn cung phu thê đi đến nỗi [tử phủ] thủ viên, hoặc thái âm thủ viên, đều là không được chủ cát lợi.

Thái dương ở hợi, thấy sát hóa kị, nam mệnh không thích hợp tảo hôn. Đi đến nỗi [tử phủ] đại hạn chủ vô môi tằng tịu với nhau, nhưng tình cảm cuối cùng thành thủy hỏa. Nữ mệnh, thì cung phu thê đi ở tại thiên đồng thủ viên to lớn hạn, thường thường cũng sinh sự đoan.

Thái dương ở tị hợi nhị viên, tung thấy cát, cũng chủ hôn tiền luyến ái khúc chiết.

Thái dương ở tị hợi, thấy phụ tá nhiều diệu đối tinh đủ, vừa làm [đủ loại quan lại triêu vây quanh] của cục, nam mệnh chủ bởi vì thê có được quý. Cung mệnh có Hỏa Tinh, linh tinh, cũng chủ ở rể, hoặc cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng ở, mà phụ mẫu phản biệt xuy.

Thái dương ở tị hợi tối ngại cự môn hóa kị, thì phu thê tính cách, gia thế, học thức đều không được xứng đôi, mà lại thị phi khẩu thiệt liên tục. Phối ngẫu như làm [khẩu thiệt phát tài](như giáo sư, đẩy mạnh tiêu thụ), hoặc [thị phi phát tài](như luật sư, cảnh sát) cái, thì so sánh cát.

Nói chung, phàm thái dương ở cung phu thê, không thích nhất hóa kị, vô luận nam nữ, đều chủ cùng nguyên phối sinh ly tử biệt.

Phàm thái dương ở cung phu thê thấy hỏa linh, sơ thì tình cảm thâm hậu, cửu sau tức như nước với lửa.

Nữ mệnh cung phu thê thái dương lạc hãm, hóa kị, lấy ba mươi sau kết hôn, mà lại vô chính thức hôn lễ cái làm nên.

Nữ mệnh cung phu thê thái dương lạc hãm hóa kị, đi đến nỗi đại hạn cung phu thê hội chiếu thái dương, lưu sát xung tịnh, chủ bởi vì vị hôn phu thương tâm rơi lệ, hoặc chủ bị người vứt bỏ.

Nữ mệnh người sinh đêm giống nhau không thích hợp cung phu thê thấy thái dương. Mặc dù cát cũng hư, sảo mang đào hoa, vị hôn phu tức dễ sinh dị tâm

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 07: 30

Vũ khúc

Tí ngọ cung [vũ khúc Thiên phủ], nhất định phải thấy lộc thủy chủ hôn nhân hài hoà đẹp đẽ, vừa lấy hội liêm trinh hóa lộc làm tốt đẹp, nếu vũ khúc hóa lộc, nam mệnh ngại thê tử thái có khả năng, đoạt đi trượng phu quang mang. Thảng thất sát cùng lộc tồn đồng độ vây quanh chiếu, thì [phụ đoạt phu quyền] tình hình nghiêm trọng hơn. Nam mệnh, nếu cung mệnh có hỏa linh, chủ ở rể nhạc gia.

Tí ngọ cung [võ phủ], nếu vũ khúc hóa kị, nữ mệnh chủ cuộc sống hôn nhân gián đoạn, kỳ nguyên bởi vì, hoặc làm trượng phu có bệnh, hoặc làm trượng phu di tình biệt luyến. Nam mệnh chủ phu thê sanh ly, thảng càng nhiều sát diệu hội hợp, thì làm tái hôn mệnh.

Tí ngọ cung [võ phủ], nếu thấy phụ tá nhiều diệu, nam nữ đều là chủ làm có vợ cái truy cầu. Thấy phụ tá [chỉ tinh], thì làm tái hôn mệnh. Đào hoa nhiều diệu đồng hội, thì tái hôn sau nhưng bị có vợ nhân truy cầu. Nữ mệnh vưu quá mức.

Tí ngọ cung [võ phủ], lấy phá quân, [tử tướng], thiên đồng, [cơ cự] loại cung viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Sửu mùi cung [vũ khúc tham lang], cùng hỏa linh đồng độ, chủ tình cảm thủy nhiệt cuối cùng lãnh. Nếu đào hoa nhiều diệu tụ tập đầy đủ, thì chủ hôn tiền sau khi cưới đều có tình cảm hỗn loạn.

Sửu mùi cung [vũ khúc tham lang], giống nhau chủ phối ngẫu keo kiệt, lấy tiền tài làm trọng, thì nghĩ tả hữu phối ngẫu quyền sở hữu tài sản. Lộc tồn hoặc hóa lộc gửi thông điệp thì không phải vậy, chủ vị hôn phu giàu có, hoặc thê tử năng lực bằng cố gắng kinh doanh.

Sửu mùi [võ tham] hóa kị, chủ bởi vì phối ngẫu rủi ro. Thấy khoa văn nhiều diệu hoặc thấy đào hoa, thì chủ di tình biệt luyến, thấy hỏa linh không kiếp, thì chủ vô khuê phòng của nhạc, hoặc chủ tái hôn.

[võ tham] ở cung phu thê, lấy [cơ lương], [đồng âm] chỗ cung viên, làm suy đoán cát hung của then chốt. Vũ khúc hóa kị cái, nữ mệnh, đặc biệt cung phu thê thấy [cơ lương](mượn nhập đối cung) lấy định vị hôn phu cát hung.

Dần thân cung [vũ khúc thiên tướng], cần phải cương nhu tịnh tể sau đó thủy chủ hôn nhân hoàn mỹ. Nếu thấy tả phụ hữu bật, thì lại thêm chủ phu thê ở giữa có trợ lực.

Dần thân [võ tướng], quá cương thì phu thê nhân duyên không tới đầu (nam mệnh lại thêm chủ bị thê tử chi phối tả hữu), quá nhu thì khả năng bị phối ngẫu của liên lụy, đều là phi mỹ cục. Thấy hỏa linh giáp, dương đà giáp cái, kỳ bất lợi mức độ càng sâu. Riên chỉ nếu hỏa linh giáp còn đối với cung có lộc mã, thì chủ phối ngẫu bôn ba vất vả lộc, hoặc tự thân bôn ba, đến nỗi hội ít ly đa.

Dần thân [võ tướng], thấy đào hoa nhiều diệu, cùng phụ tá [chỉ tinh] thì, mỗi chủ hôn sau nhưng dễ cùng có chồng nhân mến nhau. Nếu vì [hình kị giáp ấn], lại thêm hãm ở tại tình cảm vũng bùn không thể tự kềm chế. Nếu vì [tài ấm giáp ấn], thì chủ kỳ luyến ái có nhờ cậy đối phương tính chất.

Dần thân cung [võ tướng], lấy [thái dương thiên lương], [thiên đồng cự môn] cùng [võ tướng] bản thân làm cát hung của đầu mối then chốt.

Mão dậu cung [vũ khúc thất sát], mỗi nên trì hôn, bằng không hôn nhân đa luận đoán, tọa dậu cung cái vưu quá mức. Cái mão cung cái, thái dương ở thìn làm miếu vượng, thái âm ở tuất cung cũng miếu vượng, ở dậu cung, thì thái dương ở tuất, thái âm ở thìn, đều là lạc hãm cung, cho nên dậu không bằng mão (thị hôn nhân, trừ [cung phu thê] ngoại, cũng cần phải kiêm thị thái âm thái dương của miếu vượng lợi hãm).

Mão dậu cung [vũ khúc thất sát], nếu vũ khúc hóa kị, có thể liêm trinh hóa kị, lại thêm thấy Tứ Sát không kiếp cùng xuất hiện ở tại tam phương tứ chính, chủ phối ngẫu gặp ngoài ý muốn, hoặc bởi vì phối ngẫu gặp ngoài ý muốn, hoặc bởi vì phối ngẫu chiêu phá bại. Xuất sự của kỳ, mỗi ở vũ khúc, liêm trinh điệt kị, hoặc dương đà điệt tịnh của năm. Luận đại hạn, thì lấy mượn tinh [liêm tham] hoặc thiên tướng hạn nội.

Mão dậu cung [vũ khúc thất sát], Bản cung không được thấy sát, mà tam phương thấy sát, thì chủ phối ngẫu phong sương mưa móc, tại ngoại bồng bềnh. Thấy hỏa linh, hoặc thấy thiên mã cái vưu xác thực. Thảng lại thêm thấy phụ tá nhiều cát, thì phối ngẫu nên võ chức. Thấy Hỏa Tinh thiên trù đồng độ, hoặc phá quân có được lộc thấy Hỏa Tinh, thì phối ngẫu nên kinh doanh ngành ăn uống.

Mão dậu [võ sát], cũng chủ phối ngẫu tính cương. Phàm [cung phu thê] thấy [võ sát], [cung phúc đức] tất làm [tử vi phá quân], cho nên chủ phối ngẫu tính cách cương liệt, thường thường khó có thể điều hòa. Có thể hay không điều hòa, chỉ thị [liêm tham] một tổ tinh hệ, nhất định phải mang tình cảm màu sắc, sau đó có thể điều hòa. Nếu thiên về ở tại ham muốn hưởng thu vật chất, thì khó tránh khỏi phu thê đây đó đều là dục khống chế đối phương. Ở cái này loại dưới trung bình, cung mệnh mang đào hoa, cũng không chủ phu thê khó có thể bạch đầu giai lão.

Mão dậu [võ sát] tối không thích hợp Hỏa Tinh đà la đồng độ, chủ tái hôn. Thấy xương khúc [chỉ tinh] hoặc hóa kị, chủ vô chính thức hôn lễ thành thân. Sát nặng, vũ khúc hóa kị, trượng phu có bệnh không tiện nói ra, hoặc có bệnh phổi.

Thìn tuất cung vũ khúc độc toạ, nên trì hôn. Hỏa linh đồng độ, chủ chiếm giữ tốt thành hôn. Thấy cát hóa cát diệu, thì phối ngẫu khôn khéo có khả năng. Thấy sát kị hình diệu, chủ phu thê sinh ly tử biệt, sát khinh cái, chủ bởi vì phối ngẫu rủi ro.

Thìn tuất cung vũ khúc, sẽ đối với cung tham lang Hỏa Tinh hoặc linh tinh, chủ đa tình yêu cuồng nhiệt, nhưng cũng đa tình cảm ngăn trở. Thiên diêu đồng độ cái càng sâu.

Thìn cung vũ khúc ưu ở tại tuất cung, thị thái dương thái âm miếu hãm cũng biết.

Thìn tuất vũ khúc khắc hại ít. Riên chỉ đại hạn đi đến nỗi phá quân, thất sát cung viên, thấy sát kị hình hội hợp cái, cũng chủ có khắc hại.

Thìn tuất vũ khúc, lấy phá quân, thất sát, thiên lương, cự môn các viên làm cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

Tị hợi cung [võ phá] thấy sát kị hình diệu, hôn nhân tất bất lợi, lấy trì hôn làm nên, bằng không cũng chủ tái hôn, mà lại hệ nhà kề kế thất. Vưu không thích hợp hỏa linh không kiếp đồng độ, thường thường đa vợ chồng bất hoà.

Tị hợi cung [võ phá] thấy cát hóa, cát diệu, thì chủ phối ngẫu khôn khéo, nhưng tự thân nhưng bị phối ngẫu khống chế.

Nếu [võ phá] cùng lộc mã đồng độ, hoặc cùng lộc mã vây quanh chiếu, thì chủ phu thê các nơi nhất phương, hội ít ly đa. Hỏa linh hoặc không kiếp đồng độ cái, phu thê hữu danh vô thực.

Tị hợi [võ phá] thấy cát hóa cát diệu, thất sát mang lộc tới hội, nam mệnh chủ bởi vì thê có được tài, nữ mệnh chủ vị hôn phu phú quý. Lấy tị cung so sánh hợi cung làm tốt đẹp.

Tị hợi [võ phá], lấy thiên đồng, cự môn, thiên lương, thái dương các cung viên, làm cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

Phàm vũ khúc ở cung phu thê, văn khúc hóa kị đồng độ, đều là chủ vô chính thức hôn lễ. Nếu thành [linh xương đà võ] cách cục cái, thì hôn nhân tất chủ vỡ tan, thậm chí hình sự khắc phối ngẫu.

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 07: 58

Thiên đồng

Thiên đồng chủ tay không hưng gia, tức đi tẫn sẵn sự nghiệp mà sau tự hành hưng sáng lập. Đem đến tầng này ý nghĩa dời nhập [cung phu thê], tức là lưỡng độ nhân duyên. Nhất là ở cổ đại, hôn nhân tất bằng môi chước (loại ở tại [sẵn]), cho nên thiên đồng ở cung phu thê cái chủ nhiều cưới vợ bé (loại ở tại [tự nghĩ ra]). Ở hiện đại, thường thường làm trước khi cưới từng cùng người ở chung hoặc tình yêu cuồng nhiệt, ly tán sau lại thành phu thê. Nhất nhất nhất định phải lý giải đến đây nặng ý nghĩa, sau đó thủy tái sinh chi tiết suy đoán.

Phàm thiên đồng ở cung phu thê, đều là chủ phối còn trẻ của thê, hoặc lớn tuổi của phu, lấy tuổi tác tướng sai tám năm làm chuẩn, sau đó thủy sẽ thành kết tóc, bằng không nữ mệnh chỉ nên nhà kề, đây là xu tị chi đạo.

Tí ngọ cung [thiên đồng thái âm], nam mệnh chủ lấy vợ mỹ thê, nữ mệnh phối phu cũng phong độ chỉ có. Thấy khoa văn nhiều diệu, hoặc đào hoa nhiều diệu, chủ phối ngẫu bị khác giới lọt mắt xanh.

[thiên đồng thái âm] mà thái âm hóa kị, chủ tái hôn cát lợi, có thể giai người già, nếu thiên đồng hóa kị, thì tái hôn cũng không cát. Hội cự môn hóa kị, lắm lời lưỡi, dễ ly dị. Hội thái dương hóa kị, chủ thê tử đa nghi, hoặc trượng phu đa bệnh.

[thiên đồng thái âm] thấy lộc, nhất là thiên đồng hóa lộc, cự môn hóa lộc, chủ tự thân thường sinh hướng ngoại chi tâm, thấy phụ tá [chỉ tinh] cái, vưu dễ phát sinh ngoài giá thú tình cảm.

Tí ngọ cung [thiên đồng thái âm] thấy sát kị hình diệu, chủ sinh ly tử biệt, có thể ít ly đa. Lấy [thái dương cự môn], [liêm trinh phá quân], [thiên cơ thiên lương] tam viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Sửu mùi cung [thiên đồng cự môn], thấy hóa kị, hóa lộc, đều dễ phát sinh đau khổ yêu, ki yêu, hoặc đơn phương yêu mến. Riên chỉ cự môn hóa kị, thượng mang khẩu thiệt khắc khẩu tính chất.

Sửu mùi [đồng cự], thấy phụ tá cát diệu, mà lại hệ thành đôi hội nhập, sau đó hôn nhân thủy chủ ổn định. Nếu thấy [chỉ tinh], thì chủ lưỡng độ hoặc tam độ nhân duyên, từng ở chung, hoặc giải trừ hôn ước cái có thể miễn. Lợi trì hôn, nữ mệnh cũng nên nhà kề kế thất.

Sửu mùi [đồng cự], ở tại kinh đi đến nỗi [liêm phủ] cùng [võ tướng] hội hợp các cung viên, chủ cùng có chồng nhân luyến ái, thị đào hoa nhiều diệu, hoặc khoa văn nhiều diệu ở cung nào viên, là được xác định.

Sửu mùi [đồng cự] ở [cung phu thê], cung mệnh làm [dương lương xương lộc] cách cái, mão cung ưu ở tại dậu cung, như vậy đều chủ phối ngẫu độc lập phát triển sự nghiệp. Cho nên lấy bất đồng đi, bất đồng cơ cấu cái làm nên, bằng không lắm lời lưỡi hỗn loạn.

Dần thân cung [thiên đồng thiên lương], nam mệnh chủ ly hôn sau có được phối khuôn mặt đẹp của thê, nữ mệnh chủ tái giá sự nghiệp xuất sắc của phu. Nam nên tiểu phối, nữ nên trường phối ý nghĩa càng thêm rõ ràng. Nếu không có tái hôn, thì chủ phu thê bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng mà ly tán, sau đó gương vỡ lại lành.

Dần thân cung [đồng lương], thấy phụ tá [chỉ tinh] cái, tất chủ tái hôn, thấy sát kị hình diệu, thì chủ phu thê đồ cụ hư danh, hoặc thấy hình khắc. Ở tại liêm trinh hóa kị hội vũ khúc hóa kị cung viên, khắc ứng với phối ngẫu tai nạn tang họa, ở tại thái dương hóa kị hội thái âm hóa kị cung viên, khắc ứng với phối ngẫu sanh ly.

Mão dậu thiên đồng độc toạ, đối thái âm, cũng chủ phối ngẫu tuấn mỹ, thấy cát hóa, cát diệu, hôn nhân tốt đẹp, đặc biệt từng ở chung sau đó chính thức cử hành hôn lễ cái làm như vậy. Nếu sát kị hình hội hợp hội, thì chủ lưỡng độ hoặc tam độ hôn nhân. Nữ mệnh lấy nhà kề kế thất làm nên.

Mão cung thiên đồng, hội hợi cung lộc mã, hoặc dậu cung thiên đồng, hội tị cung lộc mã, hỏa linh cùng thiên đồng đồng độ, chủ bởi vì khách quan hoàn cảnh mà dồn phu thê chia lìa.

Mão dậu thiên đồng, thấy hỏa linh, không kiếp, mà có phân giải thần (năm phân giải, nguyệt phân giải), quả tú, đại hao tổn, thiên hư loại tạp diệu đồng độ, chủ phu thê hữu danh vô thực.

Nam mệnh cung phu thê làm mão dậu thiên đồng, cũng không nên thấy thiên diêu, âm sát, kiếp sát, chủ thê tử có quyền thuật.

Mão dậu thiên đồng, lấy cự môn, thiên lương, phá quân, [liêm trinh thiên tướng] làm đầu mối then chốt.

Thìn tuất cung thiên đồng độc toạ, cùng cự môn tương đối, tình hình đại thể cùng [thiên đồng cự môn] tương đồng. Lấy thiên đồng, cự môn cung viên, cùng thiên tướng, [liêm sát] nhiều viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Thìn tuất cung thiên đồng thấy đào hoa nhiều diệu, hoặc khoa văn nhiều diệu, thành [phản bối (chống lại)] cách, phản chủ tái hôn thắng ở tại đệ nhất độ hôn nhân. Nam mệnh mà lại chủ có được thê tài, hoặc bị nhạc gia đề bạt mà dồn sự nghiệp thành công.

Tị hợi cung thiên đồng độc toạ, cùng thiên lương tương đối, tính chất đại thể cùng [thiên đồng thiên lương] đồng. Lấy [vũ khúc Thiên phủ], [thái âm thái dương], liêm trinh các viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Tị hợi thiên đồng cùng lộc mã vây quanh chiếu hoặc đồng độ, đều chủ phu thê hội ít ly đa, hoặc chủ cùng phối ngẫu các cư nhất phương, thấy hỏa linh vưu xác thực

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 08: 31

Liêm trinh

Liêm trinh thủ cung phu thê, cũng không thiện tinh, riên chỉ chủ sanh ly đa ở tại tử biệt. Phu thê bất hòa mà năng lực giai lão, đã kinh có thể rốt cuộc lương kết quả tốt. Nếu liêm trinh hóa kị, vừa điệt cái khác chính diệu hóa kị, lại thêm thấy sát diệu được thông qua, thường thường tức là sinh ly tử biệt khắc ứng với của kỳ.

Liêm trinh thủ cung phu thê tối kỵ tham lang, phá quân, đây là suy tính to lớn cương, lại thêm thấy sát kị, thường thường chủ tam độ hôn nhân. Nữ mệnh lấy nhà kề kế thất làm nên, nam mệnh ứng với không được cử hành chính thức hôn lễ, thì có thể xu tị.

Liêm trinh tối kỵ Hỏa Tinh đồng cung, cho dù thấy cát diệu cát hóa, cũng chủ bởi vì khách quan hoàn cảnh đến nỗi phu phụ ở riêng nhị địa.

Liêm trinh ở cung phu thê, nam mệnh nên phối còn trẻ của thê, nữ mệnh nên phối lớn tuổi của phu. Tuổi tác sai cự do lục năm đến nỗi mười hai năm không đợi, thậm chí có thể ở mười hai năm ở trên.

Tí ngọ [liêm trinh thiên tướng], cùng phá quân tương đối, tính chất không tốt. Cho dù có cát hóa, cát diệu, cũng chủ phu thê các hoài kỷ thấy, làm kỷ mưu mà không làm phối ngẫu mưu, đến nỗi đây đó sao Sâm, sao Thương.

Tí ngọ [liêm tướng], kình dương đồng độ hoặc đối vây quanh, vừa thấy hỏa linh hoặc không kiếp, thì chủ phối ngẫu có tai bệnh. Lấy thất sát, [tử phủ], phá quân, tham lang nhiều cung viên làm khắc ứng với của kỳ.

Tí ngọ [liêm tướng], không thích hợp thấy phụ trợ nhiều diệu [chỉ tinh], cũng tái hôn của điềm. Khắc ứng với của kỳ, thường thường ở xương khúc hóa kị của vận hạn Lưu Niên.

Tí ngọ [liêm tướng], phu thê tuổi tác sai cự ở mười hai năm ở trên cái so sánh tốt đẹp, mà lại nên thấy xương khúc, chủ hòa mỹ giai lão.

Sửu mùi [liêm trinh thất sát], chỉ có đương hóa lộc, quyền, khoa đầy đủ hết, mà lại thấy phụ tá đối tinh dưới tình huống, thủy chủ có thể giai người già, nhưng nhân sinh nhưng có một đoạn thời gian phu phụ chia lìa.

Nếu [liêm sát] thấy phụ tá [chỉ tinh], cũng chủ tái hôn. Thấy kình dương, đà la đồng độ, thì chủ hình khắc. Tái hôn khắc ứng với của kỳ, thị thiên đồng, cự môn, [vũ khúc phá quân] nhiều cung viên, khắc ứng với của kỳ, thì lấy [liêm sát] điệt xung hóa kị, ở cung phu thê hoặc cung điền trạch, hoặc cung phúc đức của kỳ làm chuẩn.

Sửu mùi [liêm trinh thất sát], kình dương đồng độ, hoặc đối vây quanh, lại thêm thấy thiên hình, mà không thấy phụ tá [chỉ tinh], không được chủ khắc, không được chủ ly, vẹn vẹn  chủ phối ngẫu bị khác giới lọt mắt xanh. Làm lấy tiếp xúc khác giới là việc chính hành nghiệp, là được thích ứng.

Dần thân cung liêm trinh, sẽ đối với cung [hỏa tham], [linh tham], chủ tình yêu cuồng nhiệt, nhưng tình cảm dễ gián đoạn. Nếu liêm trinh cùng xương khúc đồng hội, thì phu thê năng lực thủ lễ, bất trí vượt quá.

Dần thân cung liêm trinh cùng hỏa linh đồng độ, chủ chiếm giữ tốt thành hôn. Nếu lại thấy thiên diêu, thì chủ trước ở chung mà sau kết hôn.

Dần thân cung liêm trinh hội hình kị giáp thiên tướng, nữ mệnh chủ làm nhà kề.

Dần thân liêm trinh sát kị trùng điệp, chủ tái hôn hoặc tam độ hôn nhân.

Dần thân liêm trinh, mỗi chủ cùng có vợ cái thay đổi ái, lấy hội [vũ khúc Thiên phủ] cung viên, mà lại thấy đào hoa, chỉ thấy xương khúc cái, làm khắc ứng với của kỳ.

Dần thân liêm trinh, lấy phá quân, tham lang, tị cung thiên lương, tị cung thiên đồng làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Mão dậu cung [liêm trinh phá quân] đồng độ, phá chiết tính chất tương đương nghiêm trọng, dù có cát hóa cùng cát diệu, cũng chủ phu thê bất hòa.

Mão dậu cung [liêm trinh phá quân], lại thêm thấy hỏa linh đồng độ, làm hại tối liệt, chủ phối ngẫu ngoài ý muốn, hoặc chủ bởi vì phối ngẫu mà có khuynh gia. Ở tại suy đoán đại hạn cung phu thê thì ứng với tường kỳ phát sinh của kỳ, cùng với sự kiện tính chất. (như đại hạn cung phu thê thấy [võ tham] mà vũ khúc hóa kị, khả năng làm khuynh gia, thấy thiên đồng hóa kị, khả năng làm gặp ngoài ý muốn. )

Mão dậu [liêm phá], thấy phụ tá [chỉ tinh] chủ tái hôn. Thấy xương khúc đối tinh, vừa thấy đào hoa nhiều diệu, thì chủ di tình biệt luyến. Riên chỉ tái hôn cũng không thấy cát lợi, nữ mệnh vừa chủ tái hôn vô danh phân.

Mão dậu [liêm phá], lấy [vũ khúc tham lang], [thiên đồng thái âm], [thiên cơ thiên lương], thiên tướng các viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Thìn tuất cung [liêm trinh Thiên phủ], kết cấu tương đối ổn định, chủ nhiều bất hòa, không được chủ khắc ly.

Thìn tuất [liêm trinh Thiên phủ], cũng chủ dễ bị có vợ cái truy cầu, nhất là đương sở hội [vũ khúc thiên tướng] là trời đồng hóa kị, hoặc cự môn hóa kị tướng giáp thì, thay đổi phát sinh sự cố. Nếu [liêm phủ] hội phụ tá [chỉ tinh], thì thường bởi vì đến đây phu thê ly dị.

Thìn tuất [liêm phủ] mà liêm trinh hóa kị, có thể vũ khúc hóa kị, lại thêm thấy sát hình không kiếp nhiều diệu, cũng chủ phu thê ly dị. Riên chỉ nam mệnh chủ ly hôn sau lại lấy vợ mạo mỹ có khả năng của thê, mà cùng vợ trước dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

Thìn tuất [liêm phủ], lấy Bản cung cùng [thái dương thiên lương], [vũ khúc thiên tướng], [thiên đồng cự môn] các viên làm đầu mối then chốt.

Tị hợi [liêm tham], hội [tử phá], [võ sát], tính chất phi lương, thấy cát hóa cát diệu, cũng chủ không đẹp. Thấy sát hình không kiếp nhiều diệu, đã chủ phu thê ly dị, hoặc bởi vì màu hồng phấn sự kiện mà kinh quan động phủ. Thảng lại thêm phùng hóa kị, thì chủ hình khắc.

Tị hợi [liêm tham] cùng hỏa linh đồng độ, chủ phu thê hữu danh vô thực, hoặc mặt ngoài hòa hảo, mà nội tâm thì đều có nổi khổ âm thầm.

Tị hợi [liêm tham] thấy phụ tá [chỉ tinh], nam nữ đều là chủ lưỡng độ nhân duyên, đệ nhị độ ưu ở tại tiền độ.

Tị hợi [liêm tham], mượn tinh an cung cái, tính chất so với nguyên cung [liêm tham] lại thêm kém, cũng không chủ tái hôn ưu ở tại đệ nhất độ hôn nhân.

Tị hợi [liêm tham] thấy lộc mã, hỏa linh, cũng chủ phối ngẫu bởi vì khách quan hoàn cảnh chuyển nhà đất khách.

Tị hợi [liêm tham] cùng đào hoa đồng độ, chủ phối ngẫu có nghệ thuật tài năng, riên chỉ hôn nhân cũng dễ khởi vết rách.

Tị hợi [liêm tham], lấy [tử vi phá quân], [vũ khúc thất sát], [thiên đồng thiên lương], cự môn các viên, làm vận hạn niên hạn của đầu mối then chốt

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 08: 57

Thiên phủ

Thiên phủ tọa cung phu thê, xưng là thiện diệu, cho dù hội tinh diệu ác, giống nhau cũng vẹn vẹn  chủ sanh ly, không được chủ tử biệt. Thảng tinh diệu cát hung cùng xuất hiện, cho dù sanh ly cũng không quyết tuyệt, nhưng mang dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

Thiên phủ vị tất phải thấy sát kị hình diệu thủy làm bất lương, phàm phủ kho khoảng không lộ cái, đều chủ hôn nhân bất lương, nam mệnh chủ ái thiếp giảm thê, nữ mệnh chủ tác nhà kề kế thất. Cho nên nam mệnh nên phối còn trẻ của thê, nữ mệnh nên phối lớn tuổi của phu, là được xu tị, hoặc dễ đây đó thích ứng.

Do ở tại Thiên phủ có điều hòa quan hệ vợ chồng tính chất, sở dĩ phàm cung phu thê hội Thiên phủ cái, giống nhau đều có giảm thiểu kỳ hung nguy, tăng kỳ cát lợi ý tứ hàm xúc. Riên chỉ phủ kho [khoảng không lộ] thì tăng kỳ bất lợi mức độ.

Sửu mùi Thiên phủ độc toạ, thấy phụ tá [chỉ tinh], chủ tự thân thường có ngoại tình. Thấy sát, thì chủ hội ít ly đa, nếu đối cung liêm trinh hóa kị, thì chủ đình thê lại lấy vợ, phủ kho khoảng không lộ, thì chủ bởi vì phối ngẫu phá hao tổn. Riên chỉ khoảng không lộ mà thấy đào hoa, lại chủ tự thân bởi vì sắc mà dồn phá bại.

Sửu mùi Thiên phủ, bởi vì mượn hội [tử tham] mà dồn điệt thấy hồng loan thiên hỉ, Hàm trì đại hao tổn cái, cũng chủ có ngoại cưng chìu (cổ đại thì làm cưới vợ bé).

Sửu mùi Thiên phủ, lấy [võ phá], thiên đồng, cự môn, thái dương, thiên lương các viên, làm cát hung khắc ứng với của kỳ.

Mão dậu cung Thiên phủ độc toạ, chỉ dùng phủ kho không được khoảng không lộ, sở hội thiên tướng không vì hình kị sở giáp, sẽ không liêm trinh hóa kị hoặc tham lang hóa kị, hôn nhân tức hoàn mỹ, bằng không nam mệnh chủ có ngoại tình, hoặc bởi vì phối ngẫu rủi ro, nữ mệnh thì chủ làm nhà kề kế thất.

Bởi vì đối cung [võ sát] lạc hãm quan hệ, dậu cung Thiên phủ không bằng mão cung, sảo thấy sát diệu tức chủ lưỡng độ nhân duyên, nếu sát hình nhiều diệu đồng độ vưu xác thực.

Mão dậu cung Thiên phủ hội cát, thấy cát hóa, nam nữ đều là chủ mỹ phối, tình cảm ký tốt đẹp, có thể cho nhau giúp đỡ.

Mão dậu cung Thiên phủ, nếu thấy đào hoa nhiều diệu, cũng chủ cùng có chồng nhân luyến ái, thấy phụ tá [chỉ tinh] vưu xác thực.

Mão dậu cung Thiên phủ, lấy [tử phá], [liêm tham], thiên tướng các viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Tị hợi cung Thiên phủ, tính chất so sánh mão dậu vưu tốt đẹp, do ở tại đối cung làm [tử sát], chủ phối ngẫu khôn khéo có khả năng.

Tị hợi Thiên phủ thấy sát kị hình diệu, cũng chủ ái thiếp giảm thê, riên chỉ cùng nguyên phối nhưng dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, nữ mệnh nên nhà kề kế thất.

Tị hợi cung Thiên phủ hội tài ấm giáp thiên tướng, chủ phu thê trợ lực, hình kị giáp cái, thì phối ngẫu người yếu, bởi vì bệnh rủi ro.

Tị hợi Thiên phủ cùng đà la đồng độ, phủ kho khoảng không lộ, cũng chủ tự tìm phiền não, hoặc chủ phối ngẫu có bệnh.

Tị hợi Thiên phủ thấy cát hóa cát diệu cái, phu thê tốt đẹp mà lại tốt đẹp.

Tị hợi Thiên phủ, lấy [thái dương cự môn], [thiên đồng thái âm], thiên tướng các cung viên, làm cát hung khắc ứng với vận hạn niên hạn.

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 09: 25

Thái âm

Thái âm thủ cung phu thê, văn xương văn khúc đồng độ gặp gỡ, chủ phu bằng thê quý, cũng chủ thê tử mạo mỹ có tài có đức tuệ. Cổ nhân nói: [thái âm đồng xương khúc ở tại thê cung, bảng vàng đề tên của quang vinh], hiện đại đã vị tất khắc ứng với. Có lộc đồng độ cái, chủ bởi vì thê có được tài.

Thái âm thủ cung phu thê, thấy sát kị, nữ mệnh nhật người sinh, mà thái âm vừa hóa sao Hóa kỵ cái, thủy chủ vị hôn phu tai bệnh. Nam mệnh thì chủ cùng thê tử không đồng lòng, hoặc làm vợ thất sở chồng chất.

Thái âm xương khúc lại thêm thấy đào hoa, chủ phối ngẫu dễ bị khác giới lọt mắt xanh, lấy kinh doanh tiếp xúc nhiều khác giới hành nghiệp làm nên.

Thái âm cùng hỏa linh, không kiếp đồng độ, cũng chủ phu thê sanh ly.

Nam mệnh cung phu thê thái âm, hội thiên đồng, hoặc cùng sát diệu đồng độ, đều chủ mạo mỹ, cùng xương khúc đồng độ gặp gỡ, thì mỹ mà phúc mỏng. Thái âm lạc hãm, người sinh đêm chủ thê mỹ.

Thái âm thủ cung phu thê, thấy cát hóa thì cát, thấy hóa kị, nữ mệnh chủ trượng phu đa nghi, nam mệnh chủ thê đa bệnh, nhật người sinh vưu quá mức.

Thái âm thủ cung phu thê, không thích hợp thấy hỏa linh, chủ sanh ly, thấy dương đà, không kiếp, hình hao tổn thì chủ phối ngẫu tai nạn, bệnh hoạn, kỳ quá mức cái, chủ vô khuê phòng của nhạc, nếu hóa kị cái mức độ càng sâu. Nếu ở tại đại hạn Lưu Niên phùng thái dương hóa kị, vọt lên thái âm hóa kị, thì mức độ nặng nhất, riên chỉ nhưng dùng sử dụng thị có hay không hình sát đan xen mà định. Thái âm hóa kị nguyên không được chủ khắc, nhưng nếu hình sát đan xen, âm dương đều hóa thành sao Hóa kỵ, cung phúc đức vừa không được cát cái, thì làm hình khắc.

Mão cung thái âm cùng dậu cung tương đối, so sánh dễ sanh ly, có thể ít ly đa, lấy thái dương, thiên lương lưỡng viên làm khắc ứng với của kỳ.

Dậu cung thái âm hội thiên đồng hóa kị, thấy đào hoa cùng âm sát, cô thìn quả tú, vừa hội phụ tá chỉ tinh, nữ mệnh cũng chủ có đồng tính luyến ái khuynh hướng. Lấy đại hạn cung mệnh đi đến nỗi thái âm cung viên, làm khắc ứng với của kỳ.

Mão dậu thái âm, lấy [liêm tướng], phá quân, cự môn nhiều viên làm cát hung của đầu mối then chốt.

Thìn tuất thái âm cùng thái dương tương đối, tình hình chung hạ đều chủ tóc bạc đủ mi, riên chỉ tuất cung ưu ở tại thìn cung.

Thìn cung thái âm, hóa lộc, quyền, khoa, nữ mệnh chủ vị hôn phu trung niên phát tích, nam mệnh cũng hỉ có được vợ.

Tuất cung thái âm, thấy cát diệu mà vô sát diệu xâm chiếm cái, nữ mệnh chủ vị hôn phu hàn vi mà đột bị người đề bạt, nam mệnh chủ có được thê tử trợ lực mà sự nghiệp sáng lập hưng.

Thìn tuất thái âm thấy sát kị hình mất không nhiều diệu, cũng chủ phu thê sanh ly, hoặc suốt đời đa thất bại, đặc biệt thìn cung làm quá mức.

Thìn tuất thái âm thấy thái dương hóa kị, nữ mệnh không thích hợp tảo hôn, bằng không ở tại đại hạn cung mệnh đi đến nỗi thái âm cung viên, chủ dễ kết thành vợ chồng bất hoà, đến nỗi ly dị.

Thìn tuất thái âm, lấy [thiên đồng thiên lương], cự môn, thái dương, thái âm các cung viên, làm cát hung khắc ứng với của kỳ.

Tị hợi thái âm cùng thiên cơ tương đối, tị cung không bằng hợi cung xa quá mức. Ở tị cung cái, thường chủ phối ngẫu không để ý gia đình, nhưng nhạc ở tại trợ giúp người khác.

Tị cung thái âm hóa kị, thấy sát, vừa thấy đào hoa, thì chủ phối ngẫu bởi vì trợ giúp người khác mà dồn dẫn sói vào nhà, hoặc bởi vì đến đây mà chiêu tài bạch hao tổn.

Hợi cung thái âm giống nhau chủ phối ngẫu giàu có, riên chỉ nữ mệnh ở tại trượng phu phát tích sau, trượng phu thường chiêu tình cảm làm phức tạp, nhưng không nói ly.

Hợi cung thái âm hóa kị, phản chủ phối ngẫu năng lực hiệp trợ việc của mình nghiệp, mà phối ngẫu tự thân cũng có việc nghiệp, cũng chủ ở tại [vũ khúc thiên tướng] hoặc phá quân tọa thủ cung viên của thì, phu thê hợp tác gây dựng sự nghiệp.

Tị cung thái âm không thích hợp hội xương khúc, chủ phối ngẫu có ngoại tình, hợi cung thì không phương.

Tị hợi cung thái âm, nam mệnh giai nghi phối còn trẻ của thê, lấy lục năm ở trên làm nên, nữ mệnh chủ phối lớn tuổi của phu, cũng lấy lục năm ở trên làm nên, thì phu thê người già.

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 10: 00

Cự môn

Cự môn thủ cung phu thê, cung mệnh tất là thiên lương. Thiên lương tọa mệnh của người đa gây tai hoạ nan, cho nên thường thường ở tại phu thê cũng hình khắc khẩu thiệt, bởi vì đến đây đương suy đoán cự môn thủ cung phu thê cát hung của thì, cần phải kiêm thị cung mệnh thiên lương tính chất. Đại thể mà nói, phúc trạch so sánh hậu thiên lương, hôn nhân cũng dễ tốt đẹp, thị phi vưu oán khá nhiều thiên lương, phu phụ cũng dễ sao Sâm, sao Thương.

Cổ nhân luận đấu sổ, không thích cự môn nhập cung phu thê. Bọn họ thuyết pháp là: [ở phu thê chủ ở tại cách sừng, sinh ly tử biệt. Tung phu thê hữu tình, không khỏi ô danh thất tiết.] cái này là cho rằng đương nam mệnh cung phu thê làm cự môn của thì, hoặc sanh ly, hoặc tử biệt, hoặc thê tử bởi vì khách quan hoàn cảnh ảnh hưởng (như hoạ chiến tranh) đến nỗi thất tiết, cái này tức là suy xét cùng cung mệnh thiên lương cùng với cung phu thê cự môn nhị diệu đều là không được cát nguyên nhân. Kỳ thực bất khả quơ đũa cả nắm, nhất định phải thiên lương mang cô khắc của tính, mà cự môn vừa cùng sát kị hình diệu đồng hội, mà lại thấy đào hoa cùng phụ tá [chỉ tinh], sau đó thủy có thể nhận định cổ nhân thuyết pháp.

Thiên lương dùng sử dụng thái dương phân giải kỳ cô khắc, cự môn dùng thái dương phân giải kỳ hình kị của tính, cho nên khi cự môn thủ cung phu thê thì, nhất định phải thái dương miếu vượng, mà lại hội cát diệu, sau đó thiên lương, cự môn tính chất tài năng đồng thời cải thiện, cái này là suy đoán trọng điểm.

Cự môn không thích nhất cùng đà la đồng độ, chủ phu thê tự tìm phiền toái, thường thường việc nhỏ hóa thành đại sự, cũng không hỉ linh tinh, chủ quan hệ vợ chồng có lục đục với nhau tính chất.

Cự môn ngộ kình dương, thiên hình, Hỏa Tinh, kình dương, đều là chủ sanh ly, lại thêm thấy hóa kị, mà đại hạn cung phu thê vừa làm hóa kị điệt xung, sau đó thủy chủ tử biệt.

Cự môn có [giao người thủy thiện cuối cùng ác] bản chất, quan hệ vợ chồng cũng vãng vãng như thử. Phàm cự môn thủ cung phu thê, như ở người thứ hai đại hạn cung phu thê thấy tham lang (hoặc tham lang thủ viên, hoặc cùng tham lang tương đối), thảng tham lang cùng đào hoa nhiều diệu đồng độ, thì không luận nam nữ đều chủ yêu sớm, nhưng trong lúc ở chỗ này nội luyến ái, cũng tất cuối cùng về thất bại.

Cự môn cùng miếu vượng thái dương gặp gỡ, thấy cát hóa, như cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền, hoặc thái dương thái lộc, hoặc cự môn hóa quyền, thường thường chủ cùng dị tộc thành hôn, hoặc giá ra bên ngoài nước. Như cự môn, thái dương vô cát hóa, thấy khôi việt cũng.

Cự môn như vô cát hóa diệu tương chiếu, thì chủ bôn ba, cho nên thường thường phu thê hội ít ly đa. Nếu hỏa linh, không kiếp đồng độ, hoặc đối cung xung chiếu, thì chủ phối ngẫu trốn chết.

Cự môn nhập miếu, thấy cát hóa cát diệu, sở hội thái dương vừa miếu vượng, thì phu thê tốt đẹp đầu bạc, năng lực hỗ làm trợ lực. Như vậy nếu thái dương lạc hãm, thì mặc dù cát hóa, cũng chủ bán đường chia tay.

Cự môn hội cư ở tại nhàn hãm cung vị thái dương, trước khi cưới dễ cùng người đã kết hôn luyến ái, đặc biệt [thiên đồng cự môn] tổ hợp làm xác thực.

Cự môn thủ cung phu thê, nữ mệnh lấy phối lớn tuổi của phu làm nên, nam mệnh cũng nên cùng lớn hơn mình một hai năm của thê, thì phu thê dễ ở tại đây đó nhân nhượng. Đây là xu tị chi đạo.

Cự môn thủ cung phu thê, mặc dù cát, cũng đa vô vị khắc khẩu. Nếu cự môn cùng sao Hóa kỵ đồng độ (như xương khúc hóa kị), thì chủ vô hoàn chỉnh hôn lễ, mà đây đó tính cách vừa bất tương đầu. [thiên đồng cự môn] tổ hợp ngộ đến đây, lại thêm chủ nhà thế, học thức, tướng mạo đều là không được xứng đôi.

Tí ngọ cự môn, nếu tả phụ, hữu bật vừa vào cung mệnh, vừa vào cung phu thê, chủ sanh ly, hội cát diệu cát hóa, nhưng chủ ở riêng đất khách. Xương khúc phân nhập nhị cung, trong đó có nhất hóa kị cái, cũng thế.

Tí ngọ cự môn thấy cát hóa cát diệu, như hóa lộc, quyền, khoa, lộc tồn, khôi việt, phụ bật cái, nam chủ phối thông tuệ mạo mỹ của thê, nữ chủ phối sự nghiệp hài lòng của phu.

Tí ngọ cự môn, lấy [võ sát], [tử phá], thái dương cung viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Thìn tuất cự môn, thấy xương khúc, phụ bật đều là không tốt, hội lộc quyền khoa mà ít sát diệu cái, chủ phối ngẫu có thể chịu mệt nhọc.

Thìn tuất cự môn làm hãm địa, thấy sát kị, chủ phu thê chia lìa, hoặc chủ trọng đại khẩu thiệt, mà phu thê vừa không lên đối, vừa chủ cùng phối ngẫu huynh đệ tỷ muội bất hòa.

Thìn tuất cự môn, lấy thái dương, thiên lương, thiên đồng nhiều viên làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Tị hợi cự môn, nữ mệnh chủ cùng phu gia thân thiết bất hòa, nam mệnh chủ cùng nhạc gia thân thiết bất hòa, tị cung cái vưu quá mức.

Hợi cung cự môn thấy sát kị, phu thê tất đa sự đoan, tính chất so sánh tị cung cái làm nghiêm trọng.

Tị hợi cự môn, lấy thái dương, thiên đồng, vũ khúc, thiên lương nhiều viên làm vận hạn niên hạn cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 10: 26

Thiên tướng

Thiên tướng tọa cung phu thê, cổ nhân có [thân càng thêm thân] thuyết pháp. Ở hiện đại, thì làm lý do cùng học, đồng sự, láng giềng quan hệ biến thành phu phụ. Hoặc giả làm quen biết cũ, không có tình cảm, kinh một đoạn thì kỳ làm bất hòa, gặp lại sau lại phát sinh tình cảm.

Thiên tướng tọa cung phu thê, vừa làm [phu xướng phụ tùy], nên phu thê hợp tác cộng sự.

Thiên tướng tọa cung phu thê, làm [tài ấm giáp ấn] cái, nam chủ có được nhà vợ lực, hoặc thê tử có thể hiệp trợ chính mình gây dựng sự nghiệp hưng gia, làm [hình kị giáp ấn] cái, chủ bởi vì thê phá bại. Nữ mệnh thì mà đến đây thị trượng phu.

Thiên tướng tọa cung phu thê, hình kị giáp, vừa thấy khoảng không diệu, mà lại độ đà la, hôn nhân cơ hội quá nhỏ.

Thiên tướng tọa cung phu thê nữ mệnh cần phải thị thái dương, nam mệnh cần phải thị thái âm, nhất định phải miếu vượng, thấy cát, sau đó hôn nhân thủy mỹ mãn, nếu lạc hãm, hóa kị, thấy sát, thì hôn nhân không như ý, hoặc chủ tình cảm vỡ tan. Nữ mệnh lấy nhà kề kế thất làm nên.

Thiên tướng tọa cung phu thê cùng cái khác tinh diệu tọa cung phu thê bất đồng, cái khác tinh diệu, thấy phụ tá [đối tinh], liền không được chủ có lưỡng độ hôn nhân (lại thấy sát kị hình diệu cái thì làm thí dụ ngoại), mà thiên tướng hội [đối tinh] hoặc làm [đối tinh] sở giáp, lại hội một … khác [đối tinh], thì phản làm hai lần hôn nhân chinh nghiệm.

Nữ mệnh thiên tướng tọa cung phu thê, mừng nhất liêm trinh hóa lộc đồng độ, có thể lộc tồn, sau đó thủy làm [tài ấn giao điệt], cổ đại cho rằng vượng phu ích tí. Ở hiện đại, loại này cung phu thê nữ mệnh, tốt nhất nên cùng trượng phu hợp tạc sự nghiệp, hoặc chủ để ý trượng phu sự nghiệp.

Cổ nhân luận nữ mệnh, viết [thiên tướng hữu bật phúc đã tới], còn nói, [xương khúc xung phá, thị thiếp]. Cái này đều là thuyết cung mệnh, nhưng ở cung phu thê thì, mỗi cũng có đồng dạng chinh nghiệm. Riên chỉ [thiên tướng hữu bật], nhưng có nhà kề tính chất.

Thiên tướng ở cung phu thê, tối kỵ hỏa linh đồng độ, chủ cô độc. Hoặc vi phu thê tình duyên không được đầu, hoặc chủ ly dị.

Nam mệnh cung phu thê thiên tướng, nếu liêm trinh hóa lộc đồng độ, hoặc thấy lộc tồn, chủ có được thê tài, nhưng hiện đại lại thường thường chủ có được thê tử giúp đỡ sự nghiệp, thậm chí chủ để ý sự nghiệp của mình.

Thiên tướng ở cung phu thê, nếu có được hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, thì phối ngẫu nên tham chánh, hoặc nên ở xí nghiệp nhậm chức, nhưng không thích hợp từ thương.

Sửu mùi thiên tướng, tối ngại hỏa linh dương đà đồng độ, hỏa linh vưu kém. Mỗi chủ ở tại đại hạn cung phu thê thấy cự môn hoặc [đồng lương] thủ viên thì, luyến ái lũ gặp ngăn trở.

Sửu mùi thiên tướng tọa cung phu thê, đối cung [tử vi phá quân] làm tả hữu giáp, thì chủ đệ nhị độ hôn nhân ưu ở tại đệ nhất độ, năng lực có được phối ngẫu trợ giúp. Trừ phi từng cùng người có hôn nhân giải ước, ở chung ở riêng, hoặc hôn nhân từng kinh ngăn trở, bằng không mỗi chủ nhị độ nhân duyên.

Sửu mùi thiên tướng, lấy thiên cơ, cự môn, thái dương, [đồng lương] nhiều cung viên, làm vận hạn niên hạn cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Mão dậu thiên tướng, không chỉ không thích liêm trinh, tham lang hóa kị, mà lại tối ngại vũ khúc hóa kị, chủ phối ngẫu khốn cùng hoặc tai bệnh, thị sở hội Thiên phủ có lộc vô lộc, cùng sát diệu hội hợp tình hình mà định.

Mão dậu thiên tướng, nếu thấy sát kị, thường thường chủ phu thê nửa đường chia lìa.

Mão dậu thiên tướng làm [thái dương cự môn] cùng [thiên cơ thiên lương] sở giáp, tình hình so sánh cái khác cung viên làm phức tạp, cũng không hỉ thấy giáp cung tinh hóa kị, cho dù là thiên cơ hóa kị, cũng mỗi chủ phu thê ý thấy không hợp, các hoài dị tâm, rất có sát hình nhiều diệu cùng thiên tướng đồng độ, thì chủ chia lìa.

Mão dậu thiên tướng lấy [thái dương cự môn], [thiên cơ thiên lương], [thiên đồng thái âm] nhiều viên, làm cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

Tị hợi thiên tướng ở cung phu thê, mà chống đỡ cung vũ khúc có hay không cát hóa thành suy đoán then chốt. Nếu vũ khúc hóa kị, thì chủ phối ngẫu có ý định ngoại hoặc có tai bệnh, nhẹ thì ý thấy không hợp, nửa đường chia lìa. Nếu hóa quyền hóa lộc, thì nên [phu xướng phụ tùy].

Tị hợi thiên tướng nếu hội [tử vi tham lang] đa đào hoa, nữ mệnh phản chủ nên tác nhà kề kế thất, bằng không vị hôn phu dễ di tình biệt luyến. Nam mệnh thì chủ hôn tiền đa luyến ái, ăn no lịch tang thương mà sau có được tốt đẹp phụ.

Tị hợi thiên tướng, lấy [liêm trinh thất sát], thiên lương, cự môn các viên, làm cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

Phàm thiên tướng ở cung phu thê, đều nên kiêm thị sở hội Thiên phủ, cát thì cát, hung thì hung. Phủ kho vô lộc, thì không thích hợp phu thê hợp tác gây dựng sự nghiệp.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

夫妻宫主星

太阴在夫妻宫

女命丈夫个性温柔内向,聪明富同情心,易与异性接近.

入庙男命有贤内助,美貌之妻,娉婷贤淑,持家有方,见昌曲同宫主妻容姿秀丽。

无论男女皆主配偶离乡背井,与父母兄弟姊妹无缘。加六煞较有风波。

失辉宫位加煞,配偶早亡,庙旺宫位,配偶体贴。

太阳在夫妻宫

太阳女命夫贵显或受人景仰。 配偶终生可追求一目标。牺牲自己和给于他人,

男命 主妻能吃苦耐劳。 对配偶感情趋向平淡、自私、淡薄,若能安于平淡亦能白首偕老。

太阳旺则太太有男人心志,本身却为大男人主义,故太太虽强仍惧夫。

失辉、化忌、加煞,则夫妻每日如闹市,严重者有死别。所以太阳庙旺仍应迟婚,凶星聚反目无情多悖逆。

太阳天梁、太阳太阴、太阳巨门同宫,加吉星主和睦,如与凶星同宫主刑克。

紫微在夫妻宫

男命夫妻宫见紫微者,妻子有事业。若作家庭主妇,即多将其领导力发挥于家庭,甚至变成控制丈夫。

配偶贤德,有责任感,统治欲,但含有孤意,即自己会有被压制的感觉。

如命宫吉利(无六煞、化忌)尚能维持婚姻,否则有分居运。

紫微天相主少年美满夫妻,妻有责任。

紫微破军主刑克。

紫微贪狼主婚姻有小人及波折。

武曲在夫妻宫

武曲女命-妇夺夫权 宜晚婚,配偶不解风情,敢爱敢恨,果敢决断,

命宫不吉,又逢夫妻宫武曲加煞,一生中往往有数次婚姻,故宜晚婚。

男命 妻有男子之志,事必躬亲,女中豪杰,但性躁独断。

武曲贪狼或武曲七杀则夫妻双方刑克更重。

武曲化禄:配偶为财经要员。

武曲化权:配偶为武贵。

武曲化科:配偶名利双收。

武曲化忌:又加火星,主生离死别,半生孤独。

贪狼在夫妻宫

贪狼女命,夫为风流才子。婚前曾经波折

贪狼男命,妻为风尘中人,夫妻并防二度离异,感情不稳定.

贪狼加四煞有死别,应晚婚。

夫妻外貌引人,且有才艺。应酬多,欢乐场中谈生意,并懂交际方法。

配偶职业与文艺、娱乐、外交有关,即大众、文艺、酒色才气之结合,如设计、广告、作家、影剧、装潢、成衣、玩具、餐饮、宾馆等皆适合。

贪狼火铃同宫,更具突破性,皆应晚婚。

破军在夫妻宫

主夫妻意见多,初恋及早婚必难偕首。故凡以迟婚为宜。

配偶有正义感,责任心,晚婚好。

聚少离多。缺乏情调。个性不合。勉强成婚,或婚前有阻力。 洁癖嗜好。

破军武曲主刑克,感情波折早婚离异。

破军廉贞有离异机会。

廉贞在夫妻宫

主刑克,无人能免,廉贞陷地 男克三妻,女刑三夫。(喻多之意)

廉贞贪狼,廉贞七杀,则刑克严重。加六煞,则为生离死别。

廉贞独坐无六煞化忌,无论男女配偶皆有利于公职,并能有很高的地位,

廉贞天府,廉贞天相,廉贞禄存,则无刑克。

廉贞与红鸾、天喜、咸池、沐浴、天姚、化忌同坐,则配偶较宜从事娱乐、演艺,及与异性有关事业。

廉贞不喜与昌、曲、辅弼同坐夫妻宫,易有感情纠纷。

廉贞不喜与化忌、擎羊、陀罗、火星、铃星同坐夫妻宫,易有感情伤害。

廉贞、天魁、天钺同坐夫妻宫,可增配偶光彩。

廉贞、地空、地劫同坐夫妻宫,配偶有专才。

无论男女,外表皆漂亮,潇洒,但不失端庄,会了解人情世故,人际关系好,也有自己的处世原则。

巨门在夫妻宫

容易有感情波折。口舌、是非多。因好挑剔,多无理取闹。主配偶口才好.

巨门与禄存同宫,可得配偶相荫。

夫妻双方多从事以口为行业者,或是在是非较多的机构工作,则反而能减少夫妻间之磨擦及争执。

巨门六煞同宫,又六煞在命宫、福德宫均不吉,有离异。

巨门感情复杂,移情别恋严重,婚前波折。男有感情波折。离婚率比贪狼低有外桃花

天府在夫妻宫

配偶能力强,持家有道,擅理财,且妻为职业妇女为佳。

感情关系深厚,夫唱妇随,有时配偶有工作能力、抱负、远见,但亦能为家庭放弃个人理想

夫妻关系为亲上加亲型态,如亲戚关系,表兄妹,同事。同学,邻居或家居不远。

昔日旧识朋友,久别重逢而论及婚嫁。

天相在夫妻宫

夫唱妇随,配偶谨言慎行,配偶又有家庭责任,爱家居生活,热情诚恳,即具有理性及包容性。

夫妻关系为有亲上加亲型态,如亲戚关系,表兄妹,同事。同学,邻居或家居不远。

昔日旧识朋友,久别重逢而论及婚嫁。

七杀在夫妻宫

七杀女命比男命为佳。夫事业有成,有责任感。

男命七杀居夫妻宫,便主其妻具威仪,恶老虎是也。

夫妻间有距离,应多为闪电结婚者。配偶个性坚强,好胜心强。

七杀武曲,七杀廉贞主刑克。

七杀羊、铃,二度婚姻有波折。

七杀加四煞,男克三妻,女刑三夫,感情变化极大。

有与异国人士,不同省籍者通婚之可能,或夫妻年龄差距大,或聚少离多,或人生观不同。

天梁在夫妻宫

天梁女命配偶是管家郎,喜干涉家务。

男命娶贤妻,善理家务,有独撑家庭之能力,若职业妇女则偏文职工作。

天梁独坐夫妻宫,与文曲化科,皆主配偶表现杰出,如为民意代表或教育主管,或监督性质之清高工作。

婚姻曾经波折, 不论解除婚约或阻力,或延误婚期等困难,皆能化解。

如配偶事业受挫,身体健康不佳,意气用事,环境变化,只要无煞星同宫,亦皆能化解

见六煞则不利,古有三度花烛之论,今解为婚姻变化。

天机在夫妻宫

配偶与家人、亲戚不易相处,易生是非。夫妻感情纤细,有文艺才华。

配偶年龄相差较大,略带神经质(化忌带煞尤甚),易失眠、焦虑,神经系统脆弱。

天机巨门:口舌较严重,大限逢之亦是。

天机太阴:配偶美貌。

天机如有化忌、左辅、右弼、火、铃同宫时,或大限逢之,会真正变化。

配偶防职业不稳定,不理想或有投机性格。

天同在夫妻宫

天同女命,随和且外貌引人,容易接近异性或早婚,故晚婚最好,为男士追求对象。

天同女命会六煞,易为金屋藏娇对象。虽妾命者在名份上有所欠缺,但精神、物质上却很满意。

当然并非所有女命皆无正常婚姻,必须再配合命宫及福德宫及大限才能作断定。

天同夫妻宫皆主配年少之妻,或年长之夫。主中年易变化挫折。

因工作夫妻异地分居,生离死别,事业失败或因外遇而影响感情 。

天同男命配偶容貌美丽。

天同遇天魁天钺 妻子气质娴雅。

天同遇左辅右弼,妻子落落大方。

天同见文昌文曲,妻子妩媚动人。

【紫薇】夫妻宮之廉貞

2009-02-01 16:54

廉貞星坐落在夫妻宮的人,很早就會開始談戀愛,不過感情不順利,容易會有變化,夫妻容易聚少離多,因為觀念不同,意見不合,所以常常會有爭執,若能夠晚婚或是彼此的年齡差距大,方可減少不必要的衝突發生。

當廉貞星坐子、午宮時,與入廟天相星同宮,婚姻對象最好由他人介紹,配偶聰明能力強,夫妻之間容易起爭執,若能晚婚是較好的。

當廉貞星坐丑、未宮時,與入廟七殺星同宮,配偶的個性固執,衝勁十足,桃花多,人緣好,不過與另一伴容易有爭執的情況發生,這一點要特別注意。

當廉貞星坐寅、申宮時,為入廟獨坐,配偶的個性好強,以事業為重,婚姻常出狀況,夫妻之間若能聚少離多,方能維持婚姻的美滿。

當廉貞星坐卯、酉宮時,與落陷破軍同宮,婚事常會遭到親友的反對,而夫妻之間也常幊巢恍荩意見不合,婚姻容易有變化,最好能晚婚,才能減輕此狀況。

當廉貞星坐辰、戌宮時,與入廟天府星同宮,配偶學習能力強,有責任感又聰明,婚姻算順利,但有時候還是會意見不合,若能晚婚則吉。

當廉貞星坐巳、亥宮時,與落陷貪狼星同宮,兩者皆為桃花星,因此即使婚後,另一伴也容易向外發展,最好能夠常常溝通,做心靈上的交流,才能增進夫妻之間的情感。
紫薇】夫妻宮之天同

2009-02-01 16:53

天同星坐落在夫妻宮的人,配偶本身聰明,個性溫柔體貼,不管年紀多大,始終保有赤子之心,如果三方四正未遇煞或是化忌,則夫妻之間的感情很好。

當天同星坐子、午宮時,與太陰星同宮,配偶開朗活潑,人緣好,桃花重,容易有感情上的困擾,所以適合晚婚。

當天同星坐丑、未宮時,與巨門星同宮,配偶個性溫順,早年夫妻之間志趣不同,容易產生問題,宜聚少離多,或是多培養共同的興趣,晚年婚姻就會比較恩愛。

當天同星坐寅、申宮時,與天梁星同宮,配偶俊美,能力很好,常保有赤子之心,易早婚,夫妻之間的情感好,生活也多采多姿。

當天同星坐卯、酉宮時,與平勢獨坐,配偶長得不錯,也溫柔體貼,夫妻感情還算不錯,不過中年以後,感情容易產生變化,會有孤獨感的情況發生。

當天同星坐辰、戌宮時,為平勢獨坐,這個位置屬於天羅地網,因此感情上容易失敗,或是很難有心目中理想的對象,所以適合晚婚或是夫妻彼此聚少離多。

當天同星坐巳、亥宮時,為入廟獨坐,配偶的外表長得不錯,異性緣好,自己本身也喜歡向外發展,因此常常造成夫妻感情的問題,而且彼此的觀念理念不同,也造成溝通上的困難,若能常常相互溝通了解,才能減少衝突的發生。

紫薇】夫妻宮之武曲

2009-02-01 16:52

武曲星坐落在夫妻宮的人,配偶的個性比較急,有時容易暴怒,常常會在爭執中,出口傷害對方,所以若能晚婚或是夫妻聚少離多,方能減少衝突的狀況發生。另外配偶本身事業心強,權力慾望重,掌控慾強,所以凡事都會親力親為,有時連家裡大小瑣碎的事情都會干涉,因此造成彼此的不愉快,所以最好能事先溝通好,才不會影響彼此之間的感情。

當武曲星坐子、午宮時,與天府星同宮,配偶個性穩重內斂,本身很有才能,能有不錯的工作,不過比較不會營造生活情趣,生活中會有些沉悶,若能好好溝通,彼此作協調,相信婚姻也能夠美滿。

當武曲星坐丑、未宮時,與貪狼星同宮,配偶聰明活潑,擅長交際,婚姻關係一開始會比較波折,不過經歷各項挫折磨練之後,夫妻之間的情感就會比較穩定。

當武曲星坐寅、申宮時,與天相星同宮,配偶幽默風趣,重視個人的享受,聰明人際關係好,雖然婚姻過程中難免有些波折,倘若能互相禮讓尊重,必能減少衝突狀況發生。

當武曲星坐卯、酉宮時,與七殺星同宮,配偶個性剛烈倔強,容易把自己內心的情感隱藏起來,因此夫妻感情不睦,最好能夠晚婚。

當武曲星坐辰、戌宮時,為入廟獨坐,配偶個性剛烈,權力慾望重,喜歡外出活動,夫妻容易溝通不良,所以仍舊適合晚婚。

當武曲星坐巳、亥宮時,與破軍同宮,配偶個性孤傲,不容易相處,缺乏情感上的交流,最好能夠聚少離多,或是年齡差距大,則才能改善彼此之間的關係

【紫薇】夫妻宮之太陽

2009-02-01 16:50

太陽星坐落在夫妻宮的人,配偶熱情大方,事業心強,因此相當積極向上,不過個性比較好強倔強,夫妻之間容易爭吵,造成感情上的隔閡,如果能減少相處的機會,反而能夠享受小別勝新婚的喜悅,進而增進夫妻之間的情感。

當太陽星坐子、午宮時,為獨坐,在子是落陷的位置,配偶做事情容易虎頭蛇尾,因此常造成夫妻間的衝突,因此若能晚婚,則較吉;而午是廟旺的位置,配偶個性活潑,工作能力強,但也因為外緣好,而忽略對家庭的照顧。

當太陽星坐丑、未宮時,與太陰同宮,配偶情緒多變,可能會有婆媳或岳婿上的問題,因此若能在婚前多些波折困難,則有助於婚後的幸福美滿。

當太陽星坐寅、申宮時,與巨門星同宮,太陽星能減輕巨門星的是非,雖然偶而夫妻之間會有小口角,不過不致於會傷了夫妻間的情感。

當太陽星坐卯、酉宮時,與天梁同宮,太陽星的霸道與天梁星的固執,就像公司中的上司與下屬一樣,容易造成婚姻之間的不協調,意見上的衝突,因此若能晚婚,或是夫妻彼此的年齡差距大,則能減少問題發生。

當太陽星坐辰、戌宮時,為獨坐,在戌是不得利的位置,配偶的猜忌心重,不願意忍讓,所以若能晚婚則較好,而辰是廟旺的位置,如果未遇其他煞星,則夫妻之間的感情很好,能夠白頭偕老。

當太陽星坐巳、亥宮時,為獨坐,在亥是落陷的位置,配偶事業上容易遇到困難,最好能學得一技之長在身,且晚婚較宜,而巳是廟旺的位置,是不錯的位置,雖然婚姻中難免枯燥乏味,但仍舊可白頭偕老。

【紫薇】夫妻宮之天機

2009-02-01 16:49

天機星坐落在夫妻宮的人,配偶想法創新,常有特別的點子及想法,口才很不錯,反應也很快,因此人緣相當不錯。因為心思細膩,所以容易多愁善感,鑽牛角尖,而造成夫妻之間的一些不必要的誤會。

當天機星坐子、午宮時,為入廟獨坐,配偶本身最能發揮天機星的特質,心地善良而且很孝順,喜歡新鮮特別的事物,也喜愛學習各類的事物,是不錯的位置。

當天機星坐丑、未宮時,為落陷獨坐,仍舊俱有天機星該有的特質,不過,因為是落陷的狀況,所以配偶更容易固執己見,愛鑽牛角尖,感情上比較自私,所以夫妻間的年齡差距大或是婚前的感情波折較大,比較能有美滿的婚姻。

當天機星坐寅、申宮時,則與太陰星同宮,配偶溫柔體貼,人緣佳,不過容易虛榮,桃花也比較重,造成婚姻感情不順遂。

當天機星坐卯、酉宮時,則與巨門星同宮,配偶聰明,企圖心強,不過缺乏耐心,不利於婚姻上的經營,若能晚婚則可以將衝突降低。

當天機星坐辰、戌宮時,則與天梁星同宮,配偶聰明,熱心助人,有長輩緣,不過生活上容易呆板缺乏情趣,若能晚婚,或是培養共同的興趣則較佳。

當天機星坐巳、亥宮時,為平勢獨坐,配偶聰明,對父母很孝順,異性緣好,因此一生桃花不斷,但這往往是造成夫妻衝突的原因,所以仍舊適合晚婚,或彼此的年齡差距大,則較有利。

【紫薇】夫妻宮之紫薇

2009-02-01 16:48

紫微星坐落在夫妻宮的人,他們配偶的思想很成熟、溫柔體貼、氣質優雅、很有責任感、事業企圖心強,不過也因為配偶的能力太好,常常容易會有受對方支配及命令的感覺,造成彼此之間的隔閡,若能相互尊重、相互體諒,或是培養共同的興趣,這樣便可增添婚後家庭生活的情趣。

當紫微星坐子、午宮時,則其為獨坐,配偶的個性獨立,容易自以為是,聽不下別人的意見,因此如果雙方彼此的年齡差距大,或是從事共同的興趣,便可減少衝突的發生。

當紫微星坐丑、未宮時,則與破軍星同宮,配偶具有開創的能力及衝勁,不過因太重理智缺乏情趣,容易會有摩擦的情況發生,所以若能聚少離多,或配偶年齡稍長,則可避免婚姻破裂的狀況發生。

當紫微星坐寅、申宮時,則與天府星同宮,配偶相當聰明,有才氣,人際關係良好,但容易犯桃花,所以適合晚婚,好讓彼此的心智成熟。

當紫微星坐卯、酉宮時,則與貪狼星同宮,配偶口才佳,聰明有機智,喜歡浪漫及多采多姿的生活,因而容易有感情方面的問題,因此,若能晚婚則較佳。

當紫微星坐辰、戌宮時,則與天相星同宮,配偶容易不安於現狀,想要有所突破,積極進取,因此,同樣是如果能晚婚則較有利。

當紫微星坐巳、亥宮時,則與七殺星同宮,配偶有旺盛的企圖心,肯吃苦耐勞,不過容易大起大落,中年之後才會有不錯的成就,因此若能晚婚,則可減少不必要的摩擦。

【紫薇】夫妻宮之七殺

2009-02-01 15:27

七殺星坐落在夫妻宮的人,感情狀況不穩定,一路上受到種種的阻礙,可能閃電結婚或離婚,夫妻之間的關係波折不斷,所以若能晚婚,讓彼此的心智成熟,或是培養共同的興趣,才能讓婚姻生活長長久久。

當七殺星坐子、午宮時,為旺勢獨坐,配偶的興趣及生活習慣等等,都會跟自己迥然不同,因此最好能晚婚或是聚少離多,才能減輕爭執的場面。

當七殺星坐丑、未宮時,與廉貞星同宮,配偶的個性固執,衝勁十足,桃花多,人緣好,不過與另一伴容易有爭執的情況發生,這一點要特別注意。

當七殺星坐寅、申宮時,為入廟獨坐,配偶個性獨立自主,婚後夫妻關係很難親密,容易有同床異夢的現象,因此若能晚婚或是將重心放在事業上,方能減少夫妻間的衝突。

當七殺星坐卯、酉宮時,與武曲星同宮,配偶個性剛烈倔強,容易把自己內心的情感隱藏起來,因此夫妻感情不睦,最好能夠晚婚。

當七殺星坐辰、戌宮時,為入廟獨坐,也是天羅地網宮,因此婚姻感情需經歷困難挫折,才能得到善果,適合晚婚,可為婚姻關係加分。

當七殺星坐巳、亥宮時,則與紫微星同宮,配偶有旺盛的企圖心,肯吃苦耐勞,不過容易大起大落,中年之後才會有不錯的成就,因此若能晚婚,則可減少不必要的摩擦。

七杀为将星。不见四化,无禄权科忌,所以本身就带有化忌的色彩。(天府也不见禄权科忌,但是本身带有化禄的特性。当然,中州派天府化科。)所以七杀带有吊臂独行的特点。在夫妻宫甚难谐美。

七杀为权威之星,所以三方不适合再见天刑,化权之星,否则绝对无情。尤其不喜见铃星,因为七杀为阴金但是带有火之特性,若再有铃星煎熬,遍增加了消磨和苍凉的意味。于夫妻宫而言,早婚必离,而且波折非常大,非当事人难以明了。

一般来说,女命夫妻宫七杀优于男命,原因在于毕竟男人有权威,可以发展事业,而女命则太过于辛苦,并且很有可能是个母老虎。但是大多顾家,原因是对宫的天府。

无论男女,夫妻宫见七杀,配偶不适合赌博,投机这类行业,因为七杀主人生必有一次以上的重大打击,所以大忌投机行业。

由于七杀带有挫折的性质,因此不适合与煞忌同度。不宜行经巨门天机的星系,决主变动,再逢煞忌,变动就带有创伤性。

七杀夫妻宫,对方疑心病大,双方缺乏沟通。但是可以嫁给外国人,用语言的交流沟通不畅来应这点。

七杀喜化禄之星,主开展有成,但是不喜见禄存,为进退犹豫。(五行生克,不讲,记住就行了)

一般来说,在第三个大限结婚。如果第三个大限是巨门太阳,很大可能和异族通婚。紫微七杀在夫妻宫,命宫在丑,到第四个大限很大可能嫁外国人,最少是一个离自己非常非常远的人。

七杀在夫妻宫,夫妻表面和谐,内里不满。也许是丈夫钟情于另外一个人,也许是自己心有他属。但是也不算太差,最少双方有责任感,愿意一起经营婚姻。

紫微

子午宫紫微独坐,百官朝拱,则配偶得力,地位高,主观亦强。若为[在野]或[无道]之格局,则主配偶性格蛮横。

子午紫微而偏于精神者,主配偶有支配自己的倾向,偏于物质者,主配偶时而支配自己的钱财。如星系结构吉,则为良好的支配,反之,则每因配偶的支配,而弄到自身破败或伤害感情。

子午紫微,逢武曲化忌,再行廉贞化忌之年,主感情破裂,逢廉贞化忌,再行武曲化忌之年,主无夫妻生活。

子午紫微,重精神者,于经行[天同巨门]之年,往往易生感情变化,重物质者,于经行破军及[武曲天相]之年,亦易生变化。一般而言,女命不喜行[太阳天梁]而太阳化忌,男命不喜行太阴在巳宫化忌。

子午紫微,对宫贪狼为[泛水桃花],行至[天同巨门]易生苦恋,行至[太阳天梁]则易与配偶别离。

丑未[紫破],一般不利居夫妻宫。即使本质安定,亦主婚前有波折,若动荡昔,则每易异离。

丑未[紫破],最不宜见辅佐[单星],每主有第三者介入。

丑未[紫破]本质安定者,经行煞忌刑耗空劫重重之大运流年,主配偶有灾病,或事业倾败。原局[紫破]动荡,经行此等宫垣,则每主生离死别。一一此等宫垣,以[紫破]、[廉贪]、[同梁]、巨门坐守者最为吃紧。

丑未[紫破]会廉贞化禄、贪狼化禄,又见桃花者,每易有婚外感情,更见虚耗,则配偶且有不良嗜好。每于再行[紫破]之年出事。

寅申宫[紫府]同度,若无辅佐诸曜(或有,而所见者多[单星]),或府库[空露],则防于贪狼、破军、巨门大运,婚姻发生变化。此等宫垣,见煞忌空劫即为生变之兆。

寅申宫[紫府],必须见辅佐对星者,然后主白头偕老。唯若禄存同度,仍主配偶自私,有支配欲。

寅申[紫府],天寿同度,男命宜小配,女命宜长配。

寅申[紫府]而倾向于进取性者,居夫妻宫并不主配偶有进取心,反主易生外心,其生外心之年,多为[廉相]、天同、天机三垣。

卯酉宫[紫贪]须分别物欲或情欲的本质。物欲[紫贪]主配偶进取,情欲者则婚前因多波折,婚后亦每易生外心。

卯酉[紫贪]又见昌曲,每主非礼成婚([紫破]则见辅弼),但可免生离死别之克。唯与廉贞化禄会者,配偶不顾家室,与廉贞化忌会者,配偶聪明而易丧志,且善找寻刺激。

[紫贪]见吉,不可作[桃花犯主]看,亦主夫妻可以合作创业,唯必须以配偶为事业主体。

卯酉[紫贪],凶者以经行巨门、廉杀、武破、太阳坐守宫垣为克应之年。

辰戌[紫相],男命配妻宜年小(可小十二年以上),女命配夫宜年长(八年至十二年)。若[紫相]无情者,尤须夫妻年龄有差距始可弥补,否则主生离。

辰戌[紫相],以与曾结婚或同居的人结合为宜,见辅佐[单星]者尤然。

辰戌[紫相]无情,虽夫妻感情不变,仍防配偶突生疾患。见大运流年夫妻宫迭冲煞忌之年克应。

辰戌[紫相]有情,见辅弼吉曜,利夫妻合作创业,谓之夫唱妇随,可以发达兴家,然仍各怀自私之心。

辰戌[紫相],吉者以[阴阳]、[武府]、破军、七杀为克应之年,凶者以[武府]、破军、天梁为克应之年。

巳亥[紫杀]一般均主配偶弄权,若见辅佐吉曜,则配偶事业广大,唯易与自身会少离多,或同居一宅但关系却疏远。

巳亥[紫杀],见[火贪]、[铃贪],不见桃花,主配偶突然发迹,见桃花,主配偶感情突生变化。

[紫杀]在夫妻宫以迟婚为宜。

巳亥[紫杀],吉者以[武贪]、财荫夹的天相、[廉破]为克应之年,凶者以[同阴]、刑忌夹的天相或再经行[紫杀]为克应之年。

[紫破]及[紫杀]必须见[百官朝拱],又不见辅佐单星,然后始主婚姻吉利。[紫破]且主夫妻可以合作创业,白手兴家。唯[紫相]始终有缺点,夫妻年龄有大差距,然后始可适应忍让。

[紫破]、[紫相]皆宜配偶年龄有大差距。唯男命配年长二三年之妻,女命配年少二三年之夫,亦作大差距看。

男命夫妻宫见紫微者,不论在何宫度,皆宜妻子有事业。若作家庭主妇,即多将其领导力发挥于家庭,甚至变成控制丈夫。

女命夫妻宫见紫微者,若[在野]或[无道],必须迟至三十岁后始可发展感情,若早婚,反易生挫折,且会受拖累。见[百官朝拱]而无[单星],始主丈夫得志

– 龙采风 2009-03-02 08:06:36

天机

子午天机独坐,对宫巨门,稍带煞曜即主夫妻貌合神离。若天机化忌或巨门化忌,则夫妻因性格不合或不满客观环境,时生改变之心。若巨门化忌者,虽离异仍难求满意对象。

子午天机化忌,夫妻各怀机心,再见煞,则往往于[同梁]或[廉贪]宫度发生事端,再婚即多满意。一一唯须注意,天机化忌而火铃空劫同度者,再婚亦仍不佳。

子午天机见天同化禄者吉,主夫妇白手兴家。若天同化忌,则主离多会少。

子午天机见吉,不怕行太阴、太阳限,若见煞忌,行太阴、太阳限、亦主口舌纷扰。

子午天机以[同梁]星系最为关键,见火铃主恶性分离,见禄马主良性分离,见煞忌亦主离异。若见禄权科会,则夫妻可以白头。但若同时见巨门化忌,则仍须自我克制。

丑未天机独坐,对宫为天梁,于夫妻宫有所不宜,多主早婚而离异,或虽迟婚,但婚前却经多次恋爱挫折,见空劫者尤然。

丑未天机最怕陀罗同度,不但婚迟,而且多误良缘,反与性格不投的人结合,由是滋生不满。

丑未宫天机吉化,无煞者尚可,有煞,虽吉化亦不意味姻缘美满。以年龄有差距,或妻子年龄反比丈夫大者为宜,始能偕白首。

丑未天机,以婚前饱经挫折,或婚前有风波阻碍者为佳。若婚前顺利,则婚后反易会少离多,或貌合神离。

丑未天机,不宜经行宫垣见太阳化忌,太阴化忌。大致而言,以[廉相]、巨门、天同宫垣为吉凶枢纽。

寅申宫[天机太阴],男命优于女命。男命夫妻宫见[机月],主妻子美容,且能内助,女命则反要防丈夫易受异性垂青。

寅申宫[机月],若情绪化过甚,则易引起婚姻波折,如配偶移情别恋之类。

寅申宫[机月]会天同化忌,会空劫、阴煞、天虚、大耗等曜,主配偶心志卑弱,或过份敏感,由是亦易发生婚姻风波。

寅申[机月]以太阳、天梁、天同、巨门四垣为吉凶之枢纽。

卯酉宫[天机巨门],必须见禄,然后夫妻始偕白发。但火铃同度则成破格,主始则和谐,终亦成冰炭。以天同、天梁宫垣为克应之期。

卯酉宫[天机巨门],以订婚后即有风波,经历风波始偕连理者为宜,否则婚后多变故。若天机化忌,主易与有家室的人恋爱,若巨门化忌,则更多感情上的隐衷,见煞,主二婚。

女命夫妻宫不宜[机巨]。古人说,[天机巨门为破荡],虽指命宫,在夫妻宫者亦然。见火铃或陀罗与天同同度,即非一婚之命。

卯酉宫[机巨],常以[武曲天府]为关键,化禄化忌均生变化。男女命均易为有家室的人追求,由是产生感情困扰。

辰戌宫[天机天梁]同度,主迟婚,或婚前有恋爱风波,否则生离。

辰戌宫[天机天梁],见吉曜会合,配夫宜年长,配妻宜小六年以上,则夫妻白头偕老,亦主婚前一度离别,再见面始偕连理。

[机梁]在辰,见煞,行至未垣大限夫妻宫,易受有家室者追求,在戌见煞,行至丑垣大限夫妻宫亦然,见陀罗、铃星者,则弄至多角风波。各方面当事之困扰,难以分解。

辰戌宫[机梁]以[武贪]宫垣为枢纽,化吉或吉会而不见桃花者,尚可以平安无事。若化忌,则主夫妻感情变化,化吉而见桃花,亦主夫妻伦常有变。

巳亥宫天机,在亥宫者,妻子相貌普通,在巳宫者则主美容,此乃视太阴庙陷而作分别。

巳亥天机见昌曲,再同会桃花诸曜,主配偶易为别人追求。故若更见煞忌刑曜,则主夫妻中道分张。

巳亥天机有吉化,见辅弼、魁钺,则主配偶文秀,且能创建事业。

巳亥天机若会天同化禄,巨门化忌,则自己于婚后易移情别恋。女命,会太阳化忌,见煞,主与配偶生离。

巳亥天机以[太阳天梁]、[天同巨门]、破军诸垣,为吉凶克应之枢纽。

天机在夫妻宫者,基本上不利。唯与太阴相对或同度的情形下,见吉曜,然后始主谐美。

天机在夫妻宫最不喜天同或巨门化忌,均主感情困扰,古代以此为婢妾女命

– 龙采风 2009-03-02 08:07:04

太阳

太阳在子,主配偶性情多挑剔,见火铃者尤甚。若空劫同度,则往往迟婚,或虽有婚约而难以结合。太阳化忌而有空劫同度,则女命主早寡,有吉曜同时会合,亦主生离。唯禄马度于申宫,太阳化禄,则主姻缘在于异域,仍以迟婚为宜。

女命夫妻宫太阳在子化忌,大限命宫行至子垣,往往婚姻不利,或主生离,或受感情困扰,影响深远,夜生人尤甚。

男命夫妻宫太阳在子化忌,三十后即易生感情变化,夜生人尤甚。

太阳在子,得[百官朝拱],女命虽主丈夫富贵,唯亦有名无实,夜生人尤甚。男命则妻子有事业,不顾家室。

太阳在子,一般不宜行巨门、[武破]二垣,即使吉星汇集,亦多不如意。

太阳在午,主配偶贤明,有责任感,见煞曜同度,则日夜在外奔忙,少家室之乐,倘空劫同度,亦以迟婚为宜。太阳化忌,女命不宜早婚,但往往多男女应酬约会。唯天马于寅宫,太阳化禄,则于夫妻宫行至天同坐守之垣时亦主姻缘在异域。

女命夫妻宫太阳在午化忌,亦不宜大限命宫行至午垣,主感情易生困扰,且易为异性所累。

男命夫妻富太阳在午化忌,有煞,三十后岁易生感情变化。

女命太阳在午,会辅佐诸曜,主夫婿贵显。男命,古代主因妻得贵,在现代,妇女有自己事业,亦主妻子有良好事业。

太阳在午一般不喜行天同、[廉杀]二垣,稍见煞曜,婚姻即起波澜。

太阳在丑,[太阴太阳]同度,见吉,主妻子志凌丈夫,夜生人尤甚。若见煞忌刑同会,则因妻破家,轻则主因妻破财,亦夜生人尤甚。若在女命,见吉反主夫婿深,夜生人更吉,见煞忌刑重者,则主夫妇互相参商。

[太阳太阴]在丑,见火铃,主亲家不和,或主夫妻年龄学历等不相称。

男命夫妻宫[阴阳]在丑,若太阴化忌,则易与妻家女眷不和。见煞,妻多灾病,或妻破财。见吉,或太阴化禄,则主得妻家助力,一般主得内助。

女命夫妻宫[阴阳]在丑,若太阳化忌,主夫多灾病,煞重,则见刑克,否则生离。因太阴化忌亦不吉,主夫多灾病而致自身不安。

太阳在未,亦[太阴太阳]同度,与在丑宫大致同一意义。唯在丑宫者较利男命,在未宫者较利女命。

丑未宫[阴阳],以天同、天梁、[天机巨门]宫垣,为吉凶克应的枢纽。

太阳在寅,[太阳巨门]同度,见太阳化禄、化权、或太阳化忌而无火铃,均主异族通婚。若在申宫,则化忌者不是。

[太阳巨门]以不见煞为佳,否则经行至[机梁]、刑忌夹的天相、[同阴]各垣,均易生事端,申宫又劣于寅宫。

[太阳巨门]见吉化,而[福德宫]不吉者,女命主离乡背井,嫁夫随夫,男命主入赘,或主与岳父岳母同住,而父母反别炊。

[太阳巨门]见煞,但不重,主夫妇意见参商。煞忌刑凑,则有生离死别之虞。

[太阳巨门]见辅佐诸吉,女命配夫显贵,男命宜妻子有独立事业,否则便多是非。

太阳在卯酉,[太阳天梁]同度,以卯宫优于酉宫。

[太阳天梁]见吉,主夫妻年龄有差距,或主妻子长于丈夫。见天寿,差距尤大。

[太阳天梁]见煞忌,主夫妻生离死别,或主配偶因事业关系,长期在外。一般以迟婚为宜。

[太阳天梁]在夫妻宫,主婚前有波折,或旧侣重逢而后结合。见昌曲(单星),则有两度婚姻。

[太阳天梁]必须见辅佐吉曜,然后始主夫妻匹配,白首偕老,唯婚前仍有波折,或婚后即有段一时期分别。

[阳梁]在[夫妻宫],以[天同巨门]、贪狼、[阳梁]各垣,为流年大运的枢纽。

太阳在辰,最不喜巨门化忌,主生离死别。化禄,则亦可能与异族通婚。

太阳在戌,巨门化忌者其不利性质更为严重,化禄不主异族通婚,但女命主受异族追求。

太阳在辰戌为夫妻宫,命宫行至[紫破]大限,常主非礼成亲。

太阳在辰戌,见吉化吉曜,女命主夫婿富贵,唯在戌宫者常主有名无实。

太阳在辰戌,最不宜陀罗、火星同度,或擎羊、铃星同度,均主不能与结发夫妻同偕白首。唯在辰宫者,再婚则利。

太阳在辰戌,以巨门、天机、[天同天梁]各垣为吉凶克应之枢纽。

太阳在巳,优于太阳在亥,男女命皆如此。唯女命太阳在亥,见辅佐诸曜毕集,太阳又吉化者,主夫婿经历艰辛而成大业。若见昌曲、左右单星,则为二嫁之命,再嫁始为完美。

太阳在巳,见煞化忌,女命大限夫妻宫行至[紫府]守垣,或太阴守垣,皆不主吉利。

太阳在亥,见煞化忌,男命不宜早婚。行至[紫府]大限主无媒苟合,但感情终成水火。女命,则夫妻宫行于天同守垣之大限,往往亦生事端。

太阳在巳亥二垣,纵见吉,亦主婚前恋爱波折。

太阳在巳亥,见辅佐诸曜对星齐备,又为[百官朝拱]之局,男命主因妻得贵。命宫有火星、铃星,亦主入赘,或与岳父岳母同住,而父母反别炊。

太阳在巳亥最嫌巨门化忌,则夫妻性格、家世、学识均不匹配,且是非口舌连连。配偶如为[口舌生财](如教师、推销),或[是非生财](如律师、警察)者,则较吉。

一般而言,凡太阳在夫妻宫,最不喜化忌,无论男女,均主与原配生离死别。

凡太阳在夫妻宫见火铃,初时感情深厚,久后即如水火。

女命夫妻宫太阳落陷,化忌,以三十后结婚,且无正式婚礼者为宜。

女命夫妻宫太阳落陷化忌,行至大限夫妻宫会照太阳,流煞冲并,主因夫婿伤心落泪,或主遭人遗弃。

女命夜生人一般不宜夫妻宫见太阳。虽吉亦虚,稍带桃花,夫婿即易生异心

– 龙采风 2009-03-02 08:07:30

武曲

子午宫[武曲天府],必须见禄始主婚姻谐美,又以会廉贞化禄为佳,若武曲化禄,男命嫌妻子太能干,夺去丈夫光芒。倘七杀与禄存同度拱照,则[妇夺夫权]的情形更严重。男命,若命宫有火铃,主入赘岳家。

子午宫[武府],若武曲化忌,女命主婚姻生活中断,其原因,或为丈夫有病,或为丈夫移情别恋。男命主夫妻生离,倘更多煞曜会合,则为再婚之命。

子午宫[武府],若见辅佐诸曜,男女皆主为有家室者追求。见辅佐[单星],则为再婚之命。桃花诸曜同会,则再婚后仍受有家室的人追求。女命尤甚。

子午宫[武府],以破军、[紫相]、天同、[机巨]等宫垣,为吉凶克应的枢纽。

丑未宫[武曲贪狼],与火铃同度,主感情始热终冷。若桃花诸曜齐集,则主婚前婚后皆有感情纷扰。

丑未宫[武曲贪狼],一般主配偶吝啬,以钱财为重,时思左右配偶的财权。禄存或化禄照会则不是,主夫婿富足,或妻子能凭自力经营。

丑未[武贪]化忌,主因配偶破财。见科文诸曜或见桃花,则主移情别恋,见火铃空劫,则主无闺房之乐,或主再婚。

[武贪]在夫妻宫,以[机梁]、[同阴]所在宫垣,为推断吉凶之关键。武曲化忌者,女命,尤以夫妻宫见[机梁](借入对宫)以定夫婿吉凶。

寅申宫[武曲天相],须刚柔并济然后始主婚姻完美。若见左辅右弼,则更主夫妻间有助力。

寅申[武相],过刚则夫妻姻缘不到头(男命更主受妻子支配左右),过柔则可能受配偶之拖累,皆非美局。见火铃夹、羊陀夹者,其不利程度更甚。唯若火铃夹而对宫有禄马,则主配偶奔波劳禄,或自身奔波,以致会少离多。

寅申[武相],见桃花诸曜,及辅佐[单星]时,每主婚后仍易与已婚的人相恋。若为[刑忌夹印],更陷于感情的泥沼不能自拔。若为[财荫夹印],则主其恋爱有倚赖对方的性质。

寅申宫[武相],以[太阳天梁]、[天同巨门]及[武相]本身为吉凶之枢纽。

卯酉宫[武曲七杀],每宜迟婚,否则婚姻多悔吝,坐酉宫者尤甚。盖卯宫者,太阳在辰为庙旺,太阴在戌宫亦为庙旺,在酉宫,则太阳在戌,太阴在辰,皆落陷宫,故酉不如卯(视婚姻,除[夫妻宫]外,亦须兼视太阴太阳之庙旺利陷)。

卯酉宫[武曲七杀],若武曲化忌,或会廉贞化忌,更见四煞空劫交集于三方四正,主配偶遭逢意外,或因配偶遭逢意外,或因配偶招破败。出事之期,每在武曲、廉贞迭忌,或羊陀迭并之年。论大限,则以借星[廉贪]或天相限内。

卯酉宫[武曲七杀],本宫不见煞,而三方见煞,则主配偶风霜雨露,在外飘流。见火铃,或见天马者尤确。倘更见辅佐诸吉,则配偶宜武职。见火星天厨同度,或破军得禄见火星,则配偶宜经营饮食业。

卯酉[武杀],亦主配偶性刚。凡[夫妻宫]见[武杀],[福德宫]必为[紫微破军],故主配偶性格刚烈,往往难以调和。能否调和,只视[廉贪]一组星系,必须带感情色彩,然后可以调和。若偏重于物欲,则难免夫妻彼此皆欲控制对方。在这种情形下,命宫带桃花,并不主夫妻难以白头偕老。

卯酉[武杀]最不宜火星陀罗同度,主再婚。见昌曲[单星]或化忌,主无正式婚礼成亲。煞重,武曲化忌,丈夫有隐疾,或有肺病。

辰戌宫武曲独坐,宜迟婚。火铃同度,主仓卒成婚。见吉化吉曜,则配偶精明能干。见煞忌刑曜,主夫妻生离死别,煞轻者,主因配偶破财。

辰戌宫武曲,会对宫贪狼火星或铃星,主多热恋,但亦多感情挫折。天姚同度者更甚。

辰宫武曲优于戌宫,视太阳太阴庙陷可知。

辰戌武曲克害较少。唯大限行至破军、七杀宫垣,见煞忌刑凑者,亦主有克害。

辰戌武曲,以破军、七杀、天梁、巨门各垣为吉凶克应之枢纽。

巳亥宫[武破]见煞忌刑曜,婚姻必不利,以迟婚为宜,否则亦主再婚,且系偏房继室。尤不宜火铃空劫同度,往往多怨偶。

巳亥宫[武破]见吉化、吉曜,则主配偶精明,但自身仍受配偶控制。

若[武破]与禄马同度,或与禄马拱照,则主夫妻各处一方,会少离多。火铃或空劫同度者,夫妻有名无实。

巳亥[武破]见吉化吉曜,七杀带禄来会,男命主因妻得财,女命主夫婿富贵。以巳宫较亥宫为佳。

巳亥[武破],以天同、巨门、天梁、太阳各宫垣,为吉凶克应之枢纽。

凡武曲在夫妻宫,文曲化忌同度,皆主无正式婚礼。若成[铃昌陀武]格局者,则婚姻必主破裂,甚至刑事克配偶。

– 龙采风 2009-03-02 08:07:58

天同

天同主白手兴家,即去尽现成事业而后自行兴创。将此层意义移入[夫妻宫],即为两度姻缘。尤其是在古代,婚姻必凭媒妁(等于[现成]),故天同在夫妻宫者多主纳妾(等于[自创])。在现代,往往为婚前曾与人同居或热恋,离散后再成夫妻。一一必须了解此重意义,然后始可作细节推断。

凡天同在夫妻宫,皆主配年少之妻,或年长之夫,以年龄相差八年为准,然后始可成结发,否则女命只宜偏房,此为趋避之道。

子午宫[天同太阴],男命主娶美妻,女命配夫亦风度翩翩。见科文诸曜,或桃花诸曜,主配偶受异性垂青。

[天同太阴]而太阴化忌,主再婚吉利,可偕白首,若天同化忌,则再婚亦不吉。会巨门化忌,多口舌,易离异。会太阳化忌,主妻子多疑,或丈夫多病。

[天同太阴]见禄,尤其是天同化禄、巨门化禄,主自身常生外向之心,见辅佐[单星]者,尤易发生婚外感情。

子午宫[天同太阴]见煞忌刑曜,主生离死别,或会少离多。以[太阳巨门]、[廉贞破军]、[天机天梁]三垣,为吉凶克应的枢纽。

丑未宫[天同巨门],见化忌、化禄,均易发生苦恋、畸恋、或单恋。唯巨门化忌,尚带口舌争吵的性质。

丑未[同巨],见辅佐吉曜,且系成对会入,然后婚姻始主稳定。若见[单星],则主两度或三度姻缘,曾同居,或解除婚约者可免。利迟婚,女命亦宜偏房继室。

丑未[同巨],于经行至[廉府]及[武相]会合的各宫垣,主与已婚的人恋爱,视桃花诸曜,或科文诸曜在何宫垣,即可确定。

丑未[同巨]在[夫妻宫],命宫为[阳梁昌禄]格者,卯宫优于酉宫,然均主配偶独立发展事业。故以不同行、不同机构者为宜,否则多口舌纷扰。

寅申宫[天同天梁],男命主离婚后得配美貌之妻,女命主再嫁事业优胜之夫。男宜小配,女宜长配的意义更加明显。若非再婚,则主夫妻因环境影响而离散,然后破镜重圆。

寅申宫[同梁],见辅佐[单星]者,必主再婚,见煞忌刑曜,则主夫妻徒具虚名,或见刑克。于廉贞化忌会武曲化忌的宫垣,克应配偶灾难丧祸,于太阳化忌会太阴化忌的宫垣,克应配偶生离。

卯酉天同独坐,对太阴,亦主配偶俊美,见吉化、吉曜,婚姻和美,尤以曾同居然后正式举行婚礼者为然。若煞忌刑凑会,则主两度或三度婚姻。女命以偏房继室为宜。

卯宫天同,会亥宫禄马,或酉宫天同,会巳宫禄马,火铃与天同同度,主因客观环境而致夫妻分离。

卯酉天同,见火铃、空劫,而有解神(年解、月解)、寡宿、大耗、天虚等杂曜同度,主夫妻有名无实。

男命夫妻宫为卯酉天同,亦不宜见天姚、阴煞、劫煞,主妻子有权术。

卯酉天同,以巨门、天梁、破军、[廉贞天相]为枢纽。

辰戌宫天同独坐,与巨门相对,情形大致与[天同巨门]相同。以天同、巨门宫垣,及天相、[廉杀]诸垣,为吉凶克应的枢纽。

辰戌宫天同见桃花诸曜,或科文诸曜,成[反背]之格,反主再婚胜于第一度婚姻。男命且主得妻财,或受岳家提拔而致事业有成。

巳亥宫天同独坐,与天梁相对,性质大致与[天同天梁]同。以[武曲天府]、[太阴太阳]、廉贞各垣,为吉凶克应的枢纽。

巳亥天同与禄马拱照或同度,均主夫妻会少离多,或主与配偶各居一方,见火铃尤确

– 龙采风 2009-03-02 08:08:31

廉贞

廉贞守夫妻宫,绝非善星,唯主生离多于死别。夫妻不和而能偕老,已经可算是良好的结果。若廉贞化忌,又迭其它正曜化忌,更见煞曜凑合,往往即为生离死别克应之期。

廉贞守夫妻宫最忌贪狼、破军,此为推算之大纲,更见煞忌,往往主三度婚姻。女命以偏房继室为宜,男命应不举行正式婚礼,则可趋避。

廉贞最忌火星同宫,即使见吉曜吉化,亦主因客观环境以致夫妇分居二地。

廉贞在夫妻宫,男命宜配年少之妻,女命宜配年长之夫。年龄差距由六年至十二年不等,甚至可在十二年以上。

子午[廉贞天相],与破军相对,性质不佳。即使有吉化、吉曜,亦主夫妻各怀己见,为己谋而不为配偶谋,以致彼此参商。

子午[廉相],擎羊同度或对拱,又见火铃或空劫,则主配偶有灾病。以七杀,[紫府]、破军、贪狼诸宫垣为克应之期。

子午[廉相],不宜见辅助诸曜[单星],亦为再婚之兆。克应之期,往往在昌曲化忌之运限流年。

子午[廉相],夫妻年龄差距在十二年以上者较佳,且宜见昌曲,主和美偕老。

丑未[廉贞七杀],只有当化禄、权、科齐全,且见辅佐对星的情况下,始主可偕白首,但人生仍有一段时间夫妇分离。

若[廉杀]见辅佐[单星],亦主再婚。见擎羊、陀罗同度,则主刑克。再婚克应之期,视天同、巨门、[武曲破军]诸宫垣,克应之期,则以[廉杀]迭冲化忌,在夫妻宫或田宅宫、或福德宫之期为准。

丑未[廉贞七杀],擎羊同度,或对拱,更见天刑,而不见辅佐[单星],不主克,不主离,仅主配偶受异性垂青。从事以接触异性为主的行业,即可适应。

寅申宫廉贞,会对宫[火贪]、[铃贪],主热恋,但感情易中断。若廉贞与昌曲同会,则夫妻能守礼,不致逾越。

寅申宫廉贞与火铃同度,主仓卒成婚。若再见天姚,则主先同居而后结婚。

寅申宫廉贞会刑忌夹的天相,女命主为偏房。

寅申廉贞煞忌重重,主再婚或三度婚姻。

寅申廉贞,每主与有家室者变爱,以会[武曲天府]宫垣,且见桃花、单见昌曲者,为克应之期。

寅申廉贞,以破军、贪狼、巳宫的天梁、巳宫的天同为吉凶克应的枢纽。

卯酉宫[廉贞破军]同度,破折的性质相当严重,纵有吉化及吉曜,亦主夫妻不和。

卯酉宫[廉贞破军],更见火铃同度,为祸最烈,主配偶意外,或主因配偶而有倾家。于推断大限夫妻宫时应详其发生之期,以及事件的性质。(如大限夫妻宫见[武贪]而武曲化忌,可能为倾家,见天同化忌,可能为遭逢意外。)

卯酉[廉破],见辅佐[单星]主再婚。见昌曲对星,又见桃花诸曜,则主移情别恋。唯再婚亦未见吉利,女命又主再婚无名份。

卯酉[廉破],以[武曲贪狼]、[天同太阴]、[天机天梁]、天相各垣,为吉凶克应的枢纽。

辰戌宫[廉贞天府],结构较为稳定,多主不和,不主克离。

辰戌[廉贞天府],亦主易受有家室者追求,尤其当所会的[武曲天相]为天同化忌,或巨门化忌相夹时,更易发生事端。若[廉府]会辅佐[单星],则常因此夫妻离异。

辰戌[廉府]而廉贞化忌,或会武曲化忌,更见煞刑空劫诸曜,亦主夫妻离异。唯男命主离婚后再娶貌美能干之妻,而与前妻藕断丝连。

辰戌[廉府],以本宫及[太阳天梁]、[武曲天相]、[天同巨门]各垣为枢纽。

巳亥[廉贪],会[紫破]、[武杀],性质非良,见吉化吉曜,亦主不美。见煞刑空劫诸曜,已主夫妻离异,或因桃色事件而经官动府。倘更逢化忌,则主刑克。

巳亥[廉贪]与火铃同度,主夫妻有名无实,或表面和好,而内心则各有隐衷。

巳亥[廉贪]见辅佐[单星],男女皆主两度姻缘,第二度优于前度。

巳亥[廉贪],借星安宫者,性质比原宫的[廉贪]更劣,并不主再婚优于第一度婚姻。

巳亥[廉贪]见禄马、火铃,亦主配偶因客观环境迁居异地。

巳亥[廉贪]与桃花同度,主配偶有艺术才能,唯婚姻亦易起裂痕。

巳亥[廉贪],以[紫微破军]、[武曲七杀]、[天同天梁]、巨门各垣,为运限年限之枢纽

– 龙采风 2009-03-02 08:08:57

天府

天府坐夫妻宫,称为善曜,即使会星曜恶,一般亦仅主生离,不主死别。倘星曜吉凶交集,即使生离亦不决绝,仍带藕断丝连。

天府未必要见煞忌刑曜始为不良,凡府库空露者,均主婚姻不良,男命主宠妾减妻,女命主作偏房继室。故男命宜配年少之妻,女命宜配年长之夫,即可趋避,或易彼此适应。

由于天府有调和夫妻关系的性质,所以凡夫妻宫会天府者,一般皆有减少其凶危,增其吉利的意味。唯府库[空露]则增其不利程度。

丑未天府独坐,见辅佐[单星],主自身常有外遇。见煞,则主会少离多,若对宫廉贞化忌,则主停妻再娶,府库空露,则主因配偶破耗。唯空露而见桃花,却主自身因色而致破败。

丑未天府,因借会[紫贪]而致迭见红鸾天喜、咸池大耗者,亦主有外宠(古代则为纳妾)。

丑未天府,以[武破]、天同、巨门、太阳、天梁各垣,为吉凶克应之期。

卯酉宫天府独坐,只需府库不空露,所会的天相不为刑忌所夹,不会廉贞化忌或贪狼化忌,婚姻即完美,否则男命主有外遇,或因配偶破财,女命则主为偏房继室。

因对宫[武杀]落陷的关系,酉宫天府不如卯宫,稍见煞曜即主两度姻缘,若煞刑诸曜同度尤确。

卯酉宫天府会吉,见吉化,男女皆主美配,感情既佳,又能互相扶助。

卯酉宫天府,若见桃花诸曜,亦主与已婚的人恋爱,见辅佐[单星]尤确。

卯酉宫天府,以[紫破]、[廉贪]、天相各垣,为吉凶克应的枢纽。

巳亥宫天府,性质较卯酉尤佳,由于对宫为[紫杀],主配偶精明能干。

巳亥天府见煞忌刑曜,亦主宠妾减妻,唯与原配仍藕断丝连,女命宜偏房继室。

巳亥宫天府会财荫夹的天相,主夫妻助力,刑忌夹者,则配偶体弱,因病破财。

巳亥天府与陀罗同度,府库空露,亦主自寻烦恼,或主配偶有病。

巳亥天府见吉化吉曜者,夫妻佳且和美。

巳亥天府,以[太阳巨门]、[天同太阴]、天相各宫垣,为吉凶克应的运限年限。

– 龙采风 2009-03-02 08:09:25

太阴

太阴守夫妻宫,文昌文曲同度相会,主夫凭妻贵,亦主妻子貌美贤慧。古人说:[太阴同昌曲于妻宫,蟾宫折桂之荣],现代已未必克应。有禄同度者,主因妻得财。

太阴守夫妻宫,见煞忌,女命日生人,而太阴又化忌星者,始主夫婿灾病。男命则主与妻子不同心,或为妻室所累。

太阴昌曲更见桃花,主配偶易受异性垂青,以经营多接触异性的行业为宜。

太阴与火铃、空劫同度,亦主夫妻生离。

男命夫妻宫太阴,会天同,或与煞曜同度,均主貌美,与昌曲同度相会,则美而福薄。太阴落陷,夜生人主妻美。

太阴守夫妻宫,见吉化则吉,见化忌,女命主丈夫多疑,男命主妻多病,日生人尤甚。

太阴守夫妻宫,不宜见火铃,主生离,见羊陀、空劫、刑耗则主配偶灾难、病患,其甚者,主无闺房之乐,若化忌者程度更深。若于大限流年逢太阳化忌,冲起太阴化忌,则程度最重,唯仍需用视有无刑煞交并而定。太阴化忌原不主克,但若刑煞交并,阴阳均化为忌星,福德宫又不吉者,则为刑克。

卯宫太阴与酉宫比较,较易生离,或会少离多,以太阳、天梁两垣为克应之期。

酉宫太阴会天同化忌,见桃花及阴煞,孤辰寡宿,又会辅佐单星,女命亦主有同性恋倾向。以大限命宫行至太阴宫垣,为克应之期。

卯酉太阴,以[廉相]、破军、巨门诸垣为吉凶之枢纽。

辰戌太阴与太阳相对,一般情况下均主白发齐眉,唯戌宫优于辰宫。

辰宫太阴,化禄、权、科,女命主夫婿中年发迹,男命亦喜得内助。

戌宫太阴,见吉曜而无煞曜相侵者,女命主夫婿寒微而突受人提拔,男命主得妻子助力而事业创兴。

辰戌太阴见煞忌刑空耗诸曜,亦主夫妻生离,或一生多挫败,尤以辰宫为甚。

辰戌太阴见太阳化忌,女命不宜早婚,否则于大限命宫行至太阴宫垣,主易结成怨偶,以致离异。

辰戌太阴,以[天同天梁]、巨门、太阳、太阴各宫垣,为吉凶克应之期。

巳亥太阴与天机相对,巳宫不如亥宫远甚。在巳宫者,常主配偶不顾家庭,但却乐于帮助别人。

巳宫太阴化忌,见煞,又见桃花,则主配偶因帮助别人而致引狼入室,或因此而招财帛耗损。

亥宫太阴一般主配偶富裕,唯女命于丈夫发迹后,丈夫常招感情困扰,但不言离。

亥宫太阴化忌,反主配偶能协助自己事业,而配偶自身亦有事业,亦主于[武曲天相]或破军坐守宫垣之时,夫妻合作创业。

巳宫太阴不宜会昌曲,主配偶有外遇,亥宫则无妨。

巳亥宫太阴,男命皆宜配年少之妻,以六年以上为宜,女命主配年长之夫,亦以六年以上为宜,则夫妻白首。

– 龙采风 2009-03-02 08:10:00

巨门

巨门守夫妻宫,命宫必为天梁。天梁坐命的人多招灾难,故往往于夫妻亦刑克口舌,因此当推断巨门守夫妻宫吉凶之时,须兼视命宫天梁的性质。大致而言,福泽较厚的天梁,婚姻亦易和美,是非尤怨较多的天梁,夫妇亦易参商。

古人论斗数,不喜巨门入夫妻宫。他们的说法是:[在夫妻主于隔角,生离死别。纵夫妻有情,不免污名失节。]这是认为当男命夫妻宫为巨门之时,或生离、或死别、或妻子因客观环境影响(如战祸)以致失节,这即是考虑及命宫天梁以及夫妻宫巨门二曜皆不吉之故。其实不可一概而论,必须天梁带孤克之性,而巨门又与煞忌刑曜同会,且见桃花及辅佐[单星],然后始可认定古人的说法。

天梁需用太阳解其孤克,巨门需太阳解其刑忌之性,所以当巨门守夫妻宫时,必须太阳庙旺,且会吉曜,然后天粱、巨门的性质才能同时改善,这是推断的重点。

巨门最不喜与陀罗同度,主夫妻自找麻烦,往往小事化为大事,亦不喜铃星,主夫妻关系有勾心斗角的性质。

巨门遇擎羊、天刑,火星、擎羊,皆主生离,更见化忌,而大限夫妻宫又为化忌迭冲,然后始主死别。

巨门有[交人始善终恶]的本质,夫妻关系亦往往如此。凡巨门守夫妻宫,如在第二个大限的夫妻宫见贪狼(或贪狼守垣,或与贪狼相对),倘贪狼与桃花诸曜同度,则无论男女均主早恋,但在此期间内的恋爱,亦必终归失败。

巨门与庙旺的太阳相会,见吉化,如巨门化禄、太阳化权,或太阳太禄,或巨门化权,往往主与异族成婚,或嫁往外国。如巨门、太阳无吉化,见魁钺亦是。

巨门如无吉化曜相照,则主奔波,故往往夫妻会少离多。若火铃、空劫同度,或对宫冲照,则主配偶逃亡。

巨门入庙,见吉化吉曜,所会太阳又庙旺,则夫妻和美白头,能互为助力。然若太阳落陷,则虽吉化,亦主半路分张。

巨门会居于闲陷宫位的太阳,婚前易与已婚者恋爱,尤以[天同巨门]的组合为确。

巨门守夫妻宫,女命以配年长之夫为宜,男命亦宜与比自己大一两年之妻,则夫妻易于彼此迁就。此为趋避之道。

巨门守夫妻宫,虽吉,亦多无谓争吵。若巨门与忌星同度(如昌曲化忌),则主无完整婚礼,而彼此性格又不相投。[天同巨门]的组合遇此,更主家世、学识、相貌皆不匹配。

子午巨门,若左辅、右弼一入命宫,一入夫妻宫,主生离,会吉曜吉化,仍主分居异地。昌曲分入二宫,其中有一化忌者,亦然。

子午巨门见吉化吉曜,如化禄、权、科、禄存、魁钺、辅弼者,男主配聪慧貌美之妻,女主配事业良好之夫。

子午巨门,以[武杀]、[紫破]、太阳宫垣,为吉凶克应的枢纽。

辰戌巨门,见昌曲、辅弼皆不佳,会禄权科而少煞曜者,主配偶可以任劳任怨。

辰戌巨门为陷地,见煞忌,主夫妻分离,或主重大口舌,而夫妻又不登对,又主与配偶的兄弟姊妹不和。

辰戌巨门,以太阳、天梁、天同诸垣为吉凶克应的枢纽。

巳亥巨门,女命主与夫家亲眷不和,男命主与岳家亲眷不和,巳宫者尤甚。

亥宫巨门见煞忌,夫妻必多事端,性质较巳宫者为严重。

巳亥巨门,以太阳、天同、武曲、天梁诸垣为运限年限的吉凶克应枢纽

– 龙采风 2009-03-02 08:10:26

天相

天相坐夫妻宫,古人有[亲上加亲]的说法。在现代,则为由同学、同事、街坊关系变成夫妇。又或为旧相识,未有感情,经一段时期疏远,重逢后再发生感情。

天相坐夫妻宫,又为[夫唱妇随],宜夫妻合作共事。

天相坐夫妻宫,为[财荫夹印]者,男主得妻家之力,或妻子可以协助自己创业兴家,为[刑忌夹印]者,主因妻破败。女命则以此视丈夫。

天相坐夫妻宫,刑忌夹,又见空曜,且度陀罗,婚姻机会甚微。

天相坐夫妻宫女命须视太阳,男命须视太阴,必须庙旺,见吉,然后婚姻始美满,若落陷、化忌、见煞,则婚姻不如意,或主感情破裂。女命以偏房继室为宜。

天相坐夫妻宫与其它星曜坐夫妻宫不同,其它星曜,见辅佐[对星],便不主有两度婚姻(再见煞忌刑曜者则为例外),而天相会[对星]或为[对星]所夹,再会另一[对星],则反为两次婚姻的征验。

女命天相坐夫妻宫,最喜廉贞化禄同度,或会禄存,然后始为[财印交迭],古代认为旺夫益子。在现代,此类夫妻宫的女命,最宜与丈夫合怍事业,或主理丈夫的事业。

古人论女命,曰[天相右弼福来临],又说,[昌曲冲破,侍妾]。这都是说命宫,但在夫妻宫时,每亦有同样的征验。唯[天相右弼],仍有偏房的性质。

天相在夫妻宫,最忌火铃同度,主孤独。或为夫妻情缘不投,或主离异。

男命夫妻宫天相,若廉贞化禄同度,或见禄存,主得妻财,但现代却往往主得妻子匡扶事业,甚至主理自己的事业。

天相在夫妻宫,若得化禄、化权、化科会照,则配偶宜从政,或宜在企业任职,但不宜从商。

丑未天相,最嫌火铃羊陀同度,火铃尤劣。每主于大限夫妻宫见巨门或[同梁]守垣时,恋爱屡遭挫折。

丑未天相坐夫妻宫,对宫[紫微破军]为左右夹,则主第二度婚姻优于第一度,能得配偶帮助。除非曾与人有婚姻解约、同居分居、或婚姻曾经挫折,否则每主二度姻缘。

丑未天相,以天机、巨门、太阳、[同梁]诸宫垣,为运限年限吉凶克应的枢纽。

卯酉天相,不但不喜廉贞、贪狼化忌,且最嫌武曲化忌,主配偶穷困或灾病,视所会天府有禄无禄,及煞曜会合情形而定。

卯酉天相,若见煞忌,往往主夫妻中道分离。

卯酉天相为[太阳巨门]及[天机天梁]所夹,情形较其它宫垣为复杂,亦不喜见夹宫的星化忌,即使是天机化忌,亦每主夫妻意见不合,各怀异心,更有煞刑诸曜与天相同度,则主分离。

卯酉天相以[太阳巨门]、[天机天梁]、[天同太阴]诸垣,为吉凶克应之枢纽。

巳亥天相在夫妻宫,以对宫武曲有无吉化为推断关键。若武曲化忌,则主配偶有意外或有灾病,轻则意见不合,中道分离。若化权化禄,则宜[夫唱妇随]。

巳亥天相若会[紫微贪狼]多桃花,女命反主宜作偏房继室,否则夫婿易移情别恋。男命则主婚前多恋爱,饱历沧桑而后得佳妇。

巳亥天相,以[廉贞七杀]、天梁、巨门各垣,为吉凶克应之枢纽。

凡天相在夫妻宫,均宜兼视所会的天府,吉则吉,凶则凶。府库无禄,则不宜夫妻合作创业。

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Giải đoán cung phu thê bằng sao chủ tinh

Bản dịch:

Cung phu thê chủ tinh

Thái âm ở cung phu thê

Nữ mệnh trượng phu tính cách ôn nhu hướng nội, thông minh phú đồng tình tâm, dễ cùng khác giới tiếp cận.

Nhập miếu nam mệnh có hiền nội trợ, khuôn mặt đẹp của thê, thướt tha hiền thục, công việc quản gia có cách, thấy xương khúc đồng cung chủ thê dung tư tú lệ.

Vô luận nam nữ đều là chủ phối ngẫu rời xa nơi chôn rau cắt rốn, cùng phụ mẫu huynh đệ tỷ muội vô duyên. Gia lục sát so sánh có phong ba.

Thất huy cung vị gia sát, phối ngẫu chết sớm, miếu vượng cung vị, phối ngẫu săn sóc.

Thái dương ở cung phu thê

Thái dương nữ mệnh phu quý hiển hoặc bị người kính ngưỡng. Phối ngẫu suôt đời có thể truy cầu một mục tiêu. Hi sinh mình và cấp ở tại người khác,

Nam mệnh chủ thê năng lực chịu khổ nhọc. Đối phối ngẫu tình cảm xu hướng bình thản, ích kỷ, mỏng, nếu có thể an ở tại bình thản cũng năng lực người già giai lão.

Thái dương vượng thì thái thái có nam nhân tâm chí, bản thân là một đại nam nhân chủ nghĩa, cho nên thái thái tuy mạnh nhưng cụ phu.

Thất huy, hóa kị, gia sát, thì phu thê mỗi ngày như phố xá sầm uất, nghiêm trọng cái có tử biệt. Sở dĩ thái dương miếu vượng nhưng ứng với trì hôn, hung tinh tụ phản con mắt vô tình đa tà đạo.

Thái dương thiên lương, thái dương thái âm, thái dương cự môn đồng cung, thêm cát tinh chủ hòa mục, như cùng hung tinh đồng cung chủ hình khắc.

Tử vi ở cung phu thê

Nam mệnh cung phu thê thấy tử vi cái, thê tử có việc nghiệp. Nếu tác gia đình bà chủ, tức đa tương kì lĩnh đạo lực phát huy ở tại gia đình, thậm chí biến thành khống chế trượng phu.

Phối ngẫu hiền đức, có trách nhiệm cảm, thống trị dục, nhưng đựng cô ý, tức chính mình sẽ có bị áp chế cảm giác.

Như mệnh cung cát lợi (vô lục sát, hóa kị) chú trọng năng lực duy trì hôn nhân, bằng không có phần cư vận.

Tử vi thiên tướng chủ niên thiếu mỹ mãn phu thê, thê có trách nhiệm.

Tử vi phá quân chủ hình khắc.

Tử vi tham lang chủ hôn nhân có tiểu nhân cùng khúc chiết.

Vũ khúc ở cung phu thê

Vũ khúc nữ mệnh – phụ đoạt phu quyền nên kết hôn muộn, phối ngẫu không giải thích được phong tình, dám yêu dám hận, quả cảm quyết đoán,

Cung mệnh không được cát, vừa phùng cung phu thê vũ khúc gia sát, trong cuộc đời thường thường đều biết thứ hôn nhân, cho nên nên kết hôn muộn.

Nam mệnh thê có nam tử của chí, việc phải tự làm, nữ trung hào kiệt, nhưng tính táo độc đoán.

Vũ khúc tham lang hoặc vũ khúc thất sát thì phu thê song phương hình khắc quá nặng.

Vũ khúc hóa lộc: Phối ngẫu làm tài kinh nhân viên quan trọng.

Vũ khúc hóa quyền: Phối ngẫu làm võ quý.

Vũ khúc hóa khoa: Phối ngẫu danh lợi song thu vào.

Vũ khúc hóa kị: Vừa gia Hỏa Tinh, chủ sinh ly tử biệt, nửa cuộc đời cô độc.

Tham lang ở cung phu thê

Tham lang nữ mệnh, phu làm tài tử phong lưu. Trước khi cưới từng kinh khúc chiết

Tham lang nam mệnh, thê làm trong phong trần nhân, phu thê tịnh đề phòng nhị độ ly dị, tình cảm không ổn định.

Tham lang gia Tứ Sát có tử biệt, ứng với kết hôn muộn.

Phu thê bên ngoài dụ cho người, mà lại có tài nghệ. Xã giao đa, sung sướng giữa sân nói chuyện làm ăn, tịnh hiểu biết giao tế phương pháp.

Phối ngẫu chức nghiệp cùng văn nghệ, tiêu khiển, ngoại giao có liên quan, tức đại chúng, văn nghệ, tửu sắc tài văn chương của kết hợp, như thiết kế, quảng cáo, tác gia, ảnh kịch, trang hoàng, thợ may, món đồ chơi, ăn uống, khách sạn loại đều là thích hợp.

Tham lang hỏa linh đồng cung, đáng sợ hơn đột phá tính, đều là ứng với kết hôn muộn.

Phá quân ở cung phu thê

Chủ phu thê ý thấy đa, mối tình đầu sớm cho kịp hôn tất nan giai thủ. Cho nên phàm lấy trì hôn làm nên.

Phối ngẫu có tinh thần trọng nghĩa, trách nhiệm tâm, kết hôn muộn hảo.

Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Khuyết thiếu tư tưởng. Tính cách không hợp. Miễn cưỡng thành hôn, hoặc trước khi cưới có trở ngại lực. Khiết phích ham mê.

Phá quân vũ khúc chủ hình khắc, tình cảm khúc chiết tảo hôn ly dị.

Phá quân liêm trinh có ly dị cơ hội.

Liêm trinh ở cung phu thê

Chủ hình khắc, không người năng lực miễn, liêm trinh hãm địa nam khắc tam thê, nữ hình tam phu. (dụ đa ý)

Liêm trinh tham lang, liêm trinh thất sát, thì hình khắc nghiêm trọng. Gia lục sát, thì làm sinh ly tử biệt.

Liêm trinh độc toạ vô lục sát hóa kị, vô luận nam nữ phối ngẫu đều có lợi ở tại công chức, tịnh có thể có rất cao địa vị,

Liêm trinh Thiên phủ, liêm trinh thiên tướng, liêm trinh lộc tồn, thì không hình khắc.

Liêm trinh cùng hồng loan, thiên hỉ, Hàm trì, mộc dục, thiên diêu, hóa kị ngồi chung, thì phối ngẫu thích hợp hơn làm tiêu khiển, diễn nghệ, cùng cùng khác giới có liên quan sự nghiệp.

Liêm trinh không thích cùng xương, khúc, phụ bật ngồi chung cung phu thê, dễ có tình cảm tranh cãi.

Liêm trinh không thích cùng hóa kị, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh ngồi chung cung phu thê, dễ có tình cảm thương tổn.

Liêm trinh, thiên khôi, thiên việt ngồi chung cung phu thê, có thể tăng phối ngẫu quang thải.

Liêm trinh, Địa không, Địa kiếp ngồi chung cung phu thê, phối ngẫu có chuyên gia.

Vô luận nam nữ, bề ngoài đều là đẹp, tiêu sái, nhưng không mất đoan trang, hội lý giải đạo lí đối nhân xử thế, nhân tế quan hệ hảo, cũng có chính mình nguyên tắc xử thế.

Cự môn ở cung phu thê

Dễ có tình cảm khúc chiết. Khẩu thiệt, thị phi đa. Bởi vì hảo xoi mói, đa cố tình gây sự. Chủ phối ngẫu khẩu tài hảo.

Cự môn cùng lộc tồn đồng cung, có thể có được phối ngẫu tướng ấm.

Phu thê song phương đa làm lấy miệng làm hành nghiệp cái, hoặc là ở thị phi khá nhiều cơ cấu công tác, thì ngược lại năng lực giảm thiểu phu thê ở giữa của ma sát cùng tranh chấp.

Cự môn lục sát đồng cung, vừa lục sát ở cung mệnh, cung phúc đức đều không được cát, có ly dị.

Cự môn tình cảm phức tạp, di tình biệt luyến nghiêm trọng, trước khi cưới khúc chiết. Nam có tình cảm khúc chiết. Ly hôn suât so với tham lang thấp có ngoại đào hoa

Thiên phủ ở cung phu thê

Phối ngẫu năng lực cường, công việc quản gia có câu, thiện quản lý tài sản, mà lại thê làm chức nghiệp phụ nữ làm tốt đẹp.

Tình cảm quan hệ thâm hậu, phu xướng phụ tùy, có thì phối ngẫu có năng lực làm việc, hoài bão, xa thấy, nhưng cũng tài cán vì gia đình buông tha cá nhân lý tưởng

Quan hệ vợ chồng làm thân càng thêm thân hình thái, như quan hệ thân thích, biểu huynh muội, đồng sự. Cùng học, hàng xóm hoặc gia cư không xa.

Tích nhật quen biết cũ bằng hữu, cửu biệt gặp lại mà nói cùng kết hôn.

Thiên tướng ở cung phu thê

Phu xướng phụ tùy, phối ngẫu thận trọng từ lời nói đến việc làm, phối ngẫu lại có gia đình trách nhiệm, ái gia cư sinh hoạt, nhiệt tình thành khẩn, tức sẵn có lý tính cùng bao dung tính.

Quan hệ vợ chồng làm có thân càng thêm thân hình thái, như quan hệ thân thích, biểu huynh muội, đồng sự. Cùng học, hàng xóm hoặc gia cư không xa.

Tích nhật quen biết cũ bằng hữu, cửu biệt gặp lại mà nói cùng kết hôn.

Thất sát ở cung phu thê

Thất sát nữ mệnh so với nam mệnh làm tốt đẹp. Phu sự nghiệp thành công, có trách nhiệm cảm.

Nam mệnh thất sát cư cung phu thê, liền chủ kỳ thê cụ uy nghi, ác con cọp là cũng.

Phu thê ở giữa có cự ly, ứng với đa số thiểm điện kết hôn cái. Phối ngẫu tính cách kiên cường, lòng háo thắng cường.

Thất sát vũ khúc, thất sát liêm trinh chủ hình khắc.

Thất sát dương, linh, nhị độ hôn nhân có khúc chiết.

Thất sát gia Tứ Sát, nam khắc tam thê, nữ hình tam phu, tình cảm biến hóa cực đại.

Có cùng dị quốc nhân sĩ, bất đồng tỉnh tịch cái thông hôn của khả năng, hoặc phu thê tuổi tác sai cự đại, hoặc chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, hoặc nhân sinh quan bất đồng.

Thiên lương ở cung phu thê

Thiên lương nữ mệnh phối ngẫu là quản gia lang, hỉ can thiệp gia vụ.

Nam mệnh lấy vợ hiền thê, thiện để ý gia vụ, có độc xanh gia đình khả năng lực, nếu chức nghiệp phụ nữ thì thiên văn chức công tác.

Thiên lương độc toạ cung phu thê, cùng văn khúc hóa khoa, đều là chủ phối ngẫu biểu hiện kiệt xuất, như làm dân ý đại biểu hoặc giáo dục quản lý, hoặc giám sát tính chất của thanh cao công tác.

Hôn nhân từng kinh khúc chiết, bất luận giải trừ hôn ước hoặc trở lực, hoặc đến trễ hôn kỳ loại trắc trở, đều có thể hóa giải.

Như phối ngẫu sự nghiệp bị nhục, thân thể khỏe mạnh không tốt, hành động theo cảm tình, hoàn cảnh biến hóa, chỉ phải vô sát tinh đồng cung, cũng đều có thể hóa giải

Thấy lục sát thì bất lợi, cổ có tam độ hoa chúc của luận, nay phân giải làm hôn nhân biến hóa.

Thiên cơ ở cung phu thê

Phối ngẫu cùng người nhà, thân thích không được dễ ở chung, dễ sinh thị phi. Tình cảm vợ chồng tinh tế, có văn nghệ tài hoa.

Phối ngẫu tuổi tác tướng sai trọng đại, hơi mang tố chất thần kinh (hóa kị mang sát vưu quá mức), dễ mất ngủ, lo nghĩ, hệ thần kinh yếu đuối.

Thiên cơ cự môn: Khẩu thiệt so sánh nghiêm trọng, đại hạn phùng của cũng.

Thiên cơ thái âm: Phối ngẫu khuôn mặt đẹp.

Thiên cơ nếu như có hóa kị, tả phụ, hữu bật, hỏa, linh đồng cung thì, hoặc đại hạn phùng của, hội chân chính biến hóa.

Phối ngẫu đề phòng chức nghiệp không ổn định, không lý tưởng hoặc có ăn ý tính cách.

Thiên đồng ở cung phu thê

Thiên đồng nữ mệnh, hiền hoà mà lại bên ngoài dụ cho người, dễ tiếp cận khác giới hoặc tảo hôn, cho nên kết hôn muộn hay nhất, làm nam sĩ truy cầu đối tượng.

Thiên đồng nữ mệnh hội lục sát, dễ làm nạp thiếp đối tượng. Mặc dù thiếp mệnh cái ở danh phận trên có khiếm khuyết, nhưng tinh thần, vật chất thượng lại rất hài lòng.

Đương nhiên cũng không phải là sở hữu nữ mệnh đều không bình thường hôn nhân, nhất định phải lại phối hợp cung mệnh cùng cung phúc đức cùng đại hạn tài năng tác kết luận.

Thiên đồng cung phu thê đều là chủ phối còn trẻ của thê, hoặc lớn tuổi của phu. Chủ trung niên dễ biến hóa ngăn trở.

Bởi vì công tác phu thê đất khách ở riêng, sinh ly tử biệt, sự nghiệp thất bại hoặc bởi vì ngoại tình mà ảnh hưởng tình cảm .

Thiên đồng nam mệnh phối ngẫu dung mạo mỹ lệ.

Thiên đồng ngộ thiên khôi thiên việt thê tử khí chất thanh tao lịch sự.

Thiên đồng ngộ tả phụ hữu bật, thê tử tự nhiên chuyên gia.

Thiên đồng thấy văn xương văn khúc, thê tử quyến rũ động lòng người.

[tử vi] phu thê cung của liêm trinh

2009- 02- 01  16: 54

Liêm trinh tinh tọa lạc tại phu thê cung nhân, rất sớm thì hội bắt đầu đàm luyến ái, bất quá tình cảm không được thuận lợi, dễ hội có biến hóa, phu thê dễ tụ ít ly đa, bởi vì vi quan niệm bất đồng, ý kiến không hợp, sở dĩ thường thường hội có tranh chấp, nếu có thể cú kết hôn muộn hoặc là đây đó năm linh sai cự đại, lại vừa giảm ít không tất yếu xung đột phát sinh.

Đang liêm trinh tinh tọa tí, ngọ cung thì, cùng nhập miếu thiên tướng tinh đồng cung, hôn nhân đối tượng hay nhất do người khác giới thiệu, phối ngẫu thông minh năng lực cường, phu thê giữa dễ khởi tranh chấp, nếu có thể kết hôn muộn là giác hảo.

Đang liêm trinh tinh tọa sửu, mùi cung thì, cùng nhập miếu thất sát tinh đồng cung, phối ngẫu cá tính cố chấp, xung kính mười phần, đào hoa đa, nhân duyên hảo, bất quá cùng một … khác bạn dễ có tranh chấp tình huống phát sinh, này một điểm phải đặc biệt chú ý.

Đang liêm trinh tinh tọa dần, thân cung thì, vi nhập miếu độc tọa, phối ngẫu cá tính hảo cường, lấy sự nghiệp làm trọng, hôn nhân thường xuất tình huống, phu thê giữa nếu có thể tụ ít ly đa, mới có thể duy trì hôn nhân mĩ mãn.

Đang liêm trinh tinh tọa mão, dậu cung thì, cùng lạc hãm phá quân đồng cung, hôn sự thường hội lọt vào thân giao hữu phản đối, mà phu thê giữa cũng thường  幊 sào hoảng tẫn ý kiến không hợp, hôn nhân dễ có biến hóa, hay nhất năng lực kết hôn muộn, tài năng giảm khinh đến đây tình huống.

Đang liêm trinh tinh tọa thìn, tuất cung thì, cùng nhập miếu Thiên phủ tinh đồng cung, phối ngẫu học tập năng lực cường, có trách nhiệm cảm vừa thông minh, hôn nhân đoán thuận lợi, nhưng có thì hậu vẫn hiểu ý kiến không hợp, nếu có thể kết hôn muộn quy tắc cát.

Đang liêm trinh tinh tọa tị, hợi cung thì, cùng lạc hãm tham lang tinh đồng cung, lưỡng cái đều là vi đào hoa tinh, bởi vì đến đây cho dù sau hôn nhân, một … khác bạn cũng dễ hướng ra phía ngoài phát triển, hay nhất có thể thường thường câu thông, tố tâm linh thượng giao lưu, tài năng tăng tiến phu thê giữa tình cảm.

[Tử vi] phu thê cung của thiên đồng

2009- 02- 01  16: 53

Thiên đồng tinh tọa lạc tại phu thê cung nhân, phối ngẫu bản thân thông minh, cá tính ôn nhu thể thiếp, mặc kệ niên kỷ nhiều, thủy chung có tấm lòng son, nếu như tam phương tứ chính mùi ngộ sát hoặc là hóa kị, quy tắc phu thê giữa tình cảm tốt.

Ngày đó đồng tinh tọa tí, ngọ cung thì, cùng thái âm tinh đồng cung, phối ngẫu sáng sủa hoạt bát, nhân duyên hảo, đào hoa nặng, dễ có trên tình cảm làm phức tạp, sở dĩ thích hợp kết hôn muộn.

Ngày đó đồng tinh tọa sửu, mùi cung thì, cùng cự môn tinh đồng cung, phối ngẫu cá tính ôn thuận, trước kia phu thê giữa chí thú bất đồng, dễ sản sinh vấn đề, nên tụ ít ly đa, hoặc là đa bồi dưỡng cộng đồng hứng thú, lúc tuổi già hôn nhân thì hội tương đối ân ái.

Ngày đó đồng tinh tọa dần, thân cung thì, cùng thiên lương tinh đồng cung, phối ngẫu tuấn mỹ, năng lực tốt, thường có tấm lòng son, dễ tảo hôn, phu thê giữa tình cảm hảo, sinh hoạt cũng nhiều lấy nhiều vẻ.

Ngày đó đồng tinh tọa mão, dậu cung thì, cùng bình thế độc tọa, phối ngẫu trường có được không tệ, cũng ôn nhu thể thiếp, tình cảm vợ chồng hoàn đoán không tệ, bất quá trung niên sau này, tình cảm dễ sản sinh biến hóa, hội có cô độc cảm tình huống phát sinh.

Ngày đó đồng tinh tọa thìn, tuất cung thì, vi bình thế độc tọa, này vị trí thuộc loại thiên la địa võng, bởi vì đến đây trên tình cảm dễ thất bại, hoặc là rất nan có trong lòng lý tưởng đối tượng, sở dĩ thích hợp kết hôn muộn hoặc là vợ chồng đây đó tụ ít ly đa.

Ngày đó đồng tinh tọa tị, hợi cung thì, vi nhập miếu độc tọa, phối ngẫu bề ngoài trường có được không tệ, khác tính duyên hảo, bản thân mình cũng vui vẻ hướng ra phía ngoài phát triển, bởi vì đến đây thường thường tạo thành tình cảm vợ chồng vấn đề, mà lại đây đó quan niệm lý niệm bất đồng, cũng tạo thành câu thông thượng khó khăn, nếu có thể thường thường tương hỗ câu thông phân giải, tài năng giảm ít xung đột phát sinh.

Tử vi] phu thê cung của vũ khúc

2009- 02- 01  16: 52

Vũ khúc tinh tọa lạc tại phu thê cung nhân, phối ngẫu cá tính tương đối cấp, có thì dễ nổi giận, thường thường hội ở tranh chấp Trong, xuất miệng thương hại đối phương, sở dĩ nếu có thể kết hôn muộn hoặc là vợ chồng tụ ít ly đa, mới có thể giảm ít xung đột tình huống phát sinh. Mặt khác phối ngẫu bản thân sự nghiệp tâm cường, quyền lực dục vọng nặng, nắm trong tay dục cường, sở dĩ mọi việc đều hội thân lực thân vi, có thì liên gia lý lớn nhỏ tỏa toái sự tình đều hội can thiệp, bởi vì đến đây tạo thành đây đó không thoải mái, sở dĩ hay nhất sở trường tiên câu qua lại giao hảo, tài sẽ không ảnh hưởng đây đó giữa tình cảm.

Đang vũ khúc tinh tọa tí, ngọ cung thì, cùng Thiên phủ tinh đồng cung, phối ngẫu cá tính trọng yên ổn nội liễm, bản thân rất có tài năng, có thể có không tệ công tác, bất quá tương đối sẽ không doanh tạo sinh hoạt tình thú, trong cuộc sống hội có chút chìm muộn, nếu có thể hảo hảo câu thông, đây đó tác phối hợp, tin tưởng hôn nhân cũng có thể cú mĩ mãn.

Đang vũ khúc tinh tọa sửu, mùi cung thì, cùng tham lang tinh đồng cung, phối ngẫu thông minh hoạt bát, thiện trường giao tế, hôn nhân quan hệ mới bắt đầu hội tương đối khúc chiết, bất quá kinh nghiệm các hạng ngăn trở mài luyện sau khi, phu thê giữa tình cảm thì hội tương đối ổn định.

Đang vũ khúc tinh tọa dần, thân cung thì, cùng thiên tướng tinh đồng cung, phối ngẫu hài hước khôi hài, nặng thị cá nhân hưởng thụ, thông minh nhân tế quan hệ hảo, mặc dù hôn nhân quá trình Trong khó tránh có chút khúc chiết, nếu năng lực cho nhau lễ nhượng tôn trọng, nhất định có thể giảm ít xung đột tình huống phát sinh.

Đang vũ khúc tinh tọa mão, dậu cung thì, cùng thất sát tinh đồng cung, phối ngẫu cá tính cương liệt quật cường, dễ đem mình nội tâm tình cảm tiềm ẩn trở nên, bởi vì đến đây tình cảm vợ chồng không được mục, hay nhất có thể kết hôn muộn.

Đang vũ khúc tinh tọa thìn, tuất cung thì, vi nhập miếu độc tọa, phối ngẫu cá tính cương liệt, quyền lực dục vọng nặng, vui vẻ ngoại xuất hoạt động, phu thê dễ câu thông bất lương, sở dĩ nhưng cựu thích hợp kết hôn muộn.

Đang vũ khúc tinh tọa tị, hợi cung thì, cùng phá quân đồng cung, phối ngẫu cá tính cao ngạo, không dễ dàng đối đãi nhau, khuyết thiếu về tình cảm giao lưu, hay nhất có thể tụ ít ly đa, hoặc là năm linh sai cự đại, quy tắc tài năng cải thiện đây đó giữa quan hệ

[tử vi] phu thê cung của thái dương

2009- 02- 01  16: 50

Thái dương tinh tọa lạc tại phu thê cung nhân, phối ngẫu nhiệt tình chuyên gia, sự nghiệp tâm cường, bởi vì đến đây tương đương tích cực hướng về phía trước, bất quá cá tính tương đối hảo cường quật cường, phu thê giữa dễ tranh sảo, tạo thành trên tình cảm cách ngại, nếu như có thể giảm trẻ măng xử gặp dịp, ngược lại có thể hưởng thụ tiểu biệt thắng tân hôn hỉ duyệt, và rồi tăng tiến phu thê giữa tình cảm.

Đang thái dương tinh tọa tí, ngọ cung thì, vi độc tọa, tại tí là lạc hãm vị trí, phối ngẫu làm việc tình dễ hổ đầu đuôi rắn, bởi vì đến đây thường tạo thành phu thê giữa xung đột, bởi vì đến đây nếu có thể kết hôn muộn, quy tắc giác cát; mà ngọ là miếu vượng vị trí, phối ngẫu cá tính hoạt bát, năng lực làm việc cường, nhưng là bởi vì vi ngoại duyên hảo, mà quên đối gia đình chiếu cố.

Đang thái dương tinh tọa sửu, mùi cung thì, cùng thái âm đồng cung, phối ngẫu tình tự hay thay đổi, khả năng hội có bà tức hoặc nhạc tế thượng vấn đề, bởi vì đến đây nếu có thể ở trước khi cưới thật nhiều khúc chiết khó khăn, quy tắc có trợ giúp sinh sau hôn nhân hạnh phúc mĩ mãn.

Đang thái dương tinh tọa dần, thân cung thì, cùng cự môn tinh đồng cung, thái dương tinh năng lực giảm khinh cự môn tinh thị phi, mặc dù thỉnh thoảng phu thê giữa hội có cái miệng nhỏ sừng, bất quá bất trí sinh hội thương liễu phu thê giữa tình cảm.

Đang thái dương tinh tọa mão, dậu cung thì, cùng thiên lương đồng cung, thái dương tinh bá đạo cùng thiên lương tinh cố chấp, tựa như công ty Trong thủ trưởng cùng thuộc hạ như, dễ tạo thành hôn nhân giữa không được phối hợp, ý kiến thượng xung đột, bởi vì đến đây nếu có thể kết hôn muộn, hoặc là vợ chồng đây đó năm linh sai cự đại, quy tắc năng lực giảm ít vấn đề phát sinh.

Đang thái dương tinh tọa thìn, tuất cung thì, vi độc tọa, ở tuất phải không có được lợi vị trí, phối ngẫu nghi kỵ tâm nặng, không muốn nhẫn nhượng, sở dĩ nếu có thể kết hôn muộn quy tắc giác hảo, mà thìn là miếu vượng vị trí, nếu như mùi ngộ các sát tinh khác, quy tắc phu thê giữa tình cảm tốt, có thể bạch đầu giai lão.

Đang thái dương tinh tọa tị, hợi cung thì, vi độc tọa, ở hợi là lạc hãm vị trí, phối ngẫu trên sự nghiệp dễ gặp phải khó khăn, hay nhất năng lực học có được sở trường trong người, mà lại kết hôn muộn giác nên, mà tị là miếu vượng vị trí, phải không lổi vị trí, mặc dù hôn nhân Trong khó tránh khô khan chán nản, nhưng nhưng cựu có thể bạch đầu giai lão.

[tử vi] phu thê cung của thiên cơ

2009- 02- 01  16: 49

Thiên cơ tinh tọa lạc tại phu thê cung nhân, phối ngẫu suy pháp sang tân, thường có đặc biệt điểm tí cùng suy pháp, khẩu tài rất không lổi, phản ứng cũng rất nhanh, bởi vì người này duyên tương đương không tệ. Bởi vì vi tâm tư tế nị, sở dĩ dễ đa sầu đa cảm, toản rúc vào sừng trâu, mà tạo thành phu thê giữa một ít không tất yếu hiểu lầm.

Ngày đó cơ tinh tọa tí, ngọ cung thì, vi nhập miếu độc tọa, phối ngẫu bản thân tối năng lực phát huy thiên cơ tinh đặc biệt chất, tâm địa thiện lương mà lại rất hiếu thuận, vui vẻ trong sạch đặc biệt sự vật, cũng yêu thích học tập các loại sự vật, phải không lổi vị trí.

Ngày đó cơ tinh tọa sửu, mùi cung thì, vi lạc hãm độc tọa, nhưng cựu câu có thiên cơ tinh đáng có đặc biệt chất, bất quá, bởi vì vi là lạc hãm tình huống, sở dĩ phối ngẫu dễ dàng hơn cố chấp ý kiến bản thân, ái toản rúc vào sừng trâu, trên tình cảm tương đối ích kỷ, sở dĩ phu thê giữa năm linh sai cự đại hoặc là trước khi cưới tình cảm khúc chiết tốt, tương đối có thể có mĩ mãn hôn nhân.

Ngày đó cơ tinh tọa dần, thân cung thì, quy tắc cùng thái âm tinh đồng cung, phối ngẫu ôn nhu thể thiếp, nhân duyên tốt đẹp, bất quá dễ hư vinh, đào hoa cũng tương đối nặng, tạo thành hôn nhân tình cảm không được thuận toại.

Ngày đó cơ tinh tọa mão, dậu cung thì, quy tắc cùng cự môn tinh đồng cung, phối ngẫu thông minh, xí đồ tâm cường, bất quá khuyết thiếu kiên trì, bất lợi sinh hôn nhân thượng kinh doanh, nếu có thể kết hôn muộn quy tắc có thể tương xung đột rơi chậm lại.

Ngày đó cơ tinh tọa thìn, tuất cung thì, quy tắc cùng thiên lương tinh đồng cung, phối ngẫu thông minh, nhiệt tâm trợ giúp nhân, có trường bối duyên, bất quá phương diện sanh hoạt dễ khô khan khuyết thiếu tình thú, nếu có thể kết hôn muộn, hoặc là bồi dưỡng cộng đồng hứng thú quy tắc giác tốt đẹp.

Ngày đó cơ tinh tọa tị, hợi cung thì, vi bình thế độc tọa, phối ngẫu thông minh, đối phụ mẫu rất hiếu thuận, khác tính duyên hảo, bởi vì đến đây suốt đời đào hoa không ngừng, nhưng này thường thường là tạo thành phu thê xung đột nguyên bởi vì, sở dĩ nhưng cựu thích hợp kết hôn muộn, hoặc đây đó năm linh sai cự đại, quy tắc giác có lợi.

[tử vi] phu thê cung của tử vi

2009- 02- 01  16: 48

Tử vi tinh tọa lạc tại phu thê cung nhân, bọn hắn phối ngẫu tư tưởng rất thành thục, ôn nhu thể thiếp, khí chất ưu nhã, rất có trách nhiệm cảm, sự nghiệp xí đồ tâm cường, bất quá cũng bởi vì vi phối ngẫu năng lực quá tốt, thường thường dễ hội có bị đối phương chi phối cùng mệnh khiến cảm giác, tạo thành đây đó giữa cách ngại, nếu có thể tương hỗ tôn trọng, tương hỗ thể lượng, hoặc là bồi dưỡng cộng đồng hứng thú, như vậy là được tăng sau hôn nhân gia đình sinh hoạt tình thú.

Đang tử vi tinh tọa tí, ngọ cung thì, quy tắc kỳ vi độc tọa, phối ngẫu cá tính độc lập, dễ tự tưởng là, thính không dưới người khác ý kiến, bởi vì đến đây nếu như song phương đây đó năm linh sai cự đại, hoặc là tiến hành cộng đồng hứng thú, là được giảm ít xung đột phát sinh.

Đang tử vi tinh tọa sửu, mùi cung thì, quy tắc cùng phá quân tinh đồng cung, phối ngẫu sẵn có khai sáng năng lực cùng xung kính, bất quá bởi vì quá nặng lý trí khuyết thiếu tình thú, dễ hội có ma sát tình huống phát sinh, sở dĩ nếu có thể tụ ít ly đa, hoặc phối ngẫu năm linh sảo trường, quy tắc tránh được miễn hôn nhân vỡ tan tình huống phát sinh.

Đang tử vi tinh tọa dần, thân cung thì, quy tắc cùng Thiên phủ tinh đồng cung, phối ngẫu tương đương thông minh, có tài văn chương, nhân tế quan hệ hài lòng, nhưng dễ phạm đào hoa, sở dĩ thích hợp kết hôn muộn, hảo nhượng đây đó tâm trí thành thục.

Đang tử vi tinh tọa mão, dậu cung thì, quy tắc cùng tham lang tinh đồng cung, phối ngẫu khẩu tài tốt đẹp, thông minh có cơ trí, vui vẻ lãng mạn cùng chọn thêm nhiều vẻ sinh hoạt, bởi vì mà dễ có tình cảm phương diện vấn đề, bởi vì đến đây, nếu có thể kết hôn muộn quy tắc giác tốt đẹp.

Đang tử vi tinh tọa thìn, tuất cung thì, quy tắc cùng thiên tướng tinh đồng cung, phối ngẫu dễ bất an sinh hiện trạng, muốn có đột phá, tích cực tiến thủ, bởi vì đến đây, đồng dạng là nếu như có thể kết hôn muộn quy tắc giác có lợi.

Đang tử vi tinh tọa tị, hợi cung thì, quy tắc cùng thất sát tinh đồng cung, phối ngẫu có tràn đầy xí đồ tâm, chịu khổ nại lao, bất quá dễ thay đổi rất nhanh, trung niên sau khi tài hội không hề lổi thành tựu, bởi vì đến đây nếu có thể kết hôn muộn, quy tắc có thể giảm ít không tất yếu ma sát.

[tử vi] phu thê cung của thất sát

2009- 02- 01  15: 27

Thất sát tinh tọa lạc tại phu thê cung nhân, tình cảm tình huống không được ổn định, dọc theo đường đi đã bị chủng chủng trở ngại, khả năng tia chớp kết hôn hoặc ly hôn, phu thê giữa quan hệ khúc chiết không ngừng, sở dĩ nếu có thể kết hôn muộn, nhượng đây đó tâm trí thành thục, hoặc là bồi dưỡng cộng đồng hứng thú, tài năng nhượng cuộc sống hôn nhân trường lâu dài cửu.

Đang thất sát tinh tọa tí, ngọ cung thì, vi vượng thế độc tọa, phối ngẫu hứng thú cùng sinh hoạt thói quen các loại, đều hội cân chính mình khác hẳn bất đồng, bởi vì đến đây hay nhất năng lực kết hôn muộn hoặc là tụ ít ly đa, tài năng giảm khinh tranh chấp cảnh tượng.

Đang thất sát tinh tọa sửu, mùi cung thì, cùng liêm trinh tinh đồng cung, phối ngẫu cá tính cố chấp, xung kính mười phần, đào hoa đa, nhân duyên hảo, bất quá cùng một … khác bạn dễ có tranh chấp tình huống phát sinh, này một điểm phải đặc biệt chú ý.

Đang thất sát tinh tọa dần, thân cung thì, vi nhập miếu độc tọa, phối ngẫu cá tính độc lập tự chủ, sau hôn nhân phu thê quan hệ rất nan thân mật, dễ có đồng sàng khác mộng hiện tượng, bởi vì đến đây nếu có thể kết hôn muộn hoặc là tương trọng tâm để ở trên sự nghiệp, mới có thể giảm ít phu thê giữa xung đột.

Đang thất sát tinh tọa mão, dậu cung thì, cùng vũ khúc tinh đồng cung, phối ngẫu cá tính cương liệt quật cường, dễ đem mình nội tâm tình cảm tiềm ẩn trở nên, bởi vì đến đây tình cảm vợ chồng không được mục, hay nhất có thể kết hôn muộn.

Đang thất sát tinh tọa thìn, tuất cung thì, vi nhập miếu độc tọa, cũng là thiên la địa võng cung, bởi vì đến đây hôn nhân tình cảm dùng kinh nghiệm khó khăn ngăn trở, tài năng có được đến thiện quả, thích hợp kết hôn muộn, có thể vi hôn nhân quan hệ gia phân.

Đang thất sát tinh tọa tị, hợi cung thì, quy tắc cùng tử vi tinh đồng cung, phối ngẫu có tràn đầy xí đồ tâm, chịu khổ nại lao, bất quá dễ thay đổi rất nhanh, trung niên sau khi tài hội không hề lổi thành tựu, bởi vì đến đây nếu có thể kết hôn muộn, quy tắc có thể giảm ít không tất yếu ma sát.

Thất sát là tinh. Không được thấy Tứ Hóa, vô lộc quyền khoa kị, sở dĩ bản thân thì mang có hóa kị màu sắc. (Thiên phủ cũng không thấy lộc quyền khoa kị, thế nhưng bản thân mang có hóa lộc đặc tính. Đương nhiên, Trung Châu phái Thiên phủ hóa khoa. ) sở dĩ thất sát mang có treo cánh tay độc hành đặc điểm. Ở cung phu thê thật khó hài hoà đẹp đẽ.

Thất sát vì quyền uy chi tinh, sở dĩ tam phương không thích hợp lại thấy thiên hình, hóa quyền ngôi sao, bằng không tuyệt đối vô tình. Nhất là không thích thấy linh tinh, bởi vì làm thất sát làm âm kim thế nhưng mang có hỏa của đặc tính, nếu lại có linh tinh dày vò, biến gia tăng rồi tiêu ma và thê lương ý tứ hàm xúc. Ở tại cung phu thê mà nói, tảo hôn tất ly, mà lại khúc chiết phi thường lớn, phi đương sự khó có thể sáng tỏ.

Nói như vậy, nữ mệnh cung phu thê thất sát ưu ở tại nam mệnh, nguyên bởi vì ở ở tại dù sao nam nhân có quyền uy, có thể phát triển sự nghiệp, mà nữ mệnh thì quá mức ở tại khổ cực, đồng thời rất có thể là một cọp mẹ. Thế nhưng đại thể lo cho gia đình, nguyên nhân là đối cung Thiên phủ.

Vô luận nam nữ, cung phu thê thấy thất sát, phối ngẫu không thích hợp đánh bạc, ăn ý cái này loại hành nghiệp, bởi vì làm thất sát chủ nhân sinh tất có một lần ở trên trọng đại đả kích, sở dĩ tối kỵ ăn ý hành nghiệp.

Do ở tại thất sát mang có ngăn trở tính chất, bởi vì đến đây không thích hợp cùng sát kị đồng độ. Không thích hợp đi kinh cự môn thiên cơ tinh hệ, quyết chủ biến động, lại phùng sát kị, biến động thì mang có bị thương tính.

Thất sát cung phu thê, đối phương bệnh đa nghi đại, song phương khuyết thiếu câu thông. Nhưng là có thể gả cho người ngoại quốc, dùng từ nói giao lưu câu thông không khoái tới ứng với cái này điểm.

Thất sát hỉ hóa lộc ngôi sao, chủ khai triển thành công, thế nhưng không thích thấy lộc tồn, làm tiến thoái do dự. (ngũ hành sinh khắc, không nói, nhớ kỹ là được)

Nói như vậy, ở người thứ ba đại hạn kết hôn. Nếu như người thứ ba đại hạn là cự môn thái dương, rất lớn khả năng và dị tộc thông hôn. Tử vi thất sát ở cung phu thê, cung mệnh ở sửu, đến người thứ tư đại hạn rất lớn khả năng giá người ngoại quốc, ít nhất là một cái cách mình phi thường phi thường xa nhân.

Thất sát ở cung phu thê, phu thê mặt ngoài hài hòa, nội bộ bất mãn. Có lẽ là trượng phu chung tình ở tại một người khác, có lẽ là chính mình lòng có hắn thuộc. Thế nhưng cũng không đoán quá sai, ít nhất song phương có trách nhiệm cảm, nguyện ý cùng nhau kinh doanh hôn nhân.

Tử vi

Tí ngọ cung tử vi độc toạ, đủ loại quan lại triêu vây quanh, thì phối ngẫu có được lực, địa vị cao, chủ quan cũng cường. Nếu vì [không cầm quyền] hoặc [vô nói] cách cục, thì chủ phối ngẫu tính cách ngang ngược.

Tí ngọ tử vi mà thiên ở tại tinh thần cái, chủ phối ngẫu có chi phối chính mình khuynh hướng, thiên ở tại vật chất cái, chủ phối ngẫu thì mà chi phối tiền của mình tài. Như sao hệ kết cấu cát, thì làm hài lòng chi phối, còn ngược lại, thì mỗi bởi vì phối ngẫu chi phối, mà cho tới tự thân phá bại hoặc thương tổn tình cảm.

Tí ngọ tử vi, phùng vũ khúc hóa kị, lại đi liêm trinh hóa kị của năm, chủ tình cảm vỡ tan, phùng liêm trinh hóa kị, lại đi vũ khúc hóa kị của năm, chủ vô phu thê sinh hoạt.

Tí ngọ tử vi, nặng tinh thần cái, ở tại kinh đi [thiên đồng cự môn] của năm, thường thường dễ sinh tình cảm biến hóa, vật nặng chất cái, ở tại kinh đi phá quân cùng [vũ khúc thiên tướng] của năm, cũng dễ sinh biến hóa. Nói chung, nữ mệnh không thích đi [thái dương thiên lương] mà thái dương hóa kị, nam mệnh không thích đi thái âm ở tị cung hóa kị.

Tí ngọ tử vi, đối cung tham lang làm [trôi nổi thủy đào hoa], đi đến nỗi [thiên đồng cự môn] dễ sinh đau khổ yêu, đi đến nỗi [thái dương thiên lương] thì dễ cùng phối ngẫu biệt ly.

Sửu mùi [tử phá], giống nhau bất lợi cư cung phu thê. Cho dù bản chất yên ổn, cũng chủ hôn tiền có khúc chiết, nếu rung chuyển tích, thì mỗi dễ dị ly.

Sửu mùi [tử phá], tối không thích hợp thấy phụ tá [chỉ tinh], mỗi chủ có bên thứ ba tham gia.

Sửu mùi [tử phá] bản chất yên ổn cái, kinh đi sát kị hình hao tổn không kiếp trùng điệp to lớn vận Lưu Niên, chủ phối ngẫu có tai bệnh, hoặc sự nghiệp khuynh bại. Nguyên cục [tử phá] rung chuyển, kinh đi như thế cung viên, thì mỗi chủ sinh ly tử biệt. Nhất nhất như thế cung viên, lấy [tử phá], [liêm tham], [đồng lương], cự môn tọa thủ cái nhất căng thẳng.

Sửu mùi [tử phá] hội liêm trinh hóa lộc, tham lang hóa lộc, vừa thấy đào hoa cái, mỗi dễ có ngoài giá thú tình cảm, lại thêm thấy hư hao tổn, thì phối ngẫu mà lại không hề lương ham mê. Mỗi ở tại lại đi [tử phá] của năm xuất sự.

Dần thân cung [tử phủ] đồng độ, nếu không có phụ tá nhiều diệu (hoặc có, mà sở thấy cái đa [chỉ tinh]), hoặc phủ kho [khoảng không lộ], thì đề phòng ở tại tham lang, phá quân, cự môn đại vận, hôn nhân phát sinh biến hóa. Như thế cung viên, thấy sát kị không kiếp tức là sinh biến của điềm.

Dần thân cung [tử phủ], nhất định phải thấy phụ tá đối tinh cái, sau đó chủ bạch đầu giai lão. Riên chỉ nếu lộc tồn đồng độ, nhưng chủ phối ngẫu ích kỷ, có chi phối dục.

Dần thân [tử phủ], thiên thọ đồng độ, nam mệnh nên tiểu phối, nữ mệnh nên trường phối.

Dần thân [tử phủ] mà khuynh hướng ở tại tiến thủ tính cái, cư cung phu thê cũng không chủ phối ngẫu có tiến thủ tâm, phản chủ dễ sinh ngoại tâm, kỳ sinh ngoại tâm của năm, đa số [liêm tướng], thiên đồng, thiên cơ tam viên.

Mão dậu cung [tử tham] cần phải phân biệt ham muốn hưởng thu vật chất hoặc tình dục bản chất. Ham muốn hưởng thu vật chất [tử tham] chủ phối ngẫu tiến thủ, tình dục cái thì trước khi cưới bởi vì đa khúc chiết, sau khi cưới cũng mỗi dễ sinh ngoại tâm.

Mão dậu [tử tham] vừa thấy xương khúc, mỗi chủ phi lễ thành hôn ([tử phá] thì thấy phụ bật), nhưng cũng miễn sinh ly tử biệt của khắc. Riên chỉ cùng liêm trinh hóa lộc hội cái, phối ngẫu không để ý vợ, cùng liêm trinh hóa kị hội cái, phối ngẫu thông minh mà dễ tang chí, mà lại thiện tìm tìm kích thích.

[tử tham] thấy cát, bất khả tác [đào hoa phạm chủ] khán, cũng chủ phu thê có thể hợp tác gây dựng sự nghiệp, riên chỉ nhất định phải lấy phối ngẫu làm sự nghiệp chủ thể.

Mão dậu [tử tham], hung cái lấy kinh đi cự môn, liêm sát, võ phá, thái dương tọa thủ cung viên làm khắc ứng với của năm.

Thìn tuất [tử tướng], nam mệnh phối thê nên năm tiểu (có thể tiểu mười hai năm ở trên), nữ mệnh phối phu nên lớn tuổi (tám năm đến nỗi mười hai năm). Nếu [tử tướng] vô tình cái, vưu cần phải phu thê tuổi tác có sai cự thủy có thể bù đắp, bằng không chủ sanh ly.

Thìn tuất [tử tướng], lấy cùng từng kết hôn hoặc ở chung nhân kết hợp làm nên, thấy phụ tá [chỉ tinh] cái vưu như vậy.

Thìn tuất [tử tướng] vô tình, mặc dù tình cảm vợ chồng bất biến, nhưng đề phòng phối ngẫu nổi bật bệnh. Thấy đại vận Lưu Niên cung phu thê điệt xung sát kị của năm khắc ứng với.

Thìn tuất [tử tướng] hữu tình, thấy phụ bật cát diệu, lợi phu thê hợp tác gây dựng sự nghiệp, vị của phu xướng phụ tùy, có thể phát đạt hưng gia, như vậy nhưng các hoài ích kỷ chi tâm.

Thìn tuất [tử tướng], cát cái lấy [âm dương], [võ phủ], phá quân, thất sát làm khắc ứng với của năm, hung cái lấy [võ phủ], phá quân, thiên lương làm khắc ứng với của năm.

Tị hợi [tử sát] giống nhau đều chủ phối ngẫu lộng quyền, nếu thấy phụ tá cát diệu, thì phối ngẫu sự nghiệp quảng đại, riên chỉ dễ cùng tự thân hội ít ly đa, hoặc ở chung nhất trạch nhưng quan hệ lại làm bất hòa.

Tị hợi [tử sát], thấy [hỏa tham], [linh tham], không được thấy đào hoa, chủ phối ngẫu đột nhiên phát tích, thấy đào hoa, chủ phối ngẫu tình cảm nổi bật biến hóa.

[tử sát] ở cung phu thê lấy trì hôn làm nên.

Tị hợi [tử sát], cát cái lấy [võ tham], tài ấm giáp thiên tướng, [liêm phá] làm khắc ứng với của năm, hung cái lấy [đồng âm], hình kị giáp thiên tướng hoặc lại kinh đi [tử sát] làm khắc ứng với của năm.

[tử phá] cùng [tử sát] nhất định phải thấy [đủ loại quan lại triêu vây quanh], vừa không được thấy phụ tá chỉ tinh, sau đó thủy chủ hôn nhân cát lợi. [tử phá] mà lại chủ phu thê có thể hợp tác gây dựng sự nghiệp, tay không hưng gia. Riên chỉ [tử tướng] trước sau có khuyết điểm, phu thê tuổi tác có đại sai cự, sau đó thủy có thể thích ứng nhường nhịn.

[tử phá], [tử tướng] giai nghi phối ngẫu tuổi tác có đại sai cự. Riên chỉ nam mệnh phối lớn tuổi nhị ba năm của thê, nữ mệnh phối còn trẻ nhị ba năm của phu, cũng làm vợ cả sai cự khán.

Nam mệnh cung phu thê thấy tử vi cái, bất luận ở cung nào độ, giai nghi thê tử có việc nghiệp. Nếu tác gia đình bà chủ, tức đa tương kì lĩnh đạo lực phát huy ở tại gia đình, thậm chí biến thành khống chế trượng phu.

Nữ mệnh cung phu thê thấy tử vi cái, nếu [không cầm quyền] hoặc [vô nói], nhất định phải trì đến nỗi ba mươi tuổi sau thủy có thể phát triển tình cảm, nếu sớm hôn, phản dễ sinh ngăn trở, mà lại hội bị liên lụy. Thấy [đủ loại quan lại triêu vây quanh] mà vô [chỉ tinh], thủy chủ trượng phu có được chí

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 06: 36

Thiên cơ

Tí ngọ thiên cơ độc toạ, đối cung cự môn, sảo mang sát diệu tức chủ phu thê bằng mặt không bằng lòng. Nếu thiên cơ hóa kị hoặc cự môn hóa kị, thì phu thê bởi vì tính cách không hợp hoặc bất mãn khách quan hoàn cảnh, thì sinh cải biến chi tâm. Nếu cự môn hóa kị cái, mặc dù ly dị nhưng khó cầu thoả mãn đối tượng.

Tí ngọ thiên cơ hóa kị, phu thê các hoài xảo trá, lại thấy sát, thì thường thường ở tại [đồng lương] hoặc [liêm tham] cung độ phát sinh sự cố, tái hôn tức đa thoả mãn. Nhất nhất riên chỉ cần phải chú ý, thiên cơ hóa kị mà hỏa linh không kiếp đồng độ cái, tái hôn cũng nhưng không tốt.

Tí ngọ thiên cơ thấy thiên đồng hóa lộc cái cát, chủ phu phụ tay không hưng gia. Nếu thiên đồng hóa kị, thì chủ ly đa hội ít.

Tí ngọ thiên cơ thấy cát, không sợ đi thái âm, thái dương hạn, nếu thấy sát kị, đi thái âm, thái dương hạn, cũng chủ khẩu thiệt hỗn loạn.

Tí ngọ thiên cơ lấy [đồng lương] tinh hệ mấu chốt nhất, thấy hỏa linh chủ ác tính chia lìa, thấy lộc mã chủ tốt chia lìa, thấy sát kị cũng chủ ly dị. Nếu thấy lộc quyền khoa hội, thì phu thê có thể đầu bạc. Nhưng nếu đồng thời thấy cự môn hóa kị, thì nhưng cần phải mình khắc chế.

Sửu mùi thiên cơ độc toạ, đối cung là thiên lương, ở tại cung phu thê có điều không thích hợp, chủ nhiều tảo hôn mà ly dị, hoặc mặc dù trì hôn, nhưng trước khi cưới lại kinh nhiều lần luyến ái ngăn trở, thấy không kiếp cái vưu như vậy.

Sửu mùi thiên cơ sợ nhất đà la đồng độ, không chỉ hôn trì, mà lại đa lầm nhân duyên mỹ mãn, phản cùng tính cách không được đầu nhân kết hợp, do là sinh sôi bất mãn.

Sửu mùi cung thiên cơ cát hóa, vô sát cái thượng khả, có sát, mặc dù cát hóa cũng không ý tứ hàm xúc nhân duyên mỹ mãn. Lấy tuổi tác có sai cự, hoặc thê tử tuổi tác phản so với trượng phu đại cái làm nên, mới có khả năng giai người già.

Sửu mùi thiên cơ, lấy trước khi cưới ăn no kinh ngăn trở, hoặc trước khi cưới có phong ba trở ngại cái làm tốt đẹp. Nếu trước khi cưới thuận lợi, thì sau khi cưới phản dễ hội ít ly đa, hoặc bằng mặt không bằng lòng.

Sửu mùi thiên cơ, không thích hợp kinh hành cung viên thấy thái dương hóa kị, thái âm hóa kị. Đại thể mà nói, lấy [liêm tướng], cự môn, thiên đồng cung viên làm cát hung đầu mối then chốt.

Dần thân cung [thiên cơ thái âm], nam mệnh ưu ở tại nữ mệnh. Nam mệnh cung phu thê thấy [cơ nguyệt], chủ thê tử làm đẹp, mà lại năng lực vợ, nữ mệnh thì phản phải đề phòng trượng phu dễ bị khác giới lọt mắt xanh.

Dần thân cung [cơ nguyệt], nếu tâm tình hóa quá, thì dễ khiến cho hôn nhân khúc chiết, như phối ngẫu di tình biệt luyến các loại.

Dần thân cung [cơ nguyệt] hội thiên đồng hóa kị, hội không kiếp, âm sát, thiên hư, đại hao tổn loại diệu, chủ phối ngẫu tâm chí ti yếu, hoặc quá mức mẫn cảm, do là cũng dễ phát sinh hôn nhân phong ba.

Dần thân [cơ nguyệt] lấy thái dương, thiên lương, thiên đồng, cự môn tứ viên làm cát hung của đầu mối then chốt.

Mão dậu cung [thiên cơ cự môn], nhất định phải thấy lộc, sau đó phu thê thủy giai tóc bạc. Nhưng hỏa linh đồng độ thì thành đặc biệt, chủ thủy thì hài hòa, cuối cùng cũng thành không hợp. Lấy thiên đồng, thiên lương cung viên làm khắc ứng với của kỳ.

Mão dậu cung [thiên cơ cự môn], lấy đính hôn sau tức có phong ba, kinh lịch phong ba thủy giai liền cành cái làm nên, bằng không sau khi cưới hay thay đổi cho nên. Nếu thiên cơ hóa kị, chủ dễ cùng có vợ nhân luyến ái, nếu cự môn hóa kị, thì càng nhiều trên tình cảm nổi khổ âm thầm, thấy sát, chủ 2 lần kết hôn.

Nữ mệnh cung phu thê không thích hợp [cơ cự]. Cổ nhân nói, [thiên cơ cự môn làm phá đãng], mặc dù chỉ cung mệnh, ở cung phu thê cái cũng thế. Thấy hỏa linh hoặc đà la cùng thiên đồng đồng độ, cho dù không phải nhất hôn mệnh.

Mão dậu cung [cơ cự], thường lấy [vũ khúc Thiên phủ] làm then chốt, hóa lộc hóa kị đều sinh biến hóa. Nam nữ mệnh đều dễ làm có vợ nhân truy cầu, do là sản sinh tình cảm làm phức tạp.

Thìn tuất cung [thiên cơ thiên lương] đồng độ, chủ trì hôn, hoặc trước khi cưới có luyến ái phong ba, bằng không sanh ly.

Thìn tuất cung [thiên cơ thiên lương], thấy cát diệu hội hợp, phối phu nên lớn tuổi, phối thê nên tiểu lục năm ở trên, thì phu thê bạch đầu giai lão, cũng chủ hôn tiền một lần ly biệt, lại thấy mặt thủy giai liền cành.

[cơ lương] ở thìn, thấy sát, đi đến nỗi mùi viên đại hạn cung phu thê, dễ bị có vợ cái truy cầu, ở tuất thấy sát, đi đến nỗi sửu viên đại hạn cung phu thê cũng thế, thấy đà la, linh tinh cái, thì lộng nhiều nhất sừng phong ba. Các phương diện đương sự của làm phức tạp, khó có thể phân giải.

Thìn tuất cung [cơ lương] lấy [võ tham] cung viên làm đầu mối then chốt, hóa cát hoặc cát hội mà không thấy đào hoa cái, thượng khả lấy bình an vô sự. Nếu hóa kị, thì chủ tình cảm vợ chồng biến hóa, hóa cát mà thấy đào hoa, cũng chủ phu thê luân thường có biến.

Tị hợi cung thiên cơ, ở hợi cung cái, thê tử tướng mạo phổ thông, ở tị cung cái thì chủ làm đẹp, còn đây là thị thái âm miếu hãm mà tác phân biệt.

Tị hợi thiên cơ thấy xương khúc, lại đồng hội đào hoa nhiều diệu, chủ phối ngẫu dễ làm người khác truy cầu. Cho nên nếu lại thêm thấy sát kị hình diệu, thì chủ phu thê nửa đường chia tay.

Tị hợi thiên cơ có cát hóa, thấy phụ bật, khôi việt, thì chủ phối ngẫu văn tú, mà lại năng lực sáng tạo sự nghiệp.

Tị hợi thiên cơ nếu hội thiên đồng hóa lộc, cự môn hóa kị, thì chính mình ở tại sau khi cưới dễ di tình biệt luyến. Nữ mệnh, hội thái dương hóa kị, thấy sát, chủ cùng phối ngẫu sanh ly.

Tị hợi thiên cơ lấy [thái dương thiên lương], [thiên đồng cự môn], phá quân nhiều viên, làm cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

Thiên cơ ở cung phu thê cái, trên cơ bản bất lợi. Riên chỉ cùng thái âm tương đối hoặc đồng độ dưới trung bình, thấy cát diệu, sau đó thủy chủ hài hoà đẹp đẽ.

Thiên cơ ở cung phu thê không thích nhất thiên đồng hoặc cự môn hóa kị, đều chủ tình cảm làm phức tạp, cổ đại coi đây là tì thiếp nữ mệnh

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 07: 04

Thái dương

Thái dương tại tí, chủ phối ngẫu tính tình đa xoi mói, thấy hỏa linh cái vưu quá mức. Nếu không kiếp đồng độ, thì thường thường trì hôn, hoặc tuy có hôn ước mà khó có thể kết hợp. Thái dương hóa kị mà lúc rảnh rỗi cướp đồng độ, thì nữ mệnh chủ sớm cô quả, có cát diệu đồng thời hội hợp, cũng chủ sanh ly. Riên chỉ lộc mã độ ở tại thân cung, thái dương hóa lộc, thì chủ nhân duyên ở ở tại nước khác, nhưng lấy trì hôn làm nên.

Nữ mệnh cung phu thê thái dương tại tí hóa kị, đại hạn cung mệnh đi đến nỗi tí viên, thường thường hôn nhân bất lợi, hoặc chủ sanh ly, hoặc bị tình cảm làm phức tạp, ảnh hưởng sâu xa, người sinh đêm vưu quá mức.

Nam mệnh cung phu thê thái dương tại tí hóa kị, ba mươi sau tức dễ sinh tình cảm biến hóa, người sinh đêm vưu quá mức.

Thái dương tại tí, có được [đủ loại quan lại triêu vây quanh], nữ mệnh mặc dù chủ trượng phu phú quý, riên chỉ cũng hữu danh vô thực, người sinh đêm vưu quá mức. Nam mệnh thì thê tử có việc nghiệp, không để ý vợ.

Thái dương tại tí, giống nhau không thích hợp đi cự môn, [võ phá] nhị viên, cho dù cát tinh tụ tập, cũng đa không như ý.

Thái dương ở ngọ, chủ phối ngẫu tài đức sáng suốt, có trách nhiệm cảm, thấy sát diệu đồng độ, thì ngày đêm tại ngoại hối hả, ít vợ của nhạc, thảng không kiếp đồng độ, cũng lấy trì hôn làm nên. Thái dương hóa kị, nữ mệnh không thích hợp tảo hôn, nhưng thường thường đa nam nữ xã giao ước hội. Riên chỉ thiên mã ở tại dần cung, thái dương hóa lộc, thì ở tại cung phu thê đi đến nỗi thiên đồng tọa thủ của viên thì cũng chủ nhân duyên ở nước khác.

Nữ mệnh cung phu thê thái dương ở ngọ hóa kị, cũng không nên đại hạn cung mệnh đi đến nỗi ngọ viên, chủ tình cảm dễ sinh làm phức tạp, mà lại dễ làm khác giới sở chồng chất.

Nam mệnh phu thê phú thái dương ở ngọ hóa kị, có sát, ba mươi sau tuổi dễ sinh tình cảm biến hóa.

Nữ mệnh thái dương ở ngọ, hội phụ tá nhiều diệu, chủ vị hôn phu quý hiển. Nam mệnh, cổ đại chủ bởi vì thê có được quý, ở hiện đại, phụ nữ có việc của mình nghiệp, cũng chủ thê tử có hài lòng sự nghiệp.

Thái dương ở ngọ giống nhau không thích đi thiên đồng, [liêm sát] nhị viên, sảo thấy sát diệu, hôn nhân tức khởi gợn sóng.

Thái dương ở sửu, [thái âm thái dương] đồng độ, thấy cát, chủ thê tử chí lăng trượng phu, người sinh đêm vưu quá mức. Nếu thấy sát kị hình đồng hội, thì bởi vì thê phá gia, nhẹ thì chủ bởi vì thê rủi ro, cũng người sinh đêm vưu quá mức. Nếu ở nữ mệnh, thấy cát phản chủ vị hôn phu sâu, người sinh đêm lại thêm cát, thấy sát kị hình nặng cái, thì chủ phu phụ cho nhau sao Sâm, sao Thương.

[thái dương thái âm] ở sửu, thấy hỏa linh, chủ thân gia bất hòa, hoặc chủ phu thê tuổi tác bằng cấp loại không tương xứng.

Nam mệnh cung phu thê [âm dương] ở sửu, nếu thái âm hóa kị, thì dễ cùng nhà vợ nữ quyến bất hòa. Thấy sát, thê đa tai bệnh, hoặc thê rủi ro. Thấy cát, hoặc thái âm hóa lộc, thì chủ có được nhà vợ trợ lực, giống nhau chủ có được vợ.

Nữ mệnh cung phu thê [âm dương] ở sửu, nếu thái dương hóa kị, chủ phu đa tai bệnh, sát nặng, thì thấy hình khắc, bằng không sanh ly. Bởi vì thái âm hóa kị cũng không cát, chủ phu đa tai bệnh mà dồn tự thân bất an.

Thái dương ở mùi, cũng [thái âm thái dương] đồng độ, cùng ở sửu cung đại thể đồng nhất ý nghĩa. Riên chỉ ở sửu cung cái so sánh lợi nam mệnh, ở mùi cung cái so sánh lợi nữ mệnh.

Sửu mùi cung [âm dương], lấy thiên đồng, thiên lương, [thiên cơ cự môn] cung viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Thái dương ở dần, [thái dương cự môn] đồng độ, thấy thái dương hóa lộc, hóa quyền, hoặc thái dương hóa kị mà vô hỏa linh, đều chủ dị tộc thông hôn. Nếu ở thân cung, thì hóa kị cái đều không phải.

[thái dương cự môn] lấy không được thấy sát làm tốt đẹp, bằng không kinh đi đến nỗi [cơ lương], hình kị giáp thiên tướng, [đồng âm] các viên, đều dễ sinh sự đoan, thân cung vừa kém ở tại dần cung.

[thái dương cự môn] thấy cát hóa, mà [cung phúc đức] không được cát cái, nữ mệnh chủ rời xa nơi chôn rau cắt rốn, gả chồng tùy phu, nam mệnh chủ ở rể, hoặc chủ cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng ở, mà phụ mẫu phản biệt xuy.

[thái dương cự môn] thấy sát, nhưng không nặng, chủ phu phụ ý thấy sao Sâm, sao Thương. Sát kị hình hội hợp, thì có sinh ly tử biệt của ngu.

[thái dương cự môn] thấy phụ tá nhiều cát, nữ mệnh phối phu hiển quý, nam mệnh nên thê tử có độc lập sự nghiệp, bằng không liền nhiều thị phi.

Thái dương ở mão dậu, [thái dương thiên lương] đồng độ, lấy mão cung ưu ở tại dậu cung.

[thái dương thiên lương] thấy cát, chủ phu thê tuổi tác có sai cự, hoặc chủ thê tử trường ở tại trượng phu. Thấy thiên thọ, sai cự vưu đại.

[thái dương thiên lương] thấy sát kị, chủ phu thê sinh ly tử biệt, hoặc chủ phối ngẫu bởi vì sự nghiệp quan hệ, trường kỳ tại ngoại. Giống nhau lấy trì hôn làm nên.

[thái dương thiên lương] ở cung phu thê, chủ hôn tiền có khúc chiết, hoặc cũ lữ gặp lại mà sau kết hợp. Thấy xương khúc (chỉ tinh), thì có lưỡng độ hôn nhân.

[thái dương thiên lương] nhất định phải thấy phụ tá cát diệu, sau đó thủy chủ phu thê xứng đôi, người già giai lão, riên chỉ trước khi cưới nhưng có khúc chiết, hoặc sau khi cưới tức có đoạn nhất thì kỳ phân biệt.

[dương lương] ở [cung phu thê], lấy [thiên đồng cự môn], tham lang, [dương lương] các viên, làm Lưu Niên đại vận đầu mối then chốt.

Thái dương ở thìn, không thích nhất cự môn hóa kị, chủ sinh ly tử biệt. Hóa lộc, thì cũng khả năng cùng dị tộc thông hôn.

Thái dương ở tuất, cự môn hóa kị cái kỳ bất lợi tính chất càng nghiêm trọng hơn, hóa lộc không được chủ dị tộc thông hôn, nhưng nữ mệnh chủ bị dị tộc truy cầu.

Thái dương ở thìn tuất làm cung phu thê, cung mệnh đi đến nỗi [tử phá] đại hạn, thường chủ phi lễ thành thân.

Thái dương ở thìn tuất, thấy cát hóa cát diệu, nữ mệnh chủ vị hôn phu phú quý, riên chỉ ở tuất cung cái thường chủ hữu danh vô thực.

Thái dương ở thìn tuất, tối không thích hợp đà la, Hỏa Tinh đồng độ, hoặc kình dương, linh tinh đồng độ, đều chủ không thể cùng vợ chồng son đồng giai người già. Riên chỉ tại cung thìn cái, tái hôn thì lợi.

Thái dương ở thìn tuất, lấy cự môn, thiên cơ, [thiên đồng thiên lương] các viên làm cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

Thái dương ở tị, ưu ở tại thái dương ở hợi, nam nữ mệnh đều là như vậy. Riên chỉ nữ mệnh thái dương ở hợi, thấy phụ tá nhiều diệu tất tập, thái dương vừa cát biến hóa, chủ vị hôn phu kinh lịch gian khổ mà thành đại nghiệp. Nếu thấy xương khúc, tả hữu chỉ tinh, thì làm nhị giá mệnh, tái giá thủy làm hoàn mỹ.

Thái dương ở tị, thấy sát hóa kị, nữ mạng lớn hạn cung phu thê đi đến nỗi [tử phủ] thủ viên, hoặc thái âm thủ viên, đều là không được chủ cát lợi.

Thái dương ở hợi, thấy sát hóa kị, nam mệnh không thích hợp tảo hôn. Đi đến nỗi [tử phủ] đại hạn chủ vô môi tằng tịu với nhau, nhưng tình cảm cuối cùng thành thủy hỏa. Nữ mệnh, thì cung phu thê đi ở tại thiên đồng thủ viên to lớn hạn, thường thường cũng sinh sự đoan.

Thái dương ở tị hợi nhị viên, tung thấy cát, cũng chủ hôn tiền luyến ái khúc chiết.

Thái dương ở tị hợi, thấy phụ tá nhiều diệu đối tinh đủ, vừa làm [đủ loại quan lại triêu vây quanh] của cục, nam mệnh chủ bởi vì thê có được quý. Cung mệnh có Hỏa Tinh, linh tinh, cũng chủ ở rể, hoặc cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng ở, mà phụ mẫu phản biệt xuy.

Thái dương ở tị hợi tối ngại cự môn hóa kị, thì phu thê tính cách, gia thế, học thức đều không được xứng đôi, mà lại thị phi khẩu thiệt liên tục. Phối ngẫu như làm [khẩu thiệt phát tài](như giáo sư, đẩy mạnh tiêu thụ), hoặc [thị phi phát tài](như luật sư, cảnh sát) cái, thì so sánh cát.

Nói chung, phàm thái dương ở cung phu thê, không thích nhất hóa kị, vô luận nam nữ, đều chủ cùng nguyên phối sinh ly tử biệt.

Phàm thái dương ở cung phu thê thấy hỏa linh, sơ thì tình cảm thâm hậu, cửu sau tức như nước với lửa.

Nữ mệnh cung phu thê thái dương lạc hãm, hóa kị, lấy ba mươi sau kết hôn, mà lại vô chính thức hôn lễ cái làm nên.

Nữ mệnh cung phu thê thái dương lạc hãm hóa kị, đi đến nỗi đại hạn cung phu thê hội chiếu thái dương, lưu sát xung tịnh, chủ bởi vì vị hôn phu thương tâm rơi lệ, hoặc chủ bị người vứt bỏ.

Nữ mệnh người sinh đêm giống nhau không thích hợp cung phu thê thấy thái dương. Mặc dù cát cũng hư, sảo mang đào hoa, vị hôn phu tức dễ sinh dị tâm

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 07: 30

Vũ khúc

Tí ngọ cung [vũ khúc Thiên phủ], nhất định phải thấy lộc thủy chủ hôn nhân hài hoà đẹp đẽ, vừa lấy hội liêm trinh hóa lộc làm tốt đẹp, nếu vũ khúc hóa lộc, nam mệnh ngại thê tử thái có khả năng, đoạt đi trượng phu quang mang. Thảng thất sát cùng lộc tồn đồng độ vây quanh chiếu, thì [phụ đoạt phu quyền] tình hình nghiêm trọng hơn. Nam mệnh, nếu cung mệnh có hỏa linh, chủ ở rể nhạc gia.

Tí ngọ cung [võ phủ], nếu vũ khúc hóa kị, nữ mệnh chủ cuộc sống hôn nhân gián đoạn, kỳ nguyên bởi vì, hoặc làm trượng phu có bệnh, hoặc làm trượng phu di tình biệt luyến. Nam mệnh chủ phu thê sanh ly, thảng càng nhiều sát diệu hội hợp, thì làm tái hôn mệnh.

Tí ngọ cung [võ phủ], nếu thấy phụ tá nhiều diệu, nam nữ đều là chủ làm có vợ cái truy cầu. Thấy phụ tá [chỉ tinh], thì làm tái hôn mệnh. Đào hoa nhiều diệu đồng hội, thì tái hôn sau nhưng bị có vợ nhân truy cầu. Nữ mệnh vưu quá mức.

Tí ngọ cung [võ phủ], lấy phá quân, [tử tướng], thiên đồng, [cơ cự] loại cung viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Sửu mùi cung [vũ khúc tham lang], cùng hỏa linh đồng độ, chủ tình cảm thủy nhiệt cuối cùng lãnh. Nếu đào hoa nhiều diệu tụ tập đầy đủ, thì chủ hôn tiền sau khi cưới đều có tình cảm hỗn loạn.

Sửu mùi cung [vũ khúc tham lang], giống nhau chủ phối ngẫu keo kiệt, lấy tiền tài làm trọng, thì nghĩ tả hữu phối ngẫu quyền sở hữu tài sản. Lộc tồn hoặc hóa lộc gửi thông điệp thì không phải vậy, chủ vị hôn phu giàu có, hoặc thê tử năng lực bằng cố gắng kinh doanh.

Sửu mùi [võ tham] hóa kị, chủ bởi vì phối ngẫu rủi ro. Thấy khoa văn nhiều diệu hoặc thấy đào hoa, thì chủ di tình biệt luyến, thấy hỏa linh không kiếp, thì chủ vô khuê phòng của nhạc, hoặc chủ tái hôn.

[võ tham] ở cung phu thê, lấy [cơ lương], [đồng âm] chỗ cung viên, làm suy đoán cát hung của then chốt. Vũ khúc hóa kị cái, nữ mệnh, đặc biệt cung phu thê thấy [cơ lương](mượn nhập đối cung) lấy định vị hôn phu cát hung.

Dần thân cung [vũ khúc thiên tướng], cần phải cương nhu tịnh tể sau đó thủy chủ hôn nhân hoàn mỹ. Nếu thấy tả phụ hữu bật, thì lại thêm chủ phu thê ở giữa có trợ lực.

Dần thân [võ tướng], quá cương thì phu thê nhân duyên không tới đầu (nam mệnh lại thêm chủ bị thê tử chi phối tả hữu), quá nhu thì khả năng bị phối ngẫu của liên lụy, đều là phi mỹ cục. Thấy hỏa linh giáp, dương đà giáp cái, kỳ bất lợi mức độ càng sâu. Riên chỉ nếu hỏa linh giáp còn đối với cung có lộc mã, thì chủ phối ngẫu bôn ba vất vả lộc, hoặc tự thân bôn ba, đến nỗi hội ít ly đa.

Dần thân [võ tướng], thấy đào hoa nhiều diệu, cùng phụ tá [chỉ tinh] thì, mỗi chủ hôn sau nhưng dễ cùng có chồng nhân mến nhau. Nếu vì [hình kị giáp ấn], lại thêm hãm ở tại tình cảm vũng bùn không thể tự kềm chế. Nếu vì [tài ấm giáp ấn], thì chủ kỳ luyến ái có nhờ cậy đối phương tính chất.

Dần thân cung [võ tướng], lấy [thái dương thiên lương], [thiên đồng cự môn] cùng [võ tướng] bản thân làm cát hung của đầu mối then chốt.

Mão dậu cung [vũ khúc thất sát], mỗi nên trì hôn, bằng không hôn nhân đa luận đoán, tọa dậu cung cái vưu quá mức. Cái mão cung cái, thái dương ở thìn làm miếu vượng, thái âm ở tuất cung cũng miếu vượng, ở dậu cung, thì thái dương ở tuất, thái âm ở thìn, đều là lạc hãm cung, cho nên dậu không bằng mão (thị hôn nhân, trừ [cung phu thê] ngoại, cũng cần phải kiêm thị thái âm thái dương của miếu vượng lợi hãm).

Mão dậu cung [vũ khúc thất sát], nếu vũ khúc hóa kị, có thể liêm trinh hóa kị, lại thêm thấy Tứ Sát không kiếp cùng xuất hiện ở tại tam phương tứ chính, chủ phối ngẫu gặp ngoài ý muốn, hoặc bởi vì phối ngẫu gặp ngoài ý muốn, hoặc bởi vì phối ngẫu chiêu phá bại. Xuất sự của kỳ, mỗi ở vũ khúc, liêm trinh điệt kị, hoặc dương đà điệt tịnh của năm. Luận đại hạn, thì lấy mượn tinh [liêm tham] hoặc thiên tướng hạn nội.

Mão dậu cung [vũ khúc thất sát], Bản cung không được thấy sát, mà tam phương thấy sát, thì chủ phối ngẫu phong sương mưa móc, tại ngoại bồng bềnh. Thấy hỏa linh, hoặc thấy thiên mã cái vưu xác thực. Thảng lại thêm thấy phụ tá nhiều cát, thì phối ngẫu nên võ chức. Thấy Hỏa Tinh thiên trù đồng độ, hoặc phá quân có được lộc thấy Hỏa Tinh, thì phối ngẫu nên kinh doanh ngành ăn uống.

Mão dậu [võ sát], cũng chủ phối ngẫu tính cương. Phàm [cung phu thê] thấy [võ sát], [cung phúc đức] tất làm [tử vi phá quân], cho nên chủ phối ngẫu tính cách cương liệt, thường thường khó có thể điều hòa. Có thể hay không điều hòa, chỉ thị [liêm tham] một tổ tinh hệ, nhất định phải mang tình cảm màu sắc, sau đó có thể điều hòa. Nếu thiên về ở tại ham muốn hưởng thu vật chất, thì khó tránh khỏi phu thê đây đó đều là dục khống chế đối phương. Ở cái này loại dưới trung bình, cung mệnh mang đào hoa, cũng không chủ phu thê khó có thể bạch đầu giai lão.

Mão dậu [võ sát] tối không thích hợp Hỏa Tinh đà la đồng độ, chủ tái hôn. Thấy xương khúc [chỉ tinh] hoặc hóa kị, chủ vô chính thức hôn lễ thành thân. Sát nặng, vũ khúc hóa kị, trượng phu có bệnh không tiện nói ra, hoặc có bệnh phổi.

Thìn tuất cung vũ khúc độc toạ, nên trì hôn. Hỏa linh đồng độ, chủ chiếm giữ tốt thành hôn. Thấy cát hóa cát diệu, thì phối ngẫu khôn khéo có khả năng. Thấy sát kị hình diệu, chủ phu thê sinh ly tử biệt, sát khinh cái, chủ bởi vì phối ngẫu rủi ro.

Thìn tuất cung vũ khúc, sẽ đối với cung tham lang Hỏa Tinh hoặc linh tinh, chủ đa tình yêu cuồng nhiệt, nhưng cũng đa tình cảm ngăn trở. Thiên diêu đồng độ cái càng sâu.

Thìn cung vũ khúc ưu ở tại tuất cung, thị thái dương thái âm miếu hãm cũng biết.

Thìn tuất vũ khúc khắc hại ít. Riên chỉ đại hạn đi đến nỗi phá quân, thất sát cung viên, thấy sát kị hình hội hợp cái, cũng chủ có khắc hại.

Thìn tuất vũ khúc, lấy phá quân, thất sát, thiên lương, cự môn các viên làm cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

Tị hợi cung [võ phá] thấy sát kị hình diệu, hôn nhân tất bất lợi, lấy trì hôn làm nên, bằng không cũng chủ tái hôn, mà lại hệ nhà kề kế thất. Vưu không thích hợp hỏa linh không kiếp đồng độ, thường thường đa vợ chồng bất hoà.

Tị hợi cung [võ phá] thấy cát hóa, cát diệu, thì chủ phối ngẫu khôn khéo, nhưng tự thân nhưng bị phối ngẫu khống chế.

Nếu [võ phá] cùng lộc mã đồng độ, hoặc cùng lộc mã vây quanh chiếu, thì chủ phu thê các nơi nhất phương, hội ít ly đa. Hỏa linh hoặc không kiếp đồng độ cái, phu thê hữu danh vô thực.

Tị hợi [võ phá] thấy cát hóa cát diệu, thất sát mang lộc tới hội, nam mệnh chủ bởi vì thê có được tài, nữ mệnh chủ vị hôn phu phú quý. Lấy tị cung so sánh hợi cung làm tốt đẹp.

Tị hợi [võ phá], lấy thiên đồng, cự môn, thiên lương, thái dương các cung viên, làm cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

Phàm vũ khúc ở cung phu thê, văn khúc hóa kị đồng độ, đều là chủ vô chính thức hôn lễ. Nếu thành [linh xương đà võ] cách cục cái, thì hôn nhân tất chủ vỡ tan, thậm chí hình sự khắc phối ngẫu.

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 07: 58

Thiên đồng

Thiên đồng chủ tay không hưng gia, tức đi tẫn sẵn sự nghiệp mà sau tự hành hưng sáng lập. Đem đến tầng này ý nghĩa dời nhập [cung phu thê], tức là lưỡng độ nhân duyên. Nhất là ở cổ đại, hôn nhân tất bằng môi chước (loại ở tại [sẵn]), cho nên thiên đồng ở cung phu thê cái chủ nhiều cưới vợ bé (loại ở tại [tự nghĩ ra]). Ở hiện đại, thường thường làm trước khi cưới từng cùng người ở chung hoặc tình yêu cuồng nhiệt, ly tán sau lại thành phu thê. Nhất nhất nhất định phải lý giải đến đây nặng ý nghĩa, sau đó thủy tái sinh chi tiết suy đoán.

Phàm thiên đồng ở cung phu thê, đều là chủ phối còn trẻ của thê, hoặc lớn tuổi của phu, lấy tuổi tác tướng sai tám năm làm chuẩn, sau đó thủy sẽ thành kết tóc, bằng không nữ mệnh chỉ nên nhà kề, đây là xu tị chi đạo.

Tí ngọ cung [thiên đồng thái âm], nam mệnh chủ lấy vợ mỹ thê, nữ mệnh phối phu cũng phong độ chỉ có. Thấy khoa văn nhiều diệu, hoặc đào hoa nhiều diệu, chủ phối ngẫu bị khác giới lọt mắt xanh.

[thiên đồng thái âm] mà thái âm hóa kị, chủ tái hôn cát lợi, có thể giai người già, nếu thiên đồng hóa kị, thì tái hôn cũng không cát. Hội cự môn hóa kị, lắm lời lưỡi, dễ ly dị. Hội thái dương hóa kị, chủ thê tử đa nghi, hoặc trượng phu đa bệnh.

[thiên đồng thái âm] thấy lộc, nhất là thiên đồng hóa lộc, cự môn hóa lộc, chủ tự thân thường sinh hướng ngoại chi tâm, thấy phụ tá [chỉ tinh] cái, vưu dễ phát sinh ngoài giá thú tình cảm.

Tí ngọ cung [thiên đồng thái âm] thấy sát kị hình diệu, chủ sinh ly tử biệt, có thể ít ly đa. Lấy [thái dương cự môn], [liêm trinh phá quân], [thiên cơ thiên lương] tam viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Sửu mùi cung [thiên đồng cự môn], thấy hóa kị, hóa lộc, đều dễ phát sinh đau khổ yêu, ki yêu, hoặc đơn phương yêu mến. Riên chỉ cự môn hóa kị, thượng mang khẩu thiệt khắc khẩu tính chất.

Sửu mùi [đồng cự], thấy phụ tá cát diệu, mà lại hệ thành đôi hội nhập, sau đó hôn nhân thủy chủ ổn định. Nếu thấy [chỉ tinh], thì chủ lưỡng độ hoặc tam độ nhân duyên, từng ở chung, hoặc giải trừ hôn ước cái có thể miễn. Lợi trì hôn, nữ mệnh cũng nên nhà kề kế thất.

Sửu mùi [đồng cự], ở tại kinh đi đến nỗi [liêm phủ] cùng [võ tướng] hội hợp các cung viên, chủ cùng có chồng nhân luyến ái, thị đào hoa nhiều diệu, hoặc khoa văn nhiều diệu ở cung nào viên, là được xác định.

Sửu mùi [đồng cự] ở [cung phu thê], cung mệnh làm [dương lương xương lộc] cách cái, mão cung ưu ở tại dậu cung, như vậy đều chủ phối ngẫu độc lập phát triển sự nghiệp. Cho nên lấy bất đồng đi, bất đồng cơ cấu cái làm nên, bằng không lắm lời lưỡi hỗn loạn.

Dần thân cung [thiên đồng thiên lương], nam mệnh chủ ly hôn sau có được phối khuôn mặt đẹp của thê, nữ mệnh chủ tái giá sự nghiệp xuất sắc của phu. Nam nên tiểu phối, nữ nên trường phối ý nghĩa càng thêm rõ ràng. Nếu không có tái hôn, thì chủ phu thê bởi vì hoàn cảnh ảnh hưởng mà ly tán, sau đó gương vỡ lại lành.

Dần thân cung [đồng lương], thấy phụ tá [chỉ tinh] cái, tất chủ tái hôn, thấy sát kị hình diệu, thì chủ phu thê đồ cụ hư danh, hoặc thấy hình khắc. Ở tại liêm trinh hóa kị hội vũ khúc hóa kị cung viên, khắc ứng với phối ngẫu tai nạn tang họa, ở tại thái dương hóa kị hội thái âm hóa kị cung viên, khắc ứng với phối ngẫu sanh ly.

Mão dậu thiên đồng độc toạ, đối thái âm, cũng chủ phối ngẫu tuấn mỹ, thấy cát hóa, cát diệu, hôn nhân tốt đẹp, đặc biệt từng ở chung sau đó chính thức cử hành hôn lễ cái làm như vậy. Nếu sát kị hình hội hợp hội, thì chủ lưỡng độ hoặc tam độ hôn nhân. Nữ mệnh lấy nhà kề kế thất làm nên.

Mão cung thiên đồng, hội hợi cung lộc mã, hoặc dậu cung thiên đồng, hội tị cung lộc mã, hỏa linh cùng thiên đồng đồng độ, chủ bởi vì khách quan hoàn cảnh mà dồn phu thê chia lìa.

Mão dậu thiên đồng, thấy hỏa linh, không kiếp, mà có phân giải thần (năm phân giải, nguyệt phân giải), quả tú, đại hao tổn, thiên hư loại tạp diệu đồng độ, chủ phu thê hữu danh vô thực.

Nam mệnh cung phu thê làm mão dậu thiên đồng, cũng không nên thấy thiên diêu, âm sát, kiếp sát, chủ thê tử có quyền thuật.

Mão dậu thiên đồng, lấy cự môn, thiên lương, phá quân, [liêm trinh thiên tướng] làm đầu mối then chốt.

Thìn tuất cung thiên đồng độc toạ, cùng cự môn tương đối, tình hình đại thể cùng [thiên đồng cự môn] tương đồng. Lấy thiên đồng, cự môn cung viên, cùng thiên tướng, [liêm sát] nhiều viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Thìn tuất cung thiên đồng thấy đào hoa nhiều diệu, hoặc khoa văn nhiều diệu, thành [phản bối (chống lại)] cách, phản chủ tái hôn thắng ở tại đệ nhất độ hôn nhân. Nam mệnh mà lại chủ có được thê tài, hoặc bị nhạc gia đề bạt mà dồn sự nghiệp thành công.

Tị hợi cung thiên đồng độc toạ, cùng thiên lương tương đối, tính chất đại thể cùng [thiên đồng thiên lương] đồng. Lấy [vũ khúc Thiên phủ], [thái âm thái dương], liêm trinh các viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Tị hợi thiên đồng cùng lộc mã vây quanh chiếu hoặc đồng độ, đều chủ phu thê hội ít ly đa, hoặc chủ cùng phối ngẫu các cư nhất phương, thấy hỏa linh vưu xác thực

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 08: 31

Liêm trinh

Liêm trinh thủ cung phu thê, cũng không thiện tinh, riên chỉ chủ sanh ly đa ở tại tử biệt. Phu thê bất hòa mà năng lực giai lão, đã kinh có thể rốt cuộc lương kết quả tốt. Nếu liêm trinh hóa kị, vừa điệt cái khác chính diệu hóa kị, lại thêm thấy sát diệu được thông qua, thường thường tức là sinh ly tử biệt khắc ứng với của kỳ.

Liêm trinh thủ cung phu thê tối kỵ tham lang, phá quân, đây là suy tính to lớn cương, lại thêm thấy sát kị, thường thường chủ tam độ hôn nhân. Nữ mệnh lấy nhà kề kế thất làm nên, nam mệnh ứng với không được cử hành chính thức hôn lễ, thì có thể xu tị.

Liêm trinh tối kỵ Hỏa Tinh đồng cung, cho dù thấy cát diệu cát hóa, cũng chủ bởi vì khách quan hoàn cảnh đến nỗi phu phụ ở riêng nhị địa.

Liêm trinh ở cung phu thê, nam mệnh nên phối còn trẻ của thê, nữ mệnh nên phối lớn tuổi của phu. Tuổi tác sai cự do lục năm đến nỗi mười hai năm không đợi, thậm chí có thể ở mười hai năm ở trên.

Tí ngọ [liêm trinh thiên tướng], cùng phá quân tương đối, tính chất không tốt. Cho dù có cát hóa, cát diệu, cũng chủ phu thê các hoài kỷ thấy, làm kỷ mưu mà không làm phối ngẫu mưu, đến nỗi đây đó sao Sâm, sao Thương.

Tí ngọ [liêm tướng], kình dương đồng độ hoặc đối vây quanh, vừa thấy hỏa linh hoặc không kiếp, thì chủ phối ngẫu có tai bệnh. Lấy thất sát, [tử phủ], phá quân, tham lang nhiều cung viên làm khắc ứng với của kỳ.

Tí ngọ [liêm tướng], không thích hợp thấy phụ trợ nhiều diệu [chỉ tinh], cũng tái hôn của điềm. Khắc ứng với của kỳ, thường thường ở xương khúc hóa kị của vận hạn Lưu Niên.

Tí ngọ [liêm tướng], phu thê tuổi tác sai cự ở mười hai năm ở trên cái so sánh tốt đẹp, mà lại nên thấy xương khúc, chủ hòa mỹ giai lão.

Sửu mùi [liêm trinh thất sát], chỉ có đương hóa lộc, quyền, khoa đầy đủ hết, mà lại thấy phụ tá đối tinh dưới tình huống, thủy chủ có thể giai người già, nhưng nhân sinh nhưng có một đoạn thời gian phu phụ chia lìa.

Nếu [liêm sát] thấy phụ tá [chỉ tinh], cũng chủ tái hôn. Thấy kình dương, đà la đồng độ, thì chủ hình khắc. Tái hôn khắc ứng với của kỳ, thị thiên đồng, cự môn, [vũ khúc phá quân] nhiều cung viên, khắc ứng với của kỳ, thì lấy [liêm sát] điệt xung hóa kị, ở cung phu thê hoặc cung điền trạch, hoặc cung phúc đức của kỳ làm chuẩn.

Sửu mùi [liêm trinh thất sát], kình dương đồng độ, hoặc đối vây quanh, lại thêm thấy thiên hình, mà không thấy phụ tá [chỉ tinh], không được chủ khắc, không được chủ ly, vẹn vẹn  chủ phối ngẫu bị khác giới lọt mắt xanh. Làm lấy tiếp xúc khác giới là việc chính hành nghiệp, là được thích ứng.

Dần thân cung liêm trinh, sẽ đối với cung [hỏa tham], [linh tham], chủ tình yêu cuồng nhiệt, nhưng tình cảm dễ gián đoạn. Nếu liêm trinh cùng xương khúc đồng hội, thì phu thê năng lực thủ lễ, bất trí vượt quá.

Dần thân cung liêm trinh cùng hỏa linh đồng độ, chủ chiếm giữ tốt thành hôn. Nếu lại thấy thiên diêu, thì chủ trước ở chung mà sau kết hôn.

Dần thân cung liêm trinh hội hình kị giáp thiên tướng, nữ mệnh chủ làm nhà kề.

Dần thân liêm trinh sát kị trùng điệp, chủ tái hôn hoặc tam độ hôn nhân.

Dần thân liêm trinh, mỗi chủ cùng có vợ cái thay đổi ái, lấy hội [vũ khúc Thiên phủ] cung viên, mà lại thấy đào hoa, chỉ thấy xương khúc cái, làm khắc ứng với của kỳ.

Dần thân liêm trinh, lấy phá quân, tham lang, tị cung thiên lương, tị cung thiên đồng làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Mão dậu cung [liêm trinh phá quân] đồng độ, phá chiết tính chất tương đương nghiêm trọng, dù có cát hóa cùng cát diệu, cũng chủ phu thê bất hòa.

Mão dậu cung [liêm trinh phá quân], lại thêm thấy hỏa linh đồng độ, làm hại tối liệt, chủ phối ngẫu ngoài ý muốn, hoặc chủ bởi vì phối ngẫu mà có khuynh gia. Ở tại suy đoán đại hạn cung phu thê thì ứng với tường kỳ phát sinh của kỳ, cùng với sự kiện tính chất. (như đại hạn cung phu thê thấy [võ tham] mà vũ khúc hóa kị, khả năng làm khuynh gia, thấy thiên đồng hóa kị, khả năng làm gặp ngoài ý muốn. )

Mão dậu [liêm phá], thấy phụ tá [chỉ tinh] chủ tái hôn. Thấy xương khúc đối tinh, vừa thấy đào hoa nhiều diệu, thì chủ di tình biệt luyến. Riên chỉ tái hôn cũng không thấy cát lợi, nữ mệnh vừa chủ tái hôn vô danh phân.

Mão dậu [liêm phá], lấy [vũ khúc tham lang], [thiên đồng thái âm], [thiên cơ thiên lương], thiên tướng các viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Thìn tuất cung [liêm trinh Thiên phủ], kết cấu tương đối ổn định, chủ nhiều bất hòa, không được chủ khắc ly.

Thìn tuất [liêm trinh Thiên phủ], cũng chủ dễ bị có vợ cái truy cầu, nhất là đương sở hội [vũ khúc thiên tướng] là trời đồng hóa kị, hoặc cự môn hóa kị tướng giáp thì, thay đổi phát sinh sự cố. Nếu [liêm phủ] hội phụ tá [chỉ tinh], thì thường bởi vì đến đây phu thê ly dị.

Thìn tuất [liêm phủ] mà liêm trinh hóa kị, có thể vũ khúc hóa kị, lại thêm thấy sát hình không kiếp nhiều diệu, cũng chủ phu thê ly dị. Riên chỉ nam mệnh chủ ly hôn sau lại lấy vợ mạo mỹ có khả năng của thê, mà cùng vợ trước dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

Thìn tuất [liêm phủ], lấy Bản cung cùng [thái dương thiên lương], [vũ khúc thiên tướng], [thiên đồng cự môn] các viên làm đầu mối then chốt.

Tị hợi [liêm tham], hội [tử phá], [võ sát], tính chất phi lương, thấy cát hóa cát diệu, cũng chủ không đẹp. Thấy sát hình không kiếp nhiều diệu, đã chủ phu thê ly dị, hoặc bởi vì màu hồng phấn sự kiện mà kinh quan động phủ. Thảng lại thêm phùng hóa kị, thì chủ hình khắc.

Tị hợi [liêm tham] cùng hỏa linh đồng độ, chủ phu thê hữu danh vô thực, hoặc mặt ngoài hòa hảo, mà nội tâm thì đều có nổi khổ âm thầm.

Tị hợi [liêm tham] thấy phụ tá [chỉ tinh], nam nữ đều là chủ lưỡng độ nhân duyên, đệ nhị độ ưu ở tại tiền độ.

Tị hợi [liêm tham], mượn tinh an cung cái, tính chất so với nguyên cung [liêm tham] lại thêm kém, cũng không chủ tái hôn ưu ở tại đệ nhất độ hôn nhân.

Tị hợi [liêm tham] thấy lộc mã, hỏa linh, cũng chủ phối ngẫu bởi vì khách quan hoàn cảnh chuyển nhà đất khách.

Tị hợi [liêm tham] cùng đào hoa đồng độ, chủ phối ngẫu có nghệ thuật tài năng, riên chỉ hôn nhân cũng dễ khởi vết rách.

Tị hợi [liêm tham], lấy [tử vi phá quân], [vũ khúc thất sát], [thiên đồng thiên lương], cự môn các viên, làm vận hạn niên hạn của đầu mối then chốt

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 08: 57

Thiên phủ

Thiên phủ tọa cung phu thê, xưng là thiện diệu, cho dù hội tinh diệu ác, giống nhau cũng vẹn vẹn  chủ sanh ly, không được chủ tử biệt. Thảng tinh diệu cát hung cùng xuất hiện, cho dù sanh ly cũng không quyết tuyệt, nhưng mang dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng.

Thiên phủ vị tất phải thấy sát kị hình diệu thủy làm bất lương, phàm phủ kho khoảng không lộ cái, đều chủ hôn nhân bất lương, nam mệnh chủ ái thiếp giảm thê, nữ mệnh chủ tác nhà kề kế thất. Cho nên nam mệnh nên phối còn trẻ của thê, nữ mệnh nên phối lớn tuổi của phu, là được xu tị, hoặc dễ đây đó thích ứng.

Do ở tại Thiên phủ có điều hòa quan hệ vợ chồng tính chất, sở dĩ phàm cung phu thê hội Thiên phủ cái, giống nhau đều có giảm thiểu kỳ hung nguy, tăng kỳ cát lợi ý tứ hàm xúc. Riên chỉ phủ kho [khoảng không lộ] thì tăng kỳ bất lợi mức độ.

Sửu mùi Thiên phủ độc toạ, thấy phụ tá [chỉ tinh], chủ tự thân thường có ngoại tình. Thấy sát, thì chủ hội ít ly đa, nếu đối cung liêm trinh hóa kị, thì chủ đình thê lại lấy vợ, phủ kho khoảng không lộ, thì chủ bởi vì phối ngẫu phá hao tổn. Riên chỉ khoảng không lộ mà thấy đào hoa, lại chủ tự thân bởi vì sắc mà dồn phá bại.

Sửu mùi Thiên phủ, bởi vì mượn hội [tử tham] mà dồn điệt thấy hồng loan thiên hỉ, Hàm trì đại hao tổn cái, cũng chủ có ngoại cưng chìu (cổ đại thì làm cưới vợ bé).

Sửu mùi Thiên phủ, lấy [võ phá], thiên đồng, cự môn, thái dương, thiên lương các viên, làm cát hung khắc ứng với của kỳ.

Mão dậu cung Thiên phủ độc toạ, chỉ dùng phủ kho không được khoảng không lộ, sở hội thiên tướng không vì hình kị sở giáp, sẽ không liêm trinh hóa kị hoặc tham lang hóa kị, hôn nhân tức hoàn mỹ, bằng không nam mệnh chủ có ngoại tình, hoặc bởi vì phối ngẫu rủi ro, nữ mệnh thì chủ làm nhà kề kế thất.

Bởi vì đối cung [võ sát] lạc hãm quan hệ, dậu cung Thiên phủ không bằng mão cung, sảo thấy sát diệu tức chủ lưỡng độ nhân duyên, nếu sát hình nhiều diệu đồng độ vưu xác thực.

Mão dậu cung Thiên phủ hội cát, thấy cát hóa, nam nữ đều là chủ mỹ phối, tình cảm ký tốt đẹp, có thể cho nhau giúp đỡ.

Mão dậu cung Thiên phủ, nếu thấy đào hoa nhiều diệu, cũng chủ cùng có chồng nhân luyến ái, thấy phụ tá [chỉ tinh] vưu xác thực.

Mão dậu cung Thiên phủ, lấy [tử phá], [liêm tham], thiên tướng các viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Tị hợi cung Thiên phủ, tính chất so sánh mão dậu vưu tốt đẹp, do ở tại đối cung làm [tử sát], chủ phối ngẫu khôn khéo có khả năng.

Tị hợi Thiên phủ thấy sát kị hình diệu, cũng chủ ái thiếp giảm thê, riên chỉ cùng nguyên phối nhưng dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, nữ mệnh nên nhà kề kế thất.

Tị hợi cung Thiên phủ hội tài ấm giáp thiên tướng, chủ phu thê trợ lực, hình kị giáp cái, thì phối ngẫu người yếu, bởi vì bệnh rủi ro.

Tị hợi Thiên phủ cùng đà la đồng độ, phủ kho khoảng không lộ, cũng chủ tự tìm phiền não, hoặc chủ phối ngẫu có bệnh.

Tị hợi Thiên phủ thấy cát hóa cát diệu cái, phu thê tốt đẹp mà lại tốt đẹp.

Tị hợi Thiên phủ, lấy [thái dương cự môn], [thiên đồng thái âm], thiên tướng các cung viên, làm cát hung khắc ứng với vận hạn niên hạn.

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 09: 25

Thái âm

Thái âm thủ cung phu thê, văn xương văn khúc đồng độ gặp gỡ, chủ phu bằng thê quý, cũng chủ thê tử mạo mỹ có tài có đức tuệ. Cổ nhân nói: [thái âm đồng xương khúc ở tại thê cung, bảng vàng đề tên của quang vinh], hiện đại đã vị tất khắc ứng với. Có lộc đồng độ cái, chủ bởi vì thê có được tài.

Thái âm thủ cung phu thê, thấy sát kị, nữ mệnh nhật người sinh, mà thái âm vừa hóa sao Hóa kỵ cái, thủy chủ vị hôn phu tai bệnh. Nam mệnh thì chủ cùng thê tử không đồng lòng, hoặc làm vợ thất sở chồng chất.

Thái âm xương khúc lại thêm thấy đào hoa, chủ phối ngẫu dễ bị khác giới lọt mắt xanh, lấy kinh doanh tiếp xúc nhiều khác giới hành nghiệp làm nên.

Thái âm cùng hỏa linh, không kiếp đồng độ, cũng chủ phu thê sanh ly.

Nam mệnh cung phu thê thái âm, hội thiên đồng, hoặc cùng sát diệu đồng độ, đều chủ mạo mỹ, cùng xương khúc đồng độ gặp gỡ, thì mỹ mà phúc mỏng. Thái âm lạc hãm, người sinh đêm chủ thê mỹ.

Thái âm thủ cung phu thê, thấy cát hóa thì cát, thấy hóa kị, nữ mệnh chủ trượng phu đa nghi, nam mệnh chủ thê đa bệnh, nhật người sinh vưu quá mức.

Thái âm thủ cung phu thê, không thích hợp thấy hỏa linh, chủ sanh ly, thấy dương đà, không kiếp, hình hao tổn thì chủ phối ngẫu tai nạn, bệnh hoạn, kỳ quá mức cái, chủ vô khuê phòng của nhạc, nếu hóa kị cái mức độ càng sâu. Nếu ở tại đại hạn Lưu Niên phùng thái dương hóa kị, vọt lên thái âm hóa kị, thì mức độ nặng nhất, riên chỉ nhưng dùng sử dụng thị có hay không hình sát đan xen mà định. Thái âm hóa kị nguyên không được chủ khắc, nhưng nếu hình sát đan xen, âm dương đều hóa thành sao Hóa kỵ, cung phúc đức vừa không được cát cái, thì làm hình khắc.

Mão cung thái âm cùng dậu cung tương đối, so sánh dễ sanh ly, có thể ít ly đa, lấy thái dương, thiên lương lưỡng viên làm khắc ứng với của kỳ.

Dậu cung thái âm hội thiên đồng hóa kị, thấy đào hoa cùng âm sát, cô thìn quả tú, vừa hội phụ tá chỉ tinh, nữ mệnh cũng chủ có đồng tính luyến ái khuynh hướng. Lấy đại hạn cung mệnh đi đến nỗi thái âm cung viên, làm khắc ứng với của kỳ.

Mão dậu thái âm, lấy [liêm tướng], phá quân, cự môn nhiều viên làm cát hung của đầu mối then chốt.

Thìn tuất thái âm cùng thái dương tương đối, tình hình chung hạ đều chủ tóc bạc đủ mi, riên chỉ tuất cung ưu ở tại thìn cung.

Thìn cung thái âm, hóa lộc, quyền, khoa, nữ mệnh chủ vị hôn phu trung niên phát tích, nam mệnh cũng hỉ có được vợ.

Tuất cung thái âm, thấy cát diệu mà vô sát diệu xâm chiếm cái, nữ mệnh chủ vị hôn phu hàn vi mà đột bị người đề bạt, nam mệnh chủ có được thê tử trợ lực mà sự nghiệp sáng lập hưng.

Thìn tuất thái âm thấy sát kị hình mất không nhiều diệu, cũng chủ phu thê sanh ly, hoặc suốt đời đa thất bại, đặc biệt thìn cung làm quá mức.

Thìn tuất thái âm thấy thái dương hóa kị, nữ mệnh không thích hợp tảo hôn, bằng không ở tại đại hạn cung mệnh đi đến nỗi thái âm cung viên, chủ dễ kết thành vợ chồng bất hoà, đến nỗi ly dị.

Thìn tuất thái âm, lấy [thiên đồng thiên lương], cự môn, thái dương, thái âm các cung viên, làm cát hung khắc ứng với của kỳ.

Tị hợi thái âm cùng thiên cơ tương đối, tị cung không bằng hợi cung xa quá mức. Ở tị cung cái, thường chủ phối ngẫu không để ý gia đình, nhưng nhạc ở tại trợ giúp người khác.

Tị cung thái âm hóa kị, thấy sát, vừa thấy đào hoa, thì chủ phối ngẫu bởi vì trợ giúp người khác mà dồn dẫn sói vào nhà, hoặc bởi vì đến đây mà chiêu tài bạch hao tổn.

Hợi cung thái âm giống nhau chủ phối ngẫu giàu có, riên chỉ nữ mệnh ở tại trượng phu phát tích sau, trượng phu thường chiêu tình cảm làm phức tạp, nhưng không nói ly.

Hợi cung thái âm hóa kị, phản chủ phối ngẫu năng lực hiệp trợ việc của mình nghiệp, mà phối ngẫu tự thân cũng có việc nghiệp, cũng chủ ở tại [vũ khúc thiên tướng] hoặc phá quân tọa thủ cung viên của thì, phu thê hợp tác gây dựng sự nghiệp.

Tị cung thái âm không thích hợp hội xương khúc, chủ phối ngẫu có ngoại tình, hợi cung thì không phương.

Tị hợi cung thái âm, nam mệnh giai nghi phối còn trẻ của thê, lấy lục năm ở trên làm nên, nữ mệnh chủ phối lớn tuổi của phu, cũng lấy lục năm ở trên làm nên, thì phu thê người già.

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 10: 00

Cự môn

Cự môn thủ cung phu thê, cung mệnh tất là thiên lương. Thiên lương tọa mệnh của người đa gây tai hoạ nan, cho nên thường thường ở tại phu thê cũng hình khắc khẩu thiệt, bởi vì đến đây đương suy đoán cự môn thủ cung phu thê cát hung của thì, cần phải kiêm thị cung mệnh thiên lương tính chất. Đại thể mà nói, phúc trạch so sánh hậu thiên lương, hôn nhân cũng dễ tốt đẹp, thị phi vưu oán khá nhiều thiên lương, phu phụ cũng dễ sao Sâm, sao Thương.

Cổ nhân luận đấu sổ, không thích cự môn nhập cung phu thê. Bọn họ thuyết pháp là: [ở phu thê chủ ở tại cách sừng, sinh ly tử biệt. Tung phu thê hữu tình, không khỏi ô danh thất tiết.] cái này là cho rằng đương nam mệnh cung phu thê làm cự môn của thì, hoặc sanh ly, hoặc tử biệt, hoặc thê tử bởi vì khách quan hoàn cảnh ảnh hưởng (như hoạ chiến tranh) đến nỗi thất tiết, cái này tức là suy xét cùng cung mệnh thiên lương cùng với cung phu thê cự môn nhị diệu đều là không được cát nguyên nhân. Kỳ thực bất khả quơ đũa cả nắm, nhất định phải thiên lương mang cô khắc của tính, mà cự môn vừa cùng sát kị hình diệu đồng hội, mà lại thấy đào hoa cùng phụ tá [chỉ tinh], sau đó thủy có thể nhận định cổ nhân thuyết pháp.

Thiên lương dùng sử dụng thái dương phân giải kỳ cô khắc, cự môn dùng thái dương phân giải kỳ hình kị của tính, cho nên khi cự môn thủ cung phu thê thì, nhất định phải thái dương miếu vượng, mà lại hội cát diệu, sau đó thiên lương, cự môn tính chất tài năng đồng thời cải thiện, cái này là suy đoán trọng điểm.

Cự môn không thích nhất cùng đà la đồng độ, chủ phu thê tự tìm phiền toái, thường thường việc nhỏ hóa thành đại sự, cũng không hỉ linh tinh, chủ quan hệ vợ chồng có lục đục với nhau tính chất.

Cự môn ngộ kình dương, thiên hình, Hỏa Tinh, kình dương, đều là chủ sanh ly, lại thêm thấy hóa kị, mà đại hạn cung phu thê vừa làm hóa kị điệt xung, sau đó thủy chủ tử biệt.

Cự môn có [giao người thủy thiện cuối cùng ác] bản chất, quan hệ vợ chồng cũng vãng vãng như thử. Phàm cự môn thủ cung phu thê, như ở người thứ hai đại hạn cung phu thê thấy tham lang (hoặc tham lang thủ viên, hoặc cùng tham lang tương đối), thảng tham lang cùng đào hoa nhiều diệu đồng độ, thì không luận nam nữ đều chủ yêu sớm, nhưng trong lúc ở chỗ này nội luyến ái, cũng tất cuối cùng về thất bại.

Cự môn cùng miếu vượng thái dương gặp gỡ, thấy cát hóa, như cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền, hoặc thái dương thái lộc, hoặc cự môn hóa quyền, thường thường chủ cùng dị tộc thành hôn, hoặc giá ra bên ngoài nước. Như cự môn, thái dương vô cát hóa, thấy khôi việt cũng.

Cự môn như vô cát hóa diệu tương chiếu, thì chủ bôn ba, cho nên thường thường phu thê hội ít ly đa. Nếu hỏa linh, không kiếp đồng độ, hoặc đối cung xung chiếu, thì chủ phối ngẫu trốn chết.

Cự môn nhập miếu, thấy cát hóa cát diệu, sở hội thái dương vừa miếu vượng, thì phu thê tốt đẹp đầu bạc, năng lực hỗ làm trợ lực. Như vậy nếu thái dương lạc hãm, thì mặc dù cát hóa, cũng chủ bán đường chia tay.

Cự môn hội cư ở tại nhàn hãm cung vị thái dương, trước khi cưới dễ cùng người đã kết hôn luyến ái, đặc biệt [thiên đồng cự môn] tổ hợp làm xác thực.

Cự môn thủ cung phu thê, nữ mệnh lấy phối lớn tuổi của phu làm nên, nam mệnh cũng nên cùng lớn hơn mình một hai năm của thê, thì phu thê dễ ở tại đây đó nhân nhượng. Đây là xu tị chi đạo.

Cự môn thủ cung phu thê, mặc dù cát, cũng đa vô vị khắc khẩu. Nếu cự môn cùng sao Hóa kỵ đồng độ (như xương khúc hóa kị), thì chủ vô hoàn chỉnh hôn lễ, mà đây đó tính cách vừa bất tương đầu. [thiên đồng cự môn] tổ hợp ngộ đến đây, lại thêm chủ nhà thế, học thức, tướng mạo đều là không được xứng đôi.

Tí ngọ cự môn, nếu tả phụ, hữu bật vừa vào cung mệnh, vừa vào cung phu thê, chủ sanh ly, hội cát diệu cát hóa, nhưng chủ ở riêng đất khách. Xương khúc phân nhập nhị cung, trong đó có nhất hóa kị cái, cũng thế.

Tí ngọ cự môn thấy cát hóa cát diệu, như hóa lộc, quyền, khoa, lộc tồn, khôi việt, phụ bật cái, nam chủ phối thông tuệ mạo mỹ của thê, nữ chủ phối sự nghiệp hài lòng của phu.

Tí ngọ cự môn, lấy [võ sát], [tử phá], thái dương cung viên, làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Thìn tuất cự môn, thấy xương khúc, phụ bật đều là không tốt, hội lộc quyền khoa mà ít sát diệu cái, chủ phối ngẫu có thể chịu mệt nhọc.

Thìn tuất cự môn làm hãm địa, thấy sát kị, chủ phu thê chia lìa, hoặc chủ trọng đại khẩu thiệt, mà phu thê vừa không lên đối, vừa chủ cùng phối ngẫu huynh đệ tỷ muội bất hòa.

Thìn tuất cự môn, lấy thái dương, thiên lương, thiên đồng nhiều viên làm cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Tị hợi cự môn, nữ mệnh chủ cùng phu gia thân thiết bất hòa, nam mệnh chủ cùng nhạc gia thân thiết bất hòa, tị cung cái vưu quá mức.

Hợi cung cự môn thấy sát kị, phu thê tất đa sự đoan, tính chất so sánh tị cung cái làm nghiêm trọng.

Tị hợi cự môn, lấy thái dương, thiên đồng, vũ khúc, thiên lương nhiều viên làm vận hạn niên hạn cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt

– long sưu tầm dân ca  2009- 03- 02  08: 10: 26

Thiên tướng

Thiên tướng tọa cung phu thê, cổ nhân có [thân càng thêm thân] thuyết pháp. Ở hiện đại, thì làm lý do cùng học, đồng sự, láng giềng quan hệ biến thành phu phụ. Hoặc giả làm quen biết cũ, không có tình cảm, kinh một đoạn thì kỳ làm bất hòa, gặp lại sau lại phát sinh tình cảm.

Thiên tướng tọa cung phu thê, vừa làm [phu xướng phụ tùy], nên phu thê hợp tác cộng sự.

Thiên tướng tọa cung phu thê, làm [tài ấm giáp ấn] cái, nam chủ có được nhà vợ lực, hoặc thê tử có thể hiệp trợ chính mình gây dựng sự nghiệp hưng gia, làm [hình kị giáp ấn] cái, chủ bởi vì thê phá bại. Nữ mệnh thì mà đến đây thị trượng phu.

Thiên tướng tọa cung phu thê, hình kị giáp, vừa thấy khoảng không diệu, mà lại độ đà la, hôn nhân cơ hội quá nhỏ.

Thiên tướng tọa cung phu thê nữ mệnh cần phải thị thái dương, nam mệnh cần phải thị thái âm, nhất định phải miếu vượng, thấy cát, sau đó hôn nhân thủy mỹ mãn, nếu lạc hãm, hóa kị, thấy sát, thì hôn nhân không như ý, hoặc chủ tình cảm vỡ tan. Nữ mệnh lấy nhà kề kế thất làm nên.

Thiên tướng tọa cung phu thê cùng cái khác tinh diệu tọa cung phu thê bất đồng, cái khác tinh diệu, thấy phụ tá [đối tinh], liền không được chủ có lưỡng độ hôn nhân (lại thấy sát kị hình diệu cái thì làm thí dụ ngoại), mà thiên tướng hội [đối tinh] hoặc làm [đối tinh] sở giáp, lại hội một … khác [đối tinh], thì phản làm hai lần hôn nhân chinh nghiệm.

Nữ mệnh thiên tướng tọa cung phu thê, mừng nhất liêm trinh hóa lộc đồng độ, có thể lộc tồn, sau đó thủy làm [tài ấn giao điệt], cổ đại cho rằng vượng phu ích tí. Ở hiện đại, loại này cung phu thê nữ mệnh, tốt nhất nên cùng trượng phu hợp tạc sự nghiệp, hoặc chủ để ý trượng phu sự nghiệp.

Cổ nhân luận nữ mệnh, viết [thiên tướng hữu bật phúc đã tới], còn nói, [xương khúc xung phá, thị thiếp]. Cái này đều là thuyết cung mệnh, nhưng ở cung phu thê thì, mỗi cũng có đồng dạng chinh nghiệm. Riên chỉ [thiên tướng hữu bật], nhưng có nhà kề tính chất.

Thiên tướng ở cung phu thê, tối kỵ hỏa linh đồng độ, chủ cô độc. Hoặc vi phu thê tình duyên không được đầu, hoặc chủ ly dị.

Nam mệnh cung phu thê thiên tướng, nếu liêm trinh hóa lộc đồng độ, hoặc thấy lộc tồn, chủ có được thê tài, nhưng hiện đại lại thường thường chủ có được thê tử giúp đỡ sự nghiệp, thậm chí chủ để ý sự nghiệp của mình.

Thiên tướng ở cung phu thê, nếu có được hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, thì phối ngẫu nên tham chánh, hoặc nên ở xí nghiệp nhậm chức, nhưng không thích hợp từ thương.

Sửu mùi thiên tướng, tối ngại hỏa linh dương đà đồng độ, hỏa linh vưu kém. Mỗi chủ ở tại đại hạn cung phu thê thấy cự môn hoặc [đồng lương] thủ viên thì, luyến ái lũ gặp ngăn trở.

Sửu mùi thiên tướng tọa cung phu thê, đối cung [tử vi phá quân] làm tả hữu giáp, thì chủ đệ nhị độ hôn nhân ưu ở tại đệ nhất độ, năng lực có được phối ngẫu trợ giúp. Trừ phi từng cùng người có hôn nhân giải ước, ở chung ở riêng, hoặc hôn nhân từng kinh ngăn trở, bằng không mỗi chủ nhị độ nhân duyên.

Sửu mùi thiên tướng, lấy thiên cơ, cự môn, thái dương, [đồng lương] nhiều cung viên, làm vận hạn niên hạn cát hung khắc ứng với đầu mối then chốt.

Mão dậu thiên tướng, không chỉ không thích liêm trinh, tham lang hóa kị, mà lại tối ngại vũ khúc hóa kị, chủ phối ngẫu khốn cùng hoặc tai bệnh, thị sở hội Thiên phủ có lộc vô lộc, cùng sát diệu hội hợp tình hình mà định.

Mão dậu thiên tướng, nếu thấy sát kị, thường thường chủ phu thê nửa đường chia lìa.

Mão dậu thiên tướng làm [thái dương cự môn] cùng [thiên cơ thiên lương] sở giáp, tình hình so sánh cái khác cung viên làm phức tạp, cũng không hỉ thấy giáp cung tinh hóa kị, cho dù là thiên cơ hóa kị, cũng mỗi chủ phu thê ý thấy không hợp, các hoài dị tâm, rất có sát hình nhiều diệu cùng thiên tướng đồng độ, thì chủ chia lìa.

Mão dậu thiên tướng lấy [thái dương cự môn], [thiên cơ thiên lương], [thiên đồng thái âm] nhiều viên, làm cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

Tị hợi thiên tướng ở cung phu thê, mà chống đỡ cung vũ khúc có hay không cát hóa thành suy đoán then chốt. Nếu vũ khúc hóa kị, thì chủ phối ngẫu có ý định ngoại hoặc có tai bệnh, nhẹ thì ý thấy không hợp, nửa đường chia lìa. Nếu hóa quyền hóa lộc, thì nên [phu xướng phụ tùy].

Tị hợi thiên tướng nếu hội [tử vi tham lang] đa đào hoa, nữ mệnh phản chủ nên tác nhà kề kế thất, bằng không vị hôn phu dễ di tình biệt luyến. Nam mệnh thì chủ hôn tiền đa luyến ái, ăn no lịch tang thương mà sau có được tốt đẹp phụ.

Tị hợi thiên tướng, lấy [liêm trinh thất sát], thiên lương, cự môn các viên, làm cát hung khắc ứng với của đầu mối then chốt.

Phàm thiên tướng ở cung phu thê, đều nên kiêm thị sở hội Thiên phủ, cát thì cát, hung thì hung. Phủ kho vô lộc, thì không thích hợp phu thê hợp tác gây dựng sự nghiệp.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

夫妻宫主星

太阴在夫妻宫

女命丈夫个性温柔内向,聪明富同情心,易与异性接近.

入庙男命有贤内助,美貌之妻,娉婷贤淑,持家有方,见昌曲同宫主妻容姿秀丽。

无论男女皆主配偶离乡背井,与父母兄弟姊妹无缘。加六煞较有风波。

失辉宫位加煞,配偶早亡,庙旺宫位,配偶体贴。

太阳在夫妻宫

太阳女命夫贵显或受人景仰。 配偶终生可追求一目标。牺牲自己和给于他人,

男命 主妻能吃苦耐劳。 对配偶感情趋向平淡、自私、淡薄,若能安于平淡亦能白首偕老。

太阳旺则太太有男人心志,本身却为大男人主义,故太太虽强仍惧夫。

失辉、化忌、加煞,则夫妻每日如闹市,严重者有死别。所以太阳庙旺仍应迟婚,凶星聚反目无情多悖逆。

太阳天梁、太阳太阴、太阳巨门同宫,加吉星主和睦,如与凶星同宫主刑克。

紫微在夫妻宫

男命夫妻宫见紫微者,妻子有事业。若作家庭主妇,即多将其领导力发挥于家庭,甚至变成控制丈夫。

配偶贤德,有责任感,统治欲,但含有孤意,即自己会有被压制的感觉。

如命宫吉利(无六煞、化忌)尚能维持婚姻,否则有分居运。

紫微天相主少年美满夫妻,妻有责任。

紫微破军主刑克。

紫微贪狼主婚姻有小人及波折。

武曲在夫妻宫

武曲女命-妇夺夫权 宜晚婚,配偶不解风情,敢爱敢恨,果敢决断,

命宫不吉,又逢夫妻宫武曲加煞,一生中往往有数次婚姻,故宜晚婚。

男命 妻有男子之志,事必躬亲,女中豪杰,但性躁独断。

武曲贪狼或武曲七杀则夫妻双方刑克更重。

武曲化禄:配偶为财经要员。

武曲化权:配偶为武贵。

武曲化科:配偶名利双收。

武曲化忌:又加火星,主生离死别,半生孤独。

贪狼在夫妻宫

贪狼女命,夫为风流才子。婚前曾经波折

贪狼男命,妻为风尘中人,夫妻并防二度离异,感情不稳定.

贪狼加四煞有死别,应晚婚。

夫妻外貌引人,且有才艺。应酬多,欢乐场中谈生意,并懂交际方法。

配偶职业与文艺、娱乐、外交有关,即大众、文艺、酒色才气之结合,如设计、广告、作家、影剧、装潢、成衣、玩具、餐饮、宾馆等皆适合。

贪狼火铃同宫,更具突破性,皆应晚婚。

破军在夫妻宫

主夫妻意见多,初恋及早婚必难偕首。故凡以迟婚为宜。

配偶有正义感,责任心,晚婚好。

聚少离多。缺乏情调。个性不合。勉强成婚,或婚前有阻力。 洁癖嗜好。

破军武曲主刑克,感情波折早婚离异。

破军廉贞有离异机会。

廉贞在夫妻宫

主刑克,无人能免,廉贞陷地 男克三妻,女刑三夫。(喻多之意)

廉贞贪狼,廉贞七杀,则刑克严重。加六煞,则为生离死别。

廉贞独坐无六煞化忌,无论男女配偶皆有利于公职,并能有很高的地位,

廉贞天府,廉贞天相,廉贞禄存,则无刑克。

廉贞与红鸾、天喜、咸池、沐浴、天姚、化忌同坐,则配偶较宜从事娱乐、演艺,及与异性有关事业。

廉贞不喜与昌、曲、辅弼同坐夫妻宫,易有感情纠纷。

廉贞不喜与化忌、擎羊、陀罗、火星、铃星同坐夫妻宫,易有感情伤害。

廉贞、天魁、天钺同坐夫妻宫,可增配偶光彩。

廉贞、地空、地劫同坐夫妻宫,配偶有专才。

无论男女,外表皆漂亮,潇洒,但不失端庄,会了解人情世故,人际关系好,也有自己的处世原则。

巨门在夫妻宫

容易有感情波折。口舌、是非多。因好挑剔,多无理取闹。主配偶口才好.

巨门与禄存同宫,可得配偶相荫。

夫妻双方多从事以口为行业者,或是在是非较多的机构工作,则反而能减少夫妻间之磨擦及争执。

巨门六煞同宫,又六煞在命宫、福德宫均不吉,有离异。

巨门感情复杂,移情别恋严重,婚前波折。男有感情波折。离婚率比贪狼低有外桃花

天府在夫妻宫

配偶能力强,持家有道,擅理财,且妻为职业妇女为佳。

感情关系深厚,夫唱妇随,有时配偶有工作能力、抱负、远见,但亦能为家庭放弃个人理想

夫妻关系为亲上加亲型态,如亲戚关系,表兄妹,同事。同学,邻居或家居不远。

昔日旧识朋友,久别重逢而论及婚嫁。

天相在夫妻宫

夫唱妇随,配偶谨言慎行,配偶又有家庭责任,爱家居生活,热情诚恳,即具有理性及包容性。

夫妻关系为有亲上加亲型态,如亲戚关系,表兄妹,同事。同学,邻居或家居不远。

昔日旧识朋友,久别重逢而论及婚嫁。

七杀在夫妻宫

七杀女命比男命为佳。夫事业有成,有责任感。

男命七杀居夫妻宫,便主其妻具威仪,恶老虎是也。

夫妻间有距离,应多为闪电结婚者。配偶个性坚强,好胜心强。

七杀武曲,七杀廉贞主刑克。

七杀羊、铃,二度婚姻有波折。

七杀加四煞,男克三妻,女刑三夫,感情变化极大。

有与异国人士,不同省籍者通婚之可能,或夫妻年龄差距大,或聚少离多,或人生观不同。

天梁在夫妻宫

天梁女命配偶是管家郎,喜干涉家务。

男命娶贤妻,善理家务,有独撑家庭之能力,若职业妇女则偏文职工作。

天梁独坐夫妻宫,与文曲化科,皆主配偶表现杰出,如为民意代表或教育主管,或监督性质之清高工作。

婚姻曾经波折, 不论解除婚约或阻力,或延误婚期等困难,皆能化解。

如配偶事业受挫,身体健康不佳,意气用事,环境变化,只要无煞星同宫,亦皆能化解

见六煞则不利,古有三度花烛之论,今解为婚姻变化。

天机在夫妻宫

配偶与家人、亲戚不易相处,易生是非。夫妻感情纤细,有文艺才华。

配偶年龄相差较大,略带神经质(化忌带煞尤甚),易失眠、焦虑,神经系统脆弱。

天机巨门:口舌较严重,大限逢之亦是。

天机太阴:配偶美貌。

天机如有化忌、左辅、右弼、火、铃同宫时,或大限逢之,会真正变化。

配偶防职业不稳定,不理想或有投机性格。

天同在夫妻宫

天同女命,随和且外貌引人,容易接近异性或早婚,故晚婚最好,为男士追求对象。

天同女命会六煞,易为金屋藏娇对象。虽妾命者在名份上有所欠缺,但精神、物质上却很满意。

当然并非所有女命皆无正常婚姻,必须再配合命宫及福德宫及大限才能作断定。

天同夫妻宫皆主配年少之妻,或年长之夫。主中年易变化挫折。

因工作夫妻异地分居,生离死别,事业失败或因外遇而影响感情 。

天同男命配偶容貌美丽。

天同遇天魁天钺 妻子气质娴雅。

天同遇左辅右弼,妻子落落大方。

天同见文昌文曲,妻子妩媚动人。

【紫薇】夫妻宮之廉貞

2009-02-01 16:54

廉貞星坐落在夫妻宮的人,很早就會開始談戀愛,不過感情不順利,容易會有變化,夫妻容易聚少離多,因為觀念不同,意見不合,所以常常會有爭執,若能夠晚婚或是彼此的年齡差距大,方可減少不必要的衝突發生。

當廉貞星坐子、午宮時,與入廟天相星同宮,婚姻對象最好由他人介紹,配偶聰明能力強,夫妻之間容易起爭執,若能晚婚是較好的。

當廉貞星坐丑、未宮時,與入廟七殺星同宮,配偶的個性固執,衝勁十足,桃花多,人緣好,不過與另一伴容易有爭執的情況發生,這一點要特別注意。

當廉貞星坐寅、申宮時,為入廟獨坐,配偶的個性好強,以事業為重,婚姻常出狀況,夫妻之間若能聚少離多,方能維持婚姻的美滿。

當廉貞星坐卯、酉宮時,與落陷破軍同宮,婚事常會遭到親友的反對,而夫妻之間也常幊巢恍荩意見不合,婚姻容易有變化,最好能晚婚,才能減輕此狀況。

當廉貞星坐辰、戌宮時,與入廟天府星同宮,配偶學習能力強,有責任感又聰明,婚姻算順利,但有時候還是會意見不合,若能晚婚則吉。

當廉貞星坐巳、亥宮時,與落陷貪狼星同宮,兩者皆為桃花星,因此即使婚後,另一伴也容易向外發展,最好能夠常常溝通,做心靈上的交流,才能增進夫妻之間的情感。
紫薇】夫妻宮之天同

2009-02-01 16:53

天同星坐落在夫妻宮的人,配偶本身聰明,個性溫柔體貼,不管年紀多大,始終保有赤子之心,如果三方四正未遇煞或是化忌,則夫妻之間的感情很好。

當天同星坐子、午宮時,與太陰星同宮,配偶開朗活潑,人緣好,桃花重,容易有感情上的困擾,所以適合晚婚。

當天同星坐丑、未宮時,與巨門星同宮,配偶個性溫順,早年夫妻之間志趣不同,容易產生問題,宜聚少離多,或是多培養共同的興趣,晚年婚姻就會比較恩愛。

當天同星坐寅、申宮時,與天梁星同宮,配偶俊美,能力很好,常保有赤子之心,易早婚,夫妻之間的情感好,生活也多采多姿。

當天同星坐卯、酉宮時,與平勢獨坐,配偶長得不錯,也溫柔體貼,夫妻感情還算不錯,不過中年以後,感情容易產生變化,會有孤獨感的情況發生。

當天同星坐辰、戌宮時,為平勢獨坐,這個位置屬於天羅地網,因此感情上容易失敗,或是很難有心目中理想的對象,所以適合晚婚或是夫妻彼此聚少離多。

當天同星坐巳、亥宮時,為入廟獨坐,配偶的外表長得不錯,異性緣好,自己本身也喜歡向外發展,因此常常造成夫妻感情的問題,而且彼此的觀念理念不同,也造成溝通上的困難,若能常常相互溝通了解,才能減少衝突的發生。

紫薇】夫妻宮之武曲

2009-02-01 16:52

武曲星坐落在夫妻宮的人,配偶的個性比較急,有時容易暴怒,常常會在爭執中,出口傷害對方,所以若能晚婚或是夫妻聚少離多,方能減少衝突的狀況發生。另外配偶本身事業心強,權力慾望重,掌控慾強,所以凡事都會親力親為,有時連家裡大小瑣碎的事情都會干涉,因此造成彼此的不愉快,所以最好能事先溝通好,才不會影響彼此之間的感情。

當武曲星坐子、午宮時,與天府星同宮,配偶個性穩重內斂,本身很有才能,能有不錯的工作,不過比較不會營造生活情趣,生活中會有些沉悶,若能好好溝通,彼此作協調,相信婚姻也能夠美滿。

當武曲星坐丑、未宮時,與貪狼星同宮,配偶聰明活潑,擅長交際,婚姻關係一開始會比較波折,不過經歷各項挫折磨練之後,夫妻之間的情感就會比較穩定。

當武曲星坐寅、申宮時,與天相星同宮,配偶幽默風趣,重視個人的享受,聰明人際關係好,雖然婚姻過程中難免有些波折,倘若能互相禮讓尊重,必能減少衝突狀況發生。

當武曲星坐卯、酉宮時,與七殺星同宮,配偶個性剛烈倔強,容易把自己內心的情感隱藏起來,因此夫妻感情不睦,最好能夠晚婚。

當武曲星坐辰、戌宮時,為入廟獨坐,配偶個性剛烈,權力慾望重,喜歡外出活動,夫妻容易溝通不良,所以仍舊適合晚婚。

當武曲星坐巳、亥宮時,與破軍同宮,配偶個性孤傲,不容易相處,缺乏情感上的交流,最好能夠聚少離多,或是年齡差距大,則才能改善彼此之間的關係

【紫薇】夫妻宮之太陽

2009-02-01 16:50

太陽星坐落在夫妻宮的人,配偶熱情大方,事業心強,因此相當積極向上,不過個性比較好強倔強,夫妻之間容易爭吵,造成感情上的隔閡,如果能減少相處的機會,反而能夠享受小別勝新婚的喜悅,進而增進夫妻之間的情感。

當太陽星坐子、午宮時,為獨坐,在子是落陷的位置,配偶做事情容易虎頭蛇尾,因此常造成夫妻間的衝突,因此若能晚婚,則較吉;而午是廟旺的位置,配偶個性活潑,工作能力強,但也因為外緣好,而忽略對家庭的照顧。

當太陽星坐丑、未宮時,與太陰同宮,配偶情緒多變,可能會有婆媳或岳婿上的問題,因此若能在婚前多些波折困難,則有助於婚後的幸福美滿。

當太陽星坐寅、申宮時,與巨門星同宮,太陽星能減輕巨門星的是非,雖然偶而夫妻之間會有小口角,不過不致於會傷了夫妻間的情感。

當太陽星坐卯、酉宮時,與天梁同宮,太陽星的霸道與天梁星的固執,就像公司中的上司與下屬一樣,容易造成婚姻之間的不協調,意見上的衝突,因此若能晚婚,或是夫妻彼此的年齡差距大,則能減少問題發生。

當太陽星坐辰、戌宮時,為獨坐,在戌是不得利的位置,配偶的猜忌心重,不願意忍讓,所以若能晚婚則較好,而辰是廟旺的位置,如果未遇其他煞星,則夫妻之間的感情很好,能夠白頭偕老。

當太陽星坐巳、亥宮時,為獨坐,在亥是落陷的位置,配偶事業上容易遇到困難,最好能學得一技之長在身,且晚婚較宜,而巳是廟旺的位置,是不錯的位置,雖然婚姻中難免枯燥乏味,但仍舊可白頭偕老。

【紫薇】夫妻宮之天機

2009-02-01 16:49

天機星坐落在夫妻宮的人,配偶想法創新,常有特別的點子及想法,口才很不錯,反應也很快,因此人緣相當不錯。因為心思細膩,所以容易多愁善感,鑽牛角尖,而造成夫妻之間的一些不必要的誤會。

當天機星坐子、午宮時,為入廟獨坐,配偶本身最能發揮天機星的特質,心地善良而且很孝順,喜歡新鮮特別的事物,也喜愛學習各類的事物,是不錯的位置。

當天機星坐丑、未宮時,為落陷獨坐,仍舊俱有天機星該有的特質,不過,因為是落陷的狀況,所以配偶更容易固執己見,愛鑽牛角尖,感情上比較自私,所以夫妻間的年齡差距大或是婚前的感情波折較大,比較能有美滿的婚姻。

當天機星坐寅、申宮時,則與太陰星同宮,配偶溫柔體貼,人緣佳,不過容易虛榮,桃花也比較重,造成婚姻感情不順遂。

當天機星坐卯、酉宮時,則與巨門星同宮,配偶聰明,企圖心強,不過缺乏耐心,不利於婚姻上的經營,若能晚婚則可以將衝突降低。

當天機星坐辰、戌宮時,則與天梁星同宮,配偶聰明,熱心助人,有長輩緣,不過生活上容易呆板缺乏情趣,若能晚婚,或是培養共同的興趣則較佳。

當天機星坐巳、亥宮時,為平勢獨坐,配偶聰明,對父母很孝順,異性緣好,因此一生桃花不斷,但這往往是造成夫妻衝突的原因,所以仍舊適合晚婚,或彼此的年齡差距大,則較有利。

【紫薇】夫妻宮之紫薇

2009-02-01 16:48

紫微星坐落在夫妻宮的人,他們配偶的思想很成熟、溫柔體貼、氣質優雅、很有責任感、事業企圖心強,不過也因為配偶的能力太好,常常容易會有受對方支配及命令的感覺,造成彼此之間的隔閡,若能相互尊重、相互體諒,或是培養共同的興趣,這樣便可增添婚後家庭生活的情趣。

當紫微星坐子、午宮時,則其為獨坐,配偶的個性獨立,容易自以為是,聽不下別人的意見,因此如果雙方彼此的年齡差距大,或是從事共同的興趣,便可減少衝突的發生。

當紫微星坐丑、未宮時,則與破軍星同宮,配偶具有開創的能力及衝勁,不過因太重理智缺乏情趣,容易會有摩擦的情況發生,所以若能聚少離多,或配偶年齡稍長,則可避免婚姻破裂的狀況發生。

當紫微星坐寅、申宮時,則與天府星同宮,配偶相當聰明,有才氣,人際關係良好,但容易犯桃花,所以適合晚婚,好讓彼此的心智成熟。

當紫微星坐卯、酉宮時,則與貪狼星同宮,配偶口才佳,聰明有機智,喜歡浪漫及多采多姿的生活,因而容易有感情方面的問題,因此,若能晚婚則較佳。

當紫微星坐辰、戌宮時,則與天相星同宮,配偶容易不安於現狀,想要有所突破,積極進取,因此,同樣是如果能晚婚則較有利。

當紫微星坐巳、亥宮時,則與七殺星同宮,配偶有旺盛的企圖心,肯吃苦耐勞,不過容易大起大落,中年之後才會有不錯的成就,因此若能晚婚,則可減少不必要的摩擦。

【紫薇】夫妻宮之七殺

2009-02-01 15:27

七殺星坐落在夫妻宮的人,感情狀況不穩定,一路上受到種種的阻礙,可能閃電結婚或離婚,夫妻之間的關係波折不斷,所以若能晚婚,讓彼此的心智成熟,或是培養共同的興趣,才能讓婚姻生活長長久久。

當七殺星坐子、午宮時,為旺勢獨坐,配偶的興趣及生活習慣等等,都會跟自己迥然不同,因此最好能晚婚或是聚少離多,才能減輕爭執的場面。

當七殺星坐丑、未宮時,與廉貞星同宮,配偶的個性固執,衝勁十足,桃花多,人緣好,不過與另一伴容易有爭執的情況發生,這一點要特別注意。

當七殺星坐寅、申宮時,為入廟獨坐,配偶個性獨立自主,婚後夫妻關係很難親密,容易有同床異夢的現象,因此若能晚婚或是將重心放在事業上,方能減少夫妻間的衝突。

當七殺星坐卯、酉宮時,與武曲星同宮,配偶個性剛烈倔強,容易把自己內心的情感隱藏起來,因此夫妻感情不睦,最好能夠晚婚。

當七殺星坐辰、戌宮時,為入廟獨坐,也是天羅地網宮,因此婚姻感情需經歷困難挫折,才能得到善果,適合晚婚,可為婚姻關係加分。

當七殺星坐巳、亥宮時,則與紫微星同宮,配偶有旺盛的企圖心,肯吃苦耐勞,不過容易大起大落,中年之後才會有不錯的成就,因此若能晚婚,則可減少不必要的摩擦。

七杀为将星。不见四化,无禄权科忌,所以本身就带有化忌的色彩。(天府也不见禄权科忌,但是本身带有化禄的特性。当然,中州派天府化科。)所以七杀带有吊臂独行的特点。在夫妻宫甚难谐美。

七杀为权威之星,所以三方不适合再见天刑,化权之星,否则绝对无情。尤其不喜见铃星,因为七杀为阴金但是带有火之特性,若再有铃星煎熬,遍增加了消磨和苍凉的意味。于夫妻宫而言,早婚必离,而且波折非常大,非当事人难以明了。

一般来说,女命夫妻宫七杀优于男命,原因在于毕竟男人有权威,可以发展事业,而女命则太过于辛苦,并且很有可能是个母老虎。但是大多顾家,原因是对宫的天府。

无论男女,夫妻宫见七杀,配偶不适合赌博,投机这类行业,因为七杀主人生必有一次以上的重大打击,所以大忌投机行业。

由于七杀带有挫折的性质,因此不适合与煞忌同度。不宜行经巨门天机的星系,决主变动,再逢煞忌,变动就带有创伤性。

七杀夫妻宫,对方疑心病大,双方缺乏沟通。但是可以嫁给外国人,用语言的交流沟通不畅来应这点。

七杀喜化禄之星,主开展有成,但是不喜见禄存,为进退犹豫。(五行生克,不讲,记住就行了)

一般来说,在第三个大限结婚。如果第三个大限是巨门太阳,很大可能和异族通婚。紫微七杀在夫妻宫,命宫在丑,到第四个大限很大可能嫁外国人,最少是一个离自己非常非常远的人。

七杀在夫妻宫,夫妻表面和谐,内里不满。也许是丈夫钟情于另外一个人,也许是自己心有他属。但是也不算太差,最少双方有责任感,愿意一起经营婚姻。

紫微

子午宫紫微独坐,百官朝拱,则配偶得力,地位高,主观亦强。若为[在野]或[无道]之格局,则主配偶性格蛮横。

子午紫微而偏于精神者,主配偶有支配自己的倾向,偏于物质者,主配偶时而支配自己的钱财。如星系结构吉,则为良好的支配,反之,则每因配偶的支配,而弄到自身破败或伤害感情。

子午紫微,逢武曲化忌,再行廉贞化忌之年,主感情破裂,逢廉贞化忌,再行武曲化忌之年,主无夫妻生活。

子午紫微,重精神者,于经行[天同巨门]之年,往往易生感情变化,重物质者,于经行破军及[武曲天相]之年,亦易生变化。一般而言,女命不喜行[太阳天梁]而太阳化忌,男命不喜行太阴在巳宫化忌。

子午紫微,对宫贪狼为[泛水桃花],行至[天同巨门]易生苦恋,行至[太阳天梁]则易与配偶别离。

丑未[紫破],一般不利居夫妻宫。即使本质安定,亦主婚前有波折,若动荡昔,则每易异离。

丑未[紫破],最不宜见辅佐[单星],每主有第三者介入。

丑未[紫破]本质安定者,经行煞忌刑耗空劫重重之大运流年,主配偶有灾病,或事业倾败。原局[紫破]动荡,经行此等宫垣,则每主生离死别。一一此等宫垣,以[紫破]、[廉贪]、[同梁]、巨门坐守者最为吃紧。

丑未[紫破]会廉贞化禄、贪狼化禄,又见桃花者,每易有婚外感情,更见虚耗,则配偶且有不良嗜好。每于再行[紫破]之年出事。

寅申宫[紫府]同度,若无辅佐诸曜(或有,而所见者多[单星]),或府库[空露],则防于贪狼、破军、巨门大运,婚姻发生变化。此等宫垣,见煞忌空劫即为生变之兆。

寅申宫[紫府],必须见辅佐对星者,然后主白头偕老。唯若禄存同度,仍主配偶自私,有支配欲。

寅申[紫府],天寿同度,男命宜小配,女命宜长配。

寅申[紫府]而倾向于进取性者,居夫妻宫并不主配偶有进取心,反主易生外心,其生外心之年,多为[廉相]、天同、天机三垣。

卯酉宫[紫贪]须分别物欲或情欲的本质。物欲[紫贪]主配偶进取,情欲者则婚前因多波折,婚后亦每易生外心。

卯酉[紫贪]又见昌曲,每主非礼成婚([紫破]则见辅弼),但可免生离死别之克。唯与廉贞化禄会者,配偶不顾家室,与廉贞化忌会者,配偶聪明而易丧志,且善找寻刺激。

[紫贪]见吉,不可作[桃花犯主]看,亦主夫妻可以合作创业,唯必须以配偶为事业主体。

卯酉[紫贪],凶者以经行巨门、廉杀、武破、太阳坐守宫垣为克应之年。

辰戌[紫相],男命配妻宜年小(可小十二年以上),女命配夫宜年长(八年至十二年)。若[紫相]无情者,尤须夫妻年龄有差距始可弥补,否则主生离。

辰戌[紫相],以与曾结婚或同居的人结合为宜,见辅佐[单星]者尤然。

辰戌[紫相]无情,虽夫妻感情不变,仍防配偶突生疾患。见大运流年夫妻宫迭冲煞忌之年克应。

辰戌[紫相]有情,见辅弼吉曜,利夫妻合作创业,谓之夫唱妇随,可以发达兴家,然仍各怀自私之心。

辰戌[紫相],吉者以[阴阳]、[武府]、破军、七杀为克应之年,凶者以[武府]、破军、天梁为克应之年。

巳亥[紫杀]一般均主配偶弄权,若见辅佐吉曜,则配偶事业广大,唯易与自身会少离多,或同居一宅但关系却疏远。

巳亥[紫杀],见[火贪]、[铃贪],不见桃花,主配偶突然发迹,见桃花,主配偶感情突生变化。

[紫杀]在夫妻宫以迟婚为宜。

巳亥[紫杀],吉者以[武贪]、财荫夹的天相、[廉破]为克应之年,凶者以[同阴]、刑忌夹的天相或再经行[紫杀]为克应之年。

[紫破]及[紫杀]必须见[百官朝拱],又不见辅佐单星,然后始主婚姻吉利。[紫破]且主夫妻可以合作创业,白手兴家。唯[紫相]始终有缺点,夫妻年龄有大差距,然后始可适应忍让。

[紫破]、[紫相]皆宜配偶年龄有大差距。唯男命配年长二三年之妻,女命配年少二三年之夫,亦作大差距看。

男命夫妻宫见紫微者,不论在何宫度,皆宜妻子有事业。若作家庭主妇,即多将其领导力发挥于家庭,甚至变成控制丈夫。

女命夫妻宫见紫微者,若[在野]或[无道],必须迟至三十岁后始可发展感情,若早婚,反易生挫折,且会受拖累。见[百官朝拱]而无[单星],始主丈夫得志

– 龙采风 2009-03-02 08:06:36

天机

子午天机独坐,对宫巨门,稍带煞曜即主夫妻貌合神离。若天机化忌或巨门化忌,则夫妻因性格不合或不满客观环境,时生改变之心。若巨门化忌者,虽离异仍难求满意对象。

子午天机化忌,夫妻各怀机心,再见煞,则往往于[同梁]或[廉贪]宫度发生事端,再婚即多满意。一一唯须注意,天机化忌而火铃空劫同度者,再婚亦仍不佳。

子午天机见天同化禄者吉,主夫妇白手兴家。若天同化忌,则主离多会少。

子午天机见吉,不怕行太阴、太阳限,若见煞忌,行太阴、太阳限、亦主口舌纷扰。

子午天机以[同梁]星系最为关键,见火铃主恶性分离,见禄马主良性分离,见煞忌亦主离异。若见禄权科会,则夫妻可以白头。但若同时见巨门化忌,则仍须自我克制。

丑未天机独坐,对宫为天梁,于夫妻宫有所不宜,多主早婚而离异,或虽迟婚,但婚前却经多次恋爱挫折,见空劫者尤然。

丑未天机最怕陀罗同度,不但婚迟,而且多误良缘,反与性格不投的人结合,由是滋生不满。

丑未宫天机吉化,无煞者尚可,有煞,虽吉化亦不意味姻缘美满。以年龄有差距,或妻子年龄反比丈夫大者为宜,始能偕白首。

丑未天机,以婚前饱经挫折,或婚前有风波阻碍者为佳。若婚前顺利,则婚后反易会少离多,或貌合神离。

丑未天机,不宜经行宫垣见太阳化忌,太阴化忌。大致而言,以[廉相]、巨门、天同宫垣为吉凶枢纽。

寅申宫[天机太阴],男命优于女命。男命夫妻宫见[机月],主妻子美容,且能内助,女命则反要防丈夫易受异性垂青。

寅申宫[机月],若情绪化过甚,则易引起婚姻波折,如配偶移情别恋之类。

寅申宫[机月]会天同化忌,会空劫、阴煞、天虚、大耗等曜,主配偶心志卑弱,或过份敏感,由是亦易发生婚姻风波。

寅申[机月]以太阳、天梁、天同、巨门四垣为吉凶之枢纽。

卯酉宫[天机巨门],必须见禄,然后夫妻始偕白发。但火铃同度则成破格,主始则和谐,终亦成冰炭。以天同、天梁宫垣为克应之期。

卯酉宫[天机巨门],以订婚后即有风波,经历风波始偕连理者为宜,否则婚后多变故。若天机化忌,主易与有家室的人恋爱,若巨门化忌,则更多感情上的隐衷,见煞,主二婚。

女命夫妻宫不宜[机巨]。古人说,[天机巨门为破荡],虽指命宫,在夫妻宫者亦然。见火铃或陀罗与天同同度,即非一婚之命。

卯酉宫[机巨],常以[武曲天府]为关键,化禄化忌均生变化。男女命均易为有家室的人追求,由是产生感情困扰。

辰戌宫[天机天梁]同度,主迟婚,或婚前有恋爱风波,否则生离。

辰戌宫[天机天梁],见吉曜会合,配夫宜年长,配妻宜小六年以上,则夫妻白头偕老,亦主婚前一度离别,再见面始偕连理。

[机梁]在辰,见煞,行至未垣大限夫妻宫,易受有家室者追求,在戌见煞,行至丑垣大限夫妻宫亦然,见陀罗、铃星者,则弄至多角风波。各方面当事之困扰,难以分解。

辰戌宫[机梁]以[武贪]宫垣为枢纽,化吉或吉会而不见桃花者,尚可以平安无事。若化忌,则主夫妻感情变化,化吉而见桃花,亦主夫妻伦常有变。

巳亥宫天机,在亥宫者,妻子相貌普通,在巳宫者则主美容,此乃视太阴庙陷而作分别。

巳亥天机见昌曲,再同会桃花诸曜,主配偶易为别人追求。故若更见煞忌刑曜,则主夫妻中道分张。

巳亥天机有吉化,见辅弼、魁钺,则主配偶文秀,且能创建事业。

巳亥天机若会天同化禄,巨门化忌,则自己于婚后易移情别恋。女命,会太阳化忌,见煞,主与配偶生离。

巳亥天机以[太阳天梁]、[天同巨门]、破军诸垣,为吉凶克应之枢纽。

天机在夫妻宫者,基本上不利。唯与太阴相对或同度的情形下,见吉曜,然后始主谐美。

天机在夫妻宫最不喜天同或巨门化忌,均主感情困扰,古代以此为婢妾女命

– 龙采风 2009-03-02 08:07:04

太阳

太阳在子,主配偶性情多挑剔,见火铃者尤甚。若空劫同度,则往往迟婚,或虽有婚约而难以结合。太阳化忌而有空劫同度,则女命主早寡,有吉曜同时会合,亦主生离。唯禄马度于申宫,太阳化禄,则主姻缘在于异域,仍以迟婚为宜。

女命夫妻宫太阳在子化忌,大限命宫行至子垣,往往婚姻不利,或主生离,或受感情困扰,影响深远,夜生人尤甚。

男命夫妻宫太阳在子化忌,三十后即易生感情变化,夜生人尤甚。

太阳在子,得[百官朝拱],女命虽主丈夫富贵,唯亦有名无实,夜生人尤甚。男命则妻子有事业,不顾家室。

太阳在子,一般不宜行巨门、[武破]二垣,即使吉星汇集,亦多不如意。

太阳在午,主配偶贤明,有责任感,见煞曜同度,则日夜在外奔忙,少家室之乐,倘空劫同度,亦以迟婚为宜。太阳化忌,女命不宜早婚,但往往多男女应酬约会。唯天马于寅宫,太阳化禄,则于夫妻宫行至天同坐守之垣时亦主姻缘在异域。

女命夫妻宫太阳在午化忌,亦不宜大限命宫行至午垣,主感情易生困扰,且易为异性所累。

男命夫妻富太阳在午化忌,有煞,三十后岁易生感情变化。

女命太阳在午,会辅佐诸曜,主夫婿贵显。男命,古代主因妻得贵,在现代,妇女有自己事业,亦主妻子有良好事业。

太阳在午一般不喜行天同、[廉杀]二垣,稍见煞曜,婚姻即起波澜。

太阳在丑,[太阴太阳]同度,见吉,主妻子志凌丈夫,夜生人尤甚。若见煞忌刑同会,则因妻破家,轻则主因妻破财,亦夜生人尤甚。若在女命,见吉反主夫婿深,夜生人更吉,见煞忌刑重者,则主夫妇互相参商。

[太阳太阴]在丑,见火铃,主亲家不和,或主夫妻年龄学历等不相称。

男命夫妻宫[阴阳]在丑,若太阴化忌,则易与妻家女眷不和。见煞,妻多灾病,或妻破财。见吉,或太阴化禄,则主得妻家助力,一般主得内助。

女命夫妻宫[阴阳]在丑,若太阳化忌,主夫多灾病,煞重,则见刑克,否则生离。因太阴化忌亦不吉,主夫多灾病而致自身不安。

太阳在未,亦[太阴太阳]同度,与在丑宫大致同一意义。唯在丑宫者较利男命,在未宫者较利女命。

丑未宫[阴阳],以天同、天梁、[天机巨门]宫垣,为吉凶克应的枢纽。

太阳在寅,[太阳巨门]同度,见太阳化禄、化权、或太阳化忌而无火铃,均主异族通婚。若在申宫,则化忌者不是。

[太阳巨门]以不见煞为佳,否则经行至[机梁]、刑忌夹的天相、[同阴]各垣,均易生事端,申宫又劣于寅宫。

[太阳巨门]见吉化,而[福德宫]不吉者,女命主离乡背井,嫁夫随夫,男命主入赘,或主与岳父岳母同住,而父母反别炊。

[太阳巨门]见煞,但不重,主夫妇意见参商。煞忌刑凑,则有生离死别之虞。

[太阳巨门]见辅佐诸吉,女命配夫显贵,男命宜妻子有独立事业,否则便多是非。

太阳在卯酉,[太阳天梁]同度,以卯宫优于酉宫。

[太阳天梁]见吉,主夫妻年龄有差距,或主妻子长于丈夫。见天寿,差距尤大。

[太阳天梁]见煞忌,主夫妻生离死别,或主配偶因事业关系,长期在外。一般以迟婚为宜。

[太阳天梁]在夫妻宫,主婚前有波折,或旧侣重逢而后结合。见昌曲(单星),则有两度婚姻。

[太阳天梁]必须见辅佐吉曜,然后始主夫妻匹配,白首偕老,唯婚前仍有波折,或婚后即有段一时期分别。

[阳梁]在[夫妻宫],以[天同巨门]、贪狼、[阳梁]各垣,为流年大运的枢纽。

太阳在辰,最不喜巨门化忌,主生离死别。化禄,则亦可能与异族通婚。

太阳在戌,巨门化忌者其不利性质更为严重,化禄不主异族通婚,但女命主受异族追求。

太阳在辰戌为夫妻宫,命宫行至[紫破]大限,常主非礼成亲。

太阳在辰戌,见吉化吉曜,女命主夫婿富贵,唯在戌宫者常主有名无实。

太阳在辰戌,最不宜陀罗、火星同度,或擎羊、铃星同度,均主不能与结发夫妻同偕白首。唯在辰宫者,再婚则利。

太阳在辰戌,以巨门、天机、[天同天梁]各垣为吉凶克应之枢纽。

太阳在巳,优于太阳在亥,男女命皆如此。唯女命太阳在亥,见辅佐诸曜毕集,太阳又吉化者,主夫婿经历艰辛而成大业。若见昌曲、左右单星,则为二嫁之命,再嫁始为完美。

太阳在巳,见煞化忌,女命大限夫妻宫行至[紫府]守垣,或太阴守垣,皆不主吉利。

太阳在亥,见煞化忌,男命不宜早婚。行至[紫府]大限主无媒苟合,但感情终成水火。女命,则夫妻宫行于天同守垣之大限,往往亦生事端。

太阳在巳亥二垣,纵见吉,亦主婚前恋爱波折。

太阳在巳亥,见辅佐诸曜对星齐备,又为[百官朝拱]之局,男命主因妻得贵。命宫有火星、铃星,亦主入赘,或与岳父岳母同住,而父母反别炊。

太阳在巳亥最嫌巨门化忌,则夫妻性格、家世、学识均不匹配,且是非口舌连连。配偶如为[口舌生财](如教师、推销),或[是非生财](如律师、警察)者,则较吉。

一般而言,凡太阳在夫妻宫,最不喜化忌,无论男女,均主与原配生离死别。

凡太阳在夫妻宫见火铃,初时感情深厚,久后即如水火。

女命夫妻宫太阳落陷,化忌,以三十后结婚,且无正式婚礼者为宜。

女命夫妻宫太阳落陷化忌,行至大限夫妻宫会照太阳,流煞冲并,主因夫婿伤心落泪,或主遭人遗弃。

女命夜生人一般不宜夫妻宫见太阳。虽吉亦虚,稍带桃花,夫婿即易生异心

– 龙采风 2009-03-02 08:07:30

武曲

子午宫[武曲天府],必须见禄始主婚姻谐美,又以会廉贞化禄为佳,若武曲化禄,男命嫌妻子太能干,夺去丈夫光芒。倘七杀与禄存同度拱照,则[妇夺夫权]的情形更严重。男命,若命宫有火铃,主入赘岳家。

子午宫[武府],若武曲化忌,女命主婚姻生活中断,其原因,或为丈夫有病,或为丈夫移情别恋。男命主夫妻生离,倘更多煞曜会合,则为再婚之命。

子午宫[武府],若见辅佐诸曜,男女皆主为有家室者追求。见辅佐[单星],则为再婚之命。桃花诸曜同会,则再婚后仍受有家室的人追求。女命尤甚。

子午宫[武府],以破军、[紫相]、天同、[机巨]等宫垣,为吉凶克应的枢纽。

丑未宫[武曲贪狼],与火铃同度,主感情始热终冷。若桃花诸曜齐集,则主婚前婚后皆有感情纷扰。

丑未宫[武曲贪狼],一般主配偶吝啬,以钱财为重,时思左右配偶的财权。禄存或化禄照会则不是,主夫婿富足,或妻子能凭自力经营。

丑未[武贪]化忌,主因配偶破财。见科文诸曜或见桃花,则主移情别恋,见火铃空劫,则主无闺房之乐,或主再婚。

[武贪]在夫妻宫,以[机梁]、[同阴]所在宫垣,为推断吉凶之关键。武曲化忌者,女命,尤以夫妻宫见[机梁](借入对宫)以定夫婿吉凶。

寅申宫[武曲天相],须刚柔并济然后始主婚姻完美。若见左辅右弼,则更主夫妻间有助力。

寅申[武相],过刚则夫妻姻缘不到头(男命更主受妻子支配左右),过柔则可能受配偶之拖累,皆非美局。见火铃夹、羊陀夹者,其不利程度更甚。唯若火铃夹而对宫有禄马,则主配偶奔波劳禄,或自身奔波,以致会少离多。

寅申[武相],见桃花诸曜,及辅佐[单星]时,每主婚后仍易与已婚的人相恋。若为[刑忌夹印],更陷于感情的泥沼不能自拔。若为[财荫夹印],则主其恋爱有倚赖对方的性质。

寅申宫[武相],以[太阳天梁]、[天同巨门]及[武相]本身为吉凶之枢纽。

卯酉宫[武曲七杀],每宜迟婚,否则婚姻多悔吝,坐酉宫者尤甚。盖卯宫者,太阳在辰为庙旺,太阴在戌宫亦为庙旺,在酉宫,则太阳在戌,太阴在辰,皆落陷宫,故酉不如卯(视婚姻,除[夫妻宫]外,亦须兼视太阴太阳之庙旺利陷)。

卯酉宫[武曲七杀],若武曲化忌,或会廉贞化忌,更见四煞空劫交集于三方四正,主配偶遭逢意外,或因配偶遭逢意外,或因配偶招破败。出事之期,每在武曲、廉贞迭忌,或羊陀迭并之年。论大限,则以借星[廉贪]或天相限内。

卯酉宫[武曲七杀],本宫不见煞,而三方见煞,则主配偶风霜雨露,在外飘流。见火铃,或见天马者尤确。倘更见辅佐诸吉,则配偶宜武职。见火星天厨同度,或破军得禄见火星,则配偶宜经营饮食业。

卯酉[武杀],亦主配偶性刚。凡[夫妻宫]见[武杀],[福德宫]必为[紫微破军],故主配偶性格刚烈,往往难以调和。能否调和,只视[廉贪]一组星系,必须带感情色彩,然后可以调和。若偏重于物欲,则难免夫妻彼此皆欲控制对方。在这种情形下,命宫带桃花,并不主夫妻难以白头偕老。

卯酉[武杀]最不宜火星陀罗同度,主再婚。见昌曲[单星]或化忌,主无正式婚礼成亲。煞重,武曲化忌,丈夫有隐疾,或有肺病。

辰戌宫武曲独坐,宜迟婚。火铃同度,主仓卒成婚。见吉化吉曜,则配偶精明能干。见煞忌刑曜,主夫妻生离死别,煞轻者,主因配偶破财。

辰戌宫武曲,会对宫贪狼火星或铃星,主多热恋,但亦多感情挫折。天姚同度者更甚。

辰宫武曲优于戌宫,视太阳太阴庙陷可知。

辰戌武曲克害较少。唯大限行至破军、七杀宫垣,见煞忌刑凑者,亦主有克害。

辰戌武曲,以破军、七杀、天梁、巨门各垣为吉凶克应之枢纽。

巳亥宫[武破]见煞忌刑曜,婚姻必不利,以迟婚为宜,否则亦主再婚,且系偏房继室。尤不宜火铃空劫同度,往往多怨偶。

巳亥宫[武破]见吉化、吉曜,则主配偶精明,但自身仍受配偶控制。

若[武破]与禄马同度,或与禄马拱照,则主夫妻各处一方,会少离多。火铃或空劫同度者,夫妻有名无实。

巳亥[武破]见吉化吉曜,七杀带禄来会,男命主因妻得财,女命主夫婿富贵。以巳宫较亥宫为佳。

巳亥[武破],以天同、巨门、天梁、太阳各宫垣,为吉凶克应之枢纽。

凡武曲在夫妻宫,文曲化忌同度,皆主无正式婚礼。若成[铃昌陀武]格局者,则婚姻必主破裂,甚至刑事克配偶。

– 龙采风 2009-03-02 08:07:58

天同

天同主白手兴家,即去尽现成事业而后自行兴创。将此层意义移入[夫妻宫],即为两度姻缘。尤其是在古代,婚姻必凭媒妁(等于[现成]),故天同在夫妻宫者多主纳妾(等于[自创])。在现代,往往为婚前曾与人同居或热恋,离散后再成夫妻。一一必须了解此重意义,然后始可作细节推断。

凡天同在夫妻宫,皆主配年少之妻,或年长之夫,以年龄相差八年为准,然后始可成结发,否则女命只宜偏房,此为趋避之道。

子午宫[天同太阴],男命主娶美妻,女命配夫亦风度翩翩。见科文诸曜,或桃花诸曜,主配偶受异性垂青。

[天同太阴]而太阴化忌,主再婚吉利,可偕白首,若天同化忌,则再婚亦不吉。会巨门化忌,多口舌,易离异。会太阳化忌,主妻子多疑,或丈夫多病。

[天同太阴]见禄,尤其是天同化禄、巨门化禄,主自身常生外向之心,见辅佐[单星]者,尤易发生婚外感情。

子午宫[天同太阴]见煞忌刑曜,主生离死别,或会少离多。以[太阳巨门]、[廉贞破军]、[天机天梁]三垣,为吉凶克应的枢纽。

丑未宫[天同巨门],见化忌、化禄,均易发生苦恋、畸恋、或单恋。唯巨门化忌,尚带口舌争吵的性质。

丑未[同巨],见辅佐吉曜,且系成对会入,然后婚姻始主稳定。若见[单星],则主两度或三度姻缘,曾同居,或解除婚约者可免。利迟婚,女命亦宜偏房继室。

丑未[同巨],于经行至[廉府]及[武相]会合的各宫垣,主与已婚的人恋爱,视桃花诸曜,或科文诸曜在何宫垣,即可确定。

丑未[同巨]在[夫妻宫],命宫为[阳梁昌禄]格者,卯宫优于酉宫,然均主配偶独立发展事业。故以不同行、不同机构者为宜,否则多口舌纷扰。

寅申宫[天同天梁],男命主离婚后得配美貌之妻,女命主再嫁事业优胜之夫。男宜小配,女宜长配的意义更加明显。若非再婚,则主夫妻因环境影响而离散,然后破镜重圆。

寅申宫[同梁],见辅佐[单星]者,必主再婚,见煞忌刑曜,则主夫妻徒具虚名,或见刑克。于廉贞化忌会武曲化忌的宫垣,克应配偶灾难丧祸,于太阳化忌会太阴化忌的宫垣,克应配偶生离。

卯酉天同独坐,对太阴,亦主配偶俊美,见吉化、吉曜,婚姻和美,尤以曾同居然后正式举行婚礼者为然。若煞忌刑凑会,则主两度或三度婚姻。女命以偏房继室为宜。

卯宫天同,会亥宫禄马,或酉宫天同,会巳宫禄马,火铃与天同同度,主因客观环境而致夫妻分离。

卯酉天同,见火铃、空劫,而有解神(年解、月解)、寡宿、大耗、天虚等杂曜同度,主夫妻有名无实。

男命夫妻宫为卯酉天同,亦不宜见天姚、阴煞、劫煞,主妻子有权术。

卯酉天同,以巨门、天梁、破军、[廉贞天相]为枢纽。

辰戌宫天同独坐,与巨门相对,情形大致与[天同巨门]相同。以天同、巨门宫垣,及天相、[廉杀]诸垣,为吉凶克应的枢纽。

辰戌宫天同见桃花诸曜,或科文诸曜,成[反背]之格,反主再婚胜于第一度婚姻。男命且主得妻财,或受岳家提拔而致事业有成。

巳亥宫天同独坐,与天梁相对,性质大致与[天同天梁]同。以[武曲天府]、[太阴太阳]、廉贞各垣,为吉凶克应的枢纽。

巳亥天同与禄马拱照或同度,均主夫妻会少离多,或主与配偶各居一方,见火铃尤确

– 龙采风 2009-03-02 08:08:31

廉贞

廉贞守夫妻宫,绝非善星,唯主生离多于死别。夫妻不和而能偕老,已经可算是良好的结果。若廉贞化忌,又迭其它正曜化忌,更见煞曜凑合,往往即为生离死别克应之期。

廉贞守夫妻宫最忌贪狼、破军,此为推算之大纲,更见煞忌,往往主三度婚姻。女命以偏房继室为宜,男命应不举行正式婚礼,则可趋避。

廉贞最忌火星同宫,即使见吉曜吉化,亦主因客观环境以致夫妇分居二地。

廉贞在夫妻宫,男命宜配年少之妻,女命宜配年长之夫。年龄差距由六年至十二年不等,甚至可在十二年以上。

子午[廉贞天相],与破军相对,性质不佳。即使有吉化、吉曜,亦主夫妻各怀己见,为己谋而不为配偶谋,以致彼此参商。

子午[廉相],擎羊同度或对拱,又见火铃或空劫,则主配偶有灾病。以七杀,[紫府]、破军、贪狼诸宫垣为克应之期。

子午[廉相],不宜见辅助诸曜[单星],亦为再婚之兆。克应之期,往往在昌曲化忌之运限流年。

子午[廉相],夫妻年龄差距在十二年以上者较佳,且宜见昌曲,主和美偕老。

丑未[廉贞七杀],只有当化禄、权、科齐全,且见辅佐对星的情况下,始主可偕白首,但人生仍有一段时间夫妇分离。

若[廉杀]见辅佐[单星],亦主再婚。见擎羊、陀罗同度,则主刑克。再婚克应之期,视天同、巨门、[武曲破军]诸宫垣,克应之期,则以[廉杀]迭冲化忌,在夫妻宫或田宅宫、或福德宫之期为准。

丑未[廉贞七杀],擎羊同度,或对拱,更见天刑,而不见辅佐[单星],不主克,不主离,仅主配偶受异性垂青。从事以接触异性为主的行业,即可适应。

寅申宫廉贞,会对宫[火贪]、[铃贪],主热恋,但感情易中断。若廉贞与昌曲同会,则夫妻能守礼,不致逾越。

寅申宫廉贞与火铃同度,主仓卒成婚。若再见天姚,则主先同居而后结婚。

寅申宫廉贞会刑忌夹的天相,女命主为偏房。

寅申廉贞煞忌重重,主再婚或三度婚姻。

寅申廉贞,每主与有家室者变爱,以会[武曲天府]宫垣,且见桃花、单见昌曲者,为克应之期。

寅申廉贞,以破军、贪狼、巳宫的天梁、巳宫的天同为吉凶克应的枢纽。

卯酉宫[廉贞破军]同度,破折的性质相当严重,纵有吉化及吉曜,亦主夫妻不和。

卯酉宫[廉贞破军],更见火铃同度,为祸最烈,主配偶意外,或主因配偶而有倾家。于推断大限夫妻宫时应详其发生之期,以及事件的性质。(如大限夫妻宫见[武贪]而武曲化忌,可能为倾家,见天同化忌,可能为遭逢意外。)

卯酉[廉破],见辅佐[单星]主再婚。见昌曲对星,又见桃花诸曜,则主移情别恋。唯再婚亦未见吉利,女命又主再婚无名份。

卯酉[廉破],以[武曲贪狼]、[天同太阴]、[天机天梁]、天相各垣,为吉凶克应的枢纽。

辰戌宫[廉贞天府],结构较为稳定,多主不和,不主克离。

辰戌[廉贞天府],亦主易受有家室者追求,尤其当所会的[武曲天相]为天同化忌,或巨门化忌相夹时,更易发生事端。若[廉府]会辅佐[单星],则常因此夫妻离异。

辰戌[廉府]而廉贞化忌,或会武曲化忌,更见煞刑空劫诸曜,亦主夫妻离异。唯男命主离婚后再娶貌美能干之妻,而与前妻藕断丝连。

辰戌[廉府],以本宫及[太阳天梁]、[武曲天相]、[天同巨门]各垣为枢纽。

巳亥[廉贪],会[紫破]、[武杀],性质非良,见吉化吉曜,亦主不美。见煞刑空劫诸曜,已主夫妻离异,或因桃色事件而经官动府。倘更逢化忌,则主刑克。

巳亥[廉贪]与火铃同度,主夫妻有名无实,或表面和好,而内心则各有隐衷。

巳亥[廉贪]见辅佐[单星],男女皆主两度姻缘,第二度优于前度。

巳亥[廉贪],借星安宫者,性质比原宫的[廉贪]更劣,并不主再婚优于第一度婚姻。

巳亥[廉贪]见禄马、火铃,亦主配偶因客观环境迁居异地。

巳亥[廉贪]与桃花同度,主配偶有艺术才能,唯婚姻亦易起裂痕。

巳亥[廉贪],以[紫微破军]、[武曲七杀]、[天同天梁]、巨门各垣,为运限年限之枢纽

– 龙采风 2009-03-02 08:08:57

天府

天府坐夫妻宫,称为善曜,即使会星曜恶,一般亦仅主生离,不主死别。倘星曜吉凶交集,即使生离亦不决绝,仍带藕断丝连。

天府未必要见煞忌刑曜始为不良,凡府库空露者,均主婚姻不良,男命主宠妾减妻,女命主作偏房继室。故男命宜配年少之妻,女命宜配年长之夫,即可趋避,或易彼此适应。

由于天府有调和夫妻关系的性质,所以凡夫妻宫会天府者,一般皆有减少其凶危,增其吉利的意味。唯府库[空露]则增其不利程度。

丑未天府独坐,见辅佐[单星],主自身常有外遇。见煞,则主会少离多,若对宫廉贞化忌,则主停妻再娶,府库空露,则主因配偶破耗。唯空露而见桃花,却主自身因色而致破败。

丑未天府,因借会[紫贪]而致迭见红鸾天喜、咸池大耗者,亦主有外宠(古代则为纳妾)。

丑未天府,以[武破]、天同、巨门、太阳、天梁各垣,为吉凶克应之期。

卯酉宫天府独坐,只需府库不空露,所会的天相不为刑忌所夹,不会廉贞化忌或贪狼化忌,婚姻即完美,否则男命主有外遇,或因配偶破财,女命则主为偏房继室。

因对宫[武杀]落陷的关系,酉宫天府不如卯宫,稍见煞曜即主两度姻缘,若煞刑诸曜同度尤确。

卯酉宫天府会吉,见吉化,男女皆主美配,感情既佳,又能互相扶助。

卯酉宫天府,若见桃花诸曜,亦主与已婚的人恋爱,见辅佐[单星]尤确。

卯酉宫天府,以[紫破]、[廉贪]、天相各垣,为吉凶克应的枢纽。

巳亥宫天府,性质较卯酉尤佳,由于对宫为[紫杀],主配偶精明能干。

巳亥天府见煞忌刑曜,亦主宠妾减妻,唯与原配仍藕断丝连,女命宜偏房继室。

巳亥宫天府会财荫夹的天相,主夫妻助力,刑忌夹者,则配偶体弱,因病破财。

巳亥天府与陀罗同度,府库空露,亦主自寻烦恼,或主配偶有病。

巳亥天府见吉化吉曜者,夫妻佳且和美。

巳亥天府,以[太阳巨门]、[天同太阴]、天相各宫垣,为吉凶克应的运限年限。

– 龙采风 2009-03-02 08:09:25

太阴

太阴守夫妻宫,文昌文曲同度相会,主夫凭妻贵,亦主妻子貌美贤慧。古人说:[太阴同昌曲于妻宫,蟾宫折桂之荣],现代已未必克应。有禄同度者,主因妻得财。

太阴守夫妻宫,见煞忌,女命日生人,而太阴又化忌星者,始主夫婿灾病。男命则主与妻子不同心,或为妻室所累。

太阴昌曲更见桃花,主配偶易受异性垂青,以经营多接触异性的行业为宜。

太阴与火铃、空劫同度,亦主夫妻生离。

男命夫妻宫太阴,会天同,或与煞曜同度,均主貌美,与昌曲同度相会,则美而福薄。太阴落陷,夜生人主妻美。

太阴守夫妻宫,见吉化则吉,见化忌,女命主丈夫多疑,男命主妻多病,日生人尤甚。

太阴守夫妻宫,不宜见火铃,主生离,见羊陀、空劫、刑耗则主配偶灾难、病患,其甚者,主无闺房之乐,若化忌者程度更深。若于大限流年逢太阳化忌,冲起太阴化忌,则程度最重,唯仍需用视有无刑煞交并而定。太阴化忌原不主克,但若刑煞交并,阴阳均化为忌星,福德宫又不吉者,则为刑克。

卯宫太阴与酉宫比较,较易生离,或会少离多,以太阳、天梁两垣为克应之期。

酉宫太阴会天同化忌,见桃花及阴煞,孤辰寡宿,又会辅佐单星,女命亦主有同性恋倾向。以大限命宫行至太阴宫垣,为克应之期。

卯酉太阴,以[廉相]、破军、巨门诸垣为吉凶之枢纽。

辰戌太阴与太阳相对,一般情况下均主白发齐眉,唯戌宫优于辰宫。

辰宫太阴,化禄、权、科,女命主夫婿中年发迹,男命亦喜得内助。

戌宫太阴,见吉曜而无煞曜相侵者,女命主夫婿寒微而突受人提拔,男命主得妻子助力而事业创兴。

辰戌太阴见煞忌刑空耗诸曜,亦主夫妻生离,或一生多挫败,尤以辰宫为甚。

辰戌太阴见太阳化忌,女命不宜早婚,否则于大限命宫行至太阴宫垣,主易结成怨偶,以致离异。

辰戌太阴,以[天同天梁]、巨门、太阳、太阴各宫垣,为吉凶克应之期。

巳亥太阴与天机相对,巳宫不如亥宫远甚。在巳宫者,常主配偶不顾家庭,但却乐于帮助别人。

巳宫太阴化忌,见煞,又见桃花,则主配偶因帮助别人而致引狼入室,或因此而招财帛耗损。

亥宫太阴一般主配偶富裕,唯女命于丈夫发迹后,丈夫常招感情困扰,但不言离。

亥宫太阴化忌,反主配偶能协助自己事业,而配偶自身亦有事业,亦主于[武曲天相]或破军坐守宫垣之时,夫妻合作创业。

巳宫太阴不宜会昌曲,主配偶有外遇,亥宫则无妨。

巳亥宫太阴,男命皆宜配年少之妻,以六年以上为宜,女命主配年长之夫,亦以六年以上为宜,则夫妻白首。

– 龙采风 2009-03-02 08:10:00

巨门

巨门守夫妻宫,命宫必为天梁。天梁坐命的人多招灾难,故往往于夫妻亦刑克口舌,因此当推断巨门守夫妻宫吉凶之时,须兼视命宫天梁的性质。大致而言,福泽较厚的天梁,婚姻亦易和美,是非尤怨较多的天梁,夫妇亦易参商。

古人论斗数,不喜巨门入夫妻宫。他们的说法是:[在夫妻主于隔角,生离死别。纵夫妻有情,不免污名失节。]这是认为当男命夫妻宫为巨门之时,或生离、或死别、或妻子因客观环境影响(如战祸)以致失节,这即是考虑及命宫天梁以及夫妻宫巨门二曜皆不吉之故。其实不可一概而论,必须天梁带孤克之性,而巨门又与煞忌刑曜同会,且见桃花及辅佐[单星],然后始可认定古人的说法。

天梁需用太阳解其孤克,巨门需太阳解其刑忌之性,所以当巨门守夫妻宫时,必须太阳庙旺,且会吉曜,然后天粱、巨门的性质才能同时改善,这是推断的重点。

巨门最不喜与陀罗同度,主夫妻自找麻烦,往往小事化为大事,亦不喜铃星,主夫妻关系有勾心斗角的性质。

巨门遇擎羊、天刑,火星、擎羊,皆主生离,更见化忌,而大限夫妻宫又为化忌迭冲,然后始主死别。

巨门有[交人始善终恶]的本质,夫妻关系亦往往如此。凡巨门守夫妻宫,如在第二个大限的夫妻宫见贪狼(或贪狼守垣,或与贪狼相对),倘贪狼与桃花诸曜同度,则无论男女均主早恋,但在此期间内的恋爱,亦必终归失败。

巨门与庙旺的太阳相会,见吉化,如巨门化禄、太阳化权,或太阳太禄,或巨门化权,往往主与异族成婚,或嫁往外国。如巨门、太阳无吉化,见魁钺亦是。

巨门如无吉化曜相照,则主奔波,故往往夫妻会少离多。若火铃、空劫同度,或对宫冲照,则主配偶逃亡。

巨门入庙,见吉化吉曜,所会太阳又庙旺,则夫妻和美白头,能互为助力。然若太阳落陷,则虽吉化,亦主半路分张。

巨门会居于闲陷宫位的太阳,婚前易与已婚者恋爱,尤以[天同巨门]的组合为确。

巨门守夫妻宫,女命以配年长之夫为宜,男命亦宜与比自己大一两年之妻,则夫妻易于彼此迁就。此为趋避之道。

巨门守夫妻宫,虽吉,亦多无谓争吵。若巨门与忌星同度(如昌曲化忌),则主无完整婚礼,而彼此性格又不相投。[天同巨门]的组合遇此,更主家世、学识、相貌皆不匹配。

子午巨门,若左辅、右弼一入命宫,一入夫妻宫,主生离,会吉曜吉化,仍主分居异地。昌曲分入二宫,其中有一化忌者,亦然。

子午巨门见吉化吉曜,如化禄、权、科、禄存、魁钺、辅弼者,男主配聪慧貌美之妻,女主配事业良好之夫。

子午巨门,以[武杀]、[紫破]、太阳宫垣,为吉凶克应的枢纽。

辰戌巨门,见昌曲、辅弼皆不佳,会禄权科而少煞曜者,主配偶可以任劳任怨。

辰戌巨门为陷地,见煞忌,主夫妻分离,或主重大口舌,而夫妻又不登对,又主与配偶的兄弟姊妹不和。

辰戌巨门,以太阳、天梁、天同诸垣为吉凶克应的枢纽。

巳亥巨门,女命主与夫家亲眷不和,男命主与岳家亲眷不和,巳宫者尤甚。

亥宫巨门见煞忌,夫妻必多事端,性质较巳宫者为严重。

巳亥巨门,以太阳、天同、武曲、天梁诸垣为运限年限的吉凶克应枢纽

– 龙采风 2009-03-02 08:10:26

天相

天相坐夫妻宫,古人有[亲上加亲]的说法。在现代,则为由同学、同事、街坊关系变成夫妇。又或为旧相识,未有感情,经一段时期疏远,重逢后再发生感情。

天相坐夫妻宫,又为[夫唱妇随],宜夫妻合作共事。

天相坐夫妻宫,为[财荫夹印]者,男主得妻家之力,或妻子可以协助自己创业兴家,为[刑忌夹印]者,主因妻破败。女命则以此视丈夫。

天相坐夫妻宫,刑忌夹,又见空曜,且度陀罗,婚姻机会甚微。

天相坐夫妻宫女命须视太阳,男命须视太阴,必须庙旺,见吉,然后婚姻始美满,若落陷、化忌、见煞,则婚姻不如意,或主感情破裂。女命以偏房继室为宜。

天相坐夫妻宫与其它星曜坐夫妻宫不同,其它星曜,见辅佐[对星],便不主有两度婚姻(再见煞忌刑曜者则为例外),而天相会[对星]或为[对星]所夹,再会另一[对星],则反为两次婚姻的征验。

女命天相坐夫妻宫,最喜廉贞化禄同度,或会禄存,然后始为[财印交迭],古代认为旺夫益子。在现代,此类夫妻宫的女命,最宜与丈夫合怍事业,或主理丈夫的事业。

古人论女命,曰[天相右弼福来临],又说,[昌曲冲破,侍妾]。这都是说命宫,但在夫妻宫时,每亦有同样的征验。唯[天相右弼],仍有偏房的性质。

天相在夫妻宫,最忌火铃同度,主孤独。或为夫妻情缘不投,或主离异。

男命夫妻宫天相,若廉贞化禄同度,或见禄存,主得妻财,但现代却往往主得妻子匡扶事业,甚至主理自己的事业。

天相在夫妻宫,若得化禄、化权、化科会照,则配偶宜从政,或宜在企业任职,但不宜从商。

丑未天相,最嫌火铃羊陀同度,火铃尤劣。每主于大限夫妻宫见巨门或[同梁]守垣时,恋爱屡遭挫折。

丑未天相坐夫妻宫,对宫[紫微破军]为左右夹,则主第二度婚姻优于第一度,能得配偶帮助。除非曾与人有婚姻解约、同居分居、或婚姻曾经挫折,否则每主二度姻缘。

丑未天相,以天机、巨门、太阳、[同梁]诸宫垣,为运限年限吉凶克应的枢纽。

卯酉天相,不但不喜廉贞、贪狼化忌,且最嫌武曲化忌,主配偶穷困或灾病,视所会天府有禄无禄,及煞曜会合情形而定。

卯酉天相,若见煞忌,往往主夫妻中道分离。

卯酉天相为[太阳巨门]及[天机天梁]所夹,情形较其它宫垣为复杂,亦不喜见夹宫的星化忌,即使是天机化忌,亦每主夫妻意见不合,各怀异心,更有煞刑诸曜与天相同度,则主分离。

卯酉天相以[太阳巨门]、[天机天梁]、[天同太阴]诸垣,为吉凶克应之枢纽。

巳亥天相在夫妻宫,以对宫武曲有无吉化为推断关键。若武曲化忌,则主配偶有意外或有灾病,轻则意见不合,中道分离。若化权化禄,则宜[夫唱妇随]。

巳亥天相若会[紫微贪狼]多桃花,女命反主宜作偏房继室,否则夫婿易移情别恋。男命则主婚前多恋爱,饱历沧桑而后得佳妇。

巳亥天相,以[廉贞七杀]、天梁、巨门各垣,为吉凶克应之枢纽。

凡天相在夫妻宫,均宜兼视所会的天府,吉则吉,凶则凶。府库无禄,则不宜夫妻合作创业。

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button