Tử vi

GIẢI THÍCH NGUYÊN TẮC ĐẦU TIÊN TRONG THẦN KHÊ ĐỊNH SỐ

Mỗi tuổi nằm trong một con Giáp phải có một hình tướng thÍch hợp thì mới có số mạng khá được

Trần Việt Sơn

Sau khi được đọc bài của cụ Đông Nam á (đăng cùng số này, về mấy câu thơ mở đầu cuốn Thần khê định số) óc tò mò của tôi nổi lên, và tôi cũng phải lo phục vụ bạn đọc cho kỹ hơn. Tôi đã đến gặp cụ Đông Nam á để hỏi cho kỹ hơn về mấy câu đó. Đã đành rằng cụ Đông Nam á đã hứa sẽ nói hết nhưng mà bạn đọc không thÍch chờ lâu, và riêng phần tôi lại nghĩ rằng phải nắm nguyên tắc cho rõ hơn để trình bầy với độc giả trước. Cho nên tôi mới mò đến nhà cụ Đông Nam á tại Hương lộ 14 Phú Thọ để tìm hiểu ngay về nguyên tắc. Bài sau đây kể như trình bầy về kinh nghiệm tử vi của cụ Đông Nam á.

Bạn đang xem: GIẢI THÍCH NGUYÊN TẮC ĐẦU TIÊN TRONG THẦN KHÊ ĐỊNH SỐ

Sau đây, tôi xin trình bầy về nguyên tắc đó:

Ba câu:

Lục Giáp tất tri ngô

Ngô tri Lục Giáp

Tượng đồ về đâu?

Cho ta hiểu ngay rằng có một yếu tố cần xét đến, đó là tuổi của đương số nằm trong con Giáp nào, sẽ tùy theo đó mà nắm được một yếu tố quan trọng để xác định số tốt, số xấu, sau khi xem tượng đồ (đại cương hình thể con người).

Không có sách Tử vi nào nói đến sự quan trọng của 6 con Giáp, ngoài việc xử dụng 6 con Giáp để an sao Tuần (tùy theo tuổi nằm trong con Giáp nào mà có một vị trÍ để an sao Tuần). Ngoài ra, người ta biết rằng, mỗi tuổi có một Hành (như người Hỏa, người Thủy…) dùng để xem trên lá số chứ không biết sự quan trọng của Hành đó ở trong con Giáp như thế nào.

Cứ theo Dịch học thì lại khác. Sự kết hợp 10 Thiên can và 12 Địa chi, cho chúng ta 60 năm, và 60 năm là xong một chu kỳ, cứ mỗi chu kỳ 60 năm thì “tấn tuồng thiên diễn” lại diễn lại. Dịch học cũng cho biết sự quan trọng của từng chu kỳ nhỏ 10 năm trong chu kỳ lớn 60 năm, nói cách khác là các chu kỳ của các con Giáp 10 năm cũng đóng phần quan trọng của chúng.

Con nhà Giáp…

Trong các sách Tử vi, chúng ta đều biết những con Giáp đó, nhiều sách gọi là con nhà Giáp…Như 10 năm mở đầu bằng Giáp Dần tức là từ Giáp Dần đến Quý Hợi được gọi là thuộc “con nhà Giáp Dần”

Tại sao lại gọi là “con nhà Giáp Dần”. Điều này hẳn có một ý nghĩa quan trọng. Đó là sanh vào một trong 10 năm đó là thuộc vào gia đình Giáp Dần và có sự hay dở tùy theo vị thế của mình trong gia đình đó.

Bây giờ xin lấy một thÍ dụ để dẫn giải về nguyên tắc trong Thần khê định số.

Giáp Dần, mạng Thủy, 61 tuổi

Ất Mão,mạng Thủy, 60 tuổi

BÍnh Thìn, mạng Thổ, 59 tuổi

Đinh Tị, mạng Thổ, 58 tuổi

Mậu Ngọ, mạng Hỏa, 57 tuổi

Kỷ Mùi, mạng Hỏa, 56 tuổi

Canh Thân, mạng Mộc, 55 tuổi

Tân Dậu, mạng Mộc, 54 tuổi

Nhâm Tuất, mạng Thủy, 53 tuổi

Quý Hợi, mạng Thủy, 52 tuổi.

Đó là 10 năm thuộc “con nhà Giáp Dần”, bắt đầu bằng năm Giáp Dần có các con giáp là

Giáp Tý

Giáp Tuất

Giáp Thân

Giáp Ngọ

Giáp Thìn

Giáp Dần

(Các sách Tử vi đều có nêu lên 6 họ Giáp đó).

Bây giờ ta trở về gia đình Giáp Dần. Mở đầu là Giáp Dần thuộc Thủy, vậy các đương số sinh trong gia đình Giáp Dần, đó phải chịu ảnh hưởng của hành Thủy và tùy hành mạng của mình so với hành Thủy đó mà xét, lại phải nhìn qua tượng đồ để biết rằng là thắng hay bại.

ThÍ dụ về tuổi Quý Hợi

Tuổi Quý Hợi, Mạng Thủy (Đại hải Thủy), là con nhà Giáp Dần thuộc Thủy. Người Quý Hợi, mạng Thủy, ở trong nhà Thủy, có thể cho là hợp, tức là Thủy được Thủy nuôi, tức là khá thêm.

Tuy nhiên, như ta vẫn biết trong thuyết sinh khắc Ngũ hành và về phần các hành đồng nhau. Thủy gặp Thủy có thể tốt là vì hai Thủy nhỏ thành sông lớn; nhưng cũng có thể Thủy gặp Thủy là bị tai hại, bởi vì Thủy lớn có thể đánh bạt con đê (Lưỡng Thủy Thủy Kiệt).

Vậy phải xét xem tuổi Quý Hợi mạng Thủy, ở là con nhà Giáp Dần thuộc Thủy, thì hai Thủy đó tốt hay xấu.

Muốn biết là tốt hay xấu, cần phải xem “tượng đồ về đâu”, sau khi “ngô tri Lục giáp”

1)Nếu tuổi Quý Hợi là người trông mập mạp (thân hình trông mập mạp, vững vàng) thì như thế là được Thủy nuôi dưỡng Thủy thêm, hai sông nhỏ thành sông lớn, đời sống tốt đẹp, hanh thông.

2)Nếu tuổi Quý Hợi là người gầy ốm, thì đó là gặp thế “Lưỡng Thủy, Thủy Kiệt”, hai cái Thủy gây tai hại, vận mạng người này kém cỏi, bớt đi so với số mạng trên lá số.

ThÍ dụ về tuổi Kỷ Mùi trong con giáp Giáp Dần

Tuổi Kỷ Mùi (hay Mậu Ngọ) thuộc Hỏa (thiên Thượng Hỏa) ở trong con Giáp Giáp Dần thuộc Thủy, tức là bị Thủy khắc Hỏa. Mạng mình ở trong một nhà có Hành khắc lại mình, thì mình phải bị kém. Tuy nhiên, đó chỉ là cái lý trên nguyên tắc, còn phải xem hình tượng (tượng đồ về đâu) mới xác định được.

Đó là vì Thủy gặp Hỏa, Thủy có thể khắc được Hỏa trong trường hợp đổ nước làm tắt lửa – nhưng cũng có thể Thủy đổ vào Hỏa mà Hỏa càng phừng lên to, đó là trường hợp có đám cháy lớn mà chỉ có Ít nước, không dập tắt được mà Thủy còn bị phân tÍch thành dưỡng khÍ và khinh khÍ, cả hai thứ này cùng bốc cháy to.

Nhưng làm sao để biết được người Kỷ Mùi đó có mạng Hỏa bị Thủy của nhà Giáp Dần dập tắt đi, hay là được nuôi dưỡng, hoặc là thắng lại Thủy. Muốn biết phải xem hình tượng.

Nếu người Kỷ Mùi đó mà hồng hào, sắc sáng (tất nhiên là Hỏa vượng) thì đó là mạng Hỏa của người đó thắng được nhà Thủy. Vận mạng người đó khá được.

Nếu người Kỷ Mùi đó mà có sắc đen (mầu da xậm đen) thì đó là mạng Hỏa của người đó bị nhà Thủy vùi dập, không khá lên được (hoặc là những cái đẹp trên lá số bị giảm đi).

Những bài sau

Những bài sau phải luận rộng vì 6 nhà Giáp, và các tuổi nằm trong đó, mỗi giáp 10 tuổi (nhưng 10 tuổi mà chỉ thu vào 5 hành hay 4 hành)

Chúng tôi sẽ xin cố gắng để trình bầy nguyên tắc này, được coi là một bÍ quyết Tử vi do cụ Bảng Lê Quý Đôn ghi lại được truyền vào tay cụ bói Lợn, và nay cụ Đông Nam á phổ biến ra với một tâm hồn rộng rãi để khoa Tử vi khỏi bị thất truyền.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm GIẢI THÍCH NGUYÊN TẮC ĐẦU TIÊN TRONG THẦN KHÊ ĐỊNH SỐ

Mỗi tuổi nằm trong một con Giáp phải có một hình tướng thÍch hợp thì mới có số mạng khá được

Trần Việt Sơn

Sau khi được đọc bài của cụ Đông Nam á (đăng cùng số này, về mấy câu thơ mở đầu cuốn Thần khê định số) óc tò mò của tôi nổi lên, và tôi cũng phải lo phục vụ bạn đọc cho kỹ hơn. Tôi đã đến gặp cụ Đông Nam á để hỏi cho kỹ hơn về mấy câu đó. Đã đành rằng cụ Đông Nam á đã hứa sẽ nói hết nhưng mà bạn đọc không thÍch chờ lâu, và riêng phần tôi lại nghĩ rằng phải nắm nguyên tắc cho rõ hơn để trình bầy với độc giả trước. Cho nên tôi mới mò đến nhà cụ Đông Nam á tại Hương lộ 14 Phú Thọ để tìm hiểu ngay về nguyên tắc. Bài sau đây kể như trình bầy về kinh nghiệm tử vi của cụ Đông Nam á.

Sau đây, tôi xin trình bầy về nguyên tắc đó:

Ba câu:

Lục Giáp tất tri ngô

Ngô tri Lục Giáp

Tượng đồ về đâu?

Cho ta hiểu ngay rằng có một yếu tố cần xét đến, đó là tuổi của đương số nằm trong con Giáp nào, sẽ tùy theo đó mà nắm được một yếu tố quan trọng để xác định số tốt, số xấu, sau khi xem tượng đồ (đại cương hình thể con người).

Không có sách Tử vi nào nói đến sự quan trọng của 6 con Giáp, ngoài việc xử dụng 6 con Giáp để an sao Tuần (tùy theo tuổi nằm trong con Giáp nào mà có một vị trÍ để an sao Tuần). Ngoài ra, người ta biết rằng, mỗi tuổi có một Hành (như người Hỏa, người Thủy…) dùng để xem trên lá số chứ không biết sự quan trọng của Hành đó ở trong con Giáp như thế nào.

Cứ theo Dịch học thì lại khác. Sự kết hợp 10 Thiên can và 12 Địa chi, cho chúng ta 60 năm, và 60 năm là xong một chu kỳ, cứ mỗi chu kỳ 60 năm thì “tấn tuồng thiên diễn” lại diễn lại. Dịch học cũng cho biết sự quan trọng của từng chu kỳ nhỏ 10 năm trong chu kỳ lớn 60 năm, nói cách khác là các chu kỳ của các con Giáp 10 năm cũng đóng phần quan trọng của chúng.

Con nhà Giáp…

Trong các sách Tử vi, chúng ta đều biết những con Giáp đó, nhiều sách gọi là con nhà Giáp…Như 10 năm mở đầu bằng Giáp Dần tức là từ Giáp Dần đến Quý Hợi được gọi là thuộc “con nhà Giáp Dần”

Tại sao lại gọi là “con nhà Giáp Dần”. Điều này hẳn có một ý nghĩa quan trọng. Đó là sanh vào một trong 10 năm đó là thuộc vào gia đình Giáp Dần và có sự hay dở tùy theo vị thế của mình trong gia đình đó.

Bây giờ xin lấy một thÍ dụ để dẫn giải về nguyên tắc trong Thần khê định số.

Giáp Dần, mạng Thủy, 61 tuổi

Ất Mão,mạng Thủy, 60 tuổi

BÍnh Thìn, mạng Thổ, 59 tuổi

Đinh Tị, mạng Thổ, 58 tuổi

Mậu Ngọ, mạng Hỏa, 57 tuổi

Kỷ Mùi, mạng Hỏa, 56 tuổi

Canh Thân, mạng Mộc, 55 tuổi

Tân Dậu, mạng Mộc, 54 tuổi

Nhâm Tuất, mạng Thủy, 53 tuổi

Quý Hợi, mạng Thủy, 52 tuổi.

Đó là 10 năm thuộc “con nhà Giáp Dần”, bắt đầu bằng năm Giáp Dần có các con giáp là

Giáp Tý

Giáp Tuất

Giáp Thân

Giáp Ngọ

Giáp Thìn

Giáp Dần

(Các sách Tử vi đều có nêu lên 6 họ Giáp đó).

Bây giờ ta trở về gia đình Giáp Dần. Mở đầu là Giáp Dần thuộc Thủy, vậy các đương số sinh trong gia đình Giáp Dần, đó phải chịu ảnh hưởng của hành Thủy và tùy hành mạng của mình so với hành Thủy đó mà xét, lại phải nhìn qua tượng đồ để biết rằng là thắng hay bại.

ThÍ dụ về tuổi Quý Hợi

Tuổi Quý Hợi, Mạng Thủy (Đại hải Thủy), là con nhà Giáp Dần thuộc Thủy. Người Quý Hợi, mạng Thủy, ở trong nhà Thủy, có thể cho là hợp, tức là Thủy được Thủy nuôi, tức là khá thêm.

Tuy nhiên, như ta vẫn biết trong thuyết sinh khắc Ngũ hành và về phần các hành đồng nhau. Thủy gặp Thủy có thể tốt là vì hai Thủy nhỏ thành sông lớn; nhưng cũng có thể Thủy gặp Thủy là bị tai hại, bởi vì Thủy lớn có thể đánh bạt con đê (Lưỡng Thủy Thủy Kiệt).

Vậy phải xét xem tuổi Quý Hợi mạng Thủy, ở là con nhà Giáp Dần thuộc Thủy, thì hai Thủy đó tốt hay xấu.

Muốn biết là tốt hay xấu, cần phải xem “tượng đồ về đâu”, sau khi “ngô tri Lục giáp”

1)Nếu tuổi Quý Hợi là người trông mập mạp (thân hình trông mập mạp, vững vàng) thì như thế là được Thủy nuôi dưỡng Thủy thêm, hai sông nhỏ thành sông lớn, đời sống tốt đẹp, hanh thông.

2)Nếu tuổi Quý Hợi là người gầy ốm, thì đó là gặp thế “Lưỡng Thủy, Thủy Kiệt”, hai cái Thủy gây tai hại, vận mạng người này kém cỏi, bớt đi so với số mạng trên lá số.

ThÍ dụ về tuổi Kỷ Mùi trong con giáp Giáp Dần

Tuổi Kỷ Mùi (hay Mậu Ngọ) thuộc Hỏa (thiên Thượng Hỏa) ở trong con Giáp Giáp Dần thuộc Thủy, tức là bị Thủy khắc Hỏa. Mạng mình ở trong một nhà có Hành khắc lại mình, thì mình phải bị kém. Tuy nhiên, đó chỉ là cái lý trên nguyên tắc, còn phải xem hình tượng (tượng đồ về đâu) mới xác định được.

Đó là vì Thủy gặp Hỏa, Thủy có thể khắc được Hỏa trong trường hợp đổ nước làm tắt lửa – nhưng cũng có thể Thủy đổ vào Hỏa mà Hỏa càng phừng lên to, đó là trường hợp có đám cháy lớn mà chỉ có Ít nước, không dập tắt được mà Thủy còn bị phân tÍch thành dưỡng khÍ và khinh khÍ, cả hai thứ này cùng bốc cháy to.

Nhưng làm sao để biết được người Kỷ Mùi đó có mạng Hỏa bị Thủy của nhà Giáp Dần dập tắt đi, hay là được nuôi dưỡng, hoặc là thắng lại Thủy. Muốn biết phải xem hình tượng.

Nếu người Kỷ Mùi đó mà hồng hào, sắc sáng (tất nhiên là Hỏa vượng) thì đó là mạng Hỏa của người đó thắng được nhà Thủy. Vận mạng người đó khá được.

Nếu người Kỷ Mùi đó mà có sắc đen (mầu da xậm đen) thì đó là mạng Hỏa của người đó bị nhà Thủy vùi dập, không khá lên được (hoặc là những cái đẹp trên lá số bị giảm đi).

Những bài sau

Những bài sau phải luận rộng vì 6 nhà Giáp, và các tuổi nằm trong đó, mỗi giáp 10 tuổi (nhưng 10 tuổi mà chỉ thu vào 5 hành hay 4 hành)

Chúng tôi sẽ xin cố gắng để trình bầy nguyên tắc này, được coi là một bÍ quyết Tử vi do cụ Bảng Lê Quý Đôn ghi lại được truyền vào tay cụ bói Lợn, và nay cụ Đông Nam á phổ biến ra với một tâm hồn rộng rãi để khoa Tử vi khỏi bị thất truyền.

(Dẫn theo trang hoc-tuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button