Tử vi

Giải thích về cục số

Cục số được sử dụng trong vấn đề an hai vòng chính tinh là Tử Phủ và an đại hạn. Cổ nhân đã tính toán như thế nào để xác định cục số? Sau đây là một số lời giải thích:

Để giải thích số cục trong Tử Vi thì phải phân tích số trong Hà Đồ và Lạc Thư, Hậu Thiên hay Tiên Thiên Bát Quái để tìm ra sự phối hợp có thể có được.

Trong Hà Hồ thì tương quan giữa số và ngũ hành là: Thủy (1, 6), Mộc (3, 8), Hỏa (2, 7), Kim (4, 9), Thổ (5, 10), và có đặc điểm là cộng số sinh với số 5 thì được số thành như 1 + 5 = 6.

Bạn đang xem: Giải thích về cục số

Như vậy ta không thể tìm được một khả năng nào lý giải được cục số của Tử Vi, vì khi lấy số sinh 3, 4, 5 để giải thích cho Mộc tam cục, Kim Tứ Cục, Thổ Ngũ Cục thì ta bị kẹt vào Thủy nhất cục hoặc Hỏa nhị cục.

Cộng hay trừ các số trên với một số nào đó cũng không đưa đến lý giải có thể có được. Trong Hậu Thiên Bát Quái thì Khảm 2, Ly 6 nên có thể cho rằng đây là nguyên nhân gán số cho Thủy nhị cục và Hỏa lục cục vì trục Thủy Hỏa là trục lên quan đến cuộc sống. Có điều giải thích như vậy thì kẹt cho các cục khác phải sử dụng số của Hà Đồ hay Lạc Thư để giải thích thành ra không hợp lý lắm.

Về Lạc Thư thì tương quan giữa số và hành thì cũng giống như Hà Đồ, chỉ khác về phương hướng và Thổ (5) mà thôi.

Ta có thể diễn tả dưới dạng ma phương như sau:

4  9  2

3  5  7

8  1  6

Do đó ta cũng không thể dùng để giải thích số cục. Khi kế t hợp số của Lạc Th ư với hành của Hậu Thiên thì ta có: Thủy (1, 6), Mộc (3, 8), Hỏa (4, 9), Kim (2, 7), Thổ (5). Nhìn trong bảng phối hợ p giữa Hậu Thiên Bát Quái với Lạc Thư thì số cục có thể bắt nguồn là do con số dươ ng căn là 3, khi đem con s ố dương 3 mà so sánh với các con số dương khác (1, 3, 5, 7, 9) của Lạc Thư phối hợp với ngũ hành của Hậu Thiên Bát Quái thì ta có:

3 – 1 = 2 tại Khảm hành Thủy nên hình thành Thủy nhị cục

Số 3 dương căn tại Cấn hành Mộc nên hình thành Mộc tam cục

7 – 3 = 4 tại Khôn hành Kim nên hình thành Kim tứ cục

9 – 3 = 6 tại Ly hành Hỏa nên hình thành Hỏa lục cục

Số 5 = 2 + 3 ở Trung Ương thuộc hành Thổ nên thành Thổ ngũ cục.

Giải thích như vậy tương đối hợp lý vì số 5 trong Hà Đồ được coi là số Thái Cực, số 3 là số Că n của Dương và số 2 là số că n của Âm. Việc xác định cục là việc áp dụng nên sử dụng Lạc Thư và Hậu Thiên Bát Quái cũng hợp lý.

Theo Hoàng Qui Sơn thì con số của Trời đất là số 5, là Thổ trung cung của Hà Đồ. Trên Hà Đồ thì 5 và 10 là Thổ, nhưng 5 là số sinh, 10 là số thành, do đó ta chỉ dùng số 5 mà không dùng số 10. Trong số 5 lại ẩn chứa số 3 (Thiên) và số 2 (Địa). Cổ nhân đã dùng con số 3 này để định số cục của ngũ hành. Cục số được xác định bằng cách lấy con số 3 (Trời) phối với các số ngũ hành của Lạc Thư vì Hà Đồ là Thể, còn Lạc Thư là dụng nên đem Lạc Thư dùng vào việc. Cụ thể lấy các số dương (1, 3, 5, 7, 9) đem phối với số căn 3 (Trời) như sau:

Lấy số 1 Thủy phối với số 3 (Trời), 3 – 1 = 2 nên có Thủy nhị cục

Lấy số 3 Mộc là số căn của Trời nên có Mộc tam cục

Lấy số 5 Thổ phối với số 3, 5 – 3 = 2 nên đem Thủy Thổ để chung vì cùng số 2

Lấy số 7 Kim của Lạc Thư, 7 – 3 = 4 nên có Kim tứ cục

Lấy số 9 Hỏa của Lạc Thư, 9 – 3 = 6 nên có Hỏa lục cục

Lời giải thích này chưa rõ ràng lắm, mong bạn làm sáng tỏ hơn.

(Tử vi Trừ Mê Tín)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Giải thích về cục số

Cục số được sử dụng trong vấn đề an hai vòng chính tinh là Tử Phủ và an đại hạn. Cổ nhân đã tính toán như thế nào để xác định cục số? Sau đây là một số lời giải thích:

Để giải thích số cục trong Tử Vi thì phải phân tích số trong Hà Đồ và Lạc Thư, Hậu Thiên hay Tiên Thiên Bát Quái để tìm ra sự phối hợp có thể có được.

Trong Hà Hồ thì tương quan giữa số và ngũ hành là: Thủy (1, 6), Mộc (3, 8), Hỏa (2, 7), Kim (4, 9), Thổ (5, 10), và có đặc điểm là cộng số sinh với số 5 thì được số thành như 1 + 5 = 6.

Như vậy ta không thể tìm được một khả năng nào lý giải được cục số của Tử Vi, vì khi lấy số sinh 3, 4, 5 để giải thích cho Mộc tam cục, Kim Tứ Cục, Thổ Ngũ Cục thì ta bị kẹt vào Thủy nhất cục hoặc Hỏa nhị cục.

Cộng hay trừ các số trên với một số nào đó cũng không đưa đến lý giải có thể có được. Trong Hậu Thiên Bát Quái thì Khảm 2, Ly 6 nên có thể cho rằng đây là nguyên nhân gán số cho Thủy nhị cục và Hỏa lục cục vì trục Thủy Hỏa là trục lên quan đến cuộc sống. Có điều giải thích như vậy thì kẹt cho các cục khác phải sử dụng số của Hà Đồ hay Lạc Thư để giải thích thành ra không hợp lý lắm.

Về Lạc Thư thì tương quan giữa số và hành thì cũng giống như Hà Đồ, chỉ khác về phương hướng và Thổ (5) mà thôi.

Ta có thể diễn tả dưới dạng ma phương như sau:

4  9  2

3  5  7

8  1  6

Do đó ta cũng không thể dùng để giải thích số cục. Khi kế t hợp số của Lạc Th ư với hành của Hậu Thiên thì ta có: Thủy (1, 6), Mộc (3, 8), Hỏa (4, 9), Kim (2, 7), Thổ (5). Nhìn trong bảng phối hợ p giữa Hậu Thiên Bát Quái với Lạc Thư thì số cục có thể bắt nguồn là do con số dươ ng căn là 3, khi đem con s ố dương 3 mà so sánh với các con số dương khác (1, 3, 5, 7, 9) của Lạc Thư phối hợp với ngũ hành của Hậu Thiên Bát Quái thì ta có:

3 – 1 = 2 tại Khảm hành Thủy nên hình thành Thủy nhị cục

Số 3 dương căn tại Cấn hành Mộc nên hình thành Mộc tam cục

7 – 3 = 4 tại Khôn hành Kim nên hình thành Kim tứ cục

9 – 3 = 6 tại Ly hành Hỏa nên hình thành Hỏa lục cục

Số 5 = 2 + 3 ở Trung Ương thuộc hành Thổ nên thành Thổ ngũ cục.

Giải thích như vậy tương đối hợp lý vì số 5 trong Hà Đồ được coi là số Thái Cực, số 3 là số Că n của Dương và số 2 là số că n của Âm. Việc xác định cục là việc áp dụng nên sử dụng Lạc Thư và Hậu Thiên Bát Quái cũng hợp lý.

Theo Hoàng Qui Sơn thì con số của Trời đất là số 5, là Thổ trung cung của Hà Đồ. Trên Hà Đồ thì 5 và 10 là Thổ, nhưng 5 là số sinh, 10 là số thành, do đó ta chỉ dùng số 5 mà không dùng số 10. Trong số 5 lại ẩn chứa số 3 (Thiên) và số 2 (Địa). Cổ nhân đã dùng con số 3 này để định số cục của ngũ hành. Cục số được xác định bằng cách lấy con số 3 (Trời) phối với các số ngũ hành của Lạc Thư vì Hà Đồ là Thể, còn Lạc Thư là dụng nên đem Lạc Thư dùng vào việc. Cụ thể lấy các số dương (1, 3, 5, 7, 9) đem phối với số căn 3 (Trời) như sau:

Lấy số 1 Thủy phối với số 3 (Trời), 3 – 1 = 2 nên có Thủy nhị cục

Lấy số 3 Mộc là số căn của Trời nên có Mộc tam cục

Lấy số 5 Thổ phối với số 3, 5 – 3 = 2 nên đem Thủy Thổ để chung vì cùng số 2

Lấy số 7 Kim của Lạc Thư, 7 – 3 = 4 nên có Kim tứ cục

Lấy số 9 Hỏa của Lạc Thư, 9 – 3 = 6 nên có Hỏa lục cục

Lời giải thích này chưa rõ ràng lắm, mong bạn làm sáng tỏ hơn.

(Tử vi Trừ Mê Tín)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button