Tử vi

Giao hữu rủi ro

【飞星漫谈四】为友破财 – 绝对交得过的朋友

四「财禄入友,友自化忌」为友破财

之前讨论过,有义气之人必为疏财仗义之人,但到底会否发生为朋友破财之事?那又

Bạn đang xem: Giao hữu rủi ro

要看其他宫位和流运啦。

财宫宫干化禄飞入交友宫,交友宫又自化忌,表示不停要为为朋友付出金钱,担保。

这种现象本无大害,因为如果没有「义气之人」的命格,而只是在流盘上遇上的话,

那么,只会是为友破财吧。那个时候,不要轻易做担保或借钱给人就可以啦。

但如果又配合上一篇的「义气之人」的条件,那这个人的一生就不停会为朋友于金钱

上奔波啦。

这种朋友,绝对交得过,因为他不会在你有危难时舍弃你;可是这个绝对不会是一个理想的配偶,因为你可能要为他/她背上他/她朋友的债。

[Phi tinh mạn đàm 4] – Là giao hữu rủi ro – Bằng hữu tuyệt đối không được bỏ qua.

4. “Tài hóa lộc nhập cung Nô bộc, Cung Nô bộc tự hóa kị” – Là giao hữu rủi ro.

Trước thảo luận qua, người có nghĩa khí tất là người trượng nghĩa sơ tài, nhưng rốt cuộc liệu sẽ vì bằng hữu mà phát sinh rủi ro việc gì? Như vậy phải khán cung vị khác và lưu vận rồi.

Can cung Tài bạch hóa lộc bay vào cung Nô bộc, cung Nô bộc lại tự hóa kị, biểu thị không ngừng phải vì bằng hữu mà phó xuất tiền tài, đảm bảo. Loại hiện tượng này vốn không hại lớn, bởi vì là nếu như không có mệnh cách “Người nghĩa khí”, mà chỉ là ở trên lưu bàn gặp gỡ, như vậy chỉ sẽ là vì giao hữu mà rủi ro vậy. Khi đó, không nên làm người đảm bảo hoặc cho vay tiền là có thể rồi.

Nhưng nếu như vừa phối hợp với điều kiện ở thiên 1 “Người nghĩa khí”, người này cả một đời sẽ không ngừng vì bằng hữu ở tại tiền tài mà vất vả vậy.

Loại bằng hữu này, tuyệt đối không được bỏ qua. Bởi vì vì hắn sẽ không vì ngươi có nguy nan thì bỏ qua người. Thế nhưng cái này tuyệt đối không phải là một người phối ngẫu lý tưởng, bởi vì ngươi có thể phải vì hắn / người trên lưng hắn / người bằng hữu trái.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Giao hữu rủi ro

【飞星漫谈四】为友破财 – 绝对交得过的朋友

四「财禄入友,友自化忌」为友破财

之前讨论过,有义气之人必为疏财仗义之人,但到底会否发生为朋友破财之事?那又

要看其他宫位和流运啦。

财宫宫干化禄飞入交友宫,交友宫又自化忌,表示不停要为为朋友付出金钱,担保。

这种现象本无大害,因为如果没有「义气之人」的命格,而只是在流盘上遇上的话,

那么,只会是为友破财吧。那个时候,不要轻易做担保或借钱给人就可以啦。

但如果又配合上一篇的「义气之人」的条件,那这个人的一生就不停会为朋友于金钱

上奔波啦。

这种朋友,绝对交得过,因为他不会在你有危难时舍弃你;可是这个绝对不会是一个理想的配偶,因为你可能要为他/她背上他/她朋友的债。

[Phi tinh mạn đàm 4] – Là giao hữu rủi ro – Bằng hữu tuyệt đối không được bỏ qua.

4. “Tài hóa lộc nhập cung Nô bộc, Cung Nô bộc tự hóa kị” – Là giao hữu rủi ro.

Trước thảo luận qua, người có nghĩa khí tất là người trượng nghĩa sơ tài, nhưng rốt cuộc liệu sẽ vì bằng hữu mà phát sinh rủi ro việc gì? Như vậy phải khán cung vị khác và lưu vận rồi.

Can cung Tài bạch hóa lộc bay vào cung Nô bộc, cung Nô bộc lại tự hóa kị, biểu thị không ngừng phải vì bằng hữu mà phó xuất tiền tài, đảm bảo. Loại hiện tượng này vốn không hại lớn, bởi vì là nếu như không có mệnh cách “Người nghĩa khí”, mà chỉ là ở trên lưu bàn gặp gỡ, như vậy chỉ sẽ là vì giao hữu mà rủi ro vậy. Khi đó, không nên làm người đảm bảo hoặc cho vay tiền là có thể rồi.

Nhưng nếu như vừa phối hợp với điều kiện ở thiên 1 “Người nghĩa khí”, người này cả một đời sẽ không ngừng vì bằng hữu ở tại tiền tài mà vất vả vậy.

Loại bằng hữu này, tuyệt đối không được bỏ qua. Bởi vì vì hắn sẽ không vì ngươi có nguy nan thì bỏ qua người. Thế nhưng cái này tuyệt đối không phải là một người phối ngẫu lý tưởng, bởi vì ngươi có thể phải vì hắn / người trên lưng hắn / người bằng hữu trái.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button