Tử vi

Giáp Thân

1. Chu kỳ 1 – Giáp Thân – Thuần Càn, hào 5

– “Cửu Ngũ, phi long tại thiên, lợi hiện đại nhân.”

– “Chín Năm, rồng lớn bay cao trên trời, lợi về sự xuất hiện đại nhân.”

Bạn đang xem: Giáp Thân

2. Chu kỳ 2 – Giáp Thân – Thiên Phong Cấu, hào 5

– “Cửu Ngũ, dĩ khởi bao qua ; hàm chương, hữu vẫn tự nhiên.”

– “Chín Năm, lấy cành lá cây khởi bao bọc che chở cây dưa hấu ở dưới ; trong lòng ngậm chứa sự sáng đẹp, tất nhiên có sự ngộ hợp lý tưởng từ trên trời xuống.”

– Tượng “Cửu Ngũ hàm chương, trung chính dã ; hữu vẫn tự nhiên, chí bất xả mệnh dã” – “Trong lòng hào Chín Năm ngậm chứa sự sáng đẹp”, là do ở ngôi giữa, giữ chính ; “Tất nhiên có sự ngộ hợp lý tưởng từ trời xuống”, nói lên tâm chí Chín Năm không đi ngược mệnh trời.

3. Chu kỳ 3 – Giáp Thân – Thiên Sơn Độn, hào 5

– “Cửu Ngũ, gia độn, trinh cát.”

– “Chín Năm, kịp thời làm đẹp mà trốn lánh, giữ vững chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Gia độn trinh cát, dĩ chính chí dã” – nói lên ý Chín Năm có tâm chí lánh trốn chính đính.

4. Chu kỳ 4 – Giáp Thân – Thiên Địa Bĩ, hào 5

– “Cửu Ngũ, hưu bĩ, đại nhân cát ; kỳ vong kỳ vong, hệ vu bào tang.”

– “Chín Năm, làm cho tắt nghỉ sự “bĩ”, đó là điều tốt lành cho bậc đại nhân ; (trong lòng lúc nào cũng phải tự nhủ): có thể mất đấy, như vậy thì mới có thể giữ vững như buộc vào một bụi dâu (yên tâm, không phải lo lắng gì nữa).

– Tượng viết: “Đại nhân chi cát, vị chính đáng dã” – “Tốt lành cho bậc đại nhân”, nói lên Chín Năm ở ngôi vị trung chính, rất thích đáng.

5. Chu kỳ 5 – Giáp Thân – Phong Địa Quán, hào 5

– “Cửu Ngũ, quán ngã sinh, quân tử vô cữu.”

– “Chín Năm, được mọi người ngẩng trông đồng thời tự xét hành vi của mình, người quân tử tất vô cữu hại.”

– Tượng “Quán ngã sinh, quán dân dã.” – “Được mọi người ngẩng trông và tự xét hành vi của mình”, nói lên Chín Năm nên thông qua sự quan sát phong tục của dân mà tự xét mình.

6. Chu kỳ 6 – Giáp Thân – Sơn Địa Bác, hào 5

– “Lục Ngũ, quán ngư dĩ cung nhân sủng, vô bất lợi.”

– “Sáu Năm, dắt bầy cung nữ như xâu một xâu cá lên hầu vua, không có gì là không lợi.”

– Tượng “Dĩ cung nhân sủng, chung vô vưu dã.” – “Dắt bầy cung nữ lên hầu vua”, là tượng Sáu Năm cuối cùng không có sai phạm.

7. Chu kỳ 7 – Giáp Thân – Hỏa Địa Tấn, hào 5

– “Lục Ngũ, hối vong, thất đắc vật tuất ; vãng cát, vô bất lợi.”

– “Sáu Năm, hối hận mất hết, không phải lo nghĩ gì về sự được hay mất ; tiến lên tất được tốt lành, không gì không lợi.”

– Tượng “Thất đắc vật tuất, vãng hữu khánh dã” – “Giải quyết công việc không phải lo lắng được mất, mà là trách nhiệm của mọi người”, nói lên Sáu Năm đi lên tất có phúc khánh.

8. Chu kỳ 8 – Giáp Thân – Hỏa Thiên Đại hữu, hào 5

– “Lục Ngũ, quyết phu giao như, uy như, cát.”

– “Sáu Năm, lấy đức thành tín để giao tiếp với người trên kẻ dưới, biết tỏ rõ uy nghiêm, tốt lành.”

– Tượng “Quyết phu giao như, tín dĩ phát chí dã ; ‘uy như chi cát’, dị nhi vô bị dã” – “Lấy đức thành tín để giao tiếp với người trên kẻ dưới”, nói lên Sáu Năm lấy đức thành tín của mình để khởi phát chí trung tín ở người khác ; “biết tỏ rõ uy nghiêm thì tốt”, nói lên Sáu Năm hành vi bình dị, không phải phòng ngừa (mà người ta tự kính sợ).

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Giáp Thân

1. Chu kỳ 1 – Giáp Thân – Thuần Càn, hào 5

– “Cửu Ngũ, phi long tại thiên, lợi hiện đại nhân.”

– “Chín Năm, rồng lớn bay cao trên trời, lợi về sự xuất hiện đại nhân.”

2. Chu kỳ 2 – Giáp Thân – Thiên Phong Cấu, hào 5

– “Cửu Ngũ, dĩ khởi bao qua ; hàm chương, hữu vẫn tự nhiên.”

– “Chín Năm, lấy cành lá cây khởi bao bọc che chở cây dưa hấu ở dưới ; trong lòng ngậm chứa sự sáng đẹp, tất nhiên có sự ngộ hợp lý tưởng từ trên trời xuống.”

– Tượng “Cửu Ngũ hàm chương, trung chính dã ; hữu vẫn tự nhiên, chí bất xả mệnh dã” – “Trong lòng hào Chín Năm ngậm chứa sự sáng đẹp”, là do ở ngôi giữa, giữ chính ; “Tất nhiên có sự ngộ hợp lý tưởng từ trời xuống”, nói lên tâm chí Chín Năm không đi ngược mệnh trời.

3. Chu kỳ 3 – Giáp Thân – Thiên Sơn Độn, hào 5

– “Cửu Ngũ, gia độn, trinh cát.”

– “Chín Năm, kịp thời làm đẹp mà trốn lánh, giữ vững chính bền thì được tốt lành.”

– Tượng “Gia độn trinh cát, dĩ chính chí dã” – nói lên ý Chín Năm có tâm chí lánh trốn chính đính.

4. Chu kỳ 4 – Giáp Thân – Thiên Địa Bĩ, hào 5

– “Cửu Ngũ, hưu bĩ, đại nhân cát ; kỳ vong kỳ vong, hệ vu bào tang.”

– “Chín Năm, làm cho tắt nghỉ sự “bĩ”, đó là điều tốt lành cho bậc đại nhân ; (trong lòng lúc nào cũng phải tự nhủ): có thể mất đấy, như vậy thì mới có thể giữ vững như buộc vào một bụi dâu (yên tâm, không phải lo lắng gì nữa).

– Tượng viết: “Đại nhân chi cát, vị chính đáng dã” – “Tốt lành cho bậc đại nhân”, nói lên Chín Năm ở ngôi vị trung chính, rất thích đáng.

5. Chu kỳ 5 – Giáp Thân – Phong Địa Quán, hào 5

– “Cửu Ngũ, quán ngã sinh, quân tử vô cữu.”

– “Chín Năm, được mọi người ngẩng trông đồng thời tự xét hành vi của mình, người quân tử tất vô cữu hại.”

– Tượng “Quán ngã sinh, quán dân dã.” – “Được mọi người ngẩng trông và tự xét hành vi của mình”, nói lên Chín Năm nên thông qua sự quan sát phong tục của dân mà tự xét mình.

6. Chu kỳ 6 – Giáp Thân – Sơn Địa Bác, hào 5

– “Lục Ngũ, quán ngư dĩ cung nhân sủng, vô bất lợi.”

– “Sáu Năm, dắt bầy cung nữ như xâu một xâu cá lên hầu vua, không có gì là không lợi.”

– Tượng “Dĩ cung nhân sủng, chung vô vưu dã.” – “Dắt bầy cung nữ lên hầu vua”, là tượng Sáu Năm cuối cùng không có sai phạm.

7. Chu kỳ 7 – Giáp Thân – Hỏa Địa Tấn, hào 5

– “Lục Ngũ, hối vong, thất đắc vật tuất ; vãng cát, vô bất lợi.”

– “Sáu Năm, hối hận mất hết, không phải lo nghĩ gì về sự được hay mất ; tiến lên tất được tốt lành, không gì không lợi.”

– Tượng “Thất đắc vật tuất, vãng hữu khánh dã” – “Giải quyết công việc không phải lo lắng được mất, mà là trách nhiệm của mọi người”, nói lên Sáu Năm đi lên tất có phúc khánh.

8. Chu kỳ 8 – Giáp Thân – Hỏa Thiên Đại hữu, hào 5

– “Lục Ngũ, quyết phu giao như, uy như, cát.”

– “Sáu Năm, lấy đức thành tín để giao tiếp với người trên kẻ dưới, biết tỏ rõ uy nghiêm, tốt lành.”

– Tượng “Quyết phu giao như, tín dĩ phát chí dã ; ‘uy như chi cát’, dị nhi vô bị dã” – “Lấy đức thành tín để giao tiếp với người trên kẻ dưới”, nói lên Sáu Năm lấy đức thành tín của mình để khởi phát chí trung tín ở người khác ; “biết tỏ rõ uy nghiêm thì tốt”, nói lên Sáu Năm hành vi bình dị, không phải phòng ngừa (mà người ta tự kính sợ).

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button