Tử vi

Giới thiệu ứng dụng quái vị trong bát quái

Phương pháp ứng dụng quái vị trong bát quái, chính là phương pháp căn cứ vào các loại hiện tượng, vạn vật của bát quái để tiến hành suy đoán không gian, thời gian mà người, sự vật cùng phát sinh sự cố. Trong tử vi đẩu số, có thể căn cứ Lạc cung mà dụng thần nắm quyền thuộc các loại hiện tượng vạn vật tương ứng trong bát quái để suy đoán người và vạn vật. Nhưng trong ứng dụng, phương pháp này mới đầu nó chỉ có vai trò thứ yếu, chứ không thể quyết định đến sự cát hung, nó chỉ thể hiện được người và sự vất đã được quyết định càng thêm tỉ mỉ mà thôi, tượng ý, loại hình của người và sự vật được được hiển thị ra cùng với phương vị thởi gian. Cho nên, trong khi suy đoán người và sự vật và sự cát hung của nó, cần phải phối hợp Tình Sao pháp và Tứ Hóa pháp (星情法和四化法) để tiến hành, nhưng lại phải xem những bước ngoặt chuyển tiếp, nó chính là sợi dây chuyền dẫn, như là đại hạn, lưu niên dẫn động, cùng với sự dẫn động của các sao Tứ Hóa… Dùng cung Điền trạch để suy đoán hoàn cảnh gia đình, dùng cung Tật Ách để đoán lúc bệnh tật tốt nhất là nên tham khảo chương này.

Ví dụ: Xem sự cát hung của lục thân, có thể xem xét cung Lục Thân nào trong mệnh bàn có bao nhiêu hung tinh, có thể biết lục thân tương ứng có nguy cơ ẩn phục; lại xem cung vị mà lục thân này ở đại hạn có hung không; nếu hung, lại xem sao Hóa Kị thuộc thiên can lưu niên là có hay không đồng cung với cung tiểu hạn hoặc ở đối cung xung chiếu, nếu như, hung tai thì phát nhanh. Nếu là cung Tử Tức hung, thì ứng vào con cái. Giả như cung Tử Tức cư Ngọ, trong cung có các hung tinh như Kình Dương, Thiên Hình, Tai Sát, gặp đối cung Hóa Kị xung động hung tinh thì tuế hạn ứng tai họa; Vậy đứa con nào ứng hung vậy? Đến đây có thể dùng đến phương pháp Quái vị trong bát quái, xem cung Tử tức ở cung địa chi nào, hoặc lấy Thiên can cung Tử tức khứ Hóa Kị, xem nhập cung nào, thì dụng các loại hiện tượng vạn vật của Bát quái xem thuộc nam hay thuộc nữ, hay là trưởng nữ, trung nữ, hoặc con gái út… Sau đó lại dùng Tứ Hóa đoán con thứ mấy. Ví dụng như nhập cung Thìn, từ cung Tử Tức đếm nghịch đến cung Thìn, là số 3, cho nên là con thứ 3 có hình thương; Cung Thìn thuộc Long (rồng). Cho nên đứa con gái này cầm tinh con rồng; cung Thỉn thuộc quẻ Tốn, Tốn là trưởng nữ. Còn có thể đoán bị thương ở bộ vị nào? Sảy ra ở nơi nào? Đến đây lấy ví dụ về cung Thìn thuộc quẻ Tốn, Tốn là công viên (vườn hoa), phương Đông Nam của nhà, thương ở bắp đùi hoặc chi trái.

Bát quái lấy tiên thiên làm thể, hậu thiên làm dụng, cho nên phương pháp ứng dụng quái vị trong Bát quái thì lấy hậu thiên Bát quái là chủ. Lấy quái vị định bệnh tật có ý nghĩ nhất định, ví dụ Cung Tật ách cư Dậu, quẻ Hậu thiên là Đoài, thì chủ về hậu thiên dễ bị bệnh phế kinh (bệnh phổi); Quẻ Tiên thiên là Khảm, chủ về tiên thiên thận dẽ có cặn, dễ sinh ra bênh tiểu dắt. Còn lại nên suy rộng ra.

Lại như tùy cơ dự đoán (tức tùy thời, tùy ý dự đoán), có thể khi yêu cầu năm, tháng, ngày, giờ để khởi ra la số tử vi, lấy Tình sao của mệnh cung hoặc cung dụng thần để định cát hung, lấy mệnh cung hoặc cung dụng thần thuộc phương vị bát quái và quái tượng của nó để đoán phương vị phát sinh, các loại hình sự vật tương ứng. Ví dụ như: Có người bị bệnh muốn thỉnh cầu dự đoán để tìm bác sĩ khám bệnh như thế nào? Theo lời hỏi dự đoán giờ để lập ra lá số tử vi, lấy quái vị mà can cung phúc đức Hóa Khoa nhập vào là phương quý nhân, nếu là can cung Kỷ cung Phúc Đức làm cho sao Thiên Lương cung Dậu Hóa Khoa, Dậu là phương chính tây, Thiên Lương là thày thuốc, phòng khám bệnh Trung Y có giấy chứng nhận, vậy lấy chỗ ở của người này làm trung tâm, đi về hướng Dậu để tìm thày thuốc, phòng khám bệnh trung y để khám bệnh; Dậu thuộc quẻ Đoài, Đoài là thiếu nữ, cho nên thày thuốc là nữ tuổi còn trẻ; Dậu thuộc gà, cho nên ứng tìm thày thuốc nữ càm tinh con gà hoặc mang họ tên đệm chữ Kim để khám bệnh.

▲ 12 cung trong Tử vi Đẩu số đều thuộc bát quái, nó đại biểu cho phương vị và nhân vật chủ yếu như sau:

Cung Tý, tiên thiên thuộc quẻ Khôn, hậu thiên thuộc quẻ Khảm, chính hướng Bắc, là trung nam.

Cung Sửu Dần, tiên thiên thuộc quẻ Chấn, hậu thiên thuộc Cấn, hướng Đông Bắc, là Thiếu nam.

Cung Mão, tiên thiên thuộcquẻ Li, hậu thiên thuộc quẻ Chấn, phương chính Đông, là trưởng nam.

Cung Thìn Tị, tiên thiên thuộcquẻ Đoài, hậu thiên thuộc quẻ Tốn, hướng Đông Nam, là trưởng nữ.

Cung Ngọ, tiên thiên thuộc quẻ Càn, hậu Thiên thuộc quẻ Ly, phương chính Nam, là trung nữ.

Cung Dậu, tiên thiên thuộc quẻ Khảm, hậu thiên thuộc quẻ Đoài, hướng chính Tây, là thiếu nữ.

Cung Mùi Thân, tiên thiên thuộcquẻ Tốn, hậu thiên thuộc quẻ Khôn, hướng chính Tây, là mẹ, người phụ nữ già.

Cung Tuất Hợi, tiên thiên thuộc quẻ Cấn, hậu thiên thuộc quẻ Đoài, hướng Tây Bắc, là cha, người đàn ông già

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Giới thiệu ứng dụng quái vị trong bát quái

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Giới thiệu ứng dụng quái vị trong bát quái

Phương pháp ứng dụng quái vị trong bát quái, chính là phương pháp căn cứ vào các loại hiện tượng, vạn vật của bát quái để tiến hành suy đoán không gian, thời gian mà người, sự vật cùng phát sinh sự cố. Trong tử vi đẩu số, có thể căn cứ Lạc cung mà dụng thần nắm quyền thuộc các loại hiện tượng vạn vật tương ứng trong bát quái để suy đoán người và vạn vật. Nhưng trong ứng dụng, phương pháp này mới đầu nó chỉ có vai trò thứ yếu, chứ không thể quyết định đến sự cát hung, nó chỉ thể hiện được người và sự vất đã được quyết định càng thêm tỉ mỉ mà thôi, tượng ý, loại hình của người và sự vật được được hiển thị ra cùng với phương vị thởi gian. Cho nên, trong khi suy đoán người và sự vật và sự cát hung của nó, cần phải phối hợp Tình Sao pháp và Tứ Hóa pháp (星情法和四化法) để tiến hành, nhưng lại phải xem những bước ngoặt chuyển tiếp, nó chính là sợi dây chuyền dẫn, như là đại hạn, lưu niên dẫn động, cùng với sự dẫn động của các sao Tứ Hóa… Dùng cung Điền trạch để suy đoán hoàn cảnh gia đình, dùng cung Tật Ách để đoán lúc bệnh tật tốt nhất là nên tham khảo chương này.

Ví dụ: Xem sự cát hung của lục thân, có thể xem xét cung Lục Thân nào trong mệnh bàn có bao nhiêu hung tinh, có thể biết lục thân tương ứng có nguy cơ ẩn phục; lại xem cung vị mà lục thân này ở đại hạn có hung không; nếu hung, lại xem sao Hóa Kị thuộc thiên can lưu niên là có hay không đồng cung với cung tiểu hạn hoặc ở đối cung xung chiếu, nếu như, hung tai thì phát nhanh. Nếu là cung Tử Tức hung, thì ứng vào con cái. Giả như cung Tử Tức cư Ngọ, trong cung có các hung tinh như Kình Dương, Thiên Hình, Tai Sát, gặp đối cung Hóa Kị xung động hung tinh thì tuế hạn ứng tai họa; Vậy đứa con nào ứng hung vậy? Đến đây có thể dùng đến phương pháp Quái vị trong bát quái, xem cung Tử tức ở cung địa chi nào, hoặc lấy Thiên can cung Tử tức khứ Hóa Kị, xem nhập cung nào, thì dụng các loại hiện tượng vạn vật của Bát quái xem thuộc nam hay thuộc nữ, hay là trưởng nữ, trung nữ, hoặc con gái út… Sau đó lại dùng Tứ Hóa đoán con thứ mấy. Ví dụng như nhập cung Thìn, từ cung Tử Tức đếm nghịch đến cung Thìn, là số 3, cho nên là con thứ 3 có hình thương; Cung Thìn thuộc Long (rồng). Cho nên đứa con gái này cầm tinh con rồng; cung Thỉn thuộc quẻ Tốn, Tốn là trưởng nữ. Còn có thể đoán bị thương ở bộ vị nào? Sảy ra ở nơi nào? Đến đây lấy ví dụ về cung Thìn thuộc quẻ Tốn, Tốn là công viên (vườn hoa), phương Đông Nam của nhà, thương ở bắp đùi hoặc chi trái.

Bát quái lấy tiên thiên làm thể, hậu thiên làm dụng, cho nên phương pháp ứng dụng quái vị trong Bát quái thì lấy hậu thiên Bát quái là chủ. Lấy quái vị định bệnh tật có ý nghĩ nhất định, ví dụ Cung Tật ách cư Dậu, quẻ Hậu thiên là Đoài, thì chủ về hậu thiên dễ bị bệnh phế kinh (bệnh phổi); Quẻ Tiên thiên là Khảm, chủ về tiên thiên thận dẽ có cặn, dễ sinh ra bênh tiểu dắt. Còn lại nên suy rộng ra.

Lại như tùy cơ dự đoán (tức tùy thời, tùy ý dự đoán), có thể khi yêu cầu năm, tháng, ngày, giờ để khởi ra la số tử vi, lấy Tình sao của mệnh cung hoặc cung dụng thần để định cát hung, lấy mệnh cung hoặc cung dụng thần thuộc phương vị bát quái và quái tượng của nó để đoán phương vị phát sinh, các loại hình sự vật tương ứng. Ví dụ như: Có người bị bệnh muốn thỉnh cầu dự đoán để tìm bác sĩ khám bệnh như thế nào? Theo lời hỏi dự đoán giờ để lập ra lá số tử vi, lấy quái vị mà can cung phúc đức Hóa Khoa nhập vào là phương quý nhân, nếu là can cung Kỷ cung Phúc Đức làm cho sao Thiên Lương cung Dậu Hóa Khoa, Dậu là phương chính tây, Thiên Lương là thày thuốc, phòng khám bệnh Trung Y có giấy chứng nhận, vậy lấy chỗ ở của người này làm trung tâm, đi về hướng Dậu để tìm thày thuốc, phòng khám bệnh trung y để khám bệnh; Dậu thuộc quẻ Đoài, Đoài là thiếu nữ, cho nên thày thuốc là nữ tuổi còn trẻ; Dậu thuộc gà, cho nên ứng tìm thày thuốc nữ càm tinh con gà hoặc mang họ tên đệm chữ Kim để khám bệnh.

▲ 12 cung trong Tử vi Đẩu số đều thuộc bát quái, nó đại biểu cho phương vị và nhân vật chủ yếu như sau:

Cung Tý, tiên thiên thuộc quẻ Khôn, hậu thiên thuộc quẻ Khảm, chính hướng Bắc, là trung nam.

Cung Sửu Dần, tiên thiên thuộc quẻ Chấn, hậu thiên thuộc Cấn, hướng Đông Bắc, là Thiếu nam.

Cung Mão, tiên thiên thuộcquẻ Li, hậu thiên thuộc quẻ Chấn, phương chính Đông, là trưởng nam.

Cung Thìn Tị, tiên thiên thuộcquẻ Đoài, hậu thiên thuộc quẻ Tốn, hướng Đông Nam, là trưởng nữ.

Cung Ngọ, tiên thiên thuộc quẻ Càn, hậu Thiên thuộc quẻ Ly, phương chính Nam, là trung nữ.

Cung Dậu, tiên thiên thuộc quẻ Khảm, hậu thiên thuộc quẻ Đoài, hướng chính Tây, là thiếu nữ.

Cung Mùi Thân, tiên thiên thuộcquẻ Tốn, hậu thiên thuộc quẻ Khôn, hướng chính Tây, là mẹ, người phụ nữ già.

Cung Tuất Hợi, tiên thiên thuộc quẻ Cấn, hậu thiên thuộc quẻ Đoài, hướng Tây Bắc, là cha, người đàn ông già

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button