Tử vi

Giới thiệu về Phi tinh phái Lương Nhược Du

飞星论命,主要常用星曜仅十八。乃飞星论命是以命盘十二宫的「宫位」为主轴,以「四化」为「用神」;需四化贯穿全局而后的「宫位」、「星曜」、「化象」三者并释,始能「定格局」、「决吉凶」。有别于「三合派」多如牛毛的满盘大小星曜、神煞,组合吉凶。

譬如紫微吉星入命而相貌堂堂的人,却何以迟迟不见其发达?乃四化之后始能见其格局之不佳故也。反之常见凶星坐命的人却获致大成就,皆因整体格局的四化得其吉会共荣故也。

紫微斗数的星曜象义,都出自于「封神榜」故事里的人物特质。如果有心研究紫微,最好先略读封神榜,先建立些许概念。

Bạn đang xem: Giới thiệu về Phi tinh phái Lương Nhược Du

Phi tinh luận mệnh chủ yếu là dùng 18 sao. Phi tinh luận mệnh lấy mệnh bàn 12 cung “cung vị” làm trục, lấy “tứ hóa” làm dụng thần. Lấy tứ hóa thông qua toàn cục sau đó xem “tinh diệu” “hóa tượng” “cung vị” cả ba thứ mới có thể “định cách cục” “đoán lành dữ”. Khác với Phái tam hợp dung rất nhiều sao, thần sát, tổ hợp thành lành dữ.

Thí dụ như tử vi nhập mệnh là người tướng mạo đường hoàng, nhưng vì sao không phát đạt? Vì tứ hóa tạo cách cục không tốt. Ngược lại hung tinh thủ mệnh lại đạt được thành tựu lớn, vì cách cục tứ hóa tổng thể là cát vậy thì sẽ vinh hiển.

Tử vi đẩu số tinh diệu tượng nghĩa giống như truyện “phong thần bảng”. Các sao giống đặc thù tính cách các nhân vật trong đó,nếu quan tâm nghiên cứu tử vi thì cũng nên đọc qua “Phong thần bảng” để hình thành khái niệm.

(Chú: Truyện phong thần này là thuộc dã sử thời cổ đại nhà Chu bên tàu, Tham lang tượng trưng cho Đát kỷ, vì bà này tính dâm đãng mà tham lam,sau chết được phong thần cai quản vì sao tham lang trên toàn chó sói, bà này khi được điều tới cai quản thì bọn chó sói lại rất nghe lời… Một dạo thuyết này rất kích thích sau khoa học tân tiến đâm ra nhàm nên nhiều người phản bác, dĩ nhiên đọc chơi một chút cũng không có sao cả).

(Lương Nhược Du)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Giới thiệu về Phi tinh phái Lương Nhược Du

飞星论命,主要常用星曜仅十八。乃飞星论命是以命盘十二宫的「宫位」为主轴,以「四化」为「用神」;需四化贯穿全局而后的「宫位」、「星曜」、「化象」三者并释,始能「定格局」、「决吉凶」。有别于「三合派」多如牛毛的满盘大小星曜、神煞,组合吉凶。

譬如紫微吉星入命而相貌堂堂的人,却何以迟迟不见其发达?乃四化之后始能见其格局之不佳故也。反之常见凶星坐命的人却获致大成就,皆因整体格局的四化得其吉会共荣故也。

紫微斗数的星曜象义,都出自于「封神榜」故事里的人物特质。如果有心研究紫微,最好先略读封神榜,先建立些许概念。

Phi tinh luận mệnh chủ yếu là dùng 18 sao. Phi tinh luận mệnh lấy mệnh bàn 12 cung “cung vị” làm trục, lấy “tứ hóa” làm dụng thần. Lấy tứ hóa thông qua toàn cục sau đó xem “tinh diệu” “hóa tượng” “cung vị” cả ba thứ mới có thể “định cách cục” “đoán lành dữ”. Khác với Phái tam hợp dung rất nhiều sao, thần sát, tổ hợp thành lành dữ.

Thí dụ như tử vi nhập mệnh là người tướng mạo đường hoàng, nhưng vì sao không phát đạt? Vì tứ hóa tạo cách cục không tốt. Ngược lại hung tinh thủ mệnh lại đạt được thành tựu lớn, vì cách cục tứ hóa tổng thể là cát vậy thì sẽ vinh hiển.

Tử vi đẩu số tinh diệu tượng nghĩa giống như truyện “phong thần bảng”. Các sao giống đặc thù tính cách các nhân vật trong đó,nếu quan tâm nghiên cứu tử vi thì cũng nên đọc qua “Phong thần bảng” để hình thành khái niệm.

(Chú: Truyện phong thần này là thuộc dã sử thời cổ đại nhà Chu bên tàu, Tham lang tượng trưng cho Đát kỷ, vì bà này tính dâm đãng mà tham lam,sau chết được phong thần cai quản vì sao tham lang trên toàn chó sói, bà này khi được điều tới cai quản thì bọn chó sói lại rất nghe lời… Một dạo thuyết này rất kích thích sau khoa học tân tiến đâm ra nhàm nên nhiều người phản bác, dĩ nhiên đọc chơi một chút cũng không có sao cả).

(Lương Nhược Du)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button