Tử vi

Hà lạc phái luận cung mệnh hóa kị nhập thập nhị cung

1


,

Bạn đang xem: Hà lạc phái luận cung mệnh hóa kị nhập thập nhị cungCung mệnh tự hóa kị: cá tính cố chấp, ích kỷ, lấy việc dao động không chừng. Vận mệnh cũng so với nhấp nhô, đồng hạn thân thể không tốt, hoặc là có bệnh kín. Thường xuyên sẽ rất không tình nguyện chạy ra bên ngoài. Hướng di chuyển, chú ý ngoài ý muốn tai ương.


2


,Cung mệnh hóa kị nhập cung huynh đệ: quản thúc huynh đệ, quan tâm huynh đệ, khiếm huynh đệ trái, bị chịu huynh đệ liên lụy. Hướng giao hữu, giữa vợ chồng đấy cảm tình không tốt, nhân giao hữu là phu của tật. ( cung huynh đệ làm phu thê giữa cầu, dẫn thân làm giường vị trí. ) hướng giao hữu, ở ở giữa bạn bè không phổ biến, cùng đồng sự không tha.


3


,Cung mệnh hóa kị nhập cung phu thê: quản thúc phối ngẫu, quan tâm phối ngẫu, nhân quá mức quan tâm mà khiến cho chán, hướng Quan lộc, gây dựng sự nghiệp đặc biệt cẩn thận, đi làm tốt hơn.


4


,Cung mệnh hóa kị nhập cung tử nữ: trong cuộc đời dễ có đại kiếp số, dễ có hoa đào gặp ở ngoài. Tất có đứa con cho ngươi phiền lòng, đứa con không dễ quản giáo. Okita trạch, tắc gia đình dễ dàng thay đổi, không bình yên, so sánh không dễ dàng có chính mình đấy bất động sản.


5


,Cung mệnh hóa kị nhập tiền tài: cả đời vi tài làm lụng vất vả, ảnh hưởng thân thể của mình. Chân chính tiễn bốn chân, nhân hai cước. Chỉ có lao lực, góc vô phúc hưởng thụ, hướng phúc đức.


6


,Cung mệnh hóa kị nhập tật ách: thân thể không khỏe mạnh, sức chống cự yếu kém, bị có ngoài ý muốn tai ách, tâm tình góc không thanh nhàn, so sánh không biết béo. Hướng cha mẹ, cùng cha mẹ duyên phận khá mỏng. Đồng hạn góc chưa già sư duyến. Cha mẹ vi phu tới điền, do đó ( nữ mệnh ) ở nhà chồng không địa vị, dọn ra ngoài ở tốt.


7


,Cung mệnh hóa kị nhập di chuyển: ở nhà vận đường không đổi khai triển, xuất ngoại tự lập phấn đấu tốt. Bên ngoài phải đi qua một phen đau khổ mới sẽ thành công. Hướng mệnh, chú ý ngoài ý muốn tai ương.


8


,Cung mệnh hóa kị nhập giao hữu: quan tâm bằng hữu, quý trọng hữu tình, bị vì bằng hữu mệt mỏi. Hướng huynh đệ, cùng huynh đệ duyên phận khá mỏng. Bàn dập vị trí, vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều tốt. Huynh đệ vi phu chi phụ, hướng huynh đệ, nữ mệnh cùng cha mẹ chồng bất hòa, nam mệnh cùng cha mẹ vợ góc bất hòa.


9


,Cung mệnh hóa kị nhập Quan lộc: đối với công tác nhiệt tâm, trong công tác chấp nhất. Sự nghiệp so sánh có khúc chiết, đi làm tốt hơn. Hướng vợ chồng, chấp nhất sự nghiệp mà xem nhẹ vợ chồng, do đó trước lập nghiệp rồi sau đó thành gia thì tốt hơn.


10


,Cung mệnh hóa kị nhập điền trạch: trong nhà nhiều chuyện, không như ý. Quan tâm gia đình rồi lại không nghĩ ở trong nhà. Xung tử nữ, cùng đứa con duyên phận gầy, hơn nữa nam hài tử. Cung tử nữ vi kết phường cung, do đó không thích hợp kết phường.


11


,Cung mệnh hóa kị nhập cung phúc đức: lòng dạ độ lượng nhỏ lại. Cả đời làm lụng vất vả, tâm tình thường không nhẹ nhàng khoan khoái, dễ có bi quan ý tưởng. Hướng tiền tài, túi tiền thường không khoảng không, có bao nhiêu tiêu bao nhiêu, tiền tài viVợ chồng phu quân thê, vợ chồng thường vi tài cãi nhau.


12


,Cung mệnh hóa kị nhập cha mẹ: quan tâm cha mẹ, hiếu thuận cha mẹ, nhưng không chiếm được cha mẹ tán thưởng. Hướng tật ách, thân thể góc sẽ có tai nạn. Nữ mệnh phi hóa kỵ nhập phu tới điền, ở nhà chồng không dễ chịu. Hướng tật ách, có miệng khó trả lời, tốc tốc chuyển đi nhà chồng.


*


Cung mệnh hóa kị nhập Quan lộc hướng vợ chồng, cung mệnh hóa kị nhập huynh đệ hướng giao hữu, vợ chồng hóa kị nhập di chuyển hướng cung mệnh, vợ chồng hóa kị nhập cha mẹ hướng tật ách, trở lên vận mệnh làm phu thê duyên phận khá mỏng cách cục, đặc biệt chú ý.Phương pháp phá giải:(


1


)Vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều tốt.(


2


)Kết hôn muộn tốt.(


3


)Vợ chồng đều có các đấy công tác, sự nghiệp.(


4


)Có dáng vóc tiều tụy tôn giáo tín ngưỡng.(


5


)Hôn lễ dũ đơn giản càng tốt.(


6


)Đặc biệt chú ý hóa kỵ tinh vì sao, như vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, vậy ít niệm kinh ( lải nhải ); sao vũ khúc, tiền tài đặc biệt chú ý.


(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hà lạc phái luận cung mệnh hóa kị nhập thập nhị cung

1


,Cung mệnh tự hóa kị: cá tính cố chấp, ích kỷ, lấy việc dao động không chừng. Vận mệnh cũng so với nhấp nhô, đồng hạn thân thể không tốt, hoặc là có bệnh kín. Thường xuyên sẽ rất không tình nguyện chạy ra bên ngoài. Hướng di chuyển, chú ý ngoài ý muốn tai ương.


2


,Cung mệnh hóa kị nhập cung huynh đệ: quản thúc huynh đệ, quan tâm huynh đệ, khiếm huynh đệ trái, bị chịu huynh đệ liên lụy. Hướng giao hữu, giữa vợ chồng đấy cảm tình không tốt, nhân giao hữu là phu của tật. ( cung huynh đệ làm phu thê giữa cầu, dẫn thân làm giường vị trí. ) hướng giao hữu, ở ở giữa bạn bè không phổ biến, cùng đồng sự không tha.


3


,Cung mệnh hóa kị nhập cung phu thê: quản thúc phối ngẫu, quan tâm phối ngẫu, nhân quá mức quan tâm mà khiến cho chán, hướng Quan lộc, gây dựng sự nghiệp đặc biệt cẩn thận, đi làm tốt hơn.


4


,Cung mệnh hóa kị nhập cung tử nữ: trong cuộc đời dễ có đại kiếp số, dễ có hoa đào gặp ở ngoài. Tất có đứa con cho ngươi phiền lòng, đứa con không dễ quản giáo. Okita trạch, tắc gia đình dễ dàng thay đổi, không bình yên, so sánh không dễ dàng có chính mình đấy bất động sản.


5


,Cung mệnh hóa kị nhập tiền tài: cả đời vi tài làm lụng vất vả, ảnh hưởng thân thể của mình. Chân chính tiễn bốn chân, nhân hai cước. Chỉ có lao lực, góc vô phúc hưởng thụ, hướng phúc đức.


6


,Cung mệnh hóa kị nhập tật ách: thân thể không khỏe mạnh, sức chống cự yếu kém, bị có ngoài ý muốn tai ách, tâm tình góc không thanh nhàn, so sánh không biết béo. Hướng cha mẹ, cùng cha mẹ duyên phận khá mỏng. Đồng hạn góc chưa già sư duyến. Cha mẹ vi phu tới điền, do đó ( nữ mệnh ) ở nhà chồng không địa vị, dọn ra ngoài ở tốt.


7


,Cung mệnh hóa kị nhập di chuyển: ở nhà vận đường không đổi khai triển, xuất ngoại tự lập phấn đấu tốt. Bên ngoài phải đi qua một phen đau khổ mới sẽ thành công. Hướng mệnh, chú ý ngoài ý muốn tai ương.


8


,Cung mệnh hóa kị nhập giao hữu: quan tâm bằng hữu, quý trọng hữu tình, bị vì bằng hữu mệt mỏi. Hướng huynh đệ, cùng huynh đệ duyên phận khá mỏng. Bàn dập vị trí, vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều tốt. Huynh đệ vi phu chi phụ, hướng huynh đệ, nữ mệnh cùng cha mẹ chồng bất hòa, nam mệnh cùng cha mẹ vợ góc bất hòa.


9


,Cung mệnh hóa kị nhập Quan lộc: đối với công tác nhiệt tâm, trong công tác chấp nhất. Sự nghiệp so sánh có khúc chiết, đi làm tốt hơn. Hướng vợ chồng, chấp nhất sự nghiệp mà xem nhẹ vợ chồng, do đó trước lập nghiệp rồi sau đó thành gia thì tốt hơn.


10


,Cung mệnh hóa kị nhập điền trạch: trong nhà nhiều chuyện, không như ý. Quan tâm gia đình rồi lại không nghĩ ở trong nhà. Xung tử nữ, cùng đứa con duyên phận gầy, hơn nữa nam hài tử. Cung tử nữ vi kết phường cung, do đó không thích hợp kết phường.


11


,Cung mệnh hóa kị nhập cung phúc đức: lòng dạ độ lượng nhỏ lại. Cả đời làm lụng vất vả, tâm tình thường không nhẹ nhàng khoan khoái, dễ có bi quan ý tưởng. Hướng tiền tài, túi tiền thường không khoảng không, có bao nhiêu tiêu bao nhiêu, tiền tài viVợ chồng phu quân thê, vợ chồng thường vi tài cãi nhau.


12


,Cung mệnh hóa kị nhập cha mẹ: quan tâm cha mẹ, hiếu thuận cha mẹ, nhưng không chiếm được cha mẹ tán thưởng. Hướng tật ách, thân thể góc sẽ có tai nạn. Nữ mệnh phi hóa kỵ nhập phu tới điền, ở nhà chồng không dễ chịu. Hướng tật ách, có miệng khó trả lời, tốc tốc chuyển đi nhà chồng.


*


Cung mệnh hóa kị nhập Quan lộc hướng vợ chồng, cung mệnh hóa kị nhập huynh đệ hướng giao hữu, vợ chồng hóa kị nhập di chuyển hướng cung mệnh, vợ chồng hóa kị nhập cha mẹ hướng tật ách, trở lên vận mệnh làm phu thê duyên phận khá mỏng cách cục, đặc biệt chú ý.Phương pháp phá giải:(


1


)Vợ chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều tốt.(


2


)Kết hôn muộn tốt.(


3


)Vợ chồng đều có các đấy công tác, sự nghiệp.(


4


)Có dáng vóc tiều tụy tôn giáo tín ngưỡng.(


5


)Hôn lễ dũ đơn giản càng tốt.(


6


)Đặc biệt chú ý hóa kỵ tinh vì sao, như vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, vậy ít niệm kinh ( lải nhải ); sao vũ khúc, tiền tài đặc biệt chú ý.


(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button