Tử vi

Hai sao Văn Xương, Văn Khúc

Bản dịch:

※ văn xương, văn khúc và văn chương, hành văn, văn màu có cực lớn quan hệ. Mà [xương] có quang minh, thỏa đáng, mỹ hảo chờ ý, [khúc] thì có uốn lượn, chu toàn, tận tâm tận lực, truyền lưu chờ ý tứ.

Văn xương chỉ là so sánh chủ lưu văn chương, văn nghệ phương diện biểu hiện, mà văn khúc còn lại là so sánh loại khác, phi chủ lưu, nhưng là đồng dạng và cuộc thi công danh học bài hữu quan. Chỉ cần văn xương sao Văn Khúc nhập mệnh bàn tam phương tứ chính, sẽ gặp xúc tiến mệnh chủ đối kiến thức truy cầu, nghệ thuật văn học biểu hiện.

Bạn đang xem: Hai sao Văn Xương, Văn Khúc

※ [xương khúc giáp mệnh cách], [văn Tinh ám vây quanh cách] xương khúc ưa giáp, hội, không thích nhập.

◎ nam bắc xương khúc Tinh, sổ trung thôi đệ nhất; thân mệnh nhất tốt, nhiều cung chỉ phi cát.

Được cư mạng người thượng, đào hoa lãng tam cấp; nhập sĩ càng không hư, từ quan yếu giúp đỡ.

Chích chỉ ác giết lâm, hỏa linh dương đà kích; nếu hoàn phùng hãm địa, nảy mầm mà chẳng ra hoa thực.

Điều không phải công lại bối, 1.cửu lưu công sổ thuật; vô phá tể chức quyền, nhiều nữ nhân dâm ẩn.

Nhạc cư hợi tí cung, không vong quan vô ích.

◎ văn xương chủ khoa bảng, thìn tị là vượng địa; lợi ngọ ngại mão dậu, hỏa sinh ra bất lợi.

Mặt mày định phân minh, tướng mạo cực kỳ tuấn tú lệ; ưa vu kim thủy nhân, phú quý song toàn mỹ.

Tiên nan sau đó dễ, trung vãn có tiếng danh; thái dương ấm phúc tập, truyện lư đệ nhất danh.

★ văn xương Tinh

◎  văn xương nhập nam mệnh cát hung bí quyết

Văn xương tọa mệnh vượng cung lâm chí đại tài cao để vạn kim văn nghệ tinh hoa tâm lớn mạnh cần phải giáo bình bộ thượng mây xanh

Văn xương thủ mệnh cũng không phải thường hạn không yểu thương Phúc Thọ trường chỉ sợ hạn xung phùng hỏa kị cần phải giáo chết non đái hình thương

◎  văn xương nhập nữ mệnh cát hung bí quyết

Nữ nhân thân mệnh giá trị văn xương tú lệ thanh kỳ phúc lâu Tử Phủ đối trùng tam hợp chiếu quản giáo phú quý trước hà thường

Văn xương nữ mệnh gặp liêm trinh hãm địa kình dương hỏa sao Hóa kỵ nếu không là xướng chung thọ yểu nhà kề do đoạt huy chương nhân khinh

◎  văn xương nhập hạn cát hung bí quyết

Văn xương ngôi sao nhất thanh đẩu số trong đệ nhị Tinh nếu gặp thái tuế và nhị hạn kẻ sĩ giá trị đến đây chiêm khoa danh

Hạn gặp văn xương không được địa rất có dương đà hỏa linh kị quan phi khẩu thiệt phá gia tài vị miễn hình thương đa hối trệ

※ cung mệnh

1. Bầu dục kiểm hình, trung cao, mi giơ lên, hai mắt hữu thần, pháp lệnh có uy. Tiên gầy hậu béo, thanh tú ưu nhã, cơ biến, ngay thẳng, trí cao, lí lẽ phân minh, nặng lý trí bạc tình, kị ác như thù, xen vào việc của người khác. Đối văn nghệ, học thuật có thiên phú. Nên nam không thích hợp nữ.

2. Văn xương người, đa trước khó sau dễ; hãm địa gia sát phá tan, đa số xảo nghệ người, mà lại dễ đái tật duyên niên.

3. Vượng cung có ám nốt ruồi, hãm địa đa vệt.

4. Xương khúc dần ngọ tuất, khó có được quý nhân, có tài nhưng không gặp thời, có chí nan thân, dồn sinh cảm giác cô độc, khốn nghèo. Hãm địa an mệnh, phúc, tật vô cát, chết non.

5. Ưa dương lương lộc hội chiếu, là dương lương xương lộc cách.

6. Văn Tinh ám vây quanh, thi vận tốt.

7. Văn khoa vây quanh chiếu, giả nghị còn trẻ đăng khoa. Luận tam phương.

8. Văn xương + thiên diêu, phong lưu.

9. Văn xương + vũ khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực; vu mệnh thân, văn võ kiêm toàn.

10. Tả phụ văn xương ngôi sao may mắn, tôn cư bát tọa. (tam hợp)

11. Văn xương gia hội khoa, quyền, lộc, được văn tài, xí nghiệp quản lý nhân tài.

12. Văn xương gia hội tả phụ, hữu bật, có năng lực quản lý.

13. Văn xương gia hội văn khúc, tình cảm phong phú, có tài nghệ.

14. Văn xương gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa.

15. Văn xương hóa khoa, có tài hoa.

16. Văn xương Hóa kị là giết, huyết quang, điệt va chạm, khẩu tài không tốt.

17. Văn xương Hóa kị, chuyên nghiên chuyện gì vật hoặc vô pháp chuyên tâm.

18. Văn xương Hóa kị nhập mệnh, tính quả quyết, kị ác như thù, nói khoa không thật, dễ có công văn khuyết điểm.

19. Văn xương Hóa kị, tối kỵ nhập dần ngọ tuất, công văn sai lầm, bài vở và bài tập gián đoạn, sơ sẩy dễ quên, phát ban, có hoa không quả.

20. Kị Tứ Sát, tuy có đặc thù tài nghệ, như vậy đa số tiểu thông minh, làm khó trọng dụng, mặt có vệt.

21. Văn xương + dương, tâm cơ nặng.

22. Văn xương + hỏa linh, tính quái gở, bạo táo.

23. Văn xương + dương + hỏa linh, không vì kỹ nữ tất chết non.

24. Văn xương gia hội Hỏa Tinh hoặc linh Tinh tiền tài không tụ, có tiểu thông minh, có xảo nghệ.

25. Văn xương gia hội kình dương, đà la, tiền tài không tụ, có xảo nghệ.

26. Văn xương gia hội Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, bầu trời, Địa kiếp, Hóa kị đa tinh thần không tốt, có xảo nghệ.

27. Văn xương hóa khoa ngày, dễ có trong chính trị của biến động, pháp luật thượng của tin tức.

28. Văn xương Hóa kị ngày, dễ có tài chính của lợi khoảng không tin tức.

29. Cung mệnh can [tân], văn xương Hóa kị nhập mệnh, nửa đời đau khổ; nhập tài bạch, túng quẫn; nhập quan lộc, sự nghiệp dễ có thất bại; nhập phu thê, số khổ sát.

30. Tung tứ giết phá tan, không vì thấp hèn; nữ mệnh thêm cát được địa, y lộc sung túc, tứ giết phá tan nhà kề thị thiếp, tăng nói nên của, gia quyền lộc nặng hậu có sư hào.

31. Văn xương nhập nữ mệnh:

1. Nữ mệnh xương khúc, thông minh phú quý nhưng đa tình.

2. Nữ mệnh văn xương thủ mệnh thân, chủ nhân tú lệ thanh kỳ.

3. Nữ mệnh phúc không được đầy đủ mỹ, vượng địa trung niên giàu có.

4. Nữ mệnh Tử Phủ tam hợp xung chiếu, chủ phú quý phong tặng.

5. Thêm cát, được y lộc sung túc; hãm địa, Tứ Sát phá tan, thì làm thiếp tì kỹ nữ.

6. Nữ mệnh phùng văn xương + kình dương, hỏa linh, Hóa kị, nếu không là kỹ nữ cũng đương chết non.

※ huynh đệ cung

1. Ở chung hòa hợp, có văn nghệ tài văn chương.

2. Phùng sát thật xấu bất định, đều tự phát triển. Có nguy nan thì vẫn có thể vươn viện thủ.

3. Thân tử thìn, độc thủ miếu cung, có ba người. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, đa ấm đắc lực. Dương đà đồng cung, huynh đệ tương khắc.

4. Tị dậu xấu, hợi mão vị, cùng thân tử thìn, duy cát so sánh giảm.

5. Dần ngọ tuất, độc thủ thất cung, có ba người. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, có trợ lực. Dương đà cùng, tương khắc.

※ cung phu thê

1. Ân ái, sinh hoạt cao nhã. Vợ thông minh.

2. Lộc tồn, khôi việt đồng cung, nhân hôn nhân phú quý.

3. Phùng văn xương, tả hữu đồng cung, ba vợ bốn nàng hầu.

4. Nếu văn khúc sẽ cùng đồng cung hoặc gửi thông điệp, đào hoa đa, dễ có vượt rào hành vi.

5. Văn xương cũng tế di Tinh, bất năng phùng sát hoặc cái khác đào thìn hoặc Hóa kị, bằng không dễ có ngoài giá thú tình.

6. Phùng thất sát, đời sống tình cảm so sánh loạn.

7. Phùng sát, phối ngẫu đi trước.

8. Phùng ba máy bát tọa, đa tình.

※ cung tử nữ

1. Tình cảm hòa hợp, có văn nghệ tài hoa. Nhị tới bốn người.

2. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, khắc gia người ấy.

3. Dương đà, không kiếp đồng cung, tất có hình khắc.

※ cung tài bạch

1. Suốt đời có tiền, quay vòng linh hoạt, kiếm văn nghệ tài.

2. Dần ngọ tuất, độc thủ thất cung, thành bại không đồng nhất, gián đoạn. Dương đà cùng, hàn nho mệnh. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, thường thường bậc trung mệnh.

3. Thân tử thìn, độc thủ miếu cung, giàu có quá nhật. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, suốt đời giàu có. Dương đà đồng cung, đông lai tây khứ.

4. Tị dậu xấu, hợi mão vị, độc thủ vượng cung, và thân tử thìn cùng, duy so sánh tốn nhĩ.

5. Xương khúc \ văn nghệ của tài, hóa khoa Vưu Giai.

6. LƯU, không ngừng của tài.

7. Hóa kị, công văn chứng khoán hiệp ước của tổn thất.

※ cung tật ách

1. Chủ phế, đại tràng, hệ thần kinh. Như ho khan, cảm mạo, não thần kinh suy nhược, tính thần kinh suy nhược chờ, dễ vất vả lâu ngày thành tật.

2. Độc thủ tai ít. Phùng sát thì đa bệnh, dễ cảm mạo.

3. Văn xương Hóa kị, dễ có tinh thần phương diện của tật, hoặc tâm nhân tính dạ dày đau nhức. Chủ tinh hung, bệnh trạng tăng lên.

4. Văn khúc cùng, cơ năng suy yếu. Xương khúc nhập tật ách, dễ có di chứng, như nhiễm trùng, thối rữa, cứng đờ (dương kim) . Xương khúc, thần kinh não, tính thần kinh suy nhược, vất vả lâu ngày thành tật, thêm cát, tai ít.

5. Xương khúc + sát, dễ cảm mạo, ngoại thương, bệnh thận, nhĩ bệnh, tim phổi không kiện toàn.

6. Xương khúc Hóa kị, dễ có bệnh biến chứng, di chứng.

7. Văn xương kị + văn khúc kị, dễ có gãy xương. (hành hạn Hóa kị trùng điệp)

8. Phùng lộc tồn, khôi việt, tả hữu, bản thân cường tráng.

9. Xương khúc + Hỏa Tinh, cơ năng mất cân đối.

10. Phùng dương đà, hàn thương của chứng.

※ cung thiên di

1. Xuất ngoại được đắt, bản thân cũng quá mức hoạt bát, sinh động vu quần thể trung, giành được thành công.

2. Phùng tả hữu, khôi việt, được thu nhập tiền tài cơ hội hội, tại ngoại mập ra.

3. Phùng dương đà, tại ngoại không yên.

4. Phùng kị sát, phòng công văn làm phức tạp.

※ Cung Nô bộc

1. Được trợ lực. Riên chỉ dần ngọ tuất bất lực.

2. Phùng kị sát, có tiểu nhân tổn thương tinh thần, danh vị.

※ cung Quan lộc

1. Học thuật văn nghệ hưởng nổi danh.

2. Dần ngọ tuất, độc thủ thất cung, văn bình vũ hung. Phùng cát, bình thường của luận. Dương đà đồng cung, thành bại không đồng nhất.

3. Thân tử thìn, độc thủ miếu cung, văn cát vũ bình. Phùng cát, cận quân chấp chính. Dương đà đồng cung, bình thường của luận.

4. Tị dậu xấu, hợi mão vị, độc thủ vượng cung, và thân tử thìn cùng, duy so sánh tốn nhĩ.

5. Phùng lộc tồn, thái dương, văn võ song toàn.

6. Phùng Tứ Sát, có chí nan thân.

7. Nên tác gia, chụp ảnh, giáo sư, quảng cáo, hoặc chu kỳ tính, lưu hành tính việc vật.

※ cung điền trạch

1. Ưa hội nhiều cát, điền trạch quảng đưa, mà lại thừa tổ nghiệp. Phùng sát, sản nghiệp tổ tiên khó giữ được.

2. Tự đưa điền sản, hành vận phùng của, chủ tiền trả phân kỳ mua.

3. Phùng sát, có thoái thoái.

4. Phùng cát, điền viên quảng đưa.

5. Nên cận trường học, văn miếu, gác chuông, tòa soạn báo.

※ cung phúc đức

1. Vui sướng không lo, khẩu tài hảo, phản ứng khoái, yêu thích văn sử sách báo.

2. Dễ yêu hoa tửu, đa diễm ngộ.

3. Hóa kị thì sầu muộn không vui, tâm tình hay thay đổi.

4. Dương đà, tâm thần không yên.

5. Phùng cát, Phúc Thọ song toàn.

※ cung phụ mẫu

1. Phụ mẫu duyên sâu, mà lại có văn học tu dưỡng.

2. Phùng tả hữu, lộc tồn, khôi việt, phụ mẫu đa ấm.

3. Phùng dương đà, tất khắc thứ nhất.

★ sao Văn Khúc

◎ hi di tiên sinh viết:

[văn khúc thủ mệnh thân, cư tị dậu xấu, đứng hàng Hầu bá; vũ tham tam hợp cùng viên, tương tướng cách, văn xương tự hợp cũng thế. Hãm địa dần ngọ tuất, cự môn, dương đà phá tan, chết chết non, nước lửa mạo hiểm. Hợi mão vị vượng địa, cùng trời lương, thiên tướng hội, chủ thông minh bác học, giết phá tan chích nên tăng nói. Nữ mệnh giá trị của, thanh tú thông minh, chủ đắt; hãm địa phá tan, dâm hơn nữa tiện. ?

◎  văn khúc nhập nam mệnh cát hung bí quyết

Văn khúc thủ mệnh nhất lương tướng mạo đường đường chí khí ngang sĩ thứ phùng của ứng với phúc hậu trượng phu được đến đây thụ kim chương

Văn thủ thủ viên phùng hỏa kị không thích tam phương ác giết tụ người này mặc dù xảo miệng năng lực nói duy ở trên không môn có thể gặp đắt

◎  văn khúc nhập nữ mệnh cát hung bí quyết

Nữ nhân mệnh lý phùng văn khúc tướng mạo thanh kỳ có nhiều phúc thông minh thông minh không tầm thường có giết nhà kề cũng dâm dục

◎  văn khúc nhập hạn cát hung bí quyết

Nhị hạn tương phùng sao Văn Khúc sĩ thứ tư năm râu tóc phúc tăng thêm tả hữu hội thiên đồng tài lộc thao thao là thượng cục

Văn khúc hạn gặp liêm đà dương hãm địa phi tai gây hại canh kiêm mệnh lý tinh thần yếu hiểu ra đến đây tuổi nhập tuyền hương

※ cung mệnh

1. Bầu dục kiểm, hình dáng tướng mạo tuấn mỹ, mi thanh mục tú, vóc người lớp giữa, tiên gầy hậu béo, tính tình quang minh, bác học đa năng lực, hùng tâm vạn trượng. Tính quái gở, ngụy giả sử suy đoán, bịa đặt sự thực, có khoa học ý nghĩ.

2. Văn khúc nhập mệnh, hình dáng tướng mạo ưu nhã, khí chất tốt, nên nam không thích hợp nữ.

3. Tính đa yêu cầu, nhất là nữ mệnh là như vậy. Dần ngọ tuất vị, nên tác nhà kề.

4. Phùng kị sát, tự hỏi dễ giằng co không giải thích được, được để ý không buông tha nhân, hoặc cả vú lấp miệng em, nói không để lối thoát. Mà lại thân có dấu vết.

5. Văn khúc phùng sát phá tan, đa số tăng nói người.

6. Văn khúc đại diện nhu hòa, khẩu tài tốt, hành văn hảo, ưa nghiên cứu lí lẽ.

7. Văn khúc thiên hướng khẩu tài cập phi chính thống văn nghệ, như ngũ thuật, ca nghệ.

8. Thiên tinh thần loại học thuật, như triết học, thần học, huyền học, mệnh học.

9. Văn khúc tọa tốt số mỹ thực ăn uống của dục.

10. Và văn xương đều là hệ sao giờ, phàm là chu kỳ tính, tiền trả phân kỳ các loại sự vật thuộc của.

11. Xương khúc giai dễ khiến cho tình cảm biến động tinh diệu, văn khúc thuộc thủy, so sánh thiên thủy tính dương hoa hình, bất lợi nữ mệnh. Cự nhật + văn khúc vu dần tối liệt.

12. Văn khúc độc thủ mệnh thân, canh phùng ác sát được thông qua, vô danh, liền nịnh người.

13. Văn khúc độc thủ hãm địa, tự đại tham.

14. Dần ngọ tuất cung, hoa ngôn xảo ngữ.

15. Tị dậu sửu cung, Hầu bá đắt.

16. Văn khúc gia hội khoa, quyền, lộc, được văn tài, xí nghiệp quản lý nhân tài.

17. Văn khúc hóa khoa: Có tài hoa, khẩu tài tốt, cá tính câu nệ.

18. Văn khúc Hóa kị: Chuyên nghiên chuyện gì vật hoặc vô pháp chuyên tâm, khẩu tài soa.

19. Văn khúc Hóa kị là hao tổn, tổn thương, tình cảm vỡ tan.

20. Văn khúc Hóa kị nhập mệnh, phúc, tật, dễ có bệnh điên, hoặc tư tưởng đặc biệt.

21. Văn khúc Hóa kị nhập ngọ tuất, ngôn ngữ công văn sai lầm, tình cảm phong ba, có tài nhưng không gặp thời, dùng ngòi bút làm vũ khí.

22. Văn khúc Hóa kị hoặc phùng Hóa kị nhập mệnh, cả vú lấp miệng em, được để ý không buông tha nhân, nói không để lối thoát.

23. Văn khúc + hỏa tham, hoặc tam hợp, tương tướng mệnh.

24. Nhị khúc miếu viên, phùng tả hữu tương tướng của. Văn khúc nên tử ngọ dậu, vũ khúc nên tứ mộ.

25. Nhị khúc vượng cung uy danh hách dịch. Văn từ khúc điều kiện tốt nhất, mão dậu thứ hai. Vũ khúc thìn điều kiện tốt nhất, xấu vị thứ hai.

26. Nhị khúc tham lang ngọ xấu hạn, phòng chết chìm của ưu.

27. Văn khúc + vũ tham, hoặc phân đà mệnh thân, hành hạn kị xấu vị nhị cung, vô cát mổ có nhiều tai hiểm.

28. Văn khúc + phá quân, thuỷ ách, bần hàn.

29. Văn khúc + liêm trinh, tất tác công lại. Phụ tá nhân tài.

30. Văn khúc + mặt trăng, vu quan lộc, cung thân, định hệ 1.cửu lưu thuật sĩ. Nhạy cảm của giác quan thứ sáu.

31. Văn khúc + tham lang, lỵ chính sự mà điên đảo. Trong ngoài không đồng nhất, phùng sát thái độ làm người gian ngụy.

32. Văn khúc + thất sát, dương đà, tù ở lại cập nhiều ác Tinh, gạt ngụy người.

33. Văn khúc + cự môn, và mà tang chí, nữ mệnh không thích hợp, thủy tính dương hoa.

34. Văn khúc gia hội tả phụ, hữu bật, có năng lực quản lý.

35. Văn khúc gia hội văn xương, tình cảm phong phú, có tài nghệ.

36. Văn khúc gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa.

37. Văn khúc + đa sát, trải qua hồng trần, là tăng nói.

38. Văn khúc + Hỏa Tinh, nhân duyên tốt, nhưng nghĩ một đằng nói một nẻo.

39. Văn khúc + Tứ Sát, tốt mã dẻ cùi. Đơn thủ mệnh thân phùng sát phá tan, là khinh vọng người, tự đại tham.

40. Văn khúc gia hội Hỏa Tinh hoặc linh Tinh tiền tài không tụ, tình cảm không thuận.

41. Văn khúc gia hội kình dương, đà la, tiền tài không tụ, hữu danh vô thực.

42. Văn khúc gia hội Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, bầu trời, Địa kiếp, Hóa kị đa tình cảm không tốt.

43. Văn khúc + tả hữu, tương tướng tài, bất lợi gây dựng sự nghiệp.

44. Văn khúc + thiên diêu, tửu sắc phong lưu.

45. Văn khúc + vũ, trinh, dương, phá, giết, lang cư hãm địa, chết chết non.

46. Văn khúc tam hợp cùng, lương, vũ khúc hội vượng cung, thông minh quả quyết.

47. Dương đà hỏa linh phá tan, chích nên không môn. Vượng có ám nốt ruồi, hãm có vệt.

48. Tam phương văn khoa vây quanh chiếu hạn, chủ có văn học thiên phú, năm mới có văn danh.

49. Văn khúc phi hóa kỵ nhập đất cung, hạn lâm lận đận. Nếu phùng lộc tồn, hóa lộc lai triền, không thể hung luận.

50. Đại hạn nước nữ vị, đại hạn kị văn khúc nhập mệnh, phòng nhân đào hoa khiến cho của di chứng. (sinh con hoang của vấn đề)

51. Sao Văn Khúc nhập nữ mệnh:

1. Thủ mệnh thân, tị dậu xấu, hợi mão vị, cùng trời lương, thiên tướng gia hội, thanh tú thông minh, chủ đắt.

2. Nữ mệnh văn khúc nhập hợi tí thân dậu (kim thủy vị), thủy tính dương hoa.

3. Nữ mệnh văn khúc, thông minh phú quý mà lại đa dâm.

4. Văn khúc + cự môn, thủy tính dương hoa.

5. Tam hợp xương khúc, áo cơm đủ, đa tình khốn.

6. Nữ mệnh nhập miếu thanh, hãm địa và cự, hỏa, kị, cơ hội; hoặc và tham, phá cùng viên, thấp hèn cô hàn dâm dục, nên tác nhà kề.

52. Khổ hạn gặp sao Văn Khúc nên học tập tân sự vật.

※ huynh đệ cung

1. Kị dần ngọ tuất, huynh đệ cô đơn. Phùng sát vô anh cả hoặc hình khắc bất hòa. Thêm cát tướng phù.

2. Dần ngọ tuất, độc thủ thất cung, có ba người. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, có trợ lực. Dương đà cùng, tương khắc.

3. Thân tử thìn, độc thủ miếu cung, có ba người. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, đa ấm đắc lực. Dương đà đồng cung, huynh đệ tương khắc.

4. Tị dậu xấu, hợi mão vị, cùng thân tử thìn, duy cát so sánh giảm.

※ cung phu thê

1. Ân ái, sinh hoạt cao nhã. Vợ thông minh

2. Lộc tồn, khôi việt đồng cung, nhân hôn nhân phú quý.

3. Phùng văn xương, tả hữu đồng cung, ba vợ bốn nàng hầu.

4. Nếu văn xương sẽ cùng của đồng cung hoặc gửi thông điệp, đào hoa đa, dễ có vượt rào hành vi.

5. Văn khúc cũng tế di Tinh, bất năng phùng sát hoặc cái khác đào thìn hoặc Hóa kị, bằng không dễ có ngoài giá thú tình.

6. So sánh văn xương lại càng không lợi nữ mệnh, tình huống nghiêm trọng hơn.

7. Phùng sát, phối ngẫu đi trước.

※ cung tử nữ

1. Thiên về khẩu tài và phi chính thống tài nghệ.

2. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, phá sản người ấy.

3. Dương đà, không kiếp đồng cung, tất có hình khắc.

※ cung tài bạch

1. LƯU của tài, và văn sự hữu quan, như kim thạch, thi họa, văn phòng phẩm.

2. Dần ngọ tuất, độc thủ thất cung, thành bại không đồng nhất, gián đoạn. Dương đà cùng, hàn nho mệnh. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, thường thường bậc trung mệnh.

3. Thân tử thìn, độc thủ miếu cung, giàu có quá nhật. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, suốt đời giàu có. Dương đà đồng cung, đông lai tây khứ.

4. Tị dậu xấu, hợi mão vị, độc thủ vượng cung, và thân tử thìn cùng, duy hiệu tốn nhĩ.

5. Xương khúc \ văn nghệ của tài, hóa khoa Vưu Giai. LƯU, không ngừng của tài. Hóa kị, công văn chứng khoán hiệp ước của tổn thất.

6. Văn khúc \ dĩ nghệ phát tài. Phùng không kiếp đồng cung, xung hội Hóa kị, hoặc văn khúc Hóa kị chủ bị lừa, bị đạo, đánh rơi, quan phi, đầu tư ăn ý sai lầm, người bảo đảm, chứng khoán tổn thất.

※ cung tật ách

1. Âm thủy, thượng hoả hạ hàn, nhát gan tính táo, bớt nốt ruồi, tràng tật đi tả. Hệ thần kinh, cảm mạo, tinh thần không phấn chấn, mất ngủ, thận hư, bệnh phụ nữ, bệnh lây qua đường sinh dục.

2. Xương khúc, thần kinh não, tính thần kinh suy nhược, vất vả lâu ngày thành tật, thêm cát, tai ít.

3. Xương khúc + sát, dễ cảm mạo, ngoại thương, bệnh thận, nhĩ bệnh, tim phổi không kiện toàn.

4. Xương khúc Hóa kị, dễ có bệnh biến chứng, di chứng.

5. Văn xương kị + văn khúc kị, dễ có gãy xương.

6. Văn khúc Hóa kị, phù thũng, loét chờ bệnh biến chứng.

7. Văn khúc Hóa kị vu bản mệnh, phúc đức, tật ách, bệnh tâm thần.

8. Phùng lộc tồn, khôi việt, tả hữu, bản thân cường tráng.

9. Phùng dương đà, hàn thương của chứng.

10. Di chứng, nhiễm trùng so sánh nghiêm trọng. (âm thủy)

※ cung thiên di

1. Năng lực gặp quý nhân, hành hạn phùng của, tăng quảng hiểu biết.

2. Phùng tả hữu, khôi việt, được thu nhập tiền tài cơ hội hội, tại ngoại mập ra.

3. Phùng dương đà, tại ngoại không yên.

4. Phùng sát, nghi ngờ chí đi thiên nhai, mịch vu giương cánh chỗ.

※ Cung Nô bộc

1. Được trợ lực. Riên chỉ dần ngọ tuất bất lực.

2. Phùng kị sát, có tiểu nhân tổn thương tinh thần, danh vị.

※ cung Quan lộc

1. Học thuật văn nghệ hưởng nổi danh.

2. Dần ngọ tuất, độc thủ thất cung, văn bình vũ hung. Phùng cát, bình thường của luận. Dương đà đồng cung, thành bại không đồng nhất.

3. Thân tử thìn, độc thủ miếu cung, văn cát vũ bình. Phùng cát, cận quân chấp chính. Dương đà đồng cung, bình thường của luận.

4. Tị dậu xấu, hợi mão vị, độc thủ vượng cung, và thân tử thìn cùng, duy so sánh tốn nhĩ.

5. Phùng lộc tồn, thái dương, văn võ song toàn.

6. Phùng Tứ Sát, có chí nan thân.

7. Nên tác gia, chụp ảnh, giáo sư, quảng cáo, hoặc chu kỳ tính, lưu hành tính việc vật.

8. Văn xương phần kết lấy, văn khúc chủ khẩu tài.

※ cung điền trạch

1. Tổ nghiệp có thể thủ, mà lại có thêm tân.

2. Phùng sát, có thoái thoái.

3. Phùng cát, điền viên quảng đưa.

4. Nên cận kim thạch, đồ cổ, văn phòng phẩm cửa hàng, cái ao, pháp viện.

※ cung phúc đức

1. Chủ vui sướng. Ưa ngũ thuật, triết học. Đa huyễn tưởng.

2. Phùng cát, phúc lộc thọ toàn bộ.

3. Phùng sát, thân tâm không yên.

※ cung phụ mẫu

1. Duyên sâu. Phụ mẫu đa tài học, giỏi tài ăn nói.

2. Phùng tả hữu, lộc tồn, khôi việt, phụ mẫu đa ấm.

3. Phùng dương đà, tất khắc thứ nhất.

★ xương khúc thêm vào

1. Xương khúc dần ngọ tuất, độc thủ thất, suốt đời cô hàn. Phùng dương đà, đoản mệnh chết non. Phùng cát, bình thường mệnh.

2. Xương khúc thân tử thìn, độc thủ miếu, một bước lên mây. Phùng dương đà, hư nổi danh tiếng. Phùng cát, vị tới ba máy.

3. Xương khúc tị dậu xấu hợi mão vị, độc thủ vượng, so sánh hơn thân tử thìn. Xương khúc tị hợi lâm, không mắc tức đương đại phú.

4. [văn đắt văn hoa cách], xương khúc xấu không mệnh, tái phùng cát hóa, lộc tồn, đắt hiển một thời. Ưa gặp nhật nguyệt đồng cung. Có trải qua thế tài, văn học, y học, kinh tế, đều có thể hiển vinh diệu.

5. [xương khúc lâm vu xấu vị, khôi việt văn sẽ không sát thấu, đắt cận thiên nhan.] tá vu thiên tử. Phùng sát lai xung, tất giảm kỳ cát, có thể phụ nhất huyện đứng đầu.

6. Xương khúc khoa danh đa vất vả cần cù được lai, văn xương thiên con đường làm quan công danh, văn nghệ tài hoa, học thuật nghiên cứu; văn khúc thiên hướng khẩu tài, tài nghệ, âm nhạc, phi chính thống học thuật.

7. Xương khúc mang nhiều đào hoa, văn xương khuynh hướng tinh thần mặt, phù dung sớm nở tối tàn của tướng tê; văn khúc đa tình cảm gánh vác, phùng kị sát tất có di chứng, lưu lại nhân gian chuyện ăn năn.

8. Ở tình cảm xử lý thượng, văn xương đối mất đi tình cảm lưu luyến, so sánh minh bạch quả đoán; văn khúc thì dễ ướt át bẩn thỉu, dây dưa không rõ.

9. Xương khúc là công văn khế ước, Hóa kị hãm địa phùng sát, phòng công văn khuyết điểm, quan phi tố tụng.

10. Huynh bộc tuyến kiến xương khúc, vu công tác hoàn cảnh dễ có đào hoa.

11. Xương khúc mệnh thân, ôm ấp tình cảm thư sướng, thái độ làm người đa học đa năng lực.

12. Xương khúc nhập mệnh thân, thập học cửu không tinh, nhập phụ mẫu vị so sánh có nội hàm.

13. Xương khúc thiên khôi tú, không độc thi thư cũng có thể nhân.

14. Thiên khôi văn xương mệnh gặp được đắt. (địa vị xã hội)

15. Lộc văn vây quanh mệnh, phú hơn nữa đắt. (xương khúc lộc tồn, càng kỳ cách. )

16. Xương khúc vu bản mệnh tam hợp hóa khoa, thông minh. Phùng đà la, thì lưu vu thiên môn.

17. Xương khúc giáp mệnh, xuất thế vinh hoa. Phối hợp phụ mẫu, điền trạch có cho nhau cát hóa, sự nghiệp tất và gia đình cùng một nhịp thở.

18. Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ. Không mắc tức phú. Vận làm quan hảo. Gặp lại tả hữu, phú quý kham kỳ.

19. Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ; xương khúc lộc tồn, do là kỳ lạ.

20. Xương khúc giáp mệnh, phùng kị sát phá tan, hoặc giáp không kiếp chờ, mặc dù bác học đa năng lực, cũng nghèo nho nhất giới, thập nghệ cửu phải không.

21. Xương khúc tị hợi lâm, không mắc tức đương đại phú.

22. Xương khúc giáp trì, nam mệnh đắt hơn nữa hiển. (nhật nguyệt xấu vị)

23. Xương khúc ngôi sao may mắn cư phúc đức, vị của ngọc tay áo thiên hương. Canh được tử vi cư ngọ tối hay.

24. Văn Tinh ám vây quanh, giả nghị doãn vậy đăng khoa. (lưu niên tam hợp xương khúc thi vận tốt)

25. Văn quế văn hoa cửu trọng đắt hiển. (xương khúc tam hợp, giáp)

26. Xương khúc ưa phùng đất hình Tinh (tử, phủ, lương) kim hình Tinh (vũ, giết, phá), nhưng kị phùng sao thuỷ, đào hoa quá nặng.

27. [xương khúc lâm vu xấu vị, khôi việt văn sẽ không sát thấu, đắt cận thiên nhan.] tá vu thiên tử; nhập mệnh kiêm hóa cát người luận của. Phùng sát lai xung, tất giảm kỳ cát, có thể phụ nhất huyện đứng đầu.

28. [văn đắt văn hoa cách], xương khúc xấu không mệnh, tái phùng cát hóa, lộc tồn, đắt hiển một thời. Ưa gặp nhật nguyệt đồng cung. Có trải qua thế tài, văn học, y học, kinh tế, đều có thể hiển vinh diệu.

29. [văn Tinh thất vị cách], xương khúc dần ngọ tuất thủ mệnh, phùng sát tinh (dương đà hỏa linh) hoặc phá quân, vị của. Dần ngọ tuất tam hợp hỏa, văn xương thuộc kim, văn khúc thuộc thủy, không thích hợp nhập dần ngọ tuất cung. Thơ viết: [văn Tinh nhập mệnh bản là kỳ, tấn công trận địa địch trái lại giáo sự trệ nghi; nhâm là đèn song chuyên cần gắng sức, công danh cần phải chờ đầu bạc thì.] phùng phá quân canh cần phải không thấm nước ách.

30. Nhan quay về chết non, xương khúc rơi vào thiên thương. (xương khúc hãm địa an mệnh phùng dương đà không kiếp, phúc, tật vô cát. Hạn tới thất sát dương đà điệt tịnh phương luận)

31. Nữ mệnh tam hợp xương khúc, thông minh thông minh, áo cơm đủ đa tình khốn.

32. Dương phi háo sắc, tam hợp văn xương văn khúc. (khác giới duyên nặng)

33. Bất lợi nữ mệnh, cốt tủy phú: [văn xương văn khúc phúc không được đầy đủ.] dâm tà khó tránh khỏi, đặc biệt tam hợp thiên cơ, cự môn người để; tam hợp nhật, nguyệt mà thất huy người, cũng dâm đãng cả đời.

34. Khoa danh hãm địa hung thần, nảy mầm mà chẳng ra hoa.

35. Khoa Tinh hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù. (mệnh, phúc)

36. Xương khúc ở chỗ hung hương, lâm tuyền lãnh đạm, gian mưu tần giả sử. (mệnh thân phùng sát, tâm cơ nặng)

37. Xương khúc hãm cung giết người phá hư tiếng của long. Dương đà không kiếp.

38. Xương khúc liêm trinh vu tị hợi gặp hình bất thiện mà lại khoe khoang khoác lác. Làm việc điên đảo, đa và tình dục hữu quan. (tam hợp kiến xương khúc cũng cùng. )

39. Xương khúc phá quân lâm hổ thỏ, giết dương phá tan bôn ba. (dần mão) [chúng thủy nhắm hướng đông] không phùng dương đà, còn có hảo phát triển, bằng không tài lai tài khứ, là tài đa bôn ba.

40. Xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục. Đến đây cách vô sát thì, cũng hình khắc lao lực; tái phùng không kiếp, Hóa kị, một đời nghèo khó; phá quân nhập đến đây cách cục, tam phương tất phùng tham lang, không thích hợp gặp lại lộc mã, phùng của nam đa lang thang nữ hảo dâm; dương đà xung chiếu, tàn tật khó tránh khỏi, mặt mày hốc hác lại vừa kéo dài sinh.

41. Xương khúc mỗi ngày diêu, liêm trinh, tham lang chờ đào thìn, dễ sinh tình cảm làm phức tạp; nếu tái phùng xương khúc Hóa kị, trừ tình cảm thị phi, khúc chiết xa cách ngoại, không gặp hóa khoa, khôi việt, đối mỹ học thưởng thức thì hội lưu vu so sánh tầng thấp.

42. Nhị khúc tham lang xấu vị hạn, phòng chết chìm của ưu.

43. Xương khúc Hóa kị nhập mệnh, phúc đức, phùng Cơ Nguyệt Đồng Lương, thái độ làm người tùy tâm sở dục. Văn khúc so sánh hội không nhận trướng.

44. Xương khúc Hóa kị, dễ nổi danh tiếng bị hao tổn, tình cảm dễ sinh sôi sự cố, nhân tài vụ vấn đề cùng người trở mặt tình sự.

45. Xương khúc + dương + hỏa linh, không vì kỹ nữ tất chết non.

46. Xương khúc + thiên diêu, tửu sắc phong lưu.

47. Xương khúc phùng Tứ Sát, tiểu thông minh.

48. Tham lang + xương khúc + sát, hư hoa không thật.

49. Thiên cơ + xương khúc + sát, nói năng ngọt xớt.

50. Xương khúc hãm địa + hỏa linh, cá tính tiết kiệm.

51. Xương khúc hóa khoa + sát, cá tính cao ngạo.

52. Xương khúc khôi việt hóa khoa, nhập

1. Mệnh, giáp mệnh, tam hợp, sơ duyên tốt hơn.

2. Huynh đệ, phụ tật, so sánh có nội hàm, thông minh.

3. Điền trạch, tàng thư đa, nhưng không thích đọc sách.

53. Văn xương (kim) vu tật ách, hệ hô hấp, đại tràng, phổi, can vượng tỳ yếu.

54. Văn khúc (thủy) vu tật ách, tinh thần nghèo nàn, bệnh phụ nữ.

55. Xương khúc Hóa kị nhập tật ách, dễ có bệnh biến chứng.

56. Xương khúc hóa khoa nhập điền trạch, dễ có phòng địa sản của lợi được.

57. Xương khúc kỷ tân nhâm sinh ra, hạn phùng thìn tuất lự đầu sông.

58. Xương khúc tả hữu hội dương đà, đương sinh dị nốt ruồi.

59. Xương khúc gặp không kiếp giáp, suốt đời lao lực không làm nổi.

60. Lưu niên phùng xương khúc tả hữu khôi việt, cát hóa, dễ có quý nhân tương trợ.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

※文昌, 文曲与文章, 文笔, 文彩有极大的关系. 而 [昌] 有光明, 恰当, 美好等意, [曲] 则有弯曲, 周全, 尽心尽力, 流传等意思.

文昌指的是较主流的文章, 文艺方面的表现, 而文曲则是较另类, 非主流的, 但也同样与考试功名念书有关. 只要文昌文曲星入命盘的三方四正, 便会促进命主对知识的追求, 艺术文学表现.

※ [昌曲夹命格], [文星暗拱格] 昌曲喜夹, 会, 不喜入.

◎南北昌曲星, 数中推第一;身命最为佳, 诸宫恐非吉.

得居人命上, 桃花浪三汲;入仕更无虚, 从官要辅弼.

只恐恶杀临, 火铃羊陀激;若还逢陷地, 苗而不秀实.

不是公吏辈, 九流工数术;无破宰职权, 女人多淫佚.

乐居亥子宫, 空亡官无益.

◎文昌主科甲, 辰巳是旺地;利午嫌卯酉, 火生人不利.

眉目定分明, 相貌极俊丽;喜于金水人, 富贵双全美.

先难而后易, 中晚有声名;太阳荫福集, 传胪第一名.

★文昌星

◎    文昌入男命吉凶诀

文昌坐命旺宫临 志大财高抵万金 文艺精华心壮大 须教平步上青云

文昌守命亦非常 限不夭伤福寿长 只怕限冲逢火忌 须教夭折带刑伤

◎    文昌入女命吉凶诀

女人身命值文昌 秀丽清奇福更长 紫府对冲三合照 管教富贵着霞裳

文昌女命遇廉贞 陷地擎羊火忌星 若不为娼终寿夭 偏房犹得主人轻

◎    文昌入限吉凶诀

文昌之星最为清 斗数之中第二星 若遇太岁与二限 士人值此占科名

限遇文昌不得地 更有羊陀火铃忌 官非口舌破家财 未免刑伤多晦滞

※命宫━

1. 长圆脸型, 中高, 眉上扬, 两眼有神, 法令有威. 先瘦后胖, 清秀优雅, 机变, 耿直, 智高, 事理分明, 重理智寡情, 忌恶如仇, 多管闲事. 对文艺, 学术有天赋. 宜男不宜女.

2. 文昌之人, 多先难后易;陷地加煞冲破, 多为巧艺之人, 且易带疾延年.

3. 旺宫有暗痣, 陷地多斑痕.

4. 昌曲寅午戌, 难得贵人, 怀才不遇, 有志难伸, 致生孤独感, 困穷. 陷地安命, 福, 疾无吉, 夭折.

5. 喜阳梁禄会照, 为阳梁昌禄格.

6. 文星暗拱, 考运好.

7. 文科拱照, 贾谊年少登科. 论三方.

8. 文昌+天姚, 风流.

9. 文昌+武曲, 为人多学多能;于命身, 文武兼备.

10.左辅文昌吉星, 尊居八座. (三合)

11.文昌加会科, 权, 禄, 得文财, 企业管理人才.

12.文昌加会左辅, 右弼, 有管理能力.

13.文昌加会文曲, 感情丰富, 有才艺.

14.文昌加会天魁, 天钺, 机运多.

15.文昌化科, 有才华.

16.文昌化忌为杀, 血光, 跌撞, 口才不佳.

17.文昌化忌, 专研某事物或无法专心.

18.文昌化忌入命, 性果决, 忌恶如仇, 言夸不实, 易有文书过失.

19.文昌化忌, 最忌入寅午戌, 文书失误, 学业中断, 疏忽健忘, 斑疹, 华而不实.

20.忌四煞, 虽有特殊才艺, 然多为小聪明, 难为大用, 面有斑痕.

21.文昌+羊, 心机重.

22.文昌+火铃, 性孤僻, 暴噪.

23.文昌+羊+火铃, 不为娼妓必夭折.

24.文昌加会火星或铃星钱财不聚, 有小聪明, 有巧艺.

25.文昌加会擎羊, 陀罗, 钱财不聚, 有巧艺.

26.文昌加会火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 天空, 地劫, 化忌多精神不佳, 有巧艺.

27.文昌化科之日, 易有政治上之变动, 法律上之消息.

28.文昌化忌之日, 易有金融之利空消息.

29.命宫干【辛】, 文昌化忌入命, 半世苦;入财帛, 拮据;入官禄, 事业易有挫败;入夫妻, 苦命煞.

30.纵四杀冲破, 不为下贱;女命加吉得地, 衣禄充足, 四杀冲破偏房侍妾, 僧道宜之, 加权禄重厚有师号.

31.文昌入女命:

1.女命昌曲, 聪明富贵但多情.

2.女命文昌守命身, 主人秀丽清奇.

3.女命福不全美, 旺地中年富足.

4.女命紫府三合冲照, 主富贵封赠.

5.加吉, 得衣禄丰足;陷地, 四煞冲破, 则为妾婢娼妓.

6.女命逢文昌+擎羊, 火铃, 化忌, 若不为娼妓亦当夭折.

※兄弟宫━

1. 相处融洽, 有文艺才气.

2. 逢煞好坏不定, 各自发展. 有危难时仍能伸出援手.

3. 申子辰, 独守庙宫, 有三人. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 多荫得力. 羊陀同宫, 兄弟相克.

4. 巳酉丑, 亥卯未, 同申子辰, 惟吉较减.

5. 寅午戌, 独守失宫, 有三人. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 有助力. 羊陀同, 相克.

※夫妻宫━

1. 恩爱, 生活高雅. 内助聪明.

2. 禄存, 魁钺同宫, 因婚姻富贵.

3. 逢文昌, 左右同宫, 三妻四妾.

4. 若文曲再与同宫或照会, 桃花多, 易有越轨行为.

5. 文昌亦为细姨星, 不能逢煞或其他桃辰或化忌, 否则易有婚外情.

6. 逢七杀, 感情生活较乱.

7. 逢煞, 配偶先走.

8. 逢三台八座, 多情.

※子女宫━

1. 感情融洽, 有文艺才华. 二至四人.

2. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 克家之子.

3. 羊陀, 空劫同宫, 必有刑克.

※财帛宫━

1. 一生有钱, 周转灵活, 赚文艺财.

2. 寅午戌, 独守失宫, 成败不一, 断断续续. 羊陀同, 寒儒之命. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 小康之命.

3. 申子辰, 独守庙宫, 富足过日. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 一生富裕. 羊陀同宫, 东来西去.

4. 巳酉丑, 亥卯未, 独守旺宫, 与申子辰同, 惟较逊耳.

5. 昌曲 \文艺之财, 化科尤佳.

6. 细水长流, 不断之财.

7. 化忌, 文书证券合约之损失.

※疾厄宫━

1. 主肺, 大肠, 神经系统. 如咳嗽, 感冒, 脑神经衰弱, 性神经衰弱等, 易积劳成疾.

2. 独守灾少. 逢煞则多病, 易感冒.

3. 文昌化忌, 易有精神方面之疾, 或心因性胃痛. 主星凶, 症状加剧.

4. 文曲同, 机能衰退. 昌曲入疾厄, 易有后遗症, 如发炎, 溃烂, 硬化 (阳金) . 昌曲, 脑神经, 性神经衰弱, 积劳成疾, 加吉, 灾少.

5. 昌曲+煞, 容易感冒, 外伤, 肾病, 耳病, 心肺不健全.

6. 昌曲化忌, 容易有并发症, 后遗症.

7. 文昌忌+文曲忌, 易有骨折. (行限化忌重迭)

8. 逢禄存, 魁钺, 左右, 身体健壮.

9. 昌曲+火星, 机能失调.

10.逢羊陀, 寒伤之症.

※迁移宫━

1. 出外得贵, 本人亦甚活泼, 活跃于群体中, 获致成功.

2. 逢左右, 魁钺, 得进财之机会, 在外发福.

3. 逢羊陀, 在外不宁.

4. 逢忌煞, 防文书困扰.

※仆役宫━

1. 得助力. 唯寅午戌不力.

2. 逢忌煞, 有小人损伤精神, 名位.

※官禄宫━

1. 学术文艺享盛名.

2. 寅午戌, 独守失宫, 文平武凶. 逢吉, 平常之论. 羊陀同宫, 成败不一.

3. 申子辰, 独守庙宫, 文吉武平. 逢吉, 近君执政. 羊陀同宫, 平常之论.

4. 巳酉丑, 亥卯未, 独守旺宫, 与申子辰同, 惟较逊耳.

5. 逢禄存, 太阳, 文武双全.

6. 逢四煞, 有志难伸.

7. 宜作家, 摄影, 教师, 广告, 或周期性, 流行性之事物.

※田宅宫━

1. 喜会诸吉, 田宅广置, 且承祖业. 逢煞, 祖产不保.

2. 自置田产, 行运逢之, 主分期付款购置.

3. 逢煞, 有进退.

4. 逢吉, 田园广置.

5. 宜近学校, 文庙, 钟楼, 报社.

※福德宫━

1. 快乐无忧, 口才好, 反应快, 喜爱文史读物.

2. 易恋花酒, 多艳遇.

3. 化忌则愁闷不乐, 情绪多变.

4. 羊陀, 心神不宁.

5. 逢吉, 福寿双全.

※父母宫━

1. 父母缘深, 且有文学修养.

2. 逢左右, 禄存, 魁钺, 父母多荫.

3. 逢羊陀, 必克其一.

★文曲星

◎希夷先生曰:

[文曲守命身, 居巳酉丑, 位居侯伯;武贪三合同垣, 将相之格, 文昌似合亦然. 陷地寅午戌, 巨门, 羊陀冲破, 丧命夭折, 水火惊险. 亥卯未旺地, 与天梁, 天相会, 主聪明博学, 杀冲破只宜僧道. 女命值之, 清秀聪明, 主贵;陷地冲破, 淫而且贱. ?

◎    文曲入男命吉凶诀

文曲守命最为良 相貌堂堂志气昂 士庶逢之应福厚 丈夫得此受金章

文取守垣逢火忌 不喜三方恶杀聚 此人虽巧口能言 惟在空门可遇贵

◎    文曲入女命吉凶诀

女人命里逢文曲 相貌清奇多有福 聪明伶俐不寻常 有杀偏房也淫欲

◎    文曲入限吉凶诀

二限相逢文曲星 士庶斯年须发福 更添左右会天同 财禄滔滔为上局

文曲限遇廉陀羊 陷地非灾惹祸殃 更兼命里星辰弱 须知此岁入泉乡

※命宫━

1. 长圆脸, 形貌俊美, 眉清目秀, 身材中等, 先瘦后胖, 性情磊落, 博学多能, 雄心万丈. 性孤僻, 伪设推想, 捏造事实, 有科学头脑.

2. 文曲入命, 形貌优雅, 气质佳, 宜男不宜女.

3. 性多求, 尤其女命为然. 寅午戌位, 宜作偏房.

4. 逢忌煞, 思考易胶着不解, 得理不饶人, 或盛气凌人, 说话不留余地. 且身有疤痕.

5. 文曲逢煞冲破, 多为僧道之人.

6. 文曲代表柔和, 口才佳, 文笔好, 喜研究事理.

7. 文曲偏向口才及非正统文艺, 如五术, 歌艺.

8. 偏精神类之学术, 如哲学, 神学, 玄学, 命学.

9. 文曲坐命好美食口腹之欲.

10.与文昌同为时系星, 凡为周期性, 分期付款之类的事物属之.

11.昌曲皆易使感情变动之星曜, 文曲属水, 较偏水性杨花型, 不利女命. 巨日+文曲于寅最烈.

12.文曲独守命身, 更逢恶煞凑合, 无名, 便佞之人.

13.文曲独守陷地, 自大贪得.

14.寅午戌宫, 花言巧语.

15.巳酉丑宫, 侯伯贵.

16.文曲加会科, 权, 禄, 得文财, 企业管理人才.

17.文曲化科: 有才华, 口才佳, 个性执着.

18.文曲化忌: 专研某事物或无法专心, 口才差.

19.文曲化忌为耗, 损伤, 感情破裂.

20.文曲化忌入命, 福, 疾, 易有疯病, 或思想特别.

21.文曲化忌入午戌, 语言文书失误, 感情风波, 怀才不遇, 口诛笔伐.

22.文曲化忌或逢化忌入命, 盛气凌人, 得理不饶人, 说话不留余地.

23.文曲+火贪, 或三合, 将相之命.

24.二曲庙垣, 逢左右将相之. 文曲宜子午酉, 武曲宜四墓.

25.二曲旺宫威名赫奕. 文曲子最佳, 卯酉次之. 武曲辰最佳, 丑未次之.

26.二曲贪狼午丑限, 防溺水之忧.

27.文曲+武贪, 或分处命身, 行限忌丑未二宫, 无吉解多有灾险.

28.文曲+破军, 水厄, 贫寒.

29.文曲+廉贞, 必作公吏. 辅佐人才.

30.文曲+太阴, 于官禄, 身宫, 定系九流术士. 敏锐之第六感.

31.文曲+贪狼, 莅政事而颠倒. 表里不一, 逢煞为人奸伪.

32.文曲+七杀, 羊陀, 囚宿及诸恶星, 诈伪之人.

33.文曲+巨门, 和而丧志, 女命不宜, 水性杨花.

34.文曲加会左辅, 右弼, 有管理能力.

35.文曲加会文昌, 感情丰富, 有才艺.

36.文曲加会天魁, 天钺, 机运多.

37.文曲+多煞, 历经红尘, 为僧道.

38.文曲+火星, 人缘佳, 但言不由衷.

39.文曲+四煞, 虚有其表. 单守命身逢煞冲破, 为轻妄之人, 自大贪得.

40.文曲加会火星或铃星钱财不聚, 感情不顺.

41.文曲加会擎羊, 陀罗, 钱财不聚, 有名无实.

42.文曲加会火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 天空, 地劫, 化忌多感情不佳.

43.文曲+左右, 将相之才, 不利创业.

44.文曲+天姚, 酒色风流.

45.文曲+武, 贞, 羊, 破, 杀, 狼居陷地, 丧命夭折.

46.文曲三合同, 梁, 武曲会旺宫, 聪明果决.

47.羊陀火铃冲破, 只宜空门. 旺有暗痣, 陷有斑痕.

48.三方文科拱照限, 主有文学天份, 早年有文名.

49.文曲忌入土宫, 限临蹭蹬. 若逢禄存, 化禄来躔, 不可以凶论.

50.大限走子女位, 大限忌文曲入命, 防因桃花引起之后遗症. (非婚生子女之问题)

51.文曲星入女命:

1. 守命身, 巳酉丑, 亥卯未, 与天梁, 天相加会, 清秀聪明, 主贵.

2. 女命文曲入亥子申酉 (金水位), 水性杨花.

3. 女命文曲, 聪明富贵且多淫.

4. 文曲+巨门, 水性杨花.

5. 三合昌曲, 衣食足, 多情困.

6. 女命入庙清, 陷地与巨, 火, 忌, 机会;或与贪, 破同垣, 下贱孤寒淫欲, 宜作偏房.

52.大小限遇文曲星宜学习新事物.

※兄弟宫━

1. 忌寅午戌, 兄弟孤单. 逢煞无兄长或刑克不和. 加吉相扶.

2. 寅午戌, 独守失宫, 有三人. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 有助力. 羊陀同, 相克.

3. 申子辰, 独守庙宫, 有三人. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 多荫得力. 羊陀同宫, 兄弟相克.

4. 巳酉丑, 亥卯未, 同申子辰, 惟吉较减.

※夫妻宫━

1. 恩爱, 生活高雅. 内助聪明

2. 禄存, 魁钺同宫, 因婚姻富贵.

3. 逢文昌, 左右同宫, 三妻四妾.

4. 若文昌再与之同宫或照会, 桃花多, 易有越轨行为.

5. 文曲亦为细姨星, 不能逢煞或其他桃辰或化忌, 否则易有婚外情.

6. 较文昌更不利女命, 情况更严重.

7. 逢煞, 配偶先走.

※子女宫━

1. 偏重口才与非正统之才艺.

2. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 败家之子.

3. 羊陀, 空劫同宫, 必有刑克.

※财帛宫━

1. 细水长流之财, 与文事有关, 如金石, 书画, 文具.

2. 寅午戌, 独守失宫, 成败不一, 断断续续. 羊陀同, 寒儒之命. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 小康之命.

3. 申子辰, 独守庙宫, 富足过日. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 一生富裕. 羊陀同宫, 东来西去.

4. 巳酉丑, 亥卯未, 独守旺宫, 与申子辰同, 惟效逊耳.

5. 昌曲 \文艺之财, 化科尤佳. 细水长流, 不断之财. 化忌, 文书证券合约之损失.

6. 文曲 \ 以艺生财. 逢空劫同宫, 冲会化忌, 或文曲化忌主受骗, 被盗, 遗失, 官非, 投资投机失误, 作保, 证券损失.

※疾厄宫━

1. 阴水, 上火下寒, 胆小性燥, 斑痣, 肠疾腹泻. 神经系统, 感冒, 精神不振, 失眠, 肾亏, 妇女病, 性病.

2. 昌曲, 脑神经, 性神经衰弱, 积劳成疾, 加吉, 灾少.

3. 昌曲+煞, 容易感冒, 外伤, 肾病, 耳病, 心肺不健全.

4. 昌曲化忌, 容易有并发症, 后遗症.

5. 文昌忌+文曲忌, 易有骨折.

6. 文曲化忌, 浮肿, 溃疡等并发症.

7. 文曲化忌于本命, 福德, 疾厄, 精神病.

8. 逢禄存, 魁钺, 左右, 身体健壮.

9. 逢羊陀, 寒伤之症.

10.后遗症, 发炎较严重. (阴水)

※迁移宫━

1. 能遇贵人, 行限逢之, 增广见闻.

2. 逢左右, 魁钺, 得进财之机会, 在外发福.

3. 逢羊陀, 在外不宁.

4. 逢煞, 怀志走天涯, 觅于展翅处.

※仆役宫━

1. 得助力. 唯寅午戌不力.

2. 逢忌煞, 有小人损伤精神, 名位.

※官禄宫━

1. 学术文艺享盛名.

2. 寅午戌, 独守失宫, 文平武凶. 逢吉, 平常之论. 羊陀同宫, 成败不一.

3. 申子辰, 独守庙宫, 文吉武平. 逢吉, 近君执政. 羊陀同宫, 平常之论.

4. 巳酉丑, 亥卯未, 独守旺宫, 与申子辰同, 惟较逊耳.

5. 逢禄存, 太阳, 文武双全.

6. 逢四煞, 有志难伸.

7. 宜作家, 摄影, 教师, 广告, 或周期性, 流行性之事物.

8. 文昌主文采, 文曲主口才.

※田宅宫━

1. 祖业可守, 且有更新.

2. 逢煞, 有进退.

3. 逢吉, 田园广置.

4. 宜近金石, 古玩, 文具店, 水池, 法院.

※福德宫━

1. 主快乐. 喜五术, 哲学. 多幻想.

2. 逢吉, 福禄寿全.

3. 逢煞, 身心不宁.

※父母宫━

1. 缘深. 父母多才学, 好口才.

2. 逢左右, 禄存, 魁钺, 父母多荫.

3. 逢羊陀, 必克其一.

★昌曲补述

1. 昌曲寅午戌, 独守失, 一生孤寒. 逢羊陀, 短命夭折. 逢吉, 平常之命.

2. 昌曲申子辰, 独守庙, 平步青云. 逢羊陀, 虚有名誉. 逢吉, 位至三台.

3. 昌曲巳酉丑亥卯未, 独守旺, 较逊于申子辰. 昌曲巳亥临, 不贵即当大富.

4.  [文贵文华格], 昌曲丑未入命, 再逢吉化, 禄存, 贵显一时. 喜遇日月同宫. 有经世之才, 文学, 医学, 经济, 皆可显荣耀.

5.  [昌曲临于丑未, 魁钺文会无煞凑, 贵近天颜.] 佐于天子. 逢煞来冲, 必减其吉, 可辅一县之主.

6. 昌曲科名多辛勤得来, 文昌偏仕途功名, 文艺才华, 学术研究;文曲偏向口才, 技艺, 音乐, 非正统学术.

7. 昌曲多带桃花, 文昌倾向精神面, 昙花一现之相犀;文曲多感情负担, 逢忌煞必有后遗症, 留下人间憾事.

8. 在感情的处理上, 文昌对失去的恋情, 较明白果断;文曲则易拖泥带水, 纠缠不清.

9. 昌曲为文书契约, 化忌陷地逢煞, 防文书过失, 官非诉讼.

10.兄仆线见昌曲, 于工作环境易有桃花.

11.昌曲命身, 情怀舒畅, 为人多学多能.

12.昌曲入命身, 十学九不精, 入父母位较有内涵.

13.昌曲天魁秀, 不读诗书也可人.

14.天魁文昌命遇得贵. (社会地位)

15.禄文拱命, 富而且贵. (昌曲禄存, 尤为奇格.)

16.昌曲于本命三合化科, 聪明. 逢陀罗, 则流于偏门.

17.昌曲夹命, 出世荣华. 配合父母, 田宅有互相吉化, 事业必与家庭息息相关.

18.昌曲夹命最为奇. 不贵即富. 官运好. 再遇左右, 富贵堪期.

19.昌曲夹命最为奇;昌曲禄存, 犹为奇特.

20.昌曲夹命, 逢忌煞冲破, 或夹空劫等, 虽博学多能, 亦是穷儒一介, 十艺九不成.

21.昌曲巳亥临, 不贵即当大富.

22.昌曲夹墀, 男命贵而且显. (日月丑未)

23.昌曲吉星居福德, 谓之玉袖天香. 更得紫微居午最妙.

24.文星暗拱, 贾谊允矣登科. (流年三合昌曲考运好)

25.文桂文华九重贵显. (昌曲三合, 夹)

26.昌曲喜逢土型星 (紫, 府, 梁) 金型星 (武, 杀, 破), 但忌逢水星, 桃花过重.

27. [昌曲临于丑未, 魁钺文会无煞凑, 贵近天颜.] 佐于天子;入命兼化吉者论之. 逢煞来冲, 必减其吉, 可辅一县之主.

28. [文贵文华格], 昌曲丑未入命, 再逢吉化, 禄存, 贵显一时. 喜遇日月同宫. 有经世之才, 文学, 医学, 经济, 皆可显荣耀.

29. [文星失位格], 昌曲寅午戌守命, 逢煞星 (羊陀火铃) 或破军, 谓之. 寅午戌三合火, 文昌属金, 文曲属水, 不宜入寅午戌宫. 诗曰: [文星入命本为奇, 冲陷反教事滞疑;任是灯窗勤着力, 功名须等白头时.] 逢破军更须防水厄.

30.颜回夭折, 昌曲陷于天伤. (昌曲陷地安命逢羊陀空劫, 福, 疾无吉. 限至七杀羊陀迭并方论)

31.女命三合昌曲, 聪明伶俐, 衣食足多情困.

32.杨妃好色, 三合文昌文曲. (异性缘重)

33.不利女命, 骨髓赋: [文昌文曲福不全.] 淫邪难免, 尤以三合天机, 巨门者为着;三合日, 月而失辉者, 亦淫荡终生.

34.科名陷地凶神, 苗而不秀.

35.科星陷地, 灯火辛勤. (命, 福)

36.昌曲在于凶乡, 林泉冷淡, 奸谋频设. (命身逢煞, 心机重)

37.昌曲陷宫凶杀破虚誉之隆. 羊陀空劫.

38.昌曲廉贞于巳亥遭刑不善且虚夸. 做事颠倒, 多与色情有关. (三合见昌曲亦同.)

39.昌曲破军临虎兔, 杀羊冲破奔波. (寅卯) [众水朝东] 不逢羊陀, 尚有好发展, 否则财来财去, 为财多奔波.

40.昌曲破军逢, 刑克多劳碌. 此格无煞时, 亦是刑克劳碌;再逢空劫, 化忌, 一世清贫;破军入此格局, 三方必逢贪狼, 不宜再遇禄马, 逢之男多浪荡女好淫;羊陀冲照, 残疾难免, 破相方可延生.

41.昌曲见天姚, 廉贞, 贪狼等桃辰, 易生感情困扰;若再逢昌曲化忌, 除感情是非, 波折疏离外, 不见化科, 魁钺, 对美学的欣赏则会流于较低层次.

42.二曲贪狼丑未限, 防溺水之忧.

43.昌曲化忌入命, 福德, 逢机月同梁, 为人随心所欲. 文曲较会不认账.

44.昌曲化忌, 易有名誉受损, 感情易滋生事端, 因财务问题与人交恶之情事.

45.昌曲+羊+火铃, 不为娼妓必夭折.

46.昌曲+天姚, 酒色风流.

47.昌曲逢四煞, 小聪明.

48.贪狼+昌曲+煞, 虚华不实.

49.天机+昌曲+煞, 油腔滑调.

50.昌曲陷地+火铃, 个性节俭.

51.昌曲化科+煞, 个性高傲.

52.昌曲魁钺化科, 入

1. 命, 夹命, 三合, 初缘较好.

2. 兄弟, 父疾, 较有内涵, 聪明.

3. 田宅, 藏书多, 但不喜欢读书.

53.文昌 (金) 于疾厄, 呼吸系统, 大肠, 肺部, 肝旺脾弱.

54.文曲 (水) 于疾厄, 精神欠佳, 妇女病.

55.昌曲化忌入疾厄, 易有并发症.

56.昌曲化科入田宅, 易有房地产之利得.

57.昌曲己辛壬生人, 限逢辰戌虑投河.

58.昌曲左右会羊陀, 当生异痣.

59.昌曲遇空劫夹, 一生劳碌无成.

60.流年逢昌曲左右魁钺, 吉化, 易有贵人相助.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hai sao Văn Xương, Văn Khúc

Bản dịch:

※ văn xương, văn khúc và văn chương, hành văn, văn màu có cực lớn quan hệ. Mà [xương] có quang minh, thỏa đáng, mỹ hảo chờ ý, [khúc] thì có uốn lượn, chu toàn, tận tâm tận lực, truyền lưu chờ ý tứ.

Văn xương chỉ là so sánh chủ lưu văn chương, văn nghệ phương diện biểu hiện, mà văn khúc còn lại là so sánh loại khác, phi chủ lưu, nhưng là đồng dạng và cuộc thi công danh học bài hữu quan. Chỉ cần văn xương sao Văn Khúc nhập mệnh bàn tam phương tứ chính, sẽ gặp xúc tiến mệnh chủ đối kiến thức truy cầu, nghệ thuật văn học biểu hiện.

※ [xương khúc giáp mệnh cách], [văn Tinh ám vây quanh cách] xương khúc ưa giáp, hội, không thích nhập.

◎ nam bắc xương khúc Tinh, sổ trung thôi đệ nhất; thân mệnh nhất tốt, nhiều cung chỉ phi cát.

Được cư mạng người thượng, đào hoa lãng tam cấp; nhập sĩ càng không hư, từ quan yếu giúp đỡ.

Chích chỉ ác giết lâm, hỏa linh dương đà kích; nếu hoàn phùng hãm địa, nảy mầm mà chẳng ra hoa thực.

Điều không phải công lại bối, 1.cửu lưu công sổ thuật; vô phá tể chức quyền, nhiều nữ nhân dâm ẩn.

Nhạc cư hợi tí cung, không vong quan vô ích.

◎ văn xương chủ khoa bảng, thìn tị là vượng địa; lợi ngọ ngại mão dậu, hỏa sinh ra bất lợi.

Mặt mày định phân minh, tướng mạo cực kỳ tuấn tú lệ; ưa vu kim thủy nhân, phú quý song toàn mỹ.

Tiên nan sau đó dễ, trung vãn có tiếng danh; thái dương ấm phúc tập, truyện lư đệ nhất danh.

★ văn xương Tinh

◎  văn xương nhập nam mệnh cát hung bí quyết

Văn xương tọa mệnh vượng cung lâm chí đại tài cao để vạn kim văn nghệ tinh hoa tâm lớn mạnh cần phải giáo bình bộ thượng mây xanh

Văn xương thủ mệnh cũng không phải thường hạn không yểu thương Phúc Thọ trường chỉ sợ hạn xung phùng hỏa kị cần phải giáo chết non đái hình thương

◎  văn xương nhập nữ mệnh cát hung bí quyết

Nữ nhân thân mệnh giá trị văn xương tú lệ thanh kỳ phúc lâu Tử Phủ đối trùng tam hợp chiếu quản giáo phú quý trước hà thường

Văn xương nữ mệnh gặp liêm trinh hãm địa kình dương hỏa sao Hóa kỵ nếu không là xướng chung thọ yểu nhà kề do đoạt huy chương nhân khinh

◎  văn xương nhập hạn cát hung bí quyết

Văn xương ngôi sao nhất thanh đẩu số trong đệ nhị Tinh nếu gặp thái tuế và nhị hạn kẻ sĩ giá trị đến đây chiêm khoa danh

Hạn gặp văn xương không được địa rất có dương đà hỏa linh kị quan phi khẩu thiệt phá gia tài vị miễn hình thương đa hối trệ

※ cung mệnh

1. Bầu dục kiểm hình, trung cao, mi giơ lên, hai mắt hữu thần, pháp lệnh có uy. Tiên gầy hậu béo, thanh tú ưu nhã, cơ biến, ngay thẳng, trí cao, lí lẽ phân minh, nặng lý trí bạc tình, kị ác như thù, xen vào việc của người khác. Đối văn nghệ, học thuật có thiên phú. Nên nam không thích hợp nữ.

2. Văn xương người, đa trước khó sau dễ; hãm địa gia sát phá tan, đa số xảo nghệ người, mà lại dễ đái tật duyên niên.

3. Vượng cung có ám nốt ruồi, hãm địa đa vệt.

4. Xương khúc dần ngọ tuất, khó có được quý nhân, có tài nhưng không gặp thời, có chí nan thân, dồn sinh cảm giác cô độc, khốn nghèo. Hãm địa an mệnh, phúc, tật vô cát, chết non.

5. Ưa dương lương lộc hội chiếu, là dương lương xương lộc cách.

6. Văn Tinh ám vây quanh, thi vận tốt.

7. Văn khoa vây quanh chiếu, giả nghị còn trẻ đăng khoa. Luận tam phương.

8. Văn xương + thiên diêu, phong lưu.

9. Văn xương + vũ khúc, thái độ làm người đa học đa năng lực; vu mệnh thân, văn võ kiêm toàn.

10. Tả phụ văn xương ngôi sao may mắn, tôn cư bát tọa. (tam hợp)

11. Văn xương gia hội khoa, quyền, lộc, được văn tài, xí nghiệp quản lý nhân tài.

12. Văn xương gia hội tả phụ, hữu bật, có năng lực quản lý.

13. Văn xương gia hội văn khúc, tình cảm phong phú, có tài nghệ.

14. Văn xương gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa.

15. Văn xương hóa khoa, có tài hoa.

16. Văn xương Hóa kị là giết, huyết quang, điệt va chạm, khẩu tài không tốt.

17. Văn xương Hóa kị, chuyên nghiên chuyện gì vật hoặc vô pháp chuyên tâm.

18. Văn xương Hóa kị nhập mệnh, tính quả quyết, kị ác như thù, nói khoa không thật, dễ có công văn khuyết điểm.

19. Văn xương Hóa kị, tối kỵ nhập dần ngọ tuất, công văn sai lầm, bài vở và bài tập gián đoạn, sơ sẩy dễ quên, phát ban, có hoa không quả.

20. Kị Tứ Sát, tuy có đặc thù tài nghệ, như vậy đa số tiểu thông minh, làm khó trọng dụng, mặt có vệt.

21. Văn xương + dương, tâm cơ nặng.

22. Văn xương + hỏa linh, tính quái gở, bạo táo.

23. Văn xương + dương + hỏa linh, không vì kỹ nữ tất chết non.

24. Văn xương gia hội Hỏa Tinh hoặc linh Tinh tiền tài không tụ, có tiểu thông minh, có xảo nghệ.

25. Văn xương gia hội kình dương, đà la, tiền tài không tụ, có xảo nghệ.

26. Văn xương gia hội Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, bầu trời, Địa kiếp, Hóa kị đa tinh thần không tốt, có xảo nghệ.

27. Văn xương hóa khoa ngày, dễ có trong chính trị của biến động, pháp luật thượng của tin tức.

28. Văn xương Hóa kị ngày, dễ có tài chính của lợi khoảng không tin tức.

29. Cung mệnh can [tân], văn xương Hóa kị nhập mệnh, nửa đời đau khổ; nhập tài bạch, túng quẫn; nhập quan lộc, sự nghiệp dễ có thất bại; nhập phu thê, số khổ sát.

30. Tung tứ giết phá tan, không vì thấp hèn; nữ mệnh thêm cát được địa, y lộc sung túc, tứ giết phá tan nhà kề thị thiếp, tăng nói nên của, gia quyền lộc nặng hậu có sư hào.

31. Văn xương nhập nữ mệnh:

1. Nữ mệnh xương khúc, thông minh phú quý nhưng đa tình.

2. Nữ mệnh văn xương thủ mệnh thân, chủ nhân tú lệ thanh kỳ.

3. Nữ mệnh phúc không được đầy đủ mỹ, vượng địa trung niên giàu có.

4. Nữ mệnh Tử Phủ tam hợp xung chiếu, chủ phú quý phong tặng.

5. Thêm cát, được y lộc sung túc; hãm địa, Tứ Sát phá tan, thì làm thiếp tì kỹ nữ.

6. Nữ mệnh phùng văn xương + kình dương, hỏa linh, Hóa kị, nếu không là kỹ nữ cũng đương chết non.

※ huynh đệ cung

1. Ở chung hòa hợp, có văn nghệ tài văn chương.

2. Phùng sát thật xấu bất định, đều tự phát triển. Có nguy nan thì vẫn có thể vươn viện thủ.

3. Thân tử thìn, độc thủ miếu cung, có ba người. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, đa ấm đắc lực. Dương đà đồng cung, huynh đệ tương khắc.

4. Tị dậu xấu, hợi mão vị, cùng thân tử thìn, duy cát so sánh giảm.

5. Dần ngọ tuất, độc thủ thất cung, có ba người. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, có trợ lực. Dương đà cùng, tương khắc.

※ cung phu thê

1. Ân ái, sinh hoạt cao nhã. Vợ thông minh.

2. Lộc tồn, khôi việt đồng cung, nhân hôn nhân phú quý.

3. Phùng văn xương, tả hữu đồng cung, ba vợ bốn nàng hầu.

4. Nếu văn khúc sẽ cùng đồng cung hoặc gửi thông điệp, đào hoa đa, dễ có vượt rào hành vi.

5. Văn xương cũng tế di Tinh, bất năng phùng sát hoặc cái khác đào thìn hoặc Hóa kị, bằng không dễ có ngoài giá thú tình.

6. Phùng thất sát, đời sống tình cảm so sánh loạn.

7. Phùng sát, phối ngẫu đi trước.

8. Phùng ba máy bát tọa, đa tình.

※ cung tử nữ

1. Tình cảm hòa hợp, có văn nghệ tài hoa. Nhị tới bốn người.

2. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, khắc gia người ấy.

3. Dương đà, không kiếp đồng cung, tất có hình khắc.

※ cung tài bạch

1. Suốt đời có tiền, quay vòng linh hoạt, kiếm văn nghệ tài.

2. Dần ngọ tuất, độc thủ thất cung, thành bại không đồng nhất, gián đoạn. Dương đà cùng, hàn nho mệnh. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, thường thường bậc trung mệnh.

3. Thân tử thìn, độc thủ miếu cung, giàu có quá nhật. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, suốt đời giàu có. Dương đà đồng cung, đông lai tây khứ.

4. Tị dậu xấu, hợi mão vị, độc thủ vượng cung, và thân tử thìn cùng, duy so sánh tốn nhĩ.

5. Xương khúc \ văn nghệ của tài, hóa khoa Vưu Giai.

6. LƯU, không ngừng của tài.

7. Hóa kị, công văn chứng khoán hiệp ước của tổn thất.

※ cung tật ách

1. Chủ phế, đại tràng, hệ thần kinh. Như ho khan, cảm mạo, não thần kinh suy nhược, tính thần kinh suy nhược chờ, dễ vất vả lâu ngày thành tật.

2. Độc thủ tai ít. Phùng sát thì đa bệnh, dễ cảm mạo.

3. Văn xương Hóa kị, dễ có tinh thần phương diện của tật, hoặc tâm nhân tính dạ dày đau nhức. Chủ tinh hung, bệnh trạng tăng lên.

4. Văn khúc cùng, cơ năng suy yếu. Xương khúc nhập tật ách, dễ có di chứng, như nhiễm trùng, thối rữa, cứng đờ (dương kim) . Xương khúc, thần kinh não, tính thần kinh suy nhược, vất vả lâu ngày thành tật, thêm cát, tai ít.

5. Xương khúc + sát, dễ cảm mạo, ngoại thương, bệnh thận, nhĩ bệnh, tim phổi không kiện toàn.

6. Xương khúc Hóa kị, dễ có bệnh biến chứng, di chứng.

7. Văn xương kị + văn khúc kị, dễ có gãy xương. (hành hạn Hóa kị trùng điệp)

8. Phùng lộc tồn, khôi việt, tả hữu, bản thân cường tráng.

9. Xương khúc + Hỏa Tinh, cơ năng mất cân đối.

10. Phùng dương đà, hàn thương của chứng.

※ cung thiên di

1. Xuất ngoại được đắt, bản thân cũng quá mức hoạt bát, sinh động vu quần thể trung, giành được thành công.

2. Phùng tả hữu, khôi việt, được thu nhập tiền tài cơ hội hội, tại ngoại mập ra.

3. Phùng dương đà, tại ngoại không yên.

4. Phùng kị sát, phòng công văn làm phức tạp.

※ Cung Nô bộc

1. Được trợ lực. Riên chỉ dần ngọ tuất bất lực.

2. Phùng kị sát, có tiểu nhân tổn thương tinh thần, danh vị.

※ cung Quan lộc

1. Học thuật văn nghệ hưởng nổi danh.

2. Dần ngọ tuất, độc thủ thất cung, văn bình vũ hung. Phùng cát, bình thường của luận. Dương đà đồng cung, thành bại không đồng nhất.

3. Thân tử thìn, độc thủ miếu cung, văn cát vũ bình. Phùng cát, cận quân chấp chính. Dương đà đồng cung, bình thường của luận.

4. Tị dậu xấu, hợi mão vị, độc thủ vượng cung, và thân tử thìn cùng, duy so sánh tốn nhĩ.

5. Phùng lộc tồn, thái dương, văn võ song toàn.

6. Phùng Tứ Sát, có chí nan thân.

7. Nên tác gia, chụp ảnh, giáo sư, quảng cáo, hoặc chu kỳ tính, lưu hành tính việc vật.

※ cung điền trạch

1. Ưa hội nhiều cát, điền trạch quảng đưa, mà lại thừa tổ nghiệp. Phùng sát, sản nghiệp tổ tiên khó giữ được.

2. Tự đưa điền sản, hành vận phùng của, chủ tiền trả phân kỳ mua.

3. Phùng sát, có thoái thoái.

4. Phùng cát, điền viên quảng đưa.

5. Nên cận trường học, văn miếu, gác chuông, tòa soạn báo.

※ cung phúc đức

1. Vui sướng không lo, khẩu tài hảo, phản ứng khoái, yêu thích văn sử sách báo.

2. Dễ yêu hoa tửu, đa diễm ngộ.

3. Hóa kị thì sầu muộn không vui, tâm tình hay thay đổi.

4. Dương đà, tâm thần không yên.

5. Phùng cát, Phúc Thọ song toàn.

※ cung phụ mẫu

1. Phụ mẫu duyên sâu, mà lại có văn học tu dưỡng.

2. Phùng tả hữu, lộc tồn, khôi việt, phụ mẫu đa ấm.

3. Phùng dương đà, tất khắc thứ nhất.

★ sao Văn Khúc

◎ hi di tiên sinh viết:

[văn khúc thủ mệnh thân, cư tị dậu xấu, đứng hàng Hầu bá; vũ tham tam hợp cùng viên, tương tướng cách, văn xương tự hợp cũng thế. Hãm địa dần ngọ tuất, cự môn, dương đà phá tan, chết chết non, nước lửa mạo hiểm. Hợi mão vị vượng địa, cùng trời lương, thiên tướng hội, chủ thông minh bác học, giết phá tan chích nên tăng nói. Nữ mệnh giá trị của, thanh tú thông minh, chủ đắt; hãm địa phá tan, dâm hơn nữa tiện. ?

◎  văn khúc nhập nam mệnh cát hung bí quyết

Văn khúc thủ mệnh nhất lương tướng mạo đường đường chí khí ngang sĩ thứ phùng của ứng với phúc hậu trượng phu được đến đây thụ kim chương

Văn thủ thủ viên phùng hỏa kị không thích tam phương ác giết tụ người này mặc dù xảo miệng năng lực nói duy ở trên không môn có thể gặp đắt

◎  văn khúc nhập nữ mệnh cát hung bí quyết

Nữ nhân mệnh lý phùng văn khúc tướng mạo thanh kỳ có nhiều phúc thông minh thông minh không tầm thường có giết nhà kề cũng dâm dục

◎  văn khúc nhập hạn cát hung bí quyết

Nhị hạn tương phùng sao Văn Khúc sĩ thứ tư năm râu tóc phúc tăng thêm tả hữu hội thiên đồng tài lộc thao thao là thượng cục

Văn khúc hạn gặp liêm đà dương hãm địa phi tai gây hại canh kiêm mệnh lý tinh thần yếu hiểu ra đến đây tuổi nhập tuyền hương

※ cung mệnh

1. Bầu dục kiểm, hình dáng tướng mạo tuấn mỹ, mi thanh mục tú, vóc người lớp giữa, tiên gầy hậu béo, tính tình quang minh, bác học đa năng lực, hùng tâm vạn trượng. Tính quái gở, ngụy giả sử suy đoán, bịa đặt sự thực, có khoa học ý nghĩ.

2. Văn khúc nhập mệnh, hình dáng tướng mạo ưu nhã, khí chất tốt, nên nam không thích hợp nữ.

3. Tính đa yêu cầu, nhất là nữ mệnh là như vậy. Dần ngọ tuất vị, nên tác nhà kề.

4. Phùng kị sát, tự hỏi dễ giằng co không giải thích được, được để ý không buông tha nhân, hoặc cả vú lấp miệng em, nói không để lối thoát. Mà lại thân có dấu vết.

5. Văn khúc phùng sát phá tan, đa số tăng nói người.

6. Văn khúc đại diện nhu hòa, khẩu tài tốt, hành văn hảo, ưa nghiên cứu lí lẽ.

7. Văn khúc thiên hướng khẩu tài cập phi chính thống văn nghệ, như ngũ thuật, ca nghệ.

8. Thiên tinh thần loại học thuật, như triết học, thần học, huyền học, mệnh học.

9. Văn khúc tọa tốt số mỹ thực ăn uống của dục.

10. Và văn xương đều là hệ sao giờ, phàm là chu kỳ tính, tiền trả phân kỳ các loại sự vật thuộc của.

11. Xương khúc giai dễ khiến cho tình cảm biến động tinh diệu, văn khúc thuộc thủy, so sánh thiên thủy tính dương hoa hình, bất lợi nữ mệnh. Cự nhật + văn khúc vu dần tối liệt.

12. Văn khúc độc thủ mệnh thân, canh phùng ác sát được thông qua, vô danh, liền nịnh người.

13. Văn khúc độc thủ hãm địa, tự đại tham.

14. Dần ngọ tuất cung, hoa ngôn xảo ngữ.

15. Tị dậu sửu cung, Hầu bá đắt.

16. Văn khúc gia hội khoa, quyền, lộc, được văn tài, xí nghiệp quản lý nhân tài.

17. Văn khúc hóa khoa: Có tài hoa, khẩu tài tốt, cá tính câu nệ.

18. Văn khúc Hóa kị: Chuyên nghiên chuyện gì vật hoặc vô pháp chuyên tâm, khẩu tài soa.

19. Văn khúc Hóa kị là hao tổn, tổn thương, tình cảm vỡ tan.

20. Văn khúc Hóa kị nhập mệnh, phúc, tật, dễ có bệnh điên, hoặc tư tưởng đặc biệt.

21. Văn khúc Hóa kị nhập ngọ tuất, ngôn ngữ công văn sai lầm, tình cảm phong ba, có tài nhưng không gặp thời, dùng ngòi bút làm vũ khí.

22. Văn khúc Hóa kị hoặc phùng Hóa kị nhập mệnh, cả vú lấp miệng em, được để ý không buông tha nhân, nói không để lối thoát.

23. Văn khúc + hỏa tham, hoặc tam hợp, tương tướng mệnh.

24. Nhị khúc miếu viên, phùng tả hữu tương tướng của. Văn khúc nên tử ngọ dậu, vũ khúc nên tứ mộ.

25. Nhị khúc vượng cung uy danh hách dịch. Văn từ khúc điều kiện tốt nhất, mão dậu thứ hai. Vũ khúc thìn điều kiện tốt nhất, xấu vị thứ hai.

26. Nhị khúc tham lang ngọ xấu hạn, phòng chết chìm của ưu.

27. Văn khúc + vũ tham, hoặc phân đà mệnh thân, hành hạn kị xấu vị nhị cung, vô cát mổ có nhiều tai hiểm.

28. Văn khúc + phá quân, thuỷ ách, bần hàn.

29. Văn khúc + liêm trinh, tất tác công lại. Phụ tá nhân tài.

30. Văn khúc + mặt trăng, vu quan lộc, cung thân, định hệ 1.cửu lưu thuật sĩ. Nhạy cảm của giác quan thứ sáu.

31. Văn khúc + tham lang, lỵ chính sự mà điên đảo. Trong ngoài không đồng nhất, phùng sát thái độ làm người gian ngụy.

32. Văn khúc + thất sát, dương đà, tù ở lại cập nhiều ác Tinh, gạt ngụy người.

33. Văn khúc + cự môn, và mà tang chí, nữ mệnh không thích hợp, thủy tính dương hoa.

34. Văn khúc gia hội tả phụ, hữu bật, có năng lực quản lý.

35. Văn khúc gia hội văn xương, tình cảm phong phú, có tài nghệ.

36. Văn khúc gia hội thiên khôi, thiên việt, cơ vận đa.

37. Văn khúc + đa sát, trải qua hồng trần, là tăng nói.

38. Văn khúc + Hỏa Tinh, nhân duyên tốt, nhưng nghĩ một đằng nói một nẻo.

39. Văn khúc + Tứ Sát, tốt mã dẻ cùi. Đơn thủ mệnh thân phùng sát phá tan, là khinh vọng người, tự đại tham.

40. Văn khúc gia hội Hỏa Tinh hoặc linh Tinh tiền tài không tụ, tình cảm không thuận.

41. Văn khúc gia hội kình dương, đà la, tiền tài không tụ, hữu danh vô thực.

42. Văn khúc gia hội Hỏa Tinh, linh Tinh, kình dương, đà la, bầu trời, Địa kiếp, Hóa kị đa tình cảm không tốt.

43. Văn khúc + tả hữu, tương tướng tài, bất lợi gây dựng sự nghiệp.

44. Văn khúc + thiên diêu, tửu sắc phong lưu.

45. Văn khúc + vũ, trinh, dương, phá, giết, lang cư hãm địa, chết chết non.

46. Văn khúc tam hợp cùng, lương, vũ khúc hội vượng cung, thông minh quả quyết.

47. Dương đà hỏa linh phá tan, chích nên không môn. Vượng có ám nốt ruồi, hãm có vệt.

48. Tam phương văn khoa vây quanh chiếu hạn, chủ có văn học thiên phú, năm mới có văn danh.

49. Văn khúc phi hóa kỵ nhập đất cung, hạn lâm lận đận. Nếu phùng lộc tồn, hóa lộc lai triền, không thể hung luận.

50. Đại hạn nước nữ vị, đại hạn kị văn khúc nhập mệnh, phòng nhân đào hoa khiến cho của di chứng. (sinh con hoang của vấn đề)

51. Sao Văn Khúc nhập nữ mệnh:

1. Thủ mệnh thân, tị dậu xấu, hợi mão vị, cùng trời lương, thiên tướng gia hội, thanh tú thông minh, chủ đắt.

2. Nữ mệnh văn khúc nhập hợi tí thân dậu (kim thủy vị), thủy tính dương hoa.

3. Nữ mệnh văn khúc, thông minh phú quý mà lại đa dâm.

4. Văn khúc + cự môn, thủy tính dương hoa.

5. Tam hợp xương khúc, áo cơm đủ, đa tình khốn.

6. Nữ mệnh nhập miếu thanh, hãm địa và cự, hỏa, kị, cơ hội; hoặc và tham, phá cùng viên, thấp hèn cô hàn dâm dục, nên tác nhà kề.

52. Khổ hạn gặp sao Văn Khúc nên học tập tân sự vật.

※ huynh đệ cung

1. Kị dần ngọ tuất, huynh đệ cô đơn. Phùng sát vô anh cả hoặc hình khắc bất hòa. Thêm cát tướng phù.

2. Dần ngọ tuất, độc thủ thất cung, có ba người. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, có trợ lực. Dương đà cùng, tương khắc.

3. Thân tử thìn, độc thủ miếu cung, có ba người. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, đa ấm đắc lực. Dương đà đồng cung, huynh đệ tương khắc.

4. Tị dậu xấu, hợi mão vị, cùng thân tử thìn, duy cát so sánh giảm.

※ cung phu thê

1. Ân ái, sinh hoạt cao nhã. Vợ thông minh

2. Lộc tồn, khôi việt đồng cung, nhân hôn nhân phú quý.

3. Phùng văn xương, tả hữu đồng cung, ba vợ bốn nàng hầu.

4. Nếu văn xương sẽ cùng của đồng cung hoặc gửi thông điệp, đào hoa đa, dễ có vượt rào hành vi.

5. Văn khúc cũng tế di Tinh, bất năng phùng sát hoặc cái khác đào thìn hoặc Hóa kị, bằng không dễ có ngoài giá thú tình.

6. So sánh văn xương lại càng không lợi nữ mệnh, tình huống nghiêm trọng hơn.

7. Phùng sát, phối ngẫu đi trước.

※ cung tử nữ

1. Thiên về khẩu tài và phi chính thống tài nghệ.

2. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, phá sản người ấy.

3. Dương đà, không kiếp đồng cung, tất có hình khắc.

※ cung tài bạch

1. LƯU của tài, và văn sự hữu quan, như kim thạch, thi họa, văn phòng phẩm.

2. Dần ngọ tuất, độc thủ thất cung, thành bại không đồng nhất, gián đoạn. Dương đà cùng, hàn nho mệnh. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, thường thường bậc trung mệnh.

3. Thân tử thìn, độc thủ miếu cung, giàu có quá nhật. Lộc tồn, khôi việt, tả hữu đồng cung, suốt đời giàu có. Dương đà đồng cung, đông lai tây khứ.

4. Tị dậu xấu, hợi mão vị, độc thủ vượng cung, và thân tử thìn cùng, duy hiệu tốn nhĩ.

5. Xương khúc \ văn nghệ của tài, hóa khoa Vưu Giai. LƯU, không ngừng của tài. Hóa kị, công văn chứng khoán hiệp ước của tổn thất.

6. Văn khúc \ dĩ nghệ phát tài. Phùng không kiếp đồng cung, xung hội Hóa kị, hoặc văn khúc Hóa kị chủ bị lừa, bị đạo, đánh rơi, quan phi, đầu tư ăn ý sai lầm, người bảo đảm, chứng khoán tổn thất.

※ cung tật ách

1. Âm thủy, thượng hoả hạ hàn, nhát gan tính táo, bớt nốt ruồi, tràng tật đi tả. Hệ thần kinh, cảm mạo, tinh thần không phấn chấn, mất ngủ, thận hư, bệnh phụ nữ, bệnh lây qua đường sinh dục.

2. Xương khúc, thần kinh não, tính thần kinh suy nhược, vất vả lâu ngày thành tật, thêm cát, tai ít.

3. Xương khúc + sát, dễ cảm mạo, ngoại thương, bệnh thận, nhĩ bệnh, tim phổi không kiện toàn.

4. Xương khúc Hóa kị, dễ có bệnh biến chứng, di chứng.

5. Văn xương kị + văn khúc kị, dễ có gãy xương.

6. Văn khúc Hóa kị, phù thũng, loét chờ bệnh biến chứng.

7. Văn khúc Hóa kị vu bản mệnh, phúc đức, tật ách, bệnh tâm thần.

8. Phùng lộc tồn, khôi việt, tả hữu, bản thân cường tráng.

9. Phùng dương đà, hàn thương của chứng.

10. Di chứng, nhiễm trùng so sánh nghiêm trọng. (âm thủy)

※ cung thiên di

1. Năng lực gặp quý nhân, hành hạn phùng của, tăng quảng hiểu biết.

2. Phùng tả hữu, khôi việt, được thu nhập tiền tài cơ hội hội, tại ngoại mập ra.

3. Phùng dương đà, tại ngoại không yên.

4. Phùng sát, nghi ngờ chí đi thiên nhai, mịch vu giương cánh chỗ.

※ Cung Nô bộc

1. Được trợ lực. Riên chỉ dần ngọ tuất bất lực.

2. Phùng kị sát, có tiểu nhân tổn thương tinh thần, danh vị.

※ cung Quan lộc

1. Học thuật văn nghệ hưởng nổi danh.

2. Dần ngọ tuất, độc thủ thất cung, văn bình vũ hung. Phùng cát, bình thường của luận. Dương đà đồng cung, thành bại không đồng nhất.

3. Thân tử thìn, độc thủ miếu cung, văn cát vũ bình. Phùng cát, cận quân chấp chính. Dương đà đồng cung, bình thường của luận.

4. Tị dậu xấu, hợi mão vị, độc thủ vượng cung, và thân tử thìn cùng, duy so sánh tốn nhĩ.

5. Phùng lộc tồn, thái dương, văn võ song toàn.

6. Phùng Tứ Sát, có chí nan thân.

7. Nên tác gia, chụp ảnh, giáo sư, quảng cáo, hoặc chu kỳ tính, lưu hành tính việc vật.

8. Văn xương phần kết lấy, văn khúc chủ khẩu tài.

※ cung điền trạch

1. Tổ nghiệp có thể thủ, mà lại có thêm tân.

2. Phùng sát, có thoái thoái.

3. Phùng cát, điền viên quảng đưa.

4. Nên cận kim thạch, đồ cổ, văn phòng phẩm cửa hàng, cái ao, pháp viện.

※ cung phúc đức

1. Chủ vui sướng. Ưa ngũ thuật, triết học. Đa huyễn tưởng.

2. Phùng cát, phúc lộc thọ toàn bộ.

3. Phùng sát, thân tâm không yên.

※ cung phụ mẫu

1. Duyên sâu. Phụ mẫu đa tài học, giỏi tài ăn nói.

2. Phùng tả hữu, lộc tồn, khôi việt, phụ mẫu đa ấm.

3. Phùng dương đà, tất khắc thứ nhất.

★ xương khúc thêm vào

1. Xương khúc dần ngọ tuất, độc thủ thất, suốt đời cô hàn. Phùng dương đà, đoản mệnh chết non. Phùng cát, bình thường mệnh.

2. Xương khúc thân tử thìn, độc thủ miếu, một bước lên mây. Phùng dương đà, hư nổi danh tiếng. Phùng cát, vị tới ba máy.

3. Xương khúc tị dậu xấu hợi mão vị, độc thủ vượng, so sánh hơn thân tử thìn. Xương khúc tị hợi lâm, không mắc tức đương đại phú.

4. [văn đắt văn hoa cách], xương khúc xấu không mệnh, tái phùng cát hóa, lộc tồn, đắt hiển một thời. Ưa gặp nhật nguyệt đồng cung. Có trải qua thế tài, văn học, y học, kinh tế, đều có thể hiển vinh diệu.

5. [xương khúc lâm vu xấu vị, khôi việt văn sẽ không sát thấu, đắt cận thiên nhan.] tá vu thiên tử. Phùng sát lai xung, tất giảm kỳ cát, có thể phụ nhất huyện đứng đầu.

6. Xương khúc khoa danh đa vất vả cần cù được lai, văn xương thiên con đường làm quan công danh, văn nghệ tài hoa, học thuật nghiên cứu; văn khúc thiên hướng khẩu tài, tài nghệ, âm nhạc, phi chính thống học thuật.

7. Xương khúc mang nhiều đào hoa, văn xương khuynh hướng tinh thần mặt, phù dung sớm nở tối tàn của tướng tê; văn khúc đa tình cảm gánh vác, phùng kị sát tất có di chứng, lưu lại nhân gian chuyện ăn năn.

8. Ở tình cảm xử lý thượng, văn xương đối mất đi tình cảm lưu luyến, so sánh minh bạch quả đoán; văn khúc thì dễ ướt át bẩn thỉu, dây dưa không rõ.

9. Xương khúc là công văn khế ước, Hóa kị hãm địa phùng sát, phòng công văn khuyết điểm, quan phi tố tụng.

10. Huynh bộc tuyến kiến xương khúc, vu công tác hoàn cảnh dễ có đào hoa.

11. Xương khúc mệnh thân, ôm ấp tình cảm thư sướng, thái độ làm người đa học đa năng lực.

12. Xương khúc nhập mệnh thân, thập học cửu không tinh, nhập phụ mẫu vị so sánh có nội hàm.

13. Xương khúc thiên khôi tú, không độc thi thư cũng có thể nhân.

14. Thiên khôi văn xương mệnh gặp được đắt. (địa vị xã hội)

15. Lộc văn vây quanh mệnh, phú hơn nữa đắt. (xương khúc lộc tồn, càng kỳ cách. )

16. Xương khúc vu bản mệnh tam hợp hóa khoa, thông minh. Phùng đà la, thì lưu vu thiên môn.

17. Xương khúc giáp mệnh, xuất thế vinh hoa. Phối hợp phụ mẫu, điền trạch có cho nhau cát hóa, sự nghiệp tất và gia đình cùng một nhịp thở.

18. Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ. Không mắc tức phú. Vận làm quan hảo. Gặp lại tả hữu, phú quý kham kỳ.

19. Xương khúc giáp mệnh nhất kỳ; xương khúc lộc tồn, do là kỳ lạ.

20. Xương khúc giáp mệnh, phùng kị sát phá tan, hoặc giáp không kiếp chờ, mặc dù bác học đa năng lực, cũng nghèo nho nhất giới, thập nghệ cửu phải không.

21. Xương khúc tị hợi lâm, không mắc tức đương đại phú.

22. Xương khúc giáp trì, nam mệnh đắt hơn nữa hiển. (nhật nguyệt xấu vị)

23. Xương khúc ngôi sao may mắn cư phúc đức, vị của ngọc tay áo thiên hương. Canh được tử vi cư ngọ tối hay.

24. Văn Tinh ám vây quanh, giả nghị doãn vậy đăng khoa. (lưu niên tam hợp xương khúc thi vận tốt)

25. Văn quế văn hoa cửu trọng đắt hiển. (xương khúc tam hợp, giáp)

26. Xương khúc ưa phùng đất hình Tinh (tử, phủ, lương) kim hình Tinh (vũ, giết, phá), nhưng kị phùng sao thuỷ, đào hoa quá nặng.

27. [xương khúc lâm vu xấu vị, khôi việt văn sẽ không sát thấu, đắt cận thiên nhan.] tá vu thiên tử; nhập mệnh kiêm hóa cát người luận của. Phùng sát lai xung, tất giảm kỳ cát, có thể phụ nhất huyện đứng đầu.

28. [văn đắt văn hoa cách], xương khúc xấu không mệnh, tái phùng cát hóa, lộc tồn, đắt hiển một thời. Ưa gặp nhật nguyệt đồng cung. Có trải qua thế tài, văn học, y học, kinh tế, đều có thể hiển vinh diệu.

29. [văn Tinh thất vị cách], xương khúc dần ngọ tuất thủ mệnh, phùng sát tinh (dương đà hỏa linh) hoặc phá quân, vị của. Dần ngọ tuất tam hợp hỏa, văn xương thuộc kim, văn khúc thuộc thủy, không thích hợp nhập dần ngọ tuất cung. Thơ viết: [văn Tinh nhập mệnh bản là kỳ, tấn công trận địa địch trái lại giáo sự trệ nghi; nhâm là đèn song chuyên cần gắng sức, công danh cần phải chờ đầu bạc thì.] phùng phá quân canh cần phải không thấm nước ách.

30. Nhan quay về chết non, xương khúc rơi vào thiên thương. (xương khúc hãm địa an mệnh phùng dương đà không kiếp, phúc, tật vô cát. Hạn tới thất sát dương đà điệt tịnh phương luận)

31. Nữ mệnh tam hợp xương khúc, thông minh thông minh, áo cơm đủ đa tình khốn.

32. Dương phi háo sắc, tam hợp văn xương văn khúc. (khác giới duyên nặng)

33. Bất lợi nữ mệnh, cốt tủy phú: [văn xương văn khúc phúc không được đầy đủ.] dâm tà khó tránh khỏi, đặc biệt tam hợp thiên cơ, cự môn người để; tam hợp nhật, nguyệt mà thất huy người, cũng dâm đãng cả đời.

34. Khoa danh hãm địa hung thần, nảy mầm mà chẳng ra hoa.

35. Khoa Tinh hãm địa, ngọn đèn dầu vất vả cần cù. (mệnh, phúc)

36. Xương khúc ở chỗ hung hương, lâm tuyền lãnh đạm, gian mưu tần giả sử. (mệnh thân phùng sát, tâm cơ nặng)

37. Xương khúc hãm cung giết người phá hư tiếng của long. Dương đà không kiếp.

38. Xương khúc liêm trinh vu tị hợi gặp hình bất thiện mà lại khoe khoang khoác lác. Làm việc điên đảo, đa và tình dục hữu quan. (tam hợp kiến xương khúc cũng cùng. )

39. Xương khúc phá quân lâm hổ thỏ, giết dương phá tan bôn ba. (dần mão) [chúng thủy nhắm hướng đông] không phùng dương đà, còn có hảo phát triển, bằng không tài lai tài khứ, là tài đa bôn ba.

40. Xương khúc phá quân phùng, hình khắc làm phiền lục. Đến đây cách vô sát thì, cũng hình khắc lao lực; tái phùng không kiếp, Hóa kị, một đời nghèo khó; phá quân nhập đến đây cách cục, tam phương tất phùng tham lang, không thích hợp gặp lại lộc mã, phùng của nam đa lang thang nữ hảo dâm; dương đà xung chiếu, tàn tật khó tránh khỏi, mặt mày hốc hác lại vừa kéo dài sinh.

41. Xương khúc mỗi ngày diêu, liêm trinh, tham lang chờ đào thìn, dễ sinh tình cảm làm phức tạp; nếu tái phùng xương khúc Hóa kị, trừ tình cảm thị phi, khúc chiết xa cách ngoại, không gặp hóa khoa, khôi việt, đối mỹ học thưởng thức thì hội lưu vu so sánh tầng thấp.

42. Nhị khúc tham lang xấu vị hạn, phòng chết chìm của ưu.

43. Xương khúc Hóa kị nhập mệnh, phúc đức, phùng Cơ Nguyệt Đồng Lương, thái độ làm người tùy tâm sở dục. Văn khúc so sánh hội không nhận trướng.

44. Xương khúc Hóa kị, dễ nổi danh tiếng bị hao tổn, tình cảm dễ sinh sôi sự cố, nhân tài vụ vấn đề cùng người trở mặt tình sự.

45. Xương khúc + dương + hỏa linh, không vì kỹ nữ tất chết non.

46. Xương khúc + thiên diêu, tửu sắc phong lưu.

47. Xương khúc phùng Tứ Sát, tiểu thông minh.

48. Tham lang + xương khúc + sát, hư hoa không thật.

49. Thiên cơ + xương khúc + sát, nói năng ngọt xớt.

50. Xương khúc hãm địa + hỏa linh, cá tính tiết kiệm.

51. Xương khúc hóa khoa + sát, cá tính cao ngạo.

52. Xương khúc khôi việt hóa khoa, nhập

1. Mệnh, giáp mệnh, tam hợp, sơ duyên tốt hơn.

2. Huynh đệ, phụ tật, so sánh có nội hàm, thông minh.

3. Điền trạch, tàng thư đa, nhưng không thích đọc sách.

53. Văn xương (kim) vu tật ách, hệ hô hấp, đại tràng, phổi, can vượng tỳ yếu.

54. Văn khúc (thủy) vu tật ách, tinh thần nghèo nàn, bệnh phụ nữ.

55. Xương khúc Hóa kị nhập tật ách, dễ có bệnh biến chứng.

56. Xương khúc hóa khoa nhập điền trạch, dễ có phòng địa sản của lợi được.

57. Xương khúc kỷ tân nhâm sinh ra, hạn phùng thìn tuất lự đầu sông.

58. Xương khúc tả hữu hội dương đà, đương sinh dị nốt ruồi.

59. Xương khúc gặp không kiếp giáp, suốt đời lao lực không làm nổi.

60. Lưu niên phùng xương khúc tả hữu khôi việt, cát hóa, dễ có quý nhân tương trợ.

(Biên dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

※文昌, 文曲与文章, 文笔, 文彩有极大的关系. 而 [昌] 有光明, 恰当, 美好等意, [曲] 则有弯曲, 周全, 尽心尽力, 流传等意思.

文昌指的是较主流的文章, 文艺方面的表现, 而文曲则是较另类, 非主流的, 但也同样与考试功名念书有关. 只要文昌文曲星入命盘的三方四正, 便会促进命主对知识的追求, 艺术文学表现.

※ [昌曲夹命格], [文星暗拱格] 昌曲喜夹, 会, 不喜入.

◎南北昌曲星, 数中推第一;身命最为佳, 诸宫恐非吉.

得居人命上, 桃花浪三汲;入仕更无虚, 从官要辅弼.

只恐恶杀临, 火铃羊陀激;若还逢陷地, 苗而不秀实.

不是公吏辈, 九流工数术;无破宰职权, 女人多淫佚.

乐居亥子宫, 空亡官无益.

◎文昌主科甲, 辰巳是旺地;利午嫌卯酉, 火生人不利.

眉目定分明, 相貌极俊丽;喜于金水人, 富贵双全美.

先难而后易, 中晚有声名;太阳荫福集, 传胪第一名.

★文昌星

◎    文昌入男命吉凶诀

文昌坐命旺宫临 志大财高抵万金 文艺精华心壮大 须教平步上青云

文昌守命亦非常 限不夭伤福寿长 只怕限冲逢火忌 须教夭折带刑伤

◎    文昌入女命吉凶诀

女人身命值文昌 秀丽清奇福更长 紫府对冲三合照 管教富贵着霞裳

文昌女命遇廉贞 陷地擎羊火忌星 若不为娼终寿夭 偏房犹得主人轻

◎    文昌入限吉凶诀

文昌之星最为清 斗数之中第二星 若遇太岁与二限 士人值此占科名

限遇文昌不得地 更有羊陀火铃忌 官非口舌破家财 未免刑伤多晦滞

※命宫━

1. 长圆脸型, 中高, 眉上扬, 两眼有神, 法令有威. 先瘦后胖, 清秀优雅, 机变, 耿直, 智高, 事理分明, 重理智寡情, 忌恶如仇, 多管闲事. 对文艺, 学术有天赋. 宜男不宜女.

2. 文昌之人, 多先难后易;陷地加煞冲破, 多为巧艺之人, 且易带疾延年.

3. 旺宫有暗痣, 陷地多斑痕.

4. 昌曲寅午戌, 难得贵人, 怀才不遇, 有志难伸, 致生孤独感, 困穷. 陷地安命, 福, 疾无吉, 夭折.

5. 喜阳梁禄会照, 为阳梁昌禄格.

6. 文星暗拱, 考运好.

7. 文科拱照, 贾谊年少登科. 论三方.

8. 文昌+天姚, 风流.

9. 文昌+武曲, 为人多学多能;于命身, 文武兼备.

10.左辅文昌吉星, 尊居八座. (三合)

11.文昌加会科, 权, 禄, 得文财, 企业管理人才.

12.文昌加会左辅, 右弼, 有管理能力.

13.文昌加会文曲, 感情丰富, 有才艺.

14.文昌加会天魁, 天钺, 机运多.

15.文昌化科, 有才华.

16.文昌化忌为杀, 血光, 跌撞, 口才不佳.

17.文昌化忌, 专研某事物或无法专心.

18.文昌化忌入命, 性果决, 忌恶如仇, 言夸不实, 易有文书过失.

19.文昌化忌, 最忌入寅午戌, 文书失误, 学业中断, 疏忽健忘, 斑疹, 华而不实.

20.忌四煞, 虽有特殊才艺, 然多为小聪明, 难为大用, 面有斑痕.

21.文昌+羊, 心机重.

22.文昌+火铃, 性孤僻, 暴噪.

23.文昌+羊+火铃, 不为娼妓必夭折.

24.文昌加会火星或铃星钱财不聚, 有小聪明, 有巧艺.

25.文昌加会擎羊, 陀罗, 钱财不聚, 有巧艺.

26.文昌加会火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 天空, 地劫, 化忌多精神不佳, 有巧艺.

27.文昌化科之日, 易有政治上之变动, 法律上之消息.

28.文昌化忌之日, 易有金融之利空消息.

29.命宫干【辛】, 文昌化忌入命, 半世苦;入财帛, 拮据;入官禄, 事业易有挫败;入夫妻, 苦命煞.

30.纵四杀冲破, 不为下贱;女命加吉得地, 衣禄充足, 四杀冲破偏房侍妾, 僧道宜之, 加权禄重厚有师号.

31.文昌入女命:

1.女命昌曲, 聪明富贵但多情.

2.女命文昌守命身, 主人秀丽清奇.

3.女命福不全美, 旺地中年富足.

4.女命紫府三合冲照, 主富贵封赠.

5.加吉, 得衣禄丰足;陷地, 四煞冲破, 则为妾婢娼妓.

6.女命逢文昌+擎羊, 火铃, 化忌, 若不为娼妓亦当夭折.

※兄弟宫━

1. 相处融洽, 有文艺才气.

2. 逢煞好坏不定, 各自发展. 有危难时仍能伸出援手.

3. 申子辰, 独守庙宫, 有三人. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 多荫得力. 羊陀同宫, 兄弟相克.

4. 巳酉丑, 亥卯未, 同申子辰, 惟吉较减.

5. 寅午戌, 独守失宫, 有三人. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 有助力. 羊陀同, 相克.

※夫妻宫━

1. 恩爱, 生活高雅. 内助聪明.

2. 禄存, 魁钺同宫, 因婚姻富贵.

3. 逢文昌, 左右同宫, 三妻四妾.

4. 若文曲再与同宫或照会, 桃花多, 易有越轨行为.

5. 文昌亦为细姨星, 不能逢煞或其他桃辰或化忌, 否则易有婚外情.

6. 逢七杀, 感情生活较乱.

7. 逢煞, 配偶先走.

8. 逢三台八座, 多情.

※子女宫━

1. 感情融洽, 有文艺才华. 二至四人.

2. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 克家之子.

3. 羊陀, 空劫同宫, 必有刑克.

※财帛宫━

1. 一生有钱, 周转灵活, 赚文艺财.

2. 寅午戌, 独守失宫, 成败不一, 断断续续. 羊陀同, 寒儒之命. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 小康之命.

3. 申子辰, 独守庙宫, 富足过日. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 一生富裕. 羊陀同宫, 东来西去.

4. 巳酉丑, 亥卯未, 独守旺宫, 与申子辰同, 惟较逊耳.

5. 昌曲 \文艺之财, 化科尤佳.

6. 细水长流, 不断之财.

7. 化忌, 文书证券合约之损失.

※疾厄宫━

1. 主肺, 大肠, 神经系统. 如咳嗽, 感冒, 脑神经衰弱, 性神经衰弱等, 易积劳成疾.

2. 独守灾少. 逢煞则多病, 易感冒.

3. 文昌化忌, 易有精神方面之疾, 或心因性胃痛. 主星凶, 症状加剧.

4. 文曲同, 机能衰退. 昌曲入疾厄, 易有后遗症, 如发炎, 溃烂, 硬化 (阳金) . 昌曲, 脑神经, 性神经衰弱, 积劳成疾, 加吉, 灾少.

5. 昌曲+煞, 容易感冒, 外伤, 肾病, 耳病, 心肺不健全.

6. 昌曲化忌, 容易有并发症, 后遗症.

7. 文昌忌+文曲忌, 易有骨折. (行限化忌重迭)

8. 逢禄存, 魁钺, 左右, 身体健壮.

9. 昌曲+火星, 机能失调.

10.逢羊陀, 寒伤之症.

※迁移宫━

1. 出外得贵, 本人亦甚活泼, 活跃于群体中, 获致成功.

2. 逢左右, 魁钺, 得进财之机会, 在外发福.

3. 逢羊陀, 在外不宁.

4. 逢忌煞, 防文书困扰.

※仆役宫━

1. 得助力. 唯寅午戌不力.

2. 逢忌煞, 有小人损伤精神, 名位.

※官禄宫━

1. 学术文艺享盛名.

2. 寅午戌, 独守失宫, 文平武凶. 逢吉, 平常之论. 羊陀同宫, 成败不一.

3. 申子辰, 独守庙宫, 文吉武平. 逢吉, 近君执政. 羊陀同宫, 平常之论.

4. 巳酉丑, 亥卯未, 独守旺宫, 与申子辰同, 惟较逊耳.

5. 逢禄存, 太阳, 文武双全.

6. 逢四煞, 有志难伸.

7. 宜作家, 摄影, 教师, 广告, 或周期性, 流行性之事物.

※田宅宫━

1. 喜会诸吉, 田宅广置, 且承祖业. 逢煞, 祖产不保.

2. 自置田产, 行运逢之, 主分期付款购置.

3. 逢煞, 有进退.

4. 逢吉, 田园广置.

5. 宜近学校, 文庙, 钟楼, 报社.

※福德宫━

1. 快乐无忧, 口才好, 反应快, 喜爱文史读物.

2. 易恋花酒, 多艳遇.

3. 化忌则愁闷不乐, 情绪多变.

4. 羊陀, 心神不宁.

5. 逢吉, 福寿双全.

※父母宫━

1. 父母缘深, 且有文学修养.

2. 逢左右, 禄存, 魁钺, 父母多荫.

3. 逢羊陀, 必克其一.

★文曲星

◎希夷先生曰:

[文曲守命身, 居巳酉丑, 位居侯伯;武贪三合同垣, 将相之格, 文昌似合亦然. 陷地寅午戌, 巨门, 羊陀冲破, 丧命夭折, 水火惊险. 亥卯未旺地, 与天梁, 天相会, 主聪明博学, 杀冲破只宜僧道. 女命值之, 清秀聪明, 主贵;陷地冲破, 淫而且贱. ?

◎    文曲入男命吉凶诀

文曲守命最为良 相貌堂堂志气昂 士庶逢之应福厚 丈夫得此受金章

文取守垣逢火忌 不喜三方恶杀聚 此人虽巧口能言 惟在空门可遇贵

◎    文曲入女命吉凶诀

女人命里逢文曲 相貌清奇多有福 聪明伶俐不寻常 有杀偏房也淫欲

◎    文曲入限吉凶诀

二限相逢文曲星 士庶斯年须发福 更添左右会天同 财禄滔滔为上局

文曲限遇廉陀羊 陷地非灾惹祸殃 更兼命里星辰弱 须知此岁入泉乡

※命宫━

1. 长圆脸, 形貌俊美, 眉清目秀, 身材中等, 先瘦后胖, 性情磊落, 博学多能, 雄心万丈. 性孤僻, 伪设推想, 捏造事实, 有科学头脑.

2. 文曲入命, 形貌优雅, 气质佳, 宜男不宜女.

3. 性多求, 尤其女命为然. 寅午戌位, 宜作偏房.

4. 逢忌煞, 思考易胶着不解, 得理不饶人, 或盛气凌人, 说话不留余地. 且身有疤痕.

5. 文曲逢煞冲破, 多为僧道之人.

6. 文曲代表柔和, 口才佳, 文笔好, 喜研究事理.

7. 文曲偏向口才及非正统文艺, 如五术, 歌艺.

8. 偏精神类之学术, 如哲学, 神学, 玄学, 命学.

9. 文曲坐命好美食口腹之欲.

10.与文昌同为时系星, 凡为周期性, 分期付款之类的事物属之.

11.昌曲皆易使感情变动之星曜, 文曲属水, 较偏水性杨花型, 不利女命. 巨日+文曲于寅最烈.

12.文曲独守命身, 更逢恶煞凑合, 无名, 便佞之人.

13.文曲独守陷地, 自大贪得.

14.寅午戌宫, 花言巧语.

15.巳酉丑宫, 侯伯贵.

16.文曲加会科, 权, 禄, 得文财, 企业管理人才.

17.文曲化科: 有才华, 口才佳, 个性执着.

18.文曲化忌: 专研某事物或无法专心, 口才差.

19.文曲化忌为耗, 损伤, 感情破裂.

20.文曲化忌入命, 福, 疾, 易有疯病, 或思想特别.

21.文曲化忌入午戌, 语言文书失误, 感情风波, 怀才不遇, 口诛笔伐.

22.文曲化忌或逢化忌入命, 盛气凌人, 得理不饶人, 说话不留余地.

23.文曲+火贪, 或三合, 将相之命.

24.二曲庙垣, 逢左右将相之. 文曲宜子午酉, 武曲宜四墓.

25.二曲旺宫威名赫奕. 文曲子最佳, 卯酉次之. 武曲辰最佳, 丑未次之.

26.二曲贪狼午丑限, 防溺水之忧.

27.文曲+武贪, 或分处命身, 行限忌丑未二宫, 无吉解多有灾险.

28.文曲+破军, 水厄, 贫寒.

29.文曲+廉贞, 必作公吏. 辅佐人才.

30.文曲+太阴, 于官禄, 身宫, 定系九流术士. 敏锐之第六感.

31.文曲+贪狼, 莅政事而颠倒. 表里不一, 逢煞为人奸伪.

32.文曲+七杀, 羊陀, 囚宿及诸恶星, 诈伪之人.

33.文曲+巨门, 和而丧志, 女命不宜, 水性杨花.

34.文曲加会左辅, 右弼, 有管理能力.

35.文曲加会文昌, 感情丰富, 有才艺.

36.文曲加会天魁, 天钺, 机运多.

37.文曲+多煞, 历经红尘, 为僧道.

38.文曲+火星, 人缘佳, 但言不由衷.

39.文曲+四煞, 虚有其表. 单守命身逢煞冲破, 为轻妄之人, 自大贪得.

40.文曲加会火星或铃星钱财不聚, 感情不顺.

41.文曲加会擎羊, 陀罗, 钱财不聚, 有名无实.

42.文曲加会火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 天空, 地劫, 化忌多感情不佳.

43.文曲+左右, 将相之才, 不利创业.

44.文曲+天姚, 酒色风流.

45.文曲+武, 贞, 羊, 破, 杀, 狼居陷地, 丧命夭折.

46.文曲三合同, 梁, 武曲会旺宫, 聪明果决.

47.羊陀火铃冲破, 只宜空门. 旺有暗痣, 陷有斑痕.

48.三方文科拱照限, 主有文学天份, 早年有文名.

49.文曲忌入土宫, 限临蹭蹬. 若逢禄存, 化禄来躔, 不可以凶论.

50.大限走子女位, 大限忌文曲入命, 防因桃花引起之后遗症. (非婚生子女之问题)

51.文曲星入女命:

1. 守命身, 巳酉丑, 亥卯未, 与天梁, 天相加会, 清秀聪明, 主贵.

2. 女命文曲入亥子申酉 (金水位), 水性杨花.

3. 女命文曲, 聪明富贵且多淫.

4. 文曲+巨门, 水性杨花.

5. 三合昌曲, 衣食足, 多情困.

6. 女命入庙清, 陷地与巨, 火, 忌, 机会;或与贪, 破同垣, 下贱孤寒淫欲, 宜作偏房.

52.大小限遇文曲星宜学习新事物.

※兄弟宫━

1. 忌寅午戌, 兄弟孤单. 逢煞无兄长或刑克不和. 加吉相扶.

2. 寅午戌, 独守失宫, 有三人. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 有助力. 羊陀同, 相克.

3. 申子辰, 独守庙宫, 有三人. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 多荫得力. 羊陀同宫, 兄弟相克.

4. 巳酉丑, 亥卯未, 同申子辰, 惟吉较减.

※夫妻宫━

1. 恩爱, 生活高雅. 内助聪明

2. 禄存, 魁钺同宫, 因婚姻富贵.

3. 逢文昌, 左右同宫, 三妻四妾.

4. 若文昌再与之同宫或照会, 桃花多, 易有越轨行为.

5. 文曲亦为细姨星, 不能逢煞或其他桃辰或化忌, 否则易有婚外情.

6. 较文昌更不利女命, 情况更严重.

7. 逢煞, 配偶先走.

※子女宫━

1. 偏重口才与非正统之才艺.

2. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 败家之子.

3. 羊陀, 空劫同宫, 必有刑克.

※财帛宫━

1. 细水长流之财, 与文事有关, 如金石, 书画, 文具.

2. 寅午戌, 独守失宫, 成败不一, 断断续续. 羊陀同, 寒儒之命. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 小康之命.

3. 申子辰, 独守庙宫, 富足过日. 禄存, 魁钺, 左右同宫, 一生富裕. 羊陀同宫, 东来西去.

4. 巳酉丑, 亥卯未, 独守旺宫, 与申子辰同, 惟效逊耳.

5. 昌曲 \文艺之财, 化科尤佳. 细水长流, 不断之财. 化忌, 文书证券合约之损失.

6. 文曲 \ 以艺生财. 逢空劫同宫, 冲会化忌, 或文曲化忌主受骗, 被盗, 遗失, 官非, 投资投机失误, 作保, 证券损失.

※疾厄宫━

1. 阴水, 上火下寒, 胆小性燥, 斑痣, 肠疾腹泻. 神经系统, 感冒, 精神不振, 失眠, 肾亏, 妇女病, 性病.

2. 昌曲, 脑神经, 性神经衰弱, 积劳成疾, 加吉, 灾少.

3. 昌曲+煞, 容易感冒, 外伤, 肾病, 耳病, 心肺不健全.

4. 昌曲化忌, 容易有并发症, 后遗症.

5. 文昌忌+文曲忌, 易有骨折.

6. 文曲化忌, 浮肿, 溃疡等并发症.

7. 文曲化忌于本命, 福德, 疾厄, 精神病.

8. 逢禄存, 魁钺, 左右, 身体健壮.

9. 逢羊陀, 寒伤之症.

10.后遗症, 发炎较严重. (阴水)

※迁移宫━

1. 能遇贵人, 行限逢之, 增广见闻.

2. 逢左右, 魁钺, 得进财之机会, 在外发福.

3. 逢羊陀, 在外不宁.

4. 逢煞, 怀志走天涯, 觅于展翅处.

※仆役宫━

1. 得助力. 唯寅午戌不力.

2. 逢忌煞, 有小人损伤精神, 名位.

※官禄宫━

1. 学术文艺享盛名.

2. 寅午戌, 独守失宫, 文平武凶. 逢吉, 平常之论. 羊陀同宫, 成败不一.

3. 申子辰, 独守庙宫, 文吉武平. 逢吉, 近君执政. 羊陀同宫, 平常之论.

4. 巳酉丑, 亥卯未, 独守旺宫, 与申子辰同, 惟较逊耳.

5. 逢禄存, 太阳, 文武双全.

6. 逢四煞, 有志难伸.

7. 宜作家, 摄影, 教师, 广告, 或周期性, 流行性之事物.

8. 文昌主文采, 文曲主口才.

※田宅宫━

1. 祖业可守, 且有更新.

2. 逢煞, 有进退.

3. 逢吉, 田园广置.

4. 宜近金石, 古玩, 文具店, 水池, 法院.

※福德宫━

1. 主快乐. 喜五术, 哲学. 多幻想.

2. 逢吉, 福禄寿全.

3. 逢煞, 身心不宁.

※父母宫━

1. 缘深. 父母多才学, 好口才.

2. 逢左右, 禄存, 魁钺, 父母多荫.

3. 逢羊陀, 必克其一.

★昌曲补述

1. 昌曲寅午戌, 独守失, 一生孤寒. 逢羊陀, 短命夭折. 逢吉, 平常之命.

2. 昌曲申子辰, 独守庙, 平步青云. 逢羊陀, 虚有名誉. 逢吉, 位至三台.

3. 昌曲巳酉丑亥卯未, 独守旺, 较逊于申子辰. 昌曲巳亥临, 不贵即当大富.

4.  [文贵文华格], 昌曲丑未入命, 再逢吉化, 禄存, 贵显一时. 喜遇日月同宫. 有经世之才, 文学, 医学, 经济, 皆可显荣耀.

5.  [昌曲临于丑未, 魁钺文会无煞凑, 贵近天颜.] 佐于天子. 逢煞来冲, 必减其吉, 可辅一县之主.

6. 昌曲科名多辛勤得来, 文昌偏仕途功名, 文艺才华, 学术研究;文曲偏向口才, 技艺, 音乐, 非正统学术.

7. 昌曲多带桃花, 文昌倾向精神面, 昙花一现之相犀;文曲多感情负担, 逢忌煞必有后遗症, 留下人间憾事.

8. 在感情的处理上, 文昌对失去的恋情, 较明白果断;文曲则易拖泥带水, 纠缠不清.

9. 昌曲为文书契约, 化忌陷地逢煞, 防文书过失, 官非诉讼.

10.兄仆线见昌曲, 于工作环境易有桃花.

11.昌曲命身, 情怀舒畅, 为人多学多能.

12.昌曲入命身, 十学九不精, 入父母位较有内涵.

13.昌曲天魁秀, 不读诗书也可人.

14.天魁文昌命遇得贵. (社会地位)

15.禄文拱命, 富而且贵. (昌曲禄存, 尤为奇格.)

16.昌曲于本命三合化科, 聪明. 逢陀罗, 则流于偏门.

17.昌曲夹命, 出世荣华. 配合父母, 田宅有互相吉化, 事业必与家庭息息相关.

18.昌曲夹命最为奇. 不贵即富. 官运好. 再遇左右, 富贵堪期.

19.昌曲夹命最为奇;昌曲禄存, 犹为奇特.

20.昌曲夹命, 逢忌煞冲破, 或夹空劫等, 虽博学多能, 亦是穷儒一介, 十艺九不成.

21.昌曲巳亥临, 不贵即当大富.

22.昌曲夹墀, 男命贵而且显. (日月丑未)

23.昌曲吉星居福德, 谓之玉袖天香. 更得紫微居午最妙.

24.文星暗拱, 贾谊允矣登科. (流年三合昌曲考运好)

25.文桂文华九重贵显. (昌曲三合, 夹)

26.昌曲喜逢土型星 (紫, 府, 梁) 金型星 (武, 杀, 破), 但忌逢水星, 桃花过重.

27. [昌曲临于丑未, 魁钺文会无煞凑, 贵近天颜.] 佐于天子;入命兼化吉者论之. 逢煞来冲, 必减其吉, 可辅一县之主.

28. [文贵文华格], 昌曲丑未入命, 再逢吉化, 禄存, 贵显一时. 喜遇日月同宫. 有经世之才, 文学, 医学, 经济, 皆可显荣耀.

29. [文星失位格], 昌曲寅午戌守命, 逢煞星 (羊陀火铃) 或破军, 谓之. 寅午戌三合火, 文昌属金, 文曲属水, 不宜入寅午戌宫. 诗曰: [文星入命本为奇, 冲陷反教事滞疑;任是灯窗勤着力, 功名须等白头时.] 逢破军更须防水厄.

30.颜回夭折, 昌曲陷于天伤. (昌曲陷地安命逢羊陀空劫, 福, 疾无吉. 限至七杀羊陀迭并方论)

31.女命三合昌曲, 聪明伶俐, 衣食足多情困.

32.杨妃好色, 三合文昌文曲. (异性缘重)

33.不利女命, 骨髓赋: [文昌文曲福不全.] 淫邪难免, 尤以三合天机, 巨门者为着;三合日, 月而失辉者, 亦淫荡终生.

34.科名陷地凶神, 苗而不秀.

35.科星陷地, 灯火辛勤. (命, 福)

36.昌曲在于凶乡, 林泉冷淡, 奸谋频设. (命身逢煞, 心机重)

37.昌曲陷宫凶杀破虚誉之隆. 羊陀空劫.

38.昌曲廉贞于巳亥遭刑不善且虚夸. 做事颠倒, 多与色情有关. (三合见昌曲亦同.)

39.昌曲破军临虎兔, 杀羊冲破奔波. (寅卯) [众水朝东] 不逢羊陀, 尚有好发展, 否则财来财去, 为财多奔波.

40.昌曲破军逢, 刑克多劳碌. 此格无煞时, 亦是刑克劳碌;再逢空劫, 化忌, 一世清贫;破军入此格局, 三方必逢贪狼, 不宜再遇禄马, 逢之男多浪荡女好淫;羊陀冲照, 残疾难免, 破相方可延生.

41.昌曲见天姚, 廉贞, 贪狼等桃辰, 易生感情困扰;若再逢昌曲化忌, 除感情是非, 波折疏离外, 不见化科, 魁钺, 对美学的欣赏则会流于较低层次.

42.二曲贪狼丑未限, 防溺水之忧.

43.昌曲化忌入命, 福德, 逢机月同梁, 为人随心所欲. 文曲较会不认账.

44.昌曲化忌, 易有名誉受损, 感情易滋生事端, 因财务问题与人交恶之情事.

45.昌曲+羊+火铃, 不为娼妓必夭折.

46.昌曲+天姚, 酒色风流.

47.昌曲逢四煞, 小聪明.

48.贪狼+昌曲+煞, 虚华不实.

49.天机+昌曲+煞, 油腔滑调.

50.昌曲陷地+火铃, 个性节俭.

51.昌曲化科+煞, 个性高傲.

52.昌曲魁钺化科, 入

1. 命, 夹命, 三合, 初缘较好.

2. 兄弟, 父疾, 较有内涵, 聪明.

3. 田宅, 藏书多, 但不喜欢读书.

53.文昌 (金) 于疾厄, 呼吸系统, 大肠, 肺部, 肝旺脾弱.

54.文曲 (水) 于疾厄, 精神欠佳, 妇女病.

55.昌曲化忌入疾厄, 易有并发症.

56.昌曲化科入田宅, 易有房地产之利得.

57.昌曲己辛壬生人, 限逢辰戌虑投河.

58.昌曲左右会羊陀, 当生异痣.

59.昌曲遇空劫夹, 一生劳碌无成.

60.流年逢昌曲左右魁钺, 吉化, 易有贵人相助.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button