Tử vi

Hạn trẻ nhỏ

Đoán đứa trẻ mệnh có “Đồng hạn” thuyết pháp.

Khởi đồng phương pháp là: Một mạng hai tài ba tật ách, bốn thê năm phúc sáu quan lộc. Tức một tuổi đoán cung mệnh, hai tuổi đoán cung tài bạch, ba tuổi đoán cung tật ách, bốn tuổi đoán cung phu thê, năm tuổi đoán cung phúc đức, sáu tuổi đoán cung quan lộc. Sáu tuổi sau nhất định đã tiến vào đại hạn, sau khi tiến nhập đại hạn, thì theo như đại hạn mà nói, không nhất định lại xem đồng hạn.

Đồng hạn của phân tích phương pháp, có thể tham khảo khán đại hạn, lưu niên của phân tích phương pháp.

Đoán đồng hạn, cũng nên lấy mệnh thân làm thể làm gốc, đồng thời nên tham khảo thêm lưu niên cùng tiểu hạn. Mệnh thân tốt đồng hạn không tốt, chỉ chẳng qua có chút ít tai họa tiểu tật mà thôi, không đến nỗi có vấn đề lớn, qua này ắt là tốt. Mệnh thân không tốt, đồng hạn tốt, chủ tuổi thơ dễ nuôi, cũng không có tai nạn lớn phát sinh, lưu niên tiểu hạn lại cát càng cát, nhưng nếu lưu niên tiểu hạn không tốt vẫn dễ có tai họa. Mệnh thân không tốt, mà đồng hạn lại không tốt, tất có đại hung tai ương, nặng thì chết yểu, lưu niên tiểu hạn lại không tốt nhất định hung.

Kỳ thực, đoán đứa trẻ, hoàn toàn có thể lấy cung mệnh cùng tiểu hạn lưu niên để xem. Cung mệnh chủ tinh là cát tinh thủ chiếu, miếu vượng không có sát, lưu niên tiểu hạn không phạm thất sát, lưu niên không phạm tang điếu bạch hổ, nhất định không có hại đáng lo; lưu niên tiểu hạn hung dễ có tai nạn bệnh tật, nhưng bình thường không đến mức có tai nạn lớn đại nạn phát sinh. Cung mệnh chủ tinh là ác tinh, thất hãm gia sát, tiểu hạn lại gặp thất sát, lưu niên lại gặp tang điếu bạch hổ, là năm tất có số nạn đại họa, nặng thì chết yểu.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Hạn trẻ nhỏ

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hạn trẻ nhỏ

Đoán đứa trẻ mệnh có “Đồng hạn” thuyết pháp.

Khởi đồng phương pháp là: Một mạng hai tài ba tật ách, bốn thê năm phúc sáu quan lộc. Tức một tuổi đoán cung mệnh, hai tuổi đoán cung tài bạch, ba tuổi đoán cung tật ách, bốn tuổi đoán cung phu thê, năm tuổi đoán cung phúc đức, sáu tuổi đoán cung quan lộc. Sáu tuổi sau nhất định đã tiến vào đại hạn, sau khi tiến nhập đại hạn, thì theo như đại hạn mà nói, không nhất định lại xem đồng hạn.

Đồng hạn của phân tích phương pháp, có thể tham khảo khán đại hạn, lưu niên của phân tích phương pháp.

Đoán đồng hạn, cũng nên lấy mệnh thân làm thể làm gốc, đồng thời nên tham khảo thêm lưu niên cùng tiểu hạn. Mệnh thân tốt đồng hạn không tốt, chỉ chẳng qua có chút ít tai họa tiểu tật mà thôi, không đến nỗi có vấn đề lớn, qua này ắt là tốt. Mệnh thân không tốt, đồng hạn tốt, chủ tuổi thơ dễ nuôi, cũng không có tai nạn lớn phát sinh, lưu niên tiểu hạn lại cát càng cát, nhưng nếu lưu niên tiểu hạn không tốt vẫn dễ có tai họa. Mệnh thân không tốt, mà đồng hạn lại không tốt, tất có đại hung tai ương, nặng thì chết yểu, lưu niên tiểu hạn lại không tốt nhất định hung.

Kỳ thực, đoán đứa trẻ, hoàn toàn có thể lấy cung mệnh cùng tiểu hạn lưu niên để xem. Cung mệnh chủ tinh là cát tinh thủ chiếu, miếu vượng không có sát, lưu niên tiểu hạn không phạm thất sát, lưu niên không phạm tang điếu bạch hổ, nhất định không có hại đáng lo; lưu niên tiểu hạn hung dễ có tai nạn bệnh tật, nhưng bình thường không đến mức có tai nạn lớn đại nạn phát sinh. Cung mệnh chủ tinh là ác tinh, thất hãm gia sát, tiểu hạn lại gặp thất sát, lưu niên lại gặp tang điếu bạch hổ, là năm tất có số nạn đại họa, nặng thì chết yểu.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button