Tử vi

HÀNH CỦA NAM BẮC TINH

(Theo sách Tử Vi Chính Biện – Dịch Lý Huyền Cơ)

Tử Vi, Tả Phụ, Lộc Tồn: Thổ

Vũ Khúc, Đà La, Dương Nhận: Kim

Bạn đang xem: HÀNH CỦA NAM BẮC TINH

Phá, Bật, Cự, Tham, Văn Khúc: Thủy

Hỏa thuộc Liêm Trinh, Bắc đẩu tinh

Thiên Phủ, Thiên Lương: Thổ hữu tình

Thiên Đồng, Thiên Tướng: Thủy tuy thanh

Xương, Sát thuộc Kim, Thiên Cơ: Mộc

Hỏa Linh, Khôi Việt: Hỏa Nam tinh.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm HÀNH CỦA NAM BẮC TINH

(Theo sách Tử Vi Chính Biện – Dịch Lý Huyền Cơ)

Tử Vi, Tả Phụ, Lộc Tồn: Thổ

Vũ Khúc, Đà La, Dương Nhận: Kim

Phá, Bật, Cự, Tham, Văn Khúc: Thủy

Hỏa thuộc Liêm Trinh, Bắc đẩu tinh

Thiên Phủ, Thiên Lương: Thổ hữu tình

Thiên Đồng, Thiên Tướng: Thủy tuy thanh

Xương, Sát thuộc Kim, Thiên Cơ: Mộc

Hỏa Linh, Khôi Việt: Hỏa Nam tinh.

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button