Tử vi

Hào khí của Lục Sát Tinh

Thường thường thấy khen số ông này đẹp nào là Tử Phủ Vũ Tướng Hữu Thai Tọa, số vị kia đắc cách Cơ Nguyệt Đồng Lương Khôi Việt Khoa Quyền Lộc, ngài nọ hiển hách Sát Phá Tham Tướng ấn. Có lẽ trên con đường tìm học nói chung, và Tử vi là một môn học nói riêng ở ta theo truyền thống phái Nho đã ăn sâu có gốc rễ, cái gì không nghiêm chỉnh không phải là điều được khen ngợi hoan nghênh, cái gì thành lập không do con đường chính đáng đại cuộc không được chấp nhận, tức là chỉ công nhận vương đạo và đảo phá bá đạo, không cần biết đến sự phải trái công bằng hợp lý chính nghĩa.

Bộ lục sát tinh ở Tử vi vì thế được coi như phường vô học cục cằn thô bạo, đi dến đâu đeo tai hoạ đến đó như Hoàng Sào, Từ Hải không được người thức giả ghé mắt. Nếu có chiếu cố cũng hạ bút miệt thị cho là hung đồ không tư cách của hạng thượng lưu xã hội.

Vậy Lục sát tinh có phải chỉ là bè lũ chuyên tác hại làm những việc tồi tệ như vậy không?

Bạn đang xem: Hào khí của Lục Sát Tinh

Thưa không phải là không trúng. Đã lâu chỉ nghe đến tên Không Kiếp Kình Đà Linh Hoả, người biết số đến người có số như muốn xa lánh coi như hung thần giáng hoạ. Vì đã yên chí đoàn sao đó, chỉ chuyên phá hoại như đám tiến quân tiên phong đi dến đâu là phải thi oai khủng bố để đám hậu tập dễ bình định đem lại trật tự. Có biết đâu cái khó khăn họ phải chịu đựng, mà còn kiến tạo mọi sự dễ dàng cho người đi sau như mở đường, đắp lối, bắc cầu, lấp hố họ phải ra công một cách vô cùng mau lẹ và đắc lực, những cánh quân khác chỉ cứ từ từ tiến bước. Vậy thiết tưởng mọi sự ở đời, cái gì cho là đẹp phải có mặt trái, và cái gì cho là xấu phải có mặt phải.

Lục sát tinh là 6 cái tên của 6 vì sao theo sách số cho là tai hại liên hệ đến người có số hoặc ở Mệnh, hoặc mỗi khi vận hành chuyển đến gặp chúng là Không Kiếp, Kình Đà, Linh Hoả. Địa không Địa Kiếp – (Hoả) đắc đại ở Tỵ Hợi, Dần Thân. Hoả tinh Linh tinh –(Hoả) đắc địa ở Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ. Kình Dương Đà La (Kim) đắc địa của Kình ở Thìn Tuất Sửu Mùi, còn Đà đắc địa ở Dần Thân Tỵ Hợi.

Sáu sao này tính cách, đắc địa hay hãm địa gần như tương tự nhau:

Đắc địa – Mưu trí, can đảm, dũng mãnh

Hãm địa – Hung bạo, liều lĩnh, gian ác

Đặc biệt mỗi bộ:

Không Kiếp – dám nói, dám làm

Kình Đà – Kiêu căng, bất khuất

Linh Hoả- Chí khí hiên ngang

Biết rằng Lục sát tinh chỉ là những bộ sao phụ như Khôi Việt, Long Phượng, Xương Khuc… nhưng chúng có tính cách khảng khái không phải là bậc đàn anh hào khí, không phục tùng. Chúng là đám tứ chiếng có đủ mọi mặt đối xử với đời, nếu không phải là khách hào phóng chí khí không chi phối nổi. Chúng chỉ chịu sự điều khiển của Sát Phá Tham là chòm chính tinh uy vũ. Nhưng phải phân chia quân nào phải có cấp chỉ huy trực tiếp của họ mới nên việc. Như Không Kiếp chịu sự điều động của Phá Quân, Kình Đà chấp nhận sự hướng dẫn của Thất Sát, Linh Hoả tuân theo nghiêm lệnh của Tham Lang.

Một khi họ đã chịu khép mình theo cấp chỉ huy chính cống của họ thì mấy sông cũng lấp, mấy đèo cũng qua, không quản ngại khó khăn như Phá Quân được Không Kiếp ở Dần Thân Tỵ Hợi, Tham Lang được Linh Hoả đắc địa, Thất sát được Đà La ở Dần Thân Tỵ Hợi hay Kình Dương ở tứ mộ, và nhất là người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi, sự thành đạt khó có gì so sánh. Đây là công nghiệp của hung sát tinh đắc cách đã thành câu nói: ‘Phát dã như lôi”.

Trái lại khi họ ở thế hãm cũng như mặt trái đời, với thầy nào trò nấy sự thành tựu thường làm lệch đòn cân về phần tàn hại, nên người đời sợ mà đặt tên là hạn “TRÚC LA” . tuy vậy trước hay sau đó chúng đã đền bù cho đương số 1 phần nào gọi là an ủi.

Nhận thấy Lục sát tinh chỉ có 2 hành, đa số là Hoả (4) và Kim (2) vậy cho nên chỉ có mệnh vô chính diệu Hoả và Kim. một khi có sát tinh đắc địa hợp hành với Mệnh, họ dám tranh ngang ngửa với Sát Phá Tham, đừng nói gì đến Tử Phủ Vũ Tướng, Cơ Nguyệt Đồng Lương hay Cự Nhật. Họ sẽ thành công phải là rực rỡ.

Mệnh vô chính diệu hành Hoả gặp Không Kiếp (Dần Thân Tỵ Hợi) là vô chính diệu đắc Không. Nếu gặp Hoả Linh ( Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ) hay Mệnh Kim có Đà la (Dần Thân Tỵ Hợi), Kình Dương (Thìn Tuất Sửu Mùi) là độc thủ.

Những sao này không cho phép Tuần Triệt hay Thiên Tài đụng đến nghĩa là chúng còn nguyên vẹn tính chất hào hùng bất khuất của họ mới đắc cách.

Vận hành như vậy, nếu Mệnh Hoả vô chính diệu có Không Kiếp, nếu chuyển đến cơ hội gặp Phá Quân đắc địa, mệnh Linh Hoả gặp Tham Lang, và Kình Đà gặp Thất Sát sự nghiệp không bút nào tả nổi sự hoạch phát, trường hợp đắc thiên thời, nhân hoà và địa lợi. Còn Sát Phá Tham nếu hãm, mưu sự lúc đầu hơi ngang trái, rốt cuộc họ vẫn thông đạt như thường. Vì họ là đoàn nhân sự chuyên nghiệp gặp trường hợp cấp chỉ huy chưa dám quả quyết, họ là cấp thừa hành có dư năng lực, chỉ gặp khó khăn một giai đoạn nhỏ, rồi họ cũng tạo nổi thành quả khả quan về mình.

Xin thưa Tử Phủ Vũ Tướng đừng hòng lấn át Lục Sát tinh, dẫu là Tử Phủ đắc địa gặp họ cũng đắc địa càng có sự tranh chấp quyết liệt. Nếu hoàn cảnh Tử Phủ hãm, họ qua mặt như vào chỗ không người ngăn cản . Còn nói chi Cơ Nguyệt Đồng Lương gặp họ hầu như hoàn toàn bị chi phối tuỳ theo bộ sao Lục Sát và vị trí đắc hay hãm địa của họ như:

Không Kiếp – Bị lừa gạt

Linh Hoả – đoản thọ

Kình Đà – Hình thương

Những trạng thái vừa trình ở trên chỉ là phân tách tính cách của Lục Sát tinh dầu ở Mệnh hay ở hạn hành, nhưng còn tuỳ thuộc vào một điều quan trọng rất cần thiết là THIÊN THỜI và đạt tới mức độ nào lạ là vị trí của Mệnh đã được xắp xếp ở vòng Thái Tuế là 2 yếu tô chính bất cứ tình trạng nào cũng phải đặt làm điều kiện tiên quyết.

(Tử vi nghiệm lý toàn thư – tác giả Thiên Lương)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hào khí của Lục Sát Tinh

Thường thường thấy khen số ông này đẹp nào là Tử Phủ Vũ Tướng Hữu Thai Tọa, số vị kia đắc cách Cơ Nguyệt Đồng Lương Khôi Việt Khoa Quyền Lộc, ngài nọ hiển hách Sát Phá Tham Tướng ấn. Có lẽ trên con đường tìm học nói chung, và Tử vi là một môn học nói riêng ở ta theo truyền thống phái Nho đã ăn sâu có gốc rễ, cái gì không nghiêm chỉnh không phải là điều được khen ngợi hoan nghênh, cái gì thành lập không do con đường chính đáng đại cuộc không được chấp nhận, tức là chỉ công nhận vương đạo và đảo phá bá đạo, không cần biết đến sự phải trái công bằng hợp lý chính nghĩa.

Bộ lục sát tinh ở Tử vi vì thế được coi như phường vô học cục cằn thô bạo, đi dến đâu đeo tai hoạ đến đó như Hoàng Sào, Từ Hải không được người thức giả ghé mắt. Nếu có chiếu cố cũng hạ bút miệt thị cho là hung đồ không tư cách của hạng thượng lưu xã hội.

Vậy Lục sát tinh có phải chỉ là bè lũ chuyên tác hại làm những việc tồi tệ như vậy không?

Thưa không phải là không trúng. Đã lâu chỉ nghe đến tên Không Kiếp Kình Đà Linh Hoả, người biết số đến người có số như muốn xa lánh coi như hung thần giáng hoạ. Vì đã yên chí đoàn sao đó, chỉ chuyên phá hoại như đám tiến quân tiên phong đi dến đâu là phải thi oai khủng bố để đám hậu tập dễ bình định đem lại trật tự. Có biết đâu cái khó khăn họ phải chịu đựng, mà còn kiến tạo mọi sự dễ dàng cho người đi sau như mở đường, đắp lối, bắc cầu, lấp hố họ phải ra công một cách vô cùng mau lẹ và đắc lực, những cánh quân khác chỉ cứ từ từ tiến bước. Vậy thiết tưởng mọi sự ở đời, cái gì cho là đẹp phải có mặt trái, và cái gì cho là xấu phải có mặt phải.

Lục sát tinh là 6 cái tên của 6 vì sao theo sách số cho là tai hại liên hệ đến người có số hoặc ở Mệnh, hoặc mỗi khi vận hành chuyển đến gặp chúng là Không Kiếp, Kình Đà, Linh Hoả. Địa không Địa Kiếp – (Hoả) đắc đại ở Tỵ Hợi, Dần Thân. Hoả tinh Linh tinh –(Hoả) đắc địa ở Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ. Kình Dương Đà La (Kim) đắc địa của Kình ở Thìn Tuất Sửu Mùi, còn Đà đắc địa ở Dần Thân Tỵ Hợi.

Sáu sao này tính cách, đắc địa hay hãm địa gần như tương tự nhau:

Đắc địa – Mưu trí, can đảm, dũng mãnh

Hãm địa – Hung bạo, liều lĩnh, gian ác

Đặc biệt mỗi bộ:

Không Kiếp – dám nói, dám làm

Kình Đà – Kiêu căng, bất khuất

Linh Hoả- Chí khí hiên ngang

Biết rằng Lục sát tinh chỉ là những bộ sao phụ như Khôi Việt, Long Phượng, Xương Khuc… nhưng chúng có tính cách khảng khái không phải là bậc đàn anh hào khí, không phục tùng. Chúng là đám tứ chiếng có đủ mọi mặt đối xử với đời, nếu không phải là khách hào phóng chí khí không chi phối nổi. Chúng chỉ chịu sự điều khiển của Sát Phá Tham là chòm chính tinh uy vũ. Nhưng phải phân chia quân nào phải có cấp chỉ huy trực tiếp của họ mới nên việc. Như Không Kiếp chịu sự điều động của Phá Quân, Kình Đà chấp nhận sự hướng dẫn của Thất Sát, Linh Hoả tuân theo nghiêm lệnh của Tham Lang.

Một khi họ đã chịu khép mình theo cấp chỉ huy chính cống của họ thì mấy sông cũng lấp, mấy đèo cũng qua, không quản ngại khó khăn như Phá Quân được Không Kiếp ở Dần Thân Tỵ Hợi, Tham Lang được Linh Hoả đắc địa, Thất sát được Đà La ở Dần Thân Tỵ Hợi hay Kình Dương ở tứ mộ, và nhất là người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi, sự thành đạt khó có gì so sánh. Đây là công nghiệp của hung sát tinh đắc cách đã thành câu nói: ‘Phát dã như lôi”.

Trái lại khi họ ở thế hãm cũng như mặt trái đời, với thầy nào trò nấy sự thành tựu thường làm lệch đòn cân về phần tàn hại, nên người đời sợ mà đặt tên là hạn “TRÚC LA” . tuy vậy trước hay sau đó chúng đã đền bù cho đương số 1 phần nào gọi là an ủi.

Nhận thấy Lục sát tinh chỉ có 2 hành, đa số là Hoả (4) và Kim (2) vậy cho nên chỉ có mệnh vô chính diệu Hoả và Kim. một khi có sát tinh đắc địa hợp hành với Mệnh, họ dám tranh ngang ngửa với Sát Phá Tham, đừng nói gì đến Tử Phủ Vũ Tướng, Cơ Nguyệt Đồng Lương hay Cự Nhật. Họ sẽ thành công phải là rực rỡ.

Mệnh vô chính diệu hành Hoả gặp Không Kiếp (Dần Thân Tỵ Hợi) là vô chính diệu đắc Không. Nếu gặp Hoả Linh ( Dần Mão Thìn Tỵ Ngọ) hay Mệnh Kim có Đà la (Dần Thân Tỵ Hợi), Kình Dương (Thìn Tuất Sửu Mùi) là độc thủ.

Những sao này không cho phép Tuần Triệt hay Thiên Tài đụng đến nghĩa là chúng còn nguyên vẹn tính chất hào hùng bất khuất của họ mới đắc cách.

Vận hành như vậy, nếu Mệnh Hoả vô chính diệu có Không Kiếp, nếu chuyển đến cơ hội gặp Phá Quân đắc địa, mệnh Linh Hoả gặp Tham Lang, và Kình Đà gặp Thất Sát sự nghiệp không bút nào tả nổi sự hoạch phát, trường hợp đắc thiên thời, nhân hoà và địa lợi. Còn Sát Phá Tham nếu hãm, mưu sự lúc đầu hơi ngang trái, rốt cuộc họ vẫn thông đạt như thường. Vì họ là đoàn nhân sự chuyên nghiệp gặp trường hợp cấp chỉ huy chưa dám quả quyết, họ là cấp thừa hành có dư năng lực, chỉ gặp khó khăn một giai đoạn nhỏ, rồi họ cũng tạo nổi thành quả khả quan về mình.

Xin thưa Tử Phủ Vũ Tướng đừng hòng lấn át Lục Sát tinh, dẫu là Tử Phủ đắc địa gặp họ cũng đắc địa càng có sự tranh chấp quyết liệt. Nếu hoàn cảnh Tử Phủ hãm, họ qua mặt như vào chỗ không người ngăn cản . Còn nói chi Cơ Nguyệt Đồng Lương gặp họ hầu như hoàn toàn bị chi phối tuỳ theo bộ sao Lục Sát và vị trí đắc hay hãm địa của họ như:

Không Kiếp – Bị lừa gạt

Linh Hoả – đoản thọ

Kình Đà – Hình thương

Những trạng thái vừa trình ở trên chỉ là phân tách tính cách của Lục Sát tinh dầu ở Mệnh hay ở hạn hành, nhưng còn tuỳ thuộc vào một điều quan trọng rất cần thiết là THIÊN THỜI và đạt tới mức độ nào lạ là vị trí của Mệnh đã được xắp xếp ở vòng Thái Tuế là 2 yếu tô chính bất cứ tình trạng nào cũng phải đặt làm điều kiện tiên quyết.

(Tử vi nghiệm lý toàn thư – tác giả Thiên Lương)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button