Tử vi

Hậu sinh khả úy và gọt chân cho vừa giày

Hậu Sinh Khả Úy và Gọt Chân Vừa Giày

Tử Vi đã trải qua hơn 1000 năm lưu truyền tại Trung Quốc và Việt Nam. Tử Vi khi truyền sang nước ta đang được tiền nhân với hiểu biết uyên thâm sử dụng kiến thức Dịch Lý thay đổi một số phần cho chính xác với nước ta. Vì vậy, Tử Vi Lạc Việt đã có những phần khác với Trung Quốc và sau nhiều thế hệ kinh nghiệm để lại đã mang bản sắc văn hóa riêng của ta và không ngạc nhiên với khả năng dự đoán khá chính xác. Ở thời kỳ sau của các triều phong kiến Việt Nam được phổ biến rộng rãi phát triển nhanh nhưng cũng xuất hiện nhiều các phát hiện và diễn giải các câu phú hoặc vị trí đắc hãm của các sao theo lý luận của bản thân, lại chia thành các tông phái với các lý thuyết mới cũng như đề xướng để mọi người theo bằng việc đưa ra các bằng chứng thích đáng về lý thuyết của mình. Và muốn tìm chính xác kết quả của việc luận đoán phải kiểm nghiệm lại các câu phú, lý thuyết bằng cách đơn giản nhất là thực nghiệm lại thì không được chú trọng nhiều, lấy đủ mọi thứ gốc gác từ Chiêm Tinh và Âm Dương Ngũ Hành để giải thích cũng là cách tăng thêm chiều sâu khi khai phá tử vi nhưng việc thực nghiệm nhiều lần một nhận định về tính chất của các tổ hợp cho chúng ta cái gốc chắc chắn hơn để bắt đầu giải thích chúng. Một số sao như Thiên Quan và Thiên Phúc có sự sai khác với kinh điển không biết có phải do được bổ sung hay không nhưng tính nghiệm lí cũng khả quan khá chính xác.

Một số lý thuyết chỉ nghiệm chứng vài trường hợp đã rút ra nên có những sai lầm. Ví dụ như việc bố trí đắc hãm của Cự Môn, cổ nhân đã từng nhấn mạnh Tử Vi lục hội với Cự Môn, Thiên Cơ lục hội với Thiên Tướng, Thất Sát lục hội với Thái Dương và các thế nhị hợp xung chiếu cố định của các chính tinh rất quan trọng. Lắm kẻ không hiểu biết chỉ lấy mỗi lý lẽ như việc Cự Môn hành thủy, Thiên Cơ hành mộc, nên Cự Cơ đồng cung ở Mão thành cách thủy sinh mộc bất tận nên nhập miếu. Luận như vậy là bậy bạ, cố nặn cho đúng kết quả bằng lý luận. Hay là việc Tử Vi và Phá Quân đồng cư Sửu Mùi là hãm. Trong tử vi thì 12 cung có 2 cung đặc biệt là Thìn Tuất có bộ Thiên La Địa Võng. Tùy từng sự hợp hay bất hợp của chính tinh khi nhập hai cung này mà luận đoán riêng. Nhóm Tử Vũ Liêm giao hội với với nhóm Sát Phá Tham gây ra các tổ hợp sao xấu nhưng vẫn có các vị trí nhập miếu của các chính tinh của hai tổ hợp này. Nhưng miếu hãm ở các vị trí không quan trọng bằng bàng tinh bổ trợ cho cách cục, các câu phú chỉ đưa ra nguyên tắc chung phân định cao thấp ban đầu như việc chỉ các Chính Tinh với nhau, cách Vũ Phá gọi là xấu vì tính chất ban đầu có xu hướng xấu. Cách Tử Vi cư Ngọ là tốt do tính chất ban đầu tốt. Từ đó phân ra thượng, trung, hạ cách do các vị trí của Chính Tinh. Các câu phú đa phần đưa ra tính chất của sao đơn lẻ là chủ yếu nhưng lại gây ngộ nhận cho một số người. Như việc có Mệnh Thái Âm cư Hợi phùng Kình Đà Xương Khúc được luận tốt đẹp hơn Thái Dương cư Hợi có Xương Khúc Khôi Việt Lộc Tồn là sai hoàn toàn. Vị trí đắc ý của Chính Tinh là quan trọng và ảnh hưởng lớn tới độ số nhưng bàng tinh gồm Sát Tinh và Chính Tinh mang ý nghĩa quyết định. Với Thái Âm cư Hợi trên thuộc cách nhân li tài tán, có Xương Khúc hợp với Kình Đà tức chủ do Âm sáng nên sự may mắn lớn từ Thiên Lương, Thái Âm cũng được tài lộc lớn. Với cách dưới bản chất Thái dương hãm nên tự ti,… đầy đủ tính chất khuyết điểm của Thái Dương, tuy nhiên có Khôi Việt chủ hơn người, Xương Khúc chủ nghệ thuật, Lộc Tồn chủ lộc, tất nhiên mỗi bàng tinh trên còn rất nhiều tính chất. Vì vậy cách thứ hai hay hơn. Nhưng cũng cần nhận định rõ cách thứ nhất có ý nghĩa ban đầu khi chưa có bàng tinh là sáng suốt, may mắn lớn, tài lộc mạnh. Cách thứ hai ý nghĩa ban đầu xấu, chỉ là được bổ sung hợp lí nên tốt hơn. Khi nhận định nghiêm chính trước sau như vậy sẽ tự trách được trường hợp gọt chân cho vừa giày, lấy các lập luận trước sau, lá số này nói kiểu này, lá số khác nói kiểu khác, đôi khi còn mâu thuẫn sẽ khó mà có được đáp án chính xác dù cho xem nhiều lá số đi chăng nữa.

Bạn đang xem: Hậu sinh khả úy và gọt chân cho vừa giày

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hậu sinh khả úy và gọt chân cho vừa giày

Hậu Sinh Khả Úy và Gọt Chân Vừa Giày

Tử Vi đã trải qua hơn 1000 năm lưu truyền tại Trung Quốc và Việt Nam. Tử Vi khi truyền sang nước ta đang được tiền nhân với hiểu biết uyên thâm sử dụng kiến thức Dịch Lý thay đổi một số phần cho chính xác với nước ta. Vì vậy, Tử Vi Lạc Việt đã có những phần khác với Trung Quốc và sau nhiều thế hệ kinh nghiệm để lại đã mang bản sắc văn hóa riêng của ta và không ngạc nhiên với khả năng dự đoán khá chính xác. Ở thời kỳ sau của các triều phong kiến Việt Nam được phổ biến rộng rãi phát triển nhanh nhưng cũng xuất hiện nhiều các phát hiện và diễn giải các câu phú hoặc vị trí đắc hãm của các sao theo lý luận của bản thân, lại chia thành các tông phái với các lý thuyết mới cũng như đề xướng để mọi người theo bằng việc đưa ra các bằng chứng thích đáng về lý thuyết của mình. Và muốn tìm chính xác kết quả của việc luận đoán phải kiểm nghiệm lại các câu phú, lý thuyết bằng cách đơn giản nhất là thực nghiệm lại thì không được chú trọng nhiều, lấy đủ mọi thứ gốc gác từ Chiêm Tinh và Âm Dương Ngũ Hành để giải thích cũng là cách tăng thêm chiều sâu khi khai phá tử vi nhưng việc thực nghiệm nhiều lần một nhận định về tính chất của các tổ hợp cho chúng ta cái gốc chắc chắn hơn để bắt đầu giải thích chúng. Một số sao như Thiên Quan và Thiên Phúc có sự sai khác với kinh điển không biết có phải do được bổ sung hay không nhưng tính nghiệm lí cũng khả quan khá chính xác.

Một số lý thuyết chỉ nghiệm chứng vài trường hợp đã rút ra nên có những sai lầm. Ví dụ như việc bố trí đắc hãm của Cự Môn, cổ nhân đã từng nhấn mạnh Tử Vi lục hội với Cự Môn, Thiên Cơ lục hội với Thiên Tướng, Thất Sát lục hội với Thái Dương và các thế nhị hợp xung chiếu cố định của các chính tinh rất quan trọng. Lắm kẻ không hiểu biết chỉ lấy mỗi lý lẽ như việc Cự Môn hành thủy, Thiên Cơ hành mộc, nên Cự Cơ đồng cung ở Mão thành cách thủy sinh mộc bất tận nên nhập miếu. Luận như vậy là bậy bạ, cố nặn cho đúng kết quả bằng lý luận. Hay là việc Tử Vi và Phá Quân đồng cư Sửu Mùi là hãm. Trong tử vi thì 12 cung có 2 cung đặc biệt là Thìn Tuất có bộ Thiên La Địa Võng. Tùy từng sự hợp hay bất hợp của chính tinh khi nhập hai cung này mà luận đoán riêng. Nhóm Tử Vũ Liêm giao hội với với nhóm Sát Phá Tham gây ra các tổ hợp sao xấu nhưng vẫn có các vị trí nhập miếu của các chính tinh của hai tổ hợp này. Nhưng miếu hãm ở các vị trí không quan trọng bằng bàng tinh bổ trợ cho cách cục, các câu phú chỉ đưa ra nguyên tắc chung phân định cao thấp ban đầu như việc chỉ các Chính Tinh với nhau, cách Vũ Phá gọi là xấu vì tính chất ban đầu có xu hướng xấu. Cách Tử Vi cư Ngọ là tốt do tính chất ban đầu tốt. Từ đó phân ra thượng, trung, hạ cách do các vị trí của Chính Tinh. Các câu phú đa phần đưa ra tính chất của sao đơn lẻ là chủ yếu nhưng lại gây ngộ nhận cho một số người. Như việc có Mệnh Thái Âm cư Hợi phùng Kình Đà Xương Khúc được luận tốt đẹp hơn Thái Dương cư Hợi có Xương Khúc Khôi Việt Lộc Tồn là sai hoàn toàn. Vị trí đắc ý của Chính Tinh là quan trọng và ảnh hưởng lớn tới độ số nhưng bàng tinh gồm Sát Tinh và Chính Tinh mang ý nghĩa quyết định. Với Thái Âm cư Hợi trên thuộc cách nhân li tài tán, có Xương Khúc hợp với Kình Đà tức chủ do Âm sáng nên sự may mắn lớn từ Thiên Lương, Thái Âm cũng được tài lộc lớn. Với cách dưới bản chất Thái dương hãm nên tự ti,… đầy đủ tính chất khuyết điểm của Thái Dương, tuy nhiên có Khôi Việt chủ hơn người, Xương Khúc chủ nghệ thuật, Lộc Tồn chủ lộc, tất nhiên mỗi bàng tinh trên còn rất nhiều tính chất. Vì vậy cách thứ hai hay hơn. Nhưng cũng cần nhận định rõ cách thứ nhất có ý nghĩa ban đầu khi chưa có bàng tinh là sáng suốt, may mắn lớn, tài lộc mạnh. Cách thứ hai ý nghĩa ban đầu xấu, chỉ là được bổ sung hợp lí nên tốt hơn. Khi nhận định nghiêm chính trước sau như vậy sẽ tự trách được trường hợp gọt chân cho vừa giày, lấy các lập luận trước sau, lá số này nói kiểu này, lá số khác nói kiểu khác, đôi khi còn mâu thuẫn sẽ khó mà có được đáp án chính xác dù cho xem nhiều lá số đi chăng nữa.

(Dẫn theo trang www.luantuvi.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button