Tử vi

Hiện tượng Hóa kỵ của các sao

Phần này đưa ra một số vấn đề để cùng độc giả nghiên cứu, tìm tòi khám phá ý nghĩa của đại hạn, các sao lưu niên hóa kỵ hoặc bệnh tật, bất lợi thương tật hao phá…

 1. Lưu niên sao Tử vi hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, cung Tật ách thì e là sẽ gặp nhiều chuyện phiền muộn, tỳ vị không tốt; hóa kỵ nhập cung Thiên di thì e là sẽ gặp rắc rối thị phi với người hơn tuổi.
 2. Sao Thiên cơ hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, thân tâm nhiều mệt mỏi, có nhiều sự biến động và xảy ra thị phi với bậc trưởng bối, nhiều chuyện tranh cãi; hóa kỵ nhập cung Thiên di sẽ bất lợi cho sự di chuyển.
 3. Sao Thái dương hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, gia trạch không được yên ổn, vấn đề dạ dày, đường ruột không tốt, công việc đầu tư gặp bất lợi; hóa kỵ nhập cung Thiên di thì có nhiều biến động, cho nên phải chú ý giữ mình.
 4. Sao Vũ khúc hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, e sẽ gặp thương tật, thị phi, hóa kỵ nhập cung Mệnh thì khó mà phát triển tài năng, hóa kỵ nhập cung Thiên di thì đi xa sẽ tương đối bất lợi, vất vả mà không có công, gặp tai họa bất ngờ.
 5. Sao Thiên đồng hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, sẽ có sự biến động lớn, mọi việc khó được yên ổn.
 6. Sao Liêm trinh hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, mọi việc khó được yên ổn, dễ gặp phiền toái, nhiều chuyện ưu phiền.
 7. Sao Thiên phủ hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, tâm phiền khí loạn, khó được như ý.
 8. Sao Thái âm hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, mọi việc đều bất lợi, e sẽ có nhiều việc không yên.
 9. Sao Tham lang hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, không có đào hoa thì cũng xảy ra tai ương, nhiều thị phi.
 10. Sao Cự môn hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, khó tránh khỏi việc tranh cãi, mọi việc cũng không được thuận lợi, nửa đường dễ xảy ra biến cố, bất lợi.
 11. Sao Thiên tướng hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, cũng có nhiều sự bất an, quý nhân không giúp đỡ, gặp nhiều tiểu nhân.
 12. Sao Thiên lương hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, mọi việc bất lợi, bất an, khó gặp được quý nhân, nhờ người cũng khó.
 13. Sao Thất sát hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, vô sự cũng sinh tai ương, dễ bị tiểu nhân hãm hại.
 14. Sao Phá quân hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, khó được hài hòa tốt đẹp với bậc trưởng bối, hoặc ý kiến bất đồng, hơn nữa lại ít qua lại, sợ rằng sẽ gặp phải kẻ ám hại, nhiều trỏ ngại.
 15. Sao Tả phù hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, mọi việc rắc rối, không được yên ổn.
 16. Sao Hữu bật hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, vô sự nhưng e là vẫn xảy ra tai ương, thị phi tiểu nhân cùng đến.
 17. Sao Văn khúc hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, mọi việc vô cớ xảy ra thị phi, không được yên ổn.
 18. Sao Văn xương hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, thân tâm nhiều vất vả, khó mà phát triển tài năng, thị phi kiện tụng khó tránh, kỵ nhất là sao Văn khúc gặp Cự môn song trùng kỵ thì mọi việc khó mà yên ổn.

Linh tinh hóa kỵ gặp Đà la thì dẫu có tốt cũng xảy ra tai ương, tranh cãi mà cuối cùng không được yên ổn. Hỏa tinh kỵ gặp sao Vũ khúc, e sẽ rất bất lợi, ra ngoài nếu không gặp tiểu nhân thì cũng gặp chuyện thương thân, lưu niên gặp song kỵ thì càng bất lợi, mọi việc khó mà được yên, nhân tâm khó được như ý.

(Tử vi đẩu số nhận biết diện tướng và vận hạn – Vũ Mê Linh)

Bạn đang xem: Hiện tượng Hóa kỵ của các sao

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hiện tượng Hóa kỵ của các sao

Phần này đưa ra một số vấn đề để cùng độc giả nghiên cứu, tìm tòi khám phá ý nghĩa của đại hạn, các sao lưu niên hóa kỵ hoặc bệnh tật, bất lợi thương tật hao phá…

 1. Lưu niên sao Tử vi hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, cung Tật ách thì e là sẽ gặp nhiều chuyện phiền muộn, tỳ vị không tốt; hóa kỵ nhập cung Thiên di thì e là sẽ gặp rắc rối thị phi với người hơn tuổi.
 2. Sao Thiên cơ hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, thân tâm nhiều mệt mỏi, có nhiều sự biến động và xảy ra thị phi với bậc trưởng bối, nhiều chuyện tranh cãi; hóa kỵ nhập cung Thiên di sẽ bất lợi cho sự di chuyển.
 3. Sao Thái dương hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, gia trạch không được yên ổn, vấn đề dạ dày, đường ruột không tốt, công việc đầu tư gặp bất lợi; hóa kỵ nhập cung Thiên di thì có nhiều biến động, cho nên phải chú ý giữ mình.
 4. Sao Vũ khúc hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, e sẽ gặp thương tật, thị phi, hóa kỵ nhập cung Mệnh thì khó mà phát triển tài năng, hóa kỵ nhập cung Thiên di thì đi xa sẽ tương đối bất lợi, vất vả mà không có công, gặp tai họa bất ngờ.
 5. Sao Thiên đồng hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, sẽ có sự biến động lớn, mọi việc khó được yên ổn.
 6. Sao Liêm trinh hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, mọi việc khó được yên ổn, dễ gặp phiền toái, nhiều chuyện ưu phiền.
 7. Sao Thiên phủ hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, tâm phiền khí loạn, khó được như ý.
 8. Sao Thái âm hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, mọi việc đều bất lợi, e sẽ có nhiều việc không yên.
 9. Sao Tham lang hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, không có đào hoa thì cũng xảy ra tai ương, nhiều thị phi.
 10. Sao Cự môn hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, khó tránh khỏi việc tranh cãi, mọi việc cũng không được thuận lợi, nửa đường dễ xảy ra biến cố, bất lợi.
 11. Sao Thiên tướng hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, cũng có nhiều sự bất an, quý nhân không giúp đỡ, gặp nhiều tiểu nhân.
 12. Sao Thiên lương hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, mọi việc bất lợi, bất an, khó gặp được quý nhân, nhờ người cũng khó.
 13. Sao Thất sát hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, vô sự cũng sinh tai ương, dễ bị tiểu nhân hãm hại.
 14. Sao Phá quân hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, khó được hài hòa tốt đẹp với bậc trưởng bối, hoặc ý kiến bất đồng, hơn nữa lại ít qua lại, sợ rằng sẽ gặp phải kẻ ám hại, nhiều trỏ ngại.
 15. Sao Tả phù hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, mọi việc rắc rối, không được yên ổn.
 16. Sao Hữu bật hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, vô sự nhưng e là vẫn xảy ra tai ương, thị phi tiểu nhân cùng đến.
 17. Sao Văn khúc hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, mọi việc vô cớ xảy ra thị phi, không được yên ổn.
 18. Sao Văn xương hóa kỵ nhập cung Phụ mẫu, thân tâm nhiều vất vả, khó mà phát triển tài năng, thị phi kiện tụng khó tránh, kỵ nhất là sao Văn khúc gặp Cự môn song trùng kỵ thì mọi việc khó mà yên ổn.

Linh tinh hóa kỵ gặp Đà la thì dẫu có tốt cũng xảy ra tai ương, tranh cãi mà cuối cùng không được yên ổn. Hỏa tinh kỵ gặp sao Vũ khúc, e sẽ rất bất lợi, ra ngoài nếu không gặp tiểu nhân thì cũng gặp chuyện thương thân, lưu niên gặp song kỵ thì càng bất lợi, mọi việc khó mà được yên, nhân tâm khó được như ý.

(Tử vi đẩu số nhận biết diện tướng và vận hạn – Vũ Mê Linh)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button