Tử vi

Hình dáng tính cách khi sao Cự Môn nhập Mệnh Thân

Sắc mặt xanh vàng; Cự Môn ở cung lạc hãm thì xanh đen. Cự Môn đồng độ hoặc hội chiếu với Thái Dương nhập miếu, thì sắc mặt hồng vàng; nếu đồng độ hoặc hội chiếu với Thái Dương lạc hãm, thì sắc mặt xanh đen kèm hồng; khuôn mặt vuông dài, hoặc dài tròn.

Thông thường hình dáng đều chủ về gầy nhỏ, hoặc thân người trung bình. Nhưng nếu tương hội với Thái Dương ở hai cung Tị hoặc Ngọ, thì chủ về mập mạp.

Tâm tính trung hậu, nhưng đa nghi. Khuôn mặt thanh tú, có tài ăn nói, có lòng chính nghĩa, nhưng học nhiều mà ít tinh, hơn nữa, thường không có việc gì đáng mà cứ phải bôn ba bận rộn, làm việc mà tâm không ổn định,

Bạn đang xem: Hình dáng tính cách khi sao Cự Môn nhập Mệnh Thân

Nếu Cự Môn Hóa Kị, là người hay gây chuyện thị phi sau lưng, tuy không có ác ý, nhưng dễ khiến bạn bè tranh chấp.

Cự Môn có Đà La đồng cung, chủ về có nốt mồi lạ.

(Nguồn: Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hình dáng tính cách khi sao Cự Môn nhập Mệnh Thân

Sắc mặt xanh vàng; Cự Môn ở cung lạc hãm thì xanh đen. Cự Môn đồng độ hoặc hội chiếu với Thái Dương nhập miếu, thì sắc mặt hồng vàng; nếu đồng độ hoặc hội chiếu với Thái Dương lạc hãm, thì sắc mặt xanh đen kèm hồng; khuôn mặt vuông dài, hoặc dài tròn.

Thông thường hình dáng đều chủ về gầy nhỏ, hoặc thân người trung bình. Nhưng nếu tương hội với Thái Dương ở hai cung Tị hoặc Ngọ, thì chủ về mập mạp.

Tâm tính trung hậu, nhưng đa nghi. Khuôn mặt thanh tú, có tài ăn nói, có lòng chính nghĩa, nhưng học nhiều mà ít tinh, hơn nữa, thường không có việc gì đáng mà cứ phải bôn ba bận rộn, làm việc mà tâm không ổn định,

Nếu Cự Môn Hóa Kị, là người hay gây chuyện thị phi sau lưng, tuy không có ác ý, nhưng dễ khiến bạn bè tranh chấp.

Cự Môn có Đà La đồng cung, chủ về có nốt mồi lạ.

(Nguồn: Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button