Tử vi

Hình dáng tính cách khi sao Tham Lang nhập Mệnh Thân

Sắc mặt xanh trắng, hoặc xanh vàng. Khuôn mặt dài tròn, hoặc tròn vuông lộ xương.

Tham Lang nhập miếu thì thân người đầy đặn, cao to; nếu Tham Lang ở cung hãm, thì thân người nhỏ, giọng nói cao mà to, nhưng tính tình bất thường.

Về phương diện tính cách, thông thường đều chủ về cơ mưu sâu xa, yêu ghét vô định, làm việc nóng vội, không chịu yên tịnh, thích dùng tiểu xảo, thủ đoạn.

Bạn đang xem: Hình dáng tính cách khi sao Tham Lang nhập Mệnh Thân

Người có Tham Lang thủ mệnh, phần nhiều đều có sở thích riêng, phải xem các sao cát hung hội hợp mà định tính chất của sở thích. Nếu hội hợp với sao văn, thì thí tửu sắc phong lưu, yêu thích văn nghệ; nếu hội hợp với các sao đào hoa, thì phần nhiều là người ham mê tửu sắc; nếu hội hợp với sát tinh, thì hút sách, rượu chè, cờ bạc.

Nhãn thần thường có sắc thái hời hợt, hiếu động; nữ mệnh thì nhãn thần lóng lánh, phần nhiều thiếu ngay thẳng.

Nếu hội Văn Xương, Văn Khúc, nhãn thần dễ thành xảo trá.

Nếu hội sao không, nhãn thần lại biến thành chính trực, trong sáng.

Tham Lang lạc hãm, lại Hóa Kị, gặp Kình Dương, Đà La, chủ về mặt có dấu vết, nốt ruồi v.v…

Tham Lang ở cung Tí gặp Kình Dương, nam mệnh và nữ mệnh đều có ảnh mắt diễm lệ.

(Nguồn: Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hình dáng tính cách khi sao Tham Lang nhập Mệnh Thân

Sắc mặt xanh trắng, hoặc xanh vàng. Khuôn mặt dài tròn, hoặc tròn vuông lộ xương.

Tham Lang nhập miếu thì thân người đầy đặn, cao to; nếu Tham Lang ở cung hãm, thì thân người nhỏ, giọng nói cao mà to, nhưng tính tình bất thường.

Về phương diện tính cách, thông thường đều chủ về cơ mưu sâu xa, yêu ghét vô định, làm việc nóng vội, không chịu yên tịnh, thích dùng tiểu xảo, thủ đoạn.

Người có Tham Lang thủ mệnh, phần nhiều đều có sở thích riêng, phải xem các sao cát hung hội hợp mà định tính chất của sở thích. Nếu hội hợp với sao văn, thì thí tửu sắc phong lưu, yêu thích văn nghệ; nếu hội hợp với các sao đào hoa, thì phần nhiều là người ham mê tửu sắc; nếu hội hợp với sát tinh, thì hút sách, rượu chè, cờ bạc.

Nhãn thần thường có sắc thái hời hợt, hiếu động; nữ mệnh thì nhãn thần lóng lánh, phần nhiều thiếu ngay thẳng.

Nếu hội Văn Xương, Văn Khúc, nhãn thần dễ thành xảo trá.

Nếu hội sao không, nhãn thần lại biến thành chính trực, trong sáng.

Tham Lang lạc hãm, lại Hóa Kị, gặp Kình Dương, Đà La, chủ về mặt có dấu vết, nốt ruồi v.v…

Tham Lang ở cung Tí gặp Kình Dương, nam mệnh và nữ mệnh đều có ảnh mắt diễm lệ.

(Nguồn: Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button