Tử vi

Hình dáng tính cách khi sao Thất Sát nhập Mệnh Thân

Sắc mặt hồng vàng, hoặc vàng trắng; khuôn mặt phần nhiều vuông dài mà hơi gây. Thân người trung bình, mập gầy bất nhất. Mắt lớn, nhãn thần phần nhiều không giận mà có uy; tính nóng vội bề ngoài thì ra vẻ quyết đoán, nhưng nội tâm thì do dự.

Thất Sát hội hợp với sao cát, nhãn thần có uy nhưng hiền hòa; hội hợp với sao hung, nhãn thần có uy mà sắc bén.

Nếu có tứ sát tinh cùng chiếu, lại gặp các sao hình kị, phần nhiều thân người có tổn thương, tàn tật. Cổ nhân cho rằng chủ về lưng gù. Theo kinh nghiệm của Vương Đmh Chi, lúc nhỏ còn dễ mắc bệnh sốt tê liệt mà dẫn đến tàn tật.

Bạn đang xem: Hình dáng tính cách khi sao Thất Sát nhập Mệnh Thân

(Nguồn: Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hình dáng tính cách khi sao Thất Sát nhập Mệnh Thân

Sắc mặt hồng vàng, hoặc vàng trắng; khuôn mặt phần nhiều vuông dài mà hơi gây. Thân người trung bình, mập gầy bất nhất. Mắt lớn, nhãn thần phần nhiều không giận mà có uy; tính nóng vội bề ngoài thì ra vẻ quyết đoán, nhưng nội tâm thì do dự.

Thất Sát hội hợp với sao cát, nhãn thần có uy nhưng hiền hòa; hội hợp với sao hung, nhãn thần có uy mà sắc bén.

Nếu có tứ sát tinh cùng chiếu, lại gặp các sao hình kị, phần nhiều thân người có tổn thương, tàn tật. Cổ nhân cho rằng chủ về lưng gù. Theo kinh nghiệm của Vương Đmh Chi, lúc nhỏ còn dễ mắc bệnh sốt tê liệt mà dẫn đến tàn tật.

(Nguồn: Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button