Tử vi

Hình dáng tính cách khi sao Thiên Tướng nhập Mệnh Thân

Sắc mặt xanh, trắng, hoặc xanh trắng kèm vàng; khuôn mặt vuông hoặc hơi kèm tròn.

Thông thường đều có thân người trung bình; sau trung niên, hình dáng có thể chuyển thành mập mạp.

Thiên Tướng chủ về tướng mạo đôn hậu, ngũ quan đoan chính, cử chỉ vững vàng. Bẩm tính không nén được bất bình, lời nói thành thực, khoan dung, đôn hậu, khẳng khái. Cho nên có thể giúp người lúc khẩn cấp, nhưng tình cảm dễ xung động.

Bạn đang xem: Hình dáng tính cách khi sao Thiên Tướng nhập Mệnh Thân

Nhãn quang trong sáng, thần sắc hiền từ. Nhưng nếu có Vũ Khúc, Phá Quân, hoặc Thất Sát, Kình Dương, Đà La hội chiếu, lại gặp các sao kị, hình, Địa Không, Địa Kiếp, thì nhãn thần thường kèm có các sắc thái như: buồn lo, mê muội, uy hiếp.

(Nguồn: Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hình dáng tính cách khi sao Thiên Tướng nhập Mệnh Thân

Sắc mặt xanh, trắng, hoặc xanh trắng kèm vàng; khuôn mặt vuông hoặc hơi kèm tròn.

Thông thường đều có thân người trung bình; sau trung niên, hình dáng có thể chuyển thành mập mạp.

Thiên Tướng chủ về tướng mạo đôn hậu, ngũ quan đoan chính, cử chỉ vững vàng. Bẩm tính không nén được bất bình, lời nói thành thực, khoan dung, đôn hậu, khẳng khái. Cho nên có thể giúp người lúc khẩn cấp, nhưng tình cảm dễ xung động.

Nhãn quang trong sáng, thần sắc hiền từ. Nhưng nếu có Vũ Khúc, Phá Quân, hoặc Thất Sát, Kình Dương, Đà La hội chiếu, lại gặp các sao kị, hình, Địa Không, Địa Kiếp, thì nhãn thần thường kèm có các sắc thái như: buồn lo, mê muội, uy hiếp.

(Nguồn: Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button