Tử vi

Hình dáng tính cách khi sao Vũ Khúc nhập Mệnh Thân

Sắc mặt xanh trắng, xanh đen, hoặc xanh vàng, tóm lại hơi điểm chút sắc xanh. Khuôn mặt dài tròn, phần nhiều hơi gầy.

Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất là nhập “Thiên La, Địa Võng”, chủ về thân hình gầy dài.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng cung ở Mão, là chủ về thân hình mập mạp; ở cung Dậu, cũng có thân hình cao to. Ngoại trừ những cung độ vừa thuật ở trên, đặc trưng của Vũ Khúc là “thân hình nhỏ, giọng nói cao mà to”; tính quả cảm, cương nghị, lòng dạ ngay thẳng, không hiểm độc, có sức quyết đoán, nhưng phần nhiều đều có tầm nhìn ngắn; đa số đều có nhãn thần chính trực; nhưng nếu Vũ Khúc Hóa Kị thì thần sắc sẽ chuyển thành thảm hại, phân nhiều không thọ.

Bạn đang xem: Hình dáng tính cách khi sao Vũ Khúc nhập Mệnh Thân

Vũ Khúc Hóa Kị mà còn gặp sát tinh, nếu các đường chỉ tay biến thành trơn phẳng, chủ về mắc bệnh ung thư.

(Nguồn: Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hình dáng tính cách khi sao Vũ Khúc nhập Mệnh Thân

Sắc mặt xanh trắng, xanh đen, hoặc xanh vàng, tóm lại hơi điểm chút sắc xanh. Khuôn mặt dài tròn, phần nhiều hơi gầy.

Vũ Khúc ở hai cung Thìn hoặc Tuất là nhập “Thiên La, Địa Võng”, chủ về thân hình gầy dài.

“Vũ Khúc, Thất Sát” đồng cung ở Mão, là chủ về thân hình mập mạp; ở cung Dậu, cũng có thân hình cao to. Ngoại trừ những cung độ vừa thuật ở trên, đặc trưng của Vũ Khúc là “thân hình nhỏ, giọng nói cao mà to”; tính quả cảm, cương nghị, lòng dạ ngay thẳng, không hiểm độc, có sức quyết đoán, nhưng phần nhiều đều có tầm nhìn ngắn; đa số đều có nhãn thần chính trực; nhưng nếu Vũ Khúc Hóa Kị thì thần sắc sẽ chuyển thành thảm hại, phân nhiều không thọ.

Vũ Khúc Hóa Kị mà còn gặp sát tinh, nếu các đường chỉ tay biến thành trơn phẳng, chủ về mắc bệnh ung thư.

(Nguồn: Tử Vi Đẩu Số Tam Hợp Phái – Nguyễn Anh Vũ)

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button