Tử vi

Hình tụng cùng lao ngục tai ương

Chủ yếu đoán cung mệnh, cung quan lộc, tham khảo thêm phụ tật cung cùng điền trạch cung. Nguồn gốc tại nguyên mệnh bàn hoặc đại hạn bàn, kết quả tại lưu niên bàn. Nguyên nhân gây ra do chủ tinh tinh tình đoán, hoặc lấy hóa kị xung động hình tụng tinh tên cung, tinh tình đoán.

Cung mệnh hoặc cung quan lộc gặp tình hình dưới đây rất dễ có hình tụng lao ngục tai ương: “Hình tù giáp ấn”, tức thiên tướng cùng kình dương đồng cung; gặp “Hình tù giáp Kỵ”, tức thiên tướng gặp kình dương cùng hóa kị cùng giáp hai sao cùng giáp; liêm trinh gia hội tứ sát thiên hình hóa kị, đặc biệt là hãm địa cùng sát hình Kỵ hỗn tạp lại thêm bạch hổ quán sách các loại, rất hung.

Mệnh thân cung gặp sát hình Kỵ, đặc biệt là gặp kình dương đà la giáp, mà cung điền trạch thêm hình tụng tinh, lại gặp hóa kị xung động niên hạn thời, biểu thị nhân mất đi tự do, đã ở trong lao.

Phụ tật cung gặp hóa kị đa thị phi; cung phụ mẫu gặp hóa kị thêm hình tụng tinh dễ có tụng ngục.

Quan lộc hóa kị nhập phụ tật tuyến lại gặp hình tụng tinh tất có hình tụng, quan lộc hóa cát nhập phụ tật tuyến thì có thể giải ách.

Dễ dàng có hình tụng là tinh diệu có: Thái dương, liêm trinh, cự môn, xương khúc hóa kị, thiên khôi, thiên hình, quan phù, quán sách, tướng tinh, tang môn, tai sát, phong cáo, bạch hổ; cái thứ là vũ sát phá lang hỏa linh kình dương đà la. Trên đây các sao nhập mệnh, thiên, quan, phụ cung mà lại tổ hợp không tốt lại gặp hóa kị thời tương đối nghiệm.

dễ dàng có hình tụng của tổ hợp (mệnh quan cung):

⑴ thái dương hóa kị gia hội thiên hình bạch hổ;⑵ thái dương lạc hãm gia hội thiên hình tinh;

⑶ thái dương hãm địa hóa quyền lại gặp hình tụng tinh;⑷ thái dương tại mão, kình dương tại dậu;

⑸ liêm trinh bạch hổ đồng cung;

⑹ hình tù giáp ấn (liêm dương giáp thiên tướng);

⑺ liêm trinh hóa kị;

⑻ liêm trinh kình dương cùng ở tại cung quan lộc;

⑼ liêm trinh hãm địa thủ cung quan lộc;

⑽ cự môn hội hỏa linh bạch hổ cùng cự môn lạc hãm hóa kị;

⑾ thất sát gia hội kình dương quan phù (hoặc lưu dương lưu quan phù);

⑿ tham lang hãm địa hóa kị gia tăng thiên hình;

⒀ cung mệnh phá quân Linh Tinh ở thân, cung quan lộc gặp bạch hổ, hoặc phá quân Thiên Mã gia sát Kỵ ở dần thân tị hợi;⒁ thiên đồng gia hội kình dương;

⒂ thái tuế áp quan phù (như lưu niên quan phù phi nhập bản mệnh hạn của lúc). Trên đây hình tụng của nặng nhẹ cần tham khảo tam phương hội hợp tình hình mà định ra, tỷ như có tử phủ Khôi Việt lộc tồn thiên không hoặc Thiên Hỉ ở chung một chỗ, liền có thể giải trừ hoặc giảm bớt tình hình tai nạn, chỉ là một trận sợ bóng sợ gió mà thôi, hình tụng không đến nỗi chân chính cấu thành. Gặp lưu niên hung tinh dẫn động liền dễ có hình tụng cùng lao ngục tai ương.

Nguyên mệnh bàn chỉ là một loại dấu hiệu, liệu sẽ phát sinh phải xem hạn vận, như nguyên bàn mệnh phụ tật điền có kể trên hình tụng tinh, niên hạn lại gặp thì phải cẩn trọng, lại xem tứ hóa nhập phụ tật tuyến đến đoán khế cơ, hóa lộc nhập phụ tật tuyến có thể giải ách, hóa kị nhập phụ tật tuyến hoặc hóa kị xung động mang hình tụng tinh hạn vận cung thì hung; hạn vận phụ tật gặp hóa kị nhiều thị phi hình tụng, phụ tật có hình tụng tinh càng hung.

Lúc cung quan lộc là liêm, cự, xương hóa kị xung đại hạn của phu thê, mà xung cung trở thành lưu niên của cung điền trạch thời hung nhất; đại hạn cung là liêm, cự, xương hóa kị xung bản mệnh của cung phu thê, lúc xung cung trở thành lưu niên của cung điền trạch thời cũng hung, gia sát càng đúng.

Nguyên mệnh cung hoặc mệnh của niên hạn cung gặp thiên hình, phụ tật cung thêm hình tụng tinh giả, dễ có thị phi hình tụng.

Mệnh quan cung gặp lạc hãm của thái âm gia tăng hỏa, linh tọa thủ, niên hạn gặp ất, dễ có kiện cáo hình tụng.

Mệnh quan cung gặp tham lang cùng xương, khúc đồng cung có thể chiếu, lại gia hội hỏa, linh, gặp Kỵ xung năm có kiện cáo hình tụng.

Mệnh quan cung vũ khúc hội chiếu xương linh đà, hành tân nhâm niên hạn có kiện cáo hình tai hoặc nhảy sông tự sát.

Mệnh quan cung liêm trinh, thiên tướng, kình dương tụ họp, hành vận đến đây hoặc bính năm, dễ có kiện cáo hình tụng.

Mệnh quan cung cự môn gia tăng tứ sát, hành đinh niên hạn dễ vì khẩu thiệt gây kiện cáo kiện tụng.

Liêm trinh, thiên hình, xương khúc các loại sao nhập phụ tật, gặp hóa kị hạn vận dễ có hình tụng, phụ tật cung thêm hình tụng tinh càng đúng.

Cung phụ mẫu gặp liêm trinh, thiên hình, quán sách, bính niên hạn dễ bạo phát hình ngục.

Cung mệnh tam phương có thiên hình, quán sách, phụ cung có tai sát, niên hạn của cung tật ách gặp thiên hình, quán sách thời, phải cẩn trọng hình tụng.

Cung mệnh tam phương có bạch hổ, tướng tinh, quan phù, phong cáo, liêm trinh tại phụ hoặc tật, đại hạn nhập bính, cẩn thận hình tụng.

Cung mệnh tam phương hội liêm, khôi, phong, phụ cung có phỉ liêm, điền trạch có địa kiếp, cự môn, dễ phạm trọng hình, lúc đại hạn cung phụ mẫu hóa kị mà lưu niên nhập cung Tật ách đại hạn thời liền bạo phát.

Trên mệnh bàn bất luận cung nào có liêm trinh gia sát, gặp lưu niên bạch hổ đồng độ, dễ phạm pháp ngồi tù.

Cung mệnh có dương linh, tam phương có Liêm Sát phá đà củng chiếu, lưu niên nhập cung mệnh, lại gặp lưu niên bạch hổ đồng nhập, dễ phạm trọng tội vào tù.

Cung mệnh tam phương hội thiên hình, bạch hổ, tướng tinh, quan phù, cung điền trạch có quán sách, phong cáo, dễ có hình tụng, lúc đại phụ hóa kị thời hạn này bạo phát, nếu đại phụ xung hình tụng tinh càng đúng. Năm gặp hình tụng tinh tụ ứng tai họa, hoặc lưu niên nhập đại tật thời ứng tai họa.

Cung mệnh tam phương hội bạch hổ, tai sát, quan phù, cung điền trạch có thiên hình, quán sách, cung Tật có hình tụng tinh, dễ có hình tụng, lúc đại hạn tọa thiên hình, đại phụ hóa kị thời hạn này ứng tai họa, nếu đại phụ thêm hình tụng tinh càng đúng. Năm gặp hình tụng tinh tụ ứng tai họa.

Hạn vận tiến vào hình tụng tinh diệu thời bạo phát, qua hình tụng tinh hoặc gặp Thiên Hỉ, lộc tồn tinh thời hình phạt vụn vặt.

Thiên hình, hình thương tinh như phi nhập đại tiểu hạn, dễ có đao thương, phẫu thuật, tổn thương các loại tai hại, nếu như cung điền trạch lại đụng với âm u tinh (thái âm, cự môn, địa kiếp, âm sát, phong cáo các loại), thì hóa thành kiện cáo lao ngục tai ương.

Thiên khôi, tức là lưu manh, vừa là cảnh sát hình sự. Người phạm tội gặp thiên khôi, tức là bị tạm giam.

Phong cáo, là hạn chế, phong bế chi tinh, như hạn vận cùng hình ác tinh (thiên hình, thiên khôi) gặp nhau, thì dễ có lao ngục tai ương phát sinh.

Làm sao xem có kiện cáo không có lao ngục tai ương? ① thiên hình thiên khôi gặp thoát ly tinh (cự môn, thiên không, tiệt không, tuần không), hoặc hóa giải tinh (thiên không, giải thần) các loại;② cung điền trạch không có âm u tinh cùng hạn chế tinh;③ mệnh thân hoặc cung điền trạch gặp thiên không hoặc xung gặp cự môn (tức đối cung gặp cự môn), thì dễ dàng đào thoát.

Hình tù phóng thích kỳ: Hạn vận tiến vào hình tụng tinh thời bạo phát, hành hạn đụng phải thiên hình, thiên khôi, phong cáo tinh cùng hạn vận cung điền trạch gặp âm u tinh là nhập ngục kỳ, hành vận qua hình tụng tinh ảnh hưởng kỳ hạn, đại tiểu hạn hoặc lưu niên lại gặp Thiên Hỉ, giải thần, lộc tồn, thiên không, tiệt không, tuần không các loại sao là hình ngục phóng thích kỳ.

Mệnh thân cung có nổi giận tinh, thị phi tinh, tổn thương tinh gia tăng thêm các hình ngục tinh đã nói , khả năng là đánh nhau tội phạm giết người; mệnh thân cung có thị phi tinh, tổn thương tinh gia tăng đào hoa tinh, khả năng là lưu manh tổn thương lỗi; mệnh thân cung có nổi giận tinh, thị phi tinh, tổn thương tinh mà cung tài bạch có kình dương đà la hình tham phá các loại sao, khả năng là tội cướp bóc; có kể trên hình ngục tinh, lại gặp cung tài bạch có lộc tồn, âm sát, mà lại cung tài bạch đối cung lại gặp cự môn, thiên không, giải thần các loại sao (biểu hiện bởi vì hải quan lơ là sơ suất mà khiến cho vượt quan thành công tâm ý), khả năng là trộm cướp hoặc buôn lậu buôn lậu thuốc phiện phạm tội.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Hình tụng cùng lao ngục tai ương

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hình tụng cùng lao ngục tai ương

Chủ yếu đoán cung mệnh, cung quan lộc, tham khảo thêm phụ tật cung cùng điền trạch cung. Nguồn gốc tại nguyên mệnh bàn hoặc đại hạn bàn, kết quả tại lưu niên bàn. Nguyên nhân gây ra do chủ tinh tinh tình đoán, hoặc lấy hóa kị xung động hình tụng tinh tên cung, tinh tình đoán.

Cung mệnh hoặc cung quan lộc gặp tình hình dưới đây rất dễ có hình tụng lao ngục tai ương: “Hình tù giáp ấn”, tức thiên tướng cùng kình dương đồng cung; gặp “Hình tù giáp Kỵ”, tức thiên tướng gặp kình dương cùng hóa kị cùng giáp hai sao cùng giáp; liêm trinh gia hội tứ sát thiên hình hóa kị, đặc biệt là hãm địa cùng sát hình Kỵ hỗn tạp lại thêm bạch hổ quán sách các loại, rất hung.

Mệnh thân cung gặp sát hình Kỵ, đặc biệt là gặp kình dương đà la giáp, mà cung điền trạch thêm hình tụng tinh, lại gặp hóa kị xung động niên hạn thời, biểu thị nhân mất đi tự do, đã ở trong lao.

Phụ tật cung gặp hóa kị đa thị phi; cung phụ mẫu gặp hóa kị thêm hình tụng tinh dễ có tụng ngục.

Quan lộc hóa kị nhập phụ tật tuyến lại gặp hình tụng tinh tất có hình tụng, quan lộc hóa cát nhập phụ tật tuyến thì có thể giải ách.

Dễ dàng có hình tụng là tinh diệu có: Thái dương, liêm trinh, cự môn, xương khúc hóa kị, thiên khôi, thiên hình, quan phù, quán sách, tướng tinh, tang môn, tai sát, phong cáo, bạch hổ; cái thứ là vũ sát phá lang hỏa linh kình dương đà la. Trên đây các sao nhập mệnh, thiên, quan, phụ cung mà lại tổ hợp không tốt lại gặp hóa kị thời tương đối nghiệm.

dễ dàng có hình tụng của tổ hợp (mệnh quan cung):

⑴ thái dương hóa kị gia hội thiên hình bạch hổ;⑵ thái dương lạc hãm gia hội thiên hình tinh;

⑶ thái dương hãm địa hóa quyền lại gặp hình tụng tinh;⑷ thái dương tại mão, kình dương tại dậu;

⑸ liêm trinh bạch hổ đồng cung;

⑹ hình tù giáp ấn (liêm dương giáp thiên tướng);

⑺ liêm trinh hóa kị;

⑻ liêm trinh kình dương cùng ở tại cung quan lộc;

⑼ liêm trinh hãm địa thủ cung quan lộc;

⑽ cự môn hội hỏa linh bạch hổ cùng cự môn lạc hãm hóa kị;

⑾ thất sát gia hội kình dương quan phù (hoặc lưu dương lưu quan phù);

⑿ tham lang hãm địa hóa kị gia tăng thiên hình;

⒀ cung mệnh phá quân Linh Tinh ở thân, cung quan lộc gặp bạch hổ, hoặc phá quân Thiên Mã gia sát Kỵ ở dần thân tị hợi;⒁ thiên đồng gia hội kình dương;

⒂ thái tuế áp quan phù (như lưu niên quan phù phi nhập bản mệnh hạn của lúc). Trên đây hình tụng của nặng nhẹ cần tham khảo tam phương hội hợp tình hình mà định ra, tỷ như có tử phủ Khôi Việt lộc tồn thiên không hoặc Thiên Hỉ ở chung một chỗ, liền có thể giải trừ hoặc giảm bớt tình hình tai nạn, chỉ là một trận sợ bóng sợ gió mà thôi, hình tụng không đến nỗi chân chính cấu thành. Gặp lưu niên hung tinh dẫn động liền dễ có hình tụng cùng lao ngục tai ương.

Nguyên mệnh bàn chỉ là một loại dấu hiệu, liệu sẽ phát sinh phải xem hạn vận, như nguyên bàn mệnh phụ tật điền có kể trên hình tụng tinh, niên hạn lại gặp thì phải cẩn trọng, lại xem tứ hóa nhập phụ tật tuyến đến đoán khế cơ, hóa lộc nhập phụ tật tuyến có thể giải ách, hóa kị nhập phụ tật tuyến hoặc hóa kị xung động mang hình tụng tinh hạn vận cung thì hung; hạn vận phụ tật gặp hóa kị nhiều thị phi hình tụng, phụ tật có hình tụng tinh càng hung.

Lúc cung quan lộc là liêm, cự, xương hóa kị xung đại hạn của phu thê, mà xung cung trở thành lưu niên của cung điền trạch thời hung nhất; đại hạn cung là liêm, cự, xương hóa kị xung bản mệnh của cung phu thê, lúc xung cung trở thành lưu niên của cung điền trạch thời cũng hung, gia sát càng đúng.

Nguyên mệnh cung hoặc mệnh của niên hạn cung gặp thiên hình, phụ tật cung thêm hình tụng tinh giả, dễ có thị phi hình tụng.

Mệnh quan cung gặp lạc hãm của thái âm gia tăng hỏa, linh tọa thủ, niên hạn gặp ất, dễ có kiện cáo hình tụng.

Mệnh quan cung gặp tham lang cùng xương, khúc đồng cung có thể chiếu, lại gia hội hỏa, linh, gặp Kỵ xung năm có kiện cáo hình tụng.

Mệnh quan cung vũ khúc hội chiếu xương linh đà, hành tân nhâm niên hạn có kiện cáo hình tai hoặc nhảy sông tự sát.

Mệnh quan cung liêm trinh, thiên tướng, kình dương tụ họp, hành vận đến đây hoặc bính năm, dễ có kiện cáo hình tụng.

Mệnh quan cung cự môn gia tăng tứ sát, hành đinh niên hạn dễ vì khẩu thiệt gây kiện cáo kiện tụng.

Liêm trinh, thiên hình, xương khúc các loại sao nhập phụ tật, gặp hóa kị hạn vận dễ có hình tụng, phụ tật cung thêm hình tụng tinh càng đúng.

Cung phụ mẫu gặp liêm trinh, thiên hình, quán sách, bính niên hạn dễ bạo phát hình ngục.

Cung mệnh tam phương có thiên hình, quán sách, phụ cung có tai sát, niên hạn của cung tật ách gặp thiên hình, quán sách thời, phải cẩn trọng hình tụng.

Cung mệnh tam phương có bạch hổ, tướng tinh, quan phù, phong cáo, liêm trinh tại phụ hoặc tật, đại hạn nhập bính, cẩn thận hình tụng.

Cung mệnh tam phương hội liêm, khôi, phong, phụ cung có phỉ liêm, điền trạch có địa kiếp, cự môn, dễ phạm trọng hình, lúc đại hạn cung phụ mẫu hóa kị mà lưu niên nhập cung Tật ách đại hạn thời liền bạo phát.

Trên mệnh bàn bất luận cung nào có liêm trinh gia sát, gặp lưu niên bạch hổ đồng độ, dễ phạm pháp ngồi tù.

Cung mệnh có dương linh, tam phương có Liêm Sát phá đà củng chiếu, lưu niên nhập cung mệnh, lại gặp lưu niên bạch hổ đồng nhập, dễ phạm trọng tội vào tù.

Cung mệnh tam phương hội thiên hình, bạch hổ, tướng tinh, quan phù, cung điền trạch có quán sách, phong cáo, dễ có hình tụng, lúc đại phụ hóa kị thời hạn này bạo phát, nếu đại phụ xung hình tụng tinh càng đúng. Năm gặp hình tụng tinh tụ ứng tai họa, hoặc lưu niên nhập đại tật thời ứng tai họa.

Cung mệnh tam phương hội bạch hổ, tai sát, quan phù, cung điền trạch có thiên hình, quán sách, cung Tật có hình tụng tinh, dễ có hình tụng, lúc đại hạn tọa thiên hình, đại phụ hóa kị thời hạn này ứng tai họa, nếu đại phụ thêm hình tụng tinh càng đúng. Năm gặp hình tụng tinh tụ ứng tai họa.

Hạn vận tiến vào hình tụng tinh diệu thời bạo phát, qua hình tụng tinh hoặc gặp Thiên Hỉ, lộc tồn tinh thời hình phạt vụn vặt.

Thiên hình, hình thương tinh như phi nhập đại tiểu hạn, dễ có đao thương, phẫu thuật, tổn thương các loại tai hại, nếu như cung điền trạch lại đụng với âm u tinh (thái âm, cự môn, địa kiếp, âm sát, phong cáo các loại), thì hóa thành kiện cáo lao ngục tai ương.

Thiên khôi, tức là lưu manh, vừa là cảnh sát hình sự. Người phạm tội gặp thiên khôi, tức là bị tạm giam.

Phong cáo, là hạn chế, phong bế chi tinh, như hạn vận cùng hình ác tinh (thiên hình, thiên khôi) gặp nhau, thì dễ có lao ngục tai ương phát sinh.

Làm sao xem có kiện cáo không có lao ngục tai ương? ① thiên hình thiên khôi gặp thoát ly tinh (cự môn, thiên không, tiệt không, tuần không), hoặc hóa giải tinh (thiên không, giải thần) các loại;② cung điền trạch không có âm u tinh cùng hạn chế tinh;③ mệnh thân hoặc cung điền trạch gặp thiên không hoặc xung gặp cự môn (tức đối cung gặp cự môn), thì dễ dàng đào thoát.

Hình tù phóng thích kỳ: Hạn vận tiến vào hình tụng tinh thời bạo phát, hành hạn đụng phải thiên hình, thiên khôi, phong cáo tinh cùng hạn vận cung điền trạch gặp âm u tinh là nhập ngục kỳ, hành vận qua hình tụng tinh ảnh hưởng kỳ hạn, đại tiểu hạn hoặc lưu niên lại gặp Thiên Hỉ, giải thần, lộc tồn, thiên không, tiệt không, tuần không các loại sao là hình ngục phóng thích kỳ.

Mệnh thân cung có nổi giận tinh, thị phi tinh, tổn thương tinh gia tăng thêm các hình ngục tinh đã nói , khả năng là đánh nhau tội phạm giết người; mệnh thân cung có thị phi tinh, tổn thương tinh gia tăng đào hoa tinh, khả năng là lưu manh tổn thương lỗi; mệnh thân cung có nổi giận tinh, thị phi tinh, tổn thương tinh mà cung tài bạch có kình dương đà la hình tham phá các loại sao, khả năng là tội cướp bóc; có kể trên hình ngục tinh, lại gặp cung tài bạch có lộc tồn, âm sát, mà lại cung tài bạch đối cung lại gặp cự môn, thiên không, giải thần các loại sao (biểu hiện bởi vì hải quan lơ là sơ suất mà khiến cho vượt quan thành công tâm ý), khả năng là trộm cướp hoặc buôn lậu buôn lậu thuốc phiện phạm tội.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button