Tử vi

Hoả hoạn họa hại

Hoả hoạn tinh có: Hỏa Tinh là trực tiếp mồi lửa; liêm trinh, thái dương là gián tiếp mồi lửa, như điện khí bốc cháy, gas, dược vật các loại.

Bạo tạc tinh có: Liêm trinh là hóa học vật tụ hợp phản ứng mà dẫn phát; thiên không là không khí; phá quân là hỏa loại; âm sát là gas, khí thể.

Mệnh thân cung có thái âm âm sát cự môn thiên khôi các loại âm u tinh, tùy thời có chuyện cho nên đột phát khả năng. Cung điền trạch lại có kể trên hoả hoạn bạo tạc tinh, gieo xuống nguyên nhân tai họa, lúc niên hạn thiên can là giáp bính cùng đại tiểu hạn lại phạm hung tinh tụ hội thời, tai hoạ dễ phát sinh. Nếu lại có tử vong tinh tụ giả, có tử vong nguy hiểm. Ngẫu cung (phòng bếp), càng biểu thị ngẫu điền hai cung gặp kể trên hung tinh ác diệu tụ thời, dễ có hoả hoạn.

Mệnh tọa hỏa, liêm, dương, điền trạch có hóa Kỵ tinh, dễ bị phỏng, bỏng.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Hoả hoạn họa hại

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hoả hoạn họa hại

Hoả hoạn tinh có: Hỏa Tinh là trực tiếp mồi lửa; liêm trinh, thái dương là gián tiếp mồi lửa, như điện khí bốc cháy, gas, dược vật các loại.

Bạo tạc tinh có: Liêm trinh là hóa học vật tụ hợp phản ứng mà dẫn phát; thiên không là không khí; phá quân là hỏa loại; âm sát là gas, khí thể.

Mệnh thân cung có thái âm âm sát cự môn thiên khôi các loại âm u tinh, tùy thời có chuyện cho nên đột phát khả năng. Cung điền trạch lại có kể trên hoả hoạn bạo tạc tinh, gieo xuống nguyên nhân tai họa, lúc niên hạn thiên can là giáp bính cùng đại tiểu hạn lại phạm hung tinh tụ hội thời, tai hoạ dễ phát sinh. Nếu lại có tử vong tinh tụ giả, có tử vong nguy hiểm. Ngẫu cung (phòng bếp), càng biểu thị ngẫu điền hai cung gặp kể trên hung tinh ác diệu tụ thời, dễ có hoả hoạn.

Mệnh tọa hỏa, liêm, dương, điền trạch có hóa Kỵ tinh, dễ bị phỏng, bỏng.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button