Tử vi

Hóa kị không học dốt

– Ưu điểm của kinh điển là gì?

– Là dạy cái đúng.

– Nhược điểm của kinh điển là gì?

Bạn đang xem: Hóa kị không học dốt

– Là không chỉ ra cái sai.

– Vậy làm sao khắc phục nhược điểm của kinh điển?

– Nắm bắt cái đúng một cách TOÀN VẸN.

– Nói cách khác một mẩu kinh điển vẫn là sai?

– Còn tệ hơn sai, khi đúng mà không đủ.

– Hoá Kỵ là 1 trong bốn viên ngọc quý của tử vi vậy tại sao Hoá Kỵ học dốt?

– Hoá Kỵ học dốt là một ngộ nhận, Hoá Kỵ không học dốt thậm chí học giỏi.

– Vậy Hoá Kỵ học dốt khi đi với Xương Khúc?

– Đúng nhưng chưa đủ. Kỵ đi với Xương Khúc có thể kém văn nhưng lại phát võ.

– Tôi xem nhiều lá số Hoả Linh học dốt? Vậy Hoả Linh học dốt?

– Đây cũng là ngộ nhận. Hoả Linh đắc cách học cực giỏi. Hoả Linh học dốt có khả năng khi Hoả Linh phá cách Xương Khúc.

– Vậy quan trọng là đắc hợp cách chứ không phải do bản chất sao?

– Đúng vậy, thông minh có nhiều kiểu. Bản chất sao cho biết kiểu thông minh đó. Hoá Kỵ thông minh kiểu Hoá Kỵ, Hoả Linh thông minh kiểu Hoả Linh.

(Tác giả: AlexPhong)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hóa kị không học dốt

– Ưu điểm của kinh điển là gì?

– Là dạy cái đúng.

– Nhược điểm của kinh điển là gì?

– Là không chỉ ra cái sai.

– Vậy làm sao khắc phục nhược điểm của kinh điển?

– Nắm bắt cái đúng một cách TOÀN VẸN.

– Nói cách khác một mẩu kinh điển vẫn là sai?

– Còn tệ hơn sai, khi đúng mà không đủ.

– Hoá Kỵ là 1 trong bốn viên ngọc quý của tử vi vậy tại sao Hoá Kỵ học dốt?

– Hoá Kỵ học dốt là một ngộ nhận, Hoá Kỵ không học dốt thậm chí học giỏi.

– Vậy Hoá Kỵ học dốt khi đi với Xương Khúc?

– Đúng nhưng chưa đủ. Kỵ đi với Xương Khúc có thể kém văn nhưng lại phát võ.

– Tôi xem nhiều lá số Hoả Linh học dốt? Vậy Hoả Linh học dốt?

– Đây cũng là ngộ nhận. Hoả Linh đắc cách học cực giỏi. Hoả Linh học dốt có khả năng khi Hoả Linh phá cách Xương Khúc.

– Vậy quan trọng là đắc hợp cách chứ không phải do bản chất sao?

– Đúng vậy, thông minh có nhiều kiểu. Bản chất sao cho biết kiểu thông minh đó. Hoá Kỵ thông minh kiểu Hoá Kỵ, Hoả Linh thông minh kiểu Hoả Linh.

(Tác giả: AlexPhong)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button