Tử vi

Hóa kỵ trong Tử Vi

1 – Tuổi Bính, tuổi Đinh và mạng Hoả, gặp Hoá Kỵ thì dễ bị hoạ (Kỵ núp sau Liêm và Cự mà tác họa)

Cũng như tuổi Giáp, tuổi Ất và Mạng Mộc, gặp Sát tinh Không Kiếp, Kình Đà, Linh Hoả, Thiên Hình thì dễ gặp họa.

2 – Gặp Kỵ thì bị phá hại, các sự tốt bị giảm, hay bị hờn giận, uất ức.

Bạn đang xem: Hóa kỵ trong Tử Vi

3 – Nữ có Khoa thì thật tốt, mà bị Kỵ thành hỏng (như áo gấm bị bùn). Nhưng Kỵ, Khoa ở Tỵ, có Thiên Lương chiếu, là người được ái mộ.

4 – Nên chú ý hai cách về Liêm Tham ở Tỵ Hợi. Người ta thường bảo có Liêm Tham Tỵ Hợi (ở mạng hay đại vận) thì hay bị tù, nhất là gặp Kỵ. Không hẳn như thế vì:

  • Kỵ gặp Liêm Tham ở Tỵ, người Hoả mạng, vì Kỵ gặp Liêm Tham ở Hợi, người Kim Mạng, thì Kỵ chế bớt sự hung hãn của Liêm Tham và không sợ bị tù tội!
  • Kỵ gặp Liêm Tham ở Tỵ, người Kim Mạng, và Kỵ gặp Liêm Tham ở Hợi, người Hỏa Mạng, là mạng vận của người hay bị tù.
  • Cứ luận theo hành của các sao, các cung và mạng là thấy.

(TỬ VI GIẢNG MINH – Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hóa kỵ trong Tử Vi

1 – Tuổi Bính, tuổi Đinh và mạng Hoả, gặp Hoá Kỵ thì dễ bị hoạ (Kỵ núp sau Liêm và Cự mà tác họa)

Cũng như tuổi Giáp, tuổi Ất và Mạng Mộc, gặp Sát tinh Không Kiếp, Kình Đà, Linh Hoả, Thiên Hình thì dễ gặp họa.

2 – Gặp Kỵ thì bị phá hại, các sự tốt bị giảm, hay bị hờn giận, uất ức.

3 – Nữ có Khoa thì thật tốt, mà bị Kỵ thành hỏng (như áo gấm bị bùn). Nhưng Kỵ, Khoa ở Tỵ, có Thiên Lương chiếu, là người được ái mộ.

4 – Nên chú ý hai cách về Liêm Tham ở Tỵ Hợi. Người ta thường bảo có Liêm Tham Tỵ Hợi (ở mạng hay đại vận) thì hay bị tù, nhất là gặp Kỵ. Không hẳn như thế vì:

  • Kỵ gặp Liêm Tham ở Tỵ, người Hoả mạng, vì Kỵ gặp Liêm Tham ở Hợi, người Kim Mạng, thì Kỵ chế bớt sự hung hãn của Liêm Tham và không sợ bị tù tội!
  • Kỵ gặp Liêm Tham ở Tỵ, người Kim Mạng, và Kỵ gặp Liêm Tham ở Hợi, người Hỏa Mạng, là mạng vận của người hay bị tù.
  • Cứ luận theo hành của các sao, các cung và mạng là thấy.

(TỬ VI GIẢNG MINH – Thiên Phúc Vũ Tiến Phúc)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button