Tử vi

Hóa quyền (Thủy)

Hóa quyền (Thủy)

1. Ý nghĩa cơ thể:

Hóa Quyền chỉ hai gò má. Hóa Quyền gặp Kình hay Hình thì gò má có sẹo. Nếu gặp Cự hay Kỵ thì má đen, có tàn nhang.

Bạn đang xem: Hóa quyền (Thủy)

Đắc địa ở Tứ Mộ, gò má cao, nổi lên rõ rệt.

2. Ý nghĩa tính tình:

– sự tự đắc

– sự kiêu căng, phách lối, tự phụ, khinh người

– sự tham quyền, ham thích quyền hành, thích chỉ huy người khác, hay lấn lướt người khác, đặc biệt là người dưới.

– phái nữ thì hay hiếp chồng, lấn lướt chồng (như Tướng Quân hay Thiên Tướng thủ mệnh). Ngoài ra, còn

có nghĩa nhờ thế lực của chồng mà có danh quyền, lợi dụng quyền hành của chồng để tạo thế lực cho mình.

Như vậy, Hóa Quyền thích hợp với phái nam nhiều hơn phái nữ.

3. Ý nghĩa công danh:

– có oai phong, được nhiều người kính nể, sợ sệt, phục tùng

– có quan chức lớn, có uy quyền hiển hách, được thượng cấp tính nhiệm, trọng vọng.

Cho dù không làm quan, người có Hóa Quyền thủ Mệnh cũng c ó thế lực thực tế, được kiêng nể vì uy tín, vì nhân đức, vì khoa bảng, vì tiền bạc, vì tài năng …

4. Ý nghĩa phúc thọ:

Hóa Quyền là sao trung lập về mặt cứu giải, tức là:

– nếu gặp nhiều sao giải thì qua khỏi tai họa, bệnh tật một cách bất ngờ

– nếu gặp nhiều sao hung thì tác họa rất nguy kịch

5. vị trí của hóa quyền:

– đắc địa ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Tại đây, Quyền sáng lạng, biểu dương cho thực quyền, đa quyền hay có uy tín thật sự, được nhiều người nể trọng, biết tiếng, phục tùng.

– hãm địa ở Tý, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi. Tại đây, người ít quyền, hư quyền hoặc có quyền nhưng ở trong bóng tối, hoặc có thể có quyền tước hàm hay quyền tước sau khi chết (truy tặng)

6. Ý nghĩa của hóa quyền và một số sao khác:

a. Những cách tốt:

– Quyền, Khoa, Lộc: người vừa có danh quyền, có văn hóa, vừa có tài lộc.

– Quyền, Tử, Phủ: có uy quyền, quan chức lớn, có uy tín, hậu thuẫn lớn

– Quyền, Cự, Vũ: có nhiều quyền hành, công danh hiển đạt

– Quyền, Khốc: có uy danh lừng lẫy. Nếu Mệnh ở Tý Ngọ thì càng sáng lạng, phú quý lâu dài, danh lưu hậu thế.

b. Những cách xấu:

Nói chung, Hóa Quyền rất kỵ sát tinh hãm địa

– Quyền, Không, Kiếp : có uy quyền nhưng không bền; bị lụy, bị hại vì quyền hành; dùng quyền hành làm việc ác; hay sử dụng bạo quyền.

Quyền, Tuần Triệt: công danh trắc trở, thành ít bại nhiều; chỉ có hư danh, hư quyền; bị cách chức, giáng chức

– Quyền, Hỏa, Sát, Khốc, Hư: hay bắt nạt người khác, bị người dưới khinh ghét.

7. Ý nghĩa của hóa quyền ở các cung:

Hóa Quyền hợp vị nhất ở cung Mệnh, Quan, Thân. Tại đó, Quyền có nghĩa như mình có quyền binh, chính thức, tự mình tạo được thế lực, hậu thuẫn.

a. ở Di:

– hay lui tới chỗ quyền quý

– có thế lực lớn trong xã hội, được trọng đãi, tín dụng

– sinh phùng thời

b. ở Nô:

– bạn bè có quyền hành, nhờ bạn bè làm nên

– có vợ nhỏ, tình nhân lấn quyền vợ cả

c. ở Phu Thê:

– sợ vợ

– vợ hay lấn át quyền chồng, lợi dụng danh quyền chồng

– chồng là người có quyền chức lớn, nể chồng

d. ở Hạn:

– được trọng dụng, được giao phó trách nhiệm quan trọng

– được thăng chức hay thăng cấp

– nếu đi với hung sát tinh hãm địa, Hóa Quyền phối hợp tác họa mạnh mẽ.

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hóa quyền (Thủy)

Hóa quyền (Thủy)

1. Ý nghĩa cơ thể:

Hóa Quyền chỉ hai gò má. Hóa Quyền gặp Kình hay Hình thì gò má có sẹo. Nếu gặp Cự hay Kỵ thì má đen, có tàn nhang.

Đắc địa ở Tứ Mộ, gò má cao, nổi lên rõ rệt.

2. Ý nghĩa tính tình:

– sự tự đắc

– sự kiêu căng, phách lối, tự phụ, khinh người

– sự tham quyền, ham thích quyền hành, thích chỉ huy người khác, hay lấn lướt người khác, đặc biệt là người dưới.

– phái nữ thì hay hiếp chồng, lấn lướt chồng (như Tướng Quân hay Thiên Tướng thủ mệnh). Ngoài ra, còn

có nghĩa nhờ thế lực của chồng mà có danh quyền, lợi dụng quyền hành của chồng để tạo thế lực cho mình.

Như vậy, Hóa Quyền thích hợp với phái nam nhiều hơn phái nữ.

3. Ý nghĩa công danh:

– có oai phong, được nhiều người kính nể, sợ sệt, phục tùng

– có quan chức lớn, có uy quyền hiển hách, được thượng cấp tính nhiệm, trọng vọng.

Cho dù không làm quan, người có Hóa Quyền thủ Mệnh cũng c ó thế lực thực tế, được kiêng nể vì uy tín, vì nhân đức, vì khoa bảng, vì tiền bạc, vì tài năng …

4. Ý nghĩa phúc thọ:

Hóa Quyền là sao trung lập về mặt cứu giải, tức là:

– nếu gặp nhiều sao giải thì qua khỏi tai họa, bệnh tật một cách bất ngờ

– nếu gặp nhiều sao hung thì tác họa rất nguy kịch

5. vị trí của hóa quyền:

– đắc địa ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Tại đây, Quyền sáng lạng, biểu dương cho thực quyền, đa quyền hay có uy tín thật sự, được nhiều người nể trọng, biết tiếng, phục tùng.

– hãm địa ở Tý, Ngọ, Thân, Dậu, Hợi. Tại đây, người ít quyền, hư quyền hoặc có quyền nhưng ở trong bóng tối, hoặc có thể có quyền tước hàm hay quyền tước sau khi chết (truy tặng)

6. Ý nghĩa của hóa quyền và một số sao khác:

a. Những cách tốt:

– Quyền, Khoa, Lộc: người vừa có danh quyền, có văn hóa, vừa có tài lộc.

– Quyền, Tử, Phủ: có uy quyền, quan chức lớn, có uy tín, hậu thuẫn lớn

– Quyền, Cự, Vũ: có nhiều quyền hành, công danh hiển đạt

– Quyền, Khốc: có uy danh lừng lẫy. Nếu Mệnh ở Tý Ngọ thì càng sáng lạng, phú quý lâu dài, danh lưu hậu thế.

b. Những cách xấu:

Nói chung, Hóa Quyền rất kỵ sát tinh hãm địa

– Quyền, Không, Kiếp : có uy quyền nhưng không bền; bị lụy, bị hại vì quyền hành; dùng quyền hành làm việc ác; hay sử dụng bạo quyền.

Quyền, Tuần Triệt: công danh trắc trở, thành ít bại nhiều; chỉ có hư danh, hư quyền; bị cách chức, giáng chức

– Quyền, Hỏa, Sát, Khốc, Hư: hay bắt nạt người khác, bị người dưới khinh ghét.

7. Ý nghĩa của hóa quyền ở các cung:

Hóa Quyền hợp vị nhất ở cung Mệnh, Quan, Thân. Tại đó, Quyền có nghĩa như mình có quyền binh, chính thức, tự mình tạo được thế lực, hậu thuẫn.

a. ở Di:

– hay lui tới chỗ quyền quý

– có thế lực lớn trong xã hội, được trọng đãi, tín dụng

– sinh phùng thời

b. ở Nô:

– bạn bè có quyền hành, nhờ bạn bè làm nên

– có vợ nhỏ, tình nhân lấn quyền vợ cả

c. ở Phu Thê:

– sợ vợ

– vợ hay lấn át quyền chồng, lợi dụng danh quyền chồng

– chồng là người có quyền chức lớn, nể chồng

d. ở Hạn:

– được trọng dụng, được giao phó trách nhiệm quan trọng

– được thăng chức hay thăng cấp

– nếu đi với hung sát tinh hãm địa, Hóa Quyền phối hợp tác họa mạnh mẽ.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button