Tử vi

Hoàng Kim Phú (Phần 1)

1. Tử-vi trung hậu

Thiên-phủ ôn lương

– Sao Tử-vi trung hậu,

Bạn đang xem: Hoàng Kim Phú (Phần 1)

– Sao Thiên-phủ ôn hoà, từ tâm.

2. Đồng, Cơ viên phú tinh tâm từ

Linh, Hoả miếu, vi nhân đởn đại

– Sao Thiên-đồng, sao Thiên-cơ, vui vẻ hiền từ.

– Sao Hoả tinh, Dần, Mão, Tị, Ngọ; Sao Linh-tinh, Tý, Ngọ chiếu mệnh là người can đảm (tối kỵ đàn bà).

3. Phúc diệu phùng Việt diệu ư Tị cung, định thị hải hà dục tà.

Ấm tinh phùng Khôi tinh ư Hợi địa, ưng chi sơn nhạc giáng thần.

– Thiên-đồng ngộ Thiên-việt ở Tị cung người dáng điệu đẹp như sông bể (quí cách).

– Thiên Lương ngộ Thiên-khôi ở Hợi cung dáng điệu oai như thần linh giáng thế.

4. Nhật lạc nhàn sắc thiểu xuân dung.

Lương xung toạ, chủ kiêm thọ toán.

– Thái-dương hãm mặt mũi âu sầu, buồn.

– Thiên lương chiếu Mệnh thượng thọ.

5. Mão, Dậu, Tử Tham vi tăng đạo

Cát quý gia tượng lực vinh phong

– Tử, Tham ở Mão Dậu, là người thích ưa đạo Phật, từ tâm, nếu thêm nhiều Quí tinh được giầu sang.

6. Cấn canh Tử, Phủ vi Phật nhi

Hình, Sát hội, Long thần định giáng

– Mệnh Dần, Thân, Tử Phủ người to béo như con của Phật

– Mệnh Dần, Thân gặp Thất-sát Thiên hình người có oai tướng như Long thần.

7. Hoá-kỵ văn nhân bất nại

Thiên-cơ nữ mệnh thiển trung

– Hoá-kỵ đi với bộ sao Văn (Xương, Khúc, Khôi, Việt) công danh lận đận.

– Đàn bà có sao Thiên-cơ ở mệnh nếu gặp Sát tinh vất vả.

8. Thiên-tướng Tuất, Thìn khởi thị đạt công danh chi sĩ.

Đế toạ La, Võng hoàn, vi phi nhân nghĩa chi nhân.

– Cung Quan, Tuất, Thìn gặp Thiên-tướng: công danh bền.

– Tử Tướng ở Thìn, Tuất an Mệnh người hung bạo gan dạ.

9. Hợi toạ Quế, Hoa phi vinh, tắc phú

Cung Thao, Đế Ấn đoạt trưởng tranh quyền

– Cung Hợi gặp Xương, Khúc an Mệnh: chẳng giầu thì sang.

– Tử-vi, Quốc-ấn ở Ngọ (Cung Thao) an Mệnh hoặc Bào mình là con thứ hoá con trưởng.

10. Tham cư Tí, thử thiết vô nghi, ngộ Tuần Không phải vi đoan chính.

Phá toạ Ly, cẩu thâu vị miễn, phùng Lộc, Dương năng giải xướng cuồng.

– Tham-lang cư Tý an Mệnh: nói như xẻ cửa chia nhà, trái lại gặp Tuần, Không là người giữ lời hứa.

– Phá-quân cư Ngọ an Mệnh, ăn nói cầu nhầu; nhưng gặp Lộc và Thiếu-dương: là người vui tính hay nói khôi hài.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hoàng Kim Phú (Phần 1)

1. Tử-vi trung hậu

Thiên-phủ ôn lương

– Sao Tử-vi trung hậu,

– Sao Thiên-phủ ôn hoà, từ tâm.

2. Đồng, Cơ viên phú tinh tâm từ

Linh, Hoả miếu, vi nhân đởn đại

– Sao Thiên-đồng, sao Thiên-cơ, vui vẻ hiền từ.

– Sao Hoả tinh, Dần, Mão, Tị, Ngọ; Sao Linh-tinh, Tý, Ngọ chiếu mệnh là người can đảm (tối kỵ đàn bà).

3. Phúc diệu phùng Việt diệu ư Tị cung, định thị hải hà dục tà.

Ấm tinh phùng Khôi tinh ư Hợi địa, ưng chi sơn nhạc giáng thần.

– Thiên-đồng ngộ Thiên-việt ở Tị cung người dáng điệu đẹp như sông bể (quí cách).

– Thiên Lương ngộ Thiên-khôi ở Hợi cung dáng điệu oai như thần linh giáng thế.

4. Nhật lạc nhàn sắc thiểu xuân dung.

Lương xung toạ, chủ kiêm thọ toán.

– Thái-dương hãm mặt mũi âu sầu, buồn.

– Thiên lương chiếu Mệnh thượng thọ.

5. Mão, Dậu, Tử Tham vi tăng đạo

Cát quý gia tượng lực vinh phong

– Tử, Tham ở Mão Dậu, là người thích ưa đạo Phật, từ tâm, nếu thêm nhiều Quí tinh được giầu sang.

6. Cấn canh Tử, Phủ vi Phật nhi

Hình, Sát hội, Long thần định giáng

– Mệnh Dần, Thân, Tử Phủ người to béo như con của Phật

– Mệnh Dần, Thân gặp Thất-sát Thiên hình người có oai tướng như Long thần.

7. Hoá-kỵ văn nhân bất nại

Thiên-cơ nữ mệnh thiển trung

– Hoá-kỵ đi với bộ sao Văn (Xương, Khúc, Khôi, Việt) công danh lận đận.

– Đàn bà có sao Thiên-cơ ở mệnh nếu gặp Sát tinh vất vả.

8. Thiên-tướng Tuất, Thìn khởi thị đạt công danh chi sĩ.

Đế toạ La, Võng hoàn, vi phi nhân nghĩa chi nhân.

– Cung Quan, Tuất, Thìn gặp Thiên-tướng: công danh bền.

– Tử Tướng ở Thìn, Tuất an Mệnh người hung bạo gan dạ.

9. Hợi toạ Quế, Hoa phi vinh, tắc phú

Cung Thao, Đế Ấn đoạt trưởng tranh quyền

– Cung Hợi gặp Xương, Khúc an Mệnh: chẳng giầu thì sang.

– Tử-vi, Quốc-ấn ở Ngọ (Cung Thao) an Mệnh hoặc Bào mình là con thứ hoá con trưởng.

10. Tham cư Tí, thử thiết vô nghi, ngộ Tuần Không phải vi đoan chính.

Phá toạ Ly, cẩu thâu vị miễn, phùng Lộc, Dương năng giải xướng cuồng.

– Tham-lang cư Tý an Mệnh: nói như xẻ cửa chia nhà, trái lại gặp Tuần, Không là người giữ lời hứa.

– Phá-quân cư Ngọ an Mệnh, ăn nói cầu nhầu; nhưng gặp Lộc và Thiếu-dương: là người vui tính hay nói khôi hài.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button