Tử vi

Hoàng Kim Phú (Phần 2)

11. Mão cơ Vũ, Sát, Phá, Liêm: phòng mộc áp, lôi xà, chi hoạ.

Tù ngộ Dương, Đà, Linh, Hoả, hữu toả đà, thất cốc chi ưu.

– Những sao kể trên ở Mão, Mệnh hoặc Hạn gặp; đề phòng gỗ đè, rắn cắn, điện giật, sét đánh (gặp Quí tinh và Tuần, Triệt khả giải.)

Bạn đang xem: Hoàng Kim Phú (Phần 2)

– Sao Liêm-trinh, Tị, Hợi gặp Dương, Đà, Linh, Hoả đề phòng trăng trói, đói khát, tù tội.

12. Khúc, Xương hãm Thiên-thương đồ lãng đãng.

Liêm-trinh phùng Văn-quế, cánh bôn ba.

– Sao Khúc, Xương đi chung với Thiên-thương và Liêm-trinh công danh lận đật.

13. Sát, Tý, Ngọ, Hổ, Hầu thọ khảo.

Hình Dần, Tuất, Kê, Thỏ anh hùng.

– Sát ở Tý, Ngọ, Dần, Thân an Phụ-mẫu, thời phụ mẫu thọ. Hình Dần, Thân, Mão, Dậu an Mệnh người có tài năng đảm lược.

14. Tham tú toạ, nhi phùng Hoá-kỵ đạo ngoại hành thương.

Song Lộc cư, nhi ngộ Cơ, Lương phú gia địch quốc.

– Tham-lang đắc đại gặp Hoá-kỵ, buôn bán ngược xuôi.

– Song Lộc gặp bộ Cơ, Lương giầu sang phú quí

15. Phá, Liêm, Mão, Dậu mạc ngộ Kiếp, Kình tu phòng hình ngục.

Kỵ cư Mộ cung, nhi giao Đà Hổ, sa mã hạn hành.

– Phá, Liêm Mão, Dậu ngộ Kiếp, Kình đề phòng tụng sự.

– Cự Môn Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gặp Kỵ: xe ngựa đề phòng.

16. Khốc Hư Tý Ngọ tiền bần hậu phú.

Mã ngộ Tràng-sinh thanh vân đắc lộ.

– Sao Khốc, Hư, Tý, Ngọ hạn gặp tiền trở hậu thành.

– Mã gặp Tràng-sinh hạn gặp công danh như ước nguyện.

17. Kiếp-sát phùng Thai tu phòng sản,

Mộ tinh ngộ Nhật thân phụ nan toàn.

– Kiết-sát ngộ Thai an Mệnh, Tử-tức, Ách: khó đẻ

– Sao Mộ gặp Thái-dương hạn gặp: bố đau yếu hoặc chết.

18. Thiên-lộc nhi ngộ Thái-âm tại Nhàn cung, dị bào huynh đệ.

Phúc diệu nhi ngộ Cự-môn tại Mộ cung, thế nhi đãng đãng

– Lộc-tồn, Thái-âm cư Tí an Bào: có anh em dị bào.

– Thiên-đồng, Cự-môn ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi an Thê, Tử-tức muộn vợ muộn con, anh Mệnh thì ảnh hưởng ít.

19. Mã ngộ Thiên-hình nhi phùng Thiên-khốc, công hoàn phát võ.

Kình ngộ Đồng Âm, nhi phùng Phượng Giải, nhất thế uy danh.

– Mệnh hoặc hạn gặp tất hay (khác nào vị tướng thắng trận)

– Mệnh hoặc hạn gặp rất hay (Khác nào Lưu Bang làm vua)

Nên nhớ Đồng, Âm ở cung Ngọ mới tuyệt đẹp

20. Đào, Hồng cư Quan tảo tuế đắc quân hành chính.

Khúc, Xương giáp Mệnh xuất ngoại đa cận quí nhân.

– Sao Hồng, Đào ở Quan-lộc: công danh sớm gặp.

– Mệnh giáp Khúc, Xương bước ra đường đời gặp người to nâng đỡ.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hoàng Kim Phú (Phần 2)

11. Mão cơ Vũ, Sát, Phá, Liêm: phòng mộc áp, lôi xà, chi hoạ.

Tù ngộ Dương, Đà, Linh, Hoả, hữu toả đà, thất cốc chi ưu.

– Những sao kể trên ở Mão, Mệnh hoặc Hạn gặp; đề phòng gỗ đè, rắn cắn, điện giật, sét đánh (gặp Quí tinh và Tuần, Triệt khả giải.)

– Sao Liêm-trinh, Tị, Hợi gặp Dương, Đà, Linh, Hoả đề phòng trăng trói, đói khát, tù tội.

12. Khúc, Xương hãm Thiên-thương đồ lãng đãng.

Liêm-trinh phùng Văn-quế, cánh bôn ba.

– Sao Khúc, Xương đi chung với Thiên-thương và Liêm-trinh công danh lận đật.

13. Sát, Tý, Ngọ, Hổ, Hầu thọ khảo.

Hình Dần, Tuất, Kê, Thỏ anh hùng.

– Sát ở Tý, Ngọ, Dần, Thân an Phụ-mẫu, thời phụ mẫu thọ. Hình Dần, Thân, Mão, Dậu an Mệnh người có tài năng đảm lược.

14. Tham tú toạ, nhi phùng Hoá-kỵ đạo ngoại hành thương.

Song Lộc cư, nhi ngộ Cơ, Lương phú gia địch quốc.

– Tham-lang đắc đại gặp Hoá-kỵ, buôn bán ngược xuôi.

– Song Lộc gặp bộ Cơ, Lương giầu sang phú quí

15. Phá, Liêm, Mão, Dậu mạc ngộ Kiếp, Kình tu phòng hình ngục.

Kỵ cư Mộ cung, nhi giao Đà Hổ, sa mã hạn hành.

– Phá, Liêm Mão, Dậu ngộ Kiếp, Kình đề phòng tụng sự.

– Cự Môn Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gặp Kỵ: xe ngựa đề phòng.

16. Khốc Hư Tý Ngọ tiền bần hậu phú.

Mã ngộ Tràng-sinh thanh vân đắc lộ.

– Sao Khốc, Hư, Tý, Ngọ hạn gặp tiền trở hậu thành.

– Mã gặp Tràng-sinh hạn gặp công danh như ước nguyện.

17. Kiếp-sát phùng Thai tu phòng sản,

Mộ tinh ngộ Nhật thân phụ nan toàn.

– Kiết-sát ngộ Thai an Mệnh, Tử-tức, Ách: khó đẻ

– Sao Mộ gặp Thái-dương hạn gặp: bố đau yếu hoặc chết.

18. Thiên-lộc nhi ngộ Thái-âm tại Nhàn cung, dị bào huynh đệ.

Phúc diệu nhi ngộ Cự-môn tại Mộ cung, thế nhi đãng đãng

– Lộc-tồn, Thái-âm cư Tí an Bào: có anh em dị bào.

– Thiên-đồng, Cự-môn ở Thìn, Tuất, Sửu, Mùi an Thê, Tử-tức muộn vợ muộn con, anh Mệnh thì ảnh hưởng ít.

19. Mã ngộ Thiên-hình nhi phùng Thiên-khốc, công hoàn phát võ.

Kình ngộ Đồng Âm, nhi phùng Phượng Giải, nhất thế uy danh.

– Mệnh hoặc hạn gặp tất hay (khác nào vị tướng thắng trận)

– Mệnh hoặc hạn gặp rất hay (Khác nào Lưu Bang làm vua)

Nên nhớ Đồng, Âm ở cung Ngọ mới tuyệt đẹp

20. Đào, Hồng cư Quan tảo tuế đắc quân hành chính.

Khúc, Xương giáp Mệnh xuất ngoại đa cận quí nhân.

– Sao Hồng, Đào ở Quan-lộc: công danh sớm gặp.

– Mệnh giáp Khúc, Xương bước ra đường đời gặp người to nâng đỡ.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button