Tử vi

Hoàng Kim Phú (Phần 3)

21. Tham, Vũ đồng hành hạnh phùng Mộ tinh; tứ đại hiển vinh

Tướng, Binh toạ chiếu lai chiều Hình, Ấn: ái văn sung võ.

– Tham, Vũ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: là Mộ cung) nhưng thêm sao Mộ, an Phúc-đức, họ hàng 4 đời sung sướng: An Mệnh cũng tốt.

Bạn đang xem: Hoàng Kim Phú (Phần 3)

– Mệnh hoặc Thân, được gặp 4 sao kể trên chiếu: Kiêm văn võ toàn tài, hoặc làm việc coi Binh lương.

22. Thiên-phủ tối kỵ Không tinh: nhi ngộ Thanh-long phản vi cát tượng

Tử-vi tu cần Tam hoá; nhược phùng Tứ sát: phong bãi hà hoa.

– Thiên phủ rất sợ Tam Không nhưng gặp Thanh-long thì đẹp.

– Tử vi cần Tam Hoá, nhưng gặp Kình, Đà, Không, Kiếp thì khác nào cánh hoa bị mưa gió phũ phàng.

23. Tam Không bất kỵ chư sú vô hữu Chính tinh.

Tứ hướng giao phù cát diệu, tu phòng Tuần, Triệt.

– Cung nào không có Chính tinh, gặp 1 trong Tam Không ở đó thời hay, hạn gặp rất tốt, nhưng có Tuần Triệt thời giảm.

24. Thai tinh Mộ diệu lai triều, đa học thiểu thành.

Nhật, Nguyệt nhi chiếu Hư Không, học nhất nhi thập.

– Sao Thai và sao Mộ chiếu Mệnh: học không thành tài.

– Mệnh vô chính diệu, Âm, Dương đắc địa chiếu rất thông minh.

25. Tam kỳ giao hội, mạc ngộ Kỵ, Kình ; giáng lộ thanh vân.

Dần, Thân, Không, Kiếp, nhi ngộ Quí tinh, thăng trầm vô độ.

– Mệnh có Tam Hoá gặp Kiếp, Kình công danh không bền.

– Mệnh Dần, Thân nhiều sao tốt, nhưng lẫn sao Kiếp, Không cuối đời lên voi xuống chó.

26. Tỵ, Hợi, Kiếp, Không nhi phùng Quyền, Lộc hoạnh phát tung hoành.

Tham, Đào, Giải-ách nhi ngộ Linh, Riêu lãnh hoàn chi bệnh.

– Mệnh tại Tỵ, Hợi gặp Quyền, Lộc, Kiếp, Không: người dũng lược tài đảm, chốc võng giá nghênh ngang, chốc tay trắng.

– Cung Giải-ách có 4 sao kể trên; bị bệnh lãnh tinh.

27. Sát phùng Hình, Hổ, hãm tại Tử cung, thai lệ chi ai.

Phá ngộ Kỵ, Tang nhập cư Nô-bộc đa chiêu oán nộ.

– Sao kể trên ở Tử-tức, buồn rầu về con (hiếm)

– Sao kể trên ở Nô-bộc làm ân nên oán.

28. Tuyệt phùng Hoả diệu tại Hợi cung, nhi ngộ Tham, Hình uy danh vu thế.

Hồng ngộ Cơ, Thư cư Dần địa, nhi phùng Lộc, Ấn hoan cận cửu trùng.

– Cung Hợi gặp sao Tuyệt, Hoả thêm Tham, Hình an Mệnh hoặc chiếu Mệnh, công danh lừng lẫy.

– Sao kể trên, an Mệnh hoặc hạn gặp, khác nào gặp vận tốt, đàn bà cần Tấu-thư, đàn ông cần Lộc-tồn.

29. Lương phùng Hao, Sát tại Tỵ cung đao nghiệp hình thương.

Kỵ ngộ Khoa tinh cư Hợi, Tý; ngôn hành danh thuận.

– Mệnh ở Tỵ gặp sao kể trên khó tránh bất đắc kỳ tử.

(Thiên-lương tối kỵ Song Hao và Kiếp-sát, hoặc cung Bào, Phụ-mẫu, Nô-bộc, Phúc-đức, Thê, Tử ở đó liệu mà đoán, thời người đó sẽ bị, có Tuần, Triệt khả giải)

– Mệnh ở Tý hoặc hạn gặp Khoa, Kỵ trên thuận dưới nghe (tốt)

30. Mệnh Quan nhi giáp Phượng, Long thanh danh sủng ái.

Tài, Phúc nhi phùng Hao, Kiếp đơn ảnh cô bần.

– Mệnh, Quan giáp Long, Phượng: tiếng tăm vui vẻ.

– Phúc-đức ngộ Hao, Kiếp, chiếc thân cô độc, nghèo hèn.

Nếu Mệnh có nhiều Quí tinh, Hao, Kiếp đắc địa chỉ là giầu sang phú quí không bền, nhưng vần làm nên phi thường.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hoàng Kim Phú (Phần 3)

21. Tham, Vũ đồng hành hạnh phùng Mộ tinh; tứ đại hiển vinh

Tướng, Binh toạ chiếu lai chiều Hình, Ấn: ái văn sung võ.

– Tham, Vũ (Thìn, Tuất, Sửu, Mùi: là Mộ cung) nhưng thêm sao Mộ, an Phúc-đức, họ hàng 4 đời sung sướng: An Mệnh cũng tốt.

– Mệnh hoặc Thân, được gặp 4 sao kể trên chiếu: Kiêm văn võ toàn tài, hoặc làm việc coi Binh lương.

22. Thiên-phủ tối kỵ Không tinh: nhi ngộ Thanh-long phản vi cát tượng

Tử-vi tu cần Tam hoá; nhược phùng Tứ sát: phong bãi hà hoa.

– Thiên phủ rất sợ Tam Không nhưng gặp Thanh-long thì đẹp.

– Tử vi cần Tam Hoá, nhưng gặp Kình, Đà, Không, Kiếp thì khác nào cánh hoa bị mưa gió phũ phàng.

23. Tam Không bất kỵ chư sú vô hữu Chính tinh.

Tứ hướng giao phù cát diệu, tu phòng Tuần, Triệt.

– Cung nào không có Chính tinh, gặp 1 trong Tam Không ở đó thời hay, hạn gặp rất tốt, nhưng có Tuần Triệt thời giảm.

24. Thai tinh Mộ diệu lai triều, đa học thiểu thành.

Nhật, Nguyệt nhi chiếu Hư Không, học nhất nhi thập.

– Sao Thai và sao Mộ chiếu Mệnh: học không thành tài.

– Mệnh vô chính diệu, Âm, Dương đắc địa chiếu rất thông minh.

25. Tam kỳ giao hội, mạc ngộ Kỵ, Kình ; giáng lộ thanh vân.

Dần, Thân, Không, Kiếp, nhi ngộ Quí tinh, thăng trầm vô độ.

– Mệnh có Tam Hoá gặp Kiếp, Kình công danh không bền.

– Mệnh Dần, Thân nhiều sao tốt, nhưng lẫn sao Kiếp, Không cuối đời lên voi xuống chó.

26. Tỵ, Hợi, Kiếp, Không nhi phùng Quyền, Lộc hoạnh phát tung hoành.

Tham, Đào, Giải-ách nhi ngộ Linh, Riêu lãnh hoàn chi bệnh.

– Mệnh tại Tỵ, Hợi gặp Quyền, Lộc, Kiếp, Không: người dũng lược tài đảm, chốc võng giá nghênh ngang, chốc tay trắng.

– Cung Giải-ách có 4 sao kể trên; bị bệnh lãnh tinh.

27. Sát phùng Hình, Hổ, hãm tại Tử cung, thai lệ chi ai.

Phá ngộ Kỵ, Tang nhập cư Nô-bộc đa chiêu oán nộ.

– Sao kể trên ở Tử-tức, buồn rầu về con (hiếm)

– Sao kể trên ở Nô-bộc làm ân nên oán.

28. Tuyệt phùng Hoả diệu tại Hợi cung, nhi ngộ Tham, Hình uy danh vu thế.

Hồng ngộ Cơ, Thư cư Dần địa, nhi phùng Lộc, Ấn hoan cận cửu trùng.

– Cung Hợi gặp sao Tuyệt, Hoả thêm Tham, Hình an Mệnh hoặc chiếu Mệnh, công danh lừng lẫy.

– Sao kể trên, an Mệnh hoặc hạn gặp, khác nào gặp vận tốt, đàn bà cần Tấu-thư, đàn ông cần Lộc-tồn.

29. Lương phùng Hao, Sát tại Tỵ cung đao nghiệp hình thương.

Kỵ ngộ Khoa tinh cư Hợi, Tý; ngôn hành danh thuận.

– Mệnh ở Tỵ gặp sao kể trên khó tránh bất đắc kỳ tử.

(Thiên-lương tối kỵ Song Hao và Kiếp-sát, hoặc cung Bào, Phụ-mẫu, Nô-bộc, Phúc-đức, Thê, Tử ở đó liệu mà đoán, thời người đó sẽ bị, có Tuần, Triệt khả giải)

– Mệnh ở Tý hoặc hạn gặp Khoa, Kỵ trên thuận dưới nghe (tốt)

30. Mệnh Quan nhi giáp Phượng, Long thanh danh sủng ái.

Tài, Phúc nhi phùng Hao, Kiếp đơn ảnh cô bần.

– Mệnh, Quan giáp Long, Phượng: tiếng tăm vui vẻ.

– Phúc-đức ngộ Hao, Kiếp, chiếc thân cô độc, nghèo hèn.

Nếu Mệnh có nhiều Quí tinh, Hao, Kiếp đắc địa chỉ là giầu sang phú quí không bền, nhưng vần làm nên phi thường.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button