Tử vi

Hoàng Kim Phú (Phần 6)

51. Quan Vũ nhất thế uy danh do ư Đồng, Nguyệt, Giải, Kình.

Lý Quảng sức địch vạn chúng, thị hữu Kình-dương, Lực-sỹ.

– Quang Vũ, Lý Quảng gặp các sao kể trên, Mệnh đều ở Ngọ.

Bạn đang xem: Hoàng Kim Phú (Phần 6)

52. Tràng-sinh tại Hợi, Tuyệt sứ phùng sinh, nhi phùng Thiên-mã, lộ đồ bôn tẩu.

Thiên-mã tại Tỵ, thị ư chiến mã, hạnh ngộ Tướng, Khoa, loạn thế xuất đầu.

– Sao Tràng-sinh và Mã ở Hợi: là người có tài, nhưng chìm nổi.

– Thiên-mã ở Tỵ đắc địa, ngộ Tướng, Khoa, thời loạn làm nên công cán, hoặc những việc khó khăn người khác không làm nổi, mà mình làm nổi.

53. Sát, Phá, Tham tại Phối cung, đắc Quyền, Lộc, Khúc, Xương. Mệnh phụ chi nhân, hiềm Quí, Tuế, ưu phùng Cô, Quả; quả phụ chi nhân.

Tử, Phủ, Vũ, Tướng Phu vị, kiêm Tam kỳ gia hội, lược thao chi nữ, kỵ Tân, Kỷ, ưu ngộ Kình, Đà chung thân trái quả.

– Cung Phu có những sao kể trên là bậc Mệnh phụ, nhưng tuổi Quý mà gặp Cô-thần, Quả tú thì goá sớm.

– Cung Phu có những sao kể trên, người đảm đang thao lược, nhưng tuổi Tân, Kỷ gặp thêm Kình, Đà suốt đời đa hận.

54. Chu Mãi Thần tiền bần hậu phú, do hữu Khốc, Hư chính hướng.

Trương Tử Phòng thao lược đa mưu do phùng Tử, Phủ, Kỵ, Quyền

– Chu Mãi Thần khổ trước sướng sau, vù có Khốc, Hư, Tý, Ngọ. Trương Lương nhiều mưu kế tài giỏi vì Mệnh có Tử, Phủ, Kỵ, Quyền.

55. Tham, Đào tại nhàn cung, nữ Mệnh độc phụ chi nhân, ngộ Triệt, Tuần tâm tình thư thái.

Riêu, Sát cư Hoả địa, nữ nhân ba đào xuất hải, phùng Quyền, Lộc tham bác chi nhân.

– Đàn bà Tham, Đào, Hợi, Tý an Mệnh người hiểm độc, nhưng gặp Triệt, Tuần ôn hoà thanh nhã.

– Riêu, Sát, Tị, Ngọ nữ Mệnh phong trần chìm nổi (có tài); nhưng gặp Quyền, Lộc có tài tinh nhưng không vương luỵ

56. Cự, Đồng nhập mộ nhi hợp Kỵ, Kình hạn phòng thuỷ lộ.

Tham, Sát, Ngọ, Dần kiêm ngộ Hổ, Tang lôi thú nan đề.

– Cự, Đồng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gặp thêm Kỵ, Kình đề phòng sông nước (tuổi Tân, Đinh vô ngại)

– Các sao kể trên, Mệnh hạn gặp, nên đề phòng sấm sét và thú dữ.

57. Tràng-sinh, Đế-vượng tại Tử cung, Lộc, Quyền chiếu củng, đa sinh quí tử.

Kiếp, Kình, Tang, Hổ cư nhập Tử, ám Kỵ lai sâm, hữu tử tật nguyền.

– Các sao kể trên ở Tử-tức con có tài lược.

– Các sảo kể trên ở Tử-tức, và thêm Hoá-kỵ và về hàng ám tinh sinh con có đứa phải tàn tật.

58. Triệt ngộ Lộc-tồn cư Huynh-đệ, nam trưởng bôn ba ngoại sứ.

Khốc phùng Tang, Hoả tại Phu cung, phu quân lưỡng mục bất minh.

– Cung Huynh đệ có các sao kể trên, có người anh tài phải bôn ba lưu lạc, nếu không có, mệnh đi đến hạn đó, cung bôn ba.

– Các sao kể trên ở cung Phu, chồng bị kém mắt, hoặc tàn tật; nếu không thì goá sớm.

59. Lộc-tồn nhập miếu tại Hợi cung, chung thân phú túc.

Hoá-lộc đắc địa cư Dần, Mão cố thủ tham tài.

– Sao Lộc-tồn ở Hợi an Mệnh, suốt đời no ấm.

– Sao Hoá-lộc, Dần, Mão an Mện giầuh có, giữ của bền.

60. Phá cư Mộ cương quả chi nhân, phùng thời loạn thế, nhi phùng Hình, Lộc chấn động uy danh.

Dương tại Thuỷ, nhật trầm Thuỷ để, loạn thế phùng quân, mạc ngộ sát tinh tu phòng đao nghiệp.

– Phá-quân, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi an Mệnh hoặc hạn gặp, gặp cơ hội tiến đạt; thêm Hình, Lộc công danh vang bóng một thời.

– Thái-dương cư Hợi an Mệnh loạn thế gặp thời, nhưng ngộ Sát tinh nên phòng ám sát.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hoàng Kim Phú (Phần 6)

51. Quan Vũ nhất thế uy danh do ư Đồng, Nguyệt, Giải, Kình.

Lý Quảng sức địch vạn chúng, thị hữu Kình-dương, Lực-sỹ.

– Quang Vũ, Lý Quảng gặp các sao kể trên, Mệnh đều ở Ngọ.

52. Tràng-sinh tại Hợi, Tuyệt sứ phùng sinh, nhi phùng Thiên-mã, lộ đồ bôn tẩu.

Thiên-mã tại Tỵ, thị ư chiến mã, hạnh ngộ Tướng, Khoa, loạn thế xuất đầu.

– Sao Tràng-sinh và Mã ở Hợi: là người có tài, nhưng chìm nổi.

– Thiên-mã ở Tỵ đắc địa, ngộ Tướng, Khoa, thời loạn làm nên công cán, hoặc những việc khó khăn người khác không làm nổi, mà mình làm nổi.

53. Sát, Phá, Tham tại Phối cung, đắc Quyền, Lộc, Khúc, Xương. Mệnh phụ chi nhân, hiềm Quí, Tuế, ưu phùng Cô, Quả; quả phụ chi nhân.

Tử, Phủ, Vũ, Tướng Phu vị, kiêm Tam kỳ gia hội, lược thao chi nữ, kỵ Tân, Kỷ, ưu ngộ Kình, Đà chung thân trái quả.

– Cung Phu có những sao kể trên là bậc Mệnh phụ, nhưng tuổi Quý mà gặp Cô-thần, Quả tú thì goá sớm.

– Cung Phu có những sao kể trên, người đảm đang thao lược, nhưng tuổi Tân, Kỷ gặp thêm Kình, Đà suốt đời đa hận.

54. Chu Mãi Thần tiền bần hậu phú, do hữu Khốc, Hư chính hướng.

Trương Tử Phòng thao lược đa mưu do phùng Tử, Phủ, Kỵ, Quyền

– Chu Mãi Thần khổ trước sướng sau, vù có Khốc, Hư, Tý, Ngọ. Trương Lương nhiều mưu kế tài giỏi vì Mệnh có Tử, Phủ, Kỵ, Quyền.

55. Tham, Đào tại nhàn cung, nữ Mệnh độc phụ chi nhân, ngộ Triệt, Tuần tâm tình thư thái.

Riêu, Sát cư Hoả địa, nữ nhân ba đào xuất hải, phùng Quyền, Lộc tham bác chi nhân.

– Đàn bà Tham, Đào, Hợi, Tý an Mệnh người hiểm độc, nhưng gặp Triệt, Tuần ôn hoà thanh nhã.

– Riêu, Sát, Tị, Ngọ nữ Mệnh phong trần chìm nổi (có tài); nhưng gặp Quyền, Lộc có tài tinh nhưng không vương luỵ

56. Cự, Đồng nhập mộ nhi hợp Kỵ, Kình hạn phòng thuỷ lộ.

Tham, Sát, Ngọ, Dần kiêm ngộ Hổ, Tang lôi thú nan đề.

– Cự, Đồng Thìn, Tuất, Sửu, Mùi gặp thêm Kỵ, Kình đề phòng sông nước (tuổi Tân, Đinh vô ngại)

– Các sao kể trên, Mệnh hạn gặp, nên đề phòng sấm sét và thú dữ.

57. Tràng-sinh, Đế-vượng tại Tử cung, Lộc, Quyền chiếu củng, đa sinh quí tử.

Kiếp, Kình, Tang, Hổ cư nhập Tử, ám Kỵ lai sâm, hữu tử tật nguyền.

– Các sao kể trên ở Tử-tức con có tài lược.

– Các sảo kể trên ở Tử-tức, và thêm Hoá-kỵ và về hàng ám tinh sinh con có đứa phải tàn tật.

58. Triệt ngộ Lộc-tồn cư Huynh-đệ, nam trưởng bôn ba ngoại sứ.

Khốc phùng Tang, Hoả tại Phu cung, phu quân lưỡng mục bất minh.

– Cung Huynh đệ có các sao kể trên, có người anh tài phải bôn ba lưu lạc, nếu không có, mệnh đi đến hạn đó, cung bôn ba.

– Các sao kể trên ở cung Phu, chồng bị kém mắt, hoặc tàn tật; nếu không thì goá sớm.

59. Lộc-tồn nhập miếu tại Hợi cung, chung thân phú túc.

Hoá-lộc đắc địa cư Dần, Mão cố thủ tham tài.

– Sao Lộc-tồn ở Hợi an Mệnh, suốt đời no ấm.

– Sao Hoá-lộc, Dần, Mão an Mện giầuh có, giữ của bền.

60. Phá cư Mộ cương quả chi nhân, phùng thời loạn thế, nhi phùng Hình, Lộc chấn động uy danh.

Dương tại Thuỷ, nhật trầm Thuỷ để, loạn thế phùng quân, mạc ngộ sát tinh tu phòng đao nghiệp.

– Phá-quân, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi an Mệnh hoặc hạn gặp, gặp cơ hội tiến đạt; thêm Hình, Lộc công danh vang bóng một thời.

– Thái-dương cư Hợi an Mệnh loạn thế gặp thời, nhưng ngộ Sát tinh nên phòng ám sát.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button