Tử vi

Hoàng Kim phú

1. Tử Vi trung hậu

Thiên Phủ ôn lương

(Có sao Tử Vi thủ mệnh thì trung hậu,

Bạn đang xem: Hoàng Kim phú

Có sao Thiên Phủ thủ mệnh thì ôn hoà, từ tâm).

2. Đồng Cơ mệnh viên, phú tính tâm từ

Linh Hoả nhập miếu, vi nhân đảm đại

(Thiên Đồng Thiên Cơ nhập mệnh thì vui vẻ hiền từ.

Hoả, Linh đắc miếu chiếu mệnh là người to gan lớn mật, gan dạ can đảm).

3. Phúc diệu phùng Việt diệu ư Tị cung, định thị hải hà dục tà.

Ấm tinh phùng Khôi tinh ư Hợi địa, ưng chi sơn nhạc giáng thần.

(Thiên Đồng gặp Thiên Việt ở Tị cung là người dáng điệu đẹp như sông bể.

Thiên Lương ngộ Thiên Khôi ở Hợi cung là hình dáng hùng dũng oai như thần giáng thế).

4. Nhật lạc nhàn sắc thiểu xuân dung.

Lương xung toạ, chủ kiêm thọ toán.

(Thái Dương hãm mặt mũi không tươi, nét buồn.

Thiên Lương thủ chiếu Mệnh thì thượng thọ).

5. Mão Dậu Tử Tham vi tăng đạo

Cát quý gia tượng lực vinh phong

(Tử, Tham ở Mão Dậu, là người dễ có duyên với đạo,

nếu thêm nhiều Quí tinh thì vẫn được giầu sang).

6. Cấn canh Tử Phủ vi Phật nhi

Hình, Sát hội, Long thần định giáng

(Mệnh Dần Thân có Tử Phủ thì người to béo như con của Phật

Mệnh Dần, Thân gặp Thất Sát người có tướng oai phong thần).

7. Hoá Kỵ văn nhân bất nại

Thiên Cơ nữ mệnh thiển trung

(Hoá Kỵ đi với bộ sao Văn (Xương, Khúc, Khôi, Việt) thì công danh lận đận.

Đi với sao Thiên Cơ ở nữ mệnh (lại gặp thêm sát ám tinh) thì không trung với chồng).

8. Thiên Tướng Tuất Thìn khởi thị đạt công danh chi sĩ.

Đế toạ La Võng hoàn vi phi nhân nghĩa chi nhân.

(Cung Thìn Tuất gặp Tử Tướng với cát tinh thì có công danh thành đạt.

Tử Tướng ở Thìn Tuất mà gặp hung sát tinh người hung bạo và có xu hướng ác, bất nghĩa).

9. Hợi tọa Quế Hoa phi vinh tắc phú

Cung thao Đế Ấn đoạt trưởng tranh quyền

(Cung Hợi gặp Xương Khúc chẳng giầu thì sang.

Tại Ngọ (cung Thao) an Mệnh hoặc Bào (thao = dây mơ rễ má) thì trong nhà đương số là

dòng thứ nhưng lại dễ đoạt quyền của dòng trưởng.

10. Tham cư Tí thử thiết vô nghi, ngộ Tuần Không phản vi đoan chính.

Phá toạ Ly cẩu thâu vị miễn, phùng Lộc Lương năng giải xướng cuồng.

(Tham Lang cư Tý có thể nói là quân trộm cắp mà chẳng cần nghi ngại, nhưng gặp Tuần

Không thì phản chuyển thành ra người ngay thẳng đoan chính.

Phá Quân cư Ngọ khó tránh tính trộm cắp, nhưng gặp Lộc Tồn và Thiên Lương thì lại thường

giải được cái tính cuồng của nó).

11. Mão cư Vũ Sát, Phá Liêm, phòng mộc áp, lôi xà, chi hoạ.

Tù ngộ Dương Đà Linh Hoả, hữu toả đà thất cốc chi ưu.

(Ở Mão gặp Vũ Sát, Liêm Phá dễ bị cây đè, rắn cắn, điện giật, sét đánh

Liêm Trinh mà gặp Kình Đà Linh Hoả thì cần đề phòng tù tội, nhốt, lạc, bị trộm cướp, đói).

12. Khúc Xương hãm Thiên Thương tiền đồ lãng đãng.

Liêm Trinh phùng Văn Quế cánh hữu bôn ba.

(Xương Khúc ở Nô cung gặp Thiên Thương thì tiền đồ lênh đênh vất vả

Liêm Trinh gặp Xương Khúc thì càng thêm có sự bôn ba).

13. Sát Tý Ngọ Hổ Hầu thọ khảo,

Hình Dần Tuất, Kê Thỏ anh hùng.

(Thất Sát ở Tý Ngọ Dần Thân thì được thọ.

Hình ở Dần Thân Mão Dậu thì có tài năng anh hùng).

14. Tham tú tọa nhi phùng Hóa Kị đạo ngoại hành thương.

Song Lộc cư nhi ngộ Cơ Lương phú gia địch quốc.

(Tham Lang gặp Hóa Kị ở Mộ cung là cùng đắc địa, buôn bán ngược xuôi.

Song Lộc gặp bộ Cơ Lương giầu có cỡ nhất nhì quốc gia).

15. Phá Liêm Mão Dậu mạc ngộ Kiếp Kình tu phòng hình ngục.

Kỵ cư Mộ cung nhi giao Đà Hổ sa mã hạn hành.

(Liêm Phá ở Mão Dậu mà gặp thêm Kiếp Kình thì đề phòng quan tụng hình ngục.

Cự hay Kị ở Mộ cung gặp Đà La, Bạch Hổ thì đề phòng ngã ngựa, tai nạn).

16. Khốc Hư Tý Ngọ tiền bần hậu phú.

Mã ngộ Tràng Sinh thanh vân đắc lộ.

(Sao Khốc Hư ở chỗ Tý Ngọ là số trước nghèo sau giàu, trong hạn là trước trắc trở sau dễ.

(Mã gặp Tràng Sinh là như được nhẹ bước đường mây, hạn gặp là công danh toại nguyện).

17. Kiếp Sát phùng Thai tu phòng sản,

Mộ tinh ngộ Nhật thân phụ nan toàn.

(Kiếp Sát gặp sao Thai cần phải đề phòng tai nạn lúc đẻ

Sao Mộ gặp Thái Dương thì cha mẹ đau yếu hoặc qua đời).

18. Thiên Lộc nhi ngộ Thái Âm tại nhàn cung dị bào huynh đệ.

Phúc diệu nhi ngộ Cự Môn tại Mộ cung thê nhi đãng đãng

(Lộc Tồn mà gặp Thái Âm hãm Bào là có anh em dị bào.

(Thiên Đồng gặp Cự Môn ở Mộ cung an Thê, Tử thì muộn vợ muộn con hoặc phiêu đãng).

19. Mã ngộ Thiên Hình nhi phùng Thiên Khốc công hoàn phát võ.

Kình ngộ Đồng Âm nhi phùng Phượng Giải nhất thế uy danh.

(Mã gặp Thiên Hình là xấu, nhưng gặp thêm Thiên Khốc thì lại phát về võ nghiệp

Kình Dương vốn là khắc tinh của Thái Âm, nhưng Kình gặp Đồng Âm có thêm Phượng Các

Giải Thần thì uy danh cả một đời vẻ vang)

20. Đào Hồng cư Quan tảo tuế đắc quân hành chính.

Khúc Xương giáp Mệnh xuất ngoại đa cận quí nhân.

(Đào Hồng cư Quan cung có cách tốt thì công danh sớm được thành tựu.

Mệnh giáp Khúc Xương bước ra ngoài đường đời thường kề cận quý nhân).

21. Tham Vũ đồng hành hạnh phùng Mộ tinh tứ đại hiển vinh

Tướng Binh tọa chiếu lai triều Hình Ấn ái văn sung võ.

(Tham Vũ ở Mộ cung gặp thêm sao Mộ thì 4 đời được vinh hiển.

Được cách Tướng Ấn Binh Hình thì dẫu thích nghiệp văn cũng dễ theo ngành võ).

22. Thiên Phủ tối kỵ Không tinh nhi ngộ Thanh Long phản vi cát tượng

Tử Vi tu cần Tam hoá nhược phùng tứ sát phong bãi hà hoa.

(Thiên phủ rất sợ Không Vong nhưng gặp thêm Thanh Long thì phản chuyển thành tốt đẹp.

Tử Vi cần Khoa Quyền Lộc, nhưng gặp Kình Đà Linh Hỏa thì như hoa bị mưa gió vùi dập).

23. Tam Không bất kỵ chư sú vô hữu Chính tinh.

Tứ hướng giao phù cát diệu, tu phòng Tuần, Triệt.

(Có Tam Không cũng chẳng đáng sợ nếu như bản cung Vô Chính Diệu

Tứ chính có cát tinh giao chiếu thì mới e ngại có Tuần Triệt).

24. Thai tinh Mộ diệu lai triều đa học thiểu thành.

Nhật Nguyệt nhi chiếu Hư Không học nhất nhi thập.

(Có sao Thai, sao Mộ thủ Mệnh Thân thì học nhiều cũng ít được thành tài

Nhật Nguyệt chiếu bản cung VCD hoặc có thêm các sao Không thì học một biết mười).

25. Tam Kỳ giao hội mạc ngộ Kị Kình giáng lộ thanh vân.

Dần Thân Không Kiếp nhi ngộ Quí tinh thăng trầm vô độ.

(Khoa Quyền Lộc tụ hội thì chớ nên gặp Kị Hình vì dễ bị lỡ bước đường mây, bị giáng chức

Dần Thân có Không Kiếp mà gặp Quý tinh thì thăng trầm không ổn định, bạo phát bạo phá).

26. Tị Hợi Kiếp Không nhi phùng Quyền Lộc hoạnh phát tung hoành.

Tham Đào Giải Ách nhi ngộ Linh Riêu lãnh hoàn chi bệnh.

(Tại Tị Hợi có Không Kiếp gặp Quyền Lộc là dễ hoạnh phát mà tung hoành.

Cung Tật Ách có Tham Đào gặp Linh Riêu thì bị bệnh lãnh cảm).

27. Sát phùng Hình Hổ hãm tại Tử cung thai lệ chi ai.

Phá ngộ Kỵ Tang nhập cư Nô Bộc đa chiêu oán nộ.

(Sát tinh gặp Hình, Hổ ở Tử Tức thì buồn rầu mất con, hoặc hiếm muộn.

Phá Quân gặp Kị, Tang ở cung Nô thì thường bị kẻ dưới hờn trách oán thán).

28. Tuyệt phùng Hoả diệu tại Hợi cung, nhi ngộ Tham Hình uy danh vu thế.

Hồng ngộ Cơ Thư cư Dần địa, nhi phùng Lộc Ấn hoan cận cửu trùng.

(Cung Hợi gặp sao Tuyệt, Hoả mà có thêm Tham, Hình thì uy danh lừng lẫy.

Hồng Loan gặp Thiên Cơ, Tấu Thư ở Dần, có thêm Lộc Tồn Quốc Ấn là được gần gũi với

vua. Vào nữ mệnh thì thường được tuyển làm phi tần sủng ái).

29. Lương phùng Hao Sát tại Tỵ cung đao nghiệp hình thương.

Kỵ ngộ Khoa tinh cư Hợi Tý ngôn hành danh thuận.

– Mệnh ở Tỵ gặp sao kể trên khó tránh bất đắc kỳ tử.

(Thiên Lương hãm ở Tị gặp Hao Sát thì thường cô khắc và dễ bị hình thương

Khoa gặp Kỵ đồng cung cư Hợi Tý thì lời nói có trọng lượng, trên thuận dưới nghe).

30. Mệnh Quan nhi giáp Phượng Long thanh danh sủng ái.

Tài Phúc nhi phùng Hao Kiếp đơn ảnh cô bần.

(Mệnh, Quan mà giáp Long, Phượng thì có tiếng tăm, được sủng ái.

(Phúc Đức, Tài Bạch mà gặp Hao, Kiếp thì đơn thân độc ảnh, nghèo hèn).

31. Lộc Mã giao trì chúng nhân sủng ái.

Kiếp Không độc thủ thị kỷ phi nhân.

(Lộc Mã giao trì thì ai ai cung yêu mến.

(Kiếp, Không lại đơn thủ thì ai ai cũng ghét vì cứ cho là mình đúng còn người khác là sai).

32. Dần Thân hội Tham Liêm, ngộ Văn Xương nhập lao Quản Trọng.

Cự Đồng nhi phùng La Võng, ngộ Khoa tinh thoại thuyết Lịch Sinh.

(Có Tham hay Liêm ở Dần Thân gặp Văn Xương thì dễ như ông Quản Trọng bị vào ngục.126

Cự Đồng ở Thìn Tuất gặp Hoá Khoa là người ăn nói giỏi tựa như Lịch Sinh sang Tề thuyết

khách, nhưng phải thêm nhiều Quí tinh, nếu không yểu tử như Lịch Sinh).

33. Mệnh vô chính diệu hoan ngộ Tam Không, hựu Song Lộc phú quý khả kỳ.

(Mệnh không có Chính Tinh mà gặp Tam Không, lại thêm Song Lộc thì giàu sang vô kể).

34. Cự Cơ nhi ngộ Lộc Tồn ngữ bất chính ngôn.

Nhật, Nguyệt nhi phùng Hình, Hoả thân thể bạc hình

(Cự Cơ gặp Lộc Tồn là người ăn nói không thành thật.

Nhật Nguyệt mà gặp Hình, Hỏa tinh thì người gầy gò, yếu đuối bạc nhược).

35. Tử Phá tại Mộ cung bất trung bất hiếu.

Vũ Phá Tỵ Hợi đãng tử vô lương

(Tử Phá ở Mộ cung là người bất trung bất hiếu, người cải cách chính thể đại cục.

Vũ Phá ở Tị Hợi là người xảo trá, gian hùng.

36. Tý Ngọ Tướng Liêm nhi phùng Phụ Bật thái y đắc thế.

Cơ, Nguyệt Cấn Khôn, nhi ngộ Riêu, Xương thi tứ dâm tàng.

(Ở Tý Ngọ mà gặp Liêm Tướng Tả Hữu thì dễ thành thầy thuốc giỏi.

Cơ Âm ở Dần Thân gặp Xương Riêu thì ý văn lời thơ phong tình, dâm dật)

37. Vũ Tướng Dần Thân nhi ngộ Lộc Quyền phú gia Vương Khải

Phá Kình Mão Dậu nhi phùng Khoa Bật khởi nguy Hoàng Sào.

(Vũ Tướng ở Dần Thân gặp Lộc Quyền thì giầu sang như Vương Khải

Phá Kình ở Mão Dậu gặp Khoa, Hữu Bật thì giống như Hoàng Sao khởi loạn).

38. Cự Môn Tỵ Hợi Kỵ ngộ Lộc Tồn nhi phùng Quyền Lộc kiếm sạ Đẩu Ngưu.

Đế toạ Ly cung, Kỵ phùng Hao, Sát hạnh ngộ Khôi Khoa, hữu tài phụ chính.

(Cự Môn ở Tị Hợi có ngại gặp Lộc Tồn, nếu mà gặp thêm Quyền Lộc thì chuyên bốc phét

như kẻ đòi dùng kiếm mà bắt sao Ngưu sao Đẩu.

Tử Vi cư Ngọ ngại gặp Hao Sát tinh, nhưng mừng gặp Khôi, Khoa vì sẽ có tài tế thế kinh

bang tế thế, giúp vua phụ chính).

39. Cự Cơ chính hướng hạnh ngộ Song Hao uy quyền chính thế.

Tham Tý thuỷ cung giáp biên Tứ sát bần khổ chung thân.

(Cự Cơ ở Mão Dậu mà chính ngay hướng đó lại có Song Hao thì uy quyền giàu có

Tham cư Tý, Hợi lại giáp Tứ Sát tinh thì nghèo khổ suốt cả đời).

40. Âm Dương lạc hãm tu cần Không diệu tối kỵ Sát tinh.

Nhật Nguyệt tịnh minh tối kỵ Tam Không, tu cần Khoa, Lộc

(Âm Dương lạc hãm cần Không tinh để sáng ra, ngại gặp Sát tinh vì rất xấu.

Âm Dương tịnh minh thì e ngại Không tinh án ngữ vì làm giảm sáng của nó, rất cần có Khoa,

Lộc để tăng thêm công danh bổng lộc).

41. Lã Hậu lộng quyền phùng Lưỡng Lộc.

Dương Phi hảo sắc thị Khúc Xương

(Mệnh gặp Lưỡng Lộc thời lộng quyền hành như bà Lã Hậu.

Mệnh gặp Khúc Xương thời có sắc đẹp như là Dương Quý Phi).

42. Tả, Hữu tại Phu cung, vô mối tự giá

Phủ Tướng cư Thê vị, phi giá bất thành

(Cung Phu Thê gặp Tả Hữu, lấy vợ lấy chống không có mai mối gì sất.

Cung Phu Thê gặp Phủ Tướng, không có mai mối thì còn lâu mới thành hôn được).

43. Hạn phùng Tử Phủ Vũ Tướng hạnh đắc Hồng Quyền, Khương Công hỷ ngộ Văn Vương.

Hạn ngộ Cơ Nguyệt Đồng Lương kiêm hữu Sát tinh, Hiến Đế ưu phòng Đổng Thị.

(Hạn gặp Tử Phủ Vũ Tướng thêm Hồng Quyền, mừng như Khương Tử Nha gặp Văn Vương.

Hạn gặp Cơ Nguyệt Đồng Lương có kèm Sát tinh thì khốn khổ như Hiến Đế gặp Đổng Trác).

44. Mệnh đắc Tham Liêm Sát Phá tu cần Tử Phủ Vũ Tướng lưu niên.

Mệnh Cơ Nguyệt Đồng Lương tối kỵ Sát Phá Tham Liêm chi hạn (gặp Hoá Khoa khả giải)

(Mệnh đắc cách SPLT thì cần gặp hạn lưu niên có TPVT mới phát được.

Mệnh cách CNĐL thì rất kị gặp hạn SPLT thì không chịu được xung sát (có Hóa Khoa thì

giải được).

45. Nữ Tướng tinh hùng huỷ hư trừng.

Nam Thiên Phủ giảo long vãng dực.

(Đàn bà Thiên Tướng thủ Mệnh, hung tợn như gấu dữ.128

Đàn ông Thiên Phủ thủ Mệnh thì như con thuồng luồng qua vực (tính nết suy nghĩ cẩn thận).

46. Sát Phá Tham tại nữ Mệnh, nhi ngộ Văn Xương ư Tân, Đinh tuế xướng phụ chi nhân.

Tử Phủ Vũ Tướng Phu cung gia hợp Riêu Đào ư Giáp, Mậu nhân giang hồ chi nữ.

(Sát Phá Tham nữ Mệnh tuổi Tân Đinh gặp Văn Xương là số ca xướng,

Tử Phủ Vũ Tướng ở Phu cung, có thêm Riêu Đào thì tuổi Giáp Mậu là số gái giang hồ).

47. Cự Đồng nhập miếu tại Mệnh viên mẫn tiệp đa năng.

Phủ Vi lạc hãm ư Thương Sứ, trở thành vạn sự.

(Cự Đồng ở Mệnh đắc địa, có thông minh đa tài.

Tử Phủ lạc hãm vào Nô cung thì vạn sự đều trắc trở).

48. Thiên Phủ kị ngộ Không tinh, lại nhập Tài cung tán hao vô độ.

Tử Vi mạc phùng Địa Kiếp, Hồng Đào nhập Mệnh giảm thọ chi niên.

(Thiên Phủ vốn ngại Không tinh, nếu Phủ đóng Tài cung lại gặp Không tinh thì hao tán vô kể.

Tử Vi ngại gặp Địa Kiếp, nếu gặp mà lại có thêm cả Đào Hồng thì giảm thọ).

49. Đế Vượng Tràng Sinh tại Mệnh viên kiêm phùng Tử Phủ quảng đại chi nhân.

Thiên Tướng Tử Vi Thân phùng Phá kiêm ngộ Vượng Tuần đa mưu yếu trá.

(Tử Phủ cư Mệnh ở đất Sinh, Vượng thì là người chính nhân quân tử, giao du rộng rãi.

Tử Tướng, Phá Quân đóng cung an Thân, gặp thêm Vượng Tuần là người mưu mẹo dối trá).

50. Tật cung hạnh phùng Phá Sát nhi ngộ Song Hao Mộc Kỵ sang độc ung thư.

Giải Sứ mạc ngộ Cự Đồng kiêm phùng Tang Hổ Đà Riêu vô sinh nan dưỡng.

(Tật Ách có Sát Phá, mà gặp thêm Hao Mộc Kị là hay bị ung nhọt, mổ xẻ.

Cung Tật Ách gặp Cự Đồng cùng với Tang Hổ Riêu Đà thì vô sinh, có sinh cũng khó nuôi).

51. Quang Vũ nhất thế uy danh do ư Đồng Nguyệt Giải Kình.

Lý Quảng sức dịch vạn chúng thị hữu Kình Dương Lực Sỹ.

(Quang Vũ được một đời uy danh là do Đồng Âm gặp Giải Kình

Lý Quảng có sức mạnh vạn người là do Kình Dương gặp Lực Sĩ).

52. Tràng Sinh tại Hợi, tuyệt sứ phùng sinh, nhi phùng Thiên Mã, lộ đồ bôn tẩu.

Thiên Mã tại Tị thị ư chiến mã, hạnh ngộ Tướng Khoa, loạn thế xuất đầu.

(Tràng Sinh tại Hợi cung, vào thế tuyệt xứ phùng sinh, mà gặp Thiên Mã thì bôn tẩu.

Thiên Mã ở Hợi là Chiến Mã, nếu được Tướng, Khoa thì trong loạn thế sẽ thành công).

53. Sát Phá Tham tại Phối cung, đắc Quyền Lộc Khúc Xương, mệnh phụ chi nhân, hiềm Quí

tuế ưu phùng Cô Quả, quả phụ chi nhân.

Tử Phủ Vũ Tướng Phu vị, kiêm Tam kỳ gia hội, lược thao chi nữ, kị Tân kỷ ưu ngộ Kình Đà

chung thân trái quả.

(Sát Phá Tham đóng cung Phối, đắc Quyền Lộc Xương Khúc là số nữ được làm mệnh phụ

phu nhân, nếu như tuổi Quý lại gặp cả Cô Quả thì sẽ sớm thành quả phụ, chồng chết.

Tử Phủ Vũ Tướng hội cung Phu, được Khoa Quyền Lộc thì người nữ đảm đang thao lược,

nhưng tuổi Tân mà gặp thêm Kình Đà thì gặp nhiều ngang trái).

54. Chu Mãi Thần tiền bần hậu phú do hữu Khốc Hư chính hướng.

Trương Tử Phòng thao lược đa mưu do phùng Tử Phủ, Kị, Quyền

(Chu Mãi Thần nghèo trước giàu sau, vì có Khốc Hư ở Tý, Ngọ.

Trương Lương nhiều mưu kế tài giỏi vì Mệnh có Tử Phủ, Kị, Quyền).

55. Tham Đào nhàn cung, nữ Mệnh độc phụ chi nhân tâm, ngộ Triệt, Tuần tâm tình thư thái.

Riêu Sát cư Hoả địa, nữ nhân ba đào xuất hải, phùng Quyền Lộc tham bác chi nhân.

(Đàn bà Tham Đào ở chỗ hãm là người hiểm độc, nhưng gặp Triệt Tuần ôn hoà thanh nhã.

Riêu Sát ở Tị, Ngọ nữ Mệnh thường gặp sóng gió phong trần chìm nổi, nhưng gặp Quyền Lộc

thì sẽ không vương luỵ).

56. Cự Đồng nhập mộ nhi hợp Kỵ Kình hạn phong thuỷ lộ.

Tham Sát Ngọ Dần kiêm ngộ Hổ Tang lôi thú nan đề.

(Cự Đồng ở Mộ cung gặp thêm Kị Kình thì đề phòng sông nước (tuổi Tân, Đinh vô ngại)

Tham Sát ở Ngọ Dần, thêm Tang Hổ, Mệnh hạn gặp, khó mà đề phòng sấm sét và thú dữ).

57. Tràng Sinh Đế Vượng tại Tử cung, Lộc Quyền chiếu củng đa sinh quí tử.

Kiếp Kình Tang Hổ cư nhập Tử, ám Kỵ lai xâm hữu tử tật nguyền.

(Tử Tức cung đóng nơi Sinh, Vượng gặp Quyền Lộc củng chiếu là sinh được quý tử.

Tử Tức cung có Kiếp Kình Tang Hổ, thêm Kị Ám xâm phạm thì sinh con có đứa tàn tật).

58. Triệt ngộ Lộc Tồn cư Huynh Đệ, nam trưởng bôn ba ngoại sứ.

Khốc phùng Tang Hoả tại Phu cung, phu quân lưỡng mục bất minh.

(Cung Huynh đệ có các Lộc gặp Triệt, người anh cả phải bôn ba lưu lạc.

Tang Hỏa ở cung Phu gặp Khốc, thì chồng bị kém mắt, hoặc tàn tật.

59. Lộc Tồn nhập miếu tại Hợi cung, chung thân phú túc,

Hoá Lộc đắc địa cư Dần Mão cố thủ tham tài.

(Sao Lộc Tồn ở Hợi an Mệnh thì suốt đời no ấm.

Sao Hoá Lộc ở Dần Mão an Mệnh thì giầu có, giữ của bền).

60. Phá cư Mộ cương quả chi nhân, phùng thời loạn thế, nhi phùng Hình, Lộc chấn động uy

danh.

Dương tại Thuỷ, nhật trầm thuỷ để, loạn thế phùng quân, mạc ngộ sát tinh tu phòng đao

nghiệp.

(Phá ở Mộ cung an Mệnh là cương cường quả quyết, gặp cơ hội trong lúc loạn lạc mà lại có

thêm Hình, Lộc thì thành công vang dội uy danh.

Thái Dương cư Hợi an Mệnh, như mặt trời chìm đáy nước, lúc loạn thế gặp minh quân, nhưng

nếu ngộ Sát tinh nên đề phòng ám sát, hình thương).

61. Nam nhân Tang Hổ hữu tài uyên bác.

Nữ mệnh Hổ Riêu đa sự quả ưu

– Con trai gặp sao kể trên có tài.

– Trái lại con gái gặp, nhiều chuyện buòn dầu (muộn chồng)

62. Thanh Long Thìn thổ, Đinh Kỷ âm nam, gia hợp Kị kinh công danh toại mãn

XươngKhúc Sửu Mùi, Giáp Nhâm dương nữ, kiêm phùng Hồng Lộc hiền phụ chi nhân.

(Thanh Long ở Thìn, nam tuổi Đinh Kỷ gặp thêm Hoá Kỵ công danh lên như diều.

Xương Khúc ở Sửu Mùi, nữ tuổi Giáp Nhâm gặp thêm Hồng Lộc là người đức hạnh.

63. Thiên Không Hoá Kỵ tối kỵ Quan cung, nhi phùng Âm Dương phản bối, công danh vãn

tuế tất thành.

Linh Hoả Hình Tang tối hiềm Tử Tức, hạnh ngộ Nhật Nguyệt tịnh minh, nam tử lão thành tất

hữu.

(Cung Quan tối kỵ sao Thiên Không và Hóa Kỵ, nhưng gặp Âm Dương phản bối thì về già lại

được thành đạt.131

Cung Tử Tức sợ gặp Linh Hỏa Hình Tang, nhưng được Nhật Nguyệt sáng đẹp thì về già cũng

sẽ có con cái).

64. Tử Phủ Vũ Tướng, Tả Hữu Phượng Long, kiêm hợp Lộc Ấn Khoa Quyền khánh hội quân

thần chi cách, gia Kiếp Kình loạn thế nan thành đại sự.

Sát Phá Liêm Tham tam kỳ gia hội lai triều Hồng Hình Tả Hữu uy danh nhất thế chi nhân, kỵ

Không Triệt chung thân tác sự nan thành.

(Mệnh gặp các sao kể trên nhưng gia thêm Kiếp, Kình thì ở trong thời loạn sẽ khó thành công.

Mệnh gặp các sao kể trên nhưng sợ gặp Không tinh và Triệt vì e cả đời khó thành sự nghiệp.

65. Chu Thái Hậu hiếu hạnh sắc tài, do hữu Tử Phủ Khoa Quyền Hình Sát

Tống Nguyên Phi dung nghi đức lượng do hữu Đào Hồng Cơ Cự Hao Quyền.

(Chu Thái Hậu hiếu hạnh, tài sắc ven toàn là có Tử Phủ Khoa Quyền Hình Sát.

Tống Nguyên Phi vừa đẹp nết đẹp người là do Đào Hồng Cự Cơ Hao Quyền).

65. Lộc phùng Lương miếu, bão tư tài, ích dữ tha nhân.

Hao ngộ Tham Lang tài sinh dâm tình ư tỉnh để.

(Lộc gặp Thiên Lương miếu là người đem của mình mang cho làm từ thiện.

Hao gặp Tham Lang, người thích tiền, tham dục, ham muốn thâm sâu tận dáy giếng).

66. Song Hao Tỵ Hợi nhi ngộ Sát Hình Giáp Canh dương nữ thụ cách yểu bần.

Lưỡng Lộc Ngọ Dần nhi phùng Tử, Vũ Đinh Kỷ âm nam phú đa danh thọ.

(Song Hao ở Tỵ, Hợi gặp Hình Sát thì người nữ tuổi Giáp, Canh sẽ vừa nghèo vừa yểu.

Song Lộc ở Ngọ Dần mà gặp Tử, Vũ thì người nam tuổi Đinh Kỷ được giàu có và thọ).

67. Thiên Hình Hoá Kỵ nhi ngộ Bệnh Phù, Hao, Sát tại Giải cung hữu tật phong sang.

Nhật Nguyệt vô minh nhi phùng Riêu, Kỵ, Kiếp, Kình ư Mệnh, Giải tật nguyền lương mục.

(Hình Kị mà gặp Bệnh Phù, Hao, Sát tại Tật cung thì dễ bị phong hủi, ghẻ lở.

Nhật Nguyệt mà lạc hãm, lại gặp Riêu Kị Kiếp Kình ở Mệnh, Tật thì mắt kém hoặc mù).

68. Hoá Kỵ Tý cung Khoa Lương phụ chiếu Khổng Tử đắc quân dân sủng ái.

Tướng Liêm tại Ngọ Khoa Hình Quyền củng Hàn Tín đạt cao võ thượng chi công.

(Hóa Kị ở Tý cung, gặp Khoa Lương hợp chiếu thì tựa như cảnh Khổng Tử được vua yêu

chuộng, dân mến.132

Liêm Tướng ở Ngọ cung, gặp Khoa Hình Quyền chầu về thì tựa như cảnh Hàn Tín thụ phong

làm tước vương tướng).

69. Hạn phùng La Võng, Nhật Nguyệt giao huy, Kiếp Không Dương Nhận, Lưu Bang cam

nhập Bao Trung.

Vận hội Cơ Lương, Quyền Xương Tam hoá, Phụ Bật Song Hao, Hán Đế nhập Tần phá Sở.

(Hạn lâm vào Thìn, Tuất có Nhật Nguyệt giao huy nhưng bị Kiếp Không Kình Dương xâm

phá nên Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đất Bao Trung (rồng vào ao tù)

Vận có Cơ Lương, Quyền Xương Tam Hóa, Phụ Bật Song Hao, thì như cảnh Lưu Bang vào

đất Tần, đuổi được Hạng Vũ, thống nhất thiên hạ (rồng ra biển)).

70. Mệnh vô chính diệu hạn ngộ Trúc La, Đào Hồng Suy Tuyệt, Khổng Minh nan cầu táng thọ

Mệnh đắc Tướng Liêm hạn phùng La Võng, Đà La, Tham Linh, Hàn Tín thọ tử đao hình.

(Hạn gặp Sát Phá Tham (Trúc la) thêm Đào Hồng Suy Tuyệt thì chẳng khác gì Gia Cát Lượng

không cưỡng được cái chết với trời.

Mệnh cư Ngọ đắc Tướng Liêm, đến hạn Võng La hội Tham Linh, Đà La thì như cảnh Hàn

Tín bị nạn xử trảm mất mạng).

71. Nhan Hồi yểu thọ do hữu Đào Hồng Không Kiếp Đà Linh thủ Mệnh.

Đạo Trích thọ tang do ư Nhật Nguyệt Cơ Lương miếu nhập Mệnh Thân

(Đào Hồng Không Kiếp Đà Linh ở Mệnh, ông Nhan Hồi chết yểu lúc ngoài ba mươi.

Nhật Nguyệt, Cơ Lương miếu ở Mệnh Thân, thì thọ hơn bảy chục tuổi như Đạo Trích).

72. Nhật Nguyệt cư Mộ cung mục thống triền miên

Phụ Giải Hổ Tang nhi phùng Sát Dục hữu tự thốn thừa.

(Âm Dương ở Mộ cung, Mệnh tọa có thêm Sát tinh hay đau mắt.

(Cung Phụ Mẫu, Tật Ách, chiếu vào Tử Tức gặp Tang, Hổ, Mộc – dục, Sát tinh thì đẻ con thiếu

tháng, hoặc thừa ngón chân ngón tay).

73. Thai phùng Sát, Dục tu phòng phụ sản.

Kiếp Cơ ngộ Hoả tất ngộ hoả tai.

(Thai mà gặp Mộc Dục, Sát tinh thì đề phòng sản nạn

Kiếp Cơ mà gặp Hỏa tinh thì dễ gặp họa lửa cháy, dầu sôi).

74. Linh phùng Sứ Mã nhi ngộ Dương Đà hữu tật tứ chi.

Khốc Khách Kiếp Phù mạc ngộ Cự Dương chung thân đa lệ.

(Cung Tật mà có Linh tinh, Thiên Mã hội Kình Đà thì chân tay có tật.

Tật Ách mà có Khốc Khách, Kiếp, Phù, gặp Cự Dương thì đau mắt, toét mắt, bệnh tật âu sầu).

75. Hạng Vũ anh hùng ngộ Địa Không nhi táng quốc.

Thạch Sùng cự phú ngộ Địa Kiếp nhi vong gia

(Hạn gặp Địa Không, tựa như Hạng Vũ lúc bị tan sự nghiệp.

(Hạn gặp Địa Kiếp, tựa như Thạch Sùng lúc tan nhà nát cửa).

76. Mệnh lý Không vong, Kiếp thủ Thân, trung niên tất thị tác cơ bần.

Mệnh phùng Lộc Cự Không Hao mãn kiếp toàn phùng phương thiểu khiếm.

(Mệnh Thân gặp có Không Kiếp giầu cũng không bền, trung niên phá tán, hoặc ăn ở bần tiện.

Mệnh Thân gặp Cự Lộc Không Hao thì suốt đời chỉ phong lưu hoặc thiếu, chứ không giàu).

77. Phàm toán lai mệnh thế, tu soát thọ bần chi cách.

Phàm chiêm vận hạn hành, tu phòng lúc sát lai xâm.

(Toán số cần phải xét kỹ cái thế của Mệnh xem giầu nghèo, thọ yểu thế nào.

Xem vận hạn cần phải phòng lúc có các Sát tinh xâm phạm mà đoán cho cẩn thận).

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hoàng Kim phú

1. Tử Vi trung hậu

Thiên Phủ ôn lương

(Có sao Tử Vi thủ mệnh thì trung hậu,

Có sao Thiên Phủ thủ mệnh thì ôn hoà, từ tâm).

2. Đồng Cơ mệnh viên, phú tính tâm từ

Linh Hoả nhập miếu, vi nhân đảm đại

(Thiên Đồng Thiên Cơ nhập mệnh thì vui vẻ hiền từ.

Hoả, Linh đắc miếu chiếu mệnh là người to gan lớn mật, gan dạ can đảm).

3. Phúc diệu phùng Việt diệu ư Tị cung, định thị hải hà dục tà.

Ấm tinh phùng Khôi tinh ư Hợi địa, ưng chi sơn nhạc giáng thần.

(Thiên Đồng gặp Thiên Việt ở Tị cung là người dáng điệu đẹp như sông bể.

Thiên Lương ngộ Thiên Khôi ở Hợi cung là hình dáng hùng dũng oai như thần giáng thế).

4. Nhật lạc nhàn sắc thiểu xuân dung.

Lương xung toạ, chủ kiêm thọ toán.

(Thái Dương hãm mặt mũi không tươi, nét buồn.

Thiên Lương thủ chiếu Mệnh thì thượng thọ).

5. Mão Dậu Tử Tham vi tăng đạo

Cát quý gia tượng lực vinh phong

(Tử, Tham ở Mão Dậu, là người dễ có duyên với đạo,

nếu thêm nhiều Quí tinh thì vẫn được giầu sang).

6. Cấn canh Tử Phủ vi Phật nhi

Hình, Sát hội, Long thần định giáng

(Mệnh Dần Thân có Tử Phủ thì người to béo như con của Phật

Mệnh Dần, Thân gặp Thất Sát người có tướng oai phong thần).

7. Hoá Kỵ văn nhân bất nại

Thiên Cơ nữ mệnh thiển trung

(Hoá Kỵ đi với bộ sao Văn (Xương, Khúc, Khôi, Việt) thì công danh lận đận.

Đi với sao Thiên Cơ ở nữ mệnh (lại gặp thêm sát ám tinh) thì không trung với chồng).

8. Thiên Tướng Tuất Thìn khởi thị đạt công danh chi sĩ.

Đế toạ La Võng hoàn vi phi nhân nghĩa chi nhân.

(Cung Thìn Tuất gặp Tử Tướng với cát tinh thì có công danh thành đạt.

Tử Tướng ở Thìn Tuất mà gặp hung sát tinh người hung bạo và có xu hướng ác, bất nghĩa).

9. Hợi tọa Quế Hoa phi vinh tắc phú

Cung thao Đế Ấn đoạt trưởng tranh quyền

(Cung Hợi gặp Xương Khúc chẳng giầu thì sang.

Tại Ngọ (cung Thao) an Mệnh hoặc Bào (thao = dây mơ rễ má) thì trong nhà đương số là

dòng thứ nhưng lại dễ đoạt quyền của dòng trưởng.

10. Tham cư Tí thử thiết vô nghi, ngộ Tuần Không phản vi đoan chính.

Phá toạ Ly cẩu thâu vị miễn, phùng Lộc Lương năng giải xướng cuồng.

(Tham Lang cư Tý có thể nói là quân trộm cắp mà chẳng cần nghi ngại, nhưng gặp Tuần

Không thì phản chuyển thành ra người ngay thẳng đoan chính.

Phá Quân cư Ngọ khó tránh tính trộm cắp, nhưng gặp Lộc Tồn và Thiên Lương thì lại thường

giải được cái tính cuồng của nó).

11. Mão cư Vũ Sát, Phá Liêm, phòng mộc áp, lôi xà, chi hoạ.

Tù ngộ Dương Đà Linh Hoả, hữu toả đà thất cốc chi ưu.

(Ở Mão gặp Vũ Sát, Liêm Phá dễ bị cây đè, rắn cắn, điện giật, sét đánh

Liêm Trinh mà gặp Kình Đà Linh Hoả thì cần đề phòng tù tội, nhốt, lạc, bị trộm cướp, đói).

12. Khúc Xương hãm Thiên Thương tiền đồ lãng đãng.

Liêm Trinh phùng Văn Quế cánh hữu bôn ba.

(Xương Khúc ở Nô cung gặp Thiên Thương thì tiền đồ lênh đênh vất vả

Liêm Trinh gặp Xương Khúc thì càng thêm có sự bôn ba).

13. Sát Tý Ngọ Hổ Hầu thọ khảo,

Hình Dần Tuất, Kê Thỏ anh hùng.

(Thất Sát ở Tý Ngọ Dần Thân thì được thọ.

Hình ở Dần Thân Mão Dậu thì có tài năng anh hùng).

14. Tham tú tọa nhi phùng Hóa Kị đạo ngoại hành thương.

Song Lộc cư nhi ngộ Cơ Lương phú gia địch quốc.

(Tham Lang gặp Hóa Kị ở Mộ cung là cùng đắc địa, buôn bán ngược xuôi.

Song Lộc gặp bộ Cơ Lương giầu có cỡ nhất nhì quốc gia).

15. Phá Liêm Mão Dậu mạc ngộ Kiếp Kình tu phòng hình ngục.

Kỵ cư Mộ cung nhi giao Đà Hổ sa mã hạn hành.

(Liêm Phá ở Mão Dậu mà gặp thêm Kiếp Kình thì đề phòng quan tụng hình ngục.

Cự hay Kị ở Mộ cung gặp Đà La, Bạch Hổ thì đề phòng ngã ngựa, tai nạn).

16. Khốc Hư Tý Ngọ tiền bần hậu phú.

Mã ngộ Tràng Sinh thanh vân đắc lộ.

(Sao Khốc Hư ở chỗ Tý Ngọ là số trước nghèo sau giàu, trong hạn là trước trắc trở sau dễ.

(Mã gặp Tràng Sinh là như được nhẹ bước đường mây, hạn gặp là công danh toại nguyện).

17. Kiếp Sát phùng Thai tu phòng sản,

Mộ tinh ngộ Nhật thân phụ nan toàn.

(Kiếp Sát gặp sao Thai cần phải đề phòng tai nạn lúc đẻ

Sao Mộ gặp Thái Dương thì cha mẹ đau yếu hoặc qua đời).

18. Thiên Lộc nhi ngộ Thái Âm tại nhàn cung dị bào huynh đệ.

Phúc diệu nhi ngộ Cự Môn tại Mộ cung thê nhi đãng đãng

(Lộc Tồn mà gặp Thái Âm hãm Bào là có anh em dị bào.

(Thiên Đồng gặp Cự Môn ở Mộ cung an Thê, Tử thì muộn vợ muộn con hoặc phiêu đãng).

19. Mã ngộ Thiên Hình nhi phùng Thiên Khốc công hoàn phát võ.

Kình ngộ Đồng Âm nhi phùng Phượng Giải nhất thế uy danh.

(Mã gặp Thiên Hình là xấu, nhưng gặp thêm Thiên Khốc thì lại phát về võ nghiệp

Kình Dương vốn là khắc tinh của Thái Âm, nhưng Kình gặp Đồng Âm có thêm Phượng Các

Giải Thần thì uy danh cả một đời vẻ vang)

20. Đào Hồng cư Quan tảo tuế đắc quân hành chính.

Khúc Xương giáp Mệnh xuất ngoại đa cận quí nhân.

(Đào Hồng cư Quan cung có cách tốt thì công danh sớm được thành tựu.

Mệnh giáp Khúc Xương bước ra ngoài đường đời thường kề cận quý nhân).

21. Tham Vũ đồng hành hạnh phùng Mộ tinh tứ đại hiển vinh

Tướng Binh tọa chiếu lai triều Hình Ấn ái văn sung võ.

(Tham Vũ ở Mộ cung gặp thêm sao Mộ thì 4 đời được vinh hiển.

Được cách Tướng Ấn Binh Hình thì dẫu thích nghiệp văn cũng dễ theo ngành võ).

22. Thiên Phủ tối kỵ Không tinh nhi ngộ Thanh Long phản vi cát tượng

Tử Vi tu cần Tam hoá nhược phùng tứ sát phong bãi hà hoa.

(Thiên phủ rất sợ Không Vong nhưng gặp thêm Thanh Long thì phản chuyển thành tốt đẹp.

Tử Vi cần Khoa Quyền Lộc, nhưng gặp Kình Đà Linh Hỏa thì như hoa bị mưa gió vùi dập).

23. Tam Không bất kỵ chư sú vô hữu Chính tinh.

Tứ hướng giao phù cát diệu, tu phòng Tuần, Triệt.

(Có Tam Không cũng chẳng đáng sợ nếu như bản cung Vô Chính Diệu

Tứ chính có cát tinh giao chiếu thì mới e ngại có Tuần Triệt).

24. Thai tinh Mộ diệu lai triều đa học thiểu thành.

Nhật Nguyệt nhi chiếu Hư Không học nhất nhi thập.

(Có sao Thai, sao Mộ thủ Mệnh Thân thì học nhiều cũng ít được thành tài

Nhật Nguyệt chiếu bản cung VCD hoặc có thêm các sao Không thì học một biết mười).

25. Tam Kỳ giao hội mạc ngộ Kị Kình giáng lộ thanh vân.

Dần Thân Không Kiếp nhi ngộ Quí tinh thăng trầm vô độ.

(Khoa Quyền Lộc tụ hội thì chớ nên gặp Kị Hình vì dễ bị lỡ bước đường mây, bị giáng chức

Dần Thân có Không Kiếp mà gặp Quý tinh thì thăng trầm không ổn định, bạo phát bạo phá).

26. Tị Hợi Kiếp Không nhi phùng Quyền Lộc hoạnh phát tung hoành.

Tham Đào Giải Ách nhi ngộ Linh Riêu lãnh hoàn chi bệnh.

(Tại Tị Hợi có Không Kiếp gặp Quyền Lộc là dễ hoạnh phát mà tung hoành.

Cung Tật Ách có Tham Đào gặp Linh Riêu thì bị bệnh lãnh cảm).

27. Sát phùng Hình Hổ hãm tại Tử cung thai lệ chi ai.

Phá ngộ Kỵ Tang nhập cư Nô Bộc đa chiêu oán nộ.

(Sát tinh gặp Hình, Hổ ở Tử Tức thì buồn rầu mất con, hoặc hiếm muộn.

Phá Quân gặp Kị, Tang ở cung Nô thì thường bị kẻ dưới hờn trách oán thán).

28. Tuyệt phùng Hoả diệu tại Hợi cung, nhi ngộ Tham Hình uy danh vu thế.

Hồng ngộ Cơ Thư cư Dần địa, nhi phùng Lộc Ấn hoan cận cửu trùng.

(Cung Hợi gặp sao Tuyệt, Hoả mà có thêm Tham, Hình thì uy danh lừng lẫy.

Hồng Loan gặp Thiên Cơ, Tấu Thư ở Dần, có thêm Lộc Tồn Quốc Ấn là được gần gũi với

vua. Vào nữ mệnh thì thường được tuyển làm phi tần sủng ái).

29. Lương phùng Hao Sát tại Tỵ cung đao nghiệp hình thương.

Kỵ ngộ Khoa tinh cư Hợi Tý ngôn hành danh thuận.

– Mệnh ở Tỵ gặp sao kể trên khó tránh bất đắc kỳ tử.

(Thiên Lương hãm ở Tị gặp Hao Sát thì thường cô khắc và dễ bị hình thương

Khoa gặp Kỵ đồng cung cư Hợi Tý thì lời nói có trọng lượng, trên thuận dưới nghe).

30. Mệnh Quan nhi giáp Phượng Long thanh danh sủng ái.

Tài Phúc nhi phùng Hao Kiếp đơn ảnh cô bần.

(Mệnh, Quan mà giáp Long, Phượng thì có tiếng tăm, được sủng ái.

(Phúc Đức, Tài Bạch mà gặp Hao, Kiếp thì đơn thân độc ảnh, nghèo hèn).

31. Lộc Mã giao trì chúng nhân sủng ái.

Kiếp Không độc thủ thị kỷ phi nhân.

(Lộc Mã giao trì thì ai ai cung yêu mến.

(Kiếp, Không lại đơn thủ thì ai ai cũng ghét vì cứ cho là mình đúng còn người khác là sai).

32. Dần Thân hội Tham Liêm, ngộ Văn Xương nhập lao Quản Trọng.

Cự Đồng nhi phùng La Võng, ngộ Khoa tinh thoại thuyết Lịch Sinh.

(Có Tham hay Liêm ở Dần Thân gặp Văn Xương thì dễ như ông Quản Trọng bị vào ngục.126

Cự Đồng ở Thìn Tuất gặp Hoá Khoa là người ăn nói giỏi tựa như Lịch Sinh sang Tề thuyết

khách, nhưng phải thêm nhiều Quí tinh, nếu không yểu tử như Lịch Sinh).

33. Mệnh vô chính diệu hoan ngộ Tam Không, hựu Song Lộc phú quý khả kỳ.

(Mệnh không có Chính Tinh mà gặp Tam Không, lại thêm Song Lộc thì giàu sang vô kể).

34. Cự Cơ nhi ngộ Lộc Tồn ngữ bất chính ngôn.

Nhật, Nguyệt nhi phùng Hình, Hoả thân thể bạc hình

(Cự Cơ gặp Lộc Tồn là người ăn nói không thành thật.

Nhật Nguyệt mà gặp Hình, Hỏa tinh thì người gầy gò, yếu đuối bạc nhược).

35. Tử Phá tại Mộ cung bất trung bất hiếu.

Vũ Phá Tỵ Hợi đãng tử vô lương

(Tử Phá ở Mộ cung là người bất trung bất hiếu, người cải cách chính thể đại cục.

Vũ Phá ở Tị Hợi là người xảo trá, gian hùng.

36. Tý Ngọ Tướng Liêm nhi phùng Phụ Bật thái y đắc thế.

Cơ, Nguyệt Cấn Khôn, nhi ngộ Riêu, Xương thi tứ dâm tàng.

(Ở Tý Ngọ mà gặp Liêm Tướng Tả Hữu thì dễ thành thầy thuốc giỏi.

Cơ Âm ở Dần Thân gặp Xương Riêu thì ý văn lời thơ phong tình, dâm dật)

37. Vũ Tướng Dần Thân nhi ngộ Lộc Quyền phú gia Vương Khải

Phá Kình Mão Dậu nhi phùng Khoa Bật khởi nguy Hoàng Sào.

(Vũ Tướng ở Dần Thân gặp Lộc Quyền thì giầu sang như Vương Khải

Phá Kình ở Mão Dậu gặp Khoa, Hữu Bật thì giống như Hoàng Sao khởi loạn).

38. Cự Môn Tỵ Hợi Kỵ ngộ Lộc Tồn nhi phùng Quyền Lộc kiếm sạ Đẩu Ngưu.

Đế toạ Ly cung, Kỵ phùng Hao, Sát hạnh ngộ Khôi Khoa, hữu tài phụ chính.

(Cự Môn ở Tị Hợi có ngại gặp Lộc Tồn, nếu mà gặp thêm Quyền Lộc thì chuyên bốc phét

như kẻ đòi dùng kiếm mà bắt sao Ngưu sao Đẩu.

Tử Vi cư Ngọ ngại gặp Hao Sát tinh, nhưng mừng gặp Khôi, Khoa vì sẽ có tài tế thế kinh

bang tế thế, giúp vua phụ chính).

39. Cự Cơ chính hướng hạnh ngộ Song Hao uy quyền chính thế.

Tham Tý thuỷ cung giáp biên Tứ sát bần khổ chung thân.

(Cự Cơ ở Mão Dậu mà chính ngay hướng đó lại có Song Hao thì uy quyền giàu có

Tham cư Tý, Hợi lại giáp Tứ Sát tinh thì nghèo khổ suốt cả đời).

40. Âm Dương lạc hãm tu cần Không diệu tối kỵ Sát tinh.

Nhật Nguyệt tịnh minh tối kỵ Tam Không, tu cần Khoa, Lộc

(Âm Dương lạc hãm cần Không tinh để sáng ra, ngại gặp Sát tinh vì rất xấu.

Âm Dương tịnh minh thì e ngại Không tinh án ngữ vì làm giảm sáng của nó, rất cần có Khoa,

Lộc để tăng thêm công danh bổng lộc).

41. Lã Hậu lộng quyền phùng Lưỡng Lộc.

Dương Phi hảo sắc thị Khúc Xương

(Mệnh gặp Lưỡng Lộc thời lộng quyền hành như bà Lã Hậu.

Mệnh gặp Khúc Xương thời có sắc đẹp như là Dương Quý Phi).

42. Tả, Hữu tại Phu cung, vô mối tự giá

Phủ Tướng cư Thê vị, phi giá bất thành

(Cung Phu Thê gặp Tả Hữu, lấy vợ lấy chống không có mai mối gì sất.

Cung Phu Thê gặp Phủ Tướng, không có mai mối thì còn lâu mới thành hôn được).

43. Hạn phùng Tử Phủ Vũ Tướng hạnh đắc Hồng Quyền, Khương Công hỷ ngộ Văn Vương.

Hạn ngộ Cơ Nguyệt Đồng Lương kiêm hữu Sát tinh, Hiến Đế ưu phòng Đổng Thị.

(Hạn gặp Tử Phủ Vũ Tướng thêm Hồng Quyền, mừng như Khương Tử Nha gặp Văn Vương.

Hạn gặp Cơ Nguyệt Đồng Lương có kèm Sát tinh thì khốn khổ như Hiến Đế gặp Đổng Trác).

44. Mệnh đắc Tham Liêm Sát Phá tu cần Tử Phủ Vũ Tướng lưu niên.

Mệnh Cơ Nguyệt Đồng Lương tối kỵ Sát Phá Tham Liêm chi hạn (gặp Hoá Khoa khả giải)

(Mệnh đắc cách SPLT thì cần gặp hạn lưu niên có TPVT mới phát được.

Mệnh cách CNĐL thì rất kị gặp hạn SPLT thì không chịu được xung sát (có Hóa Khoa thì

giải được).

45. Nữ Tướng tinh hùng huỷ hư trừng.

Nam Thiên Phủ giảo long vãng dực.

(Đàn bà Thiên Tướng thủ Mệnh, hung tợn như gấu dữ.128

Đàn ông Thiên Phủ thủ Mệnh thì như con thuồng luồng qua vực (tính nết suy nghĩ cẩn thận).

46. Sát Phá Tham tại nữ Mệnh, nhi ngộ Văn Xương ư Tân, Đinh tuế xướng phụ chi nhân.

Tử Phủ Vũ Tướng Phu cung gia hợp Riêu Đào ư Giáp, Mậu nhân giang hồ chi nữ.

(Sát Phá Tham nữ Mệnh tuổi Tân Đinh gặp Văn Xương là số ca xướng,

Tử Phủ Vũ Tướng ở Phu cung, có thêm Riêu Đào thì tuổi Giáp Mậu là số gái giang hồ).

47. Cự Đồng nhập miếu tại Mệnh viên mẫn tiệp đa năng.

Phủ Vi lạc hãm ư Thương Sứ, trở thành vạn sự.

(Cự Đồng ở Mệnh đắc địa, có thông minh đa tài.

Tử Phủ lạc hãm vào Nô cung thì vạn sự đều trắc trở).

48. Thiên Phủ kị ngộ Không tinh, lại nhập Tài cung tán hao vô độ.

Tử Vi mạc phùng Địa Kiếp, Hồng Đào nhập Mệnh giảm thọ chi niên.

(Thiên Phủ vốn ngại Không tinh, nếu Phủ đóng Tài cung lại gặp Không tinh thì hao tán vô kể.

Tử Vi ngại gặp Địa Kiếp, nếu gặp mà lại có thêm cả Đào Hồng thì giảm thọ).

49. Đế Vượng Tràng Sinh tại Mệnh viên kiêm phùng Tử Phủ quảng đại chi nhân.

Thiên Tướng Tử Vi Thân phùng Phá kiêm ngộ Vượng Tuần đa mưu yếu trá.

(Tử Phủ cư Mệnh ở đất Sinh, Vượng thì là người chính nhân quân tử, giao du rộng rãi.

Tử Tướng, Phá Quân đóng cung an Thân, gặp thêm Vượng Tuần là người mưu mẹo dối trá).

50. Tật cung hạnh phùng Phá Sát nhi ngộ Song Hao Mộc Kỵ sang độc ung thư.

Giải Sứ mạc ngộ Cự Đồng kiêm phùng Tang Hổ Đà Riêu vô sinh nan dưỡng.

(Tật Ách có Sát Phá, mà gặp thêm Hao Mộc Kị là hay bị ung nhọt, mổ xẻ.

Cung Tật Ách gặp Cự Đồng cùng với Tang Hổ Riêu Đà thì vô sinh, có sinh cũng khó nuôi).

51. Quang Vũ nhất thế uy danh do ư Đồng Nguyệt Giải Kình.

Lý Quảng sức dịch vạn chúng thị hữu Kình Dương Lực Sỹ.

(Quang Vũ được một đời uy danh là do Đồng Âm gặp Giải Kình

Lý Quảng có sức mạnh vạn người là do Kình Dương gặp Lực Sĩ).

52. Tràng Sinh tại Hợi, tuyệt sứ phùng sinh, nhi phùng Thiên Mã, lộ đồ bôn tẩu.

Thiên Mã tại Tị thị ư chiến mã, hạnh ngộ Tướng Khoa, loạn thế xuất đầu.

(Tràng Sinh tại Hợi cung, vào thế tuyệt xứ phùng sinh, mà gặp Thiên Mã thì bôn tẩu.

Thiên Mã ở Hợi là Chiến Mã, nếu được Tướng, Khoa thì trong loạn thế sẽ thành công).

53. Sát Phá Tham tại Phối cung, đắc Quyền Lộc Khúc Xương, mệnh phụ chi nhân, hiềm Quí

tuế ưu phùng Cô Quả, quả phụ chi nhân.

Tử Phủ Vũ Tướng Phu vị, kiêm Tam kỳ gia hội, lược thao chi nữ, kị Tân kỷ ưu ngộ Kình Đà

chung thân trái quả.

(Sát Phá Tham đóng cung Phối, đắc Quyền Lộc Xương Khúc là số nữ được làm mệnh phụ

phu nhân, nếu như tuổi Quý lại gặp cả Cô Quả thì sẽ sớm thành quả phụ, chồng chết.

Tử Phủ Vũ Tướng hội cung Phu, được Khoa Quyền Lộc thì người nữ đảm đang thao lược,

nhưng tuổi Tân mà gặp thêm Kình Đà thì gặp nhiều ngang trái).

54. Chu Mãi Thần tiền bần hậu phú do hữu Khốc Hư chính hướng.

Trương Tử Phòng thao lược đa mưu do phùng Tử Phủ, Kị, Quyền

(Chu Mãi Thần nghèo trước giàu sau, vì có Khốc Hư ở Tý, Ngọ.

Trương Lương nhiều mưu kế tài giỏi vì Mệnh có Tử Phủ, Kị, Quyền).

55. Tham Đào nhàn cung, nữ Mệnh độc phụ chi nhân tâm, ngộ Triệt, Tuần tâm tình thư thái.

Riêu Sát cư Hoả địa, nữ nhân ba đào xuất hải, phùng Quyền Lộc tham bác chi nhân.

(Đàn bà Tham Đào ở chỗ hãm là người hiểm độc, nhưng gặp Triệt Tuần ôn hoà thanh nhã.

Riêu Sát ở Tị, Ngọ nữ Mệnh thường gặp sóng gió phong trần chìm nổi, nhưng gặp Quyền Lộc

thì sẽ không vương luỵ).

56. Cự Đồng nhập mộ nhi hợp Kỵ Kình hạn phong thuỷ lộ.

Tham Sát Ngọ Dần kiêm ngộ Hổ Tang lôi thú nan đề.

(Cự Đồng ở Mộ cung gặp thêm Kị Kình thì đề phòng sông nước (tuổi Tân, Đinh vô ngại)

Tham Sát ở Ngọ Dần, thêm Tang Hổ, Mệnh hạn gặp, khó mà đề phòng sấm sét và thú dữ).

57. Tràng Sinh Đế Vượng tại Tử cung, Lộc Quyền chiếu củng đa sinh quí tử.

Kiếp Kình Tang Hổ cư nhập Tử, ám Kỵ lai xâm hữu tử tật nguyền.

(Tử Tức cung đóng nơi Sinh, Vượng gặp Quyền Lộc củng chiếu là sinh được quý tử.

Tử Tức cung có Kiếp Kình Tang Hổ, thêm Kị Ám xâm phạm thì sinh con có đứa tàn tật).

58. Triệt ngộ Lộc Tồn cư Huynh Đệ, nam trưởng bôn ba ngoại sứ.

Khốc phùng Tang Hoả tại Phu cung, phu quân lưỡng mục bất minh.

(Cung Huynh đệ có các Lộc gặp Triệt, người anh cả phải bôn ba lưu lạc.

Tang Hỏa ở cung Phu gặp Khốc, thì chồng bị kém mắt, hoặc tàn tật.

59. Lộc Tồn nhập miếu tại Hợi cung, chung thân phú túc,

Hoá Lộc đắc địa cư Dần Mão cố thủ tham tài.

(Sao Lộc Tồn ở Hợi an Mệnh thì suốt đời no ấm.

Sao Hoá Lộc ở Dần Mão an Mệnh thì giầu có, giữ của bền).

60. Phá cư Mộ cương quả chi nhân, phùng thời loạn thế, nhi phùng Hình, Lộc chấn động uy

danh.

Dương tại Thuỷ, nhật trầm thuỷ để, loạn thế phùng quân, mạc ngộ sát tinh tu phòng đao

nghiệp.

(Phá ở Mộ cung an Mệnh là cương cường quả quyết, gặp cơ hội trong lúc loạn lạc mà lại có

thêm Hình, Lộc thì thành công vang dội uy danh.

Thái Dương cư Hợi an Mệnh, như mặt trời chìm đáy nước, lúc loạn thế gặp minh quân, nhưng

nếu ngộ Sát tinh nên đề phòng ám sát, hình thương).

61. Nam nhân Tang Hổ hữu tài uyên bác.

Nữ mệnh Hổ Riêu đa sự quả ưu

– Con trai gặp sao kể trên có tài.

– Trái lại con gái gặp, nhiều chuyện buòn dầu (muộn chồng)

62. Thanh Long Thìn thổ, Đinh Kỷ âm nam, gia hợp Kị kinh công danh toại mãn

XươngKhúc Sửu Mùi, Giáp Nhâm dương nữ, kiêm phùng Hồng Lộc hiền phụ chi nhân.

(Thanh Long ở Thìn, nam tuổi Đinh Kỷ gặp thêm Hoá Kỵ công danh lên như diều.

Xương Khúc ở Sửu Mùi, nữ tuổi Giáp Nhâm gặp thêm Hồng Lộc là người đức hạnh.

63. Thiên Không Hoá Kỵ tối kỵ Quan cung, nhi phùng Âm Dương phản bối, công danh vãn

tuế tất thành.

Linh Hoả Hình Tang tối hiềm Tử Tức, hạnh ngộ Nhật Nguyệt tịnh minh, nam tử lão thành tất

hữu.

(Cung Quan tối kỵ sao Thiên Không và Hóa Kỵ, nhưng gặp Âm Dương phản bối thì về già lại

được thành đạt.131

Cung Tử Tức sợ gặp Linh Hỏa Hình Tang, nhưng được Nhật Nguyệt sáng đẹp thì về già cũng

sẽ có con cái).

64. Tử Phủ Vũ Tướng, Tả Hữu Phượng Long, kiêm hợp Lộc Ấn Khoa Quyền khánh hội quân

thần chi cách, gia Kiếp Kình loạn thế nan thành đại sự.

Sát Phá Liêm Tham tam kỳ gia hội lai triều Hồng Hình Tả Hữu uy danh nhất thế chi nhân, kỵ

Không Triệt chung thân tác sự nan thành.

(Mệnh gặp các sao kể trên nhưng gia thêm Kiếp, Kình thì ở trong thời loạn sẽ khó thành công.

Mệnh gặp các sao kể trên nhưng sợ gặp Không tinh và Triệt vì e cả đời khó thành sự nghiệp.

65. Chu Thái Hậu hiếu hạnh sắc tài, do hữu Tử Phủ Khoa Quyền Hình Sát

Tống Nguyên Phi dung nghi đức lượng do hữu Đào Hồng Cơ Cự Hao Quyền.

(Chu Thái Hậu hiếu hạnh, tài sắc ven toàn là có Tử Phủ Khoa Quyền Hình Sát.

Tống Nguyên Phi vừa đẹp nết đẹp người là do Đào Hồng Cự Cơ Hao Quyền).

65. Lộc phùng Lương miếu, bão tư tài, ích dữ tha nhân.

Hao ngộ Tham Lang tài sinh dâm tình ư tỉnh để.

(Lộc gặp Thiên Lương miếu là người đem của mình mang cho làm từ thiện.

Hao gặp Tham Lang, người thích tiền, tham dục, ham muốn thâm sâu tận dáy giếng).

66. Song Hao Tỵ Hợi nhi ngộ Sát Hình Giáp Canh dương nữ thụ cách yểu bần.

Lưỡng Lộc Ngọ Dần nhi phùng Tử, Vũ Đinh Kỷ âm nam phú đa danh thọ.

(Song Hao ở Tỵ, Hợi gặp Hình Sát thì người nữ tuổi Giáp, Canh sẽ vừa nghèo vừa yểu.

Song Lộc ở Ngọ Dần mà gặp Tử, Vũ thì người nam tuổi Đinh Kỷ được giàu có và thọ).

67. Thiên Hình Hoá Kỵ nhi ngộ Bệnh Phù, Hao, Sát tại Giải cung hữu tật phong sang.

Nhật Nguyệt vô minh nhi phùng Riêu, Kỵ, Kiếp, Kình ư Mệnh, Giải tật nguyền lương mục.

(Hình Kị mà gặp Bệnh Phù, Hao, Sát tại Tật cung thì dễ bị phong hủi, ghẻ lở.

Nhật Nguyệt mà lạc hãm, lại gặp Riêu Kị Kiếp Kình ở Mệnh, Tật thì mắt kém hoặc mù).

68. Hoá Kỵ Tý cung Khoa Lương phụ chiếu Khổng Tử đắc quân dân sủng ái.

Tướng Liêm tại Ngọ Khoa Hình Quyền củng Hàn Tín đạt cao võ thượng chi công.

(Hóa Kị ở Tý cung, gặp Khoa Lương hợp chiếu thì tựa như cảnh Khổng Tử được vua yêu

chuộng, dân mến.132

Liêm Tướng ở Ngọ cung, gặp Khoa Hình Quyền chầu về thì tựa như cảnh Hàn Tín thụ phong

làm tước vương tướng).

69. Hạn phùng La Võng, Nhật Nguyệt giao huy, Kiếp Không Dương Nhận, Lưu Bang cam

nhập Bao Trung.

Vận hội Cơ Lương, Quyền Xương Tam hoá, Phụ Bật Song Hao, Hán Đế nhập Tần phá Sở.

(Hạn lâm vào Thìn, Tuất có Nhật Nguyệt giao huy nhưng bị Kiếp Không Kình Dương xâm

phá nên Lưu Bang bị Hạng Vũ ép vào đất Bao Trung (rồng vào ao tù)

Vận có Cơ Lương, Quyền Xương Tam Hóa, Phụ Bật Song Hao, thì như cảnh Lưu Bang vào

đất Tần, đuổi được Hạng Vũ, thống nhất thiên hạ (rồng ra biển)).

70. Mệnh vô chính diệu hạn ngộ Trúc La, Đào Hồng Suy Tuyệt, Khổng Minh nan cầu táng thọ

Mệnh đắc Tướng Liêm hạn phùng La Võng, Đà La, Tham Linh, Hàn Tín thọ tử đao hình.

(Hạn gặp Sát Phá Tham (Trúc la) thêm Đào Hồng Suy Tuyệt thì chẳng khác gì Gia Cát Lượng

không cưỡng được cái chết với trời.

Mệnh cư Ngọ đắc Tướng Liêm, đến hạn Võng La hội Tham Linh, Đà La thì như cảnh Hàn

Tín bị nạn xử trảm mất mạng).

71. Nhan Hồi yểu thọ do hữu Đào Hồng Không Kiếp Đà Linh thủ Mệnh.

Đạo Trích thọ tang do ư Nhật Nguyệt Cơ Lương miếu nhập Mệnh Thân

(Đào Hồng Không Kiếp Đà Linh ở Mệnh, ông Nhan Hồi chết yểu lúc ngoài ba mươi.

Nhật Nguyệt, Cơ Lương miếu ở Mệnh Thân, thì thọ hơn bảy chục tuổi như Đạo Trích).

72. Nhật Nguyệt cư Mộ cung mục thống triền miên

Phụ Giải Hổ Tang nhi phùng Sát Dục hữu tự thốn thừa.

(Âm Dương ở Mộ cung, Mệnh tọa có thêm Sát tinh hay đau mắt.

(Cung Phụ Mẫu, Tật Ách, chiếu vào Tử Tức gặp Tang, Hổ, Mộc – dục, Sát tinh thì đẻ con thiếu

tháng, hoặc thừa ngón chân ngón tay).

73. Thai phùng Sát, Dục tu phòng phụ sản.

Kiếp Cơ ngộ Hoả tất ngộ hoả tai.

(Thai mà gặp Mộc Dục, Sát tinh thì đề phòng sản nạn

Kiếp Cơ mà gặp Hỏa tinh thì dễ gặp họa lửa cháy, dầu sôi).

74. Linh phùng Sứ Mã nhi ngộ Dương Đà hữu tật tứ chi.

Khốc Khách Kiếp Phù mạc ngộ Cự Dương chung thân đa lệ.

(Cung Tật mà có Linh tinh, Thiên Mã hội Kình Đà thì chân tay có tật.

Tật Ách mà có Khốc Khách, Kiếp, Phù, gặp Cự Dương thì đau mắt, toét mắt, bệnh tật âu sầu).

75. Hạng Vũ anh hùng ngộ Địa Không nhi táng quốc.

Thạch Sùng cự phú ngộ Địa Kiếp nhi vong gia

(Hạn gặp Địa Không, tựa như Hạng Vũ lúc bị tan sự nghiệp.

(Hạn gặp Địa Kiếp, tựa như Thạch Sùng lúc tan nhà nát cửa).

76. Mệnh lý Không vong, Kiếp thủ Thân, trung niên tất thị tác cơ bần.

Mệnh phùng Lộc Cự Không Hao mãn kiếp toàn phùng phương thiểu khiếm.

(Mệnh Thân gặp có Không Kiếp giầu cũng không bền, trung niên phá tán, hoặc ăn ở bần tiện.

Mệnh Thân gặp Cự Lộc Không Hao thì suốt đời chỉ phong lưu hoặc thiếu, chứ không giàu).

77. Phàm toán lai mệnh thế, tu soát thọ bần chi cách.

Phàm chiêm vận hạn hành, tu phòng lúc sát lai xâm.

(Toán số cần phải xét kỹ cái thế của Mệnh xem giầu nghèo, thọ yểu thế nào.

Xem vận hạn cần phải phòng lúc có các Sát tinh xâm phạm mà đoán cho cẩn thận).

(Tử vi đẩu số ca phú tập thành – Quách Ngọc Bội)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button