Tử vi

Hoạt động của Hỏa Linh Cô Quả Kiếp Sát

+ Hỏa Linh là sao an theo địa chi Năm và chi Giờ, có sách an Hỏa Linh chỉ theo chi Năm mà không theo Giờ. nhưng đa phần các học giả VN cho là an theo Năm và Giờ mới đúng. Hỏa Linh là bộ sao Hỏa, thuộc hỏa vượng mãnh liệt, đóng vào Mệnh mà hãm địa không có cứu giải chủ về bị tàn tật yểu tử, chủ yếu do tính hỏa mãnh liệt của nó gây ra. Hỏa Linh thì gây ra họa yểu tử, tàn tật, Kình Đà gây ra họa tai nạn nguy hiểm, Không Kiếp làm cho người thất bại và mọi thứ như quay cuồng. Nếu Hỏa Linh đắc địa lại hợp với người tuổi Dần–> Ngọ thì hợp chủ về cuộc đời giàu sang, phú quý. Đó là Sát tinh hóa cát khí, cho nên Hung tinh chưa hẳn đã hung mà cát tinh chưa hẳn đã cát. Hỏa Tinh tính tình cương mãnh, ưa mạo hiểm, gan lì, đắc địa thì như anh hùng, có lòng quả cảm, dám lăn xả, tính tình cương trực thẳng thắn. đó là những điều làm nên thành công của người Hỏa Linh. Hỏa Linh là một cặp Âm Dương được phân ra theo câu “Hỏa minh Linh ám”, có khác nào Dương Hỏa và Âm Hỏa, Hỏa tinh là Dương hỏa thì mãnh liệt, hiện hữu, đến nhanh, chỉ có tiến mà không có thoái như Lửa lò nung. còn Linh tinh thì chậm hơn nhưng từ từ ngấm ngấm nhưng lâu dài như ngọn nến cháy vậy. về tính cách thì Hỏa Linh cương mãnh, Linh tinh thì biết tiến thoái hơn.

+ Cô Thần, Quả tú, là bộ sao chủ về Cô độc, cái sự cô độc ở đây thể hiện ở nguồn gốc của chúng. Đàn bà mất chồng gọi là Cô, trẻ em mất bố gọi là Quả. cho nên Nữ mệnh ngại gặp Cô Thần ở mệnh chủ về hình khắc, chia ly chồng. cũng rất ngại Cô Thần đóng cung Phu. Quả tú kỵ ở Phụ mẫu chủ về bố mẹ khó toàn. đối với Nam mệnh thì Cô Quả không kỵ lắm, nhưng vẫn bị ảnh hưởng nhiều ở mặt nào đó như trong đời sông hay công việc có ít người giúp. thường có tính tình thâm trầm, khó ai hiểu, sống nội tâm. Cô Quả ngại đụng độ cùng Vũ khúc, làm cho sự cô độc tăng thêm, nhất là Cô Thần đi chung với Vũ khúc thì nhất định nữ mệnh dễ có sự chia lý, thiếu vắng tình cảm, gia cách xấu có thể khóc chồng. Tuy nhiên thì Cô Quả mà đi chung Tả Hữu cùng với cách tốt thì lại biến ra người có khả năng kiên định, quyết định tốt, tự lập, tự cường, rất cần cho một người thành công. bộ Cô Quả thường nằm trong tam hợp Thiên không kéo theo Kiếp sát nên góp phần chung vào cái hạn Thiên Không.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Bạn đang xem: Hoạt động của Hỏa Linh Cô Quả Kiếp Sát

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hoạt động của Hỏa Linh Cô Quả Kiếp Sát

+ Hỏa Linh là sao an theo địa chi Năm và chi Giờ, có sách an Hỏa Linh chỉ theo chi Năm mà không theo Giờ. nhưng đa phần các học giả VN cho là an theo Năm và Giờ mới đúng. Hỏa Linh là bộ sao Hỏa, thuộc hỏa vượng mãnh liệt, đóng vào Mệnh mà hãm địa không có cứu giải chủ về bị tàn tật yểu tử, chủ yếu do tính hỏa mãnh liệt của nó gây ra. Hỏa Linh thì gây ra họa yểu tử, tàn tật, Kình Đà gây ra họa tai nạn nguy hiểm, Không Kiếp làm cho người thất bại và mọi thứ như quay cuồng. Nếu Hỏa Linh đắc địa lại hợp với người tuổi Dần–> Ngọ thì hợp chủ về cuộc đời giàu sang, phú quý. Đó là Sát tinh hóa cát khí, cho nên Hung tinh chưa hẳn đã hung mà cát tinh chưa hẳn đã cát. Hỏa Tinh tính tình cương mãnh, ưa mạo hiểm, gan lì, đắc địa thì như anh hùng, có lòng quả cảm, dám lăn xả, tính tình cương trực thẳng thắn. đó là những điều làm nên thành công của người Hỏa Linh. Hỏa Linh là một cặp Âm Dương được phân ra theo câu “Hỏa minh Linh ám”, có khác nào Dương Hỏa và Âm Hỏa, Hỏa tinh là Dương hỏa thì mãnh liệt, hiện hữu, đến nhanh, chỉ có tiến mà không có thoái như Lửa lò nung. còn Linh tinh thì chậm hơn nhưng từ từ ngấm ngấm nhưng lâu dài như ngọn nến cháy vậy. về tính cách thì Hỏa Linh cương mãnh, Linh tinh thì biết tiến thoái hơn.

+ Cô Thần, Quả tú, là bộ sao chủ về Cô độc, cái sự cô độc ở đây thể hiện ở nguồn gốc của chúng. Đàn bà mất chồng gọi là Cô, trẻ em mất bố gọi là Quả. cho nên Nữ mệnh ngại gặp Cô Thần ở mệnh chủ về hình khắc, chia ly chồng. cũng rất ngại Cô Thần đóng cung Phu. Quả tú kỵ ở Phụ mẫu chủ về bố mẹ khó toàn. đối với Nam mệnh thì Cô Quả không kỵ lắm, nhưng vẫn bị ảnh hưởng nhiều ở mặt nào đó như trong đời sông hay công việc có ít người giúp. thường có tính tình thâm trầm, khó ai hiểu, sống nội tâm. Cô Quả ngại đụng độ cùng Vũ khúc, làm cho sự cô độc tăng thêm, nhất là Cô Thần đi chung với Vũ khúc thì nhất định nữ mệnh dễ có sự chia lý, thiếu vắng tình cảm, gia cách xấu có thể khóc chồng. Tuy nhiên thì Cô Quả mà đi chung Tả Hữu cùng với cách tốt thì lại biến ra người có khả năng kiên định, quyết định tốt, tự lập, tự cường, rất cần cho một người thành công. bộ Cô Quả thường nằm trong tam hợp Thiên không kéo theo Kiếp sát nên góp phần chung vào cái hạn Thiên Không.

(Dẫn theo trang kimca.net)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button