Tử vi

Học giả yếu thông quá hư cùng biến

Người học Tử Vi do đó cần hiểu lẽ “quá hư cùng biến” của dịch.

Quá Hư: Cái tốt quá độ trở thành hư hỏng .

Cùng Biến: Đang rất tốt nếu biến xấu thành rất xấu, đang rất xấu nếu biến tốt thành rất tốt.

Bạn đang xem: Học giả yếu thông quá hư cùng biến

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Học giả yếu thông quá hư cùng biến

Người học Tử Vi do đó cần hiểu lẽ “quá hư cùng biến” của dịch.

Quá Hư: Cái tốt quá độ trở thành hư hỏng .

Cùng Biến: Đang rất tốt nếu biến xấu thành rất xấu, đang rất xấu nếu biến tốt thành rất tốt.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button