Tử vi

Hồi quy lộc và Nghịch thủy kị

【飞星漫谈 三十四】「飞星格局」回归禄和逆水忌

三十四【射出禄逢生年禄回归禄 射出忌逢生年忌逆水忌】禄禄相碰呈凶 忌忌互衡反吉千万不要把这个「回归禄」和【飞星漫谈 二十一】中的「禄回归」混为一谈。名字看起来很相似,但现象几乎完全相反呢。

「逆水忌」其实就是本宫「飞忌」到对宫,而遇上对宫坐生年忌。

Bạn đang xem: Hồi quy lộc và Nghịch thủy kị

例如命宫坐甲干,对宫有太阳坐迁移宫,这就叫做命宫「飞忌」到对宫,又名「射出忌」。在这个时候,如果迁移宫刚好坐生年忌,例如命主刚好在甲年出生,那就符合「逆水忌」的条件了。

一般而言「射出忌」是对「发射宫」有害的。但如果「逆水忌」的条件能成立,那就反而是发射宫得益。

如果「逆水忌」出现在「命宫」、「官禄宫」或「财帛宫」时,飞星派称之为「忌冲浪花」;意谓运势有如平静的海面突然激起万尺巨浪,出现突发的现象。大利建基立业、开设厂房等。

跟「逆水忌」相对的叫做「回归禄」,就是本宫飞禄到对宫,而遇对宫坐守生年禄的情况。一般而言,「命、官、财」三方的对宫「迁、夫、福」有生年禄坐守是好事,因为生禄照命宫三方是大吉之象。但如果不幸出现「回归禄」,就代表钱虽然赚得轻松,但花得更痛快。最终可能一无所有,不是一个很好的现象。

很多人对「化忌而不忌」的「逆水忌」很有心得。但很奇怪,偏偏很少人谈论到跟「逆水忌」相对的「回归禄」。可能因为「飞禄」实在很难理解,皆因其吉凶往往会受给同宫的飞忌所左右。

[Phi tinh mạn đàm 34]”Phi tinh cách cục” – Hồi quy lộc và Nghịch thủy kị

34. [Lộc phát xuất ra phùng Hóa lộc năm sinh – hồi quy lộc. Kị phát xuất phùng hóa kỵ năm sinh Nghịch thủy kị] – Lộc lộc gặp nhau hiện lên hung, kỵ kỵ tương hỗ ngược lại thành cát

Ngàn vạn lần không được lấy “hồi quy lộc” và” lộc hồi quy” trong “phi tinh mạn đàm 21 đem nhập làm một. Tên của chúng thoạt nhìn rất giống nhau, nhưng hiện tượng thì lại thường là hoàn toàn trái ngược.

“Nghịch thủy kỵ” chính là Bản cung “Phi kỵ” đến đối cung, mà đối cung ấy lại có kỵ năm sinh.

Ví dụ như cung Mệnh có can Giáp, đối cung là cung Thiên di có Thái Dương tọa thủ, đây gọi là cung Mệnh “Phi kỵ” đến đối cung, hay còn gọi là “xạ xuất kỵ”. Lúc này, nếu như cung Di mà có sẵn kị năm sinh, Ví dụ như: Người này vô tình cũng sinh năm Giáp, vậy thì đủ điều kiện điều kiện “Nghịch thủy kỵ”.

Thông thường mà nói “xạ xuất kỵ” gây hại đối với” cung phát xạ”. Nhưng nếu như có thêm điều kiện “Nghịch thủy kỵ”, thì ngược lại, cung phát xạ lại được lợi.

Nếu “Nghịch thủy kỵ” xuất hiện ở “Mệnh”, “Quan lộc” hoặc “Tài bạch”, phi tinh phái gọi là “Kỵ xung lãng hoa”; ý muốn nói, vận thế đang bình lặng như mặt biển, bỗng gặp cơn sóng lớn cao vạn trượng, tức là xuất hiện 1 hiện tượng cực kỳ bất ngờ. Xây dựng cơ đồ lập nghiệp, mở xưởng… được đắc lợi.

Đối lập với “Nghịch thủy kỵ” là “Hồi quy lộc”, nghĩa là bản cung Phi lộc đến đối cung, mà lại gặp Lộc năm sinh tọa thủ ở đối cung. Thông thường,tam phương “Mệnh, quan, tài” là đối cung của “Di, phu, phúc” có có lộc năm sinh là tốt, bởi Lộc năm sinh chiếu tam phương cung mệnh là tượng tốt lành. Nhưng nếu chẳng may xuất hiện “hồi quy lộc”,thì đại biểu: tiền mặc dù kiếm được ung dung, nhưng tiêu xài lại rất tốn kém. Cuối cùng có thể là hai bàn tay trắng, không phải một hiện tượng tốt.

Rất nhiều người tâm đắc với “Hóa kỵ mà không kỵ” của “Nghịch thủy kỵ”. Nhưng kỳ lạ là có rất ít người đàm luận đến sự đối lập của “Nghịch thủy kỵ” với “Hồi quy lộc”. Khả năng bởi vi “Phi lộc” rất khó lý giải, vì cát hung của cung thường thường sẽ bị “Phi kỵ” của cung chi phối.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hồi quy lộc và Nghịch thủy kị

【飞星漫谈 三十四】「飞星格局」回归禄和逆水忌

三十四【射出禄逢生年禄回归禄 射出忌逢生年忌逆水忌】禄禄相碰呈凶 忌忌互衡反吉千万不要把这个「回归禄」和【飞星漫谈 二十一】中的「禄回归」混为一谈。名字看起来很相似,但现象几乎完全相反呢。

「逆水忌」其实就是本宫「飞忌」到对宫,而遇上对宫坐生年忌。

例如命宫坐甲干,对宫有太阳坐迁移宫,这就叫做命宫「飞忌」到对宫,又名「射出忌」。在这个时候,如果迁移宫刚好坐生年忌,例如命主刚好在甲年出生,那就符合「逆水忌」的条件了。

一般而言「射出忌」是对「发射宫」有害的。但如果「逆水忌」的条件能成立,那就反而是发射宫得益。

如果「逆水忌」出现在「命宫」、「官禄宫」或「财帛宫」时,飞星派称之为「忌冲浪花」;意谓运势有如平静的海面突然激起万尺巨浪,出现突发的现象。大利建基立业、开设厂房等。

跟「逆水忌」相对的叫做「回归禄」,就是本宫飞禄到对宫,而遇对宫坐守生年禄的情况。一般而言,「命、官、财」三方的对宫「迁、夫、福」有生年禄坐守是好事,因为生禄照命宫三方是大吉之象。但如果不幸出现「回归禄」,就代表钱虽然赚得轻松,但花得更痛快。最终可能一无所有,不是一个很好的现象。

很多人对「化忌而不忌」的「逆水忌」很有心得。但很奇怪,偏偏很少人谈论到跟「逆水忌」相对的「回归禄」。可能因为「飞禄」实在很难理解,皆因其吉凶往往会受给同宫的飞忌所左右。

[Phi tinh mạn đàm 34]”Phi tinh cách cục” – Hồi quy lộc và Nghịch thủy kị

34. [Lộc phát xuất ra phùng Hóa lộc năm sinh – hồi quy lộc. Kị phát xuất phùng hóa kỵ năm sinh Nghịch thủy kị] – Lộc lộc gặp nhau hiện lên hung, kỵ kỵ tương hỗ ngược lại thành cát

Ngàn vạn lần không được lấy “hồi quy lộc” và” lộc hồi quy” trong “phi tinh mạn đàm 21 đem nhập làm một. Tên của chúng thoạt nhìn rất giống nhau, nhưng hiện tượng thì lại thường là hoàn toàn trái ngược.

“Nghịch thủy kỵ” chính là Bản cung “Phi kỵ” đến đối cung, mà đối cung ấy lại có kỵ năm sinh.

Ví dụ như cung Mệnh có can Giáp, đối cung là cung Thiên di có Thái Dương tọa thủ, đây gọi là cung Mệnh “Phi kỵ” đến đối cung, hay còn gọi là “xạ xuất kỵ”. Lúc này, nếu như cung Di mà có sẵn kị năm sinh, Ví dụ như: Người này vô tình cũng sinh năm Giáp, vậy thì đủ điều kiện điều kiện “Nghịch thủy kỵ”.

Thông thường mà nói “xạ xuất kỵ” gây hại đối với” cung phát xạ”. Nhưng nếu như có thêm điều kiện “Nghịch thủy kỵ”, thì ngược lại, cung phát xạ lại được lợi.

Nếu “Nghịch thủy kỵ” xuất hiện ở “Mệnh”, “Quan lộc” hoặc “Tài bạch”, phi tinh phái gọi là “Kỵ xung lãng hoa”; ý muốn nói, vận thế đang bình lặng như mặt biển, bỗng gặp cơn sóng lớn cao vạn trượng, tức là xuất hiện 1 hiện tượng cực kỳ bất ngờ. Xây dựng cơ đồ lập nghiệp, mở xưởng… được đắc lợi.

Đối lập với “Nghịch thủy kỵ” là “Hồi quy lộc”, nghĩa là bản cung Phi lộc đến đối cung, mà lại gặp Lộc năm sinh tọa thủ ở đối cung. Thông thường,tam phương “Mệnh, quan, tài” là đối cung của “Di, phu, phúc” có có lộc năm sinh là tốt, bởi Lộc năm sinh chiếu tam phương cung mệnh là tượng tốt lành. Nhưng nếu chẳng may xuất hiện “hồi quy lộc”,thì đại biểu: tiền mặc dù kiếm được ung dung, nhưng tiêu xài lại rất tốn kém. Cuối cùng có thể là hai bàn tay trắng, không phải một hiện tượng tốt.

Rất nhiều người tâm đắc với “Hóa kỵ mà không kỵ” của “Nghịch thủy kỵ”. Nhưng kỳ lạ là có rất ít người đàm luận đến sự đối lập của “Nghịch thủy kỵ” với “Hồi quy lộc”. Khả năng bởi vi “Phi lộc” rất khó lý giải, vì cát hung của cung thường thường sẽ bị “Phi kỵ” của cung chi phối.

TỬ VI ĐẨU SỐ PHI TINH TỨ HÓA CỬU THIÊN MẠN ĐÀM – Diệp Khai Nguyên biên dịch

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button