Tử vi

Hợp số Thiên – Nhân, biến mà thông

Thiên Nhân tương thắng tương dụng.

“Lấy bề ngoài quan sát Thiên thì nói: Càn nên kiện, tự nhiên cao như thế. Lấy số mà quan sát Thiên thì nói: tác dụng của Thiên có 49, Thiên quả là hữu hình nhưng không thoát khỏi Số, làm ra hình tượng để làm cái vỏ, người xưa nói Thần tạo vật không phải là lời nói suông”.

[Dĩ mạo khuy Thiên giả viết: Càn nhiên kiện, đơn vu nhiên nhi cao. Dĩ số ngưỡng Thiên giả viết: kỳ dụng tứ thập hữu cửu. Thiên quả dĩ hữu hình nhi bất năng thoát hồ số, lập Tượng dĩ suy Giáp, ký thành nhi di chi, cổ sở vị thần giao tạo vật giả, phi không ngôn nhĩ.]

Không phải chỉ quan sát hiện tượng bên ngoài của Thiên, mà tiến sâu đến khảo sát mối quan hệ giữa “độ” và “lượng” của Thiên, từ hình tượng của sự – vật, tiến sâu vào nội bộ của sự – vật, đó chính là “thần giao tạo vật, phi không ngôn” (nói thần tạo ra Vật không phải là lời nói trống rỗng), không phải chỉ nói đại khái, khơi khơi bên ngoài, mà phải thâm nhập vào bản chất của cái tạo hóa, thậm chí phải nắm bắt được cái thần bí của nó vậy.

Bạn đang xem: Hợp số Thiên – Nhân, biến mà thông

Dùng cái vỏ Càn Khôn, Số của mười kỳ, tập trung chỗ thần diệu vận dụng đường hướng, trên cảm với mọi tầng lớp chồng chất. Xem tích tụ của huyền hoàng, không đầu mối mà có thường hằng, hiểu biết cặn kẽ, riêng dùng thần thể hội, Số bắt đầu từ hào dương thứ nhất quẻ Phục, âm sinh từ Cung của ống sáo, tích tụ ẩn tàng, nói về hóa hợp số của Thiên – Nhân, cùng cực thì bao hàm biến, biến thì thông tất cả, thần hầu quỷ đuổi không đủ sợ.

[Dĩ Càn Khôn chi Giáp, đương thập kỳ chi số, ngưng thần vận chỉ, thượng cảm triền thứ. Thị huyền hoàng minh chỉ, vô nghê hữu thường, tuyệt cơ mẫn chi, độc dĩ thần hội, số khởi ư Phục chi Sơ cửu, âm sinh hồ hoàng chung chi cung, tích trưng tốt ẩn, ngôn dữ hóa hợp hồ Thiên Nhân chi số, cực nhi hàm biến, biến nhi mị bất thông, thần xu quỷ nhiếp, bất túc hãi dã.]

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hợp số Thiên - Nhân, biến mà thông

Thiên Nhân tương thắng tương dụng.

“Lấy bề ngoài quan sát Thiên thì nói: Càn nên kiện, tự nhiên cao như thế. Lấy số mà quan sát Thiên thì nói: tác dụng của Thiên có 49, Thiên quả là hữu hình nhưng không thoát khỏi Số, làm ra hình tượng để làm cái vỏ, người xưa nói Thần tạo vật không phải là lời nói suông”.

[Dĩ mạo khuy Thiên giả viết: Càn nhiên kiện, đơn vu nhiên nhi cao. Dĩ số ngưỡng Thiên giả viết: kỳ dụng tứ thập hữu cửu. Thiên quả dĩ hữu hình nhi bất năng thoát hồ số, lập Tượng dĩ suy Giáp, ký thành nhi di chi, cổ sở vị thần giao tạo vật giả, phi không ngôn nhĩ.]

Không phải chỉ quan sát hiện tượng bên ngoài của Thiên, mà tiến sâu đến khảo sát mối quan hệ giữa “độ” và “lượng” của Thiên, từ hình tượng của sự – vật, tiến sâu vào nội bộ của sự – vật, đó chính là “thần giao tạo vật, phi không ngôn” (nói thần tạo ra Vật không phải là lời nói trống rỗng), không phải chỉ nói đại khái, khơi khơi bên ngoài, mà phải thâm nhập vào bản chất của cái tạo hóa, thậm chí phải nắm bắt được cái thần bí của nó vậy.

Dùng cái vỏ Càn Khôn, Số của mười kỳ, tập trung chỗ thần diệu vận dụng đường hướng, trên cảm với mọi tầng lớp chồng chất. Xem tích tụ của huyền hoàng, không đầu mối mà có thường hằng, hiểu biết cặn kẽ, riêng dùng thần thể hội, Số bắt đầu từ hào dương thứ nhất quẻ Phục, âm sinh từ Cung của ống sáo, tích tụ ẩn tàng, nói về hóa hợp số của Thiên – Nhân, cùng cực thì bao hàm biến, biến thì thông tất cả, thần hầu quỷ đuổi không đủ sợ.

[Dĩ Càn Khôn chi Giáp, đương thập kỳ chi số, ngưng thần vận chỉ, thượng cảm triền thứ. Thị huyền hoàng minh chỉ, vô nghê hữu thường, tuyệt cơ mẫn chi, độc dĩ thần hội, số khởi ư Phục chi Sơ cửu, âm sinh hồ hoàng chung chi cung, tích trưng tốt ẩn, ngôn dữ hóa hợp hồ Thiên Nhân chi số, cực nhi hàm biến, biến nhi mị bất thông, thần xu quỷ nhiếp, bất túc hãi dã.]

(Dẫn theo trang khaotapdich.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button