Tử vi

Hút thuốc phiện

Mệnh thân cung gặp tham lang tinh, cá tính tham lam, ham ăn biếng làm, luôn có suy nghĩ không hợp lý, một khi cung tài bạch gặp gỡ liêm trinh, phá quân, Hỏa Tinh, tiệt không, tuần không, phá toái, dễ dàng trở thành kẻ trộm. Nếu mệnh thân cung lại thêm (hoặc hành hạn gặp) lộc tồn (ma tuý), kình dương (nghiện ưa thích), thì dễ trở thành kẻ nghiện thuốc. Lại hội hợp thiên hình (hình tụng), phong cáo (lao ngục), vẫn phòng lao ngục tai ương.

Trong đó, tham lang biểu hiện hút, lộc tồn biểu hiện ma tuý, kình dương biểu hiện nghiện ưa thích.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Hút thuốc phiện

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hút thuốc phiện

Mệnh thân cung gặp tham lang tinh, cá tính tham lam, ham ăn biếng làm, luôn có suy nghĩ không hợp lý, một khi cung tài bạch gặp gỡ liêm trinh, phá quân, Hỏa Tinh, tiệt không, tuần không, phá toái, dễ dàng trở thành kẻ trộm. Nếu mệnh thân cung lại thêm (hoặc hành hạn gặp) lộc tồn (ma tuý), kình dương (nghiện ưa thích), thì dễ trở thành kẻ nghiện thuốc. Lại hội hợp thiên hình (hình tụng), phong cáo (lao ngục), vẫn phòng lao ngục tai ương.

Trong đó, tham lang biểu hiện hút, lộc tồn biểu hiện ma tuý, kình dương biểu hiện nghiện ưa thích.

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button