Tử vi

Hữu Bật Hóa Khoa (can Mậu)

Hữu Bật thuộc Quý Thủy, Hóa Khoa cũng thuộc Thủy, Thủy trong “ngũ thường” là chủ về trí, Thủy còn chủ về động, cho nên Hữu Bật Hóa Khoa, tuy có thể được quý nhân trợ giúp, nhưng không được thực tế cho mấy, còn có liên quan đến đào hoa. Cho nên Hữu Bật Hóa Khoa, thường có hiện tượng sùng bái hoặc thầm yêu một số nhân vật đặc biệt thành thần tượng.

Như đã nói ở trên, Hữu Bật là Quý Thủy, Hóa Khoa cũng thuộc Thủy, Thủy có tính lưu đồng, nhưng đều có hiện tượng dây dưa, không dứt khoát, Thủy trong “ngũ thường”, chủ về trí, vì vậy Hữu Bật Hóa Khoa là Thủy thêm Thủy, tương đương với trí tuệ thêm trí tuệ, Hữu Bật lại là sao quý nhân, là có thể được quý nhân ngầm trợ giúp, nhưng vì trí tuệ quá cao siêu, do đó không nên có đòi hỏi quá đáng, mới phát huy được trí tuệ và năng lực cao siêu, sau khi phân tích và lập kế hoạch có hệ thống, nên vận dụng cơ hội gần gũi, tiếp cận quý nhân, để được quý nhân trợ giúp. Miếu vượng thì được đắc chí. Lạc hãm thì kế hoạch lập ra thiên nặng về “lợi ích”, mà thiếu “lẽ phải”, không lý tưởng cho lắm, nếu thêm sát tinh, e rằng sẽ gặp nhiều tranh chấp thị phi, bất hòa, còn sinh ra hậu di chứng, như tượng của Thủy “dây dưa, không dứt khoát”.

Hữu Bật Hóa Khoa là chủ về có quý nhân tương trợ mà thành danh; nhưng nếu ở cung Dậu, thì “nảy mầm mà chẳng ra hoa”, bề ngoài thấy tốt mà không phải vậy; rất thích đồng cung với Thiên Tướng, là điềm tượng “như gấm thêm hoa”, làm người biết tiến thủ, nhưng đáng tiếc phạm đào hoa.

Bạn đang xem: Hữu Bật Hóa Khoa (can Mậu)

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Hữu Bật Hóa Khoa (can Mậu)

Hữu Bật thuộc Quý Thủy, Hóa Khoa cũng thuộc Thủy, Thủy trong “ngũ thường” là chủ về trí, Thủy còn chủ về động, cho nên Hữu Bật Hóa Khoa, tuy có thể được quý nhân trợ giúp, nhưng không được thực tế cho mấy, còn có liên quan đến đào hoa. Cho nên Hữu Bật Hóa Khoa, thường có hiện tượng sùng bái hoặc thầm yêu một số nhân vật đặc biệt thành thần tượng.

Như đã nói ở trên, Hữu Bật là Quý Thủy, Hóa Khoa cũng thuộc Thủy, Thủy có tính lưu đồng, nhưng đều có hiện tượng dây dưa, không dứt khoát, Thủy trong “ngũ thường”, chủ về trí, vì vậy Hữu Bật Hóa Khoa là Thủy thêm Thủy, tương đương với trí tuệ thêm trí tuệ, Hữu Bật lại là sao quý nhân, là có thể được quý nhân ngầm trợ giúp, nhưng vì trí tuệ quá cao siêu, do đó không nên có đòi hỏi quá đáng, mới phát huy được trí tuệ và năng lực cao siêu, sau khi phân tích và lập kế hoạch có hệ thống, nên vận dụng cơ hội gần gũi, tiếp cận quý nhân, để được quý nhân trợ giúp. Miếu vượng thì được đắc chí. Lạc hãm thì kế hoạch lập ra thiên nặng về “lợi ích”, mà thiếu “lẽ phải”, không lý tưởng cho lắm, nếu thêm sát tinh, e rằng sẽ gặp nhiều tranh chấp thị phi, bất hòa, còn sinh ra hậu di chứng, như tượng của Thủy “dây dưa, không dứt khoát”.

Hữu Bật Hóa Khoa là chủ về có quý nhân tương trợ mà thành danh; nhưng nếu ở cung Dậu, thì “nảy mầm mà chẳng ra hoa”, bề ngoài thấy tốt mà không phải vậy; rất thích đồng cung với Thiên Tướng, là điềm tượng “như gấm thêm hoa”, làm người biết tiến thủ, nhưng đáng tiếc phạm đào hoa.

(Dẫn theo trang sonchu.vn)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button