Tử vi

Huyền không song tinh quyết định tường giải tới cửu tử ngôi sao

Chín một: trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi chi thứ hai, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi trung nữ, chủ chi thứ hai, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Chín một chống lệnh, tắc nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng. Chín một suy tử, tắc nước lửa nan tan ra, đinh tài hai bại. Chín một là âm dương chính phối, trung nam xứng trung nữ, chủ chính thất có con.

Huyền không mật chỉ: 【 âm dương gặp lại, gặp thù oán mà trái lại không oán. 】

Bạn đang xem: Huyền không song tinh quyết định tường giải tới cửu tử ngôi sao

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi trung nữ, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín dùng một chút tới đương mùa, tắc nước lửa tương hợp, có ân không thù.

Huyền không mật chỉ: 【 nam ly bắc Khảm, vị trí cực trung ương. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Trung ương người, vi hoàng cực, vi chí tôn, quyền cao chức trọng. Chín một chống lệnh, nước lửa tương hợp, thăng quan phát tài.

Huyền không mật chỉ: 【 ly nhâm hợp tử quý, vui mừng sinh nhiều nam. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi nhâm, tử, quý tam sơn, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi bính, ngọ, đinh tam núi, ngũ hành thuộc hỏa. Chín một chống lệnh, nước lửa tương hợp, là âm dương chính phối, chính thất có con. Một Khảm, Cửu Ly, hai khôn, sáu làm, ba chấn động, bốn tốn, bảy đổi, tám cấn, mới là chân chính, âm dương chính phối.

Huyền không mật chỉ: 【 tương khắc nước lửa ký tế mà có tướng tế chi công, tiên thiên tới Càn Khôn đại định. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi phương bắc, làm tiên thiên tới khôn vị. Cửu tử vi ly, vi trung nữ, vi phía nam, làm tiên thiên tới làm vị trí. Tiên thiên Càn Khôn tướng(xem tướng) hợp, ngày mốt ly khảm chính phối. Chín một chống lệnh, tắc nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng.

Phi tinh phú: 【 hỏa ám mà thần trí khó sạch. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín dùng một chút tới suy tử, thủy khắc hỏa, thủy chủ trí tuệ, người gây nên hoả hoạn thông minh, thất vận tắc ra trung trực, ngu muội người.

Huyền cơ phú: 【 ở bên trong hào được xứng, nước lửa phương giao. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín một chống lệnh, nước lửa tương hợp, vi trung nam xứng trung nữ, âm dương chính phối. Chín một chống lệnh, nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng, chính thất sống chết.

Mấu trúc phú: 【 trung nam hợp liền rời nhà hỏa, vợ chồng trước cát rồi sau đó có thương tích. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín một chống lệnh, nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng, tất có cát ứng với. Chín một suy tử, nước lửa nan tan ra, đinh tài hai bại, tất bị tổn thương.

Gieo tiên phú: 【 nước lửa rủi ro chủ nhanh mắt. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi nhĩ, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi phía nam, làm mắt, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín một suy tử, Khảm thủy khắc ly hỏa, đinh tài hai bại. Ly hỏa bị khắc, ly vi mắt, chủ nhanh mắt.

 

Cửu nhị: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, vi già nữ nhân. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, vi trung nữ.

Cửu nhị đương mùa, đinh tài hai vượng, phát điền sản, chủ vui mừng. Cửu nhị suy tử, đinh tài hai bại, tỳ vị bệnh, tật ở mắt, huyết bệnh. Cửu nhị mặc dù hỏa sinh thổ, nhưng giai âm quẻ, phi âm dương chính phối, vi chợt giao.

Huyền không mật chỉ: 【 âm thần đầy đất thành đàn, phấn hồng giữa sân khoảng không khoái hoạt. 】

Cửu tử ly hỏa, mặc dù sinh nhị hắc khôn thổ, nhưng đều là âm quẻ. Gặp suy tử, chỉ có bất chính hoa đào, không thể sau đó hương đèn.

Phi tinh phú: 【 hỏa gặp thổ mà ra ngu dốt ngoan phu. 】

Cửu tử ly hỏa, mặc dù sinh nhị hắc khôn thổ, nhưng thổ chủ tín, phi thông minh. Gặp đương mùa, ra thành tín người; gặp suy tử, ra trí chướng người.

Huyền cơ phú: 【 hỏa viêm thổ khô, nam ly ích lợi gì ư cấn khôn. 】

Cửu tử ly hỏa, mặc dù sinh tám bạch cấn thổ, nhị hắc khôn thổ. Cửu nhị suy tử, đinh tài hai bại, tỳ vị bệnh, tật ở mắt, huyết bệnh.

 

Cửu tam: ba bích vi chấn động, vi phách, làm trưởng nam, làm tiên thiên mộc, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc. Cửu tử vi ly, vi nam, vi trung nữ, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Ba bích mộc sinh vượng cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như. Cửu tam gặp đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, thông minh màu sắc đẹp đẽ. Gặp suy tử, chủ trước, ngày mốt tật ở mắt, hỏa chứng, chứng viêm, bệnh tim, huyết bệnh, ruột non bệnh, ho lao hộc máu tử, nóng chết, điện giật tử, chết cháy. Ba bích vi mộc, làm trưởng nam, cửu tử làm lửa, vi trung nữ. Mặc dù hợp âm dương, nhưng phi chính phối, chủ phi con hôn thú, thiếp sống chết.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc gặp hỏa mà sống thông minh kỳ sĩ. 】

Ba bích vi mộc, cửu tử làm lửa, ba bích mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, chủ ra người thông minh.

Huyền không mật chỉ: 【 đống nhập nam ly, đột nhiên gặp phòng tái hoán. 】

Ba bích vi mộc, vi đống, vi lương, cửu tử làm lửa, vi phía nam, vi rời cung. Ba bích mộc phi lâm, cửu tử rời cung, mộc tới nhúm lửa. Cửu tam gặp đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, đột nhiên phát phú quý.

Phi tinh phú: 【 đỏ ngay cả bích, tử, thông minh cũng trạch lôi tùy, không tốt tới trẻ trung. 】

Đỏ vi bảy xích hỏa, bích vi ba bích mộc, tử vi cửu tử hỏa. Trạch lôi tùy, trạch vi đổi, vi bảy đỏ, làm tiên thiên hỏa, phách vi chấn động, vi ba bích, làm tiên thiên mộc. Mộc gặp hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, nhưng Xi Vưu, phá quân bản tính phi hòa hợp. Mặc dù ra thông minh, bắt mắt người, nhưng bản tính cũng phi thường không tốt.

Huyền cơ phú: 【 chấn động dương sinh hỏa, phách phấn mà hỏa càng rõ ràng. 】

Ba bích vi chấn động, là dương, cửu tử vi ly, làm lửa. Ba bích mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như. Cửu tam gặp đương mùa, chủ ra thông minh, bắt mắt người. Cửu tam gặp suy tử, ra nham hiểm, giảo hoạt, gian trá đồ đệ, hoặc gặp nham hiểm, giảo hoạt, gian trá đồ đệ.

Gieo tiên phú: 【 lôi hỏa thu nhập tiền tài dân cư quý. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, cửu tử vi ly, làm lửa. Ba bích mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như. Cửu tam gặp đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, đột nhiên phát phú quý.

 

Cửu tứ: bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, là đẹp nữ nhân, vi quan văn, vi kê, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, vi thông minh, làm vui khánh, vi văn tài, vi 鴙, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Bốn tái vi tốn, làm trưởng nữ nhân. Cửu tử vi ly, vi trung nữ.

Mà bốn, chín lượng giai âm quẻ, ký phi âm dương phối hợp, lại phi âm dương chính phối, bốn, chín vi chợt giao, gặp không thích đáng nguyên, có hại đinh, đoạn đinh nguy hiểm.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc gặp hỏa hề, định sinh thông minh tuấn tú người ấy. 】

Bốn tái vi mộc, là đẹp nữ nhân, cửu tử làm lửa, vi thông minh, bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, chủ ra thông minh, xinh đẹp, anh tuấn người.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc gặp hỏa mà sống thông minh kỳ sĩ. 】

Bốn tái vi mộc, cửu tử làm lửa, bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, chủ ra người thông minh.

Huyền không mật chỉ: 【 bính lâm văn khúc, đinh gần tổn thương Quan, cả người cả của bởi đó hao tổn thiếu. 】

Bốn tái vi tốn, vi sao Văn Khúc, ngũ hành chúc mộc. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi bính, ngọ, đinh tam núi, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa, gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng. Cửu tứ dùng chi suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro.

Huyền cơ phú: 【 tốn âm liền ly, gió tan tắc hỏa bị tuyệt. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sao Văn Khúc, ngũ hành chúc mộc. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Cửu tứ dùng chi suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro. Nhân bốn tái vi tốn, là gió, cửu tử vi ly, làm lửa, gặp suy tử, lại có gió tan tắc hỏa bị tuyệt giống như.

Huyền cơ phú: 【 cùng nhau đi tốn mà tạm hợp. 】

Bốn tái vi tốn, làm trưởng nữ nhân. Cửu tử vi ly, vi trung nữ. Mà bốn, chín lượng giai âm quẻ, ký phi âm dương phối hợp, lại phi âm dương chính phối, bốn, chín vi chợt giao, gặp không thích đáng nguyên, có hại đinh, đoạn đinh nguy hiểm.

Gieo tiên phú: 【 phong hỏa ích tài phụ. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, ngũ hành chúc mộc. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, ngũ hành thuộc hỏa. Bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa, gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng. Mà bốn, chín lượng giai âm quẻ, chủ nữ tính được lợi.

 

Cửu ngũ: năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ, là dương thổ, vi mang hỏa thổ. Cửu tử vi ly, vi nam, vi trung nữ, vi trí tuệ, làm hậu thiên hỏa, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Cửu ngũ tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng năm hoàng thổ, cửu ngũ dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, ra có thành tín người. Cửu ngũ dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, ra ngu dốt người.

Huyền không mật chỉ: 【 giá trị liêm trinh mà đốn gặp hoả hoạn. 】

Năm vàng vi Trung cung thổ, vi liêm trinh, làm lửa, vi mang hỏa thổ. Giá trị năm vàng vận, ở trung ương vi thổ, bên ngoài tức liêm trinh hỏa cũng. Cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Cửu ngũ tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng liêm trinh hỏa, hai hỏa gặp nhau, bị nhóm lửa tai họa, tổn thương, lửa nóng chứng bệnh.

Phi tinh phú: 【 tử, hoàng độc thuốc, lân cung đổi miệng đừng thường. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi Trung cung thổ, vi độc dược, bảy đỏ vi đổi, là kim, vi miệng, vi lưỡi, vi hầu, vi phổi.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ. Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim. Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, miệng, lưỡi, hầu, phổi giai trúng độc. Chủ hít thuốc phiện, hút thiên na thủy, hút điện du.

Phi tinh phú: 【 thanh lâu nhiễm tật, chỉ vì bảy bật cùng vàng. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi hữu bật, năm vàng vi thổ, vi bệnh độc, bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, là đẹp nữ nhân. Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ. Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim. Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, nhân kỹ nữ cuốn hút bệnh độc,

Nhân mỹ nữ cuốn hút bệnh độc.

Phi tinh phú: 【 hỏa gặp thổ mà ra ngu dốt ngoan phu. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi chính quan sát, vi Trung cung thổ, cửu ngũ tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng năm hoàng thổ, nhưng thổ bản chủ thành tín, cửu ngũ tới tổ hợp, đều không phải là thông minh tổ hợp. Gặp đương mùa, ra thành tín người; gặp suy tử, ra trí chướng người.

Phi tinh phú: 【 hỏa ám mà thần trí khó sạch. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trí tuệ, năm vàng vi Trung cung thổ, cửu ngũ tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng năm hoàng thổ, hỏa bản chủ trí, nhưng sinh năm hoàng thổ, năm vàng vi ngu dốt chi thổ. Do đó, cửu ngũ tới tổ hợp, đều không phải là thông minh tổ hợp. Cửu ngũ dùng chi đương mùa, ra có thành tín người; cửu ngũ dùng chi suy tử, ra thần trí mơ hồ người.

Huyền không mật chỉ: 【 bính lâm văn khúc, đinh gần tổn thương Quan, cả người cả của bởi đó hao tổn thiếu. 】

Năm vàng Đại Sát phá cục. Hỏa sinh thổ mà tiết, cái ta sinh vi tổn thương Quan, là mệnh học thuật ngữ. Thổ từ hỏa sinh, do đó thổ là lửa tổn thương Quan. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi bính, vi ngọ, vi đinh, sinh vượng năm vàng vi thổ, vi liêm trinh, vi Đại Sát mà thành tai họa. Cửu ngũ dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại.

 

Chín sáu: sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim, vi võ quan, vi lão phụ, làm trưởng bối phận, làm trưởng phòng, là trời, là trời môn, vi thủ lĩnh, vi phổi. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm vui khánh, vi trung nữ, vi trí tuệ, làm lửa, vi mắt, vi máu.

Chín sáu tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa khắc sáu làm không kim. Chín sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú quý thọ thi. Chín sáu vi già nam phối trung nữ, âm dương phối hợp tổ hợp, nhưng phi chính phối, chủ phi con hôn thú, thiếp sinh quý tử. Chín sáu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, nam tính gặp tai hoạ, chết sớm, thủ lĩnh bệnh, gáy bệnh, bệnh phổi, bệnh bao tử, tật ở mắt, huyết bệnh, chứng nhiệt.

Huyền không mật chỉ: 【 hỏa thiêu thiên mà trương tương đẩu, cuộc sống gia đình mắng phụ tới nhẹ. 】

Sáu bạch vi làm, là trời, vi lão phụ, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín sáu tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa khắc sáu làm không kim. Chín sáu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, nam tính gặp tai hoạ, trong nhà thứ nữ, thường xuyên mắng phụ.

Huyền không mật chỉ: 【 đinh bính triều làm, khách quý mà có mạo già tới thọ. 】

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim, làm trưởng bối phận. Cửu tử vi ly, vi bính núi, vi ngọ núi, vi đinh sơn, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm vui khánh, vi trung nữ. Chín sáu tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa khắc sáu làm không kim. Chín sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, lão nhân trường thọ.

Tử bạch bí quyết: 【 cửu tử mặc dù ti không khí vui mừng, nhưng sáu sẽ chín mà đích tôn huyết chứng. 】

Sáu bạch vi làm, làm trưởng phòng, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Cửu tử vi ly, vi máu, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín sáu tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa khắc sáu làm không kim. Chín sáu dùng chi suy tử, nam tính gặp tai hoạ, đích tôn huyết chứng.

Huyền cơ phú: 【 hỏa chiếu Thiên môn, sẽ làm hộc máu. 】

Sáu bạch vi làm, là trời môn, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi máu, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín sáu tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa khắc sáu làm không kim. Chín sáu dùng chi suy tử, nam tính gặp tai hoạ, hộc máu.

Sách quý: 【 lục cửu vi phổi, liệt suy tắc huyết chứng, chín tất hoả hoạn. 】

Sáu bạch vi làm, vi phổi, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi máu, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín sáu tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa khắc sáu làm không kim. Chín sáu dùng chi suy tử, nam tính gặp tai hoạ, huyết chứng, hoả hoạn.

Gieo tiên phú: 【 Thiên môn gặp hỏa ông thấu tử. 】

Sáu bạch vi làm, là trời môn, vi phổi, làm trưởng bối phận, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi máu, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín sáu tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa, khắc sáu làm không kim. Chín sáu dùng chi suy tử, cửu tử ly hỏa, đốt sáu làm không phổi, nhân bệnh phổi, ho khan mà chết.

 

Chín bảy: bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch, vi y bốc, vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, vi hầu gái, vi miệng, vi hầu, vi xỉ, vi lưỡi, vi phổi, làm tiên thiên hỏa. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm vui khánh, vi chi thứ hai, vi trung nữ, vi trí tuệ, làm lửa, làm tâm bẩn, vi mắt, vi máu, làm hậu thiên hỏa.

Bảy đỏ là kim, cửu tử làm lửa, chín bảy vi hỏa khắc kim tới tổ hợp. Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa. Chín bảy tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp. Chín bảy dùng chi đương mùa, chủ vượng đinh tài, quý tú thọ thi. Chín bảy dùng chi suy tử, chủ đào hoa sát, hỏa chứng, huyết bệnh, bệnh tim, bệnh phổi, miệng tật, tật ở mắt, hoả hoạn. Bảy đỏ vi tiểu nữ, cửu tử làm thứ nữ nhân, vi thuần âm tới tổ hợp. Chín bảy dùng chi suy tử, có đoạn đinh nguy hiểm.

Huyền không mật chỉ: 【 ngọ dậu phùng mà giang hồ hoa tửu. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi canh núi, vi dậu núi, vi tân núi, vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, vi bính núi, vi ngọ núi, vi đinh sơn, vi trung nữ, làm hậu thiên hỏa. Bảy đỏ là kim, cửu tử làm lửa, chín bảy vi hỏa khắc kim tới tổ hợp. Chín bảy vi thuần âm tới tổ hợp, chín bảy dùng chi suy tử, vi đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 giá trị phá quân, mà ít nhiều thân thể. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Bảy đỏ là kim, cửu tử làm lửa, bảy chín vi hỏa khắc kim tới tổ hợp. Chín bảy dùng chi suy tử, huyết bệnh, bệnh tim, bệnh phổi.

Tử bạch bí quyết: 【 bảy chín nhất trí, thường gọi trở về lộc tai ương. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, làm tiên thiên hỏa. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm hậu thiên hỏa. Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa. Chín bảy tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp. Chín bảy dùng chi suy tử, chủ Hồi Lộc tai ương, tức hoả hoạn.

Tử bạch bí quyết: 【 bảy đỏ làm tiên thiên hỏa sổ, cửu tử làm hậu thiên hỏa ngôi sao, vượng cung đan gặp, động thủy vi hại, sát chỗ gặp lại, tĩnh cũng tàn sát bừa bãi. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, làm tiên thiên hỏa. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm hậu thiên hỏa. Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa. Chín bảy tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp. Nếu chỉ có bảy đỏ hoặc cửu tử, như không nhúc nhích giống, tai hoạ có thể miễn. Nếu chín bảy dùng chi suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, hoả hoạn khó tránh khỏi.

Phi tinh phú: 【 đỏ, tử hề, bạng châu tai họa nắm chắc. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, làm tiên thiên hỏa. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm hậu thiên hỏa. Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa. Chín bảy tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp. Chín bảy dùng chi suy tử, làm lửa tai họa.

Phi tinh phú: 【 tử, hoàng độc thuốc, lân cung đổi miệng đừng thường. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi Trung cung thổ, vi độc dược, bảy đỏ vi đổi, là kim, vi miệng, vi lưỡi, vi hầu, vi phổi. Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ. Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim. Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, miệng, lưỡi, hầu, phổi giai trúng độc. Chủ hít thuốc phiện, hút thiên na thủy, hút điện du. Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 thanh lâu nhiễm tật, chỉ vì bảy bật cùng vàng. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi hữu bật, năm vàng vi thổ, vi bệnh độc, bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, là đẹp nữ nhân. Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ. Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim. Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, nhân kỹ nữ cuốn hút bệnh độc, nhân mỹ nữ cuốn hút bệnh độc. Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 đỏ vận bích, tử, thông minh cũng không tốt tới trẻ trung. 】

Đỏ vi bảy xích hỏa, bích vi ba bích mộc, tử vi cửu tử hỏa. Trạch lôi tùy, trạch vi đổi, vi bảy đỏ, làm tiên thiên hỏa, phách vi chấn động, vi ba bích, làm tiên thiên mộc. Mộc gặp hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, nhưng Xi Vưu, phá quân bản tính phi hòa hợp. Mặc dù ra thông minh bắt mắt người, nhưng bản tính cũng phi thường không tốt.

 

Chín tám: tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi nam bộc, vi thành tín, vi phần tay, vi mũi, vi huyết quản, vi sao tả phụ, làm quan ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, là đẹp nữ nhân, vi trí tuệ, làm hậu thiên hỏa, vi máu, vi mắt, làm tâm bẩn, vi sao hữu bật, làm vui khánh, ngũ hành thuộc hỏa.

Chín tám tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Chín tám dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát điền sản, lợi nhuận tiểu nam, ra quan văn, ra có thành tín người. Tám bạch vi tiểu nam, cửu tử vi trung nữ, tám chín tuy là âm dương phối hợp, nhưng phi chính phối, chủ thiếp sống chết, phi con hôn thú. Chín tám dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, tay thuận bệnh, mũi bệnh, gân cốt bệnh, huyết bệnh, bệnh mắt, bệnh tim, ra ngu dốt người.

Huyền không mật chỉ: 【 thiên phất hợp bính, khôn, phú chịu địch quốc. 】

Thiên thị tức cấn cung, bính tức rời cung, khôn tức khôn cung. Tức là nhị hắc, tám bạch, cửu tử tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa, sinh vượng tám bạch cấn thổ, cũng sinh vượng nhị hắc khôn thổ. Hỏa kiếp sau thổ, tới song sinh vượng tổ hợp. Hai, tám, chín tổ hợp, dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát điền sản, ra phú hào, lợi nhuận tiểu nam.

Tử bạch bí quyết: 【 tám phùng tử diệu, hôn vui mừng làm lại. 】

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi sao tả phụ, làm quan ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, vi sao hữu bật, làm vui khánh, ngũ hành thuộc hỏa. Chín tám tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Chín tám dùng chi đương mùa, chủ thăng quan, phát tài, việc vui cùng đến.

Huyền cơ phú: 【 phụ lâm bính đinh, đứng hàng triều tiểu đội. 】

Phụ tức tám bạch sao tả phụ, bính đinh tức cửu tử rời cung. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi sao tả phụ, làm quan ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, vi sao hữu bật, làm vui khánh, ngũ hành thuộc hỏa. Chín tám tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Chín tám dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, thăng đại quan.

Huyền cơ phú: 【 hỏa viêm thổ khô, nam ly ích lợi gì ư cấn khôn. 】

Ly tức cửu tử rời cung, cấn tức tám bạch cấn cung, khôn tức nhị hắc khôn cung. Tức là nhị hắc, tám bạch, cửu tử tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa, sinh vượng tám bạch cấn thổ, cũng sinh vượng nhị hắc khôn thổ. Hỏa kiếp sau thổ, tới song sinh vượng tổ hợp. Hai, tám, chín gặp suy tử, chủ đinh tài hai bại, ra ngu dốt người.

Sách quý: 【 giúp đỡ cùng huy, điền viên phú chín, con cháu sinh sản. 】

Phụ tức tám bạch sao tả phụ, bật tức cửu tử sao hữu bật. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín tám tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Chín tám dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, lợi nhuận điền sản.

 

Cửu cửu: cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa, vi trung nữ, là đẹp nữ nhân, làm vui khánh, vi trí tuệ, vi mắt, vi máu, làm tâm bẩn, vi ruột non, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Chín đến rời cung, song cửu đồng cung, làm lửa cùng hỏa so với hòa vi vượng. Cửu cửu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, văn tài trung hiếu, quý tú thọ thi, trung nữ đỏ mặt nhân càng phát. Cửu cửu vi thuần âm dương tổ hợp, đương mùa còn có thể, thất lệnh có đoạn đinh nguy hiểm. Cửu cửu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, ra thần kinh suy nhược người, tiên hậu thiên tật ở mắt, mắt mò, bệnh tim, ruột non bệnh, sốt cao đột ngột, chứng viêm, huyết bệnh, không chút máu tử, hộc máu, chết cháy, nóng chết, hoả hoạn.

Huyền không mật chỉ: 【 hỏa diệu hàng loạt cùng giá trị, thanh vân lộ thượng tiêu dao. 】

Hỏa diệu hàng loạt, tức chín đến rời cung, song cửu đồng cung so đấu hòa tổ hợp. Cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa, làm vui khánh, vi trí tuệ, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Cửu cửu dùng chi đương mùa, văn tài xuất chúng, số làm quan.

Phi tinh phú: 【 hỏa ám mà thần trí khó sạch. 】

Cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa, vi trung nữ, là đẹp nữ nhân, vi mắt, vi trí tuệ, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Cửu cửu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, ra thần kinh suy nhược người. Hỏa bản chủ trí tuệ, gặp suy tử, tức mất đi trí tuệ.

Huyền cơ phú: 【 ly vị cheo leo mà tổn hại mắt. 】

Cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa, vi trung nữ, là đẹp nữ nhân, vi mắt, vi trí tuệ, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Cửu cửu dùng chi suy tử, gặp loan thủ lĩnh phạm sát, chủ đinh tài hai bại, tiên hậu thiên tật ở mắt, mắt mò.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Huyền không song tinh quyết định tường giải tới cửu tử ngôi sao

Chín một: trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi chi thứ hai, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi trung nữ, chủ chi thứ hai, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Chín một chống lệnh, tắc nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng. Chín một suy tử, tắc nước lửa nan tan ra, đinh tài hai bại. Chín một là âm dương chính phối, trung nam xứng trung nữ, chủ chính thất có con.

Huyền không mật chỉ: 【 âm dương gặp lại, gặp thù oán mà trái lại không oán. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi trung nữ, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín dùng một chút tới đương mùa, tắc nước lửa tương hợp, có ân không thù.

Huyền không mật chỉ: 【 nam ly bắc Khảm, vị trí cực trung ương. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Trung ương người, vi hoàng cực, vi chí tôn, quyền cao chức trọng. Chín một chống lệnh, nước lửa tương hợp, thăng quan phát tài.

Huyền không mật chỉ: 【 ly nhâm hợp tử quý, vui mừng sinh nhiều nam. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi nhâm, tử, quý tam sơn, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi bính, ngọ, đinh tam núi, ngũ hành thuộc hỏa. Chín một chống lệnh, nước lửa tương hợp, là âm dương chính phối, chính thất có con. Một Khảm, Cửu Ly, hai khôn, sáu làm, ba chấn động, bốn tốn, bảy đổi, tám cấn, mới là chân chính, âm dương chính phối.

Huyền không mật chỉ: 【 tương khắc nước lửa ký tế mà có tướng tế chi công, tiên thiên tới Càn Khôn đại định. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi trung nam, vi phương bắc, làm tiên thiên tới khôn vị. Cửu tử vi ly, vi trung nữ, vi phía nam, làm tiên thiên tới làm vị trí. Tiên thiên Càn Khôn tướng(xem tướng) hợp, ngày mốt ly khảm chính phối. Chín một chống lệnh, tắc nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng.

Phi tinh phú: 【 hỏa ám mà thần trí khó sạch. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín dùng một chút tới suy tử, thủy khắc hỏa, thủy chủ trí tuệ, người gây nên hoả hoạn thông minh, thất vận tắc ra trung trực, ngu muội người.

Huyền cơ phú: 【 ở bên trong hào được xứng, nước lửa phương giao. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín một chống lệnh, nước lửa tương hợp, vi trung nam xứng trung nữ, âm dương chính phối. Chín một chống lệnh, nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng, chính thất sống chết.

Mấu trúc phú: 【 trung nam hợp liền rời nhà hỏa, vợ chồng trước cát rồi sau đó có thương tích. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi phía nam, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín một chống lệnh, nước lửa tương hợp, đinh tài hai vượng, tất có cát ứng với. Chín một suy tử, nước lửa nan tan ra, đinh tài hai bại, tất bị tổn thương.

Gieo tiên phú: 【 nước lửa rủi ro chủ nhanh mắt. 】

Trắng nhợt vi Khảm, vi phương bắc, vi nhĩ, vi tham lang, ngũ hành thuộc thủy. Cửu tử vi ly, vi phía nam, làm mắt, vi hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín một suy tử, Khảm thủy khắc ly hỏa, đinh tài hai bại. Ly hỏa bị khắc, ly vi mắt, chủ nhanh mắt.

 

Cửu nhị: nhị hắc vi khôn, vi cánh cửa cực lớn ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ, vi già nữ nhân. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, vi trung nữ.

Cửu nhị đương mùa, đinh tài hai vượng, phát điền sản, chủ vui mừng. Cửu nhị suy tử, đinh tài hai bại, tỳ vị bệnh, tật ở mắt, huyết bệnh. Cửu nhị mặc dù hỏa sinh thổ, nhưng giai âm quẻ, phi âm dương chính phối, vi chợt giao.

Huyền không mật chỉ: 【 âm thần đầy đất thành đàn, phấn hồng giữa sân khoảng không khoái hoạt. 】

Cửu tử ly hỏa, mặc dù sinh nhị hắc khôn thổ, nhưng đều là âm quẻ. Gặp suy tử, chỉ có bất chính hoa đào, không thể sau đó hương đèn.

Phi tinh phú: 【 hỏa gặp thổ mà ra ngu dốt ngoan phu. 】

Cửu tử ly hỏa, mặc dù sinh nhị hắc khôn thổ, nhưng thổ chủ tín, phi thông minh. Gặp đương mùa, ra thành tín người; gặp suy tử, ra trí chướng người.

Huyền cơ phú: 【 hỏa viêm thổ khô, nam ly ích lợi gì ư cấn khôn. 】

Cửu tử ly hỏa, mặc dù sinh tám bạch cấn thổ, nhị hắc khôn thổ. Cửu nhị suy tử, đinh tài hai bại, tỳ vị bệnh, tật ở mắt, huyết bệnh.

 

Cửu tam: ba bích vi chấn động, vi phách, làm trưởng nam, làm tiên thiên mộc, vi Xi Vưu ngôi sao, ngũ hành chúc mộc. Cửu tử vi ly, vi nam, vi trung nữ, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Ba bích mộc sinh vượng cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như. Cửu tam gặp đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, thông minh màu sắc đẹp đẽ. Gặp suy tử, chủ trước, ngày mốt tật ở mắt, hỏa chứng, chứng viêm, bệnh tim, huyết bệnh, ruột non bệnh, ho lao hộc máu tử, nóng chết, điện giật tử, chết cháy. Ba bích vi mộc, làm trưởng nam, cửu tử làm lửa, vi trung nữ. Mặc dù hợp âm dương, nhưng phi chính phối, chủ phi con hôn thú, thiếp sống chết.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc gặp hỏa mà sống thông minh kỳ sĩ. 】

Ba bích vi mộc, cửu tử làm lửa, ba bích mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, chủ ra người thông minh.

Huyền không mật chỉ: 【 đống nhập nam ly, đột nhiên gặp phòng tái hoán. 】

Ba bích vi mộc, vi đống, vi lương, cửu tử làm lửa, vi phía nam, vi rời cung. Ba bích mộc phi lâm, cửu tử rời cung, mộc tới nhúm lửa. Cửu tam gặp đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, đột nhiên phát phú quý.

Phi tinh phú: 【 đỏ ngay cả bích, tử, thông minh cũng trạch lôi tùy, không tốt tới trẻ trung. 】

Đỏ vi bảy xích hỏa, bích vi ba bích mộc, tử vi cửu tử hỏa. Trạch lôi tùy, trạch vi đổi, vi bảy đỏ, làm tiên thiên hỏa, phách vi chấn động, vi ba bích, làm tiên thiên mộc. Mộc gặp hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, nhưng Xi Vưu, phá quân bản tính phi hòa hợp. Mặc dù ra thông minh, bắt mắt người, nhưng bản tính cũng phi thường không tốt.

Huyền cơ phú: 【 chấn động dương sinh hỏa, phách phấn mà hỏa càng rõ ràng. 】

Ba bích vi chấn động, là dương, cửu tử vi ly, làm lửa. Ba bích mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như. Cửu tam gặp đương mùa, chủ ra thông minh, bắt mắt người. Cửu tam gặp suy tử, ra nham hiểm, giảo hoạt, gian trá đồ đệ, hoặc gặp nham hiểm, giảo hoạt, gian trá đồ đệ.

Gieo tiên phú: 【 lôi hỏa thu nhập tiền tài dân cư quý. 】

Ba bích vi chấn động, vi phách, cửu tử vi ly, làm lửa. Ba bích mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như. Cửu tam gặp đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, đột nhiên phát phú quý.

 

Cửu tứ: bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, là đẹp nữ nhân, vi quan văn, vi kê, vi sao văn xương, ngũ hành chúc mộc. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, vi thông minh, làm vui khánh, vi văn tài, vi 鴙, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Bốn tái vi tốn, làm trưởng nữ nhân. Cửu tử vi ly, vi trung nữ.

Mà bốn, chín lượng giai âm quẻ, ký phi âm dương phối hợp, lại phi âm dương chính phối, bốn, chín vi chợt giao, gặp không thích đáng nguyên, có hại đinh, đoạn đinh nguy hiểm.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc gặp hỏa hề, định sinh thông minh tuấn tú người ấy. 】

Bốn tái vi mộc, là đẹp nữ nhân, cửu tử làm lửa, vi thông minh, bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, chủ ra thông minh, xinh đẹp, anh tuấn người.

Huyền không mật chỉ: 【 mộc gặp hỏa mà sống thông minh kỳ sĩ. 】

Bốn tái vi mộc, cửu tử làm lửa, bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, chủ ra người thông minh.

Huyền không mật chỉ: 【 bính lâm văn khúc, đinh gần tổn thương Quan, cả người cả của bởi đó hao tổn thiếu. 】

Bốn tái vi tốn, vi sao Văn Khúc, ngũ hành chúc mộc. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi bính, ngọ, đinh tam núi, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa, gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng. Cửu tứ dùng chi suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro.

Huyền cơ phú: 【 tốn âm liền ly, gió tan tắc hỏa bị tuyệt. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, vi sao Văn Khúc, ngũ hành chúc mộc. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Cửu tứ dùng chi suy tử, tắc tổn hại đinh rủi ro. Nhân bốn tái vi tốn, là gió, cửu tử vi ly, làm lửa, gặp suy tử, lại có gió tan tắc hỏa bị tuyệt giống như.

Huyền cơ phú: 【 cùng nhau đi tốn mà tạm hợp. 】

Bốn tái vi tốn, làm trưởng nữ nhân. Cửu tử vi ly, vi trung nữ. Mà bốn, chín lượng giai âm quẻ, ký phi âm dương phối hợp, lại phi âm dương chính phối, bốn, chín vi chợt giao, gặp không thích đáng nguyên, có hại đinh, đoạn đinh nguy hiểm.

Gieo tiên phú: 【 phong hỏa ích tài phụ. 】

Bốn tái vi tốn, là gió, làm trưởng nữ nhân, ngũ hành chúc mộc. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, ngũ hành thuộc hỏa. Bốn tái mộc sinh cửu tử hỏa, gặp đương mùa, tắc đinh tài hai vượng. Mà bốn, chín lượng giai âm quẻ, chủ nữ tính được lợi.

 

Cửu ngũ: năm vàng vi Trung cung, vi hoàng cực, vi chính quan sát, vi sao liêm trinh, ngũ hành thuộc thổ, là dương thổ, vi mang hỏa thổ. Cửu tử vi ly, vi nam, vi trung nữ, vi trí tuệ, làm hậu thiên hỏa, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Cửu ngũ tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng năm hoàng thổ, cửu ngũ dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, ra có thành tín người. Cửu ngũ dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, ra ngu dốt người.

Huyền không mật chỉ: 【 giá trị liêm trinh mà đốn gặp hoả hoạn. 】

Năm vàng vi Trung cung thổ, vi liêm trinh, làm lửa, vi mang hỏa thổ. Giá trị năm vàng vận, ở trung ương vi thổ, bên ngoài tức liêm trinh hỏa cũng. Cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Cửu ngũ tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng liêm trinh hỏa, hai hỏa gặp nhau, bị nhóm lửa tai họa, tổn thương, lửa nóng chứng bệnh.

Phi tinh phú: 【 tử, hoàng độc thuốc, lân cung đổi miệng đừng thường. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi Trung cung thổ, vi độc dược, bảy đỏ vi đổi, là kim, vi miệng, vi lưỡi, vi hầu, vi phổi.

Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ. Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim. Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, miệng, lưỡi, hầu, phổi giai trúng độc. Chủ hít thuốc phiện, hút thiên na thủy, hút điện du.

Phi tinh phú: 【 thanh lâu nhiễm tật, chỉ vì bảy bật cùng vàng. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi hữu bật, năm vàng vi thổ, vi bệnh độc, bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, là đẹp nữ nhân. Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ. Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim. Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, nhân kỹ nữ cuốn hút bệnh độc,

Nhân mỹ nữ cuốn hút bệnh độc.

Phi tinh phú: 【 hỏa gặp thổ mà ra ngu dốt ngoan phu. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi chính quan sát, vi Trung cung thổ, cửu ngũ tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng năm hoàng thổ, nhưng thổ bản chủ thành tín, cửu ngũ tới tổ hợp, đều không phải là thông minh tổ hợp. Gặp đương mùa, ra thành tín người; gặp suy tử, ra trí chướng người.

Phi tinh phú: 【 hỏa ám mà thần trí khó sạch. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trí tuệ, năm vàng vi Trung cung thổ, cửu ngũ tới tổ hợp, vi cửu tử hỏa sinh vượng năm hoàng thổ, hỏa bản chủ trí, nhưng sinh năm hoàng thổ, năm vàng vi ngu dốt chi thổ. Do đó, cửu ngũ tới tổ hợp, đều không phải là thông minh tổ hợp. Cửu ngũ dùng chi đương mùa, ra có thành tín người; cửu ngũ dùng chi suy tử, ra thần trí mơ hồ người.

Huyền không mật chỉ: 【 bính lâm văn khúc, đinh gần tổn thương Quan, cả người cả của bởi đó hao tổn thiếu. 】

Năm vàng Đại Sát phá cục. Hỏa sinh thổ mà tiết, cái ta sinh vi tổn thương Quan, là mệnh học thuật ngữ. Thổ từ hỏa sinh, do đó thổ là lửa tổn thương Quan. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi bính, vi ngọ, vi đinh, sinh vượng năm vàng vi thổ, vi liêm trinh, vi Đại Sát mà thành tai họa. Cửu ngũ dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại.

 

Chín sáu: sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim, vi võ quan, vi lão phụ, làm trưởng bối phận, làm trưởng phòng, là trời, là trời môn, vi thủ lĩnh, vi phổi. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm vui khánh, vi trung nữ, vi trí tuệ, làm lửa, vi mắt, vi máu.

Chín sáu tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa khắc sáu làm không kim. Chín sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phú quý thọ thi. Chín sáu vi già nam phối trung nữ, âm dương phối hợp tổ hợp, nhưng phi chính phối, chủ phi con hôn thú, thiếp sinh quý tử. Chín sáu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, nam tính gặp tai hoạ, chết sớm, thủ lĩnh bệnh, gáy bệnh, bệnh phổi, bệnh bao tử, tật ở mắt, huyết bệnh, chứng nhiệt.

Huyền không mật chỉ: 【 hỏa thiêu thiên mà trương tương đẩu, cuộc sống gia đình mắng phụ tới nhẹ. 】

Sáu bạch vi làm, là trời, vi lão phụ, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín sáu tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa khắc sáu làm không kim. Chín sáu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, nam tính gặp tai hoạ, trong nhà thứ nữ, thường xuyên mắng phụ.

Huyền không mật chỉ: 【 đinh bính triều làm, khách quý mà có mạo già tới thọ. 】

Sáu bạch vi làm, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim, làm trưởng bối phận. Cửu tử vi ly, vi bính núi, vi ngọ núi, vi đinh sơn, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm vui khánh, vi trung nữ. Chín sáu tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa khắc sáu làm không kim. Chín sáu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, lão nhân trường thọ.

Tử bạch bí quyết: 【 cửu tử mặc dù ti không khí vui mừng, nhưng sáu sẽ chín mà đích tôn huyết chứng. 】

Sáu bạch vi làm, làm trưởng phòng, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Cửu tử vi ly, vi máu, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín sáu tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa khắc sáu làm không kim. Chín sáu dùng chi suy tử, nam tính gặp tai hoạ, đích tôn huyết chứng.

Huyền cơ phú: 【 hỏa chiếu Thiên môn, sẽ làm hộc máu. 】

Sáu bạch vi làm, là trời môn, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi máu, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín sáu tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa khắc sáu làm không kim. Chín sáu dùng chi suy tử, nam tính gặp tai hoạ, hộc máu.

Sách quý: 【 lục cửu vi phổi, liệt suy tắc huyết chứng, chín tất hoả hoạn. 】

Sáu bạch vi làm, vi phổi, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi máu, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín sáu tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa khắc sáu làm không kim. Chín sáu dùng chi suy tử, nam tính gặp tai hoạ, huyết chứng, hoả hoạn.

Gieo tiên phú: 【 Thiên môn gặp hỏa ông thấu tử. 】

Sáu bạch vi làm, là trời môn, vi phổi, làm trưởng bối phận, vi sao vũ khúc, ngũ hành thuộc tính kim. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi máu, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín sáu tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa, khắc sáu làm không kim. Chín sáu dùng chi suy tử, cửu tử ly hỏa, đốt sáu làm không phổi, nhân bệnh phổi, ho khan mà chết.

 

Chín bảy: bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi trạch, vi y bốc, vi nhỏ phòng, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, vi hầu gái, vi miệng, vi hầu, vi xỉ, vi lưỡi, vi phổi, làm tiên thiên hỏa. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm vui khánh, vi chi thứ hai, vi trung nữ, vi trí tuệ, làm lửa, làm tâm bẩn, vi mắt, vi máu, làm hậu thiên hỏa.

Bảy đỏ là kim, cửu tử làm lửa, chín bảy vi hỏa khắc kim tới tổ hợp. Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa. Chín bảy tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp. Chín bảy dùng chi đương mùa, chủ vượng đinh tài, quý tú thọ thi. Chín bảy dùng chi suy tử, chủ đào hoa sát, hỏa chứng, huyết bệnh, bệnh tim, bệnh phổi, miệng tật, tật ở mắt, hoả hoạn. Bảy đỏ vi tiểu nữ, cửu tử làm thứ nữ nhân, vi thuần âm tới tổ hợp. Chín bảy dùng chi suy tử, có đoạn đinh nguy hiểm.

Huyền không mật chỉ: 【 ngọ dậu phùng mà giang hồ hoa tửu. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, vi canh núi, vi dậu núi, vi tân núi, vi tiểu nữ, làm tiên thiên hỏa. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, vi bính núi, vi ngọ núi, vi đinh sơn, vi trung nữ, làm hậu thiên hỏa. Bảy đỏ là kim, cửu tử làm lửa, chín bảy vi hỏa khắc kim tới tổ hợp. Chín bảy vi thuần âm tới tổ hợp, chín bảy dùng chi suy tử, vi đào hoa sát.

Huyền không mật chỉ: 【 giá trị phá quân, mà ít nhiều thân thể. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Bảy đỏ là kim, cửu tử làm lửa, bảy chín vi hỏa khắc kim tới tổ hợp. Chín bảy dùng chi suy tử, huyết bệnh, bệnh tim, bệnh phổi.

Tử bạch bí quyết: 【 bảy chín nhất trí, thường gọi trở về lộc tai ương. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, làm tiên thiên hỏa. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm hậu thiên hỏa. Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa. Chín bảy tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp. Chín bảy dùng chi suy tử, chủ Hồi Lộc tai ương, tức hoả hoạn.

Tử bạch bí quyết: 【 bảy đỏ làm tiên thiên hỏa sổ, cửu tử làm hậu thiên hỏa ngôi sao, vượng cung đan gặp, động thủy vi hại, sát chỗ gặp lại, tĩnh cũng tàn sát bừa bãi. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, làm tiên thiên hỏa. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm hậu thiên hỏa. Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa. Chín bảy tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp. Nếu chỉ có bảy đỏ hoặc cửu tử, như không nhúc nhích giống, tai hoạ có thể miễn. Nếu chín bảy dùng chi suy tử, loan thủ lĩnh phạm giết, hoả hoạn khó tránh khỏi.

Phi tinh phú: 【 đỏ, tử hề, bạng châu tai họa nắm chắc. 】

Bảy đỏ vi đổi, vi sao phá quân, ngũ hành thuộc tính kim, làm tiên thiên hỏa. Cửu tử vi ly, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa, làm hậu thiên hỏa. Bảy đỏ vi đổi, làm tiên thiên hỏa, cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa. Chín bảy tới tổ hợp, làm thứ tự thiên hỏa gặp lại tới tổ hợp. Chín bảy dùng chi suy tử, làm lửa tai họa.

Phi tinh phú: 【 tử, hoàng độc thuốc, lân cung đổi miệng đừng thường. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, năm vàng vi Trung cung thổ, vi độc dược, bảy đỏ vi đổi, là kim, vi miệng, vi lưỡi, vi hầu, vi phổi. Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ. Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim. Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, miệng, lưỡi, hầu, phổi giai trúng độc. Chủ hít thuốc phiện, hút thiên na thủy, hút điện du. Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 thanh lâu nhiễm tật, chỉ vì bảy bật cùng vàng. 】

Cửu tử vi ly, làm lửa, vi hữu bật, năm vàng vi thổ, vi bệnh độc, bảy đỏ vi đổi, vi tiểu nữ, vi kỹ nữ, là đẹp nữ nhân. Cửu tử ly hỏa, sinh vượng năm Hoàng Trung cung thổ. Năm Hoàng Trung cung thổ, sinh vượng bảy đỏ đổi kim. Cửu ngũ bảy dùng chi suy tử, nhân kỹ nữ cuốn hút bệnh độc, nhân mỹ nữ cuốn hút bệnh độc. Chú ý: cửa mở năm bảy, bảy chín hoặc ngũ cửu, phải cẩn thận lưu ý.

Phi tinh phú: 【 đỏ vận bích, tử, thông minh cũng không tốt tới trẻ trung. 】

Đỏ vi bảy xích hỏa, bích vi ba bích mộc, tử vi cửu tử hỏa. Trạch lôi tùy, trạch vi đổi, vi bảy đỏ, làm tiên thiên hỏa, phách vi chấn động, vi ba bích, làm tiên thiên mộc. Mộc gặp hỏa, vi mộc hỏa thông minh giống như, nhưng Xi Vưu, phá quân bản tính phi hòa hợp. Mặc dù ra thông minh bắt mắt người, nhưng bản tính cũng phi thường không tốt.

 

Chín tám: tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi nam bộc, vi thành tín, vi phần tay, vi mũi, vi huyết quản, vi sao tả phụ, làm quan ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, là đẹp nữ nhân, vi trí tuệ, làm hậu thiên hỏa, vi máu, vi mắt, làm tâm bẩn, vi sao hữu bật, làm vui khánh, ngũ hành thuộc hỏa.

Chín tám tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Chín tám dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát điền sản, lợi nhuận tiểu nam, ra quan văn, ra có thành tín người. Tám bạch vi tiểu nam, cửu tử vi trung nữ, tám chín tuy là âm dương phối hợp, nhưng phi chính phối, chủ thiếp sống chết, phi con hôn thú. Chín tám dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, tay thuận bệnh, mũi bệnh, gân cốt bệnh, huyết bệnh, bệnh mắt, bệnh tim, ra ngu dốt người.

Huyền không mật chỉ: 【 thiên phất hợp bính, khôn, phú chịu địch quốc. 】

Thiên thị tức cấn cung, bính tức rời cung, khôn tức khôn cung. Tức là nhị hắc, tám bạch, cửu tử tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa, sinh vượng tám bạch cấn thổ, cũng sinh vượng nhị hắc khôn thổ. Hỏa kiếp sau thổ, tới song sinh vượng tổ hợp. Hai, tám, chín tổ hợp, dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, phát điền sản, ra phú hào, lợi nhuận tiểu nam.

Tử bạch bí quyết: 【 tám phùng tử diệu, hôn vui mừng làm lại. 】

Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi sao tả phụ, làm quan ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, vi sao hữu bật, làm vui khánh, ngũ hành thuộc hỏa. Chín tám tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Chín tám dùng chi đương mùa, chủ thăng quan, phát tài, việc vui cùng đến.

Huyền cơ phú: 【 phụ lâm bính đinh, đứng hàng triều tiểu đội. 】

Phụ tức tám bạch sao tả phụ, bính đinh tức cửu tử rời cung. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi tiểu nam, vi sao tả phụ, làm quan ngôi sao, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi trung nữ, vi sao hữu bật, làm vui khánh, ngũ hành thuộc hỏa. Chín tám tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Chín tám dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, thăng đại quan.

Huyền cơ phú: 【 hỏa viêm thổ khô, nam ly ích lợi gì ư cấn khôn. 】

Ly tức cửu tử rời cung, cấn tức tám bạch cấn cung, khôn tức nhị hắc khôn cung. Tức là nhị hắc, tám bạch, cửu tử tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa, sinh vượng tám bạch cấn thổ, cũng sinh vượng nhị hắc khôn thổ. Hỏa kiếp sau thổ, tới song sinh vượng tổ hợp. Hai, tám, chín gặp suy tử, chủ đinh tài hai bại, ra ngu dốt người.

Sách quý: 【 giúp đỡ cùng huy, điền viên phú chín, con cháu sinh sản. 】

Phụ tức tám bạch sao tả phụ, bật tức cửu tử sao hữu bật. Tám bạch vi cấn, thành sơn, vi sao tả phụ, ngũ hành thuộc thổ. Cửu tử vi ly, làm lửa, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Chín tám tới tổ hợp, vi cửu tử ly hỏa sinh vượng tám bạch cấn thổ, hỏa kiếp sau thổ, tới sinh vượng tổ hợp. Chín tám dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, lợi nhuận điền sản.

 

Cửu cửu: cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa, vi trung nữ, là đẹp nữ nhân, làm vui khánh, vi trí tuệ, vi mắt, vi máu, làm tâm bẩn, vi ruột non, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa.

Chín đến rời cung, song cửu đồng cung, làm lửa cùng hỏa so với hòa vi vượng. Cửu cửu dùng chi đương mùa, chủ đinh tài hai vượng, văn tài trung hiếu, quý tú thọ thi, trung nữ đỏ mặt nhân càng phát. Cửu cửu vi thuần âm dương tổ hợp, đương mùa còn có thể, thất lệnh có đoạn đinh nguy hiểm. Cửu cửu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, ra thần kinh suy nhược người, tiên hậu thiên tật ở mắt, mắt mò, bệnh tim, ruột non bệnh, sốt cao đột ngột, chứng viêm, huyết bệnh, không chút máu tử, hộc máu, chết cháy, nóng chết, hoả hoạn.

Huyền không mật chỉ: 【 hỏa diệu hàng loạt cùng giá trị, thanh vân lộ thượng tiêu dao. 】

Hỏa diệu hàng loạt, tức chín đến rời cung, song cửu đồng cung so đấu hòa tổ hợp. Cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa, làm vui khánh, vi trí tuệ, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Cửu cửu dùng chi đương mùa, văn tài xuất chúng, số làm quan.

Phi tinh phú: 【 hỏa ám mà thần trí khó sạch. 】

Cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa, vi trung nữ, là đẹp nữ nhân, vi mắt, vi trí tuệ, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Cửu cửu dùng chi suy tử, chủ đinh tài hai bại, ra thần kinh suy nhược người. Hỏa bản chủ trí tuệ, gặp suy tử, tức mất đi trí tuệ.

Huyền cơ phú: 【 ly vị cheo leo mà tổn hại mắt. 】

Cửu tử vi ly, làm hậu thiên hỏa, vi trung nữ, là đẹp nữ nhân, vi mắt, vi trí tuệ, vi sao hữu bật, ngũ hành thuộc hỏa. Cửu cửu dùng chi suy tử, gặp loan thủ lĩnh phạm sát, chủ đinh tài hai bại, tiên hậu thiên tật ở mắt, mắt mò.

(Biên dịch tự động từ trang 18zw.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button