Tử vi

Huyền vi luận

Di tiên sinh viết:

1- Đẩu số chi liệt chúng tinh,

do đại dịch chi phân bát quái,

bát quái phi thoán hệ bất minh,

Bạn đang xem: Huyền vi luận

ngũ tinh phi giảng minh hà thố,

thị dĩ quan đấu sổ giả, tái tam thẩm động tĩnh chi cơ,

2- Đệ nhất biện tân chủ chi phân,

động tĩnh tuần hoàn bất dĩ,

chủ tân canh điệp vô câu,

chủ nhược vô tình, hà tân chi hữu,

tân bất năng đối, hà túc thủ tai!

3- Quý bỉ dương đà, duy thị lộc tồn chi hảo ác, tiếu ngô nhật nguyệt dã.

4- Tư không kiếp chi hưng vong, sát hữu sát nhi vô hình, tuy sát hữu cứu;

hình hữu hình nhi dị đan, chung thân bất khắc.

5- Hỏa tinh vượng cung vi phú luận,

dương đà đắc lệnh khởi hung thần?

6- Lưỡng lân gia vũ thượng khả xanh trì,

đồng thất dữ mưu tối nan phòng bị.

7- Cân hỏa phần thiên mã,

trọng dương trục lộc tồn.

8- Kiếp không thân thích vô thường,

quyền lộc hành tàng mỹ định.

9- Quân tử tai khôi việt,

tiểu nhân dã dương linh.

10- Hung bất giai hung, cát vô thuần cát.

11- Chủ cường tân nhược, khả bảo vô ngu.

12- Chủ nhược tân cường, hung nguy lập kiến.

13- Chủ tân đắc thất lưỡng tương nghi,

hạn vận mệnh thân đương hỗ kiến.

14- Thân mệnh tối hiềm dương đà thất sát, ngộ chi vị miễn vi hung.

15- Nhị hạn thậm kỵ tham phá cự trinh, phùng chi định nhiên tác họa.

16- Mệnh ngộ khôi xương đương đắc quý, hạn phùng tử phủ định tài đa.

17- Phàm quan nữ nhân chi mệnh, tiên quan phu tử nhị cung,

nhược trị sát tinh, định tam giá nhi tâm bất túc,

hoặc phùng dương đà, tu đề khốc nhi lệ bất càn.

18- Nhược quan nam mệnh, thủy dĩ phúc tài vi chủ,

tái thẩm thiên di như hà, nhị hạn tương nhân, cát hung đồng đoạn.

19- Hạn phùng cát diệu, bình sinh vận dụng hòa hài;

mệnh tác hung hương, nhất thị cầu mưu trở ngữ.

20- Liêm lộc lâm mệnh, nữ đức thuần âm trinh khiết chi đức;

đồng lương thủ mệnh, nam đắc thuần dương trung chính chi tâm.

21- Quân tử mệnh trung diệc hữu dương đà tứ sát,

tiểu nhân mệnh trung khởi vô khoa lộc quyền tinh,

yếu khán đắc viên thất viên,

chuyên luận nhập miếu thất hãm.

22- Nhược luận tiểu nhi, tường thôi đồng hạn,

tiểu nhi mệnh sinh hung hương, tam ngũ tuế tất nhiên yểu chiết,

cánh hữu hạn phùng ác sát, ngũ thất tuế tất chí yểu vong.

23- Văn xương văn khúc thiên khôi tú, bất độc thi thư dã khả nhân.

24- Đa học thiểu thành, chỉ vi kình dương phùng kiếp sát.

25- Vi nhân hảo tụng, cái nhân thái tuế ngộ quan phù.

26- Mệnh chi lý vi, thục sát tinh thần chi biến hóa;

số chi lý viễn, tế tường cách cục chi hưng suy.

27- Bắc cực gia hung sát, vi đạo vi tăng;

mệnh ngộ hung tinh, vi nô vi bộc.

28- Như vũ phá liêm tham, cố thâm mưu nhi quý hiển,

gia dương đà không kiếp, phản tiểu chí dĩ cô hàn.

29- Hạn phụ vượng tinh, tuy nhược nhi bất nhược;

mệnh lâm cát địa, tuy hung nhi bất hung.

30- Đoạn kiều tiệt lộ, đại tiểu nan hành;

mão dậu nhị không, thông minh phát phúc.

31- Mệnh thân ngộ tử phủ, điệp tích kim ngân;

nhị chủ phùng kiếp không, y thực bất túc, mưu nhi bất toại.

32- Mệnh hạn ngộ nhập kình dương, đông tác tây thành.

33- Hạn thân tao phùng phủ tướng khoa quyền lộc củng, định vi phàn quế chi cao nhân.

34- Không kiếp dương linh, quyết tác cửu lưu thuật sĩ.

35- Tình hoài thư sướng, xương khúc mệnh thân;

quỷ trá hư phù, dương đà hãm địa.

36- Thiên ki thiên lương kình dương hội, tảo kiến hình khắc vãn kiến cô.

37- Tham lang vũ khúc liêm trinh phùng, thiểu thụ bần nhi hậu thụ phúc.

Thử giai đẩu số chi áo quyết, học giả thục chi.

Dịch nghĩa:

Luận về huyền vi

Hi Di tiên sinh viết:

1- Đẩu Số bày ra chúng tinh,

Do đại Dịch phân chia thành Bát Quái,

Bát Quái mà thiếu Thoán từ (lời luận đoán) thì cũng chẳng rõ nghĩa,

Ngũ Tinh mà không được giảng giải kỹ thì dùng làm sao được,

Môn xem Đẩu Số này đây, luôn xét đến động tĩnh của cơ trời.

2- Trước tiên phân biệt Chủ-Khách mà xét,

Động-Tĩnh, tuần hoàn không dứt,

Chủ-Khách luân phiên thay đổi chứ không gò bó cố định,

Chủ (nếu) mà vô tình, lẽ nào Khách lại có tình cho được,

Khách mà không thường xuyên ứng đối, thì sao đủ xứng mà dùng làm khách được!

3- Tự thẹn thay Kình Đà, chỉ trông coi tốt xấu của Lộc Tồn, mà (lại dám) cười Nhật Nguyệt ta vậy.

4- Ngẫm về hưng vong của Không Kiếp, sát thì có sát (nhưng) mà không Hình (khắc) cứng nhắc, tuy sát mà lại có thể cứu chữa;

Hình thì có Hình nhưng đơn giản dễ thay đổi, (về lâu dài) cả đời sẽ không khắc.

5- Hỏa tinh ở vượng cung thì luận là phú,

Kình Đà (ở chỗ) đắc lệnh há có còn là hung thần nữa sao?

6- Kẻ hung bạo ở ngay sát vách đôi bên nhà mình thì cũng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ lại,

chứ người cùng nhà mà có mưu hiểm đen tối thì thực là khó phòng bị.

7- Cân đo sức nóng (hỏa phần), nghị lực của Thiên Mã,

coi trọng trục (của) Kình Dương Lộc Tồn.

8- Kiếp Không thì (coi) thân thích (là) vô thường,

Quyền Lộc thì định là tác phong cử chỉ tươi đẹp.

9- Quân tử (xét ở) tại nơi Khôi Việt,

tiểu nhân thì (xét ở) Dương Linh (Kình Đà, Linh Hỏa, viết tắt???).

10- Hung thì không có cái gì hoàn toàn hung, Cát thì cũng chẳng có cái gì thuần là cát.

11- Chủ cường Khách nhược, thì có thể đảm bảo là chẳng có gì phải lo ngại.

12- Chủ nhược Khách cường, thì thấy ngay được là hung hiểm nguy hiểm.

13- (Phải xem) Chủ-Khách, chỗ hay chỗ dở, đôi đàng tương ứng đối đãi lẫn nhau,

vận hạn Mệnh-Thân cũng đối đãi tương hỗ lẫn nhau.

14- Thân-Mệnh rất sợ gặp Dương Đà Thất Sát, gặp thì khó tránh được hung hiểm.

15- Nhị hạn tối kị Tham Lang Phá Quân Cự Môn Liêm Trinh, gặp thì nhất định sẽ tác họa.

16- Mệnh gặp Khôi Xương được nhận (quan) Quý, Hạn phùng Tử Phủ xác định đó là lúc đa tài (đến lúc gặp thời để mà được thi thố với đời).

17- Phàm xem mệnh Nữ nhân, trước tiên xem ở hai cung Phu & Tử,

nếu gặp sát tinh, định là nhiều lần xuất giá mà lòng không yên,

hoặc phùng Dương Đà thì đó là khóc con cạn nước mắt.

18- Khi xem Nam mệnh, khởi đầu lấy Phúc & Tài làm chủ,

sau đó xét Thiên Di xem thế nào, nhị hạn (có) nguyên nhân hỗ trợ ra sao, (từ đó mới) cùng đoán ra cát hung như thế nào.

19- Hạn phùng cát diệu thì lúc bình sinh được mọi sự hoạt động hài hòa;

Mệnh lạc đến chỗ hung thì đúng là một thân mưu cầu mà toàn gặp gập ghềnh trở ngại.

20- Liêm Lộc lâm Nữ mệnh thuần âm thì đức hạnh trinh trắng, thanh khiết;

Đồng Lương thủ Nam mệnh thuần dương thì một lòng trung thành, chính trực.

21- Người quân tử thì ở trong cung Mệnh cũng có Dương Đà tứ sát,

Kẻ tiểu nhân thì ai dám bảo là không có Khoa Quyền Lộc ở trong cung mệnh nào,

(Cho nên) trọng yếu phải xem cung viên tốt xấu thế nào,

chuyên sâu luận vào các sao nhập miếu hay lạc hãm.

22- Nếu luận số tiểu nhi, phải suy xét thật tường tận về hạn của trẻ con,

Tiểu nhi mà Mệnh ở chỗ hung, thì dăm ba năm tất nhiên sẽ yểu chiết,

Lại thêm hạn phùng ác sát thì dăm bảy năm nhất định yểu vong.

23- (Có các sao) Văn Xương Văn Khúc Thiên Khôi, chẳng đọc thi thư gì cũng là kẻ có tài.

24- Đa học mà thiểu thành, chỉ vì Kình Dương phùng Kiếp Sát.

25- Làm người giỏi lý lẽ, giỏi tranh cãi, khéo nói, đó là do Thái Tuế ngộ Quan Phù.

26- Cái Lý tinh vi của Mệnh, phải bám sát lấy sự biến hóa của các sao;

Cái Lý sâu xa của Số, phải xem cho tường tận sự hưng suy của cách cục.

27- Sao Tử Vi mà bị gia thêm hung sát tinh thì dễ theo đường tăng đạo;

Mệnh (kém) mà gặp phải hung tinh thì dễ thành thân phận kẻ hầu người hạ.

28- Như Vũ Phá Liêm Tham, có mưu sâu mà quý hiển,

Thêm (vào đó) Dương Đà Không Kiếp thì phản chuyển thành chí nhỏ mà cô đơn, nghèo hèn.

29- Hạn mà hai bên có vượng tinh thì dù hạn có nhược (kém) cũng được cứu giải,

Mệnh lâm vào nơi cát lợi thì dẫu gặp hung cũng chẳng có gì nguy hiểm.

30- Đại tiểu (hạn) khó khăn, gian khổ, khó đi,… là bởi vì “đoạn kiều tiệt lộ” (đây là 1 thành ngữ “đoạn kiều tiệt lộ” có nghĩa đen là “cầu bị chặt gãy, đường bị chặn”, nhưng có thể nghĩa bóng muốn ám chỉ việc hành hạn mà gặp phải Tiệt/Triệt lộ thì đó là coi như bị chặn phá, bị ngáng trở, bị gặp khó khăn,…);

Ở cung Mão Dậu mà gặp nhị Không thì lại là thông minh, phát phúc.

31- Mệnh Thân mà gặp Tử Phủ thì giàu có dồi dào vàng bạc (điệp tích kim ngân);

Nhị chủ (thường chỉ về Mệnh chủ & Thân chủ, nhưng trong trường hợp này thì nên hiểu Nhị Chủ = Tử & Phủ) phùng Kiếp Không thì mưu sự bất toại ý, thiếu ăn thiếu mặc (y thực bất túc).

32- Mệnh hạn mà gặp phải Kình Dương thì làm giả ăn thật, đánh ở đông mà được ở tây (“đông tác tây thành” đây cũng là 1 thành ngữ. Bạn đọc lưu ý chỗ này nên hiểu liền mạch với Mệnh Thân Tử Phủ ở trên thì mới đúng).

33- Hạn Thân mà phùng Phủ Tướng có Khoa Quyền Lộc củng chiếu thì định là người đó sẽ đỗ cao, thăng quan lớn, phát tài lộc,… được vin cành nguyệt quế.

34- (Nếu mà gặp) Không Kiếp Dương Linh, thì quyết đoán là đi theo giới cửu lưu thuật sĩ.

35- Tâm tình dào dạt, thư thả sung sướng, ấy là do Xương Khúc ở Mệnh Thân;

Quỷ quyệt xảo trá, hão huyền chẳng thực, đó là bởi Dương Đà hãm địa.

36- Thiên Cơ Thiên Lương Kình Dương cùng hội, thì lúc nhỏ thời hình khắc (với người thân) về già thời cô độc.

37- Như gặp Tham Lang Vũ Khúc Liêm Trinh, lúc nhỏ thời nghèo khó nhưng về già được hưởng phúc.

Ngọc Thiềm phát vi luận

Bạch ngọc thiềm tiên sinh nhật:

Quan thiên đẩu số dữ Ngũ Tinh bất đồng,

án thử tinh thần dữ chư thuật đại dị.

Tứ chính cát tinh định vi quý,

tam phương sát củng thiểu vi kỳ;

đối chiếu hề tường hung tường cát,

hợp chiếu hề quan tiện quan vinh.

Cát tinh nhập viên tắc vi cát,

hung tinh thất địa tắc vi hung.

Mệnh phùng tử vi, phi đặc thọ nhi thả vinh;

thân ngộ sát tinh, bất đãn bần nhi thả tiện.

Tả hữu hội ư tử phủ, cực phẩm chi tôn;

khoa quyền hãm ư hung hương, công danh thặng đặng.

Hành hạn phùng hồ nhược địa, vị tất vi tai;

lập mệnh hội tại cường cung, tất năng hàng ngoan.

Dương đà thất sát, hạn vận mạc phùng,

phùng chi định hữu hình thương;

thiên khốc tang môn, lưu niên mạc ngộ,

ngộ chi thực phòng phá hại.

Nam đẩu chủ hạn tất sinh nam,

bắc đẩu gia lâm tiên đắc nữ.

Khoa tinh cư hãm địa, đăng hỏa tân cần;

xương khúc tại nhược hương, lâm tuyền lãnh đạm.

Gian mưu tần thiết, tử vi quý ngộ phá quân;

dâm bôn đại hành, hồng loan sai phùng tham tú.

Mệnh thân tương khắc, tắc tâm loạn nhi bất nhàn;

huyền ảo tam cung, tắc tà dâm nhi đam tửu.

Sát lâm tam vị, định nhiên thê tử bất hòa;

cự đáo nhị cung, tất thị huynh đệ vô nghĩa.

Hình sát thủ tử cung, tử nan phụng lão;

chư hung chiếu tài bạch, tụ tán vô thường.

Dương đà thủ tật ách, nhãn mục hôn manh;

hỏa linh đáo thiên di, trường đồ tịch mạc.

Tôn tinh liệt tiện vị, chủ nhân đa lao;

ác tinh ứng mệnh cung, nô bộc hữu trợ.

Quan lộc ngộ tử phủ, phú nhi thả quý;

điền trạch ngộ phá quân, tiên phá hậu thành.

Phúc đức ngộ không vong kiếp, bôn tẩu vô phương;

tương mạo gia hình sát, hình khắc nan miễn.

Hậu học giả chấp thử suy tường, vạn vô nhất thất.

Dịch nghĩa:

Sự khai mở về cách luận của Bạch Ngọc Thiềm tiên sinh.

Xem thấy Đẩu Số với môn Ngũ Tinh có điểm không giống nhau,

từ đây ta thấy về tinh thần cơ bản nó khác nhiều với các thuật khác.

Xét tứ chính thấy cát tinh thì định là quý,

Tam phương mà sát tinh vây chiếu thì kém đẹp;

Cung đối chiếu cho biết hung, biết cát,

cung hợp chiếu cho biết tiện hay là vinh.

Cát tinh nhập mệnh viên (miếu đắc) thì sẽ được cát lợi,

hung tinh mà hãm địa thì chắc chắn sẽ hung.

Mệnh gặp Tử Vi thì vừa thọ vừa vinh hoa;

Thân gặp sát tinh thì không những bần mà còn tiện.

Tả Hữu hội cùng Tử Phủ thì tôn quý đến cực phẩm,

Khoa Quyền hãm ở chỗ hung thì công danh lận đận.

Hành hạn nếu gặp nơi nhược địa thì chưa hẳn đã gặp tai họa,

lập mệnh ở chỗ cường cung, nhất định sẽ bớt tham lam, ương bướng, ngu dốt.

Vận hạn chớ có gặp Kình Đà Thất Sát, gặp thì tất sẽ bị hình thương,

Lưu niên chớ có gặp Thiên Khốc Tang Môn, gặp thì phải đề phòng vật chất trong nhà bị phá tán.

Nam Đẩu chủ hạn tất sẽ sinh con trai,

Bắc Đẩu lâm hạn thì sẽ sinh con gái.

Khoa tinh cư hãm địa, thì vất vả chăm chỉ đèn sách sớm khuya,

Xương Khúc ở chỗ nhược thì ẩn mình lãnh đạm nơi rừng núi.

Tử Vi gặp Phá Quân thì suốt ngày bày kế hiểm mưu gian,

Hồng Loan gặp (lầm) phải Tham Lang thì hành vi dâm dật.

Mệnh với Thân mà tương khắc thì tâm loạn nên chẳng được nhàn,

Tam cung mà huyền ảo thì tất sẽ tà dâm cùng ham rượu.

Sát tinh lâm vào tam vị, chắc chắc bất hòa với vợ con,

Cự Môn đến nhị cung, thì anh em vô tình vô nghĩa.

Hình sát tinh ở cung Tử Tức, khó có được con chăm sóc lúc già;

Các hung tinh chiếu vào Tài Bạch, thì tiền tụ tán vô thường.

Kình Đà thủ Tật Ách thì mắt kém, mắt đau, mắt mờ,

Hỏa Linh đến cung Thiên Di, thì đường (đời) phía trước sẽ cô đơn vắng vẻ.

Các sao tôn quý bày vào chỗ thấp kém, thì chủ nhân nhiều gian khổ,

ác tinh ứng vào Mệnh cung thì nô bộc có sự tương trợ.

Quan Lộc cung gặp Tử Phủ thì vừa phú vừa quý,

Điền Trạch gặp Phá Quân thì trước phá hết sau mới thành được.

Phúc Đức gặp Địa Kiếp, Không Vong, thì lang thang vô định,

Tướng Mạo mà thêm Hình Sát, thì việc hình khắc là khó tránh được.

Học giả đời sau theo đây mà suy cho rõ, đảm bảo không sai.

Đẩu số tổng quyết

Hi Di ngưỡng quan thiên thượng tinh

Tác vi đẩu số thôi nhân mệnh

Bất y ngũ tinh yếu quá tiết

Chỉ luận niên nguyệt nhật thời sinh.

Tiên an thân mệnh thứ định cục

Tử Vi, Thiên Phủ bố chư tinh

Kiếp, Không, Thương, Sứ, Thiên Khôi Việt

Thiên Mã, Thiên Lộc đái sát thần.

Tiền Dương hậu Đà tính tứ hóa

Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hỏa, Linh, Hình

Nhị chủ đại hạn tính tiểu hạn

Lưu niên hậu phương an Đẩu Quân

Thập nhị cung phần tường miếu hãm

Lưu niên họa phúc thử trung phần

Lộc, Quyền, Khoa, Kị vi tứ hóa

Duy hữu Kị tinh tối khả tăng.

Đại tiểu nhị hạn nhược phùng Kị

Vị miễn kỳ nhân hữu tai truân

Khoa danh khoa giáp khán Khôi Việt

Văn Xương, Văn Khúc chủ công danh.

Tử Phủ Nhật Nguyệt chư tinh tụ

Phú quý giai tòng thiên thượng sanh

Dương Đà Hỏa Linh vi tứ sát

Xung mệnh xung hạn bất vi vinh.

Sát Phá Tham Lang câu tác ố

Miếu nhi bất hãm chưởng tam quân

Khôi Việt Xương gia vô cát ứng

Nhược hoàn mệnh hạn hãm vưu sân.

Thượng hữu lưu Dương Đà đẳng túc

Thử dữ Thái Tuế tòng lưu hành

Cánh gia Tang Điếu Bạch Hổ thấu

Thương Sứ khả dĩ đoán sinh tử.

Nhược hữu đồng niên đồng Nhật Nguyệt

Họa phúc hà hữu bất chuẩn hồ?

Bất chuẩn câu dụng tam thời đoán

Thời hữu sai trì bất khả bằng.

Thử thị Hi Di chân khẩu quyết

Học giả như đương tử tế tinh

Hậu cụ tinh đồ tính luận đoán

Kỳ trung bộ quyết tối phân minh.

Nhược năng y thử thôi nhân mệnh

Hà dụng cầm đường giảng ngũ tinh?

Dịch nghĩa:

Đẩu số tổng quyết

Ngài Hi Di ngẩng đầu ngắm sao trên trời,

Tạo ra môn Đẩu Số để suy đoán mệnh người,

Không giống với (môn) Ngũ Tinh, quá chú trọng đến Tiết khí,

(Mà) Chỉ luận về năm, tháng, ngày, giờ sinh.

Trước tiên an Thân Mệnh, thứ đến là xác định Cục (số),

Bài bố (vị trí của)Tử Vi, Thiên Phủ cùng các sao,

Kiếp, Không, Thương, Sứ, Thiên Khôi, Thiên Việt,

Thiên Mã, Thiên Lộc, (cùng với) dải các thần sát.

Trước an Kình dương, sau an Đà La, cùng với cả Tứ Hóa,

Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình,

Nhị chủ (có lẽ là “mệnh chủ” và “thân chủ”), đại hạn cùng tiểu hạn,

Lưu niên, sau đó thì an Đẩu Quân (có lẽ nhấn mạnh L. Thái Tuế).

Ở mười hai cung phận, phải tỏ tường miếu hãm (của sao),

Lưu niên họa phúc ở trong cung phận nào,

Lộc Quyền Khoa Kị là Tứ Hóa,

Chỉ có Hóa Kị là rất đáng ghét.

Đại hạn, tiểu hạn nếu gặp Hóa Kị,

Người ta khó mà tránh việc phải gặp tai ách, gian truân,

Khoa danh, khoa bảng (chuyện học hành) thì xem ở Khôi Việt,

Văn Xương, Văn Khúc (vì chúng) chủ về công danh,

Tử Phủ Nhật Nguyệt cùng các (cát) tinh tụ hội,

(Được) phú lẫn quý thì cũng là theo sự sắp đặt của trời,

Kình, Đà, Linh, Hỏa là tứ sát,

Xung vào mệnh, xung hạn, thì không được vinh hoa.

Sát Phá Tham chuyên làm chuyện (ác) đáng ghét,

Khi miếu thì (làm tướng) đứng đầu chấp chưởng ba quân,

Thêm Khôi Việt, Văn Xương mà không có cát tinh ứng trợ,

Nếu gặp tại Mệnh, tại hạn hãm thì mắc sai lầm, giận dữ, không xứng ý toại lòng.

Còn Lưu Kình Đà mà có hoặc đón chờ (tại hạn ấy),

Cùng với Thái Tuế lưu hành (L. Thái Tuế),

Thêm Tang, Điếu, Bạch Hổ, tụ tập lại,

(Có) Thương, Sứ, thì có thể đoán được chuyện sống chết.

Nếu như cùng cùng năm cùng tháng ngày (sinh),

(Thì) Họa phúc không có chuẩn (đúng) hay sao?

Không chuẩn đều dùng ba giờ (mà) đoán

Giờ (mà) có sai, chậm thì không thể (coi là) bằng chứng được.

(QNB chú: có lẽ muốn rằng lấy thêm 2 giờ xung quanh giờ sinh mà xem cho kỹ)

Đó chính là khẩu quyết của Hi Di,

Người học cần phải nhận biết, kỹ lưỡng, thật tinh.

Sau bày đủ tinh đồ (bản đồ các sao) mà luận đoán,

Trong đó (có) yếu quyết từng bộ phận rất rõ ràng hiển nhiên.

Nếu như sử dụng môn này mà đoán nhân mệnh,

Thì còn cần dùng phòng nhạc (“cầm đường”) để giảng về môn Ngũ Tinh nữa chăng?

Tử Vi Đẩu Sổ đoán quyết

Tử Phủ nhị chủ tuy phú quí

Bất phùng Lộc tinh chung nan hiển

Cơ Âm văn tinh vong ân nhân

Bác sĩ phùng văn chủ thông minh

Lộc Tồn nhập quan phòng bài tễ

Song Lộc giáp mệnh tài bất khuyết

Nhân từ chi tinh kị phùng sát

Đương phòng biến tiết tịnh hữu trá

Đế lạc Nô vị chủ bôn ba

Cự phùng Dương Đà chủ tà dâm

Việt Phá Toái kiêm Đà La

Quí nhân vô lực sự bất thành

Thiên Phủ gia sát phi quân tử

Đế phùng Dương Đà chủ tà

Phủ Tuất phùng Lộc lũy thiên kim

Tọa Lộc hướng Mã danh lợi thu

Thiên Cơ Tị Hợi nhược gia sát

Nhân tửu ngộ sự mạc tham bôi

Phá Quân văn diệu mạc cận thủy

Thiên Đồng Kình Dương dị tao thương

Dịch:

Tử vi đẩu số quyết đoán

Tuy phú quý Tử Vi Thiên Phủ

Chưa hiển linh nếu thiếu Lộc tinh.

Cơ Âm, văn diệu, bạc tình.

Bác Sĩ, văn diệu thông minh tuyệt vời.

Quan Lộc Tồn phải phòng bãi miễn.

Song Lộc giáp Mệnh thị phú ông.

Nhân từ tinh sợ Sát phùng

Chuyển thành dối trá, hành tung gian tà.

Cự Nhận Đà tà dâm mê muội.

Đế lạc Nô tất chủ bôn ba.

Việt phùng Phá Toái, Đà La

Quý nhân vô lực, khó mà thành công.

Phủ hội sát khó thành quân tử.

Đế Nhận Đà tất đúng tà nhân.

Phủ Lộc Tuất vị phú ông.

Tọa Lộc hướng Mã thành công danh, tài.

Cơ tị hợi, sát tinh, ham rượu.

Phá, văn tinh, rất dễ thủy tai.

Thiên Đồng, Dương Nhận bi ai

Vì hay thương tích, nạn tai trong đời.

(Nguồn: Sưu tầm)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Huyền vi luận

Di tiên sinh viết:

1- Đẩu số chi liệt chúng tinh,

do đại dịch chi phân bát quái,

bát quái phi thoán hệ bất minh,

ngũ tinh phi giảng minh hà thố,

thị dĩ quan đấu sổ giả, tái tam thẩm động tĩnh chi cơ,

2- Đệ nhất biện tân chủ chi phân,

động tĩnh tuần hoàn bất dĩ,

chủ tân canh điệp vô câu,

chủ nhược vô tình, hà tân chi hữu,

tân bất năng đối, hà túc thủ tai!

3- Quý bỉ dương đà, duy thị lộc tồn chi hảo ác, tiếu ngô nhật nguyệt dã.

4- Tư không kiếp chi hưng vong, sát hữu sát nhi vô hình, tuy sát hữu cứu;

hình hữu hình nhi dị đan, chung thân bất khắc.

5- Hỏa tinh vượng cung vi phú luận,

dương đà đắc lệnh khởi hung thần?

6- Lưỡng lân gia vũ thượng khả xanh trì,

đồng thất dữ mưu tối nan phòng bị.

7- Cân hỏa phần thiên mã,

trọng dương trục lộc tồn.

8- Kiếp không thân thích vô thường,

quyền lộc hành tàng mỹ định.

9- Quân tử tai khôi việt,

tiểu nhân dã dương linh.

10- Hung bất giai hung, cát vô thuần cát.

11- Chủ cường tân nhược, khả bảo vô ngu.

12- Chủ nhược tân cường, hung nguy lập kiến.

13- Chủ tân đắc thất lưỡng tương nghi,

hạn vận mệnh thân đương hỗ kiến.

14- Thân mệnh tối hiềm dương đà thất sát, ngộ chi vị miễn vi hung.

15- Nhị hạn thậm kỵ tham phá cự trinh, phùng chi định nhiên tác họa.

16- Mệnh ngộ khôi xương đương đắc quý, hạn phùng tử phủ định tài đa.

17- Phàm quan nữ nhân chi mệnh, tiên quan phu tử nhị cung,

nhược trị sát tinh, định tam giá nhi tâm bất túc,

hoặc phùng dương đà, tu đề khốc nhi lệ bất càn.

18- Nhược quan nam mệnh, thủy dĩ phúc tài vi chủ,

tái thẩm thiên di như hà, nhị hạn tương nhân, cát hung đồng đoạn.

19- Hạn phùng cát diệu, bình sinh vận dụng hòa hài;

mệnh tác hung hương, nhất thị cầu mưu trở ngữ.

20- Liêm lộc lâm mệnh, nữ đức thuần âm trinh khiết chi đức;

đồng lương thủ mệnh, nam đắc thuần dương trung chính chi tâm.

21- Quân tử mệnh trung diệc hữu dương đà tứ sát,

tiểu nhân mệnh trung khởi vô khoa lộc quyền tinh,

yếu khán đắc viên thất viên,

chuyên luận nhập miếu thất hãm.

22- Nhược luận tiểu nhi, tường thôi đồng hạn,

tiểu nhi mệnh sinh hung hương, tam ngũ tuế tất nhiên yểu chiết,

cánh hữu hạn phùng ác sát, ngũ thất tuế tất chí yểu vong.

23- Văn xương văn khúc thiên khôi tú, bất độc thi thư dã khả nhân.

24- Đa học thiểu thành, chỉ vi kình dương phùng kiếp sát.

25- Vi nhân hảo tụng, cái nhân thái tuế ngộ quan phù.

26- Mệnh chi lý vi, thục sát tinh thần chi biến hóa;

số chi lý viễn, tế tường cách cục chi hưng suy.

27- Bắc cực gia hung sát, vi đạo vi tăng;

mệnh ngộ hung tinh, vi nô vi bộc.

28- Như vũ phá liêm tham, cố thâm mưu nhi quý hiển,

gia dương đà không kiếp, phản tiểu chí dĩ cô hàn.

29- Hạn phụ vượng tinh, tuy nhược nhi bất nhược;

mệnh lâm cát địa, tuy hung nhi bất hung.

30- Đoạn kiều tiệt lộ, đại tiểu nan hành;

mão dậu nhị không, thông minh phát phúc.

31- Mệnh thân ngộ tử phủ, điệp tích kim ngân;

nhị chủ phùng kiếp không, y thực bất túc, mưu nhi bất toại.

32- Mệnh hạn ngộ nhập kình dương, đông tác tây thành.

33- Hạn thân tao phùng phủ tướng khoa quyền lộc củng, định vi phàn quế chi cao nhân.

34- Không kiếp dương linh, quyết tác cửu lưu thuật sĩ.

35- Tình hoài thư sướng, xương khúc mệnh thân;

quỷ trá hư phù, dương đà hãm địa.

36- Thiên ki thiên lương kình dương hội, tảo kiến hình khắc vãn kiến cô.

37- Tham lang vũ khúc liêm trinh phùng, thiểu thụ bần nhi hậu thụ phúc.

Thử giai đẩu số chi áo quyết, học giả thục chi.

Dịch nghĩa:

Luận về huyền vi

Hi Di tiên sinh viết:

1- Đẩu Số bày ra chúng tinh,

Do đại Dịch phân chia thành Bát Quái,

Bát Quái mà thiếu Thoán từ (lời luận đoán) thì cũng chẳng rõ nghĩa,

Ngũ Tinh mà không được giảng giải kỹ thì dùng làm sao được,

Môn xem Đẩu Số này đây, luôn xét đến động tĩnh của cơ trời.

2- Trước tiên phân biệt Chủ-Khách mà xét,

Động-Tĩnh, tuần hoàn không dứt,

Chủ-Khách luân phiên thay đổi chứ không gò bó cố định,

Chủ (nếu) mà vô tình, lẽ nào Khách lại có tình cho được,

Khách mà không thường xuyên ứng đối, thì sao đủ xứng mà dùng làm khách được!

3- Tự thẹn thay Kình Đà, chỉ trông coi tốt xấu của Lộc Tồn, mà (lại dám) cười Nhật Nguyệt ta vậy.

4- Ngẫm về hưng vong của Không Kiếp, sát thì có sát (nhưng) mà không Hình (khắc) cứng nhắc, tuy sát mà lại có thể cứu chữa;

Hình thì có Hình nhưng đơn giản dễ thay đổi, (về lâu dài) cả đời sẽ không khắc.

5- Hỏa tinh ở vượng cung thì luận là phú,

Kình Đà (ở chỗ) đắc lệnh há có còn là hung thần nữa sao?

6- Kẻ hung bạo ở ngay sát vách đôi bên nhà mình thì cũng còn có thể miễn cưỡng chống đỡ lại,

chứ người cùng nhà mà có mưu hiểm đen tối thì thực là khó phòng bị.

7- Cân đo sức nóng (hỏa phần), nghị lực của Thiên Mã,

coi trọng trục (của) Kình Dương Lộc Tồn.

8- Kiếp Không thì (coi) thân thích (là) vô thường,

Quyền Lộc thì định là tác phong cử chỉ tươi đẹp.

9- Quân tử (xét ở) tại nơi Khôi Việt,

tiểu nhân thì (xét ở) Dương Linh (Kình Đà, Linh Hỏa, viết tắt???).

10- Hung thì không có cái gì hoàn toàn hung, Cát thì cũng chẳng có cái gì thuần là cát.

11- Chủ cường Khách nhược, thì có thể đảm bảo là chẳng có gì phải lo ngại.

12- Chủ nhược Khách cường, thì thấy ngay được là hung hiểm nguy hiểm.

13- (Phải xem) Chủ-Khách, chỗ hay chỗ dở, đôi đàng tương ứng đối đãi lẫn nhau,

vận hạn Mệnh-Thân cũng đối đãi tương hỗ lẫn nhau.

14- Thân-Mệnh rất sợ gặp Dương Đà Thất Sát, gặp thì khó tránh được hung hiểm.

15- Nhị hạn tối kị Tham Lang Phá Quân Cự Môn Liêm Trinh, gặp thì nhất định sẽ tác họa.

16- Mệnh gặp Khôi Xương được nhận (quan) Quý, Hạn phùng Tử Phủ xác định đó là lúc đa tài (đến lúc gặp thời để mà được thi thố với đời).

17- Phàm xem mệnh Nữ nhân, trước tiên xem ở hai cung Phu & Tử,

nếu gặp sát tinh, định là nhiều lần xuất giá mà lòng không yên,

hoặc phùng Dương Đà thì đó là khóc con cạn nước mắt.

18- Khi xem Nam mệnh, khởi đầu lấy Phúc & Tài làm chủ,

sau đó xét Thiên Di xem thế nào, nhị hạn (có) nguyên nhân hỗ trợ ra sao, (từ đó mới) cùng đoán ra cát hung như thế nào.

19- Hạn phùng cát diệu thì lúc bình sinh được mọi sự hoạt động hài hòa;

Mệnh lạc đến chỗ hung thì đúng là một thân mưu cầu mà toàn gặp gập ghềnh trở ngại.

20- Liêm Lộc lâm Nữ mệnh thuần âm thì đức hạnh trinh trắng, thanh khiết;

Đồng Lương thủ Nam mệnh thuần dương thì một lòng trung thành, chính trực.

21- Người quân tử thì ở trong cung Mệnh cũng có Dương Đà tứ sát,

Kẻ tiểu nhân thì ai dám bảo là không có Khoa Quyền Lộc ở trong cung mệnh nào,

(Cho nên) trọng yếu phải xem cung viên tốt xấu thế nào,

chuyên sâu luận vào các sao nhập miếu hay lạc hãm.

22- Nếu luận số tiểu nhi, phải suy xét thật tường tận về hạn của trẻ con,

Tiểu nhi mà Mệnh ở chỗ hung, thì dăm ba năm tất nhiên sẽ yểu chiết,

Lại thêm hạn phùng ác sát thì dăm bảy năm nhất định yểu vong.

23- (Có các sao) Văn Xương Văn Khúc Thiên Khôi, chẳng đọc thi thư gì cũng là kẻ có tài.

24- Đa học mà thiểu thành, chỉ vì Kình Dương phùng Kiếp Sát.

25- Làm người giỏi lý lẽ, giỏi tranh cãi, khéo nói, đó là do Thái Tuế ngộ Quan Phù.

26- Cái Lý tinh vi của Mệnh, phải bám sát lấy sự biến hóa của các sao;

Cái Lý sâu xa của Số, phải xem cho tường tận sự hưng suy của cách cục.

27- Sao Tử Vi mà bị gia thêm hung sát tinh thì dễ theo đường tăng đạo;

Mệnh (kém) mà gặp phải hung tinh thì dễ thành thân phận kẻ hầu người hạ.

28- Như Vũ Phá Liêm Tham, có mưu sâu mà quý hiển,

Thêm (vào đó) Dương Đà Không Kiếp thì phản chuyển thành chí nhỏ mà cô đơn, nghèo hèn.

29- Hạn mà hai bên có vượng tinh thì dù hạn có nhược (kém) cũng được cứu giải,

Mệnh lâm vào nơi cát lợi thì dẫu gặp hung cũng chẳng có gì nguy hiểm.

30- Đại tiểu (hạn) khó khăn, gian khổ, khó đi,… là bởi vì “đoạn kiều tiệt lộ” (đây là 1 thành ngữ “đoạn kiều tiệt lộ” có nghĩa đen là “cầu bị chặt gãy, đường bị chặn”, nhưng có thể nghĩa bóng muốn ám chỉ việc hành hạn mà gặp phải Tiệt/Triệt lộ thì đó là coi như bị chặn phá, bị ngáng trở, bị gặp khó khăn,…);

Ở cung Mão Dậu mà gặp nhị Không thì lại là thông minh, phát phúc.

31- Mệnh Thân mà gặp Tử Phủ thì giàu có dồi dào vàng bạc (điệp tích kim ngân);

Nhị chủ (thường chỉ về Mệnh chủ & Thân chủ, nhưng trong trường hợp này thì nên hiểu Nhị Chủ = Tử & Phủ) phùng Kiếp Không thì mưu sự bất toại ý, thiếu ăn thiếu mặc (y thực bất túc).

32- Mệnh hạn mà gặp phải Kình Dương thì làm giả ăn thật, đánh ở đông mà được ở tây (“đông tác tây thành” đây cũng là 1 thành ngữ. Bạn đọc lưu ý chỗ này nên hiểu liền mạch với Mệnh Thân Tử Phủ ở trên thì mới đúng).

33- Hạn Thân mà phùng Phủ Tướng có Khoa Quyền Lộc củng chiếu thì định là người đó sẽ đỗ cao, thăng quan lớn, phát tài lộc,… được vin cành nguyệt quế.

34- (Nếu mà gặp) Không Kiếp Dương Linh, thì quyết đoán là đi theo giới cửu lưu thuật sĩ.

35- Tâm tình dào dạt, thư thả sung sướng, ấy là do Xương Khúc ở Mệnh Thân;

Quỷ quyệt xảo trá, hão huyền chẳng thực, đó là bởi Dương Đà hãm địa.

36- Thiên Cơ Thiên Lương Kình Dương cùng hội, thì lúc nhỏ thời hình khắc (với người thân) về già thời cô độc.

37- Như gặp Tham Lang Vũ Khúc Liêm Trinh, lúc nhỏ thời nghèo khó nhưng về già được hưởng phúc.

Ngọc Thiềm phát vi luận

Bạch ngọc thiềm tiên sinh nhật:

Quan thiên đẩu số dữ Ngũ Tinh bất đồng,

án thử tinh thần dữ chư thuật đại dị.

Tứ chính cát tinh định vi quý,

tam phương sát củng thiểu vi kỳ;

đối chiếu hề tường hung tường cát,

hợp chiếu hề quan tiện quan vinh.

Cát tinh nhập viên tắc vi cát,

hung tinh thất địa tắc vi hung.

Mệnh phùng tử vi, phi đặc thọ nhi thả vinh;

thân ngộ sát tinh, bất đãn bần nhi thả tiện.

Tả hữu hội ư tử phủ, cực phẩm chi tôn;

khoa quyền hãm ư hung hương, công danh thặng đặng.

Hành hạn phùng hồ nhược địa, vị tất vi tai;

lập mệnh hội tại cường cung, tất năng hàng ngoan.

Dương đà thất sát, hạn vận mạc phùng,

phùng chi định hữu hình thương;

thiên khốc tang môn, lưu niên mạc ngộ,

ngộ chi thực phòng phá hại.

Nam đẩu chủ hạn tất sinh nam,

bắc đẩu gia lâm tiên đắc nữ.

Khoa tinh cư hãm địa, đăng hỏa tân cần;

xương khúc tại nhược hương, lâm tuyền lãnh đạm.

Gian mưu tần thiết, tử vi quý ngộ phá quân;

dâm bôn đại hành, hồng loan sai phùng tham tú.

Mệnh thân tương khắc, tắc tâm loạn nhi bất nhàn;

huyền ảo tam cung, tắc tà dâm nhi đam tửu.

Sát lâm tam vị, định nhiên thê tử bất hòa;

cự đáo nhị cung, tất thị huynh đệ vô nghĩa.

Hình sát thủ tử cung, tử nan phụng lão;

chư hung chiếu tài bạch, tụ tán vô thường.

Dương đà thủ tật ách, nhãn mục hôn manh;

hỏa linh đáo thiên di, trường đồ tịch mạc.

Tôn tinh liệt tiện vị, chủ nhân đa lao;

ác tinh ứng mệnh cung, nô bộc hữu trợ.

Quan lộc ngộ tử phủ, phú nhi thả quý;

điền trạch ngộ phá quân, tiên phá hậu thành.

Phúc đức ngộ không vong kiếp, bôn tẩu vô phương;

tương mạo gia hình sát, hình khắc nan miễn.

Hậu học giả chấp thử suy tường, vạn vô nhất thất.

Dịch nghĩa:

Sự khai mở về cách luận của Bạch Ngọc Thiềm tiên sinh.

Xem thấy Đẩu Số với môn Ngũ Tinh có điểm không giống nhau,

từ đây ta thấy về tinh thần cơ bản nó khác nhiều với các thuật khác.

Xét tứ chính thấy cát tinh thì định là quý,

Tam phương mà sát tinh vây chiếu thì kém đẹp;

Cung đối chiếu cho biết hung, biết cát,

cung hợp chiếu cho biết tiện hay là vinh.

Cát tinh nhập mệnh viên (miếu đắc) thì sẽ được cát lợi,

hung tinh mà hãm địa thì chắc chắn sẽ hung.

Mệnh gặp Tử Vi thì vừa thọ vừa vinh hoa;

Thân gặp sát tinh thì không những bần mà còn tiện.

Tả Hữu hội cùng Tử Phủ thì tôn quý đến cực phẩm,

Khoa Quyền hãm ở chỗ hung thì công danh lận đận.

Hành hạn nếu gặp nơi nhược địa thì chưa hẳn đã gặp tai họa,

lập mệnh ở chỗ cường cung, nhất định sẽ bớt tham lam, ương bướng, ngu dốt.

Vận hạn chớ có gặp Kình Đà Thất Sát, gặp thì tất sẽ bị hình thương,

Lưu niên chớ có gặp Thiên Khốc Tang Môn, gặp thì phải đề phòng vật chất trong nhà bị phá tán.

Nam Đẩu chủ hạn tất sẽ sinh con trai,

Bắc Đẩu lâm hạn thì sẽ sinh con gái.

Khoa tinh cư hãm địa, thì vất vả chăm chỉ đèn sách sớm khuya,

Xương Khúc ở chỗ nhược thì ẩn mình lãnh đạm nơi rừng núi.

Tử Vi gặp Phá Quân thì suốt ngày bày kế hiểm mưu gian,

Hồng Loan gặp (lầm) phải Tham Lang thì hành vi dâm dật.

Mệnh với Thân mà tương khắc thì tâm loạn nên chẳng được nhàn,

Tam cung mà huyền ảo thì tất sẽ tà dâm cùng ham rượu.

Sát tinh lâm vào tam vị, chắc chắc bất hòa với vợ con,

Cự Môn đến nhị cung, thì anh em vô tình vô nghĩa.

Hình sát tinh ở cung Tử Tức, khó có được con chăm sóc lúc già;

Các hung tinh chiếu vào Tài Bạch, thì tiền tụ tán vô thường.

Kình Đà thủ Tật Ách thì mắt kém, mắt đau, mắt mờ,

Hỏa Linh đến cung Thiên Di, thì đường (đời) phía trước sẽ cô đơn vắng vẻ.

Các sao tôn quý bày vào chỗ thấp kém, thì chủ nhân nhiều gian khổ,

ác tinh ứng vào Mệnh cung thì nô bộc có sự tương trợ.

Quan Lộc cung gặp Tử Phủ thì vừa phú vừa quý,

Điền Trạch gặp Phá Quân thì trước phá hết sau mới thành được.

Phúc Đức gặp Địa Kiếp, Không Vong, thì lang thang vô định,

Tướng Mạo mà thêm Hình Sát, thì việc hình khắc là khó tránh được.

Học giả đời sau theo đây mà suy cho rõ, đảm bảo không sai.

Đẩu số tổng quyết

Hi Di ngưỡng quan thiên thượng tinh

Tác vi đẩu số thôi nhân mệnh

Bất y ngũ tinh yếu quá tiết

Chỉ luận niên nguyệt nhật thời sinh.

Tiên an thân mệnh thứ định cục

Tử Vi, Thiên Phủ bố chư tinh

Kiếp, Không, Thương, Sứ, Thiên Khôi Việt

Thiên Mã, Thiên Lộc đái sát thần.

Tiền Dương hậu Đà tính tứ hóa

Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hỏa, Linh, Hình

Nhị chủ đại hạn tính tiểu hạn

Lưu niên hậu phương an Đẩu Quân

Thập nhị cung phần tường miếu hãm

Lưu niên họa phúc thử trung phần

Lộc, Quyền, Khoa, Kị vi tứ hóa

Duy hữu Kị tinh tối khả tăng.

Đại tiểu nhị hạn nhược phùng Kị

Vị miễn kỳ nhân hữu tai truân

Khoa danh khoa giáp khán Khôi Việt

Văn Xương, Văn Khúc chủ công danh.

Tử Phủ Nhật Nguyệt chư tinh tụ

Phú quý giai tòng thiên thượng sanh

Dương Đà Hỏa Linh vi tứ sát

Xung mệnh xung hạn bất vi vinh.

Sát Phá Tham Lang câu tác ố

Miếu nhi bất hãm chưởng tam quân

Khôi Việt Xương gia vô cát ứng

Nhược hoàn mệnh hạn hãm vưu sân.

Thượng hữu lưu Dương Đà đẳng túc

Thử dữ Thái Tuế tòng lưu hành

Cánh gia Tang Điếu Bạch Hổ thấu

Thương Sứ khả dĩ đoán sinh tử.

Nhược hữu đồng niên đồng Nhật Nguyệt

Họa phúc hà hữu bất chuẩn hồ?

Bất chuẩn câu dụng tam thời đoán

Thời hữu sai trì bất khả bằng.

Thử thị Hi Di chân khẩu quyết

Học giả như đương tử tế tinh

Hậu cụ tinh đồ tính luận đoán

Kỳ trung bộ quyết tối phân minh.

Nhược năng y thử thôi nhân mệnh

Hà dụng cầm đường giảng ngũ tinh?

Dịch nghĩa:

Đẩu số tổng quyết

Ngài Hi Di ngẩng đầu ngắm sao trên trời,

Tạo ra môn Đẩu Số để suy đoán mệnh người,

Không giống với (môn) Ngũ Tinh, quá chú trọng đến Tiết khí,

(Mà) Chỉ luận về năm, tháng, ngày, giờ sinh.

Trước tiên an Thân Mệnh, thứ đến là xác định Cục (số),

Bài bố (vị trí của)Tử Vi, Thiên Phủ cùng các sao,

Kiếp, Không, Thương, Sứ, Thiên Khôi, Thiên Việt,

Thiên Mã, Thiên Lộc, (cùng với) dải các thần sát.

Trước an Kình dương, sau an Đà La, cùng với cả Tứ Hóa,

Hồng Loan, Thiên Hỉ, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thiên Hình,

Nhị chủ (có lẽ là “mệnh chủ” và “thân chủ”), đại hạn cùng tiểu hạn,

Lưu niên, sau đó thì an Đẩu Quân (có lẽ nhấn mạnh L. Thái Tuế).

Ở mười hai cung phận, phải tỏ tường miếu hãm (của sao),

Lưu niên họa phúc ở trong cung phận nào,

Lộc Quyền Khoa Kị là Tứ Hóa,

Chỉ có Hóa Kị là rất đáng ghét.

Đại hạn, tiểu hạn nếu gặp Hóa Kị,

Người ta khó mà tránh việc phải gặp tai ách, gian truân,

Khoa danh, khoa bảng (chuyện học hành) thì xem ở Khôi Việt,

Văn Xương, Văn Khúc (vì chúng) chủ về công danh,

Tử Phủ Nhật Nguyệt cùng các (cát) tinh tụ hội,

(Được) phú lẫn quý thì cũng là theo sự sắp đặt của trời,

Kình, Đà, Linh, Hỏa là tứ sát,

Xung vào mệnh, xung hạn, thì không được vinh hoa.

Sát Phá Tham chuyên làm chuyện (ác) đáng ghét,

Khi miếu thì (làm tướng) đứng đầu chấp chưởng ba quân,

Thêm Khôi Việt, Văn Xương mà không có cát tinh ứng trợ,

Nếu gặp tại Mệnh, tại hạn hãm thì mắc sai lầm, giận dữ, không xứng ý toại lòng.

Còn Lưu Kình Đà mà có hoặc đón chờ (tại hạn ấy),

Cùng với Thái Tuế lưu hành (L. Thái Tuế),

Thêm Tang, Điếu, Bạch Hổ, tụ tập lại,

(Có) Thương, Sứ, thì có thể đoán được chuyện sống chết.

Nếu như cùng cùng năm cùng tháng ngày (sinh),

(Thì) Họa phúc không có chuẩn (đúng) hay sao?

Không chuẩn đều dùng ba giờ (mà) đoán

Giờ (mà) có sai, chậm thì không thể (coi là) bằng chứng được.

(QNB chú: có lẽ muốn rằng lấy thêm 2 giờ xung quanh giờ sinh mà xem cho kỹ)

Đó chính là khẩu quyết của Hi Di,

Người học cần phải nhận biết, kỹ lưỡng, thật tinh.

Sau bày đủ tinh đồ (bản đồ các sao) mà luận đoán,

Trong đó (có) yếu quyết từng bộ phận rất rõ ràng hiển nhiên.

Nếu như sử dụng môn này mà đoán nhân mệnh,

Thì còn cần dùng phòng nhạc (“cầm đường”) để giảng về môn Ngũ Tinh nữa chăng?

Tử Vi Đẩu Sổ đoán quyết

Tử Phủ nhị chủ tuy phú quí

Bất phùng Lộc tinh chung nan hiển

Cơ Âm văn tinh vong ân nhân

Bác sĩ phùng văn chủ thông minh

Lộc Tồn nhập quan phòng bài tễ

Song Lộc giáp mệnh tài bất khuyết

Nhân từ chi tinh kị phùng sát

Đương phòng biến tiết tịnh hữu trá

Đế lạc Nô vị chủ bôn ba

Cự phùng Dương Đà chủ tà dâm

Việt Phá Toái kiêm Đà La

Quí nhân vô lực sự bất thành

Thiên Phủ gia sát phi quân tử

Đế phùng Dương Đà chủ tà

Phủ Tuất phùng Lộc lũy thiên kim

Tọa Lộc hướng Mã danh lợi thu

Thiên Cơ Tị Hợi nhược gia sát

Nhân tửu ngộ sự mạc tham bôi

Phá Quân văn diệu mạc cận thủy

Thiên Đồng Kình Dương dị tao thương

Dịch:

Tử vi đẩu số quyết đoán

Tuy phú quý Tử Vi Thiên Phủ

Chưa hiển linh nếu thiếu Lộc tinh.

Cơ Âm, văn diệu, bạc tình.

Bác Sĩ, văn diệu thông minh tuyệt vời.

Quan Lộc Tồn phải phòng bãi miễn.

Song Lộc giáp Mệnh thị phú ông.

Nhân từ tinh sợ Sát phùng

Chuyển thành dối trá, hành tung gian tà.

Cự Nhận Đà tà dâm mê muội.

Đế lạc Nô tất chủ bôn ba.

Việt phùng Phá Toái, Đà La

Quý nhân vô lực, khó mà thành công.

Phủ hội sát khó thành quân tử.

Đế Nhận Đà tất đúng tà nhân.

Phủ Lộc Tuất vị phú ông.

Tọa Lộc hướng Mã thành công danh, tài.

Cơ tị hợi, sát tinh, ham rượu.

Phá, văn tinh, rất dễ thủy tai.

Thiên Đồng, Dương Nhận bi ai

Vì hay thương tích, nạn tai trong đời.

(Nguồn: Sưu tầm)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button