Tử vi

Kết cấu “Quý tinh giáp Mệnh”

“Quý tinh giáp mệnh cách” – xem về kết cấu của cách cục này, có nhiều giải thích bất đồng, hạ văn sẽ đề cập đến kỷ càng tỉ mỉ, đầu tiên là xét một số câu ca cổ liên quan đến cách này:

“Mệnh lý vô hung Thiên quý giáp

Cát tinh đắc ngộ hảo sanh nhai

Bạn đang xem: Kết cấu “Quý tinh giáp Mệnh”

Nhược phi hàn mặc văn chương sĩ

Dã thị phong y túc thực gia”

(Mệnh lý giáp Thiên Quý không tọa thủ hung tinh, đắc ngộ thêm cát tinh thì sanh nhai tốt đẹp, nếu không là kẻ sỹ bút mực văn chương thì cũng là kẻ cơm no áo ấm).

Cổ ca nói về cách cục này tương đối chân thật, nhưng không dễ dàng tùy tiện đồng ý như vậy được, kết cấu của cách cục này có ba thuyết pháp bất đồng:

Một là cho rằng chính là “Thiên Khôi Thiên Việt giáp mệnh”

Hai là cho rằng chính là “Nhật Nguyệt cùng Tả Hữu giáp mệnh”

Ba là cho rằng chính là “Tử Phủ, Nhật Nguyệt cùng Tả Hữu giáp mệnh”

Theo ý kiếnVương Đình Chi thì trường hợp thứ nhất khá dễ dàng, phàm người sinh năm Bính Đinh thì Khôi Việt đều giáp cung tuất, cơ hội xuất hiện rất lớn.

Trường hợp thứ hai, loại này khó hơn, đắc Nhật Nguyệt giáp mệnh lại muốn cả Tả Phụ Hữu Bật giáp mệnh, cơ hội xuất hiện không nhiều nhưng ngược lại là hợp lý, bởi vì, tổng lại ngoài đường phố không thể ai cũng đều là “Hàn mặc văn chương sĩ”, “Phong y túc thực gia”.

Trường hợp thứ ba, quả thực không có khả năng, đắc Tử Vi cùng Thiên Phủ giáp mệnh, tất không thể đắc Thái Dương Thái Âm giáp mệnh, loại thuyết pháp này nhất định có thành phần nghe nhầm đồn bậy.

Nhưng chiếu theo thầy Vương Đình Chi đã dạy, bổn cách hẳn là Thiên Khôi Thiên Việt giáp mệnh và cung Mệnh gặp Ân Quang Thiên Quý chủ khảo thí thi đậu ra làm quan, các vị không ngại thì tham khảo.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

“Quý tinh giáp mệnh cách” – xem về kết cấu của cách cục này, có nhiều giải thích bất đồng, hạ văn sẽ đề cập đến kỷ càng tỉ mỉ, đầu tiên là xét một số câu ca cổ liên quan đến cách này:

“Mệnh lý vô hung Thiên quý giáp

Cát tinh đắc ngộ hảo sanh nhai

Nhược phi hàn mặc văn chương sĩ

Dã thị phong y túc thực gia”

(Mệnh lý giáp Thiên Quý không tọa thủ hung tinh, đắc ngộ thêm cát tinh thì sanh nhai tốt đẹp, nếu không là kẻ sỹ bút mực văn chương thì cũng là kẻ cơm no áo ấm).

Cổ ca nói về cách cục này tương đối chân thật, nhưng không dễ dàng tùy tiện đồng ý như vậy được, kết cấu của cách cục này có ba thuyết pháp bất đồng:

Một là cho rằng chính là “Thiên Khôi Thiên Việt giáp mệnh”

Hai là cho rằng chính là “Nhật Nguyệt cùng Tả Hữu giáp mệnh”

Ba là cho rằng chính là “Tử Phủ, Nhật Nguyệt cùng Tả Hữu giáp mệnh”

Theo ý kiếnVương Đình Chi thì trường hợp thứ nhất khá dễ dàng, phàm người sinh năm Bính Đinh thì Khôi Việt đều giáp cung tuất, cơ hội xuất hiện rất lớn.

Trường hợp thứ hai, loại này khó hơn, đắc Nhật Nguyệt giáp mệnh lại muốn cả Tả Phụ Hữu Bật giáp mệnh, cơ hội xuất hiện không nhiều nhưng ngược lại là hợp lý, bởi vì, tổng lại ngoài đường phố không thể ai cũng đều là “Hàn mặc văn chương sĩ”, “Phong y túc thực gia”.

Trường hợp thứ ba, quả thực không có khả năng, đắc Tử Vi cùng Thiên Phủ giáp mệnh, tất không thể đắc Thái Dương Thái Âm giáp mệnh, loại thuyết pháp này nhất định có thành phần nghe nhầm đồn bậy.

Nhưng chiếu theo thầy Vương Đình Chi đã dạy, bổn cách hẳn là Thiên Khôi Thiên Việt giáp mệnh và cung Mệnh gặp Ân Quang Thiên Quý chủ khảo thí thi đậu ra làm quan, các vị không ngại thì tham khảo.

(Dẫn theo blog Trần Nhật Thành)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button