Tử vi

Khái lược đẩu số dự đoán bách sự

紫微斗数,原本是用于预测个人命运的,近人研究开发出新的用途,利用其信息直观、容量大的特点,广泛应用于生活中各个领域,预测诸事诸物,即把紫微用于占卜。这是个新鲜事物,其理论尚有待我们不断研究、实践、总结、发扬和光大。

紫微斗数应用于预测生活中的诸事物,即紫微占卜,其原则和哲理与”梅花易数”、”八卦预测”及其他占卜一样,就是”不动不占”,”不问不占”。也就是说,必须他人或自己有预测的强烈意向,才能进行预测,意向越迫切越准确。有意向,提出要求以后,才有信息发出,否则无信息发出,则测不准。

紫微斗数预测百事万物,起盘方法与命理预测基本一样,判断方法与星情法、河洛四化法、八卦卦象法也基本一样,区别在于:命理起盘方法是按命主的出生时间来起盘,而占事预测则按问事的时间起盘,或随机运用预测者自己或别人的命盘来进行预测。所以,活用预测和命理预测事件的方法,原则上两者是可以通用的,均可互相参考。

活用预测法测近期命运,由于求测者此时的运气已包含了其人的先后天因素、环境、风水、修炼、积德等,充分反映了命主近期体内综合五行气场的实际情况,故某些信息比用出生时间预测还要准确,而且能解决出生时辰不准的问题,但时间范围较短。

看时运,十分重视小星,尤其是化忌落官及对官的凶星,主星仅作为救应来看,即凶中是否有救,若主星为吉星善星为有救,不致大凶。发事的具体原因亦看星情。

Tử vi đẩu số, vốn dùng để dự đoán vận mạng con người, thời nay phạm vi ứng dụng được mở rộng hơn, vận dụng những thông tin mà lá số phản ánh, ta có thể ứng dụng dự đoán mọi sự vật, hiện tượng trong từng lĩnh vực của cuộc sống, tức là ta sẽ dùng tử vi cho việc chiêm bốc. Đó là chuyện khá mới mẻ mà lý luận của nó còn đợi chúng ta không ngừng nghiên cứu, thực tiễn, tổn kết, phát dương và khai sang.

Ứng dụng Tử vi đẩu số vào việc sự đoán sự việc, hiện tượng trong cuộc sống, tức tử vi chiêm bốc, nguyên tắc, triết lý của nó cũng giống như Mai hoa dịch số, Dự đoán bát quái, chính là “bất động bất chiêm”, “bất vấn bất chiêm”. Hay nói cách khác là bản thân hay người khác có mong muốn chiêm thì mới tiến hành dự đoán, sự việc càng cấp bách thì chiêm càng chính xác.Sau khi vấn đề được yêu cầu thì lúc đó thông tin mới phát xuất, bằng không thì không có thông tin phản hồi để chiêm.

Tử vi đẩu số dự đoán bách sự, phương pháp này và dự đoán mệnh lý khởi đầu cơ bản giống nhau, phương pháp này giống với tính lý tinh diệu, Tứ hóa Hà Lạc, Quái tượng bát quái là giống nhau, khác biệt ở chỗ: mệnh lý thì lấy thời gian sinh để an lá số, còn chiêm bốc thì lấy thời gian bắt đầu xảy ra sự việc, hoặc ngẫu nhiên người khác hoặc tự mình muốn dự báo. Cho nên, 2 phương pháp này đều có thể tham khảo tương hỗ lẫn nhau.

Chức năng dự báo vận mệnh sắp tới, bởi vì mong muốn dự đoán vận khí lúc này đã bao hàm nhân tố tiên hậu thiên, hoàn cảnh, phong thủy, tu luyện, tích đức,..của người đó phản ánh khí trường ngũ hành sắp tới của cơ thể. Nên những thông tin này so với việc dùng thời gian sinh ra của người đó vẫn cần phải chính xác, hơn nữa nó giải quyết được vấn đề lớn, đó là khi không biết rõ thông tin về thời gian sinh ra chính xác, nhưng có điều phạm vi dự đoán của nó hơi ngắn.

Khán thời vận, vô cùng coi trọng tiểu tinh, nhất là hóa Kỵ rơi vào cung đó hoặc hung tinh của đối cung,chủ tinh chỉ được xem khi có tác dụng ứng cứu, tưc là nếu có hung thì có được cứu hay không, nếu chủ tinh là cát tinh, thiên tinh thì có thể cứu, không thì có thể là đại hung. Nguyên nhân phát sinh sự việc cũng giống như viêc khán tính tình của sao.

第二节 预测方法简介

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Bạn đang xem: Khái lược đẩu số dự đoán bách sự

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Khái lược đẩu số dự đoán bách sự

紫微斗数,原本是用于预测个人命运的,近人研究开发出新的用途,利用其信息直观、容量大的特点,广泛应用于生活中各个领域,预测诸事诸物,即把紫微用于占卜。这是个新鲜事物,其理论尚有待我们不断研究、实践、总结、发扬和光大。

紫微斗数应用于预测生活中的诸事物,即紫微占卜,其原则和哲理与”梅花易数”、”八卦预测”及其他占卜一样,就是”不动不占”,”不问不占”。也就是说,必须他人或自己有预测的强烈意向,才能进行预测,意向越迫切越准确。有意向,提出要求以后,才有信息发出,否则无信息发出,则测不准。

紫微斗数预测百事万物,起盘方法与命理预测基本一样,判断方法与星情法、河洛四化法、八卦卦象法也基本一样,区别在于:命理起盘方法是按命主的出生时间来起盘,而占事预测则按问事的时间起盘,或随机运用预测者自己或别人的命盘来进行预测。所以,活用预测和命理预测事件的方法,原则上两者是可以通用的,均可互相参考。

活用预测法测近期命运,由于求测者此时的运气已包含了其人的先后天因素、环境、风水、修炼、积德等,充分反映了命主近期体内综合五行气场的实际情况,故某些信息比用出生时间预测还要准确,而且能解决出生时辰不准的问题,但时间范围较短。

看时运,十分重视小星,尤其是化忌落官及对官的凶星,主星仅作为救应来看,即凶中是否有救,若主星为吉星善星为有救,不致大凶。发事的具体原因亦看星情。

Tử vi đẩu số, vốn dùng để dự đoán vận mạng con người, thời nay phạm vi ứng dụng được mở rộng hơn, vận dụng những thông tin mà lá số phản ánh, ta có thể ứng dụng dự đoán mọi sự vật, hiện tượng trong từng lĩnh vực của cuộc sống, tức là ta sẽ dùng tử vi cho việc chiêm bốc. Đó là chuyện khá mới mẻ mà lý luận của nó còn đợi chúng ta không ngừng nghiên cứu, thực tiễn, tổn kết, phát dương và khai sang.

Ứng dụng Tử vi đẩu số vào việc sự đoán sự việc, hiện tượng trong cuộc sống, tức tử vi chiêm bốc, nguyên tắc, triết lý của nó cũng giống như Mai hoa dịch số, Dự đoán bát quái, chính là “bất động bất chiêm”, “bất vấn bất chiêm”. Hay nói cách khác là bản thân hay người khác có mong muốn chiêm thì mới tiến hành dự đoán, sự việc càng cấp bách thì chiêm càng chính xác.Sau khi vấn đề được yêu cầu thì lúc đó thông tin mới phát xuất, bằng không thì không có thông tin phản hồi để chiêm.

Tử vi đẩu số dự đoán bách sự, phương pháp này và dự đoán mệnh lý khởi đầu cơ bản giống nhau, phương pháp này giống với tính lý tinh diệu, Tứ hóa Hà Lạc, Quái tượng bát quái là giống nhau, khác biệt ở chỗ: mệnh lý thì lấy thời gian sinh để an lá số, còn chiêm bốc thì lấy thời gian bắt đầu xảy ra sự việc, hoặc ngẫu nhiên người khác hoặc tự mình muốn dự báo. Cho nên, 2 phương pháp này đều có thể tham khảo tương hỗ lẫn nhau.

Chức năng dự báo vận mệnh sắp tới, bởi vì mong muốn dự đoán vận khí lúc này đã bao hàm nhân tố tiên hậu thiên, hoàn cảnh, phong thủy, tu luyện, tích đức,..của người đó phản ánh khí trường ngũ hành sắp tới của cơ thể. Nên những thông tin này so với việc dùng thời gian sinh ra của người đó vẫn cần phải chính xác, hơn nữa nó giải quyết được vấn đề lớn, đó là khi không biết rõ thông tin về thời gian sinh ra chính xác, nhưng có điều phạm vi dự đoán của nó hơi ngắn.

Khán thời vận, vô cùng coi trọng tiểu tinh, nhất là hóa Kỵ rơi vào cung đó hoặc hung tinh của đối cung,chủ tinh chỉ được xem khi có tác dụng ứng cứu, tưc là nếu có hung thì có được cứu hay không, nếu chủ tinh là cát tinh, thiên tinh thì có thể cứu, không thì có thể là đại hung. Nguyên nhân phát sinh sự việc cũng giống như viêc khán tính tình của sao.

第二节 预测方法简介

(Tử vi đẩu số tinh hoa tập thành – Đại Đức Sơn Nhân

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button