Tử vi

Khái quát về cung Huynh Đệ

Cung huynh đệ có các cát tinh như Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thái Dương, Thái Âm, Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Lộc Tồn thì chủ hòa thuận, không khắc với anh chị em; giúp đỡ lẫn nhau, đôi bên có tình có nghĩa. Có các sao xấu như Tham Lang, Vũ Khúc, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thất Sát, Thiên Cơ, Phá Quân, lại ở thế hãm địa thì anh chị em không hòa hợp, có xích mích, ít qua lại với nhau, nhiều sát tinh thì càng khắc nhiều, như người xa lạ.

Các sao trong cung Huynh Đệ ở sinh địa mà được âm dương hòa hợp, lại được các sao tương sinh mà không có các ác sát tinh thủ chiếu thì có thể coi là may mắn, nếu không, tuy tốt mà không đẹp. Khi luận cung Huynh Đệ tốt hay xấu, cần phải xem đối cung là cung nô bộc.

Lưu niên đẩu quân qua cung Huynh Đệ, được nhiều cát tinh thủ chiếu thì chủ một năm anh chị em hòa thuận; nếu gặp tứ sát thì chủ một năm Huynh Đệ thiếu hòa khí, hoặc anh chị em có tai nạn.

Bạn đang xem: Khái quát về cung Huynh Đệ

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Khái quát về cung Huynh Đệ

Cung huynh đệ có các cát tinh như Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thái Dương, Thái Âm, Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phù, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, Lộc Tồn thì chủ hòa thuận, không khắc với anh chị em; giúp đỡ lẫn nhau, đôi bên có tình có nghĩa. Có các sao xấu như Tham Lang, Vũ Khúc, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Thất Sát, Thiên Cơ, Phá Quân, lại ở thế hãm địa thì anh chị em không hòa hợp, có xích mích, ít qua lại với nhau, nhiều sát tinh thì càng khắc nhiều, như người xa lạ.

Các sao trong cung Huynh Đệ ở sinh địa mà được âm dương hòa hợp, lại được các sao tương sinh mà không có các ác sát tinh thủ chiếu thì có thể coi là may mắn, nếu không, tuy tốt mà không đẹp. Khi luận cung Huynh Đệ tốt hay xấu, cần phải xem đối cung là cung nô bộc.

Lưu niên đẩu quân qua cung Huynh Đệ, được nhiều cát tinh thủ chiếu thì chủ một năm anh chị em hòa thuận; nếu gặp tứ sát thì chủ một năm Huynh Đệ thiếu hòa khí, hoặc anh chị em có tai nạn.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button