Tử vi

Khái quát về cung Tử Tức

Cung Tử Tức có cát tinh miếu vượng, như Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Thiên Lương, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Tả Phụ, Hữu Bật… thủ chiếu, chủ con cái vượng thịnh, sự nghiệp có thành tựu; nếu gặp các ác tinh như Cự Môn, Phá Quân, Thất Sát e bị sát thương thai nhi đầu; có Lộc Tồn, Thất Sát nhập cung tử tức, chủ con cái ít, chỉ một hai người; hội Thiên Cơ, Thiên Tướng chủ muộn con, trung niên mới có; hội các ác tinh Tham Lang, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Hóa Kỵ thì chủ hình thương, con cái hỉ nộ vô thường, tình cảm bất hòa; nếu nhiều hung tinh hãm địa thủ chiếu, tuyệt tự, hoặc thương tật, chết yểu, hoặc nuôi con người khác.

Các sao đồng cung hội chiếu với Tứ sát Không Kiếp Hình Kỵ Tử Tuyệt thì người nào nhiều con sẽ giảm bớt, người ít con thì càng ít, người không con thì hoàn toàn không thể có.

Nếu được cát tinh thủ chiếu, củng chiếu, chủ con cái nhiều mà tốt đẹp, càng hội nhiều quý tinh thì chủ trong số đó có người quý hiển. Nếu vừa có hung tinh thủ chiếu mà lại gặp các ác diệu hình sát thì đa phần chủ khắc hại hay có con phá đãng.

Bạn đang xem: Khái quát về cung Tử Tức

Xem con gái con trai có hay không, trừ việc xem sao thủ cung đó thế nào, còn phải xem các sát diệu có hội Hao Sát, tam phương tứ chính tốt xấu ra sao cũng rất quan trọng.

Cung Tử Tức nếu có cát tinh thủ chiếu, nhưng bị các ác sát tinh ở tam phương hình phạm, xung chiếu, con cái xinh đẹp cũng bị tổn hại về tư chất.

Cung Tử Tức có nhiều Nam đẩu tinh, nhiều con trai; nhiều Bắc đẩu tinh, nhiều con gái (Sách viết: Bắc đẩu Vũ, Liêm, Tham, Cự, Phá, Dương, Đà, Tả, Hữu, Xương, Khúc, Tồn. Nam đẩu Cơ, Đồng, Lương, Tướng, Phủ, Hỏa Tinh, Khôi, Việt, Sát, Xương, Linh)

Trong lá số sao Thái Dương và Thái Âm lạc ở cung âm hay ở cung dương, Thái Dương lạc ở cung dương thì con đầu tiên là con trai, Thái Dương lạc ở cung âm thì con đầu là con gái. Điều này không chỉ luận khi thấy Thái Dương hay Thái Âm ở cung Tử Tức mà ở các cung khác cũng luận như vậy (sách viết: Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất thuộc dương cung, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi là âm cung).

Còn một cách khác, thích hợp với tình trạng hiện nay chỉ sinh một con duy nhất: bất luận nam mệnh nữ mệnh, thấy thời kì sinh con ở đại hạn nào, cung đại hạn đó có Nam đẩu tinh tọa thủ, hay Nam đẩu tinh nhiều thì sinh con trai; cung đại hạn đó có Bắc đẩu tinh tọa thủ, hoặc Bắc đẩu tinh nhiều, sinh con gái.

Do cung tử tức có thể dự đoán số lượng con cái, mà xã hội hiện nay đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình, vì vậy sẽ ít đi so với số lượng được luận đến ở đây. Người chưa có con, chỉ chú trọng sinh nam hay nữ, người đã có con, tuy có thể dựa vào cung Tử Tức để phân tích tình trạng số mệnh của con cái, duyên phận dày mỏng, có khắc hay không… nhưng vẫn để sót một số điều đơn giản, vì vậy tốt nhất cần lấy lá số của con cái sau khi sinh để tiến hành luận đoán, có thể rút ra được những kết luận chính xác và tỉ mỉ hơn.

Lưu niên đẩu quân ở nguyên mệnh bàn qua cung Tử Tức, cung Tử Tức có cát tinh tọa thủ, tức chủ con cái xương thịnh, sự nghiệp có thành tựu; nếu hội hung tinh tọa thủ, thì chủ năm đó có hình khắc với con cái, hoặc con cái có tai nạn, không thuận.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Khái quát về cung Tử Tức

Cung Tử Tức có cát tinh miếu vượng, như Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Thiên Lương, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Tả Phụ, Hữu Bật… thủ chiếu, chủ con cái vượng thịnh, sự nghiệp có thành tựu; nếu gặp các ác tinh như Cự Môn, Phá Quân, Thất Sát e bị sát thương thai nhi đầu; có Lộc Tồn, Thất Sát nhập cung tử tức, chủ con cái ít, chỉ một hai người; hội Thiên Cơ, Thiên Tướng chủ muộn con, trung niên mới có; hội các ác tinh Tham Lang, Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Hóa Kỵ thì chủ hình thương, con cái hỉ nộ vô thường, tình cảm bất hòa; nếu nhiều hung tinh hãm địa thủ chiếu, tuyệt tự, hoặc thương tật, chết yểu, hoặc nuôi con người khác.

Các sao đồng cung hội chiếu với Tứ sát Không Kiếp Hình Kỵ Tử Tuyệt thì người nào nhiều con sẽ giảm bớt, người ít con thì càng ít, người không con thì hoàn toàn không thể có.

Nếu được cát tinh thủ chiếu, củng chiếu, chủ con cái nhiều mà tốt đẹp, càng hội nhiều quý tinh thì chủ trong số đó có người quý hiển. Nếu vừa có hung tinh thủ chiếu mà lại gặp các ác diệu hình sát thì đa phần chủ khắc hại hay có con phá đãng.

Xem con gái con trai có hay không, trừ việc xem sao thủ cung đó thế nào, còn phải xem các sát diệu có hội Hao Sát, tam phương tứ chính tốt xấu ra sao cũng rất quan trọng.

Cung Tử Tức nếu có cát tinh thủ chiếu, nhưng bị các ác sát tinh ở tam phương hình phạm, xung chiếu, con cái xinh đẹp cũng bị tổn hại về tư chất.

Cung Tử Tức có nhiều Nam đẩu tinh, nhiều con trai; nhiều Bắc đẩu tinh, nhiều con gái (Sách viết: Bắc đẩu Vũ, Liêm, Tham, Cự, Phá, Dương, Đà, Tả, Hữu, Xương, Khúc, Tồn. Nam đẩu Cơ, Đồng, Lương, Tướng, Phủ, Hỏa Tinh, Khôi, Việt, Sát, Xương, Linh)

Trong lá số sao Thái Dương và Thái Âm lạc ở cung âm hay ở cung dương, Thái Dương lạc ở cung dương thì con đầu tiên là con trai, Thái Dương lạc ở cung âm thì con đầu là con gái. Điều này không chỉ luận khi thấy Thái Dương hay Thái Âm ở cung Tử Tức mà ở các cung khác cũng luận như vậy (sách viết: Tý, Dần, Thìn, Ngọ, Thân, Tuất thuộc dương cung, Sửu, Mão, Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi là âm cung).

Còn một cách khác, thích hợp với tình trạng hiện nay chỉ sinh một con duy nhất: bất luận nam mệnh nữ mệnh, thấy thời kì sinh con ở đại hạn nào, cung đại hạn đó có Nam đẩu tinh tọa thủ, hay Nam đẩu tinh nhiều thì sinh con trai; cung đại hạn đó có Bắc đẩu tinh tọa thủ, hoặc Bắc đẩu tinh nhiều, sinh con gái.

Do cung tử tức có thể dự đoán số lượng con cái, mà xã hội hiện nay đang thực hiện kế hoạch hóa gia đình, vì vậy sẽ ít đi so với số lượng được luận đến ở đây. Người chưa có con, chỉ chú trọng sinh nam hay nữ, người đã có con, tuy có thể dựa vào cung Tử Tức để phân tích tình trạng số mệnh của con cái, duyên phận dày mỏng, có khắc hay không… nhưng vẫn để sót một số điều đơn giản, vì vậy tốt nhất cần lấy lá số của con cái sau khi sinh để tiến hành luận đoán, có thể rút ra được những kết luận chính xác và tỉ mỉ hơn.

Lưu niên đẩu quân ở nguyên mệnh bàn qua cung Tử Tức, cung Tử Tức có cát tinh tọa thủ, tức chủ con cái xương thịnh, sự nghiệp có thành tựu; nếu hội hung tinh tọa thủ, thì chủ năm đó có hình khắc với con cái, hoặc con cái có tai nạn, không thuận.

(Dẫn theo trang bocdich.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button