Tử vi

Khâm thiên giám tử vi đấu sổ tinh tình – thập tứ chủ tinh toàn

Bản dịch:

Phá quân tinh

Nguyên văn: Phá quân tinh ở ngũ hành thuần dương thủy, ở trên trời thuộc sao Bắc đẩu đàn, hóa thành hao tổn tinh. Là quân đội trung cảm tử đội, tiên phong đội, đấu tranh anh dũng, dĩ tranh đoạt phá hư là mục đích, nhưng tự thân của tính nguy hiểm cũng đại, hao binh tổn tướng, không thể tránh né. Mà lại một mình thâm nhập, có tiếp tế thua của lự. Phá quân hóa lộc, còn lại là hậu đội bổ sung tiếp tế, cuồn cuộn không dứt, danh của là [có cây]. Cho nên phá quân có phá hư sau đó kiến thiết ý tứ, tịnh có khứ cũ thay đổi mới ý tứ.

Bạn đang xem: Khâm thiên giám tử vi đấu sổ tinh tình – thập tứ chủ tinh toàn

Bình chú:

(nhất) phá quân hóa khí là hao tổn, là trước trận tiên phong đại tướng, tính chất kỳ thực và thất sát cũng chỗ tương tự, nhưng biến hóa và cương khắc trình độ, càng thêm kịch liệt, cho nên cụ thể khắc ứng với, có lúc nhị diệu cũng không có rất mạnh khác biệt, khác biệt chỉ ở trình độ, mà phá quân ở mệnh, nhân thất sát đa ở cung tài bạch, cho nên cũng có suốt đời ít nhất một lần đại rách nát khắc ứng với.

(nhị) phá quân mừng nhất tự thân hóa lộc, được lộc thì có biểu hiện, cũng giảm bớt cương khắc khí. Như tự thân không thay đổi lộc, thì dĩ sai ai ra trình diện lộc tồn là giai, ngoài ra, cũng mừng đến vũ khúc hóa lộc, liêm trinh hóa lộc, tham lang hóa lộc chờ, kỳ tính chất dựa vào các tinh hóa lộc mà nói. Tương phản, phá quân tối úy Hóa kị, vũ khúc Hóa kị hoặc liêm trinh Hóa kị giai không được cát, cũng không ưa tham lang Hóa kị, mà văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, càng phá quân làm ác, ở hợi cung, tử cung cập xấu cung, nhất là chủ hung.

Phá quân tinh lâm cung mệnh

Nguyên văn: Phá quân tinh lâm cung mệnh, mặt chủ nhân sắc thanh hoàng. Viên trường mặt hình, béo gầy không đồng nhất. Bối nặng mi khoan, hoặc mặt mày hốc hác, hoặc cận thị, hoặc cà lăm không rõ, hoặc sinh thì bất túc nguyệt, hoặc khó sinh. Nhập miếu trung hậu thiện lương, vượng địa tính ngay thẳng, xử sự kiên nhẫn, có nghị lực. Lạc hãm tính cương khó hoà hợp, thật mạnh hảo tranh. Lập mệnh tí ngọ cung, vô sát tinh, mà phá quân hóa lộc, hoặc hóa quyền, hoặc lộc tồn lâm cung phúc đức hoặc cung mệnh người, chủ vì quốc gia lương đống, quân lữ của nho tướng, tịnh chủ lượng khoan phúc hậu. Và tử vi cùng độ, ở vị cung, chủ đắc ý ngoại của tài, hoặc đột gặp quý nhân, bình thăng ba cấp. Xấu cung thứ hai. Thìn tuất cung, tử vi phá quân củng xung, chủ một đời người trung tất có phi thường tai ương gặp, hoặc đặc thù của tật bệnh, kéo dài khá cửu, thuộc thần kinh não, trái tim, thận hoặc dạ dày bệnh chờ. Thái độ làm người có nghị lực, có sở trường, ái nghệ thuật.

Nhưng suốt đời phong ba rất nhiều, không tuân thủ tổ nghiệp. Tịnh hình phạt chính khắc thê tử. Phú mà không quý, có hư danh. Và vũ khúc cùng độ ở tị, phá quân hóa lộc, cũng chủ quần hùng kính phục, lập uy biên di. Hợi cung thứ hai. Dần thân cung lập mệnh, chủ còn nhỏ khứ tổ rời nhà, sùng bái phụ mẫu, hình khắc rất nặng. Tính tình quật cường, hảo dũng đấu, hoành nổi giận phá, nhưng cũng chủ có nhất nghệ tinh. Và thiên không cướp cùng độ, phá đãng không chỗ nương tựa. Xương khúc cùng độ, dáng vẻ hào sảng thư sinh. Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, cô độc bay bổng.

Nữ mệnh phá quân tinh lâm cung mệnh, tí ngọ nhị cung, chủ phúc lộc dầy nặng, vượng phu ích tí, duy dĩ trì hôn là nên. Tị hợi nhị cung, tính tình kiên cường, có trượng phu chí. Dần thân nhị cung, hình phu khắc tí, sớm ly phụ mẫu, nặng kế hắn họ, tay làm hàm nhai, dĩ thiên thất so sánh nên, bằng không ly khắc nhiều lần, lại suốt năm không lấy chồng người. Gặp kình dương, đà la, hình khắc quá nặng.

Đại hạn lưu niên, phá quân tinh triền độ, chủ khứ cũ thay đổi tân, lánh mưu tân cơ; xuất môn lữ hành. Phá quân hóa lộc, chủ do chuyện xưa nghiệp trung lánh sinh tân cơ hội, như phùng sát tinh hoặc vũ khúc Hóa kị số tử vi hội, thì chủ đa rủi ro, khuynh gia, sự nghiệp dừng lại, vô pháp thôi động, có thuyền mắc cạn than, thôi không động được cảm giác. Duy phá quân tử vi thìn tuất cung, có kình dương, chủ sinh sản thiêm tí, hoặc huyết quang đồ tang vân vân.

Bình chú:

(nhất) phá quân thủ mệnh, chỉ cần sai ai ra trình diện sát tinh Hóa kị, tựu chủ ở ngoại hình thượng, có nhất định khuyết điểm, như [sinh thì bất túc nguyệt], đến nỗi hình thể thấp bé, sát hình kị hao tổn nặng thì bị thương tàn phế.

(nhị) phá quân ở tử cung ngọ cung ngồi một mình nhập miếu, chủ [trung hậu thiện lương], canh được cát hóa, tam phương tứ chính không gặp sát kị, xưng là [anh tinh nhập miếu] cách, chủ đột phá thành công mà được phú quý. Nguyên văn đã nhắc tới giá cách cục tính cách ưu điểm. Vô luận phá quân nhập người cung độ thủ mệnh, đều dĩ được lộc là giai, nhưng cung mệnh nếu không có lộc, thì cung phúc đức lộc diệu cùng cung cũng cát, nguyên văn cận thuyết [lộc tồn], chỉ là nêu ví dụ mà thôi. Phá quân được lộc ngoại, hoặc có hóa quyền, canh nhu sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên thành, thủy chủ [quốc gia lương đống, quân lữ của nho tướng].

(tam) tử vi phá quân cùng độ, ở vị cung, tử vi nhập miếu, phá quân cũng nhập miếu, cho nên đại cát đại lợi, đột phá khai sáng lực rất mạnh, canh hội cát diệu cát hóa, là vì tử vi tinh hệ đại cách, có thể đại phú đại quý, trên đời đang lúc hết sức quan trọng, bị người kính trọng.

(tứ) ở thìn tuất cung, phá quân ngồi một mình, đối cung tử vi thiên tướng củng chiếu, bởi vì tử tướng tinh hệ chủ vô tình lạnh lùng, cố nhân duyên bất túc, hoặc có ở thời kỳ mấu chốt, toát ra thủ đoạn độc ác thái độ, không vì phúc trạch. Tử tướng cũng có [thần kinh não, trái tim, thận, dạ dày bệnh] khắc ứng với, thẩm tra giá tất cả đều là nhân tinh thần áp lực sở trí, vì vậy, loại này mệnh tạo, như năng lực tâm tình bình thản, thì có thể giải quyết rất nhiều tinh thần thượng, khỏe mạnh thượng, nhân sự thượng vấn đề, đây là xu cát tị hung đại đạo.

(ngũ) thìn tuất phá quân, hay không gặp văn xương văn khúc hóa khoa, cũng chủ có văn nghệ khí chất, nguyên văn nói [ái nghệ thuật], chính thị lúc đó mà nói, bất quá, loại này mệnh tạo vừa tất không theo sự văn nghệ có liên quan công tác, rất có xương khúc, trái lại thoái thoái thất cư. Sai ai ra trình diện sát diệu hình kị, thì nhân sinh phập phồng, hình khắc thê tử.

(lục) vũ khúc phá quân cùng độ, là phiêu đãng tinh tượng, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, có thể ở hải ngoại thành danh, cát sát hỗn hợp, nên quân cảnh phát tích,[lập uy biên di], chính thị chỉ đến đây.

(thất) phá quân ở dần thân cung ngồi một mình, vũ khúc thiên tướng củng chiếu, tính chất cũng bay bổng bất định, nhân sinh tương đối phiêu bạt, cố hữu [khứ tổ rời nhà, sùng bái phụ mẫu] khắc ứng với, phá quân và Hỏa Tinh cùng độ, hoặc cung phụ mẫu vô chính diệu, Hỏa Tinh độc thủ, nhất là như vậy. Bất quá, loại này mệnh tạo, ở cổ đại là lưu lạc hiệp khách, thụ vũ khúc thiên tướng ảnh hưởng, chủ có tinh thần trọng nghĩa, thấy việc nghĩa hăng hái làm, trượng nghĩa đa số tàn sát cẩu bối, đây là loại người này vật, [tính tình quật cường], nhưng sảo sai ai ra trình diện sát diệu, vừa lưu vu tính tình cương liệt, [rất thích tàn nhẫn tranh đấu], [hoành nổi giận phá], nên dĩ [nhất nghệ tinh] sống yên phận, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, có thể bằng nhất nghệ tinh mà tiêu dao tứ phương, nhưng nhân sinh nhưng không khỏi cô độc.

(bát) phá quân không thích hội văn xương văn khúc, nhân phá quân tính cương, xương khúc tính nhu, tam diệu gặp gỡ, liền sản sinh mâu thuẫn, cận vi [dáng vẻ hào sảng thư sinh], trong lòng đa câu oán hận, nhưng không cách nào thành tựu sự nghiệp.

(cửu) nữ mệnh phá quân, vô luận ở mười hai cung na nhất cung, cũng không lợi hôn nhân, anh tinh nhập miếu cách còn như vậy, cái khác cung độ càng như vậy. Bất quá, phá quân cách cục may mắn người, nhưng có thể và nam nhân tại sự nghiệp thượng, tranh một ngày dài ngắn, [có trượng phu chí], [tính tình cương nghị], [phúc lộc dầy nặng].

(thập) đại hạn lưu niên cung mệnh được phá quân, cát thì [khứ cũ thay đổi tân], không được cát thì [khuynh gia], [sự nghiệp dừng lại] chờ, nhưng trình độ làm sao, muốn xem nguyên cục cung mệnh tính chất, bất khả quơ đũa cả nắm. Ví dụ như, thiên đồng nhập phá quân đại hạn hội cát, có đột phá cải cách cơ hội; vũ khúc và tham lang Hóa kị kình dương cùng độ, nhập liêm trinh phá quân đại hạn, hơi có sát diệu, thì có thống khổ nổi loạn.

Phá quân tinh lâm huynh đệ cung

Nguyên văn: Phá quân tinh lâm huynh đệ cung, chủ huynh đệ ở riêng hoặc hình khắc. Tự thân thường cư trường vị, hoặc mặc dù đứng hàng thứ nhị tam, nhưng ở các loại dưới tình hình, tuy không phải huynh trưởng mà hình như huynh trưởng. Như huynh trưởng mất, hoặc kế ra, hoặc trường tỷ xuất giá, hoặc tự thân kế ra vân vân. Và tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt cùng độ hội chiếu, chủ huynh đệ có dựa vào. Tử vi cùng độ, hai người. Vũ khúc cùng độ, cũng chủ hai người. Sao Liêm trinh, chủ một người. Và sát tinh hội chiếu người, hình phạt chính khắc cô độc.

Bình chú:

(nhất) phá quân ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất điềm xấu, hay không được canh sai ai ra trình diện sát hình kị hao tổn, cũng chủ đây đó bất hòa, có khẩu thiệt phân tranh, dĩ [ở riêng] là nên, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Hóa kị chờ, thì huynh đệ hình khắc tai bệnh.

(nhị) nguyên văn cũng nhắc tới, phá quân thủ huynh đệ cung, có một rất đặc biệt trưng nghiệm, hay mệnh tạo mỗi là huynh trưởng trường tỷ, đảm đương chiếu Cố huynh đệ tỷ muội vai, hay không được cư trường, cũng chủ chịu nổi huynh trưởng trường tỷ trách nhiệm, nói chung, đối với huynh đệ tỷ muội, hắn thường có một phần thiên phú chức trách.

(tam) phá quân ở huynh đệ cung, và cát diệu gặp gỡ, chủ [huynh đệ có thể dựa vào], giá cũng chích cải thiện tình cảm, nhưng nhưng không thích hợp hợp tác sinh ý.

Phá quân lâm thê cung

Nguyên văn: Phá quân lâm thê cung, hình phạt chính khắc chia lìa hoặc đồ có phu thê tên mà vô phu thê của thực. Tảo hôn chủ khắc, tam thê đã ngoài. Dĩ trì hôn mà ở trước khi kết hôn tao ngộ người khác phá hư hãm hại, tới phong ba trắc trở, trái lại chủ năng giai lão. Nhưng chủ ở sau khi kết hôn ra lại môn, ở riêng, rời xa vân vân phát sinh người phương hợp. Hoặc dĩ kế thất nhà kề hoặc không được cử hành kết hôn lễ thức của ở chung trái lại nên. Tí ngọ cung mệnh phá quân tinh, thê đoạt phu quyền. Vũ khúc cùng độ, hình phạt chính khắc. Hóa kị tinh, chủ tao ngộ tai hoạ. Sao Liêm trinh cùng độ, bất hòa hoặc có khác gặp ở ngoài. Tử vi cùng độ, dĩ trường phối là mỹ. Lộc tồn cùng độ, chủ và gia đình không hợp, hoặc không vì gia đình thân hữu sở đồng ý, hoặc gặp người khác khuynh chen hãm hại, hoặc bàn lộng thị phi, mà chia lìa bất hòa. Và Tứ Sát, thiên hình, thiên không cướp hội chiếu, hình phạt chính khắc bất hòa, hoặc tai bệnh, khẩu thiệt liên tục.

Bình chú:

(nhất) phá quân không thích cư sinh lục thân cung viên, ở cung phu thê nhất là như vậy. Cơ bản tính chất là bất hòa, hoặc sinh trước khi cưới đa luyến ái ngăn trở, dĩ trì hôn là giai.

(nhị) phá quân và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ số tử vi hội, chủ phu thê [hữu danh vô thực], từ cùng độ tạp diệu, có thể biết kỳ cụ thể tính chất, ví dụ như, thiên mã cùng độ, chủ chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều; thiên nguyệt cùng độ, chủ trượng phu có bệnh, vũ khúc Hóa kị canh chủ trượng phu bất năng nhân đạo chờ.

(tam) tí ngọ cung phá quân tính chất cường liệt, cho nên sinh nam mệnh là [thê đoạt phu quyền], nhất là phá quân sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cát hóa, thê tất bỉ phu cường. Rất có Hỏa Tinh, kình dương, linh tinh, đà la, thì là úy thê. Nữ mệnh cung phu thê như vậy, thì tương đối may mắn, có hữu lực của phu, nhưng nhưng dĩ trì hôn là giai.

(tứ) vũ khúc phá quân cùng độ, dùng võ khúc Hóa kị, hoặc liêm trinh Hóa kị, thủy hình phạt chính khắc, bất lợi tình cảm, hoặc phối ngẫu tai bệnh.

(ngũ) liêm trinh phá quân cùng độ, cơ bản tính chất [bất hòa], rất có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, chủ phối ngẫu có gặp ở ngoài, không được chủ tự thân gặp ở ngoài.

(lục) tử vi phá quân cùng độ, nhân tử vi chủ lớn tuổi, cho nên tử phá chủ [trường phối], nữ mệnh gả cho niên kỷ so với chính mình lớn tuổi mười năm bát chở nam nhân, nam mệnh thì cưới vợ so với chính mình lớn tuổi tam mấy tuổi nữ tử, rất có thiên thọ cùng độ, thì niên kỷ kém xa hơn. Nếu như và phối ngẫu trong lúc đó niên kỉ kỷ cự ly tiểu, thì dễ khắc khẩu bất hòa có hình khắc.

(thất) phá quân ở cung phu thê, rất có lộc tồn cùng độ, thì có đà la, kình dương giáp cung, chủ ở hôn nhân trong phạm tiểu nhân, tình huống cụ thể, giống như nguyên văn theo như lời, tao bàn lộng thị phi, không vì gia đình thân hữu sở đồng ý chờ.

Phá quân tinh lâm cung tử nữ

Nguyên văn: Phá quân tinh lâm cung tử nữ, hình phạt chính thương. Trưởng tử chủ có sanh non, đẻ non hoặc bất túc nguyệt, hoặc mặt mày hốc hác hình thương vân vân. Hoặc tiên hoa hậu quả, tịnh chủ trì được. Hoặc kế thất thiên thất sống chết, hoặc tiên chiêu tự tí. Nhập miếu hoặc và tử vi tinh cùng độ người, chủ ba người. Vũ khúc cùng độ hội cát diệu, cũng chủ ba người. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình hội chiếu, chủ khắc hình, hoặc có tí mà vô kháo.

Bình chú:

(nhất) phá quân ở cung tử nữ, hình khắc tính chất rất nặng, cơ bản tính chất là bất lợi trưởng tử, hơi có sát diệu, liền chủ sinh sản trưởng tử thì bất lợi, như [sanh non, đẻ non, bất túc nguyệt hoặc mặt mày hốc hác] chờ. Cho nên [tiên hoa hậu quả], tức trước phải trưởng nữ, cho nên ưa gặp hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, chủ dễ được nữ, ở cổ đại, bởi vì trọng nam khinh nữ, không thể tránh địa cũng cho coi là không được cát.

(nhị) tử vi phá quân cùng độ, nhân tử vi bất úy sát, cho nên so sánh không dễ dàng có hình khắc. Vũ khúc thì tương phản, nhất là vũ khúc Hóa kị.

Phá quân ở cung tài bạch

Nguyên văn: Tí ngọ nhị hội cát diệu hóa lộc, hoặc lộc tồn, hóa quyền người, chủ phú quý năng lực phát. Thiên la địa võng thìn tuất nhị cung, cũng chủ có nhiều hoặc chủ được sản nghiệp tổ tiên. Và vũ khúc cùng độ, ở tị cung, tài lai tài khứ. Tử vi cùng độ ở vị cung, chủ được không tưởng được của tài hoặc đặc thù của tài. Xấu cung thứ hai. Duy đi thêm xấu vị cung, tương lự rủi ro. Liêm trinh cùng độ, suốt đời rách nát đa đoan. Dần, thân nhị cung, tổ nghiệp khuynh bại. Thiên không cướp cùng độ, thu không đủ chi. Kình dương, Hỏa Tinh cùng độ, hoành được hoành thất. Đà la, đại hao tổn cùng độ, tranh cãi phiền não, bóc lột rất nặng.

Bình chú:

(nhất) phá quân ở cung tài bạch, cơ bản tính chất chủ biến động, tài nguyên bất ổn, được lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền chờ, chủ [phú quý năng lực phát], ở tí ngọ cung nhất may mắn, có thể quá. Nhưng nếu sai ai ra trình diện sát diệu, thì cầu tài đa lần bị nhục, biến động bất lợi.

(nhị) vũ khúc phá quân cùng độ, tuy rằng vũ khúc là tài tinh, vu cung tài bạch ứng với là may mắn, thế nhưng, bởi phá quân tính chất bất ổn, sở dĩ mỗi có [tài lai tài khứ] của tượng, bất năng dành dụm, canh mỗi ngày mã, biến động vưu đại, gặp Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, thì cầu tài gian khổ, mà lại dễ rách nát, phú cũng không lâu dài.

(tam) tử vi phá quân cùng độ, tử vi chủ quý nhân, cho nên chủ dễ được kỳ ngộ; tử vi chủ danh, sở dĩ cũng chủ danh khí phát tài, danh khí dũ đại, tài vận dũ tràn đầy, hơn nữa có không hẹn mà gặp tài vận, rất có thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc chờ, nhất là như vậy.

(tứ) phá quân và liêm trinh cùng độ cung tài bạch, chủ sự nghiệp hay thay đổi hóa, hoặc tài nguyên nhiều phương diện mà đến, bất quá, nếu là sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị chờ, thì tất trải qua thống khổ biến hóa mà yên ổn, được làm vua thua làm giặc, yếu thị vận trình mà định. [hoành phá đa đoan], chính thị chỉ thấy sát mà nói.

Phá quân tinh lâm tật bệnh cung

Nguyên văn: Phá quân tinh lâm tật bệnh cung, còn nhỏ đa mủ máu tai ương. Vũ khúc cùng độ, chủ kem chà răng nhổ răng, tịnh chủ con mắt tật, âm khuy, bệnh di tinh, dương héo, đau bụng đi ngoài. Nữ tử vừa chủ đau bụng kinh hoặc xích bạch đái hạ. Kình dương cùng độ, chủ có khai đao mổ vân vân.

Bình chú:

(nhất) phá quân ngũ hành thuần âm thủy, âm thủy là thận, vì vậy, cơ bản tính chất mà sống thực cơ năng cập tính cơ năng tâm bệnh. Còn nhỏ mủ máu tai ương, dĩ và liêm trinh Hóa kị cùng độ là hợp, vũ khúc Hóa kị cùng độ, thì còn nhỏ có ý định ngoại thụ thương, gãy xương bị thương tàn phế.

(nhị) phá quân chủ thận chứng, cho nên rất có liêm trinh, tham lang, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu chờ đào hoa, chủ có bệnh di tinh, hoạt tinh, bệnh liêt dương, sớm tiết, thời gian hành kinh mất cân đối, bạch đái chờ, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Hóa kị chờ, chủ sinh thực khí mủ máu tai, cụ thể nói của, hay bệnh lây qua đường sinh dục, như bệnh giang mai, lâm bệnh chờ.

(tam) phá quân vũ khúc cùng độ mà vũ khúc Hóa kị, sinh đại hạn lưu niên gặp của, chủ [kem chà răng nhổ răng], đại hạn thấy vậy, mười năm này nội tương có rất nhiều hàm răng cấp cởi.

(tứ) phá quân ở nguyên cục tật bệnh cung, ở đại hạn lưu niên tật bệnh cung, sai ai ra trình diện có thái dương Hóa kị, chủ con mắt tật, nguyên cục và cung hạn giai không được cát người, có thất minh của ưu.

(ngũ) phá quân kình dương cùng độ, nhất là canh sai ai ra trình diện liêm trinh Hóa kị, hoặc vũ khúc Hóa kị, chủ có ý định ngoại thương hại, đao kiếm kim sáng lập của thương, hoặc điệt đả gãy xương chờ, ở hiện đại, cũng chủ [khai đao mổ].

Phá quân tinh lâm cung thiên di

Nguyên văn: Phá quân tinh lâm cung thiên di, chủ xuất ngoại dĩ kỹ xảo nghệ thuật hoặc chuyên môn sở trường đặc biệt thái độ làm người kính phục. Tử vi cùng độ, chủ được quý nhân dẫn. Vũ khúc cùng độ, chủ là năng lực văn năng lực vũ của kỹ thuật hoặc nghệ thuật của chuyên môn nhân tài. Tí ngọ lưỡng cung, xuất ngoại năng lực phú quý. Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, xuất ngoại chủ rủi ro, gặp tai hoạ, ít người duyên, bôn ba lao lực, dĩ xảo nghệ mưu sinh.

Bình chú:

(nhất) phá quân ở cung thiên di, chủ tại ngoại bôn ba, nhưng thấy cát có thể thành công, duy khó tránh khỏi vất vả cực nhọc. Bất quá, mệnh tạo nhất định phải

Làm kỹ xảo mưu sinh, tức có nhất nghệ tinh, mới là may mắn, bằng không sinh hoạt trắc trở. Ở lại nguyên cư địa thì không cần [kỹ xảo nghệ thuật hoặc

Chuyên môn sở trường đặc biệt], cung mệnh may mắn người, kinh thương cũng có thể.

(nhị) tử vi phá quân xấu vị cung cùng độ, nhân tử vi có quý nhân khí chất, cho nên rất có thiên khôi, thiên việt, chủ được quý nhân dẫn, có thể được hiệp trợ mà thành nhận việc nghiệp, tại ngoại an ổn.

(tam) vũ khúc phá quân cùng độ, cung mệnh là trời tướng ngồi một mình, so sánh vụ lợi chuyên nghiệp kỹ thuật mưu sinh, rất có địa không, Địa kiếp, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu chờ, thích hợp nghệ thuật công tác, nhất là ở hải ngoại đương tiêu khiển nghệ nhân. Tích nhật, này [chạy chợ kiếm sống] nghệ nhân ngôi sao ca nhạc, biểu diễn đoàn thành viên chờ, rất nhiều đều là giá cái tinh hệ thủ cung thiên di.

(tứ) phá quân ở cung thiên di, cũng ưa là [anh tinh nhập miếu] kết cấu, tức phá quân ở tí ngọ cung, được phá quân hóa lộc hoặc hóa quyền chờ, chủ năng phú quý.

Phá quân tinh lâm cung Nô bộc

Nguyên văn: Phá quân tinh lâm cung Nô bộc, nguyên nhân chính giao hữu rủi ro, hoặc nhân người thủ hạ của bất trung mà dồn sự nghiệp tiền tài tao ngộ rách nát. Hội sát tinh, thi ân tao oán. Vũ khúc cùng độ, sở giao của giao hữu, khẩu thị tâm phi. Tử vi cùng độ, chủ được bạn quý. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, âm sát, cướp sát, đại hao tổn chờ tinh hội chiếu, nguyên nhân chính giao hữu tao quan tai tai họa bất ngờ, hoặc tao thủ hạ của trộm đạo.

Bình chú:

(nhất) phá quân cũng không ưa nhập vu cung Nô bộc, bởi tính chất chủ biến động, mà lại tính tình cương liệt, cho nên cơ bản tính chất là kết giao tiểu nhân, không có trợ lực, canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, chủ [thi ân tao oán], sát nặng là [nhân giao hữu tao quan tai tai họa bất ngờ], kình dương thiên hình cùng độ, nhất là như vậy. Hội địa không Địa kiếp đại hao tổn, nguyên nhân chính giao hữu mà rủi ro, rất có âm sát, kiếp sát, thiên diêu, văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị chờ, chủ thụ âm mưu ngầm chiếm.

(nhị) tử vi phá quân cùng độ, có bạn quý, tức năng lực bỉ tự thân mạnh bằng hữu, tại hạ thuộc quan hệ phương diện, thì chủ tự thân vô pháp điều khiển thuộc hạ, cho nên canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị chờ, mỗi khi tao đoạt quyền hoặc ngầm chiếm xa lánh. Sai ai ra trình diện cát diệu tuy có trợ lực, nhưng vô lực lên làm tư, cũng chiêu thuộc hạ bất mãn.

Phá quân ở sự nghiệp cung

Nguyên văn; phá quân tinh nhập miếu, lâm sự nghiệp cung, chủ quan võ hiển phát, uy chấn hoa di. Lộc, quyền, khoa hội chiếu, quốc gia trọng thần. Tử vi cùng độ, cũng chủ hiển quý. Vũ khúc cùng độ, cũng chủ quan võ. Liêm trinh cùng độ, chủ là bộ phận then chốt khoa viên. Phá quân tinh, vừa chủ sáng lập biện nhà xưởng thực nghiệp, nắm giữ lớn công nhân viên chức. Nhưng phá quân lâm sự nghiệp cung, vô luận nhập miếu hay không, đều chủ biến đổi bất ngờ, sóng gió điệp khởi. Hóa lộc, hóa quyền, năng lực bại năng lực hưng, có nghị lực, dĩ sự nghiệp là tiền đề. Vô cát hóa cát diệu người, thì trắc trở lúc tới áp lực rất nặng, vô pháp thôi động. Hội sao Hóa kỵ, thiên không cướp, chủ trong cuộc đời có đóng cửa phá sản vân vân phát sinh.

Bình chú:

(nhất) phá quân ở sự nghiệp cung, phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, kình dương, thiên hình chờ, tài chủ [quan võ hiển phát, uy chấn hoa di].

(nhị) phá quân được hóa lộc, hóa quyền, trọng yếu nhất, đối với sự nghiệp có thể có nhất định biểu hiện, hóa khoa thì so sánh thứ yếu, cũng có thể nói là có cũng được không có cũng được. Canh sai ai ra trình diện chư cát diệu, tiến thân ngành chánh phủ, mà khi [quốc gia trọng thần]. Ở thương giới cũng là hành chính nhân tài, nhất là làm khai sáng tính nhiệm vụ.

(tam) phá quân tử vi cùng độ, sự nghiệp [hiển quý], vụ lợi dĩ danh khí phát tích, mà lại có tốt đẹp chính là lĩnh đạo tài năng. Phá quân vũ khúc cùng độ, vụ lợi quan võ, nhưng thấy lộc tồn, hóa lộc, cũng thích hợp tài chính và kinh tế sự nghiệp. Duy sai ai ra trình diện sát diệu thiên hình người, dùng võ chức là nên, bao quát quân đội, cảnh giới cực kỳ hắn chấp pháp của kỷ luật bộ đội. Liêm trinh phá quân cùng độ, thì nên [bộ phận then chốt khoa viên], tức là vậy văn chức, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, vưu nên dĩ đến đây sống yên phận, đây là bởi vì liêm trinh phá quân chủ sự nghiệp biến hóa, cho nên nên yêu cầu yên ổn. Bất quá, đừng tưởng rằng cái này cách cục không cao, nhu chú ý cung mệnh là tử vi thất sát, đây là hóa sát vì quyền cách cục, năng lực lãnh đạo rất cao.

(tứ) phá quân ngồi một mình, phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, thủy chủ [nắm giữ lớn công nhân viên chức], bằng không hay thuộc hạ đông đảo, cũng cảm bất lực, đang quản để ý thượng lực bất tòng tâm. Kiến giải đất trống cướp, đặc biệt [nhà xưởng thực nghiệp] hoặc nhất nghệ tinh là nên. Rất có hỏa linh dương đà chờ sát, như làm vậy kinh thương, hoặc làm tài chính đầu tư ăn ý chờ, thì mỗi đa rách nát.

Phá quân ở cung điền trạch

Nguyên văn: Tí ngọ nhị cung, sản nghiệp dày. Thìn tuất nhị cung, tịnh chủ có sản nghiệp tổ tiên. Tử vi cùng độ, có ý định đầu tư bên ngoài sinh có. Lạc hãm chủ bất động sản cũ nát. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp hội chiếu, chủ rách nát sản nghiệp tổ tiên cơ nghiệp.

Bình chú:

(nhất) phá quân ở cung điền trạch, dĩ ở tí ngọ cung là cát, có thể đi cũ canh tân, không nên cũ nghiệp, mà thay đổi được tân vật nghiệp, rất có lộc tồn, hóa lộc, chủ [sản nghiệp dày], nhưng phải chú ý cung mệnh thiên đồng tính chất, đây là phát ra vãn vận tinh hệ, bởi vậy, cho dù đa cát, cũng chủ trung lúc tuổi già thủy đưa nghiệp.

(nhị) tử vi phá quân cùng độ, chủ ý đầu tư bên ngoài sinh, nhưng dĩ sai ai ra trình diện lộc diệu là xác thực.

Phá quân ở cung phúc đức

Nguyên văn: Tí ngọ cung chủ yên vui không được suy nghĩ. Vũ khúc cùng độ, phí sức sức lao động. Liêm trinh cùng độ, khổ cực bận rộn. Hóa kị tinh, đa ưu lo ngại, do dự. Tử vi cùng độ người, năng lực mình say sưa, tự đắc kỳ nhạc. Hội Tứ Sát, thiên không cướp, phiền não không an định.

Bình chú:

(nhất) phá quân ở cung phúc đức, được lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền chờ, chủ hành động tích cực, dũng cảm cương nghị, ở tí ngọ cung canh chủ lòng dạ quang minh lỗi lạc, [ít suy nghĩ].

(nhị) phàm là phá quân ở cung phúc đức, đều chủ yêu thích kích thích, thích tân ngoạn ý, sai ai ra trình diện cát diệu mỗi đa sáng ý. Và cái khác chính diệu cùng độ tình huống, đại thể như nguyên văn nói.

Phá quân ở cung phụ mẫu

Nguyên văn: Hình phạt chính khắc rời nhà hoặc tự kế. Vũ khúc hoặc liêm trinh cùng độ, đều hình phạt chính thương. Tử vi cùng độ, hội cát diệu, có thể miễn hình phạt khắc.

Bình chú:

Phá quân ở cung phụ mẫu, rất khó có lý tưởng kết cấu, hay không gặp sát hình kị, cũng chủ vô duyên phân, tình cảm không tốt, hoặc phụ mẫu không quan tâm mệnh tạo. Sát nặng hung tinh thấy nhiều, thì hình phạt chính thương. Tính chất so sánh giai kết cấu, là tử vi phá quân cùng độ, nhưng phụ mẫu có uy quyền, sát nặng giống như bạo quân, cũng không là cát.

Thất sát tinh

Nguyên văn: Thất sát tinh ở ngũ hành thuần âm kim, ở trên trời thuộc sao Nam Đẩu tinh, hóa thành quyền. Là tử vi đẩu sổ trung đại tướng tinh diệu. Tá trợ giúp tử vi tinh cùng trời phủ tinh, sở dĩ gặp tử vi Thiên phủ thì vì quốc gia lương đống, ra tương nhập tướng, được gặp quý nhân dẫn, một bước lên mây, chỉ điệu trăm vạn hùng binh. Ở thương cũng vu thực nghiệp nhà xưởng phương diện phát triển. Dĩ kỳ năng lực nắm giữ đại chúng, như công nhân viên chức chờ. Và sao Liêm trinh cùng độ, ở vị cung hoặc thất sát tinh ở ngọ cung, xưng là [hùng ở lại càn nguyên cách], chính là thượng cách, quyết đoán hùng hậu. Bởi vì thất sát âm kim bị liêm trinh lửa nhỏ sở rèn luyện, tướng chế là sử dụng. Ở tử cung thì thứ hai, ở xấu cung người phổ thông. Như hội chiếu sát tinh, trái lại hình phạt chính khắc, thương tổn, xóc nảy. Thất sát ở cung mệnh người, tối ác lạc hãm Hóa kị, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hư, âm sát chờ tinh diệu, chủ cô độc hoặc phúc không được đầy đủ; mỗi đa giải thích trần thế là tăng là nói người. Có huyễn tưởng, thì hoặc cảm giác tâm hồn trống rỗng. Cung thiên di có Thiên phủ tinh người, ngoại kiên cường mà nội phú tình cảm, hoa tiền dưới ánh trăng, mỗi sinh lâng lâng xuất thế tưởng, thê tử cũng mỗi đa chí cao thông minh, hoặc tính tình ngoài mềm trong cứng, có trượng phu khí khái của phối ngẫu, bằng không đa hình khắc chia lìa bệnh tai; hoặc tuy có phu thê tên, mà vô phu thê của thực người.

Bình chú:

(nhất) thất sát là đại tướng ngôi sao, tính chất cương liệt mạnh mẽ, cho nên thất sát thủ mệnh, nhân sinh tương đối cô khắc, lục thân duyên phận bất túc, nhưng ở sự nghiệp phương diện, mỗi nhân mệnh tạo tích cực đau khổ can, sở dĩ cũng sẽ không gặp ngôi sao may mắn cát hóa, hoặc trái lại sai ai ra trình diện sát diệu, cũng sẽ có sở biểu hiện, được gọi là lợi phú quý.

(nhị) thất sát hội tử vi Thiên phủ, đây thật ra là chỉ thất sát ở dần cung và thân cung ngồi một mình, tử vi Thiên phủ củng chiếu mà nói, thất sát ở dần cung, nhân sao Nam Đẩu sao Bắc đẩu chủ ở phía trên thân cung, cố xưng [thất sát ngưỡng đấu] cách, thất sát ở thân cung, nhân sao Nam Đẩu sao Bắc đẩu chủ tại hạ phương dần cung, cố xưng [thất sát triêu đấu] cách. Đây là thất sát đại cách một trong. Tử vi Thiên phủ cụ quý nhân khí chất, sở dĩ chủ [quý nhân dẫn], nếu như không gặp sát diệu, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, thiên mã chờ, thích hợp [thực nghiệp nhà xưởng phương diện] phát triển, không gặp lộc tồn thiên mã đã có sát diệu, thì có thể [điệu trăm vạn hùng binh], đương quân cảnh người lãnh đạo.

(tam) thất sát ở vị cung, và liêm trinh cùng độ, là thất sát một … khác đại cách, xưng là [hùng ở lại càn nguyên] cách, kỳ kết cấu đạo lý có thể thấy được nguyên văn. Mặt khác, thất sát ở ngọ cung thủ mệnh, liêm trinh ở thân cung thủ cung phúc đức, cũng thuộc [hùng ở lại càn nguyên] cách. Ở tử cung và ở xấu cung, cũng không nhập cách, thành tựu xa xa không bằng.

(tứ) phàm thất sát ở mệnh, nhân sinh đều tương đối cô độc, vô luận thành tựu bao lớn, sự nghiệp cục diện có bao nhiêu to lớn, đô hội cảm thấy [tâm hồn trống rỗng], không gặp sát diệu sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, tựu là trở thành đại cách, cũng không ngoại lệ, chỉ là trình độ không bằng thất sát sai ai ra trình diện sát kị như vậy cường liệt.

(ngũ) thất sát tọa mệnh, cung thiên di tất là Thiên phủ, mười hai cung cũng như đến đây, không có nhất cung ngoại lệ. Thất sát tính chất biến hóa và xung động kịch liệt, Thiên phủ tính chất ổn định và bảo thủ bình thản, vì vậy, đối cung đa cát, thì thất sát tính cách so sánh nhu, nhân sinh cũng so sánh yên ổn, có thể cân đối tính cách, nhưng nếu như Thiên phủ tính chất yếu, thất sát tính chất cường, quá cương thì chiết, cố nhân sinh cho dù thành tựu cao, nhưng lục thân duyên kém hơn, tinh thần canh trống rỗng.

(lục) nguyên văn nhắc tới, thất sát cư cung mệnh, chủ thê tử [chí cao thông minh], [ngoài mềm trong cứng], [trượng phu khí khái] chờ, giá kỳ thực và thất sát không quan hệ, mà là cung phu thê tinh hệ khắc ứng với. Phàm thất sát ở mệnh, cung phu thê nhất định là thiên tướng tinh, giá tinh ở cung phu thê là cát diệu, đối nam mệnh nhất là như vậy, độc giả có thể xem thêm hữu quan thiên tướng nhập cung phu thê bộ phận.

Thất sát tinh lâm cung mệnh

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung mệnh, chủ sắc mặt hoàng bạch hoặc hồng hoàng sắc, mặt hình hình chữ nhật người hoặc cao gầy người khá nhiều; phương diện ít. Vóc người trung đẳng, không giận mà có uy, là mọi người sở kính phục. Suốt đời sự nghiệp tính nặng. Xử sự bề ngoài quả quyết, nội thực thoái thoái lo lắng. Phú mưu kế, thiện bày ra. Và tử vi, Thiên phủ, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc hội chiếu người, được quần chúng ủng hộ. Ở quốc gia là đại tướng của tài, cực phẩm của quý, ở thương là công nghiệp giới của đứng đầu, tả hữu kinh tế (thất sát mừng nhất hội chiếu hoặc cùng độ lộc tồn, hóa lộc, dĩ kỳ năng lực nhu hóa thất sát của cương bạo), danh chấn hắn bang. Nhược và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu người, hình phạt chính khắc thương tổn. Lạc hãm người, hoặc chết vào rối loạn, hoặc trận vong tai tử, hoặc tật bệnh khai đao. Tính tình quật cường, bảo thủ, xử sự bá đạo, hành vi hung hoành mà thọ yểu. Cho nên thất sát tối kỵ lạc hãm hội sát tinh.

Ở miếu vượng nơi, gặp sát tinh, tuy có rủi ro tai hoạ bệnh tai, nhưng nhưng hứa phú quý. Duy thất sát cung mệnh người, phải làm đến nơi đến chốn, như thực chất nghiệp nhà xưởng phương diện phát triển, ăn ý không thích hợp. Như hội chiếu thiên không cướp, đại hao tổn, ăn ý có khuynh gia của ưu, mà lại ít có cơ hội khôi phục.

Thất sát ở cung mệnh người, ở chính giới hoặc quân giới, cảnh giới tất quá trình một lần sóng gió khúc chiết chuyển biến. Ở thực nghiệp, ở nhà xưởng cũng ắt gặp có phá vỡ dừng lại hoặc dồn vu phá sản khó khăn quan phát sinh, nhưng không giống ăn ý chưa gượng dậy nổi. Ở ngắn thời kì nội, liền có thể Đông Sơn tái khởi, trọng chấn kỳ cổ. Như có lộc tồn, hóa lộc hoặc tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt hội chiếu người, mặc dù cũng có trắc trở tao ngộ, nhưng có thể được mọi người trợ giúp lực tha thứ, gặp dữ hóa lành, cấp tốc chuyển cơ. Thất sát tinh lâm cung mệnh hội sát diệu người, phúc không được đầy đủ. Năng lực người giàu sang, thì thê tử có hình khắc chia lìa người, hoặc tử nữ vô ra người, hoặc đa nữ thiếu nam người, hoặc tật bệnh triền thân người; như cốt nhục không sứt mẻ, bản thân khỏe mạnh người, thì lại không thể phú bất năng quý vậy. Thất sát cung mệnh, ở tị, hợi cung người, có nhiều quý nhân dẫn, mây xanh thẳng lên, mà năng lực phú năng lực quý. Thất sát cung mệnh ở dần, thân cung người, đa thanh cao, như là mọi người gương tốt, bang hội đứng đầu, độc âm trách nhiệm, một mình đảm đương một phía người. Thìn tuất nhị cung, thất sát tinh tọa cung mệnh, cùng trời phủ, liêm trinh đối trùng, nhiều gian khổ trung thành lập sự nghiệp, quyết đoán cực đại, điều hành kinh tế, có Hàn Tín điểm binh càng nhiều càng tốt tác phong. Phú huyễn tưởng, dĩ sự nghiệp đi theo kỳ huyễn tưởng, cho nên thủy chung không đủ để mãn chuyện lạ nghiệp thượng dục vọng, đa tân ý đồ. Thất sát ở vị xấu nhị cung lập mệnh người, đa chí cao hiếu thắng, danh cao hơn lợi, sự nghiệp đa do trời cao biển rộng trung thành lập nhĩ. Thất sát lâm tí ngọ cung mệnh người, được che chở hơn khí, có quý nhân của dẫn, bằng hữu hiệp trợ, là vì mỹ cách (thất sát ở tị thân so sánh giai, dần hợi so sánh thứ).

Nữ mệnh thất sát tinh triền độ, nhập hội chùa chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, hoặc và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ân quang, thiên vu hội chiếu người, thì tất thông minh đa tài, quyền uy áp chúng, là nữ trung hào kiệt, vượng phu ích tí, phú quý song toàn, chí khí như trượng phu thượng cách. Và Hóa kị tinh hội chiếu, thì tai bệnh triền thân. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, cô độc. Dĩ kế thất, nhà kề là nên, bằng không hình khắc vô tử nữ.

Đại hạn lưu niên, thất sát tinh triền độ, nhập hội chùa ngôi sao may mắn, chủ khứ cũ thay đổi tân, sáng lập cơ nghiệp, danh tiếng xa chấn, thăng quan tiến tước, hội chiếu sao Hóa kỵ, đà la, thì chủ phiền não, đuôi to khó vẫy, tạm biệt kình dương, thiên không cướp, đại hao tổn người, thì hình phạt chính khắc nhà tan, thê nhi bệnh tai vân vân, như có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, tiên gian khổ hậu an bình, như hãm địa mà Tứ Sát thiên không, cướp thiên hình hội chiếu người, chủ tử vong.

Bình chú:

(nhất) thất sát ở cung mệnh sở chủ diện mạo bên ngoài, như nguyên văn theo như lời, nhưng có một chút có thể tác bổ sung: Thất sát và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, Hóa kị gặp gỡ, nhất là vũ khúc Hóa kị hoặc liêm trinh Hóa kị, thường chủ tứ chi bị thương tàn phế.

(nhị) thất sát ở mệnh, như đối cung Thiên phủ đa cát diệu cùng độ, mỗi chủ [bề ngoài quả quyết, nội thực thoái thoái lo lắng].

(tam) thất sát không gặp văn xương, văn khúc, cũng chủ [phú mưu kế, thiện bày ra], trên thực tế, thất sát cũng không ưa gặp văn xương văn khúc, bởi vì thất sát là võ tướng, ở mưa bom bão đạn, đao quang kiếm ảnh trung sinh hoạt, bất năng đa tư lo ngại, bất năng do dự bất quyết. Văn xương văn khúc chủ ưu nhã, suy tư, thất sát trong buổi họp xương khúc, liền mỗi khi đả kích kỳ quyết đoán năng lực, trở nên do dự bất định, thoái thoái thất cư, dũng khí bất túc.

(tứ) thất sát hội [tử vi, Thiên phủ, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc], nguyên văn đối giá một kết cấu, dành cho cực cao đánh giá, cái này đương nhiên, bởi vì sở hữu cát diệu đều bãi ở cùng một chỗ, nhưng thực chúng ta phải chú ý là, thất sát vô luận là sai ai ra trình diện cát sai ai ra trình diện diệu, đều giống nhau là người sinh gian khổ, chỉ để ý phấn đấu, chỉ để ý vọt tới trước.

Vì vậy, thất sát ở mệnh, cùng với cung mệnh tam phương tứ chính chư cát tập hợp, không bằng cát diệu cân đối một chút phân bố vu chư cát, thì nhân sinh trái lại cân đối, tâm tình cũng tương đối an bình. Nam mệnh nên ở cung phúc đức thấy nhiều một điểm cát, nữ mệnh thì nên ở cung phu thê thấy nhiều một điểm cát.

(ngũ) thất sát hội chư cát và chư cát hóa, có thể tác dưới tế phân: Sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, lợi cho kinh thương việc buôn bán, nhất là công nghiệp thực nghiệp; sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ đa thủ hạ, sự nghiệp cục diện đại, canh sai ai ra trình diện hóa quyền, vưu lợi cho nhân sự quản lý, thống lĩnh thiên quân vạn mã; và hóa khoa, văn xương, văn khúc gặp gỡ, chích lợi cho công nghiệp khoa học kỹ thuật chuyên nghiệp; mỗi ngày khôi, thiên việt, chủ sự nghiệp được kỳ ngộ. Của mọi người đa cát diệu ở giữa, thất sát mừng nhất được lộc tồn và hóa lộc, giá có mấy người chỗ tốt, đệ nhất, thất sát tính cương, được lộc diệu thì tính cách tương đối nhu hòa, hoặc ngoại cương nội nhu; đệ nhị, thất sát phát triển sự nghiệp, được lộc thì phát triển thuận lợi, tài nguyên sung túc; đệ tam, thất sát tọa cung mệnh người đó, trúng mục tiêu đã định trước, suốt đời tất kinh lịch một lần đại rách nát, có thể được lộc, thì rách nát sau đó, còn có tài nguyên có thể ngóc đầu trở lại, vô lộc thì tái khởi lai liền cực gian khổ.

(lục) thất sát hội chư sát diệu hình kị thiên không cướp, chủ các loại bất lợi tính chất, đại thể mà nói, hay tự thân bị thương tàn phế, hoặc chết vào ngoài ý muốn kim sáng lập đao kiếm; tính cách thì [bảo thủ], hành sự thái độ làm người thủ đoạn kịch liệt, kết quả nhân tế quan hệ hại vô cùng, đa làm ác nghiệp, đến nỗi ác hữu ác báo, tai hoạ trước mắt. Về phần [rối loạn], giá là nhân loại cộng nghiệp đưa tới tai nạn, không thể đi qua một người mệnh bàn xem tới được. Thất sát ở mão cung lạc hãm, và vũ khúc cùng độ, kỳ sát khí lớn nhất, cương khắc khí nặng nhất. Thất sát ở miếu vượng cung độ thủ mệnh, dĩ ở dần cung, thân cung, ngọ cung và vị cung tối cát, lần này tứ cung, hay sai ai ra trình diện sát không gặp cát, cũng ở sự nghiệp có biểu hiện, chỉ là như nguyên văn nói, có [rách nát tai hoạ bệnh tai], mà vu nhân sinh đại rách nát sau đó, cũng không lực Đông Sơn tái khởi.

(thất) thất sát ở mệnh, kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, tất dĩ làm thực nghiệp công nghiệp là giai, hoặc ít nhất là tốt nhất nghệ tinh, nhược làm thương nghiệp đầu tư, mà lại không nói chuyện ăn ý, cũng chủ rách nát khuynh gia. Rất có sát diệu Hóa kị, rách nát vưu nặng.

(bát) thất sát ở cung mệnh, tất sai ai ra trình diện hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thủy lợi cho tiến thân chính giới, sai ai ra trình diện kình dương, thiên hình, thì nên quân giới, cảnh giới, rất có phụ bật khôi việt hóa quyền, có thể đi vào thăng quản lý cao tầng.

(cửu) nguyên văn đưa ra thất sát tọa mệnh một loạt bất lợi tính chất, như [thê tử hình khắc chia lìa], [tử nữ vô ra], [tật bệnh triền thân], [bất năng phú bất năng quý] chờ. Phàm là thất sát ở cung mệnh, đều tất có cuộc sống chỗ thiếu hụt, bởi vậy, cụ thể bất lợi khắc ứng với, liền ứng với kiểm tra chỉnh thể tinh bàn, cung tài bạch không được cát, chủ kinh tế túng quẫn; sự nghiệp cung không được cát, chủ sinh ý rách nát; cung phu thê không được cát, hình phạt chính khắc phối ngẫu; tật bệnh cung không được cát, chủ có tai bệnh hoặc bị thương tàn phế. Mọi việc như thế.

(thập) thất sát ở dần cung thân cung, tính cách thanh cao, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, có thể [vi nhân sư biểu], làm giáo sư. Và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, mỗi là [bang hội đứng đầu].

(mười một) nữ mệnh thất sát, tối kỵ cung phu thê đa sát diệu hung tinh, bởi vì các nàng người đó sinh vốn đã nhấp nhô, tâm linh trống rỗng, được cát lợi cung phu thê, mỗi ở tình cảm thượng có an ủi, cho nên năng lực giảm thiểu sinh mạng buồn khổ, nhiều một chút vui sướng. Thất sát nữ mệnh, sai ai ra trình diện chư cát diệu cát hóa, quá khứ là [vượng phu ích tí] mệnh cách, am hiểu liệu lý gia vụ, mà lại tính cách kiên cường, ở xã hội hiện đại, thì có thể cùng nam nhân như nhau, thành tựu sự nghiệp, thậm chí đồng dạng có thể ở quân cảnh phương diện đảm nhiệm quản lý cao tầng công tác.

(mười hai) đại hạn lưu niên thất sát thủ cung mệnh, nhất định phải khán nguyên cục cung mệnh tính chất, tài khả gia dĩ suy đoán đánh giá, nếu như nguyên cục tính cường, như tử vi, thất sát, thái dương chờ, hạn nội canh sai ai ra trình diện cát diệu, chủ [khứ cũ thay đổi tân], nhất là nguyên cục tử vi, nhập vu thất sát cung hạn, cũng xưng là [hóa sát vì quyền]. Nguyên cục nếu như tính nhu, như thiên đồng, thiên cơ chờ, thì thất sát cung hạn hội sát diệu Hóa kị, đa số kém vận, [đuôi to khó vẫy].

Thất sát tinh lâm huynh đệ cung

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm huynh đệ cung, nhập hội chùa chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật người, huynh đệ đông đảo, nhưng có hình khắc, và sao Liêm trinh cùng độ, ở vị xấu nhị cung, chủ huynh đệ tốt đẹp, có trợ lực. Hội chiếu sát tinh, thiên hình người, nhưng hình phạt chính khắc, cô đơn hoặc chia lìa. Thất sát lâm huynh đệ cung, mà cung mệnh hội chiếu tả phụ, hữu bật người, cũng chủ huynh đệ đa, mà có hình khắc ở riêng; tình cảm phương diện tương đối hòa hợp, nhưng ít thực sự trợ lực nhĩ. Dần, thân nhị cung huynh đệ đa tài thanh cao. Tị, hợi nhị cung, chủ huynh đệ năng lực quý. Thìn, tuất nhị cung, huynh đệ năng lực phú. Nhược hội chiếu sát tinh, Hóa kị, nhưng chủ có tai bệnh hình khắc chia lìa vân vân.

Bình chú:

(nhất) thất sát ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất trái lại bất phôi, ở con số phương diện, chủ đông đảo, có thể có tam bốn người, ở phẩm cách phương diện, hay đây đó lãnh đạm, nhưng cũng hài hòa, bất trí vu tranh chấp, có chút thậm chí chủ huynh đệ tỷ muội phẩm cách thanh cao.

(nhị) thất sát ở huynh đệ cung, chỉ thấy tả phụ, hữu bật, đã chủ huynh đệ con số đông đảo, cũng không nhất định cần sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa. Sai ai ra trình diện tam cát hóa, là chủ huynh đệ có tài năng, có thể ở phương diện kinh tế, cho mình một ít bang trợ.

(tam) thất sát hay hội sát diệu, chỉ cần không phải chư sát tập hợp, cũng không chủ sinh ly tử biệt, hơi có sát diệu Hóa kị, cũng chỉ là chủ tình cảm lãnh đạm mà thôi, hạ xuống hãm cung, thì dễ phát sinh khắc khẩu, thậm chí sinh ly tử biệt, nhưng giá là bởi vì thất sát và vũ khúc cùng độ sở trí, phi thất sát của quá.

(tứ) liêm trinh thất sát ở vị cung cùng độ, đây là [hùng ở lại càn nguyên] cách, tối thất sát ở huynh đệ cung điều kiện tốt nhất một, chủ [huynh đệ tốt đẹp, có trợ lực], rất có văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, Vưu Giai. Ở xấu cung mặc dù điều không phải hùng ở lại càn nguyên cách, nhưng tính chất tương đồng, chỉ là trình độ có chỗ không bằng mà thôi.

(ngũ) thất sát ở dần cung thân cung, theo thứ tự là thất sát triêu đấu cách và thất sát ngưỡng đấu cách, chủ huynh đệ [thanh cao], nhưng tình cảm lãnh đạm, duy sai ai ra trình diện chư cát diệu, nhưng chủ có hài lòng trợ lực.

Thất sát tinh lâm thê cung

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm thê cung, nhập hội chùa chiếu lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ được khôn khéo đầy hứa hẹn của thê thất, nhưng ở trước khi kết hôn, đa âm ngại khúc chiết, phá hư kéo dài thời hạn người phương hợp. Và tả phụ, hữu bật, Thiên phủ, thiên khôi, thiên việt, giải trừ thần, thiên đức chờ tinh diệu hội chiếu người, chủ thê tử trang trọng có uy, thái độ làm người sở kính phục, bang phu ích tí thượng cách, nhưng phải trì lấy vợ, bằng không phụ đoạt phu quyền; hoặc sanh ly ở riêng. Liêm trinh cùng độ có sát tinh, cũng chủ sanh ly ở riêng, hoặc là bệnh tai sở triền, thê tử như có thực vô. Thất sát ở dậu cung lâm thê cung, hình phạt chính khắc, có thể chiếu sát tinh, thì thê cung chủ tao ngộ ngoài ý muốn tai hoạ. Như tạm biệt thiên không cướp, đại hao tổn, thì có nguyên nhân thê phá sản, khuynh gia chờ sự tình phát sinh. Mão cung họa khinh. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp hội chiếu người, chủ tam thê của mệnh.

Nữ mệnh thất sát lâm phu cung, ở miếu vượng nơi, hội ngôi sao may mắn, chủ được địa vị cao thượng của trượng phu. Hội sát diệu thì hình phạt chính khắc chia lìa, dĩ trì hôn kế thất là nên, hoặc trước khi cưới điệp tao trắc trở, phá hư lùi lại. Hội chiếu Hóa kị, có trượng phu dời đi tình ái của lự, hoặc trước khi cưới có bị đoạt ái của kích thích. Như phu cung thất sát tinh lâm mão dậu nhị cung, thì chủ tai hoạ, hình khắc chia lìa hoặc có bệnh lao, bệnh tim, thần kinh não bệnh. Như tạm biệt chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp, đại hao tổn, chủ có ý định ngoại tai hoạ hình thương, hoặc lao ngục tai ương vân vân phát sinh.

Bình chú:

(nhất) thất sát ở cung phu thê, và ở huynh đệ cung tính chất bất đồng, bởi cương liệt, cho nên bất lợi tình cảm, đây đó khó có thể tình đầu ý hợp. Sai ai ra trình diện tam cát hóa và lộc tồn, cũng chỉ là thê tử công việc quản gia có câu, hoặc ở sự nghiệp trên có quá triển, đến đây tức nguyên văn nếu nói [khôn khéo]. Rất có chư cát diệu, cũng lợi cho cảo phu thê đương, có thể sự nghiệp thượng hợp tác thành công, nhưng tình cảm nhưng có khiếm khuyết, như nguyên văn theo như lời, loại này thê thất hội [đoạt phu quyền].

(nhị) thất sát ở các cung độ, và chư sát diệu gặp gỡ, đều có sinh ly tử biệt ý tứ hàm xúc, sát khinh chủ sanh ly, sát nặng thì tử biệt, đối với chúng sát diệu hình kị hao tổn phản ứng quá nhiều, không thể khinh thị trong đó khắc ứng với.

(tam) nữ mệnh cung phu thê thất sát tọa thủ, tính chất bỉ nam mệnh sảo giai, có có tài của phu, sự nghiệp thành công, nguyên văn nói là [địa vị cao thượng], đây cũng là không nhất định, bất năng qua loa phán đoán suy luận.

(tứ) nữ mệnh, thất sát và Hóa kị gặp gỡ, chủ trượng phu [dời đi ái tình], hoặc [trước khi cưới có bị đoạt yêu kích thích], giá kỳ thực có thể nam nữ cùng luận, cũng không giới hạn trong nữ mệnh. Mà liêm trinh Hóa kị cùng độ, tính chất nhất là căng thẳng. Vũ khúc Hóa kị thứ hai. Vũ khúc thất sát cùng độ, chủ trượng phu sinh bệnh, hoặc có thương tích tàn, dĩ sai ai ra trình diện sát diệu hình kị là xác thực, đối tình cảm ảnh hưởng trái lại nhỏ lại.

Thất sát tinh lâm cung tử nữ

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung tử nữ, nhập miếu vượng của hương, hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc người, chủ tử nữ phú quý. Nhưng dĩ tiên hoa hậu quả là giai, hoặc cực trì có con là nên. Ở mão, dậu nhị cung, là kế thất nhà kề sống chết, hoặc cực trì có con. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, hình phạt chính khắc hoặc không được tí lực. Hóa kị hội chiếu, tử nữ đa bệnh tai. Thiên không cướp hội chiếu, ước số nữ phá hao tổn.

Bình chú:

(nhất) thất sát ở cung tử nữ, chủ tử nữ con số ít, giống nhau cũng không nhiều vu tam bốn người. Sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh Hóa kị, thì hình phạt chính khắc tai bệnh, chính như nguyên văn theo như lời. Thất sát hội địa không Địa kiếp, phá hao tổn tính chất rất nặng, sai ai ra trình diện đại hao tổn vưu quá mức.

(nhị) ở mão cung và dậu cung, vũ khúc thất sát cùng độ, chủ [cực trì có con], rất có thiên thọ cùng độ, càng sâu, hoặc sai ai ra trình diện chư sát diệu, cũng chủ trì được.

Thất sát tinh lâm cung tài bạch

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung tài bạch, nhập hội chùa chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc người còn sống, chủ tài lộc sung túc, tài nguyên thật dày, đắc ý khoảng thu nhập thêm phú. Và liêm trinh cùng độ, chủ phát năng lực phú. Xấu cung so sánh thứ. Thìn tuất nhị cung, phú cách. Mão dậu nhị cung, hoành được hoành thất. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình hội chiếu, nhân tài sinh tai, hoặc tao ngộ cướp đoạt đạo thâu. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, tài bất túc sức lao động yêu cầu mưu, đa cảm trắc trở, phá hao tổn đa, bóc lột nặng. Phàm thất sát tinh lâm cung tài bạch, tuy nhập hội chùa hóa lộc hoặc lộc tồn chờ cát diệu, nhưng suốt đời tất gặp một … hai … Thứ kinh tế trắc trở, quay vòng vô phương hoặc tới khuynh nhà tan sinh người, nhưng có hóa lộc hoặc hóa tồn chờ cát diệu người, tức ở ngắn hạn nội có chuyển cơ nhĩ; nhược lạc hãm hoặc thiên không cướp, đại hao tổn chờ cập sát tinh hội chiếu vô hóa giải người, thì lúc nào cũng cảm thấy trắc trở nhĩ.

Bình chú:

(nhất) thất sát ở cung tài bạch, cung mệnh tất là phá quân tinh, sự nghiệp cung tất là tham lang tinh, phải hiểu kỳ tài vận tính chất, yếu tam diệu đủ quan, hơi có bỏ rơi, tựu mỗi khi suy đoán thất chuẩn.

(nhị) và cái khác tinh diệu thủ cung tài bạch như nhau, thất sát cũng mừng đến lộc tồn và hóa lộc, chủ [tài lộc sung túc, tài nguyên thật dày], được hóa quyền, vụ lợi quản lý phát tài, được hóa khoa, thì có thể nhân danh được tài. Sảo sai ai ra trình diện sát diệu, chủ có ý định khoảng thu nhập thêm phú, nhưng mỗi khi không kiên nhẫn cửu.

(tam) liêm trinh thất sát cùng độ, ở vị cung là cung tài bạch [hùng ở lại càn nguyên] cách, cung mệnh là tị hợi cung vũ khúc phá quân, mừng nhất được vũ khúc hóa lộc, tài vận tràn đầy, liêm trinh thất sát cũng cát, phá quân hóa lộc thì lợi cho sự nghiệp đột phá. Ở xấu cung, tuy không làm hùng ở lại càn nguyên, cũng chủ tài bạch dày.

(tứ) thất sát ở thìn tuất nhị cung ngồi một mình, đối cung liêm trinh Thiên phủ, rất có liêm trinh hóa lộc, lộc tồn chờ, sẽ thành phú cách.

(ngũ) ở mão cung dậu cung, vũ khúc thất sát cùng độ, đây là phá chiết tính chất rất nặng tinh hệ, có hoành phát khuynh hướng, sai ai ra trình diện lộc vưu xác thực, nhưng hơi có sát diệu thiên không cướp, liền chủ [hoành được hoành thất], phát mà không bền, là trên giấy phú quý. Sát nặng vưu dễ rách nát, hoặc trêu chọc trộm cướp, văn xương Hóa kị hoặc văn xương Hóa kị cùng độ, chủ bị lừa.

(lục) thất sát hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, bất lợi tài vận, [phá hao tổn đa, bóc lột nặng], không thích canh sai ai ra trình diện Hóa kị, phá hao tổn vưu nặng.

(thất) thất sát ở cung tài bạch, và ở cung mệnh như nhau, giai ở suốt đời kinh lịch một chuyến trọng đại [kinh tế trắc trở], hoặc [khuynh nhà tan sinh]. Nhưng trình độ không bằng ở cung mệnh.

Thất sát tinh lâm tật bệnh cung

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm tật bệnh cung, chủ còn nhỏ đa tai bệnh, hoặc tính tình nóng gấp, dịch nộ. Và liêm trinh cùng độ, chủ lao thương, bệnh phổi, ho ra máu chờ chứng. Tử, phủ củng chiếu, chủ nội thương, dạ dày bất hòa. Hội kình dương, chủ hoang tràng, lựu chứng, tiêu ra máu. Vũ khúc cùng độ, hình phạt chính thương. Hội đà la, tay chân tàn thương. Hỏa Tinh cùng độ, con mắt tật. Long trì cùng độ, tai điếc. Đa âm hư, nội thương của chứng.

Bình chú:

(nhất) thất sát ở tật bệnh cung, cơ bản tính chất bất lợi, cương khắc khí rất nặng, sai ai ra trình diện sát diệu, nhất là kình dương cùng độ, thường chủ [còn nhỏ đa tai bệnh], cũng chủ [tính tình vội vàng xao động], cái đó và kỳ tiên thiên tính [can công năng] hữu quan, đây là trung phương diện y học can, có tình chí hệ thống tính chất, cho nên [dịch nộ], cũng bởi vậy tiến thêm một bước ảnh hưởng can, cho nên chủ can bệnh.

(nhị) thất sát ngũ hành thuần âm kim, âm kim là phế, cho nên cũng chủ hệ hô hấp bệnh, vưu chủ bệnh lao phổi, bởi vậy, khi cùng liêm trinh Hóa kị cùng độ, liền có [lao thương, bệnh phổi, ho ra máu] khắc ứng với, liêm trinh Hóa kị sở chủ chính là huyết chứng. Liêm trinh thất sát, cũng chủ ngoại thương, kim sáng lập của thương hoặc là bị thương. Sát nặng kiêm sai ai ra trình diện Hóa kị, cũng xuất huyết của chứng, cũng chủ nham lựu.

(tam) thất sát ở dần thân cung, tử vi Thiên phủ củng chiếu, chủ [dạ dày bất hòa], tức là vậy dạ dày bệnh, duy sát nặng thì có nghiêm trọng dạ dày chứng mắc, như ung thư bao tử, di nham chờ, đây là đối cung Tử Phủ tính chất khắc ứng với.

(tứ) thất sát và kình dương cùng độ, mỗi chủ dạ dày xuất huyết chứng, hoặc là dạ dày chứng viêm, như nguyên văn nói [hoang tràng, tiêu ra máu chờ], sát nặng thủy chủ lựu chứng.

(ngũ) thất sát Hỏa Tinh cùng độ, nguyên văn thuyết chủ [con mắt tật], nhưng người viết đài quan sát được, thì là bệnh phổi, đây là Hỏa Tinh dương hỏa tổn thương thất sát âm kim.

Thất sát tinh lâm cung thiên di

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung thiên di, chủ có ngoại tại địa vị, tại ngoại có uy lực, khiến người kính uy. Và vũ khúc cùng độ, chủ tại ngoại có thể sống động, có thể có lợi. Như vũ khúc Hóa kị, thì chủ xuất môn có bệnh tai, hoặc tại ngoại sự nghiệp tao ngộ thất bại, tịnh chủ trong cuộc đời có liên quan đến kiện tụng hoặc lao ngục tai ương. Và liêm trinh cùng độ, xuất ngoại có tiếng danh, chủ xuất ngoại năng lực phát, duy ở xấu cung, thì phần nhiều là phi. Tử vi tinh cùng triền, chủ tại ngoại thái độ làm người sở kính trọng, tịnh chủ được quý nhân dẫn, hoặc chủ xuất ngoại gặp quý. Cùng trời hình cùng độ, chủ suốt đời đa hình khắc, xuất ngoại có tai. Lạc hãm bị người liên lụy, hãm hại, hoặc chủ tại ngoại thụ áp lực. Kình dương, đà la cùng độ, tối nên quan võ, bằng không ít người duyên. Hỏa Tinh cùng độ, có ý định khoảng thu nhập thêm. Linh tinh chủ cao chót vót. Thiên không cướp cùng độ, dĩ xí nghiệp thực nghiệp nhà xưởng là nên, bằng không chủ phiêu đãng.

Bình chú:

(nhất) thất sát ở cung thiên di, nhân thất sát có khí phách sát khí, cho nên sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ [tại ngoại có địa vị, tại ngoại có uy lực, khiến người kính nể], nhưng nếu như rất có sát diệu, lại có thể là tại ngoại bá đạo, cũng [khiến người kính nể].

(nhị) thất sát vũ khúc cùng độ, nhân vũ khúc là tài tinh, thất sát thì chủ động cầu tài, tự hành sáng tạo cơ hội, vì vậy, chủ tại ngoại [có thể có lợi], rất có lộc tồn, hóa lộc Vưu Giai. Vũ khúc Hóa kị thì bất lợi tài vận, [sự nghiệp tao ngộ thất bại], rất có hỏa linh dương đà chư sát, thì [bệnh tai], kình dương thiên hình cùng độ, chủ [liên quan đến kiện tụng] hoặc [lao ngục tai ương].

(tam) thất sát liêm trinh cùng độ, ở vị cung so sánh ở xấu cung cát, giai chủ xuất ngoại nổi danh thanh, sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thủy chủ năng phát. Liêm trinh Hóa kị, thì tại ngoại [phần nhiều là phi], cũng không giới hạn trong xấu cung, vị cung cũng như thế.

(tứ) thất sát tử vi cùng độ, nhân tử vi là đế diệu, cho nên chủ bị người kính trọng; tử vi là quý diệu, sở dĩ chủ được gặp quý nhân đề bạt, rất có thiên khôi thiên việt vưu xác thực.

(ngũ) thất sát thiên hình cùng độ, cơ bản tính chất mà sống tai, nhưng yếu canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp mới có khắc ứng với.

(lục) nguyên văn đưa ra thất sát và Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng độ may mắn chỗ, đây thật ra là bởi sự nghiệp cung được tham lang duyên cớ, đây là hỏa tham cách linh tham cách thiên cách, ở suy đoán phân tích thượng, thực và thất sát không quan hệ.

Thất sát tinh lâm cung Nô bộc

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung Nô bộc, chủ bị bằng hữu sở liên lụy, hãm hại, hoặc tao ngộ tiểu nhân đố kỵ. Hoặc chủ bị người thủ hạ sở trộm đạo. Và lộc tồn cùng độ, canh chủ thụ tiểu nhân khuynh chen. Vũ khúc cùng độ, Hóa kị tinh nhân giao hữu phá sản, hoặc nhân bằng hữu hoặc viên chức mà sự nghiệp thất bại. Tịnh chủ nô áp chủ.

Bình chú:

(nhất) thất sát tính cương mà cô khắc, vu cung Nô bộc cơ bản tính chất điềm xấu, chủ dễ kết giao tiểu nhân. Hỏa Tinh linh tinh cùng độ, chủ tao hãm hại; đà la cùng độ, tiểu nhân đố kỵ; kình dương cùng độ, đã bị liên lụy; địa không Địa kiếp cùng độ, tao [trộm đạo] hoặc thụ ngầm chiếm lợi ích. Lộc tồn cùng độ, thì nhân kình dương đà la giáp cung, cho nên chủ [tiểu nhân khuynh chen].

(nhị) vũ khúc thất sát cùng độ, rất có hóa lộc, hóa lộc, thiên mã, lợi cho tài vận, vũ khúc Hóa kị thì chủ khuyết, canh gặp địa không Địa kiếp đại hao tổn chư sát, chủ [nhân giao hữu phá sản], bất lợi hợp tác, cũng chủ [nô áp chủ], tức thuộc hạ phản loạn.

Thất sát tinh lâm sự nghiệp cung

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm sự nghiệp cung, dĩ quân cảnh hai giới năng lực hiển phát, hoặc biện nhà xưởng thực nghiệp, mà chủ nắm giữ đa số công nhân viên chức người là nên. Vũ khúc cùng độ, hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên vu, ba máy, bát tọa người, chủ uy chấn tha hương, ác đại quyền sanh sát hoặc chủ quyền quý. Liêm trinh cùng độ, cũng chủ cao chót vót cùng thế hệ, trở nên nổi bật. Và kình dương, đà la, linh tinh, Hỏa Tinh cùng độ, cũng chủ quan võ uy phong, duy nhất sinh đa phong ba thị phi. Hội sao Hóa kỵ, bận rộn trắc trở. Thiên không cướp cùng độ, dĩ nhà xưởng thực nghiệp là nên, bằng không suốt đời đa rách nát.

Bình chú:

(nhất) thất sát ở sự nghiệp cung, cung mệnh là tham lang, giống nhau thích hợp [nhà xưởng thực nghiệp], kiến giải đất trống cướp, như không theo sự thực nghiệp, mỗi khi rách nát, sự nghiệp không đông đảo. Sai ai ra trình diện lộc diệu có thể phát.

(nhị) thất sát hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình, thích hợp [quân cảnh hai giới], rất có tả phụ, hữu bật và tam cát hóa, năng lực quản lý rất cao, có thể làm lãnh đạo nhân. Sai ai ra trình diện cát diệu cập cát hóa, sẽ không sát diệu, thì thích hợp thực nghiệp thương nghiệp quản lý, cũng nên kinh thương.

(tam) thất sát hội liêm trinh Hóa kị hoặc vũ khúc Hóa kị, giai chủ dễ rách nát, cho nên nên có nhất nghệ tinh, hoặc làm quan võ.

Thất sát lâm cung điền trạch

Nguyên văn: Thất sát lâm cung điền trạch, và tử vi củng chiếu, chủ được quý nhân của che chở. Và liêm trinh cùng độ, năng lực tăng đưa sản nghiệp. Lạc hãm chủ sản nghiệp rách nát. Và sao Hóa kỵ cùng độ, chủ nhà trạch bất an, bệnh tai, khẩu thiệt, thị phi. Và đà la, Hỏa Tinh cùng độ, chủ có sợ bóng sợ gió. Kình dương, linh tinh cùng độ, đa tranh náo bất an. Thiên không cướp cùng độ, chủ phá đãng.

Bình chú:

(nhất) thất sát ở cung điền trạch, giống nhau cũng không chủ cát, chủ không có tổ nghiệp làm con nuôi, sai ai ra trình diện cát cũng phấn đấu tự đưa, dĩ được lộc tồn và hóa lộc là giai.

(nhị) thất sát ở dần thân cung, tử vi Thiên phủ củng chiếu, đây là gặp quý nhân tinh hệ, cho nên rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc chờ, chủ quý nhân trợ giúp mà tự đưa vật nghiệp.

(tam) thất sát liêm trinh cùng độ, năng lực [tăng đưa sản nghiệp], nhưng thấy cát thủy tăng gia sản xuất thuận lợi, không gặp cát thì vất vả cực nhọc.

(tứ) thất sát không thích hội Hóa kị, vũ khúc Hóa kị chủ đầu tư nhà lầu thất lợi, hoặc bất hòa; liêm trinh Hóa kị chủ bệnh tai, thị phi, gia đình bất an.

(ngũ) thất sát hội sát diệu ảnh hưởng bất lợi, dĩ Hỏa Tinh đà la và kình dương linh tinh hai người tổ hợp là khắc ứng với, nếu như là Hỏa Tinh kình dương, và linh tinh đà la, thì khắc ứng với yếu, cũng không là hung, giá là bởi vì Hỏa Tinh thuần dương hỏa, kình dương thuần dương kim, dương hỏa có thể đốt luyện dương kim là hữu dụng đồ đựng dụng cụ; linh tinh thuần âm hỏa, đà la thuần âm kim, âm hỏa có thể đốt luyện âm hỏa là hữu dụng đồ đựng dụng cụ, cho nên cận vi đưa nghiệp trắc trở, nhưng nhưng có thể hưởng dụng đưa nghiệp quả thực.

Thất sát tinh lâm cung phúc đức

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm cung phúc đức, nhập hội chùa cát diệu, chủ phúc hậu chí cao. Nhưng chủ bất lợi thê tử, có hình khắc, trì lấy vợ vân vân. Vũ khúc cùng độ, chủ tâm phiền bất an. Hóa kị tinh, thì đa ưu lo ngại, phần nhiều là phi. Sao Liêm trinh cùng độ, chủ bận rộn. Tử vi tinh cùng độ, chí rất cao, thường nhân sự thực bất năng phù hợp lý tưởng phiền não. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình hội chiếu, chủ làm ơn hao tâm tốn sức, phí sức sức lao động. Nữ mệnh thất sát lâm cung phúc đức, chủ khắc phu hình thương, dĩ trì hôn, kế thất, nhà kề là nên.

Bình chú:

(nhất) thất sát ở cung phúc đức, chủ tính cách tích cực, không thích an nhàn, vì vậy, sai ai ra trình diện cát diệu chủ tích cực mà thành công, đến đây tức [phúc hậu chí cao], cũng chủ dĩ trí nhớ hành sự, không cần lao động chân tay. Có đúng hay không [bất lợi thê tử], thì Ứng Hoà cung phu thê hợp tố, không thể quơ đũa cả nắm.

(nhị) vũ khúc thất sát cùng độ, nhị diệu giai tính chất cường liệt, cho nên chủ [tâm phiền bất an], nhưng thấy ngôi sao may mắn cát hóa, thì có thể trong lòng phiền trung, nghĩ ra thực tế phương án, giải quyết vấn đề. Như là vũ khúc Hóa kị, thì không được cát, cũng không lợi nhân tế quan hệ.

(tam) thất sát liêm trinh cùng độ, chủ [bận rộn], cát thì mang mà thành công, không được cát thì bỗng vất vả cực nhọc, hoặc là vô sự hối hả. Liêm trinh Hóa kị nhiều hơn nữa vô vị suy nghĩ.

(tứ) thất sát tử vi cùng độ, chủ làm việc có dã tâm, tính cách tích cực, nhưng lại có điểm cao ngạo, không dễ dàng phục người, mà [sự thực bất năng phù hợp lý tưởng], cố hữu ngăn trở cảm, sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cũng như vậy, nên mình khống chế, không nên trong lòng quá cao.

(ngũ) nữ mệnh thất sát tọa cung phúc đức, có hay không [khắc phu hình thương], Ứng Hoà cung phu thê hợp tố.

Thất sát ở cung phụ mẫu

Nguyên văn: Thất sát tinh lâm tướng mạo cung, hình phạt chính khắc, hoặc năm mới khí tổ rời nhà. Và vũ khúc hoặc liêm trinh cùng độ, đều chủ có hình thương. Tử vi tinh cùng độ, hội cát diệu, vô hình khắc. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, cướp sát, cô thìn chờ sát tinh hội chiếu, hình phạt chính khắc.

Bình chú:

(nhất) thất sát ở cung phụ mẫu, cơ bản tính chất bất lương, chủ hòa phụ mẫu vô duyên, dễ rời xa phụ mẫu, tức [năm mới khí tổ rời nhà], sai ai ra trình diện Hỏa Tinh cùng độ, hoặc canh hội thiên mã, vưu xác thực, nếu như thất sát sẽ không Hỏa Tinh, cung mệnh đã có Hỏa Tinh vu trong cung, cũng có đến đây tính chất. Canh sai ai ra trình diện chư sát hình kị hao tổn, chủ [hình khắc].

(nhị) thất sát và vũ khúc cùng độ, hoặc và liêm trinh cùng độ, đều dĩ Hóa kị cùng cung, tài hình phạt chính thương. Tử vi bởi không thay đổi kị, cũng không úy sát diệu, cho nên chỉ cần có ngôi sao may mắn hội chiếu, liền chủ [vô hình khắc].

Thiên lương tinh

Nguyên văn: Thiên lương tinh ở ngũ hành thuần dương đất. Ở trên trời thuộc sao Nam Đẩu tinh, chủ thọ, hóa thành ấm tinh. Thiên lương tinh vô luận trong người cung cung mệnh hoặc đại hạn thái tuế triền độ, đều chủ nổi danh sĩ phong vị. Tùy tiện, lười nhác, kéo dài. Niên thiếu quá cung, phùng tai hoạ năng lực hóa giải. Lão niên chiếu tọa, tuy có bệnh tai nguy chứng, cũng chủ diên thọ. Đến đây tinh ở cung mệnh hoặc thân cung người, đều chủ gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành tường, nhân một trong sinh mỗi đa tai hiểm hoặc vô cùng tao ngộ. Đây cũng là không được phùng hung không đủ để sai ai ra trình diện nó cát hóa lực lượng, không gặp nan càng không đủ dĩ sai ai ra trình diện nó hóa tường công đức.

Sở dĩ cái này tinh diệu gần đến giờ, cũng năng lực hóa tai, hóa hung, diên thọ, duyên niên, cũng cũng tất đa tai, nhiều khó khăn, phần nhiều là phi, đa ốm đau. Dĩ thiên lương tinh lâm tị cung là tối. Thiên lương ở cung mệnh thân cung hoặc cung phúc đức người đó, đều có thể có tôn giáo tín ngưỡng, ở phật giáo phương diện, dù cho thuyết có lai lịch, có thiện căn. Thiên cơ tinh cùng độ, mỗi nhiều hơn thế hoặc khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền tăng nói. Và thái dương tinh cùng độ, ở mão cung hội chiếu văn xương, văn khúc, thiên tài, phượng các chờ tinh diệu, chủ có chuyên môn kỹ năng hoặc kỹ thuật xuất chúng. Bất luận cái gì tài nghệ học vấn, đều có thể trở nên nổi bật, hoặc đăng phong tạo cực. Ở dậu cung, tuy rằng học có điều thành, thế nhưng thanh danh xa phi mão cung của múc. Thiên lương tinh ở ngọ cung hoặc vị cung, đều chủ tính tình sáng sủa, ưa chỉ thị người khác của lệch lạc, mũi nhọn thái lộ. Tam phương tứ đang có ngôi sao may mắn tường diệu hội chiếu người, là chính thanh liêm, kinh thương thành thực, xử sự ngay ngắn, mặc dù phê bình người khác, nhưng hắn nhân cũng năng lực tiếp thu. Nhược thiên lương ở ngọ, ở không có sát tinh hội chiếu, hoặc ngọ cung có lộc tồn cùng độ người, thì không thích hợp phê bình người khác, bằng không dễ bị người khác của oán kị, ít người duyên, tiểu nhân bất túc. Bởi vì thiên lương là chính trực thanh cung Ngự Sử, sở dĩ có thể thẳng gián đế hoàng, nếu có tài tinh cùng triền, thì cung độ trung, bản thân không rõ đa tài (bởi vì thanh cao người, đa bần cùng, cái gọi là thanh liêm), thì chỉ trích người khác, tất bất năng vì hắn nhân sở kính phục. Bất kính phục liền sinh oán hận, có oán hận liền có tiểu nhân thị phi. Thiên lương ở tí, cũng thông minh quá mức thái lộ, từ nhỏ dù cho tự cao tự đại, kết quả là thi ân tao oán.

Thiên lương cùng trời cùng tinh ở dần cung hoặc thân cung cùng độ, có lộc tồn hoặc hóa lộc cùng độ hội chiếu người, chủ nhân thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, đa sự nghiệp, suốt đời kiêm số âm chỗ chức vụ. Vô lộc tồn hoặc hóa lộc người, thì sự nghiệp hay thay đổi động, hoặc lưu động tính người, dĩ dần cung là thượng, thân cung thứ hai. Phùng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ở dần thân lưỡng cung, đều chủ ở chính phủ cơ cấu,, đại chúng sự nghiệp trung mưu phát triển. Tự nghĩ ra sự nghiệp người cũng dĩ công ty cổ phần công ty hữu hạn là thích hợp. Thiên lương tinh ở ngọ cung, và sao Văn Khúc, thiên tài tinh cùng độ hoặc củng chiếu người, tam phương tứ chính hội ngộ thiên khôi, thiên việt, ba máy, bát tọa chờ ngôi sao may mắn hoặc tả phụ, hữu bật phụ tinh người, ở chính dù cho Giám sát viện hoặc đứng pháp viện đầu tịch nhân viên quan trọng. Ở thương cũng chủ là công ty giám sát nhân địa vị hoặc xử lý công việc chờ chức vị quan trọng. Dĩ văn khúc cùng độ người là thượng cách, dĩ văn khúc củng chiếu người thứ hai.

Bình chú:

(nhất) thiên lương tinh thủ mệnh, có may mắn và điềm xấu tính chất, nguyên văn sở nói như là lười nhác, tùy tiện, kéo dài chờ, đều thuộc về tính cách khuyết điểm, tịnh điềm xấu một mặt, nhưng nếu như thiên lương hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa quyền, hóa khoa chờ, thì năng lực biểu hiện ra không được ẩn dật, có nguyên tắc, có quyết đoán quả cảm tác phong, là chuyên nghiệp, chấp pháp hoặc tư pháp tài.

(nhị) thiên lương là thọ tinh, ở cung mệnh hoặc cung phúc đức, thường chủ có thọ, năng lực kinh lịch phong ba, đại tử một phen sau đó, một lần nữa sống lại, vì vậy, nhược sai ai ra trình diện chư sát diệu Hóa kị, mỗi có đái bệnh duyên niên tính chất, đa bệnh nhưng lại lão nhi không chết, gặp thiên thọ, thiên phúc, thì canh chủ trường thọ.

(tam) thiên lương cũng ấm tinh, có bao che những người khác tính chất, là quý nhân, cho nên ưa hội thiên khôi, thiên việt, thái dương, có thể hộ ấm người khác.

(tứ) nhập thiên lương cung hạn, rất có sát diệu Hóa kị, chủ có phong ba tai hiểm, nhưng lại năng lực [phùng tai hoạ năng lực hóa giải], hoặc kinh lịch tai bệnh mà sống lại, thời niên thiếu như vậy, lão niên thì cũng như vậy. Bất quá, nhược ở lão niên, thiên lương vu cung phúc đức hội chư sát hình kị hao tổn, thì là tử hạn.

(ngũ) thiên lương ở mệnh, nhân sinh tất trải qua rất nhiều sóng gió tai hiểm, nhưng lại năng lực phùng hung cát hóa, vì vậy không thích hợp canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Hóa kị, thiên hình, đại hao tổn, âm sát, thiên nguyệt, thiên hư chờ hung diệu, bằng không cần nhai rất nhiều mặn đau khổ, sát nặng cũng chủ suốt đời đái bệnh dử. Ở tị cung, thì chủ suốt đời đa không bình thường kinh lịch, đây là cái khác thiên lương tinh hệ không có.

(lục) thiên lương ở cung mệnh hoặc cung phúc đức, và địa không, Địa kiếp, bầu trời, mui xe, thiên vu chờ gặp gỡ, phương chủ [tôn giáo tín ngưỡng], bao quát phật giáo, đạo giáo, cơ đốc giáo, đạo Thiên Chúa chờ, cũng không giới hạn trong phật giáo. Rất có hóa khoa, văn xương, văn khúc, thiên tài chờ, càng tôn giáo truyền đạo nhân hoặc đạo sư, nhưng không nhất định xuất gia là tăng. Thiên lương sở dĩ dễ có tôn giáo khuynh hướng, cứu kỳ nguyên nhân, cũng không ngoại là cảm thấy nhân sinh đa đau khổ, cho nên cầu giải cởi chi đạo.

(thất) thiên cơ thiên lương cùng độ, nhân thiên cơ chủ tâm tư cơ linh, giỏi về tham thảo nội tâm, đây là tôn giáo hành giả tính chất, cho nên dễ là [tăng nói], ở xã hội hiện đại trung, loại người này vật, hoặc không nhất định là mặc vào tăng bào, quy y vào núi, nhưng tâm tình nhất định xuất trần thoát tục, canh sai ai ra trình diện xương khúc hóa khoa thiên tài chờ diệu, là tôn giáo trí giả.

(bát) thiên lương và thái dương cùng độ, mão cung xa xa trội hơn dậu cung, ở mão cung là ánh sáng mặt trời Lôi môn, ánh dương quang đang dần dần nóng cháy, tiền cảnh rộng lớn, dậu cung là một mặt trời lặn tây sơn, đã dần dần thất huy. Thái dương thiên lương, nhị diệu đều là quý tinh, chủ danh không được chủ lợi, cho nên ở cung mệnh thích hợp làm chuyên nghiệp công tác, cho nên thành danh, mừng nhất được văn xương, văn khúc, thiên tài, hóa khoa, long trì, phượng các. Có thể đương nhân sĩ chuyên nghiệp, hoặc là nghệ thuật người làm việc, vô luận như thế nào, nhất định là dĩ tri thức hoặc kỹ thuật thành danh, ở mão cung càng danh tiếng hiển hách.

(cửu) thiên lương là cô khắc ngôi sao, mừng đến miếu vượng thái dương soi sáng. Thiên lương ở ngọ cung, thái dương ở tử cung củng chiếu, nhân thái dương lạc hãm, bất năng giải trừ thiên lương của cô, sở dĩ nhân duyên không tốt, [tính tình sáng sủa, phong mang thái lộ], đến nỗi dễ đắc tội người khác, giá trở thành kỳ cuộc sống nhất đại vết thương trí mệnh. Nên thận vu lời nói và việc làm, không nên quá độ cố chấp. Ở vị cung thiên lương, bởi thái dương vu lạc hãm hợi cung chiếu nhập, bất năng giải trừ kỳ cô, cố hữu đồng dạng tính chất. Thiên lương ở tí, được ngọ cung nhật lệ trung thiên thái dương củng chiếu; ở xấu cung, được tị cung cư vượng thái dương hội chiếu, sở dĩ không có kể trên bất lợi tính chất.

(thập) thiên lương được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa khoa, hóa quyền, chủ [là chính thanh liêm], có thể cầm quyền phủ quan lớn, hoặc là cái khác công cộng cơ cấu cấp lãnh đạo, cũng thích hợp làm công chính vô tư tư pháp nhân viên. Nói chung, thiên lương ở mệnh, cũng không phải kinh thương của mệnh, sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc thiên mã chờ cát, cũng là như vậy, bởi vì thiên lương đặc tính một trong, là được lộc dễ chiêu đố chiêu thị phi, cho nên không thích hợp kinh thương, nhưng nếu là kinh thương, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, tất là [kinh thương thành thực].

(mười một) thiên lương ở ngọ, thái dương ở tí, sáng bất túc, cho nên lộc tồn cùng độ thì, thì thiên lương nhân tài lộc mà dễ chiêu đố, mà kình dương đà la giáp cung, cũng chủ [ít người duyên, tiểu nhân bất túc]. Mặt khác, thiên lương được lộc, cũng không thích hợp làm quan viên, bằng không dễ nhân tài vật nhạ tranh cãi chỉ trích, khả năng liên quan đến tham ô chuộc chức.

(mười hai) thiên lương ở tử cung, thái dương ở ngọ cung, được nhật lệ trung thiên củng chiếu, có thể giải kỳ cô, nhưng nhân vu tài hoa thái lộ, có tổn hại nhân duyên, nhưng giống nhau cũng không chủ [thi ân tao oán], có thể khiêm hậu một điểm, thì phúc trạch so sánh hậu.

(mười ba) thiên lương thiên đồng ở dần cung cập thân cung cùng độ, giá thực cũng [cơ nguyệt cùng lương] cách, giá cùng đảm nhiệm hành chính công chức, hoặc ở tư nhân cơ cấu làm hành chính công tác, sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt cát hóa, rất là xứng chức. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện lộc diệu, thì thích hợp thương nghiệp công tác, mà lại nhân thiên cơ ảnh hưởng, cho nên đa kiêm đi kiêm chức, hoặc kinh doanh đa nguyên hóa nghiệp vụ. Thiên lương thiên đồng không gặp lộc, nguyên cục nhẫn là [sự nghiệp hay thay đổi động], [hoặc lưu động tính], giá ứng với tận lực giảm bớt biến động, hay thay đổi thì sự nghiệp không có rễ, ít thay đổi dễ an ổn. Thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu, nên lưu động tính chức nghiệp, như vận tải, hàng hải, hàng không các loại. Sai ai ra trình diện cát diệu thì nên công chức.

(mười bốn) nguyên văn nhắc tới, thiên lương ở mệnh người, nếu là gây dựng sự nghiệp, nên [dĩ công ty cổ phần công ty hữu hạn là thích hợp], cứu kỳ nguyên nhân, là có thể đem mình thoáng không đếm xỉa đến, giảm thiểu phong ba thị phi. Nếu như là vậy tư nhân cơ cấu, thì nên cảo hợp tác sinh ý, nhượng hợp tác hỏa bạn xuất đầu, chính thối cư phía sau màn.

(mười lăm) thiên lương có giám sát tính chất, vì vậy, vu ngọ cung nhập miếu thì, canh sai ai ra trình diện chư cát diệu, nhất là văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật, hóa quyền, liền thích hợp giám sát công tác, ví dụ như, giám sát chính phủ vận tác, giám sát các loại pháp lệ thực thi, hạch sổ thự giám sát ngành chánh phủ tài chính vận tác, chứng giám hội nhân viên chờ. Nguyên văn cường điệu thiên lương văn khúc cùng độ, thực tế văn xương cùng độ cũng giai, đây là thủ kỳ tài học tính chất, có tài mới có thể giám sát, vô tài nhất định thất trách. Nguyên văn chích nói ngọ cung, trên thực tế tử cung cũng là như vậy.

Thiên lương tinh lâm cung mệnh

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm cung mệnh, mặt chủ nhân sắc hoàng bạch. Hình chữ nhật mặt hình, mũi thẳng ngạch cao, bản thân béo gầy không đồng nhất, duy dĩ hơi mập người đa. Thân thể trung ải, cũng có cao gầy người. Dĩ ngọ cung đa ục ịch, mà tị cung đa cao gầy hoặc hơi mập người. Thái độ ổn trọng đại phương, tính tình ngay thẳng. Suốt đời tuy có tai gặp, nhưng chủ thọ trường. Sai ai ra trình diện hung năng lực hóa, phùng tai có thể giải. Ưa và thái dương hội chiếu cùng độ. Sẽ cùng văn xương, văn khúc cùng triền người, thông minh xuất chúng. Nhưng đa tâm ngạo khí thắng. Ở ngọ cung hội cát diệu, chủ phú chủ quý, nhưng ưa nói thẳng, bất úy tiểu nhân; mỗi là tiểu nhân đố kỵ nhĩ. Thiên cơ cùng độ, thông kim bác cổ, thiện đàm hiếu học, tịnh thức binh cơ. Ở thân cung, tị cung, hợi cung, đa chủ giặt rũ giúp đãng. Hội ngôi sao may mắn tường diệu, thì chủ đi xa các nơi hoặc xa thiệp trùng dương. Thiên lương tinh ở thân cung, hợi cung hoặc tị cung, hội thiên mã, Hàm trì, thiên diêu, hồng loan, thiên ưa chờ tinh, mà vô lộc tồn cùng độ hội chiếu người, chủ phong lưu tự thưởng, ham mê nữ sắc hảo dâm, du đãng hảo rảnh rang người. Và kình dương, đà la hội chiếu, đa gặp tai hiểm, có sống mệnh của ưu người, hoặc có lao ngục tai ương, hoặc nguy chứng. Và Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, đa sợ bóng sợ gió, sinh tự sát phí hoài bản thân mình chi niệm, hoặc hỏa kinh hình thương. Và thiên không cướp, đại hao tổn cùng độ người, chủ hảo du đãng, vô tích trữ, đa phá đãng. Ở tị cung lập mệnh người, mỗi đa âm đặc thù sứ mệnh hoặc đặc thù chức vụ người, hoặc thân kiêm sổ chức, có công khai người, có bí mật người. Như hội kình dương, thiên hình, đà la chờ tinh, thì vu dậu năm hoặc xấu năm tạm biệt sát tinh, tất chủ có đột nhiên họa sinh. Như sát nặng người, có cửu tử nhất sinh của nguy hiểm, nhưng chung hóa tai thành tường nhĩ. Như sát tinh ở cái khác cung độ người, thì dĩ đại hạn hoặc thái tuế lưu nguyệt triền lâm là lúc, có tai hoạ, thì họa thế hơi nhẹ, mà lại mỗi đa chính thương nhị giới lưỡng chủng chức vụ, hoặc đa và chánh quân giới nhân phát sinh quan hệ. Và văn xương, văn khúc, phượng các hội chiếu người, cũng phần kết hóa giới nhân sĩ, hoặc kinh doanh văn hóa sự nghiệp người, hoặc tin tức sự nghiệp người.

Nữ mệnh thiên lương tinh lâm cung mệnh, nhập hội chùa ngôi sao may mắn tài diệu người, chủ phú quý song toàn, đa tài đa nghệ. Và thái dương cùng độ ở mão cung, hội văn xương, văn khúc, thiên tài, phượng các người, chủ có sở trường đặc biệt, thông minh thiện thuyết. Và tả phụ, hữu bật hội chiếu, bang phu dạy con, tâm từ hảo thi mà sáng sủa. Nhược lạc hãm hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, cô độc. Tạm biệt Hàm trì, thiên diêu, hồng loan, thiên ưa, thiên không cướp, đại hao tổn, chủ bay bổng, bất an vu thất hoặc tới phiêu bạt không chỗ nương tựa người. Như hội văn xương, văn khúc người, dĩ tài nghệ mưu sinh tồn. Mão cung thiên di, hội kình dương sát diệu, phu tinh không ra.

Đại hạn lưu niên thiên lương tinh triền độ, hội ngôi sao may mắn tường diệu, chủ phúc lộc dầy nặng, thăng quan tiến tước, sự nghiệp phát triển, không khí vui mừng xung động, tịnh chủ diên thọ. Nhược và lộc tồn cùng độ, thì cần phải đề phòng tiểu nhân bất túc, tiểu nhân khuynh chen. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình hội chiếu, thì hình phạt chính khắc, bệnh tai, ngục tai, thương tổn. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, hoặc cùng trời cùng tinh, Hóa kị tinh hội chiếu người, chủ tử vong, khuynh nhà tan sinh hoặc có âm hại mưu hại vân vân phát sinh.

Phàm thiên lương tinh ở cung mệnh người, hoặc ở cung thiên di, thân cung người, hoặc đại hạn lưu niên lưu nguyệt triền độ, phải thoái nhượng ba bước, không được kiêu không được ngạo, đề phòng tiểu nhân, thủy năng lực thành đại sự, lập đại nghiệp.

Bình chú:

(nhất) thiên lương ở cung mệnh diện mạo bên ngoài, đại thể đã như nguyên văn nói. Nhưng cũng có thể làm một ta bổ sung: Thiên lương sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, chủ [ổn trọng chuyên gia, tính tình ngay thẳng], nhưng nếu là sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, thì ổn trọng biến thành cố chấp, chuyên gia biến thành lười nhác, ngay thẳng biến thành không được thông đạo lí đối nhân xử thế, phê bình qua phân.

(nhị) thiên lương ở cung mệnh, chủ [có tai quá], hay không gặp sát diệu Hóa kị, nhân sinh cũng nhiều phong ba, tị cung nhất là như vậy. Thiên lương chủ trường thọ, hay sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, cũng là như vậy, chỉ là có tai ách gian khổ, đái bệnh bị thương tàn phế, thiên thọ cùng độ, canh chủ trường thọ, nhưng cũng có thể thuyết: Bọn họ nhân trường thọ mà thụ càng nhiều hơn đau khổ.

(tam) thiên lương ở cung mệnh, được thái dương trọng yếu nhất, kỳ miếu vượng rảnh rang hãm, ảnh hưởng thiên lương tính chất quá nhiều, thái dương nhập miếu vượng, thì có thể giảm thiên lương cô tính, nhân duyên so sánh giai, sự nghiệp cục diện cũng trọng đại, ý nghĩ cũng càng khôn khéo hơn. Ở mão cung điều kiện tốt nhất, là ánh sáng mặt trời Lôi môn cách trung, dễ trở thành đại cách cục, chủ lợi cho chuyên nghiệp và tư pháp, cho nên ưa văn xương, văn khúc, ngoại trừ tăng sáng suốt, cũng tăng danh khí, [thông minh xuất chúng].

(tứ) thiên lương ở ngọ cung, thái dương ở tí rơi hạn củng chiếu, cố nhân duyên không tốt, nhưng lại có thể minh xét thu hào, cho nên sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa, có thể chủ quý, nhưng không được chủ thành phú, nhưng nhưng có người trong của sinh, [ưa nói thẳng, bất úy tiểu nhân], là tư pháp và chấp pháp người quý giá khí chất. Thiên lương ở tử cung, thấy vậy loại tinh tượng cao hơn, nhân thái dương ở ngọ cung nhập miếu củng chiếu.

(ngũ) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhị diệu đều có mới học tính chất, bởi vậy, cho dù không được canh sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, cũng chủ hay nói, [thông kim bác cổ], rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài chờ, học thức càng uyên bác, cùng bọn họ cùng một chỗ, tuyệt không hội cảm nặng nề, bọn họ cũng nên làm học thuật công tác, hoặc là dạy học, sáng tác, văn hóa giới chờ. Nhưng người viết không được cho rằng loại này mệnh tạo tất đổng [binh cơ], ở cổ đại, binh pháp là người đọc sách học thuật huấn luyện một bộ phận, người hiện đại lại không nhất định tinh thông, hay cai mệnh tạo độc quá < Tôn Tử binh pháp >, < ngô tí binh pháp >, thậm chí cái gì mao trạch đông binh pháp, đặng tiểu bình binh pháp chờ, cũng không chủ thức binh cơ.

(lục) ở tị cung và hợi cung, thiên lương ngồi một mình, thiên đồng củng chiếu, ở thân cung, thiên lương thiên đồng cùng độ, đây đều là tính chất cực bay bổng tinh hệ, sự nghiệp không an định, nhân sinh canh không an định, rất có thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu, chủ [giặt rũ giúp đãng], không có nhà đình, mỗi khi là một người độc thân, đến già một thân một người, hoặc tằng và phối ngẫu ly dị mà cô đơn. Canh sai ai ra trình diện cô thìn quả ở lại, nhất là như vậy. Bất quá, kể trên chích nói không được cát một mặt, nếu như thiên lương ở trên thuật ba cung độ, trừ mỗi ngày mã, rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ, thường chủ [đi xa các nơi], hoặc là tại ngoại học ở trường. Nếu như sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc thiên mã, thì nên đáo hải ngoại mưu sinh. Hoặc lưu động phát tài, ví dụ như, đương thuỷ thủ. Thân cung, tị cung và hợi cung thiên lương, tính cách bay bổng, bởi vậy, và thiên mã cùng độ hoặc thụ củng chiếu, rất có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa tạp diệu, thì yêu thích hưởng thụ, thích nhàn nhã đi chơi, nhưng nhưng không nghĩ công tác, nhất là dễ sa vào vu nhục dục, cố hữu [phong lưu tự thưởng, ham mê nữ sắc hảo dâm, du đãng hảo rảnh rang] nói đến, loại người này vật, hay không gặp sát diệu Hóa kị, cũng dễ ở xã hội du đãng lúc chìm lúc nổi, nữ mệnh dễ lưu lạc phong trần, hoặc tam hôn cũng không cát.

(thất) thiên lương là tai nạn ngôi sao, rất có kình dương hoặc đà la cùng độ, là tai nạn tinh hệ cơ sở, sát nặng có [sinh mệnh của ưu], thiên nguyệt cùng độ chủ bệnh nặng, thiên hư cùng độ chủ suốt đời người yếu đa bệnh. Thiên lương kình dương thiên hình Hóa kị gặp gỡ, chủ lao ngục tai ương, hoặc là xúc phạm quan tòa hình pháp, mặt khác, tức mệnh tạo có phạm pháp khuynh hướng, hoặc thường tại xã hội hắc ám mặt chìm nổi.

(bát) thiên lương và Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, tính chất so sánh hội dương đà sảo giai, cận chủ [sợ bóng sợ gió], nhưng sát nặng thì nhân sinh gặp ngăn trở, có [tự sát phí hoài bản thân mình chi niệm], nhưng cái này cũng yếu đồng thời kiểm tra cung phúc đức, tài năng làm đúng. Nguyên văn nói [hỏa kinh hình thương], lưu niên lưu nguyệt cung mệnh, thiên lương Hỏa Tinh cùng độ, canh sai ai ra trình diện lưu sát lưu Hóa kị chờ, chủ thụ tiểu Hỏa gây thương tích.

(cửu) thiên lương địa không Địa kiếp đại hao tổn cùng độ, bất lợi tài vận, hơn nữa thiên lương tính di động, cố hữu [hảo du đãng, vô tích trữ] tính chất, duy sai ai ra trình diện lộc diệu, chỉ cần không lịch sự thương, cũng có thể giải trừ tài bạch vận của không đông đảo, mà tương chuyên cần có thể bổ chuyết, cải biến chơi bời lêu lổng sinh hoạt, có an ổn, nên có nhất nghệ tinh.

(thập) thiên lương ở tị, chủ [có đặc thù sứ mệnh và đặc thù chức vụ] người, đưa ra đến đây nhất trưng nghiệm, bân triệu công làm như đệ nhất nhân, trên thực tế cũng thật là như vậy. Thiên lương tị cung thủ mệnh, canh sai ai ra trình diện cát sát tịnh chiếu, mỗi là nhân vật đặc biệt, ví dụ như, kỷ luật bộ đội nằm vùng nhân viên, đặc công, đặc vụ, hoặc là thân phận phức tạp hắc bang phần tử. [thân kiêm sổ chức] ý tứ, mỗi khi này đây một phần giữa lúc chức nghiệp, che giấu một … khác loại thần bí nhiệm vụ.

(mười một) thiên lương hội văn xương, văn khúc, có thể bằng viết văn duy sanh, như nguyên văn nói như nhau, nhưng nếu như cần và mọi người kết giao, và quyền quý giao tiếp, viết thiện cảo, nịnh bợ danh tác nhà, thì mỗi khi phi sở nên, sáng tác, phân tích là kỳ sở trường, cật giao tế đem cơm cho thì không phải vậy. Nguyên văn có [phượng các] nhất diệu, nhưng giá diệu ảnh hưởng không lớn.

(mười hai) nữ mệnh thiên lương, giống nhau có thể cùng nam mệnh cùng luận. Sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn tài diệu, cổ đại là bằng phu mà quý, hiện đại cũng chủ tự thân trải qua nỗ lực phấn đấu thành công. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các, chủ [đa tài đa nghệ].

(mười ba) thiên lương thái dương cùng độ, ở mão cung nhất là tối cát lợi kết cấu, được văn xương văn khúc, chủ [thông minh thiện thuyết], cũng có thể trở thành nhân sĩ chuyên nghiệp, hoặc đương giáo chức. Được tả phụ, hữu bật, chủ phẩm cách hiền lương thục đức, năng lực giúp đỡ trượng phu, [bang phu dạy con], cũng nhiệt tâm làm việc thiện, thích làm vui người khác, ở trong xã hội có háo danh thanh. Ở dậu cung, thì bởi thái dương mặt trời lặn tây sơn, cho nên sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, chủ đối trượng phu nhi tử có khắc, tình cảm có khuyết điểm. Sai ai ra trình diện cát cũng cách cục không bằng mão cung.

(mười bốn) thiên lương ở các cung độ, hội hỏa linh dương đà, giai chủ [cô độc], bất lợi lục thân duyên phận, nhưng sở hội thái dương nhập miếu vượng, thì hình khắc hơi nhẹ, cận chủ bất hòa.

(mười lăm) thiên lương không gặp cát diệu cát hóa, liền dẫn có chơi thật khá lười nhác thật nhàn nhã đi chơi phẩm cách, giá tức là [bay bổng], nếu như rất có thiên không cướp đại hao tổn cập đào hoa tạp diệu, thì cùng lúc khiếm tài nguyên, cùng lúc rồi lại lưu vu yên vui, vì vậy, liền không cam lòng vu nghèo khó sinh hoạt, dễ thụ hưởng thụ, ham muốn hưởng thu vật chất dụ dỗ, [bất an vu thất], là chỉ hôn hậu không muốn gánh vác gia đình trách nhiệm, nhưng tưởng tự do tự tại, sống phóng túng, bởi vậy, một ngày không như mong muốn, ví dụ như, trượng phu bất năng gánh vác hoa của nàng phí, người liền có thể năng lực đa sinh bất mãn, tới quá mức phao phu khí tử. Loại này nữ mệnh, hôn nhân đa bất hạnh, cũng dễ lưu lạc phong trần, cho nên vãn vận không được cát, mỗi khi [phiêu bạt không chỗ nương tựa].

(mười sáu) nữ mệnh thiên lương hội văn xương văn khúc, nguyên văn nói là [tài nghệ mưu sinh tồn], người viết tịnh không đồng ý, giá Ứng Hoà nam mệnh cùng luận, có thể ở văn hóa giới, truyền bá phương diện phát triển, đa cát diệu cát hóa, thì thành nhân sĩ chuyên nghiệp, nghiên cứu viên, giáo sư đại học chờ. Sai ai ra trình diện sát không gặp cát, phương chủ [tài nghệ mưu sinh tồn].

(mười bảy) nguyên văn thuyết: [mão cung thiên di, hội kình dương sát diệu, phu tinh không ra.] ý tứ là cung mệnh ở dậu cung, giáp năm sinh ra, đối cung mão cung thiên di kình dương cùng độ, dậu cung thái dương Hóa kị, đến đây diệu bất lợi phu tinh, có hình khắc, dạ sinh ra càng sâu, nguyên văn đối với lần này nói xong rất là mịt mờ, cho nên ở đây gia dĩ làm sáng tỏ.

(mười tám) thiên lương ở đại hạn lưu niên cung mệnh, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, canh mỗi ngày phúc, chủ vu hạn nội có thanh phúc, sinh hoạt hưởng thụ. Sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, mặc dù lợi cho cầu tài, nhưng thiên lương cũng không phải tài diệu, bởi vậy cận chủ giàu có, không vì [lộc nặng]. Thiên lương ở cung hạn sai ai ra trình diện cát, giống nhau cận lợi cho nhân sĩ chuyên nghiệp, hoặc công chức giáo chức nhân viên.

(mười chín) thiên lương cung hạn, lộc tồn cùng độ, nhu phòng nhân tài bạch lợi ích và nhân gia khởi phân tranh, hoặc được tài mà chiêu đố, kình dương đà la giáp cung, nhị diệu là tiểu nhân, cho nên [đề phòng tiểu nhân bất túc, tiểu nhân khuynh chen], rất có Hóa kị, thiên hư, âm sát, thiên diêu chờ, vưu phòng phía sau ám toán, cho nên lộc tồn tuy là cát diệu, nhưng ở đến đây cũng không chủ cát.

(hai mươi) thiên lương hội Tứ Sát hình vu cung hạn, có thể chủ các loại bất đồng tai bệnh ngoài ý muốn tổn thất, tình huống thực tế làm sao, ứng với khán nguyên cục cung mệnh tính chất mà định. Thiên lương hội địa không Địa kiếp đại hao tổn, chủ dễ rách nát, nhất là dễ nhân nhân tế quan hệ bất lương mà chiêu rách nát, canh sai ai ra trình diện sát diệu, chủ [khuynh nhà tan sinh], rất có đà la, Hóa kị, âm sát, thiên diêu, thiên hư chờ, thì tao [âm hại mưu hại]. Sát hình kị hao tổn nặng thì tử vong.

(hai mươi mốt) nguyên văn tối hậu một đoạn, vạch thiên lương ở cung hạn nội, phải chú ý nhân tế quan hệ, đây là vận trình may mắn hoặc không được cát then chốt, năng lực thiện sử dụng cái nguyên tắc này, hay sảo sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh, cũng có thể xu cát tị hung, bất thiện sử dụng cái nguyên tắc này, dù cho họa vô đơn chí; tương phản, thiên lương sai ai ra trình diện cát diệu, cũng không xử lý thoả đáng để ý nhân tế quan hệ, tựu may mắn giảm hình phạt, giỏi về xử lý, liền có thể dệt hoa trên gấm, may mắn vô cùng.

Thiên lương tinh lâm huynh đệ cung

Nguyên văn: Thiên lương tinh nhập miếu lâm huynh đệ cung, hội chiếu tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt người, chủ năm người đã ngoài. Hòa khí. Vô tả phụ, hữu bật người, chủ có mẫu huynh đệ, đồng bào huynh đệ có nhị tới ba người, có ám tranh khuynh chen hoặc chia lìa. Và thái dương cùng độ, ở mão, dậu cung, chủ tranh đoạt gia sản hoặc di sản, hoặc lá mọc cách hiểu lầm đố kỵ. Thiên cơ cùng độ có thể chiếu, chủ hai người. Và Thái âm, hồng loan, thiên ưa hội chiếu, đa tỷ muội. Cùng trời cùng tinh cùng độ người, cùng ở người hai người, ở riêng người có thể ba người. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp chờ tinh hội chiếu, chủ bất hòa, hình khắc chia lìa tranh cãi.

Bình chú:

(nhất) thiên lương mặc dù là cô diệu, không thích nhập lục thân cung viên, nhưng ở huynh đệ cung, chỉ cần không gặp sát diệu, nhưng chủ tình cảm hòa hợp, nhưng phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tài chủ trợ lực, hơn nữa huynh đệ con số cũng đông đảo, nguyên văn nói [năm người đã ngoài], dĩ sai ai ra trình diện tứ phụ diệu không gặp sát hình kị hao tổn là hợp.

(nhị) thiên lương tức là không gặp tả phụ, hữu bật, cũng không được bởi vậy chủ [dị mẫu huynh đệ], hẳn là kiêm thị cung phụ mẫu tính chất, như cung phụ mẫu sai ai ra trình diện văn xương không gặp văn khúc, hoặc mỗi ngày khôi không gặp thiên việt, rất có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa, thủy chủ có mẫu huynh đệ, cũng có thể chủ dị phụ huynh đệ.

(tam) thiên lương không gặp tả phụ, hữu bật, rất có đà la cùng độ, chủ ám tranh, có kình dương cùng độ, chủ khuynh chen. Sai ai ra trình diện sát mà lại và thiên mã cùng độ hoặc thiên mã hội chiếu, chủ chia lìa.

(tứ) thiên lương thái dương cùng độ mão dậu nhị cung, nhân thái dương ở mão cung nhập miếu, cho nên bỉ dậu cung may mắn nhiều lắm. Ở mão cung, không gặp sát diệu hung tinh, không được chủ tranh sinh đố kỵ, tương phản, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ, thiên lương liền là ấm tinh, chủ trợ lực dẫn. Ở dậu cung sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa thì cát khí giảm hình phạt. Dậu cung thái dương thiên lương, thái dương Hóa kị, rất có chư sát diệu, chủ [lá mọc cách hiểu lầm đố kỵ], mỗi ngày đồng hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, cũng là như vậy. Sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị, thì chủ [tranh đoạt gia sản hoặc di sản].

(ngũ) thiên cơ thiên lương gặp gỡ, chủ [hai người] giá con số chỉ có thể tác tham khảo. Giá tinh hệ tính chất bay bổng, cho nên dễ chia lìa, thiên cơ Hóa kị nhất bất lợi, canh mỗi ngày mã nhiều hơn nữa biến động, không có huynh đệ duyên.

(lục) thiên lương ở tam phương sai ai ra trình diện Thái âm, nhân Thái âm chủ nữ tính, bởi vậy, rất có đồng dạng là chủ nữ tính hồng loan, thiên ưa, liền chủ có tỷ muội mà vô huynh đệ, hoặc huynh đệ con số rất thưa thớt.

(thất) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân ở vào dần cung hoặc thân cung, hai cái này cung độ là thiên mã địa, sở dĩ dễ có phần cư đích tình huống, thiên mã cùng độ vưu xác thực, nguyên văn nói [cùng ở người hai người, ở riêng người có thể ba người], cũng không thể làm đúng.

Thiên lương tinh lâm thê cung

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm thê cung nên trường phối, dĩ tuổi tác kém ba tuổi đã ngoài người là nên (hoặc tiểu phối mà kém ba tuổi đã ngoài người). Và Thái âm hội chiếu người, chủ dung mạo mỹ lệ, nhưng dĩ trì hôn, tái hôn là nên, bằng không chủ mềm khắc (ly dị). Nhưng mặc dù chia lìa, nhiên mỗi đa dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, dĩ trước khi kết hôn tằng cùng hắn nhân có giải trừ hôn ước người là nên, hoặc cực trì kết hôn có thể miễn.

Nữ mệnh, phu cung có thiên lương tinh, dĩ trì hôn hoặc kế thất nhà kề hoặc trước khi kết hôn tằng cùng hắn nhân giải trừ hôn ước người, hoặc không được dĩ kết hôn lễ thức mà ở chung, có thể miễn mềm khắc. Cùng trời cùng tinh hội chiếu, mà Hóa kị tinh người, chủ ly hậu tái khắc, hoặc khắc hậu tái ly. Nhưng dĩ hội chiếu kình dương, đà la, thiên hình, Hỏa Tinh, linh tinh người mới là.

Bình chú:

(nhất) thiên lương tinh ở cung phu thê một cơ bản tính chất, ngay cả có tuổi tác thượng chênh lệch. Nam mệnh mỗi khi cưới vợ so với chính mình lớn tuổi ba tuổi trở lên nữ nhân làm vợ; nữ nhân thì gả cho so với chính mình lớn tuổi thập năm trở lên nam nhân vi phu, hoặc trái lại, trượng phu so với chính mình tuổi còn trẻ tam mấy tuổi. Nguyên văn nói [ba tuổi], chỉ là số ảo, cũng không làm đúng. Rất có thiên thọ cùng độ, đây đó đang lúc niên kỉ linh, cách xa nhau lớn hơn nữa.

(nhị) thiên lương trừ phi là tá tinh an cung thủ phu thê, bằng không tất hội thái âm tinh, nam mệnh cung phu thê có tình huống như vậy, vô luận Thái âm nhập miếu hoặc lạc hãm, giai chủ thê tử có lực hấp dẫn, trước khi cưới không ít váy hạ thần, [dung mạo mỹ lệ], duy trước khi cưới tất có khúc chiết, hoặc tự thân có luyến ái ngăn trở, hoặc đối phương đã từng kết hôn chờ, mà hay sai ai ra trình diện cát không gặp sát kị, cũng chủ hôn hậu có một đoạn chia lìa ngày, tức [mềm khắc]. Bất quá, chỉ cần là sai ai ra trình diện cát không gặp sát, thì luôn sẽ có gặp nhau ngày, hơn nữa bởi đã từng chia lìa, cho nên gặp nhau thì thì càng gia quý trọng, cho nên tình cảm càng thâm hậu hơn, ý nghĩ – yêu thương càng mạnh. Từ góc độ này khán, kỳ chia lìa cũng là hung trung giấu cát.

(tam) nữ mệnh phu cung mỗi ngày lương, tình huống và nam mệnh thê cung mỗi ngày lương tương tự, cũng có rất lớn tuổi tác chênh lệch, mà trước khi cưới cũng trải qua khúc chiết.

(tứ) thiên lương cận hóa lộc hóa quyền hóa khoa, cũng không Hóa kị, bởi vậy, nguyên văn nói [Hóa kị tinh], là chuyên chỉ thiên lương có thể sẽ thượng Hóa kị tinh mà nói, giá bao quát: Thái âm Hóa kị, thái dương Hóa kị, thiên cơ Hóa kị, thiên đồng Hóa kị, văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, nan đều là hình khắc, nhưng tính chất các không có cùng. Thái âm Hóa kị, chủ bị phiến tài, nam mệnh cũng chủ thê bệnh tai; thái dương Hóa kị, chủ khẩu thiệt bất hòa, nữ mệnh chủ trượng phu tai bệnh; thiên cơ Hóa kị, chủ tình cảm biến hóa cấp tốc, tình như không hợp, thủy nhiệt chung lãnh, cũng chủ chia lìa; văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, thì khả năng thụ tình cảm lừa dối.

Thiên lương tinh lâm cung tử nữ

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm cung tử nữ nhập hội chùa chiếu tả phụ, hữu bật, hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền, thiên vu, ân quang, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt chờ tinh người, chủ tử nữ mái tóc, thông minh đa tài, ký phú mà lại quý, có ngũ thai đã ngoài. Thiên đồng tinh cùng độ, dĩ tiên hoa hậu quả là giai, chủ ba người. Thiên cơ tinh cùng độ, đề phòng đẻ non, chủ hai người. Hóa kị tinh hội chiếu người, tử nữ đa bệnh tai. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, hình phạt chính khắc, nên tự kế. Và thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình tạm biệt chiếu người, cô đơn.

Bình chú:

(nhất) thiên lương ở cung tử nữ, tính chất cô khắc, giống nhau giai chủ tử nữ rất thưa thớt, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, thì chủ nữ đa tí ít, như có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa, thì chủ toàn bộ nữ ban.

(nhị) thiên lương và chư cát diệu cát hóa gặp gỡ, thì thiên lương thành ấm tinh, không được hình phạt chính khắc, cho nên có thể có [ngũ thai đã ngoài], mà lại [tử nữ mái tóc], sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa, chủ [quý], sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, chủ [phú], phần kết xương, văn khúc, hóa khoa, chủ thông minh đa tài. Thiên lương ở cung tử nữ được thiên vu, rất có ngôi sao may mắn cát hóa, chủ năng làm con nuôi tự thân sự nghiệp hoặc tài sản.

(tam) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng tính chất so sánh nhu, mà lại tam phương sai ai ra trình diện Thái âm, [tiên hoa hậu quả], tức trước phải nữ nhi, sau đó thủy được nhi tử, canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa chờ đào hoa tinh, thì nữ đa tí ít. [ba người] cận tác tham khảo.

(tứ) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhị diệu ở cung tử nữ cơ bản tính chất giai bất lợi, cho nên chủ tử nữ con số ít, [hai người] cũng chỉ tác tham khảo. Rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, chủ [đẻ non], sinh non chờ. Hoặc tử nữ còn nhỏ suy yếu đa bệnh, hoặc có thương tích tàn.

(ngũ) thiên lương hội Hóa kị tinh, nhất là thái dương Hóa kị hoặc Thái âm Hóa kị, bệnh tai trình độ nặng nhất.

(lục) thiên lương hội lục sát hình kị hao tổn, chủ cô đơn, canh sai ai ra trình diện cô thìn quả ở lại tinh, vưu xác thực.

Thiên lương tinh lâm cung tài bạch

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm cung tài bạch, nhập hội chùa chiếu hóa lộc, thiên vu, lộc tồn, Thái âm người, chủ phát chủ phú, hoặc thừa thụ di sản, hoặc cái khác sẵn tài phú. Và thái dương cùng độ ở mão cung, nan năng lực phú năng lực phát, nhưng có nguyên nhân tài sản khởi tranh đoạt ý tứ hàm xúc. Cùng trời cùng tinh cùng độ, thì năng lực sáng lập gia tài, do tiểu mà phát triển, hoặc tay không hưng gia. Và lộc tồn hoặc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu người, là nhà tranh công khanh. Thiên cơ tinh cùng độ, tài lai tài khứ, thì phát thì phá, hoặc do vất vả cần cù sức lao động trung được lai, thì có biến hóa. Lâm tử cung, tài có nơi phát ra, nhưng bóc lột rất nặng. Hội Hóa kị tinh, nguyên nhân chính tài lắm lời lưỡi, đa tranh cãi, phần nhiều là phi, hoặc nhân tài mà sinh tinh thần thượng thống khổ. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình hội chiếu, chủ có phá sản khuynh gia, hoặc nhân tài mà sinh tai hoạ, hoặc nhân liên quan đến kiện tụng mà phá hao tổn. Như có ngôi sao may mắn hóa giải người, tiên đau khổ hậu an. Hoặc thu không đủ chi, miễn cưỡng độ gian nan sinh hoạt. Nhưng thiên lương tinh tọa cung tài bạch, mặc dù tao ngộ nhân nan, nhưng chung nhất định có thể có tài nhĩ.

Bình chú:

(nhất) thiên lương tinh chủ quý không được chủ phú, cho nên giống nhau cũng không chủ quá, duy cần tham khảo cung mệnh chính diệu tính chất, thủy tái sinh chuẩn. Nói chung, ở nguyên cung tất sai ai ra trình diện Thái âm, Thái âm là tài tinh, nếu như Thái âm ở miếu vượng, thì tất bỉ Thái âm lạc hãm là giai. Sai ai ra trình diện Thái âm cũng bỉ tá tinh an cung hậu không gặp Thái âm là giai.

(nhị) thiên lương hội lộc tồn, hóa lộc, chủ có tài vận, có thể phát đạt làm giàu, mỗi ngày vu, thì có thể làm con nuôi di sản, hoặc thừa thụ gia tộc sinh ý mà phát.

(tam) thiên lương thái dương cùng độ mão cung, đây là ánh sáng mặt trời Lôi môn, là trời lương tinh hệ tối cát lợi kết cấu, bất quá, thái dương thiên lương nhị diệu, đều là chủ danh không được chủ lợi, chủ quý không được chủ phú, chỗ ở cũ vu cung tài bạch tính chất thường thường, có thể danh phát tài, sai ai ra trình diện cát diệu lộc diệu cũng năng lực phú, duy sảo sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, tựu chủ [nhân tài sản khởi tranh đoạt].

(tứ) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng có tay không hưng nhà tính chất, cho nên sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa và lộc tinh, chủ [sáng lập gia tài], tiến hành theo chất lượng mà phát.

(ngũ) thiên lương chủ danh không được chủ lợi, bởi vậy, sai ai ra trình diện lộc tồn và tam cát hóa, có [nhà tranh công khanh] nói đến, tức là có địa vị xã hội, nhưng tài phú cũng không đa. Vì vậy, thiên lương ở mệnh trái lại so sánh giai, nhân thái âm tinh ở cung tài bạch, tài vận so sánh thịnh.

(lục) thiên lương thiên cơ cùng độ, thiên cơ chủ biến động, cho nên ở cung tài bạch cơ bản tính chất có khuyết điểm, chủ tài nguyên biến động không được ổn, có [tài lai tài khứ, thì phát thì phá] tính chất, rất có kình dương cùng độ, thì [vất vả cần cù sức lao động] được tài, mà lại tài vận không được vượng. Sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, thì thích hợp lưu động biến hóa phát tài, tài như LƯU, thao thao bất tuyệt.

(thất) thiên lương ở tử cung ngồi một mình, thái dương ngọ cung nhật lệ trung thiên củng chiếu, chủ [tài có nơi phát ra], tức là thu nhập ổn định, thế nhưng, bởi miếu cung thái dương thi mà không bị, cho nên thu nhập mặc dù giai, lại chi rất lớn, bởi vậy khó với dành dụm, rất có sát diệu, thủy chủ [bóc lột rất nặng].

(bát) thiên lương hội Hóa kị tinh, và thái dương Hóa kị hội, chủ [nhân tài lắm lời lưỡi, đa tranh cãi, phần nhiều là phi], và Thái âm Hóa kị hội, chủ [nhân tài mà sinh tinh thần thượng thống khổ]. Canh sai ai ra trình diện sát diệu vưu xác thực.

Thiên lương tinh lâm tật bệnh cung

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm tật bệnh cung, tuy có bệnh tai, cũng đa chuyển nguy mà an. Chủ dạ dày không được điệu, tiêu hóa bất lương chờ chứng. Và kình dương, đà la, thiên hình hội chiếu, chủ ngoại thương tay chân, nội thì gân cốt hung thắt lưng thụ thương, hoặc hoang tràng khai đao. Và Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, thì chủ ung thư vú, ung thư bao tử, sang lựu chờ chứng. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, cùng độ, cũng chủ có phong thấp, ma túy, đau nhức chờ ốm đau. Thiên nguyệt, âm sát cùng độ, chủ có lúc chứng cảm mạo, cảm mạo đầu huyễn vân vân.

Bình chú:

(nhất) thiên lương tinh ngũ hành là dương đất, dương đất ở trung y bẩn tượng học thuyết trung, chủ dạ dày bộ, cho nên kỳ cơ bản tính chất, liền chủ dạ dày bộ bệnh. Bất quá, thiên lương có khác gặp dữ hóa lành ý nghĩa, cho nên bân triệu công đưa ra [tuy có bệnh tai, cũng đa chuyển nguy thành an] của trưng nghiệm, bất quá, giá cũng biểu hiện tất có tai bệnh. Giá nhất khắc ứng với, ở lưu niên tật bệnh cung sai ai ra trình diện của, trọng yếu nhất.

(nhị) thiên lương ở tật bệnh cung, chủ có dạ dày bệnh, đa số ẩm thực không được tiết đưa tới tiêu hóa bất lương. Và Hỏa Tinh cùng độ, thì chủ dạ dày bị nhiễm, như dạ dày viêm, hoặc nhân ăn không được khiết thực vật khiến cho đau bụng. Thiên lương và kình dương cùng độ, canh hội thiên hình thượng, chủ viêm ruột thừa, tức tục xưng hoang viêm ruột, hoặc vậy viêm ruột.

(tam) thiên lương và kình dương, đà la gặp gỡ, thì thương không ở dạ dày, mà ở tay chân tứ chi, chủ gân cốt thụ thương, giống nhau không được chủ [thắt lưng hung] thương thế.

(tứ) thiên lương mồi lửa tinh, linh tinh cực úy, vì vậy, hỏa linh và thiên lương cùng độ, thường chủ nham bệnh, nhất là ung thư bao tử, tràng nham chờ. Bất quá, phải sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị, thiên cơ Hóa kị, thái dương Hóa kị, thiên đồng Hóa kị mới là. Bất quá, giá tinh hệ có lúc là da mặt ngoài nhọt độc u ác tính.

(ngũ) thiên lương tinh tính chất biến động cực đại, mặc dù chủ dương đất dạ dày, nhưng rất nhiều thực tế trưng nghiệm, lại cùng dạ dày bộ hệ tiêu hoá không quan hệ. Nguyên văn đã nhắc tới một người trong đó: Thiên lương hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn gặp gỡ, chủ các đốt ngón tay cập bắp thịt tâm bệnh, bao quát phong thấp, ma túy, (cơ thể) đau nhức, giá là không thể bằng thiên lương ngũ hành tính chất mà định đoạt.

(lục) thiên lương thiên nguyệt âm sát, loại này tinh hệ, dựa vào người viết nghiên cứu, tất cả đều là thuộc về bệnh mãn tính, trường kỳ bệnh tổ hợp, nhưng bân triệu công lại đưa ra [thì chứng cảm mạo, cảm mạo đầu huyễn] chờ bệnh cấp tính tính chất, người viết đối với lần này còn nghi vấn.

Thiên lương tinh lâm cung thiên di

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm cung thiên di, xuất ngoại chủ được quý nhân giúp đỡ, thái độ làm người úy nặng. Ở tị, hợi, thân tam cung, thì hối hả ngược xuôi, lao lực đa mang. Như hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ đi xa hắn bang. Ngọ cung cũng chủ đi xa tha hương. Và lộc tồn cùng độ, thì chủ có tiểu nhân khuynh chen. Thiên cơ cùng độ, xuất môn đa kỳ ngộ, nhưng hay thay đổi hóa, không an định. Thái dương cùng độ, xuất ngoại thành danh. Thiên đồng tinh cùng độ, xuất môn yên ổn. Hóa kị tinh thì xuất ngoại phần nhiều là phi khẩu thiệt. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, chủ xuất ngoại có tai hoạ, hoặc tao ngộ tiểu nhân âm mưu.

Bình chú:

(nhất) thiên lương ở cung thiên di, nhân thiên lương là quý nhân tinh, bởi vậy, thường chủ tại ngoại mưu sinh được gặp quý nhân, canh mỗi ngày khôi thiên việt, chủ được [quý nhân giúp đỡ], nếu như cung mệnh tính chất cường liệt, cũng chủ tự thân [thái độ làm người úy nặng]. Thiên lương tuy là quý tinh, chủ quý không được chủ phú, nhưng ở cung thiên di, chỉ cần và cát diệu lộc diệu gặp gỡ, trái lại thích hợp ở hải ngoại kinh thương, tịnh bởi vậy phát tích làm giàu.

(nhị) thiên lương thiên đồng ở tị cung, hợi cung, thân cung cùng độ, đây đều là thiên mã địa, tính chất chủ thay đổi, mà lại bay bổng, canh mỗi ngày mã tinh, càng biến động không được cư, giá liền không thích hợp ở hải ngoại mưu sinh, chủ [hối hả ngược xuôi, lao lực đa mang], nhưng là lại lao mà ít thành, bỗng khổ cực. Như rất có Hóa kị cập Hỏa Tinh linh tinh kình dương đà la địa không Địa kiếp đại hao tổn chờ, thì vất vả cực nhọc liêm gây tai hoạ rách nát. Giá một loại tinh hệ cũng không bao quát dần cung, nhân thiên lương ở dần cung nhập miếu của cho nên.

(tam) thiên lương cát hóa thủ cung thiên di, cũng không riêng là chủ [đi xa hắn bang] đơn giản như vậy. Thiên lương hóa lộc, lợi cho kinh thương hoặc mưu sinh; thiên lương hóa quyền, tại ngoại bị người kính trọng; thiên lương hóa khoa, lợi cho hải ngoại học ở trường.

(tứ) thiên lương ở ngọ cung ngồi một mình, tử cung thái dương củng chiếu, nhân thái dương lạc hãm, cho nên mặc dù [đi xa tha hương], lại chủ nhân duyên không tốt, dễ khởi phân tranh, rất có lộc tồn cùng độ, kình dương đà la giáp cung, liền là [tiểu nhân khuynh chen], canh sai ai ra trình diện âm sát, Hóa kị, thiên diêu chờ, thì tại ngoại canh bị người âm mưu ám toán.

(ngũ) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ tính chất chủ biến động, bởi vậy, rất có lộc diệu và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ, chủ tại ngoại hưởng thụ và hoạch ích, nhưng nếu là trời cơ hoá kị, rất có chư hung, thì [không an định], mà lại dễ sinh tai, tha hương lưu lạc.

(lục) thái dương thiên lương cùng độ cung thiên di, dĩ ở mão cung là giai, chủ thích hợp ở hải ngoại [thành danh], sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, nhất là như thế, cũng chủ lợi cho hải ngoại học lên đào tạo sâu. Dậu cung may mắn trình độ giảm hình phạt. Rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, thì thích hợp tại ngoại chuyên nghiệp phát tài.

(thất) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng là phúc tinh, cho nên cơ bản tính chất chủ [xuất môn yên ổn], nhưng nếu như sai ai ra trình diện sát diệu, thì sống sống không được trôi chảy, đa thất ý, thiên đồng Hóa kị canh chủ tình cảm thụ thương.

(bát) thiên lương hội Tứ Sát, có thể như sau phân chia: Hội Hỏa Tinh, linh tinh, chủ [xuất ngoại có tai hoạ], hội kình dương, chủ tranh đoạt, bất hòa, hội đà la, chủ [tao ngộ tiểu nhân âm mưu].

Thiên lương ở cung Nô bộc

Nguyên văn: Thiên lương tinh nhập hội chùa chiếu tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt hoặc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ được chính trực của giao hữu, tịnh chủ được bằng hữu trợ giúp lực, hoặc người thủ hạ của ủng hộ. Thiên cơ cùng độ, bằng hữu tuy nhiều, nhưng lúc nào cũng biến hóa, thiên đồng tinh cùng độ, chủ được người bạn tốt, hoặc được bằng hữu trợ giúp lực. Thái dương cùng độ, chủ giao quý giao hữu, đa chánh quân giới nhân sĩ hoặc thương giới đứng đầu, xã hội người nổi tiếng. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, hội chiếu, nhân giao hữu gặp tai hoạ, đa tranh cãi thị phi. Thiên không cướp, đại hao tổn cùng độ, nhân giao hữu phá hao tổn, hoặc người thủ hạ của vô ý mà tổn thất tiền tài.

Bình chú:

(nhất) thiên lương ở cung Nô bộc, cơ bản tính chất bất lợi, nhân thiên lương chủ cô, cho nên chủ bằng hữu con số ít, thuộc hạ cũng không đa. Bất quá, rất có tứ phụ diệu và tam cát hóa, lại chủ [chính trực của giao hữu] và [bằng hữu trợ giúp lực] cập [người thủ hạ của ủng hộ] chờ. Chỉ thấy tả phụ, hữu bật, cận chủ thuộc hạ bằng hữu đông đảo, nhưng không nhất định có trợ lực.

(nhị) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ chủ thay đổi, cho nên giá một sao hệ chủ bằng hữu lai mà phục khứ, bất năng lâu dài, [lúc nào cũng biến hóa], cho nên tình cảm khó có thể thâm hậu, trợ lực cũng là điểm đến đó thì ngừng, bất năng thâm nhập. Thiên cơ Hóa kị, thì biến động nhanh hơn, mà lại không có trợ lực, canh sai ai ra trình diện đà la, âm sát, thiên diêu chờ, thì thuộc hạ bằng hữu trong ngoài không đồng nhất, tịnh không đáng tin, tịnh ngầm chiếm tự thân lợi ích.

(tam) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng ở cung Nô bộc là ngôi sao may mắn, cho nên cải thiện thiên lương phẩm chất, chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị, liền chủ được [người bạn tốt], thuộc hạ cũng trung thành tin cậy, có văn xương, văn khúc, thì quan hệ cá nhân khá đốc, mỗi ngày khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật, thì [được bằng hữu trợ giúp lực], hoặc thuộc hạ hiệp trợ thành tựu sự nghiệp. Thiên đồng Hóa kị thì chủ tình cảm thụ thương, rất có đà la cùng độ, thụ thuộc hạ bằng hữu sở luy.

(tứ) thiên lương thái dương cùng độ, nhân thái dương thiên lương giai chủ quý, cho nên cơ bản tính chất là [giao quý giao hữu], nhưng thấy sát diệu hung tinh Hóa kị thì không phải vậy, mà cái gọi là quý giao hữu, là đối với mình có trợ giúp bạn bè, bọn họ khả năng ở trong xã hội tạ tạ không nghe thấy, không có quyền không có thế, nhưng đối với kỷ có trợ giúp, cho nên không nhất định như nguyên văn nói [chánh quân giới nhân sĩ, thương giới đứng đầu, xã hội người nổi tiếng] chờ.

(ngũ) thiên lương hội Hỏa Tinh, linh tinh, chủ [nhân giao hữu gặp tai hoạ], hoặc thụ thuộc hạ liên lụy, kình dương cùng độ, chủ [tranh cãi thị phi], đà la cùng độ, chủ gặp tiểu nhân hoặc có ám tranh.

Thiên lương tinh lâm sự nghiệp cung

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm sự nghiệp cung, ở ngọ cung hội chiếu cát diệu người, chủ là chính giới nhân viên quan trọng, thương giới đứng đầu, danh truyện dị quốc, quyền nặng chức cao. Thái dương cùng độ, hoặc văn hoặc vũ, dĩ tài nghệ dương danh. Thiên đồng tinh cùng độ, chủ là chỉnh lý nội vụ nhân tài, như bí thư tham nghị, ác nội quyền, thiện bày ra. Thiên cơ cùng độ, thân kiêm sổ chức, nhưng hay thay đổi động, và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình hội chiếu người, chủ có đặc thù sứ mệnh người, hoặc nhân sự nghiệp mà sinh tai hoạ, liên quan đến kiện tụng phá hao tổn.

Bình chú:

(nhất) thiên lương ở sự nghiệp cung, do vì quý tinh mà không phải là phú diệu, sở dĩ bỉ ở tài bạch khách cao hơn, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, có thể phục vụ công chức mà đa tấn chức cơ hội. Bị người đề bạt, có kiệt xuất biểu hiện. Chữ Nhật xương, văn khúc, hóa khoa, thiên hình gặp gỡ, lợi cho tư pháp chức vụ, hoặc là chấp pháp người.

(nhị) thiên lương ở ngọ cung, và tả phụ, tả bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa gặp gỡ, có thể là [chính giới nhân viên quan trọng], hội lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, mà khi [thương giới đứng đầu], hội thiên mã, văn xương, văn khúc, thiên khoa, chủ [danh truyện dị quốc], hội hóa quyền, hóa khoa, hóa lộc, tả phụ, hữu bật, chủ [quyền nặng chức cao].

(tam) thiên lương thái dương cùng độ, đa chủ kiến thức chuyên nghiệp và kỹ năng, cho nên [hoặc văn hoặc vũ, tài nghệ dương danh] nói đến, rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các, nhất là như vậy. Ở mão cung cũng xa bỉ dậu cung là giai.

(tứ) thiên lương thiên đồng cùng độ, tam phương hội Thái âm, thiên cơ, đây là cơ nguyệt cùng lương tác lại người trong đó một loại, thích hợp ở đại cơ cấu hoặc ngành chánh phủ đảm nhiệm hành chính, mà thôi cung mệnh tính chất là việc chính thể. Giá cái tinh hệ cung mệnh, thìn tuất cung Thái âm, Thái âm chủ nội tài, cho nên nguyên văn xưng là [chỉnh lý nội vụ nhân tài]. Bởi vậy có thể thấy được, cơ nguyệt cùng lương cách cụ thể tính chất, đồng ý cung mệnh quan sát, không nên ở sự nghiệp cung độ lớn của góc khán, bằng không tựu sai một ly mà mậu của thiên lý.

(ngũ) thiên cơ thiên lương cùng độ, đây cũng là cơ nguyệt cùng lương cách một loại thiên cách, cũng chủ nội vụ nhân tài, mà thiên cơ có biến động tính chất, cố hữu [thân kiêm sổ chức] cập [biến động] ý tứ hàm xúc, duy càng biến động, thì sự nghiệp căn cơ dũ bất ổn, thành tựu cũng dũ tiểu, điểm ấy phải chú ý. Và thiên cơ hóa quyền cùng độ, thì sự nghiệp quá trình chắc chắn năm biến hóa sau đó, sẽ ổn định lại.

(lục) thiên lương hội Tứ Sát, chủ [đặc thù sứ mệnh], giá dĩ ở tị cung là xác thực, cái khác mười một cung giai không có tính chất này, cửu tử nhất sinh, sự nghiệp nhiều tai nạn, như mạng cung canh sai ai ra trình diện chư cát và cát hóa, đây không phải là phàm nhân vật mệnh cách, nhưng là có thể là hắc bang kỳ nhân.

Thiên lương tinh lâm cung điền trạch

Nguyên văn: Thiên lương tinh là che chở tinh diệu, lâm cung điền trạch, chủ được tổ nghiệp di sản. Thiên cơ cùng độ, thì cần phải tự đưa, đa thiên di biến động, hoặc phòng ốc sửa chữa vân vân. Thái dương cùng độ, nguyên nhân chính bất động sản hoặc tài sản chung khởi tranh đấu. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, hội chiếu người, gia đình bất an, phần nhiều là phi, tranh cãi. Hội chiếu Hóa kị tinh, lắm lời lưỡi. Thiên không cướp cùng độ, ở tị, hợi, thân cung người, giặt rũ giúp đãng. Thiên lương tinh cùng trời mã cùng độ, cũng chủ giặt rũ giúp đãng.

Bình chú:

(nhất) thiên lương là ấm diệu, cố nhập vu cung điền trạch cơ bản tính chất may mắn, có thể được bao che, nhưng không nhất định chủ kế thừa, ví dụ như, tự thân tố dư gia tộc sinh ý, trở thành công ty một phần tử, nhưng quyền to và làm con nuôi quyền, thì ở huynh trưởng trên tay, hoặc tự thân không được làm con nuôi sản nghiệp, nhưng có thể ở tại tổ trạch trung, áo cơm không lo. Rất có thiên vu, thiên khôi, thiên việt chờ tinh, thủy chủ làm con nuôi di sản hoặc tổ trạch.

(nhị) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ điều không phải thiện diệu, cho nên giá tổ hợp bất lợi, chủ tổ nghiệp nhà lầu nghiệp quyền biến động, tự thân thường thường dời, bất năng ổn thủ, có tổ nghiệp cũng không có thể kế thừa, nhưng nếu như sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thì có thể [tự đưa] vật nghiệp. Lưu niên thiên lương thiên cơ thủ cung điền trạch, mà lại thiên lương hoặc thiên cơ cát hóa, chủ [phòng ốc may lại], ở cổ đại là [sửa chữa trùng kiến].

(tam) thiên lương thái dương cùng độ, giống nhau bất lợi điền trạch vận, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, đại hao tổn chờ, nguyên nhân chính bất động sản [tranh đấu].

(tứ) thiên lương hội Tứ Sát, ở nguyên cục chủ đưa nghiệp đa tranh cãi, và quê nhà trong lúc đó cũng phần nhiều là phi. Lưu niên phùng của, không thích hợp đưa nghiệp, nhưng không được bao quát sao mại.

(ngũ) tị cung, hợi cung, thân cung, thiên lương thiên đồng cùng độ, hoặc thiên lương ngồi một mình thiên đồng củng chiếu, canh hội địa không Địa kiếp, giá đa số nhân sinh phiêu đãng, suốt đời cũng không đưa nghiệp, hoặc thường thường thiên động. Rất có thiên mã cùng độ củng chiếu, vưu xác thực.

Thiên lương tinh lâm cung phúc đức

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm cung phúc đức nhập miếu, chủ yên vui hưởng thụ. Và thái dương tinh cùng độ, có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên quý, ân quang, thiên vu chờ tinh diệu hội chiếu người, chủ phúc lộc dầy nặng, năng lực phú năng lực quý. Thiên đồng tinh cùng độ người, yên ổn. Thiên cơ tinh cùng độ, phí sức phí công. Hóa kị tinh, vô phúc đa phiền não, đà la cùng độ, tự tìm bận rộn. Kình dương, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, phúc mỏng đa tranh cãi, phần nhiều là phi, không an định. Thiên lương tinh lâm cung phúc đức nhập miếu người, chủ an hạ, nổi danh sĩ khôi hài, tùy tiện không kín thấu, yên vui phái, không thích động. Lạc hãm người, lười biếng kéo dài, thì hoặc đến trễ chính sự. Thiên lương tinh ở tị, hợi, thân tam cung, hội thiên mã, thiên không cướp, đại hao tổn người, chủ di động bôn tẩu bất an.

Bình chú:

(nhất) thiên lương ở cung phúc đức, cơ bản tính chất là [yên vui hưởng thụ], nhưng tất là tinh thần hưởng thụ, tự đắc kỳ nhạc, không cần vật chất tác cơ sở, cũng không tất có cái gì giá trị phải cao hứng chuyện.

(nhị) thiên lương hội chư cát, sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, chủ [phúc hậu], sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, chủ [lộc nặng], có hay không phú quý, lại ứng với canh khán cung mệnh tam phương tứ chính, bất năng chỉ bằng vào cung phúc đức mà nói.

(tam) thiên lương thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng là phúc tinh, cho nên chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị chờ hung, thì chủ tinh thần [yên ổn], ít ưu phiền, sai ai ra trình diện cát thì vui sướng tự tại. Bất quá, thiên đồng thiên lương cùng độ, như thiên đồng Hóa kị, có thiên khôi, thiên việt, tịnh sai ai ra trình diện đà la, âm sát, thiên diêu, thiên hư, thiên nguyệt, thiên khốc chờ, thì mệnh tạo có thể là nhược trí nhân sĩ, yếu ỷ lại người khác chiếu cố, tự thân không cần quá mức làm lụng vất vả.

(tứ) thiên lương thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ làm tâm trí chi tâm, chủ tinh thần biến hóa, cho nên sảo sai ai ra trình diện sát diệu, liền chủ [phí sức phí công], cụ thể tính chất, nguyên văn đã có thuật cập. Thiên cơ Hóa kị, thì [vô phúc đa phiền não], mà cái này [đa phiền não], kỳ thực chỉ là buồn lo vô cớ mà thôi.

(ngũ) phàm thiên lương tọa cung phúc đức, tất là ưa nhàn nhã đi chơi của sĩ, tức [danh sĩ khôi hài], nhưng yếu nhập miếu sai ai ra trình diện cát mới là, lạc hãm sai ai ra trình diện sát, là được [lười biếng kéo dài], đà la cùng độ càng sâu, trong đó sai biệt, phải tinh tế nhận.

Thiên lương tinh lâm tướng mạo cung

Nguyên văn: Thiên lương tinh lâm tướng mạo cung nhập miếu, hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ có che chở của phúc hoặc được di sản. Lạc hãm hình phạt chính khắc thương tổn, cần phải tự ra khỏi kế. Và kình dương, thiên mã hội chiếu, chủ rời nhà, hoặc tái bái phụ mẫu, hoặc ở rể. Thiên đồng tinh cùng độ, vô hình khắc. Nhược Hóa kị có thể chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, nhưng hình phạt chính thương, hoặc phụ tử đang lúc ý kiến không hợp, dĩ cho làm con thừa tự là nên.

Thiên cơ tinh cùng độ, chia lìa hoặc ở riêng. Thái dương cùng độ, có ngôi sao may mắn hội chiếu vô sát diệu người, vô hình khắc. Ở mão cung, chủ được phụ mẫu của che chở. Nhược và sát tinh hội chiếu người, hình phạt chính khắc chia lìa, sùng bái phụ mẫu.

Bình chú:

(nhất) thiên lương hóa khí là ấm, cho nên cơ bản tính chất may mắn, chủ [che chở của phúc], sai ai ra trình diện tam cát hóa, rất có thiên khôi thiên việt, vưu xác thực. Sai ai ra trình diện cát diệu canh mỗi ngày vu, thủy chủ di sản.

(nhị) thiên lương lạc hãm, rất có chư sát diệu Hóa kị, tài hình phạt chính khắc phụ mẫu, hội thiên mã thì chia lìa. Phá quân kình dương thiên mã cùng độ, có đúng hay không có [ở rể] tính chất, hiện đại tự khó có được giá trưng nghiệm.

(tam) thiên lương thiên đồng cùng độ, phải không gặp sát diệu cập thiên đồng Hóa kị, tài chủ [vô hình khắc], bằng không cũng không năng lực miễn.

(tứ) thiên lương gặp Tứ Sát, chủ hai đời trong lúc đó bất hòa, cũng có thể có thể cùng mẫu thân có hiềm khích, cũng không giới hạn trong phụ tử trong lúc đó. Lưu niên cung hạn gặp giá tinh hệ, cũng không lợi tình cảm.

(ngũ) thiên cơ thiên lương chủ chia lìa, nhưng thấy ngôi sao may mắn cát hóa vô sát diệu, thì chia lìa tính chất phi hung, ví dụ như, phụ thân tại ngoại được lương cao lộc dầy, cho nên ly hương mà lệnh gia đình sinh hoạt phú hậu. Sai ai ra trình diện sát kị thì chia lìa bị bất đắc dĩ, sát nặng thì hình khắc, gặp vứt bỏ các loại.

(lục) thiên lương thái dương cùng độ, ở mão cung, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ được che chở, nhất là đang giáo dục phương diện, quá mức thụ dẫn. Ở dậu cung hoặc sai ai ra trình diện sát diệu thì không phải vậy.

Thiên tướng tinh

Nguyên văn: Thiên tướng tinh ở ngũ hành thuần dương thủy, ở trên trời thuộc sao Nam Đẩu tinh, hóa thành ấn tinh. Ấn bản thân là năng lực thiện năng lực ác, thế nhưng giá thiện ác xu thế là do chấp ấn người đó khứ tả hữu. Thí dụ như công đường thượng một viên ấn, năng lực khiến người thăng quan phát tài, cốt nhục đoàn tụ, cũng có thể khiến người thụ hình bị phạt, nhà tan nhân tản. Giá thiện ác bất đồng, dù cho do chấp ấn người công dụng lai khác nhau nó. Ngô môn lấy thêm thiên tướng tinh mà nói thôi. Thiên tướng tinh ý nghĩa, không thể nghi ngờ là tương trợ ý tứ, là tể tướng hoặc quân sư địa vị. Một vị tể tướng có lẽ quân sư duy nhất nghĩa vụ, dù cho trung với chủ nhân, là chủ nhân thiết kế tham mưu, dĩ chủ nhân lợi hại là lợi hại. Sở dĩ chủ nhân thiện liền trợ giúp kỳ vi thiện, chủ nhân ác liền trợ giúp kỳ vi ác liễu. Nhân của thiên tướng tinh tác phong, dù cho phùng hảo mà rất tốt, phùng hung ác thì canh hung ác. Nó ở mười hai cung mệnh bàn thượng, ngô môn liền vô pháp chỉ định nó đến tột cùng là thiện tinh tường diệu, còn là hung tinh ác sát. Nó thiện hay ác, là theo chân cái khác gặp nhau củng chiếu tinh diệu và hoàn cảnh lai biến động. Sở dĩ thiên tướng tinh lâm cung mệnh, hoặc là trong người cung, tả hữu có hóa lộc tinh cập thiên lương tinh giúp đỡ, dù cho [tài ấm giáp ấn cách], chủ vinh hoa phú quý, hưởng thụ vui sướng. Thiên tướng tinh hãm cung mệnh có lẽ trong người cung, có Hóa kị tinh cập kình dương tinh giúp đỡ tả hữu, thì xưng là [hình kị giáp ấn], thì chủ nhân gặp lao ngục tai ương, tịnh có hình thương chờ sự tình đã xảy ra.

Bình chú:

(nhất) thiên tướng tinh

[năng lực thiện năng lực ác], điểm ấy đối với lý giải thiên tướng tinh, trọng yếu phi thường, giá tinh cũng không có mình bản chất, là [hóa thành ấn tinh], kỳ thiện ác thị chấp ấn người thiện ác mà định, bởi vậy, thiên tướng và cái gì chính diệu cùng độ, hoặc cái gì chính diệu củng chiếu, nhìn trời tướng ảnh hưởng liền thập phần thật lớn. Thiên tướng vô mình bản chất, phùng cát thì cát, gặp hung thì hung.

(nhị) vậy chính diệu đều coi trọng tam phương tứ chính tổ hợp, giáp cung đích tình huống, ngoại trừ cá biệt tình hình ngoại, giống nhau đều so sánh không trọng yếu, thế nhưng, đối với thiên tướng, thì giáp cung tinh hệ tính chất, thường thường bỉ tam phương tứ chính trọng yếu, đây là thiên tướng đặc điểm.

(tam) thiên tướng cách cục trung, nổi tiếng nhất có nhất cát nhất hung, cát người là [tài ấm giáp ấn] cách, hung người là [hình kị giáp ấn] cách. Phàm thiên tướng thụ hóa lộc và thiên lương bên trái bên phải lân cung tướng giáp, dù cho [tài ấm giáp ấn] cách, chính tông nhất hóa lộc, là cự môn hóa lộc, bởi vì thiên lương tất ở trên trời tướng tiền nhất cung, mà cự môn tất ở trên trời tướng hậu nhất cung, mặt khác, thiên cơ hóa lộc và thiên lương hóa quyền giáp thiên tướng, cũng đại cát, không chỉ … mà còn là tài ấm giáp, hơn nữa còn là lộc quyền giáp. Thái dương hóa lộc và thiên lương giáp cung, cũng giai, canh của, là thiên đồng hóa lộc thiên lương giáp, tài vận yếu kém, trợ lực cũng so sánh chỗ thua kém. Lộc diệu là tài, thiên lương có bao che tính chất, hóa khí là ấm, cố xưng là [tài ấm giáp ấn] cách. Mà cụ thể tính chất, mỗi nhân hóa lộc chính diệu bất đồng, tình huống cũng có sai biệt, điểm ấy nên chú ý.

Tài ấm giáp ấn cách cụ thể tính chất, thị ư xuất hiện vu mười hai cung na nhất cung viên mà định, ở cung mệnh, chủ [vinh hoa phú quý], nhưng rất có cái khác cát diệu gặp gỡ là xác thực, chỉ có tài ấm giáp, cận vi giàu có. Ở cung tài bạch, chủ tài nguyên sung túc, bị người giúp đỡ. Có việc nghiệp cung, cũng chủ tài chính cuồn cuộn không ngừng. Ở cung thiên di, lợi xuất môn mưu sinh. Ở cung phúc đức, chủ [hưởng thụ vui sướng], nhất là nhân kinh tế giàu có mà được cảm giác an toàn. Tài ấm giáp khắc ở lục thân cung viên, chủ thụ thân nhân tài lực che chở, ở cung điền trạch, chủ sản nghiệp phong phú, hoặc chủ có thể làm con nuôi tổ nghiệp. Lộc tồn và thiên lương giáp cung, tuy rằng cũng có tài ấm giáp tính chất, nhưng bởi tất có kình dương cùng độ, kình dương hóa khí là hình, bất lợi thiên tướng, cho nên là đặc biệt.

(tứ) thiên tướng thụ Hóa kị tinh và kình dương giáp cung, xưng là [hình kị giáp ấn] cách, Hóa kị cố nhiên là [kị], mà kình dương thì đái hình khí, hóa khí là [hình], có hình thương khắc hại, tai ách, rách nát tính chất. Và tài ấm giáp ấn cách như nhau, cự môn Hóa kị và kình dương giáp cung, là vì chính tông, cái khác sao Hóa kỵ như thiên cơ Hóa kị, thái dương Hóa kị, thiên đồng Hóa kị, đều nhập cách, văn xương Hóa kị chữ Nhật khúc Hóa kị, đều hợp đến đây bất lương cách cục. Bất đồng sao Hóa kỵ, cũng nhân chính diệu bất đồng, tính chất cũng có sở phân biệt. Tuy rằng Hóa kị cập kình dương giáp cung, lộc tồn tất và thiên tướng cùng độ, nhưng tệ lớn hơn lợi, lộc tồn cũng không tác cát luận. Mặt khác, chính là không có kình dương ở lân cung, nhưng bởi thiên lương cũng có thể hóa khí là hình, có hình tinh sát khí, sở dĩ, Hóa kị và thiên lương giáp thiên tướng, cũng nhập cách, chỉ là sát khí có chỗ không bằng. Nếu như Hóa kị kình dương và thiên tướng cùng độ, giá mặc dù điều không phải giáp cung, nhưng thực sát khí thân đại, có thể cùng hình kị giáp ấn cách cùng luận. Ví dụ như, liêm trinh thiên tướng thủ ngọ cung, bính năm sinh ra, kình dương ở ngọ và liêm trinh Hóa kị cùng độ, cùng trời tương đồng độ, chính thị tình huống này điển hình. Hình kị giáp ấn cách, thị ư nhập vu mười hai cung viên người, tài năng định ra kỳ cụ thể tính chất. Ở cung mệnh, chủ tự thân có hình thương, hoặc người yếu đa bệnh, hoặc sự nghiệp nhấp nhô, hoặc sinh hoạt túng quẫn, hoặc bất lợi nhân duyên, nửa người cô độc chờ. Ở cung tài bạch, chủ tài vận túng quẫn, tài nguyên thiếu thiếu thốn. Ở sự nghiệp cung, chủ đa áp lực, hoặc quay vòng mất linh. Ở cung thiên di, chủ xuất môn sinh tai.

Ở cung phúc đức, chủ đa ưu lo ngại, đời sống tinh thần cập đời sống vật chất có khuyết điểm. Ở cung điền trạch, chủ nhà trạch không yên, hoặc đưa nghiệp sinh tai hoặc đầu tư vật nghiệp rủi ro. Ở lục thân cung, thì thụ thân nhân ngầm chiếm bóc lột, hoặc hình phạt chính khắc thân thuộc, ở cung phụ mẫu thì không được che chở. Hình kị giáp ấn, nếu như rất có Hỏa Tinh, linh tinh, địa không, Địa kiếp, thiên hình, đại hao tổn chờ, mỗi chủ [lao ngục tai ương], nhưng nhưng nhu thị đại hạn lưu niên cung độ tinh hệ mà định, bất khả quơ đũa cả nắm.

Thiên tướng tinh lâm cung mệnh

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung mệnh, mặt chủ nhân sắc thanh bạch hoặc hơi hoàng sắc. Phương diện hình hoặc hơi vi viên. Vóc người trung đẳng, cũng có mập mạp người. Tính tình dày rộng, thái độ chuyên gia, cử động ổn trọng, có tinh thần trọng nghĩa, gặp chuyện bất bình, năng lực rút dao tương trợ. Tín ngưỡng tôn giáo, ưa tu hành, tình cảm dễ xung động. Đối với bất luận kẻ nào trắc trở hoặc bất lương tao ngộ, sẽ gặp sinh đồng tình tâm, mừng nhất và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ba máy, bát tọa, thiên quý, ân quang, thiên đức, giải trừ thần, thiên vu chờ ngôi sao may mắn hội chiếu. Nhược tái phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, thiên mã triền độ, thì chủ nhân đứng hàng cực phẩm, ra tương nhập tướng, quốc gia Để Trụ, xã hội đứng đầu, ký quý mà lại phú. Như thiên tướng tinh và tử vi, lộc tồn cùng độ, chủ thái độ làm người có phiến diện, hoặc chủ kiến sâu đậm, hảo tranh quyền, đồng thời cũng dễ lọt vào tiểu nhân khuynh chen.

Và vũ khúc, liêm trinh cập tham lang, thiên tài, phượng các chờ tinh hội chiếu, chủ thái độ làm người thông minh hiếu học, đa tài đa nghệ. Nhược sẽ cùng kình dương, đà la hội chiếu, ở hãm địa, thì chủ nhân dĩ kỹ thuật nghệ thuật dưỡng sinh. Có lộc tồn cập hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, dĩ chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật lập nghiệp. Như và Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên nguyệt, âm sát, thiên không cướp, đại hao tổn chờ sát tinh ác diệu hội chiếu người, hình phạt chính khắc hoặc tự thân tàn tật. Nhược và vũ khúc, phá quân, văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, đà la, thiên mã, hóa lộc chờ tinh diệu củng chiếu người, thì chủ nhân thì thành thì bại, chợt nổi lên hốt rơi. Thành công thì tăng điền đưa sinh không ai bì nổi, thất bại thì lao ngục tai hoạ, tiểu nhân vây quanh, hình khắc thương tổn. Đến đây cát trung giấu hung, mà hung trung giấu cát hốt thiện hốt ác biến hóa.

Nữ mệnh thiên tướng tinh lâm cung mệnh, chủ nhân thông minh cẩn thận, có trượng phu chí khí, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên mã chờ ngôi sao may mắn hội chiếu người, là lệnh của phu nhân, vượng phu dạy con, phú quý song toàn. Nhược văn xương, văn khúc, Hóa kị, kình dương hội chiếu, thì chủ cô độc, dĩ xuất gia tu hành, hoặc dĩ kế thất nhà kề cập không được cử hành kết hôn nghi thức của ở chung là nên. Bằng không hình khắc chia lìa.

Đại hạn lưu niên thiên tướng tinh triền độ, tam phương tứ đang có tả phụ, hữu bật, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, Thiên phủ chờ ngôi sao may mắn hội chiếu người, chủ tài phong lộc hậu, quyền cao tước trọng, kết hôn thiêm tí, danh lợi song thu vào. Nhược và phá quân, vũ khúc hoặc thất sát, kình dương, đà la chờ tinh hội chiếu, thì chủ khẩu thiệt quan tai, tiểu nhân âm hại, khuynh nhà tan sinh, canh phùng thiên hình, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hư chờ sát tinh hội chiếu, thì hình khắc trọng trọng, mà lại tự thân thì giác trống rỗng, có tự sát ý đồ. Vô ngôi sao may mắn tường diệu hóa giải, liền chủ tử vong tai hoạ.

Bình chú:

(nhất) nguyên văn nhắc tới thiên tướng tính cách, dĩ thiên tướng hội cát diệu cát hóa, chính diệu tinh hệ kết cấu hài lòng mới là, ví dụ như, tử vi thiên tướng cùng độ, thì tính cách lưu vu ích kỷ, vì đạt được đáo mục đích mà thủ đoạn độc ác, giá liền bất năng dĩ nguyên văn miêu tả luận của. [tính tình dày rộng, thái độ chuyên gia, cử động ổn trọng], dĩ sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc thụ kỳ giáp cung là xác thực. [có tinh thần trọng nghĩa, gặp chuyện bất bình, năng lực rút dao tương trợ], dùng võ khúc thiên tướng ở dần thân cung cùng độ thủ mệnh, lớn nhất loại này tính chất. Mà [đồng tình tâm] tính chất, cũng dĩ giá tinh hệ mãnh liệt nhất, đây là cổ đại lưu lạc 1.kiếm khách mệnh tạo. Thiên tướng bản chất cũng không ưa tín ngưỡng tôn giáo, chỉ có kiến giải thiên không, Địa kiếp, mui xe, thiên vu chờ, thủy chủ tín ngưỡng và tu hành, nhưng đây không phải là thiên tướng đặc sắc. Thiên tướng Hỏa Tinh cùng độ, chủ [tình cảm dễ xung động].

(nhị) thiên tướng là ấn tinh, bất năng ở cao nhất lĩnh đạo địa vị, bằng không sẽ thoái thoái thất cư. Nguyên văn thuyết thiên tướng ở cung mệnh, sai ai ra trình diện tẫn phụ bật khôi việt lộc mã tam cát hóa cập tạp diệu chư cát, có thể [đứng hàng cực phẩm, ra tương nhập tướng, quốc gia Để Trụ, xã hội đứng đầu, ký quý mà lại phú], nhưng vẫn là chích nghi cư vu đứng thứ hai, vô luận tài hoa đa xuất sắc, thậm chí thắng với mình thủ trưởng, cũng chỉ nên vị thứ hai. Bởi vì thiên tướng tinh là phụ trợ tính chất, cho nên có thể ở đứng thứ hai trung, phát huy chính sở trường, ví dụ như, đương Phó tổng can sự, không nên đương tổng can sự; đương Phó tổng kinh lý, không nên đương tổng giám đốc; đương Phó tổng tài, không nên đương tổng tài, mọi việc như thế. Chớ để một điểm nhỏ lợi, để một điểm quyền lực và danh dự, tựu đem mình đổ lên tối cao vị trí, bằng không dễ thụ xa lánh, thà rằng nhượng những người khác đương trên danh nghĩa lĩnh đạo, càng thỏa đáng.

(tam) về nguyên văn thiên tướng và [tử vi, lộc tồn cùng độ] tinh hệ, cần sảo tác làm sáng tỏ: Tử vi thiên tướng ở thìn tuất cung cùng độ, nhưng y theo an tinh cách, lộc tồn tất không vào thìn tuất nhị cung, trên thực tế, đây là lưỡng cái tinh hệ, tức tử vi thiên tướng cùng độ, và thiên tướng lộc tồn cùng độ, hai cái này tinh hệ giai chủ [phiến diện, chủ kiến, hảo tranh quyền], người trước là thụ tử vi cùng độ ảnh hưởng, người sau là thụ kình dương và đà la giáp cung ảnh hưởng. Kình dương đà la giáp thiên tướng, cũng chủ [tiểu nhân khuynh chen]. Trên thực tế, kình dương hóa khí là hình, đà la hóa khí là kị, nghiêm ngặt mà nói, cái này cũng thuộc về hình kị giáp ấn cách, nhưng đây là sát khí yếu nhất hình kị giáp ấn cách.

(tứ) nguyên văn nhắc tới [(thiên tướng), vũ khúc, liêm trinh, tham lang, thiên tài, phượng các] tinh hệ, đây thật ra là ba loại tinh hệ, theo thứ tự là, vũ khúc thiên tướng cùng độ, liêm trinh thiên tướng cùng độ, cập tham lang trải qua tá tinh an cung hậu, mà ở tam phương hội chiếu thiên tướng. Những … này tinh hệ, rất có thiên tài và phượng các, chủ [đa tài đa nghệ], hơn nữa và nghệ thuật mỹ cảm tài nghệ hữu quan. Nhưng phải sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, thủy chủ [thông minh hiếu học].

(ngũ) thiên tướng vô luận là phủ ở hạn cung, rất có kình dương, đà la, đều cách cục hơi thấp, thiên tướng ngồi một mình nhất là như vậy, nên có nhất nghệ tinh, dĩ sống yên phận, rất có phượng các, thiên tài, kỳ tài nghệ và nghệ thuật hữu quan, ví dụ như, không gặp phượng các thiên tài người, có thể là sơn phun công, sai ai ra trình diện phượng các thiên tài, còn lại là hội họa gốm sứ thượng vệt sáng, mọi việc như thế.

(lục) thiên tướng hội chư sát diệu hình kị, nhất là hình kị giáp ấn thiên tướng hội chư sát, chủ [tự thân tàn tật], hoặc [hình khắc] lục thân, nhân sinh cô độc. Ở dần thân tị hợi tứ cung, vưu chủ nhân sinh phiêu bạt, mỗi ngày mã càng như vậy.

(thất) nguyên văn nói [thì thành thì bại, chợt nổi lên hốt rơi] tinh hệ, kỳ thực chỉ là chỉ cát sát tịnh chiếu đích tình huống, nguyên văn chỉ là cử đồng loạt mà thôi. Cụ thể mà nói, có thể tác như sau tế phân: Thiên tướng sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, hoặc tài ấm giáp ấn cách, có thể [tăng điền đưa sinh], chư cát tịnh chiếu, càng [không ai bì nổi]. Và kình dương, đà la, thiên hình, Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, chủ [lao ngục tai hoạ], hoặc là [hình khắc thương tổn]; kình dương đà la giáp cung, hoặc đà la cùng độ, dễ gặp tiểu nhân. Ngôi sao may mắn hung tinh hỗn hợp, thì [cát trung giấu hung, hung trung giấu cát]. Yếu thị đại hạn lưu niên biến hóa mà định.

(bát) nữ mệnh thiên tướng, do vì nhị bang hoa đán của mệnh, cho nên nếu như ngồi một mình, không có chính diệu cùng độ, mỗi khi so sánh tình nguyện làm cho nam nhân tác đầu, trượng phu đương gia, sở dĩ cung phu thê tinh tượng, đối mệnh tạo hạnh phúc, ảnh hưởng rất lớn. Nhưng thấy tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc tài ấm giáp ấn cách, cũng chủ [trượng phu chí khí], sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, chủ [thông minh cẩn thận]. Nữ mệnh thiên tướng hội chư cát và cát hóa, cố xưng là [lệnh của phu nhân], là bằng phu mà được phú quý, hiện đại thì có thể dựa vào thực lực cá nhân được sự nghiệp đại thành tựu.

(cửu) nguyên văn theo như lời [văn xương, văn khúc, Hóa kị, kình dương] tinh hệ, chủ yếu là tựu thiên tướng ở xấu cung vị cung, thành hình kị giáp ấn cách, rất có văn xương văn khúc giáp cung mà nói. Nữ mệnh hình kị giáp ấn, chủ cô, duy văn xương văn khúc lại chủ cảm tính đa tình, bởi vậy, tình dục không được thỏa mãn, nửa cuộc đời [cô độc], rất là buồn khổ, đối với nhân sinh ý nghĩa liền đa nghi vấn, cũng bởi vậy có [xuất gia tu hành] nói đến, nhưng là không nhất định. Nếu như cung phúc đức may mắn, cũng không khó tìm tìm ký thác tinh thần. Kể trên tinh hệ, dĩ canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình chờ, vưu xác thực.

(thập) đại hạn lưu niên thiên tướng nhập cung mệnh, sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc, chủ [tài phong lộc hậu], nguyên cục cung mệnh không được cát, thì cận chủ giàu có bình xưng. Sai ai ra trình diện phụ bật và hóa quyền hóa khoa, chủ [quyền cao tước trọng], nhưng nguyên cục không được cát, cũng chỉ là trôi chảy, hoặc thụ thủ trưởng coi trọng mà thôi. Kể trên chư tinh tịnh sai ai ra trình diện, thì [danh lợi song thu vào]. Thiên tướng hội văn xương hóa khoa hoặc văn khúc hóa khoa, rất có hồng loan, thiên ưa cùng độ củng chiếu, tam phương tứ chính không được canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, chủ kết hôn thiêm tí.

(mười một) đại hạn lưu niên thiên tướng cung hạn, và kình dương, thiên hình gặp gỡ, hoặc thành hình kị giáp ấn cách, rất có thiên hình, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể, chủ khẩu thiệt quan tai; rất có đà la, âm sát, văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị chờ, chủ [tiểu nhân âm hại]. Kiến giải thiên không, Địa kiếp, hoặc thiên không cướp giáp cung, rất có đại hao tổn, Hóa kị chờ, chủ rủi ro, nguyên cục đại hung thủy chủ [khuynh nhà tan sinh]. Sát hình kị trọng trọng mà nguyên cục không được cát, hình phạt chính khắc thân thuộc, tâm linh trống rỗng chờ, cung phúc đức cũng lớn hung người, chủ tự sát mà chết.

Thiên tướng tinh lâm huynh đệ cung

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm huynh đệ cung nhập miếu, có tả phụ, hữu bật hội chiếu người, năm người đã ngoài. Tử vi tinh cùng độ, ba người đã ngoài, huynh đệ thật mạnh tốt đẹp. Vũ khúc hoặc liêm trinh cùng độ, ý kiến không hợp, hai người. Vũ khúc, phá quân củng chiếu, có tả phụ, hữu bật người, huynh đệ tuy nhiều, nhưng có hình thương, hoặc dị mẫu huynh đệ, cập nhiều năm linh kém rất nhiều của tiểu huynh đệ. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình hội chiếu, hình phạt chính khắc, lục thân vô kháo. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, cũng chủ cô độc. Có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn cùng độ người, chủ huynh đệ mái tóc, có địa vị, có tài.

Bình chú:

(nhất) thiên tướng ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất may mắn, chủ quan hệ lẫn nhau hài hòa, ít thị phi phân tranh, hơn nữa huynh đệ tỷ muội tương đối khiêm hậu, tự thân ít bị khinh bỉ.

(nhị) thiên tướng ưa tả phụ, hữu bật gặp gỡ, vui hơn tả phụ hữu bật giáp cung, chủ con số đông đảo, nguyên văn chỉ là [năm người đã ngoài], giá chỉ có thể tác tham khảo mà thôi, thực tế con số khả năng xa nhiều đến đây sổ, cũng có thể có thể chỉ có tam bốn người, đẩu sổ điều không phải tiên thuật, bất năng chuẩn xác bả con số này nói ra.

(tam) thiên tướng tử vi cùng độ, con số ít, chủ [ba người đã ngoài], bởi tử vi tinh đế diệu, có cao ngạo của tính, cho nên chủ [huynh đệ thật mạnh tốt đẹp], nếu như rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, chủ thụ huynh đệ khi dễ, kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, canh nhân huynh đệ mà rủi ro, hoặc thụ bóc lột.

(tứ) vũ khúc thiên tướng cùng độ, bởi vũ khúc có cô khắc tính chất, cho nên luôn luôn bất lợi chỗ, bởi vậy, cơ bản tính chất là [ý kiến không hợp], dễ khắc khẩu. Canh sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh, bất hòa phân tranh tính chất rất nặng. Liêm trinh thiên tướng cùng độ, tam phương cũng hội vũ khúc, tính chất và vũ khúc thiên tướng cùng độ không sai biệt lắm.

(ngũ)[vũ khúc, phá quân củng chiếu], giá kỳ thực hay vũ khúc thiên tướng cùng độ, phàm thiên tướng tất là phá quân củng chiếu. Giá một sao hệ sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, phải cung phụ mẫu có đào hoa tính chất, thủy chủ [dị mẫu huynh đệ], mà [tuổi tác kém rất nhiều của tiểu huynh đệ], dĩ mỗi ngày thọ cùng độ là xác thực.

(lục) thiên tướng ngồi một mình, đối với sát diệu sức chống cự rất yếu, cho nên sai ai ra trình diện chư sát thiên hình, chủ [hình khắc, lục thân vô kháo], hình kị giáp ấn cách nhất là như vậy. Và địa không Địa kiếp đại hao tổn hội, ngoại trừ chủ [cô độc] ngoại, cũng chủ thụ huynh đệ tỷ muội sở luy mà rủi ro.

(thất) thiên tướng hội lộc tồn may mắn, nhưng thực tế lại so sánh không thích hợp lộc tồn cùng cung, nhân kình dương đà la giáp cung, có tiểu nhân và ích kỷ tính chất.

Thiên tướng tinh lâm thê cung

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm thê cung, chủ được thông minh hiền thục, công việc quản gia có cách, dung mạo xinh đẹp thê tử. Dĩ trường phối hoặc thân càng thêm thân là nên. Tử vi cùng triền, chủ đắc chí chiều cao kế hoạch thê tử, dĩ trì lấy vợ là nên. Vũ khúc cùng độ, có tai thương hoặc khẩu thiệt, ý kiến không hợp. Vũ khúc, phá quân củng chiếu, hình phạt chính khắc chia lìa, hoặc ở trước khi kết hôn tằng cùng hắn nhân giải trừ hôn ước, hoặc trước khi kết hôn trở ngại rất nhiều, lần nữa kéo dài người miễn khắc, bằng không chủ nhị thê của mệnh. Liêm trinh cùng độ, vô hình khắc, có hóa lộc cập lộc tồn cùng độ người, có mỹ mãn kết quả hoặc nhân thê được tài. Và hóa quyền, hóa khoa, văn xương, văn khúc, thiên tài hội chiếu, chủ được đa tài đa nghệ của thê tử. Và Hóa kị hội chiếu, chủ khẩu thiệt bất hòa, hoặc đa bệnh đa ưu. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp hội chiếu, hình phạt chính khắc chia lìa cô độc.

Bình chú:

(nhất) thiên tướng ở cung phu thê là cát diệu, đối với nam mệnh, nếu so với nữ mệnh là giai, nhân thiên tướng có phụ trợ tính chất, thiên tướng ngồi một mình, mỗi chủ phối ngẫu cam tâm ở phụ thuộc địa vị, làm cho nam nhân tác đầu, trái lại, nữ mệnh cung phu thê thiên tướng ngồi một mình, có lúc liền chủ trượng phu thắt lưng cốt thiếu độ mạnh yếu, nữ nhân đương gia.

(nhị) thiên tướng ở nam mệnh cung phu thê, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ [hiền thục, công việc quản gia có cách], sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, chủ thê [thông minh], rất có hồng loan, thiên ưa, chủ thê [dung mạo mỹ lệ].

(tam) thiên tướng ở cung phu thê, có một rất đặc thù ý nghĩa, hay [thân càng thêm thân], giá bao gồm sổ trường hợp: Và tự thân thân thích kết thân gia, hoặc và quan hệ thông gia gia tộc tái kết thân, ví dụ như, và tỷ phu tỷ muội kết hôn, hoặc là đây đó đã từng quen biết, như là cũ đồng sự, tích nhật cùng trường, hôm nay gặp lại thủy phát triển ra tình cảm chờ. Dĩ sai ai ra trình diện cát diệu là xác thực.

(tứ) tử vi thiên tướng cùng độ, đối với nam mệnh nữ mệnh, đều có khuyết điểm, nam mệnh chủ thê tử đoạt quyền, thụ thê chế khửu tay, nhân tử vi tinh đế diệu, lực lượng so sánh cường, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ thê là nữ cường nhân, nhược người vô sự nghiệp, thì ở trong nhà hiệu lệnh thiên hạ. Nữ mệnh thì chủ trượng phu có tài cán, cũng đại nam nhân. Bất quá, tử vi thiên tướng là vô tình tinh hệ, cho nên sảo sai ai ra trình diện sát kị, dễ tình cảm vỡ tan, hoặc căn cứ vào lợi ích hoặc tình dục, sẽ gặp vứt bỏ phối ngẫu.

(ngũ) vũ khúc thiên tướng cùng độ, nhân vũ khúc tính chất cô khắc, cho nên đa chủ tình cảm không được cát, canh đến đây [khẩu thiệt, ý kiến không hợp], sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, nhất là như vậy. Sát nặng rất có thiên hình, chủ phối ngẫu [tai thương].

(lục) ở tị hợi cung, thiên tướng ngồi một mình, đối cung [vũ khúc, phá quân củng chiếu], giá tổ hợp phá chiết tính chất rất nặng, vũ khúc và phá quân đều là bất lợi hôn nhân tinh diệu, rất có thiên mã, dễ chia lìa, sai ai ra trình diện sát diệu thì đa [trước khi kết hôn trở ngại rất nhiều], nhất là đà la cùng độ, canh chủ tam ba tứ chiết. Trước khi cưới ổn định, thì hôn hậu gợn sóng.

(thất) liêm trinh thiên tướng cùng độ, tính chất tương đối hài hòa, [vô hình khắc], giá dĩ được lộc là cát, vô luận là hóa lộc hoặc lộc tồn giai chủ, so sánh không thích hợp ở ngọ cung là lộc tồn thiên lương giáp, tuy là tài ấm giáp ấn cách, nhưng nhân kình dương cùng cung, cho nên bất lợi tình cảm, cũng chủ chia lìa.

(bát) thiên tướng được cát hóa và xương khúc, chủ thê tử có tài, nhưng không nhất định hôn nhân may mắn, lấy vợ có tài của thê, vị tất có thể tướng mạo tư thủ, tương phản, lấy vợ một ngu dốt thê tử, lại cũng có thể tình đầu ý hợp, suốt đời ân ân ái ái.

(cửu) thiên tướng hội Hóa kị, không thích nhất chính là cự môn Hóa kị và kình dương (hoặc thiên lương) giáp cung, không gặp cái khác sát diệu, cũng [chủ khẩu thiệt bất hòa], rất có thiên nguyệt cùng độ, tịnh sai ai ra trình diện cái khác sát tinh, chủ [đa bệnh đa ưu]. Thiên tướng sở hội sát nặng, chủ [hình khắc chia lìa cô độc], sai ai ra trình diện cô thìn quả ở lại canh xác thực. Loại này tinh hệ, cũng chủ lấy vợ bị thương tàn phế phối ngẫu.

Thiên tướng tinh lâm cung tử nữ

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung tử nữ, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hoặc lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt cập Thiên phủ tinh hội chiếu người, chủ ngũ thai đã ngoài. Tử vi cùng độ, chủ đắc chí cao quật cường người ấy, ba người đã ngoài. Liêm trinh cùng độ người, hai người. Vũ khúc cùng độ, hai người. Vũ khúc, phá quân củng chiếu người, hình phạt chính khắc, nên trì được. Trưởng tử hoặc thủ thai có đẻ non, sanh non hoặc tổn thương, dĩ tiên hoa hậu quả là nên, hoặc tiên tự lập người khác người ấy, bằng không đều kế thất nhà kề sống chết. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình hội chiếu, hình phạt chính khắc, như tình hình đặc biệt lúc ấy chiếu tả phụ, hữu bật người, chủ tiền tam thai có tổn thương, cần phải kế thất nhà kề sống chết, nhưng kế thất nhà kề của đệ nhất thai, nhưng có tổn thương hoặc đẻ non vân vân phát sinh.

Bình chú:

(nhất) thiên tướng ở cung tử nữ, cơ bản tính chất may mắn, chủ quan hệ lẫn nhau hòa hợp, nếu như rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt và tam cát hóa, chủ [ngũ thai đã ngoài], đây chỉ là chỉ có thể tham khảo mà thôi, thực tế tức chủ tử nữ đông đảo, khả năng đạt hơn mười người tám người. Canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị phải kể con mắt ít. Thiên tướng ở cung tử nữ, cũng một cái khác mười ba chính diệu sở không có đặc điểm. Cùng ngày tướng làm một đối cát diệu sở giáp, tam phương tứ chính rất có cái khác cát diệu đối tinh, ví dụ như, thiên tướng ở xấu cung, là văn xương, văn khúc giáp cung, tam phương tứ chính rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt; hoặc tử vi thiên tướng cùng độ thìn cung, thiên khôi thiên việt giáp cung, tam phương tứ chính sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc. Nếu như tam phương tứ chính cập tả hữu lân cung, càng không có chư sát diệu, thì có song bào thai khắc ứng với.

(nhị) tử vi thiên tướng cùng độ, nhân tử vi là đế diệu, cho nên chủ được [chí cao quật cường người ấy], nhưng nếu như sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa cùng độ, thì chủ [chí cao quật cường dài nữ]. Giá tinh hệ sai ai ra trình diện chư cát diệu, chủ tử nữ con số đa, [ba người đã ngoài] cận tác tham khảo. Sai ai ra trình diện sát diệu thì và tử nữ quan hệ bất hòa, tử nữ tính cương nan thuần. Tử vi thiên tướng hội chư cát, cũng chủ tử nữ được quý, tương lai có tốt đẹp chính là sự nghiệp thành tựu.

(tam) liêm trinh thiên tướng cùng độ, tình cảm tương đối hài hòa, nhưng có sát diệu Hóa kị cùng độ hoặc giáp cung, liền chủ hai đời đang lúc hữu tình vô duyên, tử nữ khi còn nhỏ liền trẻ măng tụ. Canh mỗi ngày mã vưu chủ chia lìa. Tử nữ [hai người], hiện đại thường có đến đây khắc ứng với, nhưng có đúng hay không số phận như vậy, còn là gia đình kế hoạch thâm nhập nhân tâm, thì có chút ý vị sâu xa.

(tứ) vũ khúc thiên tướng cùng độ, cũng chủ có tử nữ hai người, tình huống và liêm trinh thiên tướng cùng, nhưng hình khắc tính chất so sánh nùng, nhất là sai ai ra trình diện sát diệu, vưu nhu chú ý hai đời đang lúc câu thông. Thiên tướng ngồi một mình, vũ khúc phá quân cùng độ, cũng có tương tự tính chất. Phàm là thiên tướng và vũ khúc gặp gỡ, mặc kệ cùng độ hoặc củng chiếu, đều có thủ thai hình khắc tính chất, canh sai ai ra trình diện kình dương đà la thiên hình Hóa kị chờ là xác thực. Nữ mệnh mà sát nặng, khả năng có kinh thường tính sanh non đẻ non, nên chú ý trước khi cưới khỏe mạnh kiểm tra. Về phần có hay không [tiên hoa hậu quả](tức tiên sinh nữ hậu sinh) là nên, thì độc giả thỉnh tự hành nghiệm chứng.

(ngũ) thiên tướng đối sát diệu sức chống cự yếu, cho nên sai ai ra trình diện lục sát hình, hình phạt chính khắc.

Thiên tướng tinh lâm cung tài bạch

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung tài bạch, hội Thiên phủ tinh, có hóa lộc hoặc lộc tồn chờ ngôi sao may mắn hội chiếu người, chủ tài nguyên giàu có, có tích trữ. Và liêm trinh cùng độ, từ thương thì mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tất nhiên năng lực phát. Tử vi cùng độ, có ý định ngoại của tài, nhân khả năng đột nhiên có nhiều. Vũ khúc cùng độ, dĩ chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật thượng được tài lợi. Và vũ khúc, phá quân củng chiếu người, chủ tài thì gặp thời thất, hốt thành hốt bại, hoặc tiên phá tổ nghiệp, sau đó thành công. Tạm biệt thiên không cướp, đại hao tổn, chủ tài lai tài khứ, thì hoặc thu không đủ chi, ít tích trữ. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình chờ tinh hội chiếu, nguyên nhân chính tài khởi tranh, tranh cãi, khuynh nhà tan sinh, hoặc tới lao ngục tai ương. Vô cát hóa tịnh chủ có nguy hiểm tánh mạng.

Bình chú:

(nhất) thiên tướng ở bất kỳ một cái nào cung độ, đều tất hội Thiên phủ, vì vậy, nguyên văn thuyết [hội Thiên phủ tinh] một lời, ý nghĩa không lớn. Bất quá, nhân Thiên phủ duyên cớ, thiên tướng cũng mừng đến lộc, lộc tồn hoặc hóa lộc giai may mắn, được lộc hoặc thành tài ấm giáp ấn cách, đều lợi cho tài vận, chủ [tài nguyên giàu có], bởi vì mỗi ngày phủ, Thiên phủ chủ tích trữ, sở dĩ giá kết cấu cũng chủ [tích trữ].

(nhị) thiên tướng ở cung tài bạch, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ tài nguyên ổn định, nhưng không được chủ dày; mỗi ngày khôi, thiên việt, chủ phát tài đa kỳ ngộ, nhưng cũng cận chủ sung túc. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, chủ lợi dụng văn tài mưu sinh, hoặc là dĩ danh khí được tài. Thiên tướng sai ai ra trình diện những … này ngôi sao may mắn, đều dĩ canh sai ai ra trình diện lộc diệu là cát lợi cơ sở.

(tam) liêm trinh thiên tướng, nhân liêm trinh có chứa thương nghiệp tính chất, cho nên canh sai ai ra trình diện lộc diệu, lợi cho [từ thương], nhân tế quan hệ hài lòng, có thể [mạnh vì gạo, bạo vì tiền], sai ai ra trình diện cát diệu năng lực phát, sai ai ra trình diện sát diệu thì tiến tài gian khổ. Tử vi thiên tướng cùng độ, đây là đột phát tinh hệ, không gặp lộc diệu cũng có loại này tính chất, sai ai ra trình diện lộc thì phát trình độ lớn hơn nữa. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà chư sát, thì phát hậu dễ hoành phá, đả quay về nguyên hình, hơn nữa ở phát tài thì, cũng – nên chú ý thủ đoạn có hay không quá độ kịch liệt, bất cận nhân tình. Vũ khúc thiên tướng cùng độ, nhân vũ khúc là tài tinh, cho nên chủ may mắn, tài nguyên quảng tiến, nguyên văn nói là [chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật thượng được tài lợi], người viết đối với lần này cũng không gật bừa, phải tinh tượng không được cát, không gặp lộc diệu, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, thủy chủ [chuyên môn kỹ năng], dĩ nhất nghệ tinh mưu sinh, có thể bảo an ổn. Kiến giải thiên không, Địa kiếp, hồng loan, thiên ưa, văn xương, văn khúc chờ, thì chủ nghệ thuật phương diện phát triển.

(tứ) thiên tướng ở tị hợi cung ngồi một mình, vũ khúc phá quân củng chiếu, đây là thiên tướng ở cung tài bạch kém nhất cách cục, cơ bản tính chất hay [thì gặp thời thất], tài nguyên chứa nhiều phập phồng bất định, thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu, càng như vậy. Tái kiến thiên không cướp đại hao tổn, chủ [thu không đủ chi], tức tiên hoa thời gian tới tiền, hoặc nhu tá hàng độ nhật. Sai ai ra trình diện sát thì nhân tài khởi phân tranh, sát hình kị nặng thì bởi vì tài tử, hoặc bởi vậy phạm thượng quan phi, nên chú ý cầu tài hành vi, không nên xúc phạm pháp luật và kỷ luật, thương thiên hại lý.

Thiên tướng lâm tật bệnh cung

Nguyên văn: Thiên tướng lâm tật bệnh cung, và vũ khúc, phá quân củng chiếu người, chủ mặt mày hốc hác hoặc trên mặt có ban. Và tử vi cùng độ, chủ lòng buồn bực khí trướng, da thấp sang. Và liêm trinh cùng độ, chủ có đường nước tiểu, bàng quang hoặc thận kết sỏi. Nhược tạm biệt chiếu hồng loan, Hàm trì người, thì có lâm trọc, bệnh giang mai hoặc bệnh di tinh thủ dâm chờ chứng. Và thiên không cướp, thiên hư cùng hội, chủ bản thân suy yếu lỗ lã, nữ tử đau bụng kinh đái bệnh, và kình dương, đà la, thiên hình hội chiếu, chủ phong thấp cốt đau nhức hoặc mổ, tịnh chủ tâm khiêu hoặc trái tim suy nhược, tay chân bất tiện chờ chứng. Hỏa Tinh, linh tinh, thiên nguyệt hội chiếu, chủ cảm mạo nôn mửa hoặc da thấp chứng.

Bình chú:

(nhất) thiên tướng ngũ hành thuộc về dương thủy, ở trung y bẩn tượng học thuyết trung, dương thủy là bàng quang, tức là phiếm chỉ bí nước tiểu hệ thống, mà bàng quang và thận quan hệ bất khả phân cách, bởi vậy, thiên tướng ở tật bệnh cung, ký chủ bàng quang của tật, cũng chủ thận công năng tâm bệnh, đây là chỉ trung y học thượng [thận], ngoại trừ bài nước tiểu cơ quan nội tạng thận, cũng chủ tính cơ năng, sinh sản cơ năng, và tạo cốt sinh tủy năng lực.

(nhị) thiên tướng ở tị hợi cung, thụ vũ khúc, phá quân củng chiếu, nhân vũ khúc phá quân chủ kim sáng lập ngoại thương, cũng chủ bị thương tàn phế, vu củng chiếu thiên tướng thì, sát khí mặc dù giảm, nhưng nhưng chủ [mặt mày hốc hác], giá kết cấu đối nữ mệnh tối bất lợi, nhưng muốn gặp kình dương đà la Hóa kị mới là.

(tam) tử vi thiên tướng cùng độ, nhân thiên tướng phụ thuộc vu tử vi, cho nên dĩ tử vi tỳ đất tính chất mà nói, không làm dương thủy bàng quang luận. Nói chung, chủ [lòng buồn bực khí trướng], tức là tiêu hóa bất lương gây ra bệnh bao tử, sát nặng chủ loét dạ dày, cũng chủ da thấp sang. Liêm trinh thiên tướng, nhân liêm trinh là thứ đào hoa, tuy rằng thuần âm hỏa, nhưng có thận tính chất, và thiên tướng bàng quang tính chất cùng độ, canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp, chủ thận thạch hoặc bàng quang kết sỏi. Như có thiên hư, âm sát, thiên nguyệt chờ chủ hư tinh diệu, thì chủ bệnh tiểu đường. Liêm trinh thiên tướng bởi là thận cập bàng quang khắc ứng với, hơn nữa liêm trinh có đào hoa tính, vì vậy, canh hội trọng trọng đào hoa tạp diệu, liền chủ bệnh lây qua đường sinh dục, bao gồm lâm bệnh, bệnh giang mai chờ, giá chỉ là nêu ví dụ mà thôi, thực tế bao quát sở hữu cụ rõ ràng sinh sản hệ thống bệnh biến bệnh lây qua đường sinh dục, như ất hình phao chẩn, Việt cây hoa hồng chờ. Mà nguyên văn sở nói đào hoa tạp diệu, cũng chỉ là nêu ví dụ, cũng bao quát thiên ưa, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa. Nhưng canh sai ai ra trình diện sát diệu hình tinh thủy xác thực. Không gặp sát hình kị, thì cận chủ [bệnh di tinh thủ dâm].

(tứ) thiên tướng hội địa không Địa kiếp, hoặc thiên không cướp giáp cung, rất có thiên hư, chủ [bản thân suy yếu lỗ lã], đây là thận tổn hao, bao quát thận khí hư, thận âm hư, thận dương hư các loại. Nữ mệnh thấy vậy tinh hệ, cũng chủ kinh nguyệt tâm bệnh, [đau bụng kinh] cận vi đồng loạt.

(ngũ) thiên tướng hội dương đà thiên hình, đây là sát khí so sánh thịnh một cái tinh hệ, thì khắc ứng với liền chuyển hóa thành ngoại thương, cốt bệnh chờ. Về phần [tim đập hoặc trái tim suy nhược], thì yếu liêm trinh thiên tướng cùng độ mới là. Về phần [tay chân bất tiện] tính chất, người viết không có phương diện này trưng nghiệm.

(lục) thiên tướng hội Hỏa Tinh, linh tinh, thiên nguyệt, chủ cảm mạo. Người viết cũng không có phương diện này trưng nghiệm tư liệu, cũng không trải qua công tác thống kê, nhưng bởi cảm mạo cực lưu hành, mà thiên nguyệt đa chủ bệnh mãn tính, cho nên đối với lần này trưng nghiệm còn nghi vấn.

Thiên tướng tinh lâm cung thiên di

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung thiên di, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ tinh hội chiếu người, chủ tại ngoại có quý nhân dẫn, có đặc thù kỳ ngộ, được người bình thường của ủng hộ, địa vị ký cao mà lại năng lực quá, tịnh chủ được nước ngoài nhân sĩ của tôn sùng. Tử vi cùng độ, địa vị cao thượng, bị người kính yêu. Và vũ khúc cùng độ, chủ tại ngoại đắc ý ngoại của tài; hoặc danh lợi song thu vào. Và vũ khúc, phá quân củng chiếu người, chủ tính tình cương nghị, xuất ngoại thành công có bại, ít người duyên. Và thiên không cướp, đại hao tổn, cướp sát hội chiếu người, chủ xuất ngoại phá hao tổn, suốt đời đa khúc chiết. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình chờ tinh hội chiếu người, chủ xuất ngoại cô độc, ít người trợ giúp, hoặc tao ngộ tai hoạ, hoặc tao ngộ tiểu nhân của hãm hại.

Bình chú:

(nhất) thiên tướng ở cung thiên di, tính chất yếu nhược, bởi vậy, nếu như cung mệnh tinh diệu may mắn, liền không thích hợp xuất ngoại mưu sinh, nên lưu vu nguyên cư địa. Mà thiên tướng và tử vi, vũ khúc, hoặc liêm trinh cùng độ, thì yếu thị cát diệu hung diệu tổ hợp mà định.

(nhị) thiên tướng và chư cát diệu cát hóa, chủ tại ngoại có [quý nhân dẫn], vưu là mỗi ngày khôi thiên việt, càng như vậy, mà lại chủ [đặc thù kỳ ngộ], được tả phụ, hữu bật, thì chủ thụ [ủng hộ], duy phải chư cát tịnh sai ai ra trình diện, thủy chủ có địa vị, sai ai ra trình diện lộc diệu thủy chủ phát tài, nhưng không nhất định quá.

(tam) thiên tướng tốt [nước ngoài nhân sĩ của tôn sùng], phải ở dần cung thân cung và vũ khúc cùng độ, hoặc ở thìn cung tuất cung tử vi cùng độ, hoặc ở tí ngọ cung liêm trinh cùng độ mới là, ngồi một mình đa điều không phải.

(tứ) tử vi thiên tướng, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hoặc tử vi hóa quyền hóa khoa, thủy chủ [địa vị cao thượng, bị người kính yêu]. Vũ khúc thiên tướng, phải lộc tồn, hóa lộc, thủy chủ [tại ngoại đắc ý ngoại của tài]. Canh mỗi ngày mã cùng độ hoặc củng chiếu, Vưu Giai, giá cách cục cũng lợi cho kinh thương, nhưng dĩ vận dụng nhất nghệ tinh sinh ý là giai, ví dụ như, trù nghệ, công nghệ kỹ thuật, máy vi tính tri thức chờ, đến đây bởi cung mệnh phá quân chủ công nghệ của cho nên, bằng không sự nghiệp đa thoái thoái.

(ngũ) thiên tướng ở tị cung hợi cung, được [vũ khúc, phá quân củng chiếu], kỳ [tính tình cương nghị] khắc ứng với, là tựu vũ khúc phá quân tọa mệnh mà nói, thực và thiên tướng quan hệ không lớn. Bân triệu công quan điểm, có thương thảo dư địa. Mà ít người duyên, cũng và phá quân cá tính hữu quan.

(lục) thiên tướng hội thiên không cướp đại hao tổn, chủ [xuất ngoại phá hao tổn], ở dần thân cung và vũ khúc cùng độ, rất có địa không Địa kiếp cùng độ củng chiếu, phá hao tổn tính chất mãnh liệt nhất. Canh gặp tai kiếp sát, phá hao tổn tính chất quá nặng, lưu niên lưu nguyệt gặp của, thì chủ ngoại du mất trộm hoặc bị thiết. Loại này tinh hệ, có hay không [suốt đời đa khúc chiết], cũng không có thể võ đoán, loại này kết luận, có điểm trống rỗng.

(thất) thiên tướng và hỏa linh dương đà gặp gỡ, chủ cô độc, bằng hữu không nhiều lắm, sai ai ra trình diện cô thìn quả ở lại nhất là như vậy, nhưng nếu như cung Nô bộc may mắn, cũng có thể cải thiện. Canh mỗi ngày hình hư hao tổn chờ, chủ tiểu nhân hoặc tai hoạ. Liêm trinh Hóa kị vưu chủ tai hoạ, cho nên không thích hợp và của cùng độ.

Thiên tướng tinh lâm cung Nô bộc

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung Nô bộc, hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, tả phụ, hữu bật người, chủ giao hữu quảng đa, mà lại giúp đỡ nhiều lực, hoặc nhân giao hữu lập nghiệp, tịnh được trung tâm tay hạ. Và tử vi cùng độ, chủ được bạn quý hoặc có tinh thần trọng nghĩa bằng hữu. Và vũ khúc cùng độ, thì có vô nghĩa đa tranh của bằng hữu. Và vũ khúc, phá quân củng chiếu, bằng hữu thi ân tao oán, hoặc nhân bằng hữu rủi ro. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, chủ giao hữu trống rỗng, đa phá hao tổn, hoặc đại giao hữu bị. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình hội chiếu người, thì sở gặp gỡ người, đa người hoặc con sâu làm rầu nồi canh, vô ích phỉ nhân, hoặc nhân giao hữu thụ hại, đa tranh bất hòa, hoặc tao thủ hạ của trộm đạo hoặc hãm hại.

Bình chú:

(nhất) thiên tướng ở cung Nô bộc là thiện tinh, vì vậy, chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị, liền chủ bằng hữu thân mật, quan hệ hài hòa. Nhưng không gặp cát diệu, nhất là không gặp tả phụ, hữu bật, thì trợ lực bất túc, chỉ là sống phóng túng và bàn suông mà thôi, thuộc hạ chất làm cũng cận bình ổn.

(nhị) thiên tướng và tam cát hóa gặp gỡ, chủ kết giao đa tài bằng hữu; sai ai ra trình diện lộc tồn, thì chủ bằng hữu trung thành, thuộc hạ trung tâm, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ bạn bè đông đảo, thuộc hạ đông đảo, hơn nữa trung tâm hữu lực. Đây là bả nguyên văn sở luận, tác tỉ mỉ phân chia.

(tam) tử vi thiên tướng, nhân tử vi là đế diệu, cho nên chủ [bạn quý], nhưng có đúng hay không chính nghĩa của giao hữu, thì người viết nghi vấn của, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì bằng hữu xa mạnh hơn kỷ, hợp tác thì dễ bị quản chế khửu tay, cũng chủ thuộc hạ bỉ kỷ cường, không dễ dàng điều khiển khống chế. Giá nhưng không được chủ chính nghĩa của giao hữu. Tử vi thiên tướng, nhược sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, chủ thụ thuộc hạ sở lấn, hoặc thụ bằng hữu bóc lột.

(tứ) vũ khúc thiên tướng cùng độ cung Nô bộc, vũ khúc tính chất bất lương, cho nên chủ [vô nghĩa đa tranh], sai ai ra trình diện kình dương đà la Hỏa Tinh linh tinh vưu quá mức, kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, thì thụ thuộc hạ bằng hữu liên lụy mà rủi ro. Thiên tướng ngồi một mình, vũ khúc phá quân củng chiếu, tính chất luận võ khúc thiên tướng cùng độ tệ hơn, sai ai ra trình diện chư sát diệu, dễ [thi ân tao oán], có địa không Địa kiếp đại hao tổn, thì [nhân bằng hữu rủi ro], rất có sát diệu Hóa kị, chủ đã bị bằng hữu thuộc hạ ngầm chiếm.

(ngũ) nếu vì thiên tướng ngồi một mình, sai ai ra trình diện thiên không cướp đại hao tổn, cận chủ thường thường là bằng hữu thuộc hạ tốn hao, phá tiểu tài, đây chỉ là mạnh thường quân thật là tốt khách mà thôi, rất có sát diệu, thì [đại giao hữu bị], bởi vậy chiêu tổn thất, nhưng là không được chủ bằng hữu cố ý chiếm tự thân tiện nghi.

Thiên tướng tinh lâm cung Nô bộc

Nguyên văn: Thiên tướng tinh nhập miếu, lâm sự nghiệp cung, hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt người, chủ vì quốc gia yếu nhân, xã hội người nổi tiếng, thương giới cự tí, ký phú mà lại quý, doãn văn doãn vũ. Tam phương tứ chính vô sát diệu người, đều vu võ đài chính trị thượng mưu phát triển. Và tử vi cùng độ, cũng chủ tiến thân chính giới. Vũ khúc cùng độ, lập công biên cương. Liêm trinh cùng độ, cũng chủ tố dư nhung cơ, rong ruổi chiến trường. Và vũ khúc, phá quân củng chiếu người, thành công có bại, thì gặp thời thất. Và thiên không cướp hội chiếu, nên do kỹ năng nghệ thuật lập nghiệp hoặc sáng lập biện nhà xưởng thực nghiệp, bằng không chủ thất bại phá hao tổn; ăn ý thì khuynh gia. Có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, sự nghiệp đa tranh cãi, hay thay đổi hóa, đa chi tiết, thuận trung đa nghịch cảnh, mà lại chủ quan tai thị phi. Ở chính ở quân hoặc tao ngộ đột nhiên mất chức, ở thương thì có phá vỡ liên quan đến kiện tụng đóng cửa vân vân.

Bình chú:

(nhất) thiên tướng ở sự nghiệp cung, nếu như chỉ là ngồi một mình, thì là nhị bang hoa đán của mệnh, cho dù sai ai ra trình diện tẫn tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, cũng chỉ nên đương đứng thứ hai chính là nhân vật, như trước thuật, đương Phó tổng kinh lý, không nên đương tổng giám đốc, đương Phó tổng can sự, không nên đương tổng can sự. Nguyên văn nói, tuy nói là [quốc gia yếu nhân, xã hội người nổi tiếng, thương giới cự tí] nhưng là là tối cao chỉ có thể thường vị thứ hai, ví dụ như, đương Phó tổng lý, không nên đương tổng lý. Thiên tướng thủ sự nghiệp cung, bởi nhân tế quan hệ so sánh giai, cho nên chỉ cần sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, liền thích hợp ở [võ đài chính trị thượng mưu phát triển]. Canh được tam cát hóa Vưu Giai.

(nhị) tử vi thiên tướng cùng độ, tính chất tương đối mạnh liệt, có năng lực lãnh đạo, sai ai ra trình diện chư cát diệu cát hóa, thích hợp làm quản lý cao tầng, hoặc là [tiến thân chính giới]. Vũ khúc thiên tướng, truyền thống coi là võ tướng ngôi sao hệ, cố hữu [lập công biên cương] nói đến, giá ứng với dĩ sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình mới là. Vũ khúc cũng tài bạch chủ, rất có lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt chờ, có thể làm tài chính đầu tư, kinh tế tài vụ các loại công việc. Vũ khúc thiên tướng nếu là sát kị hình trọng trọng, thì nên làm một kỹ bàng thân, để cầu sinh hoạt yên ổn. Liêm trinh thiên tướng, truyền thống cũng coi là võ tướng ngôi sao, cố xưng là [rong ruổi chiến trường], nhưng dĩ sai ai ra trình diện sát diệu mới là, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt cập hóa quyền tinh, cũng có thể đảm nhiệm quân đội cập kỷ luật bộ đội cấp lãnh đạo. Liêm trinh thiên tướng hội chư cát cập cát hóa, cũng lợi cho tham chánh, có thể mạnh vì gạo, bạo vì tiền.

(tam) tị hợi cung thiên tướng ngồi một mình, [vũ khúc phá quân củng chiếu], nhân vũ phá là biến động tính lớn tinh hệ, thụ kỳ ảnh hưởng, chủ sự nghiệp [thành công có bại, thì gặp thời thất], đương cát hung hỗn hợp thì, tình huống càng trái lại trái lại phúc phúc. Thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu, nên lưu động phát tài, hoặc chủ sự nghiệp hay thay đổi.

(tứ) thiên tướng hội địa không Địa kiếp, cơ bản tính chất bất lợi, không thích hợp làm đầu tư hoạt động, kinh thương cũng dễ khuyết, canh sai ai ra trình diện đại hao tổn nhất là không được cát, cho nên nên có nhất nghệ tinh, tái kiến cát diệu lộc diệu, thì có thể [khởi đầu nhà xưởng thực nghiệp]. Có long trì, phượng các người, nên nghệ thuật kỹ năng.

(ngũ) thiên tướng hội chư sát diệu, sự nghiệp phập phồng, tranh cãi biến hóa chi tiết, cho nên cũng nên nhất nghệ tinh bàng thân.

Thiên tướng tinh lâm cung điền trạch

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung điền trạch, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu người, hoặc có lộc tồn tinh cùng độ, chủ sản nghiệp dày. Tử vi cùng độ, chủ trung niên tăng điền đưa nghiệp. Và thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, chủ nhà tài phá hao tổn. Vũ khúc, phá quân củng chiếu, chủ nhà sinh tổ nghiệp từ từ thối bại. Hóa kị tinh, gia đình bất an ninh, đa bệnh, đa tai, lắm lời lưỡi sự cố. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu người, chủ nhà nghiệp phá đãng hoặc nhân sản nghiệp khởi tai hoạ, liên quan đến kiện tụng, tranh cãi, thị phi.

Bình chú:

(nhất) thiên tướng ở cung điền trạch, tính chất thường thường, dĩ được lộc là giai, vô luận hóa lộc hoặc lộc tồn giai cát, năng lực đưa sản nghiệp, rất có tam cát hóa cập ngôi sao may mắn, [chủ sản nghiệp dày], thiên vu cùng độ, có thể làm con nuôi tổ nghiệp.

(nhị) thiên tướng tử vi cùng độ, tổ nghiệp khó có được, nhưng lại có thể tự đưa, duy trì được, như nguyên văn nói, [trung niên tăng điền đưa nghiệp], sai ai ra trình diện lộc thì đưa nghiệp dày. Sai ai ra trình diện sát nhưng chủ bất lợi.

(tam) thiên tướng cũng không ưa địa không, Địa kiếp và đại hao tổn, có tổ nghiệp cũng nan thủ, tự đưa cũng cảm trắc trở, canh sai ai ra trình diện chư sát kị, chủ [gia sản phá hao tổn]. Tối bất lợi là là thiên tướng ở tị hợi cung, vũ khúc phá quân củng chiếu, hay không gặp thiên không cướp đại hao tổn, cũng chủ [gia sản tổ nghiệp từ từ thối bại].

(tứ) thiên tướng hội Hóa kị tinh, nhất là Hóa kị và thiên lương hoặc kình dương giáp cung, thành hình kị giáp ấn cách, có các loại bất đồng bất lương khắc ứng với, thị tạp diệu cùng độ tính chất mà định. Ví dụ như, cự môn Hóa kị, chủ [lắm lời lưỡi sự cố], thiên nguyệt cùng độ chủ [đa bệnh], tai sát, kiếp sát, âm sát, thiên hư cùng cấp độ, chủ [đa tai]. Chư sát tịnh sai ai ra trình diện, thì [gia đình bất an ninh].

(ngũ) thiên tướng hội Tứ Sát bất lợi tính chất, có thể tế phân như sau: Kình dương cùng độ chủ [thị phi], rất có Hóa kị, thiên hình chờ, chủ [liên quan đến kiện tụng], Hỏa Tinh linh tinh cùng độ chủ [tranh cãi], đà la cùng cung chủ [tai hoạ], là dạng gì tai hoạ, muốn xem tạp diệu tính chất.

Thiên tướng tinh lâm cung phúc đức

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm cung phúc đức, có Thiên phủ tinh hội chiếu, tịnh gặp hóa lộc hoặc lộc tồn, tả phụ, hữu bật, ở tam phương tứ chính người, chủ hưởng thụ vui sướng, phú quý thọ thi. Hóa kị tinh, đa tư lo ngại, tâm thần không yên. Vũ khúc, phá quân củng chiếu, bôn ba phí công. Thiên không cướp cùng độ, đa huyễn tưởng, ít thực hành, phúc mỏng. Và Tứ Sát hội chiếu người, vô phúc không an định, bận rộn bất năng đạt được mục đích, đa chi tiết.

Bình chú:

(nhất) thiên tướng ngồi một mình cung phúc đức, tất tịnh một độc lập phẩm chất, nhất định phải khán đối cung tinh hệ tổ hợp, tài năng định kỳ cơ bản tính chất. Thiên tướng ngồi một mình xấu vị cung, tử vi phá quân củng chiếu, chủ không dễ dàng thỏa hiệp, bình thường nỗ lực hướng mục tiêu của chính mình xuất phát, ra sức chống lại. Thiên tướng ngồi một mình mão dậu cung, liêm trinh phá quân củng chiếu, tâm thẳng không độc, nhưng thấy sát lại lưu về tư tâm nặng. Thiên tướng ngồi một mình tị hợi cung, vũ khúc phá quân củng chiếu, chủ có đảm đương, năng lực phụ trách, nhưng dễ nước chảy bèo trôi.

(nhị) thiên tướng và lộc tồn, hóa lộc gặp gỡ, chủ đời sống vật chất sung túc, không được lo cơm áo. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ thấy đủ trường nhạc, [vui sướng hưởng thụ].

(tam) thiên tướng Hóa kị cùng độ, hoặc thành hình kị giáp ấn, như nguyên văn theo như lời, chủ tư tự không yên, canh sai ai ra trình diện sát diệu vưu quá mức. Trong đó dĩ cự môn Hóa kị và kình dương giáp cung, nhất nghiêm trọng.

(tứ) tị hợi cung thiên tướng, vũ khúc phá quân củng chiếu, hay không gặp sát diệu Hóa kị, cũng chủ [bôn ba phí công], thiên mã cùng độ, nhất là tâm tư hay thay đổi động, sát nặng thì lao mà không làm nổi.

(ngũ) thiên tướng hội địa không, Địa kiếp, hoặc là thiên không cướp sở giáp, chủ [huyễn tưởng], tưởng mà không tố, cho nên hay cung mệnh may mắn, cũng lớn đại ảnh hưởng sự nghiệp thành quả. Như mạng cung không tốt, càng sinh hoạt nhấp nhô, tự thiết góc vuông, là vì [phúc mỏng]. Thiên tướng hội Tứ Sát, rất có địa không, Địa kiếp, thì khiếm khuyết bền lòng, khiếm khuyết nghị lực, vô pháp thành tựu sự nghiệp, liên ứng phó sinh hoạt hàng ngày, cũng cảm vô năng.

Thiên tướng ở cung phụ mẫu

Nguyên văn: Thiên tướng tinh lâm tướng mạo cung, nhập miếu, hoặc vượng, vô hình khắc. Vũ khúc cùng độ, hình phạt chính khắc. Hóa kị tinh, đa bệnh đa tai. Liêm trinh cùng độ, cũng chủ có hình khắc. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, chủ năm mới có hình khắc. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, giải trừ thần, thiên đức, thiên vu người, vô hình khắc.

Bình chú:

(nhất) thiên tướng ở cung phụ mẫu, đang không có sát diệu hoặc ác diệu giáp cung dưới tình huống, chủ tình cảm hài hòa, không có hình khắc. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, thì có hài lòng câu thông, ít phân tranh.

(nhị) thiên tướng vũ khúc cùng độ, nhân vũ khúc là mẹ goá con côi ngôi sao, bất lợi lục thân duyên phận, cho nên giá tinh hệ ở cung phụ mẫu, hình phạt chính khắc tai bệnh, hoặc và phụ mẫu bất hòa. Và liêm trinh cùng độ, cũng có tương tự tính chất.

(tam) nguyên văn cử ra thiên tướng và chư tinh diệu gặp gỡ, chủ vô hình khắc, trên thực tế, chỉ cần không được canh sai ai ra trình diện sát diệu, liền không được hình phạt chính khắc liễu. Sai ai ra trình diện cát thì có dẫn che chở lực, tài ấm giáp ấn cách Vưu Giai. Mỗi ngày vu thì có tổ nghiệp có thể làm con nuôi, hoặc làm con nuôi gia tộc sinh ý.

Cự môn tinh

Nguyên văn: Cự môn tinh ở ngũ hành thuần âm đất, lại chỉ như âm kim, đến đây đất tịnh kim mai, cho nên hóa khí là ám tinh. Ở trên trời thuộc sao Bắc đẩu, ở mệnh bàn chủ khẩu thiệt thị phi, tranh đấu gay gắt. Nhược hóa quyền tinh, thì vi nhân sư biểu, thanh danh truyền xa. Và thái dương hội chiếu, thì quang minh lỗi lạc, năng lực phú năng lực quý. Cự môn ở tử cung hoặc ngọ cung, tên là [thạch trung ẩn ngọc cách], dĩ cự môn hóa quyền hoặc hóa lộc người là thượng cách; dĩ lộc tồn cùng cung người là thứ cách; vô lộc tồn cát hóa người canh của, chủ phú quý song toàn, nhưng dĩ không đi ngọn núi cao nhất là nên, thì suốt đời chức cao lộc hậu, nhược thủ đỉnh, thì không hề lương hậu quả, hoặc tao mọi người chỉ trách, dồn thân bại danh liệt. Cự môn ở dần, thân nhị cung, đều chủ danh lợi song thu vào, năng lực thành đại phú, thanh danh dương cho hắn bang, duy dĩ dần cung là thượng cách, thân cung thứ hai. Ở dần cung dĩ bản thân béo phì là hợp cách, cự môn ở tị cung, bất lợi phụ tinh, hoặc còn nhỏ cho làm con thừa tự tự ra, bằng không thương phụ. Hoặc còn nhỏ tai trọng bệnh đa, nên học chuyên môn kỹ năng, chủ lao lực. Nhược được lộc tồn cùng độ, thì phúc lộc dầy nặng, nhưng tính tình kiệm bộc mà cẩn thận, chủ phú. Như hóa quyền, hóa lộc, thì quyết đoán cực đại, thiện gây dựng sự nghiệp, chủ quý. Cự môn ở hợi cung, có hóa quyền, hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ người, chủ ký phú mà lại quý, danh chấn tha hương, nhưng dĩ mũi nhọn thái lộ, chí cao mà ngạo, dễ thái độ làm người chỉ trích. Cự môn ở thìn cung, như hóa quyền hoặc hóa lộc, chủ phú cách, tạm biệt lộc tồn, chủ đại phú.

Như cự môn và văn xương cùng triền thìn cung, mà cự môn hóa lộc, văn xương Hóa kị, nhất kỳ cách, chủ đại phú đại quý. Nhân tuất cung thiên đồng tinh năng lực hóa và sao Hóa kỵ của ác làm sử dụng. Cự môn, thiên cơ ở mão cung, có hóa lộc hoặc hóa quyền hoặc lộc tồn cùng độ người, tịnh có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt hội chiếu người, chủ đắt vô cùng. Cự môn, thiên cơ ở dậu cung, tuy có hóa lộc, hóa quyền hoặc lộc tồn ngôi sao may mắn cùng độ, thì chủ quý mà không hiển, phú mà không cửu. Đã ngoài các cung vị, đều dĩ tam phương tứ chính không gặp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh là hợp cách. Cự môn tinh cùng trời cùng tinh cùng độ, ở xấu cung, vị cung người, có hình khắc, vất vả cực nhọc phần nhiều là phi. Hóa lộc, hóa quyền, mặc dù cát không dài. Cự môn ở tuất cung, hóa quyền hoặc hóa lộc người, là kỳ cách, bởi vì thái dương ở ngọ cung, là nhật lệ trung thiên, hội chiếu cự môn, thì âm u hết giận tẫn vậy.

Bình chú:

(nhất) bất luận cái gì một viên chính diệu, đều có cát lợi một mặt, cũng có không cát lợi một mặt, mỗi diệu đều là như vậy, không có ngoại lệ, bất quá, cự môn tinh ở đại đa số dưới tình huống, tựa hồ cũng phải không cát tính chất cường, cát lợi tính chất yếu kém. Cự môn là ám diệu, nhưng cũng không phải thuyết đến đây tinh hắc ám, mà là nó thích che cái khác tinh diệu quang hoa, lệnh kỳ buồn bã thất huy, bởi vậy, nhất định phải sai ai ra trình diện nhập miếu vượng thái dương, thủy là may mắn, thái dương lạc hãm, thì không pháp hóa giải kỳ ám.

(nhị) cự môn ở tinh bàn mười hai cung tính chất, tuy có chỗ bất đồng, nhưng trong đó [khẩu thiệt thị phi], [tranh đấu gay gắt] tính chất, thì mười hai cung đều là như vậy. Cho nên không thích nhất sai ai ra trình diện Hóa kị, kình dương, Hỏa Tinh, linh tinh, đà la. Nói chung, phàm dĩ khẩu thiệt của vận dụng, có thể giảm bớt khẩu thiệt thị phi bất lợi, ở cung mệnh, cung tài bạch, sự nghiệp cung, nhất là như vậy.

(tam) cự môn hóa quyền, chủ ngữ nói phương diện quyền uy, cố hữu [vi nhân sư biểu] ý nghĩa, thích hợp làm giáo sư, hoặc làm diễn thuyết, dạy học có liên quan công tác. Canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài chờ, nói chuyện sức thuyết phục lớn hơn nữa, cũng giảm thiểu thị phi khẩu thiệt tính chất, bởi vì kỳ miệng mới có thể phục chúng, cho nên ít thị phi.

(tứ) cự môn và thái dương gặp gỡ, hoặc cùng độ, hoặc đối củng, là cự môn tinh hệ điều kiện tốt nhất một kết cấu, bất quá, thái dương nhất định phải nhập miếu ngồi vượng tài cát. Cự môn thái dương của tổ hợp, tất ở dần cung, thân cung, tị cung, hợi cung bốn người cung độ, ở dần thân cung, thái dương cự môn cùng độ, ở tị hợi cung, thái dương củng chiếu cự môn. Mà thái dương ở dần cung và tị cung miếu vượng, cho nên cự môn ở dần cung và ở hợi cung điều kiện tốt nhất, chủ [quang minh lỗi lạc], canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ năng quý; sai ai ra trình diện hóa lộc, lộc tồn, thiên mã, chủ năng phú.

(ngũ) cự môn ở tử cung ngọ cung thủ mệnh, là vì [thạch trung ẩn ngọc] cách, tên này tồn tại, là bởi vì phần lần đó cách cục người, tất có nội tại mỹ, điều không phải một sớm một chiều có thể thấy, phải tốn ở chung và quan sát, tài năng khai quật trong đó ưu điểm, giống như một khối bảo ngọc ẩn ở tảng đá trung, phải bả hòn đá tạp chất bỏ, phương sai ai ra trình diện trong đó mỹ. Tình huống cụ thể, là mệnh tạo tính cách ưu điểm và tài hoa, quá trình một điểm thời gian, có thể cấp khám phá ra. Nguyên cục nhắc tới làm sao tài đoán nhập cách, nhập cách người, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ cát, có thể [phú quý song toàn], nhưng [không đi ngọn núi cao nhất là nên], phàm ở cao nhất lĩnh đạo địa vị, nhất định đã bị xa lánh đả kích, sung làm con cờ thí, cho nên thà rằng ở Phó Thủ địa vị mà tay cầm thực quyền, nhượng những người khác làm lãnh đạo nhân tên, bỉ can thiệp vào lĩnh công là giai.

(lục) cự môn thái dương cùng độ dần cung thân cung, dĩ dần cung là giai, đây là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông của tượng, mệnh tạo có đại khí phách, kiên nhẫn tâm, có ý chí chiến đấu, có thể thành tựu đại sự nghiệp, canh sai ai ra trình diện chư cát diệu cát hóa, Vưu Giai. Thân cung mặc dù cát, nhưng ngại khiếm khuyết bền lòng, làm việc ba phần chung nhiệt độ, đây là thái dương mặt trời mọc và mặt trời lặn chi biệt, bất quá, thân cung thái dương cự môn, ở năm mới trái lại có một chút thành tích, chích là không thể kế tục tiến bộ. Thái dương cự môn, có thể [danh lợi song thu vào], đại thể mà nói, thái dương cát hóa chủ danh khí đại, cự môn cát hóa thì tài bạch đa. Mặt khác, thái dương cự môn là dị tộc và hải ngoại tinh hệ, bởi vậy, cũng lợi cho ở ngoại quốc người trong vòng thành danh hoạch ích, cố hữu [thanh danh dương cho hắn bang] nói đến, nhưng yếu thái dương ngồi vượng nhập miếu mới là.

(thất) cự môn ở tị cung, bởi đối cung là hợi cung thái dương lạc hãm, mặt trời là phụ tinh, cho nên đối phụ thân có hình khắc, chủ [thương phụ], hoặc tự thân ở còn nhỏ tai trọng bệnh đa, lệnh phụ thân lo lắng. Canh sai ai ra trình diện chư sát hình kị hao tổn, trừ có hình khắc ở ngoài, nhân sinh cũng đa ngăn trở tai ách, cho nên nên [chuyên môn kỹ năng], làm bàng thân chi bảo.

(bát) cự môn lộc tồn cùng độ, chủ thu nhập dày, canh sai ai ra trình diện chư cát và cát hóa, có thể thành phú, nhưng phát cũng không hội tiêu xài, nếu như từ một … khác độ lớn của góc khán, còn lại là có điểm keo kiệt, nhưng cũng là vì chiếu cố gia đình và sinh hoạt cần, liệu cơm gắp mắm mà thôi.

(cửu) cự môn hóa lộc, lợi cho tài vận, cự môn hóa quyền, thì có khẩu thiệt quyền uy, đều vì có [quyết đoán] và [thiện gây dựng sự nghiệp] tinh tượng, rất có chư cát lộc tồn, nhất là may mắn. Như lộc tồn hóa lộc cùng độ, càng tài vận đại vượng, không chỉ … mà còn chủ quý, cũng là chủ phú.

Cự môn cát hóa ở hợi cung, nhân thái dương cư vượng cung, cho nên cát, thế nhưng, bởi ánh nắng mũi nhọn quá liệt, thì có [phong mang thái lộ, chí cao mà ngạo, dễ thái độ làm người chỉ trích] khuyết điểm, loại này mệnh cách nên thu liễm ngạo khí, trái lại là phúc trạch, có nhân duyên.

(thập) cự môn ở thìn cung cùng độ, thiên đồng củng chiếu, cát hóa sai ai ra trình diện lộc tồn, cũng phú cách, còn đối với cung thiên đồng cát hóa, thì thứ hai, không bằng cự môn cát hóa như vậy cường liệt.

(mười một) ngoại trừ kể trên đích tình huống, nguyên văn cũng nhắc tới cái khác cự môn cát lợi tinh hệ, chủ yếu đều là cự môn hóa lộc hóa quyền sai ai ra trình diện lộc tồn, đây là phán đoán cự môn ở mệnh có hay không đại cát then chốt, cái khác tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, đều là phụ trợ mà thôi, bất quá, văn xương chữ Nhật khúc ý nghĩa cũng rất nặng yếu, bởi vì được xương khúc thì có tài hoa, nói có sức thuyết phục, có thể phục chúng, cho nên giảm thiểu bị người chỉ trích bất mãn cơ hội. Mặt khác, và Tứ Sát gặp gỡ cự môn, tất nhiên dắt thị phi khẩu thiệt phân tranh, cho nên phải không gặp Tứ Sát, bằng không cuộc sống trở lực quá nhiều, thành tựu thật to giảm hình phạt.

Cự môn tinh lâm cung mệnh

Nguyên văn: Cự môn tinh lâm cung mệnh, mặt chủ nhân sắc thanh hoàng. Và thái dương cùng độ có thể chiếu, chủ sắc mặt đỏ trắng hoặc hồng hoàng. Hình chữ nhật mặt hoặc bầu dục mặt. Nhập miếu hoặc thái dương ở tị cung ngọ cung người, chủ mập mạp, trung vóc người cao, bằng không chủ vóc người trung đẳng, hoặc nhỏ gầy. Tính tình trung hậu, diện mục thanh tú, có chuyên môn kỹ năng, thiện khẩu tài, năng lực cấp biện. Có tinh thần trọng nghĩa, vô sự hối hả, đa học ít tinh, năng lực học pháp luật, máy móc, y học cập số tử vi tạp nghệ, hoặc là đại chúng gương tốt, bang hội đứng đầu. Mừng nhất hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn, thì năng lực phú năng lực quý. Nhược Hóa kị tinh, thì khẩu thiệt liên tục, tai hoạ đều. Mọi việc đa nghi ít quyết, do dự. Và đà la cùng cung, thì thân có chí. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, cướp sát, thiên hình, âm sát, vô lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền giải trừ hóa người, chủ có đầu sông uống thuốc độc, phí hoài bản thân mình tự sát vân vân phát sinh. Hoặc tao hoả hoạn, hoặc bị phối phát tiền tuyến, hoặc bôn ba thiên lý. Làm việc điên đảo, chủ trương hoàn toàn không có.

Nữ mệnh cự môn tinh lâm cung mệnh, nhập miếu hoặc có lộc tồn, hóa quyền, hóa lộc người, chủ phú chủ quý, hơn nữa thọ mệnh thật dài. Nhược lạc hãm hoặc Hóa kị, thì khẩu thiệt ghét nhân, đa sự đa phi. Nhược và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình hội chiếu, thì hình phạt chính khắc thọ yểu, dĩ kế thất nhà kề nên, nhưng nhưng đa tranh đa đấu.

Đại hạn lưu niên cự môn tinh triền độ, hóa quyền, hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ người, chủ sự nghiệp phát triển, năng lực sáng lập đại sự, thành đại sự, mọi việc thị hung thực cát, danh lợi song thu vào. Nhược Hóa kị có thể chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, chủ quan phi lao ngục tai ương, hình khắc hoặc tao hoả hoạn binh kinh thưởng thâu, đa tai bay vạ gió.

Bình chú:

(nhất) về cự môn tọa mệnh diện mạo bên ngoài, nguyên văn đã nói một thứ đại khái, nhưng thượng có một chút có thể bổ sung. Phàm là cự môn thủ mệnh, thái dương củng chiếu, chủ thể mao tương đối dài, giá ở nữ mệnh trên người, nhất rõ rệt.

(nhị) cự môn tọa mệnh mà [diện mục thanh tú] người, phải là cự môn ở miếu vượng cung độ, mà lại sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, tam phương tứ chính tam hội sát diệu Hóa kị mới là. Cự môn chữ Nhật xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài gặp gỡ, chủ [thiện khẩu tài, năng lực cấp biện]. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ [tinh thần trọng nghĩa, tính tình trung hậu]. Sai ai ra trình diện long trì, phượng các, thiên tài, hóa khoa chờ, chủ [chuyên môn kỹ năng]. Thiên cơ cùng độ, chủ đa học ít tinh. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, chủ [vô sự hối hả].

(tam) ở sự nghiệp nên kị phương diện, cự môn và kình dương thiên hình cùng độ, nhất là cự môn hóa quyền, lợi cho học [pháp luật], mà khi luật sư. Và địa không, Địa kiếp, Hỏa Tinh, linh tinh, long trì, phượng các gặp gỡ, nên [máy móc]. Và kình dương, thiên hình, thiên nguyệt, văn xương, văn khúc, hóa khoa gặp gỡ, nên [y học], làm thầy thuốc, hoặc là cái khác chữa bệnh chuyên nghiệp, như chức nghiệp trị liệu sư, vật lý trì liệu sư chờ, cũng mà khi ngoại khoa bác sĩ, hoặc là điệt đả y sư. Cự môn hội văn xương, văn khúc, nhất là văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, rất có thiên vu, nên [số tử vi], tức mệnh lý dễ bốc chưởng xem tướng bằng nhau. Mặt khác, cự môn hóa quyền hội văn xương văn khúc, thích hợp [đại chúng gương tốt], tức làm giáo dục công tác; nếu vì cự môn Hóa kị, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, lộc tồn chờ, thì là [bang hội đứng đầu], ở hắc đạo cửa bên trung phát tích làm giàu.

(tứ) cự môn cát hóa hội lộc tồn, chủ [năng lực phú năng lực quý], cụ thể phân biệt còn lại là: Cự môn hóa lộc, lợi cho khẩu thiệt phát tài, chủ phú, cự môn hóa quyền, ngôn ngữ cụ bị sức thuyết phục, chủ quý. Lộc tồn cũng chủ giàu có. Về phần cự môn Hóa kị, còn lại là đại đa số bất lợi khắc ứng với cơ sở, sai ai ra trình diện của bất khả phớt lờ, sát khinh là [khẩu thiệt liên tục], sát nặng thì [tai hoạ đều]. Tính cách phương diện, thì chủ [đa nghi ít quyết, do dự], cũng vì vậy mà bất lợi nhân tế quan hệ. Nguyên văn cũng đã vạch, cự môn Hóa kị mà lại chư sát tịnh sai ai ra trình diện, chủ có tự sát khuynh hướng, đây là nhân nhân sự ngăn trở đưa tới, cũng chủ cái khác các loại tai ách, tính chất có chút phức tạp.

(ngũ) nữ mệnh cự môn, nhập miếu được cát hóa, là giúp chồng dạy con hiền thê mệnh, ở cổ đại, cũng chủ năng giá lương phu, có thể phú quý, ở hiện đại, cũng chủ nữ mệnh tự thân một nhân tài năng lực. Loại này nữ mệnh, cuộc sống phúc trạch cũng so sánh sâu, rất có thiên phúc và thiên thọ, thì khỏe mạnh mà trường thọ. Nữ mệnh cự môn Hóa kị, thì tất là bà ba hoa, nói là nói phi, dĩ làm nhiều ít nói, tích miệng đức là nên. Cự môn ở vị cung lạc hãm, nhưng nếu như không thay đổi kị, cũng không chủ bà ba hoa. Nữ mệnh cự môn sai ai ra trình diện chư sát diệu hình hao tổn, ngoại trừ nguyên văn phán đoán suy luận ngoại, cũng có thể và nam mệnh cùng luận.

(lục) đại hạn lưu niên cự môn thủ cung mệnh, hay sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, nhưng nhu chú ý ở thành công tựu, được tài phú sau đó, không thể vênh váo tự đắc. Về phần có hay không năng lực [sáng lập đại nghiệp], vậy phải xem nguyên cục mệnh cách mà định. Cự môn Hóa kị vu cung hạn, cơ bản nhất tính chất là khẩu thiệt thị phi, sát hình hao tổn nặng, thì phòng các loại tai ách. Nhưng nhưng yếu thị nguyên cục cung mệnh đích tình huống mà định, không thể vọng gia định luận.

Cự môn tinh lâm huynh đệ cung

Nguyên văn: Cự môn tinh lâm huynh đệ cung, hình phạt chính khắc bất hòa, khẩu thiệt tranh đấu, hoặc có mẫu huynh đệ, và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn khúc, văn xương, ân quang, thiên phúc chờ tinh diệu hội chiếu, tịnh có hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn chờ tinh cùng triền người, chủ huynh đệ gây dựng sự nghiệp thành công, ba người đã ngoài. Nhưng cần phải và thái dương cùng độ người phương hợp. Thiên cơ cùng độ, các hữu xảo trá, đông tây chia lìa. Cùng trời cùng tinh cùng độ, có kết nghĩa huynh đệ, nhưng thủy chết già ác. Và thiên không cướp, lục hao tổn hội chiếu, thụ huynh đệ của bóc lột. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, âm sát, cô thìn, quả ở lại hội chiếu người, hình khắc, thị phi tranh cãi. Hóa kị tinh, cũng chủ khẩu thiệt thị phi, bệnh tai phá hao tổn.

Bình chú:

(nhất) cự môn ở lục thân cung độ bất kỳ một cái nào, đều không phải là thiện diệu, luôn luôn bất lợi chỗ. Ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất là bất hòa, đây đó có [khẩu thiệt tranh đấu], canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, chủ [hình khắc], canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu, tả phụ, hữu bật, thủy chủ [dị mẫu huynh đệ], nhưng là khả năng chủ [dị phụ huynh đệ].

(nhị) cự môn và chư cát diệu cát hóa gặp gỡ, cận chủ huynh đệ tỷ muội thành công tựu, mặc dù dựa vào nhưng nhưng có khẩu thiệt phân tranh, phải bị khí.

(tam) cự môn ở huynh đệ cung, chủ có [ba người đã ngoài], rất có tả phụ, hữu bật, con số càng nhiều, nhưng không thay đổi thiện cảm tình.

(tứ) cự môn ở dần cung, thân cung, tị cung, hợi cung, được thái dương củng chiếu hoặc cùng độ, chỉ có thái dương ở miếu vượng, chiếu sáng cự môn, thì có thể miễn hình phạt khắc khẩu thiệt tính chất. Thái dương ở rảnh rang cung hãm cung thì không phải vậy.

(ngũ) cự môn thiên cơ cùng độ, nhị diệu đều không phải là huynh đệ cung sở hỉ tinh diệu, nhất chủ khẩu thiệt nhất chủ chia lìa, cho nên nguyên nhân chính bất hòa, tình cảm lãnh đạm mà ly, khó có thể cộng đồng hợp tác, canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên mã, nhất là dễ chia lìa, Hỏa Tinh cùng độ vưu xác thực.

(lục) thiên đồng cự môn, [thủy chết già ác], bởi vậy, xu cát tị hung chi đạo, ở chỗ phát triển tình cảm sau đó, liền nỗ lực duy trì, đừng cho ác ngôn ngữ xuất khẩu, phải thật tốt câu thông. Thiên đồng Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, vưu ứng với như vậy. Nguyên văn nói [huynh đệ kết nghĩa], chỉ có thể tác tham khảo, dựa vào người viết cá nhân trưng nghiệm, tự một có một loại này kết nghĩa khuynh hướng, nam nữ đều là như thế này, đây có lẽ là thuộc về cổ đại trưng nghiệm, mà hiện đại đã lỗi thời liễu.

(thất) cự môn hội thiên không cướp đại hao tổn, chủ [bóc lột], đây là chỉ tài bạch lợi ích bóc lột, bởi vậy, không thích hợp huynh đệ hợp tác sinh ý, ở huynh đệ kinh doanh công ty công tác, cũng có sở không thích hợp. Canh sai ai ra trình diện chư sát Hóa kị, nhất là bất lợi, như sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, hoặc văn khúc Hóa kị, cẩn thận cây hồng bì chịu ca, không quen không ăn, trái lại thụ bọn họ lợi dụng tác giá hạ lao công.

(bát) cự môn hội chư sát diệu, chủ [thị phi tranh cãi], mà cô thìn quả ở lại thì chủ cô, đa vì huynh đệ tỷ muội con số ít, thậm chí tự thân là con một.

(cửu) cự môn Hóa kị, cơ bản tính chất hay bất lợi huynh đệ quan hệ, dễ khắc khẩu, [khẩu thiệt thị phi], sát nặng thủy chủ bệnh tai, sai ai ra trình diện thiên không cướp đại hao tổn phương chủ [phá hao tổn].

Cự môn tinh lâm thê cung

Nguyên văn: Cự môn tinh lâm thê cung, thường có khẩu thiệt tranh, cơn giận không đâu vân vân, dĩ trường phối là nên. Như và thái dương cùng độ, thì tính tình hào sảng, làm việc trong sáng, dũng cảm phụ trách. Có hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật chờ cát diệu hội chiếu, trợ giúp phu dạy con, thông minh thiện giải trừ.

Thiên cơ cùng độ, gặp cát hóa, thì mẫn cảm thông minh, mỹ lệ chuyên gia, công việc quản gia có cách. Thiên đồng tinh cùng độ, mặc dù thông minh, có hình khắc sanh ly. Như và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, cô thìn, quả ở lại hội chiếu, chủ khắc nhị thê, sanh ly, ở riêng, khẩu thiệt.

Nữ mệnh cự môn tinh lâm cung phu thê, có thái dương, hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, chủ giá ký quý mà lại phú của trượng phu, đa tài đa năng lực, sự nghiệp vĩ đại, làm nhân sở kính yêu người. Như Hóa kị tinh, thì khẩu thiệt thị phi, đều các dĩ lý do của mình vì lý do, đa vô ý nghĩa tranh náo. Như hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, hình phạt chính khắc chia lìa, tam giá của mệnh. Dĩ kế thất nhà kề không được cử kết hôn hình thức của ở chung là nên. Đây là đa khí đa tranh ngôi sao diệu.

Bình chú:

(nhất) cự môn không thích nhập lục thân cung, ở cung phu thê cũng như vậy. Cơ bản tính chất như nguyên văn theo như lời: [khẩu thiệt tranh], bởi vậy, cự môn ở cung phu thê, tất cả dĩ hòa vi quý, có thể giảm thiểu gia đình như chiến trường đích tình hình. Cự môn Hóa kị, khẩu thiệt tính chất nhất là nghiêm trọng. Nguyên văn dĩ [trường phối] làm xu cát tị hung phương pháp, đây đối với nam mệnh nữ mệnh cũng có thể đi, nữ mệnh có thể gả cho so với chính mình lớn tuổi mười năm bát chở trượng phu, có thể được hắn sủng ái. Nam nhân cũng có thể cưới vợ so với chính mình tuổi còn trẻ mười năm bát chở nữ nhân làm vợ, hoặc là trái lại, tìm một so với chính mình lớn tuổi tam mấy tuổi nữ nhân làm vợ.

(nhị) cự môn thái dương cùng độ, vô luận nam mệnh nữ mệnh, giai chủ phối ngẫu tính cách [hào sảng], mặc dù hơi ngại khiếm nhu tình mật ý, nhưng đây chỉ là mặt ngoài biểu hiện giả dối, như được văn xương văn khúc, bọn họ thực là mặt ngoài hào phóng, nội tâm ấm áp nhẵn nhụi. Cự môn thái dương sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, tất chủ phối ngẫu người đối diện đình có trách nhiệm cảm, nữ được hiền phu, nam được hiền thê, tuy có khẩu thiệt, thực là [lộng hoa thương], không được tổn hại tình cảm.

(tam) cự môn cát hóa hội cát diệu, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, năng lực [giúp chồng dạy con], được văn xương, văn khúc, hóa khoa, chủ [thông minh thiện giải trừ], tình cảm cũng so sánh giai.

(tứ) cự môn thiên cơ ở mão dần cung cùng độ, thụ thiên cơ ảnh hưởng, canh mỗi ngày cơ cát hóa hoặc cự môn cát hóa, chủ trì gia có câu, nhưng không nhất định chủ [mỹ lệ], nhân cự môn tinh cũng không chủ mỹ thê. Đồng dạng, đối với nữ mệnh, cũng không chủ anh tuấn vị hôn phu. Giá một sao hệ, không thích nhất thiên cơ Hóa kị, chủ thủy nhiệt chung lãnh, kết hôn sau đó không lâu sau, tựu tình như không hợp. Cự môn Hóa kị, thì chủ khóe miệng bất hòa, mà lại bởi vậy chia lìa ý tứ hàm xúc quá nặng.

(ngũ) cự môn thiên đồng cùng độ, đây là dễ dàng nhất lệnh tình cảm bị thương tinh hệ, cự môn là ám diệu, thiên đồng là tình cảm ngôi sao, cho nên cự môn che giấu thiên đồng tình cảm tính chất, tức là [có đau khổ tự mình biết, người câm cật hoàng liên.], nam mệnh lấy vợ được thông minh mà qua độ cảm tính thê tử, tình cảm đa chưa đủ, cũng bởi vậy khởi khắc khẩu. Sát hình kị nặng thì ly dị, hoặc tử biệt.

(lục) phàm là cự môn, chỉ cần sai ai ra trình diện sát diệu, tất có sự cố, canh sai ai ra trình diện cô thìn, quả ở lại, chủ cô, ly dị hoặc tử biệt.

(thất) nữ mệnh cự môn, được thái dương cùng độ củng chiếu, rất có chư cát và cát hóa, có thể giá được phú quý của phu, nhưng yếu thái dương nhập miếu ngồi vượng mới là. Lạc hãm nhưng dễ có khẩu thiệt và hình khắc. Thái dương không gặp cát, chỉ cần không được canh sai ai ra trình diện sát diệu, tung trượng phu phi phú quý, nhưng chủ được hiền phu.

(bát) nữ mệnh cung phu thê cự môn Hóa kị, có thể cùng nam mệnh cùng luận. Sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà cũng như thế, chủ ly hôn và hình khắc.

Cự môn tinh lâm cung tử nữ

Nguyên văn: Cự môn tinh lâm cung tử nữ, dĩ trì được là nên, như và thái dương cùng độ, hội chiếu tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa quyền, hóa lộc người, chủ ba người đã ngoài, năng lực mái tóc, ký phú mà lại quý, thông minh đa tài, cường tổ thắng phụ của nhảy qua táo, thiên cơ cùng độ, cần phải cho làm con thừa tự hoặc ở riêng, bằng không hình khắc. Thiên đồng tinh cùng độ, hội sát diệu, chiêu tự tí. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp hội chiếu, chủ cô đơn. Hóa kị tinh, thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, chủ có con đa bệnh đa tai, phá hao tổn tiền tài hậu tái hình khắc. Đây là cô độc tinh diệu, phải thái dương chiếu đến phương trừ âm u khí, hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn cùng độ, phương sinh tường hòa ánh sáng.

Bình chú:

(nhất) cự môn ở cung tử nữ, đồng dạng phi thiện diệu, cơ bản nhất tính chất, là hai đời trong lúc đó bất hòa. Cũng hình phạt chính khắc trưởng tử, điều không phải còn nhỏ tai bệnh, hay chết sớm, sinh non chờ, hoặc sinh mà mang thương tàn, mọi việc như thế, sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị chờ, nhất là như vậy. Căn cứ truyền thống thuyết pháp, chỉ cần trì có con nữ, có thể miễn trưởng tử của khắc, nhược ở hơn – ba mươi tuổi sau đó. Mà nữ nhi thì không thể.

(nhị) cự môn thái dương cùng độ, nhược thái dương ở miếu vượng, tính chất quá mức giai, có thể miễn khẩu thiệt phân tranh và hình khắc tính chất, hay không gặp cát diệu cát hóa, cũng chủ tử nữ [ba người đã ngoài], sai ai ra trình diện của phải kể con mắt càng nhiều, mà lại tử nữ [mái tóc], sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa, chủ tử nữ năng lực quý; sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, chủ tử nữ năng lực phú. Cự môn thái dương, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, thiên tài, hóa khoa, chủ thông minh đa tài. Nếu như rất có chư cát, thì có thể cường tổ thắng phụ. Nhưng thái dương nhưng yếu nhập miếu vượng mới là.

(tam) cự môn thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ cụ chia lìa biến hóa tính chất, cự môn cụ phân tranh khẩu thiệt, cơ bản tính chất là bất hòa mà ly, cố hữu còn nhỏ liền [ở riêng] khắc ứng với. Mà ở riêng thì có thể miễn hình phạt khắc tai bệnh. Xấu nhất kết cấu là thiên cơ Hóa kị, hoặc là cự môn Hóa kị. Thiên cơ Hóa kị người, canh mỗi ngày mã, chia lìa ý tứ hàm xúc tối nồng hậu. Thiên cơ cát hóa, cận chủ tử nữ đa tài, không giảm hình khắc.

(tứ) cự môn thiên đồng, cũng không lợi hai đời quan hệ giữa, trái lại dễ dàng hơn khởi phân tranh, hoặc do ngoại vãng nội giấu, trở thành nghiêm trọng tâm bệnh. Sai ai ra trình diện sát diệu nhất là như vậy. Hiện đại đã không nhận tội tự tí, giá khắc ứng với đã không được nghiệm. Thiên đồng Hóa kị, đưa tới tình cảm thương tổn, nhất là nghiêm trọng.

(ngũ) cự môn hội hỏa linh dương đà thiên không cướp chư sát, hình phạt chính khắc cô độc, khả năng suốt đời cũng không có con nối dòng.

(lục) cự môn Hóa kị, canh kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, giá như nguyên văn nói, ước số nữ đa bệnh đa tai mà rủi ro. Mặt khác, cự môn hóa lộc, rất có lộc tồn, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, thì ước số nữ nhi được tài, tử nữ có thể phú quý, tự thân cũng được lợi, nhưng tình cảm thì vị tất giai. Cự môn ở cung tử nữ, chỉ cần sai ai ra trình diện lộc diệu, có thể giảm thiểu hình khắc ý tứ hàm xúc, đây là [tường hòa ánh sáng].

Cự môn tinh lâm cung tài bạch

Nguyên văn: Cự môn tinh lâm cung tài bạch, chủ do phí công cố sức cập bằng trí nhớ miệng mới lấy được, năng lực tay không gây dựng sự nghiệp. Hóa quyền, hóa lộc, lộc tồn cùng độ, chủ phú hậu, nhưng tối kỵ chí cao khí ngạo, mũi nhọn bức nhân, thì tất bị người chen vội vả, tao ngộ cực đại trắc trở, là đại chúng sở phủ định, hoặc là kỳ tử nữ sở bại hao tổn. Thái dương cùng độ, chủ biết dùng người của tin cậy, mở rộng đã thành cơ nghiệp, tịnh có thể được dị quốc nhân sĩ của tôn sùng.

Thiên cơ cùng độ, đa tiến nhiều hơn, hay thay đổi động. Thiên đồng tinh cùng độ, do kỹ thuật nghệ thuật hoặc tay không gây dựng sự nghiệp hoặc luật sư, quan toà, y sư chờ chức nghiệp lập nghiệp. Và kình dương, đà la cùng triền, đa tranh cãi liên quan đến kiện tụng. Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn cùng độ có thể chiếu, thì có binh tai cướp đoạt hoả hoạn chờ tổn hao.

Bình chú:

(nhất) cự môn ở cung tài bạch cũng không tính là ngôi sao may mắn, kỳ cơ bản tính chất là [phí công cố sức], bởi vậy, có đến đây tinh diệu ở tài bạch, tất cầu tài không đổi, rất là làm ơn hao tâm tốn sức, nhưng về phương diện khác, nếu là [bằng trí nhớ khẩu tài] cầu tài, ví dụ như, làm dạy học công tác, hoặc truyền bá môi giới, hoặc làm như sáng tác, bày ra chờ bằng trí nhớ công tác, thì trái lại dễ dàng phát tài. Có hay không năng lực [tay không gây dựng sự nghiệp], thì muốn xem có hay không hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã mà định, sai ai ra trình diện của thì có thể gây dựng sự nghiệp thành công, kinh tế sinh hoạt [phú hậu], không gặp thì cận đủ sống tạm. Nguyên văn cũng chỉ ra một rất trọng yếu cự môn khắc ứng với, hay nếu như được tài hậu [chí cao khí ngạo], tài bạch lộ mắt, không ai bì nổi, sẽ nhân nhân sự bất hòa mà suy yếu tài vận, hậu vận trái lại không tốt, nên tu dưỡng tâm tính. Ở xã hội hiện đại, thường thấy nhất nhân tài mà [chí khí cao ngạo] hiện tượng, là thoáng phát đạt, sẽ mặc mang cực to dây chuyền vàng, mang tương mãn hột xoàn đích thực kim sức lao động sĩ đồng hồ đeo tay, loại này tài đại khí thô biểu hiện, mỗi là rách nát điềm báo trước. Mặt khác, cự môn ở cung tài bạch, nếu như cung tử nữ không được cát, nhất là kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, mỗi chủ là [tử nữ sở bại hao tổn].

(nhị) cự môn thái dương, có chứa người ngoại quốc tính chất, nhưng nhất định phải thái dương nhập miếu vượng, ở dần cung hoặc ở hợi cung ngồi một mình thụ tị cung thái dương củng chiếu, mới thích hợp được dị tộc của tài, [được dị quốc nhân sĩ của tôn sùng], tình huống cụ thể, bao quát tố người ngoại quốc sinh ý, kinh doanh xuất khẩu nghiệp vụ, hoặc là ở ngoại quốc cơ cấu nhậm chức, hoặc là ở ngoại quốc thủ trưởng thủ hạ làm việc chờ, đều lợi cho phát tài. Nếu không có làm kể trên công tác, thì nên chuyên nghiệp công tác cầu tài, như bác sĩ, kế toán viên cao cấp các loại. Thái dương hạ xuống rảnh rang cung hãm cung, cũng không có loại này may mắn tính chất, sai ai ra trình diện cát cũng có kinh tế túng quẫn thời kì.

(tam) cự môn thiên cơ cùng độ, thiên cơ tinh là biến động tinh, ở cung tài bạch chủ tài nguyên hay thay đổi, cát thì tài tự nhiều mặt lai, nhược quả là ngôi sao may mắn và sát diệu tịnh sai ai ra trình diện, cát hóa và Hóa kị tịnh sai ai ra trình diện, thì có [đa tiến nhiều hơn, hay thay đổi động] đích tình huống, tài lai tài khứ, hoặc là tài nguyên không ổn định. Sai ai ra trình diện cát không gặp sát, thích hợp biến động trung phát tài, ví dụ như, làm đẩy mạnh tiêu thụ công tác, thì khách hàng biến hóa đại, cũng tiền tài không ngừng giao thu vào, mà lại vận dụng khẩu tài, phù hợp thiên cơ cập cự môn tính chất.

(tứ) cự môn thiên đồng cùng độ, thiên đồng chủ tay không hưng gia, cố hữu đến đây khắc ứng với. Cự môn Hóa kị hoặc thiên đồng Hóa kị, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, long trì, phượng các chờ, thích hợp [kỹ thuật], có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu chờ, thích hợp [nghệ thuật]; cự môn Hóa kị, canh hội kình dương, thiên hình, thích hợp luật sư, quan toà; thiên nguyệt cùng độ, thích hợp [y sư] hành nghiệp, rất có kình dương thiên hình, là ngoại khoa giải phẫu bác sĩ hoặc điệt đả y sư, hoặc cái khác chữa bệnh kỹ thuật chuyên nghiệp.

(ngũ) cự môn kình dương cùng độ, chủ cầu tài đa tranh, thích hợp hoạt động thương nghiệp, đà la cùng độ, thì tài bạch trì được, cần tĩnh tâm nhẫn nại. Hội dương đà, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, đại hao tổn chờ, nguyên nhân chính tài mà [tranh cãi liên quan đến kiện tụng].

(lục) cự môn hội hỏa linh thiên không cướp đại hao tổn, chủ tao đoạt của, hoặc là tai ương tổn hại tài, nguyên văn [binh tai cướp đoạt hoả hoạn chờ], chỉ là nêu ví dụ.

Cự môn lâm tật bệnh cung

Nguyên văn: Cự môn lâm tật bệnh cung, chủ nham hiểm, ám thương, bệnh phổi, âm thư, ung thư bao tử chờ chứng. Thiên cơ cùng độ, can dạ dày bất hòa hoặc dạ dày đa khí, tâm muộn tích tụ. Thái dương cùng độ, huyết áp cao, con mắt tật đầu cháng váng đau đầu, hư hỏa bay lên. Đà la cùng độ, bán thân bất toại. Thiên đồng tinh cùng độ, thần kinh toạ đau nhức phải đau cơ thể nhật tước nguyệt thuyên, hoặc mủ máu thấp sang chờ chứng. Lộc tồn, hóa lộc cùng độ, bệnh bao tử. Hóa kị, loét miệng bệnh đa.

Bình chú:

(nhất) cự môn ngũ hành là âm đất, âm đất ở trung y bẩn tượng học thuyết trung, chủ tính khí, tức hệ tiêu hoá, bất quá, tỳ là âm đất, dạ dày là dương đất, cho nên đa chủ tỳ tật, nhưng tỳ và dạ dày tâm bệnh, cũng ảnh hưởng lẫn nhau, có lúc là khó với phân chia.

(nhị) nguyên văn nhắc tới cự môn chủ [bệnh phổi], giá tựa hồ là và cự môn âm đất không quan hệ, vì vậy, nhất định phải từ Trung y ngũ hành sinh khắc quan hệ trung lý giải. Ngũ hành tướng sinh là: Kim nước lã, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa đất mới, đất sinh kim. Kim nếu có thể sinh trưởng tràn đầy, cần đất tráng, vì vậy, đất nếu như suy yếu, thì kim cũng không cường, cho nên dễ dồn bệnh, ở bẩn tượng trung, tỳ là đất, phế là kim, cho nên nếu là cự môn yếu, ở tinh tượng dưới sự phối hợp, liền chủ phổi sinh bệnh, tức hệ hô hấp bệnh.

(tam) nguyên văn nói [nham hiểm], là chỉ nhân tiêu hóa công năng không tốt, tức tính khí suy yếu đưa tới tâm bệnh, bệnh nhân gầy gò, dễ bị nhiễm các loại tâm bệnh. Dĩ sai ai ra trình diện kình dương, đà la, Hóa kị, thiên hình là xác thực, giá cũng ung thư bao tử tinh hệ.

(tứ) như là âm thư, còn lại là khung máy móc thụ bị nhiễm hoặc những nguyên nhân khác đưa tới hư thối sưng, ở cự môn Hóa kị, đà la, thiên hình tinh hệ trung, canh mỗi ngày hư và đại hao tổn, là vì khắc ứng với. Giá cái tinh hệ tổ hợp, nhược xuất hiện vu nguyên cục tật bệnh cung, mà lưu niên tật bệnh cung là vũ khúc Hóa kị Hỏa Tinh chờ cùng phế tật có liên quan cung độ, thì chủ bệnh phổi, nhất là bệnh lao phổi.

(ngũ) cự môn thiên cơ cùng độ, cự môn chủ tính khí, thiên cơ chủ can đảm, đây là [can dạ dày bất hòa] tinh tượng, cụ thể bệnh trạng là [dạ dày đa khí, tâm muộn tích tụ], nhược giống như là tiêu hóa bất lương, dạ dày đau nhức các loại. Cự môn Hóa kị hoặc thiên cơ Hóa kị là xác thực.

(lục) cự môn thái dương cùng độ, giá dĩ thái dương là việc chính, cự môn là phụ, thuộc về nóng tính thượng viêm, can dương thượng cang của tượng, tức nguyên văn nói [cao huyết áp, con mắt tật đầu cháng váng đau đầu, hư hỏa bay lên] chờ, thái dương Hóa kị vưu xác thực.

(thất) cự môn đà la cùng độ, nguyên bân triệu phán xét là [bán thân bất toại], giá hoặc là trúng gió của trưng nghiệm, nhưng ứng với dĩ và thái dương Hóa kị cùng độ là hợp, đây là máu hệ thống tuần hoàn đưa tới trọng bệnh, ngũ hành thuộc tâm, là thái dương sở chủ.

(bát) cự môn thiên đồng cùng độ, là bệnh ngoài da hoặc cốt bệnh tinh hệ, thường thấy nhất chính là [thần kinh toạ đau nhức, phải đau] chờ, cũng chủ [mủ máu thấp sang], tức các loại da bị nhiễm, như hãn tiển, nhọt độc các loại. Tới khắp cơ thể nhật tước vân vân huống, tức là gầy gò, dĩ mỗi ngày hư đại hao tổn là xác thực.

(cửu) cự môn hội lộc tồn, hóa lộc, nhất là cùng độ, nhân song lộc có phong phú ý tứ hàm xúc, mà cự môn thì là hệ tiêu hoá, cho nên chủ hệ tiêu hoá hấp thu quá nhiều, tức là ẩm thực quá lượng đưa tới tỳ vị bệnh, như tiêu hóa bất lương, dạ dày đau nhức chờ. Dĩ tiết chế ẩm thực là yếu.

(thập) lưu niên lưu nguyệt cự môn Hóa kị sai ai ra trình diện sát hình, như nguyên cục tật bệnh cung tính chất hài lòng, cận chủ loét miệng mà thôi.

Cự môn ở cung thiên di

Nguyên văn: Cự môn tinh có hóa quyền, hóa lộc hoặc lộc tồn cùng độ, nhập miếu lâm cung thiên di, chủ xuất ngoại quá, dĩ diễn thuyết thiện biện khẩu tài, danh dương hắn phương. Ở chính thì là tư pháp nhân tài, ngoại giao nhân viên quan trọng; ở thương thì là công ty doanh nghiệp người phụ trách. Cự môn Hóa kị tinh, thì xuất ngoại khẩu thiệt tranh cãi, thoái thoái bất quyết, đa nghi bất định, hối hả ngược xuôi, lao lực dị thường. Thái dương cùng độ, xuất ngoại phong cảnh, có thu hoạch ngoài ý muốn. Nhưng thái dương ở tị cung, ngọ cung người, dễ bị tiểu nhân kị ác. Thiên đồng tinh cùng độ, có hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn cùng độ người, xuất ngoại tay không gây dựng sự nghiệp. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình chờ tinh hội chiếu người, xuất ngoại tao tai, ít người duyên, phần nhiều là phi. Lưu niên hóa sát, lao ngục tai ương, tử thương hình khắc.

Bình chú:

(nhất) cự môn ở cung thiên di, mừng nhất tự thân hóa lộc hoặc hóa quyền, hóa lộc thì lợi cho hải ngoại mưu sinh, [chủ xuất ngoại quá], canh sai ai ra trình diện lộc tồn Vưu Giai, cự môn hóa quyền thì ở hải ngoại bằng khẩu tài thành lập địa vị, năng lực danh lợi song thu vào, [diễn thuyết thiện biện khẩu tài, danh dương hắn phương], rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, Vưu Giai. Ở mười hai cung độ đều có tương tự tính chất, cũng không giới hạn trong nhập miếu cung độ.

(nhị) cự môn dục chủ [tư pháp nhân tài], ứng với dĩ cự môn hóa quyền, tịnh có kình dương, thiên hình, văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ gặp gỡ mới là, trên thực tế, ở hải ngoại đương tư pháp nhân tài, trong hiện thực là hiếm thấy, nhân tư pháp bộ môn đa thông báo tuyển dụng bản địa pháp luật nhân tài, ít sính ngoại lao. Vì vậy, loại này tinh hệ xuất hiện vu sự nghiệp cung hoặc cung mệnh, bỉ ở cung thiên di, đáng sợ hơn loại ý này nghĩa.

(tam) cự môn dục chủ [ngoại giao nhân viên quan trọng], dĩ thái dương nhập hội chùa cự môn tinh hệ là hợp, tức ở dần cung thái dương cự môn cùng độ, hoặc ở hợi cung, thụ tị cung thái dương củng chiếu, rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, hóa quyền, thiên khôi, thiên việt chờ, hay không làm ngoại giao sự vụ, cũng tất là phái trú nước lạ văn hóa kinh tế quan viên, hoặc ở bản thổ xử lý ngoại quốc sự vụ, thái dương cự môn hội văn xương văn khúc, tất am hiểu tiếng nước ngoài văn.

(tứ) cự môn ở cung thiên di, cũng thích hợp từ thương, có lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt, có thể là [công ty doanh nghiệp người phụ trách].

(ngũ) cự môn Hóa kị ở cung thiên di, cơ bản tính chất là [xuất ngoại khẩu thiệt tranh cãi], nguyên văn cũng nhắc tới ý nghĩa khác, vì vậy, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thì tranh cãi tất đại tất đa, rất có thiên hình, phòng tại ngoại nhạ quan tòa kiện tụng. Cự môn Hóa kị và đà la cùng độ, chủ [thoái thoái bất quyết, đa nghi bất định]. Cự môn Hóa kị và thiên mã cùng độ, hoặc rất có Hỏa Tinh, linh tinh, là [chạy ngược chạy xuôi, lao lực dị thường], kiêm thả là lao mà không làm nổi.

(lục) cự môn thái dương cùng độ, thái dương nhập miếu vượng, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, tài khả coi là [xuất ngoại phong cảnh], bằng không cận vi mặt ngoài phong cảnh mà thôi, nhất là thái dương hóa lộc sai ai ra trình diện sát diệu, càng như vậy. Cự môn thái dương, sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc, chủ có [thu hoạch ngoài ý muốn].

(thất) thái dương ở tị cung củng chiếu hợi cung cự môn, hoặc thái dương ở ngọ cung hội chiếu tuất cung cự môn, nhân thái dương quang huy vô cùng cường liệt, cho nên trái lại có tài hoa hoặc cái khác ưu điểm quá lộ, đến nỗi [dễ bị tiểu nhân kị ác], nhược càng cự môn Hóa kị, hoặc thái dương Hóa kị, hoặc sai ai ra trình diện đà la, âm sát, phỉ liêm, thiên hư, thiên nguyệt chờ, vưu xác thực.

(bát) thiên đồng cự môn cùng độ, nhân thiên đồng duyên cớ, sở dĩ chủ [tay không gây dựng sự nghiệp], dĩ sai ai ra trình diện hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn, thủy chủ thành công, nhu phải chú ý là, nguyên văn thuyết [lộc tồn cùng độ], giá ngữ không xác thực, thẩm tra thiên đồng cự môn ở xấu vị cung cùng độ, lộc tồn cũng chỉ có dần thân tị hợi và tí ngọ mão dậu tám cung độ, không vào xấu vị thìn tuất, cho nên chích có thể ở tam phương sai ai ra trình diện của. Nhược quả không gặp cát diệu cát hóa, trái lại hung tinh tập hợp, thì gây dựng sự nghiệp rách nát, dĩ thụ lương là nên.

(cửu) cự môn hội Tứ Sát thiên hình, chủ [xuất ngoại tao tai, ít người duyên, phần nhiều là phi], nghiêm trọng mà lại đột tử tha hương, hoặc có quan tòa lao ngục. Lưu sát và lưu Hóa kị xung hội vưu quá mức.

Cự môn tinh ở cung Nô bộc

Nguyên văn: Cự môn tinh hóa quyền, hóa lộc hoặc lộc tồn cùng hội cát diệu nhập miếu lâm cung Nô bộc, chủ giao hữu tuy nhiều khẩu thiệt tranh, nhưng đa gây dựng sự nghiệp đa mưu của giao hữu, hoặc có thẳng thắn hảo biện của chuyên cần lực đa tài viên chức. Thái dương cùng độ, chủ được bạn quý, hoặc được trượng nghĩa thiện thuyết của hữu hảo. Thiên đồng tinh cùng độ, thì đa khẩu thị tâm phi, lời nói và việc làm không đồng nhất bằng hữu. Hóa kị tinh thì ít giao hữu trợ giúp, lắm lời lưỡi, đa tranh cãi. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, chủ tao bằng hữu của tha liên, thị phi khẩu thiệt, hoặc người thủ hạ của vô nghĩa. Và thiên không cướp, đại hao tổn, âm sát cùng độ có thể chiếu, nguyên nhân chính giao hữu phá hao tổn hoặc là người thủ hạ sở trộm cướp.

Bình chú:

(nhất) cự môn tinh ở cung Nô bộc điều không phải thiện tinh, cơ bản tính chất chủ [khẩu thiệt tranh], nhưng nếu như sai ai ra trình diện lộc diệu, vô luận là lộc tồn hoặc hóa lộc, giai chủ được [gây dựng sự nghiệp đa mưu của giao hữu], cự môn cũng liền cận vi thảo luận, hoặc hữu ích có tính kiến thiết tranh luận, cự môn hóa quyền cũng giai, nhưng tự thân nhu bị vây so sánh bị động vị trí, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, bằng hữu trợ lực lớn hơn nữa.

Đương nhiên, nếu như chư cát tập hợp cung Nô bộc, cũng không thể nói toàn bộ cát, bởi vì cung mệnh tam phương tứ chính liền có vẻ lực yếu, ỷ lại tính tựu tăng mạnh, mệnh cách liền tương đối thấp hạ.

(nhị) nhược dĩ cung Nô bộc luận thuộc hạ, thì cự môn hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ [thẳng thắn chuyên cần lực], sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, chủ [hảo biện đa tài]. Có thể nhân thuộc hạ trợ lực mà lên như diều gặp gió.

(tam) cự môn thái dương cùng độ, nhân thái dương cụ hào sảng quang minh bất phàm khí chất, cố nhập miếu vượng chủ [bạn quý], canh sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, chủ [trượng nghĩa thiện thuyết của hữu hảo]. Về phương diện khác, thái dương cự môn cũng có người ngoại quốc tính chất, cho nên sai ai ra trình diện cát cũng chủ thụ ngoại quốc bằng hữu hoặc thuộc hạ bang trợ.

(tứ) cự môn thiên đồng cùng độ, cự môn ám diệu mai một thiên đồng đích tình tự, cố hữu trong ngoài không đồng nhất tính chất, tức [khẩu thị tâm phi, lời nói và việc làm không đồng nhất], cự môn Hóa kị hoặc thiên đồng Hóa kị, càng bất lợi, đối tự thân lợi ích có ảnh hưởng xấu, hội đà la, âm sát, thiên hư, thiên diêu chờ, chủ kết giao tiểu nhân.

(ngũ) cự môn Hóa kị, chủ dễ phạm khẩu thiệt, và bằng hữu bất hòa, canh sai ai ra trình diện kình dương, thiên hình chờ, chủ tranh cãi; có địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ rủi ro, giá bỉ không thay đổi kị khắc ứng với quá nặng.

(lục) cự môn ở cung Nô bộc, chư sát tịnh sai ai ra trình diện, chủ thụ liên lụy, hoặc là lấy oán trả ơn, cho nên việc buôn bán không thích hợp hợp tác, đối thuộc hạ cũng ứng với đề phòng, đến đây phòng nhân chi tâm không thể không cũng.

(thất) cự môn hội thiên không cướp đại hao tổn, là [nhân giao hữu phá hao tổn] tinh tượng, nhưng có thể là xuất phát từ bằng hữu thuộc hạ vô tâm việc, cũng có thể là tự thân trượng nghĩa tương trợ, duy rất có âm sát, hoặc gặp lại đà la, Hóa kị chờ, thì là [người thủ hạ sở trộm cướp], nhưng cũng không nhất định là trực tiếp nhất ăn cắp, cũng có thể là âm thầm cướp tự thân kinh doanh đoạt được lợi ích.

Cự môn tinh lâm sự nghiệp cung

Nguyên văn: Cự môn tinh nhập miếu lâm sự nghiệp cung, chủ gây dựng sự nghiệp hoặc do chuyên môn kỹ năng phát triển, hoặc là y sư, pháp luật gia, chính trị gia, nhà quân sự, cùng với ở số tử vi nghệ thuật thượng phát triển, hoặc là bang hội đứng đầu, tôn giáo tông chủ, dĩ cực kỳ đầu người não, linh biện khẩu tài thượng đã thành công.

Nhập miếu có hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn chờ ngôi sao may mắn cùng độ người, là quân chánh giới yếu nhân, xã hội người nổi tiếng, thương nghiệp giới cự tí. Và thái dương cùng độ, thì danh nặng vu tài, thiên cơ cùng độ, biến động đa đoan, bất năng dĩ một chuyện chức chung kỳ sinh. Văn bát cổ thì vũ, thì đông thì tây, huyễn tưởng đa, dục vọng nặng. Cùng trời cùng tinh cùng độ, thì có đầu không đuôi, bận rộn bất năng kết thúc. Hóa kị tinh, thì sự nghiệp không an định, phần nhiều là phi khẩu thiệt tranh, đa tranh cãi, thành trung đa bại. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình chờ sát tinh người, thì ở sự thượng đa việc quan liên quan đến kiện tụng, tranh cãi tranh đấu, chức nghiệp bất ổn, sự nghiệp bất định, tai hoạ đều. Thì có ý định ngoại của tài, nhưng hoành được hoành thất, hoặc bôn ba giang hồ, hoặc gặp hết ý thất bại, hoặc đặc thù đả kích.

Bình chú:

(nhất) cự môn là khẩu thiệt thị phi ngôi sao, ở sự nghiệp cung, sự nghiệp tính chất tối nên là khẩu thiệt phát tài, hoặc là thị phi phát tài, người trước như đẩy mạnh tiêu thụ, diễn thuyết, dạy học, truyền bá môi giới, tiêu khiển sự nghiệp chờ, người sau thì là pháp luật các loại. Nhưng đây chỉ là quy tắc chung, cụ thể nên kị, ứng với kiểm tra sự nghiệp cung chỉnh thể tinh tượng tổ hợp.

(nhị) làm nghiệp hình thức mà nói, cự môn chủ [gây dựng sự nghiệp], nhưng phải sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn, thiên mã, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ mới là. Cự môn sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình chờ, thì cách cục hơi thấp, nên có nhất kỹ bàng thân, có thể sống yên phận, cho nên nguyên văn nói là [chuyên môn kỹ năng phát triển], nếu như đại hạn lưu niên vận thế phối hợp, cũng có thể tự lập môn hộ, kinh doanh có liên quan bán lẻ.

(tam) cự môn hội văn xương, văn khúc, kình dương, thiên nguyệt, thiên hình chờ, mà khi y sư. Cự môn có hóa diệu, vô luận là hóa lộc, hóa quyền hoặc Hóa kị, rất có kình dương, văn xương, văn khúc, thiên hình, không gặp thiên nguyệt, thì lợi đương pháp luật gia, tức luật sư các loại. Cự môn hóa quyền, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, một thân tài hùng biện không ngại, có sức thuyết phục, cũng có lĩnh đạo lực, mà khi chính trị gia. Cự môn hóa quyền hoặc Hóa kị, hơn nữa cát diệu sát diệu tịnh sai ai ra trình diện, tả phụ, hữu bật, kình dương, thiên hình tịnh hội, ký có lĩnh đạo lực lại có sát khí, chủ nhà quân sự, sẽ thành quân đội hoặc kỷ luật bộ đội người lãnh đạo. Rất có văn xương văn khúc, tái sinh quân sư người nhiều mưu trí.

Cự môn Hóa kị ở sự nghiệp cung, chuyện lạ nghiệp tất có bị người tranh luận chỗ, canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, chủ tài vận tràn đầy; rất có tả phụ, hữu bật, chủ lĩnh đạo lực, thủ hạ đông đảo; canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, chủ sát khí, bàng môn tả đạo. Kể trên chư tinh kết hợp, mỗi là bang hội đứng đầu, ở dao cạo ven trung làm giàu phát tích. Cự môn hóa quyền, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ thuộc hạ và người theo đuổi chúng, ngôn từ có sức thuyết phục, rất có mui xe, thiên vu cùng độ, đây là tôn giáo tinh hệ, kể trên chư tinh hợp ở một khối, mà khi [tôn giáo tông chủ].

(tứ) ngoài ra, phàm là cự môn ở sự nghiệp cung, rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, giai chủ [cực kỳ đầu người não, linh biện khẩu tài thượng đã thành công].

(ngũ) cự môn được hóa lộc, hóa quyền, lộc tồn, chủ quyền lộc đều xem trọng, như rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, có thể tố dư chính giới, rất có kình dương, thiên hình chờ hung, thì tăng sát khí, có thể ở quân giới hoặc cái khác kỷ luật trong bộ đội thành danh. Cự môn cát hóa hội lộc tồn, tái kiến thiên mã, đây là thương nghiệp phát triển tinh hệ, rất có chư cát diệu, liền là [thương giới giới cự tí]. Cự môn cát hóa hội văn xương, văn khúc, hóa khoa, có thể là [xã hội người nổi tiếng], thường thường có ảnh chụp đăng báo, hoặc ở radio TV truyền thông phát biểu diễn thuyết, nhưng không nhất định giàu có hoặc địa vị cao, ví dụ như, một ít bình thường là dân chờ lệnh xã công, hoặc làm phong trào công nhân đứng đầu, khả năng thu nhập cận đủ sống tạm, vô tài không có thế, nhưng là đại chúng sở quen thuộc cập kính trọng.

(lục) cự môn thái dương cùng độ, [danh nặng vu tài], là bởi vì thái dương chủ quý không được chủ giàu duyên cớ, rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, danh khí lớn hơn nữa, nhưng cũng có thể bằng danh khí phát tài, ví dụ như, làm chuyên nghiệp phục vụ chờ. Rất có lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, có thể danh lợi song thu vào.

(thất) cự môn thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ chủ biến hóa, cố hữu sự nghiệp [biến động đa đoan] khắc ứng với, đến nỗi khó có thể ở nhóm nhất nghiệp trung, đả ổn căn cơ, cho nên thành tựu không lớn, sai ai ra trình diện cát cũng là như vậy, chỉ có thiên cơ hóa quyền, thì sự nghiệp quá trình liên tiếp biến hóa sau đó, có thể ổn định lại, dần dần mọc rễ, bằng không, tựu ứng với lấy ý chí lực khống chế, xoay Càn Khôn, tránh cho vô cùng đa tâm. Thiên cơ cự môn sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, nhất là sai ai ra trình diện hóa khoa, văn xương, văn khúc, thiên tài, có thể vận dụng ý nghĩ phát tài. Thiên cơ cự môn kiến giải đất trống cướp, tuy rằng huyễn tưởng đa, nhưng nếu như có thể bả thiên không cướp chuyển hóa thành sáng ý, thì có thể sáng lập mới tinh sự nghiệp, tố độc thị sinh ý.

(bát) cự môn thiên đồng cùng độ, bỉ thiên cơ cự môn lại càng không lợi, cũng chủ tâm tư dễ biến động, sự nghiệp khiếm bền lòng, khiếm ý chí chiến đấu, bởi vậy, tấn chức hữu hạn độ, sự nghiệp phát triển cũng có cực hạn, đương đến một một giai đoạn sau đó, sẽ thấy đủ (thiên đồng tính chất), không hề tiến thủ. Sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị chờ, thì sự nghiệp không có biểu hiện, nhai bò nhai mã.

(cửu) cự môn Hóa kị, trừ phi làm khẩu thiệt phát tài công tác, bằng không đa [thị phi khẩu thiệt tranh], sai ai ra trình diện sát vưu [đa tranh cãi], cát diệu hỗn hợp thì [thành trung đa bại].

(thập) cự môn và chư sát diệu hình hao tổn gặp gỡ, sát khí rất nặng, mỗi khi đi bàng môn tả đạo phát tài, sự nghiệp xúc phạm cung nhục hình pháp, nguyên văn đã nhắc tới rất nhiều chính xác tính chất, đây là thuộc về nhân vật giang hồ mệnh cách, tung được tài lợi, cũng mỗi khi phúc trạch nông cạn, và lao ngục, báo thù, quan tòa chờ, kết làm không giải thích được duyên, suốt đời thay đổi rất nhanh.

Cự môn nhập cung điền trạch

Nguyên văn: Cự môn nhập miếu lâm cung điền trạch, có hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn cát diệu cùng cung người, tự đưa sản nghiệp. Thái dương cùng độ, tuy có điền sản, nhưng nhân sản nghiệp mà tranh đấu gay gắt, đa cơn giận không đâu. Thiên cơ tinh cùng độ, thì khởi thì rơi, dễ lập dễ bại. Thiên đồng tinh cùng độ, đa nhân trũng ruộng nước lạch ngòi chờ dựng lên tranh cãi. Cự môn tinh Hóa kị, gia đình bất an, nhân khẩu thiệt thị phi mà rời xa, hoặc gia đình trung đa rảnh rang là rảnh rang phi. Và kình dương, đà la, thiên hình hội chiếu, nguyên nhân chính nơi ở hoặc sản nghiệp phát sinh tranh cãi hoặc liên quan đến kiện tụng, hoặc trong nhà nhân khẩu đa hình thương tai hoạ. Và Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên nguyệt, âm sát hội chiếu, chủ nhà trạch tao thảm hoạ chiến tranh hoặc hoả hoạn, hoặc cướp đoạt trộm đạo, hoặc chủ bản thân giặt rũ giúp đãng tứ hải.

Bình chú:

(nhất) cự môn nhập cung điền trạch, và ở đại đa số cung viên như nhau, cũng không có thể đoán tác thiện diệu, nhân cự môn tính chất bay bổng, ở cung điền trạch trung, liền nghề chính quyền bất ổn, thường thường dời, sản nghiệp được sau đó thất, tổ nghiệp không tuân thủ, giữ vững sự nghiệp mà không bền chờ. Chỉ có cự môn hóa quyền hoặc hóa lộc, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ cát, thì không ngừng có vật nghiệp quyền tài sản biến hóa, nhưng nhưng có thể vẫn [tự đưa sản nghiệp].

(nhị) thái dương cự môn cùng độ, đây là ngoại quốc và dị tộc tinh hệ, cho nên nếu như thái dương cư miếu vượng, liền thích hợp ở ngoại quốc đưa sinh, đầu tư vật nghiệp. Thế nhưng, nhược thái dương Hóa kị, hoặc cự môn Hóa kị, hoặc có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, thì [nhân sản nghiệp mà tranh đấu gay gắt], kình dương cùng độ chủ minh tranh, đà la cùng độ chủ ám đấu. Giá tinh hệ lưu niên cung điền trạch gặp của, chủ [đa cơn giận không đâu], và quê nhà không được mục.

(tam) thiên cơ cự môn cùng độ, nhị diệu đều không phải là cung điền trạch thiện tinh, cho nên cơ bản tính chất bất lợi, chủ vật nghiệp [thì khởi thì rơi, dễ lập dễ bại], canh mỗi ngày mã, biến động tính lớn hơn nữa, duy sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thì tuy nhiều biến động mà nhưng có sản nghiệp có thể thủ. Thiên cơ Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, thì đưa nghiệp đa thất lợi.

(tứ) cự môn thiên đồng cùng độ, cơ bản tính chất là gia đình nhiều người tình luân thường vấn đề, nguyên văn đề ra [đa nhân trũng ruộng nước lạch ngòi chờ dựng lên tranh cãi], ở hiện đại đô thị, thì chủ thủy hầu, khứ thủy hệ thống đa sinh vấn đề.

(ngũ) cự môn Hóa kị, chủ nhà trạch bất an, trong nhà đa khắc khẩu việc, gia thà bằng nhật, chính như nguyên văn nói, như sát diệu hung tinh đa, thì trong nhà thường có lục nước đại phong tướng việc.

(lục) cự môn ở chư sát diệu thiên hình gặp gỡ, giống nhau không thích hợp đưa nghiệp, dễ có tranh cãi kiện tụng, hoặc gia đình không yên, cũng chủ khó có đưa nghiệp cơ hội, lâu dài tô ở nhà lầu, hoặc là ăn nhờ ở đậu.

Cự môn tinh lâm cung phúc đức

Nguyên văn: Cự môn tinh lâm cung phúc đức, chủ nhân phí sức sức lao động, phí tinh hao tâm tốn sức. Hóa kị, tâm thần bất định, mất ngủ, do dự, làm việc bất năng hành văn liền mạch lưu loát, giữa đường mỗi tư cải biến, hoặc thủ tiêu trọng tố. Thiên cơ cùng độ, cải biến tâm quá nặng, làm việc giữa đường cải biến, hoặc từ đầu làm tiếp, hoặc hối tiếc, thì giác tinh thần không được thông, không thoải mái, chủ thái độ làm người mẫn cảm. Và thái dương cùng độ, mặc dù quan tâm, nhưng năng lực hưởng thụ. Duy cùng trời cùng phúc tinh cùng độ, vô sát diệu, năng lực khoái Nhạc An ninh. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ có thể chiếu người, thì chủ tự tìm phiền não, lòng buồn bực chán nản, đa ưu lo ngại, khẩu tài tranh cãi, vô phúc có thể hưởng.

Bình chú:

(nhất) cự môn ở cung phúc đức cũng không phải ngôi sao may mắn, cơ bản tính chất tinh thần mệt nhọc, [phí sức sức lao động, phí tinh hao tâm tốn sức], sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa cũng là như vậy, cận chủ lao mà thành công, điều không phải đốt vô cháo; nhược sai ai ra trình diện chư sát, thì tinh thần áp lực rất lớn, tâm tình bất an.

(nhị) cự môn Hóa kị, là cự môn ở cung phúc đức tối bất lợi một loại, chủ dễ sầu lo, cố hữu [tâm thần bất định] trưng nghiệm, canh sai ai ra trình diện sát diệu và thiên nguyệt, chủ trường kỳ tính mất ngủ.

(tam) cự môn thiên cơ cùng độ, thụ thiên cơ tinh ảnh hưởng, chủ làm việc khiếm bền lòng, khiếm nghị lực, bất năng quán triệt chung thủy, cho nên cũng ảnh hưởng sự nghiệp phát triển. Không thích nhất thiên cơ Hóa kị, có thể đà la, chủ dễ [hối tiếc], cũng chủ lòng dạ hẹp hòi, tức [thái độ làm người mẫn cảm] ý.

(tứ) cự môn thái dương cùng độ, dĩ thái dương miếu vượng là cát, lạc hãm thì bất năng giải trừ cự môn của ám. Thái dương nhập hội chùa cát, chủ tinh thần của hưởng thụ, tính cách quang minh lỗi lạc, dũng cảm không kềm chế được. Sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thì chủ [quan tâm], sát hình kị nặng là buồn lo vô cớ. Cự môn thái dương và Hỏa Tinh cùng độ, cũng chủ tánh khí nóng nảy.

(ngũ) cự môn thiên đồng cùng độ, nhân thiên đồng chủ hưởng thụ, cho nên sai ai ra trình diện cát diệu, nhất là sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, chủ thế giới tinh thần ưu nhã, tâm tình [khoái Nhạc An ninh], sai ai ra trình diện sát thì đa phiền não, đa tâm linh hắc ám mặt.

(lục) cự môn hội chư sát diệu, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, chủ [tranh cãi], và đấu tranh, kình dương cùng độ, chủ [khẩu thiệt], đà la cùng độ, chủ [tự tìm phiền não, đa ưu lo ngại]. Giá giai phúc trạch nông cạn của tượng, [vô phúc có thể hưởng].

Cự môn tinh lâm tướng mạo cung

Nguyên văn: Cự môn tinh lâm tướng mạo cung, phải cho làm con thừa tự ra tự, bằng không khắc hại hình thương. Thiên cơ cùng độ, phải tự ra hoặc tái bái phụ mẫu, bằng không hình khắc chia lìa. Thái dương tinh cùng độ, phụ tử đang lúc có tranh, đa cơn giận không đâu. Thiên đồng tinh cùng độ, bất lợi phụ mẫu, hoặc sản nghiệp tổ tiên từ từ thối bại, hoặc sản nghiệp tổ tiên bị người khác sở đoạt. Có hóa quyền, hóa lộc cập lộc tồn cùng độ người, vô hình khắc, hoặc họ Chủ Phụ mẫu có nhiều cập có di sản. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình hội chiếu người, chủ thương tổn hình khắc, phụ mẫu bất năng song toàn.

Bình chú:

(nhất) cự môn không thích ở cung phụ mẫu, cơ bản nhất tính chất, là quan hệ bất hòa, khẩu thiệt phân tranh, khiếm gia đình thiên luân của nhạc. Rất có lộc tồn, hóa lộc, tất không có hình khắc, phụ mẫu song toàn, nhưng nhưng dễ sinh khẩu thiệt, tình cảm khiếm và. Sai ai ra trình diện lộc diệu lại thấy sát kị chờ hung, mặc dù được phụ mẫu kinh tế chiếu cố, nhưng không được hưởng tình cảm cần, khẩu thiệt phân tranh cũng đa, tình cảm không được mục.

(nhị) cự môn thiên cơ cùng độ, nhất chủ khẩu thiệt hình khắc, nhất chủ chia lìa, tính chất quá mức phôi, sảo sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, thì có sự cố. Thiên cơ Hóa kị, nhất là dễ ly; cự môn Hóa kị, thì khắc khẩu kịch liệt.

(tam) cự môn thái dương cùng độ, chỉ có thái dương nhập miếu vượng thủy cát, ở rảnh rang hãm cung độ, hay không gặp sát diệu Hóa kị, cũng chủ [phụ tử đang lúc có tranh, đa cơn giận không đâu], chú ý, con này khắc ứng với vu phụ thân, và mẫu thân không quan hệ, nhân thái dương vi phụ tinh, ở cung phụ mẫu bất lợi phụ thân. Nhược thái dương Hóa kị, chủ khắc khẩu kịch liệt.

(tứ) thiên đồng cự môn cùng độ, bất lợi hai đời đang lúc cảm giác tình, nguyên văn nói [sản nghiệp tổ tiên từ từ thối bại, hoặc sản nghiệp tổ tiên bị người khác sở đoạt], chỉ có thể tham khảo.

(ngũ) cự môn cát hóa, hoặc sai ai ra trình diện lộc tồn, có thể miễn hình phạt khắc, không gặp sát diệu Hóa kị, tình cảm cũng an tâm một chút, cũng họ Chủ Phụ mẫu tài năng ở kinh tế thượng chiếu cố tự thân, có đúng hay không [có nhiều], thì bất năng quơ đũa cả nắm. Mỗi ngày vu cùng độ, có thể lĩnh di sản, rất có thiên khôi thiên việt vưu xác thực.

(lục) cự môn sai ai ra trình diện chư sát diệu thiên không cướp hình, chủ bất hòa cập phân tranh xung đột, không có luân thường tình, cũng họ Chủ Phụ mẫu [thương tổn hình khắc, phụ mẫu bất năng song toàn], nghiêm trọng người, chủ ở cô nhi viện lớn, hoặc do cái khác thân thuộc nuôi dưỡng thành người.

Tham lang tinh

Nguyên văn: Tham lang tinh ở ngũ hành thuần dương mộc, ở trên trời thuộc sao Bắc đẩu, lại chỉ như thủy, hóa thành đào hoa, là bầu trời giải tai bài khó khăn tinh diệu. Ở nhân chủ hiếu động khéo đưa đẩy, khéo léo, thơ rượu yên đổ, lại thích thần tiên tu luyện thuật. Hội cát diệu thì chủ vinh hoa phú quý, nắm giữ quân chính quyền to, danh chấn thế giới. Hội ác sát thì chủ mê hoa yêu sắc hảo uống đánh bạc. Gặp Hỏa Tinh, linh tinh, là hỏa tham cách, chủ tài lộc dầy cao. Nhưng dĩ thìn cung tuất cung là thượng cách, xấu cung vị cung là thứ cách, cái khác cung vị canh của. Và kình dương, đà la cùng độ, ở hợi cung tử cung, xưng là hiện lên thủy đào hoa, tự danh phong lưu, nhân sắc mà thân bại danh liệt. Ở thìn tuất nhị cung, đối cung có vũ khúc đối chiếu, có cát diệu, ba mươi tuổi hậu có thể phát. Ở cái khác cung vị, tham lang, vũ khúc hội chiếu, tiên bần hậu phú. Có sát tinh, thì niên thiếu đa tai, mệnh không dài. Tham lang ở dần cung, hội kình dương, thiên hình người, có lao ngục tai ương. Ở dần cung và đà la cùng độ, tên là phong lưu màu trượng, chủ ham mê nữ sắc hoặc nhân sắc tao tai.

Bình chú:

(nhất) tham lang tinh là mười bốn chính diệu trung chính đào hoa tinh, nhưng cũng không phải thuyết phàm tham lang tọa mệnh người, nhất định là đầy người đào hoa, dâm loạn háo sắc tà dâm, dục vọng sâu nặng, giá yếu thị tham lang cụ thể tinh hệ tổ hợp, mới có thể phán đoán thực tế tính cách. Nguyên bản văn đưa ra một ít tính chất, nhưng không có đạo minh cụ thể tinh tượng. Tham lang hóa lộc, hoặc sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, chủ hiếu động khéo đưa đẩy, khéo léo; sai ai ra trình diện kình dương, đà la chờ, chủ thơ rượu yên đổ; sai ai ra trình diện mui xe, địa không, Địa kiếp chờ, chủ thật là thần tiên thuật.

(nhị) tham lang ở trưng nghiệm trung, có quân cảnh tính chất, tham lang thủ mệnh người, ở cổ đại có thể là võ tướng, bởi vậy, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, liền có [nắm giữ quân cảnh quyền to] ý nghĩa. Ở ngọ cung, nhược tham lang hóa lộc và kình dương cùng độ, đây là [đầu ngựa đái tiến] cách thiên cách, cũng chủ nắm giữ quân quyền.

(tam) tham lang mừng nhất được Hỏa Tinh, linh tinh, tối úy còn lại là kình dương, đà la. Tham lang và Hỏa Tinh cùng độ, hoặc và linh tinh cùng độ, đây là hỏa tham cách hoặc linh tham cách, chủ [tài lộc dầy cao], đây là đột phát tinh hệ, kinh thương người chủ có đột nhiên kỳ ngộ mà phát, cũng có thể là ăn ý đánh bạc hoành phát. Lưỡng chủng cách cục cho nhau tương đối, hỏa tham cách vừa bỉ linh tham cách là giai. Hỏa tham cách và linh tham cách, giống nhau ngồi một mình vừa bỉ và cái khác chính diệu cùng độ là giai, ví dụ như, tử vi tham lang cùng độ, nhân tham lang thụ tử vi đế diệu khống chế, cho nên bạo phát tính chất đã bị ước chế. Liêm trinh tham lang cùng độ, thì tính chất vô cùng bay bổng, phát mà không năng lực cửu. Hỏa tham cách và linh tham cách, như ở tam phương tứ chính rất có kình dương, đà la, Hóa kị chờ, thì nhu phòng hoành nổi giận phá, trước phải hậu thất, tất cả chỉ là trên giấy phú quý, loại này cách cục, nhất là bất lợi ăn ý, bằng không bại thật thê thảm.

(tứ) nguyên văn thuyết: [(tham lang) hội ác diệu thì chủ mê hoa yêu sắc hảo uống đánh bạc.] cái này [ác diệu], là chỉ kình dương và đà la mà nói, mà ở hợi cung, liêm trinh tham lang đà la cùng độ, ở tử cung, tham lang ngồi một mình và kình dương cùng độ, hai cái này tình huống, đều gọi là [hiện lên thủy đào hoa] cách, nguyên nhân chính sắc gây tai hoạ, mà tình huống cụ thể, còn lại là [mê hoa yêu sắc hảo uống đánh bạc]. Ở dần cung, tham lang ngồi một mình, đà la cùng độ, đây là [phong lưu màu trượng] cách, cũng nguyên nhân chính sắc gây tai hoạ, đó là [mê hoa yêu sắc hảo uống đánh bạc], nhưng khi trung lại có chứa tình cảm thành phần. Kể trên hai người cách cục, ở nguyên văn đều có nhắc tới. Mặt khác, tử vi tham lang cùng độ, đây là [đào hoa phạm chủ] cách, rất có kình dương, đà la, liền chủ [mê hoa yêu sắc hảo uống đánh bạc]. Có thể thấy được, kình dương đà la nhị diệu, là tham lang ác diệu, vừa bởi tham lang là đào hoa tinh, rất có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu, đại hao tổn, tắm rửa, tham lang thì càng gia háo sắc.

Bởi vậy, ở trình độ nhất định thượng, đào hoa tạp diệu cũng là tham lang ác diệu. Ngoài ra, tham lang đối với Hóa kị tinh cũng rất mẫn cảm, không chỉ … mà còn là tham lang tự thân Hóa kị, hay liêm trinh Hóa kị, vũ khúc Hóa kị, văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, đều làm ác diệu.

(ngũ) tham lang xấu vị thìn tuất tứ cung nhập miếu, ở thìn cung tuất cung, tham lang ngồi một mình, vũ khúc củng chiếu; cái này kết cấu, tối có thể bả tham lang là sự nghiệp ưu điểm phát huy, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh tinh cập phụ bật khôi việt lộc tồn chờ, dễ dàng nhất thành đại cách cục. Thứ nhì còn lại là vũ khúc tham lang cùng độ, tức ở xấu cung vị cung, sai ai ra trình diện hỏa linh và chư cát, cũng dễ bạo phát, hoặc sự nghiệp có kiệt xuất biểu hiện. Tham lang hội vũ khúc, vô luận là nhị diệu cùng độ, hoặc tham lang ngồi một mình mà vũ khúc củng chiếu, hoặc tham lang thụ vũ khúc hội chiếu, đều có [tiên bần hậu phú] tính chất, tức sớm tuổi gian khổ, trải qua phấn đấu sau đó thành công, xấu vị thìn tuất tứ cung, nhất là như vậy. Nguyên văn nói [ba mươi tuổi hậu có thể phát], cũng là ý tứ này. Bất quá, nhược quả sớm vận may mắn, niên thiếu hưởng thụ, đa tiêu dao du, thì ba mươi tuổi sau đó, trái lại nhấp nhô khổ cực, trung lúc tuổi già thành tựu cũng xa xa không bằng.

(lục) tham lang mặc dù là đào hoa diệu, nhưng đái có một chút thần tiên tính chất, bởi vậy, nếu như tinh tượng phối hợp, tham lang tọa mệnh người, mỗi chủ trường thọ, thiên thọ cùng độ sai ai ra trình diện cát, nhất là như vậy. Nhưng nếu như không được cát diệu hóa giải, trái lại kình dương, đà la, Hóa kị, thiên nguyệt, thiên hư chờ gặp gỡ, thì [niên thiếu đa tai, mệnh không dài.] mà lại có thể là háo sắc miệt mài mà chết.

Tham lang tinh lâm cung mệnh

Nguyên văn: Tham lang tinh lâm cung mệnh, mặt chủ nhân sắc thanh bạch hoặc hơi hoàng sắc. Viên trường mặt hình hoặc đa cốt. Nhập miếu người, thân đều mập mạp cao to. Lạc hãm người, hình tiểu mà thanh cao, tính tình không được thường; mà lượng đại, hảo thi ơn huệ nhỏ bé vu nhân; có sai lầm thì, mọi người mỗi ở lúc đầu hận thấu xương, chung thì lượng của; làm việc gấp gáp, hảo lộng xảo; có ham mê, tửu sắc yên đổ không chỗ nào bất hảo, không gì làm không được. Tham lang ở cung mệnh, thất sát trong người cung, hội sát diệu, thì có thâu hoa dâm bôn tác phong. Tham lang cung mệnh, phá quân thân cung, hội sát diệu, thì nam mệnh cuồng say hào đổ, thị sắc như mạng. Mà nữ mệnh cũng chủ bay bổng, bất an vợ, hảo giao giao hữu, có ham mê. Và văn xương, văn khúc, thiên hư, âm sát chờ tinh diệu hội chiếu, làm việc hư mà không thực, thiện xảo phiến. Và tử vi cùng độ, xưng là đào hoa phạm đế tọa, là chí dâm. Bất luận nam mệnh nữ mệnh, phàm tham lang ở cung mệnh, lúc rảnh rỗi diệu thiên hình người, trái lại chủ thanh bạch đoan chính. Tham lang ở cung mệnh, tam phương tứ chính vô sát tinh mà có cát diệu hội chiếu người, đều chủ là quân cảnh hoặc chính giới người trong sĩ. Tham lang ở dần cung, có sát tinh hội chiếu, chủ nhân thông minh, niên thiếu biểu dương, nhưng sự nghiệp mặc dù năng lực sáng lập, mà lao ngục tai hoạ và sự nghiệp tịnh lai. Tham lang lâm thân cung tọa mệnh, mộc phùng kim chế, năng lực lưu danh bách thế, cũng năng lực để tiếng xấu muôn đời, là một nhóm người chỉ trích phản đối, mà vừa là một nhóm người khác sở khâm phục tôn kính sùng bái; suốt đời sự nghiệp do gian khổ phấn đấu trung được lai, nhược hưởng thụ dâm nhạc, thì sự nghiệp lại đem ở yên vui trung mất đi. Vô sát tinh ác diệu hội chiếu, do tay không thành đại nghiệp. Hội sát tinh người, lao ngục tai hoạ, suốt đời đông tị tây tị, thường tẫn điềm toan đau khổ lạt. Tham lang ở ngọ cung, là mộc hỏa thông minh, thiện mưu kế, hùng khôn ngoan, tam phương tứ chính vô sát tinh ác diệu người, sự nghiệp cực đại, tả hữu kinh tế tình thế, nắm giữ tài chính quyền to; có sát diệu, cần phải ở thương giới mưu phát triển. Tham lang ở tị cung, thì và sao Liêm trinh cùng độ, chủ khéo đưa đẩy hoạt động, nhưng suốt đời tai gặp rất nhiều, nhưng đều có thể cởi nguy mà an. Tam phương tứ chính vô sát diệu ác tinh hội chiếu người, thì tất uy chấn biên cương, ra tương nhập tướng, nắm giữ trăm vạn hùng binh. Có sát tinh ác diệu hội chiếu người, chích nên ở thương giới sinh động, nhưng sở đi về người cũng đa quân cảnh chính giới nhân sĩ, duy nhất sinh phong ba rất nhiều nhĩ. Phàm tham lang tọa cung mệnh, ở tị người, thì thê cung Thiên phủ tinh triền độ, sao Vũ khúc củng chiếu, chủ có thê tái giá thê, đệ nhị thê tất thông minh đa tài, công việc quản gia có cách, mà năng lực giúp chồng người.

Phàm tham lang tinh lâm cung mệnh người, và cự môn, thái dương chờ tinh lâm cung mệnh người, tuyệt đối bất đồng. Cự môn, thái dương tinh ở lâm cung mệnh người, tuy không lệch lạc, mỗi dễ bị người chỉ trích (thiên lương, lộc tồn tinh tọa cung mệnh người cũng tương đồng), mà tham lang tinh tọa cung mệnh người, tức có sai lầm, kết quả cũng dĩ không giải quyết được gì, mà lại có đặc thù tác phong, có thể cùng oán thù người ở chung, cửu thì năng lực hóa oán thù.

Nữ mệnh tham lang tinh lâm cung mệnh người, hoặc là rượu, hoặc là đổ, hoặc có cái khác ham mê, mà lại có nhiều ham mê tôn giáo tín ngưỡng người. Nhập miếu người đều phú quý. Có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên phúc, thiên quan, thiên quý chờ tinh hội chiếu người, chủ quý. Có lộc tồn, hóa lộc, Hỏa Tinh, linh tinh củng chiếu người, chủ phú. Phàm tham lang tinh nữ mệnh lâm cung mệnh người, có trượng phu chí, tính tình cương nghị, nặng bộ lông, vượng phu ích tí. Nhưng lạc hãm người, nên kế thất nhà kề, bằng không có hình khắc rủi ro.

Đại hạn lưu niên tham lang tinh triền độ, vô sát hội, chủ khứ cũ canh tân, thơ rượu xã giao, tính tình khoái trá, sáng lập sự nghiệp, tiến tài lợi, thiêm nhân khẩu. Có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, thăng quan tiến tước. Phùng Hỏa Tinh, linh tinh người, canh đắc ý ngoại của tài. Nhược hội chiếu sát tinh, ác diệu, lạc hãm, Hóa kị người, nguyên nhân chính giao tế xã giao sinh tai phi, hoặc nhân ăn ý đánh bạc mà khuynh gia. Hội Hàm trì, thiên diêu người, nhân sắc sinh tai, mừng nhất sai ai ra trình diện việc vui hoặc hoài thai sinh sản, mà tai hóa cát tường vậy.

Bình chú:

(nhất) nguyên văn đưa ra về tham lang ở mệnh hình cách, trong đó có nói: [nhập miếu người, thân đều mập mạp.] nhưng dựa vào người viết sở kiến, lại phi như vậy, tham lang nhập miếu của sĩ, rất nhiều vóc người trái lại không cao, nhưng cốt cách tráng kiện, hơn nữa hình nhỏ giọng cao, nguyên văn thuyết lạc hãm người tài như vậy, giá cũng không xác thực.

(nhị) tham lang tất ở tam phương hội thất sát, như tham lang ở mệnh, thất sát trong người, mỗi có [thâu hoa dâm bôn] của tượng, tức là nam nhân thiết ngọc thâu hương, làm ra có vi lễ giáo việc, ví dụ như, và hoa cúc nhuận nữ có tư tình, hoặc và những người khác thê tử có không thể cho ai biết sự. Nữ tính thì và nam nhân ở chung bỏ trốn. Bất quá, giá dĩ cung mệnh thân cung sai ai ra trình diện kình dương, đà la, thiên diêu, Hàm trì chờ mới là. Loại này nam nữ, ở cổ đại tất bị khinh bỉ, nhưng ở xã hội hiện đại, lại tựa hồ như là chuyện bình thường liễu.

(tam) liêm trinh có một thanh bạch cách, tham lang thủ cung mệnh, cũng có một [thanh bạch cách], hay đương tham lang và [thiên không diệu thiên hình] cùng độ, liền là nhập cách, cái này cách cục, ngay cả có kình dương đà la cập đào hoa chư tinh, hoặc thậm chí trở thành [hiện lên thủy đào hoa] cách, [phong lưu màu trượng] cách, cũng cận chủ tinh thần thượng dâm đãng háo sắc, thực tế hành động, cũng thủ quy thủ củ.

(tứ) tham lang tọa mệnh, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, mệnh tạo có lĩnh đạo tài, có nhân duyên, hơn nữa cổ đại dĩ tham lang là võ tướng ngôi sao, cho nên giá nhất kết cấu, chủ là quân cảnh giới nhân sĩ. Ở xã hội hiện đại, tham chánh cần nhất nhân duyên, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cân đối các phương diện lợi ích, là các đảng phái sở tôn kính nhân vật, người như thế quá mức có tham chính tiềm năng, tham lang hội tứ phụ diệu, vừa lúc cụ bị cái này ưu điểm, sở dĩ thích hợp tham chính. Nhưng trên thực tế, phàm là tất cả cần người duyên là sự nghiệp, như tiêu khiển sự nghiệp, quan hệ xã hội chờ, đều thích hợp loại này tinh hệ mệnh tạo làm.

(ngũ) nguyên văn thuyết: [và tử vi cùng độ, xưng là đào hoa, phạm đế tọa, là chí dâm.] giá kỳ thực vô cùng giản lược, chỉ nhìn một cách đơn thuần giá nhị diệu cùng độ, cũng không chủ chí dâm, phải rất có kình dương, đà la, Hóa kị, văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, mới là chí dâm, dễ nhân sắc gây tai hoạ, hoặc nhân trầm mê nhục dục mà rách nát gia nghiệp.

(lục) tham lang ở cung mệnh, tam phương cũng tất sai ai ra trình diện phá quân, nếu như phá quân sở thủ cung viên cũng là thân cung, thì cách cục liền tương đối thấp hạ, canh sai ai ra trình diện kình dương, đà la, Hóa kị chờ, chủ [nam mệnh cuồng say hào đổ, thị sắc như mạng.] loại này mệnh cách nam tử, ham muốn hưởng thu vật chất và nhục dục quá sâu, canh sai ai ra trình diện Hàm trì, thiên diêu, tắm rửa chờ, càng như vậy. Nữ mệnh thì [bay bổng], khiếm khuyết gia đình ý thức trách nhiệm, hơn nữa bởi nhục dục tình dục thâm hậu, sở dĩ ở những người khác xem ra, liền có vẻ dâm đãng không kềm chế được. Bất quá, từ một cái góc độ khác khán, loại này nữ tử, cũng chỉ là xác nhận dục vọng của mình mà thôi, tịnh không có gì sai, [bất an vợ], chỉ vì các nàng là tôn trọng tự do, cũng không tưởng ràng buộc vu trong nhà, không muốn cấp tước đoạt nhân sinh kinh nghiệm. Liêm trinh cùng độ, mỗi ngày mã nhất là như vậy. [hảo giao giao hữu], là người này tham lang bản tính, tham lang căn bản là xã giao tinh diệu, từ bằng hữu quan hệ trung, thu được lớn nhất lạc thú, những người bạn nầy, đương nhiên cũng bao quát rất nhiều nam nhân, tham lang hóa lộc nhất là như vậy. [có ham mê], chỉ cần không phải hít thuốc phiện say rượu, thì ham mê tịnh không quá đáng, cổ nhân đối với lần này không cho là đúng, là bởi vì nữ nhân có ham mê, tựu dễ sơ vu gia vụ, bất năng hoàn toàn hiến thân cấp gia đình, bất năng hoàn toàn hiến thân cấp trượng phu.

(thất) văn xương, văn khúc là lễ nhạc ngôi sao, cũng chủ tài học, thế nhưng, đương chính diệu là tham lang đào hoa, thì xương khúc là được chuyển hóa thành đào hoa, văn nhã biến thành phong lưu đa tình, tính cách cũng lưu vu bay bổng, rất có [thiên hư, âm sát], thì trở nên tâm thuật bất chính, [làm việc hư mà không thực], là chỉ không có kế hoạch, cũng không thực tiễn, bền lòng bất túc, đến nỗi còn muốn chạy bàng môn tả đạo, đi tiệp kính, đi nét bút nghiêng, nếu vì văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, canh [thiện xảo phiến].

(bát) tham lang ở mệnh, vô sát sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, nếu vì tham lang hóa lộc, thích hợp chính giới, cũng thích hợp làm quan hệ xã hội tiêu khiển sự nghiệp, nếu vì tham lang hóa quyền, thì nên quân cảnh bảo an.

(cửu) tham lang ở dần cung, đây là niên thiếu đắc chí tinh hệ, mệnh tạo rất là thông minh hiếu học, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các, nhất là như vậy, cho nên mỗi khi năng lực vu học ở trường giai đoạn, cầm cờ đi trước, mới vào xã hội làm việc, biểu hiện ra chúng, cố xưng [niên thiếu biểu dương], canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt chờ, nhất là như vậy. Thế nhưng, nếu như rất có kình dương, đà la và Hóa kị, thì phòng nhân quá mức tự tin, quá độ vênh váo tự đắc, trái lại sinh lao ngục tai ương.

(thập) tuy rằng tham lang ở thân cung tinh hệ tổ hợp, và dần cung tương đồng, nhưng tính chất lại có chỗ không bằng, mà lại ở giữa cũng hỗ phân biệt dị chỗ. Tham lang ở thân, nguyên văn đã nói ra kỳ ý nghĩa, ký có người thị kỳ vi anh hùng, cũng có người coi như là cẩu hùng, một thân của phương thức làm việc, rất được tranh luận, xã hội hiện đại trung, có cá biệt người trong hắc đạo, ký bị một số người coi là tượng gỗ, coi là nhân vật truyện kỳ, nhưng đồng thời bọn họ xúc phạm pháp luật và kỷ luật, không hề pháp hoạt động, quyền lực dục làm thương tổn tiểu thị dân, cũng có lương tri của sĩ sở trơ trẽn.

Canh sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà chờ, kỳ tranh luận chỗ vưu đại. Thân cung tham lang, như sai ai ra trình diện cát không gặp sát, kỳ thành tựu tất là toàn bằng cá nhân phấn đấu mà được, dĩ sai ai ra trình diện tam cát hóa và phụ bật khôi việt là nhiên. Sai ai ra trình diện kình dương đà la cập đào hoa tạp diệu, thì [hưởng thụ dâm nhạc], được mà phục thất, sát kị nặng thì suốt đời phạm quan phi, đến nỗi tứ hải phiêu bạt, rất có [lao ngục tai hoạ].

(mười một) tham lang ngọ cung thủ mệnh, tử vi tử cung củng chiếu, đây là [mộc hỏa thông minh] cách, sự nghiệp cục diện khá lớn, sai ai ra trình diện tam cát hóa và phụ bật khôi việt, là đại lược hùng tài, có năng lực lãnh đạo, có thể đương quân cảnh đại thần, hoặc là tham chánh từ thương mà lực ảnh hưởng cực đại. Nhưng như sai ai ra trình diện kình dương đà la, thì dĩ [thương giới mưu phát triển] là nên, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh tinh, có thể vu thương giới bạo phát. Sai ai ra trình diện sát tham chánh thì nhấp nhô, nhân duyên không tốt.

(mười hai) liêm trinh tham lang cùng độ tị cung, mệnh tạo tính cách hiếu động, thích kết giao bằng hữu, cố hữu [khéo đưa đẩy hoạt động] thuyết pháp, duy trừ phi làm và nghệ thuật, tiêu khiển có liên quan hành nghiệp, bằng không sự nghiệp cục diện không rộng, mà lại đa nhấp nhô chán nản, sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp Hóa kị, nhất là như vậy. Về phần có hay không [suốt đời tai gặp rất nhiều], thì muốn xem vận trình biến hóa mà định, nhưng khẳng định là, một thân sinh tuyệt không an định. Nguyên văn cho rằng tị cung liêm trinh tham lang, vô sát diệu ác tinh có thể [ra tương nhập tướng], giá phải sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt tam cát hóa chờ mới là, chủ có lĩnh đạo tài năng. Sai ai ra trình diện sát diệu ác tinh, nên có nhất nghệ tinh, từ thương cục diện cũng không đủ.

(mười ba) tị cung tham lang, cung phu thê tất Thiên phủ ngồi một mình, vũ khúc thất sát củng chiếu, chủ lưỡng độ hôn nhân, mà đệ nhị độ bỉ đệ nhất độ là giai, sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt chờ cát, kỳ khắc ứng với cũng ở đệ nhị hôn.

(mười bốn) nguyên văn vạch tham lang và thái dương cự môn lưỡng chủng tinh hệ phân biệt. Thái dương cự môn không dài vu nhân tế quan hệ, cho nên dễ bị người chỉ trích, nhưng tham lang lại khéo xử lý nhân tế quan hệ, đến nỗi phạm sai lầm cũng nhận được tha thứ, giá dĩ sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật cập tam cát hóa thành xác thực. Nhưng nếu như là sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp hình hao tổn Hóa kị chư hung, liền không có loại này tính chất.

(mười lăm) nữ mệnh tham lang, và nam mệnh như nhau, đều là thuộc về [hỏa kỳ lân], có rất nhiều ham mê, sai ai ra trình diện dương đà Hóa kị, là [là rượu, là yên, là đổ] chờ, sai ai ra trình diện mui xe, thiên vu, hóa khoa, địa không, Địa kiếp, bầu trời chờ, thì là [tôn giáo tín ngưỡng], hoặc là yêu thích mệnh lý số tử vi dễ bốc thiền định chờ thần bí sự vật.

(mười sáu) nữ mệnh tham lang [nhập miếu người đều phú quý], quá khứ là nhân phu được quý, hiện đại thì có thể bằng thực lực cá nhân mà được phú quý, được lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, Hỏa Tinh, linh tinh, chủ phú, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa, chủ quý. Cái đó và nguyên văn sở cử đại thể tương đồng.

(mười bảy) nữ mệnh tham lang, tất sai ai ra trình diện phụ diệu và tam cát hóa, thủy chủ [trượng phu chí, tính tình cương nghị, vượng phu ích tí]. Mà sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, cập đào hoa tạp diệu, thủy [nặng bộ lông], giá tức là chú ý tóc trang sức cập trang phục.

(mười tám) tham lang ở tị hợi cung lạc hãm, và liêm trinh cùng độ, giá tinh hệ tính chất bay bổng, bất lợi tình cảm và cập hôn nhân, cho nên [hình khắc rách nát] nói đến, nên chú ý tình cảm của mình sự.

(mười chín) tham lang tam phương, phần nhiều là phá quân và thất sát, cái này [Sát Phá Lang] kết cấu, chủ kịch liệt biến động, cho nên đại hạn lưu niên nhập tham lang cung hạn, chủ [khứ cũ thay đổi tân], cát thì tân bỉ cũ hảo, không được cát thì dũ thay đổi dũ phôi. Tham lang hóa lộc, hoặc rất có văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, chủ [thơ rượu xã giao, tính tình khoái trá], kiến giải thiên không, Địa kiếp, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tam cát hóa, chủ [sáng lập sự nghiệp], sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, chủ [tiến tài lợi]. Sai ai ra trình diện văn xương hóa khoa, văn khúc hóa khoa, hồng loan, thiên ưa, hoặc liêm trinh Hóa kị cùng độ sai ai ra trình diện cát, có lúc chủ [thiêm nhân khẩu].

(hai mươi) tham lang ở cung hạn, hội tam cát hóa, có đúng hay không [thăng quan tiến tước], yếu thị ngôi sao gì diệu cát hóa mà định, như là tham lang hóa lộc, cận vi đa xã giao xã giao, tinh thần khoái trá, sai ai ra trình diện liêm trinh hóa lộc, vũ khúc hóa lộc, thì lợi tài vận, sai ai ra trình diện văn xương hóa khoa, văn khúc hóa khoa, thì lợi cuộc thi.

(hai mươi mốt) tham lang hội Hỏa Tinh linh tinh vu cung hạn, cũng [hỏa tham cách] hoặc [linh tham cách], chủ [ngoài ý muốn của tài], nguyên cục cung mệnh tam phương tứ đang có giá cách cục, thì cung hạn sai ai ra trình diện đứng đầu khắc ứng với, có thể đột phát, nhưng nếu như nguyên cục hỏa tham linh tham không ở cung mệnh tam phương tứ chính, thì cận vi phát tiểu tài.

(hai mươi hai) tham lang ở cung hạn, sai ai ra trình diện dương đà Hóa kị, tính chất bất lợi, chủ [nhân giao tế xã giao sinh tai phi], hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ [ăn ý đánh bạc] chiêu tổn hại, thế nhưng phủ [khuynh gia], yếu thị nguyên cục cung mệnh mà định.

(hai mươi ba) tham lang ở cung hạn, chỉ thấy Hàm trì, thiên diêu, cũng không nguyên nhân chính sắc sinh tai, khả năng chỉ là có một chút không đạo đức gặp gở, canh sai ai ra trình diện dương đà Hóa kị thủy chủ sinh tai. Dục chủ [việc vui], như hôn nhân, thì muốn gặp văn xương hóa khoa hoặc văn khúc hóa khoa; dục chủ [hoài thai sinh sản], thì dĩ liêm trinh Hóa kị cùng độ là xác thực.

Nguyên văn: Phàm thân, tí, thìn năm sinh, tham lang tọa cung mệnh, ở tử cung người; dần, ngọ, tuất năm sinh, tham lang tọa cung mệnh, ở ngọ cung người;

Hợi, mão, vị năm sinh, tham lang tọa cung mệnh, ở mão cung người; tị, dậu, xấu năm sinh, tham lang tọa cung mệnh, ở xấu cung người; đều chủ thái độ làm người tính tình ham món lợi nhỏ, phẩm hạnh bất chính, có ham mê, khuynh phá sản sinh, hoặc có đi thiết trộm đạo hành vi, mà lại là ý nghĩ không rõ, bất minh thị phi, hắc bạch điên đảo, ân oán bất minh, không lý trí, vô lý tính người đó, có cát hội giảm bớt.

Bình chú:

Nguyên văn đưa ra tứ trường hợp, giá xưng là tham lang nhập vượng cung, bất quá, nguyên văn miêu tả, phải là canh sai ai ra trình diện kình dương, đà la, Hóa kị, âm sát, thiên hư, kiếp sát, thiên diêu chờ mới là, mệnh tạo dễ để thỏa mãn cá nhân lý tưởng, không từ thủ đoạn, hại người ích ta, thậm chí không tiếc lấy thân thử nghiệm, nhưng không gặp kể trên chư hung, chỉ là trong lòng dục vọng sâu nặng, còn có thể điều khiển tự động, mà đối với sự nghiệp, cũng toàn thân đầu nhập, dũng không thể đỡ, duy vận thế không phối hợp nói, mỗi khi ngăn trở cảm rất nặng.

Phải chú ý là, [tị, dậu, xấu năm sinh], vượng cung là ở [xấu cung], không ở dậu cung, giá cần phải chú ý, cũng không phải là in ấn của lầm.

Tham lang ở huynh đệ cung

Nguyên văn: Tham lang nhập miếu lâm huynh đệ cung, hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ huynh đệ sự hòa thuận, giúp đỡ cho nhau, cho nhau chơi trò chơi; chủ có huynh đệ ba người. Tử vi cùng độ, hai người. Liêm trinh cùng độ, một người, hoặc bất hòa. Hội chiếu vũ khúc người cô đơn, hoặc dị mẫu sở sanh. Tham lang lạc hãm, chủ cũng có mẫu huynh đệ. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, cô đơn hoặc có hình khắc bất hòa.

Bình chú:

(nhất) tham lang ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất may mắn, chủ quan hệ lẫn nhau hài hòa, ít phân tranh khóe miệng, nhưng cũng đều tự có tư tâm, trợ lực bất túc, phải sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, thủy chủ [sự hòa thuận] cập [giúp đỡ cho nhau], [cho nhau chơi trò chơi]. Nếu như là tham lang hóa lộc, mà lại không gặp kể trên tứ cát, chỉ là [cho nhau chơi trò chơi] tính chất, có thể cộng phú quý, không thể cộng hoạn nạn.

(nhị) tham lang ở huynh đệ cung ngồi một mình, chủ [huynh đệ ba người], canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, thì nữ nhi đa nhi tử ít, duy giá chỉ có thể tác tham khảo mà thôi. Tử vi tham lang cùng độ, thì chủ [hai người], sai ai ra trình diện cát diệu thì huynh đệ có thể dựa vào, sai ai ra trình diện sát diệu thì bị hạn chế và ngầm chiếm. Liêm trinh tham lang, chủ huynh đệ tỷ muội con số rất thưa thớt, có hình khắc, ít nhất là đây đó [bất hòa], liêm trinh Hóa kị cập tham lang Hóa kị, vưu xác thực, như rất có hỏa linh dương đà cập đào hoa tạp diệu, thì có cùng cha khác mẹ hoặc có cùng mẫu dị phụ huynh đệ tỷ muội.

(tam) sao Vũ khúc là quả ở lại, bởi vậy, tham lang ở huynh đệ cung, không thích hội vũ khúc, cùng độ hoặc củng chiếu cũng không cát, rất có sát diệu Hóa kị, tự thân thường thường là độc thân tử nữ, ở trong nhà cảm [cô đơn], sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu cập tả phụ hữu bật người, mỗi chủ có cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẫu dị phụ huynh đệ tỷ muội.

(tứ) tham lang lạc hãm, tức ở tị hợi cung và liêm trinh cùng độ, canh sai ai ra trình diện sát diệu cập đào hoa tạp tinh, cập tả phụ hữu bật, tài chủ [dị mẫu huynh đệ], ở hiện đại, cũng khả năng chủ dị phụ huynh đệ.

(ngũ) tham lang sai ai ra trình diện chư sát hình, chủ [cô đơn hoặc hình khắc bất hòa], nhưng nếu như chỉ thấy Hỏa Tinh linh tinh cùng độ, thì là hỏa tham linh tham cách cục, chủ huynh đệ đột phát, nhưng tự thân lại vị tất thụ huệ.

Tham lang ở cung phu thê

Nguyên văn: Tham lang lâm thê cung chủ hình khắc, dĩ trì hôn hoặc trước khi cưới sổ gặp trở ngại trắc trở, hoặc có phá hư người là nên, bằng không chủ cứng rắn khắc. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, chủ mềm khắc (ly dị). Cứng rắn khắc, tam thê của mệnh. Hội chiếu Hàm trì, thiên diêu, liêm trinh, Hóa kị người, chủ có màu hồng phấn tranh cãi, hoặc hồng thiếp diệt thê, bằng không hình khắc, hoặc tiên sinh nữ hậu sinh, hoặc cực trì có con người có thể miễn hình phạt khắc. Nữ mệnh phu cung tham lang tinh triền độ người, hình phạt chính khắc ly cư, trượng phu có gặp ở ngoài người có thể miễn, nên kế thất nhà kề, hoặc có con hậu có thể miễn hình phạt ly, hoặc trường phối trì giá.

Bình chú:

(nhất) tham lang là chính đào hoa tinh, không thích nhất triền tựu là cung phu thê, bởi vì cung phu thê đối với đào hoa cực kỳ mẫn cảm, đào hoa hiện tượng xuất hiện, đối với hôn nhân ổn định hài hòa, nhất định tạo thành trùng kích.

(nhị) tham lang ở cung phu thê, tất dĩ sai ai ra trình diện kình dương, đà la, Hóa kị chờ, thủy hình phạt chính khắc, nhẹ thì tình cảm không được mục, bằng mặt không bằng lòng, gặp lại tử biệt tai bệnh. Duy [trì hôn hoặc trước khi cưới sổ gặp trở ngại trắc trở], tài khả miễn khắc. Nguyên văn nói mềm khắc cứng rắn khắc, cận tác tham khảo. Có hay không tam thê của mệnh hoặc tam phu của mệnh, cũng yếu thị vận trình phát triển mà định, bất năng quơ đũa cả nắm.

(tam) tham lang tinh vô luận là ở đâu một cung độ, đều đối đào hoa tạp diệu mẫn cảm, ở cung phu thê vưu quá mức, cho nên [hội chiếu Hàm trì thiên diêu liêm trinh Hóa kị], chủ hôn tiền quan hệ phức tạp, hôn hậu thì quan hệ không ổn định, có bên thứ ba, thậm chí ly dị tái giá tái giá, [ái thiếp diệt thê], [đào hoa tranh cãi]. Về phần nguyên văn nói của tiên sinh nữ hậu sinh, người viết cá nhân cũng không gật bừa loại này trưng nghiệm, dù sao giá là cung phu thê, điều không phải cung tử nữ, tính chất không thể lẫn lộn.

(tứ) nữ mệnh tinh bàn trung, cung phu thê tham lang triền độ, nhất là bất lợi, vị hôn phu đối hôn nhân mỗi không trung thành, ở cổ đại có thể ba vợ bốn nàng hầu, hiện đại thì yếu chịu được kỳ ngoài giá thú tình, bằng không ly dị. Tham lang ở tí ngọ cung, tính chất nhất là như vậy, nên [trường phối trì giá], tức cá nhân ở hơn ba mươi tuổi sau đó lo lắng hôn sự, hoặc và bỉ tự thân lớn tuổi mười năm bát tài nam tử thành thân.

(ngũ) phía trước cũng tằng đề cập qua tham lang [thanh bạch cách], đương tham lang và địa không, Địa kiếp, bầu trời, thiên hình chờ tinh cùng độ, giá cái tinh hệ đối cung phu thê ý nghĩa vưu đại, chủ hôn nhân ổn định.

Tham lang ở cung tử nữ

Nguyên văn: Tham lang tinh và cung tử nữ, hội chiếu Hàm trì, thiên diêu người, tiên hoa hậu tí, hoặc kế thất nhà kề sống chết. Tham lang nhập miếu người, hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ba người đã ngoài. Vũ khúc cùng độ người, ba người. Tử vi cùng độ người, trì được hai người. Liêm trinh cùng độ, hai người. Hóa kị người, tử nữ đa bệnh đa tai, cần phải cho làm con thừa tự. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, đẻ non khó sinh hoặc hình khắc mổ.

Bình chú:

(nhất) tham lang ở cung tử nữ, nhân đào hoa chủ nữ tính, cho nên đa chủ tiên sinh nữ nhi hậu sinh, không chỉ … mà còn hội chiếu [Hàm trì, thiên diêu], hay cái khác đào hoa tạp diệu như hồng loan, thiên ưa, cũng có đến đây tính chất, chủ [tiên hoa hậu tí]. Ở cổ đại, giá tinh hệ chủ chính thất có nữ vô tí, chỉ có thể đi qua nhà kề sống chết.

(nhị) tham lang ở xấu vị thìn tuất tứ cung nhập miếu, sai ai ra trình diện tứ phụ diệu, nhất là được tả phụ hữu bật, chủ tử nữ con số khá nhiều, có thể ở [ba người đã ngoài], nhưng giá chỉ có thể tác tham khảo, thực tế có thể xa nhiều con số này, ở xã hội hiện đại, nhân tránh thai thi thố lưu hành, cho nên cũng đa không chính xác.

(tam) tử vi tham lang cùng độ, chủ [trì được], nếu như thiên thọ cùng độ, càng như vậy, tự thân và tử nữ niên kỉ kỷ, có khoảng cách rất lớn.

(tứ) tham lang và liêm trinh cùng độ, chủ có tử nữ [hai người], giá cái tinh hệ hình khắc tính chất nặng nhất, dễ sinh ly tử biệt, dĩ sai ai ra trình diện sát diệu lộc tồn thiên mã Hóa kị chờ là xác thực. Nhất là liêm trinh Hóa kị, vưu chủ [tử nữ đa tai đa bệnh], tham lang Hóa kị hình khắc hơi nhẹ. Vô luận na nhất tham lang tổ hợp, gặp hỏa linh dương đà hình chờ hung, tinh đều có đẻ non sinh non khuynh hướng.

Tham lang tinh lâm cung tài bạch

Nguyên văn: Tham lang tinh lâm cung tài bạch, mừng nhất và Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng triền, chủ phú hậu, chủ hoành phát, hoặc đắc ý ngoại của tài. Hóa kị tinh thì chủ thao hao tâm tốn sức. Hội thiên không cướp, đại hao tổn, tài lai tài khứ. Mừng nhất lộc tồn, hóa lộc hội chiếu, tài lộc sung túc. Và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, ký phú mà lại quý. Và kình dương, đà la, đại hao tổn, thiên không cướp cùng hội, nhân đánh bạc ăn ý hoặc cái khác ham mê khuynh gia. Gia hội hồng loan, thiên ưa, liêm trinh, thiên diêu, âm sát, Hàm trì người, nhân sắc phá sản. Cùng trời nguyệt tinh hội chiếu người, nhân bệnh tổn hại tài.

Bình chú:

(nhất) tham lang ở cung tài bạch, chủ phú không được chủ quý, mừng nhất được lộc tồn, hóa lộc, chủ [tài lộc sung túc], mặc dù không nhất định sẽ thành đại phú, nhưng là tài nguyên như LƯU, suốt đời có tài có thể dùng. Giá nhất cách cục so sánh nên kinh thương. Mặt khác, tham lang cũng mừng đến Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng độ, trở thành [hỏa tham cách] hoặc [linh tham cách], chủ [phú quý, chủ hoành phát, hoặc đắc ý ngoại của tài]. Kỳ tài vận tương đối thật lớn, bất quá, nhược rất có kình dương, đà la, Hóa kị, ở tam phương tứ con dòng chính hiện, dục chủ phát không kiên nhẫn cửu. Dễ hoành được hoành thất, chỉ có trên giấy phú quý, như phù dung sớm nở tối tàn. Tham lang ở cung tài bạch, tối cát kết cấu là sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc và Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, mà lại tam phương tứ chính không gặp dương đà kị cập thiên không cướp đại hao tổn, sẽ thành đại phú mà năng lực dành dụm.

(nhị) tham lang không thích hội Hóa kị, tham lang Hóa kị chủ cầu tài đa sinh cạnh tranh, [lao tâm phí thần], hội vũ khúc Hóa kị thì bất lợi tài vận, có khuyết rách nát của tượng; liêm trinh Hóa kị cũng có đồng loại tính chất. Nếu như sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị hoặc liêm trinh Hóa kị, mà lại có kình dương, đà la, thiên hình chờ, canh nguyên nhân chính tài sinh tai.

(tam) tham lang và địa không Địa kiếp đại hao tổn hội, là tài lai tài khứ của tượng, nếu như rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, được bạo phát trình độ đại, nhưng lại cấp tốc rách nát, mà lại khó có thể ngóc đầu trở lại.

(tứ) tham lang hội tam cát hóa, tuy nói là [ký phú mà lại quý], nhưng không có lộc tồn hỏa linh, còn là tài phú bất túc, quý khí thì có thừa.

(ngũ) tham lang hội dương đà thiên không cướp đại hao tổn, chủ đánh bạc ăn ý khuynh gia, cho nên giá nhất cách cục người, không thích hợp làm tài chính đầu tư hoạt động, cũng nên tránh cho các loại hình thức sao mại hoạt động.

(lục) tham lang hội chư đào hoa tạp diệu, chủ [nhân sắc phá sản], giá nhưng chỉ nói ra trong đó điềm xấu một mặt, nếu như canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, tam cát hóa chờ, thì thích hợp khác giới phát tài, làm phục vụ khác giới hành nghiệp, hoặc kinh doanh dĩ khác giới là đối tượng sinh ý. Ví dụ như, nữ tính kinh doanh phục vụ nam tân Phần Lan xoa bóp phòng tắm, nam tính bán nữ nhân ngực đồ lót chờ. Mặt khác, tham lang hội chư đào hoa, cũng nên làm tiêu khiển sự nghiệp.

(thất) tham lang thiên nguyệt cùng độ, canh sai ai ra trình diện kình dương đà la Hóa kị, phương chủ [nhân bệnh tổn hại tài], nhưng nếu có lộc tồn, hóa lộc, Hỏa Tinh, linh tinh, thì có thể kinh doanh thuốc nghiệp phát đạt, hoặc kinh doanh và khỏe mạnh bảo vệ sức khoẻ có liên quan sinh ý.

Tham lang ở tật bệnh cung

Nguyên văn: Tham lang và tử vi tinh cùng độ, ở mão, dậu cung hội sát diệu, chủ ý dâm, thủ dâm, bao bì trường, duy dĩ Hóa kị tinh người là là, tịnh chủ âm khuy dương thăng, dương ủy cập dạ dày đau nhức chờ chứng. Ở dần, thân nhị cung, cũng chủ phải đau âm hư. Ở tị, ngọ cung chủ xuất tinh trong mơ cập nhân sắc lấn tới của tật bệnh. Nữ mệnh thì chủ đau bụng kinh, thời gian hành kinh không chính xác, tử cung chênh chếch, phải đau, đái bệnh bệnh kín. Tham lang ở tật bệnh cung, và kình dương, đà la, Hỏa Tinh hội, chủ có trĩ bệnh. Tham lang, liêm trinh cùng độ, gặp Hỏa Tinh, chủ can dạ dày khí đau nhức, đầu cháng váng đau nhức phong, thiếu máu chờ chứng. Phàm tham lang tinh lâm tật bệnh cung, đều chủ can dạ dày bất hòa, đầu cháng váng bực mình hoặc da có bạch sắc tiển ban. Hội kình dương, Hỏa Tinh người, đa sưng máu tai ương hoặc nhân bệnh mổ.

Bình chú:

(nhất) tham lang ngũ hành thuần dương mộc, dương mộc ở trung y học lý là can đảm, cho nên vu tật bệnh trong cung, cơ bản tính chất dù cho chủ giá một loại tật ách, bất quá, tình huống cụ thể cũng thay đổi thất thường, thị tinh hệ làm sao phối hợp mà định. Mặt khác, tham lang là đào hoa tinh, cho nên cũng chủ tính cơ năng tâm bệnh, sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu vưu xác thực.

(nhị) tham lang và tử vi cùng độ, xưng là [đào hoa phạm chủ], vưu chủ hòa tính có liên quan bệnh, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thường chủ tính dục tràn đầy, cố hữu quá độ [ý dâm, thủ dâm] vân vân huống, nhân dễ bởi vậy dẫn phát cái khác khuy hư của chứng. Canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, vưu xác thực. Tử vi tham lang, canh sai ai ra trình diện Hóa kị, như tham lang Hóa kị, hoặc liêm trinh Hóa kị, hoặc vũ khúc Hóa kị chờ, chủ hư hỏa đưa tới tính công năng tăng cường, tức [âm khuy dương thăng] ý, cũng bởi vậy khiến cho thận hư hàn của tượng, như thắt lưng đầu gối bủn rủn, bệnh di tinh, hoạt tinh chờ. Cũng chủ dương héo, giá là bởi vì miệt mài quá độ gây ra. Loại này tâm bệnh, vu nữ tính tương đối rất nhỏ, chủ thời gian hành kinh bệnh, như nguyên văn nói.

(tam) tham lang và sát diệu gặp gỡ, chủ trĩ bệnh. Bất quá, nếu là tham lang ngồi một mình, đà la cùng độ, đối cung vũ khúc thì và Hỏa Tinh cùng cung củng chiếu, giá liền là tham lang mộc sinh vượng Hỏa Tinh của hỏa, tổn thương vũ khúc âm kim, âm kim chủ phế, cho nên là bệnh phổi, đây cũng không được chủ trĩ mắc.

(tứ) tham lang liêm trinh cùng độ, chủ [can dạ dày khí đau nhức] chư tật, nhưng dựa vào cá nhân trưng nghiệm đoạt được, đây là tính cơ năng tâm bệnh mạnh nhất tinh hệ, nguyên văn nói, chỉ có thể tham khảo.

Tham lang ở cung thiên di

Nguyên văn: Tham lang là thơ rượu ứng thù tinh diệu, ở cung thiên di, hội cát diệu hóa ngôi sao may mắn người, chủ tại ngoại vui sướng, mà lại đa ham mê phương diện xã giao, hảo đổ người đa đổ giao hữu, hảo tửu người đa bạn rượu, hảo tôn giáo người đa tôn giáo phương diện của xã giao. Hội tả phụ, hữu bật, hoặc hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, canh biết dùng người duyên, biết dùng người của ủng hộ kính yêu. Ở tị, hợi cung, thì không bận chuyện lục, tham lang ở cung thiên di, hội kình dương, đà la, đại hao tổn, thiên không cướp, chủ xuất môn có tai hoạ, hoặc tao ngộ trộm cướp thâu thất vân vân. Gia hội Hàm trì, thiên diêu, hoặc và liêm trinh cùng độ người, chủ xuất môn nhân sắc tao tai hoặc gặp phụ nữ hãm hại, nhưng dĩ lạc hãm Hóa kị người họa nặng. Hội chiếu ngôi sao may mắn, vẫn có thể hưởng lạc, Hóa kị mỗi dễ bị người đoạt ái, hóa cát người vô hại.

Bình chú:

(nhất) tham lang ở cung thiên di, nhân tham lang là giao tế ngôi sao, cho nên chủ tại ngoại đa xã giao xã giao, cát thì bởi vậy được tài được trợ lực được hưởng thụ, không được cát thì nhân xã giao sinh tai, hoặc trầm mê vu hoa tửu sắc dục, đến nỗi rách nát gây tai hoạ.

(nhị) tham lang ở cung thiên di, chủ tại ngoại kết giao rất nhiều bằng hữu, mà lại đến từ ngũ hồ tứ hải, tam giáo cửu lưu, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, con số càng nhiều, mà lại có trợ lực, hoặc gặp quý nhân, ở sự nghiệp phương diện có hài lòng bang trợ, hơn nữa cũng hưởng thụ ứng thù lạc thú. Canh sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, vưu chủ tại ngoại bị người kính trọng, bằng hữu càng nhiều.

(tam) tham lang và Hóa kị, kình dương, đà la cùng cung, chủ thật tốt đổ hảo ăn ý của giao hữu; hội địa không, Địa kiếp, mui xe, thiên vu, hóa khoa, chủ [đa tôn giáo phương diện của xã giao].

(tứ) tham lang hội tả phụ, hữu bật, chủ tại ngoại bằng hữu đông đảo, nhưng như rất có chư sát kị, thì đa bằng hữu cũng phần nhiều là phi phân tranh, hoặc là kết giao tổn hại giao hữu. Sai ai ra trình diện tam cát hóa, chủ bị người kính trọng, bất quá, nếu là tham lang hóa lộc, mỗi nguyên nhân chính hùng hồn tốn hao mà bị người hoan nghênh.

(ngũ) tham lang ở tị hợi cung, liêm trinh cùng độ, có ở đây không sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa dưới tình huống, chủ [vô sự bận rộn], hình như có rất nhiều hoạt động, rất nhiều công tác, nhưng đối với sự nghiệp cập sinh hoạt các phương diện, đều một có chỗ tốt gì, mà sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp đào hoa chư tinh, thì bất lương phản ứng rất lớn.

(lục) tham lang và chư sát đại hao tổn hội, [xuất môn có tai], hoặc [tao ngộ trộm cướp thâu thất], tỉ mỉ phân chia, còn lại là hội đà la, kình dương, chủ xuất môn có tai, mà kiến giải thiên không, Địa kiếp đại hao tổn, thì chủ mất tiền.

(thất) tham lang và đào hoa chư tinh hội, không gặp sát diệu Hóa kị chư hung, cận vi háo sắc phong lưu, canh sai ai ra trình diện dương đà Hóa kị chờ, thủy chủ [nhân sắc tao tai], nghiêm trọng nhất, là thành hiện lên thủy đào hoa cách, hoặc thành phong trào lưu màu trượng cách, về phần [phụ nữ hãm hại], tức là sai ai ra trình diện tiểu nhân ý, sai ai ra trình diện âm sát, văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, thiên diêu, thiên hư chờ, vưu chủ khắc ứng với, nhất là nam nhân thụ nữ tính mỹ sắc sở dụ. Bất quá, tham lang hội đào hoa, như rất có phụ bật khôi việt xương khúc, nhưng không thấy chư sát kị, thì chủ [hưởng lạc], hưởng thụ tình dục phong lưu của nhạc.

(bát) tham lang Hóa kị, nhu sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu cập xương khúc, thủy chủ bị người đoạt ái; nhược hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, thì chủ mất tiền.

Tham lang lâm cung Nô bộc

Nguyên văn: Tham lang lâm cung Nô bộc, hội hồng loan, thiên diêu, đà la, âm sát, đại hao tổn, đa rượu thịt của giao hữu. Và vũ khúc, kình dương, Hỏa Tinh, Hóa kị hội chiếu, thụ bằng hữu của hãm hại hoặc người thủ hạ của liên lụy, phần nhiều là phi, đa tranh cãi, lắm lời lưỡi; hoặc nhân màu hồng phấn mà tranh, hoặc nhân tiền tài mà tranh. Nhược tham lang nhập miếu, có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên vu, thiên phúc, ân quang hội chiếu người. Chủ giao hữu quảng đa, thụ bằng hữu của hoan nghênh, hoặc thụ bằng hữu của ủng hộ. Và thiên không cướp, thiên nguyệt, cướp sát, đại hao tổn, sát tinh hội chiếu, nhân giao hữu rủi ro. Hội lộc, khoa, quyền người, chủ bị người coi trọng, kính ngưỡng, ủng hộ.

Bình chú:

(nhất) tham lang ở cung Nô bộc, cơ bản tính chất may mắn, chủ bằng hữu đông đảo, chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị hình hao tổn, thì không tổn hại, tuy là rượu thịt sống phóng túng chi giao, nhưng cận vi lãng phí thời gian xã giao mà thôi, bất trí vu sinh tai gây. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, thì bằng hữu càng nhiều, xã giao rộng hơn, nhưng nhưng không được chủ trợ lực hoặc quý nhân.

(nhị) tham lang có đào hoa tính, cho nên không thích hợp canh sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu, sai ai ra trình diện của canh sai ai ra trình diện đà la âm sát đại hao tổn chờ, không chỉ … mà còn là đa rượu thịt chi giao, hơn nữa cũng dễ thụ kỳ sở luy.

(tam) tham lang và vũ khúc cùng độ, hoặc tham lang ngồi một mình mà vũ khúc củng chiếu, nhân vũ khúc cụ sát khí, lại càng không ưa rất có Hỏa Tinh, kình dương, Hóa kị, bằng không chủ [thụ bằng hữu của hãm hại hoặc người thủ hạ của liên lụy], vũ khúc Hóa kị chủ mất tiền, liêm trinh Hóa kị chủ thương cảm tình, rất có thiên không cướp cũng chủ tổn hại tài; tham lang Hóa kị thì bằng hữu thuộc hạ trái lại thành mình đối thủ cạnh tranh. Nếu như nguyên cục cung Nô bộc không được cát, thì lưu niên gặp gỡ thuật tinh hệ vu cung Nô bộc, chủ khẩu thiệt, thị phi các loại. Canh gặp đào hoa tạp diệu, chủ [màu hồng phấn mà tranh]. Kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, kiếp sát chờ, chủ [tiền tài mà tranh].

(tứ) tham lang nhập miếu, tức là và vũ khúc cùng độ hoặc đối củng, rất có nguyên văn nói cát diệu, chủ [giao hữu quảng đa], kỳ sở dĩ thụ bằng hữu hoan nghênh và ủng hộ, có thể từ [thiên vu, thiên phúc, ân quang] tam diệu biết được, thiên vu hội khôi việt chủ hùng hồn và cho, ân quang chủ danh khí, thiên phúc thì là cá nhân phúc khí. Tam diệu tịnh sai ai ra trình diện, thì tự thân ký hưởng thụ bằng hữu của nhạc, cũng nhân đối với bằng hữu trọng nghĩa khinh tài mà thụ yêu thích.

(ngũ) tham lang hội chư sát diệu thiên không cướp, rất có thiên nguyệt kiếp sát đại hao tổn chờ, nhân giao hữu rủi ro, nhưng phá, mỗi khi là bị buộc, cũng không phải là tự nguyện nỗ lực.

(lục) tham lang ở cung Nô bộc được tam cát hóa, tính chất và ở cung thiên di không sai biệt lắm.

Tham lang tinh lâm sự nghiệp cung

Nguyên văn: Tham lang tinh lâm sự nghiệp cung, chủ nhân vu giao tế xã giao trung thành sự nghiệp, như phương diện ngoại giao, doanh nghiệp phương diện hoặc sáng lập tiêu khiển phương diện việc nghiệp. Như tam phương tứ chính vô sát diệu, có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ tiến thân võ đài chính trị. Và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thiên quý, thiên vu, ân quang, thiên quan, ba máy, bát tọa, thai phụ, phong cáo chờ ngôi sao may mắn hội chiếu người, chủ là chính giới người tâm phúc, quan tước hiển hách. Và Hỏa Tinh, linh tinh, vũ khúc chờ tinh hội chiếu người, chủ nắm giữ binh phù, quốc gia xã hội của cột trụ. Và tử vi cùng độ, có phụ tinh, năng lực văn năng lực vũ. Hội sát tinh người, dĩ ở thương trường trung mưu tiến thủ là nên. Và thiên không cướp cùng độ, dĩ sáng lập nhà xưởng thực nghiệp là nên. Đại hao tổn, Địa kiếp cùng độ, sự nghiệp đa xóc nảy, đa chi tiết.

Bình chú:

(nhất) tham lang là giao tế ngôi sao, ở sự nghiệp cung, cơ bản nhất tính chất, hay làm và giao tế hữu quan, và xử lý nhân tế quan hệ có liên quan công tác, nguyên văn đã cụ ra ba loại, tức: Ngoại giao, doanh nghiệp, tiêu khiển. Kể trên ba người, cũng có thể gia dĩ phân chia: Tham lang hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa quyền, hóa khoa, hóa lộc, nên ngoại giao hoặc chính giới; sai ai ra trình diện hóa lộc, lộc tồn, thiên mã, sẽ không địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, nên doanh nghiệp; hội văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu, nên tiêu khiển.

(nhị) tham lang tam sai ai ra trình diện sát mà được tam cát hóa, [chủ tiến thân võ đài chính trị], là bởi vì hóa lộc người năng lực mạnh vì gạo, bạo vì tiền, hóa quyền thì được người tôn kính ủng hộ, có uy vọng, có áp lực, hóa khoa thì có học thức, ba người gồm nhiều mặt, đây là hiện đại võ đài chính trị đa nhu quân lương.

(tam) tham lang hội chư cát diệu, có thể là [chính giới người tâm phúc], chính là bởi vì có thể mạnh vì gạo, bạo vì tiền duyên cớ.

(tứ) tham lang hội hỏa linh vũ khúc, nguyên văn nhưng dĩ nên quan võ độ lớn của góc xuất phát, cố hữu [nắm giữ binh phù] suy đoán, nhưng hỏa tham cách và linh tham cách, chủ tiền tài phương diện có thể đột phá, mà sao Vũ khúc cũng tài diệu, cho nên xã hội hiện đại trái lại lợi cho doanh thương, hoặc làm đẩy mạnh tiêu thụ công tác. Hoặc làm tài chính đầu tư, nhưng phải không gặp kình dương đà la Hóa kị mới là.

(ngũ) tử vi tham lang cùng độ mão cung dậu cung, được phụ tinh, tức là được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt tứ diệu, chủ [năng lực văn năng lực vũ], thực tế là chỉ năng lực lãnh đạo mà nói. Nếu như sự nghiệp cung vô chính diệu, tá tinh an cung mà được tử vi tham lang, bỉ tử tham ở nguyên cung thủ sự nghiệp cung là giai, bởi vì nguyên cung tử vi tham lang, sở hội chỉ là vũ khúc phá quân và liêm trinh thất sát, tá tinh an cung, thì lại sẽ Thiên phủ và thiên tướng, trở thành [phủ tướng triêu viên] cách. Tử vi tham lang, nếu không hội phụ tinh, trái lại sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu chờ đào hoa, hoặc rất có dương đà Hóa kị chư hung, thì là đào hoa phạm chủ, nam mệnh cật nữ nhân đem cơm cho, nữ mệnh lưu lạc phong trần. Không làm cát luận.

(lục) tham lang ở sự nghiệp cung, hội sát diệu cũng không nhất định toàn bộ hung, cho dù là sai ai ra trình diện dương đà Hóa kị, cũng cận tăng sự nghiệp cạnh tranh tính mà thôi, bởi vậy, [dĩ ở thương trường trung mưu tiến thủ là nên], quay về với chính nghĩa hoạt động thương nghiệp, cạnh tranh luôn luôn kịch liệt. Chỉ cần có thể thuận theo vận thế, ở cát lợi cung hạn đột phá, có ở đây không cát cung hạn ổn thủ, nhưng có thể có làm là.

(thất) tham lang hội địa không Địa kiếp, nguyên văn cho rằng thích hợp [sáng lập nhà xưởng thực nghiệp], giá thực tế là chỉ tất cả và khoa học kỹ thuật công nghệ có liên quan hành nghiệp, nếu như cách cục không cao, thì nên có nhất nghệ tinh, như điện công, thủy hầu sửa chữa chờ. Tham lang thiên không cướp, cũng nghệ thuật tổ hợp, nhất là và liêm trinh cùng độ, vưu thích hợp thị giác nghệ thuật hành nghiệp, như chụp ảnh, trang phục mốt thiết kế, hội họa, bên trong thiết kế chờ. Rất có đào hoa tạp diệu, có thể làm nghề giải trí. Vô đào hoa tạp diệu mà có văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các chờ, thì nên phát minh chuyên nghiệp, đương công nghệ nhà vẽ kiểu. Nhưng tham lang hội thiên không cướp, rất có đại hao tổn, thì không được chủ nghệ thuật hoặc công nghiệp, trái lại dễ rủi ro, [sự nghiệp đa xóc nảy], nhưng nhưng dĩ có nhất nghệ tinh là giai, có thể giảm bớt cuộc sống phiêu lưu.

Tham lang ở cung điền trạch

Nguyên văn: Tham lang nhập miếu, và hỏa linh hai sao cùng độ, có thể chiếu, chủ năng tự nghĩ ra cơ nghiệp, nhưng chỗ ở của phòng ốc mỗi đều có hư hao trải qua sửa chữa người. Và Hỏa Tinh cùng độ, hội sát tinh, đại hao tổn hoặc thiên không cướp người, chủ gặp binh tai hỏa thiêu. Hội chiếu ngôi sao may mắn người, là sợ bóng sợ gió. Và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn hội chiếu, chủ sản nghiệp dày. Và hồng loan, thiên ưa, phượng các hội chiếu, thì phòng ốc mỹ quan. Tham lang tinh ở cung điền trạch, chủ đa tản ít tụ. Lạc hãm Hóa kị tinh người, thì nhân điền sản phòng ốc sinh thị phi.

Bình chú:

(nhất) tham lang ở cung điền trạch, kỳ cơ bản tính chất bất lợi, chủ do mỹ hảo mà hướng hư hao phương diện biến hóa, cụ thể nói của, hay dời mà ở chất làm ngày càng sa sút, ví dụ như, nhà lớn biến nhỏ phòng, tân lâu thay đổi cũ lâu các loại, nếu như là không dời đi thiên, thì nhà lầu tiệm sai ai ra trình diện hư hao.

(nhị) tham lang và Hỏa Tinh linh tinh cùng độ cung điền trạch, cũng có thể coi là hỏa tham cách hoặc linh tham cách, chủ năng có đột nhiên đưa nghiệp cơ hội, kỳ [tự nghĩ ra cơ nghiệp] là tình cờ.

(tam) tham lang Hỏa Tinh cùng độ mà chủ hỏa thiêu ngôi sao hệ, phải dĩ lưu niên là xác thực, ở nguyên cục và đại hạn giai không xác thực. Bất quá, phải rất có lưu niên kình dương hoặc đà la, xung hội nguyên cục đại hạn kình dương đà la mới là. Mà lưu niên đại hao tổn cũng sẽ phải nhập cung điền trạch.

Như không cùng Hỏa Tinh cùng độ, cũng linh tinh cùng triền, cũng có đồng nhất khắc ứng với. Về phần binh tai, giống nhau khắc ứng với ít, nhưng cũng có một chút rất tình huống đặc thù, ví dụ như, lân gia trụ liễu đại thiết, cảnh sát vây công đối phương, đến nỗi hại tới cá trong chậu, mọi việc như thế. Bất quá, loại này tinh hệ chỉ cần canh sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, thì ảnh hưởng không lớn, cận vi [sợ bóng sợ gió], như nguyên văn nói.

(tứ) tham lang và lộc tồn cùng độ, hoặc canh sai ai ra trình diện tam cát hóa, chủ sản nghiệp dày, nhưng nhất định phải tự đưa, trừ phi mỗi ngày vu cùng cung, phương chủ làm con nuôi.

(ngũ) tham lang là đào hoa, phàm đào hoa tất có nghệ thuật tốt đẹp tính chất, bởi vậy, nhược rất có hồng loan, thiên ưa, liền lầu chính phòng mỹ quan, hoặc mệnh tạo có trang sức ở nhà chơi rông lòng của được, canh sai ai ra trình diện phượng các vưu xác thực. Long trì tuy là nghệ thuật ngôi sao, nhưng thấy của cũng lầu chính phòng mỹ quan.

(lục) tham lang chủ [đa tản ít tụ], vì vậy, sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh Hóa kị, mỗi chủ nhà nghiệp dần dần điêu linh, tung nhà lầu như trước, nhân khẩu nhưng dần dần rất thưa thớt.

(thất) tham lang Hóa kị chủ cạnh tranh, lưu niên nhập cung điền trạch, liền có [thị phi] tính chất, nhẹ nhất vi người, là cùng quê nhà quan hệ không thân, sai ai ra trình diện chư sát hung tinh Hóa kị thiên không cướp chờ, thì đưa nghiệp sinh tranh cãi, nghiêm trọng người có thể khiến cho quan tòa kiện tụng.

Tham lang ở cung phúc đức

Nguyên văn: Tham lang nhập miếu hóa ngôi sao may mắn, có thể cát diệu người, chủ thái độ làm người hưởng lạc, có uống rượu ham mê, hoặc ưa đánh bạc tiêu khiển; mặc dù tới tuổi già, nhưng ưa nói giỡn tìm niềm vui. Và liêm trinh cùng độ, chủ đông tây bôn tẩu, phúc ít bất an. Và hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu hội chiếu người, mặc dù tới tuổi già, nhưng phong lưu tự thưởng. Và kình dương, đà la, thiên không cướp, đại hao tổn, thiên hình cùng độ người, đa phiền não, đa tranh cãi, phúc mỏng bất an. Và Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, mặc dù năng lực hưởng phúc, nhưng tính tình nôn nóng.

Bình chú:

(nhất) tham lang ở cung phúc đức, cơ bản tính chất chủ sinh động hối hả, ký là sự nghiệp là cầu tài, cũng các loại hình hình thức thức hưởng lạc ngoạn ý, cố nhân sinh đa tư đa thải, nhưng dĩ sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn là giai, có thể đang hoạt động trung được hưởng thụ. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh, thì tất cả bạch mang, cũng không hưởng thụ trong đó lạc thú, nhưng lại thụ suy nghĩ bắt buộc, phải mang.

(nhị) tham lang ở cung phúc đức, giống nhau đều tương đối không câu nệ thế tục quy củ, tốt hơn một chút uống rượu, đánh bạc, phong nguyệt chờ ham mê, nhưng không gặp sát diệu đào hoa, cũng không sa vào trong đó. Mặt khác, nguyên văn cũng nhắc tới [nói giỡn tìm niềm vui] tính chất, vô luận đối tượng là ai, bọn họ đều thích nói giỡn, tính cách sảo chuyển biến tốt khiêu, liêm trinh cùng độ nhất là như vậy, rất có văn xương, văn khúc, thì chê cười quá mức có thưởng thức. Tham lang sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu, ưa thuyết tình dục chê cười, canh sai ai ra trình diện kình dương, đà la, Hóa kị, thì ngôn ngữ thô bỉ.

(tam) tham lang liêm trinh cùng độ, giá tổ hợp phúc trạch tương đối nông cạn, nhân sinh hối hả, nhưng lại mỗi khi lao mà không làm nổi, có thiên mã cùng độ, tâm tính bay bổng, nhân sinh phiêu bạt.

(tứ) tham lang và chư đào hoa tạp diệu gặp gỡ, tính cách phong lưu, thích nữ sắc, nữ mệnh thì nhất định hảo trang phục, dĩ khêu gợi tư thái hiện vu nhân tiền, hay nhân đáo trung lúc tuổi già, cũng không thu liễm loại này cá tính, cho nên từ một cái góc độ khác khán, lòng của bọn họ cảnh là thanh xuân, chung thân đều đái sức sống, nữ mệnh tuổi già hậu, nhưng coi trọng mình trang phục, thích hóa trang, chú ý quần áo.

(ngũ) tham lang hội dương đà thiên không cướp hình hao tổn, đây là [phúc mỏng bất an] tinh hệ, là tham lang ở cung phúc đức trung, kém nhất một, trong lòng tuy nhiều dục vọng, nhưng không cách nào thoáng thỏa mãn, nhân sinh buồn khổ. Tham lang Hỏa Tinh linh tinh, ở cung phúc đức cũng không coi là hỏa tham cách hoặc linh tham cách, cùng lúc chủ ở đời sống vật chất sung túc, không được lo cơm áo, về phương diện khác, lại chủ [gấp gáp khí táo], vì vậy, nhược cung mệnh tam phương tứ chính không được cát, ví dụ như, có quan tòa kiện tụng, hoặc quyền cước đao kiếm tinh hệ, liền muốn thu liễm tính nết, bằng không tai ách cập khổ não tần sinh.

Tham lang ở cung phụ mẫu

Nguyên văn: Tham lang lạc hãm, Hóa kị hội sát tinh lâm tướng mạo cung, hình phạt chính khắc, hoặc sớm ly phụ mẫu, hoặc cho làm con thừa tự tự ra. Tham lang nhập miếu hóa ngôi sao may mắn có thể chiếu cát diệu người, vô hình khắc. Và Hàm trì, thiên diêu, hồng loan, thiên ưa, thiên hình hoặc sao Liêm trinh cùng độ, chủ kế thất nhà kề sở sanh, bằng không có hình khắc.

Bình chú:

(nhất) tham lang ở cung phụ mẫu, cơ bản tính chất may mắn, chủ tình cảm lẫn nhau hòa hợp, cứu kỳ nguyên nhân, là phụ mẫu đối với mệnh tạo cũng không rất nghiêm ngặt, không có gì yêu cầu, cũng không nhiều đại để ở trong lòng, bởi vậy, mệnh tạo không có áp lực, trái lại dễ ở chung, nhưng nếu như yêu cầu rất quan tâm mệnh tạo, như vậy ngại phụ mẫu chiếu cố không chu toàn, phụ mẫu ninh có thể hưởng cuộc sống của mình, cũng không nguyện hi sinh thời gian cùng bọn họ cùng nhau. Người viết liền tằng gặp qua như vậy mệnh tạo, phụ thân và mệnh tạo quan hệ hài lòng, thường xuyên chuyện trò vui vẻ, nhưng phụ thân tan tầm sau đó, lại thường thường đi trước xoa mạt chược, không chú ý thiên luân của nhạc.

(nhị) tham lang ở cung phụ mẫu, lạc hãm mà lại Hóa kị, rất có kình dương, đà la, hình phạt chính khắc tai bệnh, thiên nguyệt thiên hư hội vưu xác thực. Mỗi ngày mã cùng độ hoặc củng chiếu, chủ [sớm ly phụ mẫu], ở cổ đại có [cho làm con thừa tự tự ra] khắc ứng với, hiện đại thì không.

(tam) tham lang ở cung phụ mẫu, cũng không nhất định yếu nhập miếu tài cát, bởi vì miếu viên tất có vũ khúc cùng độ hoặc củng chiếu, vũ khúc là quả ở lại, bất lợi lục thân duyên, cố hữu khuyết điểm. Nhưng chỉ yếu canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt chư cát, tất không được hình phạt chính khắc.

(tứ) tham lang hội đào hoa tạp diệu, không nhất định chủ nhà kề sở sanh, nhưng tất chủ đời trước tình cảm quan hệ phức tạp, như cha thân có nhị vị thê tử, hoặc mẫu thân tằng ly dị hoặc tằng là quả phụ, mọi việc như thế.

Thái âm tinh

Nguyên văn: Thái âm tinh ở ngũ hành thuần âm thủy, ở trên trời là nguyệt của tinh, hóa thành phú. Và thái dương tinh là phối. Ở mệnh bàn trung tác mẫu tinh, tác thê tinh cập nữ tinh. Ưa dạ sinh ra, thái âm tinh ở mười hai cung cũng giống thái dương tinh như nhau, mỗi một cung có một tên gọi. Hiện tại viết ở phía sau.

Thái âm tinh triền tử cung, danh [thiên cơ]. Chủ nữ mệnh vinh hoa, nam mệnh phú quý, có nhân duyên, suy nghĩ sâu xa lự, thiện mưu kế.

Thái âm tinh triền xấu cung, danh [thiên kho]. Nhật nguyệt gặp gỡ, tính tình hào sảng, quan cao lộc hậu.

Thái âm tinh triền dần cung, danh [thiên muội]. Mặt trời mới mọc tương thăng, nguyệt thất quang huy, chủ thái độ làm người tính đa du nghi, thoái thoái bất quyết.

Thái âm tinh triền mão cung, danh [trái lại bối]. Phùng cát diệu, trái lại chủ đại phú.

Thái âm tinh triền thìn cung, danh [thiên thường]. Ưa và thuộc kim ngôi sao diệu gặp gỡ, nhược hội chiếu hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ thái độ làm người của đứng đầu, tố dư nhung cơ, nắm giữ việc quân cơ quyền to, danh chấn tứ hải, đến đây âm tinh xuống mồ của cách.

Thái âm tinh triền tị cung, danh [thiên nghỉ]. Vừa xưng [thất điện]. Chủ có con mắt tật, hoặc cận thị tản quang, hoặc trượng phu hữu danh vô thực, thường rời xa, hoặc trượng phu thiện thái độ làm người mưu, mà không thiện là vợ mưu. Như có hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền người, trái lại chủ phú quý hưởng thụ.

Thái âm tinh triền ngọ cung, danh [thiên y] hoặc xưng [hàn nguyệt]. Chủ thái độ làm người tình cảm phong phú, đa huyễn tưởng, tự mình đa tình, bất lợi nguyên phối, hoặc nhân nguyên phối tao ngộ kích thích.

Thái âm tinh triền vị cung, danh [thiên khuê]. Nhật nguyệt cùng độ, tính tình sáng sủa, hốt dương hốt âm, nhưng bất lợi mẫu tinh.

Thái âm tinh triền thân cung, danh [thiên hoàng]. Chủ thái độ làm người phúc lộc dầy nặng, sự nghiệp vĩ đại, thiện ứng biến, có quyền thuật, phú huyễn tưởng, có hùng tâm.

Thái âm tinh triền dậu cung, danh [thiên tường]. Chủ phú chủ quý.

Thái âm tinh triền tuất cung, danh [trời giúp]. Là [nguyệt chiếu hàn đàm cách], đây chính là thỏ ngọc dương huy thời gian, là thượng cách.

Thái âm tinh triền hợi cung, danh [trăng sáng bình minh]. Chủ đại phú, hoặc đắc ý khoảng thu nhập thêm, vừa xưng [hướng lên trời cách], đa mưu kế, thiện bày ra.

Thái âm tinh mừng nhất và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa và lộc tồn hội chiếu, bởi vì Thái âm chủ phú, chủ giấu, chủ tịnh, và hóa lộc cập lộc tồn đồng hành, thì khí vị tương đầu. Hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, lại được nhu tương ứng. Xương, khúc giúp đỡ có thể chiếu, tất nhiên văn chương mái tóc, bác học đa năng lực vậy.

Bình chú:

(nhất) thái âm tinh tức là ánh trăng, và mặt trời là một tổ đối tinh, tính chất có cho nhau đối chiếu chỗ, ví dụ như: Thái dương chủ cương, Thái âm chủ nhu; thái dương chủ nam nhân, phụ thân, trượng phu, nhi tử, Thái âm chủ nữ nhân, mẫu thân, thê tử, nữ nhi; thái dương chủ quý, Thái âm chủ phú; thái dương lợi nhật sinh ra, Thái âm lợi dạ sinh ra; thái dương nhập miếu vượng cung độ, ở Thái âm là rảnh rang hãm, trái lại, thái dương rơi rảnh rang hãm cung độ, ở Thái âm thì là miếu vượng.

(nhị) Thái âm ở tí, và thiên đồng cùng độ, xưng là [thiên cơ], bởi Thái âm nhập miếu, cho nên là may mắn, nam nữ giai chủ vinh hoa phú quý, ở cổ đại, nữ mệnh mỗi nhân phu mà quang vinh, hoặc là sinh ra bối cảnh giàu có, là nhà giàu có lúc, ở hiện đại thì chủ cá nhân sự nghiệp thành tựu. Thái âm tính cách ôn nhu, cho nên dễ bị người hoan nghênh ôn hoà vu tiếp cận, vô luận nam mệnh nữ mệnh, giai đối với người khác phái ôn nhu săn sóc, cho nên nhất là được khác giới duyên, cũng bởi vậy dễ trêu chọc tình cảm phiền não. Nữ mệnh Thái âm ở tử cung, bên ngoài rất mỹ lệ, sảo sai ai ra trình diện sát diệu càng sâu, cho nên dễ dàng hơn trêu chọc đào hoa. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, vưu quá mức. Thái âm chủ thâm tàng bất lộ, bởi vậy, mỗi có [suy nghĩ sâu xa lự, thiện mưu kế] ưu điểm, ở tử cung nhập miếu, giá ưu điểm canh năng lực phát huy, nhất là được hóa khoa, văn xương, thiên tài, càng xác thực. Nhân Thái âm nhập miếu, sở dĩ, kỳ mưu kế đa dụng vu chính xác phương diện, mà không phải là bàng môn tả đạo giảo quyệt.

(tam) Thái âm ở xấu cung nhập miếu, và lạc hãm thái dương cùng độ, xưng là [thiên kho], một thân tính cách tương đối phiêu hốt bất định, có lúc [tính tình hào sảng], nhưng có lúc rồi lại keo kiệt ích kỷ. Về phần có đúng hay không quan cao lộc hậu, thì yếu thị có hay không chư cát diệu cát hóa hội chiếu mà định, nói chung, nhân Thái âm ở miếu mà thái dương ở hãm, cho nên phú lớn hơn quý, lợi lớn hơn danh, mà Thái âm hóa lộc cũng trội hơn thái dương hóa lộc.

(tứ) Thái âm ở dần cung, và thiên cơ cùng độ, nhân đây là đông bắc thiên đông phương vị, thái dương tương thăng, ánh trăng dần dần [thất huy], hơn nữa thiên cơ đa nghi đa tư lo ngại cá tính, cho nên khuyết điểm trọng đại, giá cung độ thái dương, xưng là [thiên muội], kỳ lớn nhất tính cách đặc điểm, là không tín nhiệm người khác, làm việc cũng khiếm bền lòng, tâm đại thận trọng, cho nên khó thành đại sự, đây là [cơ nguyệt cùng lương] cách, thích hợp tác lại nhân, dĩ thụ lương hành chính công tác là nên.

(ngũ) mão cung Thái âm là [trái lại bối], nói chung, bởi Thái âm lạc hãm thất huy, cho nên thành tựu không tốt,, lục thân duyên cũng có khuyết điểm, sảo sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thiên không cướp chờ, liền dễ lưu là gian trá, nhưng nếu như được tam cát hóa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, thì có thể kinh thương thành [đại phú].

(lục) Thái âm ở thìn cung là [thiên thường], cũng là lạc hãm, đối cung thái dương cũng ở hãm cung, nếu như không gặp cát diệu cát hóa, hoặc trái lại sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh, vưu chủ không mắc không giàu, sự nghiệp thành tựu thấp, nên có nhất nghệ tinh. Thế nhưng, nếu như và ngũ hành [thuộc kim ngôi sao diệu gặp gỡ], rất có tam cát hóa, thì là [âm tinh xuống mồ] cách, có thể nắm giữ quân cảnh quyền to, đây là một cái kỳ cách. Thuộc kim tinh diệu, bao quát văn xương, kình dương, đà la, thiên khốc. Dĩ kim là âm tinh, thìn cung thuộc đất, kim mai vu đất, đất năng lực sinh kim, chỉ cần cơ duyên thành thục, có thể dương danh lập vạn, ở gian khổ trung thành công. Giá ngoại trừ thích hợp quân cảnh giới, cũng nên kinh doanh thực nghiệp.

(thất) Thái âm ở tị cung lạc hãm, là vì [thiên nghỉ] hoặc [thất điện], nam mệnh chủ sự nghiệp bình thường, nữ mệnh cũng như thế, canh chủ hòa trượng phu quan hệ xa cách, khiếm khuyết tình cảm, hoặc trẻ măng tụ, cung phu thê không được cát vưu quá mức. Đến đây tinh hệ cũng không lợi mắt, nhưng trình độ rất nhỏ. Duy sai ai ra trình diện cát hóa cát diệu, trái lại chủ phú, mà lại năng lực hưởng thụ, nhưng không được chủ quý.

(bát) Thái âm ở ngọ cung, là lạc hãm của tối, nhân lúc này ngày chính lệ trung thiên, Thái âm hoàn toàn không ánh sáng, giá xưng [thiên y] hoặc [hàn nguyệt], một thân khiếm khuyết sự nghiệp tâm, đời sống tình cảm chiếm hắn toàn bộ tâm tư, vô luận nam nữ, cũng dễ dàng thụ tình khó khăn, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc càng sâu. Mặt khác, bọn họ đối tình cảm huyễn tưởng cũng đa, rất có địa không, Địa kiếp, bầu trời, tuần thiên không, chặn thiên không chờ, vui hơn ái tình và tính dục mộng ảo, không được đối mặt hiện thực. Cũng đa đau khổ yêu thầm mến việc, tức nguyên văn nói [tự mình đa tình]. Thái âm ở ngọ, nhất là bất lợi nam mệnh hôn nhân, đệ nhất độ hôn nhân dễ tao ngăn trở, hoặc nhân tình cảm không được mục mà ly, cung phu thê cũng đại hung người, khả năng nhân thê thất đối kỷ bất trung mà [tao ngộ kích thích]. Thái âm Hóa kị nhất là bất lợi, cũng chủ thê thất mất sớm, sớm thành người không vợ. Như là nữ mệnh, cũng không lợi cuộc sống hôn nhân.

(cửu) Thái âm ở vị cung thất huy, hòa thượng có ánh sáng hoa thái dương cùng độ, giá xưng là [thiên khuê], và ở xấu cung như nhau, giai chủ mệnh tạo tính cách phiêu hốt thay đổi luôn, [hốt dương hốt âm], kỳ [tính tình hào thẳng] cũng không phải thường, có lúc trở nên tiểu khí dễ doanh. Về phần [bất lợi mẫu tinh], trên thực tế, phàm Thái âm rơi rảnh rang hãm thủ mệnh, cũng không lợi mẫu tinh, cũng không giới hạn trong vị cung. Nhật sinh ra hình khắc vưu đại.

(thập) Thái âm ở thân cung và thiên cơ cùng độ, giá xưng là [thiên hoàng], nhân Thái âm ở vượng viên, cho nên bỉ ở dần cung là giai, có thể phát huy Thái âm cập thiên cơ ưu điểm, chủ [thiện ứng biến], năng lực xử lý sự vụ, nhưng nhưng đủ ái tình cảm huyễn tưởng yêu thích, nữ mệnh nhất là đa sầu đa cảm, mà tình cảm quan hệ cũng hay thay đổi động, có thất yêu đau khổ yêu tư vị. Thái âm hóa quyền và thiên cơ Hóa kị cùng độ, thủy chủ quyền thuật. Chỉ có sai ai ra trình diện chư ngôi sao may mắn cát hóa, tài chủ [phúc lộc dầy nặng, sự nghiệp vĩ đại].

(mười một) Thái âm ở dậu cung vượng viên ngồi một mình, hội tị cung vượng cung thái dương, âm dương nhị diệu giai vượng, cho nên canh sai ai ra trình diện chư cát diệu cát hóa, chủ năng được phú quý, sai ai ra trình diện lộc năng lực phú,, sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt xương khúc năng lực quý. Giá cung Thái âm danh [thiên tường].

(mười hai) Thái âm ở tuất cung nhập miếu ngồi một mình, đối cung ngồi vượng thái dương củng chiếu, là vì [trời giúp], hoặc xưng [nguyệt chiếu hàn đàm] cách, cũng là rất có thành tựu cách cục, không gặp sát diệu Hóa kị chờ, liền có nhất định biểu hiện, rất có chư cát diệu cát hóa, sự nghiệp cục diện quyền đại.

(mười ba) Thái âm ở hợi, là ánh trăng quang huy mạnh nhất thời khắc, xưng [trăng sáng Thiên môn], thái dương đồng thời ở mão cung, và thiên lương cùng độ, đây là ánh sáng mặt trời Lôi môn, nhị diệu giai vào triều, không chỉ … mà còn [đại phú], cũng [đại quý], có thể danh thành lợi tựu. Không chỉ [đắc ý ngoại của tài], cũng có thể thăng chức rất nhanh. Ở hợi cung, hay Thái âm Hóa kị, cũng không có vấn đề, không chỉ … mà còn không thành vấn đề, mà lại là [thay đổi cảnh], trái lại năng lực thành đại phú, lưu niên gặp của, cũng có lên chức và phát triển niềm vui.

(mười bốn) Thái âm là tài tinh, mừng nhất được lộc tồn và hóa lộc, của mọi người đa hóa lộc tinh ở giữa, mừng nhất Thái âm tự thân hóa lộc, hội thiên cơ hóa lộc, nên bán lẻ sinh ý, hội thiên đồng hóa lộc, thì cận vi giàu có. Ở đại hạn lưu niên, thì ưa nhập Thái âm hóa lộc cung độ, nhập vũ khúc hóa lộc cung hạn cũng đại cát. Thái âm hội hóa quyền, hóa khoa, chủ [cương nhu tương ứng], nhưng nếu là Thái âm hóa quyền, hội thiên cơ Hóa kị, thì chủ đa tâm kế, canh kiến giải thiên không, Địa kiếp, âm sát, thiên diêu chờ, thì chủ tâm thuật bất chính, đi bàng môn tả đạo.

(mười lăm) Thái âm ưa hội văn xương, văn khúc, chủ [văn chương mái tóc], [bác học đa năng lực], nhưng cũng tăng mệnh tạo cảm tính một mặt, canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, trái lại dễ thụ tình cảm ngăn trở, nữ mệnh nhất là như vậy.

Thái âm tinh lâm cung mệnh

Nguyên văn: Thái âm tinh lâm cung mệnh, chủ sắc mặt thanh bạch hoặc hơi hoàng hắc. Viên trường hoặc thoáng phương mặt hình. Chủ thái độ làm người tính tình hướng nội, thông minh tuấn tú, thiện dụng tâm kế, đa tư lo ngại, ôn hòa ngay thẳng, thái độ đoan trang ngưng trọng. Dĩ trăng tròn quang huy của dạ sinh ra là thượng cách; dĩ hối sóc trăng mờ của dạ sinh ra thứ hai; nhật sinh ra canh của. Phàm thân cung mệnh hội văn xương, văn khúc người, có mang sở trường đặc biệt hoặc chuyên môn tài nghệ. Có phượng các, thiên tài cùng độ, đối cầm, kỳ, thư, bức tranh có hứng thú. Hồng loan, thiên ưa, Hàm trì hội chiếu người, hoa tửu văn chương, bác học đa năng lực. Lạc hãm phùng sát diệu, hoặc trong người cung, tùy nương cho làm con thừa tự, ly tổ xuất ngoại. Phàm lạc hãm hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, Hóa kị, thiên không cướp, Hàm trì, thiên nguyệt, thiên diêu người, chủ thái độ làm người tửu sắc tà dâm, đa âm mưu, lòng dạ ác độc độc. Lạc hãm hóa lộc, quyền khoa cũng năng lực phú quý. Nếu có sát tinh, thì mặc dù cát cũng hư. Nhập hội chùa ngôi sao may mắn, đại phú đại quý của cách. Nữ mệnh thái âm tinh lâm cung mệnh nhập miếu người, là phu nhân của cách, thái độ làm người đoan trang ngưng trọng, thông minh mẫn cảm, trọng tình cảm, trợ giúp phu dạy con của mệnh. Nhưng dĩ vô sát tinh ác diệu hội chiếu người là hợp cách. Nhược ở hãm địa hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp người, thương phu khắc tí. Hội thiên diêu, Hàm trì, văn xương, văn khúc người, kế thất, nhà kề là nên, bằng không tính bay bổng, bất an vợ. Đại hạn lưu niên thái âm tinh triền độ. Chủ đắc ý khoảng thu nhập thêm phú. Kết hôn, thiêm nữ, tiến nhân khẩu, sự nghiệp phát triển. Nhược hãm cung phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, hình phạt chính khắc, quan tai, thị phi. Hội thiên không cướp, đại hao tổn người, chủ phá hao tổn.

Bình chú:

(nhất) Thái âm ở cung mệnh, cơ bản ngoại hình đã như nguyên văn theo như lời, mà đối với nữ mệnh, nếu là Thái âm nhập miếu, rất có văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, chủ xinh đẹp động nhân, hoặc rất có một viên sát diệu cùng độ, càng động nhân.

(nhị) Thái âm thủ mệnh, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, thiên cơ, chủ [thông minh], mỗi ngày cùng, chủ [tuấn tú], kể trên tinh hệ cũng chủ thiện dụng tâm kế, nhưng nếu là Thái âm Hóa kị, thiên cơ Hóa kị, hoặc sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, âm sát, thiên diêu chờ, thì chủ tâm thuật bất chính, đi xảo sử trá. Thái âm hội thiên cơ Hóa kị, cũng chủ không cần thiết đa tư lo ngại. Thái âm hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tăng mệnh tạo tính cách ưu điểm, như [ôn hòa ngay thẳng], [đoan trang ngưng trọng] chờ.

(tam) Thái âm ở mệnh, nhật sinh ra hoặc dạ sinh ra chi biệt, đối với cách cục cao thấp ảnh hưởng quá nhiều, ở giờ dần, giờ mẹo, giờ Thìn, giờ Tỵ, buổi trưa, giờ Mùi sinh ra người, là nhật sinh ra; ở giờ Thân, giờ Dậu, giờ Tuất, giờ hợi, giờ tý, giờ sửu sinh ra người, là dạ sinh ra, Thái âm ưa dạ sinh ra, không thích nhật sinh ra, nhật sinh ra là sự nghiệp biểu hiện hơi thấp, đối nữ thân hình khắc cũng trọng đại, nữ mệnh thì đối với hôn nhân, có so sánh bất lợi của ảnh hưởng. Mặt khác, nguyên văn cũng đưa ra [hối sóc trăng mờ] đích tình huống, đây là chỉ [thượng huyền sinh ra] và [hạ huyền sinh ra] vấn đề, thượng huyền là cát, hạ huyền kém một chút, đây là dĩ âm lịch mỗi tháng mười lăm là đường ranh giới, do mùng một đáo mười lăm sinh ra người, là thượng huyền sinh ra, đoạn thời kỳ này, ánh trăng dần dần do thiếu mà viên, cố hữu quang huy, chủ may mắn, mà mười sáu đáo cuối tháng, thì ánh trăng do viên mà tiệm thiếu, quang huy tiệm thất, cho nên so sánh điềm xấu.

(tứ) Thái âm ở mệnh, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, nhân Thái âm và xương khúc ôn nhu văn nhã khí chất hợp nhau, sở dĩ chủ có tài hoa, thiện vu văn nghệ và các loại nghệ thuật, nguyên văn chỉ [chuyên môn tài nghệ], [sở trường đặc biệt] chờ, cũng chỉ phương diện này mà nói, không được chủ vậy công nghệ khoa học kỹ thuật.

(ngũ) Thái âm hội long trì, phượng các, thiên tài, chủ có nghệ thuật kỹ xảo, nguyên văn đã có sở nêu ví dụ, như cầm kỳ thư họa các loại, có thể phiếm chỉ tất cả nghệ thuật và ưu nhã hoạt động, nguyên văn chích cử phượng các, không được cử long trì, là bởi vì phượng các nghệ thuật vị nặng hơn, long trì thực dụng tính so sánh cường, nhưng đại thể có thể cùng luận.

(lục) Thái âm tuy không phải đào hoa tinh, nhưng bởi ôn nhu tính chất nùng, sở dĩ, sai ai ra trình diện [hồng loan, thiên ưa, Hàm trì] chờ đào hoa, liền có [vòi hoa sen văn chương] của ứng với, nam mệnh nữ mệnh, giai dĩ nam nữ ve vãn làm vui, cho nên mỗi đa khác giới bạn thân, cho nên người ở bên ngoài xem ra, liền có thể có chút sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế. Về phần có đúng hay không [bác học đa năng lực], thì khán có hay không văn xương văn khúc hóa khoa thiên tài chờ mà định, có thì bác học, vô thì bình thường.

(thất) Thái âm không thích lạc hãm vu cung mệnh, phía trước đã nhắc tới, giá đa bất lợi nữ thân, có tình huống như vậy, mà lại sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị hình chờ, liền có [tùy nương cho làm con thừa tự, ly tổ ra ngoài] của trưng nghiệm, tức theo mẫu thân tái giá, hoặc bất hòa gia đình cùng ở, trong người cung cũng có đồng dạng tính chất, nhưng giá thân cung phải hay cung thiên di, ở sự nghiệp cung cung tài bạch cung phu thê cung phúc đức thì không phải vậy.

(bát) Thái âm tính chất âm nhu, thâm tàng bất lộ, cho nên sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp hình hao tổn Hàm trì thiên nguyệt thiên diêu chờ, mà Thái âm lạc hãm cung, liền chủ tính cách bất lương, dễ lầm vào lạc lối, [tửu sắc tà dâm, đa âm mưu, lòng dạ ác độc độc], nữ nhân cũng dễ rơi xuống phong trần.

(cửu) Thái âm lạc hãm, chỉ phải tam cát hóa, cũng không nhất định chủ phú quý, tốt nhất là Thái âm hóa lộc canh sai ai ra trình diện lộc tồn thiên mã, phương chủ giàu có, nhưng do vì lạc hãm, cho nên nói chung, kỳ giàu có trình độ thua Thái âm nhập miếu. Mà canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, mới có hài lòng cục diện, rất có sát diệu, chỉ cần con số không nhiều lắm, cũng cận chủ gian khổ phát triển, bất khả tác [mặc dù cát cũng hư luận], sát kị thấy nhiều mới là.

(thập) Thái âm nhập miếu sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, là [đại phú đại quý của cách], được hóa lộc, lộc tồn, thiên mã chủ đại phú, được phụ bật khôi việt xương khúc chủ đại quý, kỳ thành tựu kinh người, nhất là thích hợp kinh thương đầu tư.

(mười một) nữ mệnh Thái âm, nói chung, ở xã hội hiện đại cũng có thể và nam mệnh cùng luận, mà căn cứ truyền thống, thì nhập miếu là [phu nhân của cách], là được dưới giá giàu có trượng phu, không được lo cơm áo. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ trọng tình cảm, đoan trang ngưng trọng, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, chủ thông minh mẫn cảm, giá là trợ giúp phu dạy con cách cục, có sự nghiệp của mình người, có thể được phú quý, sự nghiệp cục diện đại. Sai ai ra trình diện sát diệu ác diệu, thì cách cục giảm đi.

(mười hai) nữ mệnh Thái âm lạc hãm, hội lục sát thiên hình, chủ thương phu khắc tí, gia đình và cuộc sống hôn nhân đa khiếm khuyết, lúc tuổi già cô độc. Lạc hãm Thái âm nữ mệnh, đối tình dục kỳ vọng khá lớn, đối tự do đa hướng tới, bởi vậy, rất có văn xương, văn khúc, thiên diêu, Hàm trì chờ đái đào hoa tính chất tinh diệu, mỗi chủ đối tình cảm quá độ tích cực, cũng bởi vậy người ở bên ngoài xem ra, tương đối nhiều tình, đối tình cảm bất trung. Nhưng trên thực tế, các nàng chỉ là nỗ lực truy cầu cá nhân hạnh phúc mà thôi, duy có chồng nữ sĩ, đương đối trượng phu bất mãn thì, là được năng lực cả gan làm loạn, có ngoài giá thú tình, cho nên bị coi là [bay bổng].

(mười ba) đại hạn lưu niên Thái âm thủ mệnh, Thái âm nhập miếu sai ai ra trình diện lộc diệu, thủy chủ được [ngoài ý muốn tài phú], sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt xương khúc chờ, [sự nghiệp phát triển], hợi cung Thái âm Hóa kị sai ai ra trình diện cát, vưu chủ lên chức. Hội văn xương hóa khoa, văn khúc hóa khoa, hồng loan, thiên ưa chờ, chủ hôn giá, rơi vào bể tình, [thiêm nữ], [tiến nhân khẩu] chờ. Lạc hãm điều không phải. Thái âm lạc hãm, hội chư sát hình, chủ không được cát khắc ứng với, tình huống cụ thể, ứng với thị nguyên cục tinh diệu mà định, nguyên cục cũng là chư sát kị trọng trọng, hoặc lục thân cung viên không được cát, hình phạt chính khắc; nguyên cục cự môn Hóa kị, thiên lương hội kình dương thiên hình chờ, chủ quan tai, thị phi. Thái âm là tài tinh, cho nên nhất là không thích địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ [phá hao tổn], Thái âm Hóa kị nhất là như vậy.

Thái âm ở huynh đệ tỷ muội cung

Nguyên văn: Thái âm tinh nhập miếu chủ có huynh đệ năm người. Thiên cơ cùng độ người hai người. Hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, chủ huynh đệ phú quý đa tài. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, hình khắc ở riêng bất hòa.

Bình chú:

(nhất) Thái âm ở huynh đệ tỷ muội cung, là trung tính tinh diệu, ở miếu viên, chủ huynh đệ tỷ muội con số đông đảo, nguyên văn nói [huynh đệ năm người], cận tác tham khảo, nhập miếu và thiên đồng, thái dương cùng cấp độ, con số càng nhiều, có thể đạt hơn hơn mười nhân. Nếu như Thái âm lạc hãm, thì không được chủ con số đông đảo, mà là chủ tình cảm lẫn nhau có khuyết điểm.

(nhị) Thái âm thiên cơ cùng độ dần cung thân cung, hoặc Thái âm ngồi một mình tị cung hợi cung, thiên cơ củng chiếu, chủ huynh đệ hai người, nhưng đây cũng chỉ là tác tham khảo. Thiên cơ thái âm tinh hệ, huynh đệ quan hệ tương đối vô duyên, sai ai ra trình diện sát kị liền dễ chia lìa, hoặc là đây đó các hữu xảo trá, tịnh không đoàn kết.

(tam) huynh đệ cung Thái âm hóa lộc, chủ huynh đệ có tài, có thể xong kinh tế hộ ấm; Thái âm hóa quyền, thụ huynh đệ ước thúc, sai ai ra trình diện cát cũng có thể dựa vào; Thái âm hóa khoa, chủ có tài học. Nhất là khắc ứng với ở tỷ muội phương diện.

(tứ) Thái âm hội chư sát thiên không cướp, hình phạt chính khắc ở riêng bất hòa, lạc hãm nhất bất lợi, nhập miếu thì so sánh giai, nhưng nếu như ở miếu viên Thái âm hóa lộc, rất có địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, thì tài vận giảm đi. Lạc hãm Thái âm Hóa kị sai ai ra trình diện chư sát thiên không cướp, thì hình khắc tỷ muội.

Thái âm tinh lâm thê cung

Và văn xương, văn khúc cùng độ người, chủ thông minh phi thường, văn chương xuất chúng, học có sở trường. Hội cát diệu, bảng vàng đề tên, nghiên cứu bất luận cái gì kỹ thuật học vấn, đều năng lực trở nên nổi bật, danh lợi song toàn, tịnh chủ được hiền tuệ xinh đẹp thê tử. Và thái dương cùng độ, chủ bạch đầu giai lão. Cùng trời cùng hoặc thiên cơ cùng độ, chủ được công việc quản gia có cách, thông minh đa tài của hiền nội trợ; duy dĩ tiểu phối là nên. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, đại hao tổn, thiên không cướp, Hóa kị người, chủ sanh ly bệnh tai.

Bình chú:

(nhất) Thái âm ở cung phu thê, nhập miếu mà lại sai ai ra trình diện cát diệu, nữ mệnh chủ được hiền phu, nam mệnh có hiền lương thục đức của thê. Lạc hãm thì không phải vậy.

(nhị) Thái âm hội văn xương văn khúc, nguyên văn tập trung vào thông minh, văn chương, học vấn tính chất, thẩm tra Thái âm hội xương khúc, canh chủ tình cảm lẫn nhau thâm hậu, suốt đời hưởng thụ tình yêu lạc thú. Canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, cổ xưng [bảng vàng đề tên], tức là nam mệnh có thể ỷ lại thê gia mà được quang vinh, ví dụ như, anh trai hoặc nhạc phụ làm đại quan, dẫn tự thân,, hoặc thê gia giàu có, thông qua tư bản cấp mệnh tạo việc buôn bán chờ. Kể trên tinh hệ, cũng chủ phối ngẫu học vấn thành công, là học thuật giới hoặc giáo dục giới nhân tài. Nam mệnh cũng chủ thê tử xinh đẹp động nhân, cho nên không thích hợp canh sai ai ra trình diện đào hoa, bằng không hôn vợ sau tí nhưng đa váy hạ của thần.

(tam) Thái âm thái dương cùng độ, phải sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, thủy chủ bạch đầu giai lão, sai ai ra trình diện sát diệu hình kị, nhưng hình phạt chính thương khắc hại, vị cung so sánh bất lợi nam mệnh, xấu cung so sánh bất lợi nữ mệnh.

(tứ) Thái âm thiên đồng, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, chủ tình cảm hài hòa, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ thê tử [công việc quản gia có cách], được văn xương, văn khúc, hóa khoa, chủ thê tử [thông minh đa tài]. Thái âm thiên cơ cũng có tương tự tính chất, nhưng bởi thiên cơ chủ biến động, cho nên sảo sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, cũng có không ổn định nhân tố, như thủy nhiệt chung lãnh, tình như không hợp, bằng mặt không bằng lòng chờ, thiên cơ Hóa kị nhất là không được cát. Nguyên văn thuyết [tiểu phối là nên], là chỉ tựu nam mệnh mà nói, tức nên lấy vợ một so với chính mình tuổi còn trẻ mười năm bát chặn nữ nhân làm vợ, nữ mệnh thì nên trường phối, tức gả cho so với chính mình lớn tuổi mười năm bát chở nam sĩ vi phu.

(ngũ) Thái âm sai ai ra trình diện chư sát diệu Hóa kị, chủ [sanh ly bệnh tai], nhất là bất lợi nam mệnh, nhân Thái âm chủ nữ, chủ thê tử, cho nên hình khắc rất nặng.

Thái âm tinh lâm cung tử nữ

Nguyên văn: Thái âm tinh lâm cung tử nữ, chủ tiên hoa hậu quả, nữ đa tí ít. Nhập miếu phùng cát diệu chủ sinh quý tử, có ngũ thai đã ngoài. Thiên cơ cùng độ, con trai thứ hai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Lạc hãm cần phải tiên chiêu tự tí hoặc tiên cho làm con thừa tự người khác tí là nên. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, hình khắc nặng.

Bình chú:

(nhất) Thái âm ở cung tử nữ, chủ nữ nhi con số đa, nhi tử con số ít, tức [nữ đa tí ít], mà lại [tiên hoa hậu quả], tức trưởng nữ làm đầu.

(nhị) Thái âm nhập miếu vượng cung độ, ngoại trừ chủ tử nữ con số đông đảo, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, chủ tử nữ giàu có, có thể phát đạt, nhưng không nhất định là [quý tử]. Nguyên văn nói [ngũ thai đã ngoài], chỉ có thể làm tham khảo, nhất là thiên đồng cùng độ, hoặc sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, vưu chủ tử nữ con số rất nhiều.

(tam) thiên cơ Thái âm cùng độ, nhân thiên cơ tính chất biến động, vu tử nữ bất lợi, có sanh ly hình khắc ý tứ hàm xúc, nhất là Thái âm Hóa kị, thiên cơ Hóa kị, càng như vậy. Như sở kiến sát diệu không nhiều lắm, cũng chủ tử nữ tính cách giảo hoạt.

(tứ) Thái âm lạc hãm, nên chiếu cố thật tốt và tử nữ quan hệ giữa, tuy nói có thể lợi dụng [tự tí hoặc tiên cho làm con thừa tự người khác tí] phương pháp, nhưng loại này phương thức, hiện đại đã lỗi thời liễu. Thái âm lạc hãm sai ai ra trình diện Tứ Sát thiên không cướp, hình khắc rất nặng.

Thái âm ở cung tài bạch

Nguyên văn: Thái âm tinh là phú tinh, lâm cung tài bạch, nhất thích hợp, chủ giàu có đa tài. Nhập miếu và tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, hóa lộc chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, là đại phú của mệnh. Thiên cơ cùng cung người, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng hoặc do tự thân gây dựng sự nghiệp lập nghiệp. Nhật nguyệt cùng độ, tiên tản hậu tụ. Lạc hãm đa thành đa bại, tụ tản không được thường. Và đại hao tổn, thiên không cướp cùng độ, có đạo tặc của lự. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, nhân tài tranh cãi.

Bình chú:

(nhất) Thái âm là sống tài của diệu, cho nên mừng nhất nhập cung tài bạch, nhất là ở miếu vượng cung độ, tài vận vượng hơn. Thái âm dĩ tự thân hóa lộc tối cát, sai ai ra trình diện lộc tồn cũng cát, song lộc đủ hội nhất đại cát. Mặt khác, cũng mừng đến thiên cơ hóa lộc, cự môn hóa lộc, thiên đồng hóa lộc chờ. Nếu vì thiên lương hóa lộc, thì tiến tài tất có chứa phân tranh, cũng không toàn bộ cát, trái lại không thích hợp làm hoạt động thương nghiệp, dĩ chuyên nghiệp cầu tài so sánh giai. Mặt khác, cung tài bạch Thái âm hóa lộc, tối nên nhập Thái âm điệp hóa lộc lưu niên cung tài bạch, tức là thuyết, nguyên cục Thái âm hóa lộc, lưu niên cung tài bạch ở năm đinh, cũng là Thái âm hóa lộc; hoặc nhập vũ khúc hóa lộc cung hạn, đều là tài vận đại vượng của kỳ. Vô luận như thế nào, chỉ cần Thái âm cát hóa, mà lại sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn không gặp sát diệu thiên không cướp hình hao tổn, liền chủ [giàu có đa tài].

(nhị) Thái âm ở cung tài bạch nhập miếu, được tả phụ hữu bật, chủ tài nguyên nhiều phương diện, mà lại dễ thu được, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, có thể dùng danh phát tài, danh khí dũ đại, tài vận dũ vượng; mỗi ngày khôi thiên việt, thì đa tiến tài phát triển cơ hội. Lộc tồn hóa lộc, nhất là phát tài của tượng trưng. Chư cát đủ hội, là vì đại phú của mệnh.

(tam) Thái âm thiên cơ cùng độ, thiên cơ chủ lưu động, Thái âm chủ phát tài, kết hợp lại, hợp lý nhất suy đoán, tự nhiên là thích hợp lưu động phát tài, cụ thể nói của, hay thích hợp làm các loại tiền mặt giao thu sinh ý, như bán lẻ nghiệp, hoặc những phục vụ khác sinh ý, nguyên văn nói [dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng], [tự thân gây dựng sự nghiệp lập nghiệp], đều là cái ý này nghĩa, cho nên rất có lộc tồn hóa lộc, thì kinh thương bỉ làm công càng thêm thích hợp.

(tứ) thái dương Thái âm cùng độ, thái dương chủ phóng xạ, Thái âm chủ cất dấu, vừa để xuống vừa thu lại, một âm một dương, và cát diệu cát hóa gặp gỡ, chủ [tiên tản hậu tụ], nhưng cùng sát diệu Hóa kị gặp gỡ, thì [tụ tản thay đổi luôn], mà lại tổng kết lại, mỗi khi lỗ vốn rách nát. Thái âm lạc hãm nhất là như vậy. Nếu như thái dương cư vượng địa, thì lợi cho dĩ danh phát tài, thái dương hóa lộc hóa quyền hóa khoa, càng như vậy. Thái âm nhập miếu, thì tài vận thịnh, mà lại lợi cho chứa đựng. Thái dương Thái âm, nếu như thái dương Hóa kị, rất có kình dương, thiên hình, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể, chỉ phòng nhân tài khởi quan tòa kiện tụng, hoặc nhân quan phi rủi ro.

(ngũ) Thái âm ở cung tài bạch, nhất là không thích địa không, Địa kiếp, đại hao tổn gặp gỡ, sẽ đem kỳ tài vận hóa đi, chủ phá hao tổn, nhưng không nhất định là [đạo tặc của lự], càng nhiều tình huống là sống ý không được cảnh, thu nhập giảm thiểu, thậm chí đóng cửa, thất nghiệp chờ. Lưu nguyệt phùng của, thì khả năng chủ đạo tặc. Sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, tịnh có âm sát, thiên diêu, kiếp sát chờ, chủ bị lừa.

(lục) Thái âm và chư sát gặp gỡ, nguyên nhân chính tài tranh cãi, cho nên không thích canh sai ai ra trình diện thiên không cướp đại hao tổn và Thái âm Hóa kị, chủ tranh cãi trong rách nát.

Thái âm ở tật bệnh cung

Nguyên văn: Chủ âm phân hư khuy, âm nuy, tả lỵ, phồng lên, phù chân, bệnh thấp, tính khí, ruột non ấm cản trở của chứng.

Bình chú:

(nhất) Thái âm là âm thủy, ở Trung y Âm Dương Ngũ Hành trung là thận, giá là sinh mệnh cơ năng căn bản, cũng chủ sinh sản hệ thống, tính cơ năng chờ, chủ yếu là thận âm khuy hư của chứng, cụ thể trưng hậu, bao quát [âm nuy, tả lỵ, phồng lên, phù chân, bệnh thấp, tính khí ruột non ấm cản trở.] tính chất có chút phức tạp.

(nhị) Thái âm và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình chờ gặp gỡ, chủ thận cơ năng đối với nhân thể toàn bộ khung máy móc suy yếu của chứng, thường thấy nhất chính là bệnh tiểu đường, bệnh phù.

(tam) Thái âm tính nhu, rất được đào hoa tạp diệu ảnh hưởng, bởi vậy, và hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa gặp gỡ, hoặc tật bệnh cung nhập tham lang hoặc liêm trinh cung hạn mà có đào hoa tạp tinh, mỗi nguyên nhân chính miệt mài quá độ đưa tới thận âm hư, như hình hàn chi lãnh, tiểu tiện thanh trường, bệnh liêt dương không được cử, xuất tinh trong mơ, ban ngày hoạt tinh chờ. Nữ mệnh thì chủ tính lãnh cảm các loại.

(tứ) Thái âm và thiên cơ cùng độ, hoặc thiên cơ củng chiếu, nhân thiên cơ thuần âm mộc, chủ can công năng, mà trung y học thượng can, bao gồm hệ thần kinh, bởi vậy, giá tinh hệ canh sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu, liền chủ tâm để ý hoặc thần kinh cơ năng gây ra không được cử bệnh liêt dương, hoặc nữ sĩ tính lãnh cảm.

Nguyên văn: Thái âm nhập miếu, đa kết nhân duyên. Xuất ngoại thì có quý nhân đến đỡ. Cùng trời cùng tinh cùng độ, chủ xa thiệp hắn phương, tay không gây dựng sự nghiệp thành phú. Thiên cơ cùng độ, phí sức hối hả, hay thay đổi động. Hóa kị tinh thì đa do dự thoái thoái, khẩu thiệt thị phi. Lạc hãm hội sát diệu, chủ xuất ngoại có tai hoặc hối hả ít hiệu quả. Và thiên không cướp đại hao tổn cùng độ, chủ xuất ngoại phá hao tổn. (Thái âm lâm thiên di không thích cùng nhân tranh đấu)

Bình chú:

(nhất) Thái âm tính chất ôn nhu, nhập miếu vượng ở cung thiên di, giống nhau giai chủ tại ngoại bằng hữu đông đảo, bọn họ đến từ các giai tầng, ngũ hồ tứ hải, được cát diệu Vưu Giai. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, bằng hữu con số càng nhiều, mỗi ngày khôi thiên việt, [xuất ngoại thì có quý nhân đến đỡ], sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, lợi cho tha hương thành danh. Thái âm lạc hãm, liền không có loại này cát lợi tính chất, tuy rằng bằng hữu quá mức chúng, nhưng quân tử ít, nhiều tiểu nhân, sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị hung tinh, mỗi là tiểu nhân cướp, hoặc thụ liên lụy.

(nhị) Thái âm ở cung thiên di, không thích và chư sát gặp gỡ, chủ tại ngoại hữu chủng chủng phiền phức. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, kình dương gặp gỡ, chủ phi thường vất vả cực nhọc, nhưng không có thành quả, nỗ lực mồ hôi và máu mà vô được ích tiến sổ sách; sai ai ra trình diện linh tinh, đà la, thì chủ tiểu nhân ngầm chiếm; kiến giải thiên không, Địa kiếp, chủ rủi ro, bất lợi đầu tư, đại hao tổn cùng độ vưu xác thực.

(tam) Thái âm thiên đồng cùng độ, đây là Thái âm cư cung thiên di điều kiện tốt nhất một kết cấu, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, có thể tại ngoại gây dựng sự nghiệp làm giàu, thăng chức rất nhanh. Nếu như cung mệnh ở tử cung, cung thiên di ở ngọ, bính năm sinh ra, thiên đồng hóa lộc và Thái âm cùng độ, rất có kình dương cùng cung, đây là chính tông nhất [đầu ngựa đái tiến] cách, có thể ở hải ngoại phát tích.

(tứ) Thái âm thiên cơ cùng độ, nhân thiên cơ chủ động, cho nên ở cung thiên di chủ bôn ba, sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc thiên mã chờ, có thể mang mà thành công, thu hoạch to lớn, sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh Hóa kị, còn lại là không công hối hả, hoặc trái lại chủ mang mà rách nát.

(ngũ) Thái âm Hóa kị, bất lợi tài vận, tại ngoại không thích hợp đầu tư, đầu cơ trục lợi dễ dàng hơn rách nát. Nếu có âm sát, thiên hư, thiên diêu chờ, chủ tại ngoại mưu sinh thủ pháp bất chính đương, bị người không phải chê, có [khẩu thiệt thị phi]. Thái âm và thiên cơ Hóa kị cùng độ, chủ do dự thoái thoái. Thái âm lạc hãm, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, sát nhẹ thì mang mà không làm nổi, sát nặng thì sinh tai. Thái âm là tài tinh, cho nên không thích thiên không cướp đại hao tổn, chủ [xuất ngoại phá hao tổn].

(lục) nguyên văn một câu cuối cùng, chỉ [Thái âm lâm thiên di, không thích cùng nhân đấu tranh], đây là Thái âm ái tịnh không thương động tính cách cho phép, nhưng nếu như cung mệnh và cung phúc đức chủ tính cách mạnh mẽ, thì không thích đấu tranh, cũng không biểu thị bất năng đấu tranh, hoàn cảnh nếu có khiêu chiến, bọn họ có thể toàn lực ứng phó.

Thái âm ở cung Nô bộc

Nguyên văn: Nhập miếu đa người bạn tốt. Thái dương cùng độ, có mạnh thường làn gió, nhưng tình cảm thì lãnh thì nhiệt. Thiên cơ cùng độ, giao nhiều phương diện bằng hữu. Lạc hãm cần phải phòng tổn hại giao hữu, hoặc âm mưu. Phùng thiên không cướp, đại hao tổn, nhân giao hữu phá hao tổn. Phùng kình dương, đà la, thi ân báo oán. Gặp Hỏa Tinh, linh tinh, là bằng hữu sự cướp đi bận rộn, thiên hình cùng độ, thụ bằng hữu của áp lực hoặc uy hiếp.

Bình chú:

(nhất) Thái âm ở cung Nô bộc là ngôi sao may mắn, chủ bằng hữu đa, bất quá, chỉ có ở miếu vượng, thủy chủ [đa người bạn tốt], ở lạc hãm cung độ, thì dễ giao tiểu nhân. Người bạn tốt dĩ sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt là xác thực; tiểu nhân thì dĩ sai ai ra trình diện Hóa kị, đà la, âm sát, thiên hư, thiên diêu là xác thực.

(nhị) Thái âm và thái dương cùng độ, chủ [mạnh thường làn gió], tức là phi thường háo khách, chỉ cần kinh tế năng lực có thể đạt được, mệnh tạo tuyệt không lận vu mời khách yến hội, cho nên bằng hữu quá mức chúng. Bất quá, không gặp cát diệu cát hóa, cũng không chủ trợ lực, chỉ là xã giao nhiều hơn mà thôi, cũng chủ thuộc hạ đông đảo mà khiếm trợ lực. Canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc mệnh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, thủy chủ trợ lực. Thái âm thái dương, canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, bằng hữu con số càng nhiều, cũng có quan hệ cá nhân quá mức đốc, có trắc trở thì có trượng nghĩa tương trợ. Thái âm thái dương, sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, chủ bằng hữu cập thuộc hạ bang trợ phát tài. Nguyên văn nhắc tới [tình cảm thì lãnh thì nhiệt], giá chỉ có thể tác tham khảo mà thôi, tình huống thực tế rất khó tác đến đây nhận.

(tam) Thái âm thiên cơ cùng độ, chủ [giao nhiều phương diện bằng hữu], nhân thiên cơ chủ thay đổi, chủ đa dạng hóa, cho nên bằng hữu đến từ tam giáo cửu lưu, ngũ hồ tứ hải, nhập miếu canh sai ai ra trình diện chư cát diệu cát hóa, có người bạn tốt. Lạc hãm hội chư sát hung tinh, nhất là Thái âm Hóa kị hoặc thiên cơ Hóa kị, hoặc sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, vưu chủ [tổn hại giao hữu], thụ bọn họ sở luy, hoặc cấp dẫn vào lạc lối, cũng chủ thụ tiểu nhân hãm hại.

(tứ) Thái âm hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ [nhân giao hữu phá hao tổn], nhưng không gặp cái khác sát diệu hung diệu, giá mỗi khi xuất phát từ vô tâm, nhược canh sai ai ra trình diện cái khác sát diệu, thì bên người có tiểu nhân.

(ngũ) Thái âm ở cung Nô bộc, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh linh tinh bỉ sai ai ra trình diện kình dương đà la là giai, như nguyên văn nói, giá là bởi vì Thái âm tính nhu, sai ai ra trình diện hỏa linh cận tăng một ít trắc trở mà thôi. Nhưng thấy dương đà, cũng và tiểu nhân hữu quan, chính không muốn liên lụy nhập phân tranh, lại là bằng hữu lấy oán trả ơn. Thái âm chỉ thiên hình, ảnh hưởng cũng không lớn, phải rất có hỏa linh dương đà, thủy chủ áp lực thật lớn.

Thái âm ở sự nghiệp cung

Nguyên văn: Và văn xương, văn khúc hội chiếu, nên văn hóa sự nghiệp, công chúng sự nghiệp. Tả phụ, hữu bật gặp gỡ, nên chính giới phát triển. Thiên đồng hoặc thiên cơ cùng độ, chủ sự nghiệp hay thay đổi động, hoặc nên lưu động tính nghiệp. Hội chiếu thiên đồng, thiên lương, thiên cơ, thì nên vu bộ phận then chốt nhà xưởng hoặc công chúng sự nghiệp trung nhậm chức, hoặc tổ chức công ty cổ phần công ty hữu hạn phương hợp. Thiên cơ cùng độ hội thiên lương, phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, nên thực nghiệp phương diện yêu cầu phát triển. Và văn xương, văn khúc, phượng các, thiên tài, long trì cùng độ, ở nghệ thuật giới tài năng trẻ. Phàm thiên cơ, thiên đồng, thiên lương cùng hội, mà hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền cũng cùng hội chiếu người, chủ nắm giữ quân cảnh quyền to, trăm vạn hùng binh uy chấn biên cương của tương tướng đại tài; dĩ vô sát diệu hội chiếu người là hợp cách. Hội chiếu thiên không cướp, đại hao tổn người, cũng nên ở nhà xưởng phương diện mưu tiến triển, nhưng đa thoái thoái biến động, hoặc do không tưởng trong ảo tưởng thành sự thực, hoặc là nhà phát minh.

Bình chú:

(nhất) Thái âm là tài tinh, ở sự nghiệp cung so sánh nên và tài vụ, tài chính, đầu tư có liên quan hành nghiệp, và lộc diệu gặp gỡ Vưu Giai.

(nhị) Thái âm chữ Nhật xương, văn khúc gặp gỡ, thì Thái âm văn nghệ tính chất liền cấp thôi khởi, cho nên văn chương xuất chúng, sáng tác năng lực ưu tú, có văn tự nguyên tác, cho nên nên [văn hóa sự nghiệp], như chuyên mục sáng tác, biên kịch, tiểu thuyết sáng tác chờ. Về phần [công chúng sự nghiệp], thì thuộc loại vậy văn chức công tác. Mặt khác, Thái âm văn xương văn khúc, cũng lợi cho làm dạy học công tác, hoặc tác học thuật nghiên cứu.

(tam) Thái âm hội tả phụ, hữu bật, theo như lời [nên chính giới phát triển], là bởi vì phụ bật chủ trợ lực, Thái âm nhân duyên hảo, cho nên tham chánh có thể thu được chi trì. Canh mỗi ngày khôi thiên việt Vưu Giai.

(tứ) Thái âm thiên đồng cùng độ, hoặc Thái âm thiên cơ cùng độ, giai chủ sự nghiệp biến động, nhưng hẳn là làm hết sức mình giảm thiểu biến hóa, biến hóa dũ ít, dũ chuyên tâm vu nhóm nhất nghiệp, thành tựu có thể lớn hơn nữa. Nhân thiên cơ có bán lẻ ý tứ hàm xúc, cho nên cũng thích hợp làm loại này công tác. Về phần lưu động tính là sự nghiệp, thì bao quát hàng hải, hàng không, vận tải chờ, cũng thích hợp chung quanh đi lại hiệp đàm nghiệp vụ đẩy mạnh tiêu thụ viên hoặc thương lữ. Mỗi ngày mã nhất là may mắn.

(ngũ) Thái âm [hội chiếu thiên đồng, thiên lương, thiên cơ], giá tức là cơ nguyệt cùng lương cách, thích hợp tác lại nhân, tức làm có nề nếp văn chức hành chính công tác, cố nhiên có thể ở chính phủ, pháp định tổ chức, chí nguyện cơ cấu, công cộng cơ cấu nội nhâm sự, cũng thích hợp ở thương nghiệp đại cơ cấu sống yên phận. Năm đinh sinh ra, Thái âm hóa lộc, hội thiên đồng hóa quyền và thiên cơ hóa khoa, tam cát hóa đủ gặp, là vì [tam kỳ gia hội] cách, năng lực thi triển hết sở trường.

(lục) nguyên văn nhắc tới: [thiên cơ cùng độ hội thiên lương], giá thực tế cũng là cơ nguyệt cùng lương cách, sai ai ra trình diện tam cát hóa [nên thực nghiệp], là thủ thiên lương tính chất, dĩ kỳ có chuyên nghiệp, khoa học kỹ thuật ý nghĩa, có thể đương công trình sư, hoặc thậm chí kinh doanh thực nghiệp nghiệp vụ.

(thất) Thái âm hội khoa văn chư diệu, bao quát: [văn xương, văn khúc, phượng các, thiên tài, long trì], chủ [nghệ thuật giới tài năng trẻ], giá bao gồm âm nhạc, hội họa, sáng tác, chụp ảnh, điêu khắc các phương diện, thụ xương khúc thiên tài ảnh hưởng, vưu chủ tốt đẹp chính là sáng tác năng lực.

(bát) nguyên văn nhắc lại cơ nguyệt cùng lương hội tam cát hóa cách cục, chỉ là [nắm giữ quân cảnh quyền to], thẩm tra giá cách cục cận vi thật thà trung dung, cũng không phải là đại cách, không thích hợp quá khen, có thể ở quân cảnh giới trung đảm nhiệm cao tầng, nhưng bất năng ở cao nhất lĩnh đạo địa vị.

(cửu) Thái âm ở sự nghiệp cung, không thích và địa không, Địa kiếp, đại hao tổn gặp gỡ, bất lợi tài vận, kinh thương dễ rách nát hoặc túng quẫn, canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị vưu quá mức. Nhưng nếu như từ sự [nhà xưởng phương diện], thì có thể chuyển hóa thành sáng ý, có công nghiệp phát minh, [do không tưởng trong ảo tưởng thành sự thực], đương [nhà phát minh], tuy rằng sự nghiệp có lên xuống, nhưng là lại cơ sở kiên cố, có thể có làm là. Năng lực sai ai ra trình diện xương khúc thiên tài long trì phượng các chờ là giai, bằng không cũng nên có nhất nghệ tinh bàng thân.

Thái âm vu cung điền trạch

Nguyên văn: Thái âm nhập hội chùa ngôi sao may mắn, có thể đưa sinh thiết nông trường, dĩ cây cối hoa quả là lợi. Cùng trời cùng tinh cùng độ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thiên cơ tinh cùng độ, thì tiến thì thối. Và lộc tồn, hóa lộc cùng độ có thể chiếu, chủ năng đa đưa điền sản. Phùng thiên không cướp, đại hao tổn người, có phá hao tổn. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, có hoả hoạn sợ bóng sợ gió, gia đình bất an. Hóa kị tinh, gia đình lắm lời lưỡi thị phi. Thiên cơ tinh cùng độ, thì có thiên di hoặc du lịch.

Bình chú:

(nhất) Thái âm ưa ở cung điền trạch, cơ bản nhất tính chất, là ở lại hoàn cảnh thanh tĩnh di nhân, nhưng yếu nhập miếu cư vượng mới là, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc chờ, thì nhà lầu có giá trị buôn bán, dựa vào cổ truyện khẩu quyết, tựa như [đưa sinh thiết nông trường, dĩ cây cối hoa quả là lợi] tính chất, bởi vì Trung Hoa Trung Quốc từ xưa hay xã hội nông nghiệp, sở dĩ có đến đây nhất phán đoán suy luận. Ở hiện đại Hương Cảng, nông nghiệp đã suy vi, tân một đời tiên hữu đầu tư nông trường, cho nên nông nghiệp hoa cây ăn quả mộc là lợi, có thể coi là các loại điền sản nhà lầu đầu tư.

(nhị) Thái âm thiên đồng cùng độ, và sự nghiệp cung, cung mệnh tính chất như nhau, đều có [dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng] ý tứ hàm xúc, cho nên không được chủ làm con nuôi tổ nghiệp, phải tự mình nỗ lực thủy năng lực đưa nghiệp, vừa bởi thiên đồng tính chất tương đối an ổn, bởi vậy, đưa nghiệp hậu giống nhau đều có thể ổn thủ. Không gặp sát diệu thiên không cướp chờ, không được chủ phá đãng.

(tam) Thái âm thiên cơ cùng độ, lầu chính phòng vật nghiệp biến động, [thì tiến thì thối], ở cổ đại, còn đây là tương đối không được ngôi sao may mắn hệ, bởi vì cổ đại xã hội yên ổn, không thích biến hóa, có biến thì không được cát, nhưng ở xã hội hiện đại, chỉ có thông minh có ý nghĩ người đó, mới có bả nhà lầu không ngừng biến động bản lĩnh, phòng nhỏ thay đổi nhà lớn, nhà lớn thay đổi lớn hơn phòng, tất cả thiện giới mà cô, cho nên từ một cái góc độ khác khán, hay thích hợp làm nhà lầu sao mại. Bất quá, sao lâu sao địa yếu một vừa hai phải, giai vận cũng không phải thường thường bên người, dĩ chuyển biến tốt liền thu làm cát. Bất quá, nhược quả sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị, hoặc thiên cơ Hóa kị, hoặc rất có địa không, Địa kiếp, đại hao tổn chờ, thì nên tịnh không thích hợp động, giảm thiểu biến hóa là giai.

(tứ) Thái âm hóa lộc và lộc tồn gặp gỡ, hoặc cái khác hóa lộc diệu và lộc tồn gặp gỡ, canh chủ tài vận đại vượng, thích hợp [đa đưa sản nghiệp], nếu như cung tài bạch không quá may mắn, nhất là thích hợp dĩ đưa nghiệp phương thức bảo đảm giá trị tiền gửi. Loại này mệnh cách, cũng thích hợp làm nhà lầu buôn bán sinh ý.

(ngũ) Thái âm ở cung điền trạch, và ở cái khác cung viên như nhau, giai không thích và địa không, Địa kiếp, đại hao tổn gặp gỡ, lầu chính phòng phá hao tổn, cũng chủ ở đưa nghiệp thì có tổn thất, ví dụ như, ở lâu giới cao xí thì đưa nghiệp, sau đó lại lâu giới ngã xuống chờ, mọi việc như thế.

(lục) nhà lầu có hoả hoạn sợ bóng sợ gió, gia đình bất an chờ, chỉ ở lưu niên cung điền trạch trung, mới có khắc ứng với. Tình huống cụ thể, là Thái âm và Hỏa Tinh cùng độ, tam phương sai ai ra trình diện linh tinh, kình dương, đà la, rất có lưu niên kình dương đà la chiếu nhập, thủy chủ hoả hoạn. Nguyên cục cung điền trạch may mắn, thì cận vi sợ bóng sợ gió, hoặc cận tác tiểu Hỏa, nhưng nếu như nguyên cục cung điền trạch đa hung tinh Hóa kị, thì hoả hoạn có thể phá hủy vật nghiệp, khiến cho tổn thất trọng đại, nguyên cục cung điền trạch địa không Địa kiếp đại hao tổn, nhất là phải cẩn thận.

(thất) Thái âm Hóa kị chủ [khẩu thiệt thị phi] khắc ứng với, chỉ ở cung hạn khắc ứng với, nói chung, lưu niên cung điền trạch Thái âm Hóa kị, nhất là Thái âm Hóa kị tướng điệp, cho dù không gặp cái khác sát diệu hung tinh, cũng chủ khẩu thiệt thị phi, người nhà trong lúc đó bất hòa, gia đình không yên.

(bát) lưu niên cung điền trạch thiên cơ Thái âm cùng độ, chủ là năm có ngoại du cơ hội, hoặc đa ngoại du cơ hội, canh mỗi ngày mã cùng độ hoặc đối củng, càng như vậy, ngày này mã, chủ yếu là chỉ lưu niên tinh diệu trung [tuổi dịch], rất có đại hạn thiên mã và nguyên cục thiên mã tướng điệp tương trùng, càng như vậy.

Thái âm tinh ở cung phúc đức

Nguyên văn: Thái âm tinh nhập miếu lâm cung phúc đức, chủ phúc hậu năng lực hưởng thụ. Nhật nguyệt cùng độ, càng ưu mỹ. Thiên đồng tinh cùng độ, cũng chủ hưởng thụ, Thái âm Hóa kị tinh, thì chủ ngoại biểu an tĩnh, nội tâm bất an. Thiên cơ cùng độ, cũng chủ bất an ninh. Hỏa Tinh, đà la cùng triền, tự tìm bận rộn hoặc tự tìm phiền não. Thiên không cướp cùng triền, thiên không nghĩ quá nhiều. Kình dương, linh tinh cùng độ, chưa đủ.

Bình chú:

(nhất) thái âm tinh ở cung phúc đức, cơ bản tính chất là ưa tịnh hảo tịnh, kỳ ham mê tất là văn nhã, sẽ không tiếng động lớn huyên náo náo, sẽ không sa vào vu xã giao hoặc sống phóng túng.

(nhị) Thái âm nhập miếu, chủ năng hưởng thụ, nhưng đây là thanh phúc, nhàn nhã đi chơi của phúc. Cũng chủ phúc hậu, có tâm tình an bình tường hòa. Nguyên văn thuyết: [nhật nguyệt cùng độ, càng ưu mỹ.] giá kỳ thực cũng không phải nhất định. Thái dương Thái âm cùng độ xấu cung, Thái âm nhập miếu, thái dương cư hãm cung; ở vị cung, thì thái dương ngồi vượng, Thái âm lạc hãm, giai chủ tâm tình phập phồng bất định, sai ai ra trình diện sát diệu nhất là như vậy.

(tam) Thái âm thiên đồng cùng độ tử cung ngọ cung, nhị diệu tính chất có chỗ tương tự, phối hợp với nhau, vưu chủ tâm cảnh an bình, tinh thần trên có nhàn nhã hưởng thụ, nhất là thiên đồng hóa lộc, tâm tình càng an nhàn.

(tứ) Thái âm Hóa kị, là cung phúc đức trung xấu nhất kết cấu một trong, Thái âm sự yên lặng cận lưu vu biểu diện, duy nội tâm bất an, rất có địa không, Địa kiếp, bầu trời chờ, vưu đa không cần thiết ưu phiền, không có chuyện thực cơ sở. Thái âm Hóa kị và thiên đồng cùng độ, sai ai ra trình diện đủ địa không, Địa kiếp, bầu trời, kiếp sát, thiên nguyệt, thiên hư, thiên khôi, thiên việt chờ, mệnh tạo có thể là nhược trí nhân sĩ. Kỳ thiên khôi thiên việt, cận chủ ỷ lại người khác mà thôi.

(ngũ) Thái âm thiên cơ cùng độ, nguyên văn thuyết: [chủ bất an ninh.] điều này cần sai ai ra trình diện Hóa kị cập chư sát diệu mới là, nếu như nhị diệu cát hóa, hoặc rất có văn xương, văn khúc chờ, trái lại chủ thưởng thức cao nhã, ý nghĩ mẫn tiệp. Kiến giải đất trống cướp, thì tinh thần không khoát, đa tân kỳ sáng ý, tinh thần tự do.

(lục) Thái âm và [Hỏa Tinh, đà la cùng triền, tự tìm bận rộn hoặc tự tìm phiền não], đây là Hỏa Tinh bả Thái âm lòng của sống động liễu, trở nên sinh động mà không có phương hướng, cố hữu đến đây khắc ứng với. Canh kiến giải đất trống cướp, tâm tư càng hay thay đổi bận rộn, duy không có hiệu suất. Thái âm và [kình dương, linh tinh cùng độ, chưa đủ.] nếu như canh kiến giải đất trống cướp, hoặc Thái âm Hóa kị, chưa đủ trình độ càng mạnh, dục vọng sâu nặng. Thái âm chỉ thấy địa không Địa kiếp, cận chủ không tưởng, nhưng rất có văn xương, văn khúc, thì chủ sáng ý, Thái âm nhập miếu Vưu Giai.

Thái âm tinh ở cung phụ mẫu

Nguyên văn: Thái âm tinh nhập miếu lâm tướng mạo cung, có cát diệu hội chiếu, phụ mẫu song toàn, vô hình khắc. Nhật nguyệt cùng độ, ở vị cung bất lợi mẫu, ở xấu cung bất lợi phụ. Hóa kị tinh, mẫu đa tai bệnh. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, cần phải cho làm con thừa tự tự ra, bằng không có hình thương. Nhưng Hóa kị cũng có năm mới khắc phụ người, dĩ phụ tử thì mẫu quả đau khổ không chỗ nương tựa vậy.

Bình chú:

(nhất) thái âm tinh ở cung phụ mẫu, nhập miếu là giai, lạc hãm bất lợi mẫu thân, nhất là hạ huyền sinh ra cập nhật sinh ra.

(nhị) thái âm tinh ở miếu vượng cung độ, chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị, cũng đã họ Chủ Phụ mẫu song toàn, không nhất định cần sai ai ra trình diện cát diệu, duy sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, mỗi chủ được phụ mẫu hộ ấm lực, vưu chủ được mẫu thân bảo vệ.

(tam) Thái âm thái dương cùng độ, bởi tất là trong đó nhất diệu nhập miếu, một … khác lạc hãm, vì vậy, và song thân quan hệ vô toàn bộ mỹ, ở xấu cung lợi mẫu thân, ở vị cung lợi phụ thân, mà tòng mệnh tạo là nhật sinh ra hoặc dạ sinh ra, giúp đỡ trợ giúp phán đoán đối na nhất thân nhân hình khắc nặng.

(tứ) Thái âm Hóa kị ở cung phụ mẫu, nhân Thái âm chủ mẫu, cho nên bất lợi mẫu thân, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên nguyệt, thiên hư chờ, chủ [đa tai bệnh]. Duy cũng họ Chủ Phụ sớm tử mà mẫu đa đau khổ, vì vậy, tình huống cụ thể liền có vẻ ba phải cái nào cũng được, cho nên người viết cho rằng, giá nhất trưng nghiệm, hiện nay thực dụng tính vẫn như cũ không lớn.

(ngũ) Thái âm hội chư sát hình, hay Thái âm không thay đổi kị, cũng hình phạt chính thương.

Thiên phủ tinh

Thiên phủ tinh ở ngũ hành thuần dương đất, ở trên trời là sao Nam Đẩu chủ tinh, là tài bạch kho phủ. Và tử vi tinh cùng độ, như được tả phụ, hữu bật, thiên tướng, vũ khúc, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt hội chiếu, xưng là quân thần gặp gỡ, chủ đại phú đại quý. Ở tuất cung là thượng cách, có cát diệu phụ tinh đến đỡ, là quân chính nguyên thủ, nhân dân đứng đầu, các bộ môn quan trên. Ở thương thì chủ là gây dựng sự nghiệp cự tí, thương giới người nổi tiếng. Ở kỹ thuật hoặc nghệ thuật phương diện, cũng chủ có đặc thù kiến giải, siêu nhân phát minh, có khác sở trường đặc biệt, trở nên nổi bật, trên đời dương danh, nhưng chú ý nhất định phải có tả phụ, hữu bật cập ngôi sao may mắn đến đỡ, hoặc thiên khôi, thiên việt giúp đỡ cung mệnh người, là thượng cách. Ở tị, hợi cung, Tử Phủ đối chiếu, có ngôi sao may mắn đến đỡ hoặc cùng độ người, đại phú đại quý, hoặc đại thọ, hoặc đột gặp quý nhân đề bạt, một bước lên mây. Dần, thân nhị cung vô cát trợ giúp, là thanh cao tự thưởng, hoặc là nhân sư, hoặc dạy học tiên. Thìn, tuất nhị cung an mệnh, hội chiếu tả phụ tinh, không bằng cùng độ là quý hơn phong phú hơn của kỳ cách. Nhưng cần phải sẽ tới lộc tồn tinh mới là chính xác cách. Bởi vì Thiên phủ tinh ở tuất cung lập mệnh, thì tử vi tinh đang ở ngọ cung miếu địa, mà thái dương cũng đang mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông cung thượng, Thái âm vừa triền ở trăng sáng Thiên môn cung vị, như năng lực sẽ tới cát phụ cùng độ, mà không có ác sát phá tan, đương nhiên phi Hầu khanh của mệnh, cũng tương tướng của tài liễu. Có sát diệu phá tan, cũng chủ là thương nghiệp cự tí, hội thiên không cướp người, thì chủ do lý tưởng ảo ảnh trung suốt ngày hạ.

Bình chú:

(nhất) Thiên phủ tinh là sao Nam Đẩu chủ tinh, ở tử vi đẩu sổ trung, cùng sở hữu tứ khỏa chủ tinh, trừ sao Nam Đẩu Thiên phủ ngoại, còn có bắc đẩu chủ tinh tử vi, ban đêm trung thiên chủ tinh thái dương, ban đêm trung thiên chủ tinh Thái âm, mặc dù tính chất các không có cùng, nhưng đều có quý khí.

(nhị) Thiên phủ là [tài bạch kho phủ] là chỉ Thiên phủ có trữ tài bản chất, bởi vậy dẫn thân, ý chỉ thiên phủ có bảo thủ, ổn định bản chất, bởi vì cần phải tích trữ tài phú, tựu nhất định phải hoàn cảnh ổn định, mà tích trữ hay không được lung tung tốn hao, cho nên bảo thủ. Bất quá, nếu như tính chất bất lương, sẽ gặp hình thành vì tư lợi và keo kiệt.

(tam) bân triệu công đối với tử vi Thiên phủ cùng độ, có đánh giá rất cao, giá ở nguyên văn giáo trình các văn chương trung, đều có thể tìm được phương diện này suy đoán, ở đây cũng không ngoại lệ, hắn cho rằng tử vi Thiên phủ cùng độ, rất có thiên tướng và phụ bật khôi việt xương khúc lục cát, kiêm sai ai ra trình diện vũ khúc, là vì [quân thần gặp gỡ], chủ đại phú đại quý. Không thể nghi ngờ, được lục cát tử vi Thiên phủ, cố nhiên rất có khí thế, lĩnh đạo lực giai, nhưng chích nên công chức, mà lại tử vi Thiên phủ tính chất mâu thuẫn, nhất chủ tiến công nhất chủ bảo thủ, cho nên quyết đoán có thừa, quyết đoán thì bất túc, bất năng đảm đương cao nhất quyết sách nhân. Loại này mệnh cách, so sánh thích hợp đảm nhiệm công chức, có thể thống lĩnh bộ môn.

(tứ) Thiên phủ ở tuất cung, là cùng liêm trinh cùng độ, tam phương sai ai ra trình diện ngọ cung tử vi, và dần cung vũ khúc thiên tướng, cơ bản kết cấu quá mức giai, canh được [cát diệu phụ tinh] tương chiếu, thật có tốt đẹp chính là sự nghiệp tài năng, mà khi [các bộ môn quan trên], nhưng nếu như là đương [nhân dân đứng đầu], [quân chính nguyên thủ], thì áp lực trọng đại, nhưng chỉ yếu chư cát và cát hóa tịnh sai ai ra trình diện, cũng năng lực lĩnh đạo đàn luân. Cũng có thể kinh thương, nhưng muốn gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã thủy năng lực thành đại phú, là [thương giới người nổi tiếng], [gây dựng sự nghiệp cự tí], nhưng sáng chế của nghiệp, là đã có hành nghiệp, không bằng tử vi, thất sát như vậy, có thể sáng tạo độc đáo tân do.

(ngũ) Thiên phủ tinh điều không phải nghệ thuật ngôi sao, tính chất bảo thủ, cho nên khiếm khuyết sáng ý, không có nguyên sang tính, khó có đặc thù kiến giải, càng không thể có siêu nhân phát minh, người viết ở phương diện này và giáo trình nhận định vừa tương phản. Hay sai ai ra trình diện long trì, phượng các, văn xương, văn khúc, hóa khoa, cũng là bắt chước lời người khác, là thợ thủ công mà không phải là nghệ thuật gia, tái sinh công trình sư, nhưng điều không phải cụ nghệ thuật mỹ cảm công trình sư.

(lục) Thiên phủ là chủ tinh, cũng ưa bách quan triều củng, đủ loại quan lại người, tức tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, long trì, phượng các, ân quang, thiên quý, thai phụ, phong cáo, ba máy, bát tọa, thiên quan, thiên phúc. Nguyên văn cận cụ tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chỉ là nêu ví dụ mà thôi, nhưng cũng chỉ có thấy vậy tứ diệu, mới có tác thượng cách điều kiện, phụ bật tăng năng lực lãnh đạo, khôi việt tăng kỳ ngộ.

(thất) Thiên phủ ở tị hợi cung ngồi một mình, đối cung là tử vi thất sát, Thiên phủ tử vi nhị chủ tinh đối củng, thụ tử vi ảnh hưởng, chủ được quý nhân, cho nên đa kỳ ngộ, có đề bạt, [một bước lên mây], canh được phụ bật việt xương khúc, có thể đại quý, được lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, có thể đại phú. Thiên phủ cũng có trường thọ của phúc, cho nên mừng đến thiên thọ cùng cung, chủ [đại thọ].

(bát) Thiên phủ ở dần thân nhị cung, tử vi Thiên phủ cùng độ, kỳ cơ bản nhất tính chất, nguyên văn đã đưa ra, hay [thanh cao tự thưởng], loại này cá tính, mỗi khi tự cho là đúng, không chịu chịu thua, nhưng lại khiếm khuyết đại khí phách, khiếm trí tuệ đại tuệ, không có ngôi sao may mắn hội chiếu, nhất định thoái thoái thất cư, nhưng nếu được văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ, thì có thể là [nhân sư] hoặc [dạy học tiên], đang giáo dục giới trung sống yên phận.

(cửu) ở bản đoạn văn tự trung, bân triệu công cũng rất coi trọng liêm trinh Thiên phủ cùng độ tuất cung cách cục, sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, có thể được phú quý, sai ai ra trình diện sát cũng có thể từ thương; kiến giải đất trống cướp, thì trái lại tăng Thiên phủ sáng ý, bằng sáng ý thiết lập sự nghiệp.

Thiên phủ tinh triền vu cung mệnh

Nguyên văn: Thiên phủ tinh triền vu cung mệnh, chủ sắc mặt hoàng bạch hoặc hoàng hắc. Và liêm trinh cùng độ, cũng có da to hắc người. Mặt là hình vuông, hoặc hình chữ nhật, hoặc hơi vi hình tròn của làm thịt phương diện. Thể béo trung cao bản thân. Thái độ làm người tính tình trung hậu, thông minh có nghị lực, mẫn cảm mà năng lực thích ứng hoàn cảnh, thiện thái độ làm người giải quyết tranh cãi. Như Thiên phủ nhập miếu, hội tử vi tinh, văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa mà vô sát tinh thiên không cướp người, tất nhiên trở nên nổi bật, thái độ làm người đứng đầu, quang vinh lên chọn đầu, đại phú đại quý, quyết đoán quyền đại trên cách, ở chính vì quốc gia của lương đống, ở thương là thương giới của đứng đầu. Nhược Thiên phủ độc thủ cung mệnh lạc hãm, vô ngôi sao may mắn phụ diệu đến đỡ, hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể ác sát người, chủ thái độ làm người thiện mưu hảo gạt. Phùng thiên không cướp, chủ cô độc, phúc không được đầy đủ. Cùng trời diêu tinh hợp, chủ quyền thuật âm mưu của sĩ. Nữ mệnh Thiên phủ tinh triền độ, chủ thái độ làm người trung hậu hiền lành, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, vượng phu dạy con, thanh bạch đa năng lực cấp nhân của cấp, ưu nhân của ưu. Gặp ngôi sao may mắn cập tả phụ, hữu bật người, lệnh của phu nhân, có trượng phu oai nghiêm, nữ ác nam quyền, đại phú đại quý trên cách. Nếu có thiên không cướp, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, Hóa kị chờ tinh diệu hội chiếu người, chủ cô độc, mặc dù biết dùng người tôn sư nặng, tích phúc không được đầy đủ, phi thương phu tức khắc tí, hoặc tái hôn, hoặc có nữ vô tí. Đại hạn lưu niên Thiên phủ tinh triền độ, chủ được quý nhân dẫn, bình thăng ba cấp, kết hôn thiêm nhân phẩm, được lộc hưởng lạc, biết dùng người tôn kính, sự nghiệp phát triển.

Nhược phùng sát diệu, thì đa không tưởng, ít thành sự thực, tiến hành thường rơi nhân hậu, lo lắng nhiều, vuột thời cơ cơ hội tốt. Phùng Hóa kị, đại hao tổn, thì có tật bệnh, bệnh bao tử, khẩu thiệt chờ sự tình phát sinh, hoặc đi lang thang không chỗ nào sự buồn khổ.

Bình chú:

(nhất) bài này đưa ra Thiên phủ ở mệnh ngoại hình, thượng có một chút có thể bổ sung, hay phàm Thiên phủ tọa mệnh nữ nhân, trên mặt đều dài hơn liễu một heo đảm mũi. Bởi Thiên phủ tính chất bảo thủ, cho nên hay mỹ lệ, cũng là ngây thơ vẻ đẹp, tuyệt không hội lưu vu diêm dúa.

(nhị) Thiên phủ tính tình trung hậu, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật vưu xác thực; thông minh có nghị lực, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa vưu xác thực; thiện thái độ làm người giải quyết tranh cãi, mỗi ngày khôi, thiên việt vưu xác thực. Có thể được bách quan triều củng, chư cát tịnh sai ai ra trình diện, rất có tam cát hóa, sự nghiệp thành tựu cực đại.

(tam) Thiên phủ ở dậu cung lạc hãm ngồi một mình, vũ khúc thất sát củng chiếu, đây là kết cấu kém nhất một, kỳ bảo thủ tính cách lưu vu cực đoan, để bảo vệ mình, tìm kiếm an toàn cá nhân cảm của thỏa mãn, trái lại biến thành [thiện mưu hảo gạt], nhưng dĩ sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ là xác thực, nhất là canh hội văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, thiên diêu, âm sát, thiên hư chờ, càng ngụy quân tử một gã.

(tứ) Thiên phủ là tài kho, phủ kho tràn đầy, không thích thiên không kho, bởi vậy, được lộc tồn, hóa lộc, liền chủ phủ kho nội đa tài, ở mười hai cung viên giai cát, cũng không giới hạn trong cung mệnh, có thể án mười hai cung viên bất đồng tính chất, định ra Thiên phủ may mắn ý nghĩa, nhưng nếu như Thiên phủ hội địa không Địa kiếp, thì xưng là thiên không kho, ở cung mệnh chủ cô độc, nữ mệnh vưu chủ lục thân duyên phận bất túc, phúc đức không được đầy đủ.

(ngũ) truyền thống thượng, thuật số gia cho rằng nữ mệnh Thiên phủ, bỉ nữ mệnh tử vi yếu may mắn nhiều lắm, bởi vì tử vi bất an vu bản phận, hảo cao vụ viễn, chí cao khí ngạo, ở nam quyền xã hội trung, tịnh không được hoan nghênh, nhưng Thiên phủ lại tương phản, các nàng coi trọng gia đình sinh hoạt, ưa ổn định không thích biến hóa, coi trọng cảm giác an toàn, cho nên chỉ cần hội cát, là có thể giúp chồng dạy con, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, càng thêm gia thông minh nhanh nhẹn linh hoạt;

Sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, tăng trung hậu hiền lành. Đây là điển hình hiền thê lương mẫu. Ở xã hội hiện đại, tuy rằng nữ nhân có sự nghiệp của mình, nhưng loại này mệnh tạo nữ nhân, một ngày có gia đình, các nàng sẽ dĩ gia đình làm trọng. Có thể được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, thì có [trượng phu uy nghiêm, nữ ác nam quyền], có thể ở sự nghiệp thượng đại triển thân thủ, nhưng lại năng lực duy trì gia đình yên ổn, nội có thể thủ ngoại có thể công, là toàn năng nữ tương.

(lục) nữ mệnh Thiên phủ, bởi tính cách bảo thủ, sở dĩ, hay chư sát thiên không cướp tịnh sai ai ra trình diện, cũng không phải đại gian đại ác, nhưng có thể có hợp lý xã hội hành vi, thụ [nhân tôn sư nặng], nhưng ở bảo thủ và cảm giác an toàn khát cầu phương diện, không được thỏa mãn, bất lợi hôn nhân, bất lợi chủ thân, cảnh đêm cô độc.

(thất) đại hạn lưu niên cung mệnh Thiên phủ tọa thủ, cơ bản nhất tính chất, là phát huy Thiên phủ tính bảo thủ, sai ai ra trình diện cát diệu, chủ dần dần tiến bộ, lên chức tăng lương, nhưng nhưng không thích hợp tác quá kích biến động, cũng không phải khai trương gây dựng sự nghiệp của kỳ. Mặt khác, nhân Thiên phủ là quý nhân tinh, cho nên cũng chủ hạn nội được [quý nhân dẫn], sai ai ra trình diện lộc diệu vưu chủ tài vận hưởng thông, nhưng bất lợi ăn ý. Thiên phủ cung hạn sai ai ra trình diện sát diệu, thì chủ đa tư lo ngại, chưa chắc có thực chất khiêu chiến, nhưng nhân tâm đại thận trọng mà bỏ qua cơ hội. Loại này tinh hệ cung hạn, nhất là không thích hợp biến động, trong đó biến hóa, mỗi khi khắc ứng với ở gia đình phương diện.

Thiên phủ tinh lâm huynh đệ cung

Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm huynh đệ cung, chủ huynh đệ đông đảo, có năm người đã ngoài. Phùng văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật người, huynh đệ đa tài đa nghệ có trợ giúp. Và liêm trinh, vũ khúc hội, có thương tích khắc. Hội Hóa kị tinh, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp, đại hao tổn người, hình khắc bất hòa. Hoặc chích một … hai … Nhân, nhu giúp đỡ.

Bình chú:

(nhất) Thiên phủ tinh ở huynh đệ cung là thiện diệu, chủ huynh đệ tỷ muội con số đông đảo, nguyên văn nói là [năm người đã ngoài], thực tế có thể đạt hơn hơn mười người, mà ở hiện đại tránh thai thịnh hành niên đại, giá khắc ứng với đa không được ứng nghiệm. Nếu như rất có tả phụ, hữu bật, con số càng nhiều.

(nhị) Thiên phủ và chúng cát diệu gặp gỡ, chủ [huynh đệ đa tài đa nghệ có trợ giúp], cẩn thận một điểm mà nói, tả phụ hữu bật chủ trợ lực đại, thiên khôi thiên việt chủ có thể ỷ lại, văn xương văn khúc chủ có tài nghệ.

(tam) nguyên văn thuyết: [và liêm trinh, vũ khúc hội, có thương tích khắc.] nếu như đây là thuyết liêm trinh Thiên phủ cùng độ, hoặc vũ khúc Thiên phủ cùng độ, thì người viết đối với lần này cũng không gật bừa, vũ khúc và liêm trinh, tuy có bất lợi lục thân duyên phận chỗ, nhưng được Thiên phủ cùng độ, tình huống này đã trúng tuyển và, khắc ứng với tịnh không cường liệt, cho nên không làm thương khắc luận.

(tứ) Thiên phủ hội Hóa kị cập lục sát hình hao tổn, chủ [hình khắc bất hòa], hoặc huynh đệ tỷ muội con số ít, nhu giúp đỡ. Cẩn thận một điểm phân chia, là Thiên phủ sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình, hình phạt chính khắc bất hòa; kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ giúp đỡ huynh đệ.

Thiên phủ tinh lâm thê cung

Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm thê cung, chủ được hiền tuệ của thê, nhân thê được trợ giúp. Nhược Thiên phủ tinh lạc hãm, hoặc phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, chủ ái thiếp diệt thê, nhị thê của mệnh. Như hội ngôi sao may mắn người, thì thê tử tuy có chia lìa việc, nhưng nhưng như ly phi ly, như phán đoán phi phán đoán ý tứ hàm xúc, bởi vì Thiên phủ là hậu thành ngôi sao, ít hình khắc tai ương. Nữ mệnh Thiên phủ tinh lâm phu cung, chủ được tình cảm phong phú, anh tuấn đầy hứa hẹn của trượng phu; dĩ trượng phu thể trạng hùng tráng mập mạp người là hợp cách. Như và vũ khúc cùng độ, hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, dĩ kế thất nhà kề là nên, bằng không hình ly không như ý.

Bình chú:

(nhất) Thiên phủ tính chất bảo thủ, ở cung phu thê là thiện diệu. Ở nam mệnh thê cung, có có trách nhiệm cảm thê tử, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, ký chủ tình cảm thâm hậu, hoặc… ít nhất … Thê tử đối mệnh tạo ngưng tình, [được hiền tuệ của thê], được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thì nhân thê được trợ giúp, nếu như rất có lộc tồn, hóa lộc, thì ở phương diện kinh tế, được thê bang trợ, ví dụ như, có thể hợp tác sự nghiệp thành công, hoặc thê tử thu nhập so với chính mình dày, là trong nhà kinh tế cây trụ, hoặc được thê gia kinh tế giúp đỡ chờ. Bất quá, bởi Thiên phủ ở thê cung, cung mệnh tất là tham lang, nhất bảo thủ nhất mạo hiểm tham, tính cách không hợp, vì vậy, có lúc thê tử hiền tuệ, trái lại khả năng chiêu mệnh tạo bất mãn, vì vậy, suy đoán loại này mệnh cách thì, yếu lưu ý cung mệnh và cung phu thê trong lúc đó xung đột, nam mệnh nữ mệnh đều là như vậy.

(nhị) Thiên phủ ở cung phu thê, hình khắc tính chất hơi nhẹ, vì vậy, hay sai ai ra trình diện tẫn Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, cũng cận chủ sanh ly, hoặc tự thân có ngoài giá thú tình, [ái thiếp diệt thê], [tam thê của mệnh], nhưng trên thực tế, hay nhị thê, có lúc cũng không là ly hôn biệt lấy vợ, mà là đang hai nữ nhân trong lúc đó, khó bỏ nan ly. Loại tình huống này, ở các cung độ đều là như thế này, cũng không giới hạn trong lạc hãm cung viên.

(tam) nữ mệnh Thiên phủ lâm phu cung, cơ bản tính chất vi phu có trách nhiệm cảm, chiếu cố gia đình, rất có lộc tồn, hóa lộc chờ, ở kinh tế thượng có thể được giàu có. Được văn xương văn khúc, trượng phu đa tình, tức nguyên văn nếu nói [tình cảm phong phú], cái đó và Thái âm đích tình cảm phong phú bất đồng, người trước chuyên nhất, người sau dễ đối với người khác phái động tình. Về phần sở giá của phu có đúng hay không anh tuấn đầy hứa hẹn, có đúng hay không thể trạng hùng tráng mập mạp, người viết thì không cho là đúng, đây là không nhất định.

(tứ) Thiên phủ vũ khúc cùng độ, Thiên phủ có thể chậm lại vũ khúc cô khắc của tính, nhưng nhưng không hề cát địa phương, sai ai ra trình diện lục sát hình, nhưng dễ ly dị, đệ nhất độ tình cảm đầu tư thất bại.

Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm vu cung tử nữ, hội chiếu văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, chủ được thông minh đa tài của hiếu tử. Hội tả phụ, hữu bật, ngũ thai đã ngoài. Và vũ khúc hoặc liêm trinh cùng độ, có hình khắc, con trai thứ ba chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, hình phạt chính khắc phá tan, hoặc được tính tình quật cường tử nữ, hoặc mặt có mặt mày hốc hác.

Bình chú:

(nhất) Thiên phủ ở cung tử nữ là thiện diệu, cơ bản tính chất là tử nữ đa, nguyên văn thuyết sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, chủ [ngũ thai đã ngoài], giá chỉ có thể tham khảo, thực tế khả năng đạt hơn mười người tám người, hoặc thậm chí hơn mười nhân.

(nhị) Thiên phủ cũng chủ hòa tử nữ trong lúc đó tình cảm thâm hậu, tử nữ hiếu thuận, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, nhất là như vậy. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, thì tử nữ thông minh đa tài.

(tam) Thiên phủ vũ khúc cùng độ, Thiên phủ liêm trinh cùng độ, Thiên phủ năng lực giảm bớt cùng độ chính diệu bất lợi tính chất, nhưng nếu như sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh Hóa kị, nhưng hình phạt chính khắc, [con trai thứ ba chăm sóc người thân trước lúc lâm chung] một lời, chỉ có thể làm tham khảo mà thôi, xã hội hiện đại, chữa bệnh phục vụ tiến bộ, loại này tinh hệ thậm chí có thể sở hữu tử nữ câu toàn, chăm sóc người thân trước lúc lâm chung thì tụ tập dưới một mái nhà.

(tứ) Thiên phủ hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, cố nhiên hình phạt chính khắc, nhưng vưu tự thân và tử nữ quan hệ bất lương, tử nữ [tính tình quật cường].

Thiên phủ tinh ở tài lộc

Nguyên văn: Thiên phủ tinh là tài lộc của kho, lâm cung tài bạch, chủ giàu có, hội chiếu tả phụ, hữu bật, lộc tồn, hóa lộc, tử vi, vũ khúc chờ ngôi sao may mắn, chủ đại phú của cách. Phùng thiên không cướp, đại hao tổn người, chủ tài lộc trúng tuyển có phá hao tổn. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, nhân tài đa tranh cãi hoặc liên quan đến kiện tụng.

Bình chú:

(nhất) Thiên phủ là tài kho, giáo trình cho rằng nhập cung tài bạch chủ [giàu có], trên thực tế, đây là chủ mệnh tạo giỏi về chiếu cố chính kinh doanh đoạt được, sẽ không tùy tiện tiêu xài, có thể tích cốc phòng cơ, nhưng cũng không phải là giàu có mệnh cách. Bất quá, được lộc tồn, hóa lộc, thì tài kho đẫy đà, mới có thể thành phú. Bất quá, nếu như Thiên phủ và lộc tồn cùng độ, thì thụ kình dương, đà la sở giáp, như vậy, mệnh tạo nên lưu vu quá mức keo kiệt, ứng với hoa tài thì vừa không muốn hoa, đối với cần tiền gấp tài cứu tế bằng hữu, cũng thà rằng khoanh tay đứng nhìn. Cho nên Thiên phủ nên sai ai ra trình diện lộc tồn, cũng không nên cùng độ.

(nhị) Thiên phủ và tả phụ, hữu bật, lộc tồn, hóa lộc gặp gỡ, giá liền có đại phú tiềm chất, nguyên văn nói tử vi và vũ khúc, nhất là tăng kỳ sự nghiệp năng lực quản lý, lĩnh đạo tài hoa hòa khí phách, nhất là tăng kỳ tài vận, nhân Thiên phủ cận chủ trữ tài, phải vũ khúc, phương ký năng lực phát tài có thể trữ tài. Thiên phủ được tả phụ, hữu bật, chủ có nhiều phương diện tài nguyên, tài tự bốn phương tám hướng lai. Được lộc tồn, hóa lộc, thì tài kho tràn đầy. Rất có thiên khôi thiên việt, chủ cầu tài đa kỳ ngộ, mà lại có quý nhân giúp đỡ; rất có văn xương, văn khúc, chủ dĩ danh cầu tài, hoặc danh lợi song thu vào.

(tam) Thiên phủ và địa không, Địa kiếp, đại hao tổn gặp gỡ, đây là Thiên phủ tối úy sát diệu hung tinh kết cấu, bỉ hỏa linh dương đà càng sâu, được tài tất có phá hao tổn, như rất có chư sát diệu Hóa kị, thì việc buôn bán rách nát, rơi vào khủng hoảng kinh tế. Mặt khác, Thiên phủ ở cung tài bạch, cũng úy vũ khúc Hóa kị hoặc liêm trinh Hóa kị.

Thiên phủ tinh lâm tật bệnh cung

Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm tật bệnh cung, chủ có bệnh bao tử, bệnh phù chân, hoàng sưng, phồng lên chờ chứng. Phùng sao Liêm trinh, chủ thấp hỏa của chứng. Gặp hữu bật, thiên tướng, nhân hàn dạ dày đau nhức. Thất sát gửi thông điệp thiên hình, chủ có thương tích tổn hại. Hội chiếu mui xe, thiên tài, chủ buồn nôn sợ bóng sợ gió chờ chứng.

Bình chú:

(nhất) Thiên phủ thuộc về dương đất, ở tạng phủ trung là dạ dày bộ, bởi vậy, Thiên phủ ở tật bệnh cung cơ bản tính chất, chủ bệnh bao tử.

(nhị) Thiên phủ cũng chủ [bệnh phù chân, hoàng sưng, phồng lên] chờ, bất quá, loại này tâm bệnh, là bởi vì tính khí dinh dưỡng hấp thu bất túc khiến cho, vị tất và tỳ hữu quan.

(tam) Thiên phủ liêm trinh cùng độ, chủ [thấp hỏa của chứng], tức là chỉ bệnh ngoài da.

(tứ)[(Thiên phủ) gặp hữu bật, thiên tướng, nhân hàn dạ dày đau nhức.] phàm Thiên phủ tất gặp thiên tướng, đây thật ra là chỉ thiên phủ mỗi ngày tướng hữu bật cùng độ, dạ dày hàn đưa tới dạ dày đau nhức, khác biệt vu dạ dày nhiệt đưa tới dạ dày đau nhức, người trước bạn có ác hàn tính chất, người sau thì đa táo bón, trường nhọt chờ.

(ngũ) Thiên phủ đối cung tất là thất sát, đương đối cung thất sát thiên hình cùng độ, chủ ngoại thương, nhất là ngoài ý muốn thụ thương, đến đây bởi vì thất sát là âm kim, cho nên chủ kim sáng lập của thương, thiên hình thì tăng kỳ khí thế hung ác.

(lục) Thiên phủ hội mui xe, thiên tài, chủ buồn nôn, cũng chủ sợ bóng sợ gió, đây là thuộc về bân triệu công trưng nghiệm, người viết vô đến đây công tác thống kê, cũng bởi kỳ lý luận tính chất bất minh, cho nên không thể nào đưa bình.

Thiên phủ tinh lâm cung thiên di

Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm cung thiên di, chủ xuất hành được phúc, tại ngoại gặp quý nhân. Vũ khúc cùng độ, xuất ngoại kinh thương hoặc xa thiệp trùng dương chủ phát phú. Phùng âm sát, đà la, Hỏa Tinh, xuất môn cần phải phòng âm mưu tổn thương. Và kình dương, thiên nguyệt, thiên hình cùng độ, xuất ngoại tiểu nhân bất túc, hoặc bệnh tai.

Bình chú:

(nhất) Thiên phủ ở cung thiên di, bởi Thiên phủ là phúc tinh, cho nên ở cung thiên di trung, chủ [xuất hành được phúc], tức tại ngoại được lợi ích, bất quá, giá muốn gặp lộc tồn, hóa lộc chờ mới là. Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, cho nên canh mỗi ngày khôi, thiên việt, chủ [tại ngoại gặp quý nhân].

(nhị) Thiên phủ và vũ khúc cùng độ, vừa là trữ tài tài diệu, vừa là phát tài tài diệu, giai lợi cho hải ngoại phát tài, cho nên canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, lợi cho xuất dương đáo hải ngoại công tác phát triển. Vưu ưa vũ khúc hóa lộc.

(tam) Thiên phủ và đà la, âm sát cùng độ, không cần sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, cũng chủ âm mưu, thụ tiểu nhân ngầm chiếm đối phó. Và Hỏa Tinh cùng độ, thì chủ xuất môn gặp ngoài ý muốn tổn thương, nhất là gặp gỡ thông nhau ngoài ý muốn. Và kình dương cùng độ, chủ nhân tế quan hệ bất lương, canh gặp thiên hình, cũng không phạm quan phi, bởi vì Thiên phủ tính chất bảo thủ yên ổn của cho nên. Thiên phủ hội chư sát diệu, rất có thiên nguyệt cùng độ, xuất môn bất lợi khỏe mạnh, chỉ phòng ở hải ngoại nhiễm bệnh.

Thiên phủ tinh lâm cung Nô bộc

Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm cung Nô bộc, chủ giao hữu rộng. Hội hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, chủ được bằng hữu trợ giúp lực. Hội tả phụ, hữu bật, canh được bằng hữu của ủng hộ, được người thủ hạ lực, hoặc được trung tâm chính là thủ hạ nhân. Như hội chiếu thiên không cướp, đại hao tổn, thì nhân giao hữu mà phá hao tổn, hoặc bị người thủ hạ trộm đạo tổn hại. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, thành ý người ngoài, trái lại tao oán hận, hoặc thụ người thủ hạ của âm mưu cập bất lợi.

Bình chú:

(nhất) Thiên phủ là cát diệu, ở cung Nô bộc chủ bằng hữu đông đảo, giao du rộng, bất quá vô luận như thế nào, một thân nhất định cẩn thận tuyển trạch bằng hữu, đây là phát huy Thiên phủ thận trọng cá tính, cho nên người bạn tốt đa mà tổn hại giao hữu ít, hoặc là đối sở có bằng hữu đều giữ một khoảng cách, cho nên đa hời hợt chi giao.

(nhị) Thiên phủ hội hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa giai may mắn, năng lực [được bằng hữu trợ giúp lực], nhưng tam hóa có chỗ bất đồng: Hóa lộc trợ giúp mệnh tạo phát tài, cải thiện kinh tế sinh hoạt; hóa quyền trợ giúp sự nghiệp phát triển, nhưng không thích hợp sai ai ra trình diện tử vi hóa quyền, nếu không sẽ bị đoạt quyền hoặc thụ người chế trụ; hóa khoa thì lợi cho học tập. Bất quá, Thiên phủ ở cung Nô bộc, và ở cái khác cung viên như nhau, đều ưa phủ kho tràn đầy, tức sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc, sai ai ra trình diện của thì chủ bằng hữu trung hậu có thành, nếu vì thiên không kho lộ kho, ví dụ như, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, thì là kết giao tiểu nhân, thụ ngầm chiếm thương tổn.

(tam) Thiên phủ cũng ưa hội tả phụ, hữu bật, cùng lúc bằng hữu đông đảo, cùng lúc cũng được trợ lực, ở sự nghiệp và những phương diện khác, đều thu được có ích. Mặt khác, cũng dễ kết giao tri kỷ bạn tốt, nhân sinh bất trí vu tứ cố vô thân.

(tứ) Thiên phủ tối kỵ địa không, Địa kiếp, đại hao tổn giá tinh hệ, bả kỳ tài vận thiên không rơi, ở cung Nô bộc, thì là thụ bằng hữu thuộc hạ ngầm chiếm mà tổn thất. Nếu như canh gặp vũ khúc Hóa kị, liêm trinh Hóa kị chờ, tình huống nghiêm trọng hơn, tổn thất thảm hại hơn nặng.

(ngũ) Thiên phủ hội hỏa linh dương đà hình chờ tinh, chủ bị người lấy ơn báo oán, hay canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt xương khúc lộc mã chờ, cũng không có thể cải biến cái tình huống này, chích là bằng hữu trong, nhất chính nhất phản, có tri kỷ, có nghĩa vô phản cố bằng hữu, cũng có trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân, ngụy quân tử.

Thiên phủ tinh lâm sự nghiệp cung

Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm sự nghiệp cung, chủ sự nghiệp vĩ đại. Như Thiên phủ lâm ngọ cung, lộc tồn tại dần cung, mà thiên tướng tinh tuất cung, có ngôi sao may mắn phụ diệu hội chiếu người, chủ cực phẩm của quý, dĩ vô sát tinh là hợp cách. Như Thiên phủ tinh lâm sự nghiệp cung ở xấu cung, hội cát diệu, cũng chủ đại quý, nhưng cần phải hội lộc tồn tinh ở dậu cung mới là hợp cách, doãn văn doãn vũ giai thành quý phát phú. Thiên không cướp cùng độ người, quyết đoán đại, nên vu nhà xưởng thực nghiệp phương diện phát triển. Ăn ý sự nghiệp bất lợi, hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, đa tranh cãi có khúc chiết.

Bình chú:

(nhất) Thiên phủ ở sự nghiệp cung, bất năng vốn nhờ nói vậy là [sự nghiệp vĩ đại], trên thực tế, Thiên phủ cận vi bảo thủ tinh diệu, sự nghiệp bảo thủ lại không thể có quá triển, bởi vậy, dục sai ai ra trình diện vĩ đại là sự nghiệp, Thiên phủ sẽ sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn, thiên mã, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ, như vậy mới có kinh người thành tựu. Bất quá, cho dù như vậy, cũng không thích hợp khai sáng mới tinh sự nghiệp, mà ứng với ở sẵn là sự nghiệp thượng, dần dần phát triển.

(nhị) Thiên phủ ở ngọ cung, tất và vũ khúc cùng độ, dần cung chính diệu là liêm trinh ngồi một mình, lộc tồn cùng độ vu dần cung thì, nhất định là giáp năm sinh ra, liêm trinh cũng tất hóa lộc, bởi vậy, trên thực tế, đây là cung mệnh có liêm trinh hóa lộc và lộc tồn cùng cung, hội chiếu vũ khúc hóa khoa, loại kết cấu này, canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt xương khúc chờ cát, chủ [quyền phẩm của quý], ở xã hội hiện đại, loại này mệnh cách, vô luận là tham chánh kinh thương, hoặc là đảm nhiệm đại cơ cấu hành chính nhân viên, đô hội thu được đại thành tựu.

(tam) Thiên phủ ở xấu cung thủ sự nghiệp, cung mệnh tất là dậu cung, mà lại vô chính diệu, trải qua tá tinh an cung, được tử vi tham lang, tân năm sinh ra, lộc tồn tại dậu. Giá nhất cách cục, Thiên phủ được lộc, rất có chư cát diệu phụ tá, chủ năng [thành quý phát phú]. Trên thực tế, giá nhất cách cục cung mệnh, là tử vi tham lang hội Thiên phủ thiên tướng, là [phủ tướng triêu viên] cách, cho nên thấp nhất hạn độ cũng là trung đẳng cách cục, canh được chư cát diệu cập lộc tồn, sở dĩ năng lực thành đại cách, phú quý song toàn.

(tứ) Thiên phủ ở sự nghiệp cung hội địa không Địa kiếp, nguyên văn xưng là [quyết đoán đại], chỉ là tựu kỳ cát lợi một mặt mà nói, mặc dù quyết đoán đại, nhưng bất lợi tài vận, làm vậy thương nghiệp đầu tư hoạt động, chủ tuy có quyết đoán, khách quan hoàn cảnh lại không phối hợp, sở dĩ dễ rách nát chiêu tổn hại, cho nên nên [nhà xưởng thực nghiệp phương diện phát triển], trái lại có thể đem thiên không cướp tính chất, đổi thành thực nghiệp gây dựng sự nghiệp cập lĩnh đạo, nếu như không gặp lộc diệu, thì thực nghiệp cũng đa cản trở, sinh ý đa khốn cảnh.

(ngũ) Thiên phủ hội dương đà hỏa linh Tứ Sát, ứng với tận khả năng tránh cho trên phương diện làm ăn và nhân gia kết thù kết oán, vạn sự dĩ hòa vi quý, nhân giá tinh hệ chủ [đa tranh cãi có khúc chiết], nhất là phương diện nhân sự khúc chiết.

(lục) ở đây có thể bổ một điểm: Thiên phủ chỉ có hóa khoa, cũng không hóa lộc hóa quyền hoặc Hóa kị, cùng ngày phủ hóa khoa vu sự nghiệp cung, chủ có tài bạch tín dụng, thích hợp làm hoạt động tín dụng tài vụ bảo hiểm các loại công việc, năng lực thụ người tín nhiệm.

Thiên phủ tinh lâm cung điền trạch

Nguyên văn: Thiên phủ tinh lâm cung điền trạch, chủ năng tăng điền đưa sinh, năng lực sáng lập năng lực thủ. Gặp thiên không cướp, đại hao tổn, chủ có phá hao tổn. Gặp kình dương, đà la người, có tranh cãi.

Bình chú:

(nhất) Thiên phủ tính chất ổn định. Điền trạch của may mắn, trên cơ bản cũng thị điền trạch nhà lầu sản nghiệp có hay không ổn định, bởi vậy, Thiên phủ cư cung điền trạch là thiện tinh, chủ năng thủ tổ nghiệp, cũng chủ đưa nghiệp mà có thể dài cửu, được lộc tồn, hóa lộc, chủ [năng lực tăng điền đưa sinh], sản nghiệp dần dần dày, hoặc có lâu thu vào tô.

(nhị) Thiên phủ ưa phủ kho tràn đầy, không thích thiên không kho lộ kho, cho nên kị kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ bất lợi đưa nghiệp, ở nhà lầu vật nghiệp đầu tư trung khuyết, hoặc nhượng có hồi báo giá trị vật nghiệp bỏ trống, canh sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh, nhất là vũ khúc Hóa kị, liêm trinh Hóa kị chờ, vưu chủ [phá hao tổn].

(tam) Thiên phủ và kình dương, đà la gặp gỡ, chủ có nhà lầu vật nghiệp tranh cãi, bao quát đưa nghiệp đầu tư thì phân tranh, cũng bao quát và quê nhà bất hòa. Mặt khác, lưu niên cung điền trạch là trời phủ Hỏa Tinh cùng độ, cơ bản tính chất là hỏa tai, canh kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, kiếp sát chờ, hơn nữa có lưu niên Hóa kị, kình dương, đà la xung của, chủ khắc ứng với, nhu chú ý ở nhà chơi rông an toàn, hoặc lưu ý cửa hàng, tràng phòng phòng cháy thi thố.

(tứ) Thiên phủ thủ cung điền trạch, còn có một trứ danh lưu niên khắc ứng với, gọi [văn tinh nhập trạch], tức ở lưu niên cung điền trạch, nguyên do Thiên phủ hội văn xương văn khúc, lưu niên lưu xương lưu khúc cũng sẽ nhập, là vì văn tinh nhập trạch, chủ nhà trung thành công đang thi trung cầm cờ đi trước, hoặc khảo hạch tấn chức. Chính diệu như phi Thiên phủ, liền không có tính chất này.

Thiên phủ ở cung phúc đức

Nguyên văn: Thiên phủ tinh nhập miếu, lâm cung phúc đức, chủ phúc hậu. Hội ngôi sao may mắn, an bình. Ở dần cung, ít sầu lo, năng lực hưởng phúc. Và vũ khúc, thất sát hội hợp, chủ thể xác và tinh thần an lao. Gặp đà la, Hỏa Tinh, tự tìm phiền não. Hội kình dương, thiên hình người, trong lòng phiền muộn, bất an. Thiên không cướp, đại hao tổn người, bận rộn.

Bình chú:

(nhất) Thiên phủ tính cách bảo thủ, không thích mạo hiểm, dẹp an toàn bộ làm trọng, bởi vậy, ở cung phúc đức cơ bản tính chất, liền là bảo thủ cẩn thận, coi trọng cảm giác an toàn, cũng bởi loại tâm tính này, cho nên người của bọn họ sinh liền tương đối địa ít phiêu lưu, bởi vậy có [phúc hậu] của suy đoán, nhưng phải hiểu, đây chỉ là mệnh tạo không dám bả cuộc sống đội thuyền lái ra tránh gió đường sở trí, cho nên thành tựu cũng đã bị cực hạn, bất năng thi triển hết sở trường.

(nhị) Thiên phủ ở cung phúc đức, ưa hội tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, chủ tâm cảnh [an bình]; và thiên khôi, thiên việt gặp gỡ, thì là bị người chiếu cố, cuộc sống phiêu lưu ít hơn.

(tam) Thiên phủ ở dần cung và tử vi cùng độ, nhân sinh mặc dù so sánh [ít sầu lo], nhưng tự cho mình là rất cao, mỗi dễ lưu vu cao ngạo, coi thường người khác. Thân cung cũng có đồng loại tính chất. Nếu như canh được hóa lộc, lộc tồn, văn xương, văn khúc, chủ có hưởng thụ cuộc sống tâm tình, cho nên nói là [năng lực hưởng phúc], mệnh tạo sẽ không quá độ đem mình doanh dịch.

(tứ) Thiên phủ ở mão cung dậu cung ngồi một mình, vũ khúc thất sát đối cung củng chiếu, đây là tương đối tâm phiền tinh hệ, cho dù thực tế không có gì có thể ưu phiền, nhưng mệnh tạo lại tâm bất an, cho nên tinh thần thường cảm mệt mỏi rã rời, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình chờ, nhất là như vậy.

(ngũ) Thiên phủ và Hỏa Tinh cùng độ, chủ tâm tư vận dụng quá độ, tinh thần bất năng an nhàn, cho nên mỗi khi buồn lo vô cớ, đa vô vị

Sầu khổ. Thiên phủ đà la cùng độ, chủ khí tiểu dị doanh, dễ sinh lòng đố kỵ, cũng không có thể dễ dàng tha thứ khuyết điểm của người khác, mà lại dễ ghi hận, tìm trả thù cơ hội. Thiên phủ [gặp đà la, Hỏa Tinh], bởi ký tiểu khí, lại tư đa ưu, cố hữu [tự tìm phiền não] đích tình huống.

(lục) Thiên phủ và kình dương cùng độ, chủ khiếm khuyết cảm giác an toàn, đứng ngồi không yên, canh mỗi ngày hình, nhất là như vậy. Thiên phủ hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ [bận rộn], đây là là tài mà mang, vô luận kiếm bao nhiêu tiền, đều là khuyết thiếu cảm giác an toàn, đến nỗi ở kinh tế thượng, thường thường thúc giục chính, bất năng nghỉ ngơi thật tốt.

(thất) Thiên phủ hóa khoa vu cung phúc đức, chủ có tín dụng, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc chờ ngôi sao may mắn, chủ thụ người tín nhiệm, là chân chánh quân tử.

(bát) Thiên phủ ưa sai ai ra trình diện lộc diệu, chủ đời sống vật chất giàu có, không cần lo lắng áo cơm. Nhưng không thích lộc tồn cùng độ, thụ kình dương đà la giáp cung, mỗi chủ tiểu khí, keo kiệt, vì tư lợi.

(cửu) Thiên phủ sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, thiên diêu, âm sát chờ, là vì ngụy quân tử, mặt ngoài miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng thực tế lại tâm thuật bất chính, thiện khiến cho giảo quyệt.

Thiên phủ ở cung phụ mẫu

Nguyên văn: Thiên phủ ở tướng mạo cung, họ Chủ Phụ mẫu tướng toàn bộ, vô hình khắc. Phùng kình dương cùng độ, phụ tử đang lúc ý kiến không hợp. Hội chiếu đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, có hình thương. Hoặc ở riêng, hoặc tự ra.

Bình chú:

(nhất) Thiên phủ ở cung phụ mẫu là thiện tinh, chỉ cần không gặp Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, Hóa kị chờ hung, liền chủ [phụ mẫu song toàn], [vô hình khắc], có thể ở lúc đó xong song thân che chở. Rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, có dẫn, nhất là thu được tốt đẹp chính là tài bồi giáo dưỡng. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, thì tăng đây đó tình cảm.

(nhị) Thiên phủ ưa sai ai ra trình diện lộc tinh, ở cung phụ mẫu cũng không ngoại lệ, được lộc tồn và hóa lộc, mỗi họ Chủ Phụ mẫu ở kinh tế, cấp tự thân tốt đẹp chính là chiếu cố, nếu như rất có thiên vu cùng độ, chủ năng làm con nuôi khiển sinh, mà lại đoạt được quá mức phong. Nhưng nếu là lộc tồn cùng độ, thì họ Chủ Phụ mẫu ở tài bạch phương diện, không tín nhiệm mệnh tạo, khống chế sở hữu tài vụ, không dễ dàng từ chưởng vá giữa dòng ra chia ra nhất chút nào.

(tam) Thiên phủ và kình dương cùng độ, chủ hai đời đang lúc bất hòa, nếu vì nam mệnh, tự nhiên là [phụ tử đang lúc ý kiến không hợp], như là nữ mệnh, thì khắc ứng với ở mẹ con trong lúc đó. Nếu như rất có thiên hình, thì họ Chủ Phụ mẫu tai bệnh. Thiên phủ và đà la hỏa linh thiên không cướp hình chờ gặp gỡ, cũng họ Chủ Phụ mẫu tai bệnh hình thương, bất đồng cư thì có thể miễn, dĩ sanh ly thay thế tai bệnh và tử biệt.

(tứ) Thiên phủ hóa khoa, gia tăng rồi phụ mẫu chiếu cố tử nữ ý thức trách nhiệm, tình cảm cũng càng sâu hậu.

Sao Liêm trinh

Nguyên văn: Sao Liêm trinh ở ngũ hành thuần âm hỏa, ở trên trời thuộc sao Bắc đẩu đàn, hóa thành tù. Ở mệnh bàn là thứ đào hoa. Nhưng liêm trinh ở vị cung thủ mệnh, hóa lộc tinh hoặc ở dần, thân cung thủ mệnh, hội lộc tồn, trái lại thanh bạch thượng cách. Ở vị cung, thân cung, mão cung, có ngôi sao may mắn củng chiếu, không gặp Tứ Sát thiên không cướp người, đều chủ phú quý tướng toàn bộ. Ở tuất cung cùng trời phủ cùng độ, chủ thanh danh truyền xa, ở tị cung và tham lang cùng độ, vô sát diệu, chủ là quân chính yếu nhân. Liêm trinh, thất sát ở vị cung cùng triền, có lẽ sao Liêm trinh ở thân cung, mà thất sát tinh ở ngọ cung, có ngôi sao may mắn hội chiếu, vô Tứ Sát, thiên không cướp, hình hao tổn phá tan người, là phú quý song toàn trên cách, xưng của [hùng ở lại càn nguyên cách]. Bởi vì liêm trinh âm hỏa và thất tinh giết âm kim tướng chế là sử dụng, coi như núi hoang khoáng thạch trải qua hỏa sau khi rèn luyện, là thành cực quý báu nguyên liệu. Liêm trinh ở tị, hợi nhị cung, có sao Hóa kỵ hoặc sát diệu, thì chủ tứ hải bôn tẩu. Vô luận quân nhân, thương nhân đều chủ tại ngoại phong sương tuyết mưa, gian khổ lao lực. Như và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, đại hao tổn, Hóa kị, thiên không cướp hội chiếu, mà vô ngôi sao may mắn hóa giải người, chủ khách tử tha hương. Liêm trinh cung mệnh có thiên nguyệt tinh củng chiếu, vô cát hóa, hội sát diệu, chủ nhiễm bệnh tha hương.

Bình chú:

(nhất) liêm trinh là mười bốn chính diệu trung thứ đào hoa tinh, chính đào hoa là tham lang, liêm trinh tham lang là vì đối tinh, ở tam phương tứ ở giữa, quan hệ rất là mật thiết. Kỳ hóa khí là tù, cho nên có sát khí, bởi vậy, ở trình độ nhất định, liêm trinh có quan võ và huyết quang tính chất.

Thứ đào hoa ý nghĩa, nhu và chính đào hoa làm một tương đối, tài dễ dàng nhìn ra mánh khóe. Tham lang chủ háo sắc phong lưu, chủ phong nguyệt tình dục, chủ nhục dục, nhưng liêm trinh thì cận vi ngả ngớn hài hước, khôi hài, ái thuyết lời nói dí dỏm, nặng nam nữ tình cảm của nhạc, vừa không được lưu vu trần truồng tình dục. Mà tham lang và liêm trinh, đều có chứa nghệ thuật khí chất, làm nghiệp phương diện khán, nhị diệu đều có tấn thân vòng giải trí tiềm năng.

(nhị) liêm trinh ở vị cung thủ mệnh, tất và thất sát cùng độ, đây là trứ danh hùng ở lại càn nguyên cách, tung không gặp ngôi sao may mắn, cũng có sự nghiệp khí phách, nguyên văn cận thuyết kỳ vi [thanh bạch thượng cách], con này nói ra mạng này cách một mặt, cũng không hoàn toàn. Nguyên văn cho nên nói liêm trinh thất sát vị cung cùng độ là [thanh bạch thượng cách], là bởi vì liêm trinh có vui đùa phẩm cách, đối tình cảm bất trung, nhưng ở vị cung, thì mệnh tạo tập trung tinh thần vu khai sáng sự nghiệp phương diện, không rảnh đùa bỡn nam nữ tư tình, cho nên là [thanh bạch cách]. Bất quá, hùng ở lại càn nguyên cách dĩ liêm trinh hóa lộc là xác thực, giá nhất cách cục mặc dù có thể thành lập, là bởi vì liêm trinh là âm hỏa, thất sát là âm kim, nhị diệu cùng độ, thì âm hỏa có thể trị luyện âm kim, tạo thành hữu dụng đồ đựng dụng cụ. Không chỉ … mà còn liêm trinh có kỳ thanh bạch cách, tham lang tinh là chính đào hoa, cũng có kỳ thanh bạch cách, nhưng đây là nói sau.

(tam) liêm trinh ở thân cung thủ mệnh, thất sát ở cung phu thê, cũng có cho rằng đây là [hùng ở lại càn nguyên cách], nhưng người viết phản đối nói vậy, bởi vì liêm trinh ở mệnh, thất sát ở cung phu thê, cung phu thê giống nhau và cá nhân phẩm bẩm tiềm năng không quan hệ, cho nên không thể nói là cung mệnh âm hỏa, trị luyện cung phu thê âm kim. Mặt khác, thân phương mặc dù thuộc kim, nhưng cũng không thể nói là sao Liêm trinh của âm hỏa, tinh luyện kim loại thân cung của kim thôi?

Trái lại, nếu như là thất sát ở ngọ cung thủ mệnh, liêm trinh ở thân cung thủ phúc đức, thì liêm trinh làm tâm tính, thất sát là mệnh cách, dĩ tâm tính của hỏa, đốt luyện mệnh cách của kim, thì có thể nói được thông. Vì vậy, cùng với thuyết đây là hùng ở lại càn nguyên cách, không bằng như nguyên văn theo như lời, là liêm trinh thanh bạch cách, tới thỏa đáng.

Liêm trinh không chỉ … mà còn ngồi một mình thân cung là thanh bạch thượng cách, ngồi trên dần cung cũng thuộc về loại này cách cục, thế nhưng nhất định dĩ giáp năm sinh ra nhất may mắn, còn đây là bởi phàm giáp năm sinh ra người, liêm trinh nhất định hóa lộc, mà lộc tồn cũng tất ở dần cung, cho nên tất có lộc tồn cùng độ hoặc củng chiếu. Liêm trinh được lộc, thì sự nghiệp đang thịnh, có khí phách, có thể phú đáng quý, mà không hạ xuống háo sắc phong lưu hãm tỉnh trung.

Trừ giáp năm sinh ra ngoại, phàm ở dần cung liêm trinh thủ mệnh, làm bính năm sinh ra, tân năm sinh ra, ất năm sinh ra, mậu năm sinh ra, đều là thanh bạch của cách. Bính năm sinh ra, kình dương ở ngọ; tân năm sinh ra, đà la ở thân cung, kình dương ở tuất cung; ất năm sinh ra, đà la ở dần cung; mậu năm sinh ra, kình dương ở ngọ. Những … này kết cấu, liêm trinh điều không phải hội đà la, hay sai ai ra trình diện kình dương, đều có thể mượn dương đà của sát khí, tăng một thân sinh gian khổ, cho nên không được lưu vu háo sắc giải đãi, mà là tích quyền phấn đấu, sở dĩ thuộc thanh bạch cách.

Phàm liêm trinh vu thân cung thủ mệnh, kỷ năm sinh ra, canh năm sinh ra, quý năm sinh ra, cũng thuộc về vu thanh bạch cách. Kỷ năm sinh ra, cung phu thê được lộc tồn; canh năm sinh ra, lộc tồn tại mệnh; quý năm sinh ra, lộc bảo lưu nhập cung mệnh. Giai thuộc thanh bạch cách.

Liêm trinh ở vị cung thân cung, tung không được lộc tồn hóa lộc, đã thấy tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, nhưng như nguyên văn nói: [phú quý song toàn], dĩ không gặp Tứ Sát thiên không cướp là xác thực, sai ai ra trình diện của thì sự nghiệp tài vận đa cản trở, thành tựu xa xa không bằng.

Nguyên văn mặt khác nhắc tới mão cung liêm trinh có thể phú quý song toàn. Ở mão cung, liêm trinh phá quân cùng độ, mà liêm trinh cư rảnh rang cung, phá quân thì ngồi vượng, giá cách cục chủ mệnh tạo sự nghiệp tâm nặng, sự nghiệp đa nguyên hóa, nhưng không hề chuyên nhất khuyết điểm, duy được phụ bật khôi việt xương khúc lộc mã chờ cát, vẫn có thể có rất lớn thành tựu, phú quý song toàn.

(tứ) liêm trinh Thiên phủ ở tuất cung cùng độ, bỉ ở thìn cung phải tốt hơn nhiều. Bởi vì ở thìn cung, tử vi ở tử cung thủ tài bạch, đây chỉ là rảnh rang cung mà thôi, duy liêm trinh Thiên phủ ở tuất cung, thì tử vi ở miếu viên, tính chất tương tự, nhưng trình độ đã có thật lớn sai biệt. Liêm phủ ở tuất cung thủ mệnh, nguyên văn chỉ là [thanh danh dương khí], giá không thể rõ ràng nói ra kỳ tính chất. Trên thực tế, cái này kết cấu, khí phách khá lớn, canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ, một thân lòng ôm chí lớn, hơn nữa có thực tiễn lực lượng, bàn tay trần giành chính quyền, có tài trí, có đảm lược, có hỏa linh dương cũng chỉ là gian khổ mà thôi, không được hao hết khí khái.

(ngũ) nguyên văn thuyết: [(liêm trinh) ở tị cung và tham lang cùng độ, vô sát diệu, chủ là quân chính yếu nhân.] vô luận là liêm trinh hoặc tham lang, ở cổ đại đều có quân lữ cuộc đời tính chất, nhưng hiện đại tòng quân trái lại không được phổ thông, nhất là ở Hương Cảng, canh tiên hữu nhân sâm quân chiến tranh, bởi vậy, chẳng từ liêm trinh tham lang đào hoa tính chất quan sát, canh năng lực chuẩn xác nhìn thấy đến đây cách cục đích thực chính ý nghĩa. Liêm trinh tham lang, đối với thị giác nghệ thuật quá mức có thiên phú, từ phương diện này phát cục, có thể có rất tốt thành tựu, nhất là sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, canh năng lực phát huy phương diện này tài hoa, bị người thưởng thức, danh tiếng lan xa, nhưng tính cách lại tương đối không kềm chế được theo đuổi, giá tức là nghệ thuật gia tính tình cũng. Nguyên văn cận nói tị cung, trên thực tế hợi cung cũng là như vậy, bất quá, hợi cung là thủy hương, đào hoa tính chất càng đậm, mỗi có phóng túng cập nhân sắc gây tai hoạ khắc ứng với, ví dụ như, hợi cung liêm trinh tham lang đà la cùng độ, là vì hiện lên thủy đào hoa cách, chủ sắc dục chiêu họa. Cho nên hợi cung ở tinh hệ phối hợp phương diện, mỗi khi không bằng tị cung.

(lục) liêm trinh tham lang cùng độ, không thích hợp canh sai ai ra trình diện sát diệu hoặc sao Hóa kỵ, chủ [tứ hải bôn tẩu], [phong sương mưa tuyết], [gian khổ lao lực] chờ, đây là chỉ khó với lập gia đình, nhân sinh phiêu bạt, thế nhưng, giá kỳ thực cũng là gieo gió gặt bảo, tính cách cho phép, yêu cầu nhân được nhân thôi.

Nhu phải chú ý là, bởi liêm trinh và tham lang cùng độ, cố hữu Hỏa Tinh cách và linh tinh cùng độ hoặc củng chiếu, chỉ cần sẽ không sai ai ra trình diện kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, đại hao tổn chờ, liền phi phôi cục, mà là hỏa tham cách hoặc linh tham cách, cũng có chợt mà phát ý tứ hàm xúc. Nguyên văn nhắc tới giá cách cục cũng không nên quân nhân, cũng không nên thương nhân, trên thực tế, đương thương nhân bỉ tòng quân tốt, mặc dù phiêu bạt mà có thu hoạch.

(thất) liêm trinh hội hỏa linh dương đà thiên không cướp hao tổn hình kị, nguyên văn thuyết không gặp cát diệu, chủ khách tử tha hương. Nếu như sát diệu hung tinh đa, thì phải lộc thủy năng lực hóa giải, lộc tồn hoặc hóa lộc đều có thể. Đồng dạng, liêm trinh hội thiên nguyệt, cũng dĩ được lộc là giai, bằng không chủ bệnh. Nhược thiên nguyệt ở đối cung, thì là [nhiễm bệnh tha hương] tinh hệ, duy phải canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ sát diệu mới là, người đơn độc một viên thiên nguyệt, không ảnh hưởng toàn cục.

(bát) liêm trinh ở mệnh, cát hung biến hóa quá nhiều, thậm chí có thể nói, đây là mười bốn chính diệu trung, tính chất lên xuống lớn nhất một viên, may mắn thành tựu đại nghiệp, danh tiếng lan xa, phú quý song toàn, không được cát thì háo sắc phóng túng, chán nản nhấp nhô. Là hàng dài còn là một cái trùng, mỗi khi chích một tia của cách.

Sao Liêm trinh lâm cung mệnh

Chủ nhân mi khoan miệng rộng rãi mà quyền cao. Mặt hình viên gầy hoặc trường hình. Sắc mặt vàng hoặc hơi hoàng hắc sắc. Cùng trời phủ cùng cung, chủ mập mạp, da to hắc. Và tham lang cùng độ, cỡ trung vóc người, dĩ da hoàng bạch là hợp cục. Sao Liêm trinh ở cung mệnh, chủ nhân vững tâm tính lang, bay bổng táo bạo, dễ phẫn tranh, không câu nệ lễ tiết. Duy cùng trời phủ cùng độ, nội tâm dày rộng. Tham lang cùng độ, bề ngoài khéo đưa đẩy. Nhập miếu tối nên quan võ. Và thất sát cùng độ, gặp Hóa kị cập kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình chờ sát tinh hội chiếu, da ngựa bọc thây. Phùng tử vi tinh, uy quyền hiển hách. Tạm biệt lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thì phú quý song toàn. Và văn xương, văn khúc hội, trái lại hảo lễ nghĩa, ưa âm nhạc. Tối ác lạc hãm, thì ngợp trong vàng son, lưu luyến tửu sắc đánh bạc của hương, mà lại nhân tửu sắc đánh bạc, mà có tụng từ khẩu thiệt tranh. Tối kỵ phá quân tinh và thất sát tinh củng chiếu cung thiên di, chủ khách tử tha hương. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình, không hề luận đoán tai ương họa, có hình lục của nguy, hoặc nhân bệnh tai mổ mà chết. Và phá quân, thiên hình ở dậu cung, chủ có phúc xa thú thương họa. Ở cung thiên di cũng chủ có đồng dạng tao ngộ, nhưng cần phải hội chiếu sao Hóa kỵ sát diệu phương hợp. Nhược sao Liêm trinh lạc hãm Hóa kị tinh, có mủ máu tai ương. Như hội chiếu phá quân, thiên hình, tái phùng Hỏa Tinh mà hãm cung người, sinh tự sát ý kiến nông cạn, đầu sông hoặc tự ải. Nhược Hóa kị tinh chiếu vũ khúc, phá quân, có ý định ngoại áp thương cập xà thú cắn bị thương. Ở tí, ngọ, mão, dậu cung lập mệnh, bính năm sinh ra, hoành nổi giận phá.

Tuất cung lập mệnh có cát diệu, chủ do trống rỗng trung giành chính quyền, thành đại sự, lập đại nghiệp, thanh danh truyền xa, nhưng cũng thành công có bại. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, phong ba trắc trở. Nữ mệnh sao Liêm trinh lâm cung mệnh, tam mới có ngôi sao may mắn hội chiếu người, là mệnh phụ, chủ phú quý song toàn. Vào triều phùng lộc tồn, hóa lộc, trinh liệt của phụ, thông môn nhanh nhẹn linh hoạt, trợ giúp phu dạy con. Nhược hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, hình phu khắc tí, cô độc của mệnh. Và tham lang, phá quân, văn xương, văn khúc, thất sát hội chiếu người, hình khắc hoặc ly hôn, dĩ kế thất nhà kề hoặc không được cử lễ thức của ở chung là nên. Đại hạn lưu niên sao Liêm trinh triền độ nhập miếu người, tịnh có cát diệu phù thì, chủ có tài có phúc, mà lại năng lực tích trữ, sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức. Sợ nhất thiên hình cập sao Hóa kỵ cùng lâm, chủ có mủ máu tai ương. Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, sao Hóa kỵ hội chiếu, có lao ngục tai ương. Gặp lại phá quân, thất sát, tham lang chờ tinh đi chiếu, tính mệnh kham ngu.

Bình chú:

(nhất) nguyên văn nói liêm trinh diện mạo bên ngoài, đại thể đã hết nói ra trong đó yếu quyết, không có bao nhiêu quên, nhưng thượng khả dĩ bổ sung một điểm

, là liêm trinh ở cung mệnh, hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình, Hóa kị, nhất là liêm trinh Hóa kị, chủ tỵ khổng triêu

Thiên, xương gò má xông ra, hoặc lộ mi cốt.

(nhị) nguyên văn đối liêm trinh ở mệnh tính cách, tác như vậy hình dung: [vững tâm tính ngoan, bay bổng táo bạo, dễ phẫn tranh, không câu nệ lễ tiết.] giá tựa hồ là bả liêm trinh ở cung mệnh người, đánh vào [người làm phản] trong hàng ngũ, hơn nữa tính tình bất thiện, trên thực tế, giá có điểm đối loại này mệnh tạo không công bình, chỉ cần sảo sai ai ra trình diện khoa văn chư tinh, tính cách trái lại ôn hòa lễ độ, ít nhất là rất dễ ở chung, cũng không vững tâm tính ngoan. Liêm trinh hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, tài chủ thượng thuật bất lương cá tính. Sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa, tài chủ [không câu nệ lễ tiết], ở giữa nam nữ, làm ra vượt rào chuyện, ví dụ như, nam nhân dụ dỗ đàn bà có chồng, nữ nhân ở quán ăn đêm lưu luyến, cảo nhất dạ tình chờ.

(tam) liêm trinh Thiên phủ cùng độ, chủ nội tâm dày rộng, canh sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật, nhất là như vậy. Văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị cùng độ, hoặc rất có thiên diêu, âm sát, thì trong ngoài không đồng nhất, tính cách dối trá, tiếu lí tàng đao.

(tứ) liêm trinh tham lang cùng độ, chủ ngoại biểu khéo đưa đẩy, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, càng như vậy, cho nên dễ và những người khác ở chung, tung không nhiều lắm tri kỷ, cũng tất đa hời hợt chi giao. Và hồng loan thiên ưa chờ đào hoa tinh cùng độ, thì nhất là dễ hấp dẫn khác giới, nữ mệnh như sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, thì dễ rơi xuống phong trần.

(ngũ) liêm trinh ở dần cung, thân cung, vị cung nhập miếu, [tối nên quan võ], nhưng đây chỉ là truyền thống xã hội trưng nghiệm, nếu như liêm trinh đái sát khí, ví dụ như, liêm trinh Hóa kị, có thể Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la hội chiếu, hoặc mỗi ngày hình, cũng thích hợp làm quan võ, hình như cảnh sát, quân nhân, hải quan, bảo an chờ, nhưng nếu như sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hoặc sai ai ra trình diện tam cát hóa chờ, cũng thích hợp kinh thương, hoặc là nhậm chức đại cơ cấu, đảm nhiệm quản Lý Công tác, đừng tưởng rằng liêm trinh là đào hoa tinh, liền vô cùng ngả ngớn mà không đứng đắn, trên thực tế, bọn họ khá năng lực án điều lệ làm việc, thái độ nghiêm cẩn.

(lục) liêm trinh thất sát ở xấu cung vị cung cùng độ, tạm biệt lộc diệu cát diệu, là vì thượng cách, nhất là vị cung, đây là hùng ở lại càn nguyên cách, tình huống cụ thể có thể thấy được tiền thuật, nhược sai ai ra trình diện hóa xuất kị và chư sát diệu hình, thì là mã cách giấu thi, có chết oan chết uổng nguy cơ, nhất là chết vào trên đường, hoặc là thông nhau ngoài ý muốn, hoặc là bị người mưu hại. Về phần liêm trinh thất sát nữ mệnh, vô luận sai ai ra trình diện Hóa kị chư sát hay không, giai chủ ý chí kiên cường mà mỹ lệ, sai ai ra trình diện sát kị trừ chủ mã cách giấu thi ngoại, cũng chủ hôn nhân gợn sóng, dễ sinh ly hôn.

(thất) nguyên văn thuyết: [phùng tử vi tinh, uy quyền hiển hách.] lời này có sai lầm đạo của ngại, trừ phi liêm trinh là cho tá tinh an cung, bằng không, liêm trinh ở mệnh, cung tài bạch tất là tử vi tọa thủ, mười hai cung độ giai như vậy, cũng không thể thuyết phàm loại này mệnh tạo, đều là [uy quyền hiển hách].

Liêm trinh hội tử vi, [tạm biệt lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thì phú quý song toàn], giá kỳ thực chỉ là vậy hội lộc mã, cố nhiên lợi cho kinh thương, hoặc làm hoạt động thương nghiệp, có thể chủ phú, nhưng không nhất định chủ quý, cho nên không làm phú quý song toàn luận, canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa còn lại là.

(bát) liêm trinh hội văn xương, văn khúc, chủ hảo lễ nghĩa, giá thực tế là bả liêm trinh [không câu nệ lễ tiết], nạp trở lại quỹ đạo thượng, mà liêm trinh nhược muốn trở thành đại cách, liền ứng với sai ai ra trình diện xương khúc, có xương khúc thì có tài trí, có thể đem đại khí phách đại ý chí lực lượng, trở nên sáng suốt.

Nói cách khác, hay hùng ở lại càn nguyên cách, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc và không gặp văn xương văn khúc, thành tựu cũng có khoảng cách rất lớn. Về phần liêm trinh xương khúc giá một sao hệ mệnh tạo, có đúng hay không ưa âm nhạc, là không có định luận, bất năng làm đúng, trên thực tế, âm nhạc có nung đúc tính tình công, vô luận dạng gì mệnh tạo, đều ưa âm nhạc, vấn đề chỉ là loại nào âm nhạc là mọi người sở hảo. Liêm trinh xương khúc, nếu như rất có hồng loan thiên ưa chờ đào hoa tinh, thì xương khúc cũng có đào hoa tính chất, nhưng nhưng chủ ưu nhã, không làm dâm loạn tà dâm luận.

(cửu) liêm trinh ở tị hợi nhị cung lạc hãm, và tham lang cùng độ, hai viên đào hoa cùng độ, cho nên đào hoa không kềm chế được của tính rất nặng, tính chất phiêu đãng không có rễ, cố hữu [ngợp trong vàng son, lưu luyến tửu sắc đánh bạc] trưng nghiệm. Không thể nghi ngờ, giá một sao hệ mệnh tạo coi trọng phong nguyệt hưởng thụ, tửu sắc tài vận, không chỗ nào bất hảo, nhưng chỉ muốn gặp cát diệu cát hóa, nhưng có thể có điều làm. Liêm trinh tham lang, chỉ có mỗi ngày diêu, Hàm trì, đại hao tổn, Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình chờ, tài nguyên nhân chính tửu sắc đánh bạc, có tụng từ khẩu thiệt tranh. Nhất là liêm trinh tham lang đà la cùng độ vu hợi cung, đây là hiện lên thủy đào hoa cách, nhân sắc gây tai hoạ, tụng từ khẩu thiệt tranh chích là một cái trong số đó mà thôi, cụ thể mà nói, mỗi ngày hình nguyên nhân chính sắc sinh quan phi, mỗi ngày nguyệt nguyên nhân chính sắc sinh bệnh, như bệnh lây qua đường sinh dục, miệt mài khuy hư chờ, mỗi ngày hư, âm sát, thiên diêu, địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, thì nguyên nhân chính sắc bị lừa, có tài bạch tổn thất.

(thập) liêm trinh thất sát ở xấu vị cung thủ mệnh, liêm trinh phá quân ở mão dậu cung thủ mệnh, đều là sát khí nặng hơn tinh hệ, nhưng thấy cát diệu cát hóa, nhưng có thể có cuộc sống hạnh phúc, mà lại sự nghiệp được nặng đại thành tựu, phú quý song toàn, bất năng một mực chắc chắn hội [chết tha hương tha hương], duy liêm trinh Hóa kị tịnh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, thì chủ ngoại du có hung hiểm, [bất trắc tai ương họa], [hình lục của nguy] chờ. Hay ở nguyên cư địa, cũng có [nhân bệnh tai mổ mà chết] khắc ứng với, kỳ thực cũng chủ ở nguyên cư địa gặp gỡ ngoài ý muốn, về phần có hay không tất vong, là không thể vô cùng võ đoán, đồng nhất tinh bàn mệnh tạo, cũng tùy mọi người nghiệp lực, có chỗ bất đồng.

(mười một) liêm trinh phá quân thiên hình cùng độ dậu cung, chủ [phúc xa thú thương], đó là các loại bất đồng ngoài ý muốn, không được giới hạn trong thông nhau ngoài ý muốn hoặc là thú loại gây thương tích, dĩ sai ai ra trình diện chư sát diệu Hóa kị chờ là xác thực, nhất là liêm trinh Hóa kị.

(mười hai) liêm trinh lạc hãm cung Hóa kị, chủ có mủ máu tai ương, trên thực tế, vô luận liêm trinh có hay không lạc hãm, hóa thành sao Hóa kỵ giai chủ mủ máu, mười hai cung độ đều là như vậy, cũng không luận ở cung mệnh, huynh đệ cung, tật bệnh cung, cung điền trạch hoặc cái khác cung viên, đều là như vậy, ví dụ như, ở tật bệnh cung, liêm trinh Hóa kị của mủ máu tai ương, có thể là nhọt độc xuất huyết, hoặc là bệnh phổi thổ huyết, hoặc là tiêu ra máu chờ, yếu thị chỉnh thể tinh hệ tổ hợp mà định, nhưng dĩ sai ai ra trình diện kình dương đà la chờ là xác thực.

(mười ba) liêm trinh, phá quân, Hỏa Tinh, thiên hình, ngồi trên hãm cung, chủ có trọng đại nhân sinh ngăn trở, thế nhưng phủ có tự sát chi tâm, ứng với đồng thời kiêm thị cung phúc đức mà định, mà tự sát phương pháp, cũng không giới hạn trong đầu sông hoặc tự ải.

(mười bốn) liêm trinh ở tử cung ngọ cung, và thiên tướng cùng độ, phá quân củng chiếu; ở mão cung và dậu cung, liêm trinh phá quân cùng độ, thiên tướng củng chiếu. Bính năm sinh ra, liêm trinh Hóa kị, ở tử cung canh thụ kình dương củng chiếu, ở ngọ cung và kình dương cùng độ, sát khí rất nặng, canh thụ phá quân ảnh hưởng, cố hữu [hoành nổi giận phá] của tượng, canh kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, nhất là bất lợi.

(mười lăm) liêm trinh ở tuất cung và Thiên phủ cùng độ, khí phách quá nhiều, cũng tràn ngập sức tưởng tượng, cho nên canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, có thể ở [trống rỗng trung giành chính quyền, thành đại sự, lập đại nghiệp, thanh danh truyền xa]. Giá tức là bằng cá nhân sáng ý, thành lập sự nghiệp, cho nên sự nghiệp nội dung và hình thức, tối nên không giống người thường. Sai ai ra trình diện Tứ Sát thiên không cướp, chủ phong ba trắc trở, còn lại là quy tắc chung, cũng không giới hạn trong liêm trinh Thiên phủ ở tuất cung.

(mười sáu) liêm trinh nữ mệnh sai ai ra trình diện tam cát hóa, hoặc sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt xương khúc, chủ phú quý song toàn, cái đó và những tinh hệ khác đích tình huống tương tự, ở cổ đại, nữ nhân sở nhân phu được quý, cung phu thê có lúc bỉ cung mệnh quan trọng hơn, nhưng xã hội hiện đại, nữ nhân cũng có sự nghiệp của mình và phấn đấu sử, có thể bằng thực lực cá nhân mà được phú quý.

(mười bảy) nữ mệnh liêm trinh, sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, tất có một tính cách của người ưu điểm, chăm chỉ, sáng suốt, có quyết đoán, bất khuất, cũng vì vậy mà được giàu có, ở cổ đại, thì dĩ [trinh liệt của phụ, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, trợ giúp phu dạy con] là dụ, có hay không thực sự trinh liệt, có hay không thực sự trợ giúp phu dạy con, bất năng bằng song lộc hội liêm trinh làm đúng. Liêm trinh được văn xương văn khúc hóa khoa, tài chủ thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, gặp tả phụ, hữu bật, thủy chủ trợ giúp phu dạy con, trinh liệt của phụ.

(mười tám) liêm trinh hội lục sát thiên hình, bất lợi cho đời sống tình cảm, hôn nhân thượng cũng nhiều bất mãn, cho nên dễ hôn nhân vỡ tan, hoặc thậm chí ở trước khi cưới đã tao ngộ luyến ái thất bại, đến nỗi nản lòng thoái chí, không muốn tái nhập bể tình, cho nên là [cô độc của mệnh], về phần có đúng hay không [hình phu khắc tí], dựa vào cổ truyện còn lại là, nhưng người viết cá nhân không dám gật bừa, năng lực kinh lịch hôn nhân luyến ái ngăn trở hậu, thì hôn nhân thượng khả ổn định, hưởng thụ thiên luân của nhạc.

(mười chín) liêm trinh tham lang cùng độ, liêm trinh thất sát cùng độ, liêm trinh phá quân cùng độ, canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, cũng không chủ [hình khắc hoặc ly hôn], phải sai ai ra trình diện chư sát diệu thiên không động thiên hình Hóa kị, mới là như vậy, văn xương văn khúc, chỉ là tăng mệnh tạo cảm tính một mặt mà thôi, cũng tăng thông minh.

(hai mươi) đại hạn lưu niên nhập liêm trinh cung hạn, nguyên văn thuyết sai ai ra trình diện cát chủ [có tài có phúc, mà lại năng lực tích trữ, sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức], giá nhưng yếu thị nguyên cục cung mệnh tính chất, tài năng làm đúng, nhưng nói chung, liêm trinh được lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, lợi cho phát tài; Thiên phủ cùng độ, có thể tích trữ. Được thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật, có thể sự nghiệp phát triển, địa vị thăng chức. Cung hạn liêm trinh hội thiên hình và sao Hóa kỵ, nhất là liêm trinh tự thân Hóa kị, chủ có mủ máu tai ương, cái này cũng yếu thị nguyên cục đích tình huống định tính chất, có thể là bệnh phổi thổ huyết, có thể là dạ dày xuất huyết, cũng có thể là ngoại thương sang dương. Liêm trinh hội Tứ Sát hình kị, nguyên cục cung mệnh có phạm quan phi tính chất người, chủ có lao ngục tai ương, hoặc chỉ là và tụng mà không tất ngồi tù, và phá quân, thất sát, tham lang chờ đái sát khí chính diệu cùng độ, tính chất tương đối nghiêm trọng, nhưng nếu như nguyên cục tính chất ôn hòa cát tường, cũng không chủ [tính mệnh kham ngu].

Sao Liêm trinh lâm huynh đệ cung

Nhập miếu người, chủ có huynh đệ hai người. Thiên tướng tinh cùng độ, cũng chủ hai người. Hội tả phụ, hữu bật, Thiên phủ,

Văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt chờ ngôi sao may mắn người, sai ai ra trình diện năm người lưu ba người. Gặp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, hình phạt chính khắc bệnh tai, hoặc ở riêng bất hòa.

Bình chú:

(nhất) liêm trinh là đào hoa tinh, đào hoa tinh tính chất không được nghiêm túc, trọng tình cảm, cho nên ở huynh đệ cung, đang không có phá quân cùng độ dưới tình huống, tất chủ tình cảm hài hòa, tung không có trợ lực, cũng không dồn vu kết thù kết oán, hay hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Hóa kị chờ, cũng không chủ thụ ngầm chiếm hoặc công kích. Nhưng liêm trinh phá quân cùng độ, thì sảo sai ai ra trình diện sát diệu, liền chủ bất hòa, sát thấy nhiều, thì trở mặt thành thù, công kích lẫn nhau oán tăng.

(nhị) liêm trinh mặc dù chủ huynh đệ tỷ muội trong lúc đó có tình cảm, nhưng chủ con số rất thưa thớt, giống nhau như nguyên văn nói, chủ [huynh đệ hai người], cái này cũng không bao quát tỷ muội con số. Nguyên văn nhắc tới, liêm trinh hội chúng cát diệu, chủ [sai ai ra trình diện năm người lưu ba người], trái lại có hình khắc. Giá nhất phán đoán suy luận hẳn là còn nghi vấn, chích tác tham khảo, bất khả có thật không. Bất quá, liêm trinh được chúng cát, tất chủ huynh đệ tỷ muội có trợ lực, có thể cho nhau dẫn.

(tam) liêm trinh dễ thụ sát diệu hung tinh ảnh hưởng, hỏa linh thiên không cướp dương đà hình chư tinh tịnh sai ai ra trình diện, chủ [hình khắc tai bệnh], sát nhẹ thì [ở riêng bất hòa], nhưng liêm trinh Thiên phủ cùng độ, nhân Thiên phủ ở huynh đệ cung là ngôi sao may mắn, cho nên hình khắc nhỏ lại. Sát khí nặng nhất là liêm trinh phá quân tinh hệ, sảo sai ai ra trình diện sát liền chủ bất hòa, sát nặng tất có sinh ly tử biệt.

Sao Liêm trinh lâm thê cung

Có ngôi sao may mắn đến đỡ, hội Thiên phủ tinh, mà tính tình cương người, miễn khắc. Vô ngôi sao may mắn người, ở riêng sanh ly, hoặc ly hôn. Hóa kị tinh người, ly hôn tái giá. Lạc hãm người, tam thê của mệnh. Phùng phá quân, thất sát người, cũng chủ ly hôn bất hòa, bằng không hình khắc. Ứng với kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình người, hình phạt chính khắc, hoặc nhân nam nữ chuyện xảy ra sinh tụng từ tranh đấu vân vân. Hóa kị tinh, canh nguyên nhân chính nam nữ chuyện xảy ra sinh khẩu thiệt phiền não. Nữ mệnh phu cung, sao Liêm trinh triền độ, hình phạt chính khắc ở riêng, kế thất là nên. Hội chiếu sát tinh ác diệu, dĩ thiên thất ở chung có thể miễn khắc. Bằng không kết quả không tốt. Hoặc có phu đồ âm hư danh.

Bình chú:

(nhất) liêm trinh mặc dù chủ tình cảm, nhưng do vì thứ đào hoa tinh, mà đào hoa mỗi khi là cung phu thê tối kỵ, cho nên đối hôn nhân tình cảm bất lợi. Cung phu thê sai ai ra trình diện liêm trinh, cơ bản tính chất là tình cảm biến hóa, mà lại tất là do hòa hợp thân mật hướng bất hòa phương diện biến hóa, cho nên không được cát. Vừa bởi liêm trinh đối sát diệu sức chống cự yếu kém, bởi vậy, sảo sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thiên hình chờ, liền hình phạt chính khắc.

(nhị) liêm trinh Thiên phủ cùng độ, là sao Liêm trinh hệ trung tối cát lợi một, nhân Thiên phủ ở cung phu thê chủ ổn định, cho nên cải thiện liêm trinh bất lợi, vừa bởi Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, có quý khí, cách cũ chủ được quý phu, nam mệnh được hiền thê,… ít nhất … Người đối diện đình có trách nhiệm cảm. Trượng phu tận lực công tác kiếm tiền, nuôi thê việc, thê tử thì giúp chồng dạy con. Sai ai ra trình diện canh tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, chủ phối ngẫu [tính tình kiên cường], đồng thời [miễn khắc]. Nguyên văn thuyết [hội Thiên phủ], giá dĩ cùng độ là hợp.

(tam) liêm trinh ở cung phu thê, tất dĩ sai ai ra trình diện chư cát diệu cát hóa thành giai, [vô ngôi sao may mắn người, ở riêng sanh ly, hoặc ly hôn], nhất là canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Hóa kị, càng như vậy. Và tham lang cùng độ, canh mỗi ngày mã, chủ tình cảm vỡ tan mà ly dị, [lạc hãm người, tam thê của mệnh], chính thị chỉ giá một sao hệ, liêm trinh Hóa kị vưu xác thực, tham lang Hóa kị thì trước khi cưới đa gợn sóng, nhưng không nhất định là tam hôn, [tam] chỉ là số ảo mà thôi.

(tứ) liêm trinh là thứ đào hoa, chủ tình cảm, bởi vậy, liêm trinh Hóa kị liền phát huy tình cảm xấu nhất một mặt, chủ tình cảm vỡ tan, trước khi cưới kinh lịch thất tình khúc chiết, hôn hậu cũng không và, có phần cư ly dị khắc ứng với.

(ngũ) liêm trinh ở cung phu thê, xấu nhất tinh hệ là liêm trinh phá quân cùng độ, cập liêm trinh thất sát cùng độ, phá quân và thất sát cũng không lợi hôn nhân tình cảm, hay không gặp sát diệu Hóa kị, cũng dễ và phối ngẫu bất hòa, sai ai ra trình diện sát diệu thiên mã chờ, dễ có ly dị việc, sát nặng thì sớm Thành quả phụ người không vợ, mà thôi liêm trinh Hóa kị tính chất kém cõi nhất.

(lục) liêm trinh đối sát diệu sức chống cự yếu, hội Tứ Sát hình, vô luận là ngôi sao gì hệ, giai hình phạt chính khắc (liêm trinh Thiên phủ hình khắc hơi nhẹ), kình dương thiên hình cùng độ, vưu chủ tình cảm hôn nhân phương diện quan tòa kiện tụng.

(thất) liêm trinh Hóa kị, nguyên văn nói là [canh nguyên nhân chính nam nữ chuyện xảy ra sinh khẩu thiệt phiền não], nghiêm ngặt mà nói, liêm trinh Hóa kị chủ tình cảm thụ thương, nhưng không nhất định có khẩu thiệt, nhưng nếu như nguyên cục cung phu thê là liêm trinh Hóa kị, vu cự môn Hóa kị cung hạn khắc ứng với, thì chủ khẩu thiệt phân tranh, phu thê bất hòa, hoặc tình nhân cãi nhau.

(bát) nữ mệnh phu cung sao Liêm trinh tọa thủ, nhân nữ tính đối hôn nhân hạnh phúc cảm so sánh cường, đối hôn nhân bất hạnh ngăn trở cảm cũng trọng đại, cho nên bỉ nam mệnh lại càng không nên sai ai ra trình diện liêm trinh tọa thủ cung phu thê, sai ai ra trình diện giá mỗi có tình cảm ngăn trở, nhưng nếu như không được canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp Hóa kị chư tinh, thì không được chủ [hình khắc ở riêng], cũng không sẽ làm kế thất.

(cửu) và cái khác chính diệu tinh hệ như nhau, bân triệu công tiếp tục sử dụng ngày cũ thuật số gia áp dụng xu cát tị hung pháp, hay [thiên thất ở chung], dĩ hóa giải liêm trinh ở cung phu thê sở chủ hôn nhân bất hạnh, nhưng loại phương pháp này, tự ngại quá hạn, chẳng cẩn thận chú ý bồi dưỡng tình cảm quan hệ, chú ý trượng phu khỏe mạnh, rất có hiệu quả thực tế.

Liêm trinh ở cung tử nữ

Cung tử nữ có sao Liêm trinh, mừng nhất hội Thiên phủ tinh, chủ được quý tử, kế ba người. Thiên tướng cùng độ, chủ hai người. Sao Liêm trinh nhập miếu, độc lâm cung tử nữ, chủ một con trai siêu quần xuất chúng. Lạc hãm có hình khắc. Hóa kị tinh, đa bệnh tai hoặc mặt mày hốc hác. Và tham lang, phá quân, thất sát hội chiếu, cũng chủ có hình thương. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp người, hình khắc, cần phải lập tự tí.

Bình chú:

(nhất) liêm trinh ở cung tử nữ ảnh hưởng, và cung phu thê huýnh dị, cung phu thê không thích liêm trinh, cung tử nữ cũng mừng đến liêm trinh, bởi vì liêm trinh chủ tình cảm, ở cung tử nữ nội, nếu như không gặp sát hình thiên không cướp Hóa kị chờ, tất chủ hai đời trong lúc đó tình thâm, quan hệ hài lòng, ít có sự khác nhau, đây đó dường như bằng hữu như nhau.

(nhị) liêm trinh [mừng nhất hội Thiên phủ tinh] ý tứ, là liêm trinh Thiên phủ ở thìn tuất nhị cung cùng độ, chủ được [quý tử], nhất là ở tuất cung, nhân lúc này nhất định phải ngọ cung vào triều tử vi hội chiếu, nam sao Bắc đẩu chủ gặp nhau, cho nên chủ quý. [quý tử] không chỉ … mà còn chỉ nhi tử, ở xã hội hiện đại, cũng nên bả nữ nhi cùng luận. Canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, nhất là chủ quý.

(tam) liêm trinh ở cung tử nữ, chủ có tử nữ ba người, nhưng giá chỉ có thể tham khảo, cũng không thể làm đúng, đại thể mà nói, liêm trinh chủ tử nữ con số không nhiều lắm, dễ chiếu cố, cũng bởi vậy đây đó câu thông hài lòng. Ở tí ngọ cung, liêm trinh thiên tướng cùng độ, [chủ hai người], giá cũng chỉ là tác tham khảo mà thôi. Nhược sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu chờ, chủ nữ nhi con số khá nhiều, hoặc hai người đều là nữ nhi, chính có nhạc phụ nhạc mẫu tướng.

(tứ) liêm trinh ở dần cung, vị cung, thân cung nhập miếu độc chủ, chủ [một con trai siêu quần xuất chúng], nhưng phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ mới là, người đơn độc một viên liêm trinh, cũng không có tính chất này.

(ngũ) liêm trinh ở tị hợi cung lạc hãm, và tham lang cùng độ, giá tinh hệ so sánh dễ có hình khắc, sát khinh chủ chia lìa, thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu vưu xác thực, sát nặng thì tử nữ tai bệnh chết sớm, liêm trinh Hóa kị đích tình huống tối căng thẳng.

(lục) liêm trinh Hóa kị tính chất tối bất lương, cơ bản tính chất là [đa bệnh tai hoặc mặt mày hốc hác], duy tối nhỏ nhẹ tình huống, còn lại là có tình cảm thụ thương việc, ví dụ như, và tử nữ tình cảm không được mục các loại, hoặc ước số nữ có bệnh mà tâm phiền ý loạn. Sát diệu thì chủ tử nữ có mủ máu tai ương, ví dụ như, tao ngộ ngoài ý muốn.

(thất) liêm trinh tham lang cùng độ, liêm trinh thất sát cùng độ, liêm trinh phá quân cùng độ, [hình phạt chính thương], nhưng có lúc cũng chủ hai đời tình cảm bất hòa, có phân tranh, sai ai ra trình diện sát kị nhất là như vậy, thậm chí tử nữ bất hiếu, lợi dụng phụ mẫu, thương cha mẹ tâm.

(bát) liêm trinh hội chư sát diệu thiên không cướp hình, hình phạt chính khắc, nếu như chỉ thấy địa không, Địa kiếp, rất có đại hao tổn, thì có bại gia tử, hoặc thụ tử nữ sở luy mà rủi ro.

Liêm trinh ở cung tài bạch

Nguyên văn: Sao Liêm trinh hội tham lang, chủ hoành nổi giận phá. Liêm trinh, thất sát ở vị cung, là đại phú. Cùng trời tương đồng độ, chủ giàu có. Phùng kình dương, Hỏa Tinh, năng lực hoành phát, ở hãm cung, vu gian nan trung được tài. Hóa kị tinh, nhân tài sinh tai hoặc nhân tài mà đa phiền não. Gặp đại hao tổn, thiên không cướp, cần phải bảo vệ kẻ trộm. Như Hóa kị, kình dương, đà la, thiên không cướp cùng gặp, nguyên nhân chính liên quan đến kiện tụng rủi ro.

Bình chú:

(nhất), cơ bản tính chất bất lương, chủ cạnh tranh được tài, bất quá, liêm trinh ở cung tài bạch, cung mệnh phần nhiều là sao Vũ khúc. Vũ khúc là tài diệu, cho nên nếu như không gặp sát diệu Hóa kị hình hao tổn, thì mệnh tạo có thể càng chiến càng mạnh, không sợ cạnh tranh, ở cạnh tranh trung thành tựu sự nghiệp, phát đạt làm giàu. Liêm trinh cũng có lợi cho tài lợi một mặt, cho nên ưa hóa thành lộc tinh, kỳ may mắn trình độ, ở mười người hóa lộc tinh trung, gần với vũ khúc hóa lộc và Thái âm hóa lộc mà thôi.

(nhị) liêm trinh ở dần thân cung thụ tham lang củng chiếu, ở tị hợi cung, liêm trinh tham lang cùng độ, [chủ hoành nổi giận phá], giá là bởi vì tham lang có bạo phát tính chất duyên cớ, nhưng ở giá hãm cung, chỉ cần sảo gặp Hóa kị dương đà thiên không cướp chờ, phải tài không dài cửu, trên giấy tài phú mà thôi. Bất quá, liêm trinh tham lang và Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng độ, nhất là rất có tham lang hóa lộc, hoặc canh và lộc tồn cùng độ, tam phương tứ chính không được canh sai ai ra trình diện hung diệu, thì là bạo phát mệnh cách, chỉ cần thoáng sau đó thần tiên lực khống chế, chuyển biến tốt liền thụ, sẽ không dồn vu bạo bại.

(tam) liêm trinh thất sát ở vị cung hoặc ở cung thủ cung tài bạch, giai chủ có sự nghiệp quyết đoán, có hài lòng biểu hiện, nguyên văn chích nói vị cung, là do vị cung liêm trinh thất sát, là [hùng ở lại càn nguyên] cách, hơn xa vu xấu cung của cho nên, tài vận cũng bỉ xấu cung thật to xuất sắc. Liêm trinh thất sát ở vị cung, liêm trinh hóa lộc, rất có thiên khôi thiên việt, văn xương văn khúc chờ ngôi sao may mắn, chủ [đại phú].

(tứ) liêm trinh thiên tướng cùng độ cung tài bạch, cung mệnh là vũ khúc ngồi một mình, tham lang củng chiếu, đây là ăn ý, đầu tư, thương nghiệp mệnh cách, mỗi có bạo phát tính chất, nhưng cung mệnh tam phương tứ chính nhược kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn chờ, thì không được chủ giàu có, trái lại chủ đầu tư thất bại.

(ngũ) nguyên văn thuyết: [(liêm trinh) phùng kình dương, Hỏa Tinh, năng lực hoành phát.] đây là chỉ liêm trinh hội tham lang mà nói, hoặc cung mệnh được tham lang, phủ thì không phải vậy. Hỏa Tinh và tham lang gặp gỡ, là [hỏa tham cách], trên thực tế, linh tinh hội tham lang thành [linh tham cách], cũng chủ bạo phát, chỉ là cách cục không bằng hỏa tham mà thôi. Về phần kình dương, thì phải phối hợp Hỏa Tinh tài giai, cận tăng được tài thì trắc trở mà thôi, nhưng thành tựu lại trọng đại. Nếu vì linh tinh kình dương, thì là đặc biệt, chủ hoành nổi giận phá.

(lục) liêm trinh tham lang ở tị hợi cung lạc hãm, được tài trắc trở, cho nên tối nên có nhất nghệ tinh, có thể sống yên phận, giống nhau cũng không nên ăn ý, bằng không dễ sinh rủi ro, cũng nên làm đến nơi đến chốn, vật ham nhiều liều lĩnh, bằng không bởi vì nhỏ mất lớn. Liêm trinh tham lang hội thiên mã, chủ kim tiền lưu động tính đại, rất có lộc tinh, thì nên lưu động phát tài, ví dụ như, đương thương lữ, hoặc đương thuỷ thủ các loại công việc.

(thất) liêm trinh hóa lộc có được tài lợi tính chất, liêm trinh Hóa kị lại được cương tương phản, ở cung tài bạch chủ tổn hại tài, bất lợi kinh thương, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, nguyên nhân chính tài khởi phân tranh, kình dương cùng độ, chủ cạnh tranh thủy được tài, vưu dễ nhân tài hưng quan tòa kiện tụng. Đà la cùng độ, thì nhân tài sinh khổ não, cho nên nguyên văn có [nhân tài sinh tai hoặc nhân tài mà đa phiền não] suy đoán.

(bát) liêm trinh hội [đại hao tổn, thiên không cướp], chủ [cần phải bảo vệ kẻ trộm], ở lưu niên lưu nguyệt lưu nhật phùng của, xác thực dễ có đến đây khắc ứng với, nhưng cơ bản tính chất là cung tài bạch lỗ lã, cũng không nhất định giới hạn trong đạo tặc đánh cướp, cũng có thể là đầu tư rách nát, hoặc có thất nghiệp, đóng cửa chờ sự.

(cửu) liêm trinh Hóa kị, và dương đà thiên không cướp hội, [nguyên nhân chính liên quan đến kiện tụng rủi ro], kình dương cùng độ, rất có thiên hình, nhất là như vậy.

Liêm trinh ở cung tật ách

Chủ âm phân hư khuy, can dương bay lên, lưu hành gợi cảm mạo, thiếu máu, mất ngủ, khạc ra máu, thủ dâm, bệnh di tinh, nữ tử thời gian hành kinh không chính xác, kinh nguyệt bất túc, cập lâm bệnh, bệnh giang mai chờ chứng. Chủ tâm nóng nảy cấp.

Bình chú:

(nhất) liêm trinh ở trong ngũ hành là âm hỏa, chủ tâm, chủ máu, chủ hệ thống tuần hoàn, nhưng bởi liêm trinh là thứ đào hoa tinh, đào hoa tất và sinh sản hệ thống, tính cơ năng chờ hữu quan, cho nên cũng chủ phương diện này tâm bệnh.

(nhị) dựa vào truyền thống trung y học nói, liêm trinh ở tật bệnh, chủ âm phân hư khuy đưa đến hư hỏa bay lên, can dương thượng cang chờ, bao gồm cao huyết áp chứng, cũng bao quát cái khác và máu có liên quan tâm bệnh, như thiếu máu, thổ huyết, tiêu ra máu, khạc ra máu, nha máu, ngoài ý muốn thụ thương hoặc sang dương xuất huyết chứng, cũng chủ nữ tính thời gian hành kinh lượng máu mất cân đối, phạm vi rất rộng.

(tam) liêm trinh là thứ đào hoa, cho nên cũng chủ sinh sản hệ thống tính cơ bệnh hoạn, ngoại trừ nguyên văn nói [lâm bệnh, bệnh giang mai] ngoại, cũng chủ bệnh di tinh, hoạt tinh, quá độ thủ dâm đưa tới khuy hư trưng hậu.

(tứ) ở lưu niên phùng của, có lúc cũng chủ [lưu hành gợi cảm mạo], nhưng trên thực tế, giá bao gồm các loại cấp tính hệ hô hấp bị nhiễm, như cảm mạo, khí quản viêm, viêm phổi chờ.

(ngũ) nguyên văn cũng không có bổ sung liêm trinh và chư chính diệu cùng độ thì tính chất biến hóa, dưới cận bản tóm tắt của: Liêm trinh thiên tướng, nhân thiên tướng dương thủy, chủ thận cập bàng quang, cho nên chủ thận kết sỏi, bàng quang kết sỏi chờ, sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa tạp diệu, chủ bệnh lây qua đường sinh dục hoặc chuyện phòng the quá độ đưa tới khuy hư. Liêm trinh thất sát cùng độ, nhân thất sát là âm kim, chủ phế, cho nên chủ hệ hô hấp bệnh, thường thấy nhất chính là bệnh lao phổi, Hỏa Tinh cùng độ vưu xác thực, liêm trinh Hóa kị, vưu chủ thổ huyết. Liêm trinh thất sát đái sát khí, cho nên cũng chủ ý ngoại thụ thương, gãy xương bị thương tàn phế chờ. Liêm trinh phá quân cùng độ, nhân phá quân là âm thủy, cho nên chủ thận kết sỏi, liêm trinh Hóa kị hội chư sát, chủ ngoại thương, kim sáng lập của thương, hoặc nhân bệnh mổ. Liêm trinh tham lang cùng độ, nhị diệu đều là đào hoa tinh, cho nên tất khắc ứng với ở sinh sản hệ thống, khinh người như bệnh di tinh, tính vô năng, nữ sĩ thì là kinh nguyệt đau đớn, âm đạo viêm chờ, sát kị trọng trọng thì chủ sinh sản hệ thống bệnh ung thư.

Liêm trinh ở cung thiên di

Sao Liêm trinh không thích hợp tọa thủ máu địa, lâm cung thiên di dĩ xuất môn là lợi. Tối kỵ phùng phá quân, thất sát, thiên hình, Hóa kị tinh cập đại hao tổn, chủ khách tử tha hương. Và tham lang cùng độ, làm việc có tinh thần, đa xã giao giao tế, làm ơn phí công. Thiên tướng cùng độ, xuất môn được lợi. Gặp thất sát, có lộc tồn hoặc hóa lộc hội chiếu người, chủ tại ngoại phát tài. Như hội sát tinh, Hóa kị người, chủ tại ngoại nhân tài sinh tai hoặc nhân tửu sắc sinh họa phàm hội ngộ Tứ Sát, thiên không cướp, thiên hình cập Hóa kị người, chủ tại ngoại tao ngộ hung họa tai phi.

Bình chú:

(nhất) nguyên văn nói [máu địa], tức là nguyên cư địa, nơi sinh. Liêm trinh ở cung thiên di, giống nhau giai chủ lợi cho xuất môn, đáo hải ngoại mưu sinh, nhất là cung mệnh bản cung tinh tượng không được cát, canh dĩ ở hải ngoại mưu sinh là nên. Bởi liêm trinh là tình cảm ngôi sao, cho nên sai ai ra trình diện cát diệu thì tại ngoại được bằng hữu trợ giúp, nhân tế quan hệ hài lòng, sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thì và nhân ác giao, trở mặt thành thù, cũng cho nên khiến cho các loại khốn cảnh.

(nhị) liêm trinh phá quân cùng độ, hoặc liêm trinh thất sát cùng độ, rất có thiên hình đại hao tổn Hóa kị chờ, chủ [chết tha hương tha hương], giống nhau chủ ý ngoại thương vong, lưu niên phùng của, dĩ không ra khỏi cửa là giai, nguyên cục phùng của, thì nên ở nguyên cư địa sinh hoạt, không nên cảo di dân. Liêm trinh Hóa kị có thể vũ khúc Hóa kị, sát khí nặng nhất.

(tam) liêm trinh tham lang cùng độ, nhị diệu đều là đào hoa tinh, đều chủ ưa kết giao bằng hữu, nhân duyên rộng, cho nên ở cung thiên di, chủ [đa xã giao giao tế, làm ơn phí công], nhưng lại mỗi khi tự đắc kỳ nhạc, về phần có đúng hay không [làm việc có tinh thần], thì muốn xem cung phúc đức tính chất. Liêm trinh tham lang mà tham lang hóa lộc, kỳ giao tế ứng thù tình huống càng nhiều, nhược rất có hồng loan thiên ưa chờ đào hoa tạp diệu, thì lưu vu tửu sắc tài vận, hảo phong nguyệt hiệp du.

(tứ) liêm trinh thiên tướng cùng độ, chủ xuất môn được lợi, nhưng nếu không sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị mới là, mừng nhất sai ai ra trình diện lộc tồn và hóa lộc, liêm trinh hóa lộc hoặc đối cung phá quân hóa lộc, Vưu Giai.

(ngũ) liêm trinh thất sát cùng độ cung thiên di, rất có lộc tồn và hóa lộc, tài vận quá mức thịnh, hơn nữa đây là có khí phách tinh hệ, cho nên lợi cho xuất môn phát tài, có thể [tại ngoại phát tài], vị cung là hùng ở lại càn nguyên cách, cho nên cao hơn, ở nguyên cư địa trái lại bất năng phát huy ưu điểm. Bất quá, có lợi tất có tệ, nếu như sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, thì sát khí vừa quyền nặng, chủ chết vào trên đường, chết tha hương tha hương.

(lục) liêm trinh và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, Hóa kị gặp gỡ, tất có tai ách, ví dụ như, canh sai ai ra trình diện kiếp sát, đại hao tổn chờ, nguyên nhân chính tài sinh tai; canh sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu, thì nhân tửu sắc phát tài, không thích hợp lưu luyến phong nguyệt, hoặc yếu tránh cho và [bay tới mãnh] nhấc lên quan hệ. Nhân tửu sắc gây tai hoạ khiến cho tối hậu quả nghiêm trọng, là liêm trinh tham lang đà la cùng độ hợi cung vùng sông nước, đây là hiện lên thủy đào hoa cách, nhất bất lợi, tại ngoại nên cẩn thận lời nói và việc làm, ước thúc dục vọng. Liêm trinh gặp hung tinh trọng trọng, chủ [hung họa tai phi], tất dĩ ở nguyên cư địa là giai.

Liêm trinh ở cung Nô bộc

Nguyên văn: Liêm trinh nhập miếu, chủ giao hữu rộng. Hội chiếu ngôi sao may mắn, lộc tồn hoặc hóa lộc người, nguyên nhân chính giao hữu được tài. Và tham lang, Hàm trì, thiên diêu, đại hao tổn cùng độ hội chiếu người, chủ đa tửu sắc hảo đánh cuộc bằng hữu. Lạc hãm Hóa kị, có sát diệu, thụ bằng hữu của liên lụy. Gặp phá quân, thất sát, hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp, đại hao tổn người, nguyên nhân chính giao hữu thụ lao ngục tai ương, tịnh chủ tổn hại tài; hoặc bị người thủ hạ sở hãm hại phá hao tổn.

Bình chú:

(nhất) liêm trinh ở cung Nô bộc, là vì cát diệu, nhân liêm trinh chủ tình cảm, cho nên ở cung Nô bộc, tất chủ nhân duyên quảng kết, sai ai ra trình diện cát thì kết thiện duyên, sai ai ra trình diện hung thì kết ác duyên. Nhược dĩ quản lý thuộc hạ phương diện mà nói, thì chủ thuộc hạ đông đảo, sai ai ra trình diện cát thì có trợ lực, sai ai ra trình diện hung thì thụ liên lụy, hoặc trở mặt thành thù, hoặc lấy oán trả ơn.

(nhị) liêm trinh ưa ở cung Nô bộc được lộc tồn và hóa lộc, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, chủ [nhân giao hữu được tài], cũng chủ thuộc hạ trợ lực sung túc, cho nên sự nghiệp cập tài lợi phương diện, rất có được ích. Liêm trinh hóa lộc, không chỉ … mà còn nhân giao hữu mà được thực tế lợi ích, canh chủ tình cảm thâm hậu. Nếu là liêm trinh tham lang cùng độ mà tham lang hóa lộc, thì cận vi bằng hữu đông đảo, đa giao tế của giao hữu, không gặp cái khác cát diệu thì ít trợ lực.

(tam) liêm trinh tham lang cùng độ, hoặc tham lang củng chiếu, gặp lại đào hoa tạp diệu, thì liêm trinh tham lang đào hoa tính, liền bị thôi khởi, [chủ đa tửu sắc hảo đánh cuộc bằng hữu], sự nghiệp thượng thuộc hạ cũng khiếm trợ lực. Nhưng nếu như rất có sát diệu Hóa kị, nhất là hợi cung đà la cùng độ, thì thụ bọn họ sở luy, lưu luyến phong nguyệt mà gây tai hoạ.

(tứ) liêm trinh Hóa kị gặp sát diệu, cùng lúc chủ hòa bằng hữu tình cảm bất lương, về phương diện khác thì chủ [thụ bằng hữu của liên lụy], cho nên không thích hợp trên phương diện làm ăn hợp tác, cũng chủ thuộc hạ vô tình hay cố ý khuyết điểm, mệt mỏi chính.

(ngũ) liêm trinh và chư sát diệu thiên không cướp hình hao tổn gặp gỡ, có các loại bất lương khắc ứng với, có thể tác cẩn thận một chút phân chia: Liêm trinh hội kình dương, thiên hình, chủ quan nhục hình pháp, sát nặng thì lao ngục tai ương; hội địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ tổn hại tài. Kể trên lưỡng tổ tinh hệ kết hợp, thì nhân quan tòa rủi ro. Liêm trinh hội đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, đại hao tổn, thì chủ thụ [người thủ hạ sở hãm hại phá hao tổn].

Liêm trinh ở sự nghiệp cung

Liêm trinh nhập miếu, quan võ hiển hách. Có ngôi sao may mắn hội chiếu, chủ phú quý song toàn. Và tham lang cùng độ, nên làm ngoại giao cập giao tế ứng thù sự vụ, hoặc đối ngoại tiếp xúc sự nghiệp. Và văn xương, văn khúc, tử vi hội chiếu, văn chức mà năng lực nắm giữ quyền to. Nhược văn xương, văn khúc, vũ khúc cùng hội, chủ văn võ kiêm toàn, hoặc văn sự vũ tố, hoặc vũ sự văn tố. Cùng trời phủ, thiên tướng hội chiếu người, đại phú đại quý, cũng thuộc văn võ kiêm toàn bộ người, và thất sát cùng cung, xuất thân quân cảnh hai giới. Và phá quân hội, suốt đời khúc chiết nghiêng ngửa. Và thất sát cùng độ, mà có kình dương, đà la, thiên hình, Hỏa Tinh, linh tinh, Hóa kị người, có lao ngục tai ương.

Bình chú:

(nhất) liêm trinh là đào hoa tinh, bởi vậy ở sự nghiệp cung thì, mệnh tạo là sự nghiệp có thể có chứa nghệ thuật khí chất, nhưng lại bởi liêm trinh là có nề nếp quản lý nhân tài, cho nên cũng thích hợp ở đại cơ cấu đương quản lý hành chính công tác, ngoài ra, liêm trinh ở cổ đại là vũ tinh, cho nên cũng chủ thích hợp làm quân cảnh hình pháp của quan võ.

(nhị) liêm trinh vô luận là phủ nhập miếu, đều thích hợp làm quan võ, nhất là đái sát khí người, như không theo sự quan võ, trái lại dễ có ý định ngoại tai ách, hoặc bị nhục chiết. Như liêm trinh Hóa kị, hoặc sai ai ra trình diện cung tài bạch vũ khúc Hóa kị hội chiếu, canh sai ai ra trình diện kình dương, thiên hình chờ. Bất quá, phải canh được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, tài chủ [quan võ hiển hách], canh được lộc tồn thiên mã hóa lộc, thủy chủ [phú quý song toàn].

(tam) liêm trinh tham lang cùng độ, nhị diệu đều là đào hoa tinh, cho nên am hiểu giao tế, có xử lý nhân tế quan hệ năng lực, cho nên thích hợp tất cả xử lý nhân sự công tác, như ngoại giao, quan hệ xã hội, hiệp đạm sinh ý chờ. Bất quá, liêm trinh tham lang giá một tổ hợp, cũng có mãnh liệt tính nghệ thuật, nhất là thị giác nghệ thuật, cho nên cũng thích hợp trang phục mốt thiết kế, chụp ảnh, hội họa chờ hành nghiệp, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa chờ, nhất là như vậy.

(tứ) liêm trinh ở sự nghiệp cung, trừ phi là tá tinh an cung, bằng không kỳ cung mệnh tất là tử vi tinh. Như liêm trinh canh hội văn xương, văn khúc, bản giáo trình cho rằng là [văn chức mà năng lực nắm giữ quyền to], giá là bởi vì tử vi cũng không nhất định yếu làm quan võ, được xương khúc thì tăng thông minh tài học, có lĩnh đạo tài hoa, bất quá, dục được [quyền to], ứng với canh sai ai ra trình diện cung mệnh tử vi hội tả phụ, hữu bật, hoặc canh sai ai ra trình diện hóa quyền hóa khoa mới là. Nhưng sở hội nếu là tử vi hóa quyền, thì phòng lộng quyền rước lấy phiền phức.

(ngũ) liêm trinh ở sự nghiệp cung, cũng đa hội cung tài bạch vũ khúc, vũ khúc là tài tinh, cho nên cũng cho thấy liêm trinh là sự nghiệp phát triển giai. Liêm trinh sai ai ra trình diện vũ khúc cập văn xương văn khúc, nguyên văn nói là [văn võ kiêm toàn], nhưng đây chỉ là từ cổ đại xã hội văn hóa lập trường mà nói, ở xã hội hiện đại, liêm trinh, vũ khúc giai không nhất định chủ quan võ, bởi vậy, giá cũng thương nghiệp tinh hệ, nhất là sai ai ra trình diện vũ khúc hóa lộc, hoặc liêm trinh hóa lộc, vưu lợi cho thương nghiệp phát tài. Văn xương văn khúc, tăng kỳ thương nghiệp tài hoa, nhưng nếu như không gặp lộc diệu, thì thích hợp văn giáo công tác, hoặc đang giáo dục cơ cấu làm hành chính. Nguyên văn nói [văn sự vũ tố], hoặc [vũ sự văn tố], ví dụ như, ở văn hóa cơ cấu đảm nhiệm bảo an công tác, hoặc ở kỷ luật bộ đội đảm nhiệm bày ra các loại.

(lục) liêm trinh ở tí ngọ cung và thiên tướng cùng độ, ở thìn tuất cung và Thiên phủ cùng độ. Liêm trinh thiên tướng, cung mệnh tất là tử vi Thiên phủ ở dần thân cung, giá ở tử vi tinh hệ trung, là dường như khó thành đại phú cách cục, cho nên nguyên văn nói là [đại phú đại cách], lời nầy có sai lầm.

Loại này mệnh tạo, giống nhau thích hợp làm văn giáo công tác, hoặc làm công chức, tuy có thể dĩ trúng tuyển nhân của sinh, duy phi kinh thương, cho nên làm khó đại phú. Liêm trinh Thiên phủ, cung mệnh là tử vi ngồi một mình tí ngọ cung, tử vi ở ngọ cung nhập miếu, là vì [quyền hương ly minh] cách, cho nên nếu như tinh tượng phối hợp, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, có thể trở thành đại phú đại quý. Tử cung tử vi hội thìn cung liêm trinh Thiên phủ, thì phú quý trình tự giảm hình phạt. Kể trên kết cấu, có đúng hay không [văn võ kiêm toàn bộ], là không thể quơ đũa cả nắm.

(thất) liêm trinh thất sát ở sự nghiệp cung, chủ [xuất thân quân cảnh hai giới], nhất là liêm trinh Hóa kị, hoặc sai ai ra trình diện vũ khúc Hóa kị, hoặc có kình dương, thiên hình chờ, càng như vậy, bất quá, giá cũng thích hợp làm công nghiệp thực nghiệp giới, nếu như cung mệnh cách cục không cao, canh nên có nhất nghệ tinh. Ở vị cung, liêm trinh thất sát là [hùng ở lại càn nguyên] cách, quyết đoán to, mặc dù không bằng ở cung mệnh, nhưng cũng ở sự nghiệp thượng, biểu hiện ra sắc.

(bát) liêm trinh phá quân vu sự nghiệp cung, nguyên văn xưng là [suốt đời khúc chiết nghiêng ngửa], giá chỉ nói ra kỳ tối kém một mặt, trên thực tế, phàm loại này cách cục, cung mệnh tất là tử vi thất sát, cũng là hóa sát vì quyền kết cấu, đang phối hợp may mắn thì, sự nghiệp cục diện cũng có thể không giống bình thường. Liêm trinh phá quân ở sự nghiệp cung, giống nhau chủ mệnh tạo có bao nhiêu kiêm đi kiêm nghiệp, canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, thiên mã chờ, chủ sự nghiệp đa nguyên hóa, mà lại năng lực danh thành lợi tựu. Bất quá, nếu như Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, đại hao tổn chờ, thì sự nghiệp rách nát, không tuân thủ nhất nghiệp, như nguyên văn theo như lời: [suốt đời khúc chiết nghiêng ngửa].

(cửu) liêm trinh thất sát, giá tổ hợp sát khí rất nặng, cho nên sai ai ra trình diện Tứ Sát hình kị, chủ [lao ngục tai ương], đây là chỉ nhân sự nghiệp mà phạm quan phi, nói cách khác, mệnh tạo mỗi dĩ bàng môn tả đạo là nghiệp, không được đường ngay, ví dụ như, tình dục, phạm độc, đánh cướp, súng ống đạn được chờ, ác nghiệp rất nặng, cần phải xu cát tị hung, phải cải tạo hành vi của mình và tâm tình.

Liêm trinh ở cung điền trạch

Liêm trinh nhập miếu, và thất sát cùng độ, tự đưa gia sản. Cùng trời phủ cát diệu hội chiếu người, năng lực thủ tổ nghiệp. Lạc hãm người rách nát. Hóa kị tinh có sát diệu, nhân sản nghiệp mà sinh tai hoạ. Và tham lang cùng cung, hội chiếu thiên không cướp, đại hao tổn, Hàm trì, thiên diêu, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể, nguyên nhân chính tửu sắc đánh bạc hoặc cái khác ham mê phá sản.

Bình chú:

(nhất) liêm trinh ở cung điền trạch cũng không phải thiện diệu, kỳ cơ bản tính chất, là chỉ tổ nghiệp phá đãng, không tuân thủ tổ nghiệp, cho nên nhất định phải chính phấn đấu mãi lâu đưa nghiệp. Thế nhưng, chính đưa nghiệp cũng mỗi gặp gỡ các loại trắc trở phiền phức, vì vậy, cung điền trạch tất không được dĩ liêm trinh là may mắn.

(nhị) liêm trinh thất sát cùng độ, nhị diệu đều có sát khí, cho nên chủ tổ nghiệp nan thủ, nhưng lại có thể [tự đưa gia sản], giá dĩ sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn mới là, nhất là lộc tồn và hóa lộc. Vị cung thì bỉ xấu cung xuất sắc. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, đại hao tổn chờ, nhưng chủ phá đãng.

(tam) liêm trinh Thiên phủ cùng độ thìn tuất nhị cung, nhân Thiên phủ ở cung điền trạch là thiện tinh, chủ bảo tồn tổ nghiệp, cho nên giá tinh hệ chủ [năng lực thủ tổ nghiệp], mỗi ngày vu, thiên khôi, thiên việt, vưu xác thực.

(tứ) liêm trinh ở tị hợi cung lạc hãm, và tham lang cùng độ, bởi giá tinh hệ tính chất bay bổng, cho nên hay không gặp sát diệu, cũng chủ rách nát. Nhưng có Hỏa Tinh hoặc linh tinh cùng độ, là một hỏa tham cách hoặc linh tham cách, trái lại có đột nhiên tự đưa cơ hội. Sai ai ra trình diện kình dương đà la địa không Địa kiếp, thì lầu chính phòng điền trạch tranh cãi, hoặc nhân nhà lầu sinh tai.

(ngũ) liêm trinh Hóa kị ở cung điền trạch, tính chất rất là bất lương, cho nên không thích hợp canh sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp chờ tinh, chủ dễ nhân [sản nghiệp mà sinh tai hoạ]. Ví dụ như, liêm trinh Hóa kị kình dương thiên hình cùng độ, nguyên nhân chính nhà lầu hưng tụng.

(lục) liêm trinh tham lang cùng độ, và lục sát hình kị gặp gỡ, nhân liêm tham đều vì đào hoa tinh, cho nên nguyên nhân chính [tửu sắc đánh bạc hoặc cái khác ham mê phá sản].

Liêm trinh ở cung phúc đức

Liêm trinh nhập miếu, cùng trời phủ, thiên tướng hội chiếu người, đa phúc đa thọ, vui sướng hưởng thụ của mệnh. Và phá quân cùng cung, phí sức sức lao động. Liêm trinh độc thủ cung phúc đức, chủ bận rộn. Lạc hãm Hóa kị tinh, suốt ngày sầu lo bất an, quan tâm phí công, hoặc mất ngủ. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu người, là vô phúc hối hả.

Bình chú:

(nhất) liêm trinh ở cung phúc đức, tính chất biến hóa quá nhiều, bất quá, kỳ cơ bản tính chất hay hưởng lạc, duy hưởng lạc đã có phúc khí và phóng túng, ham ăn biếng làm của phân.

(nhị) liêm trinh thiên tướng cùng độ, hoặc liêm trinh Thiên phủ cùng độ, chủ nhân sinh vui sướng tự tại, ký năng lực đầu nhập công tác, rồi lại hưởng thụ thời gian. Nhưng muốn gặp cát diệu cát hóa cập không gặp sát kị thiên không cướp mới là. Và thiên phúc tướng hội, chủ [đa phúc], và thiên thọ cùng độ, chủ [đa thọ]. Được lộc tồn, hóa lộc chờ, thì có giàu có của phúc, suốt đời sẽ không nhai nghèo.

(tam) liêm trinh ngồi một mình, tham lang củng chiếu; hoặc liêm trinh phá quân cùng độ, đều là [phí sức sức lao động], [bận rộn] tinh hệ, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, chủ bận rộn mà thành công, hưởng thụ công tác sự nghiệp lạc thú, nhưng nếu là sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, thì chủ buồn lo vô cớ, vô sự mà ưu phiền.

(tứ) liêm trinh ở tị hợi cung lạc hãm, và tham lang cùng độ, chủ thích hưởng thụ, không thích công tác, nhưng như liêm trinh Hóa kị, hoặc tham lang Hóa kị cùng độ, thì [sầu lo bất an], [quan tâm phí công], [mất ngủ] chờ, sai ai ra trình diện sát vưu xác thực.

(ngũ) nguyên văn không có nói tới liêm trinh thất sát cùng độ tình huống, ở đây có thể gia dĩ bổ sung. Liêm trinh thất sát, chủ ngắn lự, đối với một ít việc nhỏ, cũng cảm trong lòng bất an, khó có được an bình, hay sinh hoạt bình ổn, bọn họ cũng sẽ tìm ta sự tình phiền não. Chỉ có được văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ, tài năng tâm tình an bình.

Liêm trinh nhập cung phụ mẫu

Liêm trinh lạc hãm hoặc Hóa kị tinh, bất lợi phụ mẫu, hoặc sùng bái phụ mẫu, hoặc tự kế. Cùng trời phủ, thiên tướng cập ngôi sao may mắn hội chiếu người, có hóa giải. Cùng trời mã, thiên hư cùng giải quyết, chủ rời xa phụ mẫu. Và thất sát, phá quân, tham lang hội chiếu người, có hình thương. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình chờ tinh hội chiếu, hình phạt chính khắc. Như liêm trinh, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu, thiên hình hội chiếu, đương là kế thất sở ra hoặc nhà kề sở sanh, hoặc đời trước âm thịnh dương suy, hoặc phụ có gặp ở ngoài.

Bình chú:

(nhất) liêm trinh không thích nhập cung phụ mẫu, nói chung, chủ hòa cha mẹ quan hệ bất hòa, khó có được phụ mẫu dẫn quan tâm, sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp hình kị, hình phạt chính thương khắc hại, nguyên văn [bất lợi phụ mẫu, hoặc sùng bái phụ mẫu, hoặc tự kế], đều là do đến đây dẫn thân mà thành.

(nhị) liêm trinh Thiên phủ cùng độ, liêm trinh thiên tướng cùng độ, là sao Liêm trinh hệ cư cung phụ mẫu, so sánh giai hai người, chỉ cần không gặp sát diệu hung tinh, liền chủ tình cảm hài hòa, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ được dẫn bang trợ, xong tốt đẹp chính là tài bồi. Nguyên văn thì cho rằng là [hóa giải] hình thương.

(tam) liêm trinh không thích hội thiên mã, nhân liêm trinh vốn đã di động, thiên mã càng như vậy, nhất là ở dần, thân, tị, hợi tứ cung, càng như vậy, chủ rời xa phụ mẫu, không được phụ mẫu che chở. Nếu có thiên hư, cực kỳ hắn sát diệu hung tinh, thì phụ mẫu sớm tang, không được lấy được ấm.

(tứ) liêm trinh thất sát cùng độ, liêm trinh phá quân cùng độ, liêm trinh tham lang cùng độ, đây đều là [Sát Phá Lang] tổ hợp, biến động tính đại, sát khí nặng, bởi vậy, dễ có [hình thương] việc, sai ai ra trình diện Hóa kị vưu xác thực, đặc biệt liêm trinh Hóa kị. Nếu như điều không phải Sát Phá Lang cùng độ, đã thấy lục sát hình, cũng hình phạt chính khắc, mà lên thuật ba loại tinh hệ hội lục sát hình, khắc hại khí quyền nặng.

(ngũ) liêm trinh và đào hoa tạp diệu gặp gỡ, nhân liêm trinh là đào hoa tinh, cho nên canh hội chư đào hoa, mỗi chủ đời trước tình cảm quan hệ phức tạp, thậm chí dây dưa không rõ, như cha thân nhiều vợ, hoặc mẫu thân ly hôn mà tái giá chờ, tự thân có hay không nhà kề sở sanh, là không có nhất định. Nguyên văn canh thuyết, liêm trinh hội chư đào hoa, chủ [đời trước âm thịnh dương suy], giá nhất trưng nghiệm rất đặc biệt, duy ngu sai ai ra trình diện lại cho rằng, đời trước nam nữ trạng huống, không có lý do gì biểu hiện ở đời kế tiếp cung phụ mẫu trung.

Thiên đồng tinh

Thiên đồng tinh ở ngũ hành thuần dương thủy; ở trên trời thuộc sao Nam Đẩu tinh đàn hóa thành phúc tinh, là mệnh bàn trung cung phúc đức chủ tinh. Bản tính ôn hòa, bất úy kình dương tinh dáng vẻ khí thế độc ác, không được ưu Hóa kị tinh quấy rối. Sở dĩ thiên đồng tinh ở ngọ cung và kình dương tinh cùng độ, xưng là [đầu ngựa đái tiến cách], trái lại chủ vì nước cống hiến sức lực, nắm giữ binh phù quyền to, là lập công chiến trường đại tướng. Ở tuất cung gọi là [trái lại bối]. Nếu là ở thìn cung nhìn thấy Hóa kị tinh, mà đồng thời sẽ tới lộc tồn hoặc hóa lộc người, trái lại là thượng cách, năng lực phú năng lực quý, đến đây phủ quyền thái lai của tượng.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng là phúc tinh, tuy nói là ở mười hai cung giai phúc, thực tế cũng như vậy. Kỳ phúc là thanh phúc, là vất vả cực nhọc qua đi thanh phúc, cố hữu thì chỉ là lúc tuổi già được thở dốc cơ hội phúc khí mà thôi. Bất quá, thiên đồng là [cung phúc đức chủ tinh], cho nên mừng nhất ở của cung phúc đức, vô luận như thế nào, đều chủ tinh thần tương đối cao thượng năng lực hưởng phúc.

(nhị) thiên đồng tính cách [ôn hòa], thế nhưng phủ úy kình dương, đã có nhất định điều kiện, không thể mỗi mỗi ngày cùng tinh hội kình dương, tựu nói đúng không úy kình dương. Ví dụ như, thiên đồng hóa lộc, bất úy kình dương; thiên đồng Thái âm cùng độ vu ngọ cung, bất úy kình dương. Nhưng nếu như là thiên đồng Hóa kị, thì úy kình dương. Đồng dạng, thiên đồng cũng không có thể nói là bất úy Hóa kị. Trên thực tế, thiên đồng Hóa kị chủ tình cảm thương tổn, đối với người sinh ảnh hưởng quá nhiều.

(tam)[đầu ngựa đái tiến] cách, cũng gọi [đầu ngựa đái kiếm] cách, tình huống cụ thể cùng sở hữu ba loại: Cung mệnh ở ngọ cung, vô chính diệu, chỉ có kình dương độc thủ, đối cung là trời đồng hóa lộc cập Thái âm cùng độ, đây là đầu ngựa đái tiến chính cách; cung mệnh ở ngọ cung, thiên đồng hóa lộc cập Thái âm kình dương cùng độ, đây là thiên cách; cung mệnh ở ngọ, tham lang hóa lộc và kình dương cùng độ, giá cũng thiên cách.

Đầu ngựa đái tiến cách, chủ [vì nước cống hiến sức lực, nắm giữ binh phù quyền to], ở hiện đại, ngoại trừ thích hợp quan võ lĩnh đạo ngoại, cũng tài năng ở công nghiệp thực nghiệp trung xông ra cục diện, lao mà thành công.

(tứ) bân triệu công ở nguyên văn nhắc tới thiên đồng ở tuất cung [trái lại bối] của cách, nhưng khá nói không tỉ mỉ, người viết có thể ở đây đa tác bổ sung. Tuất cung thiên đồng sẽ thành trái lại bối, thìn cung thiên đồng như nhau sẽ thành trái lại bối, hơn nữa phải là năm đinh sinh ra mới là. Năm đinh sinh ra, cung mệnh ở thìn, thiên đồng hóa quyền tọa thủ, sai ai ra trình diện Thái âm hóa lộc, thiên cơ hóa khoa, cự môn Hóa kị, chủ kinh lịch gian khổ gian nan khảo nghiệm mà có đại thành tựu, phủ quyền thái lai. Ở tuất cung, thì lộc tồn tại cung tài bạch hội nhập, canh lợi cho phát tài, thành tựu quá nhiều.

Thiên đồng tinh lâm cung mệnh

Chủ nhân mập mãn, mặt mày thanh tú. Hình chữ nhật mặt, hơi hình tròn. Sắc mặt hoàng bạch. Thái độ làm người tính tình ôn lương, khiêm tốn mà không ngoại ngạo, nội tâm từ hậu, bản tính ngay thẳng, chí thú cao siêu, tư tưởng thông minh, năng lực học năng lực thành. Cùng trời lương hội hợp mà có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ ngôi sao may mắn gửi thông điệp người, phúc hậu thọ trường. Gặp lộc bảo lưu hội, nhất thượng cách, tài phúc song mỹ. Tối ác triền hợi cung Hóa kị tinh, hình phạt chính khắc cô đơn, vì hắn nhân tác trâu ngựa; hoặc mặt mày hốc hác bệnh tai. Nhưng dĩ hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người là là, bằng không chủ có hóa giải. Nữ mệnh thiên đồng tinh, chủ nhân thông minh nhanh nhẹn linh hoạt.

Vào triều có ngôi sao may mắn hội chiếu, cập lộc tồn, hóa lộc củng chiếu người, bang phu dạy con, phúc lộc song toàn. Và Thái âm hội hợp, ưa tân trang làm đẹp, tài lộc mặc dù đủ, nhưng phúc lớn toàn bộ. Có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa người, thì phúc đủ, nhưng dĩ trì hôn là nên. Hãm cung phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, hình phạt chính khắc hoặc ly dị, dĩ kế thất, nhà kề là nên. Đại hạn lưu niên thiên đồng tinh triền độ vào triều, có ngôi sao may mắn người, thiêm tài tăng phúc, sự nghiệp phát triển có tân cơ hội; trì cư tân phòng hoặc xuất ngoại du lịch. Tăng nhân khẩu, vui sướng. Như thiên đồng tinh lạc hãm có thể chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình, đại hao tổn người, chủ làm việc hay thay đổi, có khuynh gia, quan phi, phá sản, sợ bóng sợ gió, hình khắc, tật bệnh vân vân. Có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu người, tiên hung hậu cát hoặc tiên rủi ro người hiểu biết ít tài.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng ở cung mệnh, chủ [mập mãn], vô luận nam nữ, hình thể đều tương đối đầy ắp, thế nhưng, nếu như và Thái âm cùng độ hoặc đối củng, thì Thái âm triêu hãm, sẽ ảnh hưởng thiên đồng tính chất. Thái âm vào triều, chủ mập mãn, nhược Thái âm lạc hãm, lại được cương tương phản, chủ thon gầy không dài thịt. Có đúng hay không mi thanh mục tú, muốn xem hội cát hội sát mà định.

(nhị) thiên đồng tính cách ôn lương, có không ít ưu điểm, nguyên văn đã đưa ra không ít, nhưng lại không phải là không có khuyết điểm, từ một cái góc độ khác khán, loại này mệnh tạo tương đối nhu nhược sợ phiền phức, so sánh nan gánh chịu tinh thần áp lực. Cung mệnh thiên đồng, được văn xương, văn khúc, hóa khoa, chủ tư tưởng thông minh, năng lực học năng lực thành, nhưng là lại dễ lưu vu cảm tính, ưa thi từ ca phú, trái lại có điểm không được phải cụ thể.

(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, hoặc thiên lương củng chiếu, thụ thiên lương ảnh hưởng, cho nên chủ nhàn nhã đi chơi thanh phúc, nhưng giá yếu như nguyên văn nói, sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt xương khúc mới là, chủ [phúc hậu thọ trường], thiên thọ cùng độ nhất là như thế. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, thì trái lại thành không làm việc đàng hoàng, lang thang nhân sinh. Nhưng nếu như hội lộc tồn, thì bởi vì [tài phúc song mỹ], tung nhàn nhã đi chơi cũng sinh hoạt giàu có, giá nhất có phúc.

(tứ) thiên đồng ở hợi cung ngồi một mình, thiên lương củng chiếu, nếu như thiên đồng Hóa kị, mỗi chủ cô đơn, sự nghiệp ký không làm nổi, lục thân duyên vừa bất túc, nữ mệnh cũng dễ lưu lạc phong trần, nhưng yếu canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa mới là. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thì [vì hắn nhân tác trâu ngựa], sự nghiệp khó có tiến triển, nên được nhất nghệ tinh.

(ngũ) nữ mệnh thiên đồng, mặc dù chủ [thông minh nhanh nhẹn linh hoạt], nhưng loại này nữ mệnh ở cổ đại đánh giá cũng không cao, bởi vì nữ mệnh thiên đồng dễ cảm thấy tinh thần trống rỗng, tình cảm của nội tâm cũng rất phong phú, bởi vậy, mỗi khi đối với hiện thực bất mãn, nhất là đối với tình cảm đa sinh huyễn tưởng, cũng bởi vậy dễ không hề thỏa đáng cử động, không qua nổi mê hoặc. Hội văn xương văn khúc, mặc dù tăng thông Minh Hòa ưu nhã, lại càng thêm cảm tính, thay đổi không qua nổi mê hoặc. Bất quá, nhược nữ mệnh thiên đồng hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thì có thể giúp phu dạy con, không nhất định phải sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, nhưng được song lộc, thì có thể giá được hiền phu, hoặc năng lực kinh tế độc lập.

(lục) thiên đồng ở tử cung ngọ cung và Thái âm cùng độ, ở mão cung dậu cung được Thái âm củng chiếu. Thụ Thái âm ảnh hưởng, cho nên [ưa tân trang làm đẹp], hơn nữa, nhược Thái âm tại triều vượng cung viên, cai nữ mệnh càng dung nhan quá mức mỹ, thân thể mê người, sảo sai ai ra trình diện một viên sát diệu, càng tuyệt sắc đẹp. Bất quá, từ xưa hồng nhan đa bạc mệnh, mỹ nữ trái lại đa phúc mỏng, hôn nhân tịnh không ổn định, nhưng thấy lộc tồn, hóa lộc, thì có thể [tài lộc đủ].

(thất) nữ mệnh thiên đồng cát hóa, nguyên văn dĩ [phúc trung] khái quát, giá ngại vô cùng giản lược, cụ thể mà nói, thiên đồng hóa lộc chủ cảm tính ôn nhu, tài lộc năng lực cung sinh hoạt cần, nhưng phi quá. Thiên đồng hóa quyền thì lợi cho sự nghiệp, tính cách cũng so sánh kiên cương. Có chút đẩu sổ truyền thừa, có thiên đồng hóa khoa hạng nhất, duy người viết sở thừa truyện, cũng không thiên đồng hóa khoa nhất diệu, bân triệu công giáo trình cũng không. Thiên đồng thượng khả dĩ hội cái khác cát hóa, như cự môn hóa lộc hóa quyền, Thái âm hóa lộc hóa quyền hóa khoa, thiên lương hóa lộc hóa quyền hóa khoa, thiên cơ hóa lộc hóa quyền hóa khoa chờ, các không có cùng ý nghĩa, không thể đơn thuần dĩ [phúc đủ] luận của. Có đúng hay không nên trì hôn, không thể quơ đũa cả nắm.

(bát) nữ mệnh thiên đồng hội chư sát thiên không cướp hình, nhân thiên đồng chịu không nổi sát diệu, cố nhân sinh đa đau khổ, đối với nữ mệnh, đa số hôn nhân thượng bất hạnh, cho nên chủ [hình khắc hoặc ly dị], ở xã hội hiện đại, cũng có thể và nam mệnh cùng luận, chủ sự nghiệp túng quẫn không đông đảo, nhấp nhô đảo. Sai ai ra trình diện đào hoa liền dễ lưu lạc phong trần.

(cửu) đại hạn lưu niên cung mệnh thiên đồng tọa thủ, sai ai ra trình diện cát thì cát, có lộc tồn, hóa lộc người, có bình ổn tài ổn, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ tăng phúc, sinh hoạt trôi chảy. Nhưng không được chủ chuyển nhà tân phòng, mỗi ngày mã thì có ngoại du hưởng thụ của vận. Sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, văn xương hóa khoa, văn khúc hóa khoa, chủ thiêm nhân khẩu hoặc kết hôn. Bất quá, đây chỉ là đại thể mà nói, cụ thể khắc ứng với, muốn xem nguyên cục cung mệnh và đại hạn lưu niên cung mệnh phối hợp mà nói.

(thập) đại hạn lưu niên cung mệnh thiên đồng hội chư sát hình, chủ các trường hợp kém vận, như [khuynh gia, quan phi, phá sản, sợ bóng sợ gió, hình khắc, tật bệnh chờ], giá yếu kiêm thị còn lại mười một cung, tài năng định cụ thể tính chất.

(mười một) thiên đồng cung hạn được tam cát hóa, làm đầu hung hậu cát của tượng, nhưng nếu như nguyên cục cung mệnh không được cát, thì có lúc cũng không chủ cát.

Thiên đồng tinh lâm huynh đệ cung

Vào triều người, huynh đệ bốn người đã ngoài. Lạc hãm, hai người. Và thái âm tinh cùng cung, năm người. Cùng trời lương cùng cung, ba người, nhưng có ám tranh. Và cự môn cùng cung người, ba người, có khẩu thiệt tranh, phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, có hình khắc bất hòa, ly cư là nên.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng ở lục thân cung viên là cát diệu, ở huynh đệ cung, chủ huynh đệ tỷ muội con số rất nhiều, vào triều nhất là như thế, có lúc có thể đạt hơn hơn mười nhân, cho nên nguyên văn theo như lời [bốn người đã ngoài], cận tác tham khảo mà thôi, dị cánh đẩu sổ phi tiên thuật, không có khả năng bả sở hữu con số đều chuẩn xác nói ra mà không có lầm soa. Thiên đồng ở xấu cung, ngọ cung, vị cung tam cung lạc hãm, tại đây ta cung độ thủ huynh đệ cung, phải kể con mắt rất ít, nguyên văn đưa cho con số là [hai người], nhưng thực tế cũng khả năng đa một vị, hoặc ít một vị, sát diệu Hóa kị trọng trọng thì chủ cô độc.

(nhị) nguyên văn nói [và Thái âm ở chung], chỉ là chỉ ở tử cung mà nói. Ở tử cung, Thái âm vào triều, tối chủ con số đông đảo, có thể đạt năm người đã ngoài, kỳ thực mỗi khi có thể đa tới bát, chín người. Ở ngọ cung, thiên đồng mặc dù và Thái âm cùng độ, nhưng Thái âm cũng lạc hãm, cho nên chủ con số rất thưa thớt.

(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, chủ con số ba người, bởi thiên lương chủ cô, hình phạt chính khắc, chủ nhân duyên không tốt, cho nên ở huynh đệ cung, mỗi chủ đây đó chỉ là mặt ngoài hòa hảo, lại [có ám tranh], mặt và tâm bất hòa, canh sai ai ra trình diện kình dương và thiên hình, thậm chí đây đó hưng tụng.

(tứ) thiên đồng và cự môn cùng độ, và thiên đồng thiên lương cùng độ như nhau, cũng chủ huynh đệ tỷ muội ba người, tuy rằng thiên đồng là cát diệu, nhưng cự môn ở huynh đệ cung lại phi cát diệu, chủ bất hòa, cố hữu [khẩu thiệt tranh] trưng nghiệm, như rất có kình dương thiên hình, nhất là cự môn Hóa kị, cũng dễ và huynh đệ tỷ muội khởi tranh tụng.

(ngũ) thiên đồng úy sát diệu, và lục sát thiên hình gặp gỡ, tối nhỏ nhẹ tình huống, cũng chủ bất hòa, sát nặng thì có hình khắc, huynh đệ tỷ muội tai bệnh hoặc chết non, hoặc còn nhỏ đã chia lìa, duy chia lìa trái lại ít phân tranh.

Thiên đồng ở cung phu thê

Thiên đồng tinh ở thê cung triền độ, phải trì hôn, mới có thể giai lão. Hoặc ở năm mới đã đính hôn thủ tục, hậu đã giải trừ hôn ước người là nên, bằng không hay thay đổi động; tam thê của mệnh, thê tử phải tiểu phối có thể miễn. Nhược thiên đồng tinh lâm hãm cung, tạm biệt chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, chủ ở riêng lưỡng địa, hoặc ly hôn, hoặc hình khắc bệnh nặng. Cùng trời lương tinh cùng độ, ly hôn hậu tái giá tướng mạo mỹ lệ của nữ. Thiên đồng tinh thê cung, dĩ ở chung không được cử hành kết hôn lễ thức người có thể miễn ly dị. Nữ mệnh thiên đồng tinh lâm phu cung, có ngôi sao may mắn đến đỡ người, có thể miễn ly hôn. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, Hóa kị tinh, nên kế thất nhà kề, hoặc trì hôn, bằng không rời xa; hoặc đồ có phu thê tên, mà vô phu thê của thực, không có hư danh; hoặc ly hôn tái giá. Có thiên hình tinh ở phu cung mà rơi hãm người, đều hình khắc bất lợi. Hội chiếu cự môn tinh, canh chủ khẩu thiệt liên tục, tinh thần không thoải mái.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng tuy là phúc tinh, nhưng ở cung phu thê cũng không có thể đoán tác may mắn, bởi vì thiên đồng phúc, là tiên đau khổ hậu ngọt phúc, tình cảm tiên bị khổ, mỗi khi lưu hữu dấu vết, hoặc có thất yêu đau, hoặc là hữu tình người không thể thành thân thuộc, sinh ly tử biệt, nếu như trước khi cưới không trải qua những … này, hôn hậu là hơn biến hóa khúc chiết, tình cảm không được mục, bằng mặt không bằng lòng chờ. Bởi vậy, nguyên văn đưa ra [phải trì hôn, mới có thể giai lão] nói đến, là bởi vì trì hôn người, thì trước khi cưới đa ngăn trở cơ hội, làm việc tốt thường gian nan, trái lại hôn hậu an bình. Mặt khác, trì hôn người cũng so sánh dễ được trì tựu phối ngẫu.

(nhị) thiên đồng chỉ cần sảo sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp Hóa kị chờ, đều chủ hôn nhân có khuyết điểm, tức [tam thê của mệnh], đối với nữ mệnh, thì là [tam phu của mệnh], nhưng không nhất định tất là tam thê tam phu, [tam] chỉ là số ảo, chỉ nhiều một lần, nhưng nếu như nam mệnh tiểu phối, nữ mệnh trường phối, liền có thể tác xu tị, tức nam mệnh tuyển trạch so với chính mình tuổi còn trẻ mười năm bát chở nữ nhân làm vợ, nữ nhân tuyển trạch so với chính mình lớn tuổi mười năm bát chở nam nhân vi phu.

(tam) thiên đồng úy sát, cho nên và sát diệu gặp gỡ, liền có bất lợi khắc ứng với. Và Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, dễ ở riêng lưỡng địa; Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương gặp gỡ, dễ ly dị; hội địa không, Địa kiếp, chủ khó có được đối tượng kết hôn; lục sát tịnh sai ai ra trình diện, hình phạt chính khắc tai bệnh; hội đà la, chủ hôn hậu bất hòa.

(tứ) thiên đồng thiên lương cùng độ, nhân thiên lương là âm tinh, có lớn tuổi chính là ý tứ hàm xúc, vì vậy, thích hợp tuyển trạch so với chính mình lớn tuổi chính là phối ngẫu, nữ mệnh nên tuyển trạch so với chính mình lớn tuổi mười năm bát chở nam sĩ vi phu, nam mệnh cũng nên tuyển trạch so với chính mình lớn tuổi tam mấy năm nữ sĩ làm vợ. Có đến đây tuổi tác phối hợp, nhân hôn nhân tương đối hài hòa an bình, năng lực cho nhau nhân nhượng, tình cảm hài lòng. Thiên đồng thiên lương hội chư sát Hóa kị, thì chủ có ít nhất lưỡng độ hôn nhân, mà mỗi một độ hôn nhân đoạt được thê tử, tất so sánh với một lần đẹp hơn lệ.

(ngũ) thiên đồng ở cung phu thê bất lợi tính chất, bân triệu công cho rằng có thể đi qua [ở chung không được cử hành hôn lễ thức], làm xu tị, nhưng đây chỉ là chém ngón chân tị sao biển, nhân hôn nhân liên quan đến tài phú, tử nữ, quan hệ thông gia chờ vấn đề, cũng không đơn thuần là trên giường tạo ái đơn giản như vậy. Ở chung thủy chung và kết hôn có trọng đại khác biệt. Chung thân ở chung là không thể nào, khiếm khuyết ước thúc, tối hậu nhưng hội ly dị, chỉ là ở thuật số thượng không nhìn thấy tác ly dị mà thôi.

(lục) nữ mệnh phu cung thiên đồng, mừng đến cát diệu, sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ phu có trách nhiệm cảm, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, chủ trượng phu cẩn thận tỉ mỉ đa tình, sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, chủ phu tài năng ở phương diện kinh tế, chiếu cố mệnh tạo. Được cát diệu mà không sai ai ra trình diện sát, hôn nhân năng lực ổn định, người già giai lão.

(thất) nữ mệnh phu cung thiên đồng, hội hỏa linh dương đà Hóa kị chờ, đối hôn nhân bất lợi, khó có thể đầu bạc, ly ly hợp hợp, trước khi cưới bị nhục chiết, hôn hậu trái lại yên ổn. Trì hôn cũng có thể giảm thiểu hôn nhân ly dị cơ hội. Đương kế thất hoặc nhà kề cũng có thể, nhưng hiện đại nữ tính, hoặc không ngại tác kế thất, trừ phi trượng phu quyền phú, bằng không đa không muốn tác nhà kề.

(bát) thiên đồng Hóa kị, hoặc và Thái âm Hóa kị cùng độ, rất có địa không, Địa kiếp, bầu trời, tuần thiên không, chặn thiên không, thiên hư, thiên nguyệt, âm sát chờ, chủ trượng phu nhân bệnh mà không người tài ba nói, đến nỗi [đồ có phu thê tên, mà vô phu thê của thực]. Canh mỗi khi bởi vậy ly hôn.

(cửu) nguyên văn thuyết: [thiên hình tinh ở phu cung mà rơi hãm người, đều hình khắc bất lợi.] chúng ta nhu đối với lần này nói còn nghi vấn, bởi vì thiên đồng thiên hình của tổ hợp, kỳ thực tịnh không có gì cùng lắm thì, ở mở quyển tiên sinh tinh diệu phân loại trung, thiên hình là ất cấp tinh, chỉ thị đến đây nhị diệu, cũng không chủ [hình khắc bất hòa].

(thập) thiên đồng cự môn cùng độ, hoặc cự môn củng chiếu, nhân cự môn cùng điều không phải thiện tinh, chủ khẩu thiệt phân tranh, cho nên hay không gặp sát diệu hung tinh, cũng không lợi hôn nhân tình cảm, [tinh thần không thoải mái], kiến giải đất trống cướp, tình cảm canh đạm, bằng mặt không bằng lòng, chư sát tịnh sai ai ra trình diện thì ly dị. Thiên đồng cự môn, xấu nhất kết cấu là thiên đồng Hóa kị, hoặc cự môn Hóa kị.

Thiên đồng ở cung tử nữ

Thiên đồng tinh vào triều, lâm cung tử nữ, chủ có tử nữ năm người đã ngoài. Dĩ đệ nhất thai sai ai ra trình diện nữ là giai. Thái âm tinh cùng độ, nữ đa tí ít là quý. Cùng trời lương cùng độ, cũng dĩ tiên nữ hậu tí là thuận, chủ có con trai thứ hai. Thiên cơ hội, con trai thứ hai hoặc trì được. Có sát tinh lạc hãm người, một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Ở ngọ cung có hình khắc hoặc mặt mày hốc hác, cho làm con thừa tự hoặc rời xa năng lực miễn hình phạt khắc. Có sát tinh, dĩ tự người khác tí là nên.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng ở cung tử nữ là ngôi sao may mắn, tính chất tường hòa, cơ bản tính chất là hai đời trong lúc đó có tình cảm, ít sự khác nhau, có thể cùng hài hòa ở chung. Ở tử nữ con số phương diện, chủ đa sinh đa nuôi, nguyên văn chỉ thiên cùng chủ [tử nữ năm người đã ngoài], thực tế có lúc có thể đạt hơn hơn mười người. Bất quá, thiên đồng ở cung tử nữ, cũng chủ tử nữ tính cách nhu nhược, bất năng đảm đương đại sự, thậm chí bất năng độc lập sinh hoạt.

(nhị) thiên đồng ở cung tử nữ, sát ít không được hình phạt chính khắc, nếu như sát diệu thấy nhiều, thì dĩ [đệ nhất thai sai ai ra trình diện nữ là giai], chính như nguyên văn theo như lời, [thái âm tinh cùng độ, nữ đa tí ít là quý], tức nữ nhi bỉ nhi tử càng thêm hiếu thuận, hơn nữa sự nghiệp thành công, nhưng muốn gặp cát diệu kiêm Thái âm vào triều mới là. Thiên đồng Thái âm cùng độ, canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, chủ nữ nhi đa, nhi tử ít.

(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, nhân thiên lương có cô khắc tính chất, cho nên ở trọng nam khinh nữ truyền thống hạ, cho rằng trước phải nữ nhi so sánh giai, như vậy, hình khắc của ứng với ở trưởng nữ, nhi tử liền có thể miễn bị thương tổn, ở hiện đại, loại thái độ này, đương nhiên không hề hợp thời nên. Thiên đồng thiên lương, chủ được con trai thứ hai, nữ nhi cũng đều biết nhân. Thiên đồng thiên lương, nếu như là thiên đồng Hóa kị, rất có địa không, Địa kiếp, Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, bầu trời, tuần thiên không, chặn thiên không, thiên nguyệt, thiên hư, âm sát, thiên hình chờ. Mỗi chủ sinh nhược trí tử nữ.

(tứ) thiên đồng không được chủ tử nữ trì được, nhưng nguyên văn thuyết: [thiên cơ hội, con trai thứ hai hoặc trì được.] trên thực tế, trừ phi là tá tinh an cung, phủ thì không thể nào có thể không gặp thiên cơ, vì vậy, cá nhân cho rằng, giá nhất trưng nghiệm tịnh không đáng tin.

(ngũ) thiên đồng lạc hãm hội sát diệu, cũng không nhất định là [một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung], thị ư sinh dục nhiều ít mà tử nữ mà định, nhưng hình khắc còn lại là khẳng định, duy không ảnh hưởng tình cảm.

(lục) ở ngọ cung thiên đồng, và lạc hãm Thái âm cùng độ, cho nên bất lợi tử nữ vận, canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, hình phạt chính khắc, mặt mày hốc hác chờ, không gặp thì không phải vậy.

(thất) thiên đồng sai ai ra trình diện sát diệu, có hay không [dĩ tự người khác tí là nên], thì người người tìm cách bất đồng, mà tự tí phong tục, hiện đại cũng không tái thông hành liễu.

Thiên đồng tinh ở cung tài bạch

Chủ tay không thành gia hoặc dĩ mỏng tư lập nghiệp. Cùng trời lương cùng độ, tài lộc tươi tốt. Và thái âm tinh cùng độ, có thu hoạch ngoài ý muốn, và cự môn cùng độ, có tiến có thối, tài nan tích trữ. Và lộc tồn, hóa lộc, thiên mã hội chiếu người, chủ có nhiều. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, phượng các, long trì người, do nghệ thuật kỹ xảo lập nghiệp, nổi danh sĩ tiêu sái phong độ.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng tính chất mặc dù ôn nhu, nhưng ở cung tài bạch sở chủ kinh lịch, cũng không được ôn nhu, trái lại chủ gian khổ, tiên đau khổ hậu điềm, sự nghiệp tài phú do linh bắt đầu, [tay không thành gia], [mỏng tư lập nghiệp], sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, chủ năng tay không thành gia thành tiểu Phú, canh mỗi ngày mã, lợi cho kinh thương, duy thiên đồng ở cung tài bạch, cung mệnh mỗi là trời cơ, cho nên vưu lợi cho kinh doanh bán lẻ sinh ý.

(nhị) thiên đồng có tam hóa, hóa lộc hóa quyền và Hóa kị. Thiên đồng hóa lộc, cận vi giàu có, cũng không chủ đại phú, bởi vậy, cùng với thiên đồng hóa lộc, không bằng Thái âm hóa lộc hoặc cự môn hóa lộc cùng độ, tài vận vượng hơn. Thiên đồng hóa quyền, tài vận tương đối ổn định, nhưng dĩ canh sai ai ra trình diện vào triều Thái âm hoặc sai ai ra trình diện lộc tồn là giai. Thiên đồng Hóa kị, bất lợi tài vận, kỳ tổn thất mỗi và tình cảm hữu quan.

(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, giáo trình cho rằng là [tài lộc tươi tốt], nhưng trên thực tế, thiên đồng phi tài diệu, thiên lương cũng phi tài diệu, mà thiên lương canh mỗi nhân được lộc làm tài khởi phân tranh, điển tích tế cũng không chủ phú, được lộc tồn hóa lộc, cũng chỉ là giàu có mà thôi, nhất là thiên lương hóa lộc, được tài mỗi tổn hại cập nhân duyên.

(tứ) thiên đồng Thái âm cùng độ, đây là thiên đồng ở cung tài bạch điều kiện tốt nhất kết cấu, bởi vì Thái âm là tài diệu, nếu như Thái âm vào triều thì cao hơn, chủ tài nguyên dày, canh được hóa lộc và lộc tồn thiên mã, có thể thành đại phú. Nguyên văn nói [thu hoạch ngoài ý muốn], chỉ có thể tác tham khảo.

(ngũ) thiên đồng cự môn cùng độ, nhân cự môn tính chất bất lương, cho nên chủ [có tiến có thối, tài nan tích trữ], nhưng nếu như từ sự chuyên nghiệp phát tài, hoặc là khẩu thiệt cầu tài, như nhân viên mậu dịch, giáo sư, truyền bá chờ, thì có thể phối hợp tinh hệ tính chất mà được lợi. Canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, nhất là cự môn hóa lộc, cao hơn.

(lục) nguyên văn đưa ra [lộc tồn, hóa lộc, thiên mã] giá một sao hệ, trên thực tế, vô luận là cái gì chính diệu, ở cung tài bạch, đều ưa gặp gỡ giá một sao hệ, ký chủ tích tài, vừa chủ phát tài, rất là may mắn, cũng không độc giới hạn trong thiên đồng tinh.

(thất) thiên đồng hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, bất lợi tài vận, dễ có sống ý đóng cửa, khuyết vân vân huống, cho nên nên có nhất nghệ tinh mưu sinh, thì sống sống tương đối an ổn, canh được long trì, phượng các, liền chính mình tài nghệ ưu điểm, cho nên chủ [do nghệ thuật kỹ xảo lập nghiệp], có thể làm và nghệ thuật có liên quan công nghệ, như hội họa, gốm sứ, chụp ảnh chờ. Về phần có đúng hay không [nổi danh sĩ tiêu sái phong độ], còn phải xem cung mệnh và cung phúc đức tinh hệ mà định.

Thiên đồng thủ vu tật bệnh cung

Thiên đồng vào triều tai ít. Tật bệnh chủ âm hư bất túc, mông bẩn, bàng quang, niệu đạo, bệnh sa nang, tử cung cập lâm bệnh, trĩ sang chờ chứng. Cùng trời lương tinh cùng độ, chủ có can dạ dày khí đau nhức. Thái âm tinh cùng độ, chủ lòng buồn bực, thủy trướng, phù chân, bệnh thấp, liệt chứng.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng thủ vu tật bệnh cung, vô luận là điều không phải vào triều, chỉ cần không gặp sát diệu thiên không cướp Hóa kị xung, liền chủ tai ít, chỉ có cấu thành đặc biệt bệnh tinh tổ hợp, thủy chủ tật bệnh.

(nhị) thiên đồng thuộc về dương thủy, chủ bàng quang, duy thận và bàng quang tâm bệnh, có lúc bất khả nghiêm ngặt phân chia, cho nên cũng chủ một bộ phận thận công năng tâm bệnh, giá bao gồm bài nước tiểu hệ thống, sinh sản hệ thống và tính cơ năng. Ngoài ra, cũng bao gồm trĩ mắc, hoặc nhân trĩ mắc khiến cho xuất huyết bệnh trạng. Cũng có một chút thiên đồng tinh kết cấu, chủ đại tiện tiêu chảy các loại. Nguyên văn thậm chí nhắc tới phù chân, bệnh thấp (tức phong thấp), liệt, lòng buồn bực, can dạ dày khí đau nhức chờ, đều phải ở nhất tinh hệ dưới sự phối hợp, mới có khắc ứng với, bất năng chỉ nhìn một cách đơn thuần thiên đồng tinh.

(tam) thiên đồng tinh ngồi một mình, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, chủ sinh sản cơ năng và tính cơ năng tâm bệnh, nam tử thường thấy nhất chính là tuyến tiền liệt viêm, ruột non khí (bệnh sa nang) chờ, nữ tử thì chủ tử cung tâm bệnh. Thiên đồng ngồi một mình sai ai ra trình diện Tứ Sát, rất có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu, đại hao tổn, tắm rửa chờ, chủ bệnh lây qua đường sinh dục, thường thấy nhất lâm bệnh, nhưng cũng chủ cái khác bệnh lây qua đường sinh dục như bệnh giang mai, Việt cây hoa hồng các loại, hiện thời mọi người đàm AIDS biến sắc, đời này kỷ bệnh nan y, mỗi do tính tiếp xúc truyền bá, cho nên thiên đồng có thể cũng bao quát giá nhất trọng bệnh, người viết không có quan sát qua AIDS người tinh bàn, độc giả như hữu duyên, có thể nếm thử tác đến đây công tác thống kê.

(tứ) thiên đồng cùng sở hữu tam loại tổ hợp, tức: Thiên đồng cự môn cùng độ hoặc cự môn củng chiếu; thiên đồng Thái âm cùng độ hoặc Thái âm củng chiếu; thiên đồng thiên lương cùng độ hoặc thiên lương củng chiếu. Thiên đồng cự môn, rất có hỏa linh dương đà Tứ Sát, chủ tứ chi bị thương tàn phế, như cốt bệnh, trúng gió liệt chờ; thiên đồng Thái âm, chủ lòng buồn bực hung đau nhức, can đau dạ dày đau nhức. Dĩ sai ai ra trình diện Tứ Sát là xác thực; thiên đồng thiên lương, chủ can dạ dày khí đau nhức, hoặc là tính cơ năng, sinh sản hệ thống tâm bệnh.

Thiên đồng tinh ở cung thiên di

Chủ xuất môn được phúc. Cùng trời lương tinh cùng độ, xuất môn chủ được quý nhân đến đỡ, và cự môn cùng độ, mặc dù tài năng ở ngoại gây dựng sự nghiệp, nhưng đa phiền não khẩu thiệt. Và Thái âm cùng độ, xuất môn năng lực phát, nhưng bôn tẩu bận rộn, hội chiếu kình dương, đà la, xuất ngoại phần nhiều là phi tai hoạ. Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, tại ngoại có đấu tranh bất an. Phùng thiên không cướp, đại hao tổn, lữ đồ mất tiền hoặc tại ngoại phá hao tổn, ngưng lại tha hương. Vào triều người có thể miễn, nhưng chung bất an.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng tinh là thiện tinh, chủ hòa hài hòa an bình không được hối hả, ở cung thiên di đang có giá nhất tính chất, chủ xuất môn an bình, một thị phi phân tranh phiền não, nguyên văn nói [xuất môn được phúc], đoạt được hay phân thanh nhàn của phúc, giống nhau cũng không chủ phát đạt thành danh. Nhưng thấy chư cát lâu thì ngoại trừ.

(nhị) thiên đồng thiên lương cùng độ, nhân thiên lương là âm tinh, chủ quý nhân, cho nên trừ được thanh phúc ngoại, cũng có thể gặp phải trắc trở và cần bang trợ thì, xong [quý nhân đến đỡ], cho nên ưa canh mỗi ngày khôi, thiên việt, sâu quý nhân giúp đỡ. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chư sát, thì chủ cô độc.

(tam) thiên đồng cự môn cùng độ, vô luận sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn cát diệu hoặc sai ai ra trình diện hung tinh Hóa kị, giai chủ tại ngoại [đa phiền não khẩu thiệt], duy sai ai ra trình diện cát thì đang phiền não khẩu thiệt trung phát tích phát tài, chỉ thấy hung tinh Hóa kị thì phiền não khẩu thiệt rất nặng, thậm chí trêu chọc quan phi kiện tụng, vưu úy cự môn Hóa kị. Thiên đồng cự môn, nếu như thiên đồng hóa lộc hóa quyền, hoặc cự môn hóa lộc hóa quyền, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, thiên mã, chủ [tại ngoại gây dựng sự nghiệp], như mạng cung tinh tượng không tốt, nên phó viễn phương mưu sinh.

(tứ) thiên đồng Thái âm cùng độ, nhất định phải Thái âm vào triều, thủy chủ [xuất môn năng lực phát], duy thành đầu ngựa đái tiến cách thì ngoại lệ. Nhưng cái khó miễn vất vả cực nhọc, [bôn tẩu bận rộn], canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị vưu xác thực. Thiên đồng Thái âm, nếu như Thái âm Hóa kị, thì tung vào triều cũng không chủ phát, trái lại dễ rủi ro, đầu tư lỗ vốn.

(ngũ) thiên đồng hội kình dương, chủ thị phi khẩu thiệt phân tranh, hội đà la, thì đa phiền não, hoặc thụ tiểu nhân ngầm chiếm bóc lột, rất có Hóa kị, âm sát, thiên hư chờ, nhất là như vậy, sai ai ra trình diện Thái âm Hóa kị, văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, vưu xác thực. Thiên đồng và kình dương hoặc đà la cùng độ, tam phương tứ chính rất có chư sát, thì chủ tai hoạ, có thể là thông nhau ngoài ý muốn chờ phi bởi vì tai ách.

(lục) thiên đồng hội Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, chủ tại ngoại có người sự đấu tranh, cho nên là [đấu tranh không yên] của trưng triệu, canh sai ai ra trình diện kình dương, Hóa kị chờ, phòng bị người mưu hại, nên dĩ hòa vi quý.

(thất) địa không, Địa kiếp và đại hao tổn, là rủi ro tổn thất tinh hệ, chính diệu là trời cùng cũng không năng lực may mắn tránh khỏi, nguyên cục sai ai ra trình diện của, không thích hợp ở hải ngoại mưu sinh, cung mệnh may mắn người, dĩ ở nguyên cư địa mưu sinh là nên. Lưu niên lưu nguyệt lưu ngày một rõ của, chủ [lữ đồ mất tiền], bất lợi xuất môn.

(bát) thiên đồng vào triều hội chư sát thiên không cướp, có thể giảm kỳ hung, dĩ sợ bóng sợ gió là việc chính, nhưng nếu như khí thế hung ác nặng, nhưng không thích hợp xuất môn.

Thiên đồng tinh lâm cung Nô bộc

Chủ giao nhiều phương diện bằng hữu. Vào triều có hiệp trợ. Cùng trời lương hoặc Thái âm cùng độ hội chiếu người, chủ được người bạn tốt. Và cự môn cùng độ, dễ bị hiểu lầm hoặc không được lượng giải. Và kình dương, đà la cùng độ hội chiếu mà rơi hãm người, chủ thụ bằng hữu của luy hoặc liên lụy, hoặc tao người thủ hạ của bất nghĩa hãm hại. Gặp Hỏa Tinh, linh tinh, nhân bằng hữu thụ hờn dỗi. Phùng đại hao tổn, thiên không cướp người, nhân giao hữu rủi ro.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng tinh là thiện diệu, vu nhân tế quan hệ chủ có lợi, bởi vậy, ở cung Nô bộc cơ bản tính chất, là giao du rộng, bằng hữu đến từ ngũ hồ tứ hải, bất đồng xã hội giai tầng, cố nhân sinh tất không được cô độc, nhưng người đơn độc mỗi ngày cùng, cũng không chủ bằng hữu thuộc hạ có trợ lực, khả năng toàn bộ đều là sơ giao, ăn uống chuyện phiếm chi giao mà thôi.

(nhị) thiên đồng ở cung Nô bộc, vào triều chủ có trợ lực, nhưng nếu như sai ai ra trình diện sát diệu, thì nhưng không được chủ trợ lực. Lý tưởng nhất, là được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, tất chủ trợ lực, giảm thiểu vất vả cực nhọc. Thiên đồng sai ai ra trình diện phụ bật, bằng hữu càng nhiều, sai ai ra trình diện khôi việt thì chủ quý nhân dành cho kỳ ngộ, thay phân ưu giải khốn, sai ai ra trình diện xương khúc thì tình cảm hòa hợp. Nhưng nếu như thiên đồng chỉ thấy xương khúc, không gặp khôi việt phụ bật, hoặc rất có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa, thì chủ phong nguyệt chi giao, ăn uống bàn suông, có tình cảm mà bất lực lực.

(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, hoặc thiên đồng Thái âm cùng độ, giai [chủ được người bạn tốt], nhưng khi trung hơi có phân biệt. Thiên đồng thiên lương chủ được thẳng gián của giao hữu, hoặc là lớn tuổi mà cụ nhân sinh kinh nghiệm của giao hữu, hoặc thẳng gián trung ngôn thuộc hạ. Thiên đồng Thái âm thì có tình cảm riêng tư, nếu như Thái âm vào triều, canh ở phát tài phương diện giúp đỡ nhiều lực, hội hồng loan thiên ưa, chủ khác giới bạn bè hơn trợ lực, hoặc thụ khác giới thuộc hạ chi trì.

(tứ) thiên đồng cự môn cùng độ, bằng hữu tuy nhiều, nhưng thường có khiếm tri kỹ cảm giác, náo nhiệt ồn ào náo động, nhưng nhưng trong lòng cô độc. Bởi cự môn điều không phải thiện diệu, chủ khẩu thiệt phân tranh, cho nên hay không được canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, cũng chủ [dễ bị hiểu lầm hoặc không được lượng giải]. Cự môn Hóa kị, khắc khẩu nhất là nghiêm trọng, thiên đồng Hóa kị, thì tình cảm thụ trọng đại bị thương. Quản lý thuộc hạ phương diện, giá tinh hệ chủ dĩ quyền mưu trị thế, bất năng lấy đức thu phục người.

(ngũ) thiên đồng và kình dương hoặc và đà la cùng độ, bất lợi bằng hữu thuộc hạ quan hệ, trong đó theo thứ tự là: Thiên đồng kình dương cùng độ, [chủ thụ bằng hữu của luy hoặc liên lụy], hoặc và bằng hữu cãi nhau. Thiên đồng đà la cùng độ, chủ [tao người thủ hạ (hoặc bằng hữu) của bất nghĩa hãm hại], như xa lánh, ngầm chiếm lợi ích chờ.

(lục) thiên đồng Hỏa Tinh cùng độ, hoặc linh tinh cùng độ, chủ [thụ hờn dỗi], quan hệ bất lương, khóe miệng phân tranh, trái lại không bằng một người một chỗ tới an bình.

(thất) thiên đồng hội thiên không cướp đại hao tổn, chủ [nhân giao hữu rủi ro], kỳ rủi ro cũng đa và tình cảm hữu quan.

Thiên đồng ở sự nghiệp cung

Nên tay không gây dựng sự nghiệp hoặc do tiểu phát đại. Và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, sự nghiệp đang thịnh. Và cự môn cùng độ, do gian nan phấn đấu trung thành công. Và Thái âm cùng độ, nên ở đã thành dưới cục diện mưu phát triển. Và văn xương, văn khúc hội chiếu, chủ ở văn hóa nghệ thuật trung yêu cầu tiến thủ, nhược ở hãm cung, dĩ công chúng cơ cấu trung nhậm chức viên hoặc ở bộ phận then chốt bộ môn trung nhâm khoa viên. Cùng trời mã, đà la hội chiếu, nghiệp vụ hay thay đổi động, đa tranh cãi. Hội kình dương, thiên hình, sự nghiệp thượng đa tụng sự tranh cãi. Hội chiếu Hỏa Tinh, linh tinh người, xử sự đa nghịch cảnh. Và thiên không cướp hội chiếu, sự nghiệp do trong ảo tưởng biến động, hoặc do nghệ thuật kỹ năng lập nghiệp.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng có tay không hưng nhà tính chất, ở cung mệnh, cung tài bạch, cung thiên di là như vậy, ở sự nghiệp cung cũng như vậy. Hội ngôi sao may mắn cát hóa lộc diệu thì thành công, hội hỏa linh dương đà thiên không cướp hình hao tổn thì thất bại. Nhưng vô luận như thế nào, chuyện lạ nghiệp đều từ linh bắt đầu, dần dần tiến triển.

(nhị) nguyên văn vị thiên đồng sai ai ra trình diện [hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa], chủ [sự nghiệp đang thịnh]. Kỳ thực chỉ sai ai ra trình diện tam cát hóa, bất năng khinh suất địa xử là sự nghiệp đang thịnh, giá yếu thị ngôi sao gì diệu cát hóa mà định. Ví dụ như, sai ai ra trình diện văn xương hóa khoa hoặc văn khúc hóa khoa, cận lợi cho văn giáo hoặc văn hóa sự nghiệp, không làm đang thịnh luận, mà thiên đồng hóa lộc hội cung tài bạch thiên cơ hóa quyền, thì có thể kinh doanh bán lẻ mà tài nguyên yên ổn. Nếu vì thiên đồng hóa quyền, hội thiên cơ hóa khoa, Thái âm hóa lộc, nhất là Thái âm vào triều vượng cung độ, thì sự nghiệp thuận cảnh, nổi danh có lợi, canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt chư cát, phương chủ [sự nghiệp đang thịnh].

(tam) thiên đồng cự môn cùng độ, nhân cự môn chủ gian khổ, cố sự nghiệp tất không được thuận cảnh, hội có rất nhiều cản trở, nếu như canh hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, đại hao tổn chờ, thì không pháp tay không gây dựng sự nghiệp, trái lại bả tiểu tư bản khuyết rơi. Chỉ có sai ai ra trình diện cát hóa và cát diệu, thủy chủ [gian nan phấn đấu trung thành công]. Thiên đồng và cự môn Hóa kị cùng độ, trừ phi dĩ khẩu thiệt cầu tài, bằng không tất phần nhiều là phi phân tranh, có khiếm nhân duyên.

(tứ) thiên đồng Thái âm cùng độ, đang không có cát diệu soi sáng dưới tình huống, hoặc rất có sát tinh, cũng không chủ [đã thành dưới cục diện mưu phát triển], tuy rằng Thái âm là tài tinh, nhưng nhưng nhu gian khổ nỗ lực mới có chút thành tích. Có thể được phụ bật khôi việt, thủy chủ làm con nuôi sự nghiệp, ví dụ như, thu được gia tộc buôn bán làm con nuôi quyền các loại, cũng thích hợp mua sẵn sự nghiệp kinh doanh, ví dụ như, thức ăn chay quán đại trù dục tự lập môn hộ, không cần mình mở thiết tiệm mới cửa hàng, có thể mua đang ở khuyết thức ăn chay quán, cải tạo vừa lộn, khởi tử hồi sinh. Thiên đồng Thái âm, dĩ được Thái âm hóa lộc điều kiện tốt nhất, nhất là vào triều Thái âm, dễ dàng hơn phát tài thu lợi, tái kiến lộc tồn, thiên mã, nhất là may mắn, có thể làm giàu. Thiên đồng hóa lộc thì tài vận so sánh bình thường, nhưng nhưng chủ thành công.

(ngũ) thiên đồng tính chất nhu hòa, có văn nghệ khí chất, ở sự nghiệp cung thường phần kết nghệ cập văn hóa sự nghiệp, như xuất bản, sáng tác, nghệ thuật chờ, canh sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, liền chủ [ở văn hóa nghệ thuật trung yêu cầu tiến thủ], nhưng nếu như sự nghiệp cung cập cung tài bạch không được lộc, thì phát triển thường thường, cận đủ sống tạm. Thiên đồng được văn xương văn khúc, rất có long trì phượng các, chủ hòa nghệ thuật có liên quan công nghệ. Thiên đồng văn xương văn khúc, canh gặp hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, chủ thích hợp dĩ khác giới là phục vụ đối tượng. Thiên đồng ở xấu cung, ngọ cung và vị cung lạc hãm, giá tam cung xương khúc, không được phần kết nghệ tu dưỡng và tiềm năng, cận phần kết thư, nên [công chúng cơ cấu trung nhậm chức viên hoặc ở bộ phận then chốt bộ môn trung nhâm khoa viên], đến đây tức đương nhân viên văn phòng, bất quá ở ngọ cung, nếu như thiên đồng hóa lộc, rất có kình dương cùng độ, thì văn xương văn khúc chủ mưu hơi, có quan võ lĩnh đạo tài năng, có thể ở kỷ luật trong bộ đội đương quân sư nhân vật.

(lục) thiên đồng đà la thiên mã cùng độ, chủ [nghiệp vụ hay thay đổi động], nhưng là vãng bất lợi phương hướng biến hóa, hơn nữa [đa tranh cãi], canh kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn chờ, nhân sự nghiệp biến động mà rủi ro. Canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, thì sự nghiệp áp lực quá nhiều.

(thất) thiên đồng kình dương thiên hình, bởi vì thiên đồng là hình tinh, sở dĩ giống nhau cũng không chủ thích hợp hình pháp sự nghiệp, mà là chủ [sự nghiệp thượng đa tụng sự tranh cãi], nhất định phải dĩ hòa vi quý, tránh cho quá nhiều người đó sự xung đột. Bất quá, nếu vì đầu ngựa đái tiến cách, thì thích hợp làm quan võ, dĩ sát khí phục người.

(bát) thiên đồng úy và Hỏa Tinh linh tinh cùng độ gặp gỡ, tất mang đến sự nghiệp thượng nhấp nhô cản trở, [xử sự đa nghịch cảnh], sự nghiệp phát triển cục diện cũng tiểu, tối nên có nhất kỹ bàng thân, hoặc là ở đại cơ cấu nội sống yên phận, nhất là thiên cơ thủ cung tài bạch người, nếu không có nhất kỹ bàng thân hoặc đại cơ cấu nhậm chức, nhất định tài nguyên bất ổn, sinh hoạt thất cảm giác an toàn.

(cửu) thiên đồng địa không Địa kiếp gặp gỡ, nhân thiên không cướp bất lợi tài vận, canh sai ai ra trình diện đại hao tổn vưu quá mức, cho nên không thích hợp vậy hoạt động thương nghiệp, làm đái tính nghệ thuật chất công nghệ hành nghiệp so sánh giai, hoặc [sự nghiệp do trong ảo tưởng phát động], tức kinh doanh có sáng ý sinh ý, ví dụ như, thiết kế, in ấn tịnh bán sỉ đặc biệt cái tạp các loại.

Thiên đồng ở cung điền trạch

Và Thái âm cùng độ, nên nuôi cá hoặc trồng cây cối hoa quả, chủ đại phú. Cùng trời lương cùng độ, sản nghiệp có thoái thoái. Và cự môn cùng cung, không thích hợp đưa sinh. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn người, vô sản nghiệp.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng là tay không hưng nhà tinh diệu, ở cung điền trạch, cơ bản tính chất là không có tổ nghiệp làm con nuôi, nhưng lại có thể tự đưa vật nghiệp, nhưng nhất định phải được cát diệu cát hóa phối hợp mới là.

(nhị) thiên đồng ưa và Thái âm cùng độ, đặc biệt vào triều thái âm tinh, nhân Thái âm là tài diệu, vu cung điền trạch chủ năng tự đưa, [nên nuôi cá hoặc trồng cây cối hoa quả], đây là xã hội cũ trưng nghiệm, là được dĩ mua cá đường, vườn trái cây, trúc vườn, vườn hoa chờ nông nghiệp địa mà phát đạt, [chủ đại phú], ở xã hội hiện đại, nông nghiệp suy vi, cận chủ nhà cư hoàn cảnh vùng sự yên lặng, có hoa mộc của thắng, rất có cát diệu cát hóa, là cao thượng khu dân cư.

(tam) thiên đồng thiên lương cùng độ, chủ [sản nghiệp có thoái thoái], bởi vì nhị diệu cùng độ tính chất bay bổng bất định, cho nên bất lợi tổ nghiệp, tự đưa cũng thường thường biến hóa, sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp đại hao tổn chờ, chủ điền trạch nghiệp quyền nhật suy. Thế nhưng, nếu như canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt, thì có thể làm vật nghiệp buôn bán phát tích, kỳ sản nghiệp bay bổng không chừng tính chất, chuyển hóa thành buôn bán dũng dược, lợi nhuận dày. Thiên đồng thiên lương, như được thiên khôi, thiên việt, hoa cớ sao, thiên vu, lộc tồn chờ, chủ làm con nuôi tổ nghiệp, thiên lương hóa thành âm tinh.

(tứ) thiên đồng cự môn cùng độ, cự môn ở cung điền trạch cũng không phải thiện diệu, cơ bản nhất tính chất là bởi vì vật nghiệp khởi thị phi tranh cãi, phiền phức nhiều hơn, canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thiên không cướp, [không thích hợp đưa sinh], bằng không chiêu tổn hại, nhưng có thể và những người khác cộng đồng chính mình vật nghiệp, như phối ngẫu chờ, dĩ giảm thiểu phiêu lưu.

(ngũ) thiên đồng hội dương đà hỏa linh thiên không cướp hao tổn, ký không có tổ nghiệp làm con nuôi, hoặc làm con nuôi sau đó phá đãng, cũng chủ bất năng tự đưa, cố nhân sinh phần lớn năm tháng, đều [vô sản nghiệp], nên chú ý những phương diện khác đầu tư bảo đảm giá trị tiền gửi, ví dụ như, đầu tư chứng khoán, quỹ chờ.

Thiên đồng tinh ở cung phúc đức

Thiên đồng tinh là cung phúc đức chủ tinh, chủ hưởng phúc, năng lực vui sướng. Cùng trời lương cùng độ, tự nhiên yên vui. Và Thái âm cùng độ, cũng chủ an nhàn hưởng lạc. Và cự môn, đà la cùng độ, tự tìm phiền não.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng là tinh thần tính tinh diệu, chủ thấy đủ vui sướng, cho nên mừng nhất nhập cung phúc đức, giống nhau đều chủ ở sinh hoạt hàng ngày trung, tầm được lạc thú, năng lực [hưởng phúc], giá phúc là thanh phúc, là sinh hoạt thú vị, không được chủ phát đạt vật chất hạnh phúc, tịnh ở sinh hoạt tiểu tiết trung, thu được [vui sướng]. Canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ vật chất cũng sinh hoạt cũng sung túc, không lo sinh kế. Sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, thì chủ khẩu vị cao thượng, có nghệ thuật ham, tính cách thanh tao lịch sự. Nếu có long trì, phượng các, vưu chủ tinh vu một ít nghệ thuật thủ công, hoặc là diễn tấu nhạc khí.

(nhị) thiên đồng thiên lương cùng độ, chủ [tự nhiên yên vui], nhưng thực tế tình huống, mỗi khi mệnh tạo tính cách lười biếng, cụ mãnh liệt ỷ lại tâm lý, vạn sự có người đại lao, không cần chính quan tâm, bởi vậy [tự nhiên yên vui], canh mỗi ngày khôi thiên việt, loại này tính chất nhất là căng thẳng. Mà tái kiến tả phụ, hữu bật, ỷ lại tính chất quá nặng. Loại này mệnh tạo, có thể là thuộc về nhị thế tổ, hoặc nhân các loại vấn đề, bất năng tự lập. Thiên đồng thiên lương, nhược hội địa không, Địa kiếp, bầu trời, tuần thiên không, chặn thiên không chờ, vưu chủ tâm chí khó với thích ứng thế sự, cho nên phải ỷ lại người khác. Ngoại trừ sai ai ra trình diện thiên không tinh, như rất có thiên khôi, thiên việt, Hóa kị, âm sát, thiên hư, thiên nguyệt chờ, khả năng này là nhược trí nhân sĩ mệnh tạo. Nhược trí khó với độc lập, duy lòng của bọn họ cảnh, giống nhau đều bỉ người bình thường khoái trá, bởi vậy có chứa thiên đồng thiên lương vui sướng tính chất.

(tam) thiên đồng Thái âm cùng độ, cũng chủ vui sướng, nhưng đây là [an nhàn hưởng lạc], tức nhàn nhã đi chơi của nhạc, điều không phải xã giao hối hả của nhạc, cũng không ỷ lại vật chất giàu có lai gắn bó kỳ vui sướng, bất quá, bởi Thái âm là tài tinh, nếu vì vào triều, giống nhau cũng không lo cơm áo, Thái âm hóa lộc vưu xác thực. Nói chung, thiên đồng Thái âm, chủ có nhàn nhã đi chơi của nhạc, canh sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, thì tính chất càng thêm thanh tao lịch sự, có thân sĩ phong độ thục nữ.

(tứ) thiên đồng cự môn cùng độ, nhân cự môn điều không phải thiện diệu, nhập cung phúc đức chủ phiền não, mà thiên đồng là tinh thần ngôi sao, chủ tình cảm, cho nên mỗi chủ tình cảm và tư tưởng phương diện, đa không thể cho ai biết việc, chính có đau khổ tự mình biết. Giá nhân cự môn là ám diệu, che đậy thiên đồng đích tình tự. Thiên đồng cự môn, tối úy đà la cùng độ, như giáo trình nói, chủ [tự tìm phiền não], thiên hạ bản vô sự, chỉ là lo sợ không đâu của, nhưng đối với đương sự mà nói, kỳ phiền não rồi lại là như vậy thực sự, cự môn Hóa kị hoặc thiên đồng Hóa kị, tình huống nhất là nghiêm trọng.

Thiên đồng ở cung phụ mẫu

Thiên đồng tinh vào triều, lâm tướng mạo cung, họ Chủ Phụ mẫu song toàn, vô hình khắc. Duy và cự môn cùng cung, thì phụ tử đang lúc có thành kiến. Gặp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh người, còn nhỏ cần phải cho làm con thừa tự hoặc tự ra, bằng không hình khắc. Hội thiên không cướp, thiên hình, cũng chủ khắc.

Bình chú:

(nhất) thiên đồng tinh lợi cho lục thân quan hệ, tính chất ôn hòa, ở cung phụ mẫu, kỳ cơ bản tính chất là [phụ mẫu song toàn, vô hình khắc], có thể ở song thân tí âm hạ lớn. Chữ Nhật xương, văn khúc gặp gỡ, chủ hai đời đang lúc có tình cảm, ít sự khác nhau; tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt gặp gỡ, chủ được tốt đẹp chính là dẫn chiếu cố, cung thư dạy học.

(nhị) thiên đồng cự môn cùng độ, thụ cự môn ảnh hưởng, cho nên chủ khẩu thiệt phân tranh, cung phụ mẫu thấy vậy tinh tượng, chủ hai đời đang lúc [có thành kiến], đây đó có sự khác nhau, khó với câu thông, cự môn Hóa kị hoặc thiên đồng Hóa kị, đều có tổn hại tình cảm, cùng ở nhất phòng mà khiếm tình cảm. Thiên đồng thiên lương cùng độ, cũng có cùng loại thiên đồng cự môn tính chất, nhưng nếu được thiên khôi thiên việt, nhưng chủ có tí âm lực. Dưới so sánh, thiên đồng Thái âm tính chất so sánh giai, nhưng Thái âm ở cung phụ mẫu, bất lợi nữ thân, tức bất lợi mẫu, nên chú ý và mẫu thân quan hệ.

(tam) thiên đồng hội Tứ Sát, hình phạt chính khắc, ở cổ đại dĩ [cho làm con thừa tự hoặc tự ra] là xu tị, ở hiện đại thì không có giá nhất tập tục. Hội địa không Địa kiếp thiên hình, cũng có đồng dạng tính chất.

Sao Vũ khúc

Nguyên văn: Sao Vũ khúc ở ngũ hành thuần âm kim, ở trên trời thuộc sao Bắc đẩu, hóa thành tài, là cung tài bạch chủ tinh. Ở mạng người trung, năng lực phát cũng năng lực bại. Sao Vũ khúc tối kỵ Hóa kị tinh, thì sự nghiệp thất bại. Hội sát tinh, thì sứt đầu mẻ trán, bất kham thu thập. Mừng nhất hóa lộc, thì tài nguyên vọt tới, sự nghiệp phát triển, uy danh xa chấn. Ở thìn tuất nhị cung, có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc đợi lát nữa chiếu, canh gặp hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa củng chiếu người, nhất thượng cách. Ở tị hợi nhị bình cung người, có chuyên môn kỹ năng. Nhược phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, chính là kỹ xảo người làm việc. Vũ khúc cung mệnh, ở mão lạc hãm, mà tham lang ở hợi cung, có lộc tồn xung chiếu, hoặc cùng độ thiên mã tinh, cực kỳ hắn phụ tinh cát diệu người, chủ thân thể người mập mạp, hoặc làm việc có khí phách, có lòng gan dạ, có làm, đến đây anh hùng con đường cuối cùng được gặp quý nhân của tượng. Nếu có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, thì là quân nhân võ sĩ hoặc là giết lợn sát dương, chém giết gia súc đồ tể. Hóa kị tinh thọ nguyên yểu ngắn. Vũ khúc ở trên trời la, địa võng cung, và tham lang đối cung, nhược Hóa kị tinh có kình dương, đà la người, chủ thọ yểu, hoặc thời niên thiếu có bệnh có tai rất nặng; không thay đổi sao Hóa kỵ người, ba mươi tuổi hậu thủy phát. Sao Vũ khúc ở xấu vị nhị cung, thì chủ niên thiếu hưởng thụ, nhưng có khắc tinh. Ở sách cổ trung, dĩ sao Vũ khúc nên nam mệnh, không thích hợp nữ mệnh, nhưng hiện nay xã hội, nam nữ sớm xu bình đẳng, cho nên sao Vũ khúc lâm nữ mệnh, thì chủ nữ tử mà có nam tử trượng phu khí khái. Hội chiếu tả phụ, hữu bật, ba máy, bát tọa chờ cát diệu phụ tinh người, là nữ trung hào kiệt. Canh phùng hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa cập thiên hình nhập miếu người, là xã hội người nổi tiếng. Ở hãm địa phùng Tứ Sát người, hình khắc cô độc. Sao Vũ khúc mừng nhất thiên khôi, thiên việt, như vũ khúc nhập miếu, có khôi việt, vô kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, chủ ác kinh tế quyền to hoặc là tài chính giới nhân viên quan trọng, là đại phú đại quý của cách. Như hội lộc tồn thiên mã, canh tài năng ở tha hương xa địa phát cự tài.

Bình chú:

(nhất) sao Vũ khúc là tài bạch chủ, Thiên phủ tinh cũng là tài bạch chủ, thái âm tinh cũng tài bạch chủ. Suy đoán sao Vũ khúc tính chất, tất bất khả quên cái ý này nghĩa, bất quá, giá tam diệu tài bạch tính chất có: Sao Vũ khúc là cầu tài ngôi sao, có động lực, tích cực phấn đấu; Thiên phủ tinh là trữ tài ngôi sao, không được chủ phát tài; thái âm tinh chủ kế hoạch phát tài, bày mưu nghĩ kế.

(nhị) nguyên văn thuyết sao Vũ khúc [năng lực phát cũng năng lực bại], là ký từ tốt một mặt khán vũ khúc, vừa tự phôi một mặt quan vũ khúc. Nếu như vũ khúc được lộc diệu, vô luận là hóa lộc hoặc lộc tồn đều giai, canh được thiên mã, hoặc thậm chí thành [lộc mã cùng bôn ba], thì chủ giàu có, có thể phát đạt. Nhưng nếu như vũ khúc Hóa kị, thì bất lợi tài vận, chủ [sự nghiệp thất bại], bất quá, vũ khúc Hóa kị cũng có kim chúc lợi khí tính chất, cho nên nếu như là lợi dụng kim chúc lợi khí phát tài, thì không nhất định [sự nghiệp thất bại], thậm chí khả năng dùng võ khúc Hóa kị là sự nghiệp thuận lợi trưng triệu. Loại này hành nghiệp, bao quát đồ tể, quân cảnh, công nghiệp thực nghiệp, bảo an chờ. Vũ khúc Hóa kị, tối không thích hợp làm tài vụ, kinh tế, tài chính đầu tư các loại làm ăn, tuyệt đối bất lợi tài vận.

(tam) vũ khúc không thích sai ai ra trình diện sát diệu, sai ai ra trình diện của dễ [sứt đầu mẻ trán], dĩ không được ăn ý là nên, làm đến nơi đến chốn nhưng có thể an ổn. Của mọi người sát diệu trung, không thích nhất địa không Địa kiếp, bởi vì nhị diệu bả tài vận thiên không rơi, vừa vặn và vũ khúc tính chất tương phản. Thứ nhì thì không thích kình dương, đà la. Nếu như lục sát đủ hội, thì như giáo trình nói: [không thể vãn hồi.]

(tứ) sao Vũ khúc mừng đến lộc diệu, [mừng nhất hóa lộc], bất quá, cũng không phải sở hữu hóa lộc ở vũ khúc trong mắt, đều là bình đẳng, bất đồng hóa lộc đối vũ khúc ý nghĩa khác biệt. Mừng nhất là vũ khúc tự thân hóa lộc, chủ dễ phát tài, thứ nhì là liêm trinh hóa lộc, cũng lợi phát tài; tái thứ nhì, còn lại là phá quân hóa lộc, đối với làm thương nghiệp có đột phá tính chuyển cơ. Lần thứ hai của còn lại là tham lang hóa lộc, có thể giao tế phát tài, hoặc lợi cho đầu tư, mà lộc tồn thì cận lợi cho trữ tài. Nguyên văn [tài nguyên vọt tới, sự nghiệp phát triển, uy danh xa chấn], lúc này lấy vũ khúc hóa lộc điều kiện tốt nhất. Lý tưởng nhất, đương nhiên là hóa lộc và lộc tồn cùng nhau hội chiếu.

(ngũ) vũ khúc ở thìn tuất nhị cung, là duy nhất ngồi một mình tinh hệ, hơn nữa nhập miếu, giá kết cấu dễ dàng nhất trở thành vũ khúc thượng cách, tài nguyên nhất dày, dễ thành lập danh tiếng. Nguyên văn vạch, thìn tuất vũ khúc hội phụ bật khôi việt xương khúc cập tam cát hóa, [nhất thượng cách], bất quá, nếu không có khôi việt phụ bật, thì không thích hợp sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, bởi vì xương khúc là văn tinh, vũ khúc là vũ diệu, tính chất cũng không hòa hợp, cụ thể mà nói, chủ mệnh tạo lưu vu tam tâm lưỡng ý, không quả quyết, khiếm người thành đại sự quyết đoán lực.

(lục) vũ khúc ở tị cung hợi cung và phá quân cùng độ, đến đây tinh hệ lực lượng yếu kém, so sánh khó thành thượng cách, bởi vậy, như nếu có thể sống yên phận, liền hẳn là bồi dưỡng nhất nghệ tinh, [có chuyên môn kỹ năng], thì suốt đời không được ưu, ở nơi nào đều có thể sinh hoạt trôi chảy, trái lại, thân không một kỹ, thì khó tránh khỏi lãng thang thiên nhai.

(thất) vũ khúc hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, giáo trình xưng là [kỹ xảo người làm việc], trên thực tế, đây là nói mát, ý tứ chân chính xác nhận: Nếu như loại này mệnh cách không được bồi dưỡng thành là [kỹ xảo người làm việc], thì sống sống gian khổ, sự nghiệp khó thành.

(bát) vũ khúc ở mão cung lạc hãm, và thất sát cùng độ, tam phương sai ai ra trình diện tham lang liêm trinh cùng độ vu hợi cung, rất có lộc tồn thiên mã, cập tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ bản thân mập mạp, khí phách, lòng gan dạ, làm chờ, là [anh hùng con đường cuối cùng gặp quý nhân]. Đây là bân triệu công bí truyền, duy nói xong tương đối phức tạp, thực tế có thể hệ thống một ít: Mão cung vũ khúc thất sát, sai ai ra trình diện tam hợp cung liêm trinh tham lang lộc tồn cùng độ, liêm trinh tham lang thiên mã cùng độ, rất có tứ phụ diệu, liền có kể trên khắc ứng với. Ở vận hạn đại hung là lúc, tình thế cực bất lợi, nhưng có thể nhân gặp quý nhân, mà hết cùng lại thông.

(cửu) vũ khúc hội hỏa linh dương đà thiên không cướp hình, đây là sát khí tinh hệ, cho nên là [quân nhân võ sĩ] hoặc [đồ tể] của mệnh cách, nhưng nếu như không theo sự loại này công tác, thì sự nghiệp đa âm trệ và áp lực, nhất là vũ khúc Hóa kị. Tương phản, làm đầu tư, tài vụ, kinh tế chờ, thì tất rách nát.

(thập) vũ khúc Hóa kị ở cung mệnh, mỗi chủ [tuổi thọ yểu ngắn], bởi vì vũ khúc sát khí nặng, dễ có ý định ngoại huyết quang chờ tai, canh sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp thiên hình chờ, vưu quá mức. Vũ khúc ở tử cung ngọ cung và Thiên phủ cùng độ, đến đây tinh hệ tọa cung mệnh, chủ trường thọ, mỗi ngày thọ vưu quá mức, nhưng nếu như vũ khúc Hóa kị, thì trường thọ may mắn giảm hình phạt, không được chủ trường thọ.

(mười một) vũ khúc Hóa kị ở thìn tuất nhị cung, tham lang đối củng, rất có đà la hoặc kình dương cùng độ đối củng, bân triệu công chỉ là [thọ yểu], [thời niên thiếu có bệnh có tai rất nặng]. Bân triệu công cũng không có nói rõ ràng tình huống cụ thể, trên thực tế, đây là ngoài ý muốn bị thương tàn phế tinh hệ, cũng là thuộc về ho lao bệnh tinh hệ, đi qua năm tháng, ho lao có thể nói là bệnh nan y, cho nên niên thiếu được bệnh này, mỗi khi chết sớm, bất quá, giờ này ngày này thì có chỗ bất đồng.

(mười hai) vũ khúc tham lang cùng độ, hoặc vũ khúc ngồi một mình mà tham lang củng chiếu, vũ khúc không thay đổi kị, tham lang cũng không Hóa kị, chủ [ba mươi tuổi hậu thủy phát], thế nhưng, giá tinh hệ vừa dễ ở [niên thiếu hưởng thụ], duy nếu thật hưởng thụ, thì trẻ trung không được nỗ lực, lão đại đồ bi thương, ba mươi tuổi hậu chỉ bất năng phát. Bởi vậy, loại này tinh hệ mệnh tạo, hẳn là tích thủ thời niên thiếu, thì hậu vận quá mức giai.

(mười ba) bân triệu công ở bài này đưa ra một đoạn rất có thời đại cảm nói, đây là đang thập niên năm mươi nói lên, có thể thấy được bân triệu công tiên tri người sớm giác ngộ. Hắn vạch [vũ khúc nên nam mệnh, không thích hợp nữ mệnh], nhưng ở nam nữ sớm xu bình đẳng xã hội, cũng chủ nữ mệnh vũ khúc tức giận khái. Bất quá, chúng ta nhưng phải chú ý vũ khúc nữ mệnh bất lợi hôn nhân một mặt, bởi vì vũ khúc tính cương, nữ nhân tính cương thì, rất nhiều nam nhân đều chịu không nổi, bởi vậy, các nàng tung tưởng có nam nhân thân cận, nam nhân cũng mỗi khi nhượng bộ lui binh. Nữ mệnh vũ khúc, được tả phụ hữu bật, có thể là nữ trung hào kiệt, nguyên văn cũng đề cập ba máy bát tọa, bất quá, đây chỉ là thứ yếu tinh diệu, tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt tổ hợp, bỉ tả phụ hữu bật ba máy bát tọa tổ hợp, cao hơn. Bất quá, loại này nữ mệnh, tính cách càng mạnh, hôn nhân khả năng càng thêm bất lợi, dĩ trì hôn là nên.

(mười bốn) vũ khúc hội tam cát hóa và thiên hình, là [xã hội người nổi tiếng], bất quá, đây là nhân quân sự hình cảnh mà nghe tiếng, lợi quan võ. Không gặp thiên hình, thì chủ những phương diện khác nghe tiếng, cụ thể tính chất, yếu thị tạp diệu tổ hợp mà định.

(mười lăm) vũ khúc có cô khắc của tính, bất lợi lục thân duyên, bởi vậy, [hãm địa phùng Tứ Sát người, hình khắc cô độc], còn nhỏ ly khai phụ mẫu, hoặc và phụ mẫu tình cảm không tốt, cũng không lợi hôn nhân, nan kết bạn khác giới. Lúc tuổi già thì khiếm tử nữ duyên. Cho nên nên chú ý tinh thần tu dưỡng cập ký thác tinh thần.

(mười sáu) vũ khúc mừng nhất lộc tồn hóa lộc, thứ nhì thì là trời khôi thiên việt. Lộc diệu là tài vận, khôi việt còn lại là cơ hội, chỉ cần có cơ hội, thì vũ khúc là có thể có điều phát huy, có thể trải qua nỗ lực mà ác kinh tế quyền to, hoặc là tài chính giới nhân viên quan trọng. Vì vậy, vũ khúc ở mệnh hoặc ở cung tài bạch, hoặc ở sự nghiệp cung, lý tưởng nhất tổ hợp, là được lộc tồn, hóa lộc, thiên khôi, thiên việt, có thể nhân cơ hội mà phát đạt. Vũ khúc lộc tồn thiên mã, là vì buôn bán mệnh tạo, ngoại trừ như nguyên văn nói: [tha hương xa địa phát cự tài.] cũng có thể ở bản địa kinh thương.

Vũ khúc ở cung mệnh

Mặt chủ nhân sắc thanh bạch hoặc là thanh hắc cập thanh hoàng sắc. Mặt hình viên trường, tính tình chí cương tới kiên quyết, xử sự quả quyết.

Tuất cung thìn cung thân cao gầy. Mão cung mập mạp. Cái khác cung vị đều thân hình tiểu mà thanh cao to, kỳ lượng cũng đại. Và thất sát cùng tồn tại dậu cung, cũng có người trường cao to người. Phùng lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa khoa người, phúc hậu. Văn xương, văn khúc cùng triền, có ngôi sao may mắn đến đỡ, ra tương nhập tướng, năng lực chưởng bách vạn hùng binh, dùng võ chức nhất thích hợp; văn nhân thì đa học đa năng lực. Và tham lang hội chiếu, phải gặp nhau và hoà hợp với nhau Hỏa Tinh, mới là thượng cách. Ở mão cung lập mệnh, Hóa kị tinh hoặc có sát tinh người, có mộc áp lôi kinh tai ương. Ở dậu cung hội sát tinh, có ý định ngoại tai ương.

Lập mệnh tử cung, hội chiếu phá quân, tham lang, Hóa kị cập sát tinh người, chủ có chết chìm tai ương hoặc là có đầu sông bất hạnh. Như và Hỏa Tinh, thất sát cùng độ, tựu chủ là tài lợi sự nghiệp mà chiêu gặp phải ngoài ý muốn tai hoạ. Tái phùng Hóa kị tinh cập đại hao tổn tinh, thì có đạo tặc thương cướp chờ chuyện xảy ra sinh. Như và kình dương, thất sát, thiên không cướp cùng độ, thì nhân tài lợi mà cầm đao động võ. Như vũ khúc và lộc tồn cùng độ, vô không cướp, mặc dù năng lực có nhiều, thế nhưng hại người ích ta ích kỷ người. Vũ khúc ở cung mệnh, tính tình đều chủ kiên cường, gặp phá quân, thành độc tài tính cách, suốt đời tất phần nhiều là phi. Có tả phụ, hữu bật người, ngoại kiên cường mà nội trung hậu, vũ khúc ở tí, có ngôi sao may mắn cập thiên mã hội chiếu người, có thể xa thiệp trùng dương, ngao du nước ngoài.

Nữ mệnh vũ khúc nhập miếu, có nam tử trượng phu khí khái, năng lực ác quyền to, canh có thể phú quý. Mừng nhất hội chiếu Thiên phủ, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, thiên mã, còn lại là nữ trung hào kiệt, xử sự quả đoán, chí khí cực cao, phú quý song toàn của cách. Tối chuyển biến xấu sao Hóa kỵ lạc hãm có thể chiếu sát tinh, chủ thọ ngắn hung vong, hình phu khắc tí. Nhược lạc hãm Hóa kị tinh, tạm biệt văn xương, văn khúc, Hàm trì, liêm chính xác, thiên diêu chờ tinh, thì hành vi khinh đãng. Như sẽ có hóa quyền, hóa khoa, hóa lộc, thiên hình người, điều không phải. Vũ khúc nữ mệnh, phụ đoạt phu quyền người.

Đại hạn lưu niên sao Vũ khúc nhập miếu, có ngôi sao may mắn hội chiếu, chủ sự nghiệp thịnh vượng, tài lợi tươi tốt. Gặp văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tái hóa lộc tinh, năm thăng ba cấp, chủ thành đại phú. Hóa quyền tinh, thì sự nghiệp phát triển, mưu ngắm thành công. Hóa khoa tinh, thì địa vị cao thượng, danh dự xa chấn. Vũ khúc Hóa kị hoặc lạc hãm người, thì sự nghiệp thất bại, tiền tài tranh cãi, trắc trở trọng trọng. Tái phùng kình dương, đà la, thì vì tiền tài mà phát sinh tụng từ hoặc ngục tai. Phùng Hỏa Tinh, đại hao tổn, có sợ bóng sợ gió hoặc hoả hoạn. Gặp thiên không cướp, đại hao tổn, phá quân người, có kinh tế quay vòng trắc trở, sự nghiệp mắc cạn hiện tượng.

Bình chú:

(nhất) vũ khúc ở mệnh, mặc dù nói là mặt hình viên trường, nhưng trên thực tế cũng có một chút tương đối thon gầy. Tính tình tuy nói là [chí cương tới kiên quyết, xử sự quả quyết], nhưng thực tế cũng có một chút vũ khúc nữ mệnh, bề ngoài ôn nhu, duy ý chí lập trường cũng rất cứng rắn, giá vị tất năng lực từ ở bề ngoài nhìn thấy.

(nhị) vũ khúc ở thìn tuất cung thủ mệnh chủ cao gầy, giá là bởi vì thìn tuất là [thiên la địa võng] duyên cớ, bả vũ khúc khốn trứ.

(tam) bân triệu công ở bài này đưa ra một đối phân biệt vũ khúc mệnh cách rất trọng yếu hình tính kinh nghiệm, tức ngoại trừ mão dậu nhị cung, [cái khác cung vị đều thân hình tiểu mà thanh cao to], tức bọn họ mặc dù không cao lớn, nhưng thanh âm lại khá sai ai ra trình diện leng keng, như kim chúc va chạm giống nhau thanh thúy.

(tứ) thất sát ở mệnh diện mạo bên ngoài tương đối cao lớn, nhưng đa trình thon gầy. Vũ khúc ở mão dậu nhị cung, vũ khúc thất sát cùng độ, thì tương đối cao lớn mà không phải là hình tiểu. Mà ở mão cung vũ khúc lạc hãm, thì vũ sát cùng độ chủ mập mạp, nhưng bởi vì người hiện đại rất nhiều đều cường điệu giảm béo, nhất là nữ nhân, cho nên luận mệnh người vị tất năng lực từ đương sự quan ngoại giao, gia dĩ phán đoán.

(ngũ) vũ khúc [phùng lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa khoa người, phúc hậu.] giá phúc hậu là bởi vì đời sống vật chất dày của cho nên, vũ khúc là tài tinh, lộc tồn hóa lộc cập thiên mã, thật to tăng cường phát tài và trữ tài năng lực, hóa khoa thì tăng tài trí, đề cao phát tài bản lĩnh. Về phần đời sống tinh thần phúc khí, như thanh phúc, an nhàn của nhạc chờ, thì phi vũ khúc sở chủ.

(lục) nguyên văn nhắc tới vũ khúc hội văn xương, văn khúc, canh sai ai ra trình diện cát diệu, tức sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ, chủ [ra tương nhập tướng, năng lực chưởng bách vạn hùng binh, dùng võ chức nhất thích hợp.] đây là từ cổ đại vào nghề hoàn cảnh mà nói. Vũ khúc là võ tướng ngôi sao, được văn xương văn khúc, có thể Thành quân sư, dĩ binh pháp bày binh bố trận tăng trưởng, rất có phụ bật khôi việt, thì thiện vu thống lĩnh, quản lý quân đội năng lực cường. Ở xã hội hiện đại, vũ khúc được văn xương văn khúc, canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, trừ lợi cho quân đội, cũng lợi cái khác kỷ luật bộ đội. Mà canh thường gặp tình huống, còn lại là lợi cho tài chính và kinh tế ngân hàng tài chính nghiệp, xương khúc gia tăng đối tài chính xu thế phán đoán và hiểu biết, những … này hành nghiệp người nhiều mưu trí nhân tài. Canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt thì năng lực quản lý đại cơ cấu. Nhưng nếu như chỉ có văn xương văn khúc, lại khiếm phụ bật khôi việt, thì mệnh tạo mỗi lưu vu không quả quyết, khiếm khuyết tài chính đầu tư quyết đoán trong sáng, trái lại bất lợi. Bất quá, lại mà khi [văn nhân], [đa học đa năng lực], làm văn hóa, xuất bản, giáo dục, biên tập phỏng vấn các loại công việc, sở đọc lướt qua phạm vi, cũng dĩ tài chính kinh tế là giai, ô tô tư tin cũng nên.

(thất) vũ khúc ở xấu cung, vị cung, thìn cung, tuất cung nhập miếu, ở xấu vị cung và tham lang cùng độ, ở thìn tuất cung ngồi một mình, đã có tham lang củng chiếu. Đây là vũ khúc chính diệu tinh hệ điều kiện tốt nhất kết cấu, như nguyên văn nói, dĩ [gặp nhau và hoà hợp với nhau Hỏa Tinh] là thượng cách, mà điều kiện tốt nhất, là Hỏa Tinh và tham lang cùng độ, giá trở thành [hỏa tham cách], chủ bạo phát đột phát, việc buôn bán hoặc đầu tư, có đột nhiên tới cơ hội tốt, thiện vu nắm chặt, có thể vừa bước long môn, danh giá thập bội, tài sản cũng trở mình kỷ trở mình. Bất quá, nhược rất có kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, Hóa kị, thì chỉ phòng hoành nổi giận phá, phát không kiên nhẫn cửu. Vũ khúc tham lang hội linh tinh cũng giai, đây là [linh tham cách], cũng chủ hoành phát, nhưng không bằng hỏa tham cách như vậy thượng đẳng.

(bát) ở mão cung, vũ khúc thất sát cùng độ, nhị diệu đều là vũ khúc, có chứa sát khí, mà lại vũ khúc và thất sát đều ở đây mão cung lạc hãm, cho nên thuộc về không hề cát chỗ, vì vậy, như vũ khúc Hóa kị, hoặc gặp Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình, đại hao tổn, cổ người coi là có [mộc áp lôi kinh tai ương], ở xã hội hiện đại, đa số nhà lầu sập, hoặc là là trụy vật gây thương tích, hoặc là điện giật. Dậu cung cũng có tương tự tính chất, nhưng cũng bao quát ngoài ý muốn khác thương tổn.

(cửu) nguyên văn có một đoạn rất khó hiểu: [(vũ khúc) lập mệnh tử cung, hội chiếu phá quân, tham lang, Hóa kị cập sát diệu người, chủ có chết chìm tai ương hoặc là có đầu sông bất hạnh.] thẩm tra vũ khúc ở tử cung, tất và Thiên phủ cùng độ, đây là trường thọ an ổn tinh hệ, không được chủ ý ngoại tai ương, hơn nữa cũng không hội ngộ phá quân, tham lang. Trên thực tế, đây là nguyên giáo trình có sai lầm, bân triệu công là chỉ vũ khúc ở hợi cung và phá quân cùng độ. Vũ khúc phá quân là tính chất biến hóa bất ổn tinh hệ, tam phương sai ai ra trình diện tham lang, rất có Hóa kị, vô luận là vũ khúc Hóa kị hoặc tham lang Hóa kị, canh sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà hình hao tổn chờ sát diệu hung tinh, thì chủ ý ngoại. Bởi hợi cung ngũ hành thuộc thủy, bởi vậy, liền có [chết chìm], [đầu sông] chờ kinh nghiệm, giá đó là là gặp nịch, nhưng nếu như cung phúc đức cũng đại hung, tựu có thể là đầu thủy tự sát.

(thập) vũ khúc và thất sát Hỏa Tinh cùng độ, đây là [ngoài ý muốn tai hoạ] tinh hệ, tuy rằng cung tài bạch tham lang gặp gỡ Hỏa Tinh, có hoành phát tính chất, cũng phát không kiên nhẫn cửu. Canh sai ai ra trình diện Hóa kị đại hao tổn, thì tao [đạo tặc cướp đoạt], không thích nhất chính là vũ khúc tự thân Hóa kị, liêm trinh Hóa kị thứ hai.

(mười một) vũ khúc thất sát cùng độ, khá sai ai ra trình diện sát khí, bởi vậy trừ phi làm quan võ, bằng không không thích hợp rất có kình dương cùng độ, chủ sát khí quá nặng, dễ động đao thương. Rất có địa không Địa kiếp, thì bất lợi tài vận, chư diệu kết hợp lại, liền chủ là [tài lợi mà cầm đao động võ], có thể trở thành trộm cướp, xúc phạm hình pháp.

(mười hai) vũ khúc là tài tinh, mừng đến lộc diệu, cho nên ưa sai ai ra trình diện lộc tồn, thế nhưng, vũ khúc ở cung mệnh và lộc tồn cùng độ, thì bởi tất có kình dương đà la giáp cung, tính cách bất thiện, đến nỗi hại người ích ta làm giàu. Giá có thể cùng Thiên phủ lộc tồn cùng độ so sánh với, thụ dương đà sở giáp, là keo kiệt ích kỷ, nhưng chỉ yêu cầu tự bảo vệ mình, cũng không tổn hại nhân.

(mười ba) vũ khúc nhân tính cương, cho nên không thích phá quân cùng độ, quá cương thì chiết, đến nỗi nhân duyên không tốt, dễ gây thù hằn, cho nên [suốt đời tất phần nhiều là phi], nên xuyên thấu qua tu dưỡng cải thiện phẩm cách.

(mười bốn) vũ khúc mừng đến tả phụ hữu bật, [ngoại kiên cường mà nội trung hậu], đến đây nhị diệu chủ tốt đẹp chính là phẩm cách, có thể được nhân duyên, vì vậy, vũ khúc phá quân cũng mừng đến phụ bật, đối với nhân duyên có lợi, giảm thiểu thị phi.

(mười lăm) vũ khúc ở tử cung và Thiên phủ cùng độ, nguyên văn thuyết chỉ cần được cát diệu cập thiên mã, tựu nên [xa thiệp trùng dương, ngao du hải ngoại], thế nhưng, nếu như đối cung cung thiên di thất sát không được cát, vậy hay là dĩ ở lại nguyên cư địa là nên.

(mười sáu) vũ khúc nữ mệnh gặp ngôi sao may mắn, tuy là [nữ trung hào kiệt], có thể [phú quý song toàn], nhưng là lại bất lợi hôn nhân, cát diệu cát hóa dũ đa, thành tựu cũng dũ đại, nhưng càng thêm bất lợi hôn nhân tình cảm, trước khi cưới váy hạ của thần ít, hôn hậu thì thê đoạt phu quyền, hoặc hình khắc trượng phu.

(mười bảy) ở truyền thống thượng, nữ mệnh vũ khúc sai ai ra trình diện Hóa kị tinh lạc hãm có thể chiếu sát tinh, chủ [thọ ngắn hung vong, hình phu khắc tí], nhưng hiện đại ngoại trừ như vậy suy đoán, cũng có thể coi là sự nghiệp tài vận bất lợi tín hiệu.

(mười tám) nữ mệnh vũ khúc Hóa kị lạc hãm hội xương khúc đào hoa, chủ [hành vi khinh đãng], tức là [hào phóng nữ], sinh hoạt cá nhân theo đuổi, hôn nhân cũng không trung thành. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện tam cát hóa và thiên hình, thì có thể tự hạn chế, hơn nữa sự nghiệp thành công, bất quá, ở tiềm thức thượng, người tổng ưa âm thầm khiêu khích nam nhân. Nam mệnh vũ khúc Hóa kị gặp gỡ xương khúc đào hoa, thì nhu phòng nhân sắc gây tai hoạ, nhất là ở trung niên sau đó, nhất là dễ lưu luyến phong nguyệt hoặc bao nhị nãi.

(mười chín) đại hạn lưu niên gặp vũ khúc thủ cung mệnh, mà lại hội chư cát diệu lộc tinh, dĩ nguyên cục là cát lợi Thái âm hoặc vũ khúc điều kiện tốt nhất, mệnh và vận tài vận tương thông, thì có thể có hứng thú phú phát đạt cơ hội. Như nguyên cục không được cát, thì cận vi thường thường vận thế, không được chủ [năm thăng ba cấp]. Nếu như nguyên cục cung mệnh là tử vi, thiên lương, thái dương chờ chủ quý không được chủ phú của mệnh, thì giá vận trình cũng có thể bù đắp mệnh cách của bất túc, nổi danh có lợi. Như nguyên văn nói, vũ khúc cung hạn tối nên vũ khúc hóa lộc.

(hai mươi) vũ khúc hóa quyền ở đại hạn lưu niên cung mệnh, không gặp sát diệu thiên không cướp, hoặc canh sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, chủ sự nghiệp phát triển thuận lợi, hoặc ít nhất là thường thường vững vàng; vũ khúc hóa khoa, thì lợi cho cuộc thi lên chức, như nguyên cục phối hợp, thì có thể sấn giá cát hạn phát triển, đạt được [địa vị cao thượng, danh dự xa chấn] nông nỗi, nhưng không thể vừa thấy vũ khúc hóa khoa, tựu tác đến đây quá cao phán đoán suy luận.

(hai mươi mốt) vũ khúc Hóa kị, phát huy vũ khúc sở hữu khuyết điểm, bất lợi tài vận, duy phải nguyên cục không được cát, mới có nghiêm trọng sự nghiệp cập kinh tế trắc trở, không thể tùy tiện tác quá mức suy đoán, nguyên cục may mắn, thì vũ khúc Hóa kị cận vi tiểu ngăn trở mà thôi. Nhân vũ khúc úy dương đà, cho nên vũ khúc Hóa kị sai ai ra trình diện kình dương đà la, bất lợi tính chất tăng nhiều, như nguyên văn theo như lời, dễ nhân tài [phát sinh kiện tụng hoặc ngục tai].

(hai mươi hai) nguyên văn [Hỏa Tinh, đại hao tổn] và [thiên không cướp, đại hao tổn phá quân] tinh hệ, dĩ chính diệu là vũ khúc Hóa kị, khắc ứng với cực mạnh.

Vũ khúc lâm huynh đệ cung

Không hòa thuận, vô bang trợ. Nhập miếu hai người. Lạc hãm một người. Gặp văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật, ba vị đã ngoài. Phùng thất sát, phá quân người, chích một người. Sai ai ra trình diện Tứ Sát, thiên không cướp người, vô huynh đệ.

Bình chú:

(nhất) vũ khúc là vừa khắc ngôi sao, không thích nhập lục thân cung viên, cho nên ở huynh đệ cung, cơ bản tính chất dù cho [không hòa thuận], sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa cũng [vô bang trợ], vũ khúc Hóa kị đích tình huống càng sâu, mà lại mỗi khi thụ huynh đệ tỷ muội cướp, cũng không lợi hợp tác sinh ý.

(nhị) nguyên văn nói vũ khúc ở huynh đệ cung huynh đệ tỷ muội con số, chỉ có thể tác tham khảo, duy nếu như Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp tịnh chiếu, thì chủ cô độc, tự thân là con một.

Sao Vũ khúc lâm thê cung

Hình phạt chính khắc, sanh ly tái hôn. Nhập miếu người, trì hôn có thể miễn, dĩ cùng năm linh người là hợp cách. Nhập hội chùa ngôi sao may mắn cập văn xương, văn khúc, hóa khoa người, chủ thê tử già giặn. Có lộc tồn, thiên mã người, nhân thê được tài. Hội thiên diêu tinh, dĩ tự nhiên quen biết tự do luyến ái người thủy có thể phối hợp; phụ mẫu của mệnh, môi chước nói như vậy, tất sinh hối hận, phi khắc tức ly. Gặp thất sát, phá quân người, tam thê của mệnh. Vũ khúc ở dậu cung, gặp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, phá quân, thất sát người, chủ có ý định ngoại tai hoạ, hoặc nhân thê tử mà rủi ro, nữ mệnh sao Vũ khúc lâm phu cung, hội sát tinh, phá quân, Hóa kị người, chủ tái hôn hoặc kế thất, nhà kề, bằng không hình khắc rất nặng, hoặc vô tử nữ, hoặc trượng phu có bệnh bất trị, hoặc trượng phu bất năng nhân sự, bệnh phổi thổ huyết chờ chứng.

Bình chú:

(nhất) vũ khúc là quả ở lại tinh, cho nên không thích nhất nhập cung phu thê, cơ bản tính chất hay nan mịch tri kỷ bầu bạn. Nam mệnh nữ mệnh đều là như vậy. Rất có Hóa kị và hỏa linh dương đà thiên không cướp hình hao tổn chờ hung, [hình phạt chính khắc, sanh ly tái hôn], cũng chủ thụ phối ngẫu sở luy mà rủi ro, thậm chí rách nát.

(nhị) vũ khúc ở xấu vị thìn tuất tứ cung nhập miếu, tính chất sảo giai, có thể trì hôn tác xu cát tị hung phương pháp, giảm thiểu hình khắc sanh ly đích tình huống. Trên thực tế, không chỉ ở nhập miếu cung độ, ở mười hai cung thủ cung phu thê, đều có thể trì hôn tác xu tị, nhất là nữ mệnh, canh ứng với như vậy, trì hôn thì hôn nhân tương đối an ổn. Về phần vì sao [dĩ cùng năm linh người là hợp cách], thì nguyên nhân bất minh.

(tam) vũ khúc ở cung mệnh, sự nghiệp cung, cung tài bạch chờ, nếu như không được canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thì không thích văn xương văn khúc, nhưng ở cung phu thê thì bất đồng, được văn xương văn khúc, thì có thể giảm bớt vũ khúc cương tính, tăng thêm một chút ôn nhu, cố hữu [hội ngôi sao may mắn cập văn xương, văn khúc, hóa khoa người, chủ thê tử già giặn] nói đến, không riêng nam mệnh là như vậy, nữ mệnh cũng là như vậy. Không riêng nhập miếu như vậy, rảnh rang viên hãm cung cũng như vậy.

(tứ) vũ khúc hội lộc tồn thiên mã, nam mệnh nguyên nhân chính thê được tài, ở cổ đại đa số thê gia có nhiều, ở hiện đại thì thê tử có sống tài bản lĩnh, hoặc thê tử là thương nhân. Nữ mệnh thì chủ trượng phu có tài, hoặc trượng phu là thương nhân.

(ngũ) vũ khúc thiên diêu, ở truyền thống thượng, đây là phá hư môi chước nói như vậy tinh hệ, nam nữ hai người đi qua tự do luyến ái gặp gở thành hôn, nếu như trải qua môi chước giới thiệu, thì hôn hậu tất tình cảm không được mục, hoặc hình khắc cường liệt.

(lục) vũ khúc ở mão dậu nhị cung và thất sát cùng độ, ở tị hợi nhị cung và phá quân cùng độ, đều thuộc về bất lợi hôn nhân tinh hệ, sát nhẹ thì tình cảm bất hòa, sát nặng thì sinh ly tử biệt, cho nên chủ [tam hôn của mệnh], nhưng không nhất định tất kết hôn ba lần, [tam] chỉ là số ảo mà thôi.

(thất) dậu cung vũ khúc thất sát gặp chư sát Hóa kị, để ý ngoại tai hoạ tinh hệ, bởi vậy, cung phu thê sai ai ra trình diện của, liền chủ phối ngẫu có ý định ngoại tai ương, duy kiến giải đất trống cướp đại hao tổn, thì nhân phối ngẫu rủi ro.

(bát) vũ khúc là quả ở lại, nhất là bất lợi nữ mệnh triền cung mệnh hoặc cung phu thê, giai bất lợi hôn nhân. Ở cung phu thê, sai ai ra trình diện Hóa kị và chư sát, nhất là rất có phá quân cùng độ, hoặc phá quân củng chiếu, mỗi chủ sinh ly tử biệt, cho nên hoặc đương quả phụ, hoặc là ly dị, cái khác gả cho, cổ nhân cho rằng mạng này cách xu cát tị hung chi đạo, là đương kế thất hoặc nhà kề. Nguyên văn nhắc tới [vô tử nữ], [trượng phu có bệnh bất trị], [trượng phu bất năng nhân sự] chờ, cụ thể tinh hệ là vũ khúc Hóa kị hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp. Mà [bệnh phổi thổ huyết] tinh hệ, còn lại là vũ khúc Hóa kị và Hỏa Tinh cùng độ, nhân vũ khúc là kim, Hỏa Tinh là hỏa, bỏng lửa phế kim, cho nên là bệnh phổi, ở cổ đại, giá đa số ho lao bệnh kinh nghiệm.

Sao Vũ khúc ở cung tử nữ

Tham lang tinh hội chiếu, bốn mươi hậu có con. Có ngôi sao may mắn, có con trai thứ ba hoặc tiên nữ hậu tí. Có sát tinh người, một con trai. Cùng trời tướng tinh hội người, tiên cần phải tự kế người khác tí, mới có thể có tí. Gặp phá quân, một con trai có hình khắc, duy mặt mày hốc hác cho làm con thừa tự người có thể miễn. Thất sát cũng chủ có tính cách kiên cường hoặc mặt mày hốc hác người ấy. Gặp Hóa kị, Tứ Sát, thiên không cướp người, vô tí, có cũng đều hình khắc. Phàm vũ khúc lâm cung tử nữ người, đều nên kế thất nhà kề sống chết, kết tóc mỗi có nhiều hoa không có kết quả hoặc không chỗ nào ra người.

Bình chú:

(nhất) vũ khúc là cương khắc ngôi sao, bất lợi lục thân duyên, bởi vậy, ở cung tử nữ cơ bản tính chất, là tử nữ con số rất thưa thớt, sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thiên không cướp, thậm chí cả đời dưới gối trống rỗng, vô tí chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.

(nhị) vũ khúc và tham lang cùng độ, hoặc thụ tham lang củng chiếu, là trì được trì phát tinh tượng, ở cung tử nữ, chủ trì có con nữ, cố hữu [bốn mươi hậu có con] nói đến. Nếu vì nữ mệnh, sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, thì phải chú ý tiền sản hộ lý cập khỏe mạnh kiểm tra.

(tam) vũ khúc và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ gặp gỡ, chủ [có con trai thứ ba hoặc tiên nữ hậu tí], nhưng tránh thai thi thố phổ biến giờ này ngày này, giá chỉ có thể tham khảo. Vũ khúc sát nặng, chỉ phải một con trai, ở xã hội hiện đại, vô tử nữ trái lại canh phổ biến.

(tứ) nguyên văn thuyết vũ khúc thiên tướng tinh hệ, [tiên cần phải tự kế người khác tí, mới có thể có con], hiện đại tiên hữu tự kế tập tục, nhưng chủ hôn tiền sinh tí, hoặc là và ngoài giá thú tình nhân sống chết, giá muốn hòa cung phu thê tinh hệ hợp tố.

(ngũ) vũ khúc phá quân cùng độ, hoặc phá quân củng chiếu, cơ bản tính chất là hai đời bất hòa, không gặp sát diệu Hóa kị, cũng là như vậy, sai ai ra trình diện sát kị thì chủ tử nữ hình khắc tai bệnh, hoặc tử nữ mặt mày hốc hác, hơn nữa cận được một con trai. Vũ khúc thất sát cùng độ hoặc thất sát củng chiếu tính chất, và vũ khúc phá quân đại thể gần.

(lục) vũ khúc cô khắc của tính nặng. Bởi vậy, [gặp Hóa kị, Tứ Sát, thiên không cướp người, vô tí, có cũng đều hình khắc], vưu chủ sinh dục thì gặp nạn sinh, hoặc là sinh non chết non.

(thất) căn cứ cổ truyện, vũ khúc tọa nam mệnh cung tử nữ, nên [kế thất nhà kề sống chết, kết tóc mỗi có nhiều hoa không có kết quả (tức có nữ vô tí) hoặc không chỗ nào ra người], bất quá, ở hiện đại, giá cũng không thích hợp dùng làm nam nhân ngoài giá thú tình lý do.

Vũ khúc ở cung tài bạch

Sao Vũ khúc là cung tài bạch chủ tinh. Sở dĩ nhập hội chùa lộc tồn, thiên mã, hóa lộc người, là đại phú của cách, nhưng vô cát diệu đến đỡ người, thì ở phí sức sức lao động trung tiến tài. Gặp phá quân, cuộn sóng phập phồng, tài lai tài khứ. Nhưng chung năng lực tích trữ. Và thất sát cùng độ, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Tử vi, thiên tướng hội chiếu, tài nguyên sung túc. Phùng kình dương, đà la, nhân tài tao tai. Hỏa Tinh, tham lang củng chiếu, phú cách, có ý định ngoại của tài. Hóa kị tinh, là kinh tế mà sinh trắc trở. Gặp thiên không cướp người, bận rộn ít thành có phá.

Bình chú:

(nhất) sao Vũ khúc là tài tinh, ưa nhập cung tài bạch, có sống tài tính chất, bởi vậy ưa hội [lộc tồn, thiên mã, hóa lộc], đây là kinh thương làm giàu mệnh cách, ở xấu vị thìn tuất tứ miếu viên, cũng có thể trở thành [đại phú]. Nhưng nếu như lộc tồn cùng độ, thì cầu tài có bị người tranh luận chỗ, thủ đoạn quá kích. Như [vô cát diệu đến đỡ], cũng chỉ là cầu tài thì tương đối vất vả cực nhọc mà thôi, nhưng chủ tài nguyên sung túc. Vũ khúc thất sát hoặc vũ khúc phá quân, nhất là vất vả cực nhọc.

(nhị) vũ khúc phá quân cùng độ, đang cầu xin tài trong quá trình, rất là gian khổ, [cuộn sóng phập phồng, tài lai tài khứ], duy nhu sai ai ra trình diện lộc tồn thủy [năng lực tích trữ], không gặp cát diệu trái lại có Hóa kị Tứ Sát thiên không cướp, thì sóng to gió lớn trung rách nát.

(tam) vũ khúc thất sát cùng độ, nhu mỗi ngày khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc chờ, thủy chủ [dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng], mà lại là đột phát hoành phát, trong khoảng thời gian ngắn được cự lợi. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện sát kị, thì tranh tài kịch liệt, thu hoạch cũng không dày. Vô cát sai ai ra trình diện sát, trái lại chủ hoành nổi giận phá.

(tứ) vũ khúc thiên tướng cùng độ, chủ tài nguyên ổn định, nhưng tất là bằng nhất nghệ tinh hoặc chuyên nghiệp kỹ thuật mưu sinh, cũng không phải phú cách, sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã chờ, cũng là người trong của sinh, [tài nguyên sung túc], phải không phú cách.

(ngũ) vũ khúc ở Tứ Sát ở giữa, không thích nhất kình dương và đà la. Vũ khúc kình dương chủ tranh tài kịch liệt, vũ khúc đà la thì bị người ngầm chiếm, giai dễ chiêu tổn thất, hoặc [nhân tài tao tai].

(lục) vũ khúc ở cung tài bạch, ưa và tham lang cùng độ, hoặc thụ tham lang cùng độ, nếu như Hỏa Tinh canh và tham lang cùng độ, liền là [hỏa tham cách], có bạo phát hoành phát kỳ ngộ, được [ngoài ý muốn của tài], có thể thành phú. Như không gặp Hỏa Tinh, đã có linh tinh và tham lang cùng độ, thì là [linh tham cách], mặc dù không bằng [hỏa tham cách] như vậy lý tưởng, nhưng cũng chủ phát đạt làm giàu. Loại này kết cấu, thích hợp kinh thương, hoặc làm đầu tư ăn ý hoạt động. Vũ khúc được tham lang Hỏa Tinh hoặc linh tinh, như rất có Hóa kị, kình dương, đà la, thì phát không kiên nhẫn cửu, hoành nổi giận phá, tuyệt không năng lực ăn ý, bằng không tất vu phát hậu chiêu bạo bại.

(thất) vũ khúc Hóa kị, nguyên văn xưng là [là kinh tế mà sinh trắc trở], cụ thể mà nói, phải không lợi thương nghiệp và đầu tư hoạt động, cũng không lợi tài chính và kinh tế tài chính, trái lại thích hợp đao kiếm lợi khí phát tài, ở hiện đại tức làm công nghiệp thực nghiệp, hoặc là quân cảnh giới mưu sinh. Canh kiến giải đất trống cướp đại hao tổn, nhất là bất lợi tài vận.

(bát) vũ khúc là tài tinh, bởi vậy không thích hội địa không Địa kiếp, cho dù không gặp cái khác sát diệu hung tinh, cũng chủ [bận rộn ít thành có phá], tức vất vả cực nhọc mà thu hoạch ít, hoặc trái lại lao mà có phá. Vũ khúc Hóa kị nhất là không được cát.

Vũ khúc ở dịch ách cung

Gặp thiên mã Hỏa Tinh người, có ho khan, thổ huyết, bệnh phổi, thở hổn hển chờ chứng, hoặc dễ chảy máu cam, lòng buồn bực chán nản. Hội kình dương, đà la, linh tinh, Hỏa Tinh, thiên hình, thiên không cướp người, suốt đời đa tai hoặc nhân bệnh mổ.

Bình chú:

(nhất) vũ khúc là vì âm kim, ở Âm Dương Ngũ Hành trung, chủ phế, đó là là hiện đại giải phẫu sinh lý học hệ hô hấp, tật bệnh cung sai ai ra trình diện vũ khúc, liền chủ hệ hô hấp tâm bệnh. Mặt khác, sao Vũ khúc sát khí nặng, có kim sáng lập tính chất, cho nên cũng chủ ý ngoại tổn thương, sát diệu hung tinh đa người, chủ bị thương tàn phế.

(nhị) vũ khúc là âm kim, cho nên không thích Hỏa Tinh, nhân Hỏa Tinh là dương hỏa, năng lực tổn thương phế âm, cho nên chủ bệnh phổi, nhất là chủ bệnh lao phổi, như canh mỗi ngày mã, thì bệnh tình trái lại phúc triền miên, sở dĩ giáo trình hình dung là [ho khan, thổ huyết, bệnh phổi], tật bệnh cung có đến đây tinh tượng người, nhu lưu ý vũ khúc hoặc kỳ đối cung thủ tật bệnh cung niên kỉ hạn.

(tam) hay vũ khúc sẽ không sát diệu Hóa kị chờ hung, ở tật bệnh trong cung, cũng chủ hệ hô hấp yếu kém, dễ mắc cảm mạo cảm mạo và ho khan.

(tứ) nếu như sát diệu đích tình huống không nặng, hoặc ở lưu nguyệt phùng vũ khúc, có lúc cận chủ chảy máu mũi.

(ngũ) vũ khúc Hóa kị hội Tứ Sát thiên không cướp thiên hình, chủ [suốt đời đa tai hoặc nhân bệnh mổ], vũ khúc phá quân hoặc vũ khúc thất sát, nhiều hơn nữa loại này khắc ứng với, thậm chí chủ bị thương tàn phế.

Sao Vũ khúc ở cung thiên di

Vũ khúc hội tham lang, hải ngoại làm khách, hắn bang được lộc. Hóa kị lạc hãm, lưu lạc tha hương. Thất sát, phá quân hội chiếu, tại ngoại tâm thần không yên. Hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên hư, thiên không cướp chờ sát tinh ác diệu người, chủ tại ngoại thị phi tranh cãi, tư tưởng tiêu cực.

Bình chú:

(nhất) sao Vũ khúc ở cung thiên di, chỉ cần không gặp sát diệu thiên không cướp hình hao tổn Hóa kị chờ, liền chủ lợi cho ở hải ngoại mưu sinh phát tài, sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh thì không phải vậy.

(nhị) vũ khúc ưa và tham lang cùng độ, hoặc tham lang cư mệnh, vũ khúc thủ thiên di, chủ [hải ngoại làm khách, hắn bang được lộc], nhưng muốn gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, thiên khôi, thiên việt chờ mới là.

(tam) vũ khúc Hóa kị ở cung thiên di, nhất là [Hóa kị lạc hãm], thì bất lợi ở hải ngoại mưu sinh, trái lại dễ tao rách nát mất tiền, có địa không Địa kiếp nhất là như vậy, dĩ ở nguyên cư địa phát triển là giai. Bất quá, cái này cũng không dồn vu [lưu lạc tha hương], chỉ có canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la mới là.

(tứ) vũ khúc có cương khắc tính chất, và thất sát hoặc phá quân cùng độ, thì tăng cường giá cương khắc của tính, cho nên loại này tinh hệ thủ cung thiên di, người ở bên ngoài duyên bất túc, dễ có phân tranh, cảm thấy cô lập, cho nên chủ [tại ngoại tâm thần không yên]. Canh sai ai ra trình diện sát diệu vưu quá mức.

(ngũ) vũ khúc và hỏa linh dương đà thiên không cướp hình hư gặp gỡ, tình huống rất nhỏ người, chủ [thị phi tranh cãi], nghiêm trọng thì mỗi khi chết tha hương tha hương, vũ khúc Hóa kị vưu xác thực. Về phần có hay không [tư tưởng tiêu cực], thì ứng với khán cung phúc đức và cung mệnh, bất năng dĩ cung thiên di mà nói.

Vũ khúc ở cung Nô bộc

Hội tham lang, Hàm trì, thiên diêu, đa rượu thịt của giao hữu. Gặp phá quân, đại hao tổn, là bằng hữu rủi ro hoặc thi ân cùng người, trái lại tao oán hận. Phùng thất sát, cần phải phòng bán rẻ bạn bè của khách. Mừng nhất hội chiếu Thiên phủ tinh nhập miếu, tạm biệt ngôi sao may mắn người, thực khách ba nghìn.

Bình chú:

(nhất) sao Vũ khúc là cô cương ngôi sao, ở bất kỳ một cái nào lục thân cung viên, giai chủ bất lợi, ở cung Nô bộc cũng không ngoại lệ, cơ bản nhất tính chất, là bằng hữu không nhiều lắm, thuộc hạ rất thưa thớt. Nhưng nếu như không được canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị chư hung, cũng cận vi hời hợt chi giao, không tổn hao gì sinh hoạt.

(nhị) vũ khúc là tài tinh, cũng chủ đời sống vật chất, ở cung Nô bộc, mỗi chủ hòa tôn trọng vật chất dục vọng bằng hữu cùng nhau, bởi vậy, canh sai ai ra trình diện đào hoa chư tinh, liền chủ đa rượu thịt của giao hữu, đang sống phóng túng, nguyên văn nhắc tới [tham lang, Hàm trì, thiên diêu], nhất điển hình, nhưng chính là sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, tắm rửa, cũng có cùng loại tính chất.

(tam) vũ khúc tính cương, cho nên và thất sát hoặc phá quân cùng độ cung Nô bộc, mỗi có phản ứng không tốt. Bân triệu công đưa ra vũ khúc [gặp phá quân, đại hao tổn], chủ thi ân trái lại chiêu oán hận, [phùng thất sát] thì chủ [bán rẻ bạn bè của khách], vũ khúc Hóa kị vưu xác thực, canh kiến giải đất trống cướp đại hao tổn, chủ lợi ích thụ ngầm chiếm bóc lột.

(tứ) vũ khúc ở cung Nô bộc, mừng nhất Thiên phủ cùng độ, nhân Thiên phủ ở cung Nô bộc là cát diệu, chủ bằng hữu thuộc hạ đông đảo, nguyên văn xưng là [thực khách ba nghìn], rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ, chủ bằng hữu thường có trợ lực.

Vũ khúc lâm sự nghiệp cung

Tối nên quan võ, nhưng kinh thương cũng chủ sự nghiệp đang thịnh. Hội hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, lộc tồn, thiên mã người, là tài chính nhân viên quan trọng, nắm giữ kinh tế quyền to. Gặp phá quân, thiên hình, xuất thân quân lữ. Phùng thất sát, vì nước lập công. Và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc hội chiếu, là tương tướng của tài, uy trấn biên cương, hiệu lệnh trăm vạn hùng binh, đặc biệt dậu tí nhị cung, vô sát sẽ vì được địa. Và tham lang cùng độ, có kinh thương món lãi kếch sù hành vi, hoặc là chính tham lấy ý tứ hàm xúc. Hóa kị tinh, thì sự nghiệp xóc nảy, thường có thoái thoái không quyết định phản ứng. Phùng kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn người, đa mưu ít thành, tranh cãi trắc trở.

Bình chú:

(nhất) sao Vũ khúc là võ tướng ngôi sao, ở sự nghiệp cung cơ bản tính chất là thích hợp quan võ, tức quân nhân, cảnh sát cực kỳ hắn hình pháp kỷ luật bộ đội, nhưng bởi vũ khúc thuần âm kim, là tài bạch chủ, bởi vậy cũng thích hợp kinh thương, có đúng hay không [sự nghiệp đang thịnh], thì muốn xem tinh tượng phối hợp mà định, hay cát diệu lộc tinh không nhiều lắm, cũng có thể làm doanh nghiệp công tác, đẩy mạnh tiêu thụ thương phẩm và đẩy mạnh tiêu thụ các loại phục vụ.

(nhị) nguyên văn thuyết vũ khúc hội tam cát hóa cập lộc tồn thiên mã, [là tài chính nhân viên quan trọng, nắm giữ kinh tế quyền to.] nếu như tác tỉ mỉ phân chia, còn lại là: Vũ khúc hóa quyền, nắm giữ kinh tế quyền to; vũ khúc hóa khoa, lợi cho tài chính bày ra. Vũ khúc hóa lộc thì lợi đầu tư và việc buôn bán, sai ai ra trình diện lộc tồn thiên mã cũng lợi việc buôn bán. Nhược chỉ sai ai ra trình diện lộc tồn, thì chích lợi tích trữ, tài vận không được vượng. Ít thấy thiên mã, thì là lưu động phát tài.

(tam) vũ khúc và phá quân cùng độ, rất có thiên hình, kỳ sát khí cương khắc khí rất nặng, ở cổ đại là [xuất thân quân lữ], tức tòng quân, ở hiện đại nên hình pháp của quan võ, như cảnh sát, nhập cảnh chỗ, hải quan chờ, cũng có thể làm nhà xưởng thực nghiệp, dĩ máy móc lợi khí mưu sinh. Loại này tinh hệ, tối nên có nhất nghệ tinh.

(tứ) vũ khúc thất sát cùng độ, nguyên văn nói là [vì nước lập công], giá kỳ thực chỉ là điểm tô cho đẹp của từ, bởi vì vũ khúc thất sát của sát khí đại, như rất có Hóa kị, Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, thiên hình chờ, thì mỗi khi chết trận sa trường, táng thân quan ngoại, cho nên hi sinh cho tổ quốc làm quốc lập công. Ở hiện đại, thích hợp giống nhau quan võ, cũng nên làm nhà xưởng thực nghiệp.

(ngũ) vũ khúc hội phụ bật khôi việt xương khúc, nguyên văn cũng tòng quân lữ lập trường suy đoán, chủ mà khi quốc phòng người lãnh đạo tài, [hiệu lệnh trăm vạn hùng binh]. Ở hiện đại, cũng có thể ở kỷ luật trong bộ đội đảm nhiệm quản lý cao tầng, nếu như không có phá quân hoặc thất sát cùng độ, cũng nên thương nghiệp cập tài chính và kinh tế cơ cấu của tầng quản lý. Nguyên văn đặc biệt cường điệu [dậu tí nhị cung], ở dậu cung, vũ khúc thất sát cùng độ, ở tử cung, vũ khúc Thiên phủ cùng độ. Vì sao làm như có thật đưa ra giá nhị cung, nguyên nhân bất minh.

(lục) vũ khúc tham lang cùng độ, có đúng hay không [kinh thương món lãi kếch sù], [là chính tham thủ], không thể quơ đũa cả nắm, vũ khúc Hóa kị hoặc tham lang Hóa kị, hoặc có kình dương, đà la cùng độ mới là, hội chư cát cập cát hóa, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh thì không phải vậy.

(thất) vũ khúc Hóa kị thủ sự nghiệp cung, tuyệt không thích hợp kinh thương đầu tư, bất lợi tài vận, dĩ làm thực nghiệp công nghiệp là nên, cũng nên quan võ, nếu như không theo sự loại này chức nghiệp, thì [sự nghiệp xóc nảy], [thoái thoái bất quyết].

(bát) vũ khúc hội hỏa linh dương đà thiên không cướp đại hao tổn, có thể tác cẩn thận phân chia: Hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đa tranh cãi; hội đà la, đa trắc trở; hội địa không Địa kiếp đại hao tổn, đa mưu ít thành.

Sao Vũ khúc ở cung điền trạch

Sao Vũ khúc nhập miếu, có thể được sản nghiệp tổ tiên. Phùng phá quân, thiên không cướp, đại hao tổn, gia sản phá đãng. Cùng trời phủ tinh hội chiếu, năng lực phát năng lực thủ.

Thiên tướng tinh hội chiếu, tiên bại hậu thành. Và tham lang tinh ở thìn, tuất cung xung chiếu người, ba mươi tuổi hậu năng lực tăng gia sản xuất nghiệp. Tham lang, Hỏa Tinh cùng hội, thì sản nghiệp tăng. Hóa kị tinh, thì nhân sản nghiệp phát sinh tranh cãi. Hội Tứ Sát, thiên không cướp, đại hao tổn người, có tiến có thối. Sao Vũ khúc lâm cung điền trạch, là cát diệu tường tinh.

Bình chú:

(nhất) sao Vũ khúc ở cung điền trạch, nhân vũ khúc là tài diệu, cho nên cơ bản tính chất may mắn. Ở xấu vị thìn tuất tứ cung, nếu như không gặp sát diệu thiên không cướp Hóa kị, chủ [có thể được sản nghiệp tổ tiên].

(nhị) vũ khúc phá quân cùng độ, nhân phá quân tính chất rung chuyển, cho nên bất lợi điền trạch, rất có địa không, Địa kiếp, đại hao tổn, chủ [gia sản phá đãng], không tuân thủ tổ nghiệp, cũng chủ đưa sau đó phá.

(tam) vũ khúc Thiên phủ cùng độ, chủ [năng lực thủ năng lực phát], nếu như chỉ là không gặp sát diệu hung tinh, hoặc chỉ có lộc tồn cùng độ, thì cận vi năng lực thủ, rất có hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thì chủ năng phát.

(tứ) vũ khúc thiên tướng cùng độ, thụ phá quân củng chiếu, có rung chuyển tính chất, cho nên chủ [tiên bại hậu thành], bất năng làm con nuôi tổ nghiệp, nhưng cũng dĩ tự đưa, duy tự đưa dĩ cũ trạch là giai, ở xã hội hiện đại, tức là mua nhị thủ lâu.

(ngũ) vũ khúc tham lang cùng độ, hoặc vũ khúc ngồi một mình mà tham lang củng chiếu, chủ [ba mươi tuổi hậu năng lực tăng gia sản xuất], nhưng dĩ không gặp kình dương, đà la, Hóa kị mới là. Nếu như sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, cũng hỏa tham cách hoặc linh tham cách, có thể đột nhiên có đưa nghiệp cơ hội, nhưng nếu như rất có dương đà Hóa kị, thì đưa mà nan thủ.

(lục) vũ khúc hội Hóa kị, chủ [nhân sản nghiệp phát sinh tranh cãi], cụ thể phân chia còn lại là: Vũ khúc Hóa kị, nhân lâu vũ giới cách, tiền thuê, soa hưởng, duy tu chờ tiền tài dựng lên tranh cãi; tham lang Hóa kị, nhân nghiệp quyền chờ khởi tranh cãi; văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, thì chỉ phòng nhân nhà lầu mà bị lừa.

(thất) nguyên văn thuyết [hội Tứ Sát, thiên không cướp, đại hao tổn người, có tiến có thối.] thực tế lại là thối hơn, tiến ít.

Vũ khúc ở cung phúc đức

Sao Vũ khúc là tài tinh, lâm cung phúc đức, năng lực hưởng phúc, nhưng cần phải hội ngôi sao may mắn cập nhập miếu người là hợp cách. Hội tham lang, Hàm trì, thiên diêu người, có hoa rượu của nhạc. Tham lang, Hỏa Tinh cùng hội, thì vui sướng hưởng thụ. Lạc hãm người, phí sức sức lao động. Hóa kị tinh, phí tinh hao tâm tốn sức. Và phá quân, đà la hội, bôn tẩu bận rộn. Gặp thất sát, thiên mã, hình thần tầm thường. Cùng trời tướng tinh cùng độ, năng lực hưởng lúc tuổi già thanh phúc.

Bình chú:

(nhất) vũ khúc ở cung phúc đức, thưởng thức giống nhau khuynh hướng tục tằng tùy tục, dĩ sống phóng túng là việc chính, tuyệt không hội đầu nhập vu thanh Phúc Yên rảnh rang hoặc nghệ thuật của nhạc. Nguyên văn nói [năng lực hưởng phúc], sở hưởng người chính thị loại này phúc. Mà vũ khúc hội cát diệu cập nhập miếu, thì vô luận như thế nào, cũng không cần ưu sài ưu mễ, vật chất có giàu có.

(nhị) vũ khúc ở cung phúc đức, coi trọng tiền tài mang tới vui sướng. Bởi vậy, sai ai ra trình diện tham lang, Hàm trì, thiên diêu chờ đào hoa tinh, liền chủ [hoa tửu của nhạc], tức là sử dụng tiền mua nam nữ ve vãn vui sướng, lưu luyến phong nguyệt. Nữ mệnh thì hoa tiền tài vu nam nữ tình cảm phương diện.

(tam) vũ khúc hội tham lang Hỏa Tinh, chủ [vui sướng hưởng thụ], nhưng giá vui sướng tất và tiền tài mang tới ham muốn hưởng thu vật chất thỏa mãn hữu quan, cũng không phải thanh phúc. Hội tham lang linh tinh cũng có đồng dạng tính chất.

(tứ) vũ khúc ở mão cung lạc hãm, và thất sát cùng độ, chủ phí sức sức lao động. Ở dậu cung, tuy rằng vũ khúc cũng không phải là lạc hãm, nhưng cùng thất sát cùng độ, nhưng chủ phí sức sức lao động. Sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thì nhân dục vọng chưa đủ mà sinh lòng buồn khổ.

(ngũ) vũ khúc Hóa kị ở cung phúc đức, vô luận ở người cung độ, đều chủ [phí tinh hao tâm tốn sức], gây nên không được là cái gì cao thượng việc, mà là vì phát tài, để thỏa mãn ham muốn hưởng thu vật chất, sát diệu thiên không cướp nặng thì bất năng thỏa mãn.

(lục) vũ khúc phá quân cùng độ, rất có đà la cùng độ, chủ [bôn tẩu bận rộn], đồng thời vũ khúc Hóa kị, chủ mà sống sống bôn ba,

Sinh hoạt áp lực khá lớn.

(thất) vũ khúc thất sát thiên mã, giá tinh hệ cũng chủ [bôn tẩu bận rộn], bất quá, bân triệu công sứ sử dụng [hình thần tầm thường] nhất từ. Nhưng nếu như canh được lộc tồn, hóa lộc chờ, thì lao mà thành công, có thu hoạch.

(bát) vũ khúc thiên tướng cùng độ, [năng lực hưởng lúc tuổi già thanh phúc], đây thật ra là điểm tô cho đẹp của từ, thực tế là chỉ lúc tuổi già trước đây vất vả cực nhọc, không được an nhàn, nhưng giá cũng bất quá là tự tìm, là lý tưởng hối hả, chỉ có đến muộn năm, thủy nguyện ý buông, hảo hảo hưởng thụ nhân sinh, ở sự yên lặng trung nhanh hơn nhạc.

Vũ khúc ở cung phụ mẫu

Sao Vũ khúc triền tướng mạo cung, hình phạt chính khắc phụ mẫu. Nhập miếu có ngôi sao may mắn đến đỡ người, cho làm con thừa tự hoặc ly cư có thể miễn. Nhược niên thiếu sản nghiệp tổ tiên phá hao tổn người, có thể miễn hình phạt khắc. Hội ngộ Thiên phủ, thiên thọ người, có thể miễn hình phạt khắc. Như hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, khắc tinh rất nặng.

Bình chú:

(nhất) vũ khúc cương khắc lục thân, không thích hợp nhập lục thân cung viên, ở cung phụ mẫu, cơ bản tính chất là [tình cảm bất hòa], sát diệu hung tinh Hóa kị đa, chủ [hình khắc phụ mẫu], phụ mẫu ở tự thân khi còn nhỏ đa ốm đau, hoặc là sự nghiệp không được thuận, nghiêm trọng người sớm thành cô nhi.

(nhị) vũ khúc nhập miếu, sai ai ra trình diện cát diệu, nếu vì cho làm con thừa tự hoặc bất đồng ở người, giá đã coi như là ứng nghiệm hình khắc tính chất, cho nên không có cái khác sinh ly tử biệt của ứng với.

(tam) vũ khúc ở cung phụ mẫu, cũng chủ [niên thiếu sản nghiệp tổ tiên phá hao tổn], giá cũng tái sinh là hình khắc một mặt, nhưng nếu như sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc chờ cát, thì không có phá hao tổn.

(tứ) vũ khúc cùng sở hữu lục loại tinh hệ, bao quát: Vũ khúc ngồi một mình, vũ khúc tham lang, vũ khúc thiên tướng, vũ khúc thất sát, vũ khúc phá quân, vũ khúc Thiên phủ. Ngoại trừ vũ khúc Thiên phủ ngoại, cái khác ngũ loại đều hình phạt chính khắc. Vũ khúc Thiên phủ cùng độ, rất có thiên thọ, họ Chủ Phụ mẫu trường thọ, trong cuộc đời ít tai bệnh, giá là bởi vì Thiên phủ ở cung phụ mẫu là cát diệu của cho nên.

(ngũ) vũ khúc hội lục sát thiên hình, tất hình phạt chính khắc, nhẹ nhất vi người, có thể coi là là còn nhỏ rời xa phụ mẫu, như vậy, thì sau lại trái lại có cơ hội nặng tự.

Thái dương tinh

Nguyên văn: Thái dương tinh ở ngũ hành thuần dương hỏa, ở trên trời là nhật của tinh, hóa thành quý, ở nam trúng mục tiêu, làm phụ tinh cập tí tinh. Ở nữ trúng mục tiêu, làm phụ tinh, phu tinh cập tí tinh. Nên nhật sinh ra, không thích hợp dạ sinh ra. Là mệnh bàn trung sự nghiệp cung chủ tinh. Thái dương ở mười hai cung trung, các hữu kỳ danh xưng, nay phân biệt giải thích như hậu, dĩ cung học giả nghiên cứu của.

Thái dương triền tử cung [thiên nên], chủ thái độ làm người giàu … Tình cảm, chủ sinh quý tử.

Thái dương triền xấu cung danh [thiên u], nhật nguyệt cùng cung, chủ thái độ làm người tính tình hốt âm hốt dương, không đổi nắm lấy.

Thái dương triền dần cung danh [thiên tang], là mặt trời mọc phù tang ý tứ, đây là mặt trời mới mọc chính nghĩ mọc lên ở phương đông thời gian, chủ thái độ làm người phúc hậu danh hiển.

Thái dương triền mão cung danh [thiên ô], chủ thái độ làm người anh minh tuấn vĩ, có đại trượng phu khí khái, đa nghệ đa tài, danh hiển giàu có.

Thái dương triền thìn cung danh [thiên thoải mái], mặt trời mọc long môn thời gian, chủ nhân niên thiếu hiển đạt, quyền danh truyền xa.

Thái dương triền tị cung danh [u huy], chủ thái độ làm người chí cao khí ngạo, phong mang thái lộ, là lộc hậu quyền cao, công danh hiển đạt của sĩ.

Thái dương triền ngọ cung danh [nhật lệ trung thiên], chủ nhân phúc lộc dầy nặng, chí cao khí tráng.

Thái dương triền vị cung danh [thiên huy], nhật nguyệt quang huy, chủ quyền nặng hào sảng.

Thái dương triền thân cung danh [thiên ám], chủ thái độ làm người đa học ít thành, xử sự đa trắc trở.

Thái dương triền dậu cung danh [cửu thiên không], chủ thái độ làm người làm việc hưởng thông, nhưng đến nơi đến chốn, tối kỵ sát tinh, có hình tù tai ương.

Thái dương triền tuất cung danh [thiên xu], nhật giấu quang huy, danh mặc dù xấu xí, gặp cát diệu, trái lại năng lực thành phú.

Thái dương triền hợi cung danh [ngọc tỷ], nhật nguyệt trái lại bối, trái lại thành đại cục, niên thiếu lập công huân.

Thái dương tinh mừng nhất ba máy, bát tọa, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, chủ sự nghiệp vĩ đại, ký quý mà lại phú. Thái dương ở tuất cung, chủ có mắt bệnh, cận thị, tản quang vân vân huống. Ở ngọ cung mặc dù quý, nhưng nhật quang thái liệt, cũng chủ có con mắt tật. Thái dương ở hợi, trái lại năng lực quá, nhưng phải hội ngộ lộc tồn, hóa lộc, thiên mã phương hợp cách. Nói chung thái dương tinh dĩ quý vi chủ, mà phú thứ hai; thái âm tinh dĩ phú là việc chính, mà quý thứ hai.

Bình chú:

(nhất) thái dương là trung thiên chủ tinh, thuộc về nhật sinh ra chủ tinh, một … khác thuộc về dạ sinh ra trung thiên chủ tinh, là Thái âm. Thái dương vi phụ tinh cập tí tinh, ở nữ mệnh còn lại là phụ tinh, phu tinh và tí tinh. Giá một câu trả lời hợp lý, cũng không phải hời hợt lời tuyên bố. Ở tinh bàn thượng, vô luận thái dương ở người cung viên nội, kỳ thực đều có thể cư kỳ triêu hãm, bang trợ suy đoán phụ thân, trượng phu và nhi tử vận trình, thái dương cư triêu vượng thì cát, ở lạc hãm thì không được cát, nhưng đây cũng chỉ là nói chung, là cùng lục thân đích tình huống làm so sánh mà nói. Ví dụ như, thái dương Thái âm ở xấu cung, Thái âm vào triều, thái dương lạc hãm. Mặc dù đây không phải là cung phụ mẫu, duy đương cung phụ mẫu tinh tượng đại hung, vậy sẽ phải phán đoán là vị nào thân nhân có khắc ứng với, như vậy, thái dương Thái âm đích tình huống, có thể nói cho chúng ta biết, có tai ứng với vì phụ thân.

Mặt khác, nếu như thái dương thủ mệnh lạc hãm, cũng chủ bất lợi cho nam thân, nữ mệnh sai ai ra trình diện của, nhất là bất lợi cuộc sống hôn nhân.

(nhị) thái dương nên nhật sinh ra, không thích hợp dạ sinh ra. Nhật sinh ra ý tứ, là ở giờ dần, giờ mẹo, giờ Thìn, giờ Tỵ, buổi trưa, giờ Mùi ra đời nhân. Dạ sinh ra còn lại là giờ Thân, giờ Dậu, giờ Tuất, giờ hợi, giờ tý, giờ sửu sinh ra người. Thái dương thủ mệnh nhật sinh ra, nhân sinh bỉ thái dương thủ mệnh dạ sinh ra, canh có sức sống, hình thương khắc hại dã nhỏ lại.

(tam) nguyên văn thuyết thái dương [là mệnh bàn trung sự nghiệp cung chủ tinh], ở trong cổ tịch, thái dương xưng là quan lộc chủ, đó cũng không phải tùy tùy tiện tiện hời hợt của từ, mà là vạch, thái dương ở cung Quan lộc (tức cảnh làm thơ nghiệp cung), tính chất tối ưu lương, giá bỉ thái dương ở cung mệnh còn tốt hơn, bởi vì thái dương ở mệnh, đa đa thiểu thiểu đối nam thân có điểm hình khắc, nhưng ở sự nghiệp cung, thì đồng thời được thái dương thật là tốt chỗ, nhưng không có thái dương khuyết điểm.

(tứ) thái dương ở mười hai cung triêu vượng rảnh rang hãm, rất dễ phân biệt, căn cứ thái dương sáng độ, có thể biết được. Hé ra tinh bàn, có tí, xấu, dần, mão, thìn, tị, ngọ, vị, thân, dậu, tuất, hợi chờ mười hai cung độ, mười hai cung làm thành một hình tứ phương, giá hình tứ phương kỳ thực dù cho phương hướng tứ phương, Trung Hoa Trung Quốc truyền thống địa lý học, hoặc là phong thuỷ khám dư, đều là tiếp tục sử dụng phương vị này hệ thống. Kiểu dáng Âu Tây địa lý học, đương ứng dụng đầy đất đồ vẽ thì, là đã ngoài mới là bắc, phía dưới là nam, bên phải là đông, tả là tây. Trung quốc địa lý phương thức biểu đạt thì tương phản, đã ngoài mới là nam, phía dưới là bắc, tả phương đông, bên phải là tây. Vì vậy, nếu như thị tinh bàn làm một chỉ địa đồ, thì hợi cung, tử cung, xấu cung là phương bắc; dần cung, mão cung, thìn cung là họ Đông Phương; tị cung, ngọ cung, vị cung là phía nam; thân cung, dậu cung, tuất cung là phương tây. Sẽ đem mười hai cung phương vị tế phân, thì tử cung là chính bắc, xấu cung là đông bắc thiên bắc, dần cung là đông bắc thiên đông, mão cung là họ Đông Phương, thìn cung là đông nam thiên đông, tị cung là đông nam thiên nam, ngọ cung là chính nam, vị cung là tây nam thiên nam, thân cung là tây nam ngã về tây, dậu cung là phương tây, tuất cung là tây bắc ngã về tây, hợi cung là tây bắc thiên bắc. Mà căn cứ giá mười hai cung phương vị tính chất, chúng ta có thể biết, thái dương ở đâu nhất cung độ tối sáng, na nhất cung tối tăm nhất, mà thôi tối quang là vào triều, tối tăm nhất là lạc hãm. Từ đó có thể biết, thái dương ở dần mão thìn tị ngọ vị lục cung là ban đêm, cho nên là triêu vượng, ở thân dậu tuất hợi tí xấu lục cung là buổi tối, cho nên là rảnh rang hãm.

(ngũ) thái dương ở tử cung là [thiên nên], tuy rằng giàu … Tình cảm, nhưng là lại không dễ dàng xử trí theo cảm tính, gặp phải sự cố, tuy rằng thừa thụ là yếu kém, nhưng sẽ không hành động sinh tai. Giáo trình nguyên văn nói [chủ sinh quý tử], kỳ thực và thái dương tính chất không quan hệ, chỉ là thái dương tử cung tọa mệnh, thì cung tử nữ tất tá được tử vi tham lang, mà lại thụ Thiên phủ và thiên tướng hội chiếu, trở thành [phủ tướng triêu viên] cách, cho nên chủ [quý tử]. Nhưng nếu như tử vi tham lang chữ Nhật xương văn khúc cập đào hoa tạp diệu gặp gỡ, thì tử nữ cận vi người phong lưu, điều không phải quý tử.

(lục) thái dương ở xấu cung là [thiên u]. Thái dương ở đây cung độ và Thái âm cùng độ, ở xấu cung, thái dương lạc hãm, Thái âm vào triều, nhân nhị diệu cùng độ, cố hữu [hốt âm hốt dương] của tính cách, không dễ dàng nắm lấy, bất quá, giá cung độ mệnh cách, so sánh có khuynh hướng thái dương lòng của để ý khuyết điểm, mà có Thái âm nhẵn nhụi ưu điểm.

(thất) thái dương ở dần cung là [mặt trời mọc phù tang], cũng xưng là [mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông], nó ở bản cung không những tọa, mà là và cự môn cùng độ, tuy rằng loại này mệnh cách, có tinh thần phấn chấn và sức sống, nhưng bất khả chỉ lấy đến đây nhị diệu là [phúc hậu danh hiển], bất quá, chỉ cần hơi có cát diệu mà không sai ai ra trình diện sát, đích thật là dễ được gọi là thanh. Thái dương cự môn ở dần cung, cũng xưng [thiên tang], vưu lợi cho ở hải ngoại hoặc ở ngoại quốc người trong vòng thành danh.

(bát) thái dương ở mão cung, và thiên lương cùng độ, giá xưng là [thiên ô], cũng xưng [ánh sáng mặt trời Lôi môn], vô luận nam mệnh nữ mệnh, đều chủ [đại trượng phu khí khái], sảo sai ai ra trình diện cát diệu, liền chủ đa tài đa nghệ, không chỉ … mà còn nổi danh, hơn nữa có lợi, bởi vì kỳ cung tài bạch, tất là Thái âm vào triều thủ hợi cung, Thái âm là vì tài tinh. Giá cách cục nam mệnh, rất có anh minh tuấn vĩ bên ngoài, nữ tính thì trái lại nhân sinh cương dương tướng mạo, có lúc bất lợi hôn nhân.

(cửu) thái dương ở thìn cung ngồi một mình, xưng là [thiên thoải mái], đối cung Thái âm củng chiếu, cũng chủ danh lợi song thu vào, đồng thời niên thiếu đắc chí.

(thập) thái dương ở tị cung ngồi một mình, xưng là [u huy], đối cung cự môn, giá cũng sớm lộ phong mang của tượng, vưu lợi cho ở hải ngoại thành danh, hoặc là thụ người ngoại quốc tôn sùng.

(mười một) thái dương ở ngọ cung, xưng là [nhật lệ trung thiên], đây là rất trọng yếu cách cục, khí phách phi thường, nhưng là lại đa hối hả, thu nhập cao, chi cũng đại.

(mười hai) vị cung thái dương là [thiên huy], là cùng Thái âm cùng độ, nhưng thái dương có ánh sáng, Thái âm thì thất huy, bởi vậy, cho nên giá cách cục danh lớn hơn lợi. Bất quá, và xấu cung thái dương Thái âm cùng độ như nhau, đều có tính cách không đổi nắm lấy khuyết điểm.

(mười ba) thái dương ở thân cung là [thiên ám], đây là thái dương và cự môn cùng độ, thế nhưng, bởi vì thái dương dần dần thất huy, cho nên tuy rằng tinh tượng kết cấu và dần cung như nhau, nhưng không có dần cung thiên tang chí lớn phúc hậu, làm việc khiếm khuyết bền lòng.

(mười bốn) thái dương ở dậu cung là [cửu thiên không], thái dương thiên lương cùng độ, ánh dương quang thất huy, không giải thích được thiên lương của ám, cho nên ở lục thân duyên thượng, không đủ khả năng.

(mười lăm) thái dương ở tuất cung là [thiên xu], thái dương ở đây đã lạc hãm, nhưng lại có thể giấu danh mà được lợi, cho nên ưa sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, chủ thành phú.

(mười sáu) thái dương ở hợi cung là [ngọc tỷ], tuy rằng lạc hãm, nhưng cùng tuất cung như nhau, giai chủ giấu danh mà được lợi, phát ra vô thanh vô tức trong. Về phần có đúng hay không niên thiếu có thể lập công huân, sẽ thị tinh tượng làm sao phối hợp định đoạt.

(mười bảy) nguyên văn nhắc tới thái dương sở hỉ tinh diệu, kỳ thực, mặt trời là trung thiên chủ tinh, và bắc đẩu chủ tinh tử vi như nhau, đều ưa bách quan triều củng, tức là ưa gặp tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, ba máy, bát tọa, thai phụ, phong cáo, ân quang, thiên quý, long trì, phượng các, thiên phúc, thiên quan. Có thể được đủ loại quan lại, [sự nghiệp vĩ đại, ký quý mà lại phú.]

(mười tám) nguyên văn nhắc tới thái dương ở tuất cung và ngọ cung chủ bệnh mắt, bất quá, dựa vào đi qua trưng nghiệm, đây là chủ cận thị và tản quang. Nhưng chúng ta thực tế sở kiến, người Hương Cảng rất nhiều đều mắc tản quang cận thị, vô luận là điều không phải có đến đây tinh tượng, ngay cả có đến đây tinh tượng, kỳ thị lực tâm bệnh, cũng không bỉ cái khác mắc cận thị tản quang người nghiêm trọng, vì vậy, ngu sai ai ra trình diện cho rằng, đến đây trưng nghiệm có tu chỉnh cần phải.

(mười chín) thái dương như quang diễm rừng rực, tuy rằng thành tựu hiển hách, nhưng là lại có rất nặng tài vụ gánh vác, yếu tiếp tế chiếu cố rất nhiều người. Bởi vậy, từ chữ lợi suy nghĩ, thái dương ở lạc hãm cung độ, như hợi cung, tuất cung, rất có lộc tồn, hóa lộc, thiên mã chờ, trái lại lợi cho kinh thương phát đạt, mà lại không có tài vụ của trách, bất quá, từ nhân cách phương diện xem ra, tị ngọ cung thái dương đạo đức quang huy, hơn xa vu thái dương lạc hãm.

Thái dương ở cung mệnh

Mặt chủ nhân sắc hồng nhuận hoặc đái màu đỏ tím. Mặt hình no đủ hoặc bầu dục. Ở ngọ cung thân thể cao to, thái độ chuyên gia mà tiêu sái. Lạc hãm thì trung thấp người hình. Nam mệnh triêu vượng, chủ nhân tính tình hào phóng, tâm từ hảo thi, bản tính thông minh, chí cao khí ngạo. Nhược được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa khoa, hóa quyền hội chiếu, chủ cực phẩm của quý, văn võ toàn bộ tài. Nhưng phải vào triều cập nhật sinh ra vô sát diệu phương hợp. Dần, mão nhị cung, xưng là mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Ở thìn, tị nhị cung là nhập điện hoặc xưng nhật du long môn. Ở ngọ cung là nhật lệ trung thiên, chủ đại phú đại quý. Xấu, vị nhị cung nhật nguyệt cùng minh, cố hữu hốt âm hốt dương danh xưng là. Thân cung là ngã về tây, làm việc có đầu không đuôi, tiên thì chuyên cần vu công tác, làm việc kỹ lưỡng, chung thì chây lười tùy tiện, học ở trường qua loa đại khái. Ở dậu cung gọi là mặt trời lặn, quý mà không hiển, phú mà không cửu; ngoại yêu cầu mỹ quan, nội thực trống rỗng. Tuất, hợi, tí, xấu tứ cung xưng thất huy, chủ nhân làm việc lao lực, phù phiếm mà không thực tế. Đến đây đoạn và tiền mười hai cung thái dương tên gọi chú giải, có chút xuất nhập, đó là cổ nhân đối với đẩu sổ tinh diệu giải trừ chú của bất đồng điểm, nay nhất tịnh nhớ của, dĩ cung học viên chờ tham khảo nghiên cứu của sử dụng. Thái dương ở mão cung, tái được hóa lộc là thượng cách. Ở hợi cung, gặp lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, mặc dù năng lực phú, nhưng còn nhỏ bất lợi phụ thân. Thái dương Hóa kị người, cũng không lợi phụ thân hoặc thương con mắt. Nhược và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, chủ nhân hoành nổi giận phá, quý bất năng cửu, phú bất năng trường.

Văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, tả phụ, hữu bật giáp mệnh người quý. Nữ mệnh thái dương tinh lâm cung mệnh, vào triều người, cập nhật sinh ra, tính cách trinh liệt hào sảng, có trượng phu khí. Có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, thiên mã, ba máy, bát tọa chờ ngôi sao may mắn hội chiếu, nhất phẩm phu nhân, vượng phu ích tí. Lộc, quyền, khoa tam hóa tinh củng chiếu cung mệnh, cũng chủ phong tặng phu nhân của cách. Nữ mệnh mừng nhất phùng thái dương tinh, vào triều người loại đa thông minh hiền lành, phúc lớn lượng khoan. Nhưng lạc hãm người, thì làm việc đa tiến đa thối, tính tình nóng gấp. Và Hỏa Tinh cùng cung người, tính tình ngây thơ, tình cảm nắm quyền, vất vả cực nhọc ít người duyên. Thái dương Hóa kị, niên thiếu khắc phu, lão niên khắc tí, phải trì hôn hoặc kế thất nhà kề. Nhược hội kình dương, đà la, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp người, hình phạt chính khắc, đa không môn sư thái hoặc độc thân phục vụ xã hội người. Nhân thái dương phùng sát tinh, tính tình tất cương trinh, cho nên chủ nhân đoan tráng ngưng trọng; lạc hãm trái lại bối, hai mắt cận thị tản quang, hoặc một lớn một nhỏ. Gặp phá quân người, chủ phi lễ thành hôn. Đại hạn lưu niên, thái dương tinh triền độ, vào triều gặp ngôi sao may mắn, tất nhiên một bước lên mây, thiêm tài tiến phúc, kết hôn có con, phú quý tung tin; nhược lạc hãm phùng Tứ Sát, thiên không cướp, chủ làm việc trống rỗng, đa tranh ít thành, tiểu nhân xâm hại, hoành tranh rủi ro, đầu cháng váng.

Bình chú:

(nhất) thái dương ở cung mệnh người sắc mặt của, như giáo trình nói, ở đây có thể bổ sung một điểm, hay nhược thái dương Hóa kị, rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, mỗi có mắt sai xưng hiện tượng.

(nhị) thái dương tại triều vượng thủ mệnh nam tử, tuy rằng tính cách cụ thân thể cường tráng nam tử khí, nhưng có ôn nhu tâm, đối những người khác nhân từ, tâm địa cao thượng, ý chí khoáng đạt. Tuy rằng chí khí cao ngạo, thế nhưng không mất quân tử phong độ. Trời sinh tính thông minh, không gặp văn xương văn khúc hóa khoa chờ, cũng như vậy, sai ai ra trình diện của rất có trí tuệ đại tuệ.

(tam) nguyên văn nhắc tới thái dương vào triều vượng sai ai ra trình diện chư cát, là [cực phẩm của quý, văn võ toàn bộ tài], cụ thể mà nói, làm công chức hoặc tham chánh, nhất lý tưởng, ở chính phủ cơ cấu nội, có thể tấn chức chức cao, tham chánh cũng tất có thành tựu. Thái dương nói chung, buôn bán thành tựu hơi thấp, giá cũng là bởi vì ý chí rộng, cho nên điều không phải làm giàu người tính cách. Làm giàu người phần nhiều là thiện vu tính toán, mà thái dương tính cách, so với so sánh cẩu thả.

(tứ) đã ngoài tình huống, dĩ nhật sinh ra là giai, nếu vì dạ sinh ra, thì cách cục giảm hình phạt, thành tựu xa xa không bằng.

(ngũ) giáo trình dĩ ngọ cung nhật lệ trung thiên thái dương là [đại phú đại quý], nhưng trên thực tế, xưng là đại quý thì có thể, nếu như coi là đại phú thì không thể nào, bởi vì mặt trời là chủ quý không được chủ giàu tinh diệu, bởi vậy, canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã chờ, thủy là phú quý tướng toàn bộ.

(lục) văn trung nhắc tới, xấu vị cung là [nhật nguyệt cùng minh], giá thực tế có sai lầm, bởi vì ở xấu cung, chỉ có Thái âm minh, thái dương thì ám; ở vị cung, thì chỉ có thái dương minh, Thái âm thì ám, một sáng một tối, thực bất khả gọi [nhật nguyệt cùng minh]. Bởi một sáng một tối, cho nên tính cách cũng là rõ ràng âm thầm, không dễ dàng nắm lấy.

(thất) thái dương cự môn cùng độ thân cung, bân triệu công nhận là đây là có đầu không đuôi cách cục. Cung mệnh có đến đây tinh hệ, phải bằng cá nhân ý chí, thủy có thể thay đổi thiện, tạ hậu thiên nỗ lực hòa ước bó buộc, mới có thể có khá cao thành tựu, thi triển hết sở trường. Mặt khác, thân cung thái dương nhược gặp được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, cũng năng lực tăng cường kỳ ý chí, làm việc có lớn hơn quyết đoán.

(bát) dậu cung thái dương là mặt trời lặn, có [quý mà không hiển, phú mà không cửu] tính chất, nhưng tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, năng lực tăng kỳ quý khí, sai ai ra trình diện lộc tồn hóa lộc, thì cũng có thể bằng hậu thiên mà có thể trường bảo giàu có.

(cửu) thái dương ở mão cung vào triều, và thiên lương cùng độ, thái dương có quý khí, thiên lương cũng chủ quý, cho nên sở thiếu hay tài lộc, bởi vậy dĩ được hóa lộc là giai. Bất quá, điều kiện tốt nhất cũng không phải là thái dương hóa lộc, cũng không phải thiên lương hóa lộc, nhân thái dương hóa lộc mỗi chủ có chi tiêu gia tăng hiện tượng, thiên lương hóa lộc thì được tài cũng khởi phân tranh. Lý tưởng nhất, là cung tài bạch Thái âm hóa lộc chiếu nhập, lúc này, Thái âm ở hợi cung vào triều, mà lại là tài tinh, hóa lộc thì tài vận quá mức vượng, có thể ký phú mà lại quý.

(thập) thái dương ở hợi, được lộc tồn, hóa lộc và thiên mã, chủ phú, giáo trình nhắc tới [còn nhỏ bất lợi phụ thân], ở đây có điểm nói không tỉ mỉ. Vô luận là phủ sai ai ra trình diện song lộc và thiên mã, thái dương ở hợi giai chủ bất lợi phụ thân. Bởi vì là thái dương lạc hãm của cho nên.

(mười một) thái dương Hóa kị bất lợi phụ thân và mắt, có Hỏa Tinh cùng độ, nhất là như vậy, hơn nữa cũng chủ tâm tình táo bạo.

(mười hai) thái dương hội Tứ Sát, tổng thể mà nói, là [hoành nổi giận phá, quý bất năng cửu, phú bất năng trường.] nhưng mỗi một sát diệu đối thái dương đều không có cùng ảnh hưởng. Và Hỏa Tinh linh tinh cùng độ, nhân sinh đa ngăn trở, và kình dương cùng độ, dễ khởi phân tranh, và đà la cùng độ, chủ có ám tranh, thái dương lạc hãm nhất là như vậy.

(mười ba) văn xương văn khúc sở giáp, là thái dương Thái âm cùng độ; tả phụ hữu bật sở giáp, cũng là thái dương Thái âm cùng độ. Bởi vậy, phụ bật xương khúc giáp mặc dù mang đến quý khí, nhưng phải chú ý nhị diệu phú mà không quý hoặc quý mà không giàu khuyết điểm. Thiên khôi thiên việt sở giáp thái dương ở thìn cung hoặc tuất cung, thìn cung thái dương bỉ tuất cung rất có quý khí, nhưng tuất cung như canh sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, thiên mã chờ, thì khôi việt tựu hóa thành phát tài kỳ ngộ, thích hợp từ thương.

(mười bốn) nữ mệnh thái dương cư triêu vượng, tuy rằng và nam nhân như nhau, có sang sảng không câu nệ tiểu tiết cá tính, hơn nữa tâm thẳng nhân từ, nhưng bởi dương cương khí tức so sánh cường, đối với một bộ phận nam nhân mà nói, vị miễn có khiếm âm nhu nữ nhân mị lực.

(mười lăm) nữ mệnh thái dương triêu vượng, canh sai ai ra trình diện bách quan triều củng, nguyên văn gọi [nhất phẩm phu nhân, vượng phu ích tí.] đây là từ xã hội cũ đích tình huống suy nghĩ, nữ nhân không có sự nghiệp của mình, chỉ có thể thê bằng phu quý, nhưng ở xã hội hiện đại, chuyện của nữ nhân nghiệp và nam nhân không phân cao thấp, thậm chí thường thường bả nam nhân bỉ xuống phía dưới, bởi vậy, chúng ta cũng – nên bả đối nam nhân phán đoán suy luận, ứng dụng vu thái dương tọa mệnh nữ tính trên người. Triêu vượng thái dương hội tam cát hóa, cũng [phong tặng phu nhân], nhưng cùng thái dương hội đủ loại quan lại như nhau, cũng không trả lời quên nữ tính độc lập thành công một mặt.

(mười sáu) nữ mệnh thái dương vào triều, [thông minh hiền lành, phúc lớn lượng khoan.] nhất là ở ngọ cung, nhật lệ trung thiên, càng như vậy, bất quá, phúc lớn người, cũng chỉ là tâm tình phẩm chất, trên thực tế, sự nghiệp và tài vụ áp lực cũng khá lớn. Nữ mệnh thái dương vào triều, sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa, tăng thông minh; hội thiên phúc, tăng phúc trạch; hội tả phụ, hữu bật, tăng hiền lành và lượng khoan đích tình thao.

(mười bảy) thái dương ở tuất, hợi, tí, xấu tứ cung lạc hãm, chủ [đa tiến đa thối, tính tình nóng gấp.] giá phát huy thái dương khuyết điểm, và Hỏa Tinh cùng độ, phần này khuyết điểm nhất là cường liệt. Trên thực tế, vô luận thái dương lạc hãm hay không, và Hỏa Tinh cùng độ, giai chủ tính cương ngay thẳng, cho nên ngại nhân duyên bất túc, làm việc bất năng chuyển biến khéo đưa đẩy, đến đây tức nguyên văn nói [tính tình ngây thơ, tình cảm nắm quyền, vất vả cực nhọc ít người duyên.] rất có linh tinh, kình dương, đà la chờ, mỗi nhân loại tính cách này, rước lấy trọng đại khúc chiết sự cố, thái dương lạc hãm nhất là bất lợi, đồng thời Hóa kị, càng thêm bất lợi, mỗi nhân tình cảm mà hỏng việc, tình huống cụ thể, bao quát thụ vợ vứt bỏ, vợ đứng núi này trông núi nọ, cho nên nhân đố thành hận, tới một người ngọc thạch câu phần, chém giết tình nhân và bên thứ ba, sau đó tự vận, mọi việc như thế.

(mười tám) thái dương Hóa kị ở nữ mệnh cung mệnh, đối với nam thân hình khắc lớn nhất, và nam thân vô duyên, hoặc là hữu duyên vô phân. Chủ [niên thiếu khắc phu, lão niên khắc tí.] tình huống cụ thể, là niên thiếu kinh dịch lịch luyến ái khúc chiết, hôn hậu dễ khắc khẩu, canh gặp sát diệu hung tinh, thì sớm Thành quả phụ, hoặc trượng phu trường kỳ bị bệnh. Tới trung lúc tuổi già, thì có đầu bạc nhân tống đầu đen người tình huống. Nguyên văn vạch, [phải trì hôn hoặc kế thất nhà kề], tài khả miễn hình phạt khắc, ở hiện đại, trì hôn nhưng là xu cát tị hung phương pháp, nhân tuổi tác trường tài kết hôn, có thể giảm thiểu sớm Thành quả phụ cơ hội, cũng giảm trẻ đầu bạc tóc nhân tống đầu đen người tình huống, hơn nữa, trì hôn so sánh dễ cho nhau nhân nhượng, hôn nhân cũng tương đối ổn định. Về phần tác kế thất nhà kề, thì không phải vậy người người nguyện ý, mà khi kế thất, cũng muốn xảo ngộ người không vợ mới được.

(mười chín) nguyên văn vạch, thái dương hội dương đà linh thiên không cướp hình chờ, cũng hình phạt chính khắc, là [không môn sư thái hoặc độc thân phục vụ xã hội người]. Đây là nhân thái dương có quang mang, soi sáng đại chúng, là phục vụ xã hội hoặc phổ độ chúng sinh chính là nhân vật, nhược gặp chư hung, thì hôn nhân không lý tưởng, thậm chí chung thân sống một mình, cố hữu thì trái lại có thể toàn tâm toàn ý đầu nhập phục vụ, bị người kính nể, thái dương vào triều nhất là như vậy. Thái dương hội địa không Địa kiếp, mỗi nhiều hơn trần tư tưởng, nhất là và thiên lương cùng độ, hoặc thiên lương củng chiếu, càng như vậy. Về phần làm [không môn sư thái], cũng không nhất định là đương phật gia nữ ni, cũng có thể là cơ đốc giáo truyền đạo nhân, hoặc đạo Thiên Chúa nữ tu sĩ, hoặc ở tổ chức tôn giáo làm thụ lương chức vụ. Mà thái dương hội linh tinh, kình dương, đà la, thì [sinh tình tất cương trinh, cho nên chủ nhân đoan trang ngưng trọng], tính cách tương đối nghiêm túc, không được thiện vu vui đùa hoặc nam nữ ve vãn, cho nên đa gửi gắm tình cảm vu phúc lợi sự vụ.

(hai mươi) thái dương ở hợi cung lạc hãm, Thái âm ở mão cung hội chiếu, cũng là lạc hãm, giá xưng là [trái lại bối], chủ hai mắt cận thị tản quang, giá ở phía trước đã có nhắc tới, mà ở nơi này cung độ nội, phải thái dương Hóa kị, mà lại sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, mới có [một lớn một nhỏ] khắc ứng với, loại này dung nhan đối tướng mạo ảnh hưởng trọng đại, cũng suy đoán thì, nên chú ý loại tình huống này đối nữ tính lòng tự tin ảnh hưởng.

(hai mươi mốt)[gặp phá quân người, chủ phi lễ thành hôn], đây là kẻ khác khó hiểu khẩu quyết, bởi vì thái dương tuyệt đối không thể tài năng ở tam phương tứ chính gặp phá quân. Trên thực tế, đây là chỉ cung mệnh thái dương lạc hãm nữ tính, nếu như nhập vu phá quân cung hạn kết hôn, mỗi khi phi lễ thành hôn, ví dụ như, tại gia nhân phản đối hạ kết hôn, hoặc là âm thầm bí mật kết hôn, hoặc là ở chung chờ, ở xã hội hiện đại, đây cũng không phải là cái gì cùng lắm thì một hồi sự.

(hai mươi hai) thái dương nhập đại hạn lưu niên cung mệnh, dĩ vào triều ngồi vượng là cát, vưu mừng đến tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt chờ ngôi sao may mắn, trong đó nhất là dĩ nguyên cục cung mệnh chính diệu là quý tinh người, cao hơn, ví dụ như, tử vi, thiên lương, Thiên phủ hoặc thái dương. Là không phải có thể một bước lên mây, thiêm tài tiến phúc, lại yếu thị nguyên cục mà định.

(hai mươi ba) thái dương lạc hãm thủ đại hạn lưu niên cung mệnh, và kình dương cùng độ, chủ [hoành tranh rủi ro]; và đà la cùng độ, chủ [tiểu nhân xâm hại]; và địa không, Địa kiếp cùng độ, chủ [làm việc trống rỗng]; và kình dương cùng độ, canh kiến giải đất trống cướp, chủ [đa tranh ít thành]; và Hỏa Tinh cùng độ, chủ đầu cháng váng, thái dương Hóa kị vưu xác thực.

Thái dương ở huynh đệ cung

Thái dương vào triều, lâm huynh đệ cung, ba người đã ngoài. Có ngôi sao may mắn người chủ quý. Và Thái âm cùng cung, năm người đã ngoài. Cự môn cùng độ có thể chiếu, có ngôi sao may mắn, huynh đệ đều là sáng lập sự nghiệp người. Lạc hãm cập dạ sinh ra, huynh đệ đa tranh bất hòa, ít dựa vào. Có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, chủ huynh đệ có hình khắc, hoặc nhân huynh đệ sự, thụ ngoài ý muốn của thương tổn.

Bình chú:

(nhất) mặt trời là quý diệu, nhược tự thân là nhật sinh ra, mà lại thái dương vào triều cư vượng, không được canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp, chủ huynh đệ tỷ muội đang lúc hữu tình nghĩa, cởi mở. Nếu như rất có ngôi sao may mắn hội chiếu, nhất là tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, chủ huynh đệ tỷ muội trung có quý nhân, có thể giúp đỡ tự thân, sai ai ra trình diện lộc tồn, hóa lộc, canh được tài bạch phương diện chiếu cố.

(nhị) thái dương vào triều, chủ huynh đệ tỷ muội đông đảo, cũng không giới hạn trong [ba người đã ngoài], người viết gặp qua một vị thái dương ở ngọ cung thủ huynh đệ cung nữ sĩ, bao quát bản thân nàng ở bên trong, cùng sở hữu huynh đệ tỷ muội mười người. Nguyên văn nhắc tới [và Thái âm cùng cung, năm người đã ngoài.] cũng chỉ có thể tham khảo mà thôi, cơ bản tính chất hay con số đông đảo, nhưng thực tế vừa không nhất định nhiều thái dương ngồi một mình.

(tam) thái dương cự môn cùng độ, hoặc thái dương củng chiếu, rất có cát diệu, nguyên văn chỉ nói là [huynh đệ đều là sáng lập sự nghiệp người], nhưng giá yếu thái dương cự môn cùng độ dần cung, hoặc thái dương ở tị cung, cự môn ở hợi cung củng chiếu mới là. Nếu như thái dương cự môn cùng độ thân cung, hoặc thái dương ở hợi cung, cự môn ở tị cung củng chiếu, thì không phải vậy. Thái dương cự môn tinh hệ, nếu như rất có thiên mã cùng độ hoặc củng chiếu, thì huynh đệ tỷ muội trong lúc đó tuy có tình, lại dễ chia lìa.

(tứ) thái dương lạc hãm, kiêm thả mệnh tạo là dạ sinh ra, hay không được canh sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, cũng không lợi huynh đệ quan hệ, nhất là rất có kình dương cùng cung, hoặc thái dương Hóa kị, mỗi chủ [đa tranh bất hòa, ít dựa vào].

(ngũ) thái dương sai ai ra trình diện chư sát thiên hình, hình phạt chính khắc hoặc huynh đệ ngoài ý muốn thương tổn, thái dương Hóa kị, lạc hãm, dạ sinh ra chờ, vưu xác thực.

Thái dương tinh lâm thê cung

Thê tử tính tình sáng sủa, có tinh thần trọng nghĩa, gấp gáp có trượng phu chí. Vào triều thông minh hiền lành, nhưng cần phải trì hôn, tảo hôn có hình khắc. Hội thái âm tinh, chủ có hiền xinh đẹp thê tử. Thái dương lạc hãm, Hóa kị người, thê tử gấp gáp đa nghi (nữ mệnh thì hình phạt chính khắc hoặc trượng phu có bệnh tai). Phàm thái dương tinh lâm thê cung, hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, hình phạt chính khắc, sanh ly. Nhược phùng phá quân, phi lễ thành hôn. Nữ mệnh thái dương tinh triền phu cung, vào triều người, chủ giá phú quý của tế. Lạc hãm Hóa kị người, khó cầu thoả mãn của đối tượng, hoặc hình phạt chính khắc. Có đà la, Hỏa Tinh người, lúc đầu tình yêu cuồng nhiệt, sẽ thành không hợp; dĩ kế thất trì hôn hoặc không nghi thức kết hôn người là nên. Phàm thái dương tinh lạc hãm Hóa kị hội sát tinh người, nguyên phối phu thê, bất năng người già giai lão. Gặp Tứ Sát phá quân người, phi lễ thành hôn.

Bình chú:

(nhất) thái dương có dương cương khí tức, giá nhất hình cách liền phản ánh ở thái dương tọa thê cung vận thế phương diện, loại này nam mệnh dễ được [tính tình sáng sủa, có tinh thần trọng nghĩa, gấp gáp có trượng phu chí] thê tử, nhất là được tả phụ hữu bật, tính tính này càng cường liệt. Và Hỏa Tinh cùng độ, thê tử gấp gáp cá tính rõ ràng nhất. Nữ mệnh cũng chủ loại này cá tính trượng phu.

(nhị) nam mệnh thê cung được thái dương tinh, giống nhau đối thê tử cũng không hình khắc, nhất là thái dương vào triều cư vượng, ít hơn hình khắc, nguyên văn thuyết [nhưng cần phải trì hôn, tảo hôn có hình khắc], người viết cá nhân cũng không gật bừa. Thê cung được triêu vượng thái dương, chủ thê tử [thông minh hiền lành], sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật tăng hiền lành, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc hóa khoa tăng thông minh, tịnh vượng phu ích tí thê thất.

(tam) thê cung thái dương Thái âm cùng độ, [có hiền xinh đẹp thê tử], bất quá, thái dương Thái âm có thể ở xấu cung cùng độ, cũng có thể ở vị cung cùng độ. Ở xấu cung, thái dương cung cư vượng mà Thái âm cư rảnh rang, thì thê tử hiền nhiều mỹ; ở vị cung, thái dương lạc hãm mà Thái âm vào triều, thì thê tử mỹ nhiều hiền. Trái lại dĩ thái dương ở thìn cung thủ thê cung, Thái âm ở tuất cung củng chiếu, thì thê tử hiền mỹ đều xem trọng. Mặt khác, thái dương Thái âm được văn xương văn khúc, tăng kỳ ôn nhu vẻ đẹp, được tả phụ hữu bật, tăng kỳ hiền lương tính cách.

(tứ) thái dương ở hãm cung Hóa kị, chủ thê tử gấp gáp đa nghi, sử dụng một loại khác thuyết pháp, hay thố bình một, dễ đánh vỡ ghen, đối với bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, trượng phu và những nữ nhân khác ở chung khoái trá, sẽ đỏ mắt đa nghi, vì vậy, hay không được canh sai ai ra trình diện dương đà hỏa linh thiên không cướp chờ, cũng đối mệnh tạo có tinh thần áp lực, rất có văn xương văn khúc, thì càng cảm tính, đối trượng phu tình cảm dựa vào quá sâu.

Ở xã hội hiện đại, nữ mệnh phu cung thái dương lạc hãm Hóa kị, cũng có thể và nam mệnh cùng luận, tức trượng phu ghen đa nghi, nam nhân kỳ thực và nữ nhân như nhau hội ghen, chỉ là ở cổ xã hội cũ, nữ nhân là nam nhân phụ thuộc phẩm, là nam nhân tài phú, loại này tính cách không dễ dàng rõ ràng lưu lộ mà thôi. Mặt khác, ở phu cung có đến đây tinh tượng, cũng hình phạt chính khắc tai bệnh. Canh sai ai ra trình diện chư sát diệu thiên không cướp, vưu đa hình khắc sanh ly.

(ngũ) vô luận nam mệnh nữ mệnh, thái dương ở cung phu thê, đương nhập vu phá quân cung hạn, nhược ở hạn nội thành hôn, đa số [phi lễ thành hôn], ý tức không có chính thức đăng kí, hoặc là không có chính thức hôn lễ, hoặc là ở chung, hoặc là bí mật kết hôn các loại, tình huống này ở hiện đại tịnh không có gì cùng lắm thì.

(lục) nữ mệnh thái dương thủ phu cung, hơn nữa thái dương vào triều, có phú quý của tế, cụ thể tinh tượng là: Thái dương hội hóa lộc, lộc tồn, thiên mã, được giàu có trượng phu; hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, được quý phu, có địa vị xã hội, hoặc là nhân sĩ chuyên nghiệp.

(thất) nữ mệnh thái dương Hóa kị ở phu cung, nhược càng lạc hãm cung độ, bất lợi hôn nhân, tức (khó cầu hài lòng đối tượng, hoặc hình phạt chính khắc), nhưng có lúc cũng mệnh tạo xoi mói, đến nỗi lầm mình hôn kỳ. Canh sai ai ra trình diện sát diệu thì đa số hình khắc.

(bát) vô luận nam mệnh nữ mệnh, thái dương và Hỏa Tinh cùng độ, giai chủ đột nhiên gặp gở, nhất kiến chung tình, hoặc là đột nhiên cùng quen biết khác giới, cộng đọa bể tình. Nhưng đà la lại phá hủy tình cảm tính chất, cho nên thái dương Hỏa Tinh đà la gặp gỡ, cụ thể khắc ứng với hay [lúc đầu tình yêu cuồng nhiệt, sẽ thành không hợp.] loại này tinh hệ dĩ ở chung hoặc trì hôn là nên. Hỏa Tinh dương hỏa úy đà la âm kim, cho nên kết cấu không được cát, nếu như là Hỏa Tinh kình dương cùng độ, trái lại chỉ là lắm lời lưỡi tranh, lại có thể duy trì tình cảm.

(cửu) thái dương Hóa kị vu lạc hãm cung độ, mà lại sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, bất lợi nguyên phối, nhưng nếu như tái giá tái giá tái giá niên kỉ hạn cũng không cát, thì tái hôn cũng không lợi.

Thái dương tinh vào triều lâm cung tử nữ

Chủ tử nữ mái tóc, có quý tử, chủ con trai thứ ba tam nữ. Và thái âm tinh ở vị cung cùng độ, chủ tử nữ đông đảo, vô sát tinh, bát thai đã ngoài. Cự môn hội chiếu, chủ thông minh, có gây dựng sự nghiệp tinh thần, có biện tài. Lạc hãm có hình khắc, bất lợi trưởng tử. Hóa kị tinh đa bệnh đa tai. Hội kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung.

Bình chú:

(nhất) thái dương ở cung tử nữ, cũng chủ tử nữ con số đông đảo, nhiều hơn nữa nhi tử, nguyên văn thuyết có cùng sở hữu [con trai thứ ba nhị nữ], giá chỉ có thể tham khảo mà thôi, nếu như không có tiến hành tránh thai thi thố, thực tế con số có thể xa nhiều cái này. Thái dương ở cung tử nữ, như có hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu chờ, nữ nhi con số khá nhiều.

(nhị) thái dương vào triều thủ cung tử nữ, chủ [tử nữ mái tóc], tử nữ phẩm cách hài lòng, tính cương, có việc nghiệp tâm, năng lực độc lập thành công, mà lại có thể chiếu cố song thân. Nếu như rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, canh có [quý tử], tử nữ có địa vị xã hội. Thái dương vào triều được văn xương văn khúc, chủ tử nữ học có điều thành, cũng chủ hai đời trong lúc đó, tình cảm hài lòng. Nhưng nếu như thái dương vào triều sai ai ra trình diện sát diệu, thì tử nữ dù có thành, chiếu cố mệnh tạo, nhưng tình cảm lại không lý tưởng. Hỏa Tinh kình dương cùng độ, nhất là bị khinh bỉ.

(tam) thái dương chủ tử nữ con số đông đảo, Thái âm cũng có đồng dạng tính chất, bởi vậy, nhị diệu cùng độ, liền chủ tử nữ con số rất nhiều, nhất là ở vị cung, nhân thái dương tại đây cung độ có ánh sáng hoa. Như vô sát diệu, [bát thai đã ngoài], cái này cũng cận cung tham khảo mà thôi, có chút tình huống, con số ít, có chút tình huống, thì đạt hơn hơn mười nhân, cũng không nhất định.

(tứ) thái dương cự môn cùng độ, hoặc cự môn củng chiếu thái dương, chủ tử nữ có [biện tài], đây là cự môn gặp gỡ duyên cớ, bởi vậy, tử nữ khi còn nhỏ, phụ mẫu mỗi cảm khó với giáo dục, nếu là hội ngôi sao may mắn, chỉ cần bất quá phân áp ép, bọn họ là có thể thuận thế phát triển tâm chí, phẩm cách vẫn như cũ lý tưởng. Quá mức áp ép trái lại dễ tạo thành phản loạn tâm lý, ảnh hưởng hai đời quan hệ. Thái dương nếu là ở vượng địa, thụ cự môn ảnh hưởng, chủ [thông minh] và [có gây dựng sự nghiệp tinh thần], sai ai ra trình diện cát diệu Vưu Giai. Như thái dương ở rảnh rang cung hãm cung độ, thì sai ai ra trình diện cát cũng dễ bị nhục chiết.

(ngũ) thái dương lạc hãm, bất lợi trưởng tử, nhất là thái dương Hóa kị, nhẹ thì tình cảm bất hòa, nặng thì trưởng tử sinh non, hoặc có thương tích tàn, hoặc là chết sớm, hoặc suốt đời người yếu đa bệnh, hoặc năm mới có tai hoạ ngoài ý muốn. Canh sai ai ra trình diện chư sát vưu xác thực. Nếu như sát diệu quá nặng, thì hình khắc quá nhiều, tử nữ đa nhưng cận [một con trai chăm sóc người thân trước lúc lâm chung], điều không phải có đầu bạc tống đầu đen nhân việc, hay tình cảm thành không hợp, không có luân thường tình.

Thái dương tinh vào triều, lâm cung tài bạch

Nhật sinh ra, tài nguyên sung túc; nhưng bầu trời mặt trời là chiếu khắp tứ phương, cho nên ở nhân chủ thích làm vui người khác, suốt đời bóc lột rất nặng. Lộc tồn, thiên mã gửi thông điệp, là đại phú của cách. Hãm cung thì tài lai tài khứ, hao tâm tổn trí. Cự môn hội hợp tài do gây dựng sự nghiệp trung lai, hoặc do cạnh tranh phí công trung lai.

Bình chú:

(nhất) mặt trời là quan lộc chủ, điều không phải tài bạch chủ, cho nên ở sự nghiệp cung hơn xa vu ở cung tài bạch. Thái dương vào triều thủ tài bạch, hay nhật sinh ra, mà lại sai ai ra trình diện cát diệu lộc diệu, cũng chỉ là phán đoán tác [tài nguyên sung túc], cũng không trở thành đại phú, giống nhau cũng bất lợi cho kinh thương, dĩ làm văn giáo, chính vụ, chuyên nghiệp, truyền thông chờ phát tài là giai.

(nhị) như nguyên văn nói, thái dương vào triều ở cung tài bạch mệnh tạo, [thích làm vui người khác], cho nên đối với bằng hữu thân thích mỗi đa tiếp tế, cũng bình thường nỗ lực tiền tài tác công ích việc, bởi vậy nhân cách cao thượng, nhưng sẽ không thành đại phú, bởi vậy, hay được [lộc tồn, thiên mã gửi thông điệp], cũng phi nguyên văn nói [đại phú của cách], tiểu Phú thì có thể, duy từ đạo đức thành tựu mà nói, hắn đối thế gian cống hiến, khả năng hơn xa vu đại phú. Bất quá, có đúng hay không năng lực thành đại phú, còn phải xem cung mệnh tính chất, ví dụ như, cung mệnh Thái âm vào triều, thì nhân Thái âm là tài tinh, lợi kinh thương đầu tư, cho nên phán đoán suy luận cũng có dị, có thể bầu thành giàu có, điểm ấy vụ yếu lưu ý.

(tam) thái dương lạc hãm, nhân thái dương điều không phải tài tinh, sở dĩ ở cung tài bạch lạc hãm, cũng không phải cùng lắm thì chuyện, cận chủ [hao tâm tổn trí, tài lai tài khứ], nhưng không bằng thái dương vào triều như vậy, bình thường nỗ lực tiền tài tiếp tế người khác hoặc tác công ích việc thiện. Được lộc tồn, tài bạch trái lại dễ tồn trữ.

(tứ) thái dương cự môn cùng độ, hoặc cự môn củng chiếu, giá yếu thị thái dương vượng cung triêu viên, hay là đang rảnh rang cung hãm viên, dĩ định kỳ tính chất. Ở vượng cung triêu viên, thì là [tài do gây dựng sự nghiệp trung lai], ở hãm cung rảnh rang cung, thì [do cạnh tranh phí công trung lai], mà lại thu nhập xa không bằng ở vượng cung triêu viên thái dương, nhược thái dương Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, thì cạnh tranh vưu quá mức, mà lại cầu tài đa sinh khẩu thiệt phân tranh, canh kình dương, thiên hình, thiên lương chờ, nguyên nhân chính tài hưng tụng.

Thái dương lâm tật bệnh cung

Chủ nhân huyết áp cao, đầu huyễn, hai mắt mờ hoặc trong mắt có hồng gân, can dương bay lên, đau đầu, đại tràng khô ráo, trĩ sang tiêu ra máu, tâm hoả rất nặng. Phùng kình dương, đà la, Hóa kị, mắt có tổn thương, hoặc cận thị, tản quang cập tròng trắng mắt không rõ, dễ được phong chứng.

Bình chú:

(nhất) thái dương thuần dương hỏa, ở trung y học thượng chủ [tâm], chủ ý này là chỉ máu hệ thống tuần hoàn tâm bệnh, hoặc thần kinh tình chí tâm bệnh, bởi vì ở trung y học thượng, [tâm] công năng bao gồm một bộ phận não công năng, như tư duy, tâm tình chờ.

(nhị) bất quá, giá có lúc cũng có ngoại lệ, như nguyên văn nói [cao huyết áp đầu huyễn], đây thật ra là thuộc về (can dương thượng cang), là can chứng, nhưng ở đến đây lại phân loại là thái dương (tâm), mà cao huyết áp gây ra đau đầu, cũng vì thái dương sở chủ. Cái khác và tâm cập máu hệ thống tuần hoàn có liên quan tật bệnh, như máu xuyên chứng, trúng gió chờ, cực kỳ đưa tới các loại huy hậu, đều là thái dương sở chủ.

(tam) thái dương cũng chủ mắt bộ, phàm thái dương lạc hãm hội đà la, kình dương, hoặc thái dương ở ngọ cung, giai chủ các loại con mắt tật, như mắt viêm, cận thị, tản quang chờ, thái dương canh Hóa kị, thì là mắt bộ ngoại thương.

(tứ) thái dương cũng chủ dương minh chứng thực, giá thuộc về trung y học chuyên nghiệp phạm trù, rất khó cụ thể miêu tả, nhưng ở huy trạng phương diện, thì bao quát [đại tràng khô ráo, trĩ sang tiêu ra máu, tâm hoả quyền nặng] chờ, giá bạn giống như con mắt xích, lưỡi hồng, mặt đỏ chờ trưng hậu. Vậy đại tràng khô ráo táo bón, còn lại là thuộc về đại tràng phạm trù, ngũ hành là dương kim, và phế hữu quan, đây cũng không được thiệp thái dương tinh buộc lại.

(ngũ) nguyên văn cũng vạch, thái dương thủ tật bệnh cung, dễ được [phong chứng]. Gió này chứng chủ nội phong, không được chủ ngoại phong. Ngoại phong tức là vậy ngoại cảm phong hàn phong nhiệt, tức cảm mạo cảm mạo các loại, nội phong còn lại là do nội bộ cơ năng sinh ra, nhẹ nhất vi người, tức là cái gọi là [đầu phong], tức đau đầu, mà nghiêm trọng nhất, còn lại là trúng gió. Trung y học chính xác danh từ là [can phong nội động], đến đây tức não tắc động mạch bỏ vào hoặc não bộ bể mạch máu đưa tới nặng chứng, bao quát bán thân bất toại, toàn thân liệt chờ, nghiêm trọng người gây ra tử vong. Loại tình huống này, dĩ thái dương hội thiên lương, canh sai ai ra trình diện chư sát tịnh chiếu là xác thực.

Thái dương tinh nhập cung thiên di

Thái dương tinh chủ động, thuộc hướng ngoại, không thích hợp tịnh thủ, xuất môn cận quý năng lực phát. Duy lạc hãm người, xuất môn đa bận rộn. Hóa kị người, xuất môn bất lợi, có bệnh tai hoặc tầm thường hối hả. Có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, xuất môn phần nhiều là phi, bất an ninh có phá hao tổn.

Bình chú:

(nhất) thái dương tính chất [chủ động], bầu trời thái dương cũng không phải cố định ở một vị trí, sáng sớm ở họ Đông Phương, chính ngọ ở nhô lên cao, hoàng hôn ở phương tây, sau đó vừa chìm nghỉm vu trục hoành hạ, vòng đi vòng lại. Bởi vậy, ở cung thiên di, tựa như nguyên văn nói, [thuộc hướng ngoại, không thích hợp tịnh thủ], vô luận cung mệnh tinh tượng vì sao, chỉ cần cung thiên di không gặp sát, liền chủ xuất môn may mắn, cũng chủ thích hợp làm tại ngoại bình thường bôn ba chức nghiệp.

(nhị) thái dương ở cung thiên di, chủ [xuất môn cận quý năng lực phát], giá bởi vì mặt trời là quý tinh, cố hữu cận đắt tiền tính chất, nhưng phải là thái dương ở ngũ cung độ, chủ tại ngoại được quý nhân giúp đỡ, hoặc được hài lòng kỳ ngộ, canh mỗi ngày khôi, thiên việt, Vưu Giai. Sai ai ra trình diện hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, cũng có ý đó nghĩa. Thái dương [năng lực phát], thì phải sai ai ra trình diện hóa lộc, lộc tồn, thiên mã chờ, thủy là may mắn, hoặc lợi cho kinh thương, hoặc lợi cho chuyên nghiệp phát tài. Nhưng nếu như chỉ là người đơn độc thái dương hóa lộc, thì khả năng nhiệt tâm trợ lực, đến nỗi chi tiêu đại, đây cũng không làm [năng lực phát] bàn về.

(tam) thái dương lạc hãm, mặc dù nhưng lợi cho xuất môn, nhưng chủ tại ngoại đa bận rộn, không được an nhàn, duy nếu không canh sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp Hóa kị hình hao tổn, nhưng có thể mang trung phát tài, sinh hoạt được an ổn. Sai ai ra trình diện sát diệu hung tinh thì không thích hợp xuất môn, cung mệnh may mắn người, dĩ ở lại nguyên cư địa là giai.

(tứ) thái dương Hóa kị, vô luận nhập người cung viên, đều phát huy thái dương xấu nhất một mặt, ở cung thiên di cũng không ngoại lệ, cơ bản nhất tính chất, hay [xuất môn bất lợi], khinh người là [lao lực hối hả], sai ai ra trình diện sát diệu, thiên nguyệt, thiên hư chờ, chủ có [bệnh tai]. Thái dương Hóa kị lạc hãm, mà mệnh tạo là dạ sinh ra, sát khí quá nặng.

(ngũ) nguyên văn mạt cú vạch thái dương hội hung tinh, có [xuất môn phần nhiều là phi, bất an ninh có phá hao tổn] chờ hung tướng, cụ thể phân chia là: Hội kình dương, Hỏa Tinh, linh tinh, chủ xuất môn phần nhiều là phi; hội đà la, chủ bất an ninh; hội địa không Địa kiếp, chủ có phá hao tổn.

Thái dương tinh nhập tôi tớ cung

Thái dương tinh gốc rể chất mặc dù là hào sảng hảo thi, nhưng cứu tế cho nhân thì có thể, có việc cầu người thì không được, là một thi ân báo oán tinh diệu. Bởi vì ở trên trời thái dương, là tứ phương chiếu khắp, là vô điều kiện làm cho môn ấm áp, thế nhưng lại không thể hướng mọi người thu hồi chia ra nhất ly thù lao. Đồng thời, ở rất nhiều dưới tình hình, mọi người trái lại không được chửi bới thái dương phơi nắng chiếu nhiệt độ quá nóng; ở liên tục mùa mưa trung, mọi người lại đang quái thái dương thâu trốn ở vân lý giấu diếm, sở dĩ ở thái dương tinh lâm mệnh bàn cung Nô bộc thì, cũng có đồng dạng ý nghĩa, chỉ có vào triều hoặc và Thái âm cùng độ người, thì có nhiều bằng hữu, nếu như lạc hãm, cập hội chiếu Tứ Sát thiên không cướp người, dù cho thi của dĩ dạ báo của dĩ oán. Ở thủ hạ chính là viên chức, càng nhiều trái lại thượng câu oán hận. Hội cự môn tinh, thì đa vô vị khẩu thiệt thị phi.

Bình chú:

(nhất) thái dương tinh có chiếu sáng tính chất, ở cung mệnh cát, ở sự nghiệp cung cát, ở huynh đệ cung, cung tử nữ, cung phu thê giai cát, nhưng đồng dạng tính chất, cũng không thích hợp dẫn thân vu cung Nô bộc, ở cung Nô bộc cũng không chủ thuộc hạ hoặc bằng hữu chiếu sáng chính. Tương phản, lại như nguyên văn nói, thái dương thường tao quái trách, cụ thể mà nói, hay vô luận mệnh tạo là thuộc hạ, là bằng hữu, đã làm một ít gì chuyện tốt, cũng có phải hay không đa tạ, hồi báo lại càng không tất bàn về, trái lại lọt vào quái trách và oán giận, không có lửa tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, Hóa kị chờ, cũng là như vậy. Bất quá, bởi thái dương đối những người khác có điều cho, cho nên ở cung Nô bộc, tất chủ bằng hữu đông đảo, thuộc hạ đông đảo, tự thân cũng đối với bọn họ có điều bang trợ, chỉ là không được hảo cảm. Nhưng yếu thái dương vào triều mới là, tức thái dương ở mão cung ánh sáng mặt trời Lôi môn, ở tị cung, ở ngọ cung nhật lệ trung thiên, bằng hữu rất nhiều. Mặt khác, nhật sinh ra trung thiên chủ tinh và dạ sinh ra trung thiên chủ tinh cùng độ, cũng chủ bằng hữu đông đảo, bởi vậy, ở vị cung và xấu cung thái dương Thái âm cùng độ, mỗi chủ bằng hữu đông đảo, thuộc hạ đông đảo, nhưng tự thân đối với bọn họ nỗ lực, mỗi khi đa cho bọn hắn đối kỷ nỗ lực.

(nhị) thái dương ở cung Nô bộc, nếu như thái dương vào triều ngồi vượng, chỉ là mệnh tạo là giao hữu vất vả cực nhọc, hoặc là là giao hữu đa nỗ lực, mặc dù bất năng xong cảm tạ có tiếng, nhưng là bất trí vu thụ bằng hữu oán báo. Thế nhưng, nếu như thái dương lạc hãm, mà lại không có Thái âm cùng độ, thì là bằng hữu phục vụ, trái lại chiêu oán nói, nhược rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình chờ, thì bằng hữu lấy oán trả ơn, lấy oán trả ơn, nếu là quản lý thuộc hạ, thì canh thụ thuộc hạ đâm thọc, thậm chí âm mưu xa lánh.

(tam) thái dương có chứa thị phi khẩu thiệt tính chất, cự môn cũng có chứa thị phi khẩu thiệt tính chất, mà lại bỉ thái dương càng mạnh. Đương thái dương và cự môn cùng độ, hoặc cự môn củng chiếu thái dương, mà thái dương cũng vào triều cư vượng, thì ánh nắng bất năng giải trừ cự môn của ám tính, còn lại là phi khẩu thiệt màu sắc dày vô cùng hậu. Ở cung Nô bộc, như nguyên văn nói: [đa vô vị khẩu thiệt thị phi]. Nhược quả thái dương Hóa kị, hoặc cự môn Hóa kị, thì khẩu thiệt thị phi tính chất liền nghiêm trọng nhiều lắm, rất có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh độ sáng tinh thể, phân tranh rất nặng. Nếu là kình dương, thiên hình cùng độ, canh hội liên lụy nhập và giữa bằng hữu quan tòa kiện tụng lý.

(tứ) ngoại trừ nguyên văn nói thái dương cự môn tinh hệ ngoại, còn có thái dương Thái âm và thái dương thiên lương tinh hệ, tính chất so sánh thái dương cự môn là giai. Thái dương Thái âm chủ bằng hữu đông đảo, duy đa thuộc hời hợt chi giao, chỉ có canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, thủy chủ trợ lực. Như là thái dương thiên lương, nếu không phải sai ai ra trình diện cát diệu, thì bằng hữu ít, nhân sinh tương đối cô đơn, bởi vì thiên lương có cô khắc tính chất, nhưng canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, thì có chính trực bạn bè, đối với người sinh có ngay mặt lợi ích.

Thái dương vào triều ở sự nghiệp cung

Hội chiếu tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, hoặc được văn xương, văn khúc, mà không phùng Tứ Sát thiên không cướp người, chủ quý tới nhất phẩm hoặc môn đồ đông đảo. Hoặc dần cung và cự môn cùng độ, vô sát tinh, chủ đại phú đại quý. Và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, càng quốc gia lương đống. Thái dương ở ngọ cung, là nhật lệ trung thiên, chủ năng nắm giữ quyền to, tịnh đại phú quý. Có văn xương cùng độ, vào triều hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, ba máy, bát tọa chờ ngôi sao may mắn người, là nhân dân đứng đầu hoặc trong chánh phủ hành trình chính người. Và cự môn hội, là đánh và thắng địch chính vụ của nhà ngoại giao. Nhược thái dương lạc hãm, phùng kình dương, đà la, thì lao lực bôn tẩu, đa thành đa bại. Gặp thiên không cướp, nên từ tài nghệ thượng thành danh, hoặc do trong ảo tưởng sáng lập sự nghiệp, đa lập nghiệp vu không trung lâu các trong ảo tưởng.

Bình chú:

(nhất) mặt trời là quan lộc chủ, mừng nhất nhập sự nghiệp cung, bỉ ở cung mệnh hoặc cái khác cung viên là giai. Sự nghiệp trong cung, thái dương mỗi chủ tiền đồ quang xương rộng lớn, tại triều vượng cung độ, nhất là như vậy.

(nhị) dựa vào nguyên văn theo như lời, thái dương ở sự nghiệp cung, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ, không gặp sát diệu thiên không cướp, chủ [quý tới nhất phẩm, hoặc môn đồ đông đảo], đây là từ cổ đại xã hội vào nghề tình huống mà nói, và xã hội hiện đại hơi có không hợp. Ở cổ đại, lý tưởng nhất công tác, là làm quan, mười năm dưới cửa sổ, sở cầu hay khoa cử cao trung, ở quan trường nội mưu được nhất quan bán chức, có quyền cũng có tài, nếu như số làm quan, cũng có thể từng bước thăng chức, cầm quyền phủ nhân viên quan trọng, đứng hàng nhất phẩm, đây là sự nghiệp thành tựu cực hạn. Mà [môn đồ đông đảo], thì là bởi vì quan trường đa các từ thành lập thế lực, có quyền thế người, đều tự tài bồi môn sinh, môn sinh đều ưa hướng mình dẫn người dựa, cho nên hình thành thế lực, thẩm thấu khắp cả quan trường, sản sinh cái vòng nhỏ hẹp, cũng mở rộng cá nhân quyền lực và cho nhau bao che phương thức. Bởi vậy, [quý tới nhất phẩm], [môn đồ đông đảo], đều là sự nghiệp thành tựu ấn ký. Thái dương được tả phụ hữu bật, chủ giúp đỡ nhiều lực, nhất là môn đồ đông đảo; mỗi ngày khôi thiên việt, thì nói thêm dắt kỳ ngộ, quan trường gặp quý nhân; được văn xương văn khúc, ở cổ đại lợi cho BẢNG trên danh nghĩa, hiện đại thì lợi cho thành danh, lợi cho chuyên nghiệp tư cách thu được. Bất quá, giá dĩ không gặp sát diệu thiên không cướp mới là, sai ai ra trình diện của thì cách cục giảm hình phạt, con đường làm quan đa cản trở.

(tam) thái dương ở sự nghiệp cung, ở hiện đại cũng không nhất định yếu nhập quan trường, nhưng cũng dĩ làm công chức là giai, đương quan viên chánh phủ, hoặc là ở pháp định cơ cấu nhậm chức quản lý, cũng thích hợp truyền bá truyền thông, văn giáo sự nghiệp chờ. Thái dương cùng sở hữu tam loại kết cấu, nhất là thái dương cự môn, nhất là thái dương thiên lương, nhất là thái dương Thái âm. Nói chung, thái dương cự môn, thích hợp làm hoạt động thương nghiệp, cũng có thể tham chánh, vận dụng khẩu tài thủ thắng. Thái dương Thái âm, so sánh thích hợp tài vụ kinh tế bày ra các loại. Thái dương thiên lương, so sánh nên vu chuyên nghiệp, hoặc làm dạy học.

Kể trên này đây sai ai ra trình diện cát là xác thực, sai ai ra trình diện sát thì không phải vậy.

(tứ) nguyên văn cho rằng thái dương [ở dần cung và cự môn cùng độ, vô sát diệu, chủ đại phú đại quý.] cái này đại phú đại quý điều kiện, vị miễn vô cùng giản đơn. Bất quá, thái dương cự môn ở dần cung, quả thực lợi cho khẩu thiệt phát tài, đặc biệt kiếm người ngoại quốc tiền tài, như xuất khẩu mậu dịch, du khách sinh ý chờ, như là thụ lương, thì thích hợp ở ngoại quốc người cơ cấu làm việc. Thái dương cự môn ở thân cung, bởi thái dương dần dần thất huy, cho nên sự nghiệp vận thế thường thường.

(ngũ) thái dương hội tam cát hóa, bân triệu công cho rằng là [quốc gia lương đống], lời này có thể quyển có thể điểm, người viết cá nhân ngại kỳ thiếu thật thà cụ thể. Bất quá, bởi cổ đại chức nghiệp tính chất giản đơn, điều kiện tốt nhất lối ra là làm quan, bởi vậy, [quốc gia lương đống] đã rất rõ ràng kết luận liễu, ở xã hội hiện đại, liền ứng với sảo tác phân chia. Đại thể thượng, thái dương tự thân hóa lộc có thể hóa lộc, thích hợp hoạt động thương nghiệp; thái dương hóa quyền có thể hóa quyền, thích hợp quản Lý Công tác; thái dương hóa khoa có thể hóa khoa, thích hợp chuyên nghiệp công tác, hoặc làm học thuật nghiên cứu. Nhất là thái dương vào triều vượng, giai chủ đối với xã hội có cống hiến kiến thụ.

(lục) ngọ cung mặt trời là nhật lệ trung thiên, nguyên văn nói là [chủ năng nắm giữ quyền to, tịnh chủ đại phú.] người viết chích đồng ý tiền nhất cú, hậu nhất cú thì không dám gật bừa. Thái dương ở ngọ, khí thế bảng mỏng, sự nghiệp cục diện khá lớn, bất quá, ở thực chất tài lợi tiền lời thượng, lại không nhất định rất nhiều, thường thấy nhất hiện tượng, là mệnh tạo bả đầu tư đoạt được, đều dùng cho mở rộng nghiệp vụ khứ. Thái dương ở ngọ, trừ phi được lộc tồn, hóa lộc, thiên mã chờ, bằng không tối đa cũng người trong của sinh, bất khả coi là đại phú.

(thất) thái dương văn xương cùng độ, canh sai ai ra trình diện phụ bật khôi việt, ba máy bát tọa, chủ là [nhân dân đứng đầu hoặc trong chánh phủ hành trình chính người], giá kết luận và [quốc gia lương đống] cùng loại, mệnh tạo có năng lực lãnh đạo, hơn nữa là một xã hội cải cách người, bất quá, giá dĩ canh sai ai ra trình diện văn khúc là giai, bởi vì văn khúc chữ Nhật xương là đúng tinh, đối số tử vi hội, năng lực phát huy điều kiện tốt nhất tương phụ tương thừa lực lượng. Thái dương văn xương cùng độ, nếu như không gặp văn khúc, thì ở cung thiên di đồng thời có văn khúc cũng giai, nhân cung mệnh nhưng đồng thời hội đến đây nhị diệu. Bân triệu công ở bản giáo trình trung, bình thường nhắc tới [ba máy bát tọa]. Ba máy bát tọa có đúng hay không trọng yếu như vậy, cần làm như có thật và tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ phụ tá cát diệu bãi cùng một chỗ? Trên thực tế, ba máy bát tọa chỉ là cát lợi đông đảo tạp diệu một trong đối, ở đẩu sổ suy đoán trong hệ thống, địa vị cũng không rất cao, ở mở quyển tiên sinh tinh diệu phân loại trung, thuộc về ất cấp tinh, cũng không thể và mười bốn chính diệu, tứ phụ diệu, tứ tá diệu, sao Tứ hóa chờ tướng đề tịnh luận. Thế nhưng, bởi có chút nguyên nhân, đẩu sổ trong cổ tịch, vô luận là bắc phái < tử vi đẩu sổ toàn bộ thư >, hoặc nam phái < tử vi đẩu sổ toàn tập >, đều có một chút luận ba máy bát tọa phú văn ngắn, luận bàn ba máy bát tọa, bởi vậy, có chút đẩu sổ gia tham khảo sách cổ thì, mỗi khi liền thụ kỳ nói gạt, rất coi trọng ba máy bát tọa. Thẩm tra, ba máy bát tọa địa vị, không cần quá khen, Ứng Hoà thai phụ, phong cáo, ân quang, thiên quý chờ, đánh đồng như nhau. Nếu như sự nghiệp cung vào triều thái dương, chỉ có văn xương văn khúc, không gặp phụ bật khôi việt thai tọa chờ, thì chích nên chuyên nghiệp cầu tài, hoặc làm giáo dục văn hóa giới, không thích hợp quản lý hoặc tham chánh.

(bát) thái dương cự môn cùng độ, nguyên văn bầu thành [đánh và thắng địch chính vụ của nhà ngoại giao], nguyên văn có lời nầy, là bởi vì thái dương cự môn là người ngoại quốc tinh hệ, ở sự nghiệp cung được cát diệu cát hóa hội chiếu, năng lực thụ người ngoại quốc hoan nghênh, nhân cự môn có khẩu tài tính chất, cho nên là quan ngoại giao tinh hệ, mà năng lực tinh vu chính vụ. Đương nhiên, thế giới cũng không phải có nhiều như vậy quan ngoại giao, chích phải hiểu thái dương cự môn ở sự nghiệp cung cơ bản tính chất là được rồi.

(cửu) thái dương ở sự nghiệp cung lạc hãm, vô luận là phủ sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, đều chủ vất vả cực nhọc, sai ai ra trình diện cát thì lao mà thành công, sai ai ra trình diện hung thì bỗng vất vả cực nhọc, cho nên [phùng kình dương, đà la, thì lao lực bôn tẩu, đa thành đa bại], nhân thành và bại hai người đánh bình thủ, cho nên mỗi khi lao mà vô công.

(thập) thái dương hội địa không Địa kiếp, nguyên văn cận nhắc tới cát lợi một phương diện, tức [tài nghệ thượng thành danh], [trong ảo tưởng sáng lập sự nghiệp] chờ. Nếu như thái dương hội thiên không cướp, rất có chư ngôi sao may mắn cát hóa, xác thực có thể tác đến đây suy đoán. Nhưng nếu như sở hội là đà la, kình dương, Hỏa Tinh, linh tinh, đại hao tổn chờ, thì sự nghiệp vận trệ, biểu hiện không bằng lý tưởng, phải có nhất kỹ bàng thân, bằng không nhân sinh đa khúc chiết.

Thái dương tinh ở cung điền trạch

Thái dương tinh là một phù động tinh diệu, sở dĩ ở cung điền trạch cũng có phù động ý nghĩa, tổ truyền sản nghiệp liền có thối lui xu thế. Vào triều có ngôi sao may mắn đến đỡ, nhưng không khỏi có di động biến đổi sự thực. Duy và thái âm tinh hoặc và cự môn tinh cùng độ, ở dần cung hoặc thân cung, có ngôi sao may mắn đến đỡ, không gặp Tứ Sát thiên không cướp tinh diệu, thì sản nghiệp tăng nhanh, nhưng nhưng nhân sản nghiệp mà sinh tranh đấu gay gắt đích tình hình. Thái dương, thiên lương cùng độ, ở mão, dậu cung, chủ có tài sản chung đấu tranh.

Bình chú:

(nhất) thái dương ở cung điền trạch, bởi vì thái dương từ họ Đông Phương ra, lại đi phương tây hạ xuống, ở Trung Hoa Trung Quốc truyền thống quan niệm trung, phải không hơi thở địa di động, bởi vậy, thái dương chủ động, giá ở cung thiên di hữu quan văn tự trung, đã có nhắc tới. Thái dương ở cung điền trạch cũng không tác cát luận, bởi vì sản nghiệp dĩ ổn định là nên, thường thường biến hóa, thì được mà phục thất, mất vừa phục được, tịnh không an ổn. Bất quá, ở Hương Cảng xã hội trung, mọi người thường thường tế phòng thay đổi nhà lớn, đầu tư thất bại, lại muốn nhà lớn thay đổi tế phòng, biến động đã tập mãi thành thói quen. Thế nhưng, nói chung, hay ở xã hội hiện đại, cũng không dĩ điền sản biến động là cát, tình huống cụ thể là tổ nghiệp bại lui, làm con nuôi liễu mà rách nát, hoặc tiên rách nát tái tự đưa, được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt cập tam cát hóa, chủ bại lui hậu tự đưa an ổn, duy nếu như sai ai ra trình diện sát diệu, thì nhưng không được chủ an ổn.

(nhị) nguyên văn nhắc tới, thái dương cự môn ở dần cung thân cung cùng độ, trải qua tá tinh an cung, tam phương sai ai ra trình diện Thái âm, chủ có [nhân sản nghiệp sinh tranh đấu gay gắt], giá là bởi vì thái dương chủ biến động, mà cự môn thì chủ khẩu thiệt phân tranh, sở dĩ có đến đây khắc ứng với. Nguyên văn cũng nhắc tới thái dương và Thái âm cùng độ, giá phải trải qua tá tinh an cung, trong buổi họp cự môn mới là, nguyên cung là cung điền trạch, không gặp cự môn, không có tranh đấu gay gắt khắc ứng với.

(tam) thái dương thiên lương cùng độ, nguyên nhân chính tài sản chung đấu tranh, nhưng dĩ sai ai ra trình diện kình dương thiên hình mới là, ở xã hội hiện đại, đa nhân thổ địa nhà lầu vấn đề, bị chính phủ khống cáo, giá nhất là liên quan đến chiếm dụng đất công chờ vấn đề.

Nguyên văn: Thái dương, Thái âm cùng cung, thì âm dương điều hòa, năng lực hưởng thụ vui sướng. Cùng trời lương tinh cùng độ, nổi danh sĩ thức lại thú. Thái dương lạc hãm, tự tìm bận rộn. Cự môn hội chiếu, quan tâm hao tâm tốn sức. Nữ mệnh thái dương tinh lâm cung phúc đức, chủ được nhiệt tình vị hôn phu mà năng lực hưởng thụ vui sướng. Nhược phùng Tứ Sát thiên không cướp, thì bôn tẩu bận rộn không yên.

Bình chú:

(nhất) cung phúc đức chủ tinh thần hưởng thụ, chủ tính cách yêu thích, thái dương chủ động chủ nhiệt liệt, ở cung phúc đức, mỗi chủ mệnh tạo thích náo nhiệt, thích tố dư quần thể hoạt động, cho nên đa xã giao sinh hoạt. Nếu như chỉ là nhượng mệnh tạo lẳng lặng, trái lại tinh thần buồn khổ. Thái dương vào triều vượng, rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, chủ kỳ hiếu động tính cách, có thể thu được thỏa mãn. Trái lại, thái dương lạc hãm sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị, chỉ là bỗng bận rộn, mang mà cảm thấy khổ cực.

(nhị) thái dương ở xấu vị cung và Thái âm cùng độ, hoặc ở thìn cung tuất cung ngồi một mình, Thái âm củng chiếu, nguyên văn xưng là [âm dương điều hòa, năng lực hưởng thụ vui sướng]. Nhưng thật ra là chủ ký có thái dương hiếu động tính cách, cũng có Thái âm hảo tịnh một mặt, bởi vậy, mệnh tạo dễ thích ứng các loại hoàn cảnh, tịnh thì cố nhiên thản nhiên tự đắc, động thì cũng đặc sắc kích thích. Bất quá, sai ai ra trình diện văn xương văn khúc thì khuynh hướng tịnh, sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt, thì khuynh hướng động.

(tam) thái dương thiên lương cùng độ mão cung dậu cung, hoặc thái dương ngồi một mình tử cung ngọ cung, thiên lương ngồi một mình, nguyên văn xưng là [danh sĩ thức lại thú], những lời này hình dung được khá đáo muốn hại. Thiên lương có danh sĩ phong độ, ái nhàn nhã đi chơi, không được nguyên bôn ba bận rộn, bởi vậy, một thân sinh có lúc ngại khiếm sức sống, bởi thái dương vừa vặn chủ động, vì vậy, đương sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la thì, liền chủ tâm tưởng an bình mà hiện thực không được có thể. Thái dương thiên lương sai ai ra trình diện sát diệu, cũng phát huy thiên lương quá độ tự cho là đúng tính cách, tâm lý như ngoan thạch như nhau, cố hữu thì không dễ dàng và nhân gia thỏa hiệp, đến nỗi ảnh hưởng nhân tế quan hệ.

(tứ) thái dương cự môn cùng độ, hoặc thái dương thụ cự môn củng chiếu, nhân cự môn làm phiền tâm phí công tính chất, cho nên ở cung phúc đức tương đối bất lợi, chủ to hơn lao, sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ, nhất là như vậy, không chỉ … mà còn là tự tìm lao lực, hơn nữa còn là thụ khách quan hoàn cảnh áp lực. Thái dương Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị càng sâu.

(ngũ) nguyên văn thuyết [thái dương lạc hãm, tự tìm bận rộn.] phàm là thái dương hạ xuống hãm cung, tức ở tuất, hợi, tí, xấu tứ cung, tung không gặp sát diệu, cũng chủ bận rộn, nhưng nếu được cát diệu, thì lao mà thành công, hoặc là hưởng thụ lao lực lạc thú.

(lục) nữ mệnh cung phúc đức thái dương tọa thủ, nhân thái dương chủ nam tính, cho nên nguyên văn có [được nhiệt tình vị hôn phu mà năng lực hưởng thụ vui sướng] nói đến, giá có thể từ hai phương diện: Tựu mệnh tạo lòng của để ý mà nói, người đối với tính dục có khỏe mạnh hứng thú; ở hiện thực phương diện, người gặp gỡ một đồng dạng thích khuê phòng của nhạc nam nhân, như vậy tựu như cá gặp nước. Sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, nhất là như vậy. Bất quá, nếu như cung phúc đức canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa, thì cai nữ mệnh tính dục mạnh phi thường liệt, hầu như yêu cầu hàng đêm tiêu hồn, vì vậy, nếu như cung phu thê điềm xấu, thì có thể là vị hôn phu ăn không tiêu, hoặc nhân tính dục chuyện phòng the, mà đều biết độ hôn nhân hoặc ngoài giá thú tình.

Thái dương vào triều lâm cung phụ mẫu

Họ Chủ Phụ mẫu vô hình khắc. Hội ngôi sao may mắn, thì còn nhỏ thụ phụ mẫu yêu tha thiết. Phụ ở sự nghiệp thượng ác quyền lực, quý hơn nữa phú. Thái dương tinh lạc hãm người, khắc phụ. Như phùng Hóa kị tinh, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình người, cần phải chú ý thái âm tinh có hay không có sát tinh cùng triền, thì chủ khắc mẫu. Nhân phụ ở mẫu sau khi, là được cô độc tịch mịch người. Nhược thái âm tinh có ngôi sao may mắn cập thiên lương, thiên thọ, giải trừ thần, thiên phúc chờ tinh đến đỡ người, chủ tiên khắc phụ.

Bình chú:

(nhất) thái dương ở cung phụ mẫu là cát diệu, mà lại dĩ vào triều vượng là giai, chủ hòa cha mẹ quan hệ hài lòng, [vô hình khắc], nhưng nếu không sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp Hóa kị chờ mới là.

(nhị) thái dương hội cát, [còn nhỏ thụ phụ mẫu yêu tha thiết], giá cũng có thể xa nhau mà nói: Hội tả phụ, hữu bật, họ Chủ Phụ mẫu năng lực gánh chịu chiếu cố trách nhiệm; hội thiên khôi, thiên việt, chủ được phụ mẫu đề bạt bang trợ, đặc biệt đang giáo dục phương diện; hội văn xương, văn khúc, chủ hai đời đang lúc tình cảm hòa hợp. Kể trên tình huống, nhất là được phụ thân bảo vệ, bất quá, giá yếu thái dương vào triều cư vượng mới là, đồng thời dĩ nhật sinh ra là giai. Lạc hãm và dạ sinh ra thì không phải vậy.

(tam) thái dương ở cung phụ mẫu, phải vào triều mà lại có lục cát đủ hội, rất có lộc tồn, thiên mã, thủy họ Chủ Phụ thân [quý hơn nữa phú], ở sự nghiệp thượng ác có quyền lực, lạc hãm thì giảm hình phạt, mà lại hay được ngôi sao may mắn, cũng hình khắc, tối nhỏ nhẹ là tình cảm bất hòa, nếu như thái dương Hóa kị, hoặc rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ thì hình khắc phụ thân, hoặc vì phụ thân sự nghiệp không được thuận cảnh, hoặc vì phụ thân đa ốm đau. Bân triệu công ở văn trung, đưa ra một bí truyền, hay thái âm tinh có sát diệu cùng độ, mà thái dương thì hội chư sát, như vậy, trái lại chủ tiên khắc mẫu, mà phụ thân thì nhân mẫu tử mà [cô độc tịch mịch]. Tương phản, Thái âm hội thiên lương, thiên thọ, giải trừ thần, thiên phúc chờ, thì tiên khắc phụ, mà mẫu thân liền là cô độc tịch mịch.

Thiên cơ tinh

Ở cung mệnh mặt chủ nhân sắc thanh bạch, tuổi già thì hơi hoàng sắc, nhập miếu thì chiều cao mập mạp. Và cự môn cùng độ hoặc lạc hãm, chủ gầy, trung cao thân thể. Mặt trường gầy hơi hình tròn. Cũng có bầu dục hình. Tâm từ gấp gáp, hiếu động hiếu học. Nam mệnh thiên cơ tinh ở cung mệnh, cơ mưu hay thay đổi, đa tài đa nghệ. Cùng trời lương tinh hội hợp, trường khẩu tài, thiện biện thiện đàm, tính tình mẫn cảm, tùy cơ ứng biến. Và thái âm tinh cùng độ có thể hợp, có nội tài, có quyền thuật, trọng tình cảm. Ở thân cung, thì tử vi Thiên phủ giáp mệnh, suốt đời quyền nặng lộc thấu. Ở tí ngọ cung thì cự môn đối cung, thành quyền phú. Thiên cơ nhập miếu, tối thiện đàm binh. Hội chiếu tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, thiên khôi, thiên việt người, suốt đời quyền quý. Lộc tồn thiên mã củng chiếu, tài nguyên dày. Văn xương, văn khúc, hội chiếu hoặc giáp cung người, bản tính thông minh, văn chương xuất chúng. Lộc, khoa, quyền tam hóa tinh gửi thông điệp, vô sát diệu, nhân dân đứng đầu, triều đình trọng thần. Hóa kị tinh, thì dao động hay thay đổi, tư thư bất quyết, đa ưu lo ngại. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh cùng độ, mặc dù năng lực phú quý, nhưng không dài cửu. Sẽ có sát tinh, dĩ kinh thương là nên, nhưng hay thay đổi động.

Như có ngôi sao may mắn đến đỡ, chủ thân kiêm sổ chức, hoặc có chuyên môn kỹ năng, nghệ thuật thành công của sĩ. Thiên cơ, cự môn, lộc tồn cùng cung, hoặc ở cung thiên di, chủ đại quý (cần phải vô ác sát). Thiên cơ, thiên lương cùng cung, có ngôi sao may mắn hội chiếu, mặc dù năng lực phát nhưng không dài cửu, mặc dù năng lực quý đồ âm hư danh. Thiên cơ, thiên lương, thất sát, phá quân xung hội, là không môn đàm thiền của khách. Thiên cơ, thiên lương, thiên đồng, Thái âm hội chiếu, nên ở cơ quan chánh phủ hoặc ở công chúng sự nghiệp trung mưu phát triển. Như hội văn xương, văn khúc, nên vu đại chúng văn hóa sự nghiệp trung phục vụ. Thiên cơ, thiên lương, Thái âm hội chiếu, mà tham lang trong người cung, chủ nhân ngày đêm hối hả, lao lực dị thường hoặc có rượu đổ chờ ham mê. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, nhiều tai nạn, hoặc sau khi hạ xuống tức hắn thiên, hoặc tự ra, bằng không tao ngộ sợ bóng sợ gió. Ở dần cung, mão cung cập thìn cung hội hợp thất sát cập phá quân sát tinh người, chủ có ý định ngoại bất trắc máu tai. Phàm hội hợp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình, gặp lại Hóa kị người, thọ yểu.

Bình chú:

(nhất) thiên cơ ở mệnh, sắc mặt thanh bạch, mà lão niên thì hơi hoàng sắc, con này có thể tác tham khảo, dựa vào cá nhân kinh nghiệm, cái này cũng không chuẩn xác. Thiên cơ chỉ ở tử cung, ngọ cung, thìn cung, tuất cung tứ cung nhập miếu, ở tí ngọ nhị cung, thiên cơ ngồi một mình; ở thìn cung tuất cung, thiên cơ thiên lương cùng độ. Giá lưỡng loại tình huống mệnh tạo, đều là tương đối mập mạp, bởi vậy, ở xã hội hiện đại, loại này nữ tính thường có thân hình đầy ắp nổi khổ, mỗi có tích cực giảm béo khuynh hướng. Thiên cơ và cự môn cùng độ, hoặc là ở xấu vị cung ngồi một mình lạc hãm, ngoại trừ như nguyên văn nói bên ngoài, còn có nhãn thần phương diện đặc điểm, có thể dùng vu bang trợ phán đoán mệnh bàn có đúng hay không phù hợp đương sự đích tình huống. Thiên cơ cự môn cùng độ, kỳ nhãn thần tương đối chớp động, di động mà không nỡ. Thiên cơ xấu vị ngồi một mình, nhãn thần tương đối lãnh ngạo, nhưng là lại khiếm khuyết uy nghi.

(nhị) nguyên văn thuyết thiên cơ tọa mệnh người đó, [tâm từ gấp gáp], gấp gáp là tất nhiên, nhưng có đúng hay không tâm từ, còn muốn thị và ngôi sao gì diệu đã hợp mà định. Nói chung, thiên cơ và thiên lương cùng độ, hoặc là thiên cơ ngồi một mình mà thiên lương củng chiếu, đều là tâm từ; thiên cơ gặp tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, địa không, Địa kiếp, mui xe chờ, đều là tâm từ. Nhưng thiên cơ nhược hội Thái âm, nhất là Thái âm Hóa kị, hoặc rất có địa không, Địa kiếp, âm sát, thiên nguyệt, thiên hư chờ, có thể văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị chờ, còn lại là tâm thuật bất chính, trong ngoài không đồng nhất, đây cũng không thể [tâm từ] luận của. Kể trên tình huống, nếu như xuất hiện vu cung phúc đức mà không phải là cung mệnh, cũng giống vậy có thể cùng luận.

(tam) nguyên văn chỉ nam mệnh thiên cơ ở cung mệnh, [cơ mưu hay thay đổi, đa tài đa nghệ.] ở xã hội hiện đại, nữ nhân đều có thể phát huy phương diện này ưu điểm, cho nên không chỉ … mà còn nam mệnh như vậy, nữ mệnh cũng là như vậy.

(tứ) ở bài này, bân triệu công thường nhắc tới thiên cơ hội thiên lương, Thái âm, cự môn tam chính diệu đích tình huống, giá là bởi vì thiên cơ ở mười hai cung độ nội, không phải là cùng kể trên tam diệu một trong số đó cùng độ, hay thụ một trong số đó củng chiếu. Cái gọi là và [thiên lương hội hợp], là chỉ cùng trời lương cùng độ hoặc thụ kỳ củng chiếu mà nói, mà sở dĩ có [am hiểu khẩu tài, thiện biện thiện đàm, tính tình mẫn cảm.] đều là thụ thiên lương tinh ảnh hưởng, bởi vì thiên lương là lý tính ngôi sao, sở dĩ có trật tự, cho nên năng lực biểu hiện ra có tư duy lô-gích biểu đạt năng lực, cho nên năng lực nói thiện biện, như canh gặp hóa khoa, văn xương, văn khúc, thiên tài chờ, nhất là như vậy. Thiên lương cũng là ngày tận thế ngôi sao, bởi vậy, thiên cơ thiên lương hội, thì có tính tình nhạy cảm đặc điểm, gặp phải địa không, Địa kiếp, mui xe, thiên vu, rất có xuất thế tôn giáo từ bi tinh thần.

(ngũ) thiên cơ hội thái âm tinh, nhân Thái âm tính cách nội giấu, mà lại Thái âm là cảm tính của diệu, cho nên tình cảm đặc biệt phong phú, sở dĩ có [trọng tình cảm] đặc sắc. Thế nhưng, ký có tình cảm nhưng lại giấu mà không lộ, hơn nữa thiên cơ đa tính toán bản chất, cho nên mỗi khi vừa hội phát triển là [nội tài] và [quyền mưu], thích vận dụng mưu kế. Thế nhưng, giá nhưng có thể biến thành lòng mang quỷ kế, đối với người trong ngoài không đồng nhất dồn, nhất là Thái âm Hóa kị, hoặc thiên cơ Hóa kị, có thể văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, càng như vậy. Thiên cơ Thái âm ở cung mệnh của tổ hợp, một thân mỗi có so sánh người bình thường mạnh trực quan linh cảm, thường thấy nhất, là có thể nghe được người khác ngực suy nghĩ, hoặc là năng lực sai ai ra trình diện linh dị vật. Nhất là được thiên vu mui xe, càng như vậy.

(lục) thiên cơ Thái âm ở thân cung cùng độ, đồng thời tử vi ở dậu cung, Thiên phủ cư vị cung, thiên cơ Thái âm thụ giá hai viên nam bắc đấu chủ tinh sở giáp, có đặc biệt ý nghĩa. Phàm là chủ tinh, mỗi có quý khí, cho nên chủ quý nhân, thiên cơ cư mệnh, bởi không có độc lập thành tựu sự nghiệp bản lĩnh, cho nên yếu dựa vào quý nhân, bởi vậy, mừng đến tử vi và Thiên phủ giáp cung, chủ được quý nhân đến đỡ bang trợ. Mà bởi Thái âm ở thân cung ngồi vượng, ở dần cung nhưng ở rảnh rang cung, sở dĩ giáo trình nguyên văn đặc biệt đưa ra thân cung cơ âm cùng độ tình huống, trên thực tế, thiên cơ Thái âm ở dần cung cùng độ, thụ Tử Phủ giáp cung, cũng cát. Bất quá, tịnh không thể vì vậy mà chém làm [suốt đời quyền nặng lộc thấu], nếu như Thái âm thiên cơ được lộc, nhất là Thái âm hóa lộc, giá có thể chém làm lộc thấu, thiên cơ cũng tất đồng thời hóa thành khoa tinh. Nếu như Thái âm hóa quyền, cũng có thể chém làm quyền nặng. Mặt khác, thiên cơ Thái âm được tử vi hóa quyền và Thiên phủ hóa khoa sở giáp, quý nhân khí càng tăng lên.

(thất) thiên cơ ở tử cung và ngọ cung ngồi một mình, cự môn củng chiếu, nguyên văn chích nói [thành quyền phú], giá vị miễn lưu vu nói suông, bởi vì tử vi đẩu sổ và cái khác thuật số luận mệnh cơ sở, đều là dĩ phú quý danh lợi là cách cục cao thấp căn cứ, phú quý danh lợi dũ đại, thì cách cục bị coi là dũ cao, trái lại, càng nghèo hèn, cách cục tựu dũ thấp. Thiên cơ ở tử cung ngọ cung nhập miếu, tối năng lực phát huy thiên cơ tài trí nhạy bén ưu điểm, canh thụ đối cung cự môn ảnh hưởng, cho nên lợi cho khẩu tài và sức thuyết phục, bởi vậy, giá kết cấu sắc nhất vu ngoại tài phát huy, ở thương nghiệp hoặc cái khác hành nghiệp, chỉ cần là vận dụng khẩu tài và ý nghĩ, đều có thể có hài lòng biểu hiện. Thiên cơ ở tí ngọ cung, dĩ được lộc mà thành phú. Bất quá, thiên cơ hóa lộc tài vận yếu kém, chỉ là có tài có thể dùng mà thôi, đối cung cự môn hóa lộc tài vận so sánh giai, cũng tương đối giàu có. Mà tí ngọ thiên cơ có thể được quyền lực, cũng đối cung cự môn hóa quyền, so sánh thiên cơ hóa quyền là giai, thiên cơ hóa quyền cận chủ nhân sinh an ổn mà thôi.

(bát) thiên cơ ở tử cung, ngọ cung, thìn cung, tuất cung nhập miếu, nguyên văn chỉ là [tối thiện đàm binh], bất quá, đó cũng không phải thuyết thiên cơ tại đây tứ cung thủ mệnh, một thân sẽ là một hoàng bộ trường quân đội hoặc bánh kem trường quân đội tốt nghiệp xuất sắc quân nhân, cũng không phải như Gia Cát Khổng Minh, tôn tẫn như vậy, thông vu binh pháp. Giá thực tế là chỉ mệnh tạo yêu thích bàn suông, nói lưỡi biện thiên hạ vô địch, hơn nữa sở nói nội dung, cũng không phải người người đều hiểu được.

(cửu) nguyên văn vạch, thiên cơ hội tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, hóa lộc, hóa quyền, thiên khôi, thiên việt, chủ suốt đời quyền quý. Bất quá, thiên cơ chống lại thuật chư cát diệu cát hóa, cũng không phải đánh đồng như nhau. Thiên cơ bởi chủ tài trí cơ mưu, bởi vậy mừng nhất được văn xương văn khúc, có xương khúc thì tài văn chương có thể hiện, đọc sách thành công. Cũng mừng đến thiên khôi thiên việt, nhân khôi việt là quý nhân tinh, được khôi việt thì thiên cơ có thể sử dụng cơ hội, tài hoa năng lực phát huy. Thiên cơ hội tả phụ hữu bật, thì phải dĩ sai ai ra trình diện xương khúc thủy là cát, nhân phụ bật chủ trợ lực, chủ quản để ý, nếu như tự thân vô tài, thì có trợ lực trái lại thoái thoái thất cư. Thiên cơ hóa lộc, đa lợi cho kinh doanh bán lẻ nghiệp, thiên cơ hóa quyền, thì nhân sinh tương đối yên ổn, ở trải qua rung chuyển sau đó, sẽ bả sinh mạng chuyên gia hướng yên ổn, từ nay về sau không hề đa tư thay đổi.

(thập) thiên cơ hội lộc tồn thiên mã, nguyên văn nói là [tài nguyên dày], nhưng đây không phải là quá của mệnh, mà là vậy kinh thương tài, nhất là lợi cho bán lẻ bán lẻ.

(mười một) thiên cơ ưa hội văn xương văn khúc, xương khúc là thôi khởi thiên cơ ưu điểm chọn đầu, nguyên văn chỉ xương khúc hội chiếu hoặc giáp cung, thì bản tính thông minh, văn chương xuất chúng. Bất quá, giá cũng không nhất định có rất cao sự nghiệp thành tựu, nhất là ở nơi này thương nghiệp xã hội, văn chương xuất chúng người, khả năng chỉ là một lão cảo tượng, chỉ có thể tìm lưỡng xan sống tạm.

(mười hai) thiên cơ hội hóa lộc hóa quyền hóa khoa tam cát. Nguyên văn mỹ dự là [nhân dân đứng đầu, triều đình trọng thần], đây chỉ là khách sáo quá khen thôi, muốn đẩy bị cho là chuẩn xác, tựu ứng với canh thị ngôi sao gì diệu hóa lộc quyền khoa, đồng thời muốn xem chính diệu tổ hợp. Thiên cơ tối thường gặp tam cát hóa, là thiên cơ hóa khoa, hội thiên đồng hóa quyền và Thái âm hóa lộc, bất quá, giá cũng thường thường canh gặp cự môn Hóa kị, sự nghiệp cũng có giác đại áp lực. Hơn nữa, giá cấu thành điển hình [cơ nguyệt cùng lương] cách, có nhất cú rất trứ danh khẩu quyết: [cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân], tức làm quan lại ý, kỳ tính cách mặc dù cơ biến, nhưng có nề nếp, có thể hữu hiệu chấp hành chức vụ, bởi vậy, liền có [nhân dân đứng đầu, triều đình trọng thần] nói đến, nhưng nói xong canh thật thà một điểm, là thích hợp ở con đường làm quan phát triển, đương quan viên chánh phủ, hoặc làm công chức.

(mười ba) thiên cơ Hóa kị, như giáo trình nói, tất là đa ưu lo ngại, dao động hay thay đổi, nhưng dũ thay đổi lại dũ phôi. Mà kỳ yêu cầu thay đổi, cũng chính là bởi lo ngại cho phép, bất quá, đây cũng mỗi khi là bởi vì quá lo, tịnh không cần thiết, buồn lo vô cớ. Tình huống này ở cung phúc đức, cũng có đồng dạng tính chất. Thiên cơ Hóa kị, rất có Thái âm, âm sát, thiên hư, thiên nguyệt chờ, chủ tâm thuật bất chính, dễ đi bàng môn tả đạo, nên chú ý giáo dưỡng.

(mười bốn) thiên cơ hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ Tứ Sát, cuộc sống phập phồng quá nhiều, có hay không thích hợp kinh thương, rất khó quơ đũa cả nắm, trên thực tế, thiên cơ tự lập môn hộ năng lực yếu kém, hơn nữa đối Tứ Sát sức chống cự cũng yếu kém, bởi vậy, thiên cơ hội Tứ Sát, tiện nhân sinh mỗi khi đa đau khổ, nếu như từ thương, càng trắc trở trọng trọng, không chỉ … mà còn không có lợi nhuận có thể đồ, sảo lơ là, dễ dàng hơn tha suy sụp mình kinh tế tiền đồ. Bởi vậy, thiên cơ hội Tứ Sát, dĩ thụ lương là nên, nhất là dĩ có nhất nghệ tinh là giai.

(mười lăm) thiên cơ có hay không hội ngôi sao may mắn, kỳ thực đều có một thân kiêm sổ chức khả năng, bất quá, không gặp ngôi sao may mắn thì chỉ là hay thay đổi đa kiêm chức mà thôi, gặp ngôi sao may mắn thì kiêm chức có tiền đồ, nhất là được thiên khôi thiên việt, cao hơn.

Thiên cơ được văn xương, văn khúc, hóa khoa, long trì, phượng các, đây là chuyên môn kỹ năng hoặc nghệ thuật nhân sĩ tinh tượng, chỉ thấy thiên cơ, bất năng có đến đây suy đoán.

(mười sáu) thiên cơ cự môn lộc tồn cùng độ thủ mệnh, hoặc thủ cung thiên di, nhân lộc tồn là tài tinh, điển tích ứng với chủ phú, mà không phải chủ quý, mà thiên cơ cập cự môn, đều không thuộc về quý diệu, điểm ấy nhu phải chú ý, nhất là cùng ngày cơ cự môn ở mão cung, thiên cơ hóa lộc, rất có lộc tồn cùng cung, tài vận vượng hơn. Chỉ có canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, long trì, phượng các, thiên tài chờ, mới có thể nhân tài học mà có quý khí.

(mười bảy) thiên cơ thiên lương cùng độ hội cát diệu, phát mà không lâu dài. Giá là bởi vì thiên cơ chủ thay đổi, hơn nữa thiên lương tính cách lỗ mảng không thật, có lười biếng chờ tính chất, cho nên phát không dài cửu, hay sai ai ra trình diện cát cũng là như vậy, bất quá, giá có thể vận dụng hậu thiên nhân lực, gia dĩ cải thiện. Thiên cơ thiên lương hư danh tính chất nặng hơn, nhưng nếu như rất có lộc diệu, vô luận là hóa lộc hoặc lộc tồn, đều có thể cải thiện chỉ có danh mà vô lợi khuyết điểm.

(mười tám) độc giả đối với giáo trình nguyên văn dưới nhất cú, khả năng rất là khó hiểu: [thiên cơ, thiên lương, thất sát, phá quân xung hội, là không môn đàm thiền của khách.] bởi vì thiên cơ chỉ biết thiên lương, lại tuyệt không thể nào biết thất sát và phá quân, không có cơ sát hoặc cơ phá cách cục, như vậy, giá phải như thế nào lý giải? Trên thực tế, đây là chỉ thiên cơ nhập thiên lương, thất sát hoặc phá quân cung hạn, đều tương đối bất lợi, dễ gặp phải ngăn trở, lịch thụ phong sương, gian khổ hay thay đổi. Nhân thiên cơ vốn có biến động tính chất, mà thiên lương có cô khắc, thất sát và phá quân thì biến hóa kịch liệt, đến nỗi ở hạn nội hay thay đổi, mà lại là bất lợi biến động, như rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, Hóa kị chờ gặp gỡ, thì nhân ngăn trở đến nỗi buồn khổ, ở cổ đại, liền dễ ở phật thiền đạo lý trung, tìm kiếm thoải mái.

(mười chín) thiên cơ, thiên lương, thiên đồng, Thái âm gặp gỡ, lợi cho chính phủ hoặc công chúng sự nghiệp trung phát triển, đây là [cơ nguyệt cùng lương tác lại nhân] kết cấu, chỉ cần ở cung mệnh tam phương tứ chính, có kể trên tứ diệu, đều đoán vào cuộc, bất quá, cụ thể mệnh cách ưu điểm, yếu thị cung mệnh bản cung chính diệu mà định, nếu như thiên cơ ở cung mệnh bản cung nội, thì đa chủ nội tài và năng lực tính toán.

(hai mươi) thiên cơ tọa mệnh, tam phương tứ chính hội thiên lương và Thái âm, mà thân cung là tham lang, trong đó yếu nhận tiên thiên và hậu thiên, tiên thiên là cung mệnh, hậu thiên là thân cung, cung mệnh thiên cơ, bởi vì đã có hoạt động, biến hóa không chừng tính chất, mà tham lang thì có sinh động, hiếu động, xã giao tính chất, cái tình huống này, mệnh tạo liền có tham lang mới tốt tính cách, như hảo đổ hảo tửu các loại. Nguyên văn nhắc tới [ngày đêm hối hả, lao lực dị thường] trưng nghiệm, nhưng giá còn muốn nhận, rốt cuộc là [mang mà thành công], còn là [vô sự hối hả]. Cung mệnh như sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, tả phụ, hữu bật chờ, thân cung tham lang sai ai ra trình diện lộc tồn, thiên mã các loại, đó là mang trung thành công. Nếu như thân cung tham lang hóa lộc, hoặc sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu, đại hao tổn các loại chờ, còn lại là vô sự hối hả.

(hai mươi mốt) thiên cơ chữ Nhật xương, văn khúc gặp gỡ, [nên đại chúng văn hóa sự nghiệp trung phục vụ], vì vậy tinh hệ, chủ có màu sắc đẹp đẽ, nhất là thiện viết văn, cho nên thích hợp làm văn hóa sự nghiệp, từ công tác tính chất mà nói, là văn tự sáng tác, từ cụ thể hành nghiệp mà nói, bao quát: Chuyên mục sáng tác, biên kịch, tiểu thuyết gia, thi nhân, truyền thông chờ. Bất quá, nhược thiên cơ chỉ thấy văn xương không gặp văn khúc, hoặc chỉ thấy văn khúc không gặp văn xương, thì chỉ là tiểu thông minh, chích lưu là hoa xảo, cũng không thực tế sáng ý hoặc văn tài. Nếu như thiên cơ Hóa kị hội văn xương hoặc văn khúc, hoặc là thiên cơ hội văn xương Hóa kị hoặc văn khúc Hóa kị, trái lại thích sử trá, quỷ kế đa đoan.

(hai mươi hai) thiên cơ chống lại Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la lực lượng rất yếu, bởi vậy, cung mệnh thiên cơ hội đến đây Tứ Sát, có rơi xuống đất hắn thiên, tự ra, sợ bóng sợ gió chờ, bất quá, tình huống cụ thể, có thể thị mệnh bàn biểu hiện mà định. Ví dụ như, cung phúc đức không được cát thường chủ sợ bóng sợ gió, cung phụ mẫu hoặc cung điền trạch không được cát, chủ tự ra hoặc hắn thiên.

(hai mươi ba)[dần cung, mão cung cập thìn cung hội hợp thất sát cập phá quân sát tinh người, chủ có ý định ngoại bất trắc máu tai.] chỉ nhìn một cách đơn thuần câu này suy đoán, là rất kẻ khác khó hiểu, bởi vì thiên cơ vô luận là ở đâu một cung độ, cũng sẽ không thất sát cập phá quân, trên thực tế, đây là chỉ dần cung thiên cơ Thái âm cùng độ, mão cung thiên cơ cự môn cùng độ, thìn cung thiên cơ thiên lương cùng độ thủ mệnh, nhập vu thất sát sai ai ra trình diện sát diệu hoặc phá quân sai ai ra trình diện sát diệu cung hạn thì, liền dễ có ý định ngoại máu tai khắc ứng với.

(hai mươi tứ) nguyên văn một câu cuối cùng, là thiên cơ lục sát đủ hội, rất có thiên hình Hóa kị, nhất là thiên cơ tự thân Hóa kị, đây là thiên cơ ở mệnh ác liệt nhất kết cấu, chủ thọ yểu. Ở xã hội hiện đại, nhất là chữa bệnh phục vụ tiến bộ và phổ cập khu, thì bất định yếu thọ yểu, nhưng ở khi còn nhỏ, lại tất trải qua tai hiểm hoặc trọng bệnh, có thể tránh quá tử hạn, bản thân cũng so sánh người bình thường là yếu.

Nữ mệnh thiên cơ tinh ở cung mệnh

Chủ tính tình kiên cường, nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, trợ giúp phu ích tí, công việc quản gia hữu lực, lo liệu quá trượng phu. Lộc, quyền, khoa tam cát hóa gặp gỡ, là cáo mệnh phu nhân. Thái âm cùng độ, dung mạo mỹ lệ, phú tình cảm, thiện cơ đối. Cự môn hội chiếu, lắm lời lưỡi. Thiên cơ Hóa kị tinh, đa ưu thiện lự, có kích thích tính, dễ thụ ngoại giới ảnh hưởng dựng lên cảm xúc, là nam tính ký hận vừa yêu đối tượng, là một vị có thứ cây hoa hồng. Như thiên cơ, cự môn, thiên lương, Thái âm hội hợp, canh gặp Hóa kị, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên không cướp chờ sát tinh người, hình phạt chính khắc, nên kế thất, nhà kề, trì hôn, bằng không thương phu khắc tí.

Bình chú:

(nhất) nữ mệnh thiên cơ, nguyên văn nói là [tính tình kiên cường, nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, trợ giúp phu ích tí, công việc quản gia có cách, lo liệu quá trượng phu.] đó cũng không phải chỉ thấy thiên cơ có thể tác đến đây phán đoán suy luận. Nữ mệnh phải sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thủy chủ tính tình kiên cường, công việc quản gia có cách, lo liệu quá trượng phu, trợ giúp phu ích tí. Sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, thì nhanh nhẹn linh hoạt thông minh, bất quá, cũng không nên canh sai ai ra trình diện hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ, bằng không, liền ngại vô cùng xử trí theo cảm tính, tâm tư hay thay đổi, đời sống tình cảm dễ khởi gợn sóng. Nữ mệnh thiên cơ, tụ họp tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã chờ, cũng có thể là xuất sắc sự nghiệp nhân tài, ở các ngành các nghề có điều biểu hiện, nhất là tinh vu ý nghĩ phát tài, hoặc làm bán lẻ nghiệp.

(nhị)[lộc, quyền, khoa tam cát hóa gặp gỡ, là cáo mệnh phu nhân.] đây là chỉ thiên cơ nữ mệnh được tam cát hóa người, có thể nhân trượng phu mà quang vinh, nhưng đây là không nhất định, hiện đại trái lại chủ mệnh tạo bản thân có tài năng, có thể bằng cá nhân mà được gọi là được lợi, không cần ỷ lại trượng phu. Kỳ tình huống cụ thể, còn phải xem là cái gì tinh diệu hóa lộc hóa quyền hóa khoa mà định.

(tam) thiên cơ Thái âm cùng độ vu dần cung thân cung, nữ mệnh cơ âm thủ mệnh, chủ [dung mạo mỹ lệ, phú tình cảm, thiện cơ đối.] loại này nữ mệnh tương đối cảm tính, có lãng mạn cảm, rất khán nặng đời sống tình cảm, bởi vậy, cũng dễ nhân tình cảm mà bị nhục chiết. Ở thân cung bỉ ở dần cung nữ tính đẹp hơn, nhân thân cung Thái âm ngồi vượng, ở dần cung thì lạc hãm.

(tứ)[cự môn hội chiếu, lắm lời lưỡi.] giá ngoại trừ nói là thiên cơ cự môn cùng độ hoặc thiên cơ thụ cự môn củng chiếu nữ mệnh, so sánh dễ phạm khẩu thiệt ngoại, cũng chủ loại này nữ nhân là bà ba hoa, mỗi ưa thuyết trường nói ngắn, chế tạo thị phi, hoặc là thích cãi lại, không chịu chịu thua. Cho nên nên sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hóa khoa chờ, kỳ nói có ăn khớp tính, có sức thuyết phục, so sánh dễ là người tin phục.

(ngũ) giáo trình nguyên văn bả thiên cơ Hóa kị tọa mệnh nữ nhân, hình dung là [có thứ cây hoa hồng], các nàng đa ưu lo ngại, có kích thích tính, có thể khởi cảm xúc, nam tính ký hận vừa ái, nhất là thiên cơ Hóa kị Thái âm cùng độ hoặc Thái âm củng chiếu tổ hợp, càng như vậy, canh sai ai ra trình diện văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, vưu quá mức, loại này nữ nhân, nam nhân vừa liên vừa ái, hơn nữa mỹ lệ động nhân, cho nên có thể [giết chết nam nhân], duy cũng dễ gặp tình cảm bị thương.

(lục) nguyên văn dĩ thiên cơ hội [cự môn, thiên lương, Thái âm] chờ, rất có Hóa kị và lục sát hình, là [kế thất, nhà kề, trì hôn, bằng không thương phu khắc tí.] kỳ thực, sở hữu thiên cơ ở cung mệnh mà có Hóa kị lục sát hình người, cũng có thể tác đến đây suy đoán, không được giới hạn trong sai ai ra trình diện cự môn thiên lương Thái âm. Ở xã hội hiện đại, rất nhiều nữ họ cũng không tình nguyện trở thành kế thất nhà kề, bởi vậy, loại này suy đoán ý nghĩa cũng yếu kém.

Nguyên văn: Đại hạn, lưu niên, thiên cơ tinh triền độ, chủ có biến động chuyển cơ, đa tân cơ hội. Hoặc nơi ở giường ngủ thiên động di chuyển việc. Hội chiếu thiên mã, có thiên thăng chức vị, xuất môn đi xa chờ sự. Hội hợp lộc, quyền, khoa tam hóa tinh cập lộc tồn, thiên mã, văn khúc, văn khúc, thiên khôi, thiên việt chư ngôi sao may mắn người, chủ sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc. Như kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, Hóa kị, cự môn chờ tinh hội chiếu, chủ khẩu thiệt liên tục, gia sự đều, tâm phiền bực mình, mọi việc hay thay đổi, không được an bình.

Bình chú:

(nhất) thiên cơ ở thái dương lưu niên cung mệnh, chủ có [biến động chuyển cơ], bân triệu công chỉ là từ cát lợi một mặt mà nói, [tân cơ hội] kỳ thực mỗi khi bao hàm biến cố, vị tất là toàn bộ cát, chỉ có thiên cơ được thiên khôi, thiên việt, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tài khả coi là may mắn. Nếu không sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa, đã có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình, đại hao tổn, Hóa kị chờ, thì thay đổi mà không lợi, nhưng lại phải thay đổi, trái lại là khuynh bại thất nghiệp rút lui của trưng nghiệm, điều không phải triệu chứng tốt. Cũng không hề khắc ứng với ở sự nghiệp phương diện người, thì có [nơi ở giường ngủ thiên động di chuyển việc.] tính chất thường thường, nhưng không thể ứng với ở đại hạn, tối đa cận ở lưu niên, mà lưu nguyệt lưu nhật gặp của, có lúc cũng chủ loại này tình huống.

(nhị) thiên cơ [hội chiếu thiên mã, có thiên thăng chức vị, xuất môn đi xa chờ sự.] đây là từ cát lợi một mặt mà nói, nếu như canh hội hỏa linh dương đà địa không Địa kiếp chờ, thì bị ép chuyển chức, hoặc bị buộc thay đổi sự nghiệp, hoặc bị buộc thiên di chuyển dời. Mặt khác, thiên cơ chỉ mỗi ngày mã, nhưng không thấy lộc tồn, hóa lộc chờ, cũng cận chủ biến động mà thôi, vị tất từ biến động trung hoạch ích.

(tam) thiên cơ ở đại hạn lưu niên trung được cát diệu cát hóa, chủ [sự nghiệp phát triển, thiêm tài thiêm phúc.] nhưng nhưng ứng với thị nguyên cục cung mệnh là cái gì tinh hệ mà định trình độ cao thấp, ví dụ như, nguyên cục thiên đồng, nhập thiên cơ hội chư cát đại hạn, càng khai vận của kỳ. Nếu vì tử vi nhập thiên cơ hạn, thì tính chất so sánh bình thường.

(tứ) thiên cơ hội cự môn cập lục sát Hóa kị, chủ đa phiền não việc, là vận trệ của kỳ. Nếu như nguyên cục cung mệnh cũng đa hung, liền đa sự nghiệp nguy cơ, hoặc là cá nhân tự thân bất lợi, như nguyên cục cung mệnh cát, thì chỉ là đa phiền não việc nhỏ.

Nguyên văn: Thiên cơ tinh nhập miếu, chủ có huynh đệ hai người. Cự môn hoặc thiên lương hoặc Thái âm hội chiếu, đều chủ hai người, lạc hãm ý kiến không hợp. Nhược hội hợp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, thiên mã người, hình phạt chính khắc chia lìa.

Bình chú:

(nhất) thiên cơ thủ huynh đệ cung, nói chung, đều chủ huynh đệ hai người, nhưng không được bao quát tỷ muội con số, nếu như rất có hồng loan, thiên ưa cùng độ, thì đa tỷ muội. Nguyên văn thuyết nhập miếu chủ hai người, lời này chỉ có thể tác tham khảo.

(nhị) thiên cơ nhân chủ động thay đổi, cho nên lạc hãm hoặc là sai ai ra trình diện sát diệu, đều điềm xấu. Thiên cơ ở xấu vị nhị cung lạc hãm, đối cung là trời

Lương tinh, thiên lương là cô tinh, cho nên bất lợi huynh đệ tỷ muội đang lúc tình cảm, cùng ở cũng có nhiều không hiểu nhau, [ý kiến không hợp] là một người trong đó

Cụ thể hiện tượng. Như rất có sát diệu hình mã, hình phạt chính khắc chia lìa, sát nhẹ thì sanh ly, sát nặng thì khắc thương tai bệnh.

Nguyên văn: Nên tiểu phối, cần phải kém ba tuổi đã ngoài, chủ tính tình nhanh nhẹn linh hoạt, công việc quản gia hữu lực. Hội Thái âm, chủ thê có vợ, hơn nữa mỹ lệ. Hội thiên lương tinh, thì trái lại nên trường phối, hoặc tiểu sáu tuổi đã ngoài. Có sát tinh cần phải trì lấy vợ, hoặc đính hôn hậu sinh biến hóa. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên hình, Hóa kị hội hợp, hình phạt chính khắc. Hội thiên lương tinh, nếu không trì hôn, hoặc nam nữ phương vu trước khi kết hôn, và bên thứ ba tằng giải trừ hôn ước hoặc đã phát sinh qua luyến ái biến hóa người, thì chủ sanh ly hoặc ly hôn.

Bình chú:

(nhất) nguyên văn thuyết thiên cơ ở cung phu thê, [nên tiểu phối], là bả nam mệnh mà nói, giống nhau nên bỉ thê thất trường tam mấy tuổi, tài dễ đây đó thích ứng, tuổi tác vô cùng tiếp cận, thì dễ vu hôn hậu có khẩu thiệt thị phi tranh chấp. Nếu vì nữ mệnh, thì nên trượng phu bỉ tự thân lớn tuổi tam mấy tuổi.

(nhị) thiên cơ ở cung phu thê, thê thất có đúng hay không [tính tình nhanh nhẹn linh hoạt, công việc quản gia có cách], còn phải thị và ngôi sao gì diệu gặp gỡ mà định, được hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt thủy là, được văn xương, văn khúc, Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, Hóa kị, thì không phải vậy. Như là nữ mệnh, thì sai ai ra trình diện tam cát hóa và phụ bật khôi việt, chủ trượng phu lo cho gia đình. Sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị thì bất lợi hôn nhân.

(tam) thiên cơ Thái âm, nhị diệu cùng độ hoặc đối củng, mặc dù Thái âm ngồi vượng, thủy chủ mỹ lệ, nữ mệnh thì chủ phu ôn nhu săn sóc, nhưng giai dễ có bên thứ ba tham gia. Thiên cơ Thái âm, cũng nhu sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt và tam cát hóa, thủy chủ thê vợ, nữ mệnh chủ phu hiền.

(tứ) phía trước nhắc tới, thiên cơ ở cung phu thê người, nên tiểu phối, nhưng cùng thiên lương cùng độ, hoặc là thiên lương củng chiếu, con này ở xấu, vị, thìn, tuất tứ cung tài sẽ phát sinh, trái lại nên trường phối, nam mệnh nên lấy vợ tuổi tác so với chính mình lớn tuổi ba tuổi trở lên thê tử, nữ mệnh thì nên tự thân bỉ phu trưởng tam mấy tuổi, hoặc trượng phu bỉ kỷ lớn tuổi thập tuổi bát tuổi đã ngoài. Như vậy, thì phối ngẫu đối tự thân rất có trợ lực, mà lại tình cảm hòa hợp.

(ngũ) thiên cơ chủ thay đổi, mà lại đối sát diệu sức chống cự yếu, cho nên không thích hợp sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ tinh, chủ có tình cảm và hôn nhân phương diện biến cố. Nếu như trước khi cưới kinh lịch thất hôn, bị người vứt bỏ vân vân huống, hoặc như nguyên văn nói, [đính hôn hậu sinh biến hóa], thì kết hôn sau đó trái lại an ổn, duy nếu là trước khi cưới gió êm sóng lặng, thì hôn hậu có biến, sát phí hoài bản thân mình ly, sát nặng tử biệt hình khắc. Nguyên văn dĩ [có sát tinh cần phải trì lấy vợ], là bởi vì trì hôn quan hệ hôn nhân có thể so sánh ổn định.

(lục) thiên cơ và thiên lương cùng độ, hoặc thụ thiên lương củng chiếu, ngoại trừ nhiều năm linh thượng đặc điểm ngoại, cũng có nhất đặc sắc, chính là do vu thiên lương chủ cô chủ ly, cho nên trừ phi là trì hôn, bằng không thì có trước khi cưới giải ước hoặc luyến ái biến hóa, hoặc là có sống ly hoặc ly dị đích tình huống.

Bất quá, nếu như thiên cơ hội chư cát, không gặp sát diệu Hóa kị thiên không cướp, thì trước khi cưới hôn hậu tướng phân, đoàn tụ thì trái lại tình duyên canh đốc.

Nguyên văn: Nhập miếu, hai người, thông minh nhanh nhẹn linh hoạt. Thứ sinh thì tam thai đã ngoài. Hội hợp cự môn, chích một con trai. Ở thân cung hội hợp hồng loan, thiên ưa, đại hao tổn chờ tinh, nữ đa tí ít. Thái âm cùng độ, nhị nữ một con trai. Ở dần cung hội hợp thiên lương tinh, chủ có ba người. Gặp kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình chờ tinh người, hình khắc vô tí. Thiên cơ ở cung tử nữ, phần lớn đều là tử nữ rất thưa thớt, hoặc có con cực trì phương hợp.

Bình chú:

(nhất) thiên cơ ở cung tử nữ, và ở huynh đệ cung đích tình huống như nhau, đều chủ con số ít. Nguyên văn thuyết [nhập miếu hai người], cập [thứ sinh tam thai đã ngoài], đều không thể làm đúng.

(nhị) thiên cơ ở cung tử nữ, sở sanh tử nữ có đúng hay không [thông minh nhanh nhẹn linh hoạt], chỉ thị nhập miếu hay không, cũng không thể làm đúng, chỉ là chủ tiểu thông minh mà thôi, như rất có văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài, long trì, phượng các chờ, thủy là thông minh nhanh nhẹn linh hoạt, duy thiên cơ Hóa kị hoặc và Thái âm Hóa kị cùng độ, thì không phải vậy thông minh, mà là giảo hoạt.

(tam) thiên cơ cự môn cùng độ, hoặc cự môn củng chiếu, chủ chỉ có con một một người, đây là cự môn bất lợi tử nữ vận của cho nên.

(tứ) nguyên văn thuyết thân cung thiên cơ hội hồng loan thiên ưa chờ đào hoa tạp diệu, chủ tử thiếu nữ đa, nói chung, phàm là cung tử nữ đa đào hoa tinh, đều có đến đây tính chất, tịnh không đơn giản giới hạn trong thiên cơ tinh. Mà cung tử nữ có Thái âm, cũng bởi vậy diệu chủ nữ tính, cho nên đồng dạng chủ nữ nhi đa nhi tử ít.

(ngũ) thiên cơ ở dần cung hội thiên lương, chủ ba người. Loại này luận điểm, chích có thể tham khảo, tịnh không đáng tin, trên thực tế, bởi thiên lương cận ở tam phương, mà không phải là cùng độ hoặc củng chiếu, cho nên lực ảnh hưởng so sánh vi, không bằng đa nghiên cứu cùng độ chính diệu hoặc đối củng chính diệu tính chất.

(lục) thiên cơ ở cung tử nữ, nhân tính chất là biến hóa, cho nên bất lợi tử nữ vận, mà lại bởi thiên cơ đối sát diệu sức chống cự yếu, sở dĩ, hội Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, thiên hình chờ, giai chủ vô tí, nhưng lại có thể có nữ. 戓 có nhi tử trung bất hiếu thuận, hoặc nhi tử đa tai bệnh hình khắc. Thiên cơ ở cung tử nữ, trì được nhi tử có thể miễn hình phạt khắc, giống nhau nam mệnh ở bốn mươi sau đó, nữ mệnh ở ba mươi lăm tuổi hậu.

Thiên cơ lâm cung tài bạch

Chủ tài phát tài khứ. Và lộc tồn, hóa lộc, thiên mã hội hợp, chủ giàu có. Thiên cơ lạc hãm, hao tâm tổn trí, hay thay đổi hóa. Nhược và cự môn hội chiếu, canh cần phải thương lao tinh thần, phá tốn nước miếng, đa cạnh tranh, đa ám đấu; mỗi một việc, đang không có tiến hành thì, người khác cũng chút nào vị chú ý, một ngày tiến hành giành thì, thì người khác cũng cùng tranh đoạt, nhân của liền tốn nhiều tinh lực liễu. Như cùng trời lương tinh hội hợp, thì chủ nhân mưu tài đa diệu kế, đa cơ biến. Nhược kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, thì suốt đời cơ duyên tuy nhiều, nhưng đa tụ đa tản. Như thiên cơ, lộc tồn cùng độ, mặc dù được tài, nhưng tiểu nhân bất túc nhĩ.

Bình chú:

(nhất) thiên cơ chủ biến hóa, bởi vậy, nhập vu cung tài bạch, tức cơ bản tính chất hay [tài lai tài khứ], nếu như cát diệu sát diệu không nhiều lắm, ảnh hưởng yếu ớt, thì cận vi bất năng tồn trữ. Nếu là cát diệu đa, nhưng chủ tài lai tài khứ mà dần dần vào sổ gốc; nếu là sát diệu hung tinh đa, thì tài lai tài khứ mà sản nghiệp từ từ tiêu ma.

(nhị) thiên cơ ở cung tài bạch, mỗi thích hợp làm bán lẻ cực kỳ hắn tiền mặt giao thu hành nghiệp, cho nên mừng đến lộc tồn, hóa lộc, thiên mã. Nguyên văn cận nói là [giàu có], nhưng không có tiến thêm một bước giải thích loại này tài nguyên tính chất, giá kỳ thực hay bán lẻ và tiền mặt giao dịch tài nguyên, nên tố bán lẻ, cũng thích hợp ở bán lẻ nghiệp phát triển.

(tam) thiên cơ ở xấu cung vị cung lạc hãm, thiên lương tinh củng chiếu, canh hội cự môn tinh, cho nên chủ tài nguyên bất ổn, thường thường biến động, hao tâm tổn trí, chủ ý này là hội chiếu cung mệnh cự môn sinh ra tính chất. Nguyên văn bả [thiên cơ lạc hãm] và [và cự môn hội chiếu] xa nhau, giá kỳ thực có thể coi là một cái tinh hệ, không cần phân chia. Thiên cơ hội cự môn, nhược rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương chờ, mới nhiều cạnh tranh, đà la cùng độ, thì đa ám đấu, cự môn Hóa kị hoặc thiên cơ Hóa kị, vưu quá mức. Nguyên văn có một đoạn nhắc tới [gầy điền không người canh, canh khai có người tranh] đích tình huống, có thể tham khảo.

(tứ) thiên cơ hội thiên lương, vu thìn tuất nhị cung cùng độ, vu xấu vị nhị cung đối củng, nhân thiên cơ đa tính toán, thiên lương nặng lý tính, cho nên nếu như rất có Hóa kị, đà la chờ, âm sát chờ, chủ [mưu tài đa diệu kế], mà lại đi bàng môn tả đạo, nhưng như sai ai ra trình diện ngôi sao may mắn, thì là thương giới người nhiều mưu trí nhân vật, giỏi về cơ biến.

(ngũ) thiên cơ và Tứ Sát thiên không cướp gặp gỡ, hoặc rất có đại hao tổn, ở tài vận phương diện tất có tổn hao và âm trệ, trong đó vưu úy địa không Địa kiếp và đại hao tổn, chủ hao tổn tài, được ít, thất hơn, tuyệt bất lợi cho kinh thương, chư sát tịnh sai ai ra trình diện, vưu chủ lãng phí kỳ ngộ, hóa kỳ ngộ là rủi ro. Thiên cơ và lộc tồn cùng độ, chủ có tài mà gặp tiểu nhân thèm nhỏ dãi, giá là bởi vì tất có kình dương và đà la giáp cung, cho nên được tài bất túc, hoặc tài lai tài khứ, chảy tới tiểu nhân trong tay.

Thiên cơ tinh ở tật bệnh cung

Chủ nhân nóng tính tràn đầy, có can dạ dày tật, đầu cháng váng, tai điếc, hoa mắt chờ can dương bay lên bệnh. Trẻ con thì đa tai đa tật hoặc có bệnh kinh phong chờ chứng. Nữ mệnh âm phân hư khuy, kinh nguyệt khô ít. Như và Thái âm, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, thiên diêu cùng độ, chủ thời gian hành kinh không chính xác, có bệnh kín hoặc tử cung bất chính. Kình dương, thiên hình, đại hao tổn cùng độ, nhân tật bệnh quá trình giải phẫu.

Bình chú:

Thiên cơ ở Âm Dương Ngũ Hành trung là âm mộc, âm là bẩn, mộc là can đảm, cho nên thiên cơ ở tật bệnh cung cơ bản tính chất là can bệnh. Bất quá, đến đây can chưa hết cùng bỉ can, giải phẫu sinh lý học thượng can, chỉ là trung y học thượng can công năng một bộ phận, Trung y can, hoàn bao gồm hệ thần kinh công năng, cho nên rất nhiều tinh thần tình chí phương diện mao phương, đều có thể đưa về can bệnh, như vậy lý giải, mới có thể minh bạch thiên cơ ở tật bệnh cung biến hóa cụ thể.

(nhất) thiên cơ ở tật bệnh cung, nguyên văn thuyết [chủ nhân nóng tính tràn đầy], hoặc là [can dương bay lên], đây chỉ là trong đó đồng loạt mà thôi, thực tế cũng bao quát sở hữu can chứng thực. Chuyển hoán thành Tây y tên khoa học từ, còn lại là vậy cao huyết áp, bệnh viêm gan chờ, nghiêm trọng hơn người thì là ung thư gan, can cứng đờ chờ. Dạ dày đau nhức cũng thuộc vu can bệnh phạm trù, nhưng có lúc thì thuộc về bệnh bao tử, giá yếu cụ bị trung kiến thức y học, tài khả gia dĩ nhận. Bất quá, cái này cũng không có thể chỉ nhân tật bệnh cung có thiên cơ nhất diệu, tựu chém làm can bệnh. Nguyên cục có thiên cơ, phải lưu ý đại hạn lưu niên tật bệnh cung biến hóa. Nguyên văn có [trẻ con thì đa tai đa bệnh hoặc có bệnh kinh phong chờ chứng], giá yếu ở mới sinh của năm sai ai ra trình diện sát diệu Hóa kị mới là.

(nhị) nữ mệnh thiên cơ ở tật bệnh cung, chủ [âm phân hư khuy], giá tức là vậy phụ nữ ám bệnh, như nguyên văn nói [kinh nguyệt khô ít], lánh cũng bao quát thời gian hành kinh không chính xác, đau bụng kinh chờ, sát nặng hung tinh thấy nhiều, thì có thể là tử cung nham hoặc cổ tử cung nham các loại, sai ai ra trình diện đào hoa tạp diệu, nhất là như vậy.

(tam) thiên cơ hội kình dương, thiên hình, đại hao tổn, nguyên nhân chính bệnh mổ, nhưng là có thể là ngoài ý muốn tổn thương.

Thiên cơ tinh là hoạt động hay thay đổi tinh diệu

Sở dĩ ở cung thiên di, dĩ xuất môn trái lại lợi, lưu lại tại chỗ liền đa sinh thị phi, tâm loạn ý phiền. Hội chiếu cự môn tinh, nên xuất ngoại gây dựng sự nghiệp. Hội thiên lương tinh, xuất ngoại có quý nhân đến đỡ, mà lại có sẵn cơ duyên có. Nhược hội chiếu kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp người, chủ xuất môn bất lợi, rủi ro, khẩu thiệt thị phi, sợ bóng sợ gió cập ngoài ý muốn tai ương. Và Thái âm, lộc tồn, hóa lộc tướng củng chiếu, chủ xuất môn được tài. Gặp thiên mã có sát tinh, chủ hối hả bất định, lao lực phi thường.

Bình chú:

(nhất) thiên cơ chủ thay đổi chủ động, ở cung thiên di, chỉ cần không gặp sát diệu Hóa kị chờ, đều lợi cho xuất môn đi xa, hoặc ở hải ngoại phát triển. Nguyên văn thuyết [lưu lại tại chỗ liền đa sinh thị phi, tâm loạn ý phiền], giá lại vị tất, yếu thị cái gì chính diệu thủ cung mệnh mà định, hơn nữa cũng có thể ở nguyên cư địa, tìm được xu cát tị hung phương pháp. Ví dụ như, cung mệnh là trời lương, chỉ cần không theo sự hoạt động thương nghiệp, mà thôi chuyên nghiệp hoặc nhất nghệ tinh sống yên phận, hoặc cự môn ở cung mệnh, mà làm khẩu thiệt phát tài công tác, cũng có thể giảm thiểu loại này thị phi tâm phiền khắc ứng với.

(nhị) thiên cơ [hội chiếu cự môn tinh], là chỉ nhị diệu cùng độ hoặc đối củng mà nói, [nên xuất ngoại gây dựng sự nghiệp], chính thị yếu giảm thiểu thị phi khắc ứng với, duy chỉ cần cung mệnh tam phương tứ chính gặp mấy sát diệu hung tinh ít, cũng có thể ở nguyên cư địa phát triển. Thiên cơ [hội thiên lương tinh], là chỉ và thiên lương cùng độ hoặc thiên lương củng chiếu mà nói, thiên lương là quý nhân tinh, có che chở lực, canh được tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, Vưu Giai.

(tam) thiên cơ ở cung thiên di sai ai ra trình diện sát diệu thiên không cướp, tình huống cụ thể: Hội địa không Địa kiếp, chủ rủi ro; hội Hỏa Tinh, linh tinh, chủ ý ngoại hoặc sợ bóng sợ gió; hội kình dương, chủ khẩu thiệt thị phi; hội đà la, chủ ám tranh.

(tứ) thiên cơ điều không phải tài tinh, dục tại ngoại lợi cho tiến tài việc buôn bán, tự nhiên dĩ được tài diệu là giai, nhìn trời cơ ảnh hưởng lớn nhất tài diệu, là thái âm tinh, chủ kế hoạch phát tài, và thiên cơ tính chất không mưu mà hợp. Bởi vậy, giáo trình chỉ thiên cơ [và Thái âm, lộc tồn, hóa lộc tướng củng chiếu, chủ xuất môn được tài.] đây là tựu cung thiên di ở dần cung, thân cung, tị cung, hợi cung tứ cung mà nói. Canh mỗi ngày mã cùng độ hoặc củng chiếu, là vì [lộc mã cùng bôn ba], nhất là thích hợp làm quốc tế mậu dịch. Thế nhưng, nếu như không gặp lộc tồn hóa lộc, chỉ có người đơn độc một viên thiên mã, thì cận vi có lữ hành của mệnh, cư vô định chỗ, rất có chư sát diệu, thì như nguyên văn nói, [hối hả bất định, lao lực phi thường.]

Thiên cơ ở tôi tớ cung

Giao hữu rộng, có các giai cấp cập các phương diện bằng hữu, nhưng cũng lúc nào cũng có biến thay đổi. Nhập miếu có thể được bằng hữu trợ giúp lực, tịnh được có trợ giúp viên chức. Và cự môn tinh cùng độ, thì giao hữu trung bình đa sờ cần khẩu thiệt. Và kình dương, đà la hội chiếu, thụ bằng hữu của luy hoặc tiểu nhân của hãm hại, đa tranh cãi, phần nhiều là phi. Hỏa Tinh, linh số tử vi gặp, đa tranh đấu, đa buồn bực. Thiên không cướp, đại hao tổn gặp gỡ chiếu, nhân bằng hữu mà phá hao tổn tiền tài.

Bình chú:

(nhất) thiên cơ tinh chủ biến hóa, không câu nệ vu nhất cách, cho nên ở cung Nô bộc, vô luận là hội cát hội hung, là Hóa kị hoặc cát hóa, giai chủ [có các giai cấp cập các phương diện bằng hữu, nhưng cũng lúc nào cũng có biến thay đổi.] bởi vậy, mệnh tạo và giữa bằng hữu tựu khó có thâm giao, chỉ là hời hợt chi giao, sơ giao, không thể có tốt đẹp chính là trợ lực. Nguyên văn thuyết thiên cơ nhập miếu có bằng hữu trợ lực, hoặc được có trợ giúp viên chức, nhưng thực tế cũng không phải là như vậy, thiên cơ chỉ có hội tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, tài khả thu được bằng hữu trợ giúp, nhưng cùng với cung Nô bộc được phụ bật khôi việt, không bằng cung mệnh được phụ bật khôi việt là giai.

(nhị) cự môn cũng không ưa nhập cung Nô bộc, chủ sinh khẩu thiệt thị phi, bởi vậy cũng không ưa và thiên cơ cùng độ, canh nguyên nhân chính khẩu thiệt thị phi mà chia lìa, hơn nữa, giá phần nhiều là hiểu lầm gây ra, mất đi bằng hữu phi thường không đến. Loại này tinh hệ, thiên cơ Hóa kị hoặc cự môn Hóa kị, tính chất nhất là rõ rệt. Tương phản, thiên cơ và thiên lương gặp gỡ, tính chất xa bỉ thiên cơ cự môn là giai, tại đây loại tinh hệ tổ hợp hạ, thiên lương là phát huy ấm tinh lực, chủ được lớn tuổi có trợ lực của hoặc đồng sự, hoặc được trung thành gián hữu. Canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, Vưu Giai. Nhưng nếu như mỗi ngày mã, thì trợ lực quá ngắn, như phù dung sớm nở tối tàn. Sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, thì nhân duyên không tốt, bằng hữu rất thưa thớt, thiên lương phát huy cô khắc của tính.

(tam) thiên cơ và kình dương cùng độ, chủ hòa bằng hữu đa tranh, hoặc là thụ kỳ vô tâm liên lụy, mà thiên cơ đà la cùng độ, còn lại là gặp gỡ tổn hại giao hữu hoặc phản bội thuộc hạ của mình, bán đứng tự thân, tức [tiểu nhân hãm hại], thiên cơ Hóa kị nhất là bất lợi. Hai người tương đối, thiên cơ kình dương bỉ thiên cơ đà la, tính chất so sánh giai. Tiểu nhân hãm hại tính chất trung, mãnh liệt nhất, xác nhận thiên cơ Hóa kị, hoặc thiên cơ và Thái âm Hóa kị gặp gỡ, canh gặp đà la, âm sát, thiên hư, thiên diêu. Sai ai ra trình diện văn xương Hóa kị, văn khúc Hóa kị, cũng có đến đây tính chất. Và bằng hữu thị phi phân tranh tính chất trung, vừa mãnh liệt, xác nhận cự môn Hóa kị cùng độ hoặc củng chiếu, rất có kình dương cùng độ.

(tứ) thiên cơ Hỏa Tinh cùng độ, hoặc và linh tinh cùng độ, giai chủ bằng hữu dũ đa, tranh đấu bất hòa dũ đa, không có trợ lực, cũng chủ thuộc hạ dũ đa, càng cho bọn hắn khiến cho thổ huyết sùi bọt mép. Hội cự môn Hóa kị vưu quá mức. Thiên cơ chủ thay đổi, cho nên kiến giải đất trống cướp đại hao tổn, ở cung Nô bộc cũng không lợi tài vận, chủ là bằng hữu rủi ro, cũng nguyên nhân chính thuộc hạ vô năng mà chiêu tổn thất. Hội Thái âm Hóa kị vưu quá mức.

Thiên cơ tinh lâm sự nghiệp cung

Suốt đời sự nghiệp hay thay đổi động. Và tả phụ, hữu bật chờ cát diệu gặp nhau, sự nghiệp có bao nhiêu loại phát triển hoặc kiêm nhiệm sổ chức. Văn xương, văn khúc, hóa khoa hội chiếu, tối nên vu văn hóa sự nghiệp, đại chúng sự nghiệp thượng mưu phát triển, hoặc có chuyên môn kỹ năng. Thiên cơ nhập miếu và hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa hội chiếu, danh chấn tứ hải, quốc gia của lương đống, chính giới yếu nhân, năng lực văn năng lực vũ. Lạc hãm nên ở công cộng bộ phận then chốt trung nhậm chức hoặc đại công ty trung phục vụ. Kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh hội chiếu, lúc nào cũng đổi chức nghiệp hoặc lưu động tính không có rễ của chức nghiệp. Lúc rảnh rỗi cướp, đại hao tổn người, nên thực nghiệp nhà xưởng, ăn ý sự nghiệp, kết quả tất nhiên khuynh gia.

Bình chú:

(nhất) thiên cơ ở sự nghiệp cung, cơ bản tính chất là sự nghiệp biến động, trong cuộc đời sự nghiệp hay thay đổi, không tuân thủ nhất nghiệp, khả năng chung thứ nhất sinh, chuyển chức chuyển nghề bách hơn mười chuyến, đến nỗi năm tháng phí thời gian, không chỉ trung lúc tuổi già khó có đa thành, hơn nữa chán nản bất kham, cho nên nhu phải chú ý sự nghiệp vận phát triển, vu năm mới liền cai gắng đạt tới ổn định, giảm thiểu không cần thiết biến hóa. Bất quá, có đến đây tinh hệ ở sự nghiệp cung người, tưởng chuyển công chuyển nghề thì, tự nhiên có một ngàn mốt vạn cái lý do, phải thay đổi. Bởi vậy, thiên cơ ở sự nghiệp cung, dĩ thiên cơ hóa quyền so sánh giai, chủ mệnh tạo trải qua một đoạn thời kì sau khi biến hóa, liền tự động dàn xếp xuống tới, giảm thiểu biến hóa.

(nhị) thiên cơ ở cung mệnh, hội văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt, bỉ sai ai ra trình diện tả phụ hữu bật là giai, nhưng ở sự nghiệp cung thì tương phản, ưa gặp phụ bật thắng sai ai ra trình diện khôi việt xương khúc, bởi vì phụ bật có nhiều tính chất, mà lại đa mà may mắn, cho nên thiên cơ phụ bật, thường chủ đa kiêm nghiệp kiêm chức, hoặc làm nhiều môn sinh ý, không gặp sát diệu Hóa kị người, chủ phát triển hài lòng.

(tam) thiên cơ hội văn xương văn khúc hóa khoa, chủ có màu sắc đẹp đẽ, thích hợp làm văn hóa sự nghiệp, như xuất bản nghiệp, truyền bá nghiệp chờ, cụ thể chức vụ, bao quát soạn cảo, đương tiểu thuyết gia, đương văn xuôi gia, đương biên tập, biên kịch chờ, cũng thích hợp các loại văn tự sáng tác. Giáo trình đối loại này tinh hệ, cũng nhắc tới thích hợp [chuyên môn kỹ năng], giá yếu thị tạp diệu mà định tính chất. Ví dụ như. Và thiên nguyệt cùng độ, liền Ứng Hoà y học y dược hữu quan, ví dụ như, đương lang băm, trung y sư, cũng thích hợp vật lý trì liệu sư, chức nghiệp trị liệu sư, hộ sĩ chờ, hoặc là đương y dược bảo vệ sức khoẻ tạp chí biên tập. Nhược thiên cơ xương khúc hóa khoa, có thiên vu, mui xe, địa không, Địa kiếp chờ tinh, thì lợi cho phong thuỷ thuật số hành nghiệp, như xem tướng thầy tướng số, phong thuỷ khám dư. Hoặc làm phương diện này văn tự xuất bản, hoặc hữu quan tài nghệ truyền thụ.

(tứ) nguyên văn bả thiên cơ ở sự nghiệp cung nhập miếu, hội tam cát hóa đích tình huống, tựa hồ là sĩ thổi phồng quá cao, nói là [danh chấn tứ hải, quốc gia của lương đống, chính giới yếu nhân, năng lực văn năng lực vũ.] loại thuyết pháp này, ứng với tác rõ ràng một chút nói rõ. Nếu như thiên cơ hóa khoa sai ai ra trình diện Thái âm hóa lộc, thiên đồng hóa quyền, thích hợp dấn thân vào ngành chánh phủ, như sự nghiệp cung tam phương tứ đang đông cát, mà lại vận thế đại hạn lưu niên phối hợp, xác thực có thể vì quốc gia lương đống, nhưng không thích hợp tố dư chính trị, chỉ phòng vô cùng có nề nếp, bất năng linh hoạt cân đối các phương diện lợi ích. Thiên cơ được tam cát hóa, canh sai ai ra trình diện xương khúc, là vì năng lực văn, nhu sai ai ra trình diện long trì phượng các, thủy là năng lực vũ, nhưng đây cũng không phải là hiểu được võ công ý, chỉ là am hiểu tài nghệ mà thôi.

(ngũ) thiên cơ ở xấu vị cung lạc hãm, nguyên văn thuyết [nên ở công cộng bộ phận then chốt trung nhậm chức hoặc đại công ty trung phục vụ], bất quá, đây là chỉ thấy sát diệu Hóa kị chờ mà nói, chỉ cầu lưỡng xan nhất ở lại, sống yên phận, giảm thiểu sự nghiệp biến hóa, sinh hoạt thu được cảm giác an toàn. Nhưng nếu như là được tam cát hóa, được văn xương, văn khúc, long trì, phượng các, thiên khôi, thiên việt chờ, thì nên nghề tự do, biến thành hóa người, chỉ là khách hàng mà thôi, sự nghiệp và tài năng thì bất biến.

(lục) thiên cơ hội Hỏa Tinh linh độ sáng tinh thể Tứ Sát, chủ chức nghiệp biến hóa, hoặc làm lưu động không có rễ chức nghiệp, ví dụ như, đương lưu động người bán hàng rong, hoặc là đương thuỷ thủ, nếu như điều không phải lưu động không có rễ, thì chức nghiệp biến hóa bất lợi, sự nghiệp không ổn định, thường khiến cho canh ba bần năm canh phú, duy vô pháp ở nhóm nhất nghiệp trung tiến thủ, đến già không làm nổi, hoặc vẫn như cũ ăn nhờ ở đậu. Thiên cơ hội địa không Địa kiếp đại hao tổn, không chỉ … mà còn nên thực nghiệp nhà xưởng, canh hẳn là thụ lương công tác, tránh cho đầu tư phiêu lưu, nếu như huynh đệ cung may mắn, cũng có thể lo lắng hợp tác thức sinh ý, cung phu thê may mắn, thì nên phu thê phách đương. Nhưng nhưng không được đồng ý sự tài chính điền sản đại lý, cổ phiếu chứng khoán kỳ chỉ chờ, bằng không [tất nhiên khuynh gia].

Thiên cơ ở cung điền trạch

Tổ nghiệp tuy rằng thối lui, mình có thể đưa sản nghiệp, nhưng bất năng cửu trì, thì có thiên động. Thiên lương hội chiếu, lúc tuổi già năng lực tăng gia sản xuất nghiệp. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, đại hao tổn hội chiếu, nhân ở phòng mà phát sinh tranh cãi phiền phức. Thiên cơ lạc hãm, nơi ở táo tạp, bất an tịnh, hoặc gần bên có nhà xưởng chờ náo tạp thanh.

Bình chú:

(nhất) thiên cơ chủ thay đổi, mà điền trạch vật nghiệp, trừ phi là làm sao mại ăn ý, bằng không không thích hợp hay thay đổi, cho nên thiên cơ ở cung điền trạch, cũng không tác cát diệu luận, cơ bản nhất tính chất, hay tổ nghiệp bại lui, tự đưa hậu lại mất đi, điền trạch liên tiếp biến hóa. Nhưng nếu như sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, hơn nữa thiên cơ hóa quyền, thì sản nghiệp tương đối an ổn, nhược quả là thiên cơ Hóa kị, thì dũ thay đổi dũ phôi, nhà lớn thay đổi phòng nhỏ, phòng nhỏ thay đổi tô phòng. Thiên cơ và thiên mã cùng độ, điền trạch biến đổi tốc độ canh như cưỡi ngựa xem hoa, nếu như cung mệnh tam phương tứ chính may mắn, thì đầu tư vật nghiệp sinh ý, nhất là vật nghiệp đại lý, có thể có điều làm. Thiên cơ được hóa lộc, lộc tồn chờ, chủ biến hóa trung được tài và được dành dụm, điền trạch giá trị càng lúc càng lớn. Bất quá, thiên cơ lộc tồn cùng độ, thụ kình dương đà la giáp cung, nếu như canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, Hóa kị, chủ hòa hàng xóm có phân tranh, đây đó không được mục.

(nhị) thiên cơ ở cung điền trạch, và thiên lương cùng độ, hoặc thụ thiên lương củng chiếu, nếu như canh được chư cát diệu, chủ có thể ở lúc tuổi già được sinh, nhưng thấy sát không gặp cát thì không phải vậy, nhất là kiến giải thiên không, Địa kiếp, đại hao tổn, lúc tuổi già được sinh cũng phá hao tổn.

(tam) thiên cơ hội chư sát diệu thiên không cướp Hóa kị chờ, thường nhân vật nghiệp vấn đề sinh tranh cãi, điều không phải đưa nghiệp có chuyện, hay và quê nhà bất hòa, bởi vậy, nguyên cục cung điền trạch sai ai ra trình diện của, chung thân tô ở mà không đưa nghiệp, trái lại yên tam thoải mái.

(tứ) thiên cơ lạc hãm, cũng không nhất định chủ ở lại hoàn cảnh thường thường biến hóa, cát diệu không nhiều lắm, mỗi chủ hòa táo tạp ở lại hoàn cảnh hữu duyên, sát diệu đa người, thường đối hoàn cảnh sinh oán.

Thiên cơ ở cung phúc đức

Cùng trời lương tinh cùng độ, năng lực tự tìm hưởng thụ. Và cự môn tinh cùng triền, phí sức sức lao động. Và thái dương hội, đang nháo trung ưa tịnh thú. Hóa kị tinh người, nhiều cố kỵ, thoái thoái lo ngại, bất an ninh, làm lụng vất vả mất ngủ. Kình dương, đà la hội chiếu, tự tìm phiền não, suốt ngày tầm thường. Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình, đại hao tổn hội chiếu, lao lực hối hả, phúc mỏng tâm phiền.

Bình chú:

(nhất) thiên cơ trưởng máy thay đổi linh hoạt, không câu nệ vu nhất cách, ở cung phúc đức nội, kỳ tính cách liền có loại này đặc điểm, bởi vậy, nhược và ngôi sao may mắn gặp gỡ, nhất là văn xương, văn khúc, hóa khoa, thiên tài chờ, kỳ tâm tư tất không bị truyền thống sở cực hạn, cận đại phương tây phần tử trí thức sở tôn sùng thời đại mới linh tính đại sưJ. Krishnamurti, dù cho thiên cơ tinh nhập cung phúc đức, cát khí rất nặng, cố hữu trái lại truyền thống mà siêu việt hết thảy ý chí, ký lưu lộ cơ trí nhưng lại không được lưu vu phản loạn.

(nhị) thiên cơ ở cung phúc đức, cũng chủ mệnh cách tâm tư hay thay đổi hóa, đối sự vật cũng không có cố định yêu ghét, học vấn cũng là bác mà không chuyên. Bởi vậy, nếu như sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp chờ, liền mỗi khi học mà không làm nổi.

(tam) thiên cơ thiên lương cùng độ, nguyên văn chỉ là [tự tìm hưởng thụ], giá là bởi vì thiên cơ coi trọng lý tính thượng thú vị, coi trọng tâm tư biến hóa, mà thiên lương cũng có tâm tư nội giấu khuynh hướng, vì vậy, cụ thể mà nói, hay không nghe theo lại vật chất, mà tài năng ở thế giới tinh thần trung, tầm được lạc thú. Bất quá, nếu như thấy sát diệu thiên không diệu đa, bao quát đà la, Hóa kị, thiên hư, âm sát, thiên nguyệt, thiên diêu, địa không, Địa kiếp, bầu trời, tuần thiên không, chặn thiên không chờ, thì có thể là một nhược trí nhân sĩ, hoặc là tự bế chứng người bệnh, ở tâm linh của mình trung, xây cấu ra tự mình một người huyễn tưởng thế giới, loại này [tự tìm hưởng thụ], tựu không nhất định là phúc khí.

(tứ) thiên cơ cự môn cùng độ, chủ phí sức sức lao động. Nghiêm ngặt mà nói, thiên cơ chủ phí sức, cự môn chủ sức lao động, nhưng loại này phí sức sức lao động, khả năng chỉ là vô sự hối hả, thực tế chưa chắc có cái này cần. Về phương diện khác, thiên cơ chủ tư duy, cự môn chủ khẩu tài, cung phúc đức có đến đây tinh tượng người, chủ khẩu tài rất cao, tự hỏi có ăn khớp tính, nói năng lực phục chúng. Nhưng nếu như không được canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ cát, khả năng chỉ là tiểu thông minh mà thôi, cũng không thực học.

(ngũ) thiên cơ Thái âm cùng độ, nhất là Thái âm ngồi vượng, tức ở thân cung, hoặc thiên cơ ở tị, Thái âm ở hợi củng chiếu, như nguyên văn nói, loại này mệnh tạo ưa tịnh thú, nhưng lại có thể mặt khác, loại này mệnh tạo đối với tạp âm hoặc nhân đa náo nhiệt, có chút phản cảm, sẽ tận lực trốn tránh. Bởi vậy, nếu như thiên cơ Thái âm hội chư sát diệu, tựu biểu thị mệnh tạo trong lòng sở dục bất năng như nguyện, yêu cầu tịnh trái lại đa tâm phiền sự, không được an nhàn.

(lục) thiên cơ Hóa kị, [chủ nhiều cố kỵ, thoái thoái lo ngại, bất an ninh, làm lụng vất vả mất ngủ.] nếu như sở kiến sát diệu thiên không diệu đa, địa không, Địa kiếp, Hỏa Tinh, linh tinh, đà la, kình dương chờ, canh mỗi khi tự tìm phiền não, tinh thần áp lực rất lớn, có chút mắc người bị bệnh tâm thần sĩ, hoặc bất kham sinh hoạt áp lực mà bi quan chán đời người, dù cho loại này mệnh tạo. Nếu như sát diệu thiên không cướp không nhiều lắm, thì thiên cơ Hóa kị cũng nguyên nhân chính tâm tư lo ngại, đến nỗi làm việc khiếm hiệu suất, mà lại thường thường yếu ăn thuốc ngủ.

(thất) thiên cơ và kình dương, đà la cùng độ, và thiên cơ Hóa kị có cùng loại tính chất, nhưng trình độ yếu kém, nếu như ký sai ai ra trình diện dương đà, thiên cơ đồng thời Hóa kị, thì tự tìm phiền não tinh thần áp lực rất lớn. Canh sai ai ra trình diện cái khác chư hung tinh, liền ứng tiếp thụ tâm lý phụ đạo. Nếu như sẽ không dương đà, chỉ có hỏa linh thiên không cướp hình hao tổn, thì là [lao lực hối hả, phúc mỏng tâm phiền], bất quá, giá nhất tâm phiền có sự thực cơ sở, như mạng cung tam phương tứ chính phối hợp, cũng có thể mang mà thành công.

Thiên cơ ở cung phụ mẫu

Thiên cơ tinh lâm tướng mạo cung, chủ rời xa phụ mẫu, bằng không có hình khắc. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp, thiên hình hội chiếu người, hình phạt chính khắc, hoặc sùng bái phụ mẫu, hoặc tự kế người khác, còn nhỏ cho làm con thừa tự. Hội thiên mã, còn nhỏ rời nhà, lớn tuổi ở rể. Và Thái âm, thiên lương hội chiếu người, có thể miễn hình phạt khắc, và cự môn cùng cung, năm mới bất lợi phụ mẫu.

Bình chú:

Thiên cơ chủ thay đổi, nhập vu cung phụ mẫu, đối với tự thân và cha mẹ duyên phận, rất là bất lợi, bởi vì luân thường quan hệ, là tối trọng yếu là ổn định, quan hệ bất ổn tất có khuyết điểm. Giáo trình nguyên văn nhìn trời cơ ở cung phụ mẫu, dành cho hai người cơ bản tính chất: Điều không phải [rời xa phụ mẫu], hay [hình khắc].

(nhất) thiên cơ hội hỏa linh dương đà thiên không cướp thiên hình chờ, nguyên nhân chính các loại duyên cớ, bất năng hưởng cha mẹ bao che, hoặc thuở nhỏ đã ăn nhờ ở đậu, hoặc thậm chí ở cô nhi viện lớn lên, nguyên văn nói [sùng bái phụ mẫu, tự kế người khác, còn nhỏ cho làm con thừa tự], đều là loại này tính chất. Nếu như sát diệu quá nhiều, hoặc rất có thiên lương cùng độ củng chiếu, vưu hình phạt chính khắc, còn nhỏ phụ mẫu tai bệnh tử vong.

(nhị) thiên cơ hội thiên mã, lưỡng khỏa động thái tinh diệu hội hợp, kỳ động tượng càng cường liệt, chủ còn nhỏ rời nhà, nhưng nếu như rất có tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc chờ ngôi sao may mắn, thì chia lìa cũng không nhất định là xấu sự, khả năng chỉ là phụ mẫu một người trong đó thường đáo phần đất bên ngoài công tác, không được cùng mình ở một khối, hoặc mình ở hải ngoại đọc sách học ở trường. Mặt khác, loại này tinh hệ cũng chủ [lớn tuổi ở rể], tức kết hôn sau đó, vào ở thê thất nhà, không hề và phụ mẫu cùng ở, giá nhất trưng nghiệm, ở xã hội hiện đại đã ý nghĩa không lớn.

Thiên cơ thiên mã còn có một cái ý nghĩa, là chỉ ra cha mẹ công tác tính chất, ví dụ như, phụ thân là thuỷ thủ, hoặc là hàng không nhân viên công tác, chung thân bôn ba vu toàn cầu.

(tam) giáo trình nhắc tới, thiên cơ [và Thái âm, thiên lương hội chiếu người, có thể miễn hình phạt khắc.] nói chung, thiên cơ Thái âm cùng độ mà Thái âm ngồi vượng người, giá kết luận chính xác, nhưng nếu thiên cơ thiên lương gặp gỡ, hoặc thiên cơ Thái âm mà Thái âm rảnh rang hãm, thì không xác thực. Thiên cơ thiên lương, nhân thiên lương là cô khắc ngôi sao, như canh sai ai ra trình diện hỏa linh dương đà thiên không cướp chư sát, là hình phạt chính khắc, nhất là thiên lương vào không được miếu cư vượng thái dương hội chiếu, càng như vậy.

(tứ) thiên cơ cự môn cùng độ, [năm mới bất lợi phụ mẫu], bởi vì cự môn gia tăng liễu bất lợi hai đời quan hệ tính chất, hay hiếm thấy sát diệu Hóa kị, cũng chủ khắc khẩu bất hòa.

Tử vi tinh

Nguyên văn: Tử vi tinh, ở ngũ hành thuần âm đất, là bắc đẩu chủ tinh, ở trên trời là một người cao quý tinh diệu, chủ chưởng vũ trụ đang lúc cập mỗi người cả đời tạo hóa. Sở dĩ ở ngô môn Trung quốc truyền thống tư tưởng thượng, tử tinh dù cho đại diện đế hoàng đế tinh, bởi vì vua của một nước, không thể nghi ngờ nắm giữ đại quyền sanh sát, địa vị và quyền hạn đều là chí cao vô thượng. Vô luận hắn là vì dân vì nước hiền đức của quân có lẽ ngu ngốc bạo ngược quân chủ, nhân dân đều là bị ép phải kính mà úy của, cố vô luận nội tâm làm sao, ở ngoài mặt là bị vội vả phải ca công tụng đức, sở dĩ tử vi tinh đều có tốt đẹp tự đại tính cách, đồng thời có ái của dục kỳ sinh, ác của dục kỳ chết ích kỷ tâm.

Ở ngô môn trong tưởng tượng, đế hoàng hoàn cảnh ký như trên mặt nói, đương nhiên chỉ có tốt một mặt, mà vĩnh viễn không có phôi một mặt, thế nhưng ở trong lịch sử lại kể lại nói cho chúng ta biết, đế hoàng tao ngộ có thể phân tung và hoành lai nghiên cứu. Ở tung phương diện, có thể phân khai thiên tích địa sáng lập cơ nghiệp quân vương; có toàn thịnh thời đại nước thái dân thuận quân vương; cũng có đông tranh tây Chiến quốc bần đa tai quân vương; rất có chịu khổ phá vỡ vong quốc của quân. Ở hoành phương diện, có thể phân văn võ bá quan ôm vào triều đình quân vương, và thoát ly quần thần rời xa triều đình quân vương. Một vị quân vương sở dĩ năng lực uy quyền khiến cho đi, vốn nhờ là có đủ loại quan lại ủng hộ, ngồi cao ở đường trên, nhất hô bách nặc, hết thảy trắc trở hoặc nguy hiểm, đều do văn võ bá quan hiệp trợ xử lý và toàn lực bảo hộ. Nếu là một ngày rời xa quần thần, không cần phải nói hành sử quyền uy, dù cho một tiểu bách tính cũng có thể gia dĩ phản kháng, có lẽ còn có thể gia dĩ ô nhục. Ở cũ trong tiểu thuyết, thường có nào đó nào đó hoàng đế hạ lưu Trường Giang nam, bị phỉ nhân tróc nước vào tù trung chịu tội cố sự, cố không đi nghiên cứu chuyện xưa chân thực tính, nhưng đây là rất rõ ràng, đế hoàng mà thoát khỏi bảo hộ hắn đại thần võ sĩ, rời xa triều đình là sẽ gặp gặp trắc trở. Ở tử vi đẩu sổ trung, giá tử vi tinh là đại biểu đế hoàng, sở dĩ hắn tất cả và phản ứng cũng có thể tác như thế luận.

Tử vi tinh ngoại trừ nghiên cứu nó miếu vượng lạc hãm ngoại, càng cần nữa thôi tra nó văn võ bá quan, như tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, ba máy, bát tọa, lộc tồn, thiên mã chờ có phủ cùng độ có thể chiếu. Bởi vì hội đến nơi này ta ngôi sao may mắn phụ diệu, thì tử vi tinh liền có thể tác uy tác phúc, mọi việc đều thuận lợi; nếu là không có ngôi sao may mắn, trái lại và ác tinh hung diệu tụ hội, còn lại là trung hiền rời xa, tiểu nhân lộng quyền cục diện; hoặc là tiểu nhân ở triêu, quân chủ không cầm quyền đích tình hình, như vậy tai hoạ liên tục, chủ thái độ làm người giả tâm giả ý, gian trá gian xảo liễu.

Chú: Tử vi ưa [bách quan triều củng], sở hỉ người trừ Lục tiên sinh sở cử ở ngoài, còn có Thiên phủ, thiên tướng; ân quang, thiên quý; thai phụ, phong cáo; long trì, phượng các. Trong đó văn xương, văn khúc; ba máy, bát tọa còn gọi là [liễn dư], tức giống như đế hoàng người đi theo hầu xa giá.

Tử vi ưa hóa quyền, cho dù không có [bách quan triều củng], cũng chủ một thân có thể thao quyền bính, nhưng vũ khúc đồng thời Hóa kị, cần phải chú ý kỳ khuyết điểm; mừng nhất hóa khoa, chủ một thân có tiếng dự. Hóa quyền hóa khoa cũng không tác [không cầm quyền cô quân] phán đoán.

< tử vi đẩu sổ toàn bộ thư >(dưới tên gọi tắt < toàn bộ thư >) vân: [không vào miếu, vô tả hữu, là cô quân, cũng thanh nhàn tăng nói.] vẫn chưa tương [cô quân] tinh hệ kết cấu nói thẳng ra. Ứng với độc như: [không vào miếu, vô 『 bách quan triều củng 』, là cô quân.] về phần tăng nói mệnh, thì sai ai ra trình diện hạ thuyết.

[vô nói của quân] thì không giống với [không cầm quyền cô quân]. [vô nói] là chỉ cát diệu bất đồng độ hội chiếu, mà tam phương tứ chính cho đã mắt ác sát mà nói. Chủ thái độ làm người hoành bội điêu gạt. [cô quân] thì cận chủ lưu lạc thất quyền, mưu là cố sức, và [vô nói] bất đồng. Điểm này tối nên tỉ mỉ phân biệt.

Bình chú:

Đoạn này là kể rõ tử vi tinh cơ bản tính chất, hệ thống mà đem đoạn này quy nạp, có thể phân biệt ra tam loại tử vi tinh, nhất là tài đức sáng suốt của quân, được bách quan triều củng; nhất là thoát ly quần thần, rời xa triều đình cô quân; nhất là ngu ngốc bạo ngược bạo quân. Làm sao nhận tử vi là thuộc về một loại kia quân chủ, yếu thị nó và ngôi sao gì diệu hội hợp mà định.

(nhất), bách quan triều củng tử vi

Tử vi là đế diệu, đế vương phải đủ loại quan lại, tài năng phát huy tài chí, bởi vậy, được đủ loại quan lại tử vi tối năng lực biểu hiện tử vi đế diệu uy thế và quyết đoán.

Có thể trở thành là tử vi đủ loại quan lại tinh diệu, cùng sở hữu mười tám khỏa, giáo trình nguyên văn cũng không có toàn bộ chú ra, giá mười tám sao diệu theo thứ tự là: Tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, ba máy, bát tọa, long trì, phượng các, ân quang, thiên quý, thai phụ, phong cáo, thiên quan, thiên phúc.

Tả phụ và hữu bật, tăng tử vi trợ lực, đây là tử vi mừng nhất được phụ diệu, tình huống cụ thể, là mệnh tạo có cường đại năng lực lãnh đạo, sự nghiệp có kiệt xuất biểu hiện.

Thiên khôi và thiên việt, tăng tử vi kỳ ngộ, sự nghiệp thuận thuận lợi lợi, mà lại cơ hội từ trên trời giáng xuống, hơn nữa tự thân nỗ lực, sẽ có rất lớn cục diện.

Văn xương chữ Nhật khúc, tăng tử vi tài trí, bởi vậy năng lực làm ra sáng suốt quyết định, là anh minh quân chủ, bất quá, nếu như chỉ có xương khúc phụ trợ tử vi, nhưng không có tả phụ hữu bật thiên khôi thiên việt, tựu dễ lưu vu phong lưu đa tình.

Lộc tồn và thiên mã, tăng tử vi tài vận, chủ tử vi có tiến tài năng lực, cung mệnh thấy vậy, thích hợp kinh thương. Chỉ thấy lộc tồn không gặp thiên mã, thì cận lợi cho trữ tài, phát tài lực hơi ngại bất túc, duy nhưng có thể có người trong của sinh.

Thai phụ và phong cáo, tăng tử vi danh khí, canh phối hợp tả phụ, hữu bật, thì tử vi trợ lực và lĩnh đạo lực, thật to tăng mạnh.

Ba máy và bát tọa, tính chất và thai phụ phong cáo không sai biệt lắm, nhưng lực lượng có chỗ không bằng. Cũng ưa hội hợp tả phụ và hữu bật, thì lực lượng

Có chỗ không bằng. Cũng ưa hội hợp tả phụ và hữu bật, thì lực lượng rất mạnh.

Ân quang và thiên quý, tăng tử vi danh dự, bị người hoan nghênh, nhưng nếu như chỉ có đến đây nhị diệu, nhưng không thấy cái khác ngôi sao may mắn, mỗi khi cận được hư danh mà khiếm thực lợi.

Long trì và phượng các, tăng tử vi tài nghệ, nhất là công nghệ tay nghề phương diện.

Thiên quan và thiên phúc, thiên quan tăng chuyện lạ nghiệp của ổn định, thiên phúc đề cao hưởng phúc năng lực.

(nhị), quần thần rời xa tử vi

Quần thần rời xa tử vi, hay không gặp ngôi sao may mắn, chỉ là đầu bóng lưởng một tử vi. Như vậy, tử vi tựu trở nên mệt nhọc, không ai bang trợ, mọi việc giai thân lực thân vi, duy thành tựu vừa không lớn, làm nhiều công ít, hơn nữa nhân duyên cũng tương đối kém, bởi vì thành như giáo trình nói, tử vi có tốt đẹp tự đại tính cách, không có quần thần, thì không thể được người tôn kính, nhưng đồng dạng tốt đẹp tự đại, cho nên mỗi khi bị người xa lánh.

(tam), ngu ngốc bạo ngược tử vi

Tử vi và cát diệu gặp gỡ thì cát, nhưng cùng hung tinh sát diệu gặp gỡ, thì phát huy tử vi bạo ngược tính cách. Yếu cấu thành ngu ngốc bạo ngược tử vi, dĩ sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp là xác thực.

Hỏa Tinh linh tinh hội tử vi, chủ nhân sinh sự thường gian khổ vất vả cực nhọc, không được an nhàn.

Kình dương đà la hội tử vi, chủ tính cách dữ dằn ích kỷ, thủ đoạn kịch liệt.

Địa không Địa kiếp hội tử vi, chủ tìm cách không theo tục, không phải người nhân dễ hiểu, sở dĩ tinh thần thượng tương đối cô độc.

Bất quá, gặp sát tử vi, tịnh không ảnh hưởng lãnh đạo của bọn họ khí phách, tính cách của bọn họ vẫn như cũ cường liệt, chỉ là mỗi khi dễ lưu vu bàng môn tả đạo.

(tứ), tử vi miếu vượng lạc hãm

Miếu vượng lạc hãm là nghiên cứu tử vi đẩu sổ mỗi một tinh diệu thì đều phải chú trọng, giáo trình nguyên văn nhắc tới nghiên cứu tử vi tinh, cần nghiên cứu nó miếu vượng lạc hãm, kỳ thực chỉ là cử đồng loạt mà thôi.

Cư giáo trình nói, tử vi ở xấu cung, dần cung, ngọ cung, vị cung nhập miếu. Dựa vào người viết luôn mãi nghiên cứu, tử vi lực lượng mạnh nhất, cận vi xấu ngọ vị tam cung, dần cung không vào, bởi vì dần cung là tử vi Thiên phủ cùng độ, giá một sao tượng kết quyền, có nặng thật to khuyết điểm, ảnh hưởng tử vi chất làm.

Ngoài ra, tử vi ở mão cung, đã cung, hợi cung, thân cung cư vượng, ở dần cung cũng – nên rốt cuộc cư vượng.

Giáo trình nguyên văn dĩ tử huy ở thìn cung lạc hãm, ở tuất cung cư rảnh rang địa. Dựa vào người viết nghiên cứu sở được, thì nhị viên đều ứng với rốt cuộc lạc hãm, kỳ tính chất xấp xỉ phật.

Tử vi ở tử cung và dậu cung quyền sở hửu, nhưng nếu như tinh tượng đa cát mà vô sát kị, cũng sẽ thành là giai cấu.

Nguyên văn: Thất sát tinh nếu là và tử vi tinh cùng độ, có ngôi sao may mắn hội chiếu, thì thất sát tinh của cương dũng là được là anh hùng có đất dụng võ, hóa sát vì quyền chủ nhân có quyền thế; nếu không có ngôi sao may mắn hội chiếu, thì giặc cỏ bá đạo, chủ nhân hoành được hoành phá.

Bình chú:

(nhất) đoạn này là tự thuật tử vi và thất sát cùng độ tình huống. Tử vi thất sát chỉ có ở đã cung và hợi cung cùng độ. Nói chung, thất sát do vì đại tướng ngôi sao, sinh mệnh cận trong nháy mắt sát ra hỏa hoa, cho nên không sợ chết, cũng bởi vậy thật khó điều khiển, chỉ có tử vi đế diệu, có thể điều khiển của.

Bất quá, tử vi phải cùng sát cùng độ, mới có thể có đến đây lực lượng, giá gọi [hóa sát vì quyền], bả thất sát đấu tranh anh dũng lực lượng, nạp vu quỹ đạo, trở thành cường đại khai sáng lực, khí phách quá nhiều. Cường hãn như vậy cá tính, thực sự có thể cát có thể hung, cát thì thành tựu sự nghiệp, anh hùng có đất dụng võ, hung thì tính cách như cỏ khấu bá đạo, hoành được hoành phá. Cát người dĩ sai ai ra trình diện đủ loại quan lại là hợp, hung người thì dĩ sai ai ra trình diện lục sát thủy là.

(nhị) bởi thất sát là võ tướng chữ Nhật xương văn khúc chờ văn tinh tính chất bất tương đầu bởi vậy tử vi thất sát ưa sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, lớn xa hơn ưa sai ai ra trình diện văn xương văn khúc.

Nguyên văn: Thiên tướng, lộc tồn, thiên mã tam tinh hội chiếu tử vi tinh, mà không có thiên không động ác sát cùng cung người, chủ suốt đời phú quý song toàn.

Bình chú:

(nhất), tử vi ở tam phương tứ ở giữa, và thiên tướng quan hệ quá nhiều. Ở tử vi đẩu sổ chư tinh tính chất tỉ như trung, tử vi là đế vương, thiên tướng còn lại là đại biểu đế quyền lực rõ ràng tỉ bảo lưu dấu gốc của ấn triện. Tử vi tinh cũng không phải ở sở hữu cung độ trung, đều có thể nhìn thấy thiên tướng.

Có tứ loại dưới tình huống, tử vi lại sẽ thiên tướng:

Tử vi thiên tướng ở thìn cung cập tuất cung cùng độ.

Tử vi ở xấu cung vị cung thụ thiên tướng củng chiếu.

Tử vi ở dần cung thân cung, tam hợp cung lại sẽ trời giúp.

Tử vi ở tử cung ngọ cung, tam hợp cung cũng lại sẽ thiên tướng.

Tử vi được thiên tướng, chủ có quyền lực, nổi danh dự địa vị, nhưng không nhất định có thể làm giàu, duy rất có lộc tồn thiên mã, thì không chỉ … mà còn nổi danh có quyền, mà lại tài vận sự dư thừa, năng lực danh lợi song thu vào. Nhưng nếu như rất có Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp, bầu trời chờ tinh, thì không phải vậy lao trung phát tài, hay tài lai tài khứ, bất năng dành dụm.

(nhị) nhưng cần lưu ý chính là, tử vi thiên tướng cùng độ, mỗi khi lưu vu vô tình mỏng nghĩa, nhất tâm chỉ vì đạt mục đích, thà rằng hi sinh người khác, cho nên sai ai ra trình diện lộc tồn thiên mã, cũng mỗi là một phú mà không nhân thương gia, sai ai ra trình diện sát diệu nhất là như vậy.

Nguyên văn: Tử vi tinh nhược ở thiên la địa võng cung (thìn cung là trời la, tuất cung là địa võng), đối cung là phá quân, vô ngôi sao may mắn phụ diệu hội chiếu người, xưng là vô nghĩa, bởi vì phá quân có đấu tranh anh dũng phá địch tiên phong ý nghĩa, thụ đối cung đế hoàng của mệnh hậu, liền duy quân mệnh là thụ, liều lĩnh, rời xa vợ, giết địch vô đoán, sở dĩ xưng là vô tình vô nghĩa; đối với nhân, hoặc tinh thần thụ kích thích, hoặc trái tim không được kiện toàn. Như có ngôi sao may mắn hội chiếu, tuy rằng năng lực hóa vô tình là hữu tình, nhưng cai con người khi còn sống, tất nhiên biến đổi bất ngờ, quá trình quyết không thể bình thường vậy, đồng thời vô tình hay cố ý đang lúc, hoàn tình hình đặc biệt lúc ấy biểu hiện một chút phương diện mỏng.

Bình chú:

(nhất) đây là tiến thêm một bước giải thích tử vi thiên tướng cùng độ tính chất. Tử vi thiên tướng ở thìn cung và tuất cung cùng độ, thìn cung là trời la, tuất cung là địa võng, giá thiên la địa võng, đối bất luận cái gì sở hữu chính diệu, đều có ảnh hưởng, không riêng tử vi.

Tử vi thiên tướng cùng độ, đối cung là phá quân, phá quân đấu tranh anh dũng, bỉ thất sát càng mạnh, ở tử vi đối cung, kỳ lực lượng quá nhiều, bởi vậy, loại này mệnh tạo có hai đại đặc thù, như giáo trình nguyên văn nói, nhất là tuyệt tình mỏng nghĩa, nhất là ở tinh thần phương diện dễ thụ đả kích.

(nhị) bất quá, nếu như tử vi thiên tướng canh gặp ngôi sao may mắn, thì bạc tình ngược lại là hắn trí thắng điều kiện, chính như thương trường cách ngôn: [có thể lục thân không nhận người đó, thành tựu lớn nhất.]

Tử vi tinh triền ở cung mệnh

Mặt chủ nhân sắc tử hồng hoặc hoàng bạch sắc, tuổi già thì hồng hoàng sắc hoặc là tử sắc; yêu bối mập mãn, trung cao thể tài; cao gầy mặt, hơi hình tròn; tính tình trung hậu hào sảng nhưng đa dao động bất định; chí khí cao ngạo, tính tình quật cường; năng lực hóa thất sát sát sở mà thành quyền uy, năng lực hóa linh tinh cập Hỏa Tinh bất tường khí, mà thành trung hoà. Hội chiếu liễu Thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa, mà ở nhập miếu cung vị, nhất định phú quý song toàn. Nếu như có lộc mã cùng bôn ba mà không có thiên không cướp gặp phải, canh chủ đại phú đại quý. Nếu là không có tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, thiên khôi, thiên việt chờ tinh củng chiếu, đồng thời vừa không có miếu, đó chính là quân vương không cầm quyền, thành cô quân. Chủ nhân tính tình cô độc, tư tưởng siêu thoát, có thể xuất thế là tăng, hoặc là một vị yêu cầu thực sự đạo sĩ.

Bình chú:

Đoạn này đại chí thượng có thể phân năm bộ phận, tự thuật tử vi nhập cung mệnh tính chất. Nhất là về tử vi tọa mệnh ngoại hình; hai là tử vi đối thất sát, Hỏa Tinh hoặc linh số tử vi sẽ tác dụng; tam là tử vi thành bách quan triều củng; tứ là tử vi được lộc mã cùng bôn ba; ngũ là tử vi thành cô quân. Nội dung và câu trên hơi có nặng phúc.

Phân tích như sau:

(nhất) tử vi ở cung mệnh, nguyên văn vạch mệnh tạo sắc mặt đái tử hồng hoặc hoàng bạch. Trên thực tế, đương tử vi và phá quân hoặc thất sát cùng độ, mới là sắc mặt vàng bạch, cái khác thì không phải vậy.

(nhị) thất sát vốn có rất nặng sát khí, thất sát ngồi một mình cung mệnh người đó sinh, rất là cô độc, mà lại nhiều tai nạn, tử vi và thất sát cùng độ thì hóa sát vì quyền, biến thành quyền uy, cái này không làm cô độc Hoà Đa tai bàn về.

Nguyên văn thuyết tử vi có thể hóa Hỏa Tinh linh tinh bất tường khí, kỳ thực đây chỉ là mặt khác thật là tốt nói mà thôi, thẩm tra xác nhận Hỏa Tinh và linh tinh gia tăng rồi tử vi bất tường khí, gia tăng rồi mệnh tạo nhân sinh của nhấp nhô.

(tam) nguyên văn trung nhắc tới Thiên phủ, thiên tướng, tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, lộc tồn, thiên mã, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa. Giá có thể phân tam loại.

Đệ nhất, tử vi được Thiên phủ và thiên tướng hội chiếu, giá xưng là [phủ tướng triêu viên] cách, giá dĩ tử vi ở tử cung ngọ cung chánh tông nhất, Thiên phủ thiên tướng bố vu tam phương, cái khác tử vi sai ai ra trình diện phủ tướng đích tình huống, thì thứ hai. Phàm là được phủ tướng triêu viên tử vi, vô luận như thế nào cũng không thành hạ cách.

Đệ nhị, phụ bật xương khúc lộc mã chỉ là giáo trình giản hóa phương pháp sáng tác, thực tế vẫn là chỉ đủ loại quan lại triêu cung, được đủ loại quan lại, thì sự nghiệp thành tựu kiệt xuất, được gọi là được lợi, như Lục thị nói, phú quý song toàn, hay không vào miếu, cũng đại cát.

Đệ tam, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ tam cát hóa, nghiêm ngặt mà nói, cũng không phải đủ loại quan lại, nhưng có thể cải thiện tử vi chỉ có hóa quyền vận thế. Hóa lộc dĩ tài cải thiện vận thế, hóa quyền dĩ quyền bính và địa vị cải thiện vận thế, hóa khoa thì dĩ tài học và danh khí cải thiện. Bất quá, tử vi chỉ có hóa quyền và hóa khoa, cũng không hóa lộc.

(tứ) lộc mã cùng bôn ba cũng không phải vậy sai ai ra trình diện lộc mã, mà là lộc tồn thiên mã cùng độ bản cung, hoặc là cùng độ vu đối cung, hoặc là nhất cư bản cung nhất cư đối cung, giá bỉ tam phương tứ chính được lộc mã, tác dụng lớn hơn nữa. Bởi thiên mã chích ở dần thân đã hợi tứ cung, sở dĩ, giá lộc mã cùng bôn ba, chích gặp phải vu dần thân cung tử vi Thiên phủ cùng độ, hoặc đã hợi cung tử vi thất sát cùng độ.

Bất quá, tử vi Thiên phủ cũng không phải phú quý song toàn của cách, mà tử vi thất sát khí thế của quá nhiều, bởi vậy, lộc mã cùng bôn ba, dĩ tác dụng vu tử vi thất sát cùng độ là đại cách. Nhưng như sai ai ra trình diện thiên không cướp, thì đa tài lai tài khứ của tượng, giá trái lại không bằng không gặp lộc mã, chỉ thấy thiên không cướp, một thân trái lại đa đặc biệt kiến giải.

(ngũ) tử vi không gặp chư cát diệu, nếu như cũng bất quá độ thụ sát diệu ảnh hưởng, hoặc không gặp sát diệu, đây là không cầm quyền cô quân, như giáo trình nói, [tính tình cô độc, tư tưởng siêu thoát]. Bất quá, giá cũng không nhất định là [xuất thế là tăng], hoặc thành [yêu cầu chân đạo sĩ].

Nói chung, tử vi canh kiến giải thiên không, Địa kiếp, bầu trời, hoa cớ sao, mới là xuất thế của sĩ, nhưng cận chỉ tinh thần phương diện, cũng không nhất định xuất gia là tăng. Ở xã hội hiện đại, cũng có thể là một nghiên cứu sâu tôn giáo và triết học bác sĩ, hoặc là một vị tinh thông ngũ hành đạo sư.

Nguyên văn: Và phá quân cùng cung có thể chiếu, vô sát tinh, nên chính giới mưu phát triển. Như hội chiếu lộc tồn, thiên mã, thì kinh thương năng lực phát, thế nhưng sở kinh doanh sự nghiệp, nên công cộng sự nghiệp hoặc và chính phủ có liên quan sự nghiệp.

Bình chú:

(nhất) đoạn này là tự thuật tử vi và phá quân cùng sống qua ngày cung đích tình huống. Giáo trình cho rằng mạng này tạo chỉ cần không gặp sát, tiện lợi vu ở chính giới phát triển, trên thực tế, làm hành chính quản lý canh nên, cũng không nhất định chích lợi cho chính phủ hoặc công cộng sự nghiệp, thương nghiệp hành chính cũng nên. Giáo trình chỉ là bả cổ văn tác hiện đại hoá dẫn thân, trên thực tế, tử vi phá quân là sự nghiệp thích hợp phạm vi rất rộng. Mà sai ai ra trình diện lộc tồn thiên mã, thì tất lợi cho thương nghiệp, duy bất định nhu và chính phủ cập công cộng sự nghiệp hữu quan.

(nhị) nguyên văn nhắc tới tử vi và phá quân hội chiếu, cũng cùng tử vi phá quân cùng độ cùng luận, người viết không cho là đúng, tử vi và phá quân gặp gỡ đích tình huống có dưới nhiều loại: Nhất, tử vi phá quân xấu vị cung cùng độ, nhị, tử vi thiên tướng cùng độ, phá quân củng chiếu, tam, tử vi thất sát cùng độ, tam hợp cung sai ai ra trình diện phá quân, tứ, tử vi tham lang cùng độ, tam hợp cung sai ai ra trình diện phá quân.

(tam) trên thực tế, tử vi chỉ có lục loại tổ hợp, nhược trong đó bốn loại có đến đây tính chất, vị miễn phạm vi quá rộng rãi, không có nhận tri ý nghĩa. Bởi vậy, chỉ có tử vi phá quân cùng độ, tài phù hợp giáo trình nói.

Nguyên văn: Nếu là triền độ đáo thìn tuất nhị cung, thì suốt đời đa khúc chiết, có thể phú mà không năng lực đại quý; có lẽ quý mà không năng lực đại phú. Sự không hai toàn bộ, một nửa là hư không.

Bình chú:

Đoạn này nói, là tử vi thiên tướng ở thìn tuất nhị cung cùng độ, thụ đối cung phá quân khúc chiết tính chất ảnh hưởng, bởi vậy, giáo trình trung cho rằng đến đây mệnh tạo đa khúc chiết, vô luận ở nhân sinh và ở sự nghiệp, đều là như vậy. Văn trung theo như lời, hoặc phú mà không quý, hoặc quý mà không phú, đều phải sai ai ra trình diện cát diệu cát hóa mới là. Được phụ bật khôi việt xương khúc người, quý mà không phú, được hóa quyền hóa khoa, quý mà không phú; được lộc tồn thiên mã, phú mà không quý, được hóa lộc, phú mà không quý.

Nguyên văn: Phổ thông buôn bán mệnh, dù cho kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh giá bốn người sát tinh sẽ tới, chỉ cần nhập miếu hoặc có những thứ khác ngôi sao may mắn cùng triền hội chiếu, cũng có thể phát tài, thế nhưng phiền phức tranh cãi, sự phi khẩu thiệt rất nhiều, hội chiếu kình dương lạc hãm, chủ có tụng từ khẩu thiệt chờ tao ngộ.

Bình chú:

(nhất) đây là vạch tử vi và Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la chờ Tứ Sát gặp gỡ mệnh cách. Tử vi là đế diệu, bởi vậy cũng không rất úy sát tinh, sở dĩ, sai ai ra trình diện Tứ Sát thì, cận chủ nhân sinh gian khổ, hoặc là nhân duyên không tốt, làm một chuyện gì đều là dễ sinh khẩu thiệt thị phi, dục giải quyết vấn đề, thường thường cực làm ơn thần.

(nhị) bất quá, nếu như tử vi sai ai ra trình diện Tứ Sát thì, rất có chư ngôi sao may mắn cát hóa, nhưng chủ ở phân tranh phiền phức trung, xước nhiên thành công. Nếu vì cát đa sát ít, nhưng có thể làm công chức hoặc tham chánh, nhưng nếu như sát đa cát ít, thì dĩ kinh thương là giai, nhất là tự tư kinh doanh, bởi vì doanh nghiệp bản thân liền dẫn có mãnh liệt phân tranh cạnh tranh ý tứ hàm xúc.

(tam) nhưng cũng không phải sở hữu tử vi tinh hệ, đều thích hợp kinh thương, duy nhất không nên buôn bán là dần thân cung tử vi Thiên phủ tinh hệ.

Nếu như từ thương, chính định vị sách lược, khả năng do dự bất quyết, cố tiền thất hậu, chính đả đảo chính, vô luận sai ai ra trình diện sát hay không, đều dĩ công chức là nên, hoặc ít nhất là thụ lương công tác, nếu như được văn xương văn khúc, nên làm giáo dục giới hoặc truyền bá giới.

Nguyên văn: Tử vi tinh ở cung mệnh tối phổ biến hiện tượng dù cho nhẹ dạ, không chỗ nào không tốt tập tính.

Bình chú:

(nhất) đây là vạch tử vi tinh ở cung mệnh cơ bản nhất khuyết điểm. Tử vi là đế tinh, bởi vậy ở trong tính cách chính mình đế vương khí phái, bất quá, đế vương cũng không phải con người toàn vẹn, tương phản, khuyết điểm cũng quá nhiều. Một người trong đó, hay [nhĩ sống nhẹ dạ], thích thính này lấy lòng nói như vậy, ưa thụ nịnh bợ giao hữu sát giày nịnh hót. Cũng thích đợi tin tiểu nhân nói như vậy. Cụ thể khắc ứng với năm, đa số ở cự môn thủ mệnh cung hạn.

(nhị) về phần không chỗ nào không tốt tập tính, cũng có thể thị và cái gì tạp diệu cùng độ, nhìn ra mệnh tạo có cái gì mê. Ví dụ như, tử vi và hồng loan, thiên ưa, Hàm trì, đại hao tổn, thiên diêu, tắm rửa chờ đào hoa tạp diệu gặp gỡ, hội chủ mệnh tạo háo sắc. Tử vi và tham lang cùng độ, không chỗ nào không tốt tính cách cường liệt.

Nguyên văn: Nữ mệnh có Thiên phủ cập cát phụ tinh hội chiếu người, là một vị phong cáo lệnh của phu nhân. Nếu là kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp gửi thông điệp, có nữa phá quân chiếu củng, thì suốt đời tự chủ trương, tuy có tài phát, nhưng cái khó miễn dâm ô Đa Phu. Ở phu cung có tử vi tinh triền độ, gia Thiên phủ cập cát phụ tinh diệu người, cũng chủ phu quang vinh tí quý của mệnh.

Bình chú:

(nhất) đoạn này là tự thuật về tử vi nữ mệnh tư liệu. Đoạn này cộng phân ba bộ phận: Nhất, tử vi Thiên phủ là cùng độ sai ai ra trình diện cát diệu, phong cáo lệnh của phu nhân, tức trượng phu có quan tước; nhị, tử vi thiên tướng cùng độ, phá quân đối củng, canh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, Địa kiếp chờ sát, chủ dâm xảo Đa Phu, có tài mà đa chủ trương (ở cổ đại, nữ nhân có chủ trương, điều không phải may mắn của mệnh); tam, tử huy Thiên phủ cùng độ, rất có phụ bật khôi việt, chủ phu quang vinh tí quý.

(nhị) dựa vào giáo trình truyền lại, bân triệu công tiền bối tựa hồ đối với tử vi Thiên phủ cùng độ dần thân cung cách cục, có chút tán thưởng, đây có lẽ là hắn đã tham khảo cổ đại Trung quốc văn hóa bối cảnh, mới có đến đây chủ trương. Bởi vì làm nghiệp thành tựu độ lớn của góc khán, tử vi Thiên phủ cùng độ trái lại độ chênh lệch, nhưng Thiên phủ nhưng có thể khống chế tử vi sinh động, cho nên mệnh tạo khuynh hướng bảo thủ. Ở cổ đại bảo thủ xã hội, nữ nhân nhất là cần bảo thủ, bởi vậy, tử vi Thiên phủ đối với nữ mệnh thì càng gia may mắn, có thể giảm thiểu xã hội thượng áp lực. Là trọng yếu hơn là, loại này nữ tính dễ dàng hơn thụ nam tính thanh lai, nam nhân có thể vào đầu, nữ mệnh cận hiệp trợ đương gia, cho nên so sánh những thứ khác tử vi kết cấu là giai.

(tam) ở xã hội hiện đại, giá một loại suy đoán kết luận, lại quá mức có thương thảo dư địa, bởi vì nữ người đã có thể sự nghiệp của mình, có thể đau khổ độc đau khổ học, mà không nhất định phải đương phong cáo phu nhân mới có thể được phú quý. Bất quá, bởi Thiên phủ tính chất tương đối bảo thủ, sở dĩ, các nàng so sánh vậy tử vi, coi trọng gia đình sinh hoạt, coi trọng an ổn, sở dĩ tất bỉ cái khác tử vi tinh tượng tổ hợp nữ mệnh, canh năng lực giúp chồng dạy con, cũng bởi vậy bị coi là có phu quang vinh tí đắt tiền mệnh. Từ hôn nhân an ổn độ lớn của góc khán, thì giáo trình nói chính xác. Tử vi Thiên phủ sai ai ra trình diện cát diệu kết cấu, hôn nhân xác thực tương đối yên ổn, không bằng cái khác, không bằng cái khác tử vi tổ hợp như vậy hay thay đổi.

(tứ) nguyên văn thượng nhắc tới tử vi thiên tướng cùng độ, thụ phá quân củng chiếu, tịnh sai ai ra trình diện Hỏa Tinh, linh tinh, kình dương, đà la, địa không, Địa kiếp lục sát, thì hôn nhân bất hạnh, và trượng phu quan hệ thiếu nứt ra, đến đây bởi cường hãn cương liệt cập tư thay đổi cá tính cho phép, điều không phải an phận thủ thường nữ nhân. Hay sai ai ra trình diện cát diệu, cũng nên chú ý đời sống tình cảm. Trên thực tế, không chỉ … mà còn tử vi thiên tướng cùng độ thụ phá quân củng chiếu, có đến đây bất lợi hôn nhân tình huống, thậm chí tử vi phá quân cùng độ, thiên tướng củng chiếu, cũng có đồng dạng tính chất, bất lợi nữ mệnh, dễ tạo thành ly hôn.

Nguyên văn: Đại hạn, lưu niên, tử vi tinh đã tới, chủ phúc hưng lộc hậu, ở thương chủ phát triển, ở chính chủ lên chức, bận rộn kỳ ngộ. Thiên phủ cùng độ, canh được quý nhân bang trợ, đột nhiên danh lợi tướng thu vào. Như và phá quân cùng độ gửi thông điệp, thì có khứ cũ canh tân ý tứ hàm xúc. Phùng thiên không cướp, hao tổn tinh, có kinh tế trắc trở, rủi ro đình trệ bất lợi. Và kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh số tử vi hội, rất có sợ bóng sợ gió tranh cãi, xuống chức ngừng kinh doanh tao ngộ rồi.

Bình chú:

(nhất) bản đoạn nói là mệnh tạo tiến nhập tử vi cư cung mệnh đại hạn lưu niên thì, sẽ có chút gì khắc ứng với. Nguyên văn đưa ra năm giờ: Nhất, phúc hưng lộc hậu, phát triển lên chức; nhị, tử vi Thiên phủ, quý nhân giúp đỡ, danh lợi song thu vào; tam, tử vi phá quân cùng độ, hoặc tử vi thiên tướng cùng độ mà phá quân củng chiếu, khứ cũ canh tân; tứ, hội thiên không cướp và đại hao tổn, bất lợi tài bạch; ngũ, hội hỏa linh dương đà, sợ bóng sợ gió tranh cãi, tạm thời cách chức xuống chức.

(nhị) ở đây nhất định phải minh bạch, bất đồng mệnh tạo, tiến nhập giống nhau đại hạn lưu niên, cát hung là sẽ có phân biệt. Ví dụ như, nguyên cục tử vi Thiên phủ cùng độ, tiến nhập sai ai ra trình diện cát diệu tử vi Thiên phủ lưu niên, và nguyên cục thiên đồng ngồi một mình, tiến nhập đồng dạng tử vi Thiên phủ lưu niên, cụ thể khắc ứng với sẽ có phân biệt, đến đây bởi bất đồng mệnh cách, đối với giống nhau số phận gặp gỡ, hội không có cùng phản ứng, không có cùng thuyết minh, cho nên cát hung thì có dị.

Ví dụ như, đối với sự nghiệp thượng đồng dạng áp lực, nhưng có người sẽ cho rằng là khiêu chiến, là phát triển và thay đổi cơ hội tốt, nhưng cũng có người hội coi là áp lực, tị của thì cát, vì vậy mà tạo thành bất đồng phản ứng, khiến cho bất đồng kết quả. Làm sao suy đoán đương sự phản ứng, đương thị nguyên cục.

(tam) sở dĩ, không thể chỉ bằng vào đại hạn lưu niên cung viên tính chất luận cát hung, phải cùng nguyên cục tình huống phối hợp, cung mệnh là như vậy, còn lại mười một cung viên cũng là như vậy, đây là tử vi đẩu sổ suy đoán vận trình tối trọng yếu một trong mấu chốt, bất minh đến đây để ý, tựu mỗi khi sai một ly mà mậu của thiên lý. Không chỉ … mà còn nhập tử vi cung hạn là như vậy, nhập sở hữu cung hạn, đều là như vậy.

Bất quá, giáo trình nguyên văn nói, nhưng có giá trị tham khảo, duy vu trên thực tế có trình độ thượng và mệnh tạo phản ứng với thượng khác biệt, đến nỗi cát hung có, điểm ấy cần phải lưu ý.

Dưới là đúng vu bản đoạn năm giờ suy đoán phân tích:

(nhất) tử vi ở đại hạn lưu niên cung mệnh, phải canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, lộc tồn, hóa lộc, hóa quyền, hóa khoa chờ, tài khả coi là phúc hưng lộc hậu. Không gặp cát diệu cát hóa, cũng không thấy sát diệu Hóa kị người, cận tác bình ổn luận.

Yếu ở tử vi đại hạn lưu niên, lợi cho thương nghiệp phát triển, nhất định phải nguyên cục cung mệnh tam phương tứ chính, có thích hợp từ thương bản chất, ví dụ như, nguyên cục là trời cơ sai ai ra trình diện chư cát, nhất là có lộc tồn thiên mã, thì ở cát lợi tử vi vận hạn, có thể vu về buôn bán có biểu hiện, được kỳ ngộ và quý nhân, nhưng nếu như nguyên cục là thiên lương thủ mệnh hội sát, vậy không thích hợp kinh thương, kinh thương trái lại đa phân tranh phiền nhiễu.

Đồng dạng, tử vi đại hạn lưu niên mà lợi cho ở chính lên chức và kỳ ngộ, nguyên cục cung mệnh cũng ứng với là thích hợp tham chánh của cách cục, ví dụ như, liêm trinh thiên tướng hội thiên khôi, thiên việt, văn xương, văn khúc, dù cho loại này cách cục, ở cát lợi tử vi đại hạn lưu niên, lợi cho chính sự phát triển. Tương phản, nguyên cục cung mệnh là thiên đồng hội văn xương, văn khúc, hồng loan, thiên ưa, Hàm trì chờ, thì văn nghệ tính quá nặng, cũng quá độ coi trọng tình cảm cá nhân sinh hoạt cập coi trọng tình dục, vu tử vi cung hạn, cũng không lợi tham chánh.

(nhị) tử vi Thiên phủ cùng độ đại hạn lưu niên, chủ được quý nhân hoặc kỳ ngộ, bởi vì tử vi là bắc đẩu chủ tinh, Thiên phủ là sao Nam Đẩu chủ tinh, đều có quý khí, thiên khôi thiên việt, vưu chủ quý nhân và kỳ ngộ. Nhất là này nguyên cục cung mệnh chính diệu yếu ỷ lại quý nhân giúp đỡ người, như thiên đồng, thiên cơ chờ, tử vi Thiên phủ cung hạn nhất là trọng yếu.

(tam) tử vi phá quân cùng độ, hoặc tử vi thiên tướng cùng độ mà phá quân củng chiếu, có khứ cũ canh tân ý tứ hàm xúc, bất quá, kỳ chuyển biến và canh tân, cũng không nhất định là xuân khoái trá kinh lịch, có thể là thất nghiệp, phá sản chờ, đến nỗi phải trọng đầu đã tới, hoặc là bị buộc kinh lịch biến hóa trọng đại, phải thay đổi. Nhưng nếu là tử vi phá quân hội cát diệu cát hóa, thì chuyển biến may mắn, sát hình kị trọng trọng thì biến hóa bất lợi, dũ thay đổi dũ phôi, trái lại dĩ gắng đạt tới giảm thiểu biến động là xu cát tị hung chi đạo.

(tứ) tử vi hội địa không Địa kiếp và đại hao tổn, có kinh tế trắc trở, rủi ro đình trệ của bất lợi. Thẩm tra địa không Địa kiếp đại hao tổn tam diệu, là một tổ rủi ro tinh hệ, vô luận chính diệu vì sao, đều có đến đây khắc ứng với, tương đối mà nói, tử vi hội đến đây tam diệu, ảnh hưởng trái lại so sánh vi. Nhược chính diệu là liêm trinh Hóa kị, vũ khúc Hóa kị các loại, kỳ rủi ro tương đối nghiêm trọng.

(ngũ) tử vi hội hỏa linh dương đà Tứ Sát, có sợ bóng sợ gió tranh cãi hoặc xuống chức ngừng kinh doanh vân vân huống. Bởi tử vi bản thân bất úy sát, cận tăng kỳ áp lực, bởi vậy, vấn đề có thể giảm bớt, bởi vậy nếu như nguyên cục may mắn, vậy không cần vô cùng sầu lo, cái này lưu niên ngày, cũng không nhất định như vậy nhấp nhô.

Tử vi tinh ở huynh đệ cung

Chủ huynh đệ cận quý, rất có dựa vào của anh cả hoặc dày rộng giàu có của anh cả. Như cùng trời phủ cùng độ hoặc gửi thông điệp, huynh đệ ba người. Gặp thiên tướng tinh tam bốn người. Tả phụ, hữu bật năm người đã ngoài. Phá quân gửi thông điệp, có hình khắc hoặc tích sinh ở riêng, cũng chủ ba người, hoặc dị mẫu sở sanh. Gặp có kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh (Tứ Sát), thiên không cướp, thiên hình người, thì có thương tích khắc hoặc khiếm và, hoặc huynh đệ rách nát suy sụp người. Thiên mã củng chiếu, các bôn đông tây.

Bình chú:

(nhất) tử vi tinh là đế diệu, có quý khí, bởi vậy, tử vi ngồi trên huynh đệ cung, cơ bản tính chất hay [huynh đệ cận quý], chủ huynh đệ tỷ muội ở giữa có quý nhân, có thể dựa vào, nói chung, giá đa là huynh trưởng là quý nhân, nhưng ở xã hội hiện đại, trường tỷ cũng có thể có đến đây tính chất. Bất quá, tử vi ở huynh đệ cung, mặc dù được dựa vào, nhưng cũng phải có nhất chuẩn bị tâm lý, tựu là dựa vào lại phải bị điều khiển, tự thân phải bị vây phục tòng địa vị, mới có thể duy trì tốt đẹp chính là quan hệ, huynh đệ tất bỉ tự thân cường.

Huynh đệ cung cũng có thể dùng vu quan sát và đồng sự quan hệ giữa, tử vi ở huynh đệ cung, cũng chủ đồng sự rất mạnh với mình hạng người, chính mặc dù thụ hộ ấm, nhưng ở năng lực biểu hiện phương diện, không bằng đồng sự.

Tử vi quý khí và hộ ấm lực, canh mỗi ngày khôi thiên việt vưu xác thực. Nếu như chỉ thấy tả phụ hữu bật, con kia biểu hiện huynh đệ tỷ muội con số khá nhiều, hoặc đồng sự con số đông đảo, mà trợ lực cũng chỉ là nhân nhiều người mà sản sinh, trái lại không bằng mỗi ngày khôi thiên việt như vậy, có thực chất giúp ích.

(nhị) nói chung, tử vi ở huynh đệ cung, chủ có huynh đệ ba người, nhưng không được bao quát tỷ muội. Bởi thất sát chủ cô khắc, bởi vậy, tử vi và thất sát cùng độ, huynh đệ con số ít hơn so với ba người. Tử vi hội hỏa linh dương đà Hóa kị thiên không cướp chờ, con số cũng ít hơn so với ba người.

Tử vi nhược được tả phụ hữu bật, hơn nữa phụ bật nhị diệu đủ được, thì huynh đệ con số khá nhiều, có năm người. Nhược quả chỉ thấy tả phụ mà không sai ai ra trình diện hữu bật, hoặc chỉ có hữu bật nhưng không có tả phụ, mà cung phụ mẫu đồng thời biểu hiện có đào hoa, tựu chủ có bào huynh đệ tỷ muội, tức cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẫu dị phụ huynh đệ tỷ muội.

Tử vi mỗi ngày khôi thiên việt, chủ tăng huynh đệ cận đắt tiền tính chất, không được tăng huynh đệ con số; sai ai ra trình diện văn xương văn khúc, tăng tình cảm, cũng không tăng con số.

(tam) phá quân có khúc chiết tính chất, hình phạt chính khắc cô độc, bởi vậy, tử vi phá quân cùng độ, hoặc tử vi thiên tướng cùng độ mà phá quân củng chiếu, dễ không hề và tranh chấp việc, tình cảm nghèo nàn. Rất có chư sát, mới có hình khắc hoặc chiết sinh ở riêng việc. Không gặp sát hình kị hao tổn, con số nhưng chủ ba người, sai ai ra trình diện của phải kể con mắt ít.

Tử vi phá quân cùng độ hoặc thụ phá quân củng chiếu, nếu như cung phụ mẫu điềm xấu, mà lại huynh đệ cung có cát diệu kết cấu đã có khuyết điểm, vậy cũng có thể có dị bào huynh đệ tỷ muội. Bất quá, tử vi thiên tướng cùng độ, phá quân củng chiếu, như rất có thiên khôi thiên việt giáp cung, tam phương tứ chính canh sai ai ra trình diện tả phụ, hữu bật, văn xương, văn khúc, chủ song bào thai huynh đệ tỷ muội.

(tứ) tử vi và hỏa linh dương đà Tứ Sát hội, chủ quan hệ bất lương, dễ có khẩu thiệt phân tranh, nhất là phải chú ý cự môn vận hạn.

Kiến giải đất trống cướp thiên hình, chủ có hình thương, nhất là tử vi thất sát cùng độ, hoặc tử vi phá quân cùng độ, càng sâu. Loại này tinh tượng, nhược chỗ thân cung mệnh tam phương tứ chính căn cơ hậu, thì chủ huynh đệ có rách nát suy sụp, hoặc trái lại yếu dựa vào dựa vào chính mình.

(ngũ) tử vi thiên mã cùng độ, hoặc tử vi thụ thiên mã củng chiếu, chủ các bôn đông tây, bất năng đoàn kết, bất năng hợp tác, bất năng giúp đở lẫn nhau. Bất quá, con này năng lực xuất hiện ở dần thân đã hợi tứ cung, bởi vì thiên mã cận ở cái này cung độ, cho nên giá tứ cung hợp xưng là bốn ngày mã địa. Bất quá, ở dần thân nhị cung, tử vi và Thiên phủ cùng độ, mà Thiên phủ tính bảo thủ yên ổn, bởi vậy, mỗi ngày mã cũng không chủ các bôn đông tây, cho nên giá khắc ứng với cận ở tử vi thất sát cùng độ thì mới là.

Tử vi tinh lâm thê cung

Chủ thê tử tính tình cao cường, có trượng phu khí, phải trì hôn, là năng lực giai lão. Hội chiếu phá quân, trước khi kết hôn chiêu gặp phá hư, trắc trở hoặc trắc trở. Như ở thìn tuất nhị cung, chủ phu thê bạc tình. Như phá quân sẽ cùng thiên hình, kình dương, đà la, Hỏa Tinh, linh tinh, thiên không cướp gặp gỡ chiếu người, hình phạt chính khắc, tam thê của mệnh. Cùng trời phủ tinh cùng cung hoặc hành hội, chủ người già giai lão. Cùng trời gặp gỡ hợp, nên tiểu phối. Và tham lang tinh cùng độ, có ngôi sao may mắn trợ giúp trì, tuy có trắc trở, có thể miễn khắc.

(Dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

破军星

 原文:破军星在五行属阳水,在天属北斗星群,化作耗星。是军队中的敢死队,先锋队、冲锋陷阵,以争夺破坏为目的,但自身之危险性亦大,损兵折将,在所不免。且孤军深入,有接济不及之虑。破军化禄,则是后队补充接济,源源不绝,名之为[有根]。故破军有破坏而后建设的意思,并有去旧换新的意思。

 评注:

 (一)破军化气为耗,为阵前的先锋大将,性质其实和七杀也相似之处,但变化和刚克的程度,更加激烈,故具体的克应,有时二曜并没有很强的差别,差别只在程度,而破军在命,因七杀多在财帛宫,故也有一生最少一次大破败的克应。

 (二)破军最喜自身化禄,得禄则有表现,也减轻刚克之气。如自身不化禄,则以见禄存为佳,此外,亦喜得武曲化禄、廉贞化禄、贪狼化禄等,其性质依各星化禄而论。相反,破军最畏化忌,武曲化忌或廉贞化忌皆不吉,亦不喜贪狼化忌,而文昌化忌或文曲化忌,更为破军为恶,在亥宫、子宫及丑宫,尤其主凶。

破军星临命宫

 原文:破军星临命宫,主人面色青黄。圆长面型,胖瘦不一。背重眉宽,或破相,或近视,或口吃不清,或产时不足月,或难产。入庙忠厚善良,旺地性耿直,处事有恒,有毅力。落陷性刚寡合,好强好争。立命子午宫,无煞星,而破军化禄,或化权,或禄存临福德宫或命宫者,主为国家栋梁,军旅之儒将,并主量宽福厚。与紫微同度,在未宫,主得意外之财,或突遇贵人,平升三级。丑宫次之。辰戌宫,紫微破军拱冲,主人一生中必有非常之灾遇,或特殊之疾病,拖延颇久,属脑神经、心脏、肾脏或肠胃病等。为人有毅力,有专长,爱艺术。

 但一生风波颇多,不守祖业。并主刑克妻子。富而不贵,有虚名。与武曲同度在巳,破军化禄,亦主群雄敬服,立威边夷。亥宫次之。寅申宫立命,主幼年去祖离家,重拜父母,刑克颇重。性情倔强,好勇斗,横发横破,但亦主有一技之长。与空劫同度,破荡无依。昌曲同度,落拓书生。擎羊、陀罗、火星、铃星同度,孤独浮荡。

 女命破军星临命宫、子午二宫,主福厚禄重,旺夫益子,惟以迟婚为宜。巳亥二宫,性情刚强,有丈夫志。寅申二宫,刑夫克子,早离父母,重继他姓,自食其力,以偏室较宜,否则离克多次,又多终年不嫁者。遇擎羊、陀罗,刑克更重。

 大限流年,破军星躔度,主去旧换新,另谋新机;出门旅行。破军化禄,主由旧事业中另生新机会,如逢煞星或武曲化忌星相会,则主多破财,倾家,事业停顿,无法推动,有舟搁浅滩,推动不得之感。惟破军紫微辰戌宫,有擎羊,主生产添子,或血光孝服等情。

 评注:

 (一)破军守命,只要见煞星化忌,就主在外型上,有一定的缺点,如[产时不足月],以致体型矮小,煞刑忌耗重则伤残。

 (二)破军在子宫午宫独坐入庙,主[忠厚善良],更得吉化,三方四正不见煞忌,称为[英星入庙]格,主突破有成而得富贵。原文已提到这格局的性格优点。无论破军入哪一个宫度守命,都以得禄为佳,但命宫若无禄,则福德宫禄曜同宫也吉,原文仅说[禄存],只是举例而已。破军得禄外,或有化权,更需见左辅、右弼、天魁、天铖,始主[国家栋梁、军旅之儒将]。

 (三)紫微破军同度,在未宫,紫微入庙,破军也入庙,故大吉大利,突破开创之力极强,更会吉曜吉化,是为紫微星系的大格,可以大富大贵,在世间举足轻重,受人敬重。

 (四)在辰戌宫,破军独坐,对宫紫微天相拱照,由於紫相星系主无情冷漠,故人缘不足,或有在关键时期,流露出心狠手辣的态度,不为福泽。紫相亦有[脑神经、心脏、肾脏、肠胃病]的克应,查实这全是因精神压力所致,故此,这类命造,如能心境平和,则可解决很多精神上、健康上、人事上的问题,这是趋吉避凶的大道。

 (五)辰戌破军,就是不见文昌文曲化科,也主有文艺气质,原文说的[爱艺术],正是就此而言,不过,这类命造又必不从事文艺有关的工作,更有昌曲,反而进退失据。见煞曜刑忌,则人生起伏,刑克妻子。

 (六)武曲破军同度,为飘荡的星象,见吉曜吉化,可在海外成名,吉煞交杂,宜军警发迹,[立威边夷],正是指此。

 (七)破军在寅申宫独坐,武曲天相拱照,性质亦浮荡不定,人生比较飘泊,故有[去祖离家、重拜父母]的克应,破军和火星同度,或父母宫无正曜,火星独守,尤其如此。不过,这类命造,在古代为流浪侠客,受武曲天相的影响,主具有正义感,见义勇为,仗义多为屠狗辈,这是这类人物,[性情倔强],但稍见煞曜,又流于脾气刚烈,[好勇斗狠]、[横发横破],宜以[一技之长]安身立命,见左辅、右弼、天魁、天钺、化禄、化权、化科等,可以凭一技之长而逍遥四方,但人生仍不免孤独。

 (八)破军不喜会文昌文曲,因破军性刚,昌曲性柔,三曜相会,便产生矛盾,仅为[落拓书生],心中多怨言,却无法成就事业。

 (九)女命破军,无论在十二宫的哪一宫,都不利婚姻,英星入庙格尚且如此,其他宫度更是如此。不过,破军格局吉利者,却可以和男人在事业上,争一日之长短,[有丈夫志]、[性情刚毅]、[福厚禄重]。

 (十)大限流年命宫得破军,吉则[去旧换新],不吉则[倾家]、[事业停顿]等,但程度如何,要看原局命宫的性质,不可一概而论。例如,天同入破军大限会吉,有突破改革之机;武曲和贪狼化忌擎羊同度,入廉贞破军大限,稍有煞曜,就有痛苦的激变。

破军星临兄弟宫

 原文:破军星临兄弟宫,主弟兄分居或刑克。自身常居长位,或虽排行二三,但在各种情形下,虽非长兄而形如长兄。如长兄过世,或继出,或长姊出嫁,或自身继出等情。与左辅、右弼、文昌、文曲、天魁、天钺同度会照,主弟兄有依靠。紫微同度,二人。武曲同度,亦主二人。廉贞星,主一人。与煞星会照者,主刑克孤独。

 评注:

 (一)破军在兄弟宫,基本性质不吉利,就是不更见煞刑忌耗,也主彼此不和,有口舌纷争,以[分居]为宜,更有火星、铃星、擎羊、陀罗、化忌等,则兄弟刑克灾病。

 (二)原文亦提到,破军守兄弟宫,有一个很特别徵验,就是命造每为长兄长姊,担当照顾兄弟姊妹的角色,就是不居长,亦主负起长兄长姊的责任,总之,对于兄弟姊妹,他常有一份天赋的职责。

 (三)破军在兄弟宫,和吉曜相会,主[弟兄可依靠],这亦只改善感情,但仍不宜合作生意。

破军临妻宫

 原文:破军临妻宫,主刑克分离或徒有夫妻之名而无夫妻之实。早婚主克,三妻以上。以迟婚而在结婚前遭遇他人破坏中伤,而至风波周折,反主能偕老。但主在结婚后再出门、分居、远离等情发生者方合。或则以继室偏房或不举行结婚礼式之同居反宜。子午命宫破军星,妻夺夫权。武曲同度,主刑克。化忌星,主遭遇灾祸。廉贞星同度,不和或另有外遇。紫微同度,以长配为美。禄存同度,主与家庭不合,或不为家庭亲友所同意,或遭受他人倾挤陷害,或搬弄是非,而分离不和。与四煞、天刑、空劫会照,主刑克不和,或灾病,口舌连连。

 评注:

 (一)破军不喜居於六亲宫垣,在夫妻宫尤其如此。基本性质为不和,或於婚前多恋爱挫折,以迟婚为佳。

 (二)破军和火星、铃星、擎羊、陀罗等星相会,主夫妻[有名无实],从同度的杂曜,可以知其具体性质,例如,天马同度,主聚少离多;天月同度,主丈夫有病,武曲化忌更主丈夫不能人道等。

 (三)子午宫破军性质强烈,故於男命为[妻夺夫权],尤其是破军见吉星吉化,妻必比夫强。更有火星、擎羊、铃星、陀罗,则为畏妻。女命夫妻宫如此,则比较吉利,可得有力之夫,但仍以迟婚为佳。

 (四)武曲破军同度,以武曲化忌,或廉贞化忌,始主刑克,不利感情,或配偶灾病。

 (五)廉贞破军同度,基本性质[不和],更有红鸾、天喜、咸池、大耗、天姚、沐浴等,主配偶有外遇,不主自身外遇。

 (六)紫微破军同度,因紫微主年长,故紫破主[长配],女命下嫁年纪比自己年长十年八载的男人,男命则迎娶比自己年长三数岁的女子,更有天寿同度,则年纪相差更远。如果和配偶之间的年纪距离小,则容易争吵不和有刑克。

 (七)破军在夫妻宫,更有禄存同度,则有陀罗、擎羊夹宫,主在婚姻之中犯小人,具体的情况,就如原文所说,遭搬弄是非、不为家庭亲友所同意等。

破军星临子女宫

 原文:破军星临子女宫,主刑伤。长子主有流产、小产或不足月,或破相刑伤等情。或先花后果,并主迟得。或继室偏室生子,或先招祀子。入庙或与紫微星同度者,主三人。武曲同度会吉曜,亦主三人。与擎羊、陀罗、火星、铃星、空劫、天刑会照,主克刑,或有子而无靠。

 评注:

 (一)破军在子女宫,刑克性质颇重,基本性质为不利长子,稍有煞曜,便主生产长子时不利,如[流产、小产、不足月或破相]等。故[先花后果],即先得长女,故喜遇红鸾、天喜、咸池、大耗、天姚、沐浴等,主易得女,在古代,因为重男轻女,无可避免地也给视为不吉。

 (二)紫微破军同度,因紫微不畏煞,故较不容易有刑克。武曲则相反,尤其是武曲化忌。

破军在财帛宫

 原文:子午二会吉曜化禄,或禄存、化权者,主富贵能发。天罗地网辰戌二宫,亦主富有或主得祖产。与武曲同度,在巳宫,财来财去。紫微同度在未宫,主得意想不到之财或特殊之财。丑宫次之。惟再行丑未宫,将虑破财。廉贞同度,一生破败多端。寅、申二宫,祖业倾败。空劫同度,寅吃卯粮。擎羊、火星同度,横得横失。陀罗、大耗同度,纠纷烦恼,剥削极重。

 评注:

 (一)破军在财帛宫,基本性质主变动,财源不稳,得禄存、化禄、化权等,主[富贵能发],在子午宫最为吉利,可以大发。但若见煞曜,则求财多番受挫,变动不利。

 (二)武曲破军同度,虽然武曲是财星,于财帛宫应为吉利,但是,由于破军性质不稳,所以每有[财来财去]之象,不能积聚,更见天马,变动尤大,遇火星、铃星、擎羊、陀罗等,则求财艰辛,且容易破败,富亦不长久。

 (三)紫微破军同度,紫微主贵人,故主易得机遇;紫微主名,所以也主名气生财,名气愈大,财气愈旺盛,而且有不期而遇的财运,更有天魁、天钺、禄存、化禄等,尤其如此。

 (四)破军和廉贞同度财帛宫,主事业多变化,或财源多方面而来,不过,若是见煞曜化忌等,则必经痛苦的变化而安定,成王败寇,要视运程而定。[横破多端],正是就见煞而论。

破军星临疾病宫

 原文:破军星临疾病宫,幼年多脓血之灾。武曲同度,主牙痛拔牙,并主目疾、阴亏、遗精、阳萎、泻肚。女子又主经痛或赤白带下。擎羊同度,主有开刀动手术等情。

 评注:

 (一)破军五行属阴水,阴水为肾,故此,基本性质为生殖机能及性机能的毛病。幼年脓血之灾,以和廉贞化忌同度为合,武曲化忌同度,则幼年有意外受伤,骨折伤残。

 (二)破军主肾症,故更有廉贞、贪狼、红鸾、天喜、咸池、大耗、天姚等桃花,主有遗精、滑精、阳痿、早泄、经期失调、白带等,更有火星、铃星、擎羊、陀罗、化忌等,主生殖器的脓血灾,具体言之,就是性病,如梅毒、淋病等。

 (三)破军武曲同度而武曲化忌,於大限流年遇之,主[牙痛拔牙],大限见此,这十年内将有很多牙齿给脱掉。

 (四)破军在原局疾病宫,在大限流年疾病宫,见有太阳化忌,主目疾,原局和宫限皆不吉者,有失明之忧。

 (五)破军擎羊同度,尤其更见廉贞化忌,或武曲化忌,主有意外伤害,刀剑金创之伤,或跌打骨折等,在现代,亦主[开刀动手术]。

破军星临迁移宫

 原文:破军星临迁移宫,主出外以技巧艺术或专门特长为人敬服。紫微同度,主得贵人提携。武曲同度,主为能文能武之技术或艺术之专门人材。子午两宫,出外能富贵。擎羊、陀罗、火星、铃星同度,出外主破财,遇灾祸,少人缘,奔驰劳碌,以巧艺谋生。

 评注:

 (一)破军在迁移宫,主在外奔波,但见吉可以有成,唯难免辛劳。不过,命造一定要

 从事技巧谋生,即有一技之长,方为吉利,否则生活困难。留在原居地则不必[技巧艺术或

 专门特长],命宫吉利者,经商亦可。

 (二)紫微破军丑未宫同度,因紫微具有贵人的气质,故更有天魁、天钺,主得贵人提携,可以得协助而成就事业,在外安稳。

 (三)武曲破军同度,命宫为天相独坐,较利於专业技术谋生,更有地空、地劫、红鸾、天喜、咸池、天姚等,适宜艺术工作,尤其是在海外当娱乐艺人。昔日,那些[跑码头]的艺人歌星、表演团成员等,很多都是这个星系守迁移宫。

 (四)破军在迁移宫,亦喜为[英星入庙]的结构,即破军在子午宫,得破军化禄或化权等,主能富贵。

破军星临交友宫

 原文:破军星临交友宫,主因友破财,或因手下人之不忠而致事业钱财遭遇破败。会煞星,施恩遭怨。武曲同度,所交之友,口是心非。紫微同度,主得畏友。与擎羊、陀罗、火星、铃星、天刑、阴煞、劫杀、大耗等星会照,主因友遭官灾横祸,或遭手下之偷盗。

 评注:

 (一)破军也不喜入于交友宫,由于性质主变动,且性情刚烈,故基本性质为结交小人,没有助力,更见火星、铃星、擎羊、陀罗等,主[施恩遭怨],煞重为[因友遭官灾横祸],擎羊天刑同度,尤其如此。会地空地劫大耗,主因友而破财,更有阴煞、劫煞、天姚、文昌化忌、文曲化忌等,主受阴谋侵吞。

 (二)紫微破军同度,可得畏友,即能力比自身强的朋友,在下属关系方面,则主自身无法驾御下属,故更见煞曜化忌等,每每遭夺权或侵吞排挤。见吉曜虽有助力,但却无力当上司,也招下属不满。

破军在事业宫

 原文;破军星入庙,临事业宫,主武职显发,威震华夷。禄、权,科会照,国家重臣。紫微同度,亦主显贵。武曲同度,亦主武职。廉贞同度,主为机关科员。破军星,又主创辨工厂实业,掌握巨额职工。但破军临事业宫,无论入庙与否,都主一波三折,风浪叠起。化禄、化权,能败能兴,有毅力,以事业为前提。无吉化吉曜者,则困难来时压力极重,无法推动。会忌星、空劫,主一生中有倒闭破产等情发生。

 评注:

 (一)破军在事业宫,必须见左辅、右弼、天魁、天钺、化权、擎羊、天刑等,才主[武职显发、威震华夷]。

 (二)破军得化禄、化权,最为重要,对于事业可以有一定的表现,化科则较次要,也可说是可有可无。更见诸吉曜,进身政府部门,可当[国家重臣]。在商界也是行政人才,尤其是从事开创性的任务。

 (三)破军紫微同度,事业[显贵],利於以名气发迹,且有良好的领导才能。破军武曲同度,利於武职,但见禄存、化禄,也适合财经事业。唯见煞曜天刑者,以武职为宜,包括军方、警界及其他执法之纪律部队。廉贞破军同度,则宜[机关科员],即是一般的文职,见文昌文曲,尤宜以此安身立命,这是因为廉贞破军主事业变化,故宜求安定。不过,别以为这个格局不高,需注意命宫是紫微七杀,这是化杀为权的格局,领导能力甚高。

 (四)破军独坐,必须见左辅、右弼、天魁、天钺、化禄、化权,始主[掌握巨额职工],否则就是下属众多,也感无能为力,在管理上力不从心。见地空地劫,尤以[工厂实业]或一技之长为宜。更有火铃羊陀等煞,如从事一般的经商,或从事金融投资投机等,则每多破败。

破军在田宅宫

 原文:子午二宫,产业丰厚。辰戌二宫,并主有祖产。紫微同度,有意外资产可得。落陷主房产破旧。与擎羊、陀罗、火星、铃星、空劫会照,主破败祖产基业。

 评注:

 (一)破军在田宅宫,以在子午宫为吉,可以去旧更新,不要旧业,而换得新物业,更有禄存、化禄,主[产业丰厚],但要注意命宫天同的性质,这是发于晚运的星系,因此,纵使多吉,亦主中晚年始置业。

 (二)紫微破军同度,主意外资产,但以见禄曜为确。

破军在福德宫

 原文:子午宫主安乐不思虑。武曲同度,劳心劳力。廉贞同度,辛苦忙碌。化忌星,多忧多虑,举棋不定。紫微同度者,能自我陶醉,自得其乐。会四煞、空劫,烦恼不安定。

 评注:

 (一)破军在福德宫,得禄存、化禄、化权等,主行动积极,勇敢刚毅,在子午宫更主胸襟光明磊落,[少思虑]。

 (二)凡是破军在福德宫,都主喜好刺激,喜欢新玩意,见吉曜每多创意。和其他正曜同度的情况,大致如原文所言。

破军在父母宫

 原文:主刑克离家或祀继。武曲或廉贞同度,均主刑伤。紫微同度,会吉曜,可免刑克。

 评注:

破军在父母宫,很难有理想的结构,就是不见煞刑忌,也主无缘份,感情不佳,或父母不关心命造。煞重凶星多见,则主刑伤。性质较佳的结构,是紫微破军同度,但父母有威权,煞重就如暴君,亦不为吉。

 

七杀星

 原文:七杀星在五行属阴金,在天属南斗星,化为权。是紫微斗数中的大将星曜。佐助紫微星与天府星,所以遇紫微天府则为国家栋梁,出将入相,得遇贵人提携,平步青云,指调百万雄师。在商亦于实业工厂方面发展。以其能掌握大众,如工人职员等。与廉贞星同度,在未宫或七杀星在午宫,称为[雄宿乾元格],乃是上格,魄力雄厚。因为七杀的阴金被廉贞的文火所锻练,相制为用。在子宫则次之,在丑宫者普通。如会照煞星,反主刑剋、伤害、颠簸。七杀在命宫者,最恶落陷化忌、擎羊、陀罗、火星、铃星、空劫、天虚、阴煞等星曜,主孤独或福不全;每多解说尘世为僧为道者。有幻想,时或感觉心灵上的空虚。迁移宫有天府星者,外刚强而内富情感,花前月下,每生飘飘然的出世想,妻子亦每多志高聪明,或性情外柔内刚、有丈夫气概之配偶,否则多刑剋分离病灾;或虽有夫妻之名,而无夫妻之实者。

 评注:

 (一)七杀是大将之星,性质刚烈强硬,故七杀守命,人生比较孤剋,六亲缘份不足,但在事业方面,每因命造积极苦干,所以就不会遇吉星吉化,或反过来见煞曜,也会有所表现,得名利富贵。

 (二)七杀会紫微天府,这其实是指七杀在寅宫和申宫独坐,紫微天府拱照而言,七杀在寅宫,因南斗北斗星主在上方申宫,故称[七杀仰斗]格,七杀在申宫,因南斗北斗星主在下方寅宫,故称[七杀朝斗]格。这是七杀的大格之一。紫微天府具贵人气质,所以主[贵人提携],如果不见煞曜,更有左辅、右弼、天魁、天钺、禄存、天马等,适宜[实业工厂方面]发展,不见禄存天马却有煞曜,则可[调百万雄师],当军警领导人。

 (三)七杀在未宫,和廉贞同度,为七杀的另一大格,称为[雄宿乾元]格,其结构的道理可见原文。另外,七杀居于午宫守命,廉贞在申宫守福德宫,亦属[雄宿乾元]格。在子宫和在丑宫,都不入格,成就远远不如。

 (四)凡七杀在命,人生都比较孤独,无论成就有多大,事业局面有多宏伟,都会感到[心灵上的空虚],不见煞曜见吉星,就是成为大格,也不例外,只是程度不如七杀见煞忌那样强烈。

 (五)七杀坐命,迁移宫必是天府,十二宫都如此,没有一宫例外。七杀性质变化和冲动激烈,天府性质稳定和保守平和,故此,对宫多吉,则七杀的性格较柔,人生也较安定,可以平衡性格,但如果天府性质弱,七杀性质强,过刚则折,故人生纵使成就高,但六亲缘更差,精神更空虚。

 (六)原文提到,七杀居命宫,主妻子[志高聪明]、[外柔内刚]、[丈夫气概]等,这其实和七杀无关,而是夫妻宫星系的克应。凡七杀在命,夫妻宫必定是天相星,这星在夫妻宫为吉曜,对男命尤其如此,读者可以参阅有关天相入夫妻宫的部份。

七杀星临命宫

 原文:七杀星临命宫,主面色黄白或红黄色,面型长方者或瘦长者较多;方面较少。中等身材,不怒而有威,为众人所敬服。一生事业性重。处事外表果决,内实进退考虑。富计谋,善策划。与紫微、天府、禄存、化禄、化权、化科、左辅、右弼、天魁、天钺、文昌、文曲会照者,得群众拥护。在国家为大将之材,极品之贵,在商为工业界之领袖,左右经济(七杀最喜会照或同度禄存、化禄,以其能柔化七杀之刚暴),名震他邦。若与擎羊、陀罗、火星、铃星、天刑、空劫、大耗会照者,主刑剋伤害。落陷者,或死于兵荒马乱,或阵亡灾死,或则疾病开刀。性情倔强,刚愎自用,处事霸道,行为凶横而寿夭。故七杀最忌落陷会煞星。

 在庙旺之地,遇煞星,虽有破财灾祸病灾,但仍许富贵。惟七杀命宫者,必须脚踏实地,如实业工厂方面发展,投机不宜。如会照空劫、大耗,投机有倾家之忧,且少有恢复的机会。

 七杀在命宫者,在政界或军界、警界必经过一次风浪波折转变。在实业、在工厂亦必遭有颠覆停顿或致于破产之难关发生,但不像投机的一蹶不振。在短时期内,便能东山再起,重振旗鼓。如有禄存、化禄或左辅、右弼、天魁、天钺会照者,虽亦有困难遭遇,但能得众人之助力原谅,逢凶化吉,迅速转机。七杀星临命宫会煞曜者,福不全。能富贵者,则妻子有刑剋分离者,或子女无出者,或多女少男者,或疾病缠身者;如骨肉无缺,身体健康者,则又不能富不能贵矣。七杀命宫,在巳、亥宫者,多得贵人提携,青云直上,而能富能贵。七杀命宫在寅、申宫者,多清高,如为众人师表、帮会领袖,独负其责、独当一面者。辰戌二宫,七杀星坐命宫,与天府、廉贞对冲,多于艰苦中建立事业,魄力极大,调度经济,有韩信点兵多多益善的作风。富幻想,以事业追随其幻想,故始终不足以满其事业上的欲望,多新企图。七杀在未丑二宫立命者,多志高好胜,名高于利,事业多由海阔天空中建立耳。七杀临子午命宫者,得荫庇之余气,有贵人之提携、朋友的协助、是为美格(七杀在巳申较佳,寅亥较次)。

 女命七杀星躔度,入庙会照化禄、化权、化科者,或与左辅、右弼、天魁、天钺、恩光、天巫会照者,则必聪明多才,权威压众,为女中豪杰,旺夫益子,富贵双全,志气如丈夫的上格。与化忌星会照,则灾病躔身。会照擎羊、陀罗、火星、铃星、空劫者,孤独。以继室、偏房为宜,否则刑剋无子女。

 大限流年,七杀星躔度,入庙会吉星,主去旧换新,创立基业,名声远震,加官进爵,会照忌星、陀罗,则主烦恼,尾大不掉,再会擎羊、空劫、大耗者,则主刑剋家破,妻儿病灾等情,如有化禄、化权、化科者,先艰苦后安宁,如陷地而四煞空,劫天刑会照者,主死亡。

 评注:

 (一)七杀在命宫所主的形相,如原文所说,但有一些可以作补充:七杀和火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫、天刑、化忌相会,尤其是武曲化忌或廉贞化忌,常主肢体伤残。

 (二)七杀在命,如对宫天府多吉曜同度,每主[外表果决,内实进退考虑]。

 (三)七杀不见文昌、文曲,也主[富计谋,善策划],事实上,七杀并不喜遇文昌文曲,因为七杀是武将,在枪林弹雨、刀光剑影中生活,不能多思多虑,不能犹疑不决。文昌文曲主优雅、思索,七杀会上昌曲,便每每打击了其决断的能力,变得犹疑不定,进退失据,勇气不足。

 (四)七杀会[紫微、天府、禄存、化禄、化权、化科、左辅、右弼、天魁、天钺、文昌、文曲],原文对这一个结构,给予极高的评价,这个当然,因为所有吉曜都摆在一起了,但其实我们要注意的是,七杀无论是见吉见曜,都一样是人生艰苦,只管拼搏,只管向前冲。

 故此,七杀在命,与其命宫三方四正诸吉云集,不如吉曜平衡一点的分布于诸吉,则人生反而平衡,心境亦比较安宁。男命宜在福德宫多见一点吉,女命则宜在夫妻宫多见一点吉。

 (五)七杀会诸吉和诸吉化,可以作以下的细分:见禄存、化禄,利于经商做生意,尤其是工业实业;见左辅、右弼,主多手下,事业局面大,更见化权,尤利于人事管理,统领千军万马;和化科、文昌、文曲相会,只利于工业科技的专业;见天魁、天钺,主事业得机遇。在众多吉曜当中,七杀最喜得禄存和化禄,这有几个好处,第一、七杀性刚,得禄曜则性格比较柔和,或外刚内柔;第二、七杀发展事业,得禄则发展顺利,财源充足;第三、七杀坐命宫的人,命中注定,一生必经历一次大破败,能够得禄,则破败以后,尚有财源可以卷土重来,无禄则再起来便极艰辛。

 (六)七杀会诸煞曜刑忌空劫,主各种不利的性质,大致而言,就是自身伤残,或死于意外金创刀剑;性格则[刚愎自用],行事为人手段激烈,结果人际关系极坏,多行恶业,以致恶有恶报,灾害临头。至于[兵荒马乱],这是人类共业引发的灾难,不可以经由一个人的命盘看得到。七杀在卯宫落陷,和武曲同度,其煞气最大,刚剋之气最重。七杀在庙旺的宫度守命,以在寅宫、申宫、午宫和未宫最吉,这此四宫,就是见煞不见吉,亦在事业有表现,只是如原文所言,有[破败灾祸病灾],而于人生大破败以后,亦无力东山再起。

 (七)七杀在命,见地空、地劫、大耗,必以从事实业工业为佳,或至少是要得一技之长,若从事商业投资,且不谈投机,也主破败倾家。更有煞曜化忌,破败尤重。

 (八)七杀在命宫,必见化科、左辅、右弼、天魁、天钺,始利于进身政界,见擎羊、天刑,则宜军界、警界,更有辅弼魁钺化权,能进升管理高层。

 (九)原文提出七杀坐命一系列的不利性质,如[妻子刑剋分离]、[子女无出]、[疾病缠身]、[不能富不能贵]等。凡是七杀在命宫,都必有人生的缺陷,因此,具体的不利克应,便应检视整体星盘,财帛宫不吉,主经济拮据;事业宫不吉,主生意破败;夫妻宫不吉,主刑剋配偶;疾病宫不吉,主有灾病或伤残。诸如此类。

 (十)七杀在寅宫申宫,性格清高,见文昌、文曲、化科,可以[为人师表],当教师。和左辅、右弼、天魁、天钺、化权、擎羊、陀罗、火星、铃星相会,每为[帮会领袖]。

 (十一)女命七杀,最忌夫妻宫多煞曜凶星,因为她们的人生本已坎坷,心灵空虚,得吉利的夫妻宫,每在感情上可得慰藉,故能减少生命的苦闷,多一点快乐。七杀女命,见诸吉曜吉化,过去为[旺夫益子]的命格,擅长料理家务,且性格坚强,在现代社会,则可以和男人一样,成就事业,甚至同样可以在军警方面担任管理高层工作。

 (十二)大限流年七杀守命宫,必须要看原局命宫的性质,才可加以推断评价,如果原局性强,如紫微、七杀、太阳等,限内更见吉曜,主[去旧换新],尤其是原局紫微,入于七杀宫限,也称为[化杀为权]。原局如果性柔,如天同、天机等,则七杀宫限会煞曜化忌,多为劣运,[尾大不掉]。

七杀星临兄弟宫

 原文:七杀星临兄弟宫,入庙会照化禄、化权、化科、左辅、右弼者,弟兄众多,但有刑剋,与廉贞星同度,在未丑二宫,主弟兄和美,有助力。会照煞星、天刑者,仍主刑剋、孤单或分离。七杀临兄弟宫,而命宫会照左辅、右弼者,亦主弟兄多,而有刑剋分居;情感方面较为和洽,但少实在助力耳。寅、申二宫弟兄多才清高。巳、亥二宫,主弟兄能贵。辰、戌二宫,弟兄能富。若会照煞星、化忌,仍主有灾病刑剋分离等情。

 评注:

 (一)七杀在兄弟宫,基本性质反而不坏,在数目方面,主众多,可以有三四人,在品格方面,就是彼此冷淡,但亦和谐,不致于相争,有些甚至主兄弟姊妹品格清高。

 (二)七杀在兄弟宫,只见左辅、右弼,已经主兄弟数目众多,并不一定需要见化禄、化权、化科。见三吉化,是主兄弟有才能,或可在经济方面,给自己一些帮助。

 (三)七杀就是会煞曜,只要不是诸煞云集,也不主生离死别,稍有煞曜化忌,亦只是主感情冷淡而已,落于陷宫,则容易发生争吵,甚至生离死别,但这是由于七杀和武曲同度所致,非七杀之过。

 (四)廉贞七杀在未宫同度,这是[雄宿乾元]格,最七杀在兄弟宫最佳的一个,主[弟兄和美,有助力],更有文昌、文曲、天魁、天钺,尤佳。在丑宫虽不是雄宿乾元格,但性质相同,只是程度有所不如而已。

 (五)七杀在寅宫申宫,分别是七杀朝斗格和七杀仰斗格,主兄弟[清高],但感情冷淡,唯见诸吉曜,仍主有良好助力。

 

七杀星临妻宫

 原文:七杀星临妻宫,入庙会照禄存、化禄、化权、化科者,主得精明有为之妻室,但在结婚前,多阴碍波折,破坏延期者方合。与左辅、右弼、天府、天魁、天钺、解神、天德等星曜会照者,主妻子庄重有威,为人所敬服,帮夫益子上格,但必须迟娶,否则妇夺夫权;或则生离分居。廉贞同度有煞星,亦主生离分居,或为病灾所缠,妻子如有实无。七杀在酉宫临妻宫,主刑剋,或会照煞星,则妻宫主遭遇意外灾祸。如再会空劫、大耗,则有因妻破产、倾家等事情发生。卯宫祸轻。与擎羊、陀罗、火星、铃星、天刑、空劫会照者,主三妻之命。

 女命七杀临夫宫,在庙旺之地,会吉星,主得地位崇高之丈夫。会煞曜则主刑剋分离,以迟婚继室为宜,或婚前叠遭周折,破坏延迟。会照化忌,有丈夫转移情爱之虑,或婚前有被夺爱之刺激。如夫宫七杀星临卯酉二宫,则主灾祸,刑剋分离或有痨病、心脏病、脑神经病。如再会照擎羊、陀罗、火星、铃星、天刑、空劫、大耗,主有意外灾祸刑伤,或牢狱之灾等情发生。

 评注:

 (一)七杀在夫妻宫,和在兄弟宫的性质不同,由于刚烈,故不利感情,彼此难以情投意合。见三吉化和禄存,也只是妻子持家有道,或在事业上有大发展,此即原文所谓的[精明]。更有诸吉曜,亦利于搞夫妻档,可以事业上合作有成,但感情仍有欠缺,如原文所说,这类妻室会[夺夫权]。

 (二)七杀在各个宫度,和诸煞曜相会,都有生离死别的意味,煞轻主生离,煞重则死别,对于众煞曜刑忌耗的反应甚大,不可以轻视其中的克应。

 (三)女命夫妻宫七杀坐守,性质比男命稍佳,可得有才之夫,事业有成,原文说是[地位崇高],这也是不一定的,不能草率论断。

 (四)女命,七杀和化忌相会,主丈夫[转移爱情],或[婚前有被夺爱的刺激],这其实可以男女同论,并不限于女命。而廉贞化忌同度,性质尤其吃紧。武曲化忌次之。武曲七杀同度,主丈夫生病,或有伤残,以见煞曜刑忌为确,对感情的影响反而较小。

七杀星临子女宫

 原文:七杀星临子女宫,入庙旺之乡,会左辅、右弼、天魁、天钺、文昌、文曲者,主子女富贵。但以先花后果为佳,或极迟得子为宜。在卯、酉二宫,是继室偏房生子,或极迟得子。与擎羊、陀罗、火星、铃星会照,主刑剋或不得子力。化忌会照,子女多病灾。空劫会照,因子女破耗。

 评注:

 (一)七杀在子女宫,主子女数目较少,一般并不多于三四人。见煞曜凶星化忌,则主刑剋灾病,正如原文所说。七杀会地空地劫,破耗的性质很重,见大耗尤甚。

 (二)在卯宫和酉宫,武曲七杀同度,主[极迟得子],更有天寿同度,更甚,或见诸煞曜,亦主迟得。

七杀星临财帛宫

 原文:七杀星临财帛宫,入庙会照化禄、化权、化科、禄存者,主财禄丰足,财源极厚,得意外财富。与廉贞同度,主发能富。丑宫较次。辰戌二宫,富格。卯酉二宫,横得横失。与擎羊、陀罗、火星、铃星、天刑会照,因财生灾,或遭遇抢劫盗偷。与空劫、大耗会照,财不足劳力求谋,多感困难,破耗多,剥削重。凡七杀星临财帛宫,虽入庙会化禄或禄存等吉曜,但一生必遇一二次经济困难,周转无方或至倾家破产者,但有化禄或化存等吉曜者,即在短期内有转机耳;若落陷或空劫、大耗等及煞星会照无化解者,则时时感到困难耳。

 评注:

 (一)七杀在财帛宫,命宫必是破军星,事业宫必是贪狼星,要理解其财气性质,要三曜齐观,稍有偏废,就每每推断失准。

 (二)和其他星曜守财帛宫一样,七杀亦喜得禄存和化禄,主[财禄丰足、财源极厚],得化权,利於管理生财,得化科,则可以因名得财。稍见煞曜,主有意外财富,但每每不耐久。

 (三)廉贞七杀同度,在未宫为财帛宫的[雄宿乾元]格,命宫是巳亥宫的武曲破军,最喜得武曲化禄,财气旺盛,廉贞七杀亦吉,破军化禄则利于事业突破。在丑宫,虽不为雄宿乾元,亦主财帛丰厚。

 (四)七杀在辰戌二宫独坐,对宫廉贞天府,更有廉贞化禄、禄存等,可成富格。

 (五)在卯宫酉宫,武曲七杀同度,这是破折性质很重的星系,有橫发的倾向,见禄尤确,但稍有煞曜空劫,便主[横得横失],发而不耐久,为纸上富贵。煞重尤容易破败,或招惹匪盗,文昌化忌或文昌化忌同度,主受骗。

 (六)七杀会地空、地劫、大耗,不利财运,[破耗多、剥削重],不喜更见化忌,破耗尤重。

 (七)七杀在财帛宫,和在命宫一样,皆在一生经历一趟重大[经济困难],或[倾家破产]。但程度不如在命宫。

七杀星临疾病宫

 原文:七杀星临疾病宫,主幼年多灾病,或性情躁急,易怒。与廉贞同度,主痨伤、肺病、咳血等症。紫、府拱照,主内伤、肠胃不和。会擎羊,主肓肠、瘤症、便血。武曲同度,主刑伤。会陀罗,手足残伤。火星同度,目疾。龙池同度,耳聋。多阴虚、内伤之症。

 评注:

 (一)七杀在疾病宫,基本性质不利,刚剋之气很重,见煞曜,尤其是擎羊同度,常主[幼年多灾病],亦主[性情急躁],这和其先天性的[肝功能]有关,这是中医学方面的肝,具有情志系统的性质,故[易怒],也因此进一步影响肝,故主肝病。

 (二)七杀五行属阴金,阴金为肺,故亦主呼吸系统的疾患,尤主肺结核,因此,当和廉贞化忌同度,便有[痨伤、肺病、咳血]的克应,廉贞化忌所主的是血症。廉贞七杀,也主外伤,金创之伤或是跌打损伤。煞重兼见化忌,亦为出血之症,也主癌瘤。

 (三)七杀在寅申宫,紫微天府拱照,主[肠胃不和],即是一般的肠胃病,唯煞重则有严重的肠胃症患,如胃癌、胰癌等,这是对宫紫府性质的克应。

 (四)七杀和擎羊同度,每主肠胃的出血症,或是肠胃炎症,如原文所说的[肓肠、便血等],煞重始主瘤症。

 (五)七杀火星同度,原文说主[目疾],但笔者观察所得,则为肺病,这是火星的阳火灼伤七杀阴金。

七杀星临迁移宫

 原文:七杀星临迁移宫,主有外在地位,在外有威力,使人敬威。与武曲同度,主在外能活动,有利可图。如武曲化忌,则主出门有病灾,或在外事业遭遇失败,并主一生中有涉讼或牢狱之灾。与廉贞同度,出外有声名,主出外能发,惟在丑宫,则多是非。紫微星同躔,主在外为人所敬重,并主得贵人提携,或主出外遇贵。与天刑同度,主一生多刑剋,出外有灾。落陷被人连累、陷害,或主在外受压力。擎羊、陀罗同度,最宜武职,否则少人缘。火星同度,有意外财。铃星主峥嵘。空劫同度,以企业实业工厂为宜,否则主飘荡。

 评注:

 (一)七杀在迁移宫,因七杀具有霸气煞气,故见左辅、右弼、天魁、天钺、化禄、化权、化科,主[在外有地位,在外有威力,使人敬畏],但如果更有煞曜,却可能是在外霸道,亦[使人敬畏]。

 (二)七杀武曲同度,因武曲为财星,七杀则主动求财,自行创造机会,故此,主在外[有利可图],更有禄存、化禄尤佳。武曲化忌则不利财运,[事业遭遇失败],更有火铃羊陀诸煞,则[病灾],擎羊天刑同度,主[涉讼]或[牢狱之灾]。

 (三)七杀廉贞同度,在未宫较在丑宫吉,皆主出外有名声,见禄存、化禄,始主能发。廉贞化忌,则在外[多是非],并不限于丑宫,未宫也如是。

 (四)七杀紫微同度,因紫微是帝曜,故主受人敬重;紫微为贵曜,所以主得遇贵人提拔,更有天魁天钺尤确。

 (五)七杀天刑同度,基本性质为生灾,但要更见煞曜空劫始有克应。

 (六)原文提出七杀和火星或铃星同度的吉利处,这其实是由于事业宫得贪狼的原故,这是火贪格铃贪格的偏格,在推断分析上,实和七杀无关。

七杀星临交友宫

 原文:七杀星临交友宫,主被朋友所拖累、陷害、或遭遇小人妒忌。或主被手下人所偷盗。与禄存同度,更主受小人倾挤。武曲同度,化忌星因友破产,或因朋友或职员而事业失败。并主奴压主。

 评注:

 (一)七杀性刚而孤剋,于交友宫的基本性质不吉利,主容易结交小人。火星铃星同度,主遭陷害;陀罗同度,小人妒忌;擎羊同度,受到拖累;地空地劫同度,遭[偷盗]或受侵吞利益。禄存同度,则因擎羊陀罗夹宫,故主[小人倾挤]。

 (二)武曲七杀同度,更有化禄、化禄、天马,利于财运,武曲化忌则主亏蚀,更遇地空地劫大耗诸煞,主[因友破产],不利合作,亦主[奴压主],即下属反叛。

七杀星临事业宫

 原文:七杀星临事业宫,以军警两界能显发,或辨工厂实业,而主掌握多数职工者为宜。武曲同度,会左辅、右弼、天魁、天钺、天巫、三台、八座者,主威震他乡,握生杀大权或主权贵。廉贞同度,亦主峥嵘同侪,出人头地。与擎羊、陀罗、铃星、火星同度,亦主武职威风,惟一生多风波是非。会忌星,事多周折。空劫同度,以工厂实业为宜,否则一生多破败。

 评注:

 (一)七杀在事业宫,命宫为贪狼,一般适合[工厂实业],见地空地劫,如不从事实业,每每破败,事业不济。见禄曜可以发。

 (二)七杀会火星、铃星、擎羊、陀罗,天刑,适合[军警两界],更有左辅、右弼和三吉化,管理能力甚高,可当领导人。见吉曜及吉化,不会煞曜,则适合实业商业的管理,亦宜经商。

 (三)七杀会廉贞化忌或武曲化忌,皆主容易破败,故宜有一技之长,或从事武职。

七杀临田宅宫

 原文:七杀临田宅宫,与紫微拱照,主得贵人之荫庇。与廉贞同度,能增置产业。落陷主产业破败。与忌星同度,主家宅不安、病灾、口舌、是非。与陀罗、火星同度,主有虚惊。擎羊、铃星同度,多争闹不安。空劫同度,主破荡。

 评注:

 (一)七杀在田宅宫,一般都不主吉,主没有祖业承继,见吉亦为奋斗自置,以得禄存和化禄为佳。

 (二)七杀在寅申宫,紫微天府拱照,这是遇贵人的星系,故更有左辅、右弼、天魁、天钺、禄存、化禄等,主贵人之助而自置物业。

 (三)七杀廉贞同度,能[增置产业],但见吉始增产顺利,不见吉则辛劳。

 (四)七杀不喜会化忌,武曲化忌主投资楼房失利,或不和;廉贞化忌主病灾、是非、家宅不安。

 (五)七杀会煞曜的不利影响,以火星陀罗和擎羊铃星两个组合为克应,如果是火星擎羊,和铃星陀罗,则克应弱,并不为凶,这是由于火星属阳火,擎羊属阳金,阳火可烧炼阳金为有用的器皿;铃星属阴火,陀罗属阴金,阴火可烧炼阴火为有用的器皿,故仅为置业困难,但仍可享用置业的果实。

七杀星临福德宫

 原文:七杀星临福德宫,入庙会吉曜,主福厚志高。但主不利妻子,有刑剋、迟娶等情。武曲同度,主心烦不安。化忌星,则多忧多虑,多是非。廉贞星同度,主忙碌。紫微星同度,志太高,常因事实不能符合理想烦恼。与擎羊、陀罗、火星、铃星、空劫、大耗、天刑会照,主费心费神,劳心劳力。女命七杀临福德宫,主剋夫刑伤,以迟婚、继室、偏房为宜。

 评注:

 (一)七杀在福德宫,主性格积极,不喜安闲,故此,见吉曜主积极而有成,此即[福厚志高],亦主以脑力行事,不用体力劳动。是不是[不利妻子],则应和夫妻宫合参,不可以一概而论。

 (二)武曲七杀同度,二曜皆性质强烈,故主[心烦不安],但见吉星吉化,则可以在心烦中,想出实际的方案,解决问题。如为武曲化忌,则不吉,亦不利人际关系。

 (三)七杀廉贞同度,主[忙碌],吉则忙而有成,不吉则徒然辛劳,或是无事奔忙。廉贞化忌尤其多无谓的思虑。

 (四)七杀紫微同度,主做事有野心,性格积极,但又有点高傲,不容易服人,而[事实不能符合理想],故有挫折感,见吉星亦是如此,宜自我控制,不要心头过高。

 (五)女命七杀坐福德宫,是否[剋夫刑伤],应和夫妻宫合参。

七杀在父母宫

 原文:七杀星临相貌宫,主刑剋,或早年弃祖离家。与武曲或廉贞同度,均主有刑伤。紫微星同度,会吉曜,无刑剋。与擎羊、陀罗、火星、铃星、天刑、劫杀、孤辰等煞星会照,主刑剋。

 评注:

 (一)七杀在父母宫,基本性质不良,主和父母无缘,易远离父母,即[早年弃祖离家],见火星同度,或更会天马,尤确,如果七杀不会火星,命宫却有火星于宫内,亦有此性质。更见诸煞刑忌耗,主[刑剋]。

(二)七杀和武曲同度,或和廉贞同度,都以化忌同宫,才主刑伤。紫微由于不化忌,亦不畏煞曜,故只要有吉星会照,便主[无刑剋]。

 

 

天梁星

 原文:天梁星在五行属阳土。在天属南斗星,主寿,化为荫星。天梁星无论在身宫命宫或大限太岁躔度,都主有名士风味。随便,懒散,拖延。少年过宫,逢灾祸能化解。老年照坐,虽有病灾危症,亦主延寿。此星在命宫或身宫者,都主逢凶化吉,遇难成祥,因之一生每多灾险或非常的遭遇。这便是不逢凶不足以见它吉化的力量,不遇难更不足以见它化祥的功德。

 所以这个星曜临到,却是能化灾、化凶、延寿、延年,也亦必多灾、多难、多是非、多病痛。以天梁星临巳宫为最。天梁在命宫身宫或福德宫的人,都能有宗教信仰,在佛教方面,便是说有来历,有善根的。与天机星同度,每多出世或看破红尘的僧道。与太阳星同度,在卯宫会照文昌、文曲、天才、凤阁等星曜,主有专门技能或技术出众。任何技艺学问,都能出人头地,或登峰造极。在酉宫,虽然学有所成,但是声名远非卯宫之盛了。天梁星在午宫或未宫,都主性情爽直,喜指示他人之错误,锋铓太露。三方四正有吉星祥曜会照者,为政清廉,经商诚实,处事方正,虽批评他人,但他人亦能接受。若天梁在午、在未有煞星会照,或午宫有禄存同度者,则不宜批评他人,否则易遭他人之怨忌,少人缘,小人不足。因为天梁是正直的清宫御史,所以可以直谏帝皇,若有财星同躔,则宫度中,本身不清多财(因为清高者,多贫穷,所谓两袖清风),则指责他人,必不能为他人所敬服。不敬服便生怨恨,有怨恨便有小人是非了。天梁在子,亦是聪明太过太露,自小便是目空一切,结果是施恩遭怨。

 天梁与天同星在寅宫或申宫同度,有禄存或化禄同度会照者,主人聪明机巧,多事业,一生兼负数处职务。无禄存或化禄者,则事业多变动,或流动性者,以寅宫为上,申宫次之。逢左辅、右弼、天魁、天钺,在寅申两宫,都主在政府机构、、大众事业中谋发展。自创事业者亦以股份有限公司为相宜。天梁星在午宫,与文曲星、天才星同度或拱照者,三方四正会遇天魁、天钺、三台、八座等吉星或左辅、右弼的辅星者,在政便是监察院或立法院的头席要员。在商亦主为公司的监察人地位或理事等要职。以文曲同度者为上格,以文曲拱照者次之。

 评注:

 (一)天梁星守命,有吉利和不吉利的性质,原文所提的诸如懒散、随便、拖延等,都属于性格缺点,并不吉利的一面,但如果天梁会左辅、右弼、天魁、天钺、文昌、文曲、化权、化科等,则能表现出不和光同尘,有原则,有决断的果敢作风,是专业、执法或司法之才。

 (二)天梁是寿星,居于命宫或福德宫,常主有寿,能经历风波,大死一番以后,重新活过来,故此,若见诸煞曜化忌,每有带病延年的性质,多病但又老而不死,遇天寿、天福,则更主长寿。

 (三)天梁亦为荫星,有庇荫其他人的性质,为贵人,故喜会天魁、天钺、太阳,可以护荫别人。

 (四)入天梁宫限,更有煞曜化忌,主有风波灾险,但又能[逢灾祸能化解],或经历灾病而活过来,少年时如此,老年时也如此。不过,若在老年,天梁于福德宫会诸煞刑忌耗,则为死限。

 (五)天梁在命,人生必经很多风浪灾险,但又能逢凶吉化,故此不宜更见火星、铃星、擎羊、陀罗、化忌、天刑、大耗、阴煞、天月、天虚等凶曜,否则需要捱很多咸苦,煞重亦主一生带顽疾。在巳宫,则主一生多不平凡的经历,这是其他天梁星系所没有的。

 (六)天梁在命宫或福德宫,和地空、地劫、天空、华盖、天巫等相会,方主[宗教信仰],包括佛教、道教、基督教、天主教等,并不限于佛教。更有化科、文昌、文曲、天才等,更是宗教传道人或导师,但不一定出家为僧。天梁所以容易有宗教倾向,究其原因,亦不外是感到人生多苦,故求解脱之道。

 (七)天机天梁同度,因天机主心思机灵,善于探讨内心,这是宗教行者的性质,故易为[僧道],在现代社会中,这类人物,或不一定是穿上僧袍,剃度入山,但心境必定出尘脱俗,更见昌曲化科天才等曜,为宗教的智者。

 (八)天梁和太阳同度,卯宫远远优于酉宫,在卯宫为日照雷门,阳光正渐渐炽热,前景远大,酉宫却为日落西山,已经渐渐失辉。太阳天梁,二曜都是贵星,主名不主利,故在命宫适合从事专业工作,因而成名,最喜得文昌、文曲、天才、化科、龙池、凤阁。可以当专业人士,或为艺术工作者,无论如何,必定是以知识或技术成名,在卯宫更是名声显赫。

 (九)天梁为孤克之星,喜得庙旺的太阳照耀。天梁在午宫,太阳在子宫拱照,因太阳落陷,不能解天梁之孤,所以人缘不佳,[性情爽直,锋芒太露],以致容易开罪别人,这成为其人生的一大致命伤。宜慎于言行,不要过度固执。在未宫的天梁,由于太阳于落陷的亥宫照入,不能解其孤,故有同样的性质。天梁在子,得午宫日丽中天的太阳拱照;在丑宫,得巳宫居旺的太阳会照,所以没有上述的不利性质。

 (十)天梁得左辅、右弼、天魁、天钺、文昌、文曲、化科、化权,主[为政清廉],可以当政府高官,或是其他公共机构的领导层,亦适合当公正无私的司法人员。一般而言,天梁在命,并不是经商之命,见禄存化禄天马等吉,也是如此,因为天梁的特性之一,是得禄容易招妒招是非,故不宜经商,但若是经商,见吉曜吉化,必为[经商诚实]。

 (十一)天梁在午,太阳在子,光亮不足,故禄存同度时,则天梁因财禄而容易招妒,而擎羊陀罗夹宫,亦主[少人缘、小人不足]。另外,天梁得禄,也不适合当官员,否则容易因财物惹纠纷指摘,可能涉及贪污赎职。

 (十二)天梁在子宫,太阳居于午宫,得日丽中天拱照,可以解其孤,但却因于才华太露,有损人缘,但一般并不主[施恩遭怨],能夠谦厚一点,则福泽较厚。

 (十三)天梁天同在寅宫及申宫同度,这实亦是[机月同梁]格,这同担任行政公职,或在私人机构从事行政工作,见辅弼魁钺吉化,甚为称职。但如果见禄曜,则适合商业工作,且因天机的影响,故多兼行兼职,或经营多元化的业务。天梁天同不见禄,原局忍为[事业多变动],[或流动性],这应尽量减少变动,多变则事业无根,少变容易安穏。天马同度或拱照,宜流动性的职业,如运输、航海、航空之类。见吉曜则宜公职。

 (十四)原文提到,天梁在命者,若是创业,宜[以股份有限公司为相宜],究其原因,是可以把自己稍稍置身事外,减少风波是非。如果是一般的私人机构,则宜搞合作生意,让合作夥伴出头,自己退居幕后。

 (十五)天梁具有监察的性质,故此,于午宫入庙时,更见诸吉曜,尤其是文昌、文曲、天魁、天钺、左辅、右弼、化权,便适合监察工作,例如,监察政府运作,监察各种法例的实施,核数署监察政府部门的财政运作,证监会人员等。原文强调天梁文曲同度,实际文昌同度亦佳,这是取其才学性质,有才方能监察,无才必定失职。原文只提午宫,实际上子宫也是如此。

天梁星临命宫

 原文:天梁星临命宫,主人面色黄白。长方面型,鼻直额高,身体胖瘦不一,惟以微胖者多。身躯中矮,亦有瘦长者。以午宫多矮胖,而巳宫多瘦长或微胖者。态度穏重大方,性情耿直。一生虽有灾遇,但主寿长。见凶能化,逢灾能解。喜与太阳会照同度。再与文昌、文曲同躔者,聪明出众。但多心傲气胜。在午宫会吉曜,主富主贵,但喜直言,不畏小人;每为小人所忌耳。天机同度,博古通今,善谈好学,并识兵机。在申宫、巳宫、亥宫,多主漂荡。会吉星祥曜,则主远游各地或远涉重洋。天梁星在申宫、亥宫或巳宫,会天马、咸池、天姚、红鸾、天喜等星,而无禄存同度会照者,主风流自赏、贪色好淫、游荡好闲之人。与擎羊、陀罗会照,多遇灾险,有生命之忧者,或有牢狱之灾,或危症。与火星、铃星同度,多虚惊,生自杀轻生之念,或火惊刑伤。与空劫、大耗同度者,主好游荡,无积储,多破荡。在巳宫立命者,每多负特殊使命或特殊职务者,或身兼数职,有公开者,有秘密者。如会擎羊、天刑、陀罗等星,则于酉年或丑年再会煞星,必主有突然祸生。如煞重者,有九死一生之危险,但终化灾成祥耳。如煞星在其他宫度者,则以大限或太岁流月躔临之时,有灾祸,则祸势较轻,且每多政商二界两种职务,或多与政军界人发生关系。与文昌、文曲、凤阁会照者,亦主文化界人士,或经营文化事业者,或新闻事业者。

 女命天梁星临命宫,入庙会吉星财曜者,主富贵双全,多才多艺。与太阳同度在卯宫,会文昌、文曲、天才、凤阁者,主有特长,聪明善说。与左辅、右弼会照,帮夫教子,心慈好施而爽直。若落陷会照擎羊、陀罗、火星、铃星者,孤独。再会咸池、天姚、红鸾、天喜、空劫、大耗,主浮荡,不安于室或至漂泊无依者。如会文昌、文曲者,以技艺谋生存。卯宫迁移,会擎羊煞曜,夫星不透。

 大限流年天梁星躔度,会吉星祥曜,主福厚禄重,加官进爵,事业发展,喜气冲动,并主延寿。若与禄存同度,则须提防小人不足,小人倾挤。与擎羊、陀罗、火星、铃星、天刑会照,则主刑克、病灾、狱灾、伤害。与空劫、大耗会照,或与天同星、化忌星会照者,主死亡,倾家破产或有阴害谋害等情发生。

 凡天梁星在命宫者,或在迁移宫、身宫者,或大限流年流月躔度,必须退让三步,不骄不傲,提防小人,始能成大事、立大业。

 评注:

 (一)天梁在命宫的形相,大致已如原文所言。但也可以作一些补充:天梁见吉曜吉化,主[稳重大方,性情耿直],但若是见煞曜化忌,则稳重变成固执,大方变成懒散,耿直变成不通人情世故,批评过份。

 (二)天梁在命宫,主[有灾过],就是不见煞曜化忌,人生也多风波,巳宫尤其如此。天梁主长寿,就是见煞曜化忌,也是如此,只是有灾厄困苦,带病伤残,天寿同度,更主长寿,但亦可以说:他们因长寿而受更多的苦。

 (三)天梁在命宫,得太阳最为重要,其庙旺闲陷,影响天梁性质甚大,太阳入庙旺,则可减天梁的孤性,人缘较佳,事业局面也较大,头脑也更加精明。在卯宫最佳,为日照雷门格中,容易成为大格局,主利于专业和司法,故喜文昌、文曲,除了增加才识,亦增名气,[聪明出众]。

 (四)天梁在午宫,太阳在子落限拱照,故人缘不佳,但却可以明察秋豪,故见文昌、文曲、左辅、右弼、天魁、天钺、化权、化科,可以主贵,但不主成富,但仍可得中人之产,[喜直言、不畏小人],为司法和执法者的宝贵气质。天梁在子宫,见此类星象更佳,因太阳在午宫入庙拱照。

 (五)天梁天机同度,二曜皆有才学的性质,因此,纵使不更见吉星,也主健谈,[博古通今],更有文昌、文曲、化科、天才等,学识更是渊博,和他们在一起,绝不会感沉闷,他们亦宜从事学术工作,或是教学、写作、文化界等。但笔者不以为这类命造必懂[兵机],在古代,兵法是读书人学术训练的一部份,现代人却不一定精通,就是该命造读过《孙子兵法》、《吴子兵法》,甚至什么毛泽东兵法,邓小平兵法等,也不主识兵机。

 (六)在巳宫和亥宫,天梁独坐,天同拱照,在申宫,天梁天同同度,这都是性质极浮荡的星系,事业不安定,人生更不安定,更有天马同度或拱照,主[漂荡],没有家庭,每每是光棍一条,到老单身一人,或曾和配偶离异而孤单。更见孤辰寡宿,尤其如此。不过,上述只提不吉的一面,如果天梁在上述三个宫度,除见天马,更有文昌、文曲、化科等,常主[远游各地],或是在外求学。如果见禄存化禄天马,则宜到海外谋生。或流动生财,例如,当海员。申宫、巳宫和亥宫的天梁,性格浮荡,因此,和天马同度或受拱照,更有红鸾、天喜、咸池、大耗、天姚、沐浴等桃花杂曜,则喜爱享受,喜欢悠闲,但却不想工作,尤其容易沉溺于肉欲,故有[风流自赏、贪色好淫、游荡好闲]之说,这类人物,就是不见煞曜化忌,也容易在社会游荡载浮载沉,女命容易沦落风尘,或三婚亦不吉。

 (七)天梁为灾难之星,更有擎羊或陀罗同度,为灾难星系的基础,煞重有[生命之忧],天月同度主大病,天虚同度主一生体弱多病。天梁擎羊天刑化忌相会,主牢狱之灾,或是触犯官司刑法,反过来说,即命造有犯法的倾向,或常在社会的黑暗面浮沉。

 (八)天梁和火星、铃星同度,性质较会羊陀稍佳,仅主[虚惊],但煞重则人生遇挫折,有[自杀轻生之念],但这也要同时检视福德宫,才能作准。原文所说的[火惊刑伤],流年流月命宫,天梁火星同度,更见流煞流化忌等,主受小火所伤。

 (九)天梁地空地劫大耗同度,不利财运,加上天梁性浮,故有[好游荡、无积储]的性质,唯见禄曜,只要不经商,亦可解财帛运之不济,而将勤可补拙,改变游手好闲的生活,可得安稳,宜有一技之长。

 (十)天梁在巳,主[有特殊使命和特殊职务]者,提出此一徵验的,斌兆公似是第一人,事实上也确是如此。天梁巳宫守命,更见吉煞并照,每为特殊人物,例如,纪律部队的卧底人员、特工、特务,或是身份复杂的黑帮份子。[身兼数职]的意思,每每是以一份正当职业,掩饰另一类神秘任务。

 (十一)天梁会文昌、文曲,可以凭文墨维生,如原文所言一样,但如果需要和人们结交,和权贵打交道,写鱔稿,巴结名作家的,则每每非所宜,写作、分析是其所长,吃交际饭则不是。原文有[凤阁]一曜,但这曜的影响不大。

 (十二)女命天梁,一般可以和男命同论。见吉星财曜,古代是凭夫而贵,现代亦主自身经努力奋斗有成。见文昌、文曲、化科、天才、龙池、凤阁,主[多才多艺]。

 (十三)天梁太阳同度,在卯宫尤其是最吉利的结构,得文昌文曲,主[聪明善说],亦可以成为专业人士,或当教职。得左辅、右弼,主品格贤良淑德,能匡扶丈夫,[帮夫教子],亦是热心行善,乐善好施,在社会上可得好名声。在酉宫,则由于太阳日落西山,故见煞曜化忌,主对丈夫儿子有克,感情有缺憾。见吉亦格局不如卯宫。

 (十四)天梁在各个宫度,会火铃羊陀,皆主[孤独],不利六亲缘份,但所会的太阳入庙旺,则刑克较轻,仅主不和。

 (十五)天梁不见吉曜吉化,便带有好玩懒散好悠闲的品格,这即是[浮荡],如果更有空劫大耗及桃花杂曜,则一方面欠财源,一方面却又流于逸乐,故此,便不甘于贫困的生活,容易受享受、物欲引诱,[不安于室],是指婚后不愿负担家庭的责任,仍想自由自在,吃喝玩乐,因此,一旦事与愿违,例如,丈夫不能负担她的花费,她就可能多生不满,至甚抛夫弃子。这类女命,婚姻多不幸,亦容易沦落风尘,故晚运不吉,每每[漂泊无依]。

 (十六)女命天梁会文昌文曲,原文说是[技艺谋生存],笔者并不赞同,这应和男命同论,可在文化界、传播方面发展,多吉曜吉化,则成专业人士、研究员、大学教授等。见煞不见吉,方主[技艺谋生存]。

 (十七)原文说:[卯宫迁移,会擎羊煞曜,夫星不透。]意思是命宫在酉宫,甲年生人,对宫卯宫迁移擎羊同度,酉宫太阳化忌,此曜不利夫星,有刑克,夜生人更甚,原文对此说得甚为隐晦,故在此加以澄清。

 (十八)天梁在大限流年命宫,见左辅、右弼、天魁、天钺,更见天福,主于限内有清福,生活享受。见禄存化禄,虽利于求财,但天梁并不是财曜,因此仅主富足,不为[禄重]。天梁在宫限见吉,一般仅利于专业人士、或公职教职人员。

 (十九)天梁宫限,禄存同度,需防因财帛利益和人家起纷争,或得财而招妒,擎羊陀罗夹宫,二曜为小人,故[提防小人不足,小人倾挤],更有化忌、天虚、阴煞、天姚等,尤防背后暗算,故禄存虽是吉曜,但在此却不主吉。

 (二十)天梁会四煞刑于宫限,可主各种不同的灾病意外损失,实际情况如何,应看原局命宫的性质而定。天梁会地空地劫大耗,主容易破败,尤其容易因人际关系不良而招破败,更见煞曜,主[倾家破产],更有陀罗、化忌、阴煞、天姚、天虚等,则遭[阴害谋害]。煞刑忌耗重则死亡。

 (二十一)原文最后一段,指出天梁在宫限内,要注意人际关系,这是运程吉利或不吉的关键,能善用这个原则,就是稍见煞曜凶星,也可趋吉避凶,不善用这个原则,便是雪上加霜;相反,天梁见吉曜,却不善处理人际关系,就吉利减等,善于处理,便能锦上添花,吉利无穷。

天梁星临兄弟宫

 原文:天梁星入庙临兄弟宫,会照左辅、右弼、天魁、天钺者,主五人以上。和气。无左辅、右弼者,主有异母弟兄,同胞弟兄有二至三人,有暗争倾挤或分离。与太阳同度,在卯、酉宫,主争夺家产或遗产,或互生误会妒忌。与天机同度或会照,主二人。与太阴、红鸾、天喜会照,多姊妹。与天同星同度者,同住者二人,分居者可三人。与擎羊、陀罗、火星、铃星、天刑、空劫等星会照,主不和,刑克分离纠纷。

 评注:

 (一)天梁虽然是孤曜,不喜入六亲宫垣,但在兄弟宫,只要不见煞曜,仍主感情和洽,但必须见左辅、右弼、天魁、天钺,才主助力,而且兄弟数目也众多,原文所说的[五人以上],以见四辅曜不见煞刑忌耗为合。

 (二)天梁即是不见左辅、右弼,也并不因此主[异母弟兄],应该兼视父母宫的性质,如父母宫见文昌不见文曲,或见天魁不见天钺,更有红鸾、天喜、咸池、大耗、天姚、沐浴等桃花,始主有异母弟兄,也可以主异父弟兄。

 (三)天梁不见左辅、右弼,更有陀罗同度,主暗争,有擎羊同度,主倾挤。见煞且和天马同度或天马会照,主分离。

 (四)天梁太阳同度卯酉二宫,因太阳在卯宫入庙,故比酉宫吉利得多。在卯宫,不见煞曜凶星,不主争产妒忌,相反,更有左辅、右弼、天魁、天钺、文昌、文曲、化科等,天梁便为荫星,主助力提携。在酉宫见吉曜吉化则吉气减等。酉宫太阳天梁,太阳化忌,更有诸煞曜,主[互生误会妒忌],见天同化忌或巨门化忌,也是如此。见太阴化忌,则主[争夺家产或遗产]。

 (五)天机天梁相会,主[二人]这数目仅可作参考。这星系性质浮荡,故容易分离,天机化忌最是不利,更见天马尤其多变动,没有兄弟缘。

 (六)天梁在三方见太阴,因太阴主女性,因此,更有同样是主女性的红鸾、天喜,便主有姊妹而无兄弟,或兄弟数目稀少。

 (七)天梁天同同度,因位于寅宫或申宫,这两个宫度是天马地,所以易有分居的情况,天马同度尤确,原文所说的[同住者二人,分居者可三人],并不能作准。

天梁星临妻宫

 原文:天梁星临妻宫宜长配,以年龄相差三岁以上者为宜(或小配而相差三岁以上者)。与太阴会照者,主容貌美丽,但以迟婚、再婚为宜,否则主软克(离异)。但虽分离,然每多藕断丝连,以结婚前曾与他人有解除婚约者为宜,或极迟结婚可免。

 女命,夫宫有天梁星,以迟婚或继室偏房或结婚前曾与他人解除婚约者,或不以结婚礼式而同居,可免软克。与天同星会照,而化忌星者,主离后再克,或克后再离。但以会照擎羊、陀罗、天刑、火星、铃星者方是。

 评注:

 (一)天梁星在夫妻宫的一个基本性质,就是有年龄上的差距。男命每每迎娶比自己年长三岁以上的女人为妻;女人则下嫁比自己年长十年以上的男人为夫,或反过来,丈夫比自己年轻三数岁。原文所说的[三岁],只是虚数,并不作准。更有天寿同度,彼此间的年龄,相距更大。

 (二)天梁除非是借星安宫守夫妻,否则必会太阴星,男命夫妻宫有此情况,无论太阴入庙或落陷,皆主妻子有吸引力,婚前不少裙下臣,[容貌美丽],唯婚前必有波折,或自身有恋爱挫折,或对方曾经结婚等,而就是见吉不见煞忌,也主婚后有一段分离的日子,即[软克]。不过,只要是见吉不见煞,则总会有相聚的日子,而且由于曾经分离,故相聚时就更加珍惜,故感情更加深厚,爱意更强。从这个角度看,其分离也是凶中藏吉。

 (三)女命夫宫见天梁,情况和男命妻宫见天梁相似,也有很大的年龄差距,而婚前亦经波折。

 (四)天梁仅化禄化权化科,并不化忌,因此,原文所说的[化忌星],是专指天梁可能会上的化忌星而言,这包括:太阴化忌、太阳化忌、天机化忌、天同化忌、文昌化忌、文曲化忌,难均为刑克,但性质各有不同。太阴化忌,主被骗财,男命亦主妻病灾;太阳化忌,主口舌不和,女命主丈夫灾病;天机化忌,主感情变化迅速,情如冰炭,始热终冷,也主分离;文昌化忌或文曲化忌,则可能受感情欺骗。

天梁星临子女宫

 原文:天梁星临子女宫入庙会照左辅、右弼、化禄、化科、化权、天巫、恩光、文昌、文曲、天魁、天钺等星者,主子女秀发,聪明多才,既富且贵,有五胎以上。天同星同度,以先花后果为佳,主三人。天机星同度,提防小产,主二人。化忌星会照者,子女多病灾。与擎羊、陀罗、火星、铃星会照,主刑克,宜祀继。与空劫、大耗、天刑再会照者,孤单。

 评注:

 (一)天梁在子女宫,性质孤克,一般皆主子女稀少,见吉曜吉化,则主女多子少,如有红鸾、天喜、咸池、大耗、天姚、沐浴等桃花,则主全女班。

 (二)天梁和诸吉曜吉化相会,则天梁成荫星,不主刑克,故可以有[五胎以上],且[子女秀发],见左辅、右弼、天魁、天钺、化权、化科,主[贵],见禄存、化禄,主[富],主文昌、文曲、化科,主聪明多才。天梁在子女宫得天巫,更有吉星吉化,主能承继自身的事业或财产。

 (三)天梁天同同度,因天同性质较柔,且三方见太阴,[先花后果],即先得女儿,然后始得儿子,更见红鸾、天喜等桃花星,则女多子少。[三人]仅作参考。

 (四)天梁天机同度,二曜在子女宫的基本性质皆不利,故主子女数目少,[二人]也只作参考。更有火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫等,主[小产]、早产等。或子女幼年虚弱多病,或有伤残。

 (五)天梁会化忌星,尤其是太阳化忌或太阴化忌,病灾程度最重。

 (六)天梁会六煞刑忌耗,主孤单,更见孤辰寡宿星,尤确。

天梁星临财帛宫

 原文:天梁星临财帛宫,入庙会照化禄、天巫、禄存、太阴者,主发主富,或承受遗产,或其他现成的财富。与太阳同度在卯宫,难能富能发,但有因财产起争夺的意味。与天同星同度,则能创立家财,由小而发展,或则白手兴家。与禄存或化禄、化权、化科会照者,乃茅屋公卿。天机星同度,财来财去,时发时破,或由辛勤劳力中得来,时有变化。临子宫,财有来源,但剥削极重。会化忌星,主因财多口舌、多纠纷、多是非,或因财而生精神上的痛苦。与擎羊、陀罗、火星、铃星、空劫、大耗、天刑会照,主有破产倾家,或因财而生灾祸,或因涉讼而破耗。如有吉星化解者,先苦后安。或寅吃卯粮,勉强度艰难生活。但天梁星坐财帛宫,虽遭遇因难,但终必能有财耳。

 评注:

 (一)天梁星主贵不主富,故一般并不主大发,唯需要参考命宫正曜性质,始可作准。一般而言,在原宫必见太阴,太阴为财星,如果太阴居于庙旺,则必比太阴落陷为佳。见太阴亦比借星安宫后不见太阴为佳。

 (二)天梁会禄存、化禄,主有财气,可以发达致富,见天巫,则可以承继遗产,或承受家族生意而发。

 (三)天梁太阳同度卯宫,这是日照雷门,为天梁星系最吉利的结构,不过,太阳天梁二曜,都是主名不主利,主贵不主富,故居于财帛宫的性质平平,可以名生财,见吉曜禄曜亦能富,唯稍见煞曜化忌,就主[因财产起争夺]。

 (四)天梁天同同度,因天同有白手兴家的性质,故见吉曜吉化和禄星,主[创立家财],循序渐进而发。

 (五)天梁主名不主利,因此,见禄存和三吉化,有[茅屋公卿]之说,即是有社会地位,但财富却不多。故此,天梁在命反而较佳,因太阴星在财帛宫,财气较盛。

 (六)天梁天机同度,天机主变动,故在财帛宫的基本性质有缺点,主财源变动不穏,有[财来财去、时发时破]的性质,更有擎羊同度,则[辛勤劳力]得财,且财气不旺。见禄存化禄,则适合流动变化生财,财如细水长流,滔滔不绝。

 (七)天梁在子宫独坐,太阳午宫日丽中天拱照,主[财有来源],即是收入稳定,但是,由于庙宫的太阳施而不受,故收入虽佳,却支出很大,因此难于积聚,更有煞曜,始主[剥削极重]。

 (八)天梁会化忌星,和太阳化忌会,主[因财多口舌、多纠纷、多是非],和太阴化忌会,主[因财而生精神上的痛苦]。更见煞曜尤确。

天梁星临疾病宫

 原文:天梁星临疾病宫,虽有病灾,亦多转危而安。主肠胃不调、消化不良等症。与擎羊、陀罗、天刑会照,主外伤手脚,内则筋骨胸腰受伤,或肓肠开刀。与火星、铃星同度,则主乳癌、胃癌、疮瘤等症。与空劫、大耗会照、同度,亦主有风湿、麻痹、酸痛等病痛。天月、阴杀同度,主有时症感冒、伤风头眩等情。

 评注:

 (一)天梁星五行为阳土,阳土在中医脏象学说中,主胃部,故其基本性质,便主胃部的疾患。不过,天梁另有逢凶化吉的意义,故斌兆公提出[虽有病灾,亦多转危为安]之徵验,不过,这亦显示必有灾病。这一克应,在流年疾病宫见之,最为重要。

 (二)天梁在疾病宫,主有肠胃病,多为饮食不节引起的消化不良。和火星同度,则主肠胃感染,如肠胃炎,或因吃了不洁的食物引起腹痛。天梁和擎羊同度,更会天刑上,主阑尾炎,即俗称的肓肠炎,或一般的肠炎。

 (三)天梁和擎羊、陀罗相会,则伤不在肠胃,而在手足肢体,主筋骨受伤,一般不主[腰胸]的伤势。

 (四)天梁对火星、铃星极畏,故此,火铃和天梁同度,常主癌病,尤其是胃癌、肠癌等。不过,必须见太阴化忌、天机化忌、太阳化忌、天同化忌才是。不过,这星系有时为皮肤表面的毒疮毒瘤。

 (五)天梁星的性质变动极大,虽主阳土胃,但很多实际的徵验,却和胃部消化系统无关。原文已经提到其中一个:天梁会地空、地劫、大耗相会,主关节及肌肉的毛病,包括风湿、麻痹、(肌肉)酸痛,这是不能凭天梁五行性质而定夺的。

 (六)天梁天月阴煞,这种星系,依笔者研究,全是属于慢性病、长期疾患的组合,但斌兆公却提出[时症感冒、伤风头眩]等急性病的性质,笔者对此存疑。

天梁星临迁移宫

 原文:天梁星临迁移宫,出外主得贵人扶助,为人畏重。在巳、亥、申三宫,则东奔西走,劳碌多忙。如会照化禄、化权、化科者,主远游他邦。午宫亦主远游他乡。与禄存同度,则主有小人倾挤。天机同度,出门多机遇,但多变化,不安定。太阳同度,出外成名。天同星同度,出门安定。化忌星则出外多是非口舌。与擎羊、陀罗,火星,铃星会照,主出外有灾祸,或遭遇小人阴谋。

 评注:

 (一)天梁在迁移宫,因天梁为贵人星,因此,常主在外谋生得遇贵人,更见天魁天钺,主得[贵人扶助],如果命宫性质强烈,亦主自身[为人畏重]。天梁虽是贵星,主贵不主富,但在迁移宫,只要和吉曜禄曜相会,反适合在海外经商,并因此发迹致富。

 (二)天梁天同在巳宫、亥宫、申宫同度,这都是天马地,性质主变,且浮荡,更见天马星,更是变动不居,这便不宜在海外谋生,主[东奔西走、劳碌多忙],但是却劳而少成,徒然辛苦。如更有化忌及火星铃星擎羊陀罗地空地劫大耗等,则辛劳廉招灾破败。这一类星系并不包括寅宫,因天梁在寅宫入庙之故。

 (三)天梁吉化守迁移宫,并不单是主[远游他邦]那样简单。天梁化禄,利于经商或谋生;天梁化权,在外受人敬重;天梁化科,利于海外求学。

 (四)天梁在午宫独坐,子宫太阳拱照,因太阳落陷,故虽[远游他乡],却主人缘不佳,容易起纷争,更有禄存同度,擎羊陀罗夹宫,便为[小人倾挤],更见阴煞、化忌、天姚等,则在外更受人阴谋暗算。

 (五)天梁天机同度,因天机性质主变动,因此,更有禄曜和左辅、右弼、天魁、天钺、文昌、文曲等,主在外享受和获益,但若为天机化忌,更有诸凶,则[不安定],且容易生灾,他乡流浪。

 (六)太阳天梁同度迁移宫,以居于卯宫为佳,主适宜在海外[成名],见文昌、文曲、化科,尤其如是,亦主利于海外升学深造。酉宫的吉利程度减等。更有左辅、右弼、天魁、天钺等,则适合在外专业生财。

 (七)天梁天同同度,因天同为福星,故基本性质主[出门安定],但如果见煞曜,则生活不顺遂,多失意,天同化忌更主感情受伤。

 (八)天梁会四煞,可以如下区分:会火星、铃星,主[出外有灾祸],会擎羊,主争夺、不和,会陀罗,主[遭遇小人阴谋]。

天梁在交友宫

 原文:天梁星入庙会照左辅、右弼、天魁、天钺或化禄、化权、化科,主得正直之友,并主得朋友之助力,或手下人之拥护。天机同度,朋友虽多,但时时变换,天同星同度,主得益友,或得朋友之助力。太阳同度,主交贵友,多政军界人士或商界领袖、社会闻人。与擎羊、陀罗、火星、铃星同度、会照,因友受灾,多纠纷是非。空劫、大耗同度,因友破耗,或手下人之不慎而损失钱财。

 评注:

 (一)天梁在交友宫,基本的性质不利,因天梁主孤,故主朋友数目少,下属亦不多。不过,更有四辅曜和三吉化,却主[正直之友]和[朋友之助力]及[手下人之拥戴]等。只见左辅、右弼,仅主下属朋友众多,但不一定有助力。

 (二)天梁天机同度,因天机主变,故这一星系主朋友来而复去,不能长久,[时时变换],故感情难以深厚,助力也是点到即止,不能深入。天机化忌,则变动更快,且没有助力,更见陀罗、阴煞、天姚等,则下属朋友表里不一,并不可靠,并侵吞自身的利益。

 (三)天梁天同同度,因天同在交友宫为吉星,故改善天梁的品质,只要不见煞曜化忌,便主得[益友],下属也忠诚可靠,有文昌、文曲,则私交颇笃,见天魁、天钺、左辅、右弼,则[得朋友之助力],或下属协助成就事业。天同化忌则主感情受伤,更有陀罗同度,受下属朋友所累。

 (四)天梁太阳同度,因太阳天梁皆主贵,故基本性质为[交贵友],但见煞曜凶星化忌则不是,而所谓贵友,为对自己有助的友人,他们可能在社会上藉藉无闻,无权无势,但对己有助,故不一定如原文所说的[政军界人士、商界领袖、社会闻人]等。

 (五)天梁会火星、铃星,主[因友受灾],或受下属拖累,擎羊同度,主[纠纷是非],陀罗同度,主遇小人或有暗争。

天梁星临事业宫

 原文:天梁星临事业宫,在午宫会照吉曜者,主为政界要员、商界领袖,名传异国,权重位高。太阳同度,或文或武,以才艺扬名。天同星同度,主是整理内务人材,如秘书参议,握内权,善策划。天机同度,身兼数职,但多变动,与擎羊、陀罗、火星、铃星、空劫、大耗、天刑会照者,主有特殊使命者,或因事业而生灾祸,涉讼破耗。

 评注:

 (一)天梁在事业宫,由于是贵星而非富曜,所以比居于财帛客更佳,见吉曜吉化,可以服务公职而多晋升机会。受人提拔,有杰出表现。和文昌、文曲、化科、天刑相会,利于司法职务,或是执法者。

 (二)天梁在午宫,和左辅、左弼、天魁、天钺、化权、化科相会,可为[政界要员],会禄存、化禄、天马、天魁、天钺、化权,可当[商界领袖],会天马、文昌、文曲、天科,主[名传异国],会化权、化科、化禄、左辅、右弼,主[权重位高]。

 (三)天梁太阳同度,多主专业知识和技能,故[或文或武,才艺扬名]之说,更有文昌、文曲、化科、天才、龙池、凤阁,尤其如此。在卯宫也远比酉宫为佳。

 (四)天梁天同同度,三方会太阴、天机,这是机月同梁作吏人的其中一种,适合在大机构或政府部门担任行政,而以命宫的性质为主体。这个星系的命宫,辰戌宫的太阴,太阴主内才,故原文称为[整理内务人材]。由此可见,机月同梁格的具体性质,应从命宫观察,不要在事业宫的角度看,否则就差之毫厘而谬之千里。

 (五)天机天梁同度,这也是机月同梁格的一种偏格,亦主内务人才,而天机具有变动的性质,故有[身兼数职]及[变动]的意味,唯愈是变动,则事业根基愈不稳,成就也愈小,这点必须注意。和天机化权同度,则事业经过若干年的变化以后,就会稳定下来。

 (六)天梁会四煞,主[特殊使命],这以在巳宫为确,其他十一宫皆没有这个性质,九死一生,事业多灾多难,如命宫更见诸吉和吉化,这是非凡人物的命格,但也可能是黑帮奇人。

天梁星临田宅宫

 原文:天梁星为荫庇的星曜,临田宅宫,主得祖业遗产。天机同度,则须自置,多迁移变动,或房屋翻造等情。太阳同度,主因房产或公产起争斗。与擎羊、陀罗、火星、铃星同度、会照者,家宅不安,多是非、纠纷。会照化忌星,多口舌。空劫同度,在巳、亥、申宫者,漂荡。天梁星与天马同度,亦主漂荡。

 评注:

 (一)天梁是荫曜,故入于田宅宫的基本性质吉利,能得庇荫,但不一定主继承,例如,自身参予家族生意,成为公司一份子,但大权和承继权,则在长兄手上,或自身不承继产业,却可以居住在祖宅中,衣食无忧。更有天巫、天魁、天钺等星,始主承继遗产或祖宅。

 (二)天梁天机同度,因天机不是善曜,故这组合不利,主祖业楼房业权变动,自身常常搬迁,不能稳守,有祖业也不能继承,但如果见禄存、化禄,则可以[自置]物业。流年天梁天机守田宅宫,且天梁或天机吉化,主[房屋翻新],在古代为[翻造重建]。

 (三)天梁太阳同度,一般不利田宅运,更有火星、铃星、擎羊、陀罗、地空、地劫、大耗等,主因房产[争斗]。

 (四)天梁会四煞,在原局主置业多纠纷,和邻里之间亦多是非。流年逢之,不宜置业,但不包括炒卖。

 (五)巳宫、亥宫、申宫,天梁天同同度,或天梁独坐天同拱照,更会地空地劫,这多为人生飘荡,一生都不置业,或常常迁动。更有天马同度拱照,尤确。

 

天梁星临福德宫

 原文:天梁星临福德宫入庙,主安乐享受。与太阳星同度,有左辅、右弼、天魁、天钺、天贵、恩光、天巫等星曜会照者,主福厚禄重,能富能贵。天同星同度者,安定。天机星同度,劳心劳神。化忌星,无福多烦恼,陀罗同度,自寻忙碌。擎羊、火星、铃星会照,福薄多纠纷,多是非,不安定。天梁星临福德宫入庙者,主安暇,有名士风趣,随便不紧凑,乐天派,不喜动。落陷者,懒惰拖延,时或延误正事。天梁星在巳、亥、申三宫,会天马、空劫、大耗者,主浮动奔走不安。

 评注:

 (一)天梁在福德宫,基本性质为[安乐享受],但必是精神享受,自得其乐,不必物质作基础,也不必有什么值得高兴的事。

 (二)天梁会诸吉,见辅弼魁钺,主[福厚],见禄存、化禄,主[禄重],是否富贵,卻应更看命宫的三方四正,不能单凭福德宫而论。

 (三)天梁天同同度,因天同为福星,故只要不见煞曜化忌等凶,则主精神[安定],少烦忧,见吉则快乐自在。不过,天同天梁同度,如天同化忌,有天魁、天钺,并见陀罗、阴煞、天姚、天虚、天月、天哭等,则命造可能是弱智人士,要依赖别人照顾,自身不必过份操劳。

 (四)天梁天机同度,因天机为心智之心,主精神变化,故稍见煞曜,便主[劳心劳神],具体性质,原文已有述及。天机化忌,则[无福多烦恼],而这个[多烦恼],其实只是杞人忧天而已。

 (五)凡天梁坐福德宫,必为喜悠闲之士,即[名士风趣],但要入庙见吉才是,落陷见煞,便成[懒惰拖延],陀罗同度更甚,其中差异,必须细细分辨。

天梁星临相貌宫

 原文:天梁星临相貌宫入庙,会照化禄、化权、化科者,主有荫庇之福或得遗产。落陷主刑克伤害,须祀出过继。与擎羊、天马会照,主离家,或再拜父母,或入赘。天同星同度,无刑克。若化忌或会照擎羊、陀罗、火星、铃星者,仍主刑伤,或父子间意见不合,以过继为宜。

 天机星同度,分离或分居。太阳同度,有吉星会照无煞曜者,无刑克。在卯宫,主得父母之荫庇。若与煞星会照者,主刑克分离,重拜父母。

 评注:

 (一)天梁化气为荫,故基本性质吉利,主[荫庇之福],见三吉化,更有天魁天钺,尤确。见吉曜更见天巫,始主遗产。

 (二)天梁落陷,更有诸煞曜化忌,才主刑克父母,会天马则分离。破军擎羊天马同度,是不是有[入赘]的性质,现代似难得这徵验。

 (三)天梁天同同度,必须不见煞曜及天同化忌,才主[无刑克],否则亦不能免。

 (四)天梁遇四煞,主两代之间不和,也可能和母亲有嫌隙,并不限于父子之间。流年宫限遇这星系,也不利感情。

 (五)天机天梁主分离,但见吉星吉化无煞曜,则分离的性质非凶,例如,父亲在外得高薪厚禄,故离乡而令家庭生活富厚。见煞忌则分离逼不得已,煞重则刑克,遭受遗弃之类。

 (六)天梁太阳同度,在卯宫,更有左辅、右弼、天魁、天钺、文昌、文曲、化禄、化权、化科,主得荫庇,尤其在教育方面,甚受提携。在酉宫或见煞曜则不是。

 

 

天相星

 原文:天相星在五行属阳水,在天属南斗星,化为印星。印的本身是能善能恶的,但是这善恶的趋势是由执印的人去左右的。譬如法堂上的一颗印,能使人升官发财、骨肉团聚,也能使人受刑受罚、家破人散。这善恶的不同,便是由执印人的用途来区别它。吾们再拿天相星来说罢。天相星的意义,无疑的是相助的意思,是宰相或军师的地位。一位宰相或者军师的唯一义务,便是忠于主人,为主人设计参谋,以主人的利害为利害。所以主人善的便助其为善,主人恶的便助其为恶了。因之天相星的作风,便是逢好而更好,逢凶恶则更凶恶。它在十二宫的命盘上,吾们便无法指定它究竟是善星祥曜,还是凶星恶煞。它是善是恶,是跟着其他相遇拱照的星曜和环境来变动的。所以天相星临命宫,或者是在身宫,左右有化禄星及天梁星夹持,便是[财荫夹印格],主富贵荣华,享受快乐。天相星陷命宫或者在身宫,有化忌星及擎羊星夹持左右,则称之为[刑忌夹印],则主人遭受牢狱之灾,并有刑伤等事情发生了。

 评注:

 (一)天相星

 [能善能恶],这点对于理解天相星,非常重要,这星并没有自己的本质,是[化为印星],其善恶视执印人的善恶而定,因此,天相和什么正曜同度,或什么正曜拱照,对天相的影响便十分巨大。天相无自己的本质,逢吉则吉,遇凶则凶。

 (二)一般的正曜都重视三方四正的组合,夹宫的情况,除了个别情形外,一般都较不重要,但是,对于天相,则夹宫的星系性质,往往比三方四正重要,这是天相的特点。

 (三)天相格局中,最著名的有一吉一凶,吉者为[财荫夹印]格,凶者是[刑忌夹印]格。凡天相受化禄和天梁在左右邻宫相夹,便是[财荫夹印]格,最正宗的化禄,是巨门化禄,因为天梁必在天相的前一宫,而巨门必在天相的后一宫,另外,天机化禄和天梁化权夹天相,亦为大吉,不单是财荫夹,而且是禄权夹。太阳化禄和天梁夹宫,亦佳,更次之的,是天同化禄天梁夹,财气较弱,助力也较逊色。禄曜为财,天梁有庇荫的性质,化气为荫,故称为[财荫夹印]格。而具体的性质,每因化禄的正曜不同,情况也有差异,这点宜注意。

 财荫夹印格的具体性质,视乎出现于十二宫哪一宫垣而定,在命宫,主[富贵荣华],但更有其他吉曜相会为确,只有财荫夹,仅为富足。在财帛宫,主财源充足,受人资助。有事业宫,亦主资金源源不断。在迁移宫,利出门谋生。在福德宫,主[享受快乐],尤其是因经济富足而得的安全感。财荫夹印在六亲宫垣,主受亲人财力的荫庇,在田宅宫,主产业丰富,或主可承继祖业。禄存和天梁夹宫,虽然也有财荫夹的性质,但由于必有擎羊同度,擎羊化气为刑,不利天相,故为破格。

 (四)天相受化忌星和擎羊夹宫,称为[刑忌夹印]格,化忌固然为[忌],而擎羊则带刑气,化气为[刑],有刑伤克害、灾厄、破败的性质。和财荫夹印格一样,巨门化忌和擎羊夹宫,是为正宗,其他忌星如天机化忌、太阳化忌、天同化忌,都入格,文昌化忌和文曲化忌,都合此不良的格局。不同的忌星,也因正曜不同,性质也有所分别。虽然化忌及擎羊夹宫,禄存必和天相同度,但却弊大于利,禄存也不作吉论。另外,就是没有擎羊在邻宫,但由于天梁也可化气为刑,有刑星的煞气,所以,化忌和天梁夹天相,亦为入格,只是煞气有所不如。如果化忌擎羊和天相同度,这虽不是夹宫,但其实煞气身大,可以和刑忌夹印格同论。例如,廉贞天相守午宫,丙年生人,擎羊在午和廉贞化忌同度,与天相同度,正是这情况的典型。刑忌夹印格,视乎入于十二宫垣的哪一个,才能定出其具体性质。在命宫,主自身有刑伤,或体弱多病,或事业坎坷,或生活拮据,或不利人缘,半身孤独等。在财帛宫,主财运拮据,财源短缺匮乏。在事业宫,主多压力,或周转不灵。在迁移宫,主出门生灾。

 在福德宫,主多忧多虑,精神生活及物质生活有缺憾。在田宅宫,主家宅不宁,或置业生灾或投资物业破财。在六亲宫,则受亲人侵吞剥削,或主刑克亲属,在父母宫则不得荫庇。刑忌夹印,如果更有火星、铃星、地空、地劫、天刑、大耗等,每主[牢狱之灾],但仍需视大限流年宫度的星系而定,不可一概而论。

天相星临命宫

 原文:天相星临命宫,主人面色青白或略带黄色。方面形或略带微圆。中等身材,亦有肥胖者。性情宽厚,态度大方,举动稳重,有正义感,路见不平,能拔刀相助。信仰宗教,喜修行,感情容易冲动。对于任何人的困难或不良的遭遇,便会生同情心,最喜与左辅、右弼、天魁、天钺、三台、八座、天贵、恩光、天德、解神、天巫等吉星会照。若再逢化禄、化权、化科及禄存、天马躔度,则主人位居极品,出将入相,国家砥柱,社会领袖,既贵且富。如天相星与紫微、禄存同度,主为人有偏见,或主见极深,好争权,同时也容易遭到小人的倾挤。

 与武曲、廉贞及贪狼、天才、凤阁等星会照,主为人聪明好学,多才多艺。若再与擎羊、陀罗会照,在陷地,则主人以技术艺术养生。有禄存及化禄、化权、化科者,以专门技能或艺术起家。如与火星、铃星、天刑、天月、阴杀、空劫、大耗等煞星恶曜会照者,主刑克或自身残疾。若与武曲、破军、文昌、文曲、左辅、右弼、陀罗、天马、化禄等星曜拱照者,则主人时成时败、忽起忽落。成功则增田置产不可一世,失败则牢狱灾祸,小人包围,刑克伤害。此吉中藏凶,而凶中藏吉的忽善忽恶变化。

 女命天相星临命宫,主人聪明持重,有丈夫志气,有化禄、化权、化科及禄存、左辅、右弼、天马等吉星会照者,是夫人之命,旺夫教子,富贵双全。若文昌、文曲、化忌、擎羊会照,则主孤独,以出家修行,或以继室偏房及不举行结婚仪式之同居为宜。否则刑克分离。

 大限流年天相星躔度,三方四正有左辅、右弼、化禄、化权、化科及禄存、天府等吉星会照者,主财丰禄厚,位高爵重,结婚添子,名利双收。若与破军、武曲或七杀、擎羊、陀罗等星会照,则主口舌官灾,小人阴害,倾家破产,更逢天刑、火星、铃星、空劫、大耗、天虚等煞星会照,则刑克重重,且自身时觉空虚,有自杀的企图。无吉星祥曜化解,便主死亡灾祸。

 评注:

 (一)原文提到的天相性格,以天相会吉曜吉化,正曜星系结构良好才是,例如,紫微天相同度,则性格流于自私,为达到目的而心狠手辣,这便不能以原文的描述论之。[性情宽厚、态度大方、举动稳重],以见左辅、右弼、天魁、天钺,或受其夹宫为确。[有正义感,路见不平,能拔刀相助],以武曲天相在寅申宫同度守命,最具这种性质。而[同情心]的性质,也以这星系最强烈,这是古代流浪剑客的命造。天相的本质并不喜信仰宗教,唯有见地空、地劫、华盖、天巫等,始主信仰和修行,但这不是天相的特色。天相火星同度,主[感情容易冲动]。

 (二)天相是印星,不能居于最高的领导地位,否则就会进退失据。原文说天相在命宫,见尽辅弼魁钺禄马三吉化及杂曜诸吉,可以[位居极品,出将入相,国家砥柱,社会领袖,既贵且富],但仍是只宜居于第二把交椅,无论才华多优胜,甚至胜于自己的上司,也只宜第二位。因为天相星是辅助性质,故可以在第二把交椅中,发挥自己所长,例如,当副总干事,不要当总干事;当副总经理,不要当总经理;当副总裁,不要当总裁,诸如此类。切勿为了一点小利,为了一点权力和名誉,就把自己推到最高位置,否则易受排挤,宁可让其他人当名义上的领导,更为恰当。

 (三)关于原文天相和[紫微、禄存同度]的星系,需要稍作澄清:紫微天相在辰戌宫同度,但依照安星法则,禄存必不入辰戌二宫,实际上,这是两个星系,即紫微天相同度,和天相禄存同度,这两个星系皆主[偏见、主见、好争权],前者乃受紫微同度的影响,后者乃受擎羊和陀罗夹宫的影响。擎羊陀罗夹天相,也主[小人倾挤]。事实上,擎羊化气为刑,陀罗化气为忌,严格而言,这也属于刑忌夹印格,但这是煞气最弱的刑忌夹印格。

 (四)原文提到的[(天相)、武曲、廉贞、贪狼、天才、凤阁]星系,这其实是三种星系,分别是,武曲天相同度,廉贞天相同度,及贪狼经借星安宫后,而在三方会照天相。这些星系,更有天才和凤阁,主[多才多艺],而且和艺术美感的才艺有关。但必须见文昌、文曲、化科,始主[聪明好学]。

 (五)天相无论是否在限宫,更有擎羊、陀罗,都格局较低,天相独坐尤其如此,宜有一技之长,以安身立命,更有凤阁、天才,其技艺和艺术有关,例如,不见凤阁天才者,可能是油漆的喷工,见凤阁天才,则是绘画陶瓷上油彩,诸如此类。

 (六)天相会诸煞曜刑忌,尤其是刑忌夹印的天相会诸煞,主[自身残疾],或[刑克]六亲,人生孤独。在寅申巳亥四宫,尤主人生飘泊,见天马更是如此。

 (七)原文所说的[时成时败、忽起忽落]的星系,其实只是指吉煞并照的情况,原文只是举一例而已。具体而言,可以作如下细分:天相见禄存、化禄,或财荫夹印格,可以[增田置产],诸吉并照,更是[不可一世]。和擎羊、陀罗、天刑、火星、铃星相会,主[牢狱灾祸],或是[刑克伤害];擎羊陀罗夹宫,或陀罗同度,易遇小人。吉星凶星交杂,则[吉中藏凶,凶中藏吉]。要视大限流年变化而定。

 (八)女命天相,由于是二帮花旦之命,故如果独坐,没有正曜同度,每每较甘于让男人作头,丈夫当家,所以夫妻宫的星象,对命造的幸福,影响很大。但见左辅、右弼、天魁、天钺,或财荫夹印格,也主[丈夫志气],见文昌、文曲,主[聪明持重]。女命天相会诸吉和吉化,故称为[夫人之命],是凭夫而得富贵,现代则可依靠个人实力得事业大成就。

 (九)原文所说[文昌、文曲、化忌、擎羊]星系,主要是就天相在丑宫未宫,成刑忌夹印格,更有文昌文曲夹宫而言。女命刑忌夹印,主孤,唯文昌文曲却主感性多情,因此,情欲不得满足,半生[孤独],甚为苦闷,对于人生意义便多质疑,也因此有[出家修行]之说,但却是不一定的。如果福德宫吉利,也不难寻找精神寄托。上述星系,以更见火星、铃星、天刑等,尤确。

 (十)大限流年天相入命宫,见禄存和化禄,主[财丰禄厚],原局命宫不吉,则仅主富足平称。见辅弼和化权化科,主[位高爵重],但原局不吉,也仅是顺遂,或受上司器重而已。上述诸星并见,则[名利双收]。天相会文昌化科或文曲化科,更有红鸾、天喜同度拱照,三方四正不更见煞曜化忌,主结婚添子。

 (十一)大限流年天相宫限,和擎羊、天刑相会,或成刑忌夹印格,更有天刑、火星、铃星等,主口舌官灾;更有陀罗、阴煞、文昌化忌、文曲化忌等,主[小人阴害]。见地空、地劫,或空劫夹宫,更有大耗、化忌等,主破财,原局大凶始主[倾家破产]。煞刑忌重重而原局不吉,主刑克亲属,心灵空虚等,福德宫也大凶者,主自杀而亡。

天相星临兄弟宫

 原文:天相星临兄弟宫入庙,有左辅、右弼会照者,五人以上。紫微星同度,三人以上,弟兄好强好高。武曲或廉贞同度,意见不合,二人。武曲、破军拱照,有左辅、右弼者,弟兄虽多,但有刑伤,或异母弟兄,及有年龄相差颇多之小兄弟。与擎羊、陀罗、火星、铃星、天刑会照,主刑克,六亲无靠。与空劫、大耗会照,亦主孤独。有化禄、化权、化科及禄存同度者,主弟兄秀发,有地位,有财。

 评注:

 (一)天相在兄弟宫,基本性质吉利,主彼此的关系和谐,少是非纷争,而且兄弟姊妹比较谦厚,自身少受气。

 (二)天相喜左辅、右弼相会,更喜左辅右弼夹宫,主数目众多,原文指为[五人以上],这仅可作参考而已,实际数目可能远多于此数,也可能只有三四人,斗数不是仙术,不能准确把这个数目道出。

 (三)天相紫微同度,数目较少,主[三人以上],由于紫微星帝曜,有高傲之性,故主[弟兄好强好高],如果更有火星、铃星、擎羊、陀罗,主受兄弟欺凌,见地空、地劫、大耗,更因兄弟而破财,或受剥削。

 (四)武曲天相同度,由于武曲具有孤克性质,故总有不利之处,因此,基本性质是[意见不合],容易争吵。更见羊陀火铃,不和纷争的性质甚重。廉贞天相同度,三方亦会武曲,性质和武曲天相同度差不多。

 (五)[武曲、破军拱照],这其实就是武曲天相同度,凡天相必为破军拱照。这一星系见左辅右弼,必须父母宫具有桃花性质,始主[异母兄弟],而[年龄相差颇多之小兄弟],以见天寿同度为确。

 (六)天相独坐,对于煞曜的抵抗力很弱,故见诸煞天刑,主[刑克、六亲无靠],刑忌夹印格尤其如此。和地空地劫大耗会,除了主[孤独]外,也主受兄弟姊妹所累而破财。

 (七)天相会禄存吉利,但实际却较不宜禄存同宫,因擎羊陀罗夹宫,有小人和自私的性质。

天相星临妻宫

 原文:天相星临妻宫,主得聪明贤淑、持家有方、容貌美丽的妻子。以长配或亲上加亲为宜。紫微同躔,主得志高有计划的妻子,以迟娶为宜。武曲同度,有灾伤或口舌,意见不合。武曲、破军拱照,主刑克分离,或在结婚前曾与他人解除婚约,或结婚前阻碍极多,一再拖延者免克,否则主二妻之命。廉贞同度,无刑克,有化禄及禄存同度者,有美满结果或因妻得财。与化权、化科、文昌、文曲、天才会照,主得多才多艺之妻子。与化忌会照,主口舌不和,或多病多忧。与擎羊、陀罗、火星、铃星、空劫会照,主刑克分离孤独。

 评注:

 (一)天相在夫妻宫为吉曜,对于男命,要比女命为佳,因天相具有辅助的性质,天相独坐的,每主配偶甘心居于从属地位,让男人作头,反过来,女命夫妻宫天相独坐,有时便主丈夫腰骨不够力度,女人当家。

 (二)天相在男命夫妻宫,见左辅、右弼,主[贤淑、持家有方],见文昌、文曲,主妻[聪明],更有红鸾、天喜,主妻[容貌美丽]。

 (三)天相在夫妻宫,有一个很特殊的意义,就是[亲上加亲],这包括了数种情况:和自身的亲戚对亲家,或和姻亲的家族再结亲,例如,和姐夫的姊妹结婚,或是彼此曾经相识,如为旧同事、昔日同窗,如今重逢始发展出感情等。以见吉曜为确。

 (四)紫微天相同度,对于男命女命,都有缺点,男命主妻子夺权,受妻制肘,因紫微星帝曜,力量较强,更见左辅、右弼、天魁、天钺,主妻为女强人,若她无事业,则在家中号令天下。女命则主丈夫有才干,亦为大男人。不过,紫微天相是无情的星系,故稍见煞忌,容易感情破裂,或基于利益或情欲,便会抛弃配偶。

 (五)武曲天相同度,因武曲性质孤克,故多主感情不吉,更此[口舌、意见不合],见火星、铃星、擎羊、陀罗,尤其如此。煞重更有天刑,主配偶[灾伤]。

 (六)在巳亥宫,天相独坐,对宫[武曲、破军拱照],这组合的破折性质颇重,武曲和破军都是不利婚姻的星曜,更有天马,容易分离,见煞曜则多[结婚前阻碍极多],尤其是陀罗同度,更主三波四折。婚前稳定,则婚后波澜。

 (七)廉贞天相同度,性质比较和谐,[无刑克],这以得禄为吉,无论是化禄或禄存皆主,较不宜在午宫为禄存天梁夹,虽为财荫夹印格,但却因擎羊同宫,故不利感情,亦主分离。

 (八)天相得吉化和昌曲,主妻子有才,但却不一定婚姻吉利,娶有才之妻,未必能够长相斯守,相反,娶个愚笨妻子,却又可能情投意合,一生恩恩爱爱。

 (九)天相会化忌,最不喜的是巨门化忌和擎羊(或天梁)夹宫,不见其他煞曜,也[主口舌不和],更有天月同度,并见其他煞星,主[多病多忧]。天相所会的煞重,主[刑克分离孤独],见孤辰寡宿更确。这类星系,亦主娶伤残的配偶。

天相星临子女宫

 原文:天相星临子女宫,有化禄、化权、化科或禄存、左辅、右弼、天魁、天钺及天府星会照者,主五胎以上。紫微同度,主得志高倔强之子,三人以上。廉贞同度者,二人。武曲同度,二人。武曲、破军拱照者,主刑克,宜迟得。长子或首胎有小产、流产或损伤,以先花后果为宜,或先祀立他人之子,否则都继室偏房生子。与擎羊、陀罗、火星、铃星、空劫、天刑会照,主刑克,若同时会照左辅、右弼者,主前三胎有损伤,须继室偏房生子,但继室偏房之第一胎,仍有损伤或小产等情发生。

 评注:

 (一)天相在子女宫,基本性质吉利,主彼此关系和洽,如果更有左辅、右弼、天魁、天钺和三吉化,主[五胎以上],这只是仅可参考而已,实际即主子女众多,可能多达十人八人。更见煞曜化忌则数目较少。天相在子女宫,也一个其他十三正曜所没有特点。当天相为一对吉曜所夹,三方四正更有其他吉曜对星,例如,天相在丑宫,为文昌、文曲夹宫,三方四正更有左辅、右弼、天魁、天钺;或紫微天相同度辰宫,天魁天钺夹宫,三方四正见左辅、右弼、文昌、文曲。如果三方四正及左右邻宫,更没有诸煞曜,则有双胞胎的克应。

 (二)紫微天相同度,因紫微是帝曜,故主得[志高倔强之子],但如果见红鸾、天喜同度,则主[志高倔强之长女]。这星系见诸吉曜,主子女数目多,[三人以上]仅作参考。见煞曜则和子女关系不和,子女性刚难驯。紫微天相会诸吉,也主子女得贵,将来有良好的事业成就。

 (三)廉贞天相同度,感情比较和谐,但有煞曜化忌同度或夹宫,便主两代间有情无缘,子女幼年时便少相聚。更见天马尤主分离。子女[二人],现代常有此克应,但是不是命运如此,还是家庭计划深入人心,则颇为耐人寻味。

 (四)武曲天相同度,也主有子女二人,情况和廉贞天相同,但刑克的性质较浓,尤其是见煞曜,尤需注意两代间的沟通。天相独坐,武曲破军同度,也有类似的性质。凡是天相和武曲相会,不管同度或拱照,都有首胎刑克的性质,更见擎羊陀罗天刑化忌等为确。女命而煞重,可能有经常性的流产小产,宜注意婚前健康检查。至于是否[先花后果](即先生女后生子)为宜,则读者请自行验证。

 (五)天相对煞曜的抵抗力弱,故见六煞刑,主刑克。

天相星临财帛宫

 原文:天相星临财帛宫,会天府星,有化禄或禄存等吉星会照者,主财源富足,有积储。与廉贞同度,从商则长袖善舞,必然能发。紫微同度,有意外之财,因之能突然富有。武曲同度,以专门技能或艺术上得财利。与武曲、破军拱照者,主财时得时失,忽成忽败,或先破祖业,然后有成。再会空劫、大耗,主财来财去,时或寅吃卯粮,少积储。与擎羊、陀罗、火星、铃星、天刑等星会照,主因财起争,纠纷,倾家破产,或至牢狱之灾。无吉化并主