Tử vi

Khâm thiên Vô Cực Môn đại dịch nguyên chính tông tử vi đấu số phi tinh tứ hóa

Bản dịch:

Khâm thiên Vô Cực Môn đại dịch nguyên chính tông tử vi đẩu số phi tinh tứ hóa

Tử vi đẩu số mệnh bàn một mạch sinh tử bí quyết của cách dùng

Bạn đang xem: Khâm thiên Vô Cực Môn đại dịch nguyên chính tông tử vi đấu số phi tinh tứ hóa

Cá nhân quan sát hiện nay mệnh lý giới có quá nhiều tự cho là đại sư người, bởi vì bản thân sở học không được pháp, thường thường ở có chút bình cảnh vô pháp đột phá 狀 huống hạ, luôn luôn thích nã cái gọi là “Cộng bàn” 來 đương đánh trống lảng, bởi vì kỳ sở học chỉ là dựa vào đẩu số toàn bộ thư cập cổ văn phú tinh diệu tam phương tứ chính, thập nhị thần sát 來 quan tượng mà thôi, giá ở giống nhau người thường 讀 người khán 來, cũng đều cảm thấy rất có đạo lý, mà ở chân chính hiểu được đẩu số mệnh bàn các cung vị thể dụng của chu toàn biến hóa, nhân dễ tứ hóa, tam dễ hợp nhất, chui môn thất tinh, chín năm độn pháp, kỳ môn chui số, thập can bộ thiên, chân giả của tượng, một đường lưu tinh, cùng 類 và 異 類 của chuyển hóa các loại, có kỳ vào đời và xuất thế của bí quyết. Tuy là tương đồng mệnh bàn, nhưng cách cục cao thấp, kỳ tinh thần, vật chất, khí số của diễn biến, có huyền diệu phương pháp để ý. Tức phải hiểu được về tam dễ sinh thái cực [để ý, số, tượng]; thống tam dễ sinh co lại [連 sơn, về giấu, chu dễ]; diễn tam dễ [sự thiên mệnh, làm hết sức mình, phán đoán cát hung]. Đến đây mạch lạc đã ở cá nhân tác phẩm kém cỏi của tôi “Đấu số hộ pháp” một lá thư trung tâm hơi có 論 thuật, trong sách cũng trứ thực không khách khí đối có chút thích nã “Cộng bàn” đương nội khố đại sư ban bác bỏ.

Dễ người, thay đổi cũng. Tử vi đẩu số thôi mệnh tự có kỳ thanh minh của mạch lạc khả tuần, hé ra mệnh bàn, ẩn chứa trứ vạn vật của tượng, ở tứ hóa phi tinh dùng thuốc lưu thông khí huyết trong, tuần hoàn thời không chi giao thay dễ hóa mà qua đời ra thiên biến vạn hóa của tượng ý, chỉ cần biết rằng làm sao nhân hợp thời thiên không của biến hóa, là được phán đoán nghiệm chuẩn xác. Phán đoán hôn nhân của thành bại như vậy, phán đoán tiền tài của được mất như vậy, phán đoán sinh tử cũng 復 như thế.

Tựu dĩ phán đoán sinh tử bí quyết mà nói: Một người bản thân tai ương nan, thường thường tựu hiển hiện ở huynh đệ cung hoặc nô bộc cung, nhân vì huynh đệ cung là bản thân thể người khí số vị, mà nô bộc cung là phụ mẫu [một mạch sinh vị] khí số vị. Nhân sinh mệnh khí bỉnh sinh phụ mẫu, cho nên nô bộc cung làm đầu khí trời số vị. Cũng tức là nhân của sinh mệnh hệ ư sinh tiên thiên chi khí, là cố nhân của sinh mệnh hệ ư sinh nô bộc cung. Bởi vậy đi vận trung tâm của nô bộc cung bất khả Hóa kị phá tan năm sinh lộc tinh, hoặc hóa lộc phá tan hóa kỵ năm sinh tinh, đương lưu niên đi vào phá tan của cung vị thì, cai lưu niên tất có sinh tử quan hệ của hung. Dựa vào đến đây để ý thì, như năm sinh lộc tinh tọa cung phụ mẫu, hoặc ngồi cung tật ách, đương đại hạn đi vào cung phụ mẫu hoặc cung tật ách thì, nếu như phùng cai đại hạn của nô bộc cung Hóa kị phá tan năm sinh lộc tinh thì đến đây đại hạn tất có nguy hiểm tánh mạng, đến nỗi là nguyên nhân gì, tái chuyển lộc truy kị, đồng thời quan sát tinh diệu của thuộc tính và biến hóa là được vừa xem hiểu ngay. Nếu như là bản mệnh nô bộc cung biến thành ra của lộc tinh nhập tam hợp mà Hóa kị không tam hợp; hoặc Hóa kị nhập tam hợp mà hóa lộc không tam hợp thời, đương đại hạn đi vào hóa lộc của cung vị thì, đến đây đại hạn sinh mệnh tất có hiện tượng nguy hiểm phát sinh. Như yếu phán đoán tự 殺, thì đại hạn của cung phúc đức Hóa kị xung bản mệnh cung phúc đức, dễ có bi quan chán đời hành trình là, nhân phúc đức là tự 殺 vị. Như yếu quyết tử vong, thì dụng đại hạn cung mệnh dĩ nhân dễ tứ hóa của lộc chuyển kị quan sát, như lộc chuyển hóa kỵ nhập bản mệnh cung phụ mẫu xung cung tật ách, hoặc lộc chuyển hóa kỵ nhập bản mệnh quan lộc cung xung cung phu thê tình huống, đại thể có sống mệnh chung kết của hiểm, bởi vì phóng ra cung thuộc “Phúc hệ”, mà kị sở xung người là “Thọ hệ”, là phúc hệ kị xung thọ hệ của cho nên. Mệnh bàn của tam mới là “Phúc, lộc, thọ” ; mệnh bàn của tứ chính vị là “Thê, tài, tử, lộc”, kỳ nguyên tắc là: Cùng tổ của Hóa kị có thể nhập bất khả xung, bất đồng tổ của Hóa kị bất khả nhập cũng không có thể xung.

Dục 論 phán đoán sinh tử tai số phải chú ý người: Nhất, do cung mệnh, tật ách, phúc đức chờ tam cung vị Hóa kị nhập phụ tật tuyến, quan phu tuyến, tử điền tuyến, đến đây tượng là tai ách. Nhị, cung phụ mẫu, cung tật ách, quan lộc cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung điền trạch là 『 tai số 』 của lục yếu cung vị, bất luận cái gì cung vị như Hóa kị nhập bản mệnh bàn của đến đây lục yếu cung vị thì, kỳ đưa tới của 『 tai số 』 nhất định nghiêm trọng; như Hóa kị nhập đại hạn của đến đây lục cung thì, chỉ là “Tai ách” mà thôi. Ứng với chú ý là tai số đối nhau mệnh dễ cấu thành nguy hiểm oai hiếp.

Loại này bắc phái tứ hóa phi tinh 論 mệnh của lý niệm, đối sinh học tập nam phái đều dĩ tam hợp làm một thể, dĩ tinh thần của củng chiếu hiếp xung phán đoán cát hung, dĩ thái tuế thần sát 論 khô năm phủ thái của đồng đạo mà nói, tất nhiên vô pháp tiến nhập nơi sâu trong nhà, tất có vụ 裡 khán hoa của hám, nhưng như hữu duyên tiếp xúc, thì đối nếu nói cộng bàn hoài nghi, có thể thu được một chút tiêu tan!

Tử vi đẩu số của tương đồng mệnh bàn bất đồng vận mạng nhận định

Có một vị bình thường ở truyền thông sách báo thượng dạy người môn dụng thời đại nhật Thiên can sao Tứ hóa 來 mua cổ phiếu phát tài, ở đẩu số giới rất nổi danh một vị cư sĩ, tằng dĩ 殺 hại Bạch Hiểu Yến án hung thủ trần tiến hưng và nào đó đại công ty một vị Phó tổng kinh lý mệnh bàn tương đồng, dùng cái gì số phận hoàn toàn bất đồng là đề, ở qua báo chí đại tác phẩm văn chương, toàn văn 說 không ra nguyên cớ, chích lần nữa cường điệu hệ mọi người ngày mốt gia giáo, sinh hoạt tập quán, giao hữu, tu dưỡng chờ nhân tố tạo thành kết quả, trên thực tế đây đều là tất cả mọi người đổng đạo lý, không có thập ma có thể ghi lại việc quan trọng giá trị.

Dựa vào báo chí của tư liệu: Trần tiến hưng là đinh dậu năm tháng mười một thất nhật giờ Tuất sinh

Nào đó Phó tổng là đinh dậu năm tháng mười một mười ba nhật giờ Tuất sinh

Hai người sinh ra thời đại thì đều tương đồng, cận “Sinh ra nhật” bất đồng, vừa là sơ thất nhật, vừa là mười một nhật, nhưng tống ra 來 mệnh chi chít cấu, tinh diệu bố cục thật là giống nhau như đúc. Kỳ thực cũng bởi vì sinh nhật bất đồng tạo thành cách cục cao thấp, số phận tựu kém cách xa vạn dặm liễu, nghiên cứu mệnh lý người phải có biết. Kỳ nguyên nhân chủ yếu nhất là nằm ở không được 論 là sống nguyệt bất đồng, hoặc sinh nhật bất đồng, hoặc sinh thì bất đồng, tuy rằng tống ra mệnh bàn tương đồng, nhưng “Thất tinh xác định địa điểm” nhất định bất đồng, thất tinh xác định địa điểm bất đồng, mệnh cách thì có cao thấp, số phận hãy cùng trứ tuyệt nhiên bất đồng, bởi vậy tạo tựu thành một là trần tiến hưng, một lại quý vi đại công ty Phó tổng kinh lý. “Thất tinh xác định địa điểm” chính là chủ mỗi người suốt đời sinh hoạt hàng ngày trung tâm, ảnh hưởng mỗi ngày phẩm chất cuộc sống cảm thụ, chủ tể kỳ sinh hoạt ưu khuyết nhân tố chỗ ở. Tuy rằng thượng lệ hai người mệnh bàn cung vị và cung vị trung tâm ngôi sao diệu tổ hợp hoàn toàn tương đồng, nhưng người trước thất tinh xác định địa điểm là “Cung phu thê”, rồi sau đó người thất tinh xác định địa điểm là “Quan lộc cung”. Cung phu thê và quan lộc cung là tương đối của lưỡng cung vị, cũng là danh lợi tuyến. Quan lộc chủ thực chất lợi, phu thê chủ hư huyễn danh, thực chất nỗ lực và hư huyễn truy cầu, kỳ kết quả tất nhiên thù 異. Huống cung phu thê can dự quan lộc can cung bất đồng, địa chi cũng bất đồng, bởi vậy thứ tư hóa phi tinh bố cục cũng tuyệt đối bất đồng. Tựu như cùng dạng một con thuyền thuyền, người ta treo trứ nước Mỹ quốc kỳ [can] tất nhiên có thể thông hành không trở ngại, nhưng như thay đổi treo Trung Hoa dân quốc quốc kỳ [can] bảo chứng nơi thụ khửu tay! Treo nước Mỹ kỳ thuyền buổi trưa [chi] xuất phát và treo Trung Hoa dân quốc quốc kỳ thuyền đêm khuya giờ tý [chi] xuất phát, kỳ trên đường sở gặp hải tượng [tứ hóa tượng] cập đạt tới thời gian [bố cục] tất nhiên bất đồng. Nếu như muốn tiến thêm một bước biện 識, thì dĩ hai người của thất tinh xác định địa điểm từ khởi “Ngũ hổ độn” bố can tứ hóa, canh năng lực thâm nhập phân biệt hai người dục vọng tính chất đặc biệt.

Cai đứng hàng sĩ dựa vào trần tiến hưng và nào đó công ty Phó tổng hai người bản mệnh cung đều là “Tử Phủ” tọa mệnh, tựu 說 thập ma nhân cách tính chất đặc biệt có tử vi tinh mặt trái thành phần, vừa 說 cái gọi là mặt trái thành phần là chỉ lo chính không để ý người khác thống khổ; chỉ cho phép chính phát biểu cao 論 mà lên tư đều nghe hắn … Cái này phù hợp tử vi đẩu số để ý 論, cũng cùng tử vi đẩu số thôi mệnh ăn khớp. Kỳ thực cai đứng hàng sĩ tác như vậy 說 minh, chích là hoàn toàn căn cứ đẩu số toàn bộ thư cổ văn phú của 論, gia dĩ miễn cưỡng sử dụng mà thôi, một chút cũng không có tân nghĩa đáng nói.

Còn nữa, như dẫn vào tử bình bát tự 論 mệnh pháp quan sát, sinh nhật bất đồng, kỳ nguyên thần tất nhiên bất đồng, nguyên thần bất đồng, lúc đó can cũng tuyệt đối bất đồng, đương nhiên hội tạo nên bất đồng của số phận. Trần tiến hưng sơ thất sinh ra, nhật trụ quý mão, nguyên thần là quý thủy; nào đó Phó tổng mười một mặt trời mọc sinh, nhật trụ là kỷ mão, nguyên thần là kỷ thổ. Nguyên thần bất đồng, mặc dù nguyệt viên tương đồng, thích dùng thần tất nhiên cách xa, thích dùng thần soa 異, nhất định ảnh hưởng cá nhân mệnh cách cao thấp, mệnh cách cao thấp soa 異, quyết định đi vận của cát hung. Trần tiến Hưng Nguyên thần “Quý thủy” thân cường; nào đó Phó tổng nguyên thần “Kỷ thổ” thân yếu, hai người đã cho thấy không gian bất đồng, dĩ tương đồng là lúc đang lúc [đi vận] không xứng với cùng của không gian, kỳ cảnh ngộ của khác biệt đâu chỉ dĩ trăm dặm kế? Giống như ki-lô ca-lo 車 và kiệu nhỏ 車, ở thời gian giống nhau dưới, kỳ có khả năng vận chuyển phụ hà hàng hóa nhiều ít và thể tích lớn tiểu, 豈 năng lực đánh đồng như nhau?

Nếu có nhân lại muốn vấn, song bào thai yếu giải thích thế nào? Đương nhiên có thể giải thích! Lý do là nằm ở không được 論 tự nhiên sinh sản hoặc mổ bụng sinh sản, kỳ kéo phán đoán cuống rốn, hoàn toàn cởi 離 cơ thể mẹ thời gian tất có tiên hậu, đã có tiên hậu, kỳ tiểu vũ trụ và toàn bộ đại vũ trụ từ ba hỗ cảm tất nhiên có điều soa 異, cũng bởi vậy 論 mệnh người đối sinh cung vị thể dụng và chuyển hoán, nhất định phải hội làm ra bất đồng độ lớn của góc diễn biến. Đã ngoài là cá nhân chi tâm được, cẩn dành cho đối nghiên cứu tử vi đẩu số hứng thú đồng đạo 參 thi.

Tử vi đẩu số làm sao quan sát nam nữ đào hoa của tượng

Muốn xem đào hoa hiện tượng có thể từ mấy người độ lớn của góc quan sát:

Nhất, mệnh bàn trung tâm năm sinh hóa lộc tinh và hóa khoa tinh rơi vào bản mệnh cung, huynh đệ cung, cung tử nữ, cung tật ách, quan lộc cung, cung phúc đức người, chung thứ nhất sinh có chứa đào hoa cách, nhưng đây cũng không phải là háo sắc, chỉ là biểu thị có 異 tình duyên, rất được 異 tính thưởng thức của tượng.

Nhị, khán đào hoa của độ lớn của góc, trên nguyên tắc ứng với dĩ cung tử nữ biến thành của lộc tinh và sao Hóa kỵ 來 thôi 論 sản sinh của hiện tượng.

1, cung tử nữ can Hóa kị nhập bản mệnh cung mệnh, chủ suốt đời đào hoa không ngừng, đến đây tượng đại thể thuộc về bị động cả đời đào hoa cách.

2, cung tử nữ Hóa kị nhập huynh đệ, nô bộc tuyến, kỳ đào hoa của đối tượng thuộc tương đối tuổi còn trẻ vị hôn người, đến đây tượng là ăn uống ngoạn 樂 của đào hoa. Nếu như nữ mệnh của cung tử nữ hóa lộc bay vào huynh nô tuyến, biểu thị 異 tình duyên hậu, so sánh khuynh hướng làm phong tình tương quan hành trình nghiệp.

3, cung tử nữ Hóa kị bay vào phu thê quan lộc tuyến, biểu thị tại ngoại chơi thật khá, đào hoa đối tượng phần lớn đều là và sự nghiệp trên có quan của đào hoa.

4, cung tử nữ Hóa kị bay vào tài bạch phúc đức tuyến, kỳ đã phát sinh của đào hoa, đại đều phải tốn tiền buôn bán tìm bạn chơi đào hoa.

5, cung tử nữ Hóa kị bay vào phụ mẫu tật ách tuyến, kỳ đã phát sinh của đào hoa đối tượng phần lớn là quả phụ, 離 hôn, hoặc nhưng có tồn tại quan hệ hôn nhân, hơn nữa thuộc niên kỷ giác đại đào hoa.

6, cung tật ách [cung phu thê của cung tử nữ] hóa lộc nhập nô bộc cung [cung phu thê của cung tật ách], tái chuyển hóa kị bay vào cung phu thê [phối ngẫu chính], biểu hiện phu thê bất hòa, phối ngẫu có đào hoa của tượng.

7, cung tử nữ là tứ, quan lộc cung là cung tử nữ của cung tật ách là lục, cho nên nếu như cung tử nữ Hóa kị bay vào quan lộc cung [cung phu thê của cung thiên di], biểu hiện tại ngoại có đào hoa của tượng. Đồng lý, nếu như cung phu thê của tứ [cung tật ách, cung phu thê người ấy nữ] Hóa kị bay vào phu thê của lục [nô bộc, phu thê của tật ách], biểu thị đem người ỷ lại vào 異 tính, cũng là đào hoa hiện tượng. Nhân tứ và lục đều thuộc về âm số, âm số thuộc đào hoa hoặc thuộc vấn đề sức khỏe. Từ một cái góc độ khác khán, là khán đào hoa yếu phủ dùng tiền?

8, bản mệnh cung hóa lộc bay vào huynh đệ cung, đều là đào hoa tượng, bởi vì lộc nhập huynh đệ nô bộc tuyến biểu thị rất được nhân duyên, hơn nữa lộc nhập huynh đệ cung là lộc chiếu nô bộc cung [cung phu thê của cung tật ách], chủ mình ở dụ dỗ đại chúng hoặc 異 tính của tượng. Đến nỗi đào hoa có hay không lên giá tiền, tựu phải dĩ lộc chuyển lộc [lộc là duyên, là hảo, cũng may 裡?], nếu như lộc chuyển lộc bay vào cung phu thê [đối phương muốn làm người ta phối ngẫu], nhập cung tử nữ [đối phương tưởng đùa với ngươi], nhập cung tật ách [đối phương thưởng thức thân thể ngươi], đều là không nên dùng tiền yêu thương nhung nhớ đào hoa. Nếu như chuyển lộc bay vào cung tài bạch, biểu thị đối phương nhìn ngươi có tiền hoặc người ta cần dùng tiền mua đào hoa. Đến nỗi đào hoa đối tượng của trình tự cao thấp, nhưng yếu 參 chiếu tính chất sao phán đoán, tỷ như sao Liêm trinh, thì chủ hơi thấp cấp nơi đào hoa!

Chỉ muốn tứ hóa quan đào hoa của để ý thì, dành cho đại gia làm tìm tòi nghiên cứu chính hoặc phối ngẫu, hoặc bạn gái, hoặc bạn trai tại ngoại có vô đào hoa tình hình của 參 thi, nhưng ngàn vạn lần không nên sẽ không [hóa] mà 亂 hóa, 亂 hóa hậu tựu 亂 [nói], nếu như cho nên cãi nhau, bản thân đã có thể không đảm đương nổi liễu! Đạo Tổ từ bi! Vô lượng quan!

Khâm Thiên môn tử vi đẩu số phi tinh tứ hóa giải bàn mệnh lệ nghiên cứu

Nhất, mệnh cách phân tích:

Để xem tượng nói: Bản mệnh cung cư ngọ vị, là trời vị, bản tính 樂 quan, như ngựa hoang chạy chồm, chí ở bốn phương. Trong cung tọa cự xương, cự môn chủ khẩu tài, khẩu thiệt, văn xương phần kết chương, hành văn; tam phương của cung tài bạch tọa hữu bật tự hóa khoa, hữu bật là trợ giúp tinh, khoa giáo chủ hóa; quan lộc cung tọa thái dương hóa lộc tinh, thái dương làm quan lộc chủ, cư quan lộc cung là chính vị, thái dương tinh là bác ái ngôi sao, là phục vụ ngôi sao, hóa lộc là ánh dương quang chiếu khắp của tượng. Năm sinh lộc, hóa khoa năm sinh cư quan phu tuyến, quan phu tuyến là công danh tuyến, lộc khoa ngồi chung là “Sư” hạng người. [như làm ngoại khoa y sư, luật sư, quan toà, tư nhớ quan, giáo sư nhất thích cách]. Phu, quan, tài tam cung là dương cung, lộc khoa nhập thuộc quý cách, bản mệnh cung điền trạch là âm cung, cho ta cung, tọa hóa quyền năm sinh tinh, làm gốc thân nỗ lực đưa sinh của tượng, cho nên tống thể quan của, đến đây tạo chính là nhân đắt tài của cách.

Dĩ cá tính làm nói: Bản mệnh can cung tọa nhâm, nhâm là nhân người, kháo thiên kháo kỷ, là là độc lập cách. Cũng chủ bản tính tự phụ, làm chuyên quyền độc đoán, suy nghĩ nhiều chiếm tiện nghi người khác mà bản thân không muốn có hại. Nhâm thiên lương hóa lộc bay vào bản mệnh cung phúc đức, phùng cung phúc đức tọa có hóa kỵ năm sinh tinh, là ngày mốt lộc phá tan tiên thiên kị, cấu thành “lộc nhập không đáy” của tượng. Là chủ bản thân vì đạt được thành chính tốt lý tưởng, tốt tưởng thụ, lại vô cùng vô tận một mặt truy cầu, vĩnh viễn chẳng thỏa mãn. Bản mệnh cung nhâm vũ khúc Hóa kị bay vào bản mệnh cung điền trạch hội hóa quyền năm sinh tinh, vũ khúc là tài tinh, cung điền trạch thị đồng mệnh cung, cũng chủ nhà đình, gia sản, bản mệnh Hóa kị nhập, là nhất tâm chích vì mình, là gia đình, là tăng gia sản mà vẫn không yên lòng. Giống như khiếm gia đình trái như nhau, nhân “Kị” nhập vừa hội “Quyền” tinh, cho nên chủ có tiến vô ra, lòng tham bất túc của tượng. lộc nguyên nhân chính, kị chủ quả, lộc tùy kị đi, tổng hợp lại của tượng ý: Là biết kỳ cá tính và làm chỉ là muốn vì mình và gia đình tăng sản nghiệp, đây là cá nhân ích kỷ của tượng. Vừa nhân mệnh hóa kỵ nhập cung điền trạch hội hóa quyền năm sinh tinh, vì quyền kị dây dưa, xung cung là cung tử nữ, cung tử nữ là giao tế vị, cho nên chủ bất thiện cùng người giao tế, hoặc giao tế không được thể; cũng chủ bản thân và tử nữ câu thông bất lương.

Dĩ tâm tính, tính tình nói: Bản mệnh cung tật ách can kỷ, kỷ ngũ hành là âm đất, cư xấu vị, là nhập kho. Chủ tâm thái bảo thủ cố chấp, như lão ngưu có thể chịu được cực khổ năng lực 勞, nhâm 勞 Nhâm Oán. Cung tật ách can kỷ vũ khúc hóa lộc bay vào bản mệnh cung điền trạch hội hóa quyền năm sinh tinh, văn khúc Hóa kị bay vào bản mệnh cung phúc đức hội hóa kỵ năm sinh tinh. Cung điền trạch là cung tật ách của cung tài bạch, cũng chủ ta của tài khố [bản mệnh tài bạch của cung tật ách], cung phúc đức là cung tật ách của cung tật ách, hai người làm một lục cộng tông, nhất Hóa kị nhập lục, chủ ích kỷ, là chủ vì mình suy nghĩ, cho nên tượng ý là một lòng vì tăng gia sản, ký khiến cho đã có rất nhiều, còn muốn càng nhiều, tâm 裡 suy nghĩ, đầu 裡 nghĩ đều chỉ có mình cùng gia tài mà ất đã. Ở đây phải hiểu rõ một hiện tượng là: Bản mệnh lộc nhập phúc đức, hóa kỵ nhập điền trạch; bản tật cũng lộc nhập điền trạch, hóa kỵ nhập phúc đức. Bất đồng lưỡng cung vị, nhất hóa lộc nhất Hóa kị đồng thời bay vào đồng nhất cung vị giao chiến, chủ cai giao chiến của cung vị tất nhiên có việc đoan phát sinh, huống bản mệnh cung và cung tật ách làm một lục cộng tông, cung tật ách và cung phúc đức vừa nhất lục cộng tông, giai thuộc ngã cung, là chủ chính chỗ tố gây nên, làm là một bộ, nghĩ vừa một bộ khác, chung tương dẫn đến bản thân mình tạo nghiệp tổn hại phúc, đồng thời cũng thương tổn gia đình kết quả.

Dĩ tư tưởng, nhân cách tính chất đặc biệt nói: Bản mệnh cung phúc đức can giáp, ngũ hành thuộc mộc, cư thân vị, thái độ làm người vị. Đầu não gân hội nhanh quay ngược trở lại loan, phản ứng mẫn tiệp như hầu tử leo cây, ý đồ xấu đa, là tư tưởng độc lập cách, không hề dễ thái độ làm người sở tả hữu tính chất đặc biệt. Can cung giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản mệnh huynh đệ cung, huynh đệ cung là cung phúc đức của cung tử nữ, cung tử nữ là giao tế vị, đầu tư vị, cho nên chủ thích và huynh đệ bằng hữu gặp gỡ. Giáp thái dương Hóa kị bay vào bản mệnh quan lộc cung, phùng quan lộc cung tọa có sống năm lộc tinh, nhân phúc đức và quan lộc đều là ngã cung, là “Kị tróc lộc”, mà lộc nhập gốc rể mệnh huynh đệ cung là làm quan lộc cung của cung tật ách, tức là sự nghiệp thể. Dựa vào lộc nhân kị quả, lộc tùy kị đi để ý thì, tượng ý tức giải thích là một thân sở dĩ thích cùng huynh đệ bằng hữu gặp gỡ kết giao tình, đơn giản hệ là có hoặc bảo hộ chuyện tốt của mình nghiệp.

Để xem khí nói: Hóa khoa năm sinh tọa cung phu thê, nguyên ý chủ nổi danh ngắm, cũng chủ phối ngẫu là bản thân của quý nhân, nhưng bởi vì cung phu thê vừa tự hóa khoa, khoa tự hóa khoa, là cùng 類 tự hóa cùng 類, chủ cùng 類 trung hoà. Ý chủ lấy được danh tiếng vừa hội mất đi, mà phối ngẫu bản có thể hiệp trợ chính cũng tự thân khó bảo toàn. Vừa nhân cung phu thê can canh thái dương hóa lộc bay vào quan lộc cung, bản là chuyện tốt, dĩ phối ngẫu nói, là tưởng tại ngoại quảng kết thiện duyên, nhưng nhân quan lộc vi phu thê của đối cung, tọa lộc phùng đối cung hóa lộc nhập, cấu thành điệp ra lộc, là lộc ra của hung tướng. Tức hảo còn muốn rất tốt, lòng tham bất túc, lộng xảo thành chuyên, phối ngẫu thành làm trở ngại chứ không giúp gì của hung tướng.

Đã ngoài sở 論 chỉ là cách cục của tượng ý, cách của tượng vô cát hung, đây chẳng qua là không gian của thùy tượng mà thôi. Nhưng có kỳ tượng tất có kỳ vật, vật của hiển, là cát hung của ứng với, kỳ ứng với nằm ở đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt hành trình vận, đi vận gắn liền với thời gian đang lúc tượng, thời không phối hợp thủy năng lực sản sinh cát hung ứng với số.

Nhị, quá độ thứ sáu đại hạn đi vận phân tích:

Thứ sáu đại hạn cung mệnh quá độ bản mệnh nô bộc cung, nô bộc cung là “Chúng sinh tượng”, bao quát bản thân bằng hữu, cùng học, đồng sự, đồng chí, hộ khách, huynh đệ tại ngoại hoạt động 狀 huống, phối ngẫu bản thân, tử nữ tiền tài, tiền tài đầu tư, chính nội tâm của ý đồ, mình cùng chúng sinh tại ngoại hỗ động, sự nghiệp thủ trưởng, gia đình của phúc vận, tạo hóa tồn kho các loại, phi chỉ chỉ bằng hữu. Cũng tức chủ đến đây đại hạn trong vòng mười năm cá nhân của thành bại được mất, khắp nơi đều và đến đây chúng sinh tượng cùng một nhịp thở. Nhân bản mệnh bàn là trời, đại hạn bàn là địa, lưu niên bàn thái độ làm người, đại hạn là ở bản mệnh của hạ, thấp một cấp, cho nên cũng biết đến đây thứ sáu đại hạn quá độ bản mệnh nô bộc cung thì, tương khán chúng sinh sắc mặt, cũng liền cái gọi là: Thành cũng chúng sinh, bại cũng chúng sinh!

Dựa vào bản mệnh quản đại hạn ứng với số sinh lưu niên của để ý thì, bản mệnh can cung nhâm, thiên lương hóa lộc nhập bản mệnh cung phúc đức, là lưu niên 53 tuổi của cung phúc đức, làm đại hạn của cung tử nữ. Tức lộc nhập [bản phúc + lưu phúc = thiên nhân hợp nhất], dụng đại tử phân biệt của; nhâm vũ khúc Hóa kị nhập bản mệnh cung điền trạch, là lưu niên 53 tuổi cung điền trạch, làm đại hạn của cung phu thê. Tức hóa kỵ nhập [bổn điền + lưu điền = thiên nhân hợp nhất], dụng đại thê tác phân biệt. Bởi vì phóng ra cung gốc rể cung mệnh và lưu niên 53 tuổi cung mệnh trùng điệp, làm đại hạn của cung tật ách, để xem tượng nói, là biết cai năm tất cả đều là dĩ chính chủ quan làm làm trụ cột giá trị. lộc nhập bản phúc + lưu đức, phùng hóa kỵ năm sinh, là nhất tâm vô chỉ tẫn truy cầu lý tưởng mình, nhân hệ đại hạn cung tử nữ, bạn cố tri là truy cầu cùng người khác sinh giao tế, đầu tư. Hóa kỵ nhập bổn điền + lưu điền, là nhất tâm nghĩ là vì bản thân và gia sản, nhân hệ đại hạn cung phu thê, bạn cố tri nghĩ là trong nhà phối ngẫu cùng người khác sinh sự nghiệp thôi triển việc. Dựa vào lộc nhân kị quả, lộc tùy kị đi để ý thì, có thể phán đoán biết lưu niên 53 tuổi đương niên chỉnh năm vô chỉ tẫn chiếu cố sinh và phối hợp phối ngẫu và bản thân sự nghiệp thượng giao tế, hợp hỏa, đầu tư, mục đích vì là tăng đưa gia sản [mệnh hóa kỵ nhập điền trạch, chủ thu nhập kho cất dấu].

Thay đổi người phương thức, trực tiếp dĩ đại hạn đi lên thủ tượng ứng với số lưu niên để ý thì khán: Thiên mệnh can cung đinh Thái âm hóa lộc nhập bản mệnh cung phu thê, lưu niên

53 tuổi cung phu thê, làm đại hạn nô bộc cung; đinh cự môn Hóa kị nhập bản mệnh cung mệnh, lưu niên 53 tuổi cung mệnh, làm đại hạn cung tật ách. lộc tùy kị đi, đồng dạng vạch cai năm sự nghiệp kinh doanh, hoàn toàn là phu thê nhất thể, mà cùng người khác sinh giao tế, đầu tư đạt được lợi ích hữu quan. Nhưng nhân cự môn Hóa kị và văn xương cùng triền, bạn cố tri đương niên nhân sự nghiệp và phối ngẫu dính dáng, tất cũng phát sinh khẩu thiệt thị phi hoặc quan phi.

Đương lưu niên 54 tuổi quá độ và bản mệnh cung phụ mẫu trùng điệp thì, liền trở thành đại hạn của cung tài bạch. Để xem tượng nói, tức cho thấy cai năm nặng điểm là ở mình cùng nhà nước cơ cấu cập chúng sinh đang lúc tiền tài thượng vấn đề làm trụ cột. Thiên mệnh biến thành Thái âm lộc tinh trở thành bản thê, lưu tử, làm đại hạn nô bộc cung; thiên mệnh biến thành cự môn sao Hóa kỵ trở thành bản mệnh, lưu huynh, làm đại hạn cung tật ách. Là biết cai năm nhân phối ngẫu và chúng sinh giao tế đầu tư và nhà nước cơ cấu tương quan việc, xúc phạm chúng sinh [kị xung bản mệnh thiên di, là lưu niên nô bộc], trêu chọc khẩu thiệt thị phi.

Đương lưu niên 55 tuổi quá độ và bản mệnh cung phúc đức trùng điệp thì, liền trở thành đại hạn của cung tử nữ. Để xem tượng nói, tức cho thấy cai năm nặng điểm là ở lý tưởng mình, phúc khí, thọ nguyên cập cùng người khác sanh ở ngoại giao tế hoạt động thượng vấn đề làm trụ cột. Bởi vì cư “Sách mã kị” vị, vừa là đại hạn của cung tử nữ, xung cung là đại hạn của cung điền trạch [hóa kỵ nhập tử điền tuyến là hóa kỵ nhập tai ách tuyến], bạn cố tri đến đây năm cùng người khác sinh của hoạt động, tất có tai ách cướp số phát sinh, là bị “Sách mã = quẳng xuống mã” mà nguy hiểm cho thọ nguyên của hiểm. Thiên mệnh biến thành của Thái âm lộc tinh trở thành bản thê, lưu tài, làm đại hạn của nô bộc cung; thiên mệnh biến thành của cự môn sao Hóa kỵ trở thành bản mệnh, lưu thê, làm đại hạn của cung tật ách. Là biết cai năm cùng người khác sinh nhất thể hỗ động, hoa tiền dụng sinh việc của mình nghiệp kinh doanh thượng. Nhân kị xung của cung là lưu niên quan lộc cung, bạn cố tri cai năm xuất ngoại vận khí bất hảo. Dục biết là nguyên nhân gì? Bất hảo ở nơi nào? Thì dĩ cự môn Hóa kị tinh truy lộc [thiên lương hóa lộc phá tan thiên đồng của hóa kỵ năm sinh cấu thành song kị] nhập lưu niên cung mệnh; dĩ cự môn Hóa kị tinh truy kị [vũ khúc Hóa kị và thất 殺, dương nhận cùng triền = là kim chúc nhuệ khí gây thương tích] xung lưu niên cung tật ách. Bạn cố tri bản thân thất phúc thụ thương, khai đao máu quang.

Đương lưu niên 56 tuổi quá độ và bản mệnh cung điền trạch trùng điệp thì, liền trở thành đại hạn của cung phu thê. Để xem tượng nói, tức cho thấy cai năm nặng điểm là nằm ở gia sản hoặc gia đình phối ngẫu và mỗi người một vẻ quan việc nghiệp thôi triển thượng sở sinh vấn đề làm trụ cột. Bởi vì thiên mệnh đinh biến thành Thái âm lộc tinh trở thành bản thê, lưu tật, làm đại hạn của nô bộc cung; thiên mệnh đinh biến thành cự môn sao Hóa kỵ, trở thành bản mệnh, lưu tử, làm đại hạn của cung tật ách. Là biết nhân gia đình, gia sản và phối ngẫu đang lúc sinh ra lợi ích vấn đề, khiến cho bản thân cùng người khác sinh đang lúc tại ngoại quan hệ xã hội sản sinh thị phi khẩu thiệt. Bởi vì xung

Cung là lưu niên của điền trạch [gia đình tài sản], bản mệnh của thiên di [ngoại giới hành trình là quan cảm], làm đại hạn cha mẫu [chúng sinh của tiền tài], bạn cố tri và A chúng sinh tiền tài mà sản sinh của thị phi [dĩ xung cung phán đoán cát hung]. Nếu như tái dĩ kị của xung cung mậu tham lang hóa lộc nhập bản mệnh huynh đệ [bản tài của kho, lưu niên của tài], làm đại hạn thiên di [bên ngoài]; mậu thiên cơ ở bản mệnh thiên di tự Hóa kị [bản tài của thê, lưu điền], làm đại hạn cha mẫu, lưu niên nô bộc của tài bạch. Canh có thể vừa xem hiểu ngay là biết ở bên ngoài A chúng sinh tiền tài đưa đến miệng lưỡi.

Đương lưu niên 57 tuổi quá độ và bản mệnh quan lộc cung trùng điệp thì, liền trở thành đại hạn của huynh đệ cung. Để xem tượng nói, tức cho thấy cai năm nặng điểm là nằm ở bản thân sự nghiệp cùng người khác sinh đang lúc hỗ động sinh ra vấn đề làm trụ cột. Bởi vì thiên mệnh đinh biến thành Thái âm lộc tinh trở thành bản thê, lưu thiên, làm đại hạn của nô bộc cung; thiên mệnh đinh biến thành cự môn sao Hóa kỵ trở thành bản mệnh, lưu tài, làm đại hạn của cung tài bạch. lộc nhân kị quả, là biết đến đây năm phối ngẫu tại ngoại làm và bản thân sự nghiệp tương quan của chúng sinh [quan hệ nhân sự] gặp gỡ, mà dẫn đến sản sinh cùng mình sự nghiệp tương quan tiền tài vấn đề bị thụ trách cứ nghi vấn [cự môn = ám, ám cống, khẩu thiệt]. Nhân kị xung của cung làm gốc quan, lưu phúc, tổ phụ, biểu hiện đến đây năm là sự nghiệp thượng cùng người khác phát tài tương quan của vấn đề phiền não, sự nghiệp nóng vội nguy cơ, chỉ có đóng cửa xuống đài của hiểm.

Đương lưu niên 58 tuổi quá độ và bản mệnh nô bộc cung trùng điệp thì, liền trở thành đại hạn của cung mệnh. Để xem tượng nói, tọa bản mệnh cung phúc đức của thiên đồng hóa kỵ năm sinh, trở thành ở đại hạn và lưu niên của cung tử nữ, kỳ trùng cung là đại hạn và lưu niên của cung điền trạch, là đã cấu thành hóa kỵ nhập tai ách tuyến phá tan kho của hung tướng. Chỉ muốn tiên thiên hóa kỵ năm sinh chuyển ngày mốt lộc kị khán, giáp liêm trinh hóa lộc nhập đại hạn lưu niên của cung thiên di [đúng giờ]; giáp thái dương Hóa kị nhập Đại huynh lưu huynh, mà lại phá tan bản mệnh quan lộc trong cung của năm sinh lộc tinh, trở thành song kị xung đại nô lưu nô [định tượng]. Là xúc phạm nhiều người tức giận, 離 bằng 離 giao hữu chờ chúng sinh, đại thế đã mất của tượng. Như dĩ đại hạn đinh cự môn Hóa kị sở nhập người làm gốc cung mệnh, mà lại là đại hạn của cung tật ách, là tử xấu, mạnh miệng cãi chày cãi cối của tượng. Dụng kị truy thiên lương lộc [ý nghĩ = tưởng đẹp = nhất sương tình nguyện] nhập bản phúc hội thiên đồng hóa kỵ năm sinh, trở thành song kị xung cánh đồng lưu điền. Luôn mãi chuyển kị [thái dương Hóa kị] nhập bản mệnh quan lộc phá tan năm sinh lộc tinh khán, đến đây 58 tuổi lưu niên ký khiến cho tái mạnh miệng xấu, vậy cũng vô tế sinh sự. Đến đây có thể là trời ý ba

Tử vi đẩu số 論 mệnh và Tây Dương chiêm tinh nhà tiên đoán, thùy ở bành phong?

Tây Dương chiêm tinh thuộc “Chòm bạch dương” người vì nước 曆 ba tháng hai mươi nhật tới tháng tư ngày mười chín.

Chỉ cử đồng chúc chòm bạch dương “Nam mệnh” tam tổ lục ví dụ như hạ: [nam nữ mệnh hành trình vận thuận nghịch, còn có phân âm dương] giáp mệnh: Nước 曆 33 năm 3 nguyệt 20 mặt trời lên cao ngọ 2 thì sinh.

Ất mệnh: Nước 曆 35 năm 3 nguyệt 20 mặt trời lên cao ngọ 2 thì sinh. Bính mệnh: Nước 曆 50 năm 3 nguyệt 20 mặt trời lên cao ngọ 2 thì sinh. Đinh mệnh: Nước 曆 50 năm 4 nguyệt 19 mặt trời lên cao ngọ 2 thì sinh. Mậu mệnh: Nước 曆 40 năm 3 nguyệt 20 buổi trưa ngọ 12 thì sinh. Kỷ mệnh: Nước 曆 40 năm 3 nguyệt 20 ngày sau ngọ 18 thì sinh.

論 thuật: Nhất, giáp ất lưỡng tạo, sinh ra năm bất đồng, sinh ra nguyệt nhật thì tương đồng.

1, giáp tạo: Giáp thân năm sinh, hỏa lục cục, sáu tuổi khởi đại vận. Thất tinh xác định địa điểm ở huynh đệ cung, định tượng rơi cung tài bạch.

Ất tạo: Bính tuất năm sinh, mộc tam cục, ba tuổi khởi đại vận. Thất tinh xác định địa điểm ở cung phúc đức, định tượng rơi cung thiên di.

2, giáp ất lưỡng tạo của cung mệnh đều cư dần vị, nhưng giáp tạo cung mệnh can là “Bính” can, ất tạo cung mệnh can là “Canh” can. Bính can khiến cho thiên đồng tinh hóa “lộc”, canh can lại khiến cho thiên đồng tinh hóa “Kị”. Thiên đồng tinh là phúc tinh, vừa được phúc, vừa mất phúc; vừa là hỏa cục, vừa là mộc cục; vừa là sáu tuổi khởi đại vận, vừa là ba tuổi khởi đại vận. Lưỡng nhân của tạo hóa được mất, đã không nói có thể dụ.

3, giáp tạo: Bản mệnh cung tọa liêm, tồn, diêu, cập năm sinh lộc tinh, nhưng phùng bản mệnh cung tự Hóa kị, là lộc ra của tượng. Để xem tượng pháp nói: Là kỳ cá tính làm trái lại phúc bất định hữu tình thì nhiều mây ngẫu trận mưa của biểu hiện bên ngoài. Bản mệnh tọa năm sinh lộc tinh, can cung bính thiên đồng hóa lộc nhập cung điền trạch, ý chủ năng ổn định kiếm tiền, tài lộc đều thuộc chính của nỗ lực được 來, mà mình cũng có thể đem tiền tài cung cấp gia dụng. Nhưng bởi vì cung điền trạch can kỷ, chuyển sao Vũ khúc hóa lộc nhập quan lộc cung, mà cung điền trạch lại tự Hóa kị ra, hình thành cho nhà tiền tài lại nhân gia đình chi tiêu hưởng thụ tốn hao quá lớn, vĩnh viễn nhập bất phu xuất. Như dĩ một … khác độ lớn của góc khán, cung điền trạch thị đồng mệnh cung, chuyển lộc nhập quan lộc cung, kỳ thực cũng là chính bả kiếm 來 tiền, chính đem vừa hoa ở sự nghiệp của mình thượng hoặc trên người mình. Bính can lại khiến cho liêm trinh ở bản mệnh tự Hóa kị, là ý chủ bả tốt đều cấp gia đình, phôi toàn bộ do chính gánh chịu. Giáp tạo hóa kỵ năm sinh thái dương tinh rơi vào “Nô bộc cung”, chủ một thân đối với bằng hữu tích tình, giống như khiếm bằng hữu trái. Cung phúc đức cư thìn vị tọa hóa quyền năm sinh phá quân tinh, can cung là mậu, chủ tư tưởng cố chấp, bình thường 勞 tâm hao tâm tốn sức. Can cung mậu tham lang hóa lộc nhập thiên di, thiên cơ Hóa kị nhập tật ách, chủ xuất ngoại đa tửu sắc hưởng thụ, ích kỷ mà hảo biện, mặc dù tích tình, nhưng vô tri tâm bằng hữu. Cung tật ách cư dậu vị, cự môn tinh tự hóa quyền, can cung quý chủ phá hao tổn, tính tình bất hảo, tuy nóng tâm nhưng thích chõ mũi vào chuyện người khác, nói chuyện không được để lối thoát, được để ý không buông tha nhân. Quý phá quân hóa lộc nhập phúc đức, chủ nhất tâm mang sinh xã giao, truy cầu lý tưởng mình, 勞 lục thể xác và tinh thần. Quý tham lang Hóa kị nhập cung thiên di xung bản mệnh, chủ thường tại ngoại và bằng hữu hộ khách ăn uống ngoạn 樂, tương dẫn đến bản thân mất đi khỏe mạnh.

4, ất tạo: Bản mệnh cung tọa vũ, tướng, diêu, hỏa, phùng bản mệnh cung tự hóa quyền, để xem tượng pháp nói: Chủ cử chỉ bá đạo, một tính kiên cường hiếu thắng. Bản mệnh can cung canh, thái dương hóa lộc nhập cung phụ mẫu, chủ và phụ thân duyên hậu, tình cảm hảo. Canh thiên đồng Hóa kị nhập huynh đệ cung, chủ rất quan tâm huynh đệ bằng hữu, quan tâm mẫu thân, nhưng phùng huynh đệ cung tọa có sống năm lộc tinh ứng với phùng tự hóa lộc ra, cấu thành kị yếu kiềm chế lộc, nhưng thiên không chế trụ được. Ý tức tưởng quản thúc huynh đệ hoặc muốn để lại ở gởi ngân hàng, thiết quản thúc không được, không giữ được, trái lại thụ huynh đệ bằng hữu 連 luy, khiến tài khố bị tổn thất. Bản tạo hóa kỵ năm sinh sao Liêm trinh rơi cung tài bạch, cư kho vị, thái độ làm người chú trọng tiền tài, tiết kiệm, kiếm tiền vận độ chênh lệch. Bản tạo cung phúc đức cư thìn vị, tọa 殺 鈴 đà, can cung nhâm, chủ tư tưởng cố chấp, tự phụ mà lại thâm trầm. Nhâm thiên lương hóa lộc nhập cung phụ mẫu, vũ khúc Hóa kị nhập bản mệnh, chủ có sản nghiệp tổ tiên, nhưng là có tổ tiên dư hại, mặc dù mình có thể bằng 勞 lục kiếm tiền, nhưng so sánh ích kỷ, mà lại có chứa nghiệp chướng, xuất ngoại gặp tai thì hung. Cung tật ách cư dậu cung, tọa hóa khoa năm sinh tinh, nói chuyện năng lực dĩ lý phục nhân, gặp bệnh thì có thể tìm tới thầy thuốc tốt. Cung tật ách can đinh Thái âm hóa lộc bay vào cung tử nữ, cự môn Hóa kị bay vào huynh đệ cung, phá tan tọa sinh huynh đệ cung của năm sinh lộc tinh, chủ mặc dù tướng mạo tốt, nhân duyên hảo, nhưng bản thân đa cướp số tai ách.

Nhị, bính đinh lưỡng tạo, sinh ra năm, thì tương đồng, sinh ra nguyệt, nhật bất đồng.

1, bính tạo: Tân xấu năm sinh, mộc tam cục, ba tuổi khởi đại vận. Thất tinh xác định địa điểm ở cung phụ mẫu, định tượng rơi cung tật ách.

Đinh tạo: Tân xấu năm sinh, mộc tam cục, ba tuổi khởi đại vận. Thất tinh xác định địa điểm ở cung phụ mẫu, định tượng rơi cung thiên di.

2, bính tạo cung mệnh can cung canh, cư dần vị, thuộc nhân vị. Đinh tạo cung mệnh can cung tân, cư mão vị, thuộc thiên vị. Bính đinh lưỡng tạo cục số tương đồng, khởi đại vận tương đồng, thất tinh xác định địa điểm cũng tương đồng, nhưng lưỡng mạng người cung can cung bất đồng, cung mệnh rơi cung cũng bất đồng, như sở tọa đội thuyền bất đồng, sở treo quốc kỳ bất đồng, kỳ thừa nhận của được mất tất không giống nhau. Bính tạo cung mệnh canh, thái dương hóa lộc, thiên đồng Hóa kị; đinh tạo cung mệnh tân cũng cự môn hóa lộc, văn xương Hóa kị, lộc kị bất đồng, lộc kị rơi cung bố khí bất đồng, tạo hóa tất nhiên bất đồng.

3, bính tạo: Bản mệnh cung tọa dương, cự, diêu, việt, cập năm sinh lộc tinh vừa tự hóa lộc, quyền, lộc tự hóa lộc là lộc ra, chỉ còn lại có năm sinh quyền tinh, là chủ bản thân có tài hoa và năng lực, nhưng làm lên sự là 來 lại cẩu thả, luôn luôn tự cho là đúng, thường thường có đầu không đuôi, có đầu không có đuôi, nói thật hay thính cũng không thực tế, không công nhượng cơ hội xói mòn. Bản mệnh tọa năm sinh lộc thái dương tinh, can cung canh thái dương tự hóa lộc mà thiên đồng tự Hóa kị nhập cung phu thê, phùng cung phu thê can cũng là canh thiên đồng tự Hóa kị, cấu thành thối mã kị, đến đây kị thối lưỡng cách nhập cung tài bạch,, ý tức chính không được quý trọng chính, không được phải cụ thể, trái lại yếu ỷ lại phối ngẫu, quản thúc phối ngẫu, bởi vậy phối ngẫu không được bỏ rơi hắn, bởi vậy phu thê đang lúc để tiền tài vấn đề tạo thành cãi nhau, thậm chí dẫn đến 離 hôn hậu quả. Như dĩ phối ngẫu mà nói, là thái dương hóa lộc nhập mệnh, hệ phối ngẫu đối tốt với hắn, nhân phùng bản mệnh tự hóa lộc, là lộc ra, tức bản tạo chẳng hoặc không được quý trọng phối ngẫu đối với hắn thật là tốt. Hóa kỵ năm sinh văn xương tinh rơi cung tật ách, cư dậu vị, có liêm, phá, xương, hữu, tồn cùng triền, chủ tính tình nôn nóng, ngay thẳng, nhưng dễ khẩn trương, tạo thành dạ dày không tốt, dẫn đến mất ngủ đích tình hình. Cung tật ách can đinh Thái âm hóa lộc nhập cung phu thê, phùng cung phu thê tự hóa khoa kị, chủ đối phối ngẫu hoặc đối 異 tính phi thường nhiệt tình, nhưng thường có nhiệt kiểm thiếp lãnh cái mông, lọt vào xa cách, hư dư ứng phó tình hình. Cung tật ách đinh cự môn Hóa kị nhập bản mệnh, chủ nội tâm chỉ có chính. Lánh chủ bản thân có không muốn người biết khôn kể bệnh không tiện nói ra. Nhân bản mệnh tọa có cự môn năm sinh lộc, thái dương sinh quyền tinh, nhân thái dương tự hóa lộc là cùng 類 để tiêu của lộc ra, tức là bả lộc tổn hại rơi, còn lại khổ cực 勞 lục của khu. Bản tạo cung phúc đức can nhâm, trong cung tọa cơ lương tự hóa lộc, ý chủ có thông minh cơ trí, đa hưởng thụ, nhưng thái độ làm người có chút tự phụ. Nhâm vũ khúc Hóa kị nhập huynh đệ cung, chủ bằng hữu huynh đệ nhiều chuyện, cần phải dùng tiền hao tâm tốn sức xử lý, hơn nữa nếu có tiền thì lại dễ phạm tiểu nhân tai ương mà dẫn đến tổn hại tài, cấu thành hảo tâm một hảo báo tình hình. Cung tật ách Hóa kị nhập bản mệnh, tâm tính là bổn hệ tưởng dĩ kị tróc lộc [dụng tâm thật tốt chỗ], nhưng nhân tự hóa lộc ra, chỉ còn lại có quyền, kị dây dưa, là tâm lý cảm thụ thì hảo thì phôi giống như tắm ba ngày ấm áp. Cũng chủ bản thân khỏe mạnh thì hảo tới phôi, vô pháp tuyệt tự. Như dĩ bản thân 狀 huống và phu thê hoặc 異 tính của đối đãi nói, kỳ hóa tượng là tuy nóng tình, nhưng ở tính quan hệ thượng hội nghị thường kỳ bỏ vở nửa chừng, dẫn đến phối ngẫu bất năng thỏa mãn. Mà khán ở tiền tài thượng, phối ngẫu cũng chỉ có thể hư dư ứng phó tình hình.

4, đinh tạo: Bản mệnh cung tọa âm, diêu, chủ cử chỉ nhã nhặn, cá tính nhu nhược, nhưng thích xuy ngưu, cùng người tán phiếm 說 địa. Bản mệnh can cung tân cự môn hóa lộc nhập phúc đức, văn xương Hóa kị nhập thiên di vừa phùng hóa kỵ năm sinh tinh, bản là nghịch thủy kị của cát tượng, nhưng phùng cung thiên di tự hóa quyền, ý tức bản 來 tại gia có thể dễ dàng kiếm LƯU của tài [thí dụ như mở quán trọ, phạn điếm, hoặc ẩm thực điếm] không cần xuất ngoại dốc sức làm, nhưng cá tính thượng lại hết lần này tới lần khác muốn đi ra ngoài xung, đi ra ngoài hưởng 樂, kết quả trái lại dẫn đến tổn hại tài. Hóa kỵ năm sinh văn xương tinh rơi cung thiên di, là năm mới 離 hương xuất ngoại của mệnh, phùng cung thiên di tự hóa quyền, là chủ tại ngoại đa tranh luận, khổ cực, cô độc, vô quý nhân tương trợ của tượng. Cung phúc đức cư tị vị, tọa năm sinh lộc kị môn tinh, hóa khoa năm sinh sao Văn Khúc, vừa phùng có tự hóa quyền. Ý chủ thưởng thức cao, đa tài đa nghệ. Nhưng can cung quý là phá hao tổn ngôi sao, quý phá quân hóa lộc nhập cung tử nữ, tham lang Hóa kị nhập cung phụ mẫu, cung phụ mẫu là nô bộc của tài, hóa kỵ nhập là khiếm chúng sinh của tài. Bạn cố tri tư tưởng thượng mãn não điểm quan trọng(giọt), ưa giao tế, xã giao, hưởng 樂, đam sinh thịt dục đào hoa, cho nên dẫn đến khỏe mạnh bị hao tổn cập hình tượng bị thương tổn. Bất quá như có tôn giáo tín ngưỡng thì thì sẽ rất thành kính, cũng bỏ được bố thí. Cung tật ách can mậu cư tuất vị, tọa có vũ thiên không dương sát chờ tinh, chủ tính tình kiên cường, cố chấp, dễ bị thụ ngoài ý muốn thương ách tai ương. Cung tật ách mậu, ngũ hành thuộc đất, đất ở giữa, vạn vật vô đất không được sinh, cho nên thể xác và tinh thần đa thao 勞. Mậu tham lang hóa lộc nhập cung phụ mẫu chiếu cung tật ách, thiên cơ Hóa kị nhập cung phu thê xung quan lộc, chủ tâm thái thượng thích biểu hiện, sĩ diện, kỳ thực bản thân bản thân chất không tốt, ngoại cường trung tâm càn, dễ sinh bệnh.

Tam, mậu kỷ lưỡng tạo, sinh ra thời đại nhật đều tương đồng, sinh ra canh giờ bất đồng.

1, mậu tạo: Buổi trưa sinh ra, cung mệnh can đinh, cư dậu vị, hỏa lục cục, sáu tuổi khởi đại vận.

Thất tinh xác định địa điểm ở nô bộc cung, định tượng rơi thiên di và quan lộc lưỡng cung.

Kỷ tạo: Giờ Dậu sinh ra, cung mệnh can giáp, cư ngọ vị, kim tứ cục, tứ tuổi lên đại vận. Thất tinh xác định địa điểm ở cung phúc đức, định tượng ở tử nữ và tật ách lưỡng cung.

2, mậu kỷ lưỡng tạo cung mệnh can bất đồng, tọa cung bất đồng, mệnh bàn cục số bất đồng, khởi đại vận bất đồng, thất tinh xác định địa điểm bất đồng, định tượng cũng bất đồng, kỳ mệnh cách, thành tựu và đi vận khởi phục 豈 hội tương đồng?

3, mậu tạo: Cung mệnh tọa tướng, hữu, tồn, chủ một thân cá tính cử chỉ cô độc, hơi lộ ra bảo thủ, nhưng không mất trợ giúp nhân chi tâm. Cung mệnh can đinh Thái âm hóa lộc nhập cung tử nữ, hảo quảng kết thiện duyên, trước khi cưới dễ có đào hoa, hôn hậu dễ có gặp ở ngoài, quan hệ xã hội cổ tay tốt. Đinh cự môn Hóa kị nhập huynh đệ cung, bản chủ quan tâm huynh đệ, quan tâm xử lý bằng hữu việc, nhưng nhân huynh đệ cung nguyên tọa có sống năm lộc tinh và quyền tinh, mệnh Hóa kị nhập, là chủ kị kiềm chế lộc quyền, tưởng quản thúc lộc quyền, thì hình thành kị phá tan lộc làm song kị, cập quyền kị dây dưa, xung cung làm nô bộc cung. Ý tức quan tâm huynh đệ cập xử lý bằng hữu việc, trái lại tạo thành hiểu lầm, mà không miễn tranh chấp không ngớt. Như tiến thêm một bước dĩ huynh đệ can cung bính liêm trinh Hóa kị nhập thiên di xung cung mệnh khán, là biết huynh đệ cố chấp, ích kỷ, hơn nữa bất minh để ý, căn bản sẽ không tiếp thu quan tâm và quản thúc. Cung phúc đức kỷ vũ khúc hóa lộc nhập cung phu thê, chủ đối phối ngẫu hảo, hôn nhân mỹ mãn, nỗ lực kinh doanh sự nghiệp, sự nghiệp thành công. Kỷ văn khúc Hóa kị nhập cung phụ mẫu, phùng cung phụ mẫu tự Hóa kị, là kị xuất, kị xung của cung là cung tật ách là bản thân khỏe mạnh dễ có tai ách, thậm chí có nguy hiểm cho sinh mệnh của tượng. Nhân cung phúc đức là tật ách thân thể, cũng thọ nguyên vị, thọ nguyên vị Hóa kị xung tật ách, là chỉ biết là công tác kiếm tiền mà đạo tới mất đi khỏe mạnh, hoặc phát sinh nguy hiểm cho sinh mệnh tai ương ách. Cung tật ách bản tọa có văn xương hóa kỵ năm sinh tinh, đã chủ dạ dày tràng không tốt, tinh thần dễ khẩn trương, cũng dễ cảm mạo. Can cung nhâm thiên lương hóa lộc nhập cung phụ mẫu, phùng cung phụ mẫu thiên cơ tự Hóa kị ra, là lộc ra, chủ nhất tâm nỗ lực kiếm tiền, cuối cùng tương nỗ lực khỏe mạnh đại giới. Nhâm vũ khúc Hóa kị nhập cung phu thê, cung phu thê là tật ách của điền trạch, cho nên chủ bản thân thể chất không được khỏe mạnh. Vừa nhân cung phu thê làm quan lộc của thiên di, càng biết hệ là phát triển sự nghiệp mà hội mất đi khỏe mạnh. Dĩ một … khác độ lớn của góc nói, cũng có thể giải trừ 識 là nhân bản thân bất hảo tương đảo dồn sự nghiệp không phấn chấn.

4, kỷ tạo: Cung mệnh tọa liêm, tướng, khôi, hỏa cùng triền, chủ cá tính cử chỉ nôn nóng, nhân liêm trinh tự hóa lộc, chủ một thân thông minh, có nhân duyên, có phong độ, có tác phẩm nghệ thuật vị, là là tự lập thành tựu cách. Cung mệnh can giáp liêm trinh tự hóa lộc, thái dương Hóa kị nhập nô bộc cung, phùng hóa quyền năm sinh. Là nhất sương tình nguyện quan tâm bằng hữu, quý trọng hữu tình, nhưng nhân bằng hữu khí phách, thường thường được tiện nghi hoàn khoe mã, thậm chí chính còn có thể bị bằng hữu bán đứng. Cung phúc đức bính thiên đồng hóa lộc nhập điền trạch cung điền trạch, chủ nhà tài đa, có sản nghiệp tổ tiên, cảm hưởng phúc. Bính liêm trinh Hóa kị nhập mệnh, chủ tổ tiên thất đức, tạo hóa bất hảo, tương dẫn đến tử chính có thừa hại, nhưng phùng cung mệnh vừa liêm trinh tự hóa lộc, là kị xuất, ý chủ chính vẫn đang tồn trứ vui mừng tâm, không thèm để ý, quay về với chính nghĩa vui vẻ là tốt rồi làm theo ý mình. Cung tật ách tân cự môn hóa lộc nhập huynh đệ cung, phùng tọa sinh huynh đệ cung của năm sinh lộc tinh, cấu thành điệp ra lộc; mà tật ách Bản cung vốn là tọa có hóa khoa năm sinh tinh văn khúc, cập hóa kỵ năm sinh tinh văn xương, nhưng văn khúc cập văn xương lại tự hóa khoa kị, là khoa ra, kị xuất. Là tâm tính thượng tưởng bản thân bản 來 sẽ không hảo, nhưng huynh đệ bằng hữu thịnh tình nan chối từ, 連 chính cũng không biết như thế nào cho phải.

Tứ, đã ngoài thuật tam tổ lục lệ đồng chúc “Chòm bạch dương” nam mệnh, chỉ muốn kỳ cá tính làm, tâm tính tính tình, tư tưởng quan niệm chờ ba độ lớn của góc phân tích so với kỳ cách cục, hiển nhiên đã lớn 異 kỳ thú. Như tái phân biệt dựa vào thứ sáu thân đối đãi, tình cảm xử lý, nhân tế quan hệ, sự nghiệp thủ hướng, quản lý tài sản năng lực các loại độ lớn của góc cách cục nhất vừa phân tích, thì kỳ được mất thành bại của soa 異 tất canh năng lực rõ ràng hiện ra. Huống đây cũng chỉ là thuộc về “Không gian” tượng

Mà thôi, phải lại gia nhập đi vận “Thời gian” tượng, thời không phối hợp hậu kỳ biểu hiện cát hung mới là từng số mạng của người cảm thụ. Hé ra mệnh bàn có thể dựa vào tự mình thể dụng, hỗ làm thể dụng, phân tích lưỡng thiên đô giảng không xong, chòm sao có thể sao?

Ngũ, nam mệnh và nữ mệnh vừa cần phải các dựa vào kỳ tương ứng dương năm hoặc âm năm sinh ra năm mà quyết định kỳ vận hạn của thuận đi hoặc đi ngược chiều. Đồng chúc chòm bạch dương nam mệnh hoặc nữ mệnh, các cần phải nhân sinh ra năm của âm dương bất đồng mà phân biệt kỳ vận hành của thuận nghịch. Mọi người đi vận thuận nghịch bất đồng, nhân sinh phập phồng tao ngộ 豈 hội tương đồng? Lưu niên sở gặp được mất thành bại 豈 năng lực một mực mà 論? Giống như người ta khai 車 đi đông tuyến của tô hoa đường cái phải đến cao hùng, ta khai 車 đi tây tuyến trong quốc gia nói đồng dạng phải đến cao hùng, thử hỏi lành nghề 車 lữ đồ trong quá trình tình hình giao thông, 車 tốc tốc độ, nghỉ ngơi trạm, phong cảnh điểm các loại, người ta lòng tình cảm thụ có hay không tương đồng? Nếu như điều không phải, như vậy mệnh lý học để ý 論 ở đâu người thâm ảo? Ở đâu người hợp khoa học tự nhiên? Ở đâu người mình bành trướng? Ở đâu người có năng lực?

Tử vi đẩu số hóa tinh quan khí cách điểm chính

Phân 類: Tử vi đẩu số 論 mệnh lý thì

2006/ 09/ 22 20: 04

Do tử vi đẩu số mệnh bàn trung tâm của quan khí pháp, vừa nhìn mệnh bàn lập tức cũng biết cát hung chỗ, biết cát hung chỗ ở sẽ không dồn thoái thoái thất cư. Tiên khán mệnh bàn trung tâm của năm sinh hóa tinh rơi bản mệnh bàn ở đâu cung vị? Thứ khán do ở đâu cung vị phát ra bắn? Tam khán hóa tinh sở “Nhập”, sở “Chiếu”, sở “Xung” của cung vị? Dựa vào đến đây đại lược quan sát, là được biết một thân của cách cục cao thấp, thùy tượng, cát hung, cuối cùng dĩ quẻ vị xu của tị của.

Khí người, tức chỉ kết khí và nạp khí chỗ, tứ hóa quan khí hay vật dĩ 類 tụ, dĩ hóa khí của bố cục xem xét tượng xét tình. Đầu tiên phải biết là cung mệnh hóa khí bố cục là ở khán cách cục; cung tài bạch của hóa khí bố cục là ở khán tiền tài của được mất; quan lộc cung của hóa khí là ở khán sự nghiệp và vận khí tốt phôi.

Khí, theo đại hạn, lưu niên di động, cố tình bày khí có thể xét biết đi vận 狀 huống. Bản mệnh bàn cung vị của can cung hóa khí, chỉ dùng để đang quan sát các đại hạn “Khí” chi lưu bố tình hình; đại hạn bàn cung vị của can cung hóa khí, chỉ dùng để đang quan sát lưu niên “Khí” chi lưu bố cập chán nản chỗ ở. Lưu niên cung vị của can cung hóa khí, chỉ dùng để đang quan sát lưu nguyệt “Khí” chi lưu bố tình hình. Cho nên năm sinh Hóa kị tinh sở tọa của cung vị, và tự Hóa kị của cung vị, khả quan xét một thân kết khí chỗ ở [không gian], đó là có thể xét biết một thân dễ phát sinh vấn đề [phá hao tổn] chỗ ở.

Nếu như chỉ tựu lấy khí 論 nhân, hóa kỵ năm sinh tinh tọa cung mệnh hoặc ngồi quan lộc cung, nhân cung mệnh chủ một thân hành trình là [làm], mà quan lộc cung hệ chủ biểu hiện sinh ngoại của hình tượng, dựa vào đến đây là được xét biết một thân cá tính dũng cảm đất thẳng, không câu nệ tiểu tiết [một cái ruột thông cái mông]. Nhưng là có thể xét biết một thân sự nghiệp vô đại tác phẩm là, vận làm quan bất hảo, mà không 論 xã hội bối cảnh hoặc là sự nghiệp thượng làm, cũng tất nhiên nhiều ít đều có chứa thị phi. Giả như quan lộc cung Hóa kị bay vào cung phụ mẫu xung cung tật ách, nhân cung tật ách là cá nhân trong vòng trong người tâm 狀 thái và cảm thụ, ý tức hình tượng [biểu hiện sinh ngoại] kị xung thể xác và tinh thần [ẩn dấu sinh nội], bởi vậy có thể nhìn ra một thân trong ngoài không đồng nhất, dối trá không thật. Nếu như quan lộc cung Hóa kị bay vào huynh đệ cung xung nô bộc cung, dĩ sự nghiệp 論, thì này ắt là là sự nghiệp không được thuận tổn hại tài; dĩ hình tượng 論, thì chủ một thân sẽ bị bằng hữu làm hư, tạo thành hình tượng bất hảo.

Mệnh, thiên, phụ, tật, phúc chờ cung tọa có hóa kỵ năm sinh tinh, hoặc tự Hóa kị tinh người đó, thuộc đất thẳng, tâm địa hảo, vô tâm cơ của người thành thật, bản thân mình 勞 tâm 勞 lực kết quả không biết hưởng thụ, cũng so sánh hội bố thí, ấm người khác, nhượng người khác hưởng thụ. Nếu như do cung mệnh hoặc cung tật ách Hóa kị bay vào phụ mẫu tật ách tuyến, thì biết một thân nhanh mồm nhanh miệng, hội mắng chửi người. Nếu như là do cung phúc đức Hóa kị bay vào phụ mẫu tật ách tuyến, thì biết một thân ích kỷ, chỉ biết tự tảo trước cửa tuyết. Giả như cung phúc đức Hóa kị nhập phụ mẫu tật ách tuyến mà cung phúc đức Bản cung tự hóa “Quyền”, như vậy có thể xét biết một thân không chỉ có ích kỷ, hiện thực, tính toán, hơn nữa tâm thuật bất chính, 見 đến đây hóa khí của tượng, người ta hay nhất ít cân hắn đả bất luận cái gì giao tế. Nhưng nếu như sở tự hóa tinh là “lộc” tinh hoặc “Khoa” tinh, tựu không có quan hệ. Vừa giả như cung phúc đức Hóa kị bay vào cung mệnh, có thể xét biết một thân của tư tưởng chủ quan cường liệt, bất quá cũng không phải nhân chủ quan cường liệt sẽ hại nhân, chỉ là không nên mưu toan cải biến ý nghĩ của hắn, như dĩ chính trị mà nói, hắn đối nhan sắc phân chia đặc biệt cường liệt.

Tử vi đẩu số các cung vị Thiên can của tượng ý

Cung vị Thiên can của tượng ý:

Tượng người, là tư tưởng ký hiệu bí mật con ngựa, phàm là mệnh bàn nội cung vị, can cung, cung chi, tinh diệu, hóa tinh, đấu quân, thất tinh, quẻ vị, không có chỗ nào mà không phải là “Tượng”. Tượng người, 識 người có. Tượng người, là biểu đạt triết học tư tưởng, giấu diếm vũ trụ vạn vật vạn sự đạo lý, Thiên can thì là thứ nhất. Mệnh bàn trung tâm tất cả “Tự” đều là ký hiệu, mọi người xuyên thấu qua quan sát ký hiệu sắp hàng kết cấu, có phủ và giai, có hay không cân đối, có vô trật tự, có vô xông tới, cùng với tương phản, giao thác, giảm và tăng vân vân huống 來 quan sát mỗi người sinh mệnh lữ trình trung tâm gặp gỡ quỹ tích hiện ra, 識 người, quá trình suy tư thưởng thức, tất có thể 識 nhân sinh trong nháy mắt trong lúc đó.

1, giáp: Tượng cây cỏ chui từ dưới đất lên mang phu giáp thủy sinh. Giáp mộc 參 thiên, có hướng về phía trước phát triển lòng cầu tiến, cá tính kiên cường có cốt khí. Tâm địa nhân từ chính trực, nhưng khuyết thiếu viên dung ứng biến khả năng lực.

2, ất: Tượng cây cỏ gập lại khai quật. Ất mộc yếu đuối, có hướng chu vi phát triển dã tâm, đối hoàn cảnh của thích ứng lực cường, bề ngoài khiêm tốn, giỏi về viên dung ứng biến.

3, bính: Tượng cây cỏ từ từ lớn lên, bính nhiên trứ 見. Bính hỏa mãnh liệt, có bốc đồng, nặng biểu hiện, tâm địa quang minh hơn nữa nhiệt tâm, cá tính nôn nóng mà 勞 lục.

4, đinh: Tượng cây cỏ lớn khỏe mạnh, trăn sinh tráng đinh. Đinh hỏa nhu trung tâm, có đồng tình tâm, cá tính ôn hòa tiêu cực, tư duy nhẵn nhụi, nhưng sảo ngại nhiều nghi hơn nữa phú sinh tâm cơ.

5, mậu: Tượng cây cỏ chi nghiệp tươi tốt. Mậu thổ cố nặng, phú thành tín, cá tính trầm ổn trung hậu, nặng danh dự, cách sống cũ kỹ mà 勞 lục.

6, kỷ: Tượng cây cỏ sinh trưởng của thế chỉ, phong phú kỷ thân. Kỷ thổ ti thấp, có tài nghệ và nội hàm, cá tính bên trong, xử sự cận thận khôn khéo, mà lại phú biến hóa.

7, canh: Và canh cùng nghĩa, tượng cây cỏ canh rắn chắc mà càng sinh. Canh kim tráng kiện, có hiệp nghĩa tâm, cá tính cương nghị, hiếu thắng, ái làm náo động, nhưng thái độ làm người hào sảng, cụ ý đồ tâm và lực phá hoại.

8, tân: Và tân cùng nghĩa, tượng cây cỏ thực thành thục thành loại là tân sinh. Tân kim mềm yếu, ôn nhu thanh tú có khí chất, có lòng hư vinh, sĩ diện nhưng khuyết thiếu quyết đoán, trọng tình cảm nhưng ý chí không được kiên.

9, nhâm: Và nhâm cùng nghĩa, tượng mầm móng nhâm nuôi sinh ngầm. Nhâm thủy thông sông, nhiệt tình dâng trào, doãn văn doãn vũ, 樂 quan hướng ngoại, giỏi về mưu lược nắm giữ thời cơ, mặc dù thông minh nhưng mặc cho tính.

10, quý: Và quỹ cùng nghĩa, tượng mầm móng quỹ nhiên nảy sinh tái sinh. Quý thủy chí nhu, bình tĩnh hướng nội, trọng tình điệu hảo huyễn tưởng. Tuy có kiên nhẫn kiên trì nhưng dễ để tâm vào chuyện vụn vặt.

※ cung mệnh “Giáp” can: Có nhiều độc lập, độc hành, độc đoán của tính chất đặc biệt, không được ấm người khác, cũng không thụ người khác của ấm. Cung mệnh “Ất” can: Đa nữ trợ giúp, độc lập độc hành, mau mau 樂 樂 người

Cung mệnh “Bính” can: Nam mạng lớn có nhiều thê trợ giúp, hoặc mẫu trợ giúp, hoặc nữ tính đồng sự bằng hữu, nữ hộ khách của quý nhân bang trợ. Cung mệnh “Đinh” can: Thuộc độc lập cách, dám làm dám chịu, không hề phạ hối dự tính chất đặc biệt.

Cung mệnh “Mậu” can: Mậu thổ ở giữa, so sánh 勞 lục mà ấm người khác, thụ người khác của ấm ít, thái độ làm người ổn trọng thâm trầm.

Cung mệnh “Kỷ” can: Cũng nhiều ấm người khác, chính sở kiếm của tiền tài dễ bị thụ người khác tổn hại, là nhân vũ khúc hóa lộc chủ tài, mà văn khúc Hóa kị, cho nên tiền tài tương đối dễ dàng bị lừa.

Cung mệnh “Canh” can: Mình độc lập cách, năng lực ấm người khác mà không được người khác ấm, nhân thái dương hóa lộc, thái dương là bác ái tinh, ánh mặt trời chiếu diệu người khác, mà thiên đồng Hóa kị, thiên đồng là phúc tinh, Hóa kị thì thất phúc.

Cung mệnh “Tân” can: Người người nơi, sĩ diện trọng tình cảm, nhân văn xương Hóa kị, cho nên sảo ngại quyết đoán bất túc.

Cung mệnh “Nhâm” can: Là độc lập cách, kháo thiên kháo kỷ tự lập, so sánh tự phụ, vừa nhân kháo thiên khí, cho nên đa chiêm nhân tiện nghi. Cung mệnh “Quý” can: Đái phá hao tổn, là cần phải biến động, tức thiên địa nhân không được kháo vị, đa tự do nghiệp mà lại phập phồng đại.

※ giáp ất bính thuộc thiên, đinh mậu kỷ quyền sở hửu, canh tân nhâm thuộc nhân, quý là thiên địa nhân không được kháo vị.

Giáp thuộc thiên, ất quyền sở hửu, bính thuộc nhân, cho nên giáp là trời của thiên, ất là trời nơi, bính là trời người. Đinh thuộc thiên, mậu quyền sở hửu, kỷ thuộc nhân, cho nên đinh là địa của thiên, mậu là địa nơi, kỷ là địa người. Canh thuộc thiên, tân quyền sở hửu, nhâm thuộc nhân, cho nên canh thái độ làm người của thiên, tân thái độ làm người nơi, nhâm thái độ làm người người. Quý không thuộc về sinh thiên địa nhân, là vùng thiếu văn minh vị, cho nên có chứa phá hao tổn, tất không được thập toàn.

※ thiên người đa độc lập, địa người đa ấm nhân, nhân người đa kháo thiên kháo kỷ. Một mệnh bàn của tam hợp tất có thiên địa nhân, cho nên tất đựng tự giúp mình, nhân trợ giúp, trợ giúp nhân của tượng. Còn đây là mạng người tự nhiên cân đối chi đạo để ý. Cho nên ra lệnh cho can cung là giáp đinh canh thuộc ngày nhân trở thành vĩ nhân người khá nhiều. Quý can người cũng có

Có thể trở thành vĩ nhân, nhưng thành công tất đái phá hao tổn.

● dựa vào kể trên sở liệt của tượng ý quan tính, là được đại lược suy ra một người thân thể to lớn tính cách, thí dụ như cung mệnh can tọa bính nhân, so sánh có thể được nữ trợ giúp. Cung tài bạch can ngồi một chút nhâm người đó, kiếm tiền muốn xem thiên sắc mặt của, xem thiên ý, khán tự lập phấn đấu. Quan lộc can cung tọa mậu người đó, chủ sự nghiệp ấm người khác, cho nên công tác so sánh 勞 lục. Cung mệnh can tọa nhâm người đó, nhân thiên lương hóa lộc, cho nên đái ngạo khí mà lại tự cho mình là khá cao, cũng so sánh bá đạo.

● tử vi đẩu số học được cuối cùng, chỉ nhìn can cung, cung vị, khán số, không cần khán tứ hóa, tựu không sai biệt lắm có thể 論 mệnh, hơn nữa bỉ khán chòm sao mạnh hơn gấp mấy chục lần. Đương nhiên nếu như tạm biệt bộ dĩ tứ hóa phi tinh bố cục, dựa vào thiên địa nhân trùng điệp thủ tượng của để ý thì quan khí, xét tượng, phán đoán một người cách cục,

Kỳ độ chuẩn xác tất nhiên đề cao. Đối tử vi đẩu số hứng thú đồng đạo, không ngại gia để nghiệm chứng, có thể người ta sẽ phỉ nhổ này ăn nhàm chán bát cổ.

Tử vi đẩu số mệnh bàn quan tính pháp

Phân 類: Tử vi đẩu số 論 mệnh lý thì

2006/ 09/ 28 10: 29

Tính người, chỉ là tính hướng, cá tính, bản tính của hiện ra. Quan tính dĩ bản thân, phụ mẫu, huynh đệ, phu thê, tử nữ, nô bộc chờ sáu cung vị [tức dĩ lục thân cung cọc tiêu hàng không, lập thái cực] là 論 thuật bia.

1, năm sinh “lộc” tinh, tọa mệnh, biểu thị người này có nhân duyên, hay nói, mà sở nói sự tình đại thể và tốt, xinh đẹp, có lợi ích, năng lực kiếm chuyện tiền bạc có liên quan vấn đề. Dĩ về phương diện khác nói, kỳ dự đoán được mấy thứ này, tựu cần phải dựa vào chính mình nỗ lực mới có thể có đáo.

2, năm sinh “Quyền” tinh, tọa mệnh, biểu thị người này ái hiện, ái làm náo động, ái cùng người cải cọ, hội già mồm át lẽ phải. Nếu như là cự môn tinh biến thành, thì chủ một thân ái xuy ngưu, hội mắng chửi người.

3, năm sinh “Khoa” tinh, tọa mệnh, biểu thị người này ôn hòa, có 禮, nhã nhặn, phong độ tốt, hay nói. Mà kỳ sở đàm việc đại thể và nghệ văn hoặc học 識 nghiên cứu phương diện tương quan của vấn đề.

4, năm sinh “Kị” tinh, tọa mệnh, biểu thị người này so sánh chất phác, không quá ái nói chuyện, bất thiện biểu đạt kỷ ý.

5, năm sinh “lộc, quyền” song tinh, tọa mệnh, ái hiện, hư vinh, hay nói, hiện ra thông minh tượng.

6, năm sinh “lộc, khoa” song tinh, tọa mệnh, người này tất thuộc “Sư” hạng người, thuộc uyên bác người, không được 論 thiên văn địa lý, văn tài vũ lược đều có thể chậm rãi mà nói.

7, năm sinh “lộc, kị” song tinh, tọa mệnh, người này cá tính bất hảo, âm tình bất định, bất hảo ở chung.

8, năm sinh “Quyền, khoa” song tinh, tọa mệnh, người này cũng tất thuộc về chính mình phương diện nào đó kỹ thuật “Sư” hạng người. Tốt đẹp đàm rộng rãi 論 cùng người cải cọ, có tưởng dĩ lý phục nhân của cá tính.

9, năm sinh “Quyền, kị” song tinh, tọa mệnh, người này không chịu thua, ái cùng người cải cọ, dễ cùng người giở mặt thành thù.

10, năm sinh “Khoa, kị” song tinh, tọa mệnh, người này không được rõ ràng, nói chuyện cùng không nói chuyện muốn xem hắn có cao hay không hưng, làm việc tha kéo dài lạp.

※ song tinh đồng cung trung tâm có nhất sao Hóa kỵ người, biểu thị phàm đã tiến hành việc, hội bỗng nhiên khác thường sinh biến, không được 論 ở bất luận cái gì lục thân cung trong, biểu thị cai lục thân đều có đã ngoài của “Tính” tượng bày biện ra 來. Nếu như lục thân cung vô hóa tinh thì, ứng với mà chống đỡ cung sở tọa ngôi sao thìn hóa tượng gia dĩ quan sát, đã biết một thân của tính tình khuynh hướng.

Tử vi đẩu số của thủ cơ nắm quyền tâm pháp

Phân 類: Tử vi đẩu số 論 mệnh lý thì

2006/ 09/ 29 11: 25

Thủ cơ người, là động đến cũng. Động đến người, tức là 來 vấn mệnh người cùng ngươi tiếp xúc cơ duyên cũng. Dĩ đến đây cơ duyên giấu diếm huyền cơ biểu hiện của “Tượng” 來 làm 論 sự phán đoán, đến đây tức xưng là động đến tâm pháp, động đến tâm pháp là tử vi đẩu số của hào quẻ cũng.

Mỗi người tùy thời ngẫu nhiên đều ở đây biến hóa trong, biến hóa tức là “Mệnh”. Là nhân nhân tồn tại sinh giữa thiên địa, cho nên tất thụ “Tinh diệu”, thụ “Canh giờ” biến hóa ảnh hưởng, ảnh hưởng hay nhân “Tính” của cải biến. Nhân đương nhiên sẽ ở đến đây biến hóa và ảnh hưởng trong ẩn dấu trứ vô tận huyền cơ, bởi vậy nếu như 來 vấn mệnh người chẳng quả thực sinh ra canh giờ, chỉ cần dĩ vấn sự lúc đó là lúc thìn nô bộc cung của rơi cung địa chi thủ cơ, làm kỳ sinh ra canh giờ 來 bài bàn, là được 論 mệnh.

Thủ cơ biến thành ra lộc, kị nếu như bay vào tử nữ và huynh đệ nhị cung, là biết tức là và đào hoa vấn đề hữu quan. Rơi đến đây nhị, tứ của nhị âm cung thì, đại thể có đào hoa tranh cãi mà cũng có thể và tình cảm vợ chồng bất hòa hữu quan.

Thủ cơ biến thành ra của lộc, kị nếu như bay vào tử nữ và phụ mẫu nhị cung, cũng biết thuộc đào hoa vấn đề, mà lại kiêm đựng đào hoa thượng của khỏe mạnh bất lương và bản thân đào hoa hữu quan. Như bán đứng bản thân, hoặc bị cường bạo, dụ dỗ thất thân việc.

Thủ cơ biến thành ra của lộc, kị nếu như bay vào tử nữ và tật ách nhị cung thì của đào hoa, là chủ bản thân vấn đề sức khỏe, hơn nữa nhân tài đào hoa của tượng, là âm của số và đào hoa khỏe mạnh hữu quan, mà cũng có thể năng lực nhân đào hoa dẫn phát tài vụ tranh cãi.

Thủ cơ biến thành ra của lộc, kị nếu như bay vào nô bộc và điền trạch nhị cung, thì và hí khúc Liên Hoa Lạc nữ và huynh đệ nhị cung cùng nghĩa, là biết là đào hoa và tình cảm của tranh cãi vấn đề.

Thủ cơ biến thành ra của lộc, kị nếu như bay vào nô bộc và tật ách nhị cung, mà vừa chuyển hóa nhập bản mệnh hoặc nhập quan lộc nhị cung thì, còn đây là chủ và sinh mệnh an là hữu quan, mà không tất 論 đào hoa, lúc này yếu đặc biệt chú ý sinh mệnh của vấn đề an toàn.

Thủ cơ muốn đặc biệt chú ý người, nếu như bay vào tật ách và nô bộc cung, nhân nô bộc cung là “Một mạch tử vị”, cho nên như hóa nhập đến đây nhị cung vị thì, đại thể và khỏe mạnh hoặc sinh mệnh hữu quan.

Thủ cơ biến thành ra của lộc, kị nếu như bay vào huynh đệ và nô bộc tuyến, phần lớn đều là thuộc về phu thê đang lúc tình cảm không được mục. Nhân huynh nô tuyến là chúng sinh tượng, huynh đệ cung là giường ngủ, nô bộc cung là phối ngẫu của tật ách, cũng vì bản thân của đào hoa vị [tài bạch người ấy nữ].

※ cung tử nữ, cung điền trạch mặc kệ ở đâu người tự hóa, chỉ cần nhập đến đây nhị cung tất chủ một thân tham sắc dục cường liệt, cũng không nhất định chủ đào hoa đa.

※ cung tử nữ, cung điền trạch của tứ hóa nhập cung thiên di hoặc cung mệnh thì, hay là là đào hoa vấn đề, cũng thuộc về 異 tình duyên cường liệt, nhưng không nhất định tham sắc dục cường liệt cũng sẽ không 亂 來.

※ tử nữ và điền trạch nhị cung đa và tham sắc dục hữu quan, cho nên và bản thân hữu quan hoặc bản thân đào hoa hữu quan, như làm ứng triệu của Ngưu lang hoặc ứng triệu nữ chờ mại dâm người.

Tử vi đẩu số mệnh lệ nghiên cứu nhất

Mệnh cách diễn phán đoán:

1, năm sinh lộc, quyền tọa cung điền trạch, hóa khoa năm sinh tọa cung tử nữ, tam ngôi sao may mắn đều rơi âm cung, thuộc phú cách. Tiên thiên tất có tổ nghiệp, thuở nhỏ gia cảnh giàu có. Sinh khoa tọa cung tử nữ, tại ngoại rất có nhân duyên, giao tế xã giao cổ tay không câu nệ, mà lại làm đầu thiên của đào hoa cách. Hóa kỵ năm sinh rơi cung tật ách, chủ còn nhỏ người yếu đa bệnh, nhân xung cung vì cha mẹ cung, bạn cố tri thường lệnh phụ mẫu quan tâm. Nhân hệ văn xương tinh biến thành, bạn cố tri dễ mắc cảm mạo, lòng buồn bực, thần kinh suy nhược chờ chứng 狀. Lớn lên hậu cá tính ngay thẳng, không được 論 kinh thương hoặc làm công vụ, thường sẽ phát sinh công văn thượng của thị phi.

2, bản mệnh cung can cung quý, quý là thiên địa nhân không được kháo vị, là phá hao tổn nơi. Quý cùng quỹ, tượng mầm móng quỹ nhưng mà nảy sinh tái sinh. Trọng tình điệu hơn nữa hảo huyễn tưởng, tuy có kiên nhẫn kiên trì, nhưng dễ để tâm vào chuyện vụn vặt. Suốt đời hay thay đổi động, không thích thụ câu thúc, sự nghiệp phập phồng ba động trọng đại.

3, bản mệnh cung cư tị vị là tứ mã nơi, suốt đời không kiên nhẫn tịnh, bất an sinh hiện 狀, tứ phương bôn ba. Quan lộc cung cư dậu vị là trời vị, sự nghiệp coi trọng thiên của sắc mặt, khán cơ vận, so sánh thích hợp gà mẹ [dậu] thái độ làm người phục vụ việc nghiệp. Cung tài bạch cư xấu vị là kho vị, tọa hỏa thiên không, vô chủ tinh, tá đối cung cung phúc đức của vũ tham là dụng, cấu thành tài bạch của hỏa tham cách, tài nhập kho, là quá tài của tượng.

4, bản mệnh can cung quý, phá quân hóa lộc nhập cung phu thê, 異 tình duyên hậu, nhân duyên sớm phát. Quý tham lang Hóa kị nhập cung phúc đức, phúc đức là phối ngẫu của quan lộc cung, nhất chủ đối phối ngẫu hảo; nhị chủ sợ vợ, tam chủ làm việc kế hay so sánh. Là nhân kị xung của cung là cung tài bạch, tài bạch làm gốc nhân, cũng vì bản thân của tài. Tham lang vũ khúc đều là cương tinh cũng tài tinh, mệnh hóa kỵ nhập không khỏi tham tài, tham tửu sắc, tham hưởng thụ, cũng cường thủ hào đoạt của vị đạo.

5, bản mệnh cung tật ách can canh, thái dương hóa lộc nhập cung điền trạch, nhất tâm đều là gia đình hảo, đều muốn tằng gia tài sản. Nhưng nhân điền trạch đã tọa có sống năm lộc tinh, cung tật ách tái lộc nhập cú thành điệp ra lộc, là tràn ra của tổn hại. Điền trạch là tật ách của tài bạch, tọa lộc tái lộc nhập thì có lòng tham không đáy chi tâm thái. Canh thiên đồng Hóa kị nhập cung phụ mẫu phản xung cung tật ách, phụ mẫu là nô bộc của tài, chủ nhất tâm bận rộn sinh truy cầu tác sinh ý kiếm lấy tiền tài, kết quả hội dẫn đến bản thân khỏe mạnh bị hao tổn, nhất là ảnh hưởng thận giấu, bàng quang công năng.

6, bản mệnh cung phúc đức can ất, thiên cơ hóa lộc nhập nô bộc cung, chủ có tiền dùng nhiều dụng sinh và bằng hữu của xã giao, cùng với đào hoa tửu sắc, đối với bằng hữu chuyên gia. Nô bộc cung mậu tham lang hóa lộc cũng bay vào cung phúc đức, chủ bằng hữu cũng sẽ hồi báo, nhưng nhân nô bộc lại tự Hóa kị, là kị xuất, chủ bằng hữu bản thân vận bất hảo, nhấp nhô không được thuận, bình thường muốn tìm bản thân giúp.

Tài quan cách diễn phán đoán:

1, bản mệnh cung tài bạch can tân, cự môn hóa lộc nhập cung điền trạch và thái dương tinh cùng độ, cự môn là khẩu tài khẩu thiệt ngôi sao, thái dương là bác ái phục vụ ngôi sao, tiền tài và đến đây hai sao hữu duyên. Huống hồ để xem tính nói, cự môn hóa lộc, thái dương hóa quyền đến đây hai sao là được tài của 來 nguyên. Hai sao cùng triền chủ là dân tiếng nói của dân ý đại diện, hoặc làm và pháp luật tương quan việc nghiệp, tất nhiên năng lực lấy được tài lợi. Tân văn xương Hóa kị nhập cung tật ách hội hóa kỵ năm sinh tinh, trở thành song kị xung cung phụ mẫu, chủ kiếm tiền cần phải dựa vào chính mình 勞 lực, nhân cung phụ mẫu là nô bộc của tài bạch, song kị xung thì chủ tiền tài dễ bị bắt trái, thường có điều hành quay vòng không được 靈 tình hình. Dĩ một cái góc độ khác nói, tài bạch hóa lộc nhập cung điền trạch, chủ kiếm tiền và phòng địa sản hữu quan, hoặc tương sở tiền kiếm được đều dụng sinh tăng đưa phòng địa sản nghiệp, hoặc dụng sinh gia đình của mặt tiền của cửa hàng trang hoàng thượng. Bởi vì hóa kỵ nhập tật ách, tật ách là điền trạch của quan lộc, chủ cuối cùng hội nhân gia vận bất hảo, hoặc tài sản vấn đề phát sinh thị phi quan phù [văn xương kị]. Đến đây mệnh tạo rất hội kháo bản thân miệng lưỡi tài hoa và nỗ lực kiếm đồng tiền lớn, nhưng cũng hội nhân tăng đưa tài sản của vấn đề sớm muộn gì sẽ chọc cho gặp chuyện không may đoan. Đây là kỳ [tài] cách.

2, bản mệnh quan lộc can cung đinh, Thái âm hóa lộc nhập cung phụ mẫu, chủ sự nghiệp thượng của bối cảnh 來 tự phụ mẫu trưởng bối của ấm, sự nghiệp năng lực thịnh vượng phát triển. Cũng chủ làm việc nghiệp và nhà nước bộ phận then chốt tương quan người tối có phát triển [lộc chiếu cung tật ách]. Đinh cự môn Hóa kị nhập cung điền trạch sẽ xảy ra năm lộc quyền, cung điền trạch cho ta cung, phóng ra của quan lộc cung cũng vì ngã cung, đây là kị tróc lộc, là đại cát của tượng, biểu thị cất dấu của tượng. Ý tức tài chính không chỉ có cất dấu tồn sinh trong nhà, đồng thời cũng sẽ lần nữa đầu nhập sinh sự nghiệp vận dụng [quan lộc là tài bạch của cung tài bạch; điền trạch là tài bạch của cung tật ách]. Đây là rất có sự nghiệp cổ tay [quan] cách.

Thất tinh và định tượng:

Thất tinh xác định địa điểm ở cung tử nữ, chủ suốt đời của sinh hoạt hàng ngày phẩm chất, ưa 惡 cảm thụ, đều và giao tế, xã giao, hợp hỏa, đầu tư, đào hoa việc tương quan. Nhân cung tử nữ tọa văn khúc, thiên diêu nhị kiều tinh và hóa khoa năm sinh, văn khúc chủ khẩu tài, thiên diêu tốt đẹp đàm rộng rãi 論, khoa là quý nhân tinh, bạn cố tri đến đây mệnh tạo là phú quan hệ xã hội cổ tay, thái độ làm người quan 說 lời tuyên bố xử cao thủ. Kỳ hằng ngày của được mất cảm thụ đều và đến đây phương diện hữu quan.

Định tượng tân, rơi cung tài bạch, can cung tân cự môn hóa lộc nhập cung điền trạch; tân văn xương Hóa kị nhập tật ách, kỳ ý như trước thuật, chủ kỳ một đời người truy cầu tiền tài, vì tiền khổ cực là tài mang. Mặc dù hội kiếm tiền, nhưng nhân song kị xung phụ mẫu, phụ mẫu là chúng sinh của tài, chủ một thân ích kỷ, hội ô chúng sinh của tài, cho nên tài cách tuy cao, nhân phẩm lại thấp. [văn xương Hóa kị người hội làm giả sổ sách, khai ngân phiếu khống]

Đi hạn diễn phán đoán:

Dựa vào bản mệnh quản đại hạn của để ý thì: Bản mệnh quý phá quân hóa lộc nhập bản mệnh cung phu thê, làm đệ thất đại hạn [62~ 71 tuổi] của quan lộc cung; quý tham lang Hóa kị nhập bản mệnh cung phúc đức, làm đệ thất đại hạn của cung tài bạch. Mà phóng ra gốc rể cung mệnh là là đệ thất đại hạn cung thiên di, dựa vào quan tượng pháp nói, biết ngay đến đây đệ thất đại hạn đắc ý tại ngoại. Tức tại ngoại sự nghiệp đắc ý mà lại nổi danh thanh [bản phu và đại quan trùng điệp], tiền tài cũng thỏa mãn chính hy vọng [bản phúc và đại tài trùng điệp]. Chỉ là dựa vào bản mệnh quản đại hạn mà ứng với số sinh lưu niên 來 khán, tham lang Hóa kị nhập bản phúc lớn tài, mà khi lưu niên 66 tuổi quá độ bản mệnh nô bộc thì, tham lang của Hóa kị tinh liền trở thành lưu niên của cung tử nữ, kỳ trùng cung là lưu niên của cung điền trạch, đến đây lưu niên tất nhân tham tài mà đái 來 tai ách dẫn đến gia thay đổi tình hình.

Như dựa vào lưu niên về sinh bản mệnh dụng đại hạn tọa người đại lý của để ý thì 來 khán, trực tiếp dĩ lưu niên 66 tuổi của can cung mậu hóa tượng quan sát: Mậu tham lang Hóa kị bay vào bản mệnh cung phúc đức làm đại hạn của cung tài bạch, biết ngay đến đây năm sẽ vì và bằng hữu ở tiền tài đầu tư, xã giao, hoặc giao tế quan hệ xã hội phương diện phát sinh vấn đề, nhân mậu thiên cơ ở Bản cung [bản nô, Đại huynh, lưu mệnh] tự Hóa kị, là kị xuất, biết ngay hệ bản thân và huynh đệ bằng hữu líu lo sinh tiền tài giao tế thượng hoặc hợp hỏa thượng hỗ động, xảy ra chuyện không may, dẫn đến bằng hữu giở mặt.

Giá 裡 có một hiện tượng, tức đại hạn cung thiên di [bản mệnh] tham lang hóa lộc nhập đại hạn tài bạch, mà lưu niên cung mệnh lại khiến cho tham lang Hóa kị nhập đại hạn tài bạch [bản mệnh cung phúc đức], lộc và kị ở đại tài, bản phúc, lưu tử giao chiến, rất rõ ràng hệ bản thân muốn làm quan hệ xã hội giao tế giành tài lợi việc, kết quả dẫn đến bằng hữu xích mích, phạm vào tiểu nhân. Lưu niên cung mệnh làm gốc mệnh nô bộc thiên cơ tự Hóa kị, chủ và bằng hữu giở mặt [thiên cơ là động tinh Hóa kị là tai biến], nhân trong cung có dương nhận cùng trời hình cùng triền Hóa kị, khó tránh khỏi bị thẩm vấn công đường tương hỗ tê 殺 thương tổn.

Dựa vào đại hạn quản lưu niên ứng với số sinh lưu nguyệt khán, đại hạn cung mệnh kỷ vũ khúc lộc nhập lưu niên cung tử nữ, văn khúc Hóa kị nhập lưu niên quan lộc cung; mà tham lang lộc tinh ở lưu niên của cung tử nữ là là đấu quân quá độ lưu nguyệt một tháng của cung mệnh [đúng giờ], sao Văn Khúc ở lưu niên quan lộc cung là lưu nguyệt một tháng của cung tật ách, dụng lưu niên tác người đại lý, biết ngay lưu niên 66 tuổi một tháng phân tất nhiên để tiền tài việc, thu nhận thể xác và tinh thần khẩn trương tai ương. Tái dĩ kị truy kị khán, canh thái dương hóa lộc nhập bản mệnh cung điền trạch, đại hạn của cung tử nữ, lưu niên của cung phu thê, làm lưu nguyệt một tháng của cung phụ mẫu [hợp thời]; canh thiên đồng Hóa kị nhập bản mệnh cung phụ mẫu, đại hạn cung tật ách, lưu niên cung tài bạch, làm lưu nguyệt một trong nguyệt của huynh đệ cung [định tượng]. Tượng ý tức là lưu niên một tháng khả năng bản thân sẽ cật miễn dùng tiền của nhà nước đem cơm cho [cơm tù].

Như dĩ phi tinh khán: Thiên hình tọa lưu niên cung mệnh, can cung mậu tham lang hóa lộc nhập lưu niên tử nữ [gia ngoại], lưu nguyệt một tháng cung mệnh; mậu thiên cơ tự Hóa kị, kị xuất, là lưu mệnh kị xuất, cũng vì lưu nguyệt một tháng điền trạch kị xuất. Là phạm quan phù ở tại ngoại, không ở nhà của tượng. Mà sao Liêm trinh tọa lưu niên nô bộc cung, can cung tân Hóa kị nhập lưu niên cung phu thê, lưu nguyệt một tháng của cung phụ mẫu, phùng năm sinh lộc là điệp ra lộc; tân văn xương Hóa kị nhập lưu niên cung phúc đức, lưu nguyệt một tháng của nô bộc cung, vừa phùng hóa kỵ năm sinh, trở thành song kị xung bản mệnh cung phụ mẫu, xung đại hạn của cung tật ách, cũng xung lưu niên của cung tài bạch, xung lưu nguyệt một tháng của huynh đệ cung. [văn xương Hóa kị làm quan phi], bạn cố tri một tháng phân bản thân không cần kiếm tiền 離 khai huynh đệ bằng hữu bị nhà nước tù ở [liêm trinh biến thành của kị = dĩ xung cung phán đoán cát hung].

Tử vi đẩu số mệnh lệ nghiên cứu nhị

Mệnh cách diễn phán đoán:

1, hóa kỵ năm sinh tinh tọa cung thiên di, từ nhỏ 離 hương của mệnh, cũng chủ 離 khai gia hương mới có cơ hội phát triển. Năm sinh lộc tinh tọa huynh đệ cung, hóa quyền năm sinh tinh tọa cung phu thê, hóa khoa năm sinh tinh tọa cung tài bạch phùng tự hóa lộc. Là năng lực phú mà lại quý của cách.

2, huynh đệ cung là cung tài bạch của kho, chủ ngân hàng gởi ngân hàng dày, cũng chủ và mẫu thân, huynh đệ duyên hậu, mà lại ở chung hòa hợp. Cung phu thê là phối ngẫu cung mệnh, tọa hóa quyền năm sinh tinh, chủ phối ngẫu cá tính cường, không chịu thua, cư tuất cung là kho vị, càng biết phối ngẫu phi thường cố chấp. Có cung phu thê làm quan lộc của cung thiên di, tọa hóa kỵ năm sinh, chủ sự nghiệp cập công tác thôi triển xí hoa năng lực cường, là tử vi tinh biến thành, có thể có mình chủ trương, có thể độc đáng một mặt.

3, hóa khoa năm sinh tọa cung tài bạch, chủ kiếm tiền lương, yêu cầu an ổn của tài. Phùng cung tài bạch tự hóa lộc, khoa phùng lộc thì chủ năng nhân danh tiếng mà được tài. Khoa lộc hội là chủ “Sư” hạng người, thì chủ năng làm giáo sư hoặc y sư là chức nghiệp kiếm tiền. Tả phụ là trợ giúp tinh, tham lang là trăm nghề. Mệnh của tam phương tọa phá quân tự hóa quyền hội văn xương, thất 殺 và kình dương cùng độ, là 殺 phá lang cách. Thiên lương lộc tinh tọa huynh đệ cung, thiên lương là thọ tinh, trưởng giả, quý nhân tinh, huynh đệ cung là quan lộc của cung tật ách [sự nghiệp thân thể], cho nên dĩ y sư là chức tối năng lực mưu được tài lợi. Phá quân chủ ngoại khoa, văn xương là hệ thần kinh. Dĩ tham lang của lộc truy cự môn hóa lộc nhập cung tử nữ [giao tế vị], lộc của 來 nguyên là cự môn, hội 鈴 tinh, là khoa chỉnh hình hoặc nha khoa của y sư thích hợp nhất. [cự môn là tát vào mồm khẩu thiệt, cũng cốt cách, tảng đá, hóa lộc ứng với là kháo nói chuyện hoặc dạy học hay nhất, nhưng nhân sở hội người là 鈴 tinh, kháo tát vào mồm không nói mà có thể được tài lợi = suy đoán là nha sĩ sư, hoặc khoa chỉnh hình y sư cũng]. Như dĩ một cái góc độ khác nói, kháo tát vào mồm quan 說 tác quan hệ xã hội cũng có lợi.

4, bản mệnh cung tọa tử vị, phản ứng tốt. Can cung nhâm thái độ làm người người, cá tính làm biểu hạn phi thường tự phụ, ăn không được khuy, tự cho mình siêu phàm, suy nghĩ nhiều chiêm nhân tiện nghi, huống cung phúc đức tọa dần vị, can cung cũng vì nhâm, thiên nhân hợp nhất, là không chỉ có làm tự phụ, quan niệm tìm cách cũng rất tự phụ, loại này thuộc tính người, rất khó 說 phục, yếu hắn nghe lời ngươi, mơ tưởng.

5, 殺 phá lang cách người, có bốc đồng, cảm khai sáng, không kiên nhẫn tịnh. Bản mệnh can cung nhâm thiên lương hóa lộc nhập huynh đệ cung, đối với mẫu thân, đối huynh đệ tốt, và huynh đệ bằng hữu hỗ động tốt, cũng rất sẽ có thành tựu. Nhâm vũ khúc Hóa kị nhập cung thiên di, phùng cung thiên di tọa có hóa kỵ năm sinh tinh, cấu thành nghịch thủy kị của cát tượng. Là không cần xuất ngoại, chỉ cần cố thủ nghề nghiệp, thì suốt đời là có thể an ổn quá nhật.

6, bản mệnh cung phúc đức nhâm thiên lương hóa lộc nhập huynh đệ cung, vũ khúc Hóa kị nhập cung thiên di hội hóa kỵ năm sinh, trở thành song kị xung bản mệnh cung, là ham mê thượng thích và huynh đệ bằng hữu tại ngoại hoạt động, ngược lại sẽ bởi vậy cấu thành một vốn một lời thân bất lợi của 狀 huống. Đến đây như chơi cờ thì chính đi một “Tướng” kỳ dẫn đến lệch lạc, trái lại đem chính nhất quân, cấu thành đảo kỳ của hiểm. Dĩ một … khác độ lớn của góc mà nói, huynh đệ cung là tài bạch của kho [ngân hàng], tọa lộc đã chủ gởi ngân hàng đa, phúc nhân trị lộc nhập, tức muốn tái xong càng nhiều, trái lại tao tổn hại [điệp ra lộc = tràn ra 來 xói mòn]. [không hiểu tứ hóa để ý thì này đại sư, sẽ đối với người giải thích là tọa lộc tái phùng lộc 來 là “Song lộc”, không chỉ có chính mất mặt, canh hội hại chết nhân!]

7, bản mệnh cung tật ách can đinh, Thái âm tự hóa lộc, tâm tính thượng vô phòng nhân chi tâm; đinh cự môn Hóa kị nhập cung tử nữ, ưa cùng người giao tế xã giao cập hưởng có lộc ăn, mà lại miệng không được lựa chọn nói. Kị xung của cung làm gốc mệnh cung điền trạch, cung điền trạch thị đồng mệnh cung, cũng chủ chính Hóa kị xung chính, cấu thành đối tự kỷ cùng với gia đình bất lợi. Cung tật ách như bàn cờ của quân tốt, chỉ có tiến không có lùi, đi nhầm một [đi vào <車> vị], thì hình cùng bị 車 nghiền quá, không chết cũng thặng nửa cái mạng.

8, do đã ngoài phân tích, cũng biết đến đây mệnh tạo, có tiền, thành công tựu, nhưng chung quy hội nhân mình cá tính vấn đề, tư tưởng của mình và ham mê vấn đề, tính tình của mình và tâm tính vấn đề, nghiêm trọng uy hiếp kỳ bản thân và gia đình. Đây là kỳ “Mệnh cách”.

Tài quan cách của phân tích:

1, bản mệnh cung tài bạch tọa hóa khoa năm sinh tinh, can cung mậu, tham lang tinh tự hóa lộc, là chủ tự lập kiếm tiền, sĩ diện, nặng xa hoa của hưởng thụ, chẳng tiết kiệm; mậu thiên cơ Hóa kị nhập cung tử nữ, chủ tiền tài bất khả đầu tư tác bất động sản sinh ý, hoặc kháo tát vào mồm làm 見 không được người đầu tư hoặc quan 說 sinh ý. Chính kinh doanh mở tiệm, mở phòng khám bệnh, làm ổn định LƯU việc nghiệp tối nên. Điểm xuất phát và nơi quy tụ giấu dễ diễn biến, tài bạch hóa lộc của đối cung hoặc hóa lộc của quan lộc đều khiến cho thiên lương hóa lộc, là chủ đương y sư là nghiệp tối có thể được lợi. Đây là kỳ “Tài cách”.

2, bản mệnh quan lộc cung cư thìn vị, là kho vị, chủ sự nghiệp yên ổn. Tọa phá quân và văn xương tự hóa quyền, phá quân dĩ y sư nói là thuộc ngoại khoa, văn xương là hành văn, hóa quyền năng nắm quyền, năng lực biểu hiện tài hoa, viết văn có phân lượng [như sổ khám bệnh]. Can cung giáp, là trời của thiên, sự nghiệp năng lực một mình đảm đương một phía, giáp sao Liêm trinh hóa lộc bay vào cung phúc đức; thái dương tinh Hóa kị bay vào cung tật ách phùng tự hóa lộc. Là chủ sự nghiệp của tài vận hảo, kiếm tiền thu nhập đa, bất quá sự nghiệp nơi hoặc nội bộ, đa 勞 lục khổ cực, thượng năng lực cam tâm tình nguyện, tự đắc kỳ 樂 [hóa kỵ nhập phùng tự hóa lộc]. Thái dương Thái âm cùng triền là thuộc chẳng phân biệt được ngày đêm phục vụ sự nghiệp. Đây là kỳ “Quan cách”.

Thất tinh và định tượng:

1, thất tinh xác định địa điểm rơi cung tài bạch, suốt đời truy cầu tiền tài, là tài khổ cực là tài mang, tài lợi tâm nặng. Có tiền phiền não không có tiền cũng phiền não, tiền quyết định kỳ mỗi ngày sinh hoạt của giá trị và cảm thụ. Có tiền thì cũng sẽ vì chẳng làm sao tái rất có tiền, chẳng làm sao tái chuyển đầu tư mà phiền não.

2, năm sinh can nhâm, rơi cung phúc đức và cung mệnh, đây là định tượng, cũng quyết định kỳ mệnh cách cao để. Khoan dung, tự phụ, tự cho mình siêu phàm, tự cho là đúng, mọi việc dĩ mình làm trung tâm. Mệnh cách cao, thưởng thức cũng cao, trái lại hội lầm chính. Như năng lực đa một phần tu dưỡng, học được an phận khiêm tốn, thì suốt đời áo cơm không sứt mẻ cũng.

Đi hạn diễn phán đoán:

1, dĩ bản mệnh nhân dễ tứ hóa khán:

Bản mệnh can cung nhâm, thiên lương hóa lộc nhập bản mệnh huynh đệ cung, bản mệnh huynh đệ can cung tân, văn xương Hóa kị nhập bản mệnh quan lộc.

a phóng ra cung gốc rể cung mệnh là đại hạn của cung tử nữ.

b lộc nhập bản mệnh huynh đệ cung là đại hạn của cung tài bạch.

c chuyển hóa kỵ nhập gốc rể mệnh quan lộc cung là đại hạn của cung phụ mẫu.

d lộc thuộc nhân, kị chủ quả. Dựa vào đến đây thôi 論, đến đây đại hạn là mình cùng huynh đệ bằng hữu đang lúc có tiền tài thượng giao tế và đầu tư, mà kỳ sở giao tế chuyện đầu tư nghiệp là và nhà nước hữu quan việc nghiệp. Dĩ bản mệnh quản đại hạn ứng với số sinh lưu niên thôi 論, thiên lương lộc nói chữ xương kị sở xung to lớn hạn cung tật ách, làm 35 tuổi lưu niên cung mệnh, bạn cố tri ứng với số sinh đến đây lưu niên thân bại [đại tật] danh nứt ra [danh vọng]. Giản đơn 說: Tức cái này đại hạn chính để kiếm lấy tiền tài vấn đề mà và huynh đệ bằng hữu giao tế xã giao, kết quả đương lưu niên 35 tuổi đi tới bị kị sở xông cung vị thì [bản thê, đại tật] ứng với số nếm được 惡 quả.

2, dĩ đại hạn nhân dễ tứ hóa khán:

Đại hạn cung mệnh can quý, phá quân hóa lộc nhập bản mệnh quan lộc cung, bản mệnh quan lộc can cung giáp, thái dương Hóa kị nhập bản mệnh cung tật ách. a phóng ra to lớn hạn cung mệnh là lưu niên 35 tuổi của nô bộc cung mà làm gốc mệnh của cung điền trạch, tức mình cùng bằng hữu cập gia đình hoặc gia sản trùng điệp tướng khế việc.

b lộc nhập bản mệnh quan lộc là lưu niên 35 tuổi của cung thiên di làm đại hạn của cung phụ mẫu, biết ngay mình ở ngoại là sự nghiệp và phụ mẫu hoặc nhà nước cơ cấu hữu quan của lợi ích vấn đề. c hóa kỵ nhập bản mệnh cung tật ách là lưu niên 35 tuổi của cung tử nữ làm đại hạn của quan lộc cung, biết ngay hệ chính là sự nghiệp tại ngoại đầu tư xã giao giao tế chiêu 來 tai ách thay đổi số. d xung cung làm gốc mệnh phụ mẫu, lưu niên điền trạch, đại hạn phu thê, bạn cố tri cai năm trong nhà phụ mẫu cập bản thân danh dự bị hao tổn [thiên nhân hợp nhất, dĩ xung cung phán đoán cát hung]. [đại hạn vãng bản mệnh thủ tượng mà ứng với số lưu niên].

3, dĩ nhất kị chuyển lộc tam Hóa kị khán:

Lưu niên 35 tuổi của quan lộc cung [sự nghiệp, vận] nhâm, vũ khúc Hóa kị nhập bản mệnh thiên di, đại hạn điền trạch, lưu niên tài bạch [đã có thùy tượng biểu hiện]; chuyển thiên đồng hóa lộc nhập bản mệnh nô bộc, đại hạn phúc đức, lưu niên tật ách [đã 見 cát hung]; tam chuyển Thái âm Hóa kị nhập bản mệnh tật ách, đại hạn quan lộc, lưu niên tử nữ [đã 見 kết quả]. Dựa vào kể trên diễn biến, thôi 論 kỳ kết quả là biết cai lưu niên hệ mình ở ngoại làm và gia đình tiền tài có liên quan hoạt động [thùy tượng], lại nhân bằng hữu chờ chúng sinh và bản thân đang lúc phát sinh vấn đề [cát hung], kết quả vận khí bất hảo tao dồn bản thân 離 khai gia đình tai ương ách [tử điền tuyến là tai ách tuyến = bị câu = xung cung làm gốc mệnh cung phụ mẫu làm lưu niên của cung điền trạch = phán đoán cát hung].

※ như dĩ đại hạn quan lộc, lưu niên cung mệnh, đại hạn cướp số vị, lưu niên cướp số vị một trong lộ lưu tinh hoặc nhân dễ tứ hóa, hoặc dĩ nhất kị chuyển lộc tam hóa kị, hoặc dụng chín năm độn pháp, hoặc dụng thất tinh xác định địa điểm, hoặc dụng đấu quân … Các loại là dụng thần, mặc dù cắt vào độ lớn của góc dụng thần không đồng nhất, khắp nơi cũng có thể thôi 論 đi vận cát hung, cho nên viết: Tử vi đẩu số của dụng thần tất cả, không cần như giống nhau tam hợp 論 mệnh pháp tử bối cổ văn phú, là có thể chuẩn xác 論 phán đoán.

Tử vi đẩu số mệnh lệ nghiên cứu tam

Mệnh cách diễn phán đoán:

1, hóa kỵ năm sinh tinh liêm trinh rơi cung phụ mẫu, khiếm phụ mẫu trái, hiếu thuận phụ mẫu, nhưng và phụ mẫu của câu thông hơi có cản trở. Năm sinh lộc tinh thiên đồng rơi quan lộc cung, rất hội học bài, suốt đời sự nghiệp cũng tất như ý. Hóa quyền năm sinh tinh thiên cơ rơi cung tài bạch phùng tự hóa khoa, rất hội quản lý tài sản. Hóa khoa năm sinh tinh văn xương rơi cung phúc đức, thưởng thức cao, có nghệ thuật giám phần thưởng lực, nhưng nhân phùng tự hóa khoa, là khoa ra, biến thành cùng 類 để tiêu, lại biến thành cai có hảo phong độ trái lại làm cho nghĩ một phong độ, một tu dưỡng. Năm sinh lộc quyền khoa tam ngôi sao may mắn đều rơi dương cung mà lại cho ta cung, chủ năng nhân quý làm giàu.

2, năm sinh lộc cư quan lộc, hóa quyền năm sinh cư tài bạch phùng tự hóa khoa, thiên di vừa tự hóa lộc, tam phương tứ chính vị có lộc quyền khoa hội, để xem tượng nói, là thuộc sư hạng người của mệnh cách. Cung mệnh tọa thiên lương, văn khúc cư ngọ vị, năng lực tự hạn chế, hữu cơ mưu, thiện đàm binh, thích hợp nhất y giới hoặc luật sư giới phát triển. Nhưng nhân ở cá tính thượng dễ có lão đại tâm tính, tính tình cao ngạo không được đàn, lòng háo thắng cường, công khai ngay thẳng, quang minh lỗi lạc, sẽ không hướng 惡 thế lực cúi đầu, bạn cũ giao hữu không rộng. Bởi vì lại có sát tinh kình dương cùng triền, nói chuyện khó tránh khỏi sẽ làm bị thương nhân. Nhưng mà nhân thiên lương tinh và văn khúc cùng độ người thích hợp nhất 領 đạo người khác, cũng thích hợp nhất phục vụ công chức.

3, bản mệnh can cung giáp, là thiên của thiên, chủ cá tính thượng không được ấm nhân cũng không bị người ấm, năng lực độc lập tự mình cố gắng dựa vào chính của nỗ lực khai triển tiền đồ. Giáp liêm trinh hóa lộc bay vào cung phụ mẫu, tức bả tốt cấp phụ mẫu hoặc đối phụ mẫu hảo, nhân phùng cung phụ mẫu tọa có hóa kỵ năm sinh tinh, cấu thành lộc nhập không đáy, tức là ngày mốt lộc phá tan tiên thiên kị, biến thành song kị xung cung tật ách, kỳ tượng ý tức là để chuyện của cha mẹ, hoặc sẽ đối phụ mẫu hảo, quan tâm phụ mẫu, bảo hộ phụ mẫu, dẫn đến bản thân tao bị thương tổn [đương bản mệnh cung phụ mẫu trở thành đệ tam đại hạn của cung điền trạch thì ứng với số].

4, bản mệnh can cung giáp, thái dương Hóa kị nhập cung thiên di, phùng cung thiên di tự hóa lộc, chủ thích xuất ngoại khai triển chính tiền đồ, mà ở ngoại lại thực cũng sẽ tương đối đắc ý, cũng càng năng lực nỗ lực sinh bản thân việc nghiệp [cung thiên di chuyển thiên đồng Hóa kị nhập quan lộc cung phùng năm sinh lộc, là kị tróc lộc].

5, bản mệnh cung tật ách can tân, cự môn hóa lộc nhập cung phu thê, nội tâm tràn ngập nhiệt tình, do kỳ đối phối ngẫu hoặc 異 tính nói chuyện ngay thẳng. Về phương diện khác nói chủ rất có có lộc ăn. Tân văn xương Hóa kị nhập cung phúc đức, chủ bản thân thể chất không tốt lắm, nhân phùng hóa khoa năm sinh, cho nên cũng không lo ngại, phùng hung có thể giải trừ. Dựa vào cá tính nói, phúc đức là cung tật ách của cung tật ách, “Nhất Hóa kị nhập lục”, tức tâm tính thượng so sánh chủ quan, cũng so sánh hữu tình tự tính trực tiếp phản ứng [nhân văn xương chủ hệ thần kinh ngôi sao].

6, bản mệnh cung phúc đức can bính, thiên đồng hóa lộc bay vào quan lộc cung, phùng quan lộc cung tự hóa lộc, là nhất tâm tưởng năng lực khiến cho hảo là sự nghiệp rất tốt, mà trên thực tế sự nghiệp cũng sẽ việt giao tế xã giao nguyệt có phát triển. Vừa nhân lộc chiếu cung phu thê, cho nên cũng chủ muốn vì phối ngẫu xây dựng tốt nhân tế quan hệ. Bính liêm trinh Hóa kị bay vào cung phụ mẫu, hội nguyên tọa cung phụ mẫu hóa kỵ năm sinh tinh, trở thành song kị xung cung tật ách, là chủ tinh thần thượng phi thường quan tâm phụ chuyện của mẫu thân, ảnh hưởng nghiêm trọng bản thân của khỏe mạnh “Lục Hóa kị xung nhất”. Dĩ một cái góc độ khác nói, cung phụ mẫu là phối ngẫu của cung điền trạch, bản mệnh phúc nhân trị hóa kỵ nhập, cũng chủ là phối ngẫu trong nhà phụ mẫu quan tâm phiền não [đi hạn nhập bản mệnh cung phu thê thì ứng với số, nhân bản mệnh cung phúc đức là là đại hạn của quan lộc cung = khí số vị].

7, quý can rơi huynh đệ cung, huynh đệ là phụ mẫu của cung phu thê, là mẫu thân cung, biết thứ nhất sinh sở làm ơn việc là mẫu thân và đệ đệ của vấn đề, đây là kỳ tối không yên tâm khúc mắc chỗ. Quý phá quân hóa lộc bay vào đối cung nô bộc, phùng tự hóa lộc ra; quý tham lang Hóa kị bay vào cung tử nữ, xung cung làm gốc mệnh cung điền trạch, làm mẫu thân của quan lộc cung, chủ mẫu thân xuất ngoại có cướp số tai ách [đi ngược chiều đệ nhị đại hạn ứng với số]. Dĩ một đường lưu tinh truy tung, đến đây đệ tam đại hạn chi lưu năm 33 tuổi thì mẫu thân gặp nạn.

8, nữ mệnh của cung mệnh tọa giáp người, giai bất lợi phụ thân, bất lợi phối ngẫu, bất lợi nhi tử, là nhân giáp khiến cho thái dương tinh Hóa kị cũng! Thái dương tinh chủ phụ, phu, tử cũng! Huống đến đây mệnh tạo thái dương Hóa kị nhập thiên di vừa phùng cung thiên di tự hóa lộc, là kị xuất, vừa chuyển hóa kỵ nhập quan lộc phá tan năm sinh lộc tinh, hình thành song kị xung bản mệnh cung phu thê, cho nên đối phối ngẫu nhất là bất lợi.

Thất tinh và định tượng:

1, thất tinh xác định địa điểm ở cung tài bạch, suốt đời dĩ truy cầu tiền tài làm gốc vị, kỳ sinh hoạt hàng ngày thượng cảm giác chịu phẩm chất cuộc sống, đều và tiền tài cùng một nhịp thở, tiền tài nắm trong tay kỳ sinh hoạt hàng ngày ý nghĩa và ưa 惡.

2, bính năm sinh ra, bính can rơi cung phúc đức, cung phúc đức bản tọa hóa khoa năm sinh, phùng Bản cung tự hóa khoa, là cùng 類 trung hoà, chủ nguyên bản có phúc khí, biến thành phúc khí bất minh, bản thuộc chuyện tốt đẹp, tốt đẹp chính là lý tưởng, lại biến thành chẳng tốt chỗ nào 裡? Lý tưởng ở đâu 裡? Bính thiên đồng tinh hóa lộc nhập cung phúc đức phùng năm sinh lộc, liêm tinh trinh Hóa kị nhập cung phụ mẫu phùng hóa kỵ năm sinh, chủ suốt đời truy cầu sự nghiệp cập kiếm tiền lý tưởng, nhưng mà lại phải trả xuất thân tâm bị thương đại giới.

Đi hạn diễn phán đoán:

1, dĩ lộc chuyển kị, kị chuyển lộc khán: Hiện nay đi đệ tam đại hạn [24~ 33] quá độ bản mệnh cung phu thê, lộc kị cùng nhập bản mệnh cung tài bạch làm đại hạn của cung phu thê, lộc kị ở đây đại hạn của cung phu thê chiến khắc, chủ đến đây đại hạn phu thê của đối đãi, công tác của thôi triển nhị phương diện, tất và tiền tài trên có thị phi dính dáng. Duy đại hạn cung phu thê tọa có hóa quyền năm sinh tinh vừa phùng tự hóa khoa, là cho dù có thiên xả cũng có năng lực cập được quý nhân của tương trợ hóa giải.

2, dựa vào tử vân tứ cáo diễn dễ:

lộc của quan lộc canh, thái dương hóa lộc nhập bản mệnh cung thiên di làm đệ tam đại hạn của cung tài bạch, phùng tự hóa lộc. Quyền của quan lộc giáp, phá quân hóa quyền nhập bản mệnh nô bộc làm đệ tam đại hạn của cung tật ách, phùng tự hóa lộc.

Khoa của quan lộc canh, Thái âm hóa khoa nhập bản mệnh tài bạch làm đệ tam đại hạn của cung phu thê, phùng tự hóa khoa. Kị của quan lộc kỷ, văn khúc Hóa kị nhập bản mệnh cung mệnh làm đệ tam đại hạn của cung phúc đức.

※ đến đây đệ tam đại hạn của cung tài bạch tọa lộc tinh; cung tật ách tọa quyền tinh; cung phu thê theo học kịch tinh; cung phúc đức tọa sao Hóa kỵ. Dĩ đến đây quan của, đến đây đệ tam đại hạn tài lợi tốt, tự thân rất nỗ lực mà lại năng lực biểu hiện tài hoa mà được gọi là thanh, mà lại đắc ý sinh tình trường, nhưng cũng tốn hao rất nhiều tinh thần, đồng thời phiền não cũng nhiều đa. Đây là kỳ đại hạn của tiên thiên định số [連 sơn dễ của vận dụng].

3, đệ tam đại hạn cung mệnh can nhâm, thiên lương hóa lộc nhập bản mệnh làm đại hạn của cung phúc đức; nhâm vũ khúc Hóa kị nhập bản mệnh nô bộc cung làm đại hạn của của cung tật ách, phùng tự hóa lộc; chủ đến đây đại hạn có phúc khí mà lại đắc ý. Nhưng đối mặt chúng sinh cập phúc vụ chúng sinh cũng 勞 tâm 勞 lực, nhưng vẫn có thể vui vẻ chịu đựng. Đương lưu niên 31 tuổi đi vào bản mệnh quan lộc làm đại hạn thiên di thì, đại hạn cung mệnh biến thành của thiên lương lộc tinh liền trở thành cai lưu niên của cung tài bạch; đại hạn cung mệnh biến thành của vũ khúc sao Hóa kỵ [tài tinh Hóa kị], liền trở thành cai lưu niên của cung phụ mẫu xung cung tật ách. Biểu thị đến đây 31 tuổi lưu niên việc nghiệp được tài như ý, nhưng hội nhân tài phạm tiểu nhân, dẫn đến bản thân thể xác và tinh thần bị thương, cũng ảnh tưởng sự nghiệp [lưu niên cung tật ách cũng vì bản mệnh quan lộc của cung tật ách = thiên nhân hợp nhất]. Như tái dĩ một cái góc độ khác khán, đến đây thương tổn của tạo thành là và phối ngẫu cực kỳ gia đình phụ mẫu chi giao tế đầu tư hữu quan. [xung cung là lưu niên phu thê của cung tử nữ, làm bản mệnh phu thê của cung phụ mẫu, cũng vì đại hạn phu thê của cung điền trạch].

4, đại hạn quản lưu niên, kỳ phán đoán thì phải dựa vào tam dễ cách cùng với cung vị của biến hóa thùy tượng, tác đa độ lớn của góc thôi 論 lưu niên, mới có thể tìm tòi nghiên cứu kỳ tường, đối lưu năm làm ra hợp 邏 tập giải thích.

※ còn lại lưu niên hành trình vận, dựa vào cung vị của biến hóa, dụng một đường lưu tinh của thiên địa nhân trùng điệp để ý thì thôi 論 là được. Có thể mong muốn được lưu niên 32 tuổi, lại đem mặt đối với xã hội chúng sinh đạt phạt phiền não [kị ở bản nô, đại tật, lưu mệnh, phùng tự hóa lộc ra].

●●※ sữa chửa: Mệnh bàn trung tâm của bính “Tuất” năm là bính “Thìn” năm.

Tử vi đẩu số làm sao khán lên chức vận làm quan

Không được 論 là nhậm chức chính phủ cơ cấu hoặc nhậm chức sinh tư nhân cơ cấu mỗi người, luôn luôn nghi ngờ có một cộng đồng mong muốn, luôn luôn tưởng trứ rốt cuộc có tiền đồ hay không? Có thể không cao hơn một tầng 樓? Thập ma thời gian năng lực thăng quan hoặc thăng chức? Bởi vì 領 tiền lương giai cấp, chỉ cần nhất thăng quan, tiền lương cũng tất tùy theo điệu chỉnh, đây là thực tế nhất đông tây.

Dựa vào tử vi đẩu số mệnh lý nói, muốn biết bao thuở có thăng quan của khả năng, thăng quan có thể hay không thuận lợi? Có không trở ngại ngại? Kỳ thực chỉ cần xuyên thấu qua mệnh bàn thượng sở hiện ra quỹ tích, là có thể quá dễ dàng dự phán, đương nhiên vô pháp tác tuyệt đối bảo chứng, nhưng chuẩn xác tỷ số ít nhất cũng có tám mươi phần trăm tả hữu.

Muốn xem lên chức vấn đề, nguyên tắc căn bản là muốn tiên quan sát năm sinh tam ngôi sao may mắn lộc quyền khoa rơi đại hạn ở đâu cung? Tái dĩ bản mệnh bàn của quan lộc cung can cung, đại hạn bàn quan lộc cung can cung, kiêm khán lưu niên bàn quan lộc cung can cung biến thành lộc tinh và quyền tinh rơi cung, dựa vào thiên địa nhân trùng điệp phán đoán.

Muốn xem lên chức của quỹ tích có mấy người ý nghĩ của có thể tìm ra:

1, do bản mệnh quan lộc cung phóng ra, kỳ biến thành ra của lộc tinh hoặc quyền tinh của rơi cung, đương đại hạn đi vào cai rơi lộc hoặc rơi quyền của cung vị thì, biểu thị cai đại hạn nội vận làm quan nhất định hanh thông.

2, do đại hạn cung mệnh phóng ra, kỳ biến thành ra của lộc tinh hoặc quyền tinh của rơi cung, đương lưu niên cung mệnh hoặc lưu niên quan lộc cung đi vào cai rơi lộc hoặc rơi quyền của cung vị thì, chủ cai lưu niên nội sẽ có thăng chức thăng quan của khả năng.

3, do đại hạn quan lộc cung phóng ra, kỳ biến thành ra của lộc tinh hoặc quyền tinh của rơi cung, đương lưu niên của quan lộc cung đi vào cai rơi lộc hoặc rơi quyền của cung vị thì, chủ cai năm nội sẽ có lên chức.

4, đại hạn quan lộc cung hóa xuất của quyền tinh phi lạc bản mệnh cung phu thê chiếu bản mệnh quan lộc cung, đương lưu niên đi vào cung phu thê hoặc quan lộc cung thì, chủ cai lưu niên sẽ có lên chức cơ hội.

5, khán lên chức, muốn xem hóa lộc tinh và hóa quyền tinh, nếu như là hóa khoa tinh, chỉ là bị người ban cho, có quý nhân, hoặc đánh giá thành tích; hảo mà thôi.

6, lộc tinh quyền tinh như hóa nhập cung phụ mẫu hoặc cung tật ách, cũng có thể sẽ lên chức. Hóa lộc tinh người của lên chức, khả năng thuộc về kháo quan hệ hoặc đi hậu môn thủy thụ đề bạt; hóa quyền người của lên chức chính là dựa vào chính mình nỗ lực, tích hiệu hảo đạt được.

7, lộc tinh quyền tinh như hóa nhập huynh đệ cung hoặc nô bộc cung, cũng có thể sẽ lên chức, mà kỳ lên chức của khác nhau là: lộc nhập chỉ dùng để tiền tài tống tiền lì xì mãi 來; quyền tinh là dựa vào thi dĩ nhân tình áp lực lấy được [có thể vị dùng tiền].

※ có kể trên lên chức của tượng, nhưng cần phải tiến thêm một bước quan sát đã ngoài các cấp bàn biến thành của sao Hóa kỵ, đối lộc tinh và quyền tinh của rơi cung có vô tạo thành quấy rầy? Cạnh tranh? Kéo dài? Phương pháp này cần phải đối cung vị chi giao dễ, biến dời, bản dễ tình huống ban phân tích tài năng làm ra phán đoán.

※ tân chức vị vì sao? Dựa vào tinh ý, tính chất sao thôi 論.

Phân tích Lâm phó tọa lên chức vận thế cập Đỗ tiểu muội hôn nhân có hay không năng lực gương vỡ lại lành

Lâm phó tọa của lên chức dấu hiệu: [đinh dậu năm x nguyệt 12 nhật giờ dần]

1, hiện nay đi đệ ngũ đại hạn [44~ 53] quá độ bản mệnh cung tài bạch, là đại hạn tam phương và bản mệnh tam phương trùng điệp. Đến đây đại hạn có lưỡng một “Trái lại cung kị” của tượng. Thứ nhất là đại hạn quan lộc và bản mệnh cung mệnh trùng điệp, can cung nhâm vũ khúc Hóa kị nhập đại hạn cung phúc đức làm bản mệnh cung phu thê, xung cung là đại hạn tài bạch làm bản mệnh quan lộc cung, nguyên bản là cấu thành đại quan kị xung bản quan, nhưng nhân hóa kỵ nhập gốc rể mệnh cung phu thê can cũng là nhâm, cấu thành lục của dùng [thối mã kị], đến đây sao Hóa kỵ thối lưỡng cách nhập đại hạn cung mệnh, đến đây không được chủ hung, là sự nghiệp mang lộc mà thôi. Thứ hai là đại hạn tài bạch và bản mệnh quan lộc cung trùng điệp, can cung bính liêm trinh Hóa kị nhập đại hạn phu thê, bản thiên, cấu thành đại tài Hóa kị xung đại quan, bản mệnh. Bạn cố tri đương lưu niên 50 tuổi quá độ và đại hạn cung mệnh trùng điệp thì, lưu niên là sự nghiệp yên ổn, nhưng sự nghiệp quan hệ xã hội hoặc sự nghiệp thôi triển độ chênh lệch. Đến đây cũng tức là lưu niên 50 tuổi của cung tài bạch Hóa kị xung đại hạn quan lộc cung, dĩ tài 論 thì chủ không được điệu lương của tượng.

2, khán lên chức thì yếu dĩ đại hạn quan lộc khán, đại hạn quan lộc cung nhâm thiên lương hóa lộc nhập lộc nhập lưu niên 50 tuổi của cung tật ách; tử vi hóa quyền nhập lưu niên 50 tuổi của thiên di chiếu lưu niên cung mệnh, đây là có lên chức của tượng, bất đắc dĩ là nhâm vũ khúc Hóa kị nhập lưu niên cung phúc đức phùng tự Hóa kị hình thành thối mã hóa kỵ nhập lưu niên 50 tuổi cung mệnh, cấu thành “Quyền kị” ở lưu niên 50 tuổi của mệnh thiên tuyến dây dưa, đây là lên chức thất bại khổ sở của tượng. [khoa kị dây dưa làm đầu đau khổ hậu cam chung năng lực như nguyện, quyền kị dây dưa thì phi]. Mà kỳ lên chức thất bại của nhân tố, là và bản thân quan niệm thượng không được vận tác hữu quan [thối mã kị trong giới cung vị là đại hạn cung phúc đức, bản mệnh cung phu thê, cũng vì đại hạn quan lộc của cung phu thê]; cũng cùng không được nã tiền tác đầu tư quan hệ xã hội hữu quan [lưu mệnh và bản tài trùng điệp, can cung canh hóa lộc nhập cánh đồng = đại nô của phu thê; Hóa kị nhập bản tử xung lưu tật = đại nô của cung tài bạch].

3, lưu niên 51 tuổi quá độ bản mệnh cung tử nữ, trong cung tọa có thiên đồng hóa quyền năm sinh tinh, đại hạn quan lộc cung nhâm biến thành của thiên lương tinh rơi lưu niên thiên di 來 chiếu lưu niên cung mệnh, cũng là có lên chức của tượng. Duy sao Hóa kỵ rơi lưu niên huynh đệ cung, xung cung làm gốc mệnh phúc đức, cũng đại hạn quan lộc của phúc đức, khả năng chuyển đi của lên chức, mà đến đây lên chức tựa hồ không phải là của mình lý tưởng mong muốn mà tưởng buông tha.

4, lưu niên 52 tuổi quá độ bản mệnh cung phu thê, đại hạn quan lộc biến thành của thiên lương lộc tinh trở thành lưu niên của nô bộc cung, đại hạn biến thành của tử vi quyền tinh trở thành lưu niên quan lộc cung, đại hạn biến thành của tả phụ tinh trở thành lưu niên thiên di 來 chiếu, đại hạn biến thành của vũ khúc sao Hóa kỵ [thối mã] trở thành lưu niên của phu thê xung quan lộc cung, chủ sự nghiệp có biến, là bị đề bạt lên chức của tượng. Duy một … khác độ lớn của góc của thùy tượng, là phải chú ý phối ngẫu thân thể cướp số.

Đỗ tiểu thư vấn đề hôn nhân: [quý mão nămx nguyệt 7 nhật giờ dần]

1, Đỗ tiểu muội của cung điền trạch cư dần vị tọa hóa kỵ năm sinh, vừa nhìn biết ngay là gia đình của sách mã kị, đương thuận đi đại hạn quá độ bản mệnh cung điền trạch của sách mã vị thì, tất nhiên ứng với số gia vận bất an, gia đình chia rẽ, vì vậy đại hạn nội 離 hôn cũng không nghĩ là.

2, bản mệnh cung phu thê thiên không cung, chủ đời sống tình cảm có chỗ thiếu hụt, can cung tân văn xương Hóa kị nhập bản mệnh cung tử nữ, làm lớn thứ tư hạn quá độ bản mệnh cung điền trạch thì của cung thiên di xung đại hạn cung mệnh, vì vậy đại hạn 離 hôn cũng không kẻ khác ngoài ý muốn. Dục biết kỳ nguyên nhân, chỉ cần dĩ kị chuyển lộc chuyển kị biết ngay, bản mệnh cung tử nữ can canh thái dương hóa lộc nhập lớn thứ tư hạn huynh đệ cung làm bản mệnh cung phúc đức [nam], canh thiên đồng Hóa kị nhập đại hạn cung tử nữ làm bản mệnh cung mệnh, là biết phu thê 離 hôn và bản thân của đào hoa hoặc tử nữ hữu quan.

3, đương đệ ngũ đại hạn [42~ 51] quá độ bản mệnh quan lộc thì, bản mệnh cung phu thê tân cự môn hóa lộc sở nhập gốc rể mệnh quan lộc cung trịnh là đại hạn cung mệnh, văn xương của Hóa kị tinh là đại hạn của nô bộc cung, chủ mặc dù 離 hôn nhưng đến đó hạn thì vừa hội như bằng hữu vậy hỗ có 來 vãng.

4, đệ ngũ đại hạn cung phu thê quá độ bản mệnh cung phúc đức [nữ mệnh của nam vị] can cung ất thiên cơ cũng Hóa kị nhập đại hạn cung mệnh, mà đại hạn cung mệnh can cũng vì ất thiên cơ tự hóa lộc, cấu thành tiến mã lộc, đến đây lộc thối lưỡng cách lui về đại hạn cung phu thê, còn đây là nam rất tốt với ta, ta cũng cảm thụ được lòng tốt của ngươi hiện tượng tốt. Lại lớn hạn cung mệnh ất Thái âm Hóa kị nhập đại hạn cung phu thê làm bản mệnh cung phúc đức [nam], đồng dạng phùng đại hạn phu thê cũng là ất can Thái âm tự Hóa kị, cấu thành thối mã kị, đến đây kị thối lưỡng cách thối nhập bản mệnh cung, loại này hóa tượng hoàn toàn hợp lục tứ của dụng. Là mình quan tâm nhà trai, rất muốn nhà trai có thể trở về đáo bên người [kị thối nhập bản mệnh là chủ cất dấu hoặc thu làm kỷ có]. Đó là Đỗ tiểu muội rất muốn có thể cùng nhà trai gương vỡ lại lành của tượng.

5, đương lưu niên 45 tuổi quá độ đại hạn cung tài bạch, làm bản mệnh cung mệnh thì [tọa kị lưu mệnh, lộc chiếu lưu niên cung phu thê], khả năng thì có hy vọng 復 hợp. Bất quá mình bản vị, hối hận cá tính như như trước không thay đổi, cho dù 復 hợp nhưng khó bảo toàn bình an. Hay nhất không nên kết hôn, thái đi ở chung quan hệ, tương hỗ thoải mái, tương hỗ quan tâm thì so sánh vô sự đoan.

※ cận dành cho Đỗ tiểu muội 參 thi, bởi vì hôn nhân của kinh doanh thao của ở kỷ, không nên đem hạnh phúc của mình toàn bộ giao phó cho mệnh lý sư.

※ nên chú ý can công năng, không nên quá luy, ưu thì thương can, bảo trọng.

Tử vi đẩu số mệnh bàn lộc tinh và sao Hóa kỵ nhập và ra của biện

Hé ra tử vi đẩu số mệnh bàn, cùng sở hữu mười hai cung vị, cung vị gốc rể cung và đối cung làm một thể lưỡng mặt của quan hệ, cho nên tuy là mười hai cung, là chích dĩ lục cung 論 của. Tức hé ra mệnh bàn có: Mệnh thiên, huynh nô, phu quan, tử điền, tài phúc, phụ tật chờ lục điều tuyến. Mệnh thiên tử điền là phúc hệ; huynh nô tài phúc là lộc hệ; phu quan phụ tật là thọ hệ. Cho nên dùng cái gì xưng hóa kỵ nhập “Phụ xung tật”, hoặc hóa kỵ nhập “Quan xung phu” là hóa kỵ nhập tử vong tuyến, đạo lý ở đây.

Bản mệnh cung cho ta của mệnh, cung thiên di cho ta tại ngoại của mệnh; huynh đệ cung cho ta thân huynh đệ, nô bộc cho ta tại ngoại của huynh đệ; cung phu thê chủ danh, quan lộc cung chủ lợi; vừa quan lộc cung cho ta việc nghiệp, cung phu thê là là nghiệp của xí hoa và tiêu thụ; cung điền trạch là nhà của ta, cung tử nữ cho ta tại ngoại chỗ ở lữ điếm các loại, đến đây làm một thể lưỡng mặt của vị.

Cung mệnh, cung tài bạch, quan lộc cung, cung điền trạch, đến đây tứ cung vị cho chúng ta sở dụng, mà hợp mặt khác của cung phúc đức, cung tật ách nhị cung, cộng lục cung vị, xưng là “Ngã cung”.

Huynh đệ cung, cung phu thê, cung tử nữ, cung phụ mẫu, nô bộc cung, cập cung thiên di, cộng lục cung vị, xưng là “Tha cung”. Mà cung thiên di là cho ta của tứ chính vị, cho ta một trong thể lưỡng mặt, có thể cho ta sở dụng, cũng có thể vì hắn dụng.

Nhất, dĩ ngã cung 論:

Cái gọi là ngã cung, là chỉ cùng ta có liên quan người, mà lộc, kị là do ngã cung phát ra bắn của hóa tượng.

1, ngã cung hóa “lộc” nhập ngã cung, hóa “Kị” cũng nhập ngã cung:

Đến đây tượng đều thuộc bản thân việc, không hề người khác môi giới, không thể trách người khác. Ví dụ như: Cung tài bạch [ngã cung] hóa lộc nhập bản mệnh cung mệnh [ta cung], Hóa kị nhập quan lộc cung [ngã cung]. Giá biểu thị tiền tài của cát hung cũng là thuộc về bản thân tốt phôi cảm thụ, không quan hệ người khác. Đến đây hóa tượng không nhất định thuộc cát, mà là 說 phần lần đó hình thái của hóa tượng, kỳ cát hung toàn bộ thuộc bản thân việc, cũng không người khác tham gia ở 裡 mặt ảnh hưởng, đến đây tinh khiết hệ cá nhân bản thân vấn đề. Cũng chính là 說 chính đem tiền tài cầm đầu nhập sự nghiệp của mình, đến nỗi hảo hoặc bất hảo, kiếm không được kiếm tiền, đều thuộc về chính chuyện cá nhân, tuyệt không người khác dụ dỗ ta hoặc thiết kế nhân tố của ta tồn tại.

2, ngã cung hóa “lộc” nhập tha cung, hóa “Kị” nhập ngã cung:

Ví dụ như cung tài bạch “Ngã cung” hóa lộc nhập nô bộc cung “Tha cung”, Hóa kị nhập cung phúc đức “Ngã cung”. Loại này hóa tượng thì là lộc ra, là chủ chính bả lộc đưa cho bằng hữu hoặc đưa cho hộ khách ý. Đến đây thuộc chính của tổn thất. Nếu như cung tài bạch hóa lộc nhập nô bộc cung, Hóa kị nhập cung tật ách, là ta dĩ bản thân kiếm tiền, nhưng chỗ tốt đều bị người khác cầm đi, cũng là chính của tổn thất. Tài bạch hóa lộc nhập nô bộc cung, hóa kỵ nhập cung điền trạch là tổn hại tài của tượng; như hóa kỵ nhập cung tật ách, là ta của khổ cực nỗ lực mà không chỗ nào lấy được. Nếu như hóa kỵ nhập cung phúc đức, chính là hưởng thụ ăn uống ngoạn 樂 dùng hết. Tổn thất mặc dù đồng chúc tổn thất, nhưng là tất có sở khác nhau. Tức lộc nhập tha cung mà hóa kỵ nhập ta của cung tật ách, mặc dù cũng vì tổn thất, chính là thuộc trên thân thể của tổn thất, tức là buôn bán lời tiền mà chính một hưởng thụ được.

3, ngã cung hóa “Kị” nhập tha cung, hóa “lộc” nhập ngã cung:

Ví dụ như cung tài bạch “Ngã cung” Hóa kị nhập nô bộc cung “Tha cung”, hóa lộc nhập cung điền trạch “Ngã cung”. Hóa kỵ nhập tha cung thì, tuyệt đối không thể có mượn tiền hành vi, như có mượn tiền tất có tổn thất. Cũng chính là 說 bất khả có tiền tài thượng 來 vãng, bằng không tất tổn hại không thể nghi ngờ. Đến đây cũng là lộc tùy kị đi của tượng.

4, lộc kị ngồi chung ngã cung, hóa xuất mà cùng nhập ngã cung:

Có lộc tinh và sao Hóa kỵ ngồi chung sinh ngã cung, hóa lộc Hóa kị đồng thời bay vào ngã cung, đến đây tượng mặc dù không được hung nhưng là không được cát, là chủ thật xấu chính nhất kiên thiêu, bạch mang một hồi. Nếu như là cùng nhập tha cung xung ngã cung thì càng hung, loại này hóa tượng không chỉ dĩ mượn tiền của 論 mà thôi, chính là tương toàn bộ tống xuất khứ cho hắn nhân. Đến đây của xung và nhập của cung vị nhất định phải phân minh. Như hóa lộc nhập huynh đệ cung mà Hóa kị nhập cung tật ách, cũng chủ chính của tổn thất. Đồng dạng dựa vào thứ 2 hạng lộc nhập tha cung hóa kỵ nhập ngã cung của nguyên tắc 論 phán đoán, là là bản thân mình của tổn thất.

Nhị, dĩ tha cung 論:

Đến đây tức là dĩ tha cung biến thành ra của lộc tinh và sao Hóa kỵ bố cục phán đoán sự, là lộc tinh và sao Hóa kỵ do tha cung phát ra bắn của thùy tượng. 1, tha cung hóa “lộc” nhập ngã cung, hóa “Kị” cũng nhập ngã cung:

Như nô bộc cung Hóa kị nhập quan lộc cung, hóa lộc nhập cung tài bạch, đến đây tượng là tài vị tiết ra ngoài, vị bị bằng hữu cầm, mà là bằng hữu giúp ta làm việc cho ta chỗ tốt, thuộc cát tượng.

2, tha cung hóa “lộc” nhập ngã cung, hóa “Kị” xung ngã cung:

Như nô bộc cung hóa lộc nhập cung tài bạch, Hóa kị xung cung điền trạch, là tổn thất tượng của lộc tức là hư lộc, là lộc tùy kị đi của hình thức, là tổn thất tiền tài của hung tướng.

3, tha cung hóa “lộc” chiếu ngã cung, hóa “Kị” nhập ngã cung:

Ví dụ như nô bộc cung hóa lộc nhập cung thiên di chiếu cung mệnh, Hóa kị nhập quan lộc cung, đến đây thùy tượng là cát. Nếu như nô bộc cung hóa lộc chiếu cung mệnh, Hóa kị nhập cung tài bạch, phải cát của dụng ở kị, là là phải đem sao Hóa kỵ đương lộc tinh của tượng dụng. Còn đây là là bằng hữu hắn Hóa kị nhập ta cung tài bạch, hắn thua thiệt ta, mà sẽ dĩ tài lực 來 bang trợ ta, thế nhưng nhược hắn đã thua thiệt ta, mà ta vừa lấy tiền cho hắn, thì đến đây chiếu ta ra lệnh cung của lộc tức mất đi kỳ may mắn của hiệu quả. Còn đây là là bằng hữu Hóa kị 來, đã thua thiệt ta của tượng, ta hà tất tái đi trợ giúp hắn? Hắn so với ta có nhiều, đương nhiên hội bang trợ ta. Loại này hình thái nhất định phải hội ứng dụng sao Hóa kỵ, bất khả tái kị xuất, mà yếu từ lộc thu hồi 來, tài năng cấu thành may mắn.

4, tha cung hóa lộc, Hóa kị đồng thời nhập ngã cung:

Đến đây tượng là tổn thất của hung tướng. Như lộc kị đồng thời nhập tha cung, là song kị xung ngã cung, càng hung, tất có tổn thất lớn.

※ như học tam hợp 論 mệnh người, đối tứ hóa để ý thì không rõ ràng lắm, ngàn vạn lần bất khả 亂 phi 亂 bộ. Tứ hóa diễn dịch mệnh bàn, lộc và kị của đối đãi thiên biến vạn hóa, phải phân biệt nhập và ra; ngã cung tha cung; nhập của cung có vô tự hóa; ra của cung có vô tự hóa; có vô cấu thành lục tứ của dụng; cấu thành tứ phượng, tam kỳ, lưỡng nghi, ngọn đang lúc của đối đãi tượng ý; có phủ cấu thành đi ngược dòng, trái lại cung, điệp ra, kị tróc lộc, kị phá tan lộc, lộc nhập không đáy;

Tiên thiên, ngày mốt, hậu tiên thiên, hậu ngày mốt; ngang dọc tiên hậu; khổ nặng nhẹ; âm dương điên đảo; trái lại tượng, chiếu tượng, quỷ tượng, phục tượng, chân giả của tượng các loại, 論 mệnh tài năng nói của có vật, tài coi xong mỹ, tài năng lệnh người tin phục.

※ tự cho là là đại sư người, chính sẽ không phi lại 亂 phi, sẽ không bộ lại 亂 bộ, chính ngã chết lặc tử, đáng đời! Nhưng thu tiền lì xì, lại bả vấn mệnh người hại chết, bộ tử, thế nhưng thiếu đạo đức chuyện ốc!

Giang tiểu thư cung cấp mệnh bàn phân tích nghiên cứu

Giang tiểu thư chỉ ở ta điện tử hộp thư lưu lại một nữ mệnh mệnh bàn, là một tam hợp phái bài pháp mệnh bàn, kẻ khác thấy hoa mắt liêu 亂, giá nếu như là học trò ta từ võng lộ kế tiếp muốn bắt 來 mời ta khán, ta nhất định đem tê rơi! Bài mệnh bàn, không cần như vậy phức tạp! 論 mệnh, không cần dùng đến như vậy nhiều sao diệu! Bằng không nếu như không có máy vi tính, trở mình thư tra tinh trích dẫn, xin hỏi hé ra mệnh bàn muốn xếp hạng bao lâu? Nếu như một có điện não lại không đái thư, xin hỏi sao vậy bài? Ta yêu cầu học sinh bài mệnh bàn không đáng tin máy vi tính, bất khả trở mình thư, năm phút đồng hồ xao định! Giả như 連 học bài mệnh bàn đều thâu 懶, 豈 năng lực chờ mong kỳ tài năng ở đẩu số giới có thành tựu? Tứ hóa 論 mệnh “Diễn dịch”, là “Diễn dễ” cũng, dễ người giản đơn cũng, tức dụng đơn giản nhất ký hiệu và tối nói thẳng pháp môn nhắm thẳng vào hạch tâm, giải đáp vấn đề!

Cái này nữ mệnh mệnh bàn, bả sinh ra nguyệt nhật canh giờ thích rơi, chỉ để lại sinh ra năm là 65 năm thứ, phân minh có phá quán và thử dò xét vị đạo! Cũng có thể sợ ta biết sinh ra thời đại nhật canh giờ hội cầm cách làm thương tổn! ? Điểm này xin đừng lo ngại. Kỳ thực chỉ cần có trở thành mệnh bàn, có thể ngược suy tính ra cô gái này mệnh hệ: Nông 曆 bính thìn năm tháng tư mười một nhật hoặc thập nhật giờ sửu sinh ra. Có hay không?

Nhìn cái này mệnh bàn, ta cũng muốn xin hỏi Giang tiểu thư: Mạng này bàn là của ngươi sao? Người ta “Hiện tại” ở nơi nào “An thân” đắc ý? Nếu như điều không phải người ta bản thân, người ta rốt cuộc muốn biết thập ma? Tình? Tài? Thể?

Muốn ta giúp ngươi giải đáp cái này mệnh bàn “Các phương diện” chuyện, 豈 không nên 論 thượng lưỡng ngày thời gian? Một mệnh bàn chỉ muốn bản mệnh mười hai cung các cung tự mình thể dụng và hỗ làm thể dụng, liền có thể 論 thuật nhất tứ tứ cái vấn đề cách cục, nếu như yếu tiến thêm một bước phân tích đại vận, lưu niên, lưu nguyệt chờ cát hung, sao vậy đàm cho hết? Huống chi cá nhân ta không ra quán treo biển hành nghề nghề nghiệp, mà lại đã xem cận tứ năm không vì nhân 論 mệnh. Nếu như nếu muốn nghiên cứu, có thể, nhưng tổng yếu có một vấn sự chủ đề, muốn hỏi chuyện gì? Chúng ta tái dĩ vấn sự độ lớn của góc cắt vào, dựa vào 論 mệnh lý thì thôi diễn, vạch cát hung chỗ và xu tị chi đạo. Bằng không không có chủ đề muốn ta các phương diện giải đáp 論 thuật, xác định vững chắc sẽ làm người ta thất vọng!

Được rồi! Ta 來 điểm ra mấy người độ lớn của góc làm đồng đạo nghiên cứu!

Nhất, dĩ động đến pháp phán đoán: Ngày hôm nay là bính tuất năm, Đinh Sửu nhật, đinh can rơi cô gái này mệnh gốc rể mệnh nô bộc cung, là đại hạn cung tật ách, làm lưu niên huynh đệ cung; xấu chi rơi cô gái này mệnh gốc rể mệnh cung tử nữ, là đại hạn huynh đệ cung, làm lưu niên của cung điền trạch. Can cung là minh tượng, địa chi là ám tượng, nô bộc làm một tức chết vị, huynh đệ cung là cướp số vị, tử nữ điền trạch là tai ách vị. Đinh Thái âm hóa lộc nhập bản mệnh cung tật ách, là đại hạn của cung tử nữ làm lưu niên của cung phụ mẫu; đinh cự môn Hóa kị nhập bản mệnh cung tử nữ, là đại hạn huynh đệ cung làm lưu niên cung điền trạch, không chỉ có phá tan năm sinh lộc tinh vừa phùng tự hóa lộc, là lộc ra, kị xuất. Cô gái này bản thân có kiếp nạn hiện tại đã không ở nhà liễu.

Nhị, dĩ năm nay [bính tuất năm] chi kiếp số vị huynh đệ cung [và bản mệnh nô bộc cung một mạch tử vị trùng điệp] can cung đinh, cự môn Hóa kị cũng đồng dạng là nhập bản mệnh cung tử nữ xung cung điền trạch, đồng dạng rõ ràng vạch bản thân có kiếp nạn năm nay đã không ở nhà liễu.

Tam, dĩ năm nay thiên di của quan lộc can cung bính, liêm trinh Hóa kị nhập lưu niên cung mệnh, hội hóa kỵ năm sinh tinh, trở thành song kị xung bản mệnh cung mệnh, càng song kị xung đại hạn của cung phúc đức, cũng là năm nay đã xuất ngoại không ở nhà liễu.

Tứ, dĩ năm nay tài bạch của thiên di của quan lộc can cung nhâm, vũ khúc Hóa kị nhập lưu niên quan lộc cung xung bản mệnh quan lộc cung, cũng vạch năm nay không có kiếm tiền vận, cũng một vận kiếm tiền.

Ngũ, dĩ năm nay quan lộc của thiên di của quan lộc can cung canh, thiên đồng Hóa kị nhập lưu niên cung điền trạch, phá tan năm sinh lộc tinh, vừa tự hóa lộc ra, vạch tại gia ngoại, không cần xuất ngoại công tác nuôi gia đình liễu.

Lục, dĩ năm nay thất tinh xác định địa điểm rơi bản mệnh quan lộc cung, can cung bính, liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh cung thiên di hội hóa kỵ năm sinh tinh, cấu thành song kị xung bản mệnh cung mệnh, bản mệnh cung mệnh là đại hạn của cung phúc đức, tổn hại thọ vô mệnh.

Thất, dĩ năm nay đấu quân rơi cung đã ở bản mệnh quan lộc cung, can cung bính liêm trinh Hóa kị xung bản mệnh, là thật tượng, là phá thể.

Bát, bản mệnh nô bộc cung [một mạch tử vị] can đinh, cự môn Hóa kị nhập bản mệnh cung tử nữ, phá tan năm sinh lộc tinh, trở thành song kị xung bản mệnh cung điền trạch, canh cấu thành bản mệnh nô bộc hóa song kị xung đệ tam đại hạn [22~ 31] của nô bộc cung, đến đây đệ tam đại hạn rất khó chạy ra cướp số.

Cửu, bản mệnh nô bộc can cung cự môn Hóa kị nhập bản mệnh cung tử nữ, là đệ tam đại hạn của huynh đệ cung [cướp số vị], hóa kỵ nhập đại hạn huynh đệ cung, trở thành lưu niên 22 tuổi cung mệnh, phùng tự hóa lộc, lộc ra kị xuất, đến đây năm dữ nhiều lành ít.

Thập, đệ tam đại hạn của cung tật ách can đinh, đồng dạng cự môn Hóa kị nhập lưu niên 22 tuổi cung mệnh, phá tan năm sinh lộc, vừa tự hóa lộc, cũng vì lộc ra kị xuất, mà lại là bản mệnh người ấy nữ xung cung điền trạch, đến đây năm bản thân có cướp số không ở nhà liễu.

Mười một, đệ tam đại hạn huynh đệ cung [cướp số vị] tọa năm sinh lộc, can cung cự môn vừa tự hóa lộc, là lộc ra; văn xương Hóa kị xung đại hạn phụ mẫu [xung thọ hệ] làm lưu niên 22 tuổi của cung phúc đức [thọ nguyên vị].

Mười hai, lưu niên 22 tuổi cung mệnh tọa năm sinh lộc, can cung tân cự môn tự hóa lộc, lộc ra; văn xương Hóa kị đại hạn cung tật ách xung bản mệnh huynh đệ cung, làm lưu niên cung phúc đức. Là chủ chính tổn hại phúc của tượng.

Mười ba, lưu niên 22 tuổi nô bộc cung giáp, liêm trinh hóa lộc nhập bản mệnh thiên di phùng hóa kỵ năm sinh, trở thành song kị xung bản mệnh; làm lưu niên người ấy nữ xung cung điền trạch, sinh tử quan hệ chi kiếp.

Mười bốn, lưu niên 22 tuổi cung tật ách bính liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh cung thiên di hội hóa kỵ năm sinh, trở thành song kị xung bản mệnh; xung cung gốc rể mệnh là đại hạn cung phúc đức [thọ nguyên vị], làm lưu niên người ấy xung cung điền trạch, cũng là thọ nguyên sinh tử quan hệ chi kiếp.

Mười lăm, lưu niên 22 tuổi nô bộc cung giáp thái dương Hóa kị nhập bản mệnh huynh đệ xung bản mệnh nô bộc cung, xung cung vừa là đại hạn của cung tật ách, cướp số nan Đào.

Mười sáu, lưu niên 22 tuổi của huynh đệ cung [cướp số vị] canh Hóa kị nhập lưu niên cung mệnh, phá tan năm sinh lộc tinh, vừa tự hóa lộc, là lộc ra, dĩ tiểu xung đại, một mạch tử vị Hóa kị xung nhất kị tử vị, chạy trời không khỏi nắng.

Mười bảy, lưu niên 22 tuổi thiên di của quan lộc cung [thọ hệ] can cung kỷ văn khúc Hóa kị nhập bản mệnh phụ mẫu xung bản mệnh tật ách [thọ hệ], thọ hệ xung thọ hệ, xuất ngoại tổn hại thọ của tượng.

Mười tám, lưu niên 22 tuổi tật ách của thiên di của quan lộc cung giáp, thái dương Hóa kị nhập đại hạn cung tật ách, làm bản mệnh nô bộc cung, chủ bản thân có sống tử quan hệ khó khăn.

Mười chín, hình diêu của phá thể vị rơi bản mệnh quan lộc cung, can cung bính thiên đồng hóa lộc nhập bản mệnh cung tử nữ, là lưu niên 22 tuổi cung mệnh [đúng giờ],

Liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh cung thiên di, là lưu niên 22 tuổi của cung tử nữ xung cung điền trạch [định tượng], ứng với số sinh lưu niên 22 tuổi.

Hai mươi, lưu niên 22 tuổi năng lực tránh được, cũng khó thoát quá lưu niên 29 tuổi.

※ đã ngoài chích 論 hóa khí của tượng, không được dĩ hóa sao diệu giải trừ ý, cho nên không rõ tích thuộc về chuyện gì? Vật gì? Ở đâu nhân? Ở đâu quả?

※ mọi việc có nguyên tắc tất có ngoại lệ, cô gái này mệnh như xuất gia trốn vào phật môn, có thể hóa giải tất cả cướp số, bằng không năng lực tránh được đệ tam đại hạn cũng khó đào lớn thứ tư hạn.

Tử vi đẩu số mệnh bàn trung tâm làm sao nhận sao Hóa kỵ của tốt hay xấu do cung mệnh của tam hợp phương [bên ta] là phóng ra cung, kỳ biến thành ra của sao Hóa kỵ, nếu như bay vào tam hợp phương [mệnh, tài, quan] người, đều thuộc hảo cát tượng. Nếu như biến thành sao Hóa kỵ bay vào của cung cho ta tam hợp phương của đối cung [thiên, phúc, phu] người, nhân kỳ kị xung của cung cho ta của tam hợp phương, đều thuộc phôi hung tướng.

Nhất, bản mệnh cung, là cung tài bạch quan lộc cung, là ở khán tiền tài vận và khí.

Nếu như: Bản mệnh cung Hóa kị bay vào cung tài bạch, loại này sao Hóa kỵ chỉ là biểu hiện mình ở là tiền bạc bất túc mà quan tâm mà thôi, không thể nói là hảo hoặc phôi, đây là vô hung của tượng.

Nếu như: Bản mệnh cung Hóa kị bay vào quan lộc cung, loại này sao Hóa kỵ chỉ là biểu hiện chính khiếm sự nghiệp trái, giao trái tim xảy ra sự nghiệp thượng, luôn luôn là sự nghiệp quan tâm không bỏ xuống được, đây là cát tượng. Có loại này cách cục người đó, hay nhất không nên gây dựng sự nghiệp, hẳn là lên làm ban tộc, dĩ 領 cố định tiền lương yêu cầu công tác yên ổn tốt hơn, tuy rằng khó tránh khỏi đi làm công tác cũng sẽ so sánh bận rộn, nhưng là năng lực cạnh cạnh nghiệp nghiệp nỗ lực để cầu đảm nhiệm được.

Nếu như: Bản mệnh cung Hóa kị bay vào cung phu thê, nhân kị xung của cung cho ta của quan lộc cung, cho nên hội nhân phối ngẫu đối đãi cập tình cảm nhân tố, mà vô tâm tình làm việc, có lẽ thị nghiệp không được thuận, đây là không được cát của hung tướng.

Nếu như: Bản mệnh cung Hóa kị bay vào cung phúc đức, bởi vì kị xung của cung cho ta của cung tài bạch, đây là biểu thị chính tham sinh hưởng thụ mà đem tiền tài tiêu hết, tổn thất hết, đây là không được cát của thuộc hung tướng.

Nếu như: Bản mệnh cung Hóa kị bay vào cung thiên di, bởi vì phản xung bản mệnh cung, cho nên biểu thị chính suốt ngày tại ngoại bôn ba mà 勞 tâm 勞 lực, tại ngoại lại không có quý nhân, đây là xuất ngoại bất lợi của hung tướng.

Nhị, bản mệnh cung tài bạch, là khán tiền tài của hướng đi.

Nếu như: Cung tài bạch Hóa kị bay vào bản mệnh cung mệnh, biểu thị tiền của mình chính dụng, cũng biểu thị tiền tài 來 dính ta, cũng biểu thị rất biết kiếm tiền, cũng chủ cất dấu, đến đây thuộc cát tượng.

Nếu như: Cung tài bạch Hóa kị bay vào quan lộc cung, nhân quan lộc cung là tài bạch cung tài bạch, giá biểu thị đem tiền tài tài chính đầu nhập phát triển sự nghiệp của mình, thuộc về cát tượng. Đến nỗi sự hậu có thể không kiếm được tiền thì lệnh đương biệt 論 [cần phải chuyển lục chuyển kị truy tung kỳ kết quả].

Nếu như: Cung tài bạch Hóa kị bay vào cung phu thê, nhân xung cung cho ta của quan lộc cung, giá biểu thị tiền tài và sự nghiệp vô duyên, tài vận bất hảo, đây là tài của hung tướng.

Nếu như: Cung tài bạch Hóa kị bôi nhập cung thiên di, nhân xung cung làm gốc mệnh cung mệnh, càng xung cung tài bạch quan lộc cung, giá biểu thị tiền tài cùng ta vô duyên, tài vận bất hảo, kiếm tiền bất túc ấm no, đến đây thuộc hung tướng.

Nếu như: Cung tài bạch Hóa kị bay vào cung phúc đức, nhân phản xung cung tài bạch, giá biểu thị chích nặng mình hưởng thụ, chi tiêu quá độ, như khai song B kiệu 車 người đó, lại TenTen bào ba giờ rưỡi, thuộc hung tướng.

Tam, bản mệnh quan lộc cung, chủ chính là cá nhân công tác hành vi và vận khí, cùng với phán đoán cá nhân kiếm tiền phương hướng.

Nếu như: Quan lộc cung Hóa kị bay vào bản mệnh cung mệnh, biểu thị sự nghiệp 來 dính ta, là thuộc hoàn cảnh bắt buộc phải tác, mặc dù so sánh phiền lòng bận rộn, đến đây tượng là cát tượng.

Nếu như: Quan lộc cung Hóa kị bay vào cung tài bạch, biểu thị sự nghiệp khiếm tiền, tài chính thiếu, lợi nhuận bất hảo mà thôi, thuộc cát tượng.

Nếu như: Quan lộc cung Hóa kị nhập cung thiên di, nhân xung cung mệnh, chủ sự nghiệp cùng mình vô duyên, biểu thị sự nghiệp không được trôi chảy, bình thường đổi công tác, hoặc bình thường thất nghiệp, đây là hung tướng.

Nếu như: Quan lộc cung Hóa kị bay vào cung phu thê, nhân phản xung quan lộc cung, giá biểu thị sự nghiệp tại ngoại vô quý nhân, sự nghiệp thôi triển không được thuận, đây là sự nghiệp của hung tướng.

Nếu như: Quan lộc cung Hóa kị bay vào cung phúc đức, nhân xung cung là cung tài bạch, cũng tức là kị xung quan lộc của quan lộc cung, giá biểu thị sự nghiệp vô lợi có thể đồ, nhập bất phu xuất, lỗ vốn, tiêu hao. Thuộc hung tướng.

Tứ, cung mệnh của tứ chính vị [mệnh thiên tử điền] sao Hóa kỵ hảo hoặc phôi của phân biệt: Thủ tiên yếu phân biệt cung mệnh, cung điền trạch thuộc “Cùng 類” ; mà cung tử nữ, cung thiên di thuộc “異 類”. Bên ta Hóa kị nhập cùng 類, thuộc cát; bên ta Hóa kị nhập 異 類, nhân xung cung là cùng 類, cho nên thuộc hung. Trái lại, 異 類 Hóa kị nhập bên ta hoặc xung bên ta [cùng 類], thuộc hung.

1, cung mệnh Hóa kị nhập cung điền trạch [cùng 類]: Chủ bản thân khiếm gia, lo cho gia đình, tiết kiệm, vô hưởng thụ, thiếu khuyết tiền vốn đầu tư mà thôi, nhân xung cung là cung tử nữ, cung tử nữ là đầu tư vị, vì vậy tượng không được hung, mà là thuộc cát tượng.

2, cung mệnh Hóa kị nhập cung tử nữ [異 類]: Chủ này bình thường dừng tại ngoại chơi xuân, không để ý gia, vô tài khố, thường có tai ách việc tình phát sinh, thuộc hung tướng.

3, cung thiên di Hóa kị bay vào cung mệnh: Chủ suốt đời nhấp nhô, vô quý nhân trợ giúp. Chính là chính cảm thụ mà thôi. Không thể nói là cát hung.

4, cung thiên di Hóa kị bay vào cung tử nữ: Chủ tại ngoại dễ phát sinh 車 họa tai ách, thuộc hung tướng.

5, cung thiên di Hóa kị bay vào cung phúc đức: Xuất ngoại phiền não không được thuận, mưu sinh không đổi, thuộc hung tướng.

6, cung thiên di Hóa kị bay vào cung phu thê: Tại ngoại sự nghiệp thôi triển không được thuận, thuộc hung tướng.

7, cung tử nữ Hóa kị bay vào cung mệnh, hay nhất không nên đi ra ngoài, ra ngoài dễ sinh tai ách, thuộc hung tướng.

8, cung tử nữ Hóa kị bay vào cung thiên di, cũng là chủ xuất ngoại dễ ngược lại cũng mi chuyện xảy ra sinh, hung tướng.

9, cung tử nữ Hóa kị bay vào cung điền trạch, chủ có tử nữ vấn đề, đầu tư vấn đề, đào hoa vấn đề, thuộc hung tướng.

10, cung tử nữ Hóa kị bay vào cung phúc đức, phúc đức là tử nữ của nô bộc, cho nên tuyệt đối không thể cùng người hợp hỏa cổ đông, thuộc hung tướng.

11, cung tử nữ Hóa kị bay vào cung phu thê, tuyệt đối không thể hợp hỏa hoặc tự hành gây dựng sự nghiệp, thuộc hung tướng.

12, cung điền trạch Hóa kị bay vào cung mệnh [cùng 類], chủ một thân tiết kiệm, keo kiệt, keo kiệt, hội tính toán tỉ mỉ, không được hung, thuộc cát tượng.

13, cung điền trạch Hóa kị bay vào cung tài bạch [cùng 類], chủ nã gia sản là tài chính khứ kinh doanh sự nghiệp, thuộc cát tượng.

14, cung điền trạch Hóa kị nhập quan lộc cung [cùng 類], chủ tố tiền mặt sinh ý hoặc đi làm, thuộc cát tượng.

15, cung điền trạch Hóa kị bay vào cung tử nữ [異 類], nhân phản xung cung điền trạch, đây là phá kho, 離 tản cập tổn hại tài, thuộc hung tướng.

16, cung điền trạch Hóa kị bay vào cung thiên di [異 類], chủ biến động, tai ách, tổn hại tài, vô sản nghiệp tổ tiên, thuộc hung tướng.

17, cung điền trạch Hóa kị bay vào cung phúc đức [異 類], chủ vô tài chính, sự nghiệp không được thuận, tiêu hao, thuộc hung tướng.

18, cung điền trạch Hóa kị bay vào cung phu thê [異 類], chủ sự nghiệp không phấn chấn, lỗ lã, mắc nợ, tiêu hao, thuộc hung tướng.

19, cung tài bạch Hóa kị bay vào cung tử nữ [異 類], nhân xung tài thân thể, cho nên chủ phá tan tài khố, thu nhập kỳ soa, thuộc đại hung.

20, cung tài bạch Hóa kị bay vào cung điền trạch [cùng 類], chủ đem tiền tài đầu tư ở bất động sản, mãi phòng ở, đỉnh đầu so sánh chặt mà thôi.

21, quan lộc cung Hóa kị bay vào cung điền trạch [cùng 類], làm bất động sản sinh ý, kiếm tiền cầm lại gia, thuộc cát tượng.

22, quan lộc cung Hóa kị bay vào cung tử nữ [異 類], chủ nhập bất phu xuất, sự nghiệp không được thuận, thuộc hung tượng.

※ đã ngoài thuật Hóa kị của tượng, chích 論 hiển “Tượng” mà thôi, chỉ là 論 “Không gian”, yếu phán đoán sự thì cần phải dĩ chủ hóa cung [phóng ra cung] làm thể, nhưng cần phải khán một viên khác hóa lộc tinh đi nơi nào? Tái tường tra lộc tinh và sao Hóa kỵ sở rơi của cung vị đang lúc của tương hỗ đối đãi quan hệ, dĩ thấu thị kỳ hàm ý, rồi sau đó tái làm ra chính xác của phán đoán!

Tự phẫn mệnh lý kha nam – kế tục dĩ đẩu số động đến pháp tham thảo hoa 蓮 một nhà ngũ miệng án mạng

Nhất, ngày hôm qua buổi trưa ta đạt được 劉 chí chuyên cần hộ tịch sinh ra tư liệu, động đến thủ buổi trưa [và dụng tính danh tống ra người tương đồng]. Ngày hôm qua thì “Nhâm ngọ” nhật. “Nhâm” can rơi vào 劉 nào đó bản mệnh nô bộc cung, là năm nay lưu niên 49 tuổi cung mệnh, là đại hạn cung phụ mẫu. Nô bộc là chúng sinh, mệnh cho ta, phụ mẫu là chúng sinh của tài. Bản mệnh nô bộc và lưu niên cung mệnh “Thiên nhân hợp nhất”, đại hạn tác người đại lý. Để xem tượng pháp nói, là rất rõ ràng cho thấy là bản thân cùng người khác đang lúc ở tiền tài thượng phát sinh vấn đề hữu quan. Đây là “Minh” tượng. “Ngọ” chi rơi 劉 nào đó bản mệnh cung phụ mẫu, là năm nay lưu niên 49 tuổi cung tài bạch, là đại hạn cung tử nữ. Cung phụ mẫu là chúng sinh của tài, tài bạch vì mình bản thân của tài, cung tử nữ là tử nữ, cũng vì đầu tư. Bản mệnh phụ mẫu và lưu niên tài bạch “Thiên nhân hợp nhất”, đại hạn tác người đại lý. Là canh hiển lộ ra bản thân và bằng hữu chúng sinh đang lúc tiền tài vấn đề, 連 luy tử nữ, cầm nữ đều đầu tư tiến vào. Đây là “Ám tượng”.

Nhị, nhâm can rơi nô bộc cung, ngọ chi rơi cung phụ mẫu, “Phụ mẫu” làm nô bộc của tài bạch, “Nô bộc” vì cha mẹ của quan lộc. Phụ mẫu và nô bộc đều thuộc tha cung, mà lại can, chi cách ngũ cách, là đối đãi thượng bất lực, bạn cố tri chủ đạo quyền khi hắn nhân. Nếu muốn phá án, phải rất hao tâm tốn sức nỗ lực công tác [điều tra], hơn nữa phải hoa một số lớn kinh phí, khả năng hao tổn lực vừa hao tổn tài.

Tam, nhâm can, thiên lương hóa lộc nhập bản mệnh, là lưu niên của tật ách, là đại hạn tài bạch. Bản mệnh và lưu tật là “Thiên nhân hợp nhất”, đại hạn của tài bạch là người đại lý. lộc chủ “Nhân”, vạch vừa “Bởi vì” tiền mình tài chuyện. Nhâm can vũ khúc Hóa kị nhập bản mệnh tật ách, là lưu niên phúc đức, là đại hạn điền trạch. Bản mệnh và lưu niên là “Thiên nhân hợp nhất”, đại hạn người đại lý, canh vạch nhân vì tiền tài vấn đề, dẫn đến phát sinh chính tâm tính tư suy nghĩ vấn đề, tạo thành nguy hại gia đình “Kết quả”. Nhân kị của xung cung làm gốc mệnh cung phụ mẫu, phụ mẫu là chính phủ cơ cấu, cho nên tạo thành chính phủ phiền phức. Phụ tật tuyến là quang minh tuyến, hóa kỵ nhập chủ không quang minh, cho nên phán đoán án này so sánh nan phá án và bắt giam. Vừa thiên lương lộc nhập bản mệnh là nông 曆 bảy tháng của quan lộc cung, khả năng bảy tháng có phù dung sớm nở tối tàn cơ hội hội, nhưng nhân bảy tháng cung vị mặc dù tọa quyền khoa, nhưng nhân tự Hóa kị, cho nên vẫn đang cần phải nỗ lực tìm chứng cứ, không dám 樂 quan.

Tứ, dùng võ khúc của sao Hóa kỵ rơi cung giáp chuyển liêm trinh hóa lộc, nhập lưu niên cung phu thê, là đấu quân quá độ lưu nguyệt tháng mười quan lộc cung. Giáp chuyển thái dương Hóa kị nhập lưu niên cung điền trạch, làm đấu quân quá độ tháng mười của cung tử nữ, tử điền tuyến chủ thay đổi, cho nên có thể phải đợi được năm nay tháng mười mới có phá án cơ hội, có thể tầm lấy được 劉 nào đó phu thê chu ti mã tích. [phát hiện thi thể, nhập cư trái phép đầu mối].

Ngũ, tiếp theo phục vụ quên mình bàn phán đoán cướp số, tai ách mấy người độ lớn của góc quan sát nghiên cứu:

1, năm nay 49 tuổi lưu niên cướp số vị, tân văn xương Hóa kị xung lưu niên cung mệnh, cướp số.

2, đại hạn [45~ 54] chi kiếp số vị, canh thiên đồng Hóa kị xung bản mệnh, canh xung lưu niên 49 tuổi của cung tật ách, cướp số.

3, đại hạn cung tật ách bính liêm trinh Hóa kị bản mệnh cung điền trạch, là đại hạn chi kiếp số vị, mà lại xung cung tử nữ cung của năm sinh lộc tinh, là biểu hiện ở trong nhà 殺 hại tử nữ của tượng.

4, lưu niên 49 tuổi cung mệnh nhâm, vũ khúc Hóa kị nhập bản mệnh tật ách [thùy tượng], tật ách giáp chuyển liêm trinh hóa lộc nhập bản mệnh điền trạch [cát hung], bản mệnh điền trạch canh tam chuyển thiên đồng hóa kỵ nhập bản thiên xung bản tật, mà lại là lưu tật [kết quả]. Là chủ ở trong nhà 殺 hại tử nữ hậu tự 殺 của tượng.

5, lưu niên 49 tuổi cung tật ách đinh, cự môn Hóa kị xung đại hạn cung mệnh, làm bản mệnh quan lộc cung, tử cướp.

6, lưu niên 49 tuổi của cung thiên di của quan lộc cung giáp, thái dương Hóa kị nhập đại hạn của quan lộc xung phu thê [hóa kỵ nhập tử tuyến], chủ xuất ngoại tự 殺 của tượng.

7, lưu niên 49 tuổi quan lộc của thiên di của quan lộc cung bính, liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh cung điền trạch [tai ách], làm đại hạn chi kiếp số vị, là tất có “Cướp số” tai ương ách, thuộc tai số, nghiêm trọng.

8, lưu niên 49 tuổi đấu quân rơi cung kỷ, văn khúc Hóa kị nhập lưu niên cung mệnh, cướp số tất nhiên phát sinh.

9, lưu niên 49 tuổi thất tinh xác định địa điểm tân, văn xương Hóa kị xung lưu niên cung mệnh, cướp số cũng thuộc tất nhiên.

10, cự môn tinh tọa cung ất, Thái âm Hóa kị nhập bản tài, phùng bản tài Thái âm cũng tự Hóa kị, cấu thành thối mã kị, thối lưỡng cách nhập bản thiên xung bản mệnh, cũng xung lưu mệnh, gặp nạn dĩ cáo nhân, có khổ khó nói, uống thuốc độc tự 殺 khả năng. [nhân thiên đồng là phúc tinh, Hóa kị thì thất phúc. Vừa thiên đồng cũng chủ huyết quang, đương nhiên cũng mới có thể tao hắn 殺, nhưng ứng với dĩ tự 殺 so sánh khả năng, chỉ là dùng cái gì thủ đoạn như vậy tài tàn nhẫn?] nhưng như quan sát mệnh bàn gốc rể cung mệnh tọa cướp, thiên không, mà thiên mệnh vừa tọa 鈴 tinh đích tình hình, kỳ hành vi có thể có giải thích hợp lý liễu.

11, cự môn tinh tọa cung ất, Thái âm Hóa kị, Thái âm là nữ tính, nhị chuyển thiên cơ lộc vừa nhập bản mệnh cung phu thê, cung phu thê là phối ngẫu, tam chuyển Thái âm vừa nhập cung tài bạch, phùng thối mã, thối lưỡng cách nhập bản thiên, không chỉ có xung bản mệnh cũng xung lưu mệnh. Canh có thể xác minh 劉 nào đó hai vợ chồng 聯 thủ cộng thoái thoái, suy đoán là 劉 nào đó phu thê cộng đồng tiên 殺 năm tên tử nữ hậu ở dắt tay tự 殺 [nhập cư trái phép lẩn trốn xuất cảnh cũng mới có thể, nhưng dĩ cướp số độ lớn của góc khán, kỳ trữ hàng cơ hội cực kỳ bé nhỏ].

※ đã ngoài là hệ cá nhân nghiên cứu mệnh lý tư duy độ lớn của góc sắm vai kha nam, chỉ do chơi thật khá, ứng với bất trí ảnh tưởng lão đồng sự phá án, nhưng cũng nhìn có vô một chút đạo lý có thể cung cấp 參 thi. Trình tiểu quế chủ nhiệm nỗ lực lên! Lão các huynh đệ nỗ lực lên! [ta chỉ năng lực cổ vũ].

※ lánh dành cho cái khác sáu người hộ tịch sinh nhật, cung có hứng thú đồng đạo nghiên cứu: Lâm chính xác mễ: Dân quốc 60. 7. 26 sinh

劉 dục thìn: Dân quốc 77. 1. 12 sinh

劉 hân thìn: Dân quốc 78. 10. 24 sinh

劉 sao Bắc cực: Dân quốc 87. 9. 12 sinh

劉 kỳ trăn: Dân quốc 83. 5. 16 sinh

劉 kỳ dạ: Dân quốc 86. 10. 12 sinh

Tử vi đẩu số mệnh bàn làm sao quan sát nam nữ đào hoa của dấu hiệu

Nói chung, năm sinh hóa tinh chính là và bẩm sinh 來 của cách, một mệnh tống ra, chỉ cần khán năm sinh hóa lộc tinh và năm sinh hóa khoa tinh có hay không có nhập tọa bản mệnh cung, huynh đệ cung, cung tử nữ, cung tật ách, quan lộc cung, cung phúc đức, cung điền trạch, có nhập người, chủ thứ nhất sinh có chứa đào hoa. Nhưng tuyệt bất khả hiểu lầm thành suốt đời háo sắc, mà là chủ suốt đời rất có 異 tình duyên mà thôi.

Nhất, khán đào hoa độ lớn của góc, trên nguyên tắc dĩ cung tử nữ biến thành của lộc tinh và sao Hóa kỵ rơi cung 來 tác thôi 論.

Giả như cung tử nữ Hóa kị bay vào bản mệnh cung mệnh, kỳ một đời người tất nhiên đào hoa không ngừng, mà phần lớn là thuộc về bị động cả đời đào hoa cách.

Nếu như cung tử nữ Hóa kị bay vào huynh đệ nô bộc tuyến, kỳ gặp phải đào hoa đối tượng đại thể là tuổi còn trẻ mà lại kết hôn người, đa thuộc ăn uống ngoạn 樂 của đào hoa. Giả như nữ mệnh cung tử nữ hóa lộc bay vào huynh đệ nô bộc tuyến, chủ cô gái này 異 tình duyên hậu, so sánh hội khuynh hướng làm và phong tình ngu 樂 tương quan hành trình nghiệp.

Nếu như cung tử nữ Hóa kị bay vào phu thê quan lộc tuyến, biểu thị một thân tại ngoại chơi thật khá, đào hoa đối tượng đại thể và chức tràng sự nghiệp tương quan người. Nếu như cung tử nữ Hóa kị bay vào tài bạch phúc đức tuyến, biểu thị một thân phát sinh đào hoa, đại thể thuộc về dùng tiền mãi 來 đào hoa.

Nếu như cung tử nữ Hóa kị bay vào phụ mẫu tật ách tuyến, biểu thị một thân sở gặp gỡ đào hoa đối tượng, đại thể thuộc về 離 quá hôn, quả phụ, hoặc nhưng có tồn tại quan hệ hôn nhân hơn nữa thuộc về niên kỷ trọng đại người.

Nếu như cung tật ách [cung phu thê của cung tử nữ] hóa lộc bay vào nô bộc cung [cung phu thê của cung tật ách], tái chuyển hóa kị bay vào cung phu thê [phối ngẫu chính], biểu thị phối ngẫu có đào hoa, hơn nữa phu thê bất hòa.

Lý niệm:

Cung tử nữ là tứ, quan lộc cung là cung tử nữ của cung tật ách là lục, cho nên nếu như cung tử nữ Hóa kị bay vào quan lộc cung [cung phu thê của cung thiên di], biểu hiện bổn nhân ở ngoại có đào hoa của tượng.

Đồng lý, nếu như cung phu thê của tứ [cung tật ách, cung phu thê của cung tử nữ], Hóa kị bay vào cung phu thê của lục [nô bộc cung, phu thê của cung tật ách], thì biểu thị tương thân thể mình ỷ lại vào 異 tính thân thể, cũng biểu thị bản thân có đào hoa hiện tượng. Nhân cung vị của tứ và lục, đều thuộc về âm số, âm số thuộc đào hoa hoặc khỏe mạnh thượng của vấn đề.

Nhị, do một người độ lớn của góc khán đào hoa có hay không lên giá tiền?

Bản mệnh cung hóa lộc bay vào huynh đệ cung, đều chủ đào hoa hiện tượng, là nhân lộc nhập huynh đệ nô bộc tuyến biểu thị rất được nhân duyên, mà lộc nhập huynh đệ cung thì chiếu nô bộc cung, nô bộc cung là cung phu thê của cung tật ách, là mình ở hướng đại chúng lấy lòng, có mình ở dụ dỗ người khác hoặc 異 tính của tượng. Đến nỗi đào hoa có hay không lên giá tiền? Nhất định phải dĩ lộc chuyển lộc khán bay đi ở đâu cung? [lộc chủ duyên, chủ hảo, chuyển lộc cũng biết tốt chỗ nào 裡].

Nếu như lộc chuyển lộc bay vào cung phu thê, hoặc cung tử nữ, hoặc cung tật ách, biểu thị cũng không tất dùng tiền mà thuộc đối phương yêu thương nhung nhớ đào hoa. Nếu như lộc truy lộc bay vào cung tài bạch, tựu biểu thị đối phương nhìn ngươi có tiền, hoặc người ta cần dùng tiền mua đào hoa.

Tam, khán đào hoa đối tượng của khác nhau:

Hóa tinh là tham lang tinh người, thuộc vũ nữ, rượu nữ của đào hoa.

Hóa tinh là sao Liêm trinh người, chủ tạp 亂, thuộc ứng triệu nữ, Ngưu lang, lưu oanh của đào hoa. Hóa tinh là phá quân tinh người, thuộc kỹ nữ.

Hóa tinh là trời lương tinh người, thuộc tốt hơn của điện ảnh và truyền hình ngôi sao ca nhạc.

Hóa tinh là thái âm tinh người, thuộc đàng hoàng bà chủ, hoặc chức nghiệp phụ nữ. Hóa tinh là trời cùng tinh người, cũng thuộc về phụ nữ đàng hoàng.

Tứ, đào hoa chích là một loại đại danh từ, cũng không phải là bất hảo. Mệnh đái đào hoa người, biểu thị có nhân duyên, có tài hoa, hiếu động, hướng ngoại, cũng đại diện “Tính” của thủ tượng và thủ hướng mà thôi.

Thực sắc, sinh vật gốc rể tính, không cần qua đức.

Mệnh lý người, giải thích sinh mệnh trong quá trình của “Nói” để ý mà thôi, ghi nhớ kỹ bất khả yểu nói hoặc chúng, hoặc ngu dân gạt tài.

※ dục biết đi vận có vô đào hoa, thì dĩ đại hạn, lưu niên cung vị hóa tượng, dựa vào kể trên để ý thì thôi 論.

Tử vi mệnh bàn trung tâm cung phu thê vai trò vai

Cung phu thê, số là tam; cung mệnh, số làm một, cố hữu cái gọi là “Nhất hàm tam”, cũng tức nếu nói “Người ta nùng ta nùng”.

Cung tài bạch, số là ngũ; cung tài bạch là cung phu thê của cung phu thê, cho nên “Tam cùng sinh ngũ”, cho nên 說 cung tài bạch vi phu thê đang lúc đối đãi cung vị. Cung tài bạch cho ta, cung mệnh là cung phu thê của cung phúc đức, cho nên như cung phu thê hóa lộc bay vào cung mệnh, người bình thường đều cho rằng phối ngẫu rất tốt với ta, kỳ

Thực không phải. Còn đây là phối ngẫu hóa lộc nhập mình cung phúc đức, kỳ ý là chủ phối ngẫu cùng ta duyên hậu mà thôi, trên thực tế là chủ phối ngẫu tham sinh mình hưởng thụ. Giả như một viên khác Hóa kị tinh bay vào cung phúc đức, cung phúc đức là cung phu thê của quan lộc cung, vừa nhân xung cung là cung tài bạch, cung tài bạch cho ta, vi phu thê đối đãi cung vị, cho nên rõ ràng vạch, phối ngẫu chích tham sinh mình cao cấp hưởng thụ, không để ý ta chết sống, không chỉ có tổn hại ta của tiền tài, nhưng lại sẽ đối với ta cố tình gây sự. Trái lại, cung mệnh là cung phu thê của cung phúc đức, như tự hóa lộc, mà Hóa kị bay vào cung phúc đức, là chủ chính chích đồ hưởng thụ, hảo dật vật 勞, không làm việc đàng hoàng tiền.

Bởi vậy không được 論 cung mệnh hoặc cung phu thê, chỉ cần có nhất Hóa kị nhập tài bạch phúc đức tuyến, phu thê đang lúc đối đãi tất nhiên bất hảo, là nhân nhất hàm tam, tam cùng sinh ngũ cũng.

Vừa nếu nói nhất lục cộng tông, là cung mệnh số làm một, cung tật ách số là lục; như dĩ cung phu thê số làm một, thì nô bộc cung số là lục; như dĩ cung điền trạch số làm một, thì cung phu thê là lục cũng. Cộng tông người là một âm một dương hợp làm một thể cũng.

Ta của cung tật ách là cung phu thê của cung tử nữ; cung phu thê của cung tật ách là cung tài bạch của cung tử nữ, cho nên như cung phu thê hoặc cung mệnh hóa lộc nhập cung tật ách mà Hóa kị nhập nô bộc cung thì, thì chủ ta có đào hoa cũng. Đồng lý, như cung phu thê hóa lộc nhập nô bộc cung mà Hóa kị nhập cung điền trạch, là phối ngẫu tại ngoại có đào hoa cũng. Nô bộc cung là tài bạch [ta] của cung tử nữ; cung điền trạch [phu thê của giao hữu] làm nô bộc cung [phối ngẫu tật ách] của cung phu thê, cho nên người trước làm gốc nhân đào hoa, hậu người là phối ngẫu ba tường. Đây là cung vị thân thể dụng và độ lớn của góc của chuyển hoán biến hóa. lộc tinh và sao Hóa kỵ của vận dụng, cũng không chỉ là lộc nhân kị quả, lộc tùy kị đi của bản khắc giải thích mà thôi, kỳ lộc kị rơi cung phải thể ngộ “Tứ phượng, tam kỳ, lưỡng nghi, ngọn” đối đãi tượng ý.

Thí dụ như: Bản mệnh cung hóa lộc nhập cung phu thê, mà Hóa kị nhập cung điền trạch, nhân cung phu thê và cung điền trạch làm một lục cộng tông, cung phu thê và cung mệnh lại một hàm tam, kỳ tượng ý là nhân duyên sớm phát, ta đối phối ngẫu hảo, phu thê ân ái sự hòa thuận, hơn nữa bản thân quan tâm gia đình, làm ơn chiếu cố gia đình, không thích xuất ngoại giao tế hoặc xã giao. Mệnh lộc hóa nhập cung phu thê, cung phu thê là cung điền trạch của cung tật ách, đương biết không chỉ có là phối ngẫu hảo cũng là là gia đình hảo. Nhưng mà cung điền trạch là cung phu thê của nô bộc cung, lộc kị rơi cung cách lục cách, chính là đối đãi thượng của tiêu hao, cho nên cũng chủ nhà trung tâm đa sự, khiến không dám ra ngoại đi xa cũng.

Chúng ta tựu giản đơn 來 nói chuyện cung phu thê hóa tượng ba!

Cung phu thê Hóa kị nhập bản mệnh cung, hoặc Hóa kị nhập cung điền trạch, nhân cung điền trạch và cung mệnh hỗ là âm dương, cho nên thị đồng mệnh cung, cung phu thê hóa kỵ nhập thì xung cung tử nữ, cung tử nữ cho ta người ấy nữ, cũng vì ta của “Tính sinh hoạt”, càng phối ngẫu của huynh đệ cung, huynh đệ cung chủ “Giường ngủ”, bạn cố tri bản thân là “Kết hôn muộn cách”, nếu như tảo hôn, thì dễ trời sinh tính sinh hoạt không được hòa hợp, hoặc mà sống dục vấn đề, hoặc cùng sàng 異 mộng mà đi lên 離 異 của đồ.

Cung phu thê Hóa kị nhập cung điền trạch [kị chủ quả], mà hóa lộc nhập bản mệnh cung [lộc nguyên nhân chính], biểu thị phu thê lý niệm không hợp, bình thường là gia đình vấn đề, nhất là tử nữ quản giáo vấn đề mà thường xuyên cãi nhau. [cung mệnh là cung điền trạch của cung tử nữ, lộc ở mệnh, kị ở điền, lộc kị cách tứ cách là tứ phượng là đối đãi thượng của biến hóa cũng.

Cung phu thê Hóa kị nhập cung thiên di xung cung mệnh, tuy có đào hoa cũng không dễ kết hôn. Nhân nhất hàm tam, cũng chủ bổn nhân ở trước khi kết hôn khả năng có gặp ở ngoài hoặc từng có cùng người ở chung, hoặc đối đãi nhà kề của tượng.

Cung phu thê Hóa kị nhập cung phúc đức, hóa lộc nhập cung tài bạch; hoặc cung phu thê hóa lộc Hóa kị đồng thời bay vào cung tài bạch, hoặc đồng thời bay vào cung phúc đức thì, nhân cung tài bạch vi phu thê đối đãi vị, cung phúc đức là phối ngẫu của quan lộc cung cũng ta của thọ nguyên vị, lộc kị ở riêng ở tài bạch và phúc đức hoặc ở chung ở phúc đức tài bạch chiến khắc, chủ phối ngẫu mệnh ngạnh chiến khắc ta của thọ nguyên, chủ khắc tử của tượng.

Cung phu thê Hóa kị nhập quan lộc cung, là phản xung phối ngẫu bản thân, chủ phối ngẫu của mệnh bất hảo. Cũng chủ phối ngẫu sẽ làm thiệp ta việc nghiệp.

Cung phu thê hóa lộc nhập cung thiên di, Hóa kị nhập bản mệnh [là phối ngẫu hóa lộc Hóa kị nhập phối ngẫu bản thân của tài phúc tuyến chiến khắc], cho nên biểu thị kết hôn hậu phối ngẫu của vận bất hảo.

Cung phu thê cung phu thê hóa lộc nhập bản mệnh cung [ta cùng với phối ngẫu của phúc đức], hoặc cung điền trạch [ta cùng với phối ngẫu của giao hữu]; mà Hóa kị nhập cung phụ mẫu, chủ hai vợ chồng khả năng đều có gặp ở ngoài.

Cung phu thê Hóa kị nhập cung tài bạch xung cung phúc đức người, tất có ly hôn.

Cung phu thê Hóa kị nhập cung phụ mẫu xung cung tật ách người, cũng chủ sẽ có ly hôn.

Cung phu thê Hóa kị nhập cung tử nữ xung cung điền trạch người, dễ có gia đình tranh cãi, hoặc chủ phối ngẫu thường tất tại gia, hoặc ta kiếm tiền bị phối ngẫu tiêu hết.

Cung phu thê Hóa kị nhập nô bộc cung mà hóa lộc nhập bản mệnh cung, nhân bản mệnh cung làm nô bộc của cung tật ách, cho nên biểu thị phối ngẫu ích kỷ, phu thê đang lúc ở chung bất hảo, mà phối ngẫu dễ cùng người bỏ trốn.

Cung phu thê hóa lộc nhập nô bộc cung mà Hóa kị nhập bản mệnh cung, cũng là vợ chồng ở chung bất hảo, canh chủ phối ngẫu không chỉ có cùng người bỏ trốn, còn có thể bả tiền của ta tài mang đi.

Cung phu thê hóa lộc nhập quan lộc cung [phu thê của thiên di], Hóa kị nhập cung tật ách [phu thê người ấy nữ], biểu thị không nên kết hôn, chủ yếu ở chung. Cung phu thê tọa hóa kỵ năm sinh tinh, ra 戀 đối tượng không có khả năng có kết quả, lần thứ hai đối tượng mới có kết hôn của khả năng.

Cung phu thê tọa hóa kỵ năm sinh tinh, mà cư sinh tứ mã vị, là sách mã kị, phi sinh 離 tử biệt, tức tụ ít 離 đa, tướng 見 không bằng không được 見. Phu thê của khả phủ người già giai lão, đoan khán cung phu thê của có hay không Hóa kị nhập cung mệnh.

Cung phu thê tự hóa lộc ra thì, chủ nhân duyên đạm bạc, ngay cả kết hôn cũng dễ 離 異. Cung phu thê của tứ chính vị là khán việc vợ chồng.

Cung phu thê Hóa kị nhập nào đó cung, mà cai nào đó cung lại có tự Hóa kị thì, là cùng 類 trung hoà, cho nên so sánh vô hung tướng. Cung phu thê hóa lộc nhập nô bộc cung, mà Hóa kị nhập cung tử nữ thì, chỉ lo thân mình, căn bản không khả năng kết hôn. Cung phu thê Hóa kị nhập cung phụ mẫu, trưởng thành sớm, sớm đổng đào hoa sự, trước khi cưới có nết tốt là.

Cung phu thê Hóa kị nhập nô bộc cung, kết hôn muộn, có trước khi cưới của nết tốt là phát sinh.

Cung phu thê tự hóa lộc, chủ phu thê hữu duyên phân, vừa biểu thị xuất ngoại kiếm tiền thuận lợi, hôn hậu phối ngẫu hội hiệp trợ chuyện ta nghiệp. Cung phu thê tự hóa quyền, chủ phu thê tranh quyền, đa tranh chấp, vừa chủ công tác dễ lên chức.

Cung phu thê tự hóa khoa, chủ phu thê hảo hợp, phối ngẫu gia thế thanh bạch, vừa chủ bản thân hiển quý dễ nổi danh thanh. Cung phu thê tự Hóa kị, chủ phu thê đa cãi nhau, hỗ không quan tâm, tụ ít 離 đa.

※ kể trên ý, là đơn thuần của tượng ý mà thôi, như lộc nhập hoặc hóa kỵ nhập của cung nguyên tọa không có cùng của tứ hóa năm sinh tinh, hoặc phùng lộc nhập hóa kỵ nhập của cung không có cùng của tự hóa tinh, thì kỳ ý tựu vừa không có cùng của giải thích, còn đây là “Giao dịch, biến dời, bản dễ” của tam dễ tứ hóa cũng.

※ kể trên ý, là đơn thuần của cách, đại hạn và lưu niên của quá độ, trùng điệp, thủ tượng, mới là cát hung ứng với số là lúc.

※ bản mệnh, đại hạn, lưu niên, lưu nguyệt của cung phu thê, là hôn nhân và tình cảm của đài khí tượng, biết đến đây, có thể phòng thai, đương có thể giảm bớt thương tổn cũng.

● cá nhân ta lo liệu đẩu số 『 hộ pháp 』 lý niệm, đem mình nghiên cứu tứ hóa 論 mệnh tiểu bộ phân tâm đắc, tá bộ lạc cách công khai phát biểu, mục đích không có hắn, là tá đến đây nhiều ít có thể ngăn chặn một ít “亂 phi 亂 hóa” đẩu số giới tứ hóa “Tam chân mèo” kế tục kiêu ngạo mưu tài, như vậy mà thôi!

● qua tuổi nhất một giáp, mỗi sớm – trời vừa sáng, mắt vừa mở, lại kiếm một ngày đêm!

● mỗi ngày – ta tư, ta nghĩ, ta ái, tôi ngày xưa viết!

● tôi làm – tùy chiếu tùy hiện, thiên mã hành không!

● ta thán – núi xanh vốn không lão, làm tuyết trắng đầu! 綠 thủy bản không lo, chỉ vì phong mặt nhăn mặt!

Tử vi đẩu số của Hóa kị tinh chuyên 論

Phân 類: Tử vi đẩu số 論 mệnh lý thì

2006/ 10/ 31 23: 36

Sao Hóa kỵ người, là mệnh bàn trung tâm thập can cung hóa diệu của Hóa kị cũng.

Kị người, “Kỷ” “Tâm” của kết hợp cũng. Mỗi người thân trung tâm đều có một viên thuộc về tim của mình, sở dĩ 說 lòng ta, tâm tư ngươi, hắn tâm, hảo tâm, ý xấu, vui mừng tâm.

Sao Hóa kỵ sở biểu thị của tượng ý, có cát hung, có thái phủ, có lợi tệ. Cát hung, phủ thái, lợi và hại người, âm dương và quỷ thần cũng!

Quỷ thần người, tiềm ẩn sinh cá nhân nhân tâm sâu chỗ, là tùy thời đãi động của tiềm ý 識 cũng. Ý định là thiện hoặc ý định là 惡, hoàn toàn ở cá nhân cử chỉ tâm động niệm cũng.

Sở hữu vạn vật đều có cùng một cái đạo lý, đều có âm dương và chính phản lưỡng mặt, mà không như ý sự thập hằng tám chín, mệnh bàn trung tâm sao Hóa kỵ chỗ của tượng ý, là thái độ làm người sinh của nghiệp chướng. Ý định là thiện giả, được kỳ tạo hóa tất hiển cát tượng; cân nhắc là 惡 người, nhân kỳ đảo thi đi ngược chiều ắt gặp hung tướng. Là cho nên cát và hung của hiển giấu, tất cả sinh “Kỷ tâm” cũng.

Sao Hóa kỵ, thuộc thủy khảm cung của hương, là vạn vật của mẫu, cho nên trung y dĩ “Thận” thuộc thủy, thái độ làm người thân sinh mệnh của căn nguyên, tức cái gọi là “Mạng môn”.

Thủy, có thể chở thuyền, cũng có thể phúc thuyền. Thủy, tính bất định, có thể đào lãng, có thể không ba; có thể thanh, có thể trọc; có thể nhâm kỳ cuồn cuộn hiện lên 濫, có thể súc của dĩ dụng. Cho nên sao Hóa kỵ của tính có thể bởi vì khiến cho là thiện cũng. Là cho nên, chẳng y mệnh người, bất túc thái độ làm người toi mạng cũng.

Cho nên “Kị” người, bèn nói của ám chỉ, thái độ làm người sinh lữ quán của cảnh kỳ, càng thị phi thiện 惡 của chỉ tiêu, làm tả hữu tử vi đẩu số mệnh bàn của cách cục, cùng với đi vận của dụng thần chỗ.

Sao Hóa kỵ, tọa cung mệnh người, suốt đời dễ phạm tiểu nhân, còn nhỏ đa tai, nhân sinh nhấp nhô không được thuận, thủ tài không tốn sức, bất lợi sinh bôn ba tha hương. Nếu như là nữ mệnh thì gia đình đa phong ba, bản thân so sánh vì tư lợi.

Sao Hóa kỵ, tọa huynh đệ cung người, ta quan tâm huynh đệ, nhưng huynh đệ đối với ta bất lực ích, huynh đệ tài hoa năng lực giai không bằng ta, bất khả và bằng hữu hợp hỏa cổ đông hoặc mượn tiền, sự nghiệp mang lộc không được triển. Dễ có cướp số.

Sao Hóa kỵ, tọa cung phu thê người, sơ 戀 vô kết quả, đời sống tình cảm không như ý, nam mệnh nhân tình cảm hoặc gia đình nhân tố ảnh hưởng sự nghiệp phát triển. Nữ mệnh thì dễ có thị phi khẩu thiệt, đoạt phu quyền, nặng sự nghiệp, dễ nhân quá sinh quan tâm mà lải nhải, dẫn đến phu thê không được hòa hợp.

Sao Hóa kỵ, tọa cung tử nữ người, yêu thích tử nữ, cưng chiều tử nữ, nhưng tử nữ bướng bỉnh không nghe lời, mà lại có phản kháng tâm, cho nên suốt đời là tử nữ phiền lòng. Bản thân dễ có đào hoa thị phi.

Sao Hóa kỵ, tọa cung tài bạch người, khiếm tiền trái, kiếm tiền khổ cực, thu nhập không ổn định, nên đi làm để cầu sinh hoạt ổn định, có sát tinh cùng độ người dễ lỗ lã tiền tài, vô phúc hưởng thụ.

Sao Hóa kỵ, tọa cung tật ách người, còn nhỏ bản thân bất hảo, thể chất soa, sức chống cự thấp, dễ ly mắc bệnh kín, thường phiền phức phụ mẫu, lệnh phụ mẫu quan tâm, trời sinh tính bảo thủ, đảm cụ, mình.

Sao Hóa kỵ, tọa cung thiên di người, xuất ngoại mệnh, ít tiểu 離 gia, tại ngoại ít quý nhân, tại ngoại dễ phạm tiểu nhân tai ương, ở cố hương nan sinh mưu sinh, cho nên phải ra ngoài tìm cơ hội.

Sao Hóa kỵ, tọa nô bộc cung người, thái độ làm người trọng tình cảm, quý trọng hữu tình, nhưng giao hữu dễ bị hao tổn, sở kết giao bằng hữu tài hoa giai không bằng ta, cố dùng người đó ích kỷ mà lại bất trung thực, cho nên bất khả và bạn bè hợp hỏa cổ đông.

Sao Hóa kỵ, tọa quan lộc cung người, nên làm cho nên định công tác, làm tương đối 勞 lực tính hoặc làm tính kỹ thuật của công tác. Thường có công tác không được thuận, sinh ý không được thuận, nên đi làm, không thích hợp gây dựng sự nghiệp, phu thê sinh hoạt dĩ tụ ít 離 đa, hoặc phối ngẫu đa câu oán hận.

Sao Hóa kỵ, tọa cung điền trạch người, tính tiết kiệm, khiếm gia đình trái, làm ơn trong nhà sự, vô ý kế thừa tổ nghiệp, nhất tâm muốn kiếm tiền đưa sinh, nhưng lần đầu tiên cấu phòng so sánh dễ phát sinh không được thuận việc đoan hoặc là phi, nơi ở so sánh tạp 亂, con nối dõi ít.

Sao Hóa kỵ, tọa cung phúc đức người, chủ quan, tử suy nghĩ, luẩn quẩn trong lòng, hồ 亂 dùng tiền, tự tìm phiền não, quan niệm cố chấp. Hảo yêu cầu hư hoa, 濫 yêu cầu hưởng thụ, vô tổ ấm. Dễ tiêu hao, tung dục. Nên đa làm việc thiện tích đức tạo phúc.

Sao Hóa kỵ, tọa cung phụ mẫu người, đối phụ mẫu hiếu thuận, quan tâm phụ mẫu, nhưng và phụ mẫu đàm hóa so sánh không được ăn ý. Phụ mẫu đa 勞 lục, hưởng thụ ít. Đương nhân viên công vụ lên chức không đổi vừa cực khổ.

Đã ngoài là thuộc “Thể” tượng mà thôi, đây là không gian của tượng. 論 mệnh thì cần phải hợp 參 các cung thể dụng là lúc thiên không trải qua vĩ và chuyển hoán, mà biến hóa kỳ tượng ý, như vậy tài năng canh phù hợp thực tế, càng thêm hoàn mỹ.

※ sao Hóa kỵ của hàm ý:

Nói nhân → chủ thiếu nợ, vô duyên, nhấp nhô. Nói vật → chủ đồ cũ, thấp kém vật.

Nói sự → chủ không được thuận, tổn thương, trở ngại, biến hóa. Nói số → chủ tiểu, ít.

※ hóa kỵ năm sinh tọa tứ sinh, tứ bại, tứ mộ nơi, kỳ ý lại có soa 異, sao Hóa kỵ ngôi sao diệu bất đồng, kỳ tượng ý chỉ càng bất đồng, bất năng cận dựa vào kể trên ngôn truyền. Như là sách mã kị, nhập kho kị, tuyệt mệnh kị, thủy mệnh kị, thiếu nợ kị, thị phi kị, dây dưa kị, trái lại cung kị, nghịch thủy kị, khỏe mạnh kị, tiến mã kị, thối mã kị, kị phá tan kho, kị tróc lộc các loại, lành nghề vận tam dễ tứ hóa vận dụng lên đều có kỳ bất đồng giải thích, tài bất trí thất chi chút nào lý soa của thiên lý cũng.

Tử vi đẩu số mệnh bàn dĩ nguyệt thì giao phối định mệnh cung của nghĩa

Mọi người đều biết, tử vi đẩu số bài bàn thì chỗ vị thuận nguyệt, nghịch thì định mệnh cung. [định thân cung thì là thuận nguyệt thuận thì]. Cớ gì ?? Là dĩ đến đây biết mỗi người suốt đời tính cách của khuynh hướng cũng.

Nhất, dĩ “Thời tiết và thời vụ” là kỳ một đời người mạnh liệt khuynh hướng. Nhị, dĩ sinh nguyệt phối sinh thì:

1, phối thì:

Tử ngọ mão dậu sinh ra – thái độ làm người so sánh 樂 thiên, mọi việc thấy khai, dễ có đào hoa kỳ ngộ.

Thìn tuất xấu vị sinh ra – thái độ làm người đa sầu đa cảm, suốt đời lục thân so sánh vô kháo, cho nên đại thể kháo tự lập, thể xác và tinh thần so sánh thao 勞. Dần thân tị hợi sinh ra – 勞 lục bất an, suốt đời đa bôn ba biến động.

2, âm dương:

Dương: Chủ lý trí, nghĩa khí, chủ quan. Âm: Chủ hiền hoà, tình cảm, đào hoa.

3, nguyệt thì phối của tượng:

Dương nguyệt phối dương thì: Cá tính so sánh cương liệt, thật mạnh hiếu thắng, có thể chịu được cực khổ nại 勞, mà lại chú ý nghĩa khí. Dương nguyệt phối âm thì: Thái độ làm người phú ý thức trách nhiệm, xử sự so sánh không câu nệ, năng lực quý trọng tình cảm.

Âm nguyệt phối âm thì: Thái độ làm người so sánh chú trọng tình cảm. Âm nguyệt phối dương thì: Thái độ làm người so sánh thiên về nghĩa khí.

4, ngươi là dương nguyệt hoặc âm nguyệt sinh? Hợp với dương thì hoặc âm thì? Nhìn nữa định mệnh cung sinh nơi nào? Cung mệnh ngôi sao diệu tổ hợp làm sao? Năm sinh tứ hóa tinh rơi dương cung hoặc âm cung? Người ta biết đến đây, phải hiểu một người tính cách, thì có khó khăn gì!

Tử vi đẩu số của “Đầy hứa hẹn pháp” và “Vô vi pháp”

Bản mệnh cung tật ách Hóa kị nhập cung mệnh, cung phúc đức Hóa kị nhập cung tật ách, mệnh và tật ách làm một lục cộng tông, tật ách và phúc đức cũng tổng cộng tông. Cung mệnh vi biểu hiện sinh ngoại hành vi và tác phong; cung tật ách là ẩn dấu sinh trong lòng khí độ và tâm tính; cung phúc đức là ẩn núp sinh trong đầu của tư tưởng và hảo 惡. Đến đây ba cung vị đều là ngã cung, ở riêng “Ngoại, trung tâm, nội”, cấu thành một “Viên ta” = tức viên mãn “Ta”. Từ trong ra ngoài thôi của, đó là sinh ta tư tưởng của mình chừng ta khí độ, nhân ta khí độ mà cho thấy ta làm, dĩ “Vô vi pháp” nói, chỉ cần đi tu hành chi đạo nhất định có thể “Viên ta”.

Bản mệnh cung tật ách Hóa kị nhập cung mệnh:

Dĩ mệnh làm thể dĩ tật ách là thời gian sử dụng – kỳ ý là mệnh cứng rắn, lục thân vô kháo, bản thân có ẩn núp tính tật bệnh.

Dĩ cung tật ách tự mình thể thời gian sử dụng – tật hóa kỵ nhập mệnh, là hóa kỵ nhập tật ách của nô bộc, cho nên dễ có vô pháp tuyệt tự của tiên thiên nguyên nhân, quanh năm dễ thụ tật bệnh phập phồng của ma thi.

Bản mệnh cung phúc đức Hóa kị nhập cung tật ách:

Dĩ mệnh làm thể dĩ phúc đức là thời gian sử dụng – kỳ ý là tiên thiên có thiện căn, hữu duyên làm tôn giáo sự nghiệp hoặc từ thiện sự nghiệp dĩ tích âm đức.

Dĩ cung tật ách làm thể cung phúc đức là thời gian sử dụng – phúc hóa kỵ nhập tật ách, là tật ách Hóa kị nhập mệnh, cho nên chủ suốt đời đa tân 勞, ý chí không được kiên, không vì bò hậu, tiên đau khổ hậu cam của tạo hóa.

Dĩ cung phúc đức tự mình thể thời gian sử dụng – phúc hóa kỵ nhập tật ách, là hóa kỵ nhập phúc đức của nô bộc, ý chủ tư tưởng mình, thật mạnh, ngoan cố không thay đổi, dễ dẫn đến vô tri tâm của bằng hữu.

Cung tật ách hóa lộc nhập cung phu thê – tật ách vi phu thê người ấy nữ, phu thê vừa là tật ách của điền trạch, đến đây đơn thuần của tượng ý là phối ngẫu thuộc gia nội đào hoa, rất tốt với ta. Cung tật ách Hóa kị nhập cung mệnh – mệnh là tật ách của nô bộc, mệnh vi phu thê của phúc đức. Cung phu thê là 3, cung mệnh là 1, 1 hàm 3, cung tật ách biến thành của “lộc” tinh nhập phu thê và “Kị” tinh nhập mệnh, lộc kị cách tam cách, cấu thành tam kỳ của “Đối đãi thượng của cát hung”. Cho nên tật lộc nhập phu thê mà tật hóa kỵ nhập mệnh người, dựa vào “Đầy hứa hẹn pháp” của giải thích, là chủ phối ngẫu nhân yêu ta mà hội ghen, tưởng quản thúc ta giao hữu, hoặc quản thúc ta đào hoa, hoặc quản thúc ta xã giao, nhượng lòng ta tình khó chịu, cảm giác thượng phối ngẫu đối với ta bất hảo. Như yếu tiến thêm một bước lý giải phối ngẫu dùng cái gì yêu ta rồi lại đối với ta bất hảo? Chỉ cần tái dĩ sao Hóa kỵ chuyển lộc truy kị của rơi cung, biết ngay nhân quả quan hệ, đến đây tức là lộc nhân kị quả, lộc yếu kị cường, lộc tùy kị đi của để ý.

Cung phúc đức tự hóa lộc – là lộc ra, cung vị của tự hóa, chủ hóa vô, cũng chủ bịa đặt. Phúc đức tự hóa lộc người chủ lục thân vô kháo, thuộc tự lập tự mình cố gắng, kháo kỷ lực kiếm tiền mình hưởng thụ, mà lại tự nhận có độ lượng. Phúc nhân trị hóa kỵ nhập tật ách – là mình ý 識 cường, ngoan cố cãi chày cãi cối người cũng có. Bởi vì phúc đức là tật ách của cung tật ách, làm một lục cộng tông, cung phúc đức biến thành của “lộc” tinh và “Kị” tinh cách lục cách, cấu thành mình cảm giác “Đối đãi thượng của tiêu hao”, ý chủ không chính xác tế, nhất sương tình nguyện, chủ quan mình, hình thành hối hận, thậm chí “Tự giác” nhấp nhô của nguyên nhân chỗ [thuộc tinh thần mặt, không nhất định là thực chất]. Như tiến thêm một bước yếu truy nhân, yêu cầu quả, thì đồng dạng dĩ kị chuyển lộc, truy kị biết ngay.

Phúc hóa kỵ nhập tật, tật kị vừa nhập mệnh người, tuyệt không ưa, cũng sẽ không xu nịnh thúc ngựa – còn đây là “Đầy hứa hẹn pháp” của hiển.

Mệnh và tật nhất lục cộng tông, tật và phúc nhất lục cộng tông, phúc hóa kỵ nhập tật, tật hóa kỵ nhập mệnh người – tự có định 見. Biết đến đây, như năng lực sửa “Tâm”, nuôi “Tính”, tiến tới nhất định có thể đạt được nuôi “Mệnh” con mắt ngọn, cho nên tối thích “Tu hành” của cách – còn đây là giấu diếm “Vô vi pháp” cũng.

Là “Vô vi” thì không không được “Là”, đường tu hành, thể ngộ rất trọng yếu, thể ngộ người “Vô vi pháp” cũng!

Cái gọi là: Tự tính không tỉnh, tu hành trì giới vô ích; tâm niệm bất thiện, tụng kinh 禮 phật vô ích. Cho nên tử vi đẩu số bèn nói nhân hợp nhất trên phép nhân môn cũng.

Hán văn đế viết: Con người ở nghiêng ngửa hoạn nạn trong, cần phải dĩ nhất thiện nói giải cứu. Thì có thể thượng tư ông nội đã mất, hạ ấm tổ tôn.

Thôi người cùng phù nhân giống nhau thủ, hãm người cùng khen người giống nhau miệng, 寧 khiến cho phù nhân thủ, mạc khai hãm nhân khẩu, nếu có thể dựa vào lời ấy, tiền

Trình cố vĩnh cửu.

Tử vi đẩu số trên phép nhân môn – đạo nhân hợp nhất

Tử vi đẩu số là thuộc đạo gia phương pháp môn, mà cái gọi là thượng thừa pháp môn người, kỳ thực phàm thế gian của vạn vật chẳng qua là một “Cơ” mà thôi. Bởi vậy ở hoàng đế âm phù trải qua khai chương minh nghĩa viết: “Quan thiên chi đạo, chấp thiên hành trình, tẫn vậy”, “Vũ trụ quan tâm thủ, vạn hóa sinh ư thân”, “Thiên tính nhân cũng, nhân tâm cơ cũng”, “Lập thiên chi đạo, dĩ tẫn nhân cũng” … Tức vị thiên chi đạo ở “Cơ”, biết cơ chẳng cơ chỉ ở “Nhân” mà thôi.

Đối tử vi đẩu số mệnh bàn cảm giác thụ, tất nhân nhân của “Cơ” mà có điều soa 異, kỳ nhân học tập cảnh giới càng cao, cảm thụ lại càng cường, duyên phận nhiều ít học tập nhiều ít, xong nhiều ít, sẽ biểu hiện nhiều ít, kiểm tra mệnh bàn tức năng lực tùy hiện tùy hóa.

Cái gọi là nói người: Tức pháp thân bản vô tướng, ứng với vật hiện hình mà thôi – đẩu số bản 來 vô tướng, mỗi sao diệu chỉ là danh hiệu mật mã, nhưng nếu ứng với sinh vật thì kỳ hình hiển hiện.

Cái gọi là nhân người: Tức mệnh bàn nếu không có biết, tùy duyên tự chiếu mà thôi – bàn nhược người đại biết cũng, người không biết nhược ngu cũng, duyên phận vừa đến 裡, dĩ nhiên là hội biểu hiện ở 裡.

Cho nên giáo hóa người – bằng mọi người của duyên phận, mà kỳ đoạt được các 異 cũng.

Tử vi đẩu số chi đạo nhân hợp nhất: Là tùy chiếu tùy hiện, tùy hiện tùy hóa, đây là một mạch hóa hàng vạn hàng nghìn, hàng vạn hàng nghìn quy nhất khí cũng.

Thí dụ như: Muốn đẩy 論 một người “Chung thân chức nghiệp cách”:

Có thể dựa vào “Âm dương điên đảo pháp”: Dụng một thân bản mệnh cung tài bạch can biến thành của lộc, quyền, khoa, sao Hóa kỵ rơi cung của đối cung can cung, chuyển hóa cùng 類 hóa tinh, dựa vào kỳ rơi cung cập hóa tinh của tương quan tính, định kỳ chung thân thích hợp hành trình nghiệp.

Có thể dựa vào “Về dễ tứ hóa”: Dụng một thân của cung tài bạch can cung biến thành ra của lộc, quyền, khoa, sao Hóa kỵ rơi cung của quan lộc cung can cung, chuyển hóa cùng 類 hóa tinh mà định kỳ tượng. Thủ kỳ lộc tinh có thể phán đoán biết kỳ và bẩm sinh 來 định số trung tâm hội kiếm tiền hành trình nghiệp.

Có thể dựa vào “Năm sinh lộc tinh”: Khán kỳ rơi mệnh thiên, huynh nô, phu quan, tử điền, tài phúc, phụ tật ở đâu tuyến? ; lộc tinh ngôi sao diệu sở chủ tinh ý tính chất sao? Mà định kỳ và bẩm sinh 來 của tài nguyên.

Có thể trực tiếp dĩ cung tài bạch lập thái cực tự mình thể dụng tứ hóa, phán đoán biết đồng ý sự loại nào hành nghiệp, yếu kiếm thập ma tiền? [tài duyên]. Có thể trực tiếp dĩ bản mệnh cung lập thái cực tự mình thể dụng tứ hóa, phán đoán biết loại nào hành nghiệp so sánh thích cách.

Pháp bản vô pháp, pháp ở tự tâm, cái gọi là “Tâm 領 thần hội” người, cái gọi là “Tự có định 見” người, âm dương tướng thắng thuật nhĩ! Thí dụ như: Quan nhân chi tâm tính:

Hóa kỵ năm sinh tinh thiên đồng tọa cung thiên di, bản mệnh cung canh thiên đồng Hóa kị vừa nhập thiên di, bản là nghịch thủy kị của cát tượng, thế nhưng cung thiên di lại tự hóa lộc, đến đây nhưng thuộc “Thủy mệnh kị” mà không phải là “Nghịch thủy kị” cũng, thủy mệnh kị người xuôi dòng chảy ra hung cũng.

Năm sinh lộc tinh thái dương tọa cung tài bạch, bản mệnh cung canh thái dương hóa lộc vừa nhập tài bạch, đây là điệp ra lộc, là chủ tài của tổn hại, mà không phải là song lộc

Nhập tài cũng.

Năm sinh lộc tinh thái dương tọa cung tài bạch, bản mệnh quan lộc cung giáp thái dương Hóa kị lại bay vào cung tài bạch, bản mệnh lộc nhập tài là điệp ra, bản quan hóa kỵ nhập tài là phá tan; vừa bản mệnh và bản quan của bất đồng lưỡng cung lại nhất hóa lộc nhất Hóa kị, đồng thời bay vào cung tài bạch chiến khắc, tài tất có họa. Đương đại hạn quá độ bản mệnh điền trạch thì, bản mệnh cung tài bạch tức trở thành đại hạn của nô bộc cung, sợ nhất đến đây hạn của bằng hữu là “Chở phúc của thuyền” cũng.

Thí dụ như:

Dĩ âm dương điên đảo pháp 論 hành nghiệp, cung tài bạch mậu tham lang hóa lộc, đối cung ất thiên cơ hóa lộc nhập cung phu thê, phùng tự Hóa kị; cung tài bạch mậu Thái âm hóa quyền, đối cung giáp phá quân hóa quyền nhập cung tật ách, phùng hóa quyền năm sinh, phu thê và cung tật ách cách tứ cách, là cấu thành “Đối đãi thượng bất lực”. Ở mệnh cách thượng biểu hiện làm cho dù tốt hành nghiệp đều là khổ cực mà lại úc trệ.

Bản mệnh canh can tự lập tính cương cố chấp, tọa cự môn hóa lộc nhập tài phùng năm sinh lộc, Hóa kị nhập thiên phùng hóa kỵ năm sinh vừa tự hóa lộc, là tiêu chuẩn lộc tùy kị đi, bản mệnh thiên di là đại hạn của điền trạch, là có 離 gia biến động ra ngoài của tượng.

Đại hạn quan lộc cung và bản mệnh cung tật ách trùng điệp, can cung đinh Thái âm hóa lộc nhập đại tật bản phu, đinh cự môn Hóa kị nhập bản mệnh đại tử, đến đây hạn làm kháo tát vào mồm nói chuyện hành trình nghiệp, như mạng để ý sư, khả dã!

Tử vi đẩu số của lộc tinh tượng ý chuyên 論

Hóa lộc tinh của phán đoán nguyên tắc căn bản nêu lên:

Tử vi đẩu số của lộc tinh, dựa vào kỳ hóa xuất của hình thái, kế có: Tiết ra lộc, trái lại cung lộc, dẫn lộc, trở về lộc, theo quay về lộc, điệp ra lộc, thị phi lộc, lộc ra lộc, giằng co lộc, tuyệt mệnh lộc, tiến mã lộc, thối mã lộc.

Nhất, năm sinh lộc tinh tọa bản mệnh, mà bản mệnh vừa hóa lộc bay vào đối cung thiên di thì, kỳ tượng ý chính là vốn có lộc thủ, tái hóa lộc nhập cung thiên di, tức là tương lộc bắt được bên ngoài tiêu hết. Thay lời khác 說, một thân tại gia vốn có hưởng thụ, nhưng tương tiền tài nã đi ra bên ngoài tiêu hết ý.

Nhị, năm sinh lộc tinh tọa cung điền trạch, mà cung điền trạch vừa hóa lộc bay vào cung tử nữ thì, kỳ tượng ý chính là tương điền trạch của lộc bắn tới đối cung cung tử nữ, đây là bắn ra lộc, bắn ra của đồng thời cũng tất nhiên kéo năm sinh lộc tinh do trong nhà đi ra ngoài. Ý tức 說 từ trong nhà đem tiền tài đưa gia ngoại tiêu hết, cũng xưng là tiết ra lộc hoặc thuận ra lộc. [cung điền trạch thị đồng mệnh cung, cho nên kỳ ý và hạng thứ nhất cùng giải trừ]

Tam, năm sinh lộc tinh tọa cung tử nữ, mà cung điền trạch vừa tái hóa lộc nhập cung tử nữ thì, kỳ tượng ý chính là xuất ngoại đắc ý kiếm tiền, không được 論 kiếm đa kiếm ít nhưng đều là khoái 樂 sẽ đem tiền tiêu rơi. Đến đây và đệ nhị hạng nhà trung tâm vốn có hưởng thụ, rồi lại tương gia 裡 tiền xuất ra khứ tiêu hết bất đồng.

Tứ, năm sinh lộc tinh tọa thủ cung điền trạch, mà cung tử nữ vừa hóa lộc bay vào cung điền trạch thì, đến đây lộc phi may mắn, kỳ ý chính là tại ngoại ngoạn 樂 dùng tiền thì vừa hướng trong nhà nã tiền đi ra ngoài. Cũng tức là tại ngoại cần phải xài bao nhiêu tiền thì về nhà nã bao nhiêu tiền, đến đây phi bại gia tử ý.

Ngũ, năm sinh lộc tinh tọa thủ cung điền trạch, mà cung điền trạch vừa hóa lộc bay vào cung tử nữ thì, kỳ ý là chủ nhà trung tâm có tiền, vì mình ngoạn 樂 mà quản gia 裡 tiền tài dọn ra ngoài tiêu hết, đến đây có “Bại gia tử” của vị đạo.

Lục, năm sinh lộc tinh tọa thủ cung điền trạch, cung tử nữ tọa thủ hóa kỵ năm sinh tinh, như cung điền trạch vừa Hóa kị bay vào đối cung cung tử nữ, đến đây tức cấu thành “Nghịch thủy kị”, đến đây kị có bảo hộ năm sinh lộc công dụng, là tối cát của tượng.

Thất, năm sinh lộc tinh tọa thủ cung điền trạch, kỳ đối cung của cung tử nữ tuyệt đối không thể có tự hóa lộc, tự hóa khoa, tự Hóa kị, chỉ có tự hóa tạm thời tài năng bảo vệ cho lộc tinh của tiết ra, như tự hóa lộc, tự hóa khoa, tự Hóa kị cũng không có lực bảo vệ cho lộc tinh mà tiết ra.

Bát, năm sinh lộc tinh tọa thủ cung điền trạch, như cung tử nữ vô hóa quyền năm sinh tinh hoặc tự hóa quyền tinh, mà như cung điền trạch rồi lại hóa lộc nhập cung tử nữ thì, thì chủ 樂 bệnh đậu mùa rơi; trái lại, như cung điền trạch vừa Hóa kị nhập cung tử nữ thì, điền trạch của lộc thì tất xuôi dòng chảy ra, tiền tài ắt gặp tổn thất. Hóa lộc tinh gặp Hóa kị tinh, tổn thất tất đại.

Cửu, năm sinh lộc tinh tọa bản mệnh cung, hóa kỵ năm sinh tinh tọa cung thiên di, đến đây kị có thể kháng cự ở lộc của tiết ra. Nhưng nếu như lúc này bản mệnh can cung vừa hóa lộc bay vào cung thiên di thì, chính là ngày mốt lộc phá tan tiên thiên kị, cấu thành lộc nhập không đáy, chính đem tiền tài nã đi ra bên ngoài tổn hại rơi.

Thập, năm sinh lộc tinh tọa mệnh thì, cung thiên di tuyệt đối không thể tự Hóa kị, như cung thiên di có tự Hóa kị thì, là chủ cung mệnh của lộc tinh có phá. Tức là 說 năm sinh lộc tọa mệnh, bản chủ bản thân có phúc, nhưng nhân cung thiên di tự Hóa kị, là ý chủ chính hưởng thụ mà tương đến đây và bẩm sinh 來 của lộc tiêu hết. Loại này mệnh tọa năm sinh lộc của đối cung có tự Hóa kị, hoặc cung mệnh có nữa Hóa kị nhập đối cung người, đến đây lộc tinh giai phi ngôi sao may mắn. Trừ phi đối cung cung thiên di tọa có hóa kỵ năm sinh tinh, cấu thành nghịch thủy kị đáng quay về cố thủ lộc tinh.

Mười một, năm sinh lộc tinh tọa cung không được phi tứ hóa, còn đối với cung nếu như tự hóa lộc thì, là chủ thống khoái tiêu hết. Đối cung tự hóa khoa thì nhưng làm theo có tổn thất, như tự hóa khoa kị thì, thiếu nợ còn có thể tha cởi lạp lạp không cam lòng giòn. Như tự hóa quyền tinh thì có thể thủ ở năm sinh lộc tinh. lộc tinh của đối cung tự hóa tạm thời, là chủ điềm lành, như tự hóa lộc, tự hóa khoa, tự Hóa kị người giai thuộc triệu chứng xấu.

Mười hai, năm sinh lộc tinh tọa cung thiên di, hoặc cung mệnh hóa lộc bay vào cung thiên di, kỳ ý chính là xuất ngoại có quý nhân ý mà thôi. Nhưng như mạng cung có hóa quyền có thể kháng cự ở lộc tinh thì, thì là cát tượng. Như mạng cung không có quyền tinh đã có khoa tinh thì, là chủ mặc dù tiền tài có tổn hại lại nhưng yếu bảo vệ cho mặt mũi.

Mười ba, cô lộc của tọa cung, trên thực tế vô may mắn làm dụng, bởi vì nhất định sẽ bị một cung hóa 來 của sao Hóa kỵ phá, cũng chính là do nhất cung Hóa kị 來 lộc tọa của cung, cai cung tức là đầu sỏ gây nên. Còn đây là hệ nguyên bản lộc tinh của phúc khí, bị tha cung hóa 來 kị phá tan, cho nên chủ ta ở tân 勞 mà hắn tưởng không được 勞 mà thu hoạch, đến đây hóa 來 của kị là “Đòi nợ kị”, mà đến đây lộc là “Thiếu nợ lộc”. Ví dụ như: Ta ra lệnh cung tọa lộc, huynh đệ cung Hóa kị nhập mệnh phá tan lộc, chủ ta liều mạng tiền kiếm được, lại bị huynh đệ phân khứ; như phu thê Hóa kị nhập mệnh phá tan lộc, thì chủ ta liều mạng tiền kiếm được, đều cấp phối ngẫu cầm hưởng thụ. Vừa cung mệnh biến thành ra của lộc tinh, kỳ ý nghĩa thị cùng năm sinh lộc.

Mười bốn, nghiên cứu lộc tinh của quy tắc, là tối trọng yếu là muốn khán lộc sở tọa hoặc sở bay vào cung vị. Tối phải chú ý là hóa lộc của cung vị bất khả tái tự hóa, tự hóa là “Bản dễ”, tức hóa vô của tượng, cũng biểu thị vốn có vật đã mất khứ may mắn. Tự hóa lộc và tự Hóa kị giai đồng lý 論 của.

Mười lăm, hóa lộc của can cung mặc kệ hóa lộc bay đi 裡, nhất định phải khán 裡 có hay không hóa quyền tinh có thể ngăn trở, có quyền ngăn trở tối cát. Hóa lộc vốn là ngôi sao may mắn, nhưng lộc nhập của cung tuyệt đối không thể có tự hóa, tự hóa thì hóa vô.

Mười sáu, năm sinh lộc tinh chuyển lộc bay vào đối cung thì, như đối cung không có quyền tinh ngăn trở, mà lại như đối cung có nữa tự Hóa kị, kỳ sở thụ tổn thất thì tất vô cùng nghiêm trọng. Như dĩ phán đoán tai ách độ lớn của góc nói, kỳ cung vị sở bay ra của lộc tinh rơi cung chính là “Đúng giờ” của cung, mà kỳ sao Hóa kỵ sở rơi của cung còn lại là “Định tượng” của cung, đương đi vận đi vào lộc tọa của cung thì, thường thường hay tai ách ứng với số là lúc, cho nên tuyệt bất khả 見 lộc tâm hỉ.

※ dĩ lộc tinh là dụng thần toi mạng, so sánh của dĩ sao Hóa kỵ là dụng thần phức tạp. Nhất là đang nhìn lộc tinh thì phải đặc biệt chú ý có quyền tinh bảo hộ hoặc ngăn trở, nếu như không có quyền tinh bảo hộ hoặc ngăn trở, nhất định không thủ được.

lộc tinh và sao Hóa kỵ của quan hệ – ái hận chồng chất

Mộc ở họ Đông Phương, thuộc khoa, là thiếu âm, số làm một; hỏa ở phía nam, thuộc quyền, là thiếu dương, số là nhị; kim ở phương tây, thuộc lộc, là thái dương, số là tam; thủy ở phương bắc, thuộc kị, là Thái âm, số là tứ. Dĩ thái dương, Thái âm là vũ trụ trong vạn vật tâm, cho nên vạn sự dĩ lộc và kị làm trục. Bởi vậy như dụng tứ hóa, tức cần phải dĩ hóa lộc Hóa kị làm trung tâm.

Thái dương, Thái âm nằm ở tây bắc, kỳ tương giao tướng 連 tức tương đối cũng. Cho nên tây bắc ở hợi, đến đây vị của “Địa hộ”. Thiếu dương, thiếu âm nằm ở đông nam, kỳ tương giao tướng 連 tức tương đối cũng. Cho nên đông nam ở tị, đây là của “Thiên môn”. Hà đồ trung tâm, chẵn lẻ của số, đều tự tướng 連, thì vị của tương giao. Tức:

8 + 2 + 4 + 6 = 20

3 + 7 + 9 + 1 = 20

5. 10 = rơi trung tâm

Dụng và của số 20 trừ dĩ 5 đi mà được 4, là thì vạn vật của số dĩ 4 làm trung tâm.

4 ở ngũ hành đại diện “Kim” … Là hóa lộc vị

4 ở số tự đại diện “Thủy” … Là Hóa kị vị

Cho nên tử vi đẩu số thôi mệnh dĩ lộc và kị là việc chính … Là kim thủy ở “Bắc” gửi thể sinh “Tây”.

Bát tự sợ nhất dụng đất, tử vi đẩu số dụng tiên thiên, đất không cần mà dụng 4, nhân đất đã ở giữa. 4 là vạn vật tứ tượng của số, tứ tượng dụng “lộc, quyền, khoa, kị” 來 đại diện. Nhiên tứ tượng trên về lưỡng nghi, lưỡng nghi tức thái dương Thái âm cũng. Thái dương Thái âm quy nạp “lộc và kị”, mà dụng là tử vi đẩu số toi mạng của “Dụng thần” cũng.

Mà lộc tinh và sao Hóa kỵ có kỳ đối đãi của nguyên lý, giống nhau học đẩu số mệnh lý người, nhân chẳng hai người đang lúc của đối đãi nguyên lý, cho nên 見 lộc thì ưa, 見 kị thì ưu, không chỉ có lo sợ không đâu mà lại bình thường ngộ phán mà di cười chuyên gia.

Ta không được 論 ở tác phẩm kém cỏi của tôi trung tâm hoặc ở nơi này bộ lạc cách phát biểu văn chương trung tâm bình thường đề cập: lộc là nhân, kị là quả, lộc yếu kị cường, lộc tùy kị đi, nhưng 讀 người hoặc bạn trên mạng vẫn là “Có khán không có đổng” vụ sát sát, ta nghĩ chỉ có thể ngộ người tự ngộ, không tỉnh người cũng mạc khả nại hà.

Ta tái 來 trích dẫn một đơn giản nhất tỉ dụ:

lộc người ta “Ái” cũng, kị người ta “Hận” cũng, ái của dục kỳ sinh, nếu như nhân tưởng ái mà ái không được, đó là tham sống hận, hận của thì dục kỳ tử cũng. Vợ gia chỉ là lấy lòng, nhân gia tiếp thu ái hoặc không tiếp thụ ái, là thao của khi hắn nhân thủ thượng. Cho nên ái chỉ là muốn leo lên, dự đoán được, cho nên lộc yếu cũng. Không chịu nhận tiếp thu của quyền quyết định khi hắn nhân, cho nên kị cường dã. Thị quá yêu biểu thác tình, hoặc thị đối ái biểu đối tình, là ảnh hưởng chính của được mất cũng, cho nên lộc tùy kị đi cũng. [cần phải phân biệt phóng ra cung vì ai? lộc nhập vì ai, hóa kỵ nhập vì ai, xung chiếu của cung cho ta hoặc hắn?]

Kỳ nguyên lý là:

Như A cung Hóa kị nhập B cung, đối với ta mà nói, chủ tổn hại, thì A cung biến thành ra của một viên khác lộc tinh, sinh kị của đối đãi trên nguyên lý, lộc nhập của cung vị C cung, thì là kị tổn hại của “Thất chi nhân”, mà hóa kỵ nhập của B cung, thì là kị tổn hại của “Thất chi quả” cũng. Đến đây tức là lộc nhân kị quả, lộc tùy kị đi gốc rể ý cũng.

lộc kị thuần dương nói, kỳ tượng rõ ràng, cho nên toi mạng của cát hung, dĩ lộc và kị rơi cung là đối đãi phán đoán. lộc kị là đối đãi nguyên lý, đến đây tức cái gọi là của “Phi phục”, phi phục người là chờ thời nhi động cũng.

Chờ thời nhi động, cát hung là giấu sinh trong đó!

Ngoại lệ tá bạn trên mạng hai vợ chồng mệnh bàn 來 đàm phu thê của đối đãi và đào hoa

2006/ 12/ 02 16: 52

Ngày hôm trước có vị nữ bạn trên mạng cho ta tín là viết như vậy:

Ông đại sư người khỏe, ta ở yahoo bộ thượng khán đáo nâm hữu quan tử vi số tử vi mệnh lý văn chương, ta nghĩ nâm viết rất khách quan cũng rất tỉ mỉ, không hiểu được có thể hay không thỉnh giáo nâm một vài vấn đề? Nhìn nâm văn chương hậu biết khán tử vi bất năng chỉ nhìn số tử vi bản thân ý nghĩa, còn phải khán sao Tứ hóa và bay vào cung vị phương hướng, còn phải xem một ít chi tiết. Nhưng tựu tứ hóa bay vào sau khi sinh ra các loại hiện tượng, ta tựu không có biện pháp tự xem ra 來, bởi vì tử vi liên lụy đến học vấn nhiều lắm, phạ chính độc mặt giải trừ 讀 sẽ có trễ giờ. Sở dĩ ta nghĩ cấp ông đại sư ta cân chồng ta mệnh bàn, thỉnh giáo nâm giúp ta cân hắn hôn nhân tiêu sái thế, còn có ta cân hắn đào hoa 狀 huống. Theo ta biết, đào hoa có rất nhiều loại, cũng không phải mỗi trồng đào hoa đô là không tốt, nhưng bởi vì chồng ta cung tử nữ có Thái âm Hóa kị, bay vào huynh đệ nô bộc tuyến, sở dĩ tựa hồ giá 類 đào hoa là thuộc về 爛 đào hoa, hơn nữa giá 類 đào hoa hơn phân nửa xuất hiện sinh bằng hữu đồng sự trong. – đây là ta giải trừ 讀. Ngoài ra ta thính 說 cung tử nữ Hóa kị đại diện cân lão bà “Tính” dồn thiếu thiếu, nhưng cân cái khác đào hoa hay là cũng sẽ không như vậy, kỳ thực ta có chút đam lo lắng điểm ấy. Bởi vì hắn hiện nay thường thường bởi vì áp lực công việc quá lớn, thế là đối với ta không có tính dồn, cân trước đây không quá như nhau. – thỉnh đại sư bang ta xem một chút chồng ta đào hoa là thuộc về na 類 hình? – có thể hay không cấu thành gặp ở ngoài hoặc bên thứ ba điều kiện? Hoặc chỉ là cá nước thân mật? – hoặc chỉ là có cơ hội nhưng không nhất định sẽ phát sinh thập ma sự? Mặt khác, tòng mệnh bàn thượng 來 khán – hắn đối lão bà và gia đình thái độ làm sao? – đối đào hoa thái độ vừa là như thế nào? – hắn là một đối đào hoa dễ động tình người sao? Chúng ta cương kết hôn hơn một tháng, hiện nay 來 說 hắn hoàn rất có trách nhiệm cảm, thế nhưng ta biết nữ nhân của hắn duyên tốt, muốn biết có hay không như vậy 異 tình duyên sau này có thể hay không tạo thành chúng ta hôn nhân phá hư nhân tố? Kỳ thực ta tương đối coi trọng là hắn người đối diện đình và lão bà thái độ, nếu như hắn là một ái gia đông lão bà con cái người đó, cũng không hoa tâm, nhược vạn nhất có gặp ở ngoài cũng là bởi vì một thời thịt dục khiến cho, ta đây nghĩ trái lại đáo một như vậy nghiêm trọng. Nếu như là đối mỹ 麗 đào hoa rất dễ động tình nhân, như vậy như vậy tinh thần gặp ở ngoài trái lại nghiêm trọng hơn, nâm năng lực hiểu ta 說 ý tứ sao? 說 liễu như vậy đa, có chút ngượng ngùng, thế nhưng vẫn là không nhịn được muốn hỏi những … này, bởi vì ta lưu ý tình cảm quá mức sinh cái khác. – mặt khác, ta muốn thỉnh giáo đại sư, có người phải không chiếu trứ mệnh bàn cách cục đi sao? Có điểm tò mò có đúng hay không mỗi người mệnh đều đã bị khống chế? Như vậy nói như vậy tựa hồ đời này chỉ là ở thừa thụ đời trước sở đái 來 quả mà thôi! … Chỉ là hữu cảm nhi phát!

Xem xong rồi phong thư này, nguyên bản ta không muốn để ý tới, bởi vì nàng khả năng không có nhìn xong ta tất cả văn chương, bằng không người sẽ không cần ta giúp nàng thầy tướng số, nhưng lại muốn ta trả lời người như thế hỏi nhiều đề. Bởi vì không được 論 ở văn chương trung tâm hoặc ở nhắn lại quay về phúc trung tâm, ta đều cho thấy ta vị khai mệnh tướng quán, cũng không phải là nhân thầy tướng số. Nhưng nghĩ lại, Đài Loan hiện huống, ở nam nữ quan hệ hôn nhân thượng, như vị này nữ bạn trên mạng đối hôn nhân sợ hãi, còn nghi vấn, mê võng bạn nữ giới rất nhiều liễu. Học mệnh lý chính là muốn tri kỷ tri bỉ, năng lực tri kỷ tri bỉ tài năng phòng bị người khác bảo vệ mình, một học được, một học đối, không bằng không được học, bằng không thường thường ngược lại sẽ nhân ngộ phán mà hại chính. Cũng chỉ nhân trượng phu cung tử nữ tọa có hóa kỵ năm sinh thái âm tinh, vừa chuyển kị bay vào huynh đệ cung, tựu cho rằng trượng phu sẽ có 爛 đào hoa, vừa cho rằng loại này 爛 đào hoa hơn phân nửa xuất hiện ở bằng hữu đồng sự trong. Ta chẳng người là từ đâu 裡 học 來 mệnh lý? Hoặc là vị nào đại sư nói cho nàng biết? Đây là “Bản 來 không một vật” cũng “Chính nhạ bụi bậm”.

Đến đây vị nữ bạn trên mạng sinh nhật: Giáp dần năm hai tháng hai mươi nhật giờ Tỵ thụy sinh. Người tiên sinh sinh nhật: Ất mão năm tháng sáu ba ngày giờ sửu kiện sinh.

Vị này bạn trên mạng gần kết hôn tài hơn một tháng, cũng bởi vì trượng phu mệnh bàn cung tử nữ có như vậy một “Kị” tự tựu hồ tư 亂 tưởng, sao vậy hội như vậy? Đây chính là ta thường 說, chính một học đổng mệnh lý trái lại sẽ bị mệnh lý làm hại lý do chỗ. Quay đầu lại 來 ta tái kiểm tra đến đây vị nữ bạn trên mạng mệnh bàn cung mệnh tọa sinh tuất kho, cá tính ta chấp, can cung giáp, thảo nào! Giáp can khiến cho thái dương Hóa kị bay vào bản mệnh cung tài bạch, cung tài bạch là phu thê của cung phu thê, chủ bản thân cũng. Mệnh hóa kỵ nhập tài bạch thì xung cung phúc đức, nữ mệnh cung phúc đức là nam vị, đến đây chủ ta hung, ta chủ quan, không được thể tất trượng phu cũng. Thái dương là nam tài tử, chủ phụ, phu, tử, nữ mệnh tọa giáp tất bất lợi phụ phu tử, huống thái dương đã tọa hóa kỵ năm sinh, mệnh tái Hóa kị 來, tựu thành song kị liễu, song kị xung phúc đức, ai! Loại này nữ mệnh, thùy tác chồng của nàng, bảo chứng hiểu được bị. Giá không được chủ không thương trượng phu, mà là quá yêu nam nhân quá yêu trượng phu lại không thể thể tất nam nhân không thể thể tất trượng phu, luôn luôn tưởng một mặt quản thúc trượng phu. Còn đây là là bản 來 không một vật, chính nhạ triền ai điểm hình tính cách. Dựa vào ta lâu dài dĩ 來 kinh nghiệm, không được 論 bản mệnh cung hoặc cung phu thê, chỉ cần có nhất Hóa kị nhập tài phúc tuyến, phu thê của đối đãi tất xảy ra vấn đề. Cô gái này bạn trên mạng mệnh Hóa kị nhập cung tài bạch, vừa phùng cung tài bạch tự hóa lộc ra mới là ta vì nàng lo lắng hỏi đề chỗ, bởi vì thái dương hóa kỵ nhập của cung tái phùng thái dương tự hóa lộc ra, chính là vô cứu của tượng [tự nguyện buông tha]. Huống dĩ thái dương kị chuyển thiên đồng kị xung bản mệnh, đây là tự làm tự chịu, bản thân gánh chịu hậu quả của tượng. Vừa thái dương hóa kỵ nhập gốc rể mệnh cung tài bạch là bản đại hạn của cung phu thê, chuyển thiên đồng kị xung gốc rể cung mệnh chính thị năm nay lưu niên 33 tuổi, thảo nào năm nay cương kết hôn tựu hiển tượng. Sợ là sợ đương bị xung gốc rể cung mệnh trở thành lưu niên 35 tuổi thì cung phu thê thì, quan hệ hôn nhân sẽ chỗ sinh bấp bênh trung tâm. – vấn đề là ra ở nữ bạn trên mạng chính. – đây cũng chính là: Bản mệnh quản đại hạn ứng với số lưu niên của để ý thì cũng.

Đương nhiên hoàn phải lý giải đến đây vị nữ bạn trên mạng bản mệnh can cung giáp một viên khác hóa lộc tinh đi nơi nào? Y mệnh bàn khán liêm trinh lộc tinh bay đi bản mệnh điền trạch, bản mệnh của hóa kỵ nhập tài bạch, lộc nhập điền trạch, là biết kỳ bản ý là một lòng vì gia đình hảo, là gia đình mỹ mãn suy nghĩ, chỉ là cung điền trạch thị đồng mệnh cung, cho nên ở về phương diện khác nói là đơn thuốc dân gian chủ quan nhận tri. Nơi này trọng điểm là bản mệnh cung điền trạch nguyên 來 đã tọa có sống năm lộc tinh, mệnh tái hóa lộc 來, hình thành “Rất biết hảo, hoàn dự đoán được rất tốt”, thế là biến thành “Điệp ra lộc”, là mãn thì tràn đầy, mãn tao tổn hại, kết quả trái lại bất hảo. Như tiến thêm một bước dựa vào nhân dễ tứ hóa diễn dễ, lộc nhập của cung điền trạch can đinh cự môn Hóa kị quay về phóng ra gốc rể cung mệnh. – cái này hiểu vạch “Họa là từ ở miệng mà ra, bệnh tòng khẩu nhập”, chính cho rằng là để gia đình mà tưởng quản thúc trượng phu, cho nên thế nan tránh cho dẫn phát thị phi và khóe miệng. – đây là yêu cầu hảo tâm thiết, miệng không được lựa chọn nói đưa đến. [mệnh tọa cự môn cùng trời hình hay nhất làm quan toà hoặc luật sư, bởi vì nói chuyện so sánh nghiêm túc, vừa khiến cho thái dương tinh Hóa kị, hội lệnh nam nhân chịu không nổi.]

Chúng ta 來 khán chồng của nàng mệnh bàn, năm sinh lộc tinh tọa cung tật ách, hóa quyền năm sinh tinh tọa cung phụ mẫu, hóa khoa năm sinh tinh tọa cung tài bạch, hóa kỵ năm sinh tinh tọa cung tử nữ, không sai, người 異 tình duyên rất nặng, rất có nhân duyên, rất có tài hoa. Nếu như nhậm chức sinh nhà nước cơ cấu, làm quan tất đại. Nếu như nhậm chức sinh tư nhân cơ cấu, kiếm tiền tất đa. – đây là quan tính pháp, nhưng phi tuyệt đối, cần phải dĩ tứ hóa biết không gian minh thời gian. Hắn bản mệnh cư ngọ vị, 樂 thiên, can cung nhâm, nhâm thái độ làm người người, là tự lập cách, sảo ngại tự phụ. Bản mệnh cung nhâm vũ khúc Hóa kị nhập quan lộc, là sự nghiệp tâm nặng, kị xung của cung là cung phu thê, là sẽ vì công tác vắng vẻ phối ngẫu của tượng. Cung mệnh thiên lương hóa lộc nhập cung phụ mẫu hội hóa quyền năm sinh tinh, lộc có quyền thủ là cát tượng, cung phụ mẫu là phu thê của cung điền trạch, lộc quyền nhập phối ngẫu của điền trạch, chủ ta đối phối ngẫu cha mẫu không sai, cũng bang phối ngẫu tăng tài khố, lộc quyền chiếu cung tật ách, thật tốt quá, đây là sư hạng người cũng.

Chồng của nàng của cung tử nữ tọa hóa kỵ năm sinh thái âm tinh, sao Hóa kỵ là thiếu nợ, là lòng ta chỗ kết và chỗ ý giả. Thái âm tinh chủ mẫu, thê, nữ, Hóa kị là và bẩm sinh 來 khiếm mẫu, thê, nữ của trái cũng. Cung tử nữ vì mình người ấy nữ, làm nô bộc của quan lộc cung, chủ hợp hỏa, đầu tư, giao tế, xã giao, đào hóa của cung vị, cũng chủ sự nghiệp của hộ khách. Nhân hệ phúc đức cung tật ách, vừa tật ách cung phúc đức, cho nên cũng chủ “Tính” sinh hoạt cung vị. Cung tử nữ tọa kị, Hóa kị nhập huynh đệ cung 豈 năng lực chuyện phiếm hay 爛 đào hoa? Hóa kỵ năm sinh chuyển hóa hóa kỵ nhập huynh đệ cung, huynh đệ cung là giường ngủ, huynh đệ cung là tử nữ của cung phúc đức, huynh đệ cung là quan lộc cung của cung tật ách, là sự nghiệp thân thể. Cho nên dùng cái gì không giải thích là sự nghiệp thể vấn đề hoặc trong công tác bận rộn, phải khứ và huynh đệ bằng hữu đồng sự giao tế xã giao? Mà cứng rắn vãng phôi một mặt nghĩ là 爛 đào hoa? Không sai, là có sàng thứ bất hòa của tượng, nhưng là tối trọng yếu là, cung tử nữ kỷ vũ khúc hóa lộc tinh bay vào của cung chính là bản mệnh quan lộc cũng! Quan lộc và tật ách là nhất lục cộng tông cũng! Phóng ra cung của cung tử nữ và quan lộc cung cũng là nhất lục cộng tông cũng! Đến đây đã rất rõ ràng có thể nói cho ngươi biết, ta của và huynh đệ bằng hữu giao tế hệ thuộc là công tác tương quan của xã giao, cũng có thể 說 là vì công tác sự nghiệp mới đi và huynh đệ bằng hữu xã giao giao tế. Đương nhiên rồi, lộc nhập của cung và hóa kỵ nhập của cung cách lục cách, là đối đãi thượng của tiêu hao, tính, phải cũng! Xã giao, bất đắc dĩ cũng! Phóng ra cung là tử nữ, khiếm quan hệ xã hội xã giao trái cũng!

Cung tử nữ Hóa kị nhập huynh đệ, là xung nô bộc cung, xung cung của nô bộc vi phu thê của cung tật ách, cũng ta của đào hoa vị cũng [tài bạch người ấy nữ], biểu hiện giao tế xã giao sau khi, bản thân nhất luy, sẽ không có tính dồn, 連 lão bà bản thân đều 懶 được huých. Như vậy mà thôi, chẩm 說 tử nữ hóa kị hay đối lão bà tính dồn thiếu thiếu, lại đối kỳ hắn đào hoa không giống với, quỷ vô nghĩa! Nô bộc cung là cung tử nữ của tài bạch, nếu như và bằng hữu xã giao, tìm một phấn vị, cũng phải cần dùng tiền mua cũng! Vừa tử nữ Hóa kị nhập huynh đệ phùng huynh đệ tự hóa lộc khoa, văn xương Hóa kị nhập điền trạch, xung cung còn là cung tử nữ, biểu hiện tính năng lực cũng không sao vậy dạng. Thái âm sinh nam mệnh chủ thận thủy, sinh nữ mệnh chủ nội tiết hệ thống. Nam tính nặng thận thủy, Hóa kị thận thủy bất túc cũng, 豈 có thể mỗi ngày mà phạt? Nam nữ trước khi cưới chỉ có thể thỉnh thoảng ăn vụng, ăn vụng cảm giác thật tốt, TenTen đều cật lấy được, một kỳ lạ! Đương thái thái sao biết được đến đây, sao không thay đổi một độ lớn của góc đa thể tất hắn, đa chiếu cố hắn, đôn đôn nhân 參 kê bồi bổ hắn? Ta nghĩ hắn tất hội yêu ngươi hơn!

Trượng phu cung phu thê cư thìn kho, tọa tham, dương, sát, can cung canh thái dương [phu] hóa lộc nhập nô bộc cung, thiên đồng Hóa kị nhập cung điền trạch, đây là tha cung hóa lộc nhập tha cung Hóa kị nhập ngã cung. Nô bộc là phối ngẫu của cung tật ách, cung điền trạch là phối ngẫu của đào hoa vị [thiên di người ấy nữ], kị xung của cung là cung tử nữ, dĩ xung cung phán đoán cát hung, mà nô bộc của lộc và điền trạch của kị cách tam cách, là đối đãi thượng của cát hung, vừa lộc tùy kị đi, ốc! Thái thái hội ba tường, sẽ có gặp ở ngoài cũng, không ổn!

Quá yêu, không bằng không thương! Xinh đẹp không nhất định vĩnh viễn đẹp; hiền tuệ không nhất định vĩnh viễn hiền tuệ! Người “Nửa đời trước”, khả năng chỉ biết dụng “Nửa người dưới” tự hỏi; người “Nửa đời sau”, mới có thể dụng “Nửa người trên” tự hỏi. Giữa nam nữ, 戀 ái kháo “Cơ hội”, kinh doanh hôn nhân nhất định phải kháo “Trí tuệ”. 戀 yêu là “Nhiệt tình như lửa”, ân ái là “Biền thủ chi đủ”.

Lo lắng của ta là: Tính giảm bớt, người ta tựu hoài nghi, tính đã không có, người ta tựu thô tục liễu. Vấn đề là: Ngươi nghĩ, hắn không nhất định tưởng, hắn tưởng, người ta không nhất định tưởng! Luẩn quẩn trong lòng, chỉ có xa nhau! – đây là “lộc” và “Kị” đối đãi ai! Tình cảm, tình cảm, người ta có cảm, nhưng không có tình! Hoài bão, hoài bão, người ta năng lực bão, lại không thể âm! Mệnh, thuộc tiên thiên, vận thuộc ngày mốt; mệnh định, vận bất định, bất định người có thể sửa.

Cố hữu một mạng, nhị vận, tam phong thuỷ, tứ 讀 thư, ngũ tích đức nói như vậy. Không nên lưu sinh số mệnh, lưu sinh số mệnh 論 người, học mệnh lý có ích lợi gì? Đến đây và tụng kinh 禮 phật người lại tâm niệm bất chính, tu hành trì giới người lại tự tính không tỉnh, có gì khác biệt?

Tá đến đây văn, ta đã vạch trưng kết chỗ, làm sao điệu chỉnh bản thân mình lòng của thái cập cải biến thái độ của mình, chính là có thể không duy trì hôn nhân then chốt!

Những thứ khác vấn đề, thứ cho không đồng nhất nhất diễn dễ thuật 說.

Tử vi đẩu số bản dễ 論 – 論 cung phu thê của tự hóa

Cung phu thê tự hóa lộc – chủ phu thê hữu duyên phân, chủ xuất ngoại kiếm tiền thuận lợi, kết hôn hậu phối ngẫu năng lực hiệp trợ kinh doanh sự nghiệp. Cung phu thê tự hóa quyền – biểu thị phu thê đang lúc đa tranh chấp, cũng chủ công tác đẩy mạnh tiêu thụ năng lực cường, vừa chủ công tác dễ lên chức.

Cung phu thê tự hóa khoa – chủ phu thê hảo hợp, cũng biểu thị phối ngẫu nhà thế cập xuất thân thanh bạch, vừa chủ quý lộ vẻ có thể được danh tiếng.

Cung phu thê tự Hóa kị – chủ phu thê đang lúc đa cãi nhau, tương hỗ đang lúc đa nghi kỵ, phối ngẫu làm theo ý mình hỗ không quan tâm, cũng chủ phu thê tụ ít 離 đa.

Cung phu thê của tự hóa, thị cùng tứ hóa năm sinh, là bịa đặt. Kể trên là cách cục của tượng, tượng là không gian, tượng vô cát hung, nhưng có kỳ tượng tất có kỳ vật. Đi vận gắn liền với thời gian đang lúc, đi vận thì khiến cho vật hiển tượng, đến đây tức cái gọi là là lúc thiên không phối hợp mà hiển “Dễ” cũng. Như đại hạn đi ngược chiều đi vào bản mệnh phu thê tự Hóa kị của cung, thì chủ đến đây mười năm đại hạn, phu thê thỉnh thoảng và 異 tính bằng hữu đang lúc, hoặc sự nghiệp của thôi triển kinh doanh thượng tất không được mục, không được thuận, khúc chiết 連 連. Mà như phu thê hệ tự hóa lộc, tự hóa quyền, tự hóa khoa, đồng dạng đều cũng có thay đổi, không nên cao hứng quá sớm. Trên nguyên tắc là lộc muốn tìm kị; kị muốn tìm lộc; quyền muốn tìm khoa; khoa muốn tìm quyền, biết bản dễ [thay đổi] của 來 龍 khứ dãy.

Cung phu thê tự hóa lộc hoặc ngồi năm sinh lộc, chủ phu thê duyên hậu, nhân lộc chiếu của cung làm quan lộc cung, cho nên biểu thị ra ngoài công tác như ý, kiếm tiền thuận lợi. Cung phu thê số là tam, quan lộc cung số là cửu, tam gia cửu = 11 có bao nhiêu ra của vị đạo, bởi vậy kỳ hàm ý là là “lộc” ở cung phu thê thì, sẽ có bên thứ ba 來 bang trợ ta việc nghiệp, có lẽ kết hôn hậu phối ngẫu hội hiệp trợ ta việc nghiệp. Cũng chính là 說 “lộc” tọa cung phu thê thì, phải hôn hậu lộc tinh lực mới có thể hiển hiện. Mà quyền và khoa nhập tọa cung phu thê thì, kỳ sở chủ điềm lành, cũng là ở kết hôn hậu mới có thể hiển hiện.

Giả như bản mệnh cung mệnh hóa lộc nhập cung phu thê, mà phùng có cung phu thê tự hóa lộc đích tình huống thì, đến đây tự hóa lộc thì phi hiện tượng tốt, chính là lộc ra, vì vậy thì phải khán cung phu thê của một viên khác sao Hóa kỵ bay đi nơi nào? Kỳ biến là lộc tùy kị đi cũng.

Giả như bản mệnh cung phu thê nguyên tọa có sống năm “lộc” tinh, phùng cung phu thê “Tự hóa lộc” thì, kỳ tượng ý là biểu thị ta đối phối ngẫu hảo, mà phối ngẫu không được gia quý trọng mà cho rằng là phải.

Giả như bản mệnh cung phu thê nguyên tọa có sống năm “lộc” tinh, phùng cung phu thê “Tự hóa quyền” thì, kỳ tượng ý là biểu thị ta đối phối ngẫu hảo, mà phối ngẫu lại có tài hoa hiệp trợ ta, canh quý trọng bảo vệ ta đối với hắn thật là tốt. [lộc mừng nhất quyền bảo hộ] giả như bản mệnh cung phu thê nguyên tọa có sống năm “lộc” tinh, phùng cung phu thê “Tự hóa khoa” thì, kỳ tượng ý là biểu thị ta đối phối ngẫu hảo, mà phối ngẫu thì có như ta của quý nhân vậy quý trọng ta, thưởng thức ta mà hiệp trợ ta.

Giả như bản mệnh cung phu thê nguyên tọa có sống năm “lộc” tinh, phùng cung phu thê “Tự Hóa kị” thì, cấu thành song kị, kỳ tượng ý là ta đối phối ngẫu hảo, phối ngẫu không được 見 được hội 領 tình, mà biến thành tưởng kiềm chế lộc [異 tình duyên], thế là thích ăn thố, tưởng quản thúc ta, không chính xác ta xuất ngoại, sợ ta tại ngoại và 異 tính bằng hữu 來 vãng, canh hội cho nên ảnh hưởng sự nghiệp của ta.

Tọa lộc phùng tự hóa lộc, là tiết ra, là chẳng quý trọng. Như tọa lộc cung của đối cung hóa lộc 來, phùng tọa lộc của cung vừa phùng tự hóa lộc, thì là điệp ra lộc, đến đây tổn hại được nhanh hơn, tổn hại được nhất mao không dư thừa. Đây không phải là như giống nhau không hiểu “Tam dễ” người thường mệnh lý sư sở xưng “Tam lộc” cũng.

Lưỡng tương đối của cung, đều tự tự hóa lộc, đại hạn đi vào, là lưỡng đầu thất bại cũng, điều không phải giống nhau người thường mệnh lý “Đại thâu” nếu nói “Song lộc hỗ chiếu” cũng. Ví dụ như: Ta có một vị học sinh, trước đây cân một vị nào đó tiếng tăm lừng lẫyxx cư sĩ học đẩu số, thính vị nàyxx cư sĩ nói cho hắn biết 說, sau đại hạn đi vào bản mệnh quan lộc cung sinh thân vị liêm trinh tự hóa lộc, đối cung gốc rể mệnh cung phu thê tham lang cũng tự hóa lộc, là song lộc hỗ chiếu, sự nghiệp nhất định tốt. Hại hắn cao hứng chết khiếp, hắn đau khổ chờ ba năm, thật vất vả đợi được đại hạn quá độ bản mệnh quan lộc cung, kết quả là công tác từ, sự nghiệp không có, thái thái cũng 離 mở … Nhớ kỹ đệ nhất 來 見 ta, ta nhất 見 mạng hắn bàn, ta 說: “Song lộc hỗ chiếu cái rắm! Cái này gọi là lưỡng đầu thất bại! Người nào đại thâu dạy ngươi?” hắn trợn to hai mắt nhìn ta, 說 không ra nói … Quá trình lưỡng ba tháng dĩ 來 não bộ hạch 療, ô nhiễm đã chậm rãi thanh trừ …

lộc tinh: Sinh “Nhân” – sở biểu thị chính là: Có nhân duyên, hữu duyên phân, thông minh, có phúc lộc. Sinh “Vật” – sở biểu thị chính là: Tiền tài, mỹ đồ tốt, vật có giá trị.

Sinh “Sự” – sở biểu thị chính là: Có phát triển, có tiền đồ, có thể thuận lợi, năng lực viên mãn, năng lực đạt thành.

※ nói sự và vật, vừa chủ đại và đa.

lộc tinh ở cung phu thê, không được 論 là sống năm lộc hoặc tự hóa lộc, không chỉ … mà còn chỉ nhìn tình cảm vợ chồng, lành nghề vận cung vị hỗ chuyển hậu, bởi vì âm dương động tĩnh biến hóa, thì có hư thực của tượng. Bởi vậy đại hạn của phập phồng ưu khuyết, ngày mốt phu thê đối đãi, tài vận làm quan trình 狀 huống, đều có thể nhất nhất hiện ra. Cũng chính là dùng cái gì cung phu thê tự hóa lộc thì, phải tìm kị, biết sao Hóa kỵ đi nơi nào? Thủy năng lực phán định đến đây lộc tinh của động tĩnh, âm dương, hư thực [đồng cung phóng ra]. lộc nhân kị quả, dùng cái gì tự hóa lộc? lộc vãng nơi nào đi? lộc người “Thị” “Lục” cũng;”Thị” người “Hướng và yêu cầu” cũng; kị người “Kỷ” của

“Tâm” cũng, cho nên, lộc tùy kị đi cũng. – vạn vật, 離 không ra phân rõ phải trái, 論 số, sơ khí, quan tượng; 論 “Mạng người” cũng thế ngươi.

Cung phu thê của tự hóa [bao quát các cung tự hóa], còn có tọa quyền phùng tự hóa lộc quyền khoa kị; vị tọa quyền phùng tự hóa quyền khoa kị; theo học kịch phùng tọa tự hóa lộc quyền khoa kị; vị theo học kịch phùng tự hóa lộc quyền khoa kị; tọa kị phùng tự hóa lộc quyền khoa kị; vị tọa kị phùng tự hóa quyền khoa kị các loại. Còn có gặp tha cung hóa 來 của biến dời, ngã cung hóa đi ra giao dịch các loại, thiên biến vạn hóa. – chờ sau này nói nữa.

Tử vi đẩu số tứ hóa của lý niệm khái 說

Phân 類: Tử vi đẩu số 論 mệnh lý thì

2006/ 12/ 09 10: 03

Vũ trụ đang lúc của vạn vật đều có tượng, vật có vật tượng, nhân có người tượng, phương viên, phẩm chất, đúng sai, chiều cao, béo gầy … Vị của “Hình tượng”. Mệnh lý của vận dụng cũng đều có tượng, mệnh lý của tượng, thể dụng, sinh khắc, hợp xung, chế hóa, nhập ra … Vị của “Hóa tượng”.

Khâm Thiên môn tử vi đẩu số, thì dĩ lộc, quyền, khoa, kị của tứ hóa phi tinh quá cung … Vị của “Thùy tượng”.

Tử vi đẩu số của mệnh bàn, thì tá tứ hóa phi tinh ở mệnh bàn thượng thùy tượng, thủ tượng làm phán đoán thôi 論 đã phát sinh, khả năng phát sinh, dễ phát sinh, hoặc chuyện sắp xảy ra dấu hiệu, làm thoái thoái, xu tị, lựa chọn bỏ căn cứ và 參 thi.

Ở tứ hóa phi tinh rơi cung phán đoán trên nguyên tắc, tuy là dĩ lộc tinh là thiện, dĩ quyền tinh là thay đổi, dĩ khoa tinh là an, dĩ sao Hóa kỵ là cữu. Nhưng giống nhau không hiểu tứ hóa vận dụng để ý thì người, cũng dưới đây giai dĩ 見 lộc là ưa, gặp kị thì cụ. Kỳ nguyên nhân là có ở đây không biết “Tượng” có thể “Dễ” cũng. Dễ có tam dễ, ở dễ nói dễ, là không đổi, giao dịch, biến dời; ở tử vi đẩu số nói dễ, là giao dịch, biến dời, bản dễ cũng.

Cái gọi là giao dịch người, là hóa xuất, hóa xuất người ta của nỗ lực, người khác thu nhận cũng. Cái gọi là biến dời người, là hóa nhập, hóa nhập người hắn của nỗ lực, do ta thu nhận cũng.

Cái gọi là bản dễ người, là tự hóa, tự hóa người Bản cung [phân ta hắn] của dễ, lại cùng đối cung trực tiếp sản sinh quan hệ của biến hóa cũng.

Mà tứ hóa người, có thiên địa nhân, thiên người 連 sơn dễ; địa người về giấu dễ; nhân người chu dễ. Cho nên chu dễ tứ hóa là “Nhân dễ” tứ hóa cũng.

Dựa vào tứ hóa của diễn biến quá trình và qua đời của nguyên lý, hóa lộc mặc dù cát, nhưng quá trình diễn biến [nhất kị chuyển lộc tam Hóa kị] kết quả, khả năng biến thành hung. Cái này giống như tục ngữ sở 說: Nữ nhân xinh đẹp không có xinh đẹp mệnh; xinh đẹp nam nhân nào biết là phệ trứ da dê lang; đẹp mắt đông tây không nhất định ăn ngon; quý gì đó không nhất định hảo … Đạo lý như nhau. Trái lại, đồng lý mà nói, 見 kị ở đâu đủ để ưu? Quá trình diễn biến kết quả cũng không nhất định là hung.

Đang nghiên cứu đông đảo mệnh bàn thượng nếu nói tam kỳ gia hội, đầu ngựa đái kiếm, dương lương xương lộc, ngôi sao may mắn củng chiếu … Trên thực tế cả người mệnh cũng không lưỡng dạng, một thập ma đặc biệt thành tựu, quá mức mà lại hoàn bỉ người khác chán nản chán nản. Đây cũng chính là ta thường 說, này cận biết dĩ tượng 論 sự, cũng dĩ tượng phán đoán cát hung bán điệu đại sư giáo phôi liễu nhất đống lớn hậu học giả, mà bị người cấu bệnh, dẫn đến đẩu số mệnh lý thủy chung vô pháp lên nơi thanh nhã nguyên nhân.

Tử vi đẩu số tứ hóa, lộc tinh và sao Hóa kỵ làm dụng có kỳ đối đãi nguyên lý, ta lúc trước văn chương trung tâm ta đã 說 quá cái gì gọi là thất chi nhân, cái gì gọi là thất chi quả? Thế nhưng một ít bạn trên mạng vẫn là bởi vì thụ ô nhiễm được thâm căn cố đế, vừa hỏi hỏi lại, sao vậy nêu lên đều vẫn là làm phép không ra, chính xác cảm bất đắc dĩ!

Có một vị bạn trên mạng nhìn ta cho hắn quay về phúc viết: Tứ hóa năm sinh 來 tự thiên mệnh, bản mệnh tứ hóa 來 cũng là thiên mệnh, sở dĩ cùng 類 …. Ai! Hội thác ý nhé! Một là năm sinh can biến thành, một là bản mệnh can biến thành, chẩm là cùng 類? Tứ hóa năm sinh chỉ chính là và bẩm sinh 來 tiên thiên cách cục, bản mệnh tứ hóa chính là ngày mốt tứ hóa, là thuộc ngày mốt cách cục, là ở người sáng mắt sinh niềm vui kị. Giá trung gian có tiên ngày mốt chi biệt: Năm sinh can sở chủ làm đầu thiên, dĩ cung vị can cung biến thành người là ngày mốt, đưa về bản mệnh bàn người là hậu tiên thiên. Tiên thiên giả tứ hóa năm sinh cũng, dĩ năm sinh can đưa sinh tiên thiên của tiên, sở dĩ tứ hóa năm sinh có thể phán đoán một người của tiên thiên cách cục. Tỷ như: Người này tiên thiên nhân di truyền gien bản thân bất hảo; và người này ngày mốt khó giữ được nặng không quý trọng bản thân mà dẫn đến bản thân bất hảo, thân thể bất hảo nhất thuộc tiên thiên đái 來 không thể sống, nhất thuộc ngày mốt tự làm bậy không thể sống, không thể sống đồng chúc không thể sống, nhưng có phần biệt.

Có một vị bạn trên mạng vừa hỏi hỏi lại viết: Tọa lộc mà tha cung Hóa kị 來, kị tróc lộc, biểu thị kiềm chế, nhưng cũng không biểu thị là cung đoạt được [đại khái là chỉ Hóa kị 來 của cung]. Tự hóa lộc, lộc ra, mà tha cung Hóa kị 來, thì là cung đoạt được [đại khái cũng là chỉ Hóa kị 來 tóc bắn cung]. Là nhân lộc tùy kị đi, sở dĩ là tự hóa lộc tùy hóa 來 kị cung đi … Ai! Ai! Hiểu lầm cũng lớn, sai canh 離 phổ!

Ngã cung tọa năm sinh lộc, tha cung Hóa kị 來, vì hắn cung 來 phá tan; tha cung Hóa kị 來 ngã cung, ngã cung tự hóa lộc, giá không chỉ là bản dễ, đã có giao dịch và biến dời ở bên trong. Ta tự hóa là ta gốc rể dễ [bản ý cũng], đương nhiên phải khán một viên khác kị bay đi nơi nào, mới biết bản dễ

[bản ý] có hay không muốn giao dịch, có hay không hội biến dời, cái này gọi là lộc tùy kị đi, có thể nào nói vì hắn cung đoạt được? Nếu như kị xung của cung là phóng ra cung một trong, ngũ, lục, cửu, thập, phóng ra cung sao vậy được? Giải thích một điểm, 說 to một điểm: Người ta yếu 來 lại [kị] trứ ta, ta biểu hiện khách khí [tự hóa lộc], cuối cùng còn là cự tuyệt người ta [kị xung], không để cho người ta, người ta được một thập ma?

Ta 來 lấy một thí dụ: Cung tử nữ Hóa kị nhập bản mệnh cung, dĩ đào hoa nói, là đào hoa chủ động đối với ta yêu thương nhung nhớ; dĩ đầu tư nói, là bằng hữu chủ động 來 tìm ta hợp hỏa cổ đông. Như vậy thì bản mệnh cung có tự hóa lộc, mà một viên khác Hóa kị tinh bay vào cung phu thê. Xin hỏi: Cung tử nữ được không? Cái này ví dụ giải thích là là: Đào hoa 來 yêu thương nhung nhớ, ta vui vẻ, ta thích, ta khách khí thiện ý [tự hóa lộc] dư và đối đãi [ứng phó], nhưng chung quy ta vẫn không thể lệnh kỳ được kỳ kỳ vọng [kị xung đào hoa của tật ách = xung cung của quan lộc cung là tử nữ của sáu vị]. Thay đổi một độ lớn của góc vừa giải trừ thích là: Bằng hữu 來 lại trứ ta, tìm ta cổ đông, ta biểu thị vui vẻ và cảm tạ, tịnh thiện ý có lệ [tự hóa lộc hoặc tự hóa khoa], nhưng chung quy không cùng kỳ cổ đông, là chuyển hóa kỵ nhập phu thê xung cổ đông vị của sáu vị.

Tái dĩ cùng lời tựa: Như cung tử nữ biến thành một viên khác lộc tinh là hóa nhập bản mệnh cung phu thê, mà hóa kỵ nhập bản mệnh, thì biết kỳ sở dĩ 來 lại ta của nguyên ý là muốn làm ta phối ngẫu muốn gả cho ta cho nên mới phải 來 yêu thương nhung nhớ; thay đổi một độ lớn của góc khán, là bằng hữu xem ta sự nghiệp không sai tại ngoại nổi danh thanh, kỳ tìm ta cổ đông nguyên ý là muốn lợi dụng quan hệ của ta từ đó thật tốt chỗ, cho nên mới 來 tìm ta cổ đông. Đến đây tức lộc nguyên nhân chính, kị chủ quả, lộc tùy kị đi của thùy tượng. Mà chuyển lộc chuyển kị mới biết cát hung nghỉ cứu!

Chính xác 說 pháp là, tự hóa lộc người như dĩ cung vị nói là cai cung vị của “Bản dễ”, là cai cung hơi bị cách. Tha cung Hóa kị 來 tự hóa lộc của cung, dĩ bản thân lập thái cực nói, cũng là cách, nhưng mà chống đỡ đãi hoặc đi vận nói, cái này phi cách mà là giảng chở. Đây là hắn cung 來 và tự hóa của cung “Giao dịch” mà sản sinh “Biến dời” liễu, không hiểu dễ của là dễ ý, thường thường nhân lầm thực “M 2”, bị cường bạo còn không tự biết.

Đại nguyên còn lại là: Bất luận cái gì cung vị biến thành ra của lộc sao Hóa kỵ, lộc nguyên nhân chính, kị chủ quả, nhất định như vậy. Như dĩ lộc tái chuyển kị thì, thì cai nguyên 來 của lộc là được, chuyển ra của kị là thất. Kị là quả, kị tái chuyển kị thì là truy tung kỳ của thất ở nơi nào, chuyển lộc biết kỳ tổn thất của nặng nhẹ, kỳ để ý thì nhất định như vậy.

Tự hóa cũng có tam dễ, có “Đơn vị” 論, có “Cung vị” 論, có “Kết quả” 論. – cho nên tự hóa có kỳ “Được” và “Thất”.

Tự hóa cũng có tam tài, có dĩ “Cung vị” giải trừ, có dĩ “Tinh ý” giải trừ, có dĩ “Hóa tinh” giải trừ – cho nên tùy thời, ngẫu nhiên biến hóa đều là mệnh, tùy tinh, tùy thìn biến hóa đều là tính. Tính mệnh tính mệnh, tính để ý cũng. Cho nên thiên có thiên lý, địa có địa lý, nhân có tính để ý, dĩ tính để ý 論 nhân của tính mệnh, mệnh lý ngươi. Chẳng dễ, không đủ để thái độ làm người 論 mệnh!

Tử vi đẩu số tứ hóa phi tinh giải trừ bàn để ý thì ví dụ thực tế của tương đối

1, cận dựa vào quan tính mà nói: Quan lộc cung nãi đệ nhất đại hạn khí số vị, quan lộc cung chủ sự nghiệp. Tiểu hài tử không có việc gì nghiệp, tiểu hài tử sự nghiệp hay bài vở và bài tập, sở dĩ trước đây ở thẻ căn cước chức nghiệp 欄 trung tâm đều ghi chú rõ là “Học sinh”, học sinh tựu như tiểu hài tử sự nghiệp. Đến đây mệnh lệ của mệnh bàn thượng quan lộc cung tọa có thái dương năm sinh lộc tinh, cung phu thê tọa có hóa khoa năm sinh tinh, quan lộc phu thê tuyến vì danh lợi tuyến. Dĩ tiên thiên cách cục nói, là quý cách, cũng có thể vi sư hạng người. Bản mệnh cung là thứ nhất đại hạn, danh lợi tuyến có lộc khoa làm lưu niên bảy tuổi nhập học thì tài phúc tuyến, tọa hóa kỵ năm sinh, phi 讀 thư bất khả. Lưu niên bát tuổi lộc khoa ở phụ tật tuyến, kị ở huynh đệ cung, trong nhà mẫu thân ép rất gắt. Lưu niên cửu tuổi lộc khoa ở mệnh thiên tuyến, kị ở cung phu thê, chính rất dụng tâm. Lưu niên thập tuổi lộc khoa ở huynh nô tuyến, kị tọa cung tử nữ, áp lực đại, bản thân bất hảo. Lưu niên mười một tuổi lộc khoa ở quan phu tuyến, kị ở tài bạch, lưu niên mười hai tuổi lộc khoa ở tử điền tuyến, kị ở cung tật ách. Đương nhiên nhìn ra tiểu học thì thư 讀 cũng không tệ lắm, hệ nhân gia đình đưa cho dư tinh thần áp lực phi thường lớn. Đến đây đại hạn quyền tinh ở cung điền trạch, là gia đình quản được nghiêm, sao Hóa kỵ ở phúc đức, là tinh thần áp lực đại. 說 thập ma tìm “Kị + quyền”, quyền tinh ở tử điền tuyến, cái này gọi là 讀 thư vận hảo? Kị + quyền là thập ma ý tứ? Sao Hóa kỵ phùng quyền tinh vì quyền kị dây dưa, ý chủ “Phải, khổ cực, không buông ra” ý, chẩm chủ 讀 thư vận hảo? – không cần tranh cãi, kể trên cũng chỉ là quan tính mà thôi, cũng không chủ thật xấu và cát hung.

2, trên thực tế, muốn xem 讀 thư hạn, thuận đi vận người muốn xem cung phụ mẫu [đi ngược chiều vận người khán huynh đệ cung], dụng cung phụ mẫu tứ hóa khán lộc kị rơi cung biết ngay. Muốn xem thư 讀 thật tốt phôi làm sao, tựu dĩ đại hạn quan lộc cung [kiêm khán lưu niên cung lộc cung] tứ hóa khán lộc kị rơi cung biết ngay, không cần nghiền ngẫm từng chữ một cố lộng huyền hư.

3, đệ nhất đại hạn quan lộc cung tọa năm sinh lộc, can cung bính thiên đồng hóa lộc nhập bản mệnh cung phúc đức hội hóa kỵ năm sinh tinh, là lộc nhập tưởng ngăn chặn kị, nhưng kị lực đại, không đè ép được, trở thành lộc nhập không đáy, là sự nghiệp không làm không được, thư phải niệm ý. Bính thiên cơ hóa quyền nhập cung thiên di, làm quan lộc của phúc đức, phùng cung thiên di tự Hóa kị, vì quyền kị ở đại hạn thiên di, là ra ngoài là 讀 thư hao tâm tốn sức khổ cực ý. Bính văn xương hóa khoa nhập bản mệnh thiên mệnh, khoa tinh chủ công danh, giáo chủ hóa, đương biết đến đây đại hạn hội học bài. Bính liêm trinh Hóa kị nhập bản huynh Đại huynh, làm đại quan [phóng ra cung] của cung tật ách, sao Liêm trinh là tù tinh, kị là niêm trụ, là thiếu nợ, chủ bị tù trong trường học, là đi học học bài của tượng. Như dĩ đại hạn cần phải vãng bản mệnh bàn thủ tượng, mà ứng với số lưu niên nói, đại quan thiên đồng lộc nhập gốc rể mệnh cung phúc đức là lưu niên bảy tuổi của cung mệnh, đại quan liêm trinh hóa kỵ nhập gốc rể mệnh huynh đệ là lưu niên bảy tuổi của cung tử nữ, bản huynh + lưu tử = thiên nhân hợp nhất. Đưa về đại quan tác phân biệt phán đoán, bản huynh là đại quan của tật ách [thể], dĩ lộc đúng giờ, dĩ kị định tượng, bạn cố tri bảy tuổi nhập học tựu 讀. Bản huynh + lưu tử = là cai năm và bằng hữu gặp gỡ, đại quan của tật ách = là ở trường học nội.

4, đệ nhị đại hạn quan lộc cung quá độ bản mệnh nô bộc cung, mà bản mệnh quan lộc cung bính biến thành của sao Liêm trinh nhập bản mệnh huynh đệ cung, chính xung bản mệnh nô bộc cung, cấu thành bản quan Hóa kị xung đại quan, giá đệ nhị đại hạn là sự nghiệp [bài vở và bài tập] sao hảo? Chẩm không được sinh biến hóa? Chẩm không trúng phán đoán? Còn đây là dĩ đại xung tiểu của hung tướng. Nếu như tái dĩ đệ nhị đại hạn quan lộc cung nhân dễ tứ hóa lộc chuyển kị khán: Đinh Thái âm hóa lộc ở bản mệnh phu thê, chuyển thiên đồng Hóa kị nhập bản phúc, hội hóa kỵ năm sinh trở thành song kị xung đại hạn cung tật ách, càng song kị xung đại quan của cung điền trạch, song hóa kỵ nhập quan lộc người ấy điền tuyến, là sự nghiệp [bài vở và bài tập] đại biến động của tượng, vừa xung đại hạn thân tâm [tật ách], là chính không muốn không niệm liễu. Dĩ lộc đúng giờ, dĩ kị định tượng khán: Canh thái dương hóa lộc nhập bản quan, làm lưu niên 18 tuổi của điền trạch [thiên nhân hợp nhất = đúng giờ], làm cánh đồng [người đại lý]; thiên đồng Hóa kị nhập bản phúc xung bản tài + 18 tuổi lưu tật [thiên nhân hợp nhất = định tượng] làm đại tật. Cho nên ứng với số ở 18 tuổi bỏ học.

5, bản mệnh cung phụ mẫu [khán bài vở và bài tập hạn]: Can cung quý, quý là vùng thiếu văn minh nơi, chủ phá hao tổn và làm ơn. Quý can rơi cung phụ mẫu, phụ thân tất có phá hao tổn. Quý phá quân hóa lộc nhập bản mệnh tật ách làm đại hạn cung thiên di, quý tham lang Hóa kị nhập bản mệnh huynh đệ mà hạn cung phu thê, hóa kỵ nhập phu thê thì xung quan lộc cung, quan lộc là bài vở và bài tập, cho nên bài vở và bài tập đến tận đây đại hạn kết thúc là tất nhiên việc. Tái dĩ nhân dễ tứ hóa lộc chuyển kị khán: Quý phá quân ở bản mệnh cung tật ách, bản mệnh cung tật ách can kỷ nói chữ khúc Hóa kị nhập bản mệnh cung phúc đức là đại hạn cha mẫu [trường học] hội hóa kỵ năm sinh, trở thành song kị xung đại hạn của cung tật ách.

Dĩ kị định tượng cho nên đương lưu niên 18 tuổi đi vào và đại hạn cung mệnh cập bản mệnh cung phụ mẫu trùng điệp thì ứng với số, cho nên đồng dạng ở 18 tuổi đương niên bài vở và bài tập nửa chừng ngừng lại. Đến đây năm nửa chừng ngừng lại cũng tất và phụ mẫu hữu quan.

6, không được 論 dựa vào đã ngoài đệ tứ, ngũ hạng diễn dễ thuật, không được 論 dụng quan lộc cung 論 bài vở và bài tập, hoặc dĩ cung phụ mẫu 論 học hạn, thứ tư hóa để ý thì trăm sông đổ về một biển, chân thật đáng tin.

7, cai đại sư 說 lớn thứ tư hạn [33~ 42] thi đậu ngũ đại hạn [43~ 52] đến đây mệnh tạo hoàng nguyệt năm tháng, thái độ làm người sinh ngọn núi cao nhất, kỳ giải là nhân bản phu và bản tử của hướng tâm [chỉ đại hạn cung thiên di] tự hóa lộc nhập lớn thứ tư hạn [bổn điền] và đệ ngũ đại hạn [bản quan] mà bản quan tọa năm sinh lộc sở trí. Cái này gọi là thập ma tứ hóa? Đại hạn thiên di hóa lộc nhập đại hạn cung mệnh khiếu “Hướng tâm”, như vậy có muốn hay không khán một viên khác Hóa kị tinh đi nơi nào? Tứ hóa 豈 có thể chỉ nhìn lộc tinh không nhìn sao Hóa kỵ? Đại hạn tốt phôi 豈 là chỉ nhìn cung thiên di [ngoại tại hoàn cảnh] có hay không “Hướng tâm” ? Không được truy nhân quả? Như thế viết là bản thân không hiểu? Hay là là đùa giỡn 讀 người, hù người thường?

8, muốn xem đại hạn phập phồng ưu khuyết: A, dụng năm sinh lộc chuyển kị, hóa kỵ năm sinh chuyển lộc; B, dụng bản mệnh của tam phương tứ hóa khán lộc kị rơi đại hạn cùng 類 ở đâu cung; C, dụng 連 dễ tứ hóa truy cùng 類 khán đại hạn tiên thiên của cát hung định số; D, dụng đại hạn của tam phương tứ hóa lộc kị đi lên thủ tượng … Giản đơn sáng tỏ..

9, dĩ đến đây mệnh lệ 來 khán đệ tứ và đệ ngũ đại hạn:

Lớn thứ tư hạn quá độ bản mệnh cung điền trạch, thiên mệnh tọa hóa quyền năm sinh, năm sinh lộc chiếu đại tài, hóa khoa năm sinh ở đại tật. Hóa kỵ năm sinh ở Đại huynh là kị ở đại tài của điền trạch [kho vị], chủ cất dấu. Bản mệnh quản đại hạn: Bản mệnh cung nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản phúc là đại hạn của huynh đệ, vũ khúc Hóa kị nhập bổn điền thiên mệnh, hóa kỵ nhập bổn điền thiên mệnh là cất dấu, chủ được. lộc nhân kị quả, lộc tùy kị đi, là biết bản thân là bằng hữu nỗ lực mà được huynh đệ bằng hữu hồi báo của tượng. Dĩ cùng 類 truy cùng 類 khán: Thiên lương lộc chuyển lộc nhập bản huynh đại tài, vũ khúc kị chuyển Thái âm hóa kỵ nhập bản phu đại tật, rất rõ ràng biết kỳ vi nhân nỗ lực, vì huynh đệ bằng hữu phục vụ, gia đình mình cải thiện, tài khố ăn no ăn no. Nhân Thái âm là nữ tính, hóa kỵ nhập cung phu thê, phá tan tọa sinh bản mệnh quan lộc cung của năm sinh lộc tinh, mà bản quan vì thế đại hạn của cung phụ mẫu [công vụ], vừa xung bản mệnh quan lộc cung trở thành đại hạn phu thê của cung điền trạch, là biết đến đây đại hạn phối ngẫu tất có tai ách phát sinh. Mà kỳ phối ngẫu phát sinh tai ương ách tất ứng với số sinh lưu niên 36 tuổi, là hệ dĩ bản mệnh quản đại hạn ứng với số sinh lưu niên của để ý thì thôi 論. Dĩ kị chuyển Thái âm kị làm gốc mệnh phu thê, làm lưu niên của 36 tuổi của điền trạch [bản thê người ấy nữ = thê tai ương ách tuyến], bản thê lưu mệnh = thiên nhân hợp nhất, chuyện gì? Là đại hạn của tật ách tọa tác phân biệt. Bạn cố tri lưu niên 36 tuổi trong nhà mình của phối ngẫu xuất ngoại xã giao hoặc tố quan hệ xã hội dồn bản thân phát sinh tai ách cũng.

Đệ ngũ đại hạn quá độ bản mệnh quan lộc cung, thiên mệnh tọa năm sinh lộc, hóa quyền năm sinh ở Đại huynh, hóa khoa năm sinh ở đại thiên. Hóa kỵ năm sinh ở đại thê là kị ở đại tài của phúc đức, là dụng tâm tính toán tiền tài của tượng. Bản mệnh quản đại hạn: Bản mệnh cung nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản phúc lớn thê, vũ khúc Hóa kị nhập bản Điền đại huynh, phóng ra cung bản mệnh là thiên mệnh của tài bạch, đại tài Hóa kị nhập đại tài của kho, là tài thu nhập kho. Hóa kỵ nhập bản mệnh điền trạch là hóa kỵ nhập bản tài của cung tật ách, cấu thành “Ngũ, thập rơi trung tâm” của điều kiện [tài nhập kho] cất dấu của cát tượng. Cho nên bản đại hạn tài lợi cuồn cuộn, không cần hoài nghi. Mà đại hạn quá độ bản mệnh quan lộc thì, cấu thành đại hạn tam hợp và bản mệnh tam hợp trùng điệp, đại hạn tài bạch [bản mệnh] nhâm thiên lương hóa lộc nhập đại hạn phu thê, sở chiếu người làm gốc tài đại quan canh cấu thành “Trái lại cung lộc”, chủ đến đây hạn tài lộc gấp đôi may mắn của tượng. Lại lớn mệnh [bản quan] bính thiên đồng hóa lộc đồng dạng cũng là bay vào đại phu chiếu đại cung, cũng là cấu thành “Trái lại cung lộc”, đến đây đại hạn cung mệnh và cung tài bạch lưỡng điều tuyến đều cấu thành “Trái lại cung lộc”, danh lợi mùa thu hoạch không cùng 論 bỉ. Nhưng nhân thiên lương, thiên đồng hóa lộc tinh sở bay vào bản mệnh cung phúc đức tọa có hóa kỵ năm sinh tinh, cấu thành lộc nhập không đáy, biểu thị nhiều hơn nữa cũng không chê ít, lòng tham không đáy hình thái.

Đệ ngũ đại hạn cung phu thê [bản mệnh phúc đức] tọa hóa kỵ năm sinh tinh, xung cung vì thế đại hạn của quan lộc cung, làm đến đây đại hạn sở quản hạt lưu niên 49 tuổi [dân quốc 87 năm] của cung mệnh, dĩ tượng quan của, dân quốc 87 năm lưu niên 49 tuổi sự nghiệp không như ý. Cách năm [88 năm] là kị xung lưu huynh, không được huynh đệ bằng hữu trợ giúp, sự nghiệp không làm nổi tựu. Tái cách năm [89 năm] là kị xung phu thê, nhưng tọa hóa khoa năm sinh lại có năm sinh lộc 來 chiếu, mặc dù nhưng không thi triển được, nhưng danh tiếng lại có chuyển biến tốt đẹp của tượng.

Đổi lại dĩ tứ hóa phi tinh diễn dễ khán đệ ngũ đại hạn:

Đại hạn cung mệnh bính liêm trinh Hóa kị nhập đại hạn cung tật ách, đại hạn quan lộc mậu tham lang hóa lộc cũng nhập đại hạn cung tật ách. Thiên mệnh đại tài nhị cung, nhất hóa lộc nhất Hóa kị, đồng thời bay vào đại hạn của cung tật ách, chủ đến đây đại hạn sự nghiệp thể tất có có họa, thập ma họa? Bản mệnh huynh đệ, đại hạn tật ách trùng điệp, là sự nghiệp thể của huynh đệ bằng hữu cũng, bạn cố tri thành cũng bằng hữu, bại cũng bằng hữu, sự nghiệp thể của bằng hữu chúng sinh, là đến đây đại hạn chở phúc của thuyền cũng. Đương lưu niên 49 tuổi quá độ đại hạn quan lộc cung thì, liêm tham lộc kị giao chiến to lớn hạn cung tật ách trở thành lưu niên cung điền trạch, tử điền tuyến là tai ách biến động tuyến, cho nên lưu niên 49 tuổi sự nghiệp không bị huynh đệ, bằng hữu [hộ khách, cử tri] cổ động, sự nghiệp gián đoạn cũng là không cần hoài nghi.

Phương pháp đơn giản nhất: Trực tiếp dĩ 49 tuổi lưu niên cung mệnh mậu tứ hóa đi lên về sinh bản mệnh bàn khán: Mậu thiên cơ Hóa kị nhập bản mệnh thiên di phùng thiên di tự Hóa kị, kị xuất, xung cung làm gốc mệnh. Lưu mệnh kị xung bản mệnh, dĩ tiểu xung đại, kỳ tai tất nặng. Dĩ đại hạn tác phân biệt, xung cung gốc rể mệnh là đại tài, chủ tìm rất nhiều tiền tài, thay đổi được mất rơi cũng. Lưu niên 50 tuổi cung mệnh kỷ văn khúc Hóa kị nhập bản phúc lớn phu, hội hóa kỵ năm sinh trở thành song kị xung lưu huynh đại quan, vô sự nghiệp hỏa bạn của tượng. Lưu niên 51 tuổi cung mệnh canh thiên đồng Hóa kị cũng nhập bản phúc lưu quan, hội hóa kỵ năm sinh trở thành song kị xung lưu phu đại quan, vô sự nghiệp có thể kinh doanh thôi triển của tượng.

Mệnh bàn của cách cục và đi vận của tứ hóa diễn dễ, kỳ trật tự mạch lạc, rõ rệt có cư có thể thi, có thể tuần hoàn, không cần MẶC? Không cần cảo thành ABCD? Cố lộng huyền hư, chột dạ cũng!

Tử vi đẩu số bản dễ 論 – tiếp theo đàm cung phu thê của tự hóa

Năm sinh “Quyền tinh” nhập tọa sinh bản mệnh cung phu thê thì, bản chủ phối ngẫu chủ quan khí phách, cho nên kỳ tượng vi phu thê đang lúc thì đa tranh chấp. Nhưng mặt khác nhân cung phu thê làm quan lộc cung của cung thiên di [co lại lục cung 論, hỗ là âm dương], cho nên biểu thị bản thân năng lực làm việc cường. Mà quyền tinh ở quan lộc của thiên di chiếu quan lộc, biểu hiện của tượng thì làm gốc nhân năng lực làm việc cường mà dễ lên chức.

Vậy mà lúc này, nếu như tọa “Hóa quyền năm sinh” của cung phu thê lại có “Tự hóa lộc” thì: Kỳ tượng ý thì là năng lực ta cường, tài hoa canh năng lực biểu hiện, canh thụ thưởng thức, tuy rằng phối ngẫu cá tính cường, nhưng phối ngẫu cũng sẽ 樂 ý hiệp trợ ta thôi triển sự nghiệp [quyền tinh bảo vệ lộc tinh], tuy rằng phu thê đang lúc không khỏi có điều tranh chấp, nhưng đều biết hệ xuất phát từ thiện ý [tự hóa lộc], cho nên rất nhanh thì sẽ cùng hảo.

Như cung phu thê tọa “Hóa quyền năm sinh” tinh, tái phùng phu thê Bản cung “Tự hóa quyền” thì [tự hóa cùng 類], kỳ tượng ý là biểu thị ta bản thân nếu muốn quản thúc phối ngẫu, nhưng phối ngẫu không cho ta quản. Cũng biểu thị phối ngẫu cá tính cường, ta cá tính cũng cường; ta có khả năng mà phối ngẫu cũng có thể can, hai vợ chồng tương xứng, là hai vợ chồng bình thường hội cải cọ không ngớt. Cũng chủ sự nghiệp tại ngoại bình thường tao ngộ đối thủ cạnh tranh, kinh doanh khổ cực.

Như cung phu thê tọa “Hóa quyền năm sinh” tinh, tái phùng phu thê Bản cung “Tự hóa khoa” thì, kỳ tượng ý là chủ phối ngẫu tuy rằng chủ quan, cá tính cường, nhưng phân rõ phải trái cũng có độ lượng rộng rãi và phong độ, ở ta phát giận thì, phối ngẫu không để ý tới ta, không cùng ta tính toán.

Như cung phu thê tọa “Hóa quyền năm sinh” tinh, tái phùng phu thê Bản cung “Tự Hóa kị” thì, đến đây cấu thành quyền kị dây dưa, kéo không ngừng để ý hoàn 亂. Kỳ tượng ý là phối ngẫu cá tính cường, ta muốn làm thiệp hoặc quản thúc phối ngẫu thì, tất hội trái lại khiến cho khắc khẩu, còn đây là hỗ là oan gia, phu thê suốt đời cãi nhau không được an 寧.

Như cung phu thê tọa “Hóa khoa năm sinh” tinh, tái phùng cung phu thê “Tự hóa lộc” thì, đến đây chủ phối ngẫu xuất thân thanh bạch lại có hàm dưỡng, nhân duyên hảo mà lại năng lực biểu hiện tài hoa, giỏi đoán ý người. Kỳ tượng ý là phu thê ân ân ái ái, có thể người già giai lão quá suốt đời.

Như cung phu thê tọa “Hóa khoa năm sinh” tinh, tái phùng cung phu thê “Tự hóa quyền” thì, loại này hóa tượng thường thường hội lệnh bản thân thì cảm bất đắc dĩ. Nhân khoa tinh bản chủ quý nhân, ái, phân rõ phải trái và phong độ, nhưng quyền tinh có nắm quyền tranh đoạt của vị đạo, cho nên cho thấy 來 chính là, ta thường ngày đối phối ngẫu hảo, nhưng thường thường phối ngẫu lại trái lại thường thường được một tấc lại muốn tiến một thước, tưởng leo đến trên đầu ta yếu 來 quản thúc ta của vị đạo.

Như cung phu thê tọa “Hóa khoa năm sinh” tinh, tái phùng cung phu thê “Tự hóa khoa” thì [tự hóa cùng 類], khoa tinh chủ ái, tự hóa khoa là cùng 類 trung hoà, kỳ tượng ý là ta ái phối ngẫu, ta nghĩ tác phối ngẫu của quý nhân, nhưng phối ngẫu lại không biết quý trọng ta ái, không coi trọng ta đối với hắn thật là tốt.

Như cung phu thê tọa “Hóa khoa năm sinh” tinh, tái phùng cung phu thê “Tự Hóa kị” thì, đến đây tượng là phối ngẫu “Nhũ”, ý tức ta ái phối ngẫu, đối phối ngẫu hảo, nhưng phối ngẫu lại đối với ta cố tình gây sự [lần].

Như cung phu thê tọa “Hóa kỵ năm sinh” tinh, tái phùng cung phu thê “Tự hóa lộc” thì, kỳ tượng ý là ta đối phối ngẫu bất hảo, nhưng mà phối ngẫu lại rất tốt với ta. lộc kị đồng cung bản là song kị, đến đây tượng vốn có 離 hôn tượng, nhưng nhân phối ngẫu dĩ nhu [tự hóa lộc] khắc cương [kị], kết quả là biểu thị ta không phải là không khả năng 離 hôn tái giá, nhưng bị phối ngẫu lấy nhu thắng cương cảm hóa. [đến đây tượng như thuộc nữ mệnh, tuyệt không có nhân tình]

Như cung phu thê tọa “Hóa kỵ năm sinh” tinh, tái phùng cung phu thê “Tự hóa quyền” thì, quyền kị dây dưa, phu thê không chỉ có tranh chấp, canh hội đánh nhau đánh.

Như cung phu thê tọa “Hóa kỵ năm sinh” tinh, tái phùng cung phu thê “Tự hóa khoa” thì, nhân kị lực cường, hóa khoa lực tiểu, đến đây cũng thuộc phu thê không hài hòa của tượng, kỳ ý là phối ngẫu yêu ta, tưởng hiệp trợ ta, mà ta đã có không tín nhiệm phối ngẫu của vị đạo.

Như cung phu thê tọa “Hóa kỵ năm sinh” tinh, tái phùng cung phu thê “Tự Hóa kị” thì, nhân tự hóa cùng 類, tình huống như vậy là song phương đều “Cửu quái”, kỳ tượng ý là ta đối phối ngẫu hung, phối ngẫu tựu căn bản không bỏ rơi ta, cho nên chủ phu thê không đổi bạch đầu giai lão.

● nếu như cung phu thê không đổi ở chung hoặc là không được ở cùng một chỗ thì, là phải đặc biệt quan sát, cung phu thê “Tọa kị vừa tự Hóa kị” cung vị rơi vào ở đâu cung?

1, nếu như cung phu thê rơi vào “Dần thân tị hợi” tứ mã vị, là là “Sách mã kị”, thì biết phu thê tất nhiên vô pháp bạch đầu giai lão.

2, nếu như cung phu thê rơi vào “Thìn tuất xấu vị” tứ khố vị, là thuộc “Thiếu nợ kị”, có tướng thiếu nợ ý, tuy rằng phu thê ở chung không được hòa hợp, nhưng không nhất định hội phân 離. Bởi vậy tình hình như thế bất khả võ đoán cho rằng phu thê nhất định sẽ 離 hôn.

3, nếu như cung phu thê rơi “Tử ngọ mão dậu” thiên vị, kỳ tượng ý là chủ phu thê đang lúc có chứa 樂 thiên của vị đạo, hình thành một loại phu thê đang lúc của đối đãi hiện tượng. Chủ người ta hội kiếm tiền ta cũng sẽ kiếm tiền; người ta hội ngoạn ta cũng sẽ ngoạn; người ta sẽ phải dùng tiền ta cũng sẽ dùng tiền; người ta mang rượu lên gia tìm nữ nhân ta trực đêm điếm tìm Ngưu lang; ngươi tốt với ta ta cũng đối tốt với ngươi; ngươi đối với ta bất hảo thì người ta sẽ chờ trứ tiều!

4, cung phu thê rơi tứ mã vị mà “Tọa kị phùng tự Hóa kị” tình hình đặc biệt lúc ấy 離 hôn, mà “Tọa lộc phùng tự hóa lộc” thì cũng chủ phu thê hội phân 離. Trong này của chia ra làm:

Tọa kị phùng tự Hóa kị thì của phân 離 tượng ý, là làm gốc 來 lại không thể cùng một chỗ, xa nhau ngược lại sẽ bỉ ở chung hảo. Tọa lộc phùng tự hóa lộc thì của xa nhau tượng ý, là nếu không tiếc phúc bất năng ở chung, không bằng xa nhau tốt hơn.

● đã ngoài của tượng là dựa vào “Bản dễ” giải trừ – Bản cung 論. [không được 論 một đường lưu tinh của cung vị đối đãi]

Tử vi đẩu số tứ hóa phi tinh bí nghi giải trừ bàn cơ bản thấy rõ

Nghiên cứu tử vi đẩu số mệnh lý, tất cả mọi người có hứng thú, nhưng giống nhau trên phố thư cục, trước đây đại thể dĩ “Tam hợp” 論 tinh diệu, tính chất sao tổ hợp kết cấu là việc chính lưu. Đến đây 類 chủ lưu ngoại trừ vận dụng năm sinh Thiên can của sao Tứ hóa ngoại, vừa đụng chạm được đại hạn và lưu niên của can cung thì, tức cảm thấy không biết theo ai. Cũng bởi vậy không được đụng chạm tứ hóa hoàn hảo, vừa đụng xúc tứ hóa thì hình thành mãn bàn “lộc quyền khoa kị” đều phi, chẳng làm sao lấy hay bỏ quẫn cảnh. Thế là có một chút không thể thấy rõ “Tứ hóa” phi tinh làm sao vận dụng “Tam hợp” phái cao thủ, dĩ nhiên phê bình “Tứ hóa” phái là “Ngụy học”. Những … này tử bối “Đấu số toàn bộ thư” của cổ văn phú, 連 cơ bản nhất “Dịch học” tam đại nguyên tắc “Để ý, số, tượng” cũng đều không hiểu, còn dám nói năng hùng hồn đầy lý lẽ tự phong “Đại sư” người, đơn giản là mất mặt xấu hổ! Dĩ tam hợp pháp 論 mệnh cũng rất chuẩn nha! Hà tất muốn cùng người khác dụng tứ hóa phi tinh nha! Chính một trường cánh, tưởng phi, chẩm bay khởi 來? Không bay nổi 來, đem mình té bị thương, cánh 說 người khác cánh là “Giả” ?! Mệnh lý giới 亂 tượng chính xác sẽ làm cố tình học mệnh lý đồng đạo cảm thấy chẳng làm sao lấy hay bỏ bất đắc dĩ.

“Hóa” người, biến hóa cũng;”Phi” người, biến hóa cũng. “Tinh” vốn không hóa, nhân “Tượng” mà hóa; tượng người, là tứ hóa tượng, là lộc quyền khoa kị cũng. “Tinh” vốn không phi, là tá “Can” mà bay;”Can” người, là năm sinh can, bản mệnh can, đại hạn can, lưu niên can, lưu nguyệt can, lưu nhật can cũng.

“Phi” người, là dễ cũng;”Dễ” người, tam dễ cũng, làm gốc dễ, giao dịch, biến dời. “Dễ” người, là cung vị của chuyển hoán, chính là “Thiên địa nhân” tam tài trao đổi và trùng điệp cũng.

“Tượng” người, quan sát cũng; là thùy tượng và thủ tượng phương pháp. Tượng có – định tượng, phục tượng, phi tượng, hóa tượng, phản tượng, chiếu tượng, ám tượng, phụ tượng chờ bát tượng. Kỳ lại có “Minh, ám, rắc rối” tam tượng đạo pháp, tạ dĩ biện “Chân giả”, tham “Hư thực”, minh “Ta hắn” và biết “Nội ngoại”. Mệnh lý sư tất dựa vào đến đây cung vị nặng điệp biến hóa sở hiện ra của “Tượng”, thủy tài cán vì nhân thôi mệnh giải thích nghi hoặc cũng. Phi đến đây mà lầm nhân, tất nghiệp chướng tổn hại đức cũng, tự cho là đại sư người 豈 cũng không thận làm!

Đấu số mệnh bàn kế có mười hai cung vị, cung cung có thể lập thái cực [cọc tiêu hàng không], cho nên dựa vào tự mình thể dụng và hỗ làm thể dụng, thì có nhất tứ tứ pháp môn. Dựa vào nhất tứ tứ pháp môn của mười hai cung vị đang lúc chuyển hoán, tựu tạo thành 1728 loại cung vị biến hóa.

Tái dựa vào 1728 loại cung vị diễn dễ tứ hóa, tựu tạo thành 6912 loại hình thái hóa tượng. Như không được 論 quyền khoa chích nhằm vào lộc kị đối đãi 論 cát hung, chỉ muốn một mệnh bàn tức có 3456 loại thùy tượng. Như dưới đây thùy tượng, dựa vào thiên địa nhân tam dễ thủ tượng, tiến tới phán đoán đi vận của đúng giờ và ứng với số, như vậy yếu dĩ một mệnh bàn viết một quyển hậu hậu diễn dịch mệnh lệ sáng tác, hoa thời gian một năm đều rất khó hoàn thành.

Huống, tứ hóa của diễn dễ, cũng phi đơn thuần như vậy, kỳ còn phải lo lắng chứa nhiều để ý thì, như nhất lục cộng tông, nhất hàm tam, ba năm đồng thể, lục tứ của dụng, phi phục lệnh tinh, cang 龍 tứ chính, năm mươi rơi trung tâm của được mất phán đoán; cùng với qua đời, hoá khí của hình và chất của biến hóa chờ để ý 論 lấy hay bỏ. Đến đây cũng không giống nhau không coi trọng “Can cung” hoặc không được dĩ bản mệnh cung làm hạn định vận, cố thủ đẩu số toàn bộ thư phú văn của tam hợp đồng nói có thể hiểu được.

Biết của là biết của, chẳng là chẳng, bất túc nghị cũng!

Chỉ mong đối tứ hóa phi tinh bí nghi của vận dụng có nghiên cứu hứng thú của đồng đạo, có thể có sở thấy rõ, nhất để ý thông, mệnh lý thì tự nhiên năng lực rộng mở trong sáng, không cần tử bối cổ văn phú, tự hãm ngõ cụt của nê cái rãnh mà không thể tự thoát ra được!

Phụ lệ:

Ta quang như thế giảng tứ hóa phi tinh cơ bản quan niệm, có thể bạn trên mạng còn chưa đủ rõ ràng, cho là ta hay là đang đả trên cao. Được rồi! Ta ngay tại chỗ lấy tài liệu lợi dụng một vị đáp lại nữ bạn trên mạng mệnh bàn 來 đại lược dẫn thuật tứ hóa cách dùng, dành cho thích nghiên cứu tứ hóa 論 mệnh đồng đạo 參 thi:

Đến đây vị nữ bạn trên mạng: Dân quốc 61 tuổi tác thứ nhâm tử năm bảy tháng 23 ngày thì sinh. [không ngại tống ra mệnh bàn so với] ký biết việc thực: Vài chục năm 來, vẫn là bản thân của ốm đau sở đau khổ. Bằng tạ bản thân ý chí lực và tôn giáo tín ngưỡng đi quá 來.

Như đàm tiên thiên mệnh cách: Bản mệnh tọa Tử Phủ, có hóa quyền năm sinh tinh tọa, cá tính hiếu thắng, là tự lập cách. Hóa khoa năm sinh tọa bản mệnh cung phúc đức, tư tưởng thiện lương, có nghệ thuật giám phần thưởng lực và thưởng thức, gặp chuyện thì năng lực vãng tốt một mặt suy nghĩ. Năm sinh lộc tọa nô bộc cung, rất có bằng hữu duyên cùng với có rất nhiều chúng sinh là kỳ quý nhân. Hóa kỵ năm sinh tọa cung tài bạch, sạ khán tựa hồ cũng sẽ cho rằng so sánh hội vì tiền tài quan tâm, nhưng nhân cư sinh thìn kho, là tài nhập kho. Vừa phùng cung tài bạch có tự hóa khoa, tức cung tài bạch của “Bản dễ”, là chủ cũng không thèm để ý tiền tài nhiều ít cũng.

Như đàm ngày mốt mệnh cách: Bản mệnh cung cư thân vị là tứ mã nơi, thái độ làm người vị, can cung mậu, mậu ngũ hành thuộc đất, đất ở giữa, vạn vật vô đất không được sinh, cố nhân sinh lữ đồ so sánh 勞 lục và ba động. Như dĩ bản mệnh cung tự mình thể thời gian sử dụng, can cung mậu tham lang hóa lộc bay vào cung phúc đức, tượng ý chủ có khoan dung người khác khí độ, mọi việc đều hội vãng phương diện tốt tự hỏi. Mậu thiên cơ Hóa kị bay vào huynh đệ cung, là cá tính thượng rất hội quan tâm huynh đệ bằng hữu, nhân kị xung của cung làm nô bộc cung, cũng bởi vậy dễ có nguyên nhân quá độ quan tâm mà từng có phân can thiệp quản thúc của hiện tượng, trái lại phá hư người tốt duyên [phá tan tọa sinh nô bộc cung của năm sinh lộc tinh]. Như dĩ lộc nhân kị quả nói, cung phúc đức làm nô bộc của cung tử nữ, là ta cùng với chúng sinh của quan hệ xã hội ham mê vị, mà huynh đệ là nô bộc của cung thiên di làm ta cùng với chúng sinh đang lúc của hỗ động vị. Bản mệnh biến thành của lộc tinh và sao Hóa kỵ rơi cung cách tứ cách, hình thành đối đãi thượng của biến hóa

[tứ phượng]. Vừa hóa tinh tham lang chất thuộc mộc tính thuộc thủy, thiên cơ thuộc mộc, đều thuộc về trí tuệ và giáo hóa ngôi sao, cũng cùng tín ngưỡng hữu quan. Mà lộc tùy kị đi, bạn cố tri bản tính ưa khuyến bởi vì thiện, có nguyên nhân ham học hỏi hoặc tín ngưỡng vấn đề quản thúc người khác của vị đạo. Bản mệnh biến thành của kị, có ngày mốt thiếu nợ ý, là quá sinh dụng tâm chỗ ở.

Như đàm đi vận: Bản mệnh can cung mậu tham lang hóa lộc nhập bản mệnh cung phúc đức, phùng hóa khoa năm sinh tinh; mậu thiên cơ Hóa kị nhập bản mệnh huynh đệ cung, cũng phùng tự hóa khoa tinh. Đương đi ngược chiều đệ nhị đại hạn [15~ 24] quá độ bản mệnh huynh đệ cung thì là thiên mệnh tọa kị khoa, cánh đồng tọa lộc khoa, đến đây đại hạn 20 tuổi trước ở nhà bình an vô sự. 21 tuổi thượng khả [tọa hóa quyền năm sinh tinh” ; 22, 23 tuổi bản thân và tinh thần thượng tựu sẽ bắt đầu sản sinh không khỏe 狀 huống. Là kị xung 22 tuổi quan lộc cung cập kị phá tan 23 tuổi cung điền trạch của năm sinh lộc tinh. Bị phá tan của năm sinh lộc tọa cung làm nô bộc cung, nô bộc là phụ mẫu khí số vị, là “Một mạch tử” vị, bạn cố tri bản thân tất hiện ra không được hiện tượng tốt. Mà đại hạn cung mệnh can đinh cự môn Hóa kị nhập bản mệnh cung điền trạch, là lưu niên 24 tuổi phùng tự hóa lộc là kị xuất, vừa trong cung tọa lúc rảnh rỗi cướp và lộc tồn, là có xuất gia, tị thế sách cư của tượng.

Đương đi ngược chiều đệ tam đại hạn [25~ 34] quá độ bản mệnh cung phu thê thì, bản mệnh [và đại phúc trùng điệp] can mậu biến thành thiên cơ sao Hóa kỵ tọa sinh đại hạn của cung phụ mẫu phá tan tọa sinh đại hạn cung tật ách nội của năm sinh lộc tinh, vì vậy đại hạn bản thân tất nhiên đa tai [bản mệnh kị xung đại tật]. Mà bản mệnh cung tật ách và đại hạn cung tật ách can đều là quý can, quý là phá hao tổn chỗ, cũng làm ơn chỗ ở. Quý can phá quân hóa lộc bay vào đại hạn cung mệnh [đúng giờ], quý tham lang Hóa kị bay vào đại hạn quan lộc cung [định tượng], bạn cố tri đến đây đại hạn bản thân vận tất xuất hiện lớn nhất của nguy cơ, may mà bay vào đại hạn quan lộc cung của sao Hóa kỵ phùng có khoa tinh giải trừ ách.

Đến đây đại hạn cung mệnh can bính thiên đồng hóa lộc bay vào bản mệnh cung tật ách, đại hạn cung tử nữ, làm lưu niên 25 tuổi của cung điền trạch [đúng giờ]; hóa Kị bay vào mệnh quan lộc cung, đại hạn cung thiên di, làm lưu niên 25 tuổi cung mệnh [định tượng], bạn cố tri đến đây 25 tuổi lưu niên bắt đầu bản thân vẫn bị bệnh đau nhức dằn vặt, đặc biệt lưu niên 28 tuổi nghiêm trọng nhất [lưu mệnh tọa thiên đồng lộc tinh = đúng giờ; liêm trinh sao Hóa kỵ tọa lưu niên tử nữ xung điền trạch mà lại xung thiên mệnh = Định tượng]. Nhất là lưu niên 28 tuổi cung mệnh và bản mệnh cung tật ách thiên nhân hợp nhất, quý can tham lang Hóa kị sở nhập gốc rể mệnh cung phúc đức là lưu niên 28 tuổi của cung tật ách, vừa thiên nhân hợp nhất. Phúc đức là thọ nguyên vị, mà lại là cung tật ách của cung tật ách, là nhất lục cộng tông, cho nên nghiêm trọng đến sẽ có tự 殺 khuynh hướng của hiện tượng. Dựa vào cung vị của trao đổi chu toàn, mãi cho đến năm ngoái lưu niên 34 tuổi thì, thiên mệnh biến thành thiên đồng lộc tinh trở thành lưu niên của cung tật ách, mà sao Liêm trinh trở thành lưu niên cung điền trạch thì, bản thân dĩ nhiên là bình an vô sự liễu. Hóa kỵ nhập điền trạch là cất dấu, ổn định, yên ổn, cho nên không hãi sợ.

Chỉ là, đương vận hành lớn thứ tư hạn quá độ bản cung tử nữ thì chi lưu năm 36 tuổi, 37 tuổi, 39 tuổi vừa gặp phải 狀 huống, nên bảo trọng!

Mệnh bàn của cách cục và hạn vận lưu niên của tứ hóa phi tinh diễn dịch cơ bản để ý thì, đại lược dựa vào đến đây thôi 論. 論 tài quan, 論 hợp hỏa cổ đông, 論 hôn nhân cũng 復 như vậy, cung vị của chuyển hoán cần phải thành thạo, nhất để ý quy tắc chung vạn để ý đi, tứ hóa 論 mệnh có gì nan tai! Không cần thông thái rởm tử bão phú văn?

Tử vi đẩu số mệnh bàn trung tâm nhất hàm tam của nghĩa và hỗ động quan hệ

Một mệnh bàn kế có mười hai một cung vị, mười hai cung vị có thể tự mình thể dụng, cũng có thể hỗ làm thể dụng. Cung mệnh làm một làm thể thì, cung phu thê thì là tam. Dĩ cung phu thê làm một làm thể thì, cung tài bạch thì là tam, cho nên cung tài bạch là cung phu thê của cung phu thê. Mà thôi cung mệnh làm thể thì, cung tài bạch là ngũ, sở dĩ có điều vị “Nhất hàm tam”, “Ba năm đồng thể” của 論.

Mệnh bàn mười hai cung vị tự mình thể, tự mình dụng, và hỗ làm thể, hỗ là dụng của diễn dịch hóa tượng, tức cái gọi là hình của phân hợp. Phân hợp người, nói cũng! Cho nên tử vi đẩu số mệnh lý bèn nói gia sự học ngươi!

Cung mệnh chính là một mệnh bàn trung tâm đứng đầu thể, đó là là cai mệnh bàn chủ mạng sống con người lữ trình trung tâm của 靈 hồn. Cung mệnh như trong bàn cờ của tướng soái, tướng soái là chỉnh bàn cờ trung tâm của 靈 hồn. Đi vận như sau kỳ, đi vận trung tâm các cung vị, là như kỳ tử của di động, mỗi một con cờ di động du quan chỉnh bàn cờ cục công thủ thành bại.

Cung mệnh ký chủ tướng soái, tướng soái thống ngự toàn bộ cương thành 領 đất, chưởng quản trứ giai đoạn tính nhâm mệnh, 領 đạo, chỉ huy trọng trách đại nhâm. Mệnh bàn giống như một người cả đời sinh hoạt 領 vực, cung mệnh tựu nắm giữ trứ giai đoạn tính thành bại trách nhiệm, mà giai đoạn tính điều hành, tức là đi vận. Tướng soái bố cục và điều hành dường như chơi cờ, mà cung mệnh cùng với dư các cung vị trùng điệp biến hóa quan hệ hay bố cục, cung mệnh sao Tứ hóa phi lạc đại hạn và lưu niên sở thiên động đi vận hay điều hành. Dĩ là của cho nên, hạ thác một nước cờ thì sẽ có đảo kỳ của hiểm, điều hành mất thăng bằng tạo thành đi vận không tốt, thì có thương tích tài, thương thế, thương thế của hung. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp tự nhiên, cho nên bản mệnh quản đại hạn mà ứng với số sinh lưu niên, đây là lý học của để ý ngươi!

Cung phu thê địa vị giống như trong bàn cờ “Tướng, tượng”, tương tự đi “Điền”, không thể vượt cự. Điền người, cung điền trạch, là chủ nhà đình. Cho nên dĩ cung điền trạch làm một làm thể thì, cung phu thê là lục, là nhất lục cộng tông cũng. Đó là phối ngẫu cho nhà ta đình thân thể, cần phải tẫn giữ gìn gia đình của trách bất khả vứt bỏ gia đình ý. Dựa vào đến đây cũng biết cung phu thê là là mệnh bàn trung tâm của tòa thành, cũng tức là giữ gìn gia đình chủ thể. Mà cung điền trạch và cung mệnh hỗ là âm dương vị, thị đồng mệnh cung, thì cung phu thê cũng ta thân thể, cho nên viết “Nhất hàm tam”.

Cung mệnh chủ “Chính của ta”, cung phu thê là “Phối ngẫu của ta”, nếu “Nhất hàm tam”, thì ta may mắn và bất hạnh, thành và bại, đương nhiên ảnh hưởng phối ngẫu, đồng lý, phối ngẫu may mắn và bất hạnh, thành và bại cũng đồng dạng ảnh hưởng ta bản thân. Bởi vậy dĩ cung phu thê đương cung mệnh làm một thì, mạng của ta cung liền trở thành phối ngẫu của cung phúc đức. Cho nên thời cổ hậu có nhất cú tục ngữ viết “Thê dĩ phu là quý”, cũng tức là 說: Ta là phối ngẫu của phúc khí, cũng là phối ngẫu của tinh thần dựa vào cũng.

Nam nhân và nữ nhân kết hôn tựu xưng là phu thê, phu và thê của kết hợp vị của “Thành gia”. “Gia” phải phu và thê lưỡng người dụng hết bản phận, hợp lực kinh doanh mới có thể có “Thành”. Nhà thành bại và phúc họa, phu thê đều cần phải phụ trách và gánh chịu. Dĩ nam mệnh nói, phu người là chủ bản thân, thê người là chủ thái thái. Dĩ nữ mệnh nói, phu người là chủ trượng phu, thê người là chủ bản thân. Dựa vào âm dương số để ý nói: Một chồng một vợ có thể sinh con trai thứ hai, đến đây tức “Hình có thể phân” ; một chồng nhất phụ thành một con trai, đến đây tức “Hình có thể hợp”. Một mạch sinh vạn vật, do khí phát có thể thay đổi, sở dĩ “Phân hình” ; một mạch hợp vạn vật, như phá thần có thể bổ, sở dĩ “Hợp hình”. Đường xưa sinh nhất, một sanh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, cho nên “Nhất hàm tam”. Y mệnh bàn của số để ý nói: Cung mệnh vi phu, cung phu thê là phụ, một chồng nhất phụ có thể hợp, có thể phân, “Phân” người “Các” làm thể dụng, “Hợp” người “Hỗ” làm thể dụng cũng.

Bản mệnh cung tự Hóa kị thì, chủ cá nhân của cá tính đất thẳng, tính tình không ổn định, phức cảm tự ti nặng, mình ý 識 cường, không thích khiếm nhân tình, cũng không thích chiêm nhân tiện nghi, bất thiện sinh đóng gói chính cập nắm chặt cơ hội. Nhân cung mệnh là cung phu thê của cung phúc đức, cho nên cũng chủ phu thê duyên mỏng của tượng.

Cung phu thê tự Hóa kị thì, dĩ phối ngẫu nói, đạo lý giống vậy, chủ phối ngẫu cá tính đất thẳng, phối ngẫu tính tình bất ổn, phối ngẫu mình ý 識 cường, không thích khiếm nhân tình. Giả như cung phu thê can là đinh can thì, chủ phối ngẫu nói chuyện thường thường rất không lảng tai, hội kẻ khác chịu không nổi, thậm chí hội nhân nói chuyện đắc tội với người mà dẫn đến khẩu thiệt hiểu lầm và tranh cãi.

Cung mệnh Hóa kị tinh bay vào cung phu thê, “Kị” người “Ta” của “Tâm”, ta chi tâm bay vào cung phu thê, biểu thị tâm tư của ta tinh thần đều hao tổn ở phối ngẫu trên người, muốn dùng tâm quản thúc phối ngẫu, là phối ngẫu việc làm ơn. Nhân kị có niêm trụ cập thiếu nợ ý, đến đây hóa tượng thuộc hung. Do cung mệnh hóa xuất của kị thuộc ngày mốt của cách. Như hệ hóa kỵ năm sinh tọa cung phu thê người, là thuộc tiên thiên và bẩm sinh 來 của trái. Hóa kỵ năm sinh tinh và ngày mốt sao Hóa kỵ là có khác nhau, hóa kỵ năm sinh lực cường, cung mệnh biến thành của sao Hóa kỵ, là ngày mốt, là có cũng được không có cũng được. Cung mệnh Hóa kị nhập cung phu thê, chủ phu thê không hợp, là yêu làm ơn, là ái bị khổ, đối phối ngẫu lòng nghi ngờ nặng, vô pháp được phối ngẫu của bang trợ, nhân xung cung làm quan lộc cung, cho nên cũng chủ so sánh vô tâm sinh sự nghiệp, hoặc đối sự nghiệp phân tâm. Cung mệnh Hóa kị nhập cung phu thê người, đại thể sự nghiệp so sánh không được thuận, không được vừa lòng, có thể bởi vậy thường đổi công tác.

Cung mệnh Hóa kị bay vào cung phu thê, như cung phu thê vô sanh năm hóa tinh nhập tọa, thuộc “Thủy mệnh kị”, chủ ta quan tâm phối ngẫu. Nếu như lúc này cung phu thê cũng có Hóa kị bay vào cung mệnh tình huống, dĩ cung phu thê mà nói, cũng thuộc về phối ngẫu của “Thủy mệnh kị”, đồng dạng chủ phối ngẫu quan tâm ta. Dĩ tốt ý tưởng nói, là chủ ta đối phối ngẫu hữu tình, phối ngẫu cũng đúng ta có nghĩa. Dĩ phôi ý tưởng nói, cung phu thê vì hắn cung, nhưng nhất hàm tam, mạng của ta cung là phối ngẫu của cung phúc đức, cho nên hội có chứa tương hỗ can thiệp, tương hỗ nghi kỵ của vị đạo, thường thường ở đi vào lớn thứ tư hạn “Tử nữ, điền trạch” thì, phu thê đang lúc sẽ vì gia đình hoặc đào hoa việc xích mích, dẫn đến ở riêng hoặc 離 異 tình hình.

Cung mệnh Hóa kị bay vào cung phu thê, phùng phu thê có tự Hóa kị, đến đây tự hóa ý nghĩa, là chủ trở nên sự, tất vô kết quả cuối cùng. Nhân ta hóa xuất người là “Giao dịch”, là ta phó dư phối ngẫu, ta quan tâm phối ngẫu, ta quản thúc phối ngẫu. Phùng cung phu thê của tự hóa thành “Bản dễ”, làm gốc cung 論, cho nên cung phu thê vừa tự hóa thì, tức không được phối ngẫu của kết quả cuối cùng. Cũng chính là 說 ta nghĩ quản thúc phối ngẫu, hoặc ta đối phối ngẫu bất hảo, phối ngẫu căn bản không bỏ rơi ta, cuối đồng dạng hội nhân phu thê không hợp mà cãi nhau hoặc phân 離.

Cung mệnh Hóa kị bay vào cung phu thê, như phùng cung phu thê nguyên tọa có hóa kỵ năm sinh thì, thì cấu thành song kị rơi cung phu thê, tạo thành song kị xung quan lộc cung, quan lộc cung bị song kị sở xung, cũng biết một thân ngoại trừ suốt đời là sự nghiệp bôn ba, quan tâm, phiền não, hơn nữa mọi việc không được thuận, khó có thành tựu ngoại, thứ nhất sinh của hôn nhân hoặc đời sống tình cảm nhất định khúc chiết nhấp nhô.

Cung mệnh hóa lộc bay vào cung phu thê, chủ có 異 tình duyên, cũng biểu thị đối phối ngẫu hảo, đối phối ngẫu thâm tình. Vừa đến đây tượng của nam mệnh tất anh tuấn, nữ mệnh tất mỹ 麗.

Cung mệnh hóa lộc bay vào cung phu thê, như phùng cung phu thê nguyên tọa có sống năm lộc tinh thì, là chủ nhân duyên sớm phát, kết hôn sau khi phu thê đang lúc cảm giác tình mỹ mãn, sự nghiệp cũng tất như ý.

Cung mệnh hóa lộc bay vào cung phu thê, như phùng phu thê lại có tự hóa lộc thì, đến đây tượng là “lộc ra lộc”, là lộc ra của tượng, là chủ ta đối phối ngẫu hảo, phối ngẫu còn muốn rất tốt, hoặc cho rằng là phải mà không gia quý trọng ý.

Cung mệnh hóa lộc bay vào cung phu thê, cung phu thê đồng dạng cũng hóa lộc bay vào cung mệnh thì, đây là lộc khứ lộc 來, tức ta đối phối ngẫu hảo, phối ngẫu cũng sẽ có ơn lo đáp rất tốt với ta ý.

Cung mệnh hóa quyền bay vào cung phu thê, như là nam mệnh, là có đại nam nhân chủ nghĩa. Nhân quyền chủ quyền lực, nắm quyền. Tuy rằng hóa quyền nhập phu thê cũng là chủ bả quyền lực giao cho phối ngẫu, nhượng phối ngẫu tác chủ. Bất quá phóng ra cung cho ta cung, cho nên vẫn là chính nắm trong tay, phối ngẫu vẫn đang yếu tôn trọng ta, như không tuân theo nặng ta thì, phu thê đang lúc sẽ tranh chấp không ngớt. Dĩ tình cảm nói, chính là quản thúc phối ngẫu, cũng chủ nhất 見 chung tình thức ái.

Cung mệnh hóa quyền bay vào cung phu thê, như phùng cung phu thê nguyên tọa có hóa quyền năm sinh tinh thì, chủ phối ngẫu năng lực cường, phối ngẫu tiên thiên đã có chứa khí phách, ta vừa cho nàng quyền, người canh hội được một tấc lại muốn tiến một thước, được để ý không buông tha người ăn chắc ta, đến đây có thể xưng là thê đoạt phu quyền của hàm ý, thì cũng biết ta gây cho sợ hãi nội của phu.

Cung mệnh hóa quyền bay vào cung phu thê, phùng cung phu thê tự Hóa kị thì, chủ ta bả quyền lực giao cho phối ngẫu, hoặc tưởng ước thúc phối ngẫu, nhưng phối ngẫu cũng không thụ ta ước hẹn bó buộc, cũng không biết cảm ơn, mà lại trái lại canh hội hoài nghi, nghi kỵ, cố tình gây sự, không thể nói lý “Lần”, dẫn đến gia đình và sự nghiệp thượng phong ba không ngừng.

Cung mệnh hóa khoa nhập cung phu thê, dĩ tình cảm vợ chồng nói, nhất chủ ta là phối ngẫu của quý nhân, cũng chủ phu thê đang lúc tương kính như tân, đối đãi hiền hoà, phu xướng phụ tùy. Nhân ta của hóa khoa nhập cung phu thê, khoa giáo chủ hóa, cho nên đồng thời cũng có chứa ta nghĩ cảm hóa phối ngẫu ý hàm, nhân phóng ra cung cho ta, chỉ là biểu thị ta có cảm hóa thiện ý mà thôi, đến nỗi phối ngẫu có chấp nhận hay không vừa một chuyện khác. Khoa tinh chủ phong tình, chủ nhân duyên, cho nên cũng dễ có đào hoa. Khuyết điểm duy nhất là vừa có đào hoa cũng sẽ bị phát hiện, bị bắt gian. Cho nên nữ mệnh so sánh không thích hợp hóa khoa nhập cung phu thê.

Cung mệnh hóa khoa bay vào cung phu thê, như phùng cung phu thê tự hóa khoa thì, là cùng 類 trung hoà, còn đây là biểu thị ta đối phối ngẫu bang trợ không lớn, mà phối ngẫu cũng không cần, không nghe theo lại sự trợ giúp của ta.

Cung mệnh hóa khoa bay vào cung phu thê, như phùng cung phu thê tự hóa tạm thời, là chủ ta yêu quý phối ngẫu, tôn trọng phối ngẫu, đối phối ngẫu tác thiện ý quan tâm, nhưng mà phối ngẫu trái lại được một tấc lại muốn tiến một thước trái lại muốn ta thính của nàng, tưởng leo đến trên đầu ta sao hô ta.

Cung mệnh và cung phu thê cách tam cách, chủ trúng mục tiêu đái 來 của cách, mà cung mệnh đối cung phu thê, chính là cách đối cách của vấn đề. Cung phu thê đối cung tài bạch, thì thuộc hôn hậu đối đãi việc. Mặc dù nhất hàm tam, ba năm đồng thể, nhưng mà nhất chủ cách, nhất chủ đối đãi. Cho nên cung mệnh hoặc cung phu thê tứ hóa bay vào tài phúc tuyến thì, đều thuộc về phu thê đang lúc đối đãi thật xấu vấn đề, 論 sự độ lớn của góc phải phân rõ sở tài bất trí ngộ phán.

Đã ngoài thuật, là thuộc cách của thùy tượng, là không gian tượng. Nếu như đi vận thời gian chưa tới, hiển tượng thì bất minh, cảm thụ cũng không sâu. Mà yếu phán đoán cát hung thì vẫn đang yếu lộc và kị kiêm khán, 論 phán đoán tài bất trí bất công sai lầm.

Tử vi đẩu số của tam tài tứ tượng đồ quy

Tử vi đẩu số bí nghi của tinh tùy là ở “Dụng thần”, mà dụng thần của tinh thần chỗ là toàn hệ của sinh “Tứ hóa”.

“Dụng” người, là thể ỷ lại vào là dụng; cái gọi là ỷ lại vào là dụng người, tức “Bản mệnh bàn” là “Thể”, là “Hà đồ” ;”Đại hạn bàn và lưu niên bàn” là “Dụng”, là “Lạc thư”.

“Thần” người, thị của không được 見, thính của không nghe thấy, giấu sinh nội mà hiển sinh trí, kỳ sinh hóa, biến thiên, vô cùng vô tận mà khó lường.

“Tứ hóa” người, chính là tá “Can” chui “Tinh”, giả “Tượng” hợp “Chi” ứng với “Thì”, huyền hóa phi độ mệnh bàn của mười hai cung. Dĩ “Hóa tượng” mà “Minh để ý”, dĩ “Phi tinh” mà “Minh vật”. Thì biết “Vật”, thuận “Để ý”, ứng với “số”, thành “Cục”, dĩ phán đoán hưu cữu, dĩ chiêm nhân của số phận.

Hà đồ và lạc thư là tiên thiên của số, mà lạc thư là tá hà đồ dĩ diễn biến. Mà tiên thiên và ngày mốt chính là Hà đồ lạc thư của để ý, nếu không có lạc thư, thì hà đồ tựu tịnh mà không động, không hề biến hóa.

Tứ hóa người, lộc, quyền, khoa, kị của “Tứ tượng” cũng. Tứ tượng người “Lưỡng nghi” chỗ do sinh, lưỡng nghi người là “Âm dương” của đối đãi, vừa có đối đãi tựu tất có “số”. số người, số dễ Càn Khôn năm mươi lăm, làm đầu thiên của số, hà đồ của cây cũng.

“số” người, tá “Để ý” mà thủy minh;”Để ý” người, tá “số” mà có điều vốn cũng.

“Bản” người, “Nói” cũng, “Nói” không ngoài “Âm dương” và “Động tĩnh”, “Âm dương động tĩnh” giai dĩ “số” giấu của, dĩ “Tượng” thùy của, cho nên bỏ “Tượng” không thể nói “Dễ” cũng, dễ của không nói, ở đâu cư dĩ phán đoán mạng người? Tứ hóa thâm ảo, phi tinh nan giải, số mười năm 來 chẳng dễ của là dễ người, giai 參 sung phú văn, trệ xác mê phong, lầm vào lạc lối, manh sửa hạt phán đoán, cái giai dĩ không được minh sư chỉ điểm, vọng tự mà đồ 勞 người chúng cũng.

Bỏ “Tượng” không thể nói dễ; bỏ “số” không thể nói hà đồ; bỏ “Khí” không thể nói lạc thư; bỏ “Để ý” không thể nói truy nguyên. số người “Thiên”, khí người “Địa”, để ý người “Nhân” cũng. Còn đây là thiên địa nhân “Tam tài” của chân nghĩa, “Nói” gốc rể, khôn cũng.

Cho nên: Quan “Tượng” có thể biết số, quan “số” có thể biết khí, quan “Khí” có thể minh để ý. Khí ngoài sinh nói, mà mượn đường dĩ biết khí, thiên nhân hợp nhất người, không ngoài “Để ý số khí tượng” cũng.

Nhân cư sinh trong thiên địa, là theo ư “Khí số” mà đi, doanh vũ trụ vạn vật, ai cũng coi đây là tiêu chuẩn cơ bản. Thiên nhân hợp nhất, cố nhân pháp thiên người ứng với “số” mà sinh, “số” là dĩ hà đồ mà hiển “Tượng”, tịnh dĩ “Tượng” diễn “Dễ”, pháp âm dương, chấp động tĩnh, mà thuận tự nhiên cũng.

“Sinh” cũng hà đồ, “Thành” cũng hà đồ, thành người tá lạc thư dĩ hóa, mà khúc toàn bộ vạn vật. Hóa người, hay khí chi lưu đi, là vạn vật của thành bại thoái thoái, cuối cùng tất trở về hà đồ của “Sinh số”, mà tự sinh tự diệt. Cho nên hà đồ và lạc thư là tiên thiên của số, nhân tựu “Khí số” dĩ ứng với chu hư, mà đi giữa thiên địa, doanh đến đây “Khí số” của phạm vi, là vị “Số mệnh”, đến đây vị địa chi đạo cũng.

Vũ trụ vạn vật người, đều không ra ư ngũ hành, ngũ hành cũng không ngoài âm dương khí, tức Âm Dương Ngũ Hành. Gặp âm thì chết, gặp dương thì sống, dương cực thì âm, âm cực thì dương, cho nên dĩ thái cực “Đồ” tượng của. Nhân của sinh, bẩm thụ sinh âm dương lưỡng khí, và ngũ hành của thường đức sở cấu tạo. Cho nên dĩ tử vi đẩu số 論 mệnh, cần phải dựa vào kỳ “Quy”. Là cung cung có thể lập thái cực làm thể, cung cung có thể tá can là dụng, mà “Dụng” cần phải về sinh “Thể” tài năng minh lí lẽ, thôi hưu cữu, phán đoán cát hung cũng. Cho nên thể ỷ lại vào mà dụng, lạc thư cần phải về sinh hà đồ, đây là tử vi đẩu số tam tài tứ tượng của đồ quy ngươi!

Cho nên: Quan doãn tử viết:

Không một vật phi thiên, không một vật bỏ mạng, không một vật phi thần, không một vật phi huyền. Vật nếu như thế, nhân 豈 không phải?

Nhân đều có thể viết thiên, nhân đều có thể viết thần, nhân đều có thể trí mạng thông huyền. Bất khả bỉ thiên đến đây phi thiên, bỉ thần đến đây phi thần, bỉ mệnh đến đây bỏ mạng, bỉ huyền đến đây phi huyền. Này đây thiện ngô “Nói” người, tức một vật trung tâm biết thiên tẫn thần, trí mạng tạo huyền, học của tuẫn 異, danh tích cùng thực, có khế cùng, thực quên 異 danh cũng.

Chẳng “Nói” mà vọng ý “Bốc” người, như bắn phúc vu cao của tồn kim tồn ngọc trung tâm của tồn sừng, tồn vũ ti của tồn ngói tồn thạch, là ư? Cũng không ư? Duy đưa vật người biết của cũng.

Cho nên: Đấu số mệnh lý sự học, thần bí ư? Phi thần bí ư? Duy minh để ý, biết khí, 識 tượng, hợp nói người có. Không hợp nói người, trái lại giả kỳ thần bí mà vọng đi sinh mạt pháp hiện thế, gò ép, vọng dẫn tiên quyết, tụ chúng dĩ vơ vét của cải, thói xấu có thể đạt được, đạo đức 倫 rơi, đến đây bối là bất minh đẩu số bèn nói gia tu đạo sự học sở có 靈 tu chân nghĩa, khuyết thiếu chính biết chính 見, truy cầu hư huyễn của tiền tài, không chỉ có không được trợ giúp nhân, trái lại nguy hại chúng sinh, thù có thể 憐 mà lại 復 thật đáng buồn cũng!

Tử vi đẩu số mệnh bàn thể dụng thôi diễn kiểu mẫu

Nêu lên:

Đến đây tạo năm nay đã 26 tuổi, tự cảm kẻ vô tích sự, gian khổ bất kham, nội tâm mâu thuẫn, công tác vô trứ, cơ hàn bức bách. Kỳ bản thân hoài nghi có hay không nhân cung mệnh tọa đà 羅 tinh đưa đến?

Tham thảo:

Tính chất sao giải trừ: Đà 羅 tinh, vừa danh mã sát tinh, thuộc tân kim, hóa khí là hung, dễ phạm tiểu nhân, suốt đời phiêu đãng bất định, làm việc thường gặp trở ái. Địa không tinh, cổ người coi là làm việc hư không, thành bại đa đoan, dễ có đột nhiên phát sinh của ngăn trở và biến động. Âm sát tinh, là quỷ thần ngôi sao, dễ bị tiểu nhân đái 來 nguy hại, mà kỳ tai hoạ nằm ở thị kỳ và ở đâu sát tinh cùng triền, mà tất nhiên tăng cai sát tinh của bầu không khí không lành mạnh, tạo thành khó lòng phòng bị cục diện.

Dĩ là của cho nên, “Đà 羅 tinh” ký chủ phiêu đãng trở ngại, “Địa không tinh” ký chủ ngăn trở biến động, mà đến đây hai sao và âm sát tinh cùng độ sinh bản mệnh thì, thì chủ kỳ một đời người phiêu đãng, ngăn trở, mọi việc trở ngại, biến động, kéo dài, dẫn đến nội tâm buồn khổ, kẻ vô tích sự. Tống quy nhất cú: Làm việc hư không, không được phải cụ thể, mọi việc tha kéo dài lạp, tưởng kiểm trái hồng mềm cật, đa nghi mà không bị thưởng thức.

※ đã ngoài là tam hợp phái người dĩ tính chất sao giải thích kỳ mệnh cách của tượng.

※ tượng cũng không chủ cát hung, nhưng có kỳ tượng tất có kỳ vật, kỳ cát hung thì hiển sinh đi vận.

Quan tính:

Đến đây tạo bản mệnh cung tọa đà, thiên không, sát, sinh thân cung, thân cung là tứ mã vị, tất nhiên càng thêm gia kỳ phiêu đãng, trở ngại, biến động và ngăn trở nghiêm trọng. Nếu như mệnh cư tứ khố, tứ phá vị, tuy có đồng dạng tổ hợp, nhưng sinh ra nguy hại cũng tuyệt đối của soa 異. Huống cung mệnh của cung can bất đồng, kỳ sở chủ của tượng ý cũng tất nhiên thù 異.

Đến đây tạo năm sinh lộc tinh cự môn và hóa quyền năm sinh tinh thái dương, cùng rơi cung thiên di, bản chủ một thân tại ngoại có quý nhân cũng có thể biểu hiện tài hoa, khẩu tài tốt, nhiệt tâm, năng lực cường. Nhưng mà lại nhân cung thiên di can canh lại khiến cho thái dương tinh tự hóa lộc, là lộc ra của tượng, là lộc tinh tự hóa cùng 類 mà trung hoà, chỉ còn lại có quyền tinh tọa cung thiên di. Chủ mặc dù khẩu tài hảo, nhưng nói đa tất thất, 說 nói không tính là nói, có đầu không đuôi, có đầu không có đuôi, có hoa không quả. Còn lại quyền tinh thì không khỏi sẽ cùng nhân tranh chấp, dẫn đến khẩu thiệt thị phi. Cung thiên di của tự hóa lộc là “Bản dễ”, là thuộc cá nhân xuất ngoại hoàn cảnh vấn đề cùng người tế đang lúc hỗ động của “Thay đổi”.

Hóa khoa năm sinh tinh văn khúc, hóa kỵ năm sinh tinh văn xương, cùng rơi huynh đệ cung, khoa kị đồng cung là nhiều lời, không cam lòng giòn, tha kéo dài lạp. Huynh nô tuyến là chúng sinh tượng, là chủ kỳ đối mặt chúng sinh, hoặc cùng người khác sinh của hỗ động, thường có dính dấp không rõ tình hình.

Bản mệnh cung tài bạch nhâm thiên lương tự hóa lộc, là lộc ra; bản mệnh cung lộc cung canh thiên đồng tự Hóa kị, là kị xuất. Dựa vào đến đây quan sát, đến đây tạo của tam phương tứ chính vị, phi tự hóa lộc tức tự Hóa kị, đều là “Thất” của hung tướng, tất nhiên bất lợi tài quan.

※ đã ngoài là thuộc tứ hóa năm sinh tinh rơi cung của tượng, làm đầu thiên của cách. Bản mệnh cung tự mình thể dụng:

Bản mệnh can cung bính, thiên đồng tinh hóa lộc bay vào quan lộc cung, chủ cá tính làm thượng vẫn muốn xong công việc tốt, nhưng nhân phùng quan lộc cung canh thiên đồng tự Hóa kị [bản dễ], là lộc ra. Bính liêm trinh Hóa kị bay vào cung phụ mẫu, là chủ quan tâm phụ mẫu, hiếu thuận phụ mẫu, nhưng không chiếm được phụ mẫu của tán thưởng. Vừa cung phụ mẫu là chúng sinh của tài, bạn cố tri nhất tâm muốn kiếm tiền, cũng không tiền thể kiếm. Mệnh hóa kỵ nhập cung phụ mẫu, xung cung là cung tật ách, là “Nhất xung lục”. Vừa cung tật ách làm quan lộc của cung điền trạch, cung mệnh làm quan lộc của cung tài bạch, quan lộc cung của cung tài bạch Hóa kị xung quan lộc cung của cung điền trạch, biết ngay vô sự nghiệp của tài, là vô làm, vô công tác, vô thu nhập cũng.

Huynh đệ cung làm thể cung mệnh là dụng:

Bản mệnh quản đại hạn, thì cung mệnh biến thành của thiên đồng lộc tinh sở nhập gốc rể mệnh quan lộc phùng tự Hóa kị ra, trở thành đi ngược chiều đệ nhị đại hạn [16~ 25] quá độ bản mệnh huynh đệ cung thì của nô bộc cung. Mà cung mệnh biến thành của liêm trinh sao Hóa kỵ nhập bản mệnh cung phụ mẫu, trở thành đệ nhị đại hạn của cung phúc đức, thì kị xung của cung thì vì thế đại hạn của cung tài bạch, biết ngay đến đây đại hạn bất lợi tiền tài. Huynh đệ cung là cung tài bạch của cung điền trạch, cung mệnh là cung tài bạch của quan lộc cung, tài của vận Hóa kị xung tài khố của tài bạch, là tài khố vô tài cũng, vì vậy đại hạn kẻ vô tích sự, vô thu nhập đương nhiên nội tâm khốn đốn.

Quan khí:

Bản mệnh quan lộc cung là canh can, Thái âm cùng trời cùng tự hóa khoa kị, thuộc tự lập đi làm cách. Nhân canh can thái dương hóa lộc bay vào bản mệnh cung thiên di, phùng cung thiên di tự hóa lộc, cấu thành tứ của dụng của “Tiến mã lộc”, lui về quan lộc cung, khiến cho quan lộc cung trở thành tự hóa lộc khoa kị dây dưa, hình thành lộc kị và khoa kị dây dưa gốc rể dễ đây là ngày mốt việc nghiệp cách. Đương đệ nhị đại hạn đi vào bản mệnh huynh đệ cung thì, bản mệnh cung thiên di trở thành đại hạn của cung tật ách, can cung canh hóa Thái âm khoa, thiên đồng kị đồng thời bay vào bản mệnh quan lộc cung làm đại hạn của nô bộc, phùng quan lộc can cung cũng là canh Thái âm tự hóa khoa thiên đồng tự Hóa kị, cấu thành lục của dụng của “Thối mã kị”, thối nhị cách nhập bản mệnh cung phúc đức làm đại hạn cung điền trạch, là tâm tính thượng tự tin năng lực tìm được công việc tốt, nhưng không được nhân thưởng thức, hoặc chính không được quý trọng đã có công tác, chỉ có thể ở gia hối hận.

Bản mệnh cung phúc đức can mậu, tham lang hóa lộc bay vào nô bộc cung, là vừa có tiền tựu thích và bằng hữu xã giao đào hoa giao tế. Mậu thiên cơ Hóa kị bay vào cung tài bạch, là phúc đức nước mệnh kị, phùng đối cung tài bạch tự hóa lộc, ý này chủ mặc kệ có tiền không có tiền, luôn luôn và bằng hữu gái hồng lâu rơi. Đương đệ nhị đại hạn đi vào bản mệnh huynh đệ cung thì, tự hóa lộc gốc rể mệnh cung tài bạch là là đại hạn của cung tử nữ, mà đại hạn cung tử nữ nhâm vũ khúc Hóa kị bay vào bản mệnh nô bộc cung làm đại hạn của cung thiên di. Đại hạn của cung tử nữ [bản tài] và đại hạn của cung điền trạch [bản phúc] nhất Hóa kị nhất hóa lộc đồng thời bay vào đại hạn cung thiên di [bản nô], biết ngay đến đây đại hạn tại ngoại sở giao bằng hữu hoặc đối mặt chúng sinh, là cấu thành nguy hại bản thân chỗ ở.

Bản mệnh cung tài bạch can nhâm, cư thìn kho, tài nhập kho vị, bản chủ cất dấu. Duy nhân nhâm thiên lương tự hóa lộc, là lộc ra, mà vũ khúc Hóa kị bay vào nô bộc cung, vũ khúc là tài tinh, nô bộc cung là tài bạch của cung tử nữ, xung cung là tài bạch của điền trạch, là tiền tài xói mòn vô thu nhập và gởi ngân hàng. Đến đây phi không có tiền của tượng, là vừa có tiền tựu và bằng hữu xã giao hoặc đào hoa mà tiêu hết. Nhân phóng ra cung gốc rể mệnh cung tài bạch là đệ nhị đại hạn của cung tử nữ, đại hạn tử nữ và bản mệnh tài bạch trùng điệp, là tiền tài giao tế đầu tư việc, tự hóa lộc, lộc ra, là nhân. Vũ khúc hóa kỵ nhập nô bộc cung, nô bộc là đại hạn cung tử nữ của cung tử nữ, làm đại hạn của cung thiên di, chính là chính vừa có tiền tựu đi ra bên ngoài và bằng hữu ăn uống ngoạn 樂. Lại bị xung to lớn hạn cung mệnh làm gốc mệnh điền trạch của cung tài bạch, cho nên chủ vô gia dụng. Sự thì thượng đại hạn của quan lộc cung và bản mệnh điền trạch trùng điệp, can cung kỷ vũ khúc hóa lộc nhập nô bộc chiếu đại hạn cung mệnh, kỷ văn khúc Hóa kị nhập đại hạn cung mệnh, là đại quan Hóa kị nhập thiên mệnh, công tác 來 dính ta, chẩm sẽ tìm không được công việc? Kỳ chủ nhân chính là nằm ở 懶 tác mà chơi thật khá 樂 sở trí. Tức tục vân: Hảo dật vật 勞 ngươi.

Đương nhiên, cái này và bản mệnh cung tọa “Đà 羅, địa không, âm sát” của đặc thù mệnh cách không mưu mà hợp, không cần hối hận!

Y mệnh bàn quan sát, sau đệ tam đại hạn [26~ 35] quá độ bản mệnh cung phu thê thì, can cung giáp thái dương Hóa kị bay vào bản mệnh cung thiên di phá tan năm sinh lộc tinh, trở thành song kị xung bản mệnh, vừa phùng cung thiên di tự hóa lộc ra, mà cung thiên di là đệ tam đại hạn của cung tài bạch, đại hạn của tài bạch có quyền kị cùng triền xung chiếu bản mệnh cung, bản mệnh vừa là đại hạn của cung phúc đức, có thể biết trước đến đây đệ tam đại hạn vẫn đang vì tiền khổ cực là tài mang. Bất quá như bất kể tân thù nhiều ít mà định ra tâm 來 tìm một cố định công tác, ứng với bỉ đệ nhị đại hạn hảo.

Năm nay [bính tuất] là đi đệ tam đại hạn của đầu một năm [bản mệnh phúc đức = thọ nguyên vị], đại hạn của nô bộc can cung kỷ văn khúc Hóa kị xung bản mệnh nô bộc cung, mà lưu niên của nô bộc cung tân cũng văn xương Hóa kị xung bản mệnh nô bộc cung, đều là nghiêm trọng cướp số tượng [tử cướp], nhưng ngắm đến đây mệnh tạo năm nay không cần nhớ không ra mới tốt. Ta nhưng lại rất hoài nghi? A di đà phật! Vô lượng quan!

● mệnh bàn thượng của cung tử nữ là tiêu hao vị, đến đây tạo cung tử nữ tọa quý can, quý là suốt đời phá hao tổn chỗ ở.

● đến đây tạo gốc rể mệnh cung tử nữ quý tham lang Hóa kị nhập bản mệnh nô bộc xung huynh đệ cung, mà chính xung đệ nhị đại hạn cung mệnh. Kỳ tiêu hao từ đó có thể biết.

● tìm việc làm, ứng với dĩ lưu niên của quan lộc cung của cung điền trạch tứ hóa khán, nhân quan lộc của cung điền trạch là cung tật ách, tức nhân thất nghiệp và bản thân của mang hoặc rảnh rang hữu quan. Như tam ngôi sao may mắn chiếu quan lộc thì, đương lưu nguyệt đi vào quan lộc cung chi lưu nguyệt tất có thể tìm được công tác. Nhưng như lộc chiếu quan lộc mà kị lại xung quan lộc thì, thì mặc dù tìm được công tác cũng làm không lâu sau.

● kiếm tiền muốn xem huynh đệ cung, nhân huynh đệ cung là vạn vật cơ hội 紐, mà cung tử nữ là tiêu hao vị, như huynh đệ cung sao Tứ hóa bay vào cung tử nữ thì, cho dù là tam ngôi sao may mắn cũng không tất vui vẻ, giai thuộc tổn hại, chỉ là tổn hại tình hình bất đồng mà thôi. [bản mệnh, đại hạn, lưu niên cùng 論] đến đây tạo tức là như vậy.

● lưu niên huynh đệ cung như Hóa kị bay vào bản mệnh nô bộc cung, chủ cai năm không kiếm được tiền, đến đây thuộc kiếm tiền của vấn đề, mà không phải là tiêu hao vấn đề. [như vậy tạo lưu niên 21, 22 tuổi thì chi lưu năm huynh đệ Hóa kị nhập bản mệnh nô bộc mà lại xung thiên mệnh, là không kiếm được vấn đề tiền.

● lưu niên huynh đệ cung của hóa kỵ nhập cung điền trạch thì, là kiếm tiền đều cầm lại gia dụng mà tiêu hết. Trái lại như vào cung tử nữ thì thuộc tiêu hao mắc nợ vấn đề, tức mặc dù kiếm được tiền cũng mình ở ngoại tiêu hết.

● lưu niên huynh đệ cung Hóa kị nhập bản phúc xung bản tài, là không kiếm được tiền. Nhưng như hóa kỵ nhập huynh nô tuyến thì quả thực hội nghiêm trọng đến đói khổ lạnh lẽo của quẫn cảnh.

● đến đây tạo của như vậy, vừa là bản thân cá tính và làm vấn đề, không được phải cụ thể, đương nhiên không bị thưởng thức, không được hoan nghênh, không được cố dùng hắn. Vừa là đi vận không tốt. Là như 車 tử bất hảo, một bảo dưỡng, vừa đi ở 爛 bùn trên đường, không được thả neo mới là lạ.

Tử vi đẩu số mệnh bàn được và thất nhận định

Đại hạn cung tài bạch Hóa kị nhập bản mệnh cung điền trạch, là cất dấu, là được. Như bản mệnh cung điền trạch có tự hóa thì, không được 論 tự hóa lộc, tự hóa quyền, tự hóa khoa, tự Hóa kị, giai dĩ bản mệnh điền trạch gốc rể cung 論. Nếu như bản mệnh cung điền trạch chuyển sao Tứ hóa, không được 論 chuyển hóa lộc quyền khoa kị của bất luận cái gì hóa tinh, chỉ cần bay vào bản mệnh cung tử nữ, đến đây tượng vị của “Trái lại cục”, tức “Được mà 復 thất” của tượng.

Đại hạn cung tài bạch Hóa kị nhập bản mệnh cung điền trạch, phùng cung điền trạch có tự hóa thì, biểu sự sở kiếm thu nhập tất cả đều hoa sinh gia dụng nhưng nếu như lúc này gốc rể mệnh cung tử nữ tọa có sống năm lộc tinh thì, là là “Phá cuộc”, biểu thị một bên kiếm tiền, một bên dùng tiền, cũng thuộc về được mà 復 thất chi tượng.

Đại hạn cung tài bạch Hóa kị nhập bản mệnh cung điền trạch, đối diện của cung tử nữ có tự Hóa kị thì, tức chủ bản 來 có, có thể kiếm được tiền, lại thụ hậu đoạn nhân tố ảnh hưởng, biến thành “Bất năng được”.

Đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập bản mệnh cung điền trạch, phùng đối cung của cung tử nữ có tự hóa lộc thì [cung tử nữ bản dễ], là chủ tiền đoạn mặc dù may mắn, nhưng nhân thụ hậu đoạn của ảnh hưởng mà biến thành cai được mà “Bất năng được”.

Đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập bản mệnh cung thiên di, mà phùng đối cung gốc rể cung mệnh có tự hóa lộc thì [cung mệnh bản dễ], chủ “Vô phúc được”, tức chủ bản thân là vô phúc vị.

Đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập bản mệnh quan lộc cung, như phùng bản mệnh quan lộc tự hóa lộc [bản dễ], hoặc tự Hóa kị thì, chủ công tác hoặc doanh nghiệp thượng xảy ra vấn đề.

Đại hạn cung tài bạch hóa lộc nhập bản mệnh quan lộc cung, như phùng bản mệnh quan lộc cung có hóa lộc bay đến đối cung gốc rể mệnh cung phu thê thì [là quan lộc cung chi giao dễ], chủ phối ngẫu “Có phúc được”. Nhưng nếu như lúc này gốc rể mệnh cung phu thê lại có tự hóa lộc, hoặc tự Hóa kị thì [cung phu thê bản dễ], là biểu thị phối ngẫu cũng “Vô phúc được”.

● khâm Thiên môn đại dịch nguyên chính tông tứ hóa bí nghi của huyền bí ở “Bản dễ”, mà kỳ tinh thần ở tam tài của biến hóa, và cung vị của nhập ra. Cũng không giống nhau tam lưu thuật sĩ 見 lộc thì ưa, 見 kị thì ngạc nhiên hạng người sở vừa hội.

● tứ hóa xuất xứ từ Hà đồ lạc thư của quẻ để ý, thứ năm đi toàn bộ bị sinh mệnh bàn trong chu toàn, diễn tam dễ hợp nhất mà có rắc rối của tượng. Cho nên tứ hóa của tượng, dĩ kỳ dụng về sinh thể, đến đây tức ngày mốt về sinh tiên thiên. Tứ hóa của tượng có kỳ thủy cũng có kỳ chung, cho nên có thể phán đoán kỳ sanh dã có thể phán đoán kỳ tử. Tứ hóa của tượng năng lực minh kỳ cho nên biết kỳ quả, cho nên cũng biết kỳ dục 來 canh cũng biết kỳ tương vãng. Tứ hóa của tượng, có thể 見 kỳ “Được” mà quan kỳ “Thất”, cho nên có thể động luận đoán kỳ doanh hư và giảm và tăng.

Bạn bè trai gái lưỡng tạo hợp và của quan sát

Nêu lên:

Nào đó nữ bạn trên mạng viết: Trước đó không lâu tằng tìm nào đó đại sư dĩ tử vi đẩu số 論 mệnh, đại sư nói cho ta biết: [nhất], ta vi phu thê 離 異 của mệnh cách [nhị], ta bạn trai công tác thường thường, khả năng có mắc nợ, cần phải do ta thay hoàn. [tam], biệt xung động giá hắn, bằng không nhị ~ trong vòng ba năm tất có gặp ở ngoài. [tứ], ta con cái sẽ quản bất động, ta sẽ rất khổ cực.

Nữ bạn trên mạng vừa viết: Ta tài chuẩn bị kết hôn, nghe xong ta rất khó chịu. Có thể không thỉnh lão sư giúp ta nhìn một chút? Nữ tạo: 65 tuổi tác thứ bính thìn năm tám tháng thất nhật giờ Tuất thụy sinh

Nam tạo: 67 tuổi tác thứ mậu ngọ năm tháng mười hai mươi nhật giờ Dậu kiện sinh

Nữ tạo mệnh cách của quan sát:

1, năm sinh lộc thiên đồng tinh tọa cung phúc đức, phúc tinh tọa cung phúc đức, năng lực hưởng phúc, nhiên nhân phúc đức tân can cự môn tự hóa lộc, mà nói chữ xương kị xung tật ách. Là lộc tự hóa cùng 類 mà trung hoà. Ý chủ có phúc mà không biết quý trọng, tương lộc tiêu hao hết mà hóa vô. Là nhân tư tưởng đại ý hoặc quá sinh 樂 thiên, có phúc chẳng quý trọng, kết quả bị thương tim của mình. Là dĩ cung tật ách làm một thì, cung phúc đức là cung tật ách thân thể là lục, còn đây là cung phúc đức gốc rể dễ, mà lục Hóa kị xung nhất, là chẳng yêu quý chính thân thể.

2, hóa kỵ năm sinh sao Liêm trinh tọa huynh đệ cung, huynh đệ cung là quan lộc thân thể, chủ sự nghiệp thể không tốt, đơn vị làm việc bận rộn mà lại không được trôi chảy; làm ơn mẫu thân, huynh đệ việc; cũng chủ và bằng hữu đồng sự đang lúc hỗ động hoặc gặp gỡ sự phiền mà làm ơn. Vừa nhân kị xung của cung mà nô bộc, nô bộc là chúng sinh tượng, cho nên cũng chủ so sánh vô tri tâm bằng hữu hoặc dễ đắc tội người khác.

3, hóa quyền năm sinh thiên cơ tinh tọa cung thiên di, can cung tọa quý, chủ tại ngoại thật mạnh, dễ cùng người tranh chấp. Nhân có lộc tồn tinh cùng triền, tả hữu thụ dương đà sở giáp chế, cho nên tại ngoại thì cảm cô độc, bất lực, và bất đắc dĩ.

4, hóa khoa năm sinh văn xương tinh tọa cung phụ mẫu, quý nhân vì phụ thân, nhiên cung phụ mẫu canh lại khiến cho thiên đồng Hóa kị nhập phúc đức phá tan năm sinh lộc tinh, trở thành song kị xung cung tài bạch, tài bạch là phụ thân của tật ách, chủ phụ tự mình thể bất hảo, duyên mỏng, trợ lực không lớn. Vừa cung phụ mẫu là chúng sinh của tài bạch, Hóa kị xung ta của tài bạch, là dễ bị bằng hữu tổn hại tài hoặc đảo trái.

5, năm sinh lộc, quyền tọa dương cung, yêu cầu quý dễ sinh yêu cầu phú. Bản mệnh quan lộc can cung tân cự môn hóa lộc nhập cung phúc đức, phùng cung phúc đức cũng vì tân can cự môn tự hóa lộc, cấu thành thối mã lộc, thối nhập bản mệnh cung, là thị cùng quan lộc cung hóa lộc nhập bản mệnh; văn xương Hóa kị nhập phụ mẫu hội hóa khoa năm sinh chiếu tật ách, cự môn chủ khẩu tài, văn xương là giáo hóa; cung phụ mẫu là trường học hoặc nhà nước bộ phận then chốt, vì vậy tạo có thể vi sư hạng người hoặc nhân viên công vụ. Nhưng cự môn cũng thuộc ám tinh, cung phúc đức vừa là lộc tinh trong giới cung vị, là chủ kỳ làm của công tác là “Minh” là “Ám”, do bản thân của tư tưởng thượng vừa đọc của cách mà quyết định.

6, bản mệnh can cung kỷ vũ khúc hóa lộc, văn khúc Hóa kị, đồng thời bay vào bản mệnh cung điền trạch, cấu thành song kị ở cung điền trạch, chủ coi trọng gia đình, quan tâm gia đình sự vụ, gia đình đa sự, một lòng vì gia đình nỗ lực, không muốn xuất ngoại đi xa hoặc giao tế.

7, bản mệnh cung tài bạch tọa vị kho, tài cư kho vị, can cung ất thiên cơ hóa lộc nhập cung thiên di hội hóa quyền năm sinh tinh, chủ kháo tự lập xuất ngoại phấn đấu nỗ lực kiếm tiền; ất Thái âm Hóa kị nhập mệnh, là tiền tài 來 dính mệnh, nhất chủ hội kiếm tiền, nhất chủ bản thân tiết kiệm.

8, bản mệnh cung phu thê cố định kiếp sát tinh, can cung đinh Thái âm hóa lộc nhập bản mệnh, như dĩ bản mệnh làm thể, dĩ phu thê là thời gian sử dụng, chủ phối ngẫu yêu ta, hành sự chuyên gia, cũng rất biết hưởng thụ. Mà đinh cự môn Hóa kị nhập cung phúc đức phá tan nguyên tọa sinh cung phúc đức của năm sinh lộc tinh trở thành song kị xung cung tài bạch, nữ mệnh cung phúc đức chủ nam, cho nên nữ mệnh nặng phúc đức. Cung tài bạch là phu thê của phu thê, cho ta bản thân, bị song kị xung thì chủ phối ngẫu đối với ta hung, mà lại hội tổn hại ta của tài. Địa kiếp tinh là biến động của sát tinh, dễ họa khởi tiêu tường, thay đổi sinh khửu tay hậu, cho nên tình cảm vợ chồng dễ sinh biến. Như dĩ đi vận nói, thì đương đi ngược chiều lớn thứ tư hạn quá độ bản mệnh cung tử nữ thì, xung cung là đại hạn của giường ngủ. Mà đại hạn của cung phu thê giáp thái dương [phu tinh] Hóa kị chính xung bản mệnh cung phu thê, nhiên nhân thái dương kị của rơi cung vừa tự hóa quyền, là quyền kị dây dưa, giảm không ngừng để ý hoàn 亂, tình cảm tranh cãi không khỏi, nhưng đàm 離 異, khả năng chẳng nhiều ma giản đơn.

9, hiện nay đại hạn quá độ bản mệnh cung phu thê, là là kết hôn hạn, đại hạn của cung phu thê can ất thiên cơ hóa lộc nhập bản thiên đại tài, ất Thái âm Hóa kị nhập mệnh, đương lưu niên 32 tuổi đi vào Thái âm hóa kỵ nhập bản mệnh của cung vị tất nhiên sẽ kết hôn [sang năm = đến đây đại hạn cuối cùng một năm]. Trên thực tế chuyện kết hôn phải do chính nắm chặt và kinh doanh, ngàn vạn lần không nên đem hôn nhân giao cho mệnh lý sư quyết định.

10, nếu như 說 sang năm kết hôn, nhị ~ ba năm đang lúc lão công sẽ có gặp ở ngoài, do mệnh bàn khán 來, vậy quá sinh võ đoán, bởi vì nhị ba năm hậu đã thuộc bất đồng đại hạn, biệt lo sợ không đâu. Bởi vì phải khán phối ngẫu có vô đào hoa gặp ở ngoài, chỉ cần dĩ bản mệnh cung tật ách [phu thê của cung tử nữ] can giáp tứ hóa biết ngay. Bản mệnh phu thê của cung tử nữ giáp liêm trinh hóa lộc bay vào huynh đệ cung, huynh đệ cung là cung phụ mẫu, không sai, phối ngẫu tại ngoại là rất có 異 tình duyên, nhưng giáp thái dương tinh cũng Hóa kị xung phối ngẫu chính của mệnh, cho dù có cũng là thỉnh thoảng ăn vụng mà thôi. Y mệnh bàn khán 來, kỳ thực sai khẩu vị hắn cũng sẽ không yếu, đồng thời tính năng lực “Khả năng” cũng không kham phụ hà. Sau đại hạn phu thê của cung tử nữ tân văn xương Hóa kị cũng là xung đại hạn phu thê của cung mệnh, kỳ tượng ý cũng đồng lý giải trừ.

11, kỳ thực cung thiên di tọa quý can là phá hao tổn, mới là cô gái này bạn trên mạng tối ứng với chú ý địa phương, cung thiên di là cung phu thê của cung tài bạch, mà thôi bí tông số mà nói, cung phu thê số là thất, thất là đẩu số của thiên di; bí tông của cung thiên di số là cửu, cửu là đẩu số của quan lộc. Cho nên cung thiên di can quý tham lang Hóa kị nhập phụ mẫu xung cung tật ách thì, là chủ phối ngẫu ích kỷ không quan tâm ta. Chuyển thái dương lộc nhập quan lộc [bí tông số của thiên di], chuyển thiên đồng kị xung cung tài bạch, bạn cố tri phối ngẫu tại ngoại nhân sự nghiệp vấn đề mà tổn hại ta của tài. Dĩ là của cho nên, tiền tài vấn đề tài là tình cảm vợ chồng sinh biến chỗ ở, cũng không phải là đào hoa gặp ở ngoài có đến nỗi của.

12, phá quân tinh tọa cung tử nữ, phá quân tinh chủ thê, nô, tử ngôi sao, rơi cung tử nữ là chính vị, chủ tử nữ sẽ có tiền đồ, duy cung tử nữ của tam mới có hỏa, 鈴, đà, hình, sát, mặc dù thông minh, có bốc đồng, nhưng tổ hợp không tốt. Cung tử nữ bính thiên đồng hóa lộc nhập cung phúc đức làm tử nữ của nô bộc cung vừa phùng tự hóa lộc ra; là dĩ nhiệt kiểm thiếp bằng hữu lãnh cái mông; bính liêm trinh Hóa kị nhập huynh đệ cung làm tử nữ của cung phúc đức hội hóa kỵ năm sinh tinh, trở thành song kị xung nữ của cung tài bạch, chủ hội nhân giao hữu mà tổn hại tài. Vừa xung cung vi phu thê của cung tật ách, cũng chủ tử nữ cùng với phụ duyên mỏng.

13: Bản mệnh cung kỷ vũ khúc hóa lộc, văn khúc Hóa kị đồng thời bay vào bản mệnh cung điền trạch, trở thành song kị xung nữ, cũng chủ bản thân và tử nữ duyên mỏng. Cung tử nữ của cung phúc đức mậu thiên cơ Hóa kị xung bản mệnh làm tử nữ của cung điền trạch, chủ tử nữ hướng ngoại chơi thật khá của tượng. Vừa tử nữ của cung tật ách tân thái dương tự hóa quyền, văn xương Hóa kị xung bản mệnh cung tật ách, chủ tử nữ cá tính cường và bản thân tính tình không hợp hoặc thể xác và tinh thần không nhìn sinh ta của tượng.

Nam tạo của mệnh cách lược thuật:

1, năm sinh lộc tinh tham lang tọa nô bộc cung, tham lang tinh chất thuộc thủy, tính thuộc mộc, chủ có bằng hữu duyên, háo khách hùng hồn, đa kết giao tam giáo cửu lưu bằng hữu. Nhưng nhân Bản cung vừa tự hóa lộc, là cùng 類 trung hoà của tổn hại, tức bản thân đối với bằng hữu hảo nhưng bằng hữu cũng không quý trọng.

2, hóa quyền năm sinh tinh Thái âm tọa quan lộc cung, quyền tinh tọa quan lộc là chủ năng lực làm việc cường, có tài hoa, có nhiệt tình, năng lực lên chức. Nhiên quan lộc cung lại tự hóa quyền, cũng là cùng 類 đá rơi xuống. Là biến thành cậy tài khinh người, chẳng quý trọng tự thân tài hoa, nhân quá sinh tự tin mà dẫn đến lầm kỷ hỏng việc.

3, hóa khoa năm sinh tinh hữu bật tọa huynh đệ cung, khoa chủ quý nhân, chủ mẫu thân, huynh đệ hội hiệp trợ và quan tâm. Cũng chủ và bằng hữu của hỗ động có phong độ.

4, hóa kỵ năm sinh tinh thiên cơ tọa cung tài bạch sinh tuất kho, tài cư kho vị là tài nhập kho, là cát. Nhiên vừa phùng cung tài bạch cũng tự hóa lộc, là kị xuất hung tướng. Là biểu thị tài khố có tổn hại, dồn sinh tổn hại ở nơi nào? Thì khán một viên khác sao Vũ khúc Hóa kị bay đi nô bộc cung, biết ngay tiền tài tổn hại sinh bằng hữu, còn đây là “lộc tùy kị đi” ý. Huống vừa phá tan năm sinh lộc tinh, trở thành song kị xung cung tài bạch của cung điền trạch [bản huynh], tự hóa lộc [bản dễ] là chủ tự nguyện hoặc cam tâm tình nguyện đem tiền xuất ra khứ.

5, bản mệnh cung cư dần vị, chủ nhân sự, làm một sinh phúc họa chỗ ở cung vị, ngồi một mình địa không, đối cung có Địa kiếp, cá tính không được phải cụ thể. Can cung giáp liêm trinh hóa lộc bay vào cung phụ mẫu, thái dương Hóa kị bay vào cung thiên di, phùng thiên di tự hóa lộc, là kị xuất. Là biểu thị xuất ngoại chỉ lo thân mình, có mình tiêu dao của cá tính.

6, bản mệnh quan lộc cung tọa quyền tự hóa, quyền ra. Can cung mậu tham lang hóa lộc bay vào nô bộc cung, tưởng dựa vào bằng hữu làm việc nghiệp mưu lợi, phùng nô bộc tự hóa lộc, là lộc ra. Mậu thiên cơ Hóa kị bay vào bản mệnh cung tài bạch, hội hóa kỵ năm sinh trở thành song kị, vừa phùng tự hóa lộc, kị xuất. lộc ra, quyền ra, kị xuất giai chủ hung, chủ sự nghiệp vận không tốt, không được kiếm tiền, vô lợi có thể đồ.

7, bản mệnh cung tọa giáp thái dương Hóa kị, phi tới thiên di phản xung bản mệnh, thái dương là nam tài tử, làm gốc nhân, đây là vấn đề cá nhân dẫn đến bản thân không làm nổi tựu, mà thiên di là phối ngẫu của tài bạch, tự hóa lộc, mà lại chuyển thiên đồng tinh Hóa kị xung cung phu thê, ý chủ xuất ngoại mỹ kỳ danh là muốn kiếm cấp phối ngẫu, kết quả trái lại 連 phối ngẫu tiền đều tổn hại rơi mà thương tổn phối ngẫu.

8, bản mệnh cung phu thê ngồi một mình 鈴 tinh, 鈴 sát là biến động ngôi sao, kỳ đái 來 tai ương hại, thường thường là đột nếu như 來 mà khó có thể dự phòng. Mà ngồi một mình cung phu thê, đối hôn nhân mà nói đương nhiên không tốt, huống hồ Hỏa Tinh vừa rơi bản mệnh cung tài bạch, nam mệnh nặng cung tài bạch, nhân cung tài bạch là là vợ chồng của đối đãi vị, thành thành “Hỏa minh 鈴 ám”, giai thuộc rung chuyển, thường thường sẽ có 離 異 của kết quả.

9, bản mệnh cung phu thê can giáp, nam mệnh của cung phu thê tọa giáp can, giáp can thái dương Hóa kị, đương nhiên chủ phối ngẫu bất lợi sinh phu tinh. Giáp thái dương Hóa kị bay vào cung thiên di, dĩ phối ngẫu làm thể nói, là chủ phối ngẫu kiếm tiền khổ cực. Dĩ ta làm thể nói, là phối ngẫu cùng ta duyên đạm, nhân duyên lờ mờ, dễ có 離 hôn của hiện tượng. Nhưng mà nhân giáp liêm trinh hóa lộc bay vào cung phụ mẫu chiếu ta của cung tật ách, trên thực tế chủ phối ngẫu rất tốt với ta, chỉ vì lộc tùy kị đi, biết hệ là liễu tiền tài vấn đề mà khiến cho tình cảm vợ chồng sinh biến. Dĩ “Bí tông” nói, cung thiên di là phối ngẫu, dĩ “Đấu số” nói, cung thiên di là phối ngẫu của tài, cung phu thê Hóa kị nhập thiên di phùng tự hóa lộc, rất rõ ràng biểu hiện, kỳ hội 離 異 của nguyên nhân, là hệ tiền tài vấn đề mà không phải là đào hoa vấn đề.

10, bản đại hạn cung phu thê can giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản mệnh phu thê của cung điền trạch chiếu lưu niên 30 tuổi [sang năm] của cung phu thê, giáp thái dương Hóa kị bản mệnh cung thiên di là lưu niên 3 0 tuổi của cung tử nữ, phùng tự hóa lộc, dựa vào kéo nguyên lý quay về bản mệnh, đại hạn phu thê, làm lưu niên 30 tuổi của cung điền trạch, bạn cố tri sang năm khả năng kết hôn.

Lưỡng tạo hợp và của quan sát:

1, dĩ nam mệnh của sinh nhật dựa vào thất tinh hợp và pháp đại nhập nữ mệnh của cung tài bạch là giả sống tạm bợ cung, can cung ất thiên cơ hóa lộc nhập cô gái này của cung thiên di, ất Thái âm Hóa kị nhập cô gái này cung mệnh, lộc kị rơi sinh cô gái này của mệnh thiên tuyến, là giống như oan ngẫu. Nhân cung tài bạch ở bí tông là tự [tử nữ đào hoa], Hóa kị nhập mệnh là đào hoa 來 dính ta; hóa lộc nhập thiên cung thiên di, cung thiên di ở bí tông là ngẫu [phu thê], tức phối ngẫu nguyện khi ta phối ngẫu 來 dính ta, lại xung phối ngẫu, ý tức hữu duyên hiệp tự vô duyên của tượng.

2, dĩ nữ mệnh của sinh nhật dựa vào thất tinh hợp và pháp đại nhập nam mệnh của cung thiên di là giả sống tạm bợ cung, dĩ bí tông số nói, cung thiên di là cung phu thê, vì vậy nữ đã chiêm nhập nam mệnh của phối ngẫu vị. Can cung canh thái dương canh thái dương tự hóa lộc, là lộc ra. Canh thiên đồng Hóa kị nhập quan lộc cung phùng tự hóa quyền vừa tự hóa quyền, quyền đá rơi xuống, nhưng thuộc kị xung bản mệnh cung phu thê. Dĩ đến đây quan sát chính là cô gái này tự hóa lộc ra, mà Hóa kị xung chính phối ngẫu vị, ý tức có tự làm tự chịu, không thể có hảo kết cục của tượng.

3, tổng hợp lại đã ngoài của phân tích, đến đây đối bạn bè trai gái, không được 論 làm sao, sang năm cũng còn là hội kết làm phu thê, thế nhưng phủ có thể bạch đầu giai lão cũng một chuyện khác. Kỳ thực chích phải hiểu khả năng sản sinh không thích trưng kết chỗ, mình khắc chế, mình ước thúc, đa thể hội đối phương, đa số đối phương suy nghĩ, tất nhiên có thể bài trừ cuộc sống hôn nhân dọc đường của cản trở, tương hôn nhân nguy cơ hóa thành vô hình.

4, dĩ cô gái này cung phu thê của thất tinh xác định địa điểm huynh đệ can cung mậu thiên cơ Hóa kị, chuyển lần thứ hai tìm thất tinh xác định địa điểm giáp vũ khúc hóa khoa nhập cung điền trạch khán, biết kỳ giải ách chi đạo là đa dĩ gia đình suy nghĩ, đa thỉnh trượng phu bạn bè gia dĩ khuyên nhủ tức vô sự.

5, dĩ đến đây nam cung phu thê của thất tinh xác định địa điểm bản mệnh cung phu thê can giáp thái dương Hóa kị chuyển lần thứ hai thất tinh xác định địa điểm canh Thái âm hóa khoa nhập quan lộc cung khán, biết kỳ đường hóa giải là đa dĩ sự nghiệp suy nghĩ, công tác hơn đa theo nàng xuất ngoại du ngoạn là được vô sự.

※ phương pháp này là chui môn thất tinh bí quyết giải trừ ách chi đạo. Chính là tương lần đầu tiên tiên thiên [dương nói] hung tướng của sao Hóa kỵ bỏ chạy, lần thứ hai ngày mốt [âm đạo] chủ hoá hợp, dĩ khoa tinh tìm quý nhân phương pháp.

Thê tọa kị mà cung tử nữ tái hóa lộc nhập là lộc nhập “Không đáy”, đời này kết không được hôn sao?

Cung mệnh cư dần vị can cung mậu, cung phu thê cư tử vị can cung cũng là mậu, cung tử nữ cư hợi vị can cung đinh

Cung mệnh can mậu tham lang hóa lộc nhập huynh đệ cung phùng tự hóa lộc quyền, lộc ra thặng quyền; thiên cơ Hóa kị bay vào cung phúc đức phùng năm sinh lộc quyền, lộc phá thặng quyền, làm quyền kị dây dưa sinh cung phúc đức. Huynh đệ cung là phúc đức của cung tử nữ, lộc nhập huynh đệ, hóa kỵ nhập phúc đức, lộc kị rơi cung cách tứ cách, là đối đãi và biến hóa. Cung tử nữ là chủ tính và đào hoa, cho nên huynh đệ cung chính là “Giường ngủ” là sàng thứ đang lúc việc đối đãi mà sản sinh thật xấu biến hóa. Nhân lộc nhập của huynh đệ cung tự hóa lộc, chuyển hóa kỵ nhập cung tài bạch, hình thành kị xung cung phúc đức. Mà cung tài bạch vì huynh đệ cung của cung tử nữ, cung tài bạch làm gốc nhân, ý tức bản thân ưa sàng thứ việc [háo sắc], nhưng ở “Sắc” và “Tiền tài” trong lúc đó khó có thể lấy hay bỏ.

Cung phu thê can cũng là mậu can tham lang hóa lộc nhập huynh đệ cung, Hóa kị nhập cung phúc đức, phúc đức là phối ngẫu của quan lộc. Hóa kỵ nhập cung phúc đức thì xung cung tài bạch, cung tài bạch vi phu thê của cung phu thê, ý tức kị xung bản thân, phu thê xung ta, chủ và phối ngẫu đối đãi không tốt. Dĩ kết hôn hậu phối ngẫu nói, lộc nhập huynh đệ, hóa kỵ nhập phúc đức chủ phối ngẫu ích kỷ, mà lại phá tan ta cung phúc đức của năm sinh lộc tinh trở thành song kị xung ta của tài, cho nên cũng chủ phối ngẫu hội tổn hại ta của tài. lộc nhập huynh đệ phùng tự hóa lộc mà lại chuyển hóa kỵ nhập tài bạch, như dĩ vị kết hôn trước của 異 tính bằng hữu mà nói, chính là phải cùng ta trên giường trước phải nã tiền 來 ý. Cũng chính là 說 nếu muốn ngoạn phải dùng tiền, không có tiền không bàn nữa, hoặc không có tiền sẽ không gặp gỡ, hoặc không có tiền sẽ không gả cho ngươi.

Dĩ đến đây bộ nhập đi vận khán: Bản mệnh cung phu thê tham lang hóa lộc nhập huynh đệ cung, bản mệnh cung cũng là tham lang hóa lộc nhập huynh đệ cung, lưỡng cung vị cũng đồng thời thiên cơ Hóa kị nhập cung phúc đức, đương đệ nhị đại hạn đi vào bản mệnh huynh đệ cung thì, hóa kỵ nhập của cung phúc đức là đại hạn của cung điền trạch, chủ đến đây đại hạn tính bận rộn. Nhưng huynh đệ của lộc phùng tự hóa lộc là lộc ra, nói chữ khúc hóa kỵ nhập cung tài bạch, làm đại hạn người ấy nữ xung cung điền trạch, bạn cố tri đến đây đại hạn chơi thì chơi nhưng vị khắc kết hôn có thể là có kết hay không hôn? Kết hảo hoặc không được kết hảo? Mà do dự bất quyết. Tiến thêm một bước quan sát: Đến đây đệ nhị đại hạn của cung phu thê vừa lúc làm gốc mệnh cung tử nữ, can cung đinh Thái âm hóa lộc nhập bản mệnh cung phu thê, bản mệnh cung phu thê tọa có hóa kỵ năm sinh tinh, là hệ lộc tưởng ngăn chặn kị, nhưng nhân lộc yếu kị cường, không đè ép được tựu cấu thành “lộc nhập không đáy” của tượng. Mà đinh can cự môn Hóa kị bay vào của cung làm gốc mệnh cung mệnh, cũng chính là 異 tính, đào hoa muốn gả ta làm vợ cho nên mới theo ta gặp gỡ. Vấn đề là đang ngồi tiên thiên kị rồi sau đó thiên hóa lộc nhập là phá tan, thì trở thành song kị. Vừa tự hóa quyền, cấu thành quyền kị giao chiến dây dưa, xung cung gốc rể mệnh quan lộc cung là cung tử nữ của cung tật ách, cũng tức là đại hạn cung phu thê quyền kị xung đại hạn phu thê của cung tật ách, là chủ đối sở gặp gỡ đào hoa ở trong lòng trên có chỗ cố kỵ của tượng. Đến đây bất khả võ đoán giải thích là không có đối với tượng có thể kết hôn, hoặc giải thích là cả đời kết không được hôn. Chính là cự môn là ám tinh, là khẩu thiệt, Hóa kị nhập bản mệnh cung xung cung vì thế đại hạn cung tật ách, ý chủ bản thân và gặp gỡ đối tượng là tránh cho khẩu thiệt hoặc là phi, còn không tưởng chân chính kết hôn, dĩ một phu thê danh phận có thể trước tiên ở ngoại ở chung.

Bởi vì bản mệnh cung phu thê tọa hóa kỵ năm sinh thái âm tinh, vừa phùng tự hóa quyền [bản dễ], chủ phối ngẫu “Lần”, không thể nói lý, hoặc đời sống tình cảm không được an 寧. Bản mệnh cung tử nữ [đến đây đệ nhị đại hạn cung phu thê], hóa lộc nhập bản mệnh cung phu thê, là trở về vị trí cũ; Hóa kị nhập bản mệnh cung làm bản mệnh phu thê của cung phúc đức, xung cung là cung thiên di, cung thiên di vi phu thê của cung tài bạch; vừa đẩu số cung thiên di số là 7, ở bí tông số của 7 là cung phu thê, kị xung cung thiên di thì tình cảm vợ chồng sinh hoạt tất không đẹp. Cũng chính là 說 đến đây đệ nhị đại hạn bất khả kết hôn, như kết hôn cũng tất không có kết quả tốt.

Trên thực tế, lưới này giao hữu của cung phu thê mậu thiên cơ Hóa kị nhập cung phúc đức, mà cung phúc đức canh cũng thiên đồng Hóa kị nhập cung phu thê, cấu thành kị khứ kị 來 của “Người ta hữu tình ta có nghĩa”. Cũng chính là 說 phối ngẫu năng lực trân trọng ý nghĩ của ta, thể hội cảm thụ của ta; ta cũng sẽ quan tâm phối ngẫu trân trọng phối ngẫu. Then chốt ngay sinh song phương đối sinh tiền tài hiểu rõ nhận tri và nhận định như thế nào. Có thể giải khai đến đây nhận tri thượng của soa 異, cuộc sống hôn nhân tựu vô vấn đề. Phi đến đây, ký khiến cho kết hôn hậu, còn là hội 說 cúi chào! Tưởng có ổn định cuộc sống hôn nhân, đợi được thứ sáu đại hạn quá độ bản mệnh cung tật ách tái 說 nhé!

Tống thượng thuật: Tử nữ hóa lộc nhập phu thê kị tọa của cung, bất khả võ đoán nói suốt đời không có đối với tượng có thể kết hôn; cũng phi cả đời kết không được hôn. Là chỉ là “Nhiều hơn nữa đào hoa cũng chọn không được tốt, hoặc hài lòng đối tượng kết hôn”. Biết thay đổi [biện = dễ] tài năng 論 mệnh, 論 mệnh phi đọc thuộc lòng sự học cũng.

Ta thực sự khó thoát từ nay về sau năm năm cướp số sao? Thỉnh lão sư cho ta giải trừ ưu.

Mấy ngày hôm trước có một vị bạn trên mạng 來 tín vị một thân sinh lần đầu tiên tìm một vị tự xưng đại sư người dĩ bát tự 論 mệnh, cư cai đại sư nói cho hắn biết “Khó thoát từ nay về sau năm năm cướp số”, hắn nguyên bản đã nản lòng tang chí lòng của tình càng điệt tới đáy cốc, hỏi ta có thể không bang kỳ giải ưu?

Kỳ thực giải trừ 鈴 nhưng cần phải hệ 鈴 nhân, ta làm sao tài cán vì hắn giải trừ ưu? Mệnh lý sư điều không phải thần, thần vốn là ở một trong lòng người. Rất nhiều người luôn luôn bả mệnh lý sư đương thần, cũng liền thảo nào một ít không cười mệnh lý sư thực sự đem mình làm khởi thần 來, thế là tạ tài cán vì nhân tiêu tai giải trừ ách, mà bó lớn bó lớn kiếm tiến mấy vạn hơn mười vạn tiền tài bất nghĩa. Đây là đẩu số tứ hóa để ý thì chỉ “lộc” là bởi vì “Kị” là quả, lộc yếu kị cường, lộc tùy kị đi ngươi. lộc người, thiện lương, yêu cầu hảo cũng; kị người, thiếu nợ, tư dục cũng. Thiện lương đối thiếu nợ; yêu cầu hảo đối tư dục, kỳ kết quả, được mất không hỏi cũng biết. Đến đây tức lộc yếu kị cường, lộc tùy kị đi của để ý cũng.

Thử hỏi? Người ta dùng cái gì yếu thẩm tra theo cai nổi danh đại sư? Người ta mục đích vì sao? Cai đại sư ký đã xem mệnh lý trung tâm sở hiện ra của quỹ tích nói cho ngươi biết, người ta dùng cái gì vừa tâm tồn hoài nghi? Dùng cái gì vừa ngược lại yêu cầu ta cho ngươi giải trừ ưu? Giả như ta đưa cho ngươi thôi 論 và cai đại sư ăn khớp, hoặc càng bất lợi thì, người ta đương dùng cái gì tự xử? Người ta lại muốn tương ta đưa sinh loại tầng thứ nào vị giai? Bởi vì hiện nay sở phán đoán người chỉ là từ rày về sau năm năm của “Không gian” tượng mà thôi, đi vận “Thời gian” chưa tới, chẩm nói đúng sai? Chuẩn hoặc không chính xác? Tựu bởi vì như thế, ta ở 離 khai công chức về hưu hậu lưỡng ba năm đang lúc, xem qua quá nhiều vấn mệnh người, 說 quá quá nhiều lời tâm huyết, dùng hết tận tình khuyên bảo, nhưng mà quá nhiều vấn mệnh người, vẫn đang “Mã nhĩ đông phong”, “說 cũng bạch 說” thuận kỷ ý mà đi, mặc dù đang thời không dưới sự phối hợp nhân nhất nhất ứng nghiệm rồi sau đó hối, nhưng lại thế nhưng? Mệnh lý nếu bất năng trợ giúp nhân, chuẩn có gì dụng? Thu vào nhân tiền lì xì, như giậu đổ bìm leo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mỗi khi ở sự hậu văn biết mà cảm ngăn trở và áo não, vì vậy hậu ta chỉ dạy học mà không tái thái độ làm người 論 mệnh.

Không được 論 dĩ tử bình bát tự 論 mệnh hoặc dĩ tử vi đẩu số 論 mệnh, ở tương đồng tầng thứ mệnh lý sư thôi 論 hạ đáp án hẳn là không mưu mà hợp, đến nỗi chuẩn và không chính xác nhất định phải do thời gian đáo 來 mà ban xác minh, ở thời gian chưa tới trước cũng chỉ là dự đoán mà thôi. Nếu là dự đoán, giống như đài khí tượng khí tượng báo cáo, năng lực đa chia ra cẩn thận dự phòng, quả thực bão 來 liễu cũng có thể bả tổn hại giảm đáo thấp nhất, nếu như bão vị như dự đoán 來 tập, 豈 không được rất tốt? Nếu thuộc về dự đoán, cũng chỉ là làm phòng bị 參 thi, nói cát vật ưa mà đại ý; nói hung vật cụ mà hoảng sợ, vấn mệnh người ngại gì có đến đây nhận tri? Bởi vậy ta thường đối bằng hữu thân thích 說: Một người không nên hiếu kỳ mà nhàm chán nơi vấn mệnh, tạo thành tự tìm phiền não, có mệnh hỏi vô mệnh. Làm “Bất tri bất giác” hoặc “Chẳng hậu giác” người đó, có thể miễn rơi rất nhiều phiền não vô vị, kỳ thực cũng là một loại hạnh phúc, không phải sao?

Vị này bạn trên mạng sinh nhật tư liệu là: Canh thân năm tháng sáu ngày hai mươi mốt giờ mẹo sinh nam mệnh

Đến đây mệnh tạo dựa vào phú văn mà nói, nhân tam phương tứ đang có Tử Phủ hai sao chụp ảnh chung, xưng là “Tử Phủ triều viên cách”, ý vị cá tính tràn ngập tự tin, hiếu thắng, hư vinh, dễ lưu sinh đầu voi đuôi chuột. Như dựa vào đẩu số phi tinh bí nghi của quan tính pháp, vừa nhìn biết ngay phải không đến đây cách, là nhân quan lộc cung tọa có địa không sát tinh vừa phùng tự hóa lộc, lộc ra phá cuộc. Mệnh cư kho vị là chủ cố chấp, can cung canh người, là nhân của thiên, là mình độc lập của cách, năng lực ấm người khác mà không được người khác của ấm, nhân canh can thái dương hóa lộc, thái dương chủ bác ái ngôi sao, ánh nắng ấm áp rọi sáng người khác; mà canh thiên đồng Hóa kị, thiên đồng là phúc tinh, Hóa kị thì thất phúc. Dĩ hóa tượng quan sát: Bản mệnh can cung canh thái dương hóa lộc nhập bản mệnh cung tử nữ, là bản thân nhân duyên tốt, hảo giao tế, trước khi cưới đa đào hoa chuyện văn thơ, nhưng nhân cung tử nữ nguyên tọa có sống năm lộc tinh, tọa lộc vừa phùng lộc 來 là điệp ra lộc; canh thiên đồng Hóa kị nhập cung tật ách hội hóa kỵ năm sinh tinh, trở thành song kị, chủ bản thân sức chống cự soa, bản thân không quá khỏe mạnh hơn nữa dễ có ý định ngoại tai ương ách phát sinh.

Đến đây mệnh tạo hóa kỵ năm sinh tinh rơi bản mệnh cung tật ách, làm đầu thiên kị, là và bẩm sinh 來; bản mệnh cung vừa Hóa kị nhập cung tật ách, đến đây kị là ngày mốt kị, là có cũng được không có cũng được. Tiên ngày mốt của kị đều nhập bản mệnh cung tật ách, mà lại cung tật ách vừa tự hóa quyền tinh, quyền kị ở cung tật ách dây dưa, cũng biết một thân tâm tính thoái thoái thất cư, mà lưu sinh mình mâu thuẫn, thảo nào kỳ đối cai vị bát tự của mệnh lý đại sư của 說 tâm tồn hoài nghi mà muốn tìm ta giải trừ ưu, dựa vào đến đây mệnh cách và tâm tính, ta dám cam đoan không được 論 ta cho hắn phân tích làm sao, khả năng tương đồng dạng lọt vào hoài nghi đối đãi.

Đến đây mệnh tạo hiện nay vận hành đệ tam đại hạn [24~ 33] quá độ bản minh cung phúc đức, can cung nhâm, thái độ làm người người, là độc lập tự hỏi người, nhân kháo thiên khí, tìm cách và lý niệm đặc biệt tự phụ. Mà nhâm can thiên lương hóa lộc nhập cung phụ mẫu, chủ có tổ nghiệp có thể hưởng, nhưng bản thân kiếm tiền 勞 lục. Nhâm can vũ khúc Hóa kị nhập cung tài bạch, bản chủ thái độ làm người nặng tài mà tổn hại phúc ý, nhưng nhân cung tài bạch [phúc đức của đối cung] tọa có hóa quyền năm sinh tinh, đến đây quyền tinh thị cùng hóa kỵ năm sinh tinh nước bá tương sao Hóa kỵ ban đáng quay về, thuộc cung phúc đức của nghịch thủy kị, đến đây tượng là phá hao tổn kị, kỳ ý là “Phúc mỏng”, chủ đến đây đại hạn nên đa làm việc thiện sự dĩ bổ phúc vận của bất túc. Dựa vào đến đây quan của, đến đây đại hạn đích thật là cai hảo hảo tu vi để phòng bất trắc tai ương, nhất là bản mệnh cung tọa âm sát người, canh ứng với đi đường tu hành, không được sửa thì ma thi tất nối gót mà 來. Hoặc vấn làm sao sửa? Phật gia viết: Tu chỉnh kỷ thân của bất hảo hành vi, bỏ khứ tham, sân, si; đạo gia viết: Sửa miệng, khí, lượng! 說 來 giản đơn, đi cũng không dễ!

Đến đây mệnh tạo đệ tam đại hạn quá độ bản mệnh cung phúc đức thì, hóa kỵ năm sinh tọa cung gốc rể mệnh cung tật ách chính thị đến đây đại hạn của nô bộc cung, nô bộc cung là cung phụ mẫu khí số vị [quan lộc], làm một tức chết vị. Đại hạn nô bộc cung can cung đinh cự môn Hóa kị bay vào bản mệnh huynh đệ cung, xung cung làm gốc mệnh nô bộc cung, đại nô kị xung bản nô của tượng là thuộc đại kiếp nạn số, huống vừa đại hạn người ấy nữ xung điền trạch [hóa kỵ nhập tai ách tuyến], canh chủ đến đây đại hạn tất có tai ách. Trên thực tế, ứng với sẽ phát sinh sinh năm ngoái ất dậu lưu niên 26 tuổi quá độ bị xung gốc rể mệnh nô bộc thì ứng với số, nhất là 26 tuổi lưu niên của nô bộc cung mậu cũng là thiên cơ Hóa kị xung bản mệnh nô bộc cung làm lưu niên cung mệnh, như năng lực chạy trốn đã thuộc vạn hạnh. Cứu kỳ sở dĩ vị phát sinh, có lẽ là đại hạn nô bộc đinh mặc dù cự môn Hóa kị nhập bản mệnh huynh đệ cung, nhưng là 連 đái thiên cơ hóa khoa nhập bản mệnh huynh đệ cung, cấu thành “Khoa kị” đồng cung giảm bớt kỳ hung tính sở cho phép.

Chúng ta tái dĩ lưu niên một năm một năm 來 khán:

Đinh Hợi lưu niên 28 tuổi của nô bộc cung canh thiên đồng Hóa kị nhập lưu niên cung mệnh hội hóa kỵ năm sinh tinh, mà lại đại hạn của nô bộc cung, lưu nô hóa kỵ nhập đại nô cũng là vận không tốt [cướp số]. Vừa lưu niên của huynh đệ cung bính thiên đồng lộc nhập lưu niên cung mệnh phá tan hóa kỵ năm sinh tinh cấu thành song hóa kỵ nhập lưu mệnh, mà bính liêm trinh Hóa kị nhập lưu niên tử nữ xung điền trạch [tai ách], chủ bản thân có tai.

Mậu tử lưu niên 29 tuổi của nô bộc cung tân văn xương Hóa kị nhập lưu niên của tật ách, nhân lưu mệnh tọa hóa quyền năm sinh tinh, lưu niên phụ mẫu tọa hóa khoa năm sinh tinh, quyền khoa có thể giải trừ ách, vừa lưu tật quý phá quân hóa lộc chiếu lưu quan làm bản mệnh, cho nên ư so sánh vô phương.

Kỷ xấu lưu niên 30 tuổi của nô bộc cung nhâm vũ khúc Hóa kị nhập lưu huynh phùng hóa quyền năm sinh tinh đáng quay về, vừa lưu mệnh tọa hóa khoa năm sinh tinh, lưu tật giáp mặc dù thái dương hóa nhập lưu mệnh phá tan năm sinh lộc tinh, nhân lưu mệnh là đại hạn của tật ách, là lưu tật Hóa kị nhập đại tật là trở về vị trí cũ, có khoa giải trừ, hữu kinh vô hiểm.

Canh dần lưu niên 31 tuổi của nô bộc cung quý tham lang Hóa kị nhập lưu mệnh, phùng tự hóa lộc, kị xuất; lưu tật ất Thái âm Hóa kị nhập lưu huynh, nhưng Thái âm là hóa khoa năm sinh tinh, cũng ứng với có thể ở mạo hiểm trung tâm quá quan.

Tân mão lưu niên 32 tuổi của nô bộc cung giáp liêm trinh tự hóa lộc, lộc ra; giáp thái dương Hóa kị lưu thê xung lưu quan [khí số vị], làm bản mệnh tử điền tuyến [tai ách tuyến], mặc dù cũng có hóa khoa năm sinh tinh có thể giải trừ, nhiên nhân lưu niên của huynh đệ cung mậu tham lang tự hóa lộc, lộc ra, thiên cơ Hóa kị nhập lưu mệnh, xung cung là đại hạn điền trạch [tai ách tuyến]. Canh nên chú ý người, bản mệnh nô bộc cung [lưu thiên, cánh đồng] ất thiên cơ hóa lộc nhập lưu mệnh; mà đại hạn nô bộc cung [bản tật, lưu tài] đinh cự môn Hóa kị cũng nhập lưu mệnh, bản nô đại nô nhất hóa lộc, nhất Hóa kị cùng nhập lưu niên cung mệnh, cai lưu niên cướp số rất khó chạy ra. Mà dục biết chuyện gì? Có thể dựa vào đại nô đinh của Thái âm lộc tinh, bản nô ất của Thái âm sao Hóa kỵ cùng nhập bản mệnh cung tử nữ làm lưu niên 32 tuổi của cung phu thê cân nhắc, ứng với và đào hoa tranh cãi hoặc 車 họa hữu quan. Vừa đến đây lưu niên chi lưu huynh [cướp số vị] cố định cướp, tham lang cùng trời hình, Hóa kị nhập lưu mệnh lao ra, xung động đối cung bản mệnh nô bộc trong cung của kình dương, phi đả thương người tao hình, thì bị người hình thương, phải có thận cũng.

Tổng quan đến đây mệnh tạo, thất tinh xác định địa điểm ở bản mệnh cung, định tượng cũng ở bản mệnh cung, sinh hoạt cách điệu, phẩm chất và ưu khuyết cảm thụ thao của ở kỷ, người khác không thể nào đưa chước. Nhìn hơn khán “Quan tự tại Bồ Tát ba 羅 mật đa tâm trải qua”, có thể có điều thể ngộ: “Chiếu 見 ngũ uẩn giai thiên không, độ tất cả khổ ách, sắc tức là không, không tức là sắc, thụ tưởng đi là, cũng 復 như thế …”. A di đà phật! Vô lượng quan!

Tử vi đẩu số của kỳ môn dễ số để ý thì dễ người, dễ cũng! Dễ người, âm dương cũng! Dễ người, chẵn lẻ cũng! Dễ người, đối đãi cũng!

Kỳ môn dễ số người, là âm dương, chẵn lẻ, đối đãi của diễn biến cũng! Đây là Lạc Dương dễ nguyên khâm thiên tứ hóa tử vi đẩu số đại dịch nguyên chính tông bí nghi phương pháp để ý tinh túy ngươi!

Tân niên buông xuống, Vạn Tượng canh tân chi tế, một quyển tuyên dương đẩu số tứ hóa phi tinh diễn dễ của chính đạo, đặc biệt tương đến đây kỳ môn dễ số to lớn nguyên tắc ban phát biểu. Biết của là biết của, chẳng là chẳng, nguyện “Có đức người” năng lực ngộ mà có.

Nhất, quan sát mệnh bàn thì, không được 論 bất luận cái gì cung vị biến thành ra của sao Tứ hóa, rơi 1, 3, 5, 7, 9, 11″Dương số” của cung, mà có kỳ tượng, muốn đuổi theo tung phát sinh là lúc đang lúc thì, là dĩ kỳ sao Tứ hóa của “Rơi cung của đối cung”, chuyển hóa cùng 類 sao Tứ hóa, biết kỳ ý và thời gian.

Nhị, quan sát mệnh bàn thì, không được 論 bất luận cái gì cung vị biến thành ra của sao Tứ hóa, rơi 2, 4, 6, 8, 10, 12″Âm số” của cung, mà có kỳ tượng, muốn đuổi theo tung phát sinh là lúc đang lúc thì, dĩ kỳ sao Tứ hóa của “Rơi cung” chuyển hóa cùng 類 sao Tứ hóa, biết kỳ ý và thời gian.

Tam, rồi sau đó dĩ bản mệnh thôi đại hạn; dĩ đại hạn thôi lưu niên; dĩ lưu niên thôi lưu nguyệt; dĩ lưu nguyệt thôi lưu nhật. Dựa vào tự đi xuống thôi, nhưng phải chú ý trở về vị trí cũ mà phán đoán. Cung số của âm dương nhất định phải dĩ bản mệnh bàn làm cơ chuẩn, là tức cái gọi là “Huyền không quy nguyên”.

Tứ, huyền không người, biến hóa cũng. Quy nguyên người, đưa về bản mệnh bàn cũng. Ngũ, trùng điệp cung vị, thượng truy bản mệnh bàn.

● tử vi đẩu số của phi tinh tứ hóa, cũng không 亂 phi, 亂 hóa, 亂 bộ, 亂 sai, 亂 nói.

● tử vi đẩu số của tứ hóa phi tinh bí nghi, cũng không chẳng “Tam tài” hệ thống và “Tam dễ” biến hóa, mà chết bão phú văn cập tử bối tinh thần người sở có thể bắt mạc.

● đến đây như 禮 nhớ trung tâm cái gọi là: Y không được “Tam thế”, bất khả phục kỳ thuốc. Tam thế người phi tam đại ý, chính là chỉ 1: Hoàng đế nội kinh, 靈 khu, làm vấn; 2: Thần Nông thảo mộc; 3: Thái làm [dãy để ý]. Đó là làm thầy thuốc tất tinh thông cụ bị đến đây tam văn kiện quan trọng, bằng không bất năng 亂 mở ra mới là nhân chữa bệnh, mà bệnh nhân bất khả phục kỳ thuốc. Y sư như vậy, mệnh lý sư 豈 khả vi đến đây? Chỉ mong thích tự cho là đại sư mà lại khai quán mưu cầu lợi nhuận người, phủ tâm nghĩ lại!

Nữ bạn trên mạng mệnh lệ nghiên cứu

Xin hỏi lão sư: Ta là 68 năm 4 nguyệt 12 nhật giờ sửu ra đời nữ tử. Đinh Hợi năm lưu niên tứ hóa cự môn Hóa kị ở lưu niên cung điền trạch (bản mệnh cung phu thê) xin hỏi trong nhà là sẽ có thập sao dạng ảnh hưởng? Ta trước bởi vì trong nhà nhân hữu quan tiền tài không được mục vấn đề vừa mới dọn ra ngoài ở không bao lâu. Hiện tại ta không biết.. Ta đây có đúng hay không tạm thời không nên bàn về nhà ở tương đối khá? Còn là cũng không có soa lý? ? Kính xin chỉ giáo!

Vấn đề nhất: Đinh Hợi năm lưu niên cự môn Hóa kị ở lưu niên cung điền trạch [bản mệnh cung phu thê], trong nhà sẽ có thập ma ảnh hưởng?

Vấn đề nhị: Ta trước bởi vì trong nhà nhân hữu quan tiền tài vấn đề tài dọn ra ngoài ở, bây giờ là phủ tạm thời không dời đi về nhà tốt hơn? Một soa? Nêu lên: Bản mệnh cư thìn cung, tọa cơ, lương, diêu, có hóa khoa năm sinh vừa phùng tự Hóa kị, can cung mậu.

Bản mệnh tật ách cư hợi cung, tọa phủ, 鈴, mã, can cung ất. Bản mệnh phúc đức cư ngọ cung, ngồi một mình lộc tồn, can cung canh.

Thiên mệnh quá độ bản mệnh cung phúc đức, làm lưu niên của cung tật ách. Lưu mệnh quá độ bản mệnh cung tật ách, mà và đại nô trùng điệp.

Tham thảo:

Nhất, khoa tinh chủ nhân duyên, phong tình, phong độ, phùng tự Hóa kị, thì thành ưu nhu do dự, làm việc kéo dài không được rõ ràng. Mà mậu can chủ rất nặng đa 勞, thìn cung là kho vị, cho nên cá tính cố chấp. Cơ lương thiện đàm binh, cùng trời diêu cùng độ, phùng khoa tinh tự Hóa kị, không khỏi có hảo biện, phân rõ phải trái giảng không rõ vị đạo. Mậu can tham lang hóa lộc nhập cung tử nữ, phùng cung tử nữ của năm sinh lộc quyền tinh, lộc phùng lộc 來 là điệp ra lộc, chỉ còn quyền tinh. Cung tử nữ là gia ngoại cập giao tế đào hoa vị, là chủ thiện giao tế, 異 tình duyên tốt, trước khi cưới dễ có đào hoa chuyện văn thơ. Mậu thiên cơ ở bản mệnh cung tự Hóa kị, lộc tinh và sao Hóa kỵ của rơi cung cách tứ cách, cấu thành đối đãi thượng của biến hóa, tức lộc tùy kị đi, cuối cùng chung vô kết quả. Nhiên nhân cung tử nữ có hóa quyền năm sinh, thì hình thành quyền kị dây dưa, thoái thoái thất cư thái độ thế. Như dĩ đào hoa nói, thì là biết rõ vô kết quả, nhưng vẫn là kéo không ngừng để ý hoàn 亂; như dĩ gia đình nói, thì là tại gia không sống được đi ra ngoài lại muốn gia của tượng.

Nhị, bản mệnh quản đại hạn, đại hạn quá độ bản mệnh cung phúc đức thì, bản mệnh trở thành đại hạn của cung phu thê, bản mệnh cung tử nữ trở thành đại hạn của cung tật ách. Bản mệnh và đại hạn phu thê trùng điệp, bản tử và đại tật trùng điệp, vừa nhìn biết ngay đến đây đại hạn nặng điểm là tinh thần thượng đều là tình cảm đào hoa vấn đề, như dĩ một cái góc độ khác nói, cũng là là sự nghiệp thượng tiền tài của vấn đề mà làm ơn. Nhưng mà nữ mệnh nặng cung phúc đức, cung phúc đức là nam vị, cung phúc đức can canh thái dương hóa lộc nhập bản mệnh cung phu thê, bản mệnh cung [đại hạn của cung phu thê] mậu thiên cơ tự Hóa kị, bạn cố tri đến đây đại hạn tình cảm đào hoa nặng sinh công tác sự nghiệp, như 說 cô gái này bạn trên mạng của 離 gia hệ nhân trong nhà tiền tài không được mục của vấn đề, có chút ít có lừa mình dối người của ngại. Nếu như là tiền tài vấn đề, cũng tất nhiên và đào hoa hữu quan.

Tam, đại hạn của cung tài bạch và bản mệnh cung phu thê trùng điệp, can cung bính thiên đồng hóa lộc nhập bản mệnh cung tài bạch, phùng bản mệnh cung tài bạch tự hóa lộc, cấu thành lục của dụng, thối lưỡng cách nhập bản mệnh cung thiên di và hỏa thiên không cùng độ. Bính liêm trinh Hóa kị nhập nô bộc cung, phùng nô bộc cung tự hóa lộc, là kị xuất. Đến đây tượng là tài của tổn hại, nếu như hệ tương tiền tài ủy do 異 tính bạn bè tại ngoại doanh mưu, tất tổn hại, cẩn thận tiền mất tật mang.

Tứ, hóa kỵ năm sinh tinh văn khúc rơi cung phụ mẫu, phùng tự Hóa kị sinh tứ mã vị, là sách mã kị, vốn là và phụ mẫu duyên mỏng, không thích hợp và phụ mẫu cùng ở của tượng, nhất là và phụ thân càng vô duyên. Xung cung làm gốc mệnh cung tật ách, cũng chủ bản thân tiên thiên thể chất không tốt. Bản mệnh cung tật ách can ất thiên cơ hóa lộc nhập bản mệnh, phùng bản mệnh mậu thiên cơ tự Hóa kị ra; ất Thái âm Hóa kị nhập bản mệnh cung tài bạch, phùng cung tài bạch bính thiên đồng tự hóa lộc, cũng là kị xuất. Đến đây tượng có chút ít có hi sinh bản thân kiếm tiền cấp lại mà ảnh hưởng khỏe mạnh của 狀 huống, nhất là ứng với chú ý tử cung vấn đề.

Ngũ, lưu niên 28 tuổi quá độ bản mệnh cung thiên di và đại hạn quan lộc trùng điệp, tức chủ bản thân xuất ngoại hoặc tại ngoại vận và khí của vấn đề. Lưu niên của cung thiên di quá độ bản mệnh cung mệnh làm đại hạn của cung phu thê, can cung mậu thiên cơ tự Hóa kị mà tham lang hóa lộc nhập bản mệnh cung tử nữ, là lưu niên của cung điền trạch, dĩ đại tật tác phân biệt, thì biết cai năm bản thân 離 gia xuất ngoại ở ở bên ngoài gia, kỳ ứng với số sinh năm ngoái tháng mười một đang lúc.

Lục, năm nay lưu niên 29 tuổi, quá độ bản mệnh cung tật ách làm đại hạn của nô bộc cung, can cung ất thiên cơ hóa lộc nhập mệnh làm lưu niên của nô bộc cung, dĩ đại hạn cung phu thê tác phân biệt, phùng tự Hóa kị, chuyển tham lang hóa lộc nhập bản mệnh cung tử nữ làm lưu niên của cung phúc đức, dĩ đại hạn cung tật ách tác phân biệt, sao vậy còn dùng vấn? Chính căn bản là lòng đang ngoại, lòng đang đào hoa, giá cân trong nhà có không ảnh hưởng, trong nhà hội sao vậy dạng, chỉ có chính lòng biết rõ, đa câu hỏi này, mệnh bàn là sẽ cho người lòi!

Thất, năm nay là Đinh Hợi năm không sai, nhưng khô năm cũng không phải là dĩ thái tuế Thiên can tứ hóa 亂 phi 亂 bộ, dụng thái tuế can là tam hợp phái đang dùng, mà bắc phái của tứ hóa là dụng cá nhân mệnh bàn thượng của can cung, đến đây mới là cá nhân của tiên thiên định số. Tất cả mọi người nhất thể dụng đinh can phải không hợp 羅 tập, nhân thuộc ngày mốt bất định số, cho nên như vậy còn phải lại dùng đại hạn phi một lần mới có thể có sở khác nhau, làm điều thừa. Như dục dĩ thái tuế can khán, thì cô gái này bạn trên mạng của đinh can rơi sinh bản mệnh huynh đệ làm đại hạn của cung tử nữ, kỳ tượng đã biết và đào hoa, và gia ngoại hữu quan. Đinh Thái âm hóa lộc rơi đại hạn cung thiên di, cự môn Hóa kị rơi đại hạn cung tài bạch, cự môn là ám tinh và bản mệnh phu thê trùng điệp có thái dương [nam nhân] cùng độ, làm lưu niên của cung điền trạch; nhất chủ ở ở bên ngoài âm thầm kiếm tiền, nhất chủ ở ở bên ngoài và nam nhân âm thầm cùng ở.

Bát, dựa vào đã ngoài của phân tích, bàn hồi gia hảo hoặc bất hảo, phân biệt không có soa, ta cũng không có thể đại vị này nữ bạn trên mạng trả lời.

Cửu, năm nay lưu niên quá độ bản mệnh cung tật ách [thiên nhân hợp nhất], là đại hạn của nô bộc cung [người đại lý], can cung ất thiên cơ hóa lộc nhập bản mệnh, có khoa phùng tự Hóa kị; Thái âm Hóa kị nhập bản tài là đại thiên, phùng tự hóa lộc, chuyển hóa kỵ nhập bản nô + lưu phu làm cánh đồng [người đại lý]. Thử hỏi! Chẩm bỏ được bàn hồi gia? Có thể nào hạ quyết tâm bàn hồi gia?

※ đến đây văn cận dành cho tứ hóa phi tinh vận dụng của giải trừ bàn phương pháp, cũng không phải là là bạn trên mạng thầy tướng số.

Đấu số của chức vụ trọng yếu – hiểu rõ phụ, tật, huynh, nô tứ cung lưỡng tuyến bí mật

Một mệnh bàn cha mẹ của cung, cung tật ách, huynh đệ cung, nô bộc cung chờ lưỡng điều tuyến bốn người cung vị, chính là đẩu số mệnh bàn của chức vụ trọng yếu chỗ. Tạm thời không được 論 cấp đại sư của “Phương ngoại nhân” khái xưng phụ tật tuyến là quang minh tuyến; huynh nô tuyến vì trở thành tựu tuyến. Tựu dĩ đến đây bốn người cung vị và bản mệnh cung tam phương của quan hệ nói: Cung phụ mẫu chính là ta ra lệnh cha thân, là “Một mạch sinh” vị; cung phụ mẫu chính là ta quan lộc “Giao tế thôi triển” vị; cung phụ mẫu chính là ta tài bạch của “Hộ khách” vị, càng ta hộ khách của tiền tài vị. Cung tật ách chính là ta ra lệnh thân thể; cung tật ách chính là ta quan lộc của kho; cung tật ách chính là ta tài bạch của quản lý tài sản 狀 huống. Huynh đệ cung là ta ra lệnh của mẫu thân; huynh đệ cung chính là ta quan lộc thân thể; huynh đệ cung chính là ta tài bạch của kho. Nô bộc cung chính là ta ra lệnh của tiên thiên tạo hóa, là “Một mạch tử” vị; nô bộc cung là ta quan lộc của tăng giảm 狀 huống; nô bộc cung là ta tài bạch của thu chi tình hình. Dựa vào đến đây thôi 論, có ở đây không đổng tứ hóa bí nghi vận dụng của tam hợp phái đồng đạo, cùng với bán đổng tứ hóa của bán điệu phi tinh phái đồng đạo, tối không coi trọng phụ tật huynh nô tứ cung lưỡng tuyến, kỳ thực cũng mệnh bàn trung tâm trọng yếu nhất cung vị. Giống như co lại kỳ cuối cùng thắng bại, tử thủ bàn cờ hộ chủ người chính là song sĩ [sĩ] cập bất năng hậu thối của binh [tốt]! Mệnh bàn như kỳ bàn, phụ huynh như sĩ sĩ, tật nô như quân tốt!

Một mệnh bàn của cung mệnh, thiên di, tử nữ, cung điền trạch là “Phúc” hệ; huynh đệ, nô bộc, tài bạch, cung phúc đức là “lộc” hệ; phụ mẫu, tật ách, phu thê, quan lộc cung là “Thọ” hệ, cho nên như phóng ra cung Hóa kị nhập xung mệnh thiên tử điền tất tổn hại phúc khí; Hóa kị nhập xung huynh nô tài phúc tất tổn hại tiền tài; Hóa kị nhập xung phụ tật phu quan tất tổn hại thọ nguyên. Mà cung phụ mẫu là cung phu thê của điền trạch vị; cung tật ách làm quan lộc của điền trạch vị; cho nên cung phụ mẫu và cung phu thê là cùng tổ, cung tật ách và quan lộc cung là cùng tổ, đồng chúc thọ hệ, cho nên có điều vị của hóa kỵ nhập phụ mẫu xung tật ách và hóa kỵ nhập phu thê xung quan lộc là hóa kỵ nhập “Tử vong” tuyến. Cũng tức là 說 cùng tổ của Hóa kị có thể nhập bất khả xung; bất đồng tổ của Hóa kị bất khả nhập cũng không có thể xung, xung thì chết vong. Đến đây nếu nói tử vong, khái chủ sự nghiệp tử vong [đóng cửa, 離 chức], tiền tài tử vong [phá sản, tổn hại tài], hôn nhân tử vong [離 hôn, ở riêng], hợp hỏa tử vong [sách hỏa], bản thân tử vong [thọ chung] các loại, phi chỉ chủ sinh mệnh của ngưng hẳn. Dĩ là của cho nên, không được 論 bất luận cái gì cung vị, chỉ cần Hóa kị bay vào phụ tật, huynh nô lưỡng điều tuyến, thì chủ cai phóng ra cung của tổn hại. Tổn hại của nguyên nhân thì cần phải kiêm tường một viên khác lộc tinh đi nơi nào, mà và sao Hóa kỵ sản sinh loại nào đối đãi? Kỳ đối đãi của tượng ý giải thích tất dựa vào tứ phượng, tam kỳ, lưỡng nghi, ngọn đang lúc của đối đãi, tam dễ cung vị của chu toàn, thủ tượng ứng với số 論 sự của lấy hay bỏ. Biết đến đây, thì phán đoán sự của độ chuẩn xác nhất định có thể đăng phong tạo cực, xuất thần nhập hóa, kẻ khác chấn động!

Một người bản thân ốm đau hoặc tai nạn, thường thường sẽ ở mệnh bàn thượng huynh đệ nô bộc tuyến hiển tượng, kỳ nhân chính là nô bộc cung vì cha mẹ cung quan lộc cung, vì cha mẹ sinh ta khí, cho nên chỉ cần do nô bộc cung tứ hóa tượng là được suy đoán sinh tử của một người thọ nguyên. Người bình thường khán tật bệnh của chứng 狀, phần lớn là dĩ cung tật ách hóa tượng thôi 論, nhưng nếu như hiển tượng bất minh mà vô pháp nhìn ra thì, thì phải do nô bộc cung tứ hóa quan sát, nô bộc cung tất và phát sinh bản thân bất hảo của hiện tượng tương quan 連, mà do nô bộc cung hiển hiện người đại thể vừa nghi nan tạp chứng. Dĩ là của cho nên, nếu như bản mệnh cung Hóa kị bay vào nô bộc cung người thị đồng hóa hóa kỵ nhập cung tật ách, trái lại như bản mệnh cung Hóa kị nhập cung tật ách người, phải thị cùng và nô bộc cung hữu quan. Quan sát nô bộc cung biến thành của lộc tinh và sao Hóa kỵ rơi cung và tinh diệu, tất có thể phán đoán xuất thân thể của chứng bệnh hệ do ở đâu mà 來. Nô bộc cung của hóa lộc tinh, tuyệt đối bất khả đạp phá hóa kỵ năm sinh tinh; trái lại, nô bộc cung của Hóa kị tinh tuyệt đối không thể đạp phá năm sinh lộc tinh [đồng dạng, đại hạn nô bộc biến thành của kị bất khả phá tan bản mệnh biến thành của lộc tinh; mà đại hạn nô bộc biến thành của lộc bất khả phá tan bản mệnh biến thành của sao Hóa kỵ], xung thì tất có tai ách, khán kỳ sở xung bản mệnh ở đâu cung vị, biết ngay cai cung vị tất là xảy ra vấn đề chỗ ở.

Mệnh bàn trung tâm đi vận đại hạn nô bộc cung nếu như Hóa kị bay vào bản mệnh nô bộc cung thì tất sẽ có tai ách, lúc này như bản mệnh của nô bộc cung lại có tự Hóa kị, là được kết luận người này tất đã qua đời, mà kỳ ứng với số của năm tất ứng với sinh hóa kỵ nhập vừa tự Hóa kị của năm hoặc kỳ đối trùng của năm. Nếu như đi vận đại hạn của nô bộc cung Hóa kị bay vào bản mệnh nô bộc cung, mà bản mệnh nô bộc mặc dù không có tự Hóa kị, cũng nhất định sẽ có đại kiếp nạn số tai ương nan phát sinh. Bởi vậy nếu như do cung tật ách phát ra bắn của Hóa kị tinh bay vào huynh đệ nô bộc một đường, đồng dạng cũng thường xuyên sẽ có đại tai nạn phát sinh, mà vào huynh đệ cung đại thể là tổn hại tài, Hóa kị nhập nô bộc cung thì đại thể là bản thân khỏe mạnh và an nguy vấn đề. Xem kỹ mệnh bàn cần phải chú ý cung tật ách của Hóa kị tinh có vô phá tan năm sinh lộc tinh, hoặc hóa lộc tinh có vô phá tan hóa kỵ năm sinh tinh, có thì phải thận phòng tai ách tóc sinh. Phải đề phòng thì thì dĩ “Thất tinh chui môn pháp” tìm kiếm khoa tinh rơi cung chỗ ở quẻ vị tinh tượng ban xu tị. Như chân chính yếu phán đoán sinh tử, kỳ thực chỉ cần dĩ nô bộc cung tứ hóa của lộc sao Hóa kỵ phán đoán là được, như nô bộc cung Hóa kị bay vào cung phúc đức cung tài bạch một đường là được biết có tử vong hiện ra, nhưng dĩ nhập tài bạch xung phúc đức so sánh nghiêm trọng, là nhân phúc đức là thọ nguyên vị. Đến đây phương pháp yếu quyết đương dụng bản mệnh thấy được ở đâu đại hạn, tái dĩ đại hạn thấy được ở đâu lưu niên? Nếu như biến thành người vì cha mẹ cung xung cung tật ách thì, tức có tử triệu.

Yếu phán đoán tai số, phải dĩ cung tật ách [bệnh vị] là việc chính sự cung, cho nên cung tật ách bất khả xung, xung thì vong. Dĩ huynh đệ nô bộc cung là cực vị mà chiêm thì, chủ vận, là là khí số cung, cố nhập hoặc xung đều có tai. Huynh đệ cung Hóa kị nhập cung phụ mẫu xung cung tật ách thì, chủ huynh đệ trung tâm có người chết sớm. Cung phu thê Hóa kị nhập cung phụ mẫu xung cung tật ách thì, chủ phối ngẫu thân thể bất hảo, dễ phát sinh huyết quang tai ách, vừa chủ hôn nhân tình cảm không tốt. Cung tử nữ Hóa kị bay vào phụ mẫu xung cung tật ách thì, chủ lúc mang thai dễ có sanh non hoặc sinh dục không được thuận của hiện tượng, hoặc tử nữ chết sớm hoặc bản thân của tính năng lực soa. Cung tài bạch Hóa kị bay vào cung phụ mẫu xung cung tật ách thì, chủ tài vận bất hảo, dễ bị 連 luy mà dẫn đến đảo nhân của tài. Cung tật ách Hóa kị nhập đối cung của cung phụ mẫu phản xung Bản cung thì, thì dễ có phụ mẫu sớm 離 hiện tượng hoặc bản thân nhân di truyền mà thể chất không tốt. Cung thiên di Hóa kị bay vào cung phụ mẫu xung cung tật ách thì, chủ xuất ngoại mọi việc đa không được thuận, dễ khí hậu không phục mà sinh bệnh. Nô bộc cung Hóa kị bay vào phụ mẫu xung cung tật ách thì, chủ hợp hỏa việc nghiệp đóng cửa hoặc bị bằng hữu đảo trái. Quan lộc cung Hóa kị bay vào cung phụ mẫu xung cung tật ách thì, chủ sự nghiệp sinh ý thất bại thảm hại, mắc nợ trùng trùng điệp điệp. Cung điền trạch Hóa kị bay vào phụ

Mẫu cung xung cung tật ách thì, chủ dễ có cửa nát nhà tan, hoặc phá sản, hoặc mặt mày hốc hác của hiện tượng. Cung phúc đức Hóa kị bay vào cung phụ mẫu xung cung tật ách thì, chủ có tổ tiên hơn hại, mà lại tất có tự 殺 chi niệm đầu hoặc hành vi. Cung phụ mẫu tự Hóa kị xung cung tật ách thì, thì dễ có phụ mẫu mất sớm của tượng, cũng biểu thị học ở trường của quá trình không được thuận lợi của tượng. Bản mệnh cung Hóa kị bay vào cung phụ mẫu xung cung tật ách thì, chủ bản thân thể người đa bệnh, thể chất bất hảo, sức chống cự soa, dễ bị phùng gặp nạn cảnh. 論 đi vận thì, thì đi vận của cung tật ách của quan lộc cung [lập tức thi hành vận của huynh đệ cung] nếu như Hóa kị xung mệnh thì, tất có đại kiếp nạn số. Trái lại, cung tật ách nếu như Hóa kị bay vào cung thiên di xung mệnh thì, thì dễ nhân ngoại 來 tai ương hại mà mặt mày hốc hác.

Cung tật ách Hóa kị bay vào cung tử nữ xung cung điền trạch thì, tai ách tương đặc biệt nghiêm trọng, đây là “Nhất lục” vấn đề, tức là thọ hệ Hóa kị sung xung phúc hệ. Đại hạn của cung tật ách Hóa kị bay vào bản mệnh cung phụ mẫu xung cung tật ách thì, nhất định phải đặc biệt chú ý thân thể của nguy hiểm, này ắt là cấu thành “Thể xung thể” vấn đề. Cung tật ách Hóa kị bay vào quan lộc cung xung cung phu thê, hoặc quan lộc cung Hóa kị bay vào cung tật ách xung cung phụ mẫu, cũng biểu hiện vận khí bất hảo giấu diếm nguy hiểm tượng, đây là “Nhất cửu” vấn đề.

Bày ra bản thân tai ương số vấn đề không nói chuyện, cận tựu tiền tài thượng vấn đề mà nói: Dĩ cung mệnh và nô bộc cung làm thể, dĩ cung tài bạch và cung phụ mẫu là dụng 來 xem ta và bằng hữu đang lúc tiền tài của đối đãi: Người bình thường đều biết mệnh bàn thượng của cung tài bạch là chủ ta của tiền tài, mệnh bàn thượng của cung phụ mẫu là bằng hữu của tiền tài, như vậy làm sao quan sát là ta tổn hại bằng hữu của tài, hoặc bằng hữu tổn hại ta của tài? Lúc này cung phụ mẫu đương lại chính là khu 紐! Tức chỉ cần là bản mệnh cung tài bạch Hóa kị bay thẳng nhập cung phụ mẫu hoặc bay vào cung tật ách xung cung phụ mẫu, biết ngay ta đảo bằng hữu của tiền tài; trái lại, nếu như cung phụ mẫu Hóa kị bay thẳng nhập cung tài bạch hoặc bay vào cung phúc đức xung tài cung thì biết ngay hệ bằng hữu đảo ta của tiền tài. Tái tựu đào hoa tượng mà nói: Cung phu thê Hóa kị bay vào cung phụ mẫu xung cung tật ách, chủ trưởng thành sớm, sớm đổng đào hoa chuyện văn thơ, sẽ có trước khi cưới của nết tốt là phát sinh. Cung phu thê Hóa kị bay vào nô bộc cung xung huynh đệ cung, chủ kết hôn muộn, tất có trước khi cưới của nết tốt là. Nô bộc cung Hóa kị bay vào cung thiên di xung mệnh, mà lại kỳ Hóa kị bay vào cung tử nữ xung cung điền trạch thì, biểu thị chỉ cần tại ngoại ở chung mà không tưởng kết hôn. Nô bộc cung Hóa kị bay vào cung tử nữ thì chủ bản thân nhà ngoại đào hoa, có nạp thiếp tình hình. Cung tật ách hóa lộc bay vào nô bộc cung, như có nữa chuyển hóa hóa kỵ nhập cung tài bạch thì thì chủ dễ có bán mình hành trình là [nữ là ứng triệu, nam là Ngưu lang]. Cung tật ách hóa lộc bay vào nô bộc cung, như có nữa chuyển hóa hóa kỵ nhập tử nữ thì thì chủ tại ngoại ở chung của tế di mệnh. Cung tật ách hóa lộc bay vào nô bộc cung, như có nữa chuyển hóa hóa kỵ nhập cung phu thê thì, chủ tình cảm vợ chồng không hợp, cũng chủ phối ngẫu có đào hoa hiện tượng.

Cung tật ách hãy nhìn đối đãi hiện tượng: Cung tật ách Hóa kị bay vào huynh đệ cung xung nô bộc cung, hoặc nô bộc cung Hóa kị bay vào cung phụ mẫu xung cung tật ách thì, giai biểu thị phu thê thân thể có tướng bài xích của hiện tượng, cũng tức là tụ ít 離 đa của tượng. Cung tật ách Hóa kị bay vào quan lộc cung xung cung phu thê, hoặc nô bộc cung Hóa kị bay vào cung thiên di xung mệnh thì, đều vì vô duyên của tượng, chủ hôn nhân vỡ tan mà hội 離 hôn.

Huynh đệ cung Hóa kị bay vào cung mệnh, hoặc cung mệnh Hóa kị bay vào huynh đệ cung; hoặc cung phụ mẫu Hóa kị bay vào cung mệnh, hoặc cung mệnh Hóa kị bay vào cung phụ mẫu, đến đây bốn loại hóa tượng, biểu thị trong cuộc đời nhất định sẽ tổn thất một lần đại tài. Kỳ tổn thất của chia ra làm: Cung phụ mẫu Hóa kị nhập mệnh người, là thuộc về mượn tiền, đáp hội giúp nhau, đảm bảo quan hệ của tao tổn hại. Huynh đệ cung Hóa kị nhập mệnh người, là thuộc về việc buôn bán, hợp hỏa, cổ đông quan hệ của tao tổn hại. Đặc biệt phải chú ý này đây huynh đệ cung biến thành của sao Hóa kỵ, tuyệt không có thể vào mệnh, tài, quan, điền hoặc xung mệnh, tài, quan, điền, như có hóa kỵ nhập hoặc kị xung thì, kỳ tổn thất tất vô cùng nghiêm trọng.

Tử vi đẩu số của mệnh lý là dĩ tượng là phổ, tử vi tinh là đế cực, là 靈 hồn, giống như cung mệnh. Tả phụ, hữu bật hai sao như cung phụ mẫu và huynh đệ cung, kỳ ở riêng cung mệnh của tả hữu, tả hữu như nhân của hai tay, không người nào hai tay vô pháp làm việc, cho nên huynh đệ cung và cung phụ mẫu là nhân sinh nặng điểm cũng, mà tam hợp phái của đồng đạo nhận thức vì cha mẹ cung và huynh đệ cung là rảnh rang cung, thành thuộc vô tri của mậu 論 ngươi!

Vi đẩu số diễn dịch để ý thì trung tâm cái gì gọi là “lộc chuyển kị” ?

Tử vi đẩu số của phi tinh tứ hóa, “Tứ” người chủ “lộc quyền khoa kị” tứ tượng;”Hóa” người chủ biến hóa, chuyển hóa, cùng 類 chuyển 異 類 của vị. Dễ viết: Thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh nhiều chuyện, nhiều chuyện định cát hung, còn đây là thủ kỳ nghĩa, không lấy kỳ thức. Đấu số là dĩ hóa tượng phán đoán cát hung, dĩ quẻ vị phán đoán nhân sự.

Tử vi đẩu số của tứ hóa, có tứ hóa năm sinh, tức nếu nói tiên thiên tứ hóa, là và bẩm sinh 來 của cách cục; có bản mệnh cung tứ hóa, tức thái cực phi cung, tức quan ngày mốt của cách cục; có các cung tứ hóa, tức người sáng mắt sinh lữ trình các giai đoạn niềm vui kị. Tứ hóa năm sinh tinh tọa lạc mười hai cung của tượng, chỉ là tượng ý, tuy có kỳ tượng mà vô cát hung. Nhưng có kỳ tượng tất có kỳ vật, vật của hiển hiển sinh đi vận, cho nên tượng chỉ là không gian, đi vận thì gắn liền với thời gian đang lúc, thời không phối hợp thủy có thể 論 cát hung. Bởi vậy tứ hóa năm sinh của lộc tinh, sao Hóa kỵ hỗ chuyển hóa 異 類 hậu, thủy năng lực định đại hạn của phập phồng, biết nắm chặt nhân sinh nặng điểm.

lộc tinh vị cư phương tây, là đổi quẻ, là thái dương, ngũ hành thuộc kim; quyền tinh vị cư phía nam, là 離 quẻ, là thiếu dương, ngũ hành thuộc hỏa; khoa tinh vị cư họ Đông Phương, là chấn quẻ, là thiếu âm, ngũ hành thuộc khoa; sao Hóa kỵ đứng hàng phương bắc, là khảm quẻ, là Thái âm, ngũ hành thuộc thủy. Thái âm, thái dương là trong vạn vật tâm, cho nên tử vi đẩu số của diễn dễ, dĩ lộc tinh, sao Hóa kỵ làm trục, dĩ là của cho nên tử vi đẩu số của tứ hóa tức dĩ hóa lộc, Hóa kị làm trung tâm. lộc kị hỗ chuyển thủy năng lực quan sát ngày mốt tài quan của độ lớn của góc, mà định đại hạn của phập phồng ưu khuyết, tài lợi, sự nghiệp của vận trình.

Hóa lộc tinh của thông nghĩa: Chủ thông danh, duyên phận, phúc khí; chủ tài lợi, mỹ đồ tốt, có giá trị vật phẩm; chủ thuận lợi, phát triển, có tiền đồ, chủ đa.

Hóa kị tinh của thông nghĩa: Chủ nhấp nhô, vô duyên, thiếu nợ, ỷ lại; chủ cũ phẩm, thấp kém vật; chủ không được thuận, tổn thất, thương tổn, úc trệ, trở ngại, biến hóa; chủ tiểu.

Hóa lộc tinh và Hóa kị tinh bay vào của cung vị, kỳ sở chủ của tượng ý cập thái cực của biến hóa, tương dẫn đến cung vị của chu toàn, ở chu toàn trong, lộc chuyển kị [lộc truy kị], kị chuyển lộc [kị truy lộc] rất là trọng yếu, còn đây là phán đoán sự của then chốt khu 紐. Trong này cần phải lo lắng và xem kỹ dễ của tam tài, tự hóa, nhập ra, chân giả, âm dương, hư thực, thể dụng, được mất, động tĩnh, tiên hậu, cùng với tứ phượng, tam kỳ, lưỡng nghi, ngọn của đối đãi các loại, tài năng nói của có vật mà không sai lầm.

Nhân của phúc họa nghèo thông, doanh hư giảm và tăng, đều bị có nhất định “số”, số người “Thuật” cũng. số có tiên thiên “Định số”, ngày mốt của “Bất định số”. Tử vi đẩu số thuật, là “lộc” và “Kị” của chuyển hóa, chu toàn, truy tung. Đấu số khó khăn là nan có ở đây không dễ sách giải trừ, dĩ cập chẳng làm sao bày mưu nghĩ kế. Đấu số của tinh là nằm ở tá can chui tinh, trái lại phúc thôi khám, mà minh kỳ tượng giải trừ kỳ ý mà thôi, chỉ cần dụng tâm minh kỳ để ý, nắm giữ nguyên tắc, thì có khó khăn gì?

Cạn nói của: lộc chủ hảo, kị chủ phôi. lộc truy lộc ý tức hảo rốt cuộc cũng may 裡? Kị truy kị ý tức phôi rốt cuộc phôi ở nơi nào? lộc chuyển kị, ý chủ do hảo đồi bại, bả hảo hảo việc cảo đập! Như Bản cung tọa năm sinh lộc mà tự Hóa kị, phải khán một viên khác hóa lộc tinh bay đi nơi nào, thủy minh dùng cái gì hội cảo tạp.

lộc người, ta ưa, ta ái cũng; lộc chuyển kị, do tham sống hận, tùy vào mà thất cũng. Trong này canh cần phải khán có vô cấu thành lục tứ của dụng, có thì dĩ lục tứ của dụng ưu tiên giải thích, vô thì dựa vào giống nhau tượng ý giải thích. Tối phải chú ý là lộc chuyển kị của rơi cung là dương cung hoặc âm cung, kỳ liên lụy tới nặng nhẹ vấn đề.

Nghệ nhân hồ dưa mệnh cách, đi vận và quan tòa của tham thảo

Nhất, để xem tượng pháp nói:

Năm sinh lộc tinh vũ khúc tọa huynh đệ cung, hóa quyền năm sinh tinh tham lang tọa cung điền trạch, hóa khoa năm sinh tinh thiên lương tọa cung thiên di, hóa kỵ năm sinh tinh tọa cung tử nữ, toàn bộ mệnh bàn chỉ có cung phúc đức thiên cơ tự hóa quyền, cái khác cung vị không một cung vị có tự hóa người, biểu thị kỳ một đời người bình ổn, duy nhất của cung phúc đức tự hóa quyền là ngày mốt việc, tức tìm cách sảo ngại khí phách không chịu thua. Mà lớn nhất nét bút hỏng là hóa kỵ năm sinh sao Văn Khúc ngồi cung tử nữ, cung tử nữ là giao tế, đầu tư hợp hỏa, đào hoa ngu 樂 của cung vị, kỳ can cung vừa chủ phá hao tổn của quý can, quý là thiên địa nhân không được kháo vị, làm một sinh làm ơn chỗ ở. Vừa bởi vì cung tử nữ can quý tham lang tinh Hóa kị nhập đối cung điền trạch, phùng tọa sinh cung điền trạch của hóa quyền năm sinh tinh, lúc này quyền tinh thị cùng sao Hóa kỵ lực có thể đem đối cung hóa 來 của kị đáng quay về phóng ra của đối cung, cấu thành cung tử nữ của nghịch thủy kị, bạn cố tri chỉ muốn thoát khỏi cũng bãi không thoát được. Cung tử nữ nghịch thủy kị, bản thuộc “Phá hao tổn” kị, như chỉ muốn cung tử nữ nói, là khiếm đào hoa trái [đào hoa đa, nam nữ đang lúc tình cảm đa quấn quýt], khiếm ngu 樂 chúng sinh trái, khiếm sự nghiệp chúng sinh trái, khiếm thân thể tinh thần trái, khiếm đầu tư trái các loại.

Nhưng khi đi ngược chiều lớn thứ tư hạn [32~ 41] quá độ bản mệnh cung tử nữ thì, tức trở thành đại hạn cung mệnh Hóa kị nhập đại hạn cung thiên di phùng hóa quyền năm sinh

[hoặc kị] tinh nghịch thủy kị, đến đây nghịch thủy kị ứng với dĩ phóng ra cung là thủ tượng, phùng người tất phát [phải là mệnh tài quan tam phương phát ra bắn, nhưng lúc này tóc bắn cung hoặc đối cung tuyệt đối không thể có bất kỳ tự hóa tinh, có tự hóa thì là “Thủy mệnh kị”, nếu như đối cung vô hóa kỵ năm sinh tinh hoặc quyền tinh tọa thủ cũng vì “Thủy mệnh kị”. Phùng cung mệnh phóng ra của nghịch thủy kị người, nếu như từ sự LƯU của công tác sự nghiệp tất cuồn cuộn không dứt, tài nguyên cuồn cuộn. Phùng hóa kỵ năm sinh tinh và phùng hóa quyền năm sinh tinh của nghịch thủy kị sảo không có cùng, hóa quyền năm sinh của nghịch thủy kị người tóc, là cần phải kháo cá nhân tài hoa và nỗ lực mà đạt được, mà năm sinh

Kị của nghịch thủy kị tựu như 連 té ngã đô hội nhặt được tiền, tưởng không nên đều không được vị đạo. Hồ dưa đi vào lớn thứ tư hạn quá độ bản mệnh cung tử nữ thì, là phùng năm sinh “Quyền” tinh của nghịch thủy kị, bạn cố tri “Phát” là bằng mình mới hoa và nỗ lực mà được, mà hóa quyền năm sinh tinh là tham lang tinh, cung tử nữ ngồi một mình sao Văn Khúc, khúc tham của kết hợp là kháo khẩu tài của ngu 樂 biểu diễn mà phát. Nhưng khi đệ ngũ đại hạn [42~ 51] quá độ bản mệnh cung tài bạch thì, bản mệnh cung tử nữ liền trở thành đại hạn của cung phụ mẫu liễu, đó là tạo thành bản mệnh tử nữ và đại hạn phụ mẫu trùng điệp quan quan hệ, nghịch thủy kị là được phá hao tổn kị. Phá hao tổn tại nơi 裡? Tất nhiên phá hao tổn đang cùng nữ nhân hữu quan, và đào hoa hữu quan, và đầu tư hợp hỏa hữu quan, và giao tế ngu 樂 hữu quan, và bằng hữu của tiền tài hữu quan các loại việc. Nhân cung tử nữ và cung điền trạch phân tọa mão dậu cung là đào hoa tứ bại nơi, mà sao Văn Khúc Hóa kị chủ khẩu thiệt, lưỡi biện, tham lang chủ “Tham”, chủ “Tài, rượu, sắc, đổ”, cho nên tất và tham tài ham mê nữ sắc hữu quan. Vừa bản mệnh tử điền tuyến là đại hạn cha mẫu tật ách tuyến, cung phụ mẫu chủ quan gia cơ cấu, Hóa kị thì thường thường khó thoát nhà nước bộ phận then chốt tham gia xử lý của phá hao tổn.

Nhị, dĩ đi vận nói:

Hiện nay đệ ngũ đại hạn [42~ 51] đi vận quá độ bản mệnh cung tài bạch, cấu thành đại hạn tam phương và bản mệnh của tam phương trùng điệp, đại tài rơi vào bản quan, đại quan rơi vào bản mệnh. Bản mệnh nguyên tọa có thiên hình tinh, thiên hình là nghiệp lực tinh, chủ luật pháp, cho nên và hình tụng hữu quan. Dựa vào cách cục nói một thân như phi làm và luật pháp tương quan chức nghiệp thì, suốt đời tất khó thoát liên quan đến kiện tụng, trở thành là đại hạn quan lộc thì, nhân quan lộc là khí số vị, vì vậy đại hạn làm trở nên công tác như chẳng cẩn thận cận thận, rất khó miễn sinh quan tòa triền thân.

Đại hạn cung mệnh nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản mệnh cung thiên di là đại hạn của cung phu thê, dĩ sự nghiệp và tài lợi nói, nhân lộc chiếu của cung làm gốc cung mệnh làm đại hạn của quan lộc cung, bạn cố tri sự nghiệp tại ngoại kinh doanh tài lợi quá mức tốt. Dĩ tình cảm mà nói, là tại ngoại có khác đắc ý như phu thê vậy tình cảm lại cùng công tác có liên quan 異 tính [đại hạn phu thê là đại quan của thiên di]. Nhâm can vũ khúc Hóa kị nhập bản mệnh huynh đệ cung phùng năm sinh lộc tinh, dĩ đại hạn cung mệnh nói, là hóa kỵ nhập đại hạn cung điền trạch, phùng năm sinh lộc tinh là kị tróc lộc, chủ thủ, chủ tài nhập kho. Nhưng xung kị xung của cung làm gốc mệnh nô bộc cung làm đại hạn của cung tử nữ, ý chủ hội nhân tài lợi mà tổn thương đến và bằng hữu đang lúc đích tình nghị. Dĩ đại hạn quản lưu niên nói, thiên lương lộc nhập của cung là lưu niên 48 tuổi quá độ bản mệnh phu thê thì cung tài bạch, mà vũ khúc hóa kỵ nhập của cung là lưu niên 48 tuổi quá độ bản mệnh cung phu thê thì cha mẹ của cung, bạn cố tri lưu niên 48 tuổi nhân tiền tài việc mà và bằng hữu phát sinh không hài lòng.

Đại hạn quan lộc can cung bính thiên đồng hóa lộc nhập bản mệnh cung phu thê làm đại hạn cung phúc đức, liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh cung tật ách làm đại hạn huynh đệ cung. Thiên đồng tinh chủ hưởng thụ, ngu 樂 việc, sao Liêm trinh là hình tống ngôi sao, cũng vì mạt trượt đánh bạc ngôi sao. lộc nguyên nhân chính, kị chủ quả. lộc là đúng giờ, kị là định tượng. Cho nên đương lưu niên 48 tuổi quá độ thiên đồng hóa lộc nhập gốc rể mệnh cung phu thê thì, sao Hóa kỵ trở thành lưu niên người ấy nữ xung cung là lưu niên của điền trạch, Hóa kỵ nhập lưu niên tử điền tuyến cai năm tất có tai ách việc phát sinh. Mà kị xung chi lưu năm 48 tuổi của cung điền trạch chính là bản mệnh của cung phụ mẫu, cung phụ mẫu là nhà nước bộ phận then chốt, đến đây tai ách tất nhiên kinh động nhà nước bộ phận then chốt, cho nên xác minh năm ngoái lưu niên 48 tuổi nhân đánh bạc án kẻ khả nghi hình tụng quan tòa.

Đại hạn cung tài bạch can mậu thiên cơ Hóa kị nhập nhập bản mệnh phúc đức, lưu niên 48 tuổi của quan lộc làm đại hạn của thiên di xung đại hạn cung mệnh, mà hình thành đại hạn của cung tài bạch kị xung bản mệnh tài bạch của “Trái lại cung kị”. Mà đại tài Hóa kị xung bản tài cũng hình thành “Thể xung thể” của hung tướng, tái dĩ kị truy lộc, truy kị khán, bính thiên đồng hóa lộc nhập bản mệnh phu thê, đại hạn phúc đức làm lưu niên 48 tuổi cung mệnh; bính liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh tật ách, đại hạn Huynh đệ làm lưu niên 48 tuổi người ấy nữ xung điền trạch. Bản mệnh phu thê + lưu niên cung mệnh = thiên nhân hợp nhất, đại hạn phúc đức = người đại lý, đây là “Nhân”. Bản mệnh tật ách + lưu niên tử nữ = thiên nhân hợp nhất, đại hạn huynh đệ = người đại lý, đây là “Quả”. Là đương niên nhân động não gân kinh doanh sự nghiệp hoặc tố trong công tác vấn đề, kết quả dẫn phát đầu tư hoặc hợp hỏa huynh đệ bằng hữu luẩn quẩn trong lòng. Thiên đồng tinh chủ ngu 樂 hưởng thụ, sao Liêm trinh là chơi mạt chược đánh bạc, là tù tinh, cũng vì hình tụng ngôi sao. Tử điền tuyến là tai ách tuyến, hóa kỵ nhập lưu niên 48 tuổi tử điền tuyến, biểu thị lưu niên 48 tuổi có tai ách. Hóa kỵ nhập bản mệnh tật ách Thì xung bản mệnh phụ mẫu, phụ tật tuyến là thuộc thọ hệ vừa chủ công gia cơ cấu, bạn cố tri lưu niên 48 tuổi tất phạm quan phù tai ương ách. Vừa thiên hình cùng trời diêu của tam hợp phá thể vị làm gốc mệnh của cung tài bạch, đệ ngũ đại hạn [42~ 51] vừa lúc đạp phải đến đây “Phá thể vị”, như chẳng mệnh, tất nhiên nhân tài liên quan đến kiện tụng.

Đến đây dụng “Một đường lưu tinh” khán, bản mệnh cung tài bạch nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản mệnh thiên di, đại hạn phu thê; nhâm vũ khúc Hóa kị nhập bản mệnh huynh đệ, đại hạn điền trạch. lộc ở lưu niên 47 tuổi của cung tử nữ, kị ở lưu niên cung phúc đức, đến đây năm nhân đào hoa sàng thứ vấn đề phiền não; lộc ở lưu niên 48 tuổi cung tài bạch, kị ở lưu niên cung phụ mẫu, đến đây năm nhân tài tổn thương bằng hữu liên quan đến kiện tụng. Như yếu tiến thêm một bước dụng “Nhất kị chuyển lộc tam Hóa kị” truy tung cũng có thể nghiệm chứng. [thứ cho bất tường thuật].

Tam, quan sát hình tụng hiện tượng:

Thiên hình tinh nghề chính lực, chủ luật pháp, hình phạt chính sự quan tòa. Thiên hình tọa cung ở bản mệnh cung mệnh người như phi làm quân cảnh điệu, tư pháp công tác, hoặc làm và pháp luật tương quan người như thuế vụ viên các loại công việc người, suốt đời rất khó miễn sinh hình tụng sự kiện trên thân. Thiên hình cư bản mệnh cung, thiên diêu cư bản mệnh quan lộc cung, thứ ba hợp của “Phá thể vị” cư bản mệnh cung tài bạch, đương đệ ngũ đại hạn [42~ 51] quá độ bản mệnh cung tài bạch thải nhập bản mệnh cung tài bạch thì, tất nhiên ứng nghiệm nhân tiền tài vấn đề phá thể, cái gọi là của nhân tài phá thể là không chỉ có chỉ tổn hại tài, cũng chỉ nhân tiền tài chiêu họa. Như dĩ phá thể vị gốc rể mệnh cung tài bạch [đại hạn cung mệnh] của thất tinh xác định địa điểm can cung đinh khán, đinh cự môn Hóa kị nhập đại hạn cung tài bạch, kị xung của cung chính thị lưu niên 48 tuổi, dựa vào dĩ xung cung phán đoán cát hung để ý thì nói, biết ứng với số sinh năm ngoái lưu niên 48 tuổi nhân tài trêu chọc thị phi khẩu thiệt. Tái dĩ chín năm độn pháp khán, lưu niên 48 tuổi của đấu quân rơi bản mệnh cung làm đại hạn của quan lộc cung, là biết làm gốc thân hành trình là vấn đề, cũng là vận của vấn đề. Chui canh can thiên đồng Hóa kị nhập bản mệnh phu thê, lưu niên 48 tuổi cung mệnh làm đại hạn cung phúc đức. Giáp chuyển thái dương Hóa kị nhập bản mệnh, đại quan làm lưu niên 48 tuổi của cung phúc đức, là biết hệ tự làm tự chịu, vận khí bất hảo mà gây phiền toái.

Sao Liêm trinh là mạt trượt đổ tinh, là tù tinh, là hình tụng ngôi sao. Liêm trinh tọa cung tật ách, can cung tân văn xương Hóa kị nhập bản mệnh nô bộc cung, xung cung làm gốc mệnh huynh đệ cung, mà lại phá tan tọa sinh bản mệnh huynh đệ cung của năm sinh lộc tinh vũ khúc, bị xung gốc rể mệnh huynh đệ cung trở thành đại hạn quá độ cung tài bạch thì của cung điền trạch, cấu thành hóa kỵ nhập đại hạn tai ương ách tuyến, bạn cố tri đến đây đại hạn tất nhân bằng hữu đang lúc của tiền tài vấn đề liên quan đến kiện tụng [dĩ xung cung phán đoán cát hung, vũ khúc, phá quân, thiên mã đều là tài tinh]. Phóng ra cung hệ bản mệnh cung tật ách, văn xương hóa kỵ nhập gốc rể mệnh nô bộc cung chính thị lưu niên 48 tuổi của cung tật ách, bản nô + lưu tật [thiên nhân hợp nhất], dĩ đại hạn của cung tử nữ phân biệt của, biết ngay cai 48 tuổi lưu niên hệ mình cùng bằng hữu ngu 樂 hành vi hoặc đầu tư hành vi của quan hệ phát sinh tranh cãi [văn xương Hóa kị là chi phiếu, công văn hoặc hiệp ước xảy ra vấn đề].

Thiên hình của quan lộc can cung mậu, mậu tham lang hóa lộc nhập bản mệnh điền trạch, Thái âm hóa quyền, thiên cơ Hóa kị cùng nhập bản mệnh phúc đức, hữu bật hóa khoa nhập bản mệnh cung tật ách, sạ khán lộc quyền khoa kị đều nhập ngã cung, lên tòa án thì cư sinh ưu thế, nhưng tường khán quyền kị dây dưa sinh bản mệnh cung phúc đức, đây là [tinh thần thượng] thần tiên giao chiến, hao hết tâm cơ, không tiếp thu thâu, muốn tranh đáo doanh, nhiên nhân cung phúc đức có tự hóa quyền, quyền nhập phùng tự hóa quyền ra, chủ thay đổi, là cùng 類 đá rơi xuống, lưu lại sao Hóa kỵ, cho nên phán đoán cuối cùng sẽ buông tha chống lại. Mà sao Hóa kỵ ở bản mệnh phúc đức thì xung bản mệnh tài bạch, bản mệnh tài bạch là đại hạn cung mệnh, cho nên đương lưu niên 51 tuổi đi vào bản mệnh cung phụ mẫu thì, quan tòa mới có thể định án, suy đoán sẽ bị xử có tội mà lại tịnh ngả vạ kim, cũng có thể năng lực lén dĩ tiền tài giải quyết sau khi mà thu hoạch được hơi nhẹ hình độ.

※ đến đây văn nhân hồ dưa của sinh nhật tư liệu hệ học sinh đầu cung, không biết có hay không chính xác, cận cung mệnh lý nghiên cứu 參 thi, không cần có thật không.

※ hình tụng của 論 cận chỉ sinh bị cáo của gạt đổ án, cũng không đàm cập năm nay phát sinh to lớn ma án.

※ hồ dưa đi vào sau đại hạn [52~ 61] quá độ bản mệnh cung tật ách thì, phải chú ý khỏe mạnh xảy ra vấn đề, mà lại ứng với số sinh lưu niên 54 Tuổi, cho nên 54 tuổi có một hồi đại kiếp nạn số, ứng với đặc biệt cẩn thận. Không tin người thỉnh rửa mắt để xem, đương có thể tá đến đây xác minh đẩu số phi tinh bí nghi mệnh lý chi đạo.

Tử vi đẩu số mệnh bàn cung vị biến hóa chu toàn và vấn sự độ lớn của góc

Nhị, “Mệnh lý” sự học là thuộc “Dịch học” vận dụng một trong cực tiểu bộ phận mà thôi, dễ người dễ để ý cũng. Biết để ý không được 離 số, số không được 離 để ý, thể dụng đồng quy, thì hiển hơi dồn. Thiên phú của mệnh, xuất phát từ để ý. Đại học chi đạo viết: “Để ý bản vô tượng, thiên hiện hà đồ dĩ tượng của, có tượng của hà đồ địa bàn, như người thân cũng, vô tượng của hà đồ vi thiên lý, như người của tính cũng. Càn nói thành nam, khôn nói thành nữ, đến đây tính chỗ tự 來, nhân chỗ do sanh dã. Tượng ám mà không minh, có vô trộn lẫn, hiển vi khăng khít …”. Tử vi đẩu số của mệnh bàn là hà đồ, làm thể; cung vị là lạc thư, là dụng. Lạc thư của dụng là dễ của dụng, mà lạc thư cần phải về sinh hà đồ, là dụng cần phải về sinh thể cũng. Minh mệnh bàn thân thể dụng, lại vừa nghèo để ý tẫn tính, cứ thế sinh mệnh. Còn đây là khuôn vàng thước ngọc sự học, cũng là thâm ảo sự học, tiền đề là ngươi có hay không năng lực “Nghèo để ý” mà thôi.

Tam, mệnh bàn trung tâm mười hai cung của chu toàn, khiếu cung vị của biến hóa, khiếu “Dễ”. Dễ người dễ cũng, chính là chỉ âm dương lưỡng nghi của biến hóa, biến hóa không gọi chết sống, 豈 có thể sống bàn, tịnh bàn xưng của? Đại học chi đạo viết: Tượng thì ám mà không minh, khí thì có sáng có tối, để ý thì bản thể thường minh, bản thể thường minh người, chí thiện nơi cũng. Nơi đây 論 tượng, thì ngũ hành cụ bị, 論 khí thì ngũ khí triều nguyên, 論 để ý thì ngũ đức kiêm cai … Triệt nội triệt ngoại, phi nội phi ngoại, phóng của di lục hợp. Đại mà vô ngoại, đến đây minh đức chí thiện của phí cũng. Quyển của thì thối giấu sinh mật, tiểu mà vô nội, đến đây minh đức chí thiện của ẩn cũng.

“Ngu nhân” chấp tượng, dĩ ngũ hành của chất là nói, đến đây đoàn sa là đem cơm cho, đau khổ tử không làm nổi chi đạo nhĩ.

Tứ, phải nói huynh đệ cung: Dĩ huynh đệ cung là 1, làm thể thì, chỉ đương nhiên là huynh đệ bản thân. Như dĩ huynh đệ can cung tứ hóa đưa về huynh đệ cung, xưng là dĩ huynh đệ cung “Tự mình thể dụng”, đây là đang khán huynh đệ bản thân cách cục. Dùng cái gì huynh đệ cung vừa coi là “Mẫu thân” cung? Bởi vì dựa vào cung vị của chu toàn nguyên lý, dĩ cung phụ mẫu là 1, làm thể thì, huynh đệ cung thì là 3. 1 là cung mệnh, 3 là cung phu thê [cung phu thê], phụ thân của phối ngẫu tức mẫu thân. Dụng huynh đệ can cung tứ hóa đưa về huynh đệ cung, đương nhiên cũng có thể nhìn ra mẫu thân cách cục thì không hề đáng nghi. Dựa vào kinh nghiệm xác minh mẫu thân cách cục tất nhiên và đại ca tương tự [vô đại ca thì là Đại đệ]. Dùng cái gì huynh đệ cung vừa coi là “Nhạc phụ” cung vị? Đồng lý dựa vào cung vị chu toàn huynh đệ cung là cung phu thê cha mẹ của cung, nhân dĩ cung phu thê làm thể, là 1 thì, huynh đệ cung thì trở thành 12, đương nhiên có thể mượn dùng là nhạc phụ cung khán nhạc phụ của cách cục. Đây là biết để ý không được 離 số, số không được 離 để ý, thể dụng đồng quy, hiển hơi dồn. Cá nhân ta lần nữa ở tác phẩm kém cỏi của tôi trung tâm hoặc đến đây bộ lạc cách văn chương trung tâm cường điệu, “Lục thân” cung sở chủ cách cục, dĩ lục thân nói, chích là một loại “Tượng”, chích là một loại “Giả tá”, là một loại số để ý biến hóa và vận dụng mà thôi, kỳ lành nghề vận trung tâm cung vị chu toàn thì mới có thể sản sinh đối đãi, có đối đãi mới có cát hung hiển hiện. Bởi vì huynh đệ cung giả tá là mẫu thân cung, bởi vậy lành nghề vận trung tâm như phát hiện huynh đệ có sinh tử kiếp số thì, nếu như mẫu thân còn đang thế, thường thường là cái thân chi kiếp mà không phải là huynh đệ bản thân, nếu như mẫu thân đã không ở thế, tất nhiên là ứng với số ở huynh đệ bản thân, cũng tức là 說 huynh đệ chi kiếp nan chỉ có mẫu thân có thể giải cứu, chính là cái đạo lý này. Tiến thêm một bước nói, lục thân tứ hóa của vận dụng, và tài quan tứ hóa của vận dụng là có kỳ đồng cũng có kỳ bất đồng chỗ ở, trong này liên lụy tới tứ phượng, tam kỳ, lưỡng nghi, ngọn của đối đãi nguyên lý, như yếu nhất nhất tường 論, thì cả ngày đều giảng không xong. Ta tác phẩm kém cỏi của tôi “Đấu số hộ pháp” văn trung tâm chỉ là vạch một đại nguyên thì thôi liễu. Chỉ biết trì cung, chẳng bắn tên bí quyết, không cần 見 獵 tâm hỉ.

Ngũ, một mệnh bàn cung mệnh, chính là mệnh bàn đứng đầu thể, càng mệnh bàn của 靈 hồn, cho nên cung mệnh là 1, ở ta ra lệnh sau khi [đi ngược chiều] vì huynh đệ cung, ở ta có mệnh trước [thuận đi] vì cha mẹ cung, là phụ mẫu sinh ta của mệnh. Ở cung phụ mẫu trước là cung phúc đức, là cung phúc đức vì cha mẹ cung cha mẫu, tức tổ phụ cung vị. Nếu như dĩ cung phúc đức làm thể, là 1 thì, cung mệnh thì là 3, 3 là cung phu thê, là là tổ phụ của cung phu thê, tức tổ mẫu, cho nên muốn xem tổ mẫu của “Cách” thì dĩ ta ra lệnh cung tứ hóa khán. Đương đi vận trung tâm phát hiện bản thân có cướp số thì, cũng chỉ có tổ mẫu có thể giải cứu, nếu như tổ mẫu đã không ở, thì tất ứng với số ở bản trên thân người. Đây là nói sở dĩ sinh nhất, mà nhất sở dĩ hàm tam cũng. Minh đức người thiên nhất, thể cũng. Tân dân giả địa nhị, dụng cũng, chí thiện của để ý là ở ngoài sáng “Thể” đạt “Dụng”. Như nghiên cứu học vấn người cận chỉ sinh “Tượng” tất có “Phôi”, chỉ sinh “Khí” tất có “Tẫn”, duy năng lực chỉ sinh “Để ý”, thì tài năng bất phôi mà vô cùng vô tận, tài năng thần trí linh hoạt khéo léo, hư 靈 hoạt bát, mới có thể có cảm mà tất thông.

Lục, nghi vấn “Bằng hữu cung bằng hữu cung” rốt cuộc là thùy? Do lời này cú trung tâm ta có thể rất khẳng định phán đoán, đến đây vị bình 論 người dương diễm tiên sinh tuyệt đối là nghiên cứu tam hợp pháp 論 mệnh đồng đạo, chỉ là hắn cũng thiệp 獵 liễu một ít tứ hóa gì đó mà không chân chính hiểu được tứ hóa của “Ảo diệu”. Nô bộc cung có thể nào chỉ chỉ là bằng hữu cung? “Nô” người, thái độ làm người sở “Sai khiến” người, có thể cho ngươi, có thể vì hắn, cũng có thể cho ta;”Bộc” người, cần phải nỗ lực 勞 lực là công tác mà mệt mỏi phong trần người, có thể cho ngươi, có thể vì hắn, cũng có thể cho ta. Cho nên tiên hiền đặt tên là “Nô bộc cung”, chỉ là “Mỗi người một vẻ”, mà không phải là chỉ chỉ hoặc định ý là “Bằng hữu” mà thôi. Hé ra mệnh bàn trung tâm của nô bộc cung, chỉ là mệnh bàn chủ một đời người sở gặp, tiếp xúc, đối mặt của mỗi người một vẻ. Kỳ dựa vào ” số”” để ý” biến hóa, và ” thể”” dụng” ” dễ” vị, có thể nghĩa rộng là — nô bộc cung là bằng hữu của ta, anh em kết nghĩa, đồng sự, cùng học, hộ khách, thân thích; nô bộc cung là khán huynh đệ ta xuất ngoại biểu hiện hoặc tại ngoại hoạt động 狀 huống [huynh đệ của thiên di]; nô bộc cung là xem ta phối ngẫu bản thân khỏe mạnh, tính tình, tâm tính [phu thê của tật ách]; nô bộc cung là xem ta người thân tài vụ 狀 huống, kiếm tiền năng lực “Tử nữ của tài bạch]; nô bộc cung là xem ta tiền tài cùng người khác sinh đang lúc của hỗ động giao tế và vận dụng, cũng là xem ta của đào hoa [tài bạch người ấy nữ]; nô bộc cung là khán thân thể ta khỏe mạnh của tiên thiên di truyền [tật ách của phu thê, nhất hàm tam]; nô bộc cung là xem ta tại ngoại đối mặt gặp gỡ đối tượng [thiên di của huynh đệ]; nô bộc cung là xem ta đối mặt chúng sinh cách cục cao thấp [nô bộc của cung mệnh]; nô bộc cung là khán trên ta tư, quan trên [quan lộc cha mẫu]; nô bộc cung là xem ta gia đình của phúc vận [điền trạch của phúc đức]; nô bộc là ở khán cá nhân ta hoài bão và tư tưởng [phúc đức của điền trạch]; nô bộc cung là khán phụ mẫu ta khí số và phụ mẫu việc nghiệp [phụ mẫu của quan lộc], vừa phụ mẫu sinh ta của mệnh, phụ mẫu khí số du quan ta của sinh mệnh, cho nên dẫn thân là — cung phụ mẫu cho ta “Một mạch sinh” vị, nô bộc cung cho ta của “Một mạch tử” vị. Cho nên nô bộc cung của tứ hóa vừa có thể dẫn thân là — phán đoán ta có phủ di truyền, có không thể nghi ngờ nan bất minh của chứng, có vô kiếp số của cung vị … Các loại. Vừa nô bộc cung ở tử vi đẩu số là thứ tám cung vị, mà ở đạo gia bí mật tông số của thứ tám cung vị là cung tật ách, cho nên nô bộc cung là hãy nhìn tật bệnh tai ách của cung vị.

Thất, như vậy, nô bộc cung nô bộc cung rốt cuộc là thùy? Đây không phải là rất đơn giản sao? Bằng hữu bằng hữu, hoặc là chúng sinh chúng sinh, không phải là – người ta, ta, hắn nha?! Nô bộc nô bộc [說 bằng hữu bằng hữu cũng tốt], chỉ là bằng hữu của ngươi cũng là bạn của ta; là bằng hữu của ngươi cũng là bằng hữu của hắn; là đồng nghiệp của ngươi cũng là của ta đồng sự; là đồng nghiệp của hắn cũng là của ta đồng sự; là của ngươi hộ khách cũng là của ta hộ khách cũng là hắn hộ khách … Mà thôi nô bộc cung làm thể, là 1 thì, nô bộc cung của nô bộc cung không phải là bản mệnh cung phu thê, cung vị là 8, thuộc “Bát trận” trong vòng; như dĩ bản mệnh cung làm thể, là 1 thì, cung phu thê là 3, phu thê cùng ta bản nhất thể, là 1 hàm 3. Như dĩ quan lộc cung làm thể, là 1 thì, cung phu thê là 7, làm quan lộc cung của cung thiên di, là sự nghiệp một trong thể lưỡng mặt. Cho nên nô bộc của nô bộc cung [có người nói rằng bằng hữu của bằng hữu cung] thật là tốt phôi, đối thanh danh của ngươi, danh dự, hoặc sự nghiệp đối ngoại tiêu thụ, phát triển ảnh hưởng phi thường trọng đại. Dĩ nô bộc cung cho ta dài quan hoặc thủ trưởng mà nói, nô bộc của nô bộc [cung phu thê] là là quan trên hoặc thủ trưởng sự nghiệp thủ trưởng, cũng là quan trên hoặc thủ trưởng đồng sự. Giả như nô bộc cung hóa lộc nhập cung phúc đức [phúc đức làm nô bộc người ấy nữ] mà Hóa kị nhập cung phu thê [nô bộc của nô bộc], thì là lộc nhập ngã cung phúc đức [nhân], kị xung của cung cho ta của quan lộc cung [quả]. Đến đây tượng là biết thủ trưởng sở dĩ nhận đồng ta lý niệm, và ta lý niệm giao tế, 說 ta thông minh, chỉ là lợi dùng của ta hảo trí tuệ tác đầu tư của hắn, mà hắn lại chỉ biết phách hắn thủ trưởng nịnh bợ, đối đồng nghiệp của hắn hoặc bằng hữu [và ta tại ngoại làm việc đồng sự = ta quan lộc của thiên di = phu thê] hảo, chỉ quan tâm trưởng quan của hắn thủ trưởng, có công 勞 cũng là muốn đáo người khác, nhưng sẽ không nghĩ tới ta, sẽ không ta chiếu cố ta, hoặc đề bạt ta. Một người độ lớn của góc cũng có thể giải thích là, bởi vì quan trên hoặc đồng sự đối với ta đang xử lý hoặc thôi triển trong công tác lý niệm và bằng hữu của hắn không hợp mà xả ta hậu chân …. Các loại. Như dĩ nô bộc cung của nô bộc cung [tức cung phu thê] làm thể, là 1 thì, nô bộc cung thì vi phu thê của cung tật ách, là 6, tức là ta “Danh tiếng” thân thể, tôi ngày xưa của “Danh tiếng” hệ ư sinh quan trên hoặc thủ trưởng. 6 Hóa kị nhập 1, là thủ trưởng, đồng sự, bằng hữu ích kỷ, thầm nghĩ chính hắn cập hắn để ý đồng sự, mà kị xung ta quan lộc cung, đương nhiên bất lực sinh chuyện ta nghiệp, quá mức mà lại hội tranh đoạt ta công 勞, vì vậy là sẽ không đề bạt ta của tượng. Vừa tử vi đẩu số của cung phu thê là đệ tam cung vị, mà ở đạo gia bí tông số của đệ tam cung vị vì huynh đệ cung [phụ], cho nên cung phu thê là hãy nhìn huynh đệ và ngang hàng đang lúc của có phủ lợi hại quan hệ. Như vậy nô bộc cung của nô bộc cung [cung phu thê], không phải là người ta, ta, hắn đang lúc lợi hại quan hệ cung vị sao?

Bát, cung vị và cung vị chu toàn biến hóa, có kỳ “Dễ” của quỹ tích, kỳ để ý thiên biến vạn hóa, đương nhiên có thể 論 vạn sự vạn vật. Minh kỳ để ý người thì dễ, bất minh kỳ để ý người thì không đổi. “Dễ” người là “Nhật nguyệt” của hợp, tức âm dương cũng. Âm dương chỏi nhau là không đổi, âm dương hợp thì sống sinh không thôi, cho nên tử vi đẩu số của “Dễ”, dựa vào thể dụng trao đổi suy lý có thể bốc biết nhân sinh họa phúc phủ thái. Hậu học giả, chẳng trường ấu có tự, thong dong nửa đường; bất năng số tẫn lý tinh khiết, tính hợp vô vi; không tỉnh vạn vật tự vô nhập có, tự gánh vác nhập khí to lớn nói, thì khâm thiên Vô Cực Môn đại dịch nguyên chính tông tử vi đẩu số phi tinh bí nghi sự học, làm sao có thể thoát thai mà thần hóa?!

Tử vi đẩu số tứ hóa phi tinh của sao Hóa kỵ sách dạy đánh cờ – nhiều chuyện thiên địa nhân

Tử vi đẩu số mệnh bàn dĩ “Quẻ vị” 論 phán đoán nhân sự, quẻ vị người, nhiều chuyện cũng, tức càn đổi 離 chấn tốn khảm cấn khôn. Tử, ngọ, mão, dậu là tứ chuyên nơi, các chiêm nhất cách cung vị, tức tử “Khảm”, ngọ “離”, mão “Chấn”, dậu “Đổi”. Cho nên tử cung trung tâm có kị, ngọ trong cung có quyền, mão trong cung giấu diếm quyền, dậu trong cung giấu diếm kị. Cái gì gọi là giấu diếm? Là mộc có thể nhóm lửa, kim có thể nước lã cũng. Xấu dần, vị thân các chiêm nhị cách cung vị, tức xấu dần “Cấn”, vị thân “Khôn”, cấn là “Thiên”, viết làm hết sức mình; khôn là “Địa”, viết chủ tài vụ. Mão thìn tị, dậu tuất hợi các chiêm tam cách cung vị, tức “Càn”, “Tốn”, chủ “Nhân”. Đây là nhiều chuyện của thiên địa nhân, thiên địa nhân người, tam dễ cũng, tam dễ người, tức 連 sơn dễ, về giấu dễ, chu dễ. 連 sơn dễ sáng lập nhiều chuyện, về giấu dễ minh địa số, chu dễ làm hết sức mình nhĩ.

Ví dụ như: Bản mệnh cung cư dậu vị, Hóa kị bay vào quan lộc cung ” cấn” vị, kị xung của cung là cung phu thê ” khôn” vị, là biểu thị ta đã “Tẫn nhân sự”, lại là vợ chồng vô duyên. Trái lại, như mạng cung Hóa kị bay vào cung phu thê ” khôn” vị thì, thì làm gốc thân tài vụ của vấn đề, và phu thê đang lúc cảm giác tình so sánh không quan hệ hệ. Thay đổi một cái góc độ khác khán, nếu như bản mệnh cung cư dậu vị, hóa lộc hoặc hóa khoa bay vào dần “Nô bộc”, thân “Huynh đệ”, tị “Tài bạch”, hợi “Phúc đức” dài sinh vị, thì biết một thân định phạm đào hoa. Nếu như cung tử nữ cư ” khôn” vị [vị, thân], mà tử nữ cung Hóa kị xung cung mệnh ” càn” vị [tuất, hợi], là chủ tử nữ cùng ta vô duyên, cũng biểu thị lúc mang thai dễ có sanh non hiện tượng.

Ví dụ như: Bản mệnh cung cư thìn vị, là tốn vị, chủ nhân, Hóa kị bay vào cung phu thê ” cấn” vị, kị xung của cung làm quan lộc cung ” khôn” vị, đến đây tất nhiên thuộc phu thê đang lúc tình cảm sản sinh vấn đề, mà và tiền tài so sánh không quan hệ hệ. Như cung điền trạch cư ” cấn” vị, mà cung thiên di Hóa kị bay vào ” cấn” vị cung điền trạch thì, thì là 車 họa. Như Hóa kị nhập khí số vị, hoặc xung khí số vị, mà khí số vị vừa là ” cấn” vị thì, thì kỳ tai hoạ tất so sánh nghiêm trọng. Như quan lộc cung cư ” càn” vị Hóa kị bay vào ” cấn” vị của cung điền trạch, này ắt là phi sự nghiệp vấn đề, mà là và gia đình tương quan việc cho nên. Cấn vị Hóa kị tự xung người, đa chủ nhà tộc lục thân hoặc tài vụ thượng của vấn đề.

” càn” vị Hóa kị bay vào ” khôn” vị, là lục thân vô duyên, hoặc tài vận bất hảo của vấn đề. ” càn” vị Hóa kị nhập ” cấn” vị, mà cấn vị làm quan lộc cung thì, vi phu thê không hợp của tượng, và sự nghiệp thì không quan. Như Hóa kị bay vào tử vị, là khảm vị, là chính bắc Hóa kị vị, thì chủ lục thân vô kháo của tượng.

Khảm trung tâm nước viết: Kim thủy ở bắc [khảm], gửi thể sinh tây [dậu], cho nên ” đổi” trung tâm giấu diếm Hóa kị, cho nên hóa lộc như bay nhập hướng tây bắc thì bất lợi, là nhân hóa lộc rơi vào ám kị vị cũng. ” đổi” cung bản là tứ cửu kim vị, là hóa lộc gốc rể vị, nhân lộc sợ nhất kị 來 phá tan, mà “đổi” trung tâm giấu diếm kị thủy, là lộc phá vị, cho nên lộc tinh bay vào tây bắc tương đối bất lợi.

Chấn tốn vị giấu diếm tam bát mộc, là là khoa vị; cấn là dương đất, thuộc ngũ; khôn là âm đất, thuộc thập. Hóa khoa của điều kiện tốt nhất may mắn vị ở ” tốn”, hóa lộc của điều kiện tốt nhất cát vị ở ” càn”, nhiên như càn vị tự hóa lộc ra thì không dụng. ” chấn” giấu diếm hóa quyền, như hóa lộc nhập chấn vị, nhân hội giấu diếm của quyền, thì biểu thị phải lấy được tiền tài phải nỗ lực khứ dốc sức làm, mới có thể có tài. Nhưng như Hóa kị bay vào ” càn” của chính lộc vị thì, là lộc bị phá tan, là cường liệt tổn hại tài của tượng.

Tử vi đẩu số mệnh bàn trung tâm của tứ hóa phi tinh, không nói hóa tinh ngôi sao tính ngũ hành, cận dựa vào nhiều chuyện thiên địa nhân của quẻ để ý quan tượng, là được “Trong lòng có số”, như tái dựa vào quẻ vị của chuyển hoán, dĩ chín sao tam xiển 錄 của suy lý, minh hóa tinh chỉ người, sự, vật, dục thôi 論 mạng người, là ở trong nháy mắt trong lúc đó nhĩ! Không cần đọc thuộc lòng?!

Tử vi đẩu số phi tinh tứ hóa bí nghi dùng cái gì chích dĩ lộc kị 論 cát hung, mà ít dĩ quyền khoa 論 cát hung Tử vi đẩu số của ” tứ hóa”, vốn là ý chỉ ” tứ tượng”, tứ tượng người vốn là như tứ quý của “Xuân hạ thu đông”. Xuân ở họ Đông Phương mão vị chấn quẻ, là ” khoa” là ” thiếu âm”; hạ ở phía nam ngọ vị 離 quẻ, là ” quyền” là ” thiếu dương”; thu ở phương tây dậu vị đổi quẻ, là ” lộc” là ” lão dương”; đông ở phương bắc khảm quẻ, là ” kị” là ” lão Âm”. Càn Khôn vì cha mẹ, là Nhị lão, càn phụ thuần dương, tam tam 見 cửu, cho nên lão dương dụng cửu. Khôn mẫu thuần âm, nhị tam như lục, cho nên lão Âm dụng lục. Lão thay đổi mà ít bất biến người, là vật cực tất phản cũng. Điện cực dương thay đổi âm, âm cực thay đổi dương, càn dương thuận tiến, do thể nhập dụng, khôn âm nghịch thối, do dụng phản thể. Hà đồ lạc thư, nhất thuận nhất nghịch, hà đồ thuận đi tướng sinh, một quyển vạn thù, do thể nhập dụng. Lạc thư đi ngược chiều tương khắc, vạn thù một quyển, nhiếp dụng trở về cơ thể. Cho nên đẩu số tứ hóa của 論 ” cát hung”, là dựa vào hà lạc Càn Khôn, quan lão dương “thu, lộc”, lão Âm” đông, kị” của biến hóa đối đãi đã trọn, cho nên cận 論 lộc tinh và sao Hóa kỵ túc hĩ. Đến đây như mọi người đối thu đông thu hoạch, và thu đông gió rét cảm thụ đặc biệt cường liệt. Xuân hạ cây cỏ vui sướng hướng quang vinh, phong hòa nhật 麗, vạn vật giai ưa, cho nên tử vi đẩu số của 論 quyền khoa, là đại thể vận dụng ở sự nghiệp của ý đồ, thủ đoạn của vận dụng, lên chức của thuận trở, quý nhân của tìm kiếm. Mà sự nghiệp ý đồ, thủ đoạn vận dụng, lên chức thuận trở, quý nhân hư thực của được mất thành bại, nhưng dĩ lộc kị biến hóa truy tung là “Tông”. Quyền tinh khoa tinh chỉ là quan sát một ít quá trình nhân duyên chuyển ngoặt, dục biết nhân duyên chuyển ngoặt của quá trình, thì cần phải dựa vào cùng 類 truy cùng 類 hoặc chuyển 異 類, dựa vào kỳ giao dịch, biến dời, bản dễ của biến hóa mà minh kỳ tượng, 論 cát hung, 豈 có thể lộc kị 亂 phi? Đó là nhằm vào không hiểu dễ của là dễ người kị nhân ưu thiên!

Tử vi đẩu số của ” thể” hay ” thái cực”, tử vi đẩu số của ” âm dương” hay ” lưỡng nghi”. Sở dĩ vị của thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng diễn nhiều chuyện. Cũng tức là một sanh hai, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tử vi đẩu số của phi tinh tứ hóa diễn dịch vốn là dựa vào đến đây để ý thì của biến hóa vận dụng mà thôi mạng người. Đấu số tứ hóa mệnh lý của 論 cát hung, là lộc kị của biến hóa truy tung, cho nên dễ người là biến hóa cơ hội. Biến hóa của ” cơ” ở lão dương và lão Âm của thay đổi, cho nên dĩ lộc kị là ” dụng thần”. Quyền khoa cũng không phải là không cần, mà là thị 狀 huống mà dụng. Ví dụ như khán cuộc thi, khán lên chức, khán tuyển cử, khán lên tòa án thì, quyền khoa của rơi cung tựu vô cùng trọng yếu. Lúc này quyền, khoa là rơi ngã cung hoặc rơi tha cung? Có không cùng lộc tinh, sao Hóa kỵ quấn lấy nhau? lộc quyền đồng cung hoặc hoặc hỗ chiếu, lộc khoa đồng cung hoặc hỗ chiếu, quyền khoa đồng cung hoặc hỗ chiếu giai nhập ngã cung thì may mắn; quyền kị đồng cung hoặc xung chiếu, tất nhiên đang thay đổi số trung tâm mặc dù dùng hết tâm lực, chung quy đồ hô âm âm. Thi rớt, lạc tuyển, quan tòa phải thua, lên chức vô vọng. Khoa kị đồng cung hoặc xung chiếu người, là tiên đau khổ hậu cam, treo 車 đuôi, có thể thi đậu, cũng có thể chọn thượng, thăng quan mặc dù 歷 trải qua an bài chuyển ngoặt, cuối cùng mặc dù tạm được cũng năng lực lên chức. Quyền tự hóa quyền, khoa tự hóa khoa gốc rể dễ, cũng chủ cùng 類 đá rơi xuống, 論 mệnh 豈 nói quyền khoa không cần? Có cần hay không là cần phải khán vấn sự của thái cực và vấn sự của độ lớn của góc, có biết dùng hay không tựu nhìn kỹ cá nhân của trình tự mà thôi. Hội phủ dụng quyền khoa, có gì có thể ” huyền”? Có gì có thể ” hiển” chỗ?

Tử vi đẩu số của “tam dễ” là 連 sơn dễ, về giấu dễ, chu dễ. 連 sơn dễ là ở phán đoán một đời người cách cục của quang vinh khô [giá cả thế nào]; về giấu dễ là ở phán đoán một đời người tài lộc tốt phôi [giàu nghèo]; chu dễ là phán đoán một đời người của cát hung [phủ thái]. 連 sơn dễ của lộc quyền khoa kị tứ hóa, là dụng ở hiển một người tiên thiên của mệnh cách, dĩ hóa lộc và Hóa kị làm trọng điểm, dĩ hóa quyền hóa khoa là quý nhân. Về giấu dễ của lộc quyền khoa kị tứ hóa, là dụng ở biểu hiện một người tiên thiên của tài quan cách, tức lộc đa, quyền cao, khoa thấp, kị quả. Nhược phùng về dễ tứ hóa của khoa kị đồng cung thì, thì phải truy tung tiên khoa hậu kị, hoặc tiên kị hậu khoa dĩ minh kỳ tượng. Chu dễ tứ hóa của lộc quyền khoa kị, là dụng ở biểu hiện ngày mốt đi vận trung tâm hành trình là, dĩ phán đoán cát hung, hối cữu, phủ thái, phong tình, đào hoa, tai ách, quyền khoa của dụng, nên chờ mà thị của, duy 論 cát hung chỉ cần khán lộc kị biến hóa và truy tung đã trọn.

Ảo thuật người người hội thay đổi, thật xấu phải do khán giả đánh giá; trù phòng tay nghề người người đều có, có hay không ngon miệng, đồng dạng cũng cần phải do khách nhân phán định, không cần mình say sưa. 論 mệnh lý, chỉ ở sinh ” chuẩn” hoặc ” không chính xác”, chuẩn tắc ” hữu lý”, không chính xác thì là ” thất 禮”, chuẩn tắc có thể phục người cũng có thể trợ giúp nhân, không chính xác thì di cười chuyên gia, thất đức mà tổn hại nhân, 論 mệnh của giá trị như vậy mà thôi.

Nhìn cai đạo thứ nhất thái, ta cảm tưởng là: Xin nhiều 論 論 ” ví dụ thực tế”! Xuất ra ví dụ thực tế 來 tỷ thí xác minh chuẩn hoặc không chính xác! Thỉnh bưng ra ” món ngon” nhượng bạn trên mạng phẩm thưởng phẩm thưởng. Biệt một mặt giảng một ít tự cho là thâm ảo ngũ tứ tam, treo người ngoài nghề ăn uống! Chúng ta cộng đồng 來 chờ mong cai đầu bếp chánh điều giáo ra 來 phó trù sở bưng ra 來 món ngon ba! Ta nguyện hành động khách không mời mà đến, dĩ khách quan cập không chút nào che giấu thái độ, 參 và tỷ thí, động thân 來 là thật chính bảo vệ đẩu số mệnh lý bạn trên mạng đồng đạo “chấp pháp” và “hộ pháp”!

※ thử hỏi: Nhượng đẩu số mệnh lý sự học ” xuống bếp phòng” đương canh thang hảo ư? Hãy để cho đẩu số mệnh lý sự học ” lên thiên đường” thành Phật thành nói hảo ư?

Đương 來 tân thượng tam lập TV hoàng kim bảy giờ rưỡi, giá 裡 說 liễu đoán!

Chiều hôm qua thụ yêu đúng chỗ sinh nội hồ tam lập đài truyền hình thượng “Hoàng kim bảy giờ rưỡi” tiết mục 錄 ảnh, người chủ trì là khá được hoan nghênh trịnh hồng nghi tiên sinh và ngô đạm như tiểu thư, 說 thực sự nói, ta là xung trứ hắn [người] hai người thật là tốt bão, cao tiêu chuẩn và cao cách điệu, tài sảng khoái đáp ứng một tiếng làm bất tương 識 một vị Mã tiểu thư mời trước vãng.

Mã tiểu thư trước kia vẽ truyền thần cho ta tiết mục nội dung là:

Nhất, vụ 裡 khán hoa chân tướng là thập ma? Bao quát cô chấn phủ con gái tư sanh sự kiện, cập hứa thuần mỹ lòng của thái, tiền tài, tình cảm? Nhị, án chưa giải quyết đích thực tướng? Bao quát hoa 蓮 một nhà ngũ miệng án mạng, cập chương hóa nhị lâm hồng nhược đàm tự thiêu án.

Bởi vì vừa lúc ta có học sinh đang đi học thì cung cấp hứa thuần mỹ mệnh bàn đương giảng bài giáo tài [46. 10. 22, thìn], ta dựa vào đề cương đại lược y mệnh bàn biểu hiện tác trọng điểm phân tích: [cô gia sản sự, nhân ta biết không nhiều lắm, vô pháp đưa bình]

Vừa hỏi: Hứa thuần mỹ vì sao như thế có tiền? Thật sự có tiền sao?

Đáp: Tiền là lão công cho tuyệt đối không có sai, cũng hơn nữa chính dĩ đến đây tài chính mãi cổ phiếu buôn bán lời không ít tiền. Bởi vì hứa thuần mỹ mệnh bàn bản mệnh cung phu thê tọa có sống năm lộc tinh Thái âm [bất động sản], thiên mã [động sản], can cung ất vừa thiên cơ hóa lộc bay vào bản mệnh quan lộc cung, quan lộc cung là tài bạch của cung tài bạch. Chủ phối ngẫu cho nàng tài chính dày, bởi vì cung phu thê Bản cung năm sinh lộc tinh, tái hóa lộc nhập đối cung thì liền trở thành tiết ra lộc, đối phối ngẫu 來 說 là bả tài lộc khuynh đảo đi ra ngoài, chủ tổn thất. Nhưng đối với hứa thuần mỹ 來 說 là sự nghiệp thượng tiếp thu, chủ được. Cung phu thê bả lộc tiết ra lại

Vừa tự Hóa kị, là lộc ra, là tuyệt mệnh lộc, chủ phối ngẫu chính rời đi! Sở dĩ hứa thuần mỹ tiền là phối ngẫu lưu lại di sản, là thật có tiền, không cho hoài nghi.

Nhị vấn: Hứa thuần mỹ tình cảm quá trình làm sao? Đúng như người 說 chỉ có thể dụng tiền tài mãi tình cảm sao?

Đáp: Tình cảm quá trình chỉ có người tự mình biết, người khác quản không được trứ. Dựa vào người mệnh bàn khán, người 說 chỉ có thể dụng tiền tài mãi, là 說 lời nói thật, bởi vì nàng dễ nhân chính sở ái mà bị lừa, có thể được đáo người thích nam nhân, là có thể xong tiền của nàng, để cho nàng tiền mất tật mang nam nhân, có kỳ nhân duyên quả báo. Bởi vì hứa thuần mỹ mệnh bàn hiểu rõ cung tử nữ can giáp tọa sao Liêm trinh tự hóa lộc, thái dương tinh Hóa kị bay vào cung phúc đức, tử nữ là giao tế vị, đào hoa vị, cũng chủ tính sinh hoạt cung vị. Liêm trinh là đào hoa tinh, thái dương tinh là nam tính. Cung tử nữ tự hóa lộc thị cùng năm sinh lộc là tham sắc dục cường, thái dương Hóa kị ở cung phúc đức, là tinh thần thượng khiếm nam nhân trái, sở dĩ cần phải có nam nhân làm bạn. Mệnh cách như vậy, muốn kinh doanh tình cảm, nắm quyền không ở chính cô ta, bởi vì tử vi tinh ngồi bằng hữu cung, bằng hữu cung chính là phối ngẫu hoặc 異 tính bản thân vị, người chỉ có thể dựa vào 異 tính bản thân, phách 異 tính nịnh bợ. Bằng hữu cung ngồi can cung là nhâm, nhâm người tự phụ, ưa chiếm tiện nghi người khác. Tối có thể 惡 là bằng hữu của nàng can cung nhâm khiến cho vũ khúc Hóa kị nhập cung phụ mẫu, cung phụ mẫu là bằng hữu cung tài bạch, kị của xung cung là cung tật ách. Lộ vẻ dễ 見, những … này thằng khốn bằng hữu cầm tiền tài, chiếm tiện nghi hậu, liền vừa đi liễu chi, thậm chí còn hội đánh [vũ khúc Hóa kị hội động võ]. Như dĩ năm nay lưu niên 50 tuổi đi vận 來 khán, của nàng cướp số vị “Lưu niên huynh đệ cung” ở bản mệnh cung phúc đức, can cung kỷ khiến cho vũ khúc hóa lộc, văn khúc Hóa kị đồng thời bay vào năm nay nông 曆 tháng tư cung mệnh cấu thành song kị xung bản mệnh cung tật ách, có thể 見 năm nay nông 曆 tháng tư đang lúc là bằng hữu tiền tài vấn đề, bản thân bị K mà thụ thương, giá 豈 phi thiên ý? Mà hiền lành nam nhân không dám ái người, người đối hiền lành nam nhân vừa nhìn không thuận mắt. Cái này gọi là “龍 giao 龍, phượng giao phượng, ổn 龜 giao đương khờ” ! Số phận cho phép cũng!

Này sửa một ít tâm lý học học phân khoa tâm thần bác sĩ, đối hứa thuần mỹ hành vi tác phong, nhất định sẽ hạt bài thập ma nhân cách tính chất đặc biệt nhé: Tâm để ý nhân tố nhé! Áp lực nhé! Nhân cách thành kiến nhé! Các loại. Giống như một ít khoa tâm thần y sư đối kiểm tra không ra nguyên nhân bệnh bệnh hoạn tổng hội 說 là “Tinh thần giác quan chứng”, “U buồn chứng”, mở phương thuốc đều là thuốc an thần, giảm đau tễ, gân cốt lỏng tễ, thực sự là quỷ xả đản! Cái này gọi là “Khủng bố trắng”. Kỳ thực cái này gọi là đái 靈 sơn “靈 sơn bệnh” ! Chỉ cần dụng tôn giáo tín ngưỡng lực lượng và tu trì làm phép hắn, chỉ cần có thể tu đến “靈 sơn tự tại”, vãng vãng đều có thể không được thuốc mà dũ, thật đáng buồn chính là người Trung Quốc đối Trung Hoa Trung Quốc tiên thánh tiên hiền lưu lại bảo tàng “Ngũ thuật” trí tuệ không coi trọng, sở dĩ chính chịu tội! Sinh Anh quốc đáp hỏa 車 trọng thương nữ ký giả 劉 hải nhược ở Tây y tuyên bố não tử hậu do Trung Hoa Trung Quốc đại 陸 nhận quay về dụng Trung Hoa Trung Quốc ngũ thuật trung tâm nhị thuật “Sơn = khí công, y = châm cứu” trị liệu, điều không phải sống được thật tốt? Giá thuộc đề lời nói với người xa lạ …

Tam vấn: Hứa thuần mỹ lòng của thái đến tột cùng làm sao? Đáp: Y mệnh bàn khán:

Đệ nhất: Bản mệnh cung tọa thiên đồng, cự môn hóa hóa quyền năm sinh kị, cá tính “Cửu quái”, thích người khác nịnh hót, không thích người khác phê bình người, dễ cùng người cải cọ. Nhất là bản mệnh cung lại có Hỏa Tinh, kình dương, địa không cùng triền, nói chuyện ngay thẳng không được gia tân trang, lớn mật sang tân, không sợ người cười, mặc kệ người khác sao vậy tưởng tổng tự cho là đúng, mặc dù giảng thác cũng sẽ không nhận sai. Bởi vì cung mệnh can đinh Thái âm hóa lộc nhập cung phu thê phùng năm sinh lộc là điệp ra lộc, vừa cung phu thê tự Hóa kị, là lộc ra kị xuất. Mà bản mệnh cung cũng thiên đồng cự môn tự hóa quyền kị, nguyên bản thật tốt sự tình, đô hội nhân hiếu thắng và giảng nói bậy mà thay đổi chất.

Đệ nhị: Cung tật ách tọa phá quân, 鈴 tinh sinh dần vị, chủ tính tình dễ tâm tình hóa, dễ nhân chính thái kiên trì ý nghĩ của chính mình, trái lại đối với mình tạo thành thương tổn. Bởi vì bản mệnh cung tật ách cũng là tọa nhâm can, cùng chủ tự phụ và chiêm nhân tiện nghi tâm tính. Nhâm thiên lương hóa lộc nhập cung phúc đức, vũ khúc Hóa kị nhập phụ mẫu phản xung cung tật ách, nữ mệnh của cung phúc đức là nam vị, vừa là bằng hữu cung tử nữ, lộc nhập chủ thích và nam nhân giao tế tịnh cấp nhân gia tiền, đả thương ngược lại chính. Vừa cung mệnh tọa Hỏa Tinh, cung tật ách tọa 鈴 tinh, cung mệnh và cung tật ách làm một lục cộng tông, hỏa 鈴 hỗ là âm dương, hiển thị kỳ có hai mặt, ưa nộ bất định, luôn làm nhân khó có thể nắm lấy.

Đệ tam: Cung phúc đức tọa thiên lương, thái dương sinh dậu vị, tự hóa khoa, thích cao phẩm vị gì đó, ái đẹp, sĩ diện. Nhân can cung kỷ vũ khúc hóa lộc, văn khúc Hóa kị đồng thời bay vào cung phụ mẫu, trở thành song kị xung cung tật ách, biểu hiện sĩ diện, trả thù lao vừa hậu hối kết quả làm thương tổn chính thể xác và tinh thần và hình tượng.

Đã ngoài hữu quan hứa thuần mỹ đề cương, chờ ta đáo 錄 ảnh hiện tràng mới biết được đã thích ngoại trừ cái này bộ phận, chích nhằm vào hoa 蓮 劉 gia ngũ miệng án mạng và chương hóa hồng nhược đàm tự thiêu án lưỡng một chủ đề đòi 論.

Cần giá lưỡng một án mạng, dĩ ta quá khứ 30 năm làm hình án điều tra công tác kinh nghiệm, ở thực tế mặt tất nhiên tựu hiện trường tích chứng [bao quát hung khí, di thư, ghi việc bộ, nhật ký, vết máu, vân tay, chưởng ấn, đầu mẩu thuốc lá, bộ lông, tễ thuốc, chỉ tiết, giày ấn, bình quán, nướt bọt, có vô tranh đấu phản kháng vết tích, cửa sổ có vô phá hư các loại] áp dụng, quanh thân hoàn cảnh khám tra và phỏng vấn, thân hữu điều tra nghe ngóng, giao hữu 狀 huống điều tra, kinh tế 狀 huống và có vô nợ nần điều tra, đời sống tình cảm điều tra, thân tử quan hệ điều tra, điện thoại thông 聯 nhớ 錄 điệu thủ so với, án phát tiền hậu hành tung điều tra nghe ngóng, chạy chữa bệnh 歷 nhớ 錄, xuất nhập cảnh nhớ 錄, thường ngày thay đi bộ phương tiện giao thông khám tra, điệu thủ 臨 cận lộ khẩu giám thị 錄 ảnh đái kiểm tra … Những … này người nào điều tra và giải quyết nhân viên sẽ không? Giống nhau đại chúng bao quát bản thân vị 參 và án kiện hình cảnh, ký giả, tâm lý y sư, dân đại, học giả các loại, lấy được tư tin, đều là không hoàn chỉnh tư tin, lại luôn luôn thích nhất sương tình nguyện tự cho là là “Kha nam”, hình như mình là đúng, đây là nhân tính, không gì đáng trách. Ta còn tại chức thì bình thường quay về nam bộ lão gia, thường tại chùa miểu tiền dưới cây lớn nghe được một ít thôn dân làm thành một đoàn, đại đàm người nào án tử làm sao như, cảnh sát vô năng, cảnh sát cật án … , bọn họ cân bản không biết nên án người làm chủ là đứng ở chúng nó bên cạnh ta bản tôn, ta bình thường hội cười cười hỏi bọn hắn sao vậy biết giá một việc? Sao vậy như thế 說? Nghe được trả lời luôn luôn nghìn bài một điệu “Qua báo chí 說!” đợi được ta tương thực tế vu án và 狀 huống nói cho bọn hắn biết, bọn họ đều là vẻ mặt vô tội, mặt tướng mạo hư!

Sở dĩ ta không được 論 trước đây tại chức thì hoặc đã về hưu hiện nay, không được 論 mặt đối với bất kỳ người nào, ta đô hội rất không khách khí 說 ra: Lý do nhân dân có biết tự do bộ phận truyền thông, lý do đại diện hai nghìn tam triệu nhân tranh thủ lợi ích có chút dân ý đại diện, đính trứ danh hiệu tự cho là tài trí hơn người thích làm dáng ít số học giả, tuyệt đối là hiện nay Đài Loan tam đại hại! Không phải sao? Truyền thông vị xem xét tiên xử, nặng đại án kiện điều tra và giải quyết tiến hành trung tâm cho hấp thụ ánh sáng, bất công đả kích 異 kỷ, nói chuyện giật gân thêm dầu thêm mở không thật miêu tả các loại; dân đại nhờ làm hộ quan 說 trước đây mà chất vấn tùy hậu, và hắc đạo quải câu thao lộng công cộng công trình, đầu tư tửu sắc đổ chờ bát đại sự nghiệp, trên danh nghĩa tập đoàn tài chính cơ cấu đổng sự, giám sự, cố vấn 領 càn lương, đầu tư điều khiển tha treo nghiệp các loại; vật lý học người lại cảo cải cách giáo dục cảo chính trị, số lý học người cũng cảo sửa hiến cảo chính trị, y học bác sĩ thạc sĩ cũng cảo cải cách giáo dục cảo chính trị, pháp luật học giả toàn bộ đương nhân vật chính trị, thảo nào bả Đài Loan khiến cho ô yên bẩn khí! Đây mới là thân làm người Đài Loan chân chính bi ai chỗ!

Quay đầu lại 來 đàm hoa 蓮, chương hóa giá lưỡng một án mạng, ta vẫn chưa 參 và, quả thực điều tra tiến độ ta đương nhiên không rõ ràng lắm, bất quá nhưng lại đối hình sự cục giám 識 trung tâm chủ nhiệm trình hiểu quế tự mình dẫn giám nhân viên hiện trường khám nghiệm khá một cách tự tin.

Ở 錄 ảnh nói chuyện trung tâm, đối sinh cái khác 來 tân cá nhân quan điểm, ta có nhận đồng cũng có không nhận đồng, bọn họ đối với ta quan điểm đồng dạng có nhận đồng và không ủng hộ, giá không trọng yếu, quan trọng là … Nếu muốn ta dĩ phi giống nhau “Chắc hẳn phải vậy ngươi”, “Phi khoa học” mệnh lý độ lớn của góc nghiên phán vu án, ký cũng không đủ thời gian trần thuật, lại sợ khán giả nghe không hiểu mà không muốn ta trích dẫn mệnh lý một ít danh từ riêng [mệnh bàn tinh diệu, cung vị chuyển hoán, lộc kị truy tung] 說 minh, giống như muốn ta tự phế võ công thượng lôi đài, muốn ta không tìm nữ nhân, không kết hôn mà muốn ta sinh con cái vậy bất đắc dĩ! Đồng dạng như không lâu thụ yêu đáo nào đó thai “Dạ quang điểu” tiết mục lộc ảnh, trước kia giảng hảo yếu 論 thuật dĩ mệnh lý thôi diễn, làm sao đột phá tâm phòng, làm sao phụ trợ phá án quá trình, nhưng 臨 tràng thì người chủ trì cũng không án kịch bản, hỏi ta làm sao tá quỷ thần phá án, có vô 靈 異 sự tích, ta có thể nào hạt bài? Vài 來 lên rất nhiều tiết mục ti vi, nhượng ta cảm giác tối mất hứng chính là thượng “Ma lạt nóng” tiết mục, tiết mục thượng một vị tự cho là tư thâm họ Vương ký giả [kỳ thực cũng không thâm niên, bảy mươi trong năm ta ở trung tâm sơn phân cục hình sự tổ nhậm chức thì, ta còn chưa từng 見 quá vị này ký giả], vị này họ Vương ký giả luôn luôn ở ta nói chuyện giảng đáo phân nửa hoặc hoàn giảng không được ngũ cú, tựu thưởng trứ xen mồm và lên tiếng, cắt đứt ta tư súc, nhượng ta vô pháp toàn bộ trần thuật, hơn nữa không chỉ một lần, thực sự là ái hiện yêu quá mức phân, làm hại mỗi khi có đài truyền hình mời ta thì, ta đô hội hỏi trước cái khác 來 tân là ai, vừa có nhắc tới có nhân vật như thế, ta tựu cự tuyệt. Tại sao? Đạo lý rất đơn giản, ta vừa không được treo biển hành nghề thầy tướng số, không vì nhân cải danh mưu cầu lợi nhuận mưu sinh, sở dĩ ta không – cần phải kháo TV hoặc mặt bằng truyền thông đả nổi tiếng dụ dỗ hộ khách, ta thượng tiết mục động cơ, là muốn tạ đến đây nói cho xã hội nhân sĩ đa tiếp xúc nhiều nghiên cứu Trung quốc dễ để ý dịch học. Chỉ tiếc luôn luôn đụng tới kể trên tình huống, không khỏi có rất đại tỏa chiết cảm. Đương nhiên cũng có có thể khiến cho ta thoả thích trần thuật tiết mục, như hoa thị “Phá án cao thủ”, dân thị “異 nói đường”, “Đại tìm tòi tuyến”, đông sâm “Chiến cảnh người tích cực dẫn đầu của xã hội hồ sơ” cập “Thiên ngoại hữu thiên”, TBVS “Thành thị hồ sơ”, vệ thị tiếng Trung thai “Anh hùng không được lưu 淚” chờ.

Tiết mục phỏng vấn và báo đạo, như mời riêng tiền 來 nơi ở phỏng vấn người đương nhiên không cần đại giới, phó phòng chụp ảnh 錄 ảnh đương nhiên yếu 車 mã phí, đây là 禮 mạo cũng là một phần tôn trọng, trừ phi quan hệ cá nhân hảo, trước đó giải thích thì lánh đương biệt 論. Ngày hôm qua, ta thực sự rất không thoải mái, bọn họ cho ta 車 mã phí, là tiền không có trôi qua “Ít”, có một loại bị đương tiểu đệ cấp tiền buộc-boa cảm giác, rất có không bị tôn trọng cảm thụ. Đồng dạng là 來 tân, đồng dạng thượng tiết mục, thời gian giống nhau, đồng dạng các ủng chuyên nghiệp, nào có cấp 車 mã phí hoàn phân lần đầu tiên 來 來 tân nên bỉ cái khác 來 tân ít? Thử hỏi chế tác nhất tập chế tác phí nhiều ít? Quảng cáo thu nhập nhiều ít? Quả thực bả ta khi bọn hắn mưu tài giá hạ công cụ! Bọn họ cũng biết yếu 來 tìm ta hỏi ý kiến khách nhân, một lần nói chuyện phí, ta giá thị trường, là bọn hắn phó ta 車 mã phí gấp năm lần cũng! Nhưng lại cần phải ta vui vẻ và hẹn trước? Nhóm người này thực sự là mắt chó coi thường người, có mắt không được 識 thái sơn! Vừa hay ứng ước và khách nhân tác mệnh lý hỏi ý kiến nói chuyện, cho nên mới dừng lại hơn một giờ! Ngày hôm qua lãng phí làm lưỡng một đa tiếng đồng hồ, phó ta một chút như cấp tiểu đệ tiền buộc-boa, tưởng 來 chính xác không đáng, cũng càng có khí! Ta đã hạ quyết tâm đến nay sau này không hề tiền nhiệm ở đâu tiết mục! Bởi vì ta không cần mặt mày rạng rỡ đả thập ma nổi tiếng nhé!

Mở bộ lạc cách, đụng tới loại này chuyện không vui, có một địa phương phát càu nhàu, thư giải trừ một điểm không thăng bằng đích tình tự, thật là khá ốc!

Bực tức sơ giải trừ, hay là muốn quay đầu lại 來 dĩ mệnh lý độ lớn của góc, sướng thuật 錄 ảnh thì bất túc, làm ra đối giá lưỡng án phân tích nghiên phán: Đệ nhất án: Hoa 蓮 một nhà ngũ miệng án mạng, có cái nào điểm đáng ngờ?

1, từ truyền thông báo đạo thượng biết được tin tức, cá nhân ta nghĩ điểm đáng ngờ rất nhiều. Nói lên 說 cảnh sát đã triều hắn 殺, tự 殺, gia công tự 殺 phương hướng điều tra, cái này gọi là giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, giá 豈 phi toàn bao trung tâm? Phụ mẫu 殺 cũng là hắn 殺 nha, ngoại 來 tài 殺 tình 殺 thù 殺 cũng càng là hắn 殺 nha, tiểu hài tử na 來 đích tình tài thù ? Hài tử đến chết ngòi nổ tất nhiên là và phụ mẫu hữu quan. Người chết hai tay dụng thiết tuyến triền buộc, miệng ngu dốt băng dán, mới có thể tự 殺? Cái loại này hiện trường là có gia công không sai, thế nhưng trước khi chết hoặc tử hậu gia công, tổng cai nghiệm rõ ràng cấp một giao cho nha? Nếu như là “Trước khi chết gia công” làm sao chứng minh hài tử đồng ý? Nếu như là “Tử hậu gia công” sao vậy 說 là gia công tự 殺, đó cũng là hắn 殺 nha!

2, giá năm tiểu hoàn sao ở phòng ngủ tự 殺? Dùng cái gì hội ở trên giường lưu lại vết máu? Ở sao vậy dạng dưới tình hình tự 殺 hội ở trên giường lưu lại vết máu? Nghiên phán khả năng này là hung ngại ở phòng ngủ tương hoàn tử 殺 hại hậu tái dời thi tự phòng tắm tập trung, nhiên hung thủ là mất tích phụ mẫu? Còn là có khác người khác?

3, bất năng cho rằng băng dán trên có phụ mẫu vân tay nhất định hệ kỳ phụ mẫu gây nên, có hay không cũng mới có thể phụ mẫu là ở hung thủ mang dùng súng hiếp bức hạ động thủ phong băng dán? Di thư cũng đồng dạng là ở hung thủ hiếp bức hạ gây nên?

4, cho dù là cha mẹ sở gia hại, hà tất đại phí chu chương, do phòng ngủ tập trung đáo phòng tắm? Không cần tái khổn buộc thiết tuyến? Không cần tàn nhẫn như vậy đối đãi mình vô tội hài tử?

5, cho dù phu thê mắc nợ ngàn vạn lần, như vậy 殺 hại chính con cái gây nên ở đâu 來? Là gán nợ sao? Huống hài tử đã mười bảy mười tám tuổi, lý nên có điều phản kháng, làm sao đơn giản đi vào khuôn khổ?

6, nếu quả thật là phụ mẫu gây nên, mà ở 殺 hại chính hài tử hậu yếu tự 殺, theo lý hẳn là ở cạnh biển, hoặc sơn biên tìm được 車 tử, sao chạy đến 車 trạm đỗ?

7, 車 thượng tay lái hoặc chốt cửa có vô hái được người khác vân tay? Ghế ngồi vân tay cho dù là hài tử cha mẹ cũng không tính là số, bởi vì 車 tử là chính bọn nó, ghế ngồi nhất định lưu hữu vân tay.

8, thi thể là sao vậy phát hiện? Thùy báo án? Thùy người thứ nhất đáo hiện trường?

9, ta dựa vào đài truyền hình Mã tiểu thư dành cho cho ta tính danh và thực tế tuổi số lưỡng hạng tư liệu diễn số: [có tính danh cập tuổi tác liền có thể diễn số tống ra mệnh bàn, tương tự độ có tám phần mười].

● phụ: 劉 chí chuyên cần 49 tuổi động đến diễn số là: 46 năm 10 nguyệt 20 nhật buổi trưa [thất tung]

Đại hạn quá độ bản mệnh cung tài bạch, can cung quý, có phá hao tổn. Tham lang Hóa kị nhập bản quan, lưu huynh mà vây đại hạn của tài bạch, chủ năm nay để tiền tài có cướp số [thùy tượng]; kỷ vũ khúc hóa lộc nhập bản mệnh, lưu tật làm đại quan chủ năm nay bản thân vận bất hảo [cát hung]; ất thiên cơ hóa lộc, Thái âm Hóa kị đồng thời bay vào bổn điền, lưu phu làm đại hạn của tật ách cấu thành song kị, chủ năm nay bản thân tai ách cướp số khó thoát [kết quả].

Năm nay lưu niên quá độ bản mệnh nô bộc cung, nô bộc là một mạch tử vị, tọa cự môn hóa kỵ năm sinh tinh, phạm tiểu nhân có thị phi. Canh thiên đồng Hóa kị nhập đối cung lưu niên cung thiên di phùng hóa kỵ năm sinh, cấu thành nghịch thủy kị trở lại lưu niên cung mệnh, trở thành hóa kỵ nhập đại hạn tử điền tuyến [cướp số tuyến], rất khó chạy trốn tiểu nhân hãm hại cướp số. Nhân canh thái dương hóa lộc nhập bản phụ, đại nô, lưu tài, lộc là nhân, bạn cố tri hệ nhân cùng người có tiền tài tranh cãi, kị là quả, đảo dồn tiểu nhân tiến nhập trong nhà tạo thành tai ách.

Năm nay lưu niên cướp số vị kỷ, văn khúc Hóa kị nhập lưu mệnh, hội hóa kỵ năm sinh, năm nay cướp số khó thoát. Vũ khúc hóa lộc nhập bản mệnh, chuyển Thái âm Hóa kị nhập bản mệnh điền trạch làm đại hạn tật ách, xung cung làm gốc mệnh tử nữ, chủ cướp số 連 luy đến nhà tử nữ.

Năm nay lưu niên cung tật ách ất, Thái âm hóa lộc thiên cơ Hóa kị đồng thời bay vào bản mệnh điền trạch trở thành song kị, làm đại hạn cung tật ách, trở về vị trí cũ, chủ năm nay bản thân tất có nghiêm trọng tai ách phát sinh.

Năm nay thất tinh xác định địa điểm rơi bản mệnh cung tử nữ, nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản mệnh tật ách phùng tự hóa lộc, lộc ra. Nhâm vũ khúc Hóa kị nhập bản mệnh, chuyển lộc kị cùng nhập bản mệnh điền trạch, cấu thành song kị xung thất tinh xác định địa điểm.

※ nghiên phán ứng với đã dữ nhiều lành ít, không được ở nhân gian liễu.

● mẫu: Lâm chính xác mễ 36 tuổi động đến diễn số là: 59 năm 6 nguyệt 16 nhật giờ hợi [thất tung]

Đại hạn quá độ bản mệnh cung tử nữ, đại hạn nô bộc cung [một mạch tử vị] và năm nay lưu niên cung mệnh cập bản mệnh cung phúc đức [thọ nguyên vị] trùng điệp, can cung bính liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh nô bộc cung, đến đây đại hạn cướp số khó thoát. Bản mệnh nô bộc cung kỷ văn khúc Hóa kị nhập bản mệnh tật ách làm năm nay lưu niên nô bộc cung, phùng tự Hóa kị, là kị xuất, năm nay là cướp số ứng với số của năm.

Năm nay lưu niên quá độ bản mệnh cung phúc đức, tọa có cự môn [bọn đạo chích, ám], Địa kiếp, chủ thọ nguyên có bị âm thầm thiết kế hoặc xâm nhập, phát sinh kẻ khác trở tay không kịp tai biến. Vừa nhân năm nay lưu niên thiên di quan lộc làm gốc mệnh cung mệnh, giáp liêm trinh [súng ống] hóa lộc nhập bản mệnh nô bộc làm lưu niên của điền trạch, mà lại hạn của cung tài bạch, biểu hiện nhân tiền tài vấn đề bị kẻ bắt cóc mang dùng súng do ngoại áp tải trong nhà, hoặc trực tiếp xâm nhập trong dùng thế lực bắt ép, tao dồn 殺 hại, có thể bị vùi lấp trong nhà hoặc phụ cận của cống ngầm mật đạo trung tâm.

Đại hạn nô bộc cung có cự môn, mà ngồi cung can cung Hóa kị nhập lưu niên cung điền trạch thì, là ám chỉ cai lưu niên trong nhà sẽ có tao bọn đạo chích xâm

Nhập ăn cắp của tượng.

Năm nay lưu niên cướp số vị can cung ất, thiên cơ hóa lộc, Thái âm Hóa kị đồng thời bay vào bản mệnh cung, cấu thành song kị lao ra, cũng vì đại hạn cung điền trạch xung cung tử nữ, tai ách cùng với phu như nhau, họa cập tử nữ.

※ nghiên phán cũng là dữ nhiều lành ít, không được ở nhân gian liễu.

● con trưởng: 劉 dục thìn 19 tuổi động đến diễn số là 76 năm 12 nguyệt 16 nhật giờ Thìn [tử vong]

Năm nay tọa cung phụ mẫu, đồng dạng tọa cự môn hóa kỵ năm sinh, chủ và phụ mẫu hữu quan, cũng cùng chúng sinh của tiền tài hữu quan. Đại hạn nô bộc cung can cung quý tham lang Hóa kị xung năm nay lưu niên nô bộc cung, năm nay tất có nghiêm trọng cướp số.

Đại hạn cung tật ách cũng là quý tham lang Hóa kị tự xung, làm năm nay của nô bộc [một mạch tử vị], rất khó chạy trốn.

Đại hạn cướp số vị đinh cự môn Hóa kị là lưu niên cung mệnh, hội hóa kỵ năm sinh trở thành song kị xung bản mệnh tật ách, cướp số thực sự khó thoát.

※ nghiên phán xác minh tử cướp tai ách.

● con thứ: 劉 hân thìn 18 tuổi động đến diễn số là 77 năm 11 nguyệt 15 nhật giờ mẹo [tử vong]

Năm nay lưu niên đồng dạng tọa cung phụ mẫu, cự môn rơi lưu niên cung điền trạch, cung điền trạch thị đồng mệnh cung.

Năm nay và đại hạn cung mệnh trùng điệp, can cung nhâm vũ khúc Hóa kị nhập bản mệnh nô bộc, là hóa kỵ nhập cướp số tuyến.

Đại hạn cung tật ách tố hóa kỵ năm sinh, can cung đinh cự môn Hóa kị nhập bản mệnh quan lộc cung, làm năm nay lưu niên cung điền trạch, là thọ hệ kị xung thọ hệ cướp số, tức hóa kỵ nhập tử vong tuyến, làm năm nay trong nhà cướp số. [đáng sợ hiển tượng].

Bản mệnh nô bộc cung [đại hạn quan lộc = khí số vị] giáp thái dương Hóa kị nhập đại hạn và lưu niên nô bộc cung, đồng dạng là tử cướp. Kiếp nạn này là thụ phụ mẫu cùng hắn nhân tiền tài tranh cãi 連 luy hữu quan. [giáp thái dương hóa lộc nhập bản phụ, lưu mệnh, bản phụ làm gốc nô của tài bạch.]

※ nghiên phán xác minh càng tử cướp tai ách.

● con trai thứ ba: 劉 sao Bắc cực 10 tuổi động đến diễn số là 86 năm 8 nguyệt 12 nhật giờ dần [tử vong] hóa kỵ năm sinh đồng dạng cũng là và phụ thân như nhau tọa bản mệnh nô bộc cung.

Bản mệnh nô bộc cung nhưng và đại hạn nô bộc cung trùng điệp, can cung nhâm vũ khúc Hóa kị đều và anh cả như nhau nhập năm nay lưu niên nô bộc cung, đồng dạng là tử kiếp nạn đào.

Đại hạn cướp số vị bính liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh quan lộc cung, hóa kỵ nhập tử tuyến, xung cung là năm nay lưu niên cung tật ách, bản thân khó thoát cướp số. Năm nay lưu niên cung tật ách ất Thái âm Hóa kị nhập lưu niên cung mệnh, phá tan năm sinh lộc tinh, làm đại hạn của cung điền trạch, cũng là bản thân tai ách.

Bản mệnh cung tật ách tọa hóa quyền năm sinh tinh, bản mệnh cung tọa tử vi phá quân và kình dương, vừa hóa quyền nhập bản mệnh tật ách, bản mệnh cung tật ách cũng hóa quyền quay về bản mệnh cung, người này cá tính cường, bị hại tiền có hội phản kháng dấu hiệu.

Dựa vào nhân dễ tứ hóa khán: Bản mệnh đinh Thái âm hóa lộc nhập bản mệnh cung điền trạch làm lưu niên cung mệnh, phùng năm sinh lộc là điệp ra lộc, chủ hung. Canh can chuyển thiên đồng Hóa kị nhập bản mệnh cung tật ách hội hóa quyền năm sinh, rồi lại tự hóa lộc, là kị xuất. Chủ bản thân tằng phản kháng, nhưng chung quy vô hiệu. Phụ tật tuyến là thọ hệ, bất khả hóa kỵ nhập, năm nay lưu niên 10 tuổi, là thứ nhất đại hạn sở quản hạt, cho nên sinh mệnh không ra đến đây hạn tựu kết thúc.

※ nghiên phán xác minh tử cướp của ứng với số.

● trưởng nữ: 劉 kỳ trăn 13 tuổi động đến diễn số là 82 năm 11 nguyệt 24 nhật giờ dần [tử vong]

Năm nay 13 tuổi, lưu niên tọa bản mệnh cung mệnh, mà bản mệnh nô bộc cung và lưu niên nô bộc cung cũng là điệp, can cung ất Thái âm Hóa kị đồng dạng là bay vào đại hạn nô bộc cung, xung cung làm gốc cung mệnh cũng là lưu niên 12 tuổi cung mệnh. Cũng là ứng với số năm nay đến chết cướp.

● thứ nữ: 劉 kỳ dạ 10 tuổi động đến diễn số là 85 năm 11 nguyệt 18 nhật giờ Tỵ [tử vong]

Năm nay 10 tuổi, lưu niên tọa bản mệnh cung điền trạch, đồng dạng và gia vận hữu quan. Lưu niên cướp số vị đinh cũng là cự môn Hóa kị nhập đại hạn quan lộc cung [hóa kỵ nhập tử vong tuyến], xung cung là năm nay lưu niên cung tật ách, bản thân tử cướp.

Bản mệnh nô bộc cung và đại hạn nô bộc cung trùng điệp, can cung canh thiên đồng Hóa kị nhập năm nay lưu niên nô bộc cung, mà lại phá tan năm sinh lộc tinh, trở thành song kị xung thọ nguyên vị, đồng dạng chạy trời không khỏi nắng.

Tử vi đẩu số của có “Tứ hóa”, là nhân tứ hóa là đẩu số “Dụng thần” của tinh thần chỗ. Dụng người, là thể ỷ lại vào là dụng; thần người, là sinh hóa biến thiên vô cùng mà khó lường.

Tứ hóa người, là tá “Can” chui “Tinh”, giả “Tượng” hợp “Chi” ứng với “Thì”, huyền hóa phi độ mười hai cung. Dĩ “Tượng” minh “Để ý”, dĩ “Tinh” minh “Vật”, cát hung thuận để ý, ứng với số, thành cục, sở dĩ có thể bói toán mạng người của phủ thái hưu cữu.

Tử vi đẩu số này đây cung vị phán đoán nhân sự, phàm thuộc bản thân việc, dựa vào “Huyền hóa phi độ” mười hai cung của để ý thì thôi 論, như: Tài vật của đánh rơi, là bị thiết hoặc chính vô ý rơi xuống? Chính gánh vác của hình án có thể không phá án và bắt giam? Án mạng là thuộc tài 殺, tình 殺, hoặc thù 殺? Có vô cùng phạm tội? Hung ngại là nam hay nữ? Là dự mưu có lẽ ngẫu nhiên xảy ra? Là người quen hoặc ngoại nhân gây nên? Những … này cũng có thể tòng mệnh bàn trung tâm thu được hợp lý chỉ dẫn.

Nhưng yếu phán đoán chính gánh vác án mạng có thể không phá án và bắt giam, có thể dùng gánh vác nhân nhận án ngay lúc đó thời gian động đến thủ thì, đưa về bản thân mệnh bàn nghiên xử.

Nhược yếu phán đoán án mạng nhân quả, thì cần phải dụng người bị hại mệnh bàn phán đoán, nếu có kẻ tình nghi mệnh bàn cao hơn, nhân có thể dùng thất tinh xác định địa điểm đại nhập thôi 論 song phương của đối đãi quan hệ.

Giảng tứ hóa, như sử dụng thái tuế năm, nguyệt, nhật Thiên can biến thành ra của lộc tinh và sao Hóa kỵ, dựa vào kỳ tinh diệu ngũ hành, dụng 來 dạy người đoán gia quyền chỉ số, đoán loại nào cổ phiếu trướng điệt, đây là tứ hóa “Tà môn”, chỉ biết tứ hóa của da lông, không được 見 tứ hóa cốt tủy, chợt có “亂” chuẩn, cũng là “Bính” chuẩn. Bởi vì nếu như người ta không có tài vận, mặc kệ người ta mãi thập ma “Hóa lộc” cổ, đồng dạng túi người ta “Cống 龜”, ngàn vạn lần bất năng thụ hoặc.

Tử vi đẩu số tứ hóa phi tinh vận dụng lý niệm:

1, không được lo lắng tinh diệu của nam bắc đấu; miếu vượng lạc hãm; thiên 羅 địa võng.

2, dĩ âm dương làm thể là dụng; dĩ thiên địa nhân tam tài là để ý thì.

3, co lại lục cung 論, phân ta hắn, âm dương, mạnh yếu.

4, mệnh bàn dĩ huynh nô tuyến là cát hung đường ranh giới.

5, tinh diệu vô cát hung, lấy khí hóa thành cát huynh.

6, hóa tinh có tượng vô cát hung, dĩ xung cung phán đoán cát hung, mà ứng với sinh đi vận.

7, mệnh bàn như kỳ bàn, nhất kỳ có sai lầm, mãn bàn giai thâu.

8, dựa vào thiên địa nhân tam tài, nhất cấp quản nhất cấp, trường ấu có tự, 論 để ý phân minh.

Treo tư pháp thanh thiên trần định nam tiên sinh

Tục truyền văn, trần định nam sinh 11 tuổi thì mẫu thân quá thệ. Tốt nghiệp đại học hậu bước vào xã hội thì là buôn bán người làm ăn, lái qua giày da điếm, trải qua qua một đoạn thời gian hậu 參 và chính trị, được tuyển nên 蘭 Huyện trưởng, 連 nhâm lưỡng giới, bả nên 蘭 thống trị được sinh động, rồi sau đó được tuyển lập ủy, rồi sau đó nhập các đương tư pháp bộ trưởng. Làm công chức trong lúc, tuy rằng trời sinh tính 龜 mao, một số gần như xoi mói, nhưng thanh liêm hình tượng, ở dân tiến đảng nhân viên chính phủ trung tâm hiển nhiên thuộc về 異 số, có thể cùng kỳ so sánh khả năng chỉ có lâm nghĩa hùng một người. Thế nhưng, trời ghen tỵ anh tài, người tốt luôn luôn sớm đi, đồ lưu một nhóm ngu ngốc nhảy vũ dương oai tham độc làm rối kỉ cương, giảng tiếng người lại sau lưng can tẫn không hợp pháp hoạt động. Đây đối với trần định nam mà nói, hắn sớm một đi trước, có lẽ là mắt không được 見 là tịnh ba! Chúng ta thực sự đồng thanh chúc phúc hắn bộ đạp 蓮 hoa, vãng sinh Niết bàn, ở lâu dài phương tây cực 樂 thế giới! Hay nhất 來 thế không nên tái chuyển sang kiếp khác làm người, như yếu đầu thai làm người, ngàn vạn lần không nên tái sanh ra ở cái này đã đánh mất 倫 để ý đạo đức, không có 禮 nghĩa liêm sỉ bụi bặm chồng chất đảo!

Khoảng chừng lưỡng một nhiều tháng tiền, học sinh ở trong lớp dành cho trần định nam mệnh bàn, làm nghiên cứu thăm dò án lệ đương giáo tài. Lúc đó ta đã cảm thấy không ổn, ta nói cho học sinh bệnh tình rất khó tha quá năm nay, quả nhiên bất hạnh mà nói trung tâm, mệnh lý độ chuẩn xác thường thường hay phản ánh lên trời ý chỉ mật mã, đây cũng chính là lệnh thích tham thảo mệnh lý người đó trứ mê địa phương.

Trần định nam 32 năm 09 nguyệt 01 nhật giờ Mùi sinh ra [nông 曆]

Trần định nam năm nay tuổi mụ là 64 tuổi, thủy nhị cục, đại hạn quá độ bản mệnh cung thiên di, bản mệnh cung thiên di tọa vũ 殺 diêu, tân can. Tân văn xương Hóa kị nhập bản mệnh nước xoáy thiên mệnh. Đến đây hạn du quan sinh mệnh trạm kiểm soát.

Năm nay [bính tuất] quá độ bản mệnh cung tật ách, là đại hạn của cung phụ mẫu, tọa dương sát, nhâm can. Nhâm vũ khúc Hóa kị nhập đại hạn cung mệnh, xung bản mệnh cung mệnh, vũ khúc ngũ hành thuộc kim, thuộc phổi, thất 殺 chủ 殺, thiên diêu Hóa kị chủ phá hao tổn. Lưu mệnh + bản tật = thiên nhân hợp nhất, Hóa kị xung bản mệnh, năm nay tất nhiên dữ nhiều lành ít [tật Hóa kị xung mệnh, so sánh của mệnh Hóa kị xung tật nghiêm trọng].

Lưu niên huynh đệ cung văn xương Hóa kị nhập bản mệnh phản xung huynh đệ cung làm đại hạn cung mệnh, năm nay cướp số rất khó chạy ra.

Đại hạn huynh đệ cung canh thái dương hóa lộc nhập năm nay 64 tuổi lưu niên cung mệnh [đúng giờ], canh thiên đồng ở đại hạn huynh đệ cung tự Hóa kị [định tượng].

Giá đại hạn chi kiếp số tất nhiên ứng với sinh thái dương hóa lộc của năm nay lưu niên 64 tuổi.

Đại hạn cung tật ách bính liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh cung phúc đức hội hóa kỵ năm sinh tinh, trở thành song kị rơi sinh lưu niên 64 tuổi của cung tật ách, là biết năm nay là thọ hạn của năm [liêm trinh Hóa kị là bệnh ung thư].

Bản mệnh quản đại hạn mà ứng với số sinh lưu niên: Bản mệnh cung ất Thái âm Hóa kị nhập đại hạn cung tật ách [quản], làm bản mệnh cung phụ mẫu, xung cung chưa kịp lưu niên 64 tuổi [ứng với]. Tái dĩ kị truy liêm trinh Hóa kị đồng dạng nhập lưu niên 64 tuổi cung tật ách, chủ năm nay bản thân khó giữ được.

Lưu niên 64 tuổi cung tật ách tọa tham lang kị, can cung đinh Thái âm hóa lộc, chuyển liêm trinh Hóa kị chảy trở về năm tật ách [nhân dễ tứ hóa], vừa nhìn biết ngay năm nay thân thể tất khó khăn quá.

Là tối trọng yếu là: Bản mệnh nô bộc cung canh thiên đồng tự Hóa kị xung đại hạn nô bộc; bản mệnh nô bộc thiên đồng tự Hóa kị mà thái dương hóa lộc nhập lưu mệnh; đại hạn nô bộc liêm trinh hóa lộc nhập lưu tật phá tan hóa kỵ năm sinh tinh, mà thái dương Hóa kị nhập lưu mệnh; lưu niên nô bộc Thái âm Hóa kị xung lưu mệnh, mà bản nô của lộc tinh và đại nô của sao Hóa kỵ thái dương ở lưu mệnh giao chiến. Năm nay lưu niên 64 tuổi có thể nào tránh được? Ai! Thực sự là thiên mệnh khó thoát nha! Ô ư! Cho dù khoa học kỹ thuật tái phát đạt cũng khó để định số nha!

※ ta cẩn dĩ ai điếu chi tâm tình đối trần định nam tiên sinh dồn thượng cao nhất kính ý và nghi ngờ tư ngoại, đặc biệt dành cho đối đẩu số nghiên cứu hứng thú đồng đạo làm nghiên cứu “Sinh tử kiếp số” 參 thi.

Đài Bắc thị đôn hóa nam lộ bưu kiện bạo tạc án có thể không phá án và bắt giam của phân tích án tình

Ngày hôm trước [11 nguyệt 8 nhật] hơn bốn giờ chiều, xảo ngộ hiện giữ bình phục phân cục hình sự điều tra đội lão đồng sự lý tiểu đội trưởng, một trận hàn huyên sau khi hắn đột nhiên hỏi ta 說, đôn nam phát sinh món đó bạo tạc án, người ta có thể không hỗ trợ coi một cái, nhìn có thể không phá án và bắt giam, nên đi phương hướng nào tra, bao thuở có thể phá án? Ta 說 ta điều không phải thần tiên sao vậy nói cho ngươi biết? Hắn 說 đại gia không được cũng gọi người ta tiên tử, sao vậy điều không phải? Ta 說 muốn hỏi chuyện của ta nếu như không cho bao đỏ xác định vững chắc không chính xác. Hắn 說 trước đây cấp cho người ta, đều là ngươi không nên, ngươi bây giờ lại “練 tiếu nói”, bất quá chích yếu vụ án này phá, nhất định sẽ mời khách. Ta 說 đây là kỳ ước hối 賂 … Ở trường kỳ là trị an kề vai chiến đấu trôi qua lão huynh đệ vẫn đang còn là lão huynh đệ, 見 mặt lời dạo đầu luôn luôn đại lạt lạt cho nhau trêu chọc.

Ta vấn lý na 來 bạo tạc án ta sao vậy không biết, hắn 說 là năm nay chín tháng lục nhật phát sinh, thất nhật báo chỉ lên rất đại sao vậy không hiểu được? Ta nghĩ tưởng nguyên 來 chín tháng thất nhật sáng sớm ta tựu khu 車 đáo nên 蘭 đạo giáo tổng miếu 參 gia trong khi bốn ngày lý học nghiên tập doanh, mấy ngày nay cũng không chạm qua báo chí TV, khó trách ta một chút ấn tượng cũng không có.

Lý nói cho ta biết vụ án này người bị hại khiếu dương nước thành, ngày đó hắn thu được nhất kiện bưu kiện bao vây, mở thì phát sinh bạo tạc, dẫn đến khéo tay tàn phế, liếc mắt mù. Án phát cho tới nay đã lưỡng tháng, thủy chung vô pháp đột phá. Ta hỏi hắn người bị hại làm loại nào hành nghiệp? Lý nói cho ta biết 說 là đại hộ khách thao tác cổ phiếu mua bán cổ giao hữu xã Phó tổng hoặc phó để ý. Lý vừa 說 gởi cho dương nước thành bưu kiện nguyên bản gửi đáo trước dương nhậm chức đơn vị rồi sau đó tái trằn trọc đáo đôn hóa nam lộ nhị đoạn hiện chức đơn vị, dương tự mình sách phong thì kíp nổ.

Nghe xong vu án tường thuật tóm lược, trực giác biết là mục tiêu hệ đối trứ dương nước thành bản thân mà 來, dựa vào kinh nghiệm cách, không được 論 có ý định 殺 nhân hoặc có ý định thương tổn, nhân ký tên có thu vào món nhân, tựu tuyệt đối 離 không ra “Thù, tài, tình” tam đại nhân tố, như vậy là thù? Là tài? Là tình? Đây là thuộc về “Mặt” vấn đề, làm sao tương mặt để ý thành phương hướng “Tuyến”, lại do tuyến trung tâm tìm kiếm ra “Điểm”, chính là điều tra và giải quyết hình án ba bước khúc.

Lý nói cho ta biết, người bị hại dương nước thành thẻ căn cước là nước 曆 55 năm 12 đầu tháng 3 sinh ra, ta đổi là bính ngọ năm tháng mười 22 nhật động đến thủ giờ Tỵ tống ra mệnh bàn, kim tứ cục, hiện nay đi hạn quá độ bản mệnh cung điền trạch, năm nay lưu niên 41 tuổi quá độ bản mệnh quan lộc cung làm đại hạn của cung phụ mẫu.

Để xem tượng pháp nói: Bản quan + lưu mệnh = thiên nhân hợp nhất, tổ phụ là [đại nô của tài] người đại lý. Vừa nhìn biết ngay năm nay bản thân công tác hoặc sự nghiệp thượng cùng người khác sinh của tài [bằng hữu, hộ khách, thủ trưởng] có cùng một nhịp thở lợi hại vấn đề.

Dĩ lưu niên 41 tuổi cung mệnh mậu can người dễ tứ hóa khán: Mậu tham lang hóa lộc nhập bản mệnh điền trạch + lưu niên huynh đệ = thiên nhân hợp nhất, làm đại hạn cung mệnh. Đinh chuyển cự môn Hóa kị chảy trở về năm cung mệnh, xung cung là đại hạn tật ách [đi lên thủ tượng], mà lại phá tan năm sinh lộc tinh thiên đồng. Rất rõ ràng vạch năm nay chính là mình ở trong công tác ham chính tài lợi, dẫn đến thị phi khẩu thiệt; cũng có thể năng lực hệ đang làm việc thượng hù lộng [cự diêu đồng cung] bằng hữu hộ khách mà cầu lợi chính trung gian kiếm lời túi tiền riêng, dẫn phát khẩu thiệt mà tao ám toán [cự môn] máu quang cướp số.

Lưu niên 41 tuổi chi kiếp số vị và thiên mệnh trùng điệp, can cung đinh cự môn Hóa kị nhập lưu mệnh, năm nay khó thoát ám toán cướp số. Mà đinh Thái âm hóa lộc nhập lưu niên cung phu thê, phu thê chủ phối ngẫu, cũng chủ sự nghiệp của thôi triển, cho nên nguyên nhân có thể trong công tác lại cùng phối ngẫu hữu quan, cũng cùng nữ hộ khách hữu quan [Thái âm].

Dĩ chín năm độn pháp khán: Năm nay đấu quân ở bản mệnh làm đại hạn tử nữ, chui bính liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh tật ách hội hóa kỵ năm sinh là song hóa kỵ nhập lưu niên điền trạch [bản thân cướp số]. Tân văn xương Hóa kị nhập bản mệnh huynh đệ làm lưu niên tật ách [cũng là bản thân cướp số].

Đại hạn chi kiếp số vị và bản phúc trùng điệp, can cung bính liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh tật ách, hội hóa kỵ năm sinh tinh trở thành song hóa kỵ nhập lưu niên cung điền trạch, xung cung là đấu quân quá độ lưu nguyệt thất của cung tật ách [đại hạn quản lưu niên ứng với số lưu nguyệt], cho nên ứng với số sinh bảy tháng bản thân phát sinh cướp số. Bính làm một viên khác hóa lộc tinh thiên đồng nhập cung phu thê, tái dĩ lộc chuyển lộc [truy 來 nguyên] chuyển kị [khán kết quả] khán: Nhâm thiên lương hóa lộc nhập lưu niên cung phúc đức, nhâm vũ khúc Hóa kị nhập lưu niên cung tật ách. Thiên lương là cổ phiếu tinh, vũ khúc là tài tinh, là cương tinh, và phá quân cùng triền, là tài đùa giỡn ngoan. Cho nên suy đoán là và cổ phiếu buôn bán lợi ích vấn phát sinh tranh cãi tương hỗ đùa giỡn ngoan có đến nỗi của. Thiên lương hóa lộc nhập lưu nguyệt bảy tháng [đúng giờ], vũ khúc Hóa kị nhập bảy tháng của nô bộc làm lưu niên tật ách.

Tái dĩ động đến phán đoán pháp nghiên phán:

Ngày hôm trước lý hỏi ta thì là tháng mười một bát nhật bốn giờ chiều mười lăm phân, hệ tân xấu nhật giờ Thân vấn sự.

Tân can xấu chi đều rơi người bị hại dương nước thành mệnh bàn của cung tật ách, cung tật ách tọa có liêm 殺 tả hữu và hóa kỵ năm sinh tinh, là vấn sự giờ Thân của nô bộc cung, vừa nhìn biết ngay là chính tính tình tâm tính vấn đề dẫn dắt khởi, mà và thành thục 識 của bạn bè hoặc hộ khách hữu quan. Cũng chính là khả năng hệ thái độ của mình đắc tội bằng hữu hoặc hộ khách sở tạo thành.

Tân can cự môn hóa lộc nhập bản mệnh quan lộc [tật ách người ấy nữ, giờ Thân của phúc đức], tân văn xương Hóa kị nhập bản mệnh huynh đệ [tật ách của quan lộc, giờ Thân người ấy nữ], xung cung làm gốc mệnh nô bộc, là giờ Thân của điền trạch. Là biểu hiện chính thối thí, làm việc chích muốn tốt cho mình, đối với người khác khuyếch đại, dối trá, không thật; hoặc làm bộ sổ sách, hoặc khai ngân phiếu khống, hoặc khoản xảy ra vấn đề [văn xương Hóa kị], hoặc nói chuyện không tính là nói [cự diêu đồng cung hóa lộc], khiến bằng hữu hoặc hộ khách lỗ lã tiền tài dẫn dắt khởi.

Dựa vào thượng phân tích làm ra phán đoán:

Bản bạo tạc án là nhân tài kết thành hận thù, chính cầu lợi chính, để ý khúc mà vừa đùa giỡn ngoan không cùng nhân thỏa hiệp, dẫn 來 殺 cơ.

Điều tra phương hướng: Điều tra nghe ngóng tiền hậu nhậm chức đơn vị công nhân, lý giải kỳ xử sự làm người của đối tượng cập phong bình. Điệu thủ kỳ sở qua tay trôi qua bạn bè hoặc cổ giao hữu hộ khách tư liệu, cực kỳ bản thân và các hộ khách hoặc bạn bè đang lúc, án phát tiền hậu các một 禮 bái điện thoại của thông 聯 nhớ 錄 giao nhau phân tích so với, tập trung trọng điểm đối tượng treo tuyến nghe lén.

Bản án mới có thể phá, thời gian điểm hẳn là ở năm nay nông 曆 trung tuần tháng mười hai tả hữu, chậm nhất là sang năm tháng giêng nông 曆 năm trước. Ở đây cũng mong muốn đại gia là chuyên án tiểu tổ nỗ lực lên.

Xem mười năm tiền phát sinh bành uyển như mạng án có hay không phá án và bắt giam có hi vọng

Sáng nay 聯 hợp báo chí chở lưỡng thì lớn chừng cái đấu tin tức tiêu đề: Thứ nhất là 劉 bang giao hữu kinh thiên huyết án mười năm không phá được – duy nhất còn sống của đặng văn xương hồi ức đấu súng án tựu đau đầu, biển người tầm hung mà qua 濾 tam vạn khả nghi người vẫn không có thu hoạch; thứ nhất là bành uyển như mạng án thiệp án kế trình 車 bàiy A- cảnh sát nhận tình tư, một ngày khả nghi đối tượng mời ra làm chứng, so với máu chỉ tay cập DNA tựu có cơ hội tuyên bố phá án. Thấy này ắt là báo đạo, không khỏi ngứa nghề, nhân 劉 bang giao hữu huyết án đã ở ta tác phẩm kém cỏi của tôi “Tử vi thần thám” một lá thư trung tâm ghi chép, ta chỉ bả bành uyển như mệnh bàn hồ sơ [nước 曆 38. 11. 30 thân] tìm ra 來 tái tác quan sát.

Xem án này phát sinh ở dân quốc tám mươi lăm năm 11 nguyệt 30 nhật vãn, dân tiến đảng cao hùng thị đảng bộ phụ nữ bộ chủ nhiệm bành uyển như sinh xan hội hậu ở tiêm mỹ phạn điếm tiền đáp nhất bộ kế trình 車 離 khứ hậu thất tung lập tức phát hiện bị hại. Cận mười năm 來 cảnh sát thủy chung không để lại dư lực nghĩ cách phá án và bắt giam, nhưng lực bất tòng tâm. Lúc đó ta nhưng nhậm chức trinh lục đội đội bí, khi đó cục trưởng là dương tử kính, chuyên án nhân viên đang khổ cực vô pháp đột phá thì, luôn luôn khó tránh khỏi sẽ ở nói chuyện phiếm thì hỏi ta án này có thể không phá án và bắt giam, ta dĩ bành uyển như thẻ căn cước sinh ra tư liệu động đến thủ lúc tích, ta 說 án phát cùng ngày là tân vị nhật giờ hợi, giờ hợi quan lộc cung và bản mệnh quan lộc cung trùng điệp, vừa lúc vừa đệ ngũ đại hạn của quá độ cung mệnh, trong cung tọa “Cơ, cự, thiên không”, can cung đinh ở Bản cung tự hóa khoa kị, khoa kị cùng triền là tha kéo dài lạp không cam lòng giòn, địa không là làm việc hư không. Mà đinh Thái âm hóa lộc nhập lưu nhật tân nhật của nô bộc làm cai nhật giờ hợi của phúc đức, nhân phùng tự hóa lộc cấu thành thối mã lộc, thối nhị cách quay về tân vị nhật của “Điền trạch” làm giờ hợi của “Mệnh”, còn đây là tại chỗ bất động của lộc – không vui, vừa … vừa nhiệt. Ta 說 án này không chỉ có khó phá hơn nữa hiểu được tha, kết quả nhất tha đã xem giới mười người năm đầu, hơn nữa còn là ở không vui vừa … vừa nhiệt.

Đối với lần này án quan tâm mà lại có hứng thú đương nghiên cứu tư liệu đồng đạo, không ngại bả mệnh bàn tống ra 來 cùng nhau tham thảo:

Dân quốc tám mươi lăm năm, bành nữ là giả tuổi 48 tuổi, lưu niên quá độ bản mệnh cung phụ mẫu làm đệ ngũ đại hạn [46~ 55] cung tử nữ. Đại hạn cung mệnh đi vào bản mệnh quan lộc cung thì, đại hạn của tam ngay ngắn và bản mệnh của tam phương trùng điệp, lúc này sẽ đặc biệt chú ý có vô “Trái lại cung kị” đích tình huống. Bành nữ đi vào đến đây hạn thì đụng với lưỡng một “Trái lại cung kị”: Vừa là thiên mệnh tự Hóa kị đưa đối cung phản xung bản quan thiên mệnh; vừa là đại tài Hóa kị xung bản tài đại quan. Nơi đây có nhất đặc biệt của hiện tượng, không – biết hoặc bán đổng tứ hóa người tuyệt không biết trong này ảo diệu – chính là thiên mệnh đinh Thái âm hóa lộc nhập bản phúc lớn phu, phùng Thái âm tự hóa lộc là thối mã nhập bản mệnh đại tài, nhưng mà đại tài ất Thái âm lại Hóa kị cũng nhập bản phúc lớn phu, thiên mệnh đại tài [bản mệnh bản quan] nhị bất đồng cung vị nhất hóa lộc nhất Hóa kị đồng thời bay vào bản phúc lớn phu, đến đây “Bản phúc lớn phu” tất có họa.

Đại hạn ở bản mệnh quan lộc cung thì, đến đây lộc kị giao chiến của cung là bản mệnh của cung phúc đức và đại hạn cung phu thê, nữ mệnh nặng phúc đức, phúc đức dĩ nữ mệnh nói chủ nam. Phúc đức tự hóa lộc, là lộc ra. Hóa kị nhập thiên mệnh, phùng tiến mã kị lui về cung phúc đức làm đại hạn của cung phu thê. Đương lưu niên 48 tuổi quá độ bản mệnh cung phụ mẫu làm đại hạn của cung tử nữ thì, lộc kị giao chiến của “Bản phu đại phúc” của xung cung tức là lưu niên của cung tật ách, làm xung tân vị nhật [10 nguyệt 20 nhật] giờ hợi của cung tài bạch. Dĩ xung cung phán đoán cát hung nói, là và tiền tài hữu quan. Phán đoán đêm đó sở dĩ sẽ xảy ra tai ách, nhất chủ nam tính kẻ bắt cóc muốn cướp tiền tao bành nữ phản kháng mà tương bành nữ 殺 hại; nhất chủ có thể và phối ngẫu hoặc cái khác 異 tính bằng hữu đối đãi bất hảo vừa để tiền tài phát sinh khẩu thiệt tranh cãi, đàm phán vỡ tan mà tao họa.

Lưu niên 48 tuổi cung mệnh và đại hạn tử nữ trùng điệp làm đấu quân quá độ lưu nguyệt tháng mười cung mệnh, can cung bính thiên đồng hóa lộc nhập bản mệnh, đại tài, lưu huynh; liêm trinh Hóa kị nhập bản tử, đại nô, lưu tài, lộc tùy kị đi, lộc nhân kị quả, cho nên phán đoán ứng với thuộc bị kẻ bắt cóc cướp giật tiền tài mà tao bất hạnh cơ suất khá cao, đương nhiên cũng không có thể bài trừ có thành thục 識 của 異 tính bằng hữu nhân tiền tài vấn đề mà tương của 殺 làm hại khả năng.

Lưu niên 48 tuổi tháng mười, ra ngoài chi kiếp số vị giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản tử, đại nô, lưu tài [bản tử lưu tài = thiên nhân hợp nhất = nhân]

Lưu niên 48 tuổi tháng mười, ra ngoài chi kiếp số vị giáp thái dương Hóa kị xung bản tài, đại quan, lưu tật [bản tài lưu tật = thiên nhân hợp nhất = quả] bởi vậy canh năng lực nhìn ra hệ ra ngoài nhân tao chúng sinh [kẻ bắt cóc] mưu tài mà dẫn đến bản thân bị 殺 chi kiếp số.

85[bính tử] năm tháng mười hai mươi nhật là tân vị nhật, tân vị của can chi đều rơi bản mệnh cung tài bạch, trong cung tọa cướp dương song sát, mà lại là tân vị nhật chi kiếp số vị, tân can văn xương Hóa kị chính xung lưu nhật tân vị nhật cung mệnh, chuyện đột nhiên xảy ra, thay đổi sinh khửu tay hậu [Địa kiếp] bị 殺 thương [kình dương], rất rõ ràng hệ bị giựt tiền thì, mà chính vì bảo vệ tiền tài phản kháng dẫn đến bị 殺. [văn xương kị chuyển thiên đồng lộc nhập năm huynh, nguyệt huynh, nhật điền = bản mệnh, đại tài = bảo vệ mình tài khố]. Chuyển nhập của thiên đồng lộc là giờ hợi, cho nên ứng với sinh giờ hợi.

Bản án dùng cái gì khó phá?

Án phát nhật là tân vị nhật, rơi bản mệnh cung tử nữ, tân cự môn hóa lộc nhập tân vị nhật của tật ách phùng tự Hóa kị, là lộc ra; tân văn xương Hóa kị nhập tân vị nhật của thiên di phùng hóa quyền năm sinh là nghịch thủy kị đáng quay về, cấu thành thiếu nợ kị. Đi lên thủ tượng là là lưu niên của tài bạch, cũng vì lưu nguyệt tháng mười của tài bạch [người đại lý], cho nên tốn hao tài lực nhưng ở tại chỗ đảo quanh. Có thể không phá án và bắt giam?

Phán đoán của ta, cho dù hiện nay có tuyến báo, nay năm hay là rất khó có kết quả, nhân có thối mã lộc nhập bản mệnh sinh sang năm hợi vị, mà sang năm của cung phụ mẫu [nhà nước bộ phận then chốt] bính thiên đồng cũng hóa lộc nhập sang năm lưu niên cung mệnh, liêm trinh Hóa kị xung cung điền trạch, có thể sang năm có chút hứa mong muốn.

※ chỉ mong sang năm bành uyển như của trầm oan đắc tuyết, nhượng chúng ta là việc chính làm hình sự cục nam bộ đả kích phạm tội trung tâm liêu đội phó tông sơn nỗ lực lên.

※ liêu tông sơn đội phó hệ ta hai mươi mấy năm trước phục vụ sinh bắc thị vạn hoa phân cục hình sự tổ thì theo ta thực tập niên đệ, sau khi ở hình sự cục gặp lại cộng sự. Một thân nhiệt thành làm hết phận sự, giảng nghĩa khí nặng 倫 để ý, có chứa công tác cuồng, là nhất lưu hình sự tài năng, chỉ là cá tính ngay thẳng, tuyệt không xu nịnh thúc ngựa, dẫn đến thăng quan đa suyễn, ta lén bình thường là kỳ tổn thương bởi bất công, nhưng lại thế nhưng? Giống như ta 說 trôi qua quan trường hiện hình: Đông lăn lộn tây lăn lộn thuận buồm xuôi gió; nhâm 勞 Nhâm Oán vĩnh nan như nguyện; không được phách không được xuy cứt chó một đống; toàn lực ứng phó lên chức làm lỡ; cúc cung tận tụy mây xanh mộng toái … Không được 說 cũng được!

Dĩ động đến bài bàn 來 quan tâm 車 họa bị thương nặng hồ thị trưởng phu nhân thiệu hiểu 鈴 nữ sĩ an nguy ngày hôm trước ta một vị ninh họ học sinh gọi điện thoại cho ta 說 người rất quan tâm thiệu hiểu 鈴 có hay không năng lực cởi 離 hiểm cảnh, tịnh nói cho ta biết người dĩ được tự người khác tư tin đề cử thiệu hiểu 鈴 xác nhận 35 năm sinh ra, vừa dĩ thiệu hiểu 鈴 tính danh bút họa thủ nguyệt nhật thì bài bàn hậu thôi 論, cho rằng dữ nhiều lành ít. Ta chỉ 說 đương nghiên cứu ba, vẫn chưa dựa vào kỳ cung cấp tư liệu bài bàn kiểm tra.

Chiều hôm qua rồi lại có một vị nhan họ học sinh nhân sự và mẫu thân nàng cập đệ đệ do thai trung tâm thượng 來 Đài Bắc làm việc, tịnh riêng 來 xem ta, lời nói trung tâm người cũng biểu thị rất quan tâm thiệu hiểu 鈴 an nguy. Người 說 cư người biết được thiệu nữ sĩ là 36 năm thứ, mà cư báo chở phát sinh 車 họa cùng ngày là nước 曆 11 Nguyệt 18 nhật, nếu như cách nhật là người sinh nhật, thì xác nhận 11 nguyệt 19 nhật sinh, người hỏi ta có được hay không thuận tiện bài một bàn thôi 論 một chút, nhìn có hay không năng lực cởi 離 hiểm cảnh. Ta nghĩ nếu đại gia như vậy quan tâm hồ thị trưởng phu nhân an nguy, ta 豈 năng lực không quan tâm? Lúc đó là hơn một giờ chiều, ta tựu động đến thủ buổi trưa, dụng người cung cấp nước 曆 36 năm 11 nguyệt 19 nhật buổi trưa tống ra mệnh bàn.

Tống ra mệnh bàn: [tá bàn mà không phải là quả thực]

Bản mệnh cung cư tị vị, là tứ mã nơi. Trong cung tọa có thiên đồng hóa quyền năm sinh tinh, cùng trời mã cập thiên không, cướp, đà tam sát cùng triền. Thiên đồng là phúc tinh, hóa quyền trái lại dễ có ý định ngoại của thương tổn.

Thiên không cướp hai sao là biến động ngôi sao, địa không là đột nhiên phát sinh của ngăn trở, Địa kiếp là thay đổi sinh khửu tay hậu tai ương ách. Đà 羅 hóa khí là kị, sự cố mọc lan tràn tiết chi, gặp chuyện thường thường sẽ có trở ngại kéo dài của lực phá hoại.

Thiên mã chủ bôn ba đi xa, cư tị cung dễ bị tiểu nhân. Và quyền tinh cùng độ là “Quyền mã”. Nhưng và đà 羅 đồng cung thì là “Chiết đủ mã”, dễ bị 車 họa hình thương, như lại cùng thiên không cướp cùng triền lưu hành một thời vận đạp phải, như vô lộc mã giải cứu, là “Quyền mã chiết đủ”, tất có 車 họa bị thương nặng.

Tiền thuật là dựa vào quan tượng mà nói, như để xem khí nói:

Bản mệnh can cung ất thiên cơ hóa lộc nhập bản mệnh quan lộc cung, phùng quan lộc cung của hóa khoa năm sinh kị, là lộc nhập không đáy cấu thành song kị, song kị lực đại, tuy có hóa khoa năm sinh tinh, nhưng thượng vô lực giải trừ kị của 惡, có người chỉ là kéo dài mà thôi. Cũng chủ suốt đời muốn đem sự nghiệp làm tốt, đã có như khiếm sự nghiệp trái, công tác bội giác khổ cực mà lại muốn ngừng mà không được.

Bản mệnh can cung ất Thái âm Hóa kị nhập bản mệnh cung phúc đức, phùng cung phúc đức của năm sinh lộc, là ngày mốt kị tưởng kiềm chế tiên thiên lộc, nhân vừa phùng cung phúc đức tự hóa lộc, là lộc ra, kị khiên không chế trụ được, vẫn là kị ở cung phúc đức.

Bản mệnh hóa lộc nhập quan lộc, Hóa kị nhập phúc đức, chính là toàn tâm toàn ý muốn làm hảo phân nội công tác mà tiêu hao tinh thần và tinh lực, đây là lộc nhân kị quả, lộc tùy kị đi của nghĩa.

Bản mệnh [thiên] quản đại hạn [địa] ứng với số lưu niên [nhân], đây là tam dễ tứ hóa cơ bản nhất để ý thì.

Dựa vào giả tá mệnh bàn khán, thiệu hiểu 鈴 năm nay tuổi mụ 60 tuổi, đại hạn [56~ 65] quá độ bản mệnh nô bộc cung, lưu niên quá độ của cung mệnh đang cùng đại hạn cung mệnh trùng điệp. Lúc này bản mệnh biến thành nhập bản mệnh quan lộc cung cấu thành song kị liền trở thành đại hạn của huynh đệ cung, cũng là lưu niên của huynh đệ cung. Huynh đệ là tật ách của quan lộc, là song hóa kỵ nhập cướp số vị. Mà bản mệnh biến thành nhập bản mệnh cung phúc đức của sao Hóa kỵ liền trở thành đại hạn cung tử nữ, tử điền tuyến là tai ách tuyến, tức đến đây đại hạn bỉ có cướp số tai ương ách, cũng tất nhiên ứng với số sinh năm nay lưu niên 60 tuổi.

Bản mệnh quan lộc cung [thiên] = sự nghiệp công tác; đại hạn huynh đệ cung [địa] = huynh đệ bằng hữu việc; lưu niên huynh đệ cung [nhân] = huynh đệ bằng hữu. Đây là nhân = là chính của công tác hệ vì huynh đệ bằng hữu làm việc.

Bản mệnh cung phúc đức [thiên] = tinh thần tìm cách; đại hạn cung tử nữ [địa] = 離 gia xuất ngoại hoạt động; lưu niên cung tử nữ [nhân] = giao tế xã giao. Đây là quả = là rất rõ ràng vạch muốn vì bằng hữu làm việc hoặc hỗ trợ bằng hữu mà 離 gia xuất ngoại cùng người giao tế hoặc tố quan hệ xã hội mà phát sinh cướp số tai ách.

Đại hạn can cung canh thái dương hóa lộc nhập bản mệnh cung phúc đức, mà lưu niên của cung tử nữ, phùng năm sinh lộc là điệp ra lộc, vừa phùng tự hóa lộc, đến đây lộc hữu khứ vô hồi. Là vô cùng cao hứng ra ngoài giao tế, lại không tưởng được 樂 cực sinh bi của tượng. Đặc biệt chú ý chỗ là bản mệnh lộc hóa kỵ nhập phúc đức mà đại hạn lộc nhập phúc đức, lộc kị ở đây phúc đức chiến khắc, trận chiến này khắc của cung là tất làm hại, trở thành là lưu niên người ấy điền tuyến thì, tai ách rất khó không được phát sinh.

Hóa kỵ năm sinh tinh cự môn tọa cung can cung kỷ, nói chữ khúc hóa kỵ nhập đại hạn cung mệnh, đại hạn cung mệnh làm gốc mệnh nô bộc cung, nô bộc cung là “Một mạch tử” vị, xung cung vừa bản mệnh huynh đệ cung, đến đây hạn chi kiếp số tựa hồ đã có định số. Mà chuyển hóa kỵ nhập đại hạn cung mệnh chưa kịp lưu niên 60 tuổi của cung mệnh, đến đây năm cướp số tai ương rất khó tránh cho.

Năm nay lưu niên 60 tuổi của cung tật ách lại cùng bản mệnh cung mệnh, đại hạn cung tật ách trùng điệp, bản thân ngồi “Quyền mã” gặp “Chiết đủ”, trở mình 車 bị thương nặng tai ương thùy tượng cũng cùng tiền thuật. Đến đây tựa hồ là trong chỗ u minh của định số cho phép. Tứ hóa mệnh lý của để ý 論, thật là làm nhân phải kính nể.

Chúng ta quan tâm là thiệu hiểu 鈴 sinh mệnh của an nguy:

Bởi vậy ta dụng chui môn thất tinh bí quyết quan sát: Lưu niên thất tinh hóa lộc nhập của cung vừa tự hóa lộc, là lộc ra, chủ hung. Lần thứ hai Hóa kị lại xung lưu mệnh, tuy có tự hóa quyền tinh, nhưng quyền kị giao chiến, chính là chỉ có thể làm hết sức mình [tự hóa quyền], lại được thính thiên mệnh, tưởng 復 nguyên cũng không 樂 quan.

Ta thử dĩ thiên khôi thiên lương tọa cung can cung tân tìm kiếm, có hay không dĩ trung y kiêm trị, khúc xương khoa kị giằng co, là tiên đau khổ hậu cam của tượng kéo dài của tượng, tựa hồ có thể tăng 療 hiệu, khúc xương là hệ thần kinh, nhưng tưởng 復 nguyên cũng không dễ dàng, sợ nhất cho dù cởi 離 hiểm cảnh cũng sẽ trở thành liệt, nhân thần kinh não khả năng bị thương.

※ đến đây bàn phi thiệu hiểu 鈴 chân chính của sinh nhật tư liệu, mà là động đến giả tá của tử vi tâm dễ, cận cung mệnh lý diễn dễ 參 thi, bất khả có thật không.

※ nhượng chúng ta cộng đồng là hồ thị trưởng phu nhân thiệu hiểu 鈴 nữ sĩ cầu phúc, nguyện người năng lực chuyện lớn hóa nhỏ, hung năng lực chuyển cát, sớm ngày khang 復! A di đà phật! Vô lượng quan!

Động đến thủ thì bài bàn thôi diễn bé gái mồ côi tiểu Nhã mệnh cách giá lưỡng thiên không được 論 mặt bằng truyền thông hoặc TV truyền thông đều ở đây báo đạo một vị khiếu “Tiểu Nhã” bé gái mồ côi, tứ năm 來 yên lặng một mình sinh hoạt, mà lại không buông tha học ở trường, nhân dựa vào chánh phủ thấp thu nhập hộ mỗi tháng năm nghìn nguyên trợ cấp gian khổ quá nhật, chước không lấy phí điện nước mà bình thường bị cắt điện đoạn thủy, bất tận kẻ khác mũi toan. Suy nghĩ lại một chút hiện nay xã hội, đưa mắt sở 見 này hết sức hưởng thụ xa hoa, truy cầu hàng hiệu, lòng tham không đáy, lại cả ngày hô lớn là Đài Loan hai nghìn ba trăm vạn nhân dân mưu phúc lợi quan lớn, dân đại, cự thương, tài phiệt sắc mặt, càng kẻ khác ghét 惡!

Đồng dạng là một sinh mệnh, đồng dạng là nhân, đồng dạng là sanh ra ở Đài Loan, “Tiểu Nhã” dùng cái gì như vậy mệnh suyễn? Chẳng lẽ thực sự số phận đã định trước như vậy? Tin người, viết là! Không tin người, viết phi! Thế gian sự vốn là “Là thị phi phi” ngươi. Đến đây ở tác phẩm kém cỏi của tôi của “Đấu số hộ pháp” và “Đấu số công phu” văn chương trung tâm đều đã đàm 論, không hề nói thuật.

Ở đây ta tựu dĩ ngày hôm qua mười hai giờ trưa nhìn hơn đáo TV tin tức bá báo giờ của “Tiểu Nhã” tư liệu: Dân quốc 81 năm 8 nguyệt 8 nhật sinh, động đến thủ “Vị” thì, bài bàn quan sát kỳ mệnh cách và đại lược hành trình vận: [nhân phi xác thực thì của sinh nhật, chích cung nghiên cứu 參 thi] bản mệnh cung chỉ tọa thiên tướng tinh, dĩ tam phương tứ chính tinh diệu tổ hợp một trong vậy tam hợp phái nghiên cứu người đại thể sẽ có như sau giải thích: Thiên tướng tinh thuộc nhâm thủy, sao Nam Đẩu tinh, làm quan lộc đứng đầu tể, có thể giải liêm trinh của 惡, hóa khí là ấn.

Thiên tướng tinh là hiền lành ngôi sao, ở mười hai cung vị đều vì phúc tinh, tính thích điều đình, hòa ái dễ gần.

Thiên tướng tinh thái độ làm người duyên tinh tọa nữ mệnh người, thân gia thanh bạch, ôn nhu đoan trang, ưa trang phục, thích ăn, bất kể so sánh, sự nghiệp tâm không nặng.

Thiên tướng tinh tọa nữ mệnh, là được áo cơm chi thần, như vô sát phá chủ vượng phu ích tử, nhưng như cư dậu cung, là tắm rửa nơi, đa số nhân nhà kề. Thiên tướng tinh cư xấu vị, vị cung có ngôi sao may mắn, tài quan song mỹ, có tả hữu xương khúc, vị tới tam công. Có hỏa 鈴 xung thì tàn tật.

Thiên tướng tinh của ưu điểm, người ngoài hòa ái dễ gần, hài hước, thông minh, có đồng tình tâm, nhiệt thành.

Thiên tướng tinh của khuyết điểm, tình cảm thượng dễ xảy ra vấn đề. Như lạc hãm địa gia 殺 vừa hội đào hoa tinh, tất nhiên tình cảm phức tạp hoặc 離 hôn, đương rượu nữ hoặc vũ nữ là chức …

Có hay không như vậy? … Như vậy 論 mệnh pháp, này đây tản đạn đả điểu? Hoặc dĩ cung đánh bay cơ?

Ta tựu dĩ tứ hóa phi tinh bí nghi của quan tính, quan tượng, quan khí cập tam phương thể cách dùng lược thuật “Tiểu Nhã” của mệnh cách:

Nhất, tiểu Nhã thân năm sinh, sinh ra nhất tuổi cư bản mệnh cung tật ách, đối cung [cung thiên di] vì cha mẹ cung, tọa năm sinh lộc thiên lương tinh, cung phụ mẫu vì phụ thân cung vị, cũng mẫu thân của thái cực cung vị, thiên lương là trưởng giả, trưởng bối. Cung phụ mẫu can nhâm thiên lương tự hóa lộc, lộc ra, cùng 類 trung hoà mà hóa vô. Cho nên vừa sanh ra, tức và phụ thân vô duyên, chủ phụ thân tại ngoại, vô duyên, không tồn tại.

Nhị, huynh đệ cung là mẫu thân của cung vị, phụ thân cung là mẫu thân cung của cung phúc đức, lộc phùng tự hóa lộc, hữu duyên lại hóa vô duyên, chủ mẫu thân và phụ thân hữu duyên cánh thành vô duyên. Tự hóa có kéo đáo đối cung ý, cho nên tiểu Nhã thân thể sinh mệnh vừa sanh ra, tựu như cha nàng đem nàng ném cho nàng mẫu thân đương tài sản, là cung tật ách vì huynh đệ cung [mẫu thân] của cung tài bạch cũng.

Tam, phụ thân [cung phụ mẫu] là sinh ra nhất tuổi thì của cung thiên di, mẫu thân [huynh đệ cung] là sinh ra nhất tuổi thì của quan lộc cung. Quan lộc cung làm một tuổi khí số vị, cho ta của vận. Can cung nhâm thiên lương hóa lộc nhập phụ thân cung, phụ thân can cung cũng là nhâm can, thiên lương tự hóa lộc, cấu thành “Tứ của dụng” của tiến mã lộc, đến đây lộc thối nhị cách quay về phóng ra cung của mẫu thân vị, tức thị cùng mẫu thân cung tự hóa lộc, cũng tiểu Nhã khí số vị tự hóa lộc. Mà nhâm sao Vũ khúc Hóa kị bay vào bản mệnh cung phúc đức, hội hóa kỵ năm sinh trở thành song hóa kỵ nhập cung phúc đức. Cung phúc đức là cung tật ách của cung tật ách [nhất lục cộng tông], mà cung phúc đức cũng vì mẫu thân cung của cung điền trạch, điền trạch thị đồng mệnh cung, bạn cố tri vừa sanh ra mẫu thân cam tâm tình nguyện bả tiểu Nhã trở thành trong nhà bảo bối toàn tâm chiếu cố.

Tứ, tiểu Nhã gốc rể cung mệnh can quý, cung phúc đức can cũng là quý, quý là thiên địa nhân không được kháo vị, là phá hao tổn chỗ ở, khó tránh khỏi nhấp nhô. Vừa cung phúc đức là phúc khí vị, cũng thuộc về tổ ấm vị, tọa vũ khúc hóa kỵ năm sinh tinh, bạn cố tri phúc ấm mỏng. Kị xung của cung làm gốc mệnh cung tài bạch, bản mệnh cung tài bạch vừa là sinh ra nhất tuổi thì cha thân cung, bạn cố tri vừa sanh ra tức và phụ vô duyên [phụ không rõ]. Vũ khúc là tài tinh, song kị xung bản tài, đại tật, lưu năm nhất tuổi cha thân cung, bạn cố tri vừa sanh ra phụ thân tức một điểm sinh hoạt phí cũng không cho.

Ngũ, tiểu Nhã gốc rể cung mệnh can quý, phá quân hóa lộc bay vào bản mệnh cung thiên di, bản mệnh cung thiên di là nhất tuổi thì của mẫu thân cung [lưu huynh], mà là thứ nhất đại hạn mẫu thân của cung tật ách. Bản mệnh + lưu mẫu = thiên nhân hợp nhất; bà của tật là người đại lý = địa, bạn cố tri đệ nhất đại hạn do mẫu thân nuôi nấng, và mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau. Quý tham lang tinh Hóa kị bay vào bản mệnh cung phu thê, cung phu thê là phụ thân cung của cung tử nữ, xung cung làm gốc mệnh quan lộc cung, là làm gốc mệnh phụ thân của cung điền trạch làm tiểu Nhã khí số vị, bởi vậy cũng biết kỳ mệnh cách vốn là và phụ thân vô duyên, không vào được phụ thân gia môn.

※ kể trên là thôi 論 tiểu Nhã và sinh phụ mẹ đẻ của đối đãi quan hệ.

Lục, như dĩ cung mệnh tự mình thể dụng nói: Bản mệnh cung quý phá quân hóa lộc bay vào cung thiên di, hội hóa quyền năm sinh tinh tử vi, chủ một thân tại ngoại có thể bày ra kỳ thông minh và tài hoa, bị người thưởng thức. Quý tham lang Hóa kị bay vào cung phu thê, là chủ trọng tình cảm, khiếm tình cảm trái, sẽ quản bó buộc can thiệp phối ngẫu cử chỉ chỉ, tạo thành phu thê đang lúc đối đãi thượng không được hiệp, nhưng mà nhân cung phu thê có sao Văn Khúc tự hóa khoa, bạn cố tri phối ngẫu tuy có phong độ nhưng nhiều lời.

Thất, như dĩ phu thê đang lúc của đối đãi nói: Cung mệnh tham lang Hóa kị nhập cung phu thê, mà cung phu thê can tân nói chữ xương Hóa kị bay vào bản mệnh cung phúc đức, sẽ xảy ra năm vũ khúc sao Hóa kỵ, trở thành song kị xung cung tài bạch, mà tân của một viên khác cự môn Hóa kị tinh bay vào bản mệnh huynh đệ, là biết phối ngẫu mặc dù mặt ngoài để ý nhượng, nhưng trong khung lại bình thường và bằng hữu ăn chơi đàng điếm, không chỉ có dùng tiền hơn nữa bình thường cãi nhau.

Bát, như dĩ cung phu thê tự mình thể dụng nói: Cung phu thê tân cự môn hóa lộc bay vào huynh đệ cung, chủ phối ngẫu thông minh, khẩu tài hảo, bản thân hảo, năng lực đối xử tử tế chính. Còn đối với cung của nô bộc bính thiên cơ tự hóa quyền, nô bộc là phu thê của cung tật ách, bạn cố tri phối ngẫu khí phách giỏi thay đổi, không thể nói lý, nan câu thông. Tân văn xương Hóa kị bay vào cung phúc đức hội hóa kỵ năm sinh trở thành song kị, nữ mệnh nặng phúc đức, phối ngẫu kị 來, thành đôi kị, bản thân là vấn đề tình cảm khổ não thế nan tránh cho.

Cửu, bản mệnh cung tài bạch tự mình thể dụng nói: Cung tài bạch can kỷ vũ khúc hóa lộc bay vào đối cung của cung phúc đức, là nguyên chủ kiếm tiền dễ, mà dùng tiền cũng sảng khoái chuyên gia, vừa cung phúc đức nguyên tọa có hóa kỵ năm sinh tinh, là lộc nhập không đáy, tức vừa có tiền tựu tiết ra, kiếm nhất mao hoa nhất mao. Kỷ văn khúc Hóa kị nhập cung phu thê, là phối ngẫu can thiệp tài vụ, tiền tài không phải là bị phối ngẫu tiêu hết, chính là mình kinh doanh sự nghiệp bất thiện mà bại quang.

Thập, bản mệnh quan lộc cung tự mình thể dụng nói: Quan lộc can cung ất thiên cơ hóa lộc bay vào nô bộc cung, nô bộc cung là quan lộc của cung phụ mẫu, như là nhân viên công vụ, có thủ trưởng duyên, thụ thủ trưởng phần thưởng 識. Như người buôn bán thì có thể làm và cơ quan chánh phủ hữu quan của sinh ý mà được lợi. Ất Thái âm Hóa kị bay vào cung tử nữ, đây là sự nghiệp kinh doanh đầu tư bất lợi của tượng, là nhân quan lộc là tài bạch của tài bạch, Hóa kị nhập cung tử nữ thì xung cung điền trạch, xung cung của điền trạch là tài bạch của cung tật ách, bạn cố tri như kinh thương thì dễ có tài vụ quay vòng không được 靈 của quẫn cảnh, chính là tổn hao nhiều tài của tượng, cho nên tiểu Nhã việc nghiệp cách thấp, chỉ có thể lên làm ban tộc cố định 領 lương, nhưng đãi ngộ cũng sẽ không cao.

Mười một, bản mệnh cung tật ách tự mình thể dụng nói: Cung tật ách can mậu tham lang hóa lộc bay vào cung phu thê, chủ cá tính trọng tình cảm, đối 異 tính nhiệt tình. Mậu thiên cơ Hóa kị bay vào nô bộc cung, xung cung vì huynh đệ cung, huynh đệ cung là tật ách của quan lộc cung, bạn cố tri bản thân tiên thiên di truyền thân thể chất không tốt. Vừa nô bộc cung là cung phu thê của cung tật ách, cung tật ách cho ta cung hóa lộc Hóa kị đều nhập tha cung, là bản thân của tổn hại. Vừa lộc nhập phu thê hóa kỵ nhập nô bộc, lộc tinh và sao Hóa kỵ rơi cung cách lục cách, là đối đãi thượng của tiêu hao, là thể xác và tinh thần và khỏe mạnh đều tiêu hao đang cùng phối ngẫu hoặc 異 tính của đối đãi thượng.

※ như 論 đi vận, đương đi ngược chiều đệ tam đại hạn đi vào lộc nhập của cung bản mệnh cung phu thê thì, ứng với phòng đào hoa kiếp = tiền mất tật mang. Mà tối tao đi vận là ở đệ ngũ đại hạn đi vào bản mệnh cung tài bạch thì, có thiên mệnh và đại quan kị xung bản quan lưỡng một trái lại cung kị, gia một đại tài kị xung bổn điền.

● đến đây văn không được 論 đi vận, chích 論 cách cục, bạn cố tri tiểu Nhã của mệnh cách cách cục không tốt, vận hành cũng không tốt. Ai, mệnh cũng vận cũng, không nhỏ nhã của tội ngươi! Nhượng chúng ta cùng nhau vì nàng cầu khẩn chúc phúc ba!

Ta dụng đẩu số phi tinh bí nghi 來 nói chuyện a làm thịt tổng thống tôn nữ mệnh – thấu vô giúp vui

Trần dồn trung tâm nữ nhi ngày hôm qua buổi trưa sinh ra: Bát tự là tuổi thứ bính tuất năm tháng mười một ngày hai mươi mốt buổi trưa [bạn trên mạng tự hành bài bàn nghiên cứu bỉ so sánh]

Ngày hôm nay 聯 hợp báo của “Mệnh lý sư 論 mệnh 欄” tiêu đề: Đệ nhất tôn nữ tham chánh cơ suất rất cao. Đệ nhất tôn nữ sinh ra, mệnh lý chuyên giai biểu thị, cô gái này “Thiên đồng tinh hóa lộc”, “Đầu ngựa đái kiếm” của mệnh, không chỉ có sẽ vì trần thủy làm thịt tổng thống chuyển họa là phúc, vị 來 tham chánh cơ hội cũng rất cao.

※ kinh dịch mệnh lý chuyên gia tháixx biểu thị: Đệ nhất tôn nữ sinh ra đối đệ nhất gia đình chỉnh năm vận thế đều có gia phân hiệu quả, người có nữ trung tâm anh hào tính cách, thích hợp làm 領 đạo nhân, xí nghiệp chủ, có bảy mươi phần trăm trở lên tham chánh cơ hội. Tựu cá tính 來 khán, đệ nhất tôn nữ và nãi nãi ngô thục trân, bác trần may mắn dư khá như, tự chủ tính so sánh cường, so sánh thích hợp tiếp thu mỹ thức giáo dục.

※ mệnh lý chuyên gia chiêm xx vạch: Dĩ nông 曆 năm 來 khán, đệ nhất tôn nữ và triệu dực hựu đều là bính cần phải năm sinh ra, thông minh hơn người, có thưởng thức, năng lực phân tích cường, có vãn bối duyên, bất quá dễ và ba ba quan niệm phân kỳ, tụ ít 離 đa, cân ma ma so sánh tri kỷ, có thể hóa giải gia gia trần thủy làm thịt phiền não, hiếu thuận gia gia. Cân con bà nó hỗ động tính không cao.

※ tính danh học lão sư ngôxx 說: Đệ nhất tôn nữ mệnh cách thuộc thất 殺 tọa mệnh, là nữ thân nam mệnh, rất có ý nghĩ của mình, cá tính hướng ngoại sang sảng, cũng đái đào hoa, nhân duyên tốt, nhưng ưa nộ hình của sinh sắc, vô hình trung dễ đắc tội với người; trúng mục tiêu đái dịch mã, thích hợp vãng tha hương phát triển. Vị 來 khả năng cân ma ma như nhau giá nhập nhà giàu sang. Một nửa kia thì kiến nghị tuyển trạch cây ba ba trần dồn trung tâm như nhau tính cách ôn hòa người, tài năng hỗ trợ lẫn nhau.

Duyệt hậu cảm tưởng:

Bản mệnh tọa thất 殺, kình dương có âm sát cùng triền, cung thiên di lại có vũ khúc tự hóa quyền ra, có thể nào thành lập “Đầu ngựa đái kiếm cách” ? Kình dương tinh chủ tranh luận, và âm sát cùng triền thì, là chủ âm thầm dễ bị thụ đả kích nghiêm trọng. Mà cách cục của thành lập, phải không bị sát tinh phá, phá thì phải không cách. Nhất là bản mệnh của tam phương tứ chính vị “Bất khả có tự hóa”, không được 論 tự hóa lộc, quyền, khoa, kị ở đâu tinh, đều đủ để ảnh hưởng cách cục của thành bại. Giải trừ 讀 mệnh bàn bất khả chỉ muốn cách cục nói chuyện, cũng không có thể chỉ muốn đại hạn, lưu niên của tam phương tứ chính ở tinh diệu nói chuyện. Phải diễn tứ hóa, xuyên qua toàn cục, tái dựa vào tam dễ hợp nhất cách phán đoán nghiệm, 離 phương pháp này thì giống như cách y tao dương, khó có thể nhắm thẳng vào hạch tâm.

Năm sinh lộc tinh thiên đồng tọa nô bộc cung, sao là trần thủy làm thịt tổng thống chuyển họa là phúc? Nô bộc cung là phụ thân của quan lộc cung; cũng vì tổ phụ của cung điền trạch. Dựa vào quan tượng pháp nói, chính là chủ phụ thân hội học bài [cung phụ mẫu của quan lộc cung], sự nghiệp hảo; cũng biểu thị tổ phụ [cung phúc đức của cung điền trạch] trong nhà có tiền hưởng thụ của tượng, đến đây và tổ phụ họa phúc có quan hệ như thế nào? Tổ tôn đang lúc đối đãi quan hệ nhận định, 豈 là như vậy thô ráp? – còn đây là nịnh bợ mà không phải là 論 mệnh.

Sinh ra đối đệ nhất gia đình chỉnh năm vận thế đều có gia phân hiệu quả. Đến đây kim tôn nữ năm nay sinh ra nhất tuổi rơi bản mệnh quan lộc cung, can cung mậu thiên cơ Hóa kị nhập cung tử nữ xung cung điền trạch, mà cung tử nữ tọa hóa quyền năm sinh phùng tự hóa lộc, chỉ là đái 來 đệ nhất gia đình làm phức tạp [quyền kị giao chiến dây dưa, cho nên vì nước nội hoặc nước ngoài sinh sản mà khiến cho đầy bụi đất]. – đến đây 論 đồng chúc nịnh bợ mà không phải là 論 mệnh.

So sánh thích hợp tiếp thu mỹ thức giáo dục – dựa vào tình thế 來 khán, tất nhiên sẽ di cư nước Mỹ – dụng đoán cũng biết – phi thuộc mệnh lý.

Có thưởng thức, thông minh hơn người, có thể hóa giải gia gia trần thủy làm thịt phiền não – phúc đức tọa hóa kỵ năm sinh vừa tự Hóa kị, ở đâu 來 thưởng thức? Bản mệnh cung giáp thái dương Hóa kị xung cung phụ mẫu, cung phụ mẫu là tổ phụ [cung phúc đức] của huynh đệ cung, chỉ có gây cho tổ phụ đối mặt chúng sinh làm phức tạp, chẩn ma là có thể hóa giải gia gia trần thủy làm thịt phiền não – canh thuộc nịnh bợ 論 mệnh pháp.

Rất có ý nghĩ của mình – một người không có ý nghĩ của mình?

Cá tính hướng ngoại sang sảng – cung phúc đức tọa hóa kỵ năm sinh phùng tự Hóa kị, bản mệnh hóa lộc nhập cung phúc đức phùng tự Hóa kị ra, Hóa kị nhập tật ách phùng tự hóa quyền người, quyền kị ở cung tật ách dây dưa, ở đâu 來 sang sảng?

Mệnh đái dịch mã, thích hợp vãng tha hương phát triển – cũng là dụng đoán – cung thiên di Hóa kị phá tan nô bộc của năm sinh lộc tinh, cấu thành song kị xung thiên di của nô bộc cung [bản mệnh huynh đệ = bản tài của kho], sao vậy thích hợp tha hương phát triển?

Vị 來 khả năng cân ma ma như nhau giá nhập nhà giàu sang – nữ mệnh của cung mệnh tọa giáp can, giáp thái dương tinh Hóa kị, thái dương chủ nam, chủ phụ, phu, tử, Hóa kị thì bất lợi phụ phu tử. Bản mệnh thái dương Hóa kị nhập cung tật ách, xung cung là cung phu thê của cung điền trạch; vừa cung phu thê tọa nhâm can, nhâm vũ khúc Hóa kị bay vào cung thiên di xung bản mệnh, là phu thê duyên mỏng của tượng, 豈 năng lực giá nhập nhà giàu sang? – không hiểu mệnh lý nịnh bợ tiên!

Nhất, xem trước một chút cổ văn phú sao vậy 說:

Huyền vi phú: Thân mệnh tối ngại dương đà 殺, gặp của không khỏi là hung. Đa học ít thành, chỉ vì kình dương phùng cướp 殺.

Cốt tủy phú: Thất 殺 kình dương đà 羅 hung.

Thước đo phú: Kình dương trong người mệnh vị, lại thụ cô đơn. Hình tính phú: Thất 殺 như con lộ, bạo hổ bằng sông.

Nhị, nhìn nữa giống nhau mệnh thư sao vậy 說:

Thất 殺 là canh kim, là hỏa hóa ngôi sao, hình phạt chính thương, cô khắc. Lòng háo thắng cường, không thích nhiều lời, có tinh thần trọng nghĩa. Thất 殺 nhập mệnh người nên kết hôn muộn, tảo hôn nên vì phối ngẫu nỗ lực rất nhiều, khiến cho bản thân bôn ba 勞 lục.

Thất 殺 nhập mệnh, bề ngoài kiên cường, nội tâm yếu đuối, là động tĩnh gồm nhiều mặt ngôi sao, cũng là dịch mã. Thất 殺 phùng kình dương, vô 論 rơi ở đâu cung vị, không được 論 vượng yếu, đều hình phạt chính khắc, quan phi, rách nát. Thất 殺 nhập nữ mệnh, ở miếu địa gia cát, vượng phu ích tử, có nam nhân của chí.

Thất 殺 thủ thân mệnh, không được 論 thế gia xuất thân, tất không nghe theo tổ nghiệp, tay không sáng tạo độc đáo. Thất 殺 tọa nữ mệnh, suốt đời bận rộn, sinh sản không hề thuận quá trình.

Thất 殺 ở tử ngọ dần thân tọa mệnh, phi kẻ đầu đường xó chợ, ưa một chỗ, trầm mặc, có cảm giác cô độc, mưu tính sâu xa. Thất 殺 của ưu điểm: Thông minh, có khả năng, tài hoa, có tinh thần trọng nghĩa, có thể chịu được cực khổ nại 勞.

Thất 殺 của khuyết điểm: Gấp gáp, ưa nộ hình của sinh ngoại, dễ đắc tội người khác.

Chúng ta hay dùng tứ hóa phi tinh bí nghi diễn dịch 來 thôi 論 đến đây kim tôn nữ của mệnh cách:

Nhất, hóa kỵ năm sinh tinh liêm trinh tọa bản mệnh cung phúc đức sinh thân vị, là phúc đức của “Sách mã kị”, phùng cung phúc đức tự Hóa kị [bản dễ], là kị xuất. Ý chủ quan niệm, tư tưởng, ham mê, một phản một phúc, mọi việc đều có trái lại phúc bất định người cách tính chất đặc biệt.

Nhị, năm sinh lộc tinh thiên đồng tọa bản mệnh nô bộc cung, chủ có bằng hữu duyên, muốn cùng bằng hữu đa hỗ động, kết giao tình, khán sắc mặt người tài năng thu lợi.

Tam, hóa quyền năm sinh tinh thiên cơ tọa bản mệnh cung tử nữ, phùng cự môn tự hóa lộc, thiện giao tế cổ tay, tát vào mồm điềm. Văn xương Hóa kị nhập phu thê, phú 異 tình duyên, đào hoa nặng. Nhưng chuyển vũ khúc Hóa kị xung bản mệnh, chủ cùng người hỗ động thủy chết già 惡, giao không lâu sau hoặc đa tranh chấp. Đào hoa cũng không kết quả tốt.

Tứ, hóa khoa năm sinh tinh văn xương tọa bản mệnh cung phu thê, hội học bài, thanh danh tại ngoại. Phùng cung phu thê tử vi tinh tự hóa quyền, chủ thông minh, năng lực làm việc cường, là thuộc về chuyên nghiệp tính sư hạng người.

Ngũ, năm sinh lộc tinh và hóa quyền năm sinh tinh giai rơi âm số cung, là dễ sinh yêu cầu phú, nhưng nhân hóa khoa năm sinh tọa dương cung tự hóa quyền, là có thể sinh phú trung tâm được gọi là. Duy nhất của nét bút hỏng, là hóa kỵ năm sinh tinh tọa cung phúc đức phùng tự Hóa kị sinh tứ mã vị, xung cung là cung tài bạch, vừa cung tài bạch cư “Dần vị”, là họa phúc chỗ ở. Càng sâu người, là cung tài bạch can canh thiên đồng tinh Hóa kị bay vào nô bộc cung, phá tan tọa nô bộc cung của năm sinh lộc tinh, trở thành song kị xung huynh đệ cung, huynh đệ là tài bạch của điền trạch, là tài khố tổn hại sinh bằng hữu. Cũng tức là có tài vô kho của tượng, đây là tài 來 tài khứ.

Lục, bản mệnh cung phúc đức bính liêm trinh tự Hóa kị, mà thiên đồng hóa lộc bay vào nô bộc cung phùng năm sinh lộc mà cấu thành “Điệp ra lộc”, là chủ bả chỗ tốt cho hết bằng hữu, mà chính thừa thụ quả đắng tự tìm phiền não của tượng.

Thất, bản mệnh cung phúc đức bính hóa thiên đồng lộc nhập nô bộc cung, bản mệnh cung tài bạch canh hóa thiên đồng kị cũng bay vào nô bộc, tương đối của lưỡng bất đồng của cung vị, nhất hóa lộc nhất Hóa kị đồng thời bay vào nô bộc cung, làm hại người tất là nô bộc cung, nô bộc là suốt đời tài phúc họa phúc chỗ. Loại này mệnh cách 豈 có thể tham chánh?

Bát, bản mệnh quan lộc cung mậu tham lang hóa lộc bay vào bản mệnh cung tài bạch, cung tài bạch can canh chuyển thiên đồng Hóa kị bay vào nô bộc cung phá tan năm sinh lộc tinh mà trở thành song kị xung huynh đệ cung, huynh đệ cung là quan lộc cung thân thể, 豈 có thể tham chánh? [quan lộc người dễ tứ hóa]

Cửu, bản mệnh cung tài bạch canh thái dương hóa lộc nhập cung tật ách, thiên đồng Hóa kị nhập nô bộc cung, là ngã cung hóa lộc nhập ngã cung, Hóa kị nhập tha cung, mà cung tật ách là làm nô bộc của cung phúc đức, đây là lộc tùy kị đi của tổn hại. Tuy rằng nguyên ý cũng là muốn “Kị tróc lộc”, nhưng nhân lộc tùy kị đi, đương đệ ngũ đại hạn đi vào bản mệnh cung tài bạch thì, tất nhiên nhân tài lưỡng thất.

Thập, bản mệnh cung tọa giáp can, thái độ làm người của thiên, không được ấm nhân cũng không bị người ấm, thuộc tự lập cách. Mà nữ mệnh không thích nhất giáp can tọa mệnh, là nhân giáp can khiến cho thái dương tinh Hóa kị, thái dương là nam tài tử, bất lợi nam nhân. Thái dương tinh chủ phụ, phu, tử, cho nên bất lợi phụ thân, bất lợi trượng phu, bất lợi nhi tử. Trần thủy làm thịt là tổ phụ, là nam, đương nhiên đã ở bất lợi nhóm, sao khiến cho trần thủy làm thịt chuyển họa là phúc? Có thể nào hóa giải trần thủy làm thịt phiền não? Không hiểu mệnh lý, chỉ biết thúc ngựa xu nịnh, tăng thêm chê cười mà thôi.

Mười một, bản mệnh can cung giáp, liêm trinh hóa lộc bay vào cung phúc đức, phùng hóa kỵ năm sinh tinh, là tưởng dĩ lộc ngăn chặn kị, nhưng lộc yếu kị cường, vô lực ngăn chặn, cấu thành lộc nhập “Không đáy”, đây là vô chỉ tẫn truy cầu dục vọng, vĩnh viễn chẳng thỏa mãn của tượng, nhưng nhân cung phúc đức lại có tự Hóa kị, mà chuyển lộc bay vào nô bộc cung, tức bởi vì muốn so sánh với mỹ người khác [nô bộc], trái lại hại chính thất phúc.

Mười hai, bản mệnh quan lộc can cung mậu, tham lang tinh hóa lộc nhập cung tài bạch, dĩ bản mệnh cung làm thể thì, chủ sự nghiệp thượng kiếm tiền đa, đi làm nhân tiền lương cao, đãi ngộ hảo, trong nhà có tích súc. Mậu thiên cơ Hóa kị bay vào cung tử nữ, thì chủ sự nghiệp phá tan tài khố, là tuy rằng sự nghiệp hảo đãi ngộ cao, nhưng nhân hóa kỵ nhập cung tử nữ, cung tử nữ làm nô bộc cung của quan lộc cung, bạn cố tri sự nghiệp sở dĩ rủi ro, là phá đang cùng bằng hữu của hợp hỏa thượng, thụ bằng hữu liên lụy. Như dĩ đi vận nói, thì đương đệ ngũ đại hạn đi vào bản mệnh cung tài bạch thì, đến đây hiện tượng sẽ xuất hiện. [biết đến đây, đánh chết cũng tuyệt đối không cùng bằng hữu hợp hỏa].

Mười ba, bản mệnh quản đại hạn, giáp liêm trinh lộc nhập cung phúc đức phá tan hóa kỵ năm sinh tinh, là lớn thứ tư hạn quá độ bản mệnh cung tử nữ thì to lớn hạn nô bộc cung xung đại hạn huynh đệ cung, đại hạn huynh đệ là đại hạn tài bạch của kho; giáp thái dương Hóa kị bay vào bản mệnh cung tật ách, là lớn thứ tư hạn của cung phu thê xung đại hạn quan lộc cung. Chủ đến đây đại hạn như và bằng hữu hợp hỏa đầu tư, tất tổn hại không thể nghi ngờ. Vừa thái dương Hóa kị tinh sở nhập to lớn hạn cung phu thê, trở thành bản mệnh phu thê của cung tử nữ, xung cung làm gốc mệnh phu thê của cung điền trạch, đến đây hạn tình cảm vợ chồng khó tránh khỏi sinh biến.

Mười bốn, tử vi tinh làm quan lộc chủ. Tọa cung can cung nhâm, vũ khúc Hóa kị xung mệnh, phi chủ quản cách. Nữ mệnh Thái âm làm quan lộc chủ, Thái âm tọa cung can cung tân văn xương Hóa kị xung quan lộc cung, cũng không phải người nắm quyền, 豈 có thể làm 領 đạo nhân?

Mười lăm, bản mệnh cung thiên di có sao Vũ khúc có thể Hóa kị xung mệnh [chiếu tướng], khiến cho vũ khúc Hóa kị người phu thê cũng. Giá nhập phú quý nhà thì như thế nào? Cung phu thê tọa tử vi và đà 羅 cùng triền vừa tự hóa quyền, mà lại hóa vũ khúc kị xung bản mệnh, 豈 năng lực tuyển trạch và trần dồn trung tâm như nhau tính cách ôn hòa người là phối ngẫu?

Mười sáu, bản mệnh cung tử nữ có thiên cơ và cự môn có thể Hóa kị xung cung điền trạch [quất ngựa], mà khiến cho thiên cơ và cự môn Hóa kị người là cung điền trạch và quan lộc cung cũng, tức kỵ thác “Mã” hạ thác “車”, dẫn đến “Mã bị trừu” của hiểm cục cũng.

Chúng ta tái 來 dụng thất tinh pháp hợp và, so với một chút đến đây kim tôn nữ và người nhà của quan hệ và duyên phận: Nêu lên:

Trần thủy làm thịt là canh dần năm chín tháng nhị nhật giờ Thìn sinh ngô thục trân là nhâm thìn năm nhuận tháng năm hai mươi nhật giờ Dậu sinh trần dồn trung tâm là mậu ngọ năm mười hai tháng hai mươi tứ nhật giờ mẹo sinh

Nhất, bản mệnh cung phúc đức vì cha mẹ của cung phụ mẫu, là tổ phụ của cung vị, cung phúc đức hóa lộc nhập nô bộc cung, nô bộc cung là tổ phụ của cung điền trạch, làm ta của bằng hữu cung, lộc nhập là tổ phụ gây cho ta tốt nhân tế quan hệ, nhiên tổ phụ lại tự Hóa kị ra, là chủ tổ phụ của sách mã kị, biểu thị bất khả cân tổ phụ cùng ở cùng một chỗ, canh biểu thị vô phúc cân tổ phụ ở chung.

Nhị, tương “A làm thịt tổng thống” của sinh nhật tư liệu đại nhập đến đây kim tôn nữ của mệnh bàn của “Cung tử nữ” giả tá là cung mệnh. Mà cung tử nữ chính thị cung phúc đức [tổ phụ] của cung tật ách. Cung tử nữ tọa thiên cơ hóa quyền năm sinh tinh, phùng tân can cự môn tự hóa lộc, quyền hộ lộc tinh ở cung tử nữ, chủ tổ phụ sự nghiệp thể hảo, phục công chức thành công tựu, cũng chủ a làm thịt dĩ chính của thành tựu, có thể khai triển cô gái này của nhân tế quan hệ; tân văn khúc hóa khoa nhập quan lộc mà văn xương Hóa kị nhưng cũng xung quan lộc, cho nên đối với lần này nữ việc nghiệp có thừa trì tác dụng nhưng bang trợ cũng không lớn.

Tam, bản mệnh cung mệnh là là cung phúc đức của cung phu thê, là tổ phụ của cung phu thê, cho nên tổ mẫu và bản mệnh đồng cung. Tổ mẫu của can cung giáp, thái dương Hóa kị, cũng là chủ tổ mẫu bất lợi của nàng phụ, phu, tử [cô gái này ông cố phụ, gia gia, phụ thân]. Can cung giáp liêm trinh hóa lộc nhập phúc đức, thái dương Hóa kị nhập tật ách. Biểu thị tổ mẫu đối với ta rất tốt, rất đau tích ta của tượng. Vừa chủ tổ mẫu để tổ phụ còn đối với tổ phụ bằng hữu hảo, mà và tổ phụ bằng hữu [phúc đức của nô bộc = tật ách] giao tiếp. Đồng dạng cũng có thể 說 tổ mẫu là chính cô ta tư dục, yêu thích mà đái tự cho là đúng của tính cách.

Tứ, tương tổ mẫu “A trân” của sinh nhật tư liệu đại nhập đến đây kim tôn nữ của mệnh bàn của “Cung điền trạch” giả tá là cung mệnh. Dĩ đến đây kim tôn nữ của cung mệnh làm thể, dĩ tổ mẫu của cung mệnh [bản mệnh cung điền trạch] là dụng: Can cung đinh Thái âm hóa lộc bay vào bản mệnh cung tật ách, chủ tổ mẫu rất đau tích ta yêu ta; nhưng đinh cự môn Hóa kị bay vào bản mệnh cung tử nữ phùng hóa quyền năm sinh tinh, bản là nghịch thủy kị của cát tượng, nhưng nhân vừa phùng cung tử nữ tự hóa lộc, mà thành xuôi dòng kị chảy ra. lộc nhập tật ách, hóa kỵ nhập tử nữ, lộc tinh và sao Hóa kỵ rơi cung cách tam cách, cấu thành đối đãi thượng của cát hung. Ý chủ tổ mẫu rất tốt với ta lại cùng ta vô duyên.

Ngũ, dĩ tổ mẫu của giả tá cung mệnh [cung điền trạch] làm thể, dĩ đến đây kim tôn nữ gốc rể cung mệnh là dụng: Can cung giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản mệnh cung phúc đức phá tan hóa kỵ năm sinh tinh, cung phúc đức là tổ mẫu giả tá của huynh đệ cung, huynh đệ cung là tật ách của quan lộc, là bản thân cướp số vị [nhân]; giáp thái dương Hóa kị bay vào cung tật ách, ta của cung tật ách là tổ mẫu giả tá của quan lộc cung [khí số vị], bạn cố tri tổ mẫu mặc dù rất tốt với ta nhưng nhân bản thân bất hảo, mà lại có cướp số, làm ta lo lắng cho hắn. Vừa ta của cung mệnh là tổ mẫu giả tá của cung tử nữ [giao tế vị], Hóa kị nhập cung tật ách, xung cung làm gốc mệnh cung phụ mẫu, làm tổ mẫu giả tá của cung phu thê [tổ phụ], cho nên cũng biết tổ mẫu của quan hệ xã hội, giao tế sẽ ảnh hưởng tổ phụ. Cung phụ mẫu đương nhiên cũng là bản thân cha thân, cho nên tổ mẫu chi giao tế cũng ảnh hưởng đến phụ thân.

Lục, tương phụ thân “Dồn trung tâm” của sinh nhật đại nhập đến đây kim tôn nữ của mệnh bàn của “Cung tử nữ”, mặc dù và tổ phụ “A làm thịt” đồng chúc cung tử nữ, nhưng vừa là tổ phụ của cung tật ách, nhất vì phụ thân của cung tài bạch, tượng ý sở chủ cũng có chỗ bất đồng. Dĩ phụ thân nói, là phụ thân rất có tiền tài, có thể cung cấp kỳ hưởng phúc [hóa quyền năm sinh phùng tự hóa lộc, chiếu cung phúc đức]. Mà như dĩ bản mệnh cung là dụng, dĩ phụ thân của giả tá cung mệnh [bản mệnh cung tử nữ] làm thể thì, giáp thái dương Hóa kị của xung cung làm gốc mệnh cung phụ mẫu [phụ thân], cũng là xung giả tá phụ thân cung [bản mệnh cung tử nữ] của quan lộc cung, chủ và phụ thân duyên mỏng, cũng sẽ ảnh hưởng phụ thân việc nghiệp công tác.

※ do kể trên thuật, đến đây kim tôn nữ cung mệnh giáp thái dương Hóa kị nhập cung tật ách, mà giả tá tổ mẫu cung Thái âm hóa lộc nhập cung tật ách, bạn cố tri rất được tổ mẫu của thương yêu, nhưng nhân lộc kị cùng nhập cung tật ách giao chiến, chủ “Làm hại” của cung vị ở cung tật ách, là cô gái này kim tôn của vấn đề sức khỏe và tính tình rất lệnh người nhà khó có thể đối phó, rất khó hầu hạ. Mặc dù tập trăm nghìn sủng ái sinh một thân, nhưng tựa hồ bất lợi sinh gia tộc thân nhân.

※ cô gái này mẫu thân của sinh nhật tư liệu bất minh, cho nên vô pháp dĩ thất tinh pháp hợp và. [tiền lầm thực bác trần may mắn dư tư liệu, đã cắt bỏ, xin lỗi!]

※ kể trên thuật, là 論 “Cách cục”, cùng với diễn “Cách đối cách” của đối đãi, chích thuộc “Không gian” tượng, không được liên quan đến “Thời gian” hành trình vận cát hung.

Nói cho ngươi biết làm sao làm cổ phiếu buôn bán

Tiên thánh tiên hiền lưu truyền xuống 來 mệnh lý học 識, kỳ bản ý cũng không dạy người làm sao phát tài, mà chỉ ở sinh dạy người làm sao biết thoái thoái xử thế, làm sao tị hung xu cát. Thời cổ hậu nào có cổ phiếu buôn bán? Càng không dạy người làm sao đoán minh bài ký 樂 thấu màu! Chích duyên sinh một ít tự cho là là thần tiên đại sư, lợi dụng người hiện đại tham tiền tâm hồn lòng của để ý, bằng bản thân đối mệnh lý dịch học nông cạn biết 識, dĩ mình hẹp 邏 tập, dõng dạc 說 chính có thể suy tính cát tường hoặc may mắn số tự, thái độ làm người dành cho “Minh bài” dạy người ký đổ, không phải là muốn mở nổi tiếng mượn cơ hội vơ vét của cải mà thôi. Mỗi khi thấy những … này đại sư nói được mặt không đỏ, không thở mạnh, lộ ra dương dương đắc ý mình say sưa tướng, đã cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng hết lần này tới lần khác thì có nhất đống người tin tưởng, người Đài Loan đùa giỡn thông minh ít trí tuệ văn hóa như vậy, ta chỉ năng lực lắc đầu, x trong lòng 裡, có thể thế nhưng?

Thử nghĩ, vị ấy dạy người dĩ tử vi đẩu số thời đại nhật Thiên can hóa lộc tinh ngôi sao tính ngũ hành dạy người mua cổ phiếu cư sĩ, lý nên bả Đài Loan tiền đều kiếm quang, mà lại phú khả địch quốc mới đúng, sao vậy vẫn đang hoàn cực khổ dĩ nên thông minh kiếm tiền? Mà đặc biệt ái tá truyền thông mặt mày rạng rỡ thái họ, họ Lâm thành thục mặt lưỡng vị đại sư sao vậy mỗi một lần sai 樂 thấu hào số đều cống 龜 bay hơi? Tỉnh tỉnh ba, đổ tính kiên cường bằng hữu, một cái kia mệnh, một cái kia vận, tốt nhất là ngoan ngoãn làm tốt công việc trong bổn phận ba!

Nhớ kỹ dân quốc tám mươi trong năm ta nhậm chức hình sự cục trinh nhị tổ, ngay lúc đó dương họ tổ trưởng có một vị thị trường chứng khoán nhà giàu biệt hiệu “Á thế uông” bằng hữu thường đáo tổ 裡 đi lại, đại gia chín, tự nhiên nói đến góp vốn giao cho “Á thế uông” tiên sinh sao “Bảo tường” cổ phiếu, lúc đó ta tằng xem qua Uông tiên sinh mệnh bàn, ta khuyên hắn đừng đùa quá lớn [đại tài kị xung lưu mệnh, chuyển kị xung bản mệnh điền trạch], cũng khuyến đồng sự biệt 參 và, nhưng mã nhĩ đông phong, 說 cũng bạch 說. Kết quả như ta sở liệu, cổ giới một đường trượt, chỉ có tự biết rõ cá nhân ta như như bất động mà may mắn tránh khỏi sinh nan. Khó được là đến đây Uông tiên sinh bả tổn thất toàn bộ số đoán khắp nơi hắn trên đầu mình, bả tiền vốn toàn bộ số trở về đồng sự. Vì thế Uông tiên sinh hoàn đặc biệt tống ta một tiểu kim tệ coi như an ủi kỷ niệm, đến nay làm ta ký ức hãy còn mới mẻ.

Thiên văn chương này mục đích, không ở cổ 勵 bạn trên mạng làm sao ngoạn cổ phiếu, mà là đang tự biết có tài vận thời gian, nếu muốn tiểu chơi một chút, không ngại tác một 參 thi. Nếu như không có tài vận, ngàn vạn lần biệt động tâm khứ đơn giản nếm thử, bởi vì một tài vận hay một tài vận, sao vậy mãi tất nhiên làm theo cống 龜.

Buôn bán cổ phiếu nguyên tắc:

Nhất, tiên khởi một lưu niên thị trường chứng khoán bàn, tương bản thân của sinh ra thời đại nhật thì dĩ thất tinh hợp và pháp bộ nhập, quan sát năm nay bản thân và năm nay cổ phiếu của hỗ động 狀 huống và tăng giảm quan hệ. [lưu niên cổ phiếu bàn là dựa vào cổ phiếu khai trương là lúc thìn như nhau bài mệnh bàn phương pháp định cung bài định]

Nhị, xem trước một chút bản thân đi hạn và lưu niên tài vận cát hung, [dĩ đại hạn, lưu niên của cung tài bạch tứ hóa kiểm tra], nếu như phát hiện vô tài vận, thì sẽ không tất tái thấy thế nào buôn bán, đã chết tính nhẩm liễu.

Tam, mãi cổ phiếu tất dĩ thiên lương tinh là dụng tinh, dĩ cung tài bạch làm thể, dụng thiên lương tinh tọa cung của can cung tứ hóa về sinh thể, mà phán đoán cai năm khả phủ làm cổ phiếu buôn bán.

Tứ, dụng thiên lương tinh của quan lộc can cung tứ hóa trở về cơ thể, khán buôn bán cổ phiếu của vận thế thật xấu.

Ngũ, dĩ lưu nhật của cung tài bạch can hóa lộc chiếu “Mãi”, Hóa kị xung “Mại”, dĩ mãi nhật truy tung mại nhật. Lục, dĩ hóa lộc tinh ngôi sao tính ngũ hành tương ứng phán đoán buôn bán cổ phiếu của thuộc 類.

● phi như nào đó cư sĩ nói lưu nhật “Kỷ” nhật sao Vũ khúc hóa lộc thì, toàn bộ người Đài Loan nhất thể áp dụng mãi ngân hàng cổ hoặc tài chính cổ, là cần phải dĩ cá nhân mệnh bàn trung tâm chi lưu nhật can cung tứ hóa đề cử là là. Cung mệnh can thuộc định số, thái tuế can cung thuộc bất định số, bất định số hảo, định số hung, chung quy không làm nổi.

Thử dĩ đẩu số bàn thăm dò 2007 năm Trung Hoa dân quốc quốc gia vận

Dân quốc chín mươi sáu tuổi tác thứ Đinh Hợi năm tháng giêng một ngày giờ tý

Thể bàn: Kim cục, cung mệnh cư dần vị, can cung nhâm, thiên không cung. [tháng tư]

Huynh đệ cung cư xấu vị, can cung quý, thiên diêu ngồi một mình. [ba tháng] cung phu thê cư tử vị, can cung nhâm, thiên không cung. [hai tháng]

Cung tử nữ cư hợi vị, can cung tân, tọa tử, 殺, thiên không, cướp. Là lưu niên cung mệnh, là lưu nguyệt tháng giêng. Cung tài bạch cư tuất vị, can cung canh, tọa cơ, lương, hữu, xương, 鈴, hóa khoa năm sinh tinh. [mười hai tháng] cung tật ách cư dậu vị, can cung kỷ, tọa tướng, hỏa, hình. [tháng mười một]

Cung thiên di cư thân vị, can cung mậu, tọa dương, cự, hóa kỵ năm sinh tinh. [tháng mười] nô bộc cung cư vị vị, can cung đinh, tọa vũ, tham, dương. [chín tháng]

Quan lộc cung cư ngọ vị, can cung bính, tọa cùng âm tồn, năm sinh lộc, quyền, phùng tự hóa lộc. [tám tháng] cung điền trạch cư tị vị, can cung ất, tọa phủ, đà. [bảy tháng]

Cung phúc đức cư thìn vị, can cung giáp, tọa tả, khúc. [tháng sáu]

Cung phụ mẫu cư mão vị, can cung quý, tọa liêm, phá. Phùng tự hóa lộc [tháng năm] dụng bàn: Kim cục, cung mệnh cư hợi vị, can cung tân, tọa tử, 殺, thiên không, cướp. [tháng mười]

Huynh đệ cung cư tuất vị, can cung canh, tọa cơ lương hữu xương 鈴, hóa khoa năm sinh tinh. [chín tháng] cung phu thê cư dậu vị, can cung kỷ, tọa tướng, hỏa, hình. [tám tháng]

Cung tử nữ cư thân vị, can cung mậu, tọa dương, cự, hóa kỵ năm sinh tinh. [bảy tháng] cung tài bạch cư vị vị, can cung đinh, tọa vũ, tham, dương. [tháng sáu]

Cung tật ách cư ngọ vị, can cung bính, tọa cùng, âm, tồn, năm sinh lộc, quyền, phùng tự hóa lộc. [tháng năm] cung thiên di cư tị vị, can cung ất, tọa phủ, đà. [tháng tư]

Nô bộc cung cư thìn vị, can cung giáp, tọa tả, khúc. [ba tháng]

Quan lộc cung cư mão vị, can cung quý, tọa liêm, phá, phùng tự hóa lộc [hai tháng]. Cung điền trạch cư dần vị, can cung nhâm, thiên không cung. [một tháng]

Cung phúc đức cư xấu vị, can cung quý, ngồi một mình thiên diêu. [mười hai tháng] cung phụ mẫu cư tử vị, can cung nhâm, thiên không cung. [tháng mười một]

Cung vị tượng ý:

1, cung mệnh: Vì quốc gia chủ thể.

2, huynh đệ cung: Là không cầm quyền đảng, là dân doanh xí nghiệp, công ty.

3, cung phu thê: Là ngoại giao sự vụ và ngoại giao của thôi triển quan hệ.

4, cung tử nữ: Vì nước nội hoàn cảnh xã hội 狀 huống.

5, cung tài bạch: Là tài chính kinh tế 狀 huống.

6, cung tật ách: Là chấp chính trong đảng bộ làm là.

7, cung thiên di: Vì quốc gia tại ngoại quốc gia tế hình tượng.

8, nô bộc cung: Vì nhân dân bách tính.

9, quan lộc cung: Là nội chính thi thố và làm.

10, cung điền trạch: Vì nước nội chỉnh thể trị an 狀 huống.

11, cung phúc đức: Là chính sách của được mất.

12, cung phụ mẫu: Là chấp chính đảng, quốc doanh, quốc doanh sự nghiệp cơ cấu.

※ thể bàn của tượng là định số, dụng bàn cần phải về sinh thể bàn quan sát.

Phân tích:

Nhất, lộc quyền ở quan lộc cung, chủ năm nay ở bên trong chính thượng tưởng có một phen làm, nhưng tự hóa lộc, là lộc ra; mà can cung bính liêm trinh Hóa kị bay vào cung phụ mẫu, xung cung là cung tật ách, là chủ chánh người chỉ là mặt ngoài nhất sương tình nguyện mà bị quản chế sinh nội bộ ý 見 không đồng nhất, cũng không bày ra thực chất làm là. Kỳ nguyên nhân là tồn tại sinh chấp chính người bản thân nội bộ không được phải cụ thể. [tự hóa cùng 類 là đá rơi xuống = lộc tự hóa lộc];[dụng bàn là cung tật ách]

Nhị, khoa tinh ở cung tài bạch, chủ năm nay của tài chính và kinh tế 狀 huống thượng năng lực ổn định, mà can cung canh thái dương hóa lộc bay vào cung thiên di hội sao Hóa kỵ, là lộc nhập không đáy. Vừa canh thiên đồng Hóa kị bay vào quan lộc cung phá tan lộc tinh, là chủ năm nay để thôi triển hoặc vì duy trì quốc tế hình tượng, vẫn đang hội hoa tuyệt bút tiền tài đầu nhập sinh nội chính thượng làm, như là quân cấu chờ sự vụ. [dụng bàn vì huynh đệ cung = không cầm quyền đảng sẽ có thiện ý của chi trì]

Tam, sao Hóa kỵ ở cung thiên di, chủ năm nay quốc gia tế hình tượng không tốt, quốc tế dư 論 đa sở phê bình, nguyên nhân chính là hoàn cảnh xã hội bất hảo, phân tranh quá nhiều. [dụng bàn là cung tử nữ] nhất là ở bảy tháng tới tháng mười đang lúc xã hội tất đa sở hỗn loạn.

Tứ, năm nay thể bàn cung mệnh [quốc gia chủ thể] tọa nhâm can, tự cho mình là chủ quyền ở ta, nhưng vô chủ tinh, không nhiều đại tác phẩm là, chẳng đi con đường nào. Nhâm thiên lương hóa lộc nhập cung tài bạch, vũ khúc Hóa kị nhập nô bộc cung, xung cung vì huynh đệ cung, huynh đệ cung là tài của kho, cũng không cầm quyền đảng. Bạn cố tri mặc dù tưởng vì nhân dân bách tính làm tốt kinh tế, cũng không thực tế của bày ra và lợi ích thực tế, không cầm quyền đảng vẫn đang tiếng pháo ù ù. Đặc biệt chín tháng đang lúc tất nhiên kích phát nghiêm trọng của kêu ca.

Ngũ, huynh đệ cung [không cầm quyền đảng] quý can, tọa thiên diêu, nội bộ có phá hao tổn, không hợp giai, đả trên cao mà vô làm. Quý phá quân hóa lộc nhập phụ mẫu cung phùng tự hóa lộc, cấu thành tiến mã lộc lui về huynh đệ cung, thị cùng tự hóa lộc; quý tham lang Hóa kị nhập nô bộc cung phản xung Bản cung, là tưởng đốc xúc chấp chính người là bách tính cải thiện kinh tế hoàn cảnh, nhưng chấp chính người càng làm trách nhiệm giao cho không cầm quyền đảng, bách tính cũng không thể có thực chất của cải thiện, bất năng lấy được bách tính của khẳng định, cho nên uổng phí tâm lực.

Lục, cung phu thê [ngoại giao sự vụ] nhâm can, thiên lương hóa lộc nhập cung tài bạch, vũ khúc Hóa kị nhập nô bộc cung, vẫn đang kế tục dùng tiền kinh doanh kẻ ngốc ngoại giao, mà lại bội thụ không cầm quyền đảng phê bình.

Thất, cung tử nữ [hoàn cảnh xã hội] tân can, cự môn hóa lộc nhập cung thiên di hội hóa kỵ năm sinh, trở thành song kị xung mệnh, văn xương Hóa kị nhập cung tài bạch, tượng ý hoàn cảnh xã hội bất hảo, tài chính và kinh tế hoàn cảnh phân 亂, cho nên ảnh hưởng quốc gia ở quốc tế thượng của hình tượng.

Bát, cung tài bạch [tài chính và kinh tế 狀 huống] canh can, thái dương hóa lộc nhập cung thiên di hội hóa kỵ năm sinh, trở thành song kị xung mệnh, thiên đồng Hóa kị nhập quan lộc cung, tượng ý năm nay của tài chính và kinh tế 狀 huống không phấn chấn, nhưng là bận tâm quốc tế quan hệ và hình tượng, chính phủ nhưng làm ơn tưởng hiện ra ở nội chính trên có làm là.

Cửu, cung tật ách [chấp chính trong đảng bộ làm] kỷ can, vũ khúc hóa lộc nhập nô bộc cung, văn khúc Hóa kị nhập cung phúc đức, tượng ý năm nay vi biểu thị gây cho bách tính phúc lợi, lấy lòng nhân dân, nội bộ chánh phủ sẽ hết lòng đẩy dời đi có chút lợi đa chính sách. Nhưng xung cung là cung tài bạch, cung tài bạch là nô bộc cung của cung điền trạch, chủ bách tính vẫn không có thực chất của lợi ích.

Thập, cung thiên di [quốc tế quan hệ] tọa kị, mậu can, tham lang hóa lộc nhập nô bộc cung, thiên cơ Hóa kị nhập cung tài bạch, tượng ý năm nay quốc tế thượng nhưng tự cố hiện thực, ở thôi triển quốc tế quan hệ thượng tất nhiên phí hết tâm tư, trắc trở trọng trọng.

Mười một, nô bộc cung [nhân dân bách tính] đinh can, Thái âm hóa lộc nhập quan lộc cung, cự môn Hóa kị nhập thiên di xung mệnh, tượng ý năm nay nhân dân bách tính nhưng nhân đối nội bộ chính sách vấn đề, kêu ca sôi trào, suốt ngày phê bình chính phủ, khắc khẩu không ngớt.

Mười hai, quan lộc cung [nội chính làm] bính can, thiên đồng tự hóa lộc, liêm trinh Hóa kị nhập cung phụ mẫu, tượng ý nội trong năm nay chính thượng vẫn đang chỉ là một mặt cảnh thái bình giả tạo, nhưng nội bộ chánh phủ của tham hủ án kiện quan tòa ùn ùn, nhưng ảnh hưởng nghiêm trọng chấp chính người hình tượng.

Mười ba, cung điền trạch [vấn đề trị an] ất can, thiên cơ hóa lộc nhập cung tài bạch, Thái âm Hóa kị nhập quan lộc phá tan lộc tinh, trở thành song kị xung điền trạch của cung tật ách, tượng ý năm nay ăn uống nghiệp, ngu 樂 khách du lịch, khoa học kỹ thuật nghiệp phương diện xuất hiện trí tuệ hình của gạt tài án kiện hội ùn ùn, cũng hội bởi vậy liên lụy tới ngoại giao sự vụ hỗ xin hỏi đề [xung cung phu thê].

Mười bốn, cung phúc đức [chính sách được mất] giáp can, liêm trinh hóa lộc nhập cung phụ mẫu, phùng tự hóa lộc, lộc ra, đẩy dời đi của chính sách nhất sương tình nguyện, không thực tế. Giáp thái dương Hóa kị nhập cung thiên di hội hóa kỵ năm sinh, trở thành song kị xung mệnh, là bận tâm quốc tế hình tượng, tranh thủ quốc tế địa vị sở đẩy dời đi của chính sách, trái lại xúc phạm tới quốc gia chủ thể.

Mười lăm, cung phụ mẫu [chấp chính đảng, quốc doanh sự nghiệp] quý can, phá quân tự hóa lộc, tham lang Hóa kị nhập nô bộc cung, tượng ý là nhất sương tình cực lực muốn vì bách tính có điều làm, nhưng không khỏi bị quản chế sinh không cầm quyền đảng và dân doanh xí nghiệp cúp cát.

Mười sáu, năm nay Đinh Hợi, đinh can rơi dụng bàn là cung tài bạch, làm thể bàn của nô bộc cung, dụng về sinh thể, chủ năm nay dĩ cải thiện nhân dân bách tính của kinh tế là việc chính trục, đây là minh tượng. Hợi vị là dụng bàn của cung mệnh, làm thể bàn của cung tử nữ, dụng về sinh thể, chủ chánh phủ tương âm thầm nỗ lực sinh xây dựng có lợi của hoàn cảnh xã hội, đây là ám tượng, có thể làm bất khả 說.

Mười bảy, đinh can cự môn Hóa kị nhập cung thiên di [quốc tế hình tượng và quốc gia chủ quyền], hợi can cung tân cự môn hóa lộc nhập cung thiên di, minh tượng ám tượng nhất Hóa kị nhất hóa lộc cùng nhập cung thiên di, là rất rõ ràng vạch vì quốc tế thượng đứng đầu quyền vấn đề và hình tượng vấn đề, nhưng hãm trong thoái thoái thất cư của quẫn cảnh. Chính phủ tái sao vậy âm thầm cố tình nỗ lực muốn làm hảo, nhưng bách tính luôn luôn có minh phản đối tiếng gầm.

※ đã ngoài phân tích chỉ là không gian tượng, thời gian ứng với số dĩ dụng bàn trở về cơ thể bàn quan sát. Không được lánh giải trừ 說.

※ đến đây văn cận cung nghiên cứu 參 thi, để tránh lưu sinh nhiều chuyện, không cần có thật không.

※ đến nỗi có hay không đúng như thuật, mùa xuân sang năm lúc này tái 來 nhất nhất kiểm tra.

綠 doanh Tứ Đại Thiên Vương tranh phong trạng thái của mệnh lý phân tích và tương đối trích dẫn truyền thông của sinh nhật tư liệu: [không nhất định chính xác, cận đương mệnh lý nghiên cứu 參 thi, xin chớ hơn nữa chính trị ý 識 màu sắc] 呂 tú 蓮: Dân quốc ba mươi ba tuổi tác thứ giáp thân năm nhuận tháng tư mười bảy ngày thì thụy sinh thất tinh xác định địa điểm: Rơi cung phụ mẫu, can cung tân. Định tượng: Rơi quan lộc cung, can cung giáp.

Bản mệnh cung cư ngọ vị, can cung canh, tọa liêm, tướng, hữu, sát và năm sinh “lộc” tinh.

Bản mệnh quan lộc cung cư tuất vị, can cung giáp, tọa Vũ xương 鈴, có sống năm “Khoa” tinh, phùng tự hóa khoa. Bản mệnh cung tài bạch cư dần vị, can cung bính, tọa tử, phủ, hỏa, tồn.

Bản mệnh cung thiên di cư tử vị, can cung bính, ngồi một mình phá quân, có sống năm “Quyền” tinh.

2008 năm là vận hành đệ thất đại hạn [65~ 74] quá độ bản mệnh cung thiên di, can cung bính, ngồi một mình phá quân, có hóa quyền năm sinh.

2008 năm là lưu niên 65 tuổi cung mệnh, và đại hạn cung mệnh trùng điệp, can cung bính.

Phân tích:

Nhất, năm sinh lộc, quyền, khoa tam ngôi sao may mắn tọa bản mệnh tam phương tứ chính vị, là tam kỳ gia hội. Định tượng ở quan lộc cung, giáp can liêm trinh hóa lộc nhập mệnh, phùng năm sinh lộc, là lộc ra; giáp thái dương Hóa kị nhập nô bộc hội hóa kỵ năm sinh tinh, lại cùng thiên không cướp cùng độ, trở thành song kị xung bản mệnh huynh đệ cung. Xung cung gốc rể mệnh huynh đệ cung là hiện nay thứ sáu đại hạn của quan lộc cung, song kị sở tọa gốc rể mệnh nô bộc cung là lưu niên 64 tuổi của cung mệnh, lúc rảnh rỗi cướp cùng triền, tất có có thể dự 見 và không được cũng dự đoán của tình thế hỗn loạn. lộc ra gốc rể mệnh cung mệnh vừa vì thế đại hạn của nô bộc cung, đây là đại hạn nô bộc của lộc ra, cũng là lưu niên tật ách lộc ra. Dĩ đến đây quan sát, 呂 tú 蓮 của cách cục tuy cao, nhưng vận hành đến đây thứ sáu đại hạn của cuối cùng một lưu niên 64 tuổi, tựa hồ bội thụ bằng hữu đồng sự của áp lực, mà có phải tự nguyện thoái nhượng tình hình. Như dĩ giống nhau quan sát pháp nói, bản mệnh quan lộc cung Hóa kị xung đại hạn quan lộc, vốn cũng không sinh lợi sự nghiệp.

Nhị, năm nay lưu niên 64 tuổi của quan lộc cung và bản mệnh cung tử nữ trùng điệp, làm đại hạn cung phúc đức, can cung đinh Thái âm tự hóa lộc, là lộc ra, đinh cự môn Hóa kị xung lưu niên cung mệnh làm đại hạn cung phu thê, đã cho thấy bằng hữu đồng sự đang lúc có cường liệt của thị phi khẩu thiệt hoặc phê bình tiếng gầm. Lưu niên của quan lộc cung Hóa kị xung lưu niên cung mệnh, bị xung chi lưu năm cung mệnh và bản mệnh nô bộc trùng điệp làm đại hạn của cung phu thê, vừa nhìn biết ngay ở sự nghiệp thôi triển thượng tất nhiên không bị đồng sự bằng hữu của chi trì.

Tam, dĩ 2008 năm chi lưu năm 65 tuổi cung mệnh và đại hạn cung mệnh trùng điệp, can cung bính liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh phá tan năm sinh lộc tinh, làm đại hạn

Của thiên cung thiên di phản xung đại hạn cung mệnh cập lưu niên 65 tuổi cung mệnh, dựa vào đến đây quan của, ký khiến cho 參 chọn cũng phần thắng không lớn.

Tứ, dĩ 2008 năm to lớn hạn quan lộc can cung mậu tham lang tự hóa lộc, là lộc ra; mậu thiên cơ Hóa kị nhập bản mệnh cung tật ách xung cung phụ mẫu, làm đại hạn và 65 tuổi lưu niên của cung phụ mẫu xung cung tật ách, cung phụ mẫu là cơ quan chánh phủ, kị xung thì chủ 離 khai hoặc vô duyên. Quan lộc cung là thọ hệ, cung phụ mẫu cũng vì thọ hệ, còn đây là thọ hệ Hóa kị xung thọ hệ, ám chỉ sự nghiệp kết thúc của tượng, đương nhiên bất lợi 參 chọn đại vị.

Ngũ, 2008 năm của thất tinh xác định địa điểm ở bản mệnh cung tật ách, can cung đinh cự môn Hóa kị xung bản mệnh nô bộc cung, làm 2008 năm của huynh đệ cung, tái sao vậy hội nói chuyện cũng không thụ chi trì của tượng. Nô bộc huynh đệ cung là chúng sinh tượng, kị xung chúng sinh là chủ không bị ủng hộ của tượng.

Du tích khôn: Dân quốc ba mươi bảy tuổi tác thứ mậu tử năm ba tháng mười bảy nhật giờ Tỵ kiện sinh Thất tinh xác định địa điểm: Rơi cung tử nữ, can cung canh. Định tượng: Rơi cung tật ách, can cung mậu. Bản mệnh cung cư hợi vị, can cung quý, tọa hình, tướng.

Bản mệnh quan lộc cung cư mão vị, can cung ất, tọa diêu, 鈴.

Bản mệnh cung tài bạch cư vị vị, can cung kỷ, tọa phủ, việt, hỏa.

Bản mệnh cung thiên di cư tị vị, can cung đinh, tọa vũ, phá, xương, tồn.

Hiện nay vận hành thứ sáu đại hạn [52~ 61] quá độ bản mệnh nô bộc cung, can cung bính, tọa cùng, cướp, đà, phùng tự hóa lộc tinh.

2008 năm làm gốc thứ sáu đại hạn của cuối cùng một năm lưu niên 61 tuổi, can cung giáp, ngồi một mình thiên lương tinh.

Phân tích:

Nhất, năm sinh lộc tinh tọa cung phu thê, phùng tự hóa khoa, giỏi về doanh mưu, tiêu thụ. Hóa quyền năm sinh khoa kị ngồi chung cung tử nữ, phùng tự hóa khoa, là khoa ra còn lại quyền kị giao chiến sinh cung tử nữ, chủ giao tế, là chủ có xã giao thoái thoái thất cư của tượng. Định tượng ở cung tật ách, can cung mậu tham lang hóa lộc nhập bản mệnh cung phu thê, phùng năm sinh lộc tinh, là điệp ra lộc, có tự hóa khoa. Mậu Thái âm hóa quyền, hữu bật hóa khoa, thiên cơ Hóa kị đồng thời bay vào bản mệnh cung tử nữ, phùng tự hóa khoa ra, lưu quyền kị sinh hiện nay thứ sáu đại hạn của quan lộc cung, chủ đến đây đại lục đại hạn ở sự nghiệp bắt đầu làm việc sinh giao tế xã giao thượng của tính toán.

Nhị, thứ sáu đại hạn [52~ 61] quá độ bản mệnh nô bộc cung, can cung bính, thiên đồng tự hóa lộc, liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh cung phúc đức, cũng lưu niên 60 tuổi của cung phúc đức làm đại hạn của cung tử nữ xung cung điền trạch, dĩ đến đây quan của, năm nay lưu niên 60 tuổi là truy cầu lý tưởng mình, đa

Phí tinh thần mà lại tổn hại tài. Huống năm nay 60 tuổi chi lưu năm cung mệnh tọa quý can, là phá hao tổn, quý phá quân hóa lộc nhập bản mệnh thiên di, lưu niên thiên di làm đại hạn cung phụ mẫu; quý tham lang Hóa kị nhập bản mệnh phu thê, lưu niên phu thê làm đại hạn nô bộc cung, không kín phá tan năm sinh lộc tinh trở thành song kị xung lưu niên quan lộc cập bản mệnh quan lộc, quan lộc cung là khí số vị, xung cung gốc rể mệnh quan lộc cung vừa là đại hạn của huynh đệ cung, đại hạn huynh đệ cung là đại hạn quan lộc thân thể [tật ách], chủ sự nghiệp thể trong vòng bộ kết cấu không tốt hoặc đồng sự không ủng hộ của tượng. Đó là năm nay 綠 doanh nội bộ sơ tuyển khí thế tịnh không coi trọng.

Tam, dĩ 2008 năm tổng tuyển cử thì là lưu niên 61 tuổi, là đại hạn cung tài bạch và bản mệnh cung phụ mẫu trùng điệp, thuộc thứ sáu đại hạn của cuối cùng một năm. Đại hạn quan lộc cung rơi bản mệnh cung tử nữ, can cung canh thái dương hóa lộc nhập bản mệnh tật ách, lưu niên thiên di, làm đại hạn của cung phúc đức; canh thiên đồng Hóa kị nhập bản mệnh nô bộc, lưu niên quan lộc cung làm đại hạn cung mệnh, kỳ hóa tượng thủy khán tràn ngập tự tin, nhiên nhân hóa kỵ nhập to lớn hạn cung mệnh tự hóa lộc, là kị xuất, là thất phúc của tượng. Mà hóa kỵ nhập tự hóa lộc của cung là lưu niên 61 tuổi của quan lộc cung, ý chủ cai 2008 năm thất đi công tác của tượng.

Tứ, dĩ 2008 tổng tuyển cử năm chi lưu năm 61 tuổi cung mệnh quá độ bản mệnh cung phụ mẫu, can cung giáp thái dương Hóa kị nhập bản mệnh cung tật ách, lưu niên cung thiên di làm đại hạn của cung phúc đức, phản xung lưu niên cung mệnh cung phụ mẫu, lưu niên cung mệnh làm đại hạn cung tài bạch, chủ cai năm đã mất duyên 領 nhà nước tiền tài của tượng. Vừa lưu niên 61 tuổi của quan lộc cung và bản mệnh nô bộc và đại hạn cung mệnh trùng điệp, can cung bính thiên đồng tự hóa lộc, lộc ra; liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh phúc đức, lưu niên phụ mẫu làm đại hạn tử nữ xung cung điền trạch, cũng biểu hiện sự nghiệp biến động và bất lợi của tượng.

Ngũ, năm nay 60 tuổi lưu niên của thất tinh xác định địa điểm ở cung tử nữ, canh can thiên đồng Hóa kị nhập nô bộc cung phùng tự hóa lộc, kị xuất; sang năm 2008 năm lưu niên 61 tuổi của thất tinh xác định địa điểm ở cung phu thê, tân can văn xương Hóa kị nhập bản mệnh thiên di xung mệnh [thiên], là đại hạn cha mẫu xung tật ách [địa], cũng vì lưu niên của nô bộc xung huynh đệ [nhân]. Khắp nơi biểu hiện bất lợi năm nay của sơ tuyển đề danh, lại càng không lợi sang năm to lớn chọn.

Tam, tô trinh xương: Dân quốc ba mươi sáu tuổi tác thứ Đinh Hợi năm tháng sáu mười một nhật giờ sửu kiện sinh

Thất tinh xác định địa điểm: Rơi quan lộc cung, can cung canh. Định tượng: Rơi cung phụ mẫu, can cung đinh. Bản mệnh cung cư ngọ vị, can cung bính, tọa tử, diêu, tồn.

Bản mệnh quan lộc cung cư tuất vị, can cung canh, tọa liêm, phủ, hỏa, thiên không. Bản mệnh cung tài bạch cư dần vị, can cung nhâm, tọa vũ, tướng, hình.

Bản mệnh cung thiên di cư tử vị, can cung nhâm, tọa tham, cướp.

Hiện nay vận hành thứ sáu đại hạn quá độ bản mệnh cung tật ách, can cung quý, tọa cùng, cự. Năm nay lưu niên 61 tuổi và bản mệnh nô bộc cung trùng điệp làm đến đây thứ sáu đại hạn cuối cùng một năm, can cung tân, tọa âm, 鈴, khôi, có sống năm lộc tọa thủ.

2008 năm là lưu niên 62 tuổi, là đệ thất đại hạn hành trình vận năm thứ nhất, tức lưu niên cung mệnh và đại hạn cung mệnh trùng điệp, can cung nhâm, tọa tham, cướp.

Phân tích:

Nhất, năm sinh lộc tinh Thái âm tọa nô bộc cung; hóa khoa năm sinh tinh tọa huynh đệ cung có tự hóa lộc; hóa quyền năm sinh tinh thiên đồng và hóa kỵ năm sinh tinh ngồi chung sinh cung tật ách phùng tự hóa quyền, quyền ra, lưu lại sao Hóa kỵ. lộc khoa nhập tọa huynh nô hạn, nhất định phải giao hữu trợ giúp hoặc được chúng sinh của ủng hộ, cũng tất có thành tựu. Năm sinh lộc tọa cung can cung tân chuyển cự môn hóa lộc nhập cung tật ách, chủ đến đây lộc hoàn toàn cần phải dựa vào chính mình của nỗ lực kinh doanh thủy năng lực thu được, mà bản mệnh cung tật ách là hiện nay thứ sáu đại hạn [52~ 61] cung mệnh. Định tượng ở quan lộc cung, can cung canh thái dương hóa lộc nhập bản mệnh tử điền tuyến làm đại hạn của tài phúc tuyến, vì vậy thứ sáu đại hạn bội thụ chúng sinh của ủng hộ, 連 nhâm lưỡng nhâm Huyện trưởng, hành chính viện trưởng, đảng chủ tịch chờ chức vị quan trọng, đắc ý phi phàm, nhiên nhân cung tật ách có cự môn sinh năm sao Hóa kỵ cùng triền, cố hữu khẩu thiệt, thị phi, tranh luận không ngừng.

Nhị, năm nay lưu niên 61 tuổi, là thứ sáu đại hạn cuối cùng một năm, lưu niên và bản mệnh nô bộc cung trùng điệp, làm đại hạn cung phu thê, tọa có sống năm lộc tinh, lưu niên của cung thiên di tọa hóa khoa năm sinh tinh phùng tự hóa lộc, lộc khoa là danh vọng, tọa lưu niên mệnh thiên tuyến, làm đại hạn phu quan tuyến, để xem tượng nói, kỳ bản thân đối sự nghiệp của thôi triển, đẩy mạnh tiêu thụ, kinh doanh rất được sự nghiệp thượng của công tác hỏa bạn ủng hộ đã không nói chơi. Bản đại hạn của quan lộc cung là lưu niên của cung thiên di, can cung ất thiên cơ tự hóa lộc, thiên lương hóa quyền nhập lưu niên quan lộc cung, tử vi hóa khoa quyền nhập lưu niên tật ách, mà Thái âm Hóa kị nhập lưu niên cung mệnh, phùng năm sinh lộc tinh, là kị tróc lộc, dựa vào đến đây quan sát là không được 論 hiệp thương hoặc sơ tuyển tất có thể thắng được mà thu hoạch đề danh tranh đoạt 2008 năm to lớn vị.

Tam, sang năm 2008 năm là lưu niên 62 tuổi, đã thay đổi quá độ bản mệnh cung thiên di của đệ thất đại hạn của năm thứ nhất, lại cùng đại hạn cung mệnh trùng điệp. Đại hạn cung mệnh nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản mệnh cung tử nữ, lưu niên cung điền trạch cũng vì đại hạn cung điền trạch; nhâm tử vi hóa quyền nhập bản mệnh cung mệnh, lưu niên và đại hạn cung thiên di; nhâm tả phụ hóa khoa nhập bản mệnh cung điền trạch, là lưu niên và đại hạn cung tử nữ; nhâm vũ khúc Hóa kị nhập bản mệnh cung tài bạch, làm lưu niên và đại hạn của cung phúc đức, nhân phùng vũ khúc tự Hóa kị, cấu thành tiến mã kị, đến đây kị lui về bản mệnh cung thiên di làm lưu niên và đại hạn cung mệnh, mà thiên lương lộc tinh rơi can cung quý cũng chuyển tham lang Hóa kị quay về đại hạn và lưu niên cung mệnh, hình thành quyền kị ở lưu niên mệnh thiên hạn giao chiến. Bạn cố tri như 2008 năm kỳ có thể đại biểu 綠 doanh tranh đoạt đại vị thì, có thể mong muốn tất là một cuộc ác chiến, phần thắng chính là vị định của thiên.

Tứ, dĩ bản mệnh quản đại hạn, ứng với số sinh lưu niên quan sát, bản mệnh cung mệnh bính liêm trinh Hóa kị nhập bản mệnh quan lộc cung làm đại hạn và lưu niên của cung phu thê xung quan lộc cung, cũng là hiện ra 2008 năm lưu niên 62 tuổi việc nghiệp vận ở “Định số” thượng không coi trọng, chỉ có dựa vào ngày mốt “Bất định số” xung! Xung! Xung! Bằng không dĩ “Định số” khán, tưởng doanh cũng không 樂 quan.

Ngũ, khán tuyển cử ứng với dĩ đại hạn quan lộc cung khán, đại hạn của quan lộc can cung giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản mệnh quan lộc làm lưu niên cung phu thê chiếu lưu niên quan lộc, mới nhìn không sai, nhưng nhìn nữa giáp một viên khác Hóa kị tinh thái dương bay vào bản mệnh tử nữ xung cung điền trạch, tựa hồ là “Đẹp không thể ăn”, là nhân

Kị xung vị là đại hạn quan lộc của nô bộc cung, cũng vì đại hạn nô bộc của quan lộc cung, ý chủ và sự nghiệp của chúng sinh vô duyên, cũng chủ chi trì của chúng sinh vận khí bất hảo của tượng, có thể biết trước đây là một hồi nghiêm khắc khảo nghiệm, tuyệt đối không thể đại ý.

Tạ ơn trường đình: Trên phố có lưỡng một bất đồng sinh nhật tư liệu

Nhất, là dân quốc ba mươi lăm tuổi tác thứ bính tuất năm tháng tư mười tám nhật giờ Thân kiện sinh. Nhị, là dân quốc ba mươi lăm tuổi tác thứ bính tuất năm tháng năm mười tám nhật giờ Tuất kiện sinh.

● bản tham thảo tư liệu thủ dụng hạng thứ nhất của bính tuất năm tháng tư mười tám nhật giờ Thân là việc chính [văn xương cư sĩ trước đây báo chở của tư liệu]. Thất tinh xác định địa điểm: Rơi cung thiên di, can cung tân, tọa cơ, cự, thiên không, có sống năm Hóa kị vừa tự Hóa kị, là sách mã kị.

Định tượng: Rơi huynh đệ cung, can cung bính, tọa liêm, sát. Bản mệnh cung cư dậu vị, can cung đinh, tọa hỏa, việt.

Bản mệnh quan lộc cung cư tử vị, can cung canh, tọa vũ, phủ, xương, có hóa khoa năm sinh vừa tự hóa quyền tinh. Bản mệnh cung tài bạch cư thìn vị, can cung nhâm, tọa tử, tướng, đà, có tự hóa quyền tinh.

Bản mệnh cung thiên di cư dần vị, can cung canh, tọa tham, khúc.

Hiện nay vận hành thứ sáu đại hạn [56~ 65] quá độ bản mệnh nô bộc cung, can cung tân, tọa âm, dương, 鈴, thiên không, hình.

2008 năm là lưu niên 63 tuổi cung mệnh quá độ bản mệnh cung điền trạch làm đại hạn của cung phu thê, có tự hóa quyền tinh vũ khúc.

Phân tích:

Nhất, năm sinh lộc tinh thiên đồng tọa bản mệnh cung phúc đức, hóa quyền năm sinh tinh thiên cơ tọa bản mệnh cung thiên di có tự hóa lộc, hóa khoa năm sinh tinh tọa bản mệnh nô bộc cung, hóa kỵ năm sinh tinh tọa bản mệnh huynh đệ cung có tự Hóa kị. Năm sinh của lộc quyền khoa kị đều nhập bản mệnh của 1, 6, 9, 10 cung vị, tài hoa độc cụ, là tự lập thành tựu cách, tâm địa dày rộng thiện lương, chuyên nghiệp, miệng không ra 惡 nói. Duy nhất không mỹ người là hóa kỵ năm sinh tinh tọa huynh đệ cung sinh tứ mã của thân vị, là sách mã kị. Mà đến đây sách mã kị chính rơi vào bản thứ sáu đại hạn [56~ 65] quá độ bản mệnh nô bộc cung của cung thiên di, tuy lớn hạn cung mệnh tọa có hóa khoa năm sinh tinh, nhưng sách mã sao Hóa kỵ ở thiên di 來 xung, cấu thành khoa kị giằng co dây dưa, ý tức đến đây đại hạn có đồng chí là quý nhân tương trợ, đồng thời cũng có bằng hữu đồng chí tại ngoại xả hậu chân của tượng.

Nhị, hiện nay năm lưu niên 62 tuổi quá độ bản mệnh cung phúc đức thì, đại hạn mệnh thiên tuyến của khoa kị trở thành lưu niên người ấy điền tuyến, vừa nhìn biết ngay năm nay chi giao tế vận tác và phúc vận hoàn toàn bị quản chế sinh bằng hữu đồng chí nội ngoại bức bách, mà lại tràn ngập thay đổi số, nhiên khoa kị dây dưa người làm đầu đau khổ hậu cam của tượng, như dĩ thi vận nói, có thể thi đậu, nhưng treo 車 đuôi. Dĩ đến đây thôi 論, như dĩ năm nay Tứ Đại Thiên Vương tranh ngọn núi thái thức nói, ứng với có thể tranh được phó thủ bị vị thu được đề danh.

Tam, dĩ đại hạn cung mệnh canh thái dương hóa lộc nhập bản mệnh quan lộc cung, làm năm nay 62 tuổi lưu niên của cung phúc đức, phùng tự hóa quyền; canh vũ khúc hóa Quyền nhập bản mệnh cung điền trạch làm năm nay 62 lưu niên của cung phụ mẫu, phùng tự hóa quyền, là thối mã, thối nhị cách nhập bản mệnh cung phụ mẫu làm lưu niên 62 tuổi của huynh đệ cung; canh Thái âm hóa khoa cũng nhập bản mệnh quan lộc làm năm nay 62 tuổi lưu niên của cung phúc đức; canh thiên đồng Hóa kị nhập bản mệnh cung phúc đức làm năm nay 62 tuổi lưu niên của cung mệnh, phùng năm sinh lộc tinh, là kị tróc lộc. Dựa vào đến đây hóa tượng quan của, có đồng chí cường lực ủng hộ, cho nên thôi 論 ứng với hội thu được đề danh.

Tứ, 2008 năm là lưu niên 63 tuổi, quá độ bản mệnh cung điền trạch, mà và đại hạn cung phu thê trùng điệp. Muốn xem tuyển cử thành bại, lúc này lấy đại hạn của quan lộc cung khán, đại hạn quan lộc cung rơi bản mệnh cung tử nữ mà và lưu niên thiên di trùng điệp. Can cung giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản mệnh huynh đệ cung, hội hóa kỵ năm sinh tinh, là lộc nhập không đáy, phùng tự Hóa kị, là lộc ra. Xung cung là đại hạn cung mệnh, làm lưu niên cung phúc đức. Giáp thái dương Hóa kị nhập bản mệnh quan lộc cung, phùng tự hóa quyền, cấu thành quyền kị dây dưa, làm đại hạn huynh đệ cung, lưu niên cung phụ mẫu. 參 và 2008 năm của chọn chiến tất nhiên động viên sở hữu sự nghiệp tài nguyên cập đồng chí lực lượng, nhưng cũng tất gian khổ bội thường, thắng bại khó liệu. Dĩ tượng quan của, có hi vọng mà không nắm chắc. Tái dĩ lưu niên của quan lộc can cung nhâm thiên lương hóa lộc nhập bản mệnh tài bạch làm đại hạn cung điền trạch [ngã cung], nhâm vũ khúc Hóa kị nhập bản mệnh điền trạch, làm lưu niên 63 tuổi của cung mệnh, phùng tự hóa quyền, cũng gian khổ chiến đấu hăng hái thái độ thế.

Ngũ, dĩ 2008 năm lưu niên 63 tuổi của thất tinh xác định địa điểm can cung giáp khán, giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản mệnh huynh đệ, lưu niên tài bạch, làm đại hạn cung thiên di hội hóa kỵ năm sinh tinh, cấu thành lộc nhập không đáy; giáp thái dương Hóa kị nhập bản mệnh quan lộc xung phu thê, lưu niên phụ mẫu xung tật ách, làm đại hạn huynh đệ cung xung nô bộc cung, dĩ tiên thiên “Định số” khán, tưởng thắng chọn tự không được 樂 quan, chỉ có thể dựa vào “Ngày mốt” của nỗ lực và tạo hóa.

● đã ngoài phân tích, nhân bất năng xác định bốn người của sinh nhật tư liệu có hay không chính xác, cho nên chỉ có thể làm nghiên cứu 參 thi, bất khả có thật không. Nhưng nếu như sở hữu sinh nhật tư liệu đều thuộc về chính xác người, cũng không thiên không nói, chớ dĩ yểu nói hoặc chúng tương gia, đến đây tất có 參 thi của giá trị.

● bản thân vị 參 và bất luận cái gì chính đảng, tuyệt không màu sắc, đến đây phân tích đều dĩ mệnh lý thôi 論, đồng thời dành cho có chí nghiên cứu tứ hóa phi tinh 論 mệnh đồng đạo, làm sao thôi 論 tuyển cử thắng bại của cắt vào độ lớn của góc mà thôi.

● chúc phúc 綠 doanh Tứ Đại Thiên Vương đều năng lực tâm tưởng sự thành!

藍 doanh Mã vương tranh phong trạng thái của mệnh lý phân tích và tương đối

Vương kim bình: Dân quốc ba mươi năm tuổi thứ tân tị năm hai tháng hai mươi ngày thì kiện sinh

Thất tinh xác định địa điểm: Rơi cung thiên di, can cung đinh, tọa phủ, hữu, tồn.

Định tượng: Rơi bản mệnh cung và cung phu thê, can cung tân, mệnh tọa vũ, 殺, hỏa. Bản mệnh cung cư mão vị, can cung tân, tọa vũ, 殺, hỏa.

Quan lộc cung cư vị vị, can cung ất, tọa tử, phá, có tự hóa khoa.

Cung tài bạch cư hợi vị, can cung kỷ, tọa liêm, tham, thiên không, cướp, có tự hóa quyền tinh. Cung thiên di cư dậu vị, can cung đinh, tọa phủ, hữu, tồn.

Năm nay lưu niên 67 tuổi rơi hợi vị, và bản mệnh cung tài bạch, đại hạn cung phúc đức trùng điệp, có tự hóa quyền.

Sang năm 2008 năm lưu niên 68 tuổi, và bản mệnh cung tử nữ, đại hạn cung điền trạch trùng điệp, tọa có sống năm lộc tinh.

Phân tích:

Nhất, năm sinh lộc tinh cự môn tọa bản mệnh cung tử nữ, giỏi về giao tế, ứng đối và đầu tư, nhân tế quan hệ miệng tài thật tốt. Hóa quyền năm sinh tinh thái dương và hóa khoa năm sinh tinh văn khúc cùng độ sinh cung phụ mẫu, cung phụ mẫu là nhà nước cơ cấu, vừa là cung tử nữ của quan lộc cung, như làm chính phủ cơ cấu của quan hệ xã hội đơn vị hoặc làm dân ý đại diện là dân phục vụ, là tốt nhất của chọn. Lại xảy ra năm lộc quyền khoa tam ngôi sao may mắn rơi âm cung, là phú cách, có thể nhân phú yêu cầu quý. Hóa kỵ năm sinh tọa bản mệnh cung tật ách phùng tự hóa quyền, cấu thành quyền kị sinh cung tật ách dây dưa, mà lại cung tật ách trung tâm tọa có dương 鈴 song sát, đây là kỳ nét bút hỏng chỗ ở. Chủ nội tâm so sánh công sinh tâm cơ “Điến điến cật tam oản công”, tâm tính thâm trầm, tính tình không được rõ ràng, thích người khác giảng lời hữu ích, không cho người khác phê bình. Cung tật ách của hóa kỵ năm sinh chuyển tham lang tinh hóa lộc bay vào bản mệnh tài bạch, chuyển thiên cơ Hóa kị bay vào bản mệnh cung điền trạch, cũng biết ở trong lòng nặng hơn thị tài lợi, cập đối với mình có lợi người là mắt. Định tượng ở bản mệnh, can cung tân cự môn hóa lộc nhập cung tử nữ, phùng năm sinh lộc, là điệp ra, tân văn xương Hóa kị nhập

Cung tật ách phùng sinh kị là song kị, đồng dạng chủ cho dù nhân duyên đã cú hảo, còn là rất trọng thị quan hệ xã hội giao tế, mục đích vẫn là vì cá nhân [lộc tùy kị đi]. Dĩ một … khác độ lớn của góc của giải thích cũng biểu thị ở làm thượng so sánh trầm ổn bảo thủ. Nhưng nhân có tự hóa quyền, không khỏi cũng có chứa khán không ra, không chịu thua của cá tính.

Nhị, bản mệnh quản đại hạn ứng với số sinh lưu niên, bản mệnh can cung tân cự môn hóa lộc nhập bản thứ sáu đại hạn [63~ 72] của cung điền trạch làm bản mệnh cung tử nữ; tân văn xương Hóa kị nhập đại hạn cung phụ mẫu làm bản mệnh cung tật ách. Bản mệnh quan lộc can cung ất thiên cơ Hóa kị nhập đại hạn cung tử nữ làm bản mệnh cung điền trạch; ất Thái âm Hóa kị nhập đại hạn cung phụ mẫu làm bản mệnh cung tật ách. Bản mệnh là đại hạn của thiên di, bản quan là đại hạn của phu thê, đồng thời Hóa kị nhập đại hạn phụ mẫu làm bản mệnh tật ách, Hóa kị của Thái âm và văn xương tinh tọa cung có thiên hình, dương 鈴 cùng triền, là năm ngoái lưu niên 66 tuổi, bạn cố tri năm ngoái bản thân tất là công sự thượng của hình tụng thị phi bận rộn tiêu đầu 爛 ngạch, thể xác và tinh thần uể oải.

Tam, năm nay lưu niên 67 tuổi quá độ bản mệnh cung tài bạch làm đại hạn của cung phúc đức, đại hạn cung mệnh can đinh Thái âm hóa lộc nhập bản mệnh tật ách, lưu niên huynh đệ [thiên nhân hợp nhất], làm đại hạn cung phụ mẫu, nhân hội hóa kỵ năm sinh tinh cấu thành lộc nhập không đáy; đinh cự môn Hóa kị nhập bản mệnh cung tử nữ, phùng năm sinh lộc tinh, cấu thành ngày mốt kị phá tan tiên thiên lộc, trở thành song kị xung năm nay lưu niên 67 tuổi của cung tật ách. Cho nên năm nay nếu muốn đạt được chính của tính toán, thu được “Vương mã phối” đề danh tranh đoạt 2008 đại vị, tựa hồ rất khó như nguyện, cho dù cố gắng nữa tố giao tế quan hệ xã hội, cũng chỉ là tốn nhiều tiền mà thôi.

Tứ, sang năm 2008 lưu niên 68 tuổi quá độ bản mệnh cung tử nữ làm đại hạn cung điền trạch, có sống năm lộc tinh. Khán tuyển cử dĩ đại hạn quan lộc cung khán, đại hạn quan lộc cung quá độ bản mệnh cung phu thê, can cung tân cự môn hóa lộc nhập lưu niên cung mệnh làm đại hạn cung điền trạch, cát tượng; tân văn xương Hóa kị nhập bản mệnh tật ách, lưu niên phu thê, làm đại hạn cung phụ mẫu phùng tự hóa quyền, xung chiếu lưu niên của quan lộc cung, mà lưu niên của quan lộc cung có hóa quyền năm sinh khoa tọa thủ. Quyền phùng đối cung tự hóa quyền, vì quyền ra, thặng “Khoa kị” giằng co, làm đầu đau khổ hậu cam của tượng, nếu như dĩ “Mã vương phối” 參 chọn, mặc dù một nắm chặt, nhưng thắng được có hi vọng.

Ngũ, sang năm 2008 năm của thất tinh xác định địa điểm can cung giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản tài, lưu huynh làm đại hạn cung phúc đức; giáp thái dương Hóa kị nhập bản phụ, lưu quan làm đại hạn cung tật ách, có hóa quyền năm sinh khoa tọa thủ. Hiện ra chính là may mắn của tượng. Vừa sang năm của đấu quân can cung kỷ vũ khúc hóa lộc nhập bản mệnh, lưu điền làm đại thiên; văn khúc Hóa kị nhập bản phụ, lưu quan làm đại hạn cung tật ách, đồng dạng thuộc cát tượng. Cho nên như dĩ phó thủ 參 chọn, thắng được của mong muốn có chút xem trọng. Tái dĩ sang năm quan lộc của đấu quân khán, tân cự môn hóa lưu mệnh, thái dương hóa quyền nhập lưu quan, văn khúc hóa khoa cũng nhập lưu quan, văn xương Hóa kị nhập lưu phu phùng tự hóa quyền, có chuyển hoán đường băng của cát tượng.

Mã anh cửu: Dân quốc ba mươi chín tuổi thứ canh dần năm tháng năm hai mươi chín nhật giờ Mùi kiện sinh

Thất tinh xác định địa điểm và định tượng: Đều rơi nô bộc cung, can cung canh, tọa thất 殺 và địa không. Bản mệnh cung cư hợi vị, can cung đinh, tọa âm, khúc, có hóa khoa năm sinh tinh phùng tự hóa lộc.

Quan lộc cung cư mão vị, can cung kỷ, tọa dương, lương, xương, có sống năm lộc tinh phùng tự hóa khoa. Cung tài bạch cư vị vị, can cung quý, tọa việt, đà.

Cung thiên di cư tị vị, can cung tân, tọa cơ, diêu.

Năm nay lưu niên 58 tuổi quá độ bản mệnh cung mệnh, làm thứ sáu đại hạn [55~ 64] quá độ bản mệnh nô bộc cung của cung tật ách, tọa hóa khoa năm sinh phùng tự hóa lộc.

Sang năm 2008 năm lưu niên 59 tuổi, quá độ bản mệnh cung phụ mẫu làm đại hạn cung tài bạch, tọa tham lang tinh tự hóa lộc.

Phân tích:

Nhất, năm sinh lộc tinh thái dương rơi bản mệnh quan lộc cung, có tự hóa khoa; hóa quyền năm sinh tinh vũ khúc rơi bản mệnh cung điền trạch cư dần vị, gia đình là quyết định thứ nhất sinh họa phúc chỗ; hóa khoa năm sinh tinh Thái âm rơi bản mệnh, có tự hóa lộc. Năm sinh tam ngôi sao may mắn đều rơi ngã cung, mà lộc khoa cư mệnh quan, từ nhỏ hội 讀 thư, là quý cách, thuộc sư hạng người, tài năng ở quý trung tâm yêu cầu phú. Bản mệnh phụ mẫu tự hóa lộc, tật ách tự hóa quyền, phụ tật tuyến có tự hóa lộc quyền hỗ chiếu, làm nhân viên công vụ tất có thành tựu. Duy cung tật ách tọa tử vi tinh, can cung nhâm, tính tình và tâm tính lão đại tự phụ. Nhâm thiên lương hóa lộc nhập quan lộc cung phùng năm sinh lộc là điệp ra lộc, chủ đã có hảo hảo sự nghiệp hoàn chưa đủ, còn muốn yêu cầu rất tốt; nhâm vũ khúc Hóa kị nhập cung điền trạch hội hóa quyền năm sinh, tâm tính thượng chính là tưởng vì mình cá nhân hoặc gia đình mình, nếu như miệng 說 là vì chúng sinh, đó cũng là lừa mình dối người phó đái giá trị, bởi vì cung điền trạch cũng là nô bộc cung [chúng sinh] của cung phu thê, mà quan lộc cung làm nô bộc của huynh đệ cung, lộc nhập nô bộc của phu thê, hóa kỵ nhập nô bộc của huynh đệ, dĩ một cái góc độ khác nói, đương nhiên cũng chủ bản thân mang sinh mỗi người một vẻ quan việc nghiệp thôi triển. Nhưng mà phóng ra cung cho ta cung, lộc kị đều nhập ngã cung, mà lại lộc kị của rơi cung cách nhị cách, có đối đãi thượng của thiếu nợ ý, bạn cố tri nếu như miệng 說 chỉ vì hai nghìn ba trăm vạn nhân mà kính dâng hi sinh chính, đó là lừa mình dối người quan trường ngôn ngữ. Vừa bản mệnh cung tố hóa khoa năm sinh tinh, can cung đinh Thái âm tự hóa lộc; cự môn Hóa kị nhập bản mệnh cung phúc đức hội hóa kỵ năm sinh tinh, trở thành song kị, chủ ở cá tính biểu hiện làm thượng dễ theo cảm giác của mình đi, nhân cung phúc đức cư xấu vị, là kho vị, cũng biết kỳ làm thượng hội tự cho là đúng. Đến đây cũng là ngã cung Hóa kị nhập ngã cung Hóa kị cũng nhập ngã cung, cũng là mình ích kỷ một mặt. Như dĩ một cái góc độ khác nói, nhân song kị ở cung phúc đức, xung cung là cung tài bạch, cho nên cũng chủ nặng hơn chính lý niệm, coi trọng chính hưởng thụ mà so sánh không coi trọng tiền tài. Nam mệnh thái âm tinh hóa khoa tọa mệnh, vốn là so sánh nhã nhặn, nho nhã, do tự nữ tính, có văn khúc tự hóa lộc, văn khúc chủ khẩu tài, chủ hội nói chuyện, miệng không ra 惡 nói, cho nên một thân duyên phong độ thật tốt.

Nhị, bản mệnh quản đại hạn ứng với số sinh lưu niên, hiện nay đi thứ sáu đại hạn [55 ~ 64] quá độ bản mệnh nô bộc cung, chủ đến đây mười năm đại hạn cần phải khán chúng sinh sắc mặt, thành bại quyết định của mọi người sinh. Đại hạn cung mệnh tọa thất 殺, đến đây hạn đi 殺 phá lang, biến hóa tất đại, có địa không cùng triền, khó tránh khỏi dễ có hoạ từ trong nhà của lự. Bản mệnh can cung đinh Thái âm tự hóa lộc là đại hạn của cung tài bạch; đinh cự môn Hóa kị nhập bản mệnh cung phúc đức là đại hạn của cung tử nữ hội hóa kỵ năm sinh tinh, trở thành song kị xung bản mệnh tài bạch làm đại hạn của cung điền trạch, cự môn là thị phi khẩu thiệt, nguyên nhân bản mệnh vừa đại hạn tật ách biến thành, cho nên cũng chủ chính nói chuyện thái trực tiếp, thái tự cho là đúng, hoặc giảng nói bậy sở tạo thành. Dĩ xung cung phán đoán cát hung, sở xung người là tài bạch, vừa là đại hạn của điền

Trạch cung, bạn cố tri đến đây thị phi tất là nhà mình sinh hoặc tiền mình tài tương quan vấn đề. Phóng ra cung làm gốc cung mệnh làm năm nay lưu niên 58 tuổi cung mệnh, bạn cố tri năm nay tất vì tiền tài thị phi khốn nhiễu. Dĩ cự môn sao Hóa kỵ rơi cung truy vũ khúc hóa lộc nhập cung điền trạch [nhân], truy sao Văn Khúc Hóa kị nhập cung mệnh

[quả], bạn cố tri đến đây vì mình của nhân tố, tự làm tự chịu mà khiến cho, trách không được người khác.

Tam, thứ sáu đại hạn cung mệnh canh thái dương hóa lộc nhập bản mệnh quan lộc, phùng năm sinh lộc là điệp ra lộc, đến đây bản mệnh quan lộc cung của điệp ra, chưa kịp năm nay lưu niên 58 tuổi của quan lộc cung; canh thiên đồng Hóa kị nhập bản mệnh cung phúc đức, năm nay lưu niên 58 tuổi của cung phúc đức [thiên nhân hợp nhất] làm đại hạn của cung tử nữ. Phóng ra cung to lớn hạn cung mệnh làm gốc mệnh nô bộc cũng lưu niên của nô bộc cung, chủ năm nay và hỏa bạn nhân sự nghiệp thượng vấn đề đái 來 lớn vô cùng thị phi và phiền não. Nhân xung cung là đại hạn [bản nô và lưu nô] của cung điền trạch [bản tài và lưu tài], mà quan lộc cung điệp ra lộc, lộc ra, cố hữu từ chức yêu cầu khứ làm là [từ đảng chủ tịch]. Nhiên nhân lộc nhập gốc rể mệnh quan lộc cung và hóa kỵ nhập gốc rể mệnh cung phúc đức can cung đều là kỷ can, kỷ chuyển vũ khúc hóa lộc bản mệnh cung điền trạch cũng vì lưu niên của cung điền trạch [ngã cung = thị đồng mệnh cung], nói chữ khúc hóa kỵ nhập bản mệnh cung [ngã cung = chính], rất rõ ràng vạch kỳ sở dĩ từ chức là dựa vào tự bảo vệ mình con mắt, là một loại lấy lui làm tiến [tiêu chuẩn lộc nhân kị quả, lộc tùy kị đi của mệnh lý để ý thì] làm phép. Cũng có thể bởi vậy xác minh vạch kỳ dùng cái gì ở từ đảng chủ tịch của đồng thời kính đi tuyên bố 參 chọn 2008 năm đại vị nguyên nhân chỗ, nếu như 說 là vì hai nghìn ba trăm vạn người phúc chích, đây chẳng qua là dễ nghe chính khách ngôn ngữ mà thôi, ở mệnh lý thượng “Lão Thiên” đã giúp chúng ta vạch trần liễu.

Tứ, muốn xem tuyển cử thành bại, đại hạn quan lộc cung và bản mệnh cung tử nữ trùng điệp, can cung giáp phá quân ở Bản cung tự hóa quyền, là sang năm 2008 năm

Lưu niên 59 tuổi của cung tài bạch, không sai, muốn tranh đoạt quyền vị nắm quyền, cảm hoa tuyệt bút tiền tài; giáp liêm trinh hóa lộc nhập bản mệnh huynh đệ làm 59 tuổi lưu niên của cung phu thê, đối huynh đệ, bằng hữu, đồng chí hảo, tỏ thiện ý, lạp tình cảm, nhưng mà lộc nhập gốc rể mệnh huynh đệ cung lại tự Hóa kị, biểu thị có người làm trái lại, xả hậu chân. Tái quan sát huynh đệ cung dùng cái gì tự Hóa kị? Huynh đệ cung của một viên khác hóa lộc tinh thiên đồng bay vào lưu niên cung phúc đức, lưu niên phúc đức là lưu niên nô bộc của cung tử nữ, đã vạch chính là ở đồng chí bằng hữu đối kỳ quan hệ xã hội, ứng đối lý niệm thượng bất mãn đưa đến. Giáp vũ khúc hóa khoa nhập bản mệnh điền trạch làm lưu niên 59 tuổi của cung phúc đức; giáp thái dương Hóa kị nhập bản mệnh quan lộc làm lưu niên 59 tuổi của quan lộc, làm lưu niên 59 tuổi của điền trạch, cấu thành kị tróc lộc. Như dĩ giống nhau nhận định, tất dĩ lộc nhập phùng tự Hóa kị, là lộc ra, nhưng mã anh cửu của đến đây thứ sáu đại hạn quá độ thìn cung, là tứ khố nơi, hình thành đại hạn quan lộc hóa nhập đại hạn thiên di, phùng tự Hóa kị, xung cung là đại hạn cung mệnh, tức hợp sinh “Kị phá tan kho mà phát] của tượng, cái khác của hóa quyền, hóa khoa, Hóa kị đều nhập lưu niên của ngã cung, cho nên 2008 năm tranh đoạt đại vị của hy vọng là mãn nồng hậu, kỳ nguyên nhân là nằm ở lộc nhập huynh đệ cung phùng huynh đệ cung tự Hóa kị, trái lại cấu thành kị phá tan kho mà phát, tức nhân huynh đệ của xả hậu chân trái lại khiến cho nguy cơ ý 識, mà càng thêm lánh chi trì hắn chúng sinh đoàn kết, hóa nguy cơ là chuyển cơ. Đại hạn quá độ bản mệnh nô bộc cung vốn là đến đây đại hạn mười năm đang lúc đều phải khán chúng sinh sắc mặt, tọa thất 殺, thì thành 殺 phá lang hạn vận, cũng chủ đại hạn tất có đại biến số, nô bộc cung chủ chúng sinh tượng, cho nên thành cũng chúng sinh bại cũng chúng sinh.

Ngũ, sang năm 2008 năm của thất tinh xác định địa điểm rơi cung di động, can cung tân cự môn hóa lộc nhập bản mệnh phúc đức + lưu niên phụ mẫu [thiên nhân hợp nhất] làm đại hạn cung tử nữ [người đại lý], phùng hóa kỵ năm sinh tinh, là lộc nhập không đáy; tân văn xương Hóa kị nhập bản mệnh quan lộc + lưu niên điền trạch [thiên nhân hợp nhất] làm đại hạn huynh đệ cung [người đại lý], phùng năm sinh lộc vừa tự hóa khoa. Thôi 論 sang năm tranh đoạt đại vị tất nhiên gian khổ 異 thường, cự môn cùng trời hình cùng triền sinh bản mệnh phúc đức làm lưu niên của cung phụ mẫu [xung cung làm gốc tài, lưu tật], ắt gặp tá tại chức thì liên quan đến tham độc tiền tài cái vấn đề lời đồn đãi, quan tòa, ô miệt công gian, tinh thần bội thụ dày vò. Sang năm 2008 năm của đấu quân rơi bản mệnh quan lộc cung, can cung kỷ vũ khúc hóa lộc nhập lưu niên cung phúc đức, Hóa kị nhập lưu niên huynh đệ cung, nhân lưu niên huynh đệ tọa có hóa khoa năm sinh tinh phùng tự hóa lộc, tựa hồ có chuyển nguy thành an mà được hóa giải của tượng, nhưng nhưng tràn ngập thay đổi số, bất khả đại ý, đại ý tất thất Kinh Châu, đun sôi vị chết cũng khó phòng bay mất [đắc tội huynh đệ = xả hậu chân].

● dĩ thất tinh hợp và tương hỗ đối chiếu: Mã anh cửu của thất tinh xác định địa điểm giả tá cung mệnh rơi vương kim bình của quan lộc cung; vương kim bình của thất tinh xác định địa điểm xuống ngựa anh cửu của cung mệnh, hai người ứng với có thể hợp tác, như năng lực hợp tác, tất là điều kiện tốt nhất cử chỉ.

● như tiến thêm một bước hóa tượng quan sát: Vương của quan lộc can cung ất thiên cơ hóa lộc nhập vương của cung điền trạch, Thái âm Hóa kị nhập vương của cung tật ách, mã đối vương có thiện ý, duy vương của cung tật ách có tự hóa quyền, vì quyền kị dây dưa, vương so sánh cụ tâm cơ [nghĩ về nghĩ về cật tam oản công]. Dĩ mã bản thân nói, vương của cung tật ách là là mã giả tá của cung điền trạch, điền trạch thị đồng mệnh cung, chủ mã cũng đồng dạng cụ ích kỷ mình chi tâm thái, có thể nói các mang ý xấu, một bán cân một bát lưỡng, hỗ có tính toán. Ứng với đều tự phóng đại lòng dạ và khí độ, hợp thì lưỡng lợi, phân thì hậu hối không kịp.

※ đã ngoài của phân tích dĩ chính xác của sinh nhật tư liệu là chuẩn, tư liệu bất chính xác thực thì lánh đương biệt 論, cận cung mệnh lý diễn dịch nghiên cứu của 參 thi. Cá nhân ta phi 藍 cũng phi 綠, chích quan thiên chi đạo, chấp thiên của 論, xin chớ dĩ thành kiến quan của.

Tử vi đẩu số mệnh bàn tương đồng, số phận cũng không tương đồng của lý niệm

Có một vị bạn trên mạng nhìn ta đi năm phát ra biểu “Tử vi đẩu số phi tinh tứ hóa mệnh lý cũng không phải là 亂 phi 亂 nói” nhất văn thuật ” canh tử” năm sinh nam mệnh mệnh lệ. Trước đó không lâu đáp lại viết: Nếu như là ” ất tị” năm sinh có gì bất đồng? Nhân vị nói rõ là nam mệnh hoặc nữ mệnh, vừa vị nói rõ có hay không cùng tháng đồng nhất đồng thời sinh, ta phải trả lời hắn: Của ngươi vấn đề không đầu không đuôi … Đương nhiên ta cũng biết hắn vấn đề nguyên nhân là: Canh năm và ất năm sinh ra mạng người bàn can cung nhất định tương đồng, nếu như các cung chỗ rơi tương đồng mà phu quan tuyến cũng đồng dạng đều có tự hóa lộc thì có gì bất đồng. Ta nghĩ hội nói loại vấn đề này bạn trên mạng tất nhiên là tập sinh dụng tam hợp 論 mệnh pháp mà không giải trừ tứ hóa phi tinh 論 mệnh pháp, mới có đến đây đáp lại. Bất quá ta cũng trở về phúc hắn, sơ lược làm một ít 說 minh. Quả nhiên vị này bạn trên mạng đích thật là không hiểu tứ hóa mà biểu thị có chút ngạc nhiên, càng muốn ta năng lực tiết lộ một chút tứ hóa ứng dụng kỹ xảo, còn muốn ta ” có thời gian” mặt khác giảng một chút thất tinh xác định địa điểm làm sao định pháp, biết rõ ta không vì nhân thầy tướng số, lại đưa ra một mệnh lệ, muốn ta 說 minh … A! Cái này như lạt mềm buộc chặt, dương đông kích tây, tưởng thiết kế ta, muốn ta rút lui? Nói 說 trực tiếp một điểm, vị này bạn trên mạng chỉ cần thật có lòng nghiên cứu tứ hóa 論 mệnh pháp, không cần dùng tiền, chỉ cần dụng tâm nhìn ta bộ lạc cách phát ra biểu sở hữu văn chương, trong đó đã tiết lộ rất nhiều tứ hóa ứng dụng kỹ xảo. Kỳ sở dĩ có đến đây vấn, không phải là muốn ta trực tiếp giúp hắn dĩ tứ hóa 論 thuật hắn đề ra mệnh lệ mà thôi, không phải sao?! Mời xem cái này vị bạn trên mạng nói …

● cảm tạ ông thần thám chỉ giáo ﹐ online năng lực chia xẻ như vậy đa tứ hóa tư liệu tâm đắc thật là ít 見. “Vấn đề có điểm không đầu không đuôi ….” Bởi vì ta không muốn như vậy đa nha ﹐ mong muốn không nên 見 quái. Bởi vì tuần lễ trước bản thân online dạo chơi ﹐ trùng hợp đi ngang qua quý bộ lạc ﹐ đẩu số tứ hóa ta vừa không hiểu sở dĩ khán 見 thiên văn chương này ﹐ có chút ngạc nhiên ﹗ canh và ất sinh ra của cung vị can cung tương đồng ﹐ bởi vậy tử tướng sinh thìn kho đều có phu quan tuyến đều có tự hóa lộc ﹐ nâm mặt trên nhắc tới đại hạn quá độ ﹐ danh [cung phu thê], lợi [quan lộc cung] lưỡng đầu thất bại của tượng ﹐ nhưng sau này 歷 trình ﹐ tâm tính và tiền đồ ảnh hưởng ﹐ lưỡng nhân có thập ma bất đồng ﹖ ta rất rõ ràng minh xác biết ông thần thám không vì nhân thầy tướng số nguyên tắc ﹐ ta chỉ là muốn nâm tiết lộ một chút tứ hóa ứng dụng kỹ xảo ﹗ có thời gian khả phủ mặt khác giảng một chút thất tinh xác định địa điểm làm sao định pháp. Nam ất tị năm ba tháng hai mươi mốt giờ tý ●

Hiện tại có một ta nghiên cứu tam hợp pháp mệnh lý bán điệu ” bè lũ ngoan cố”, bản thân không hiểu tứ hóa phi tinh vận dụng để ý thì, chính không chịu buông tư thái thỉnh giáo, vừa không chịu dụng tâm nghiên cứu, rồi lại muốn trộm thâu trích dẫn tứ hóa pháp mà 亂 phi 亂 bộ, kết quả không bay nổi 來 đem mình té bị thương, bộ thái chặt đem mình lặc tử, thế là tựu khinh thường tứ hóa phi tinh 論 mệnh pháp đồng đạo, canh 說 tứ hóa pháp là ” ngụy học” là ” thối thí”. Người như thế cai đa tắm một cái kiểm, đa chiếu soi gương! Trên thực tế không được 論 người ta cưỡi “Cao Thiết” hoặc cưỡi “Thai thiết” đều có thể đáo cao hùng, chẳng qua là thời gian tốc độ và cá nhân cảm giác thư khó chịu mà thôi. Tứ hóa pháp 論 mệnh và tam hợp pháp 論 mệnh, đồng dạng đều chuẩn, chỉ là không nên như tưởng đáp “Cao Thiết” lại ngại 車 phiếu bỉ “Thai thiết” quý, muốn ngồi “Thai thiết” lại ngại thời gian bỉ đáp “Cao Thiết” trường, giá không phải tự như ngu ngốc? Giả như này tam hợp pháp “bè lũ ngoan cố” đều có thể như vị này học tam hợp pháp bạn trên mạng nghiên cứu học vấn thái độ như nhau, có cùng xuất hiện, ta 豈 hội 見 quái?!

Mệnh bàn tương đồng, số phận cũng không giống nhau đạo lý, tạm thời bày ra song bào thai không nói chuyện [liên quan đến thể dụng, lập thái cực cung vị biến hóa], tựu cận dựa vào đến đây vị bạn trên mạng vấn đề, ta cử ba mệnh bàn 來 so với kỳ chỗ bất đồng.

A nam: Canh dần năm bảy tháng mười hai nhật giờ Thìn sinh

B nữ: Ất tị năm bảy tháng mười hai nhật giờ Thìn sinh

C nam: Ất tị năm ba tháng ngày hai mươi mốt giờ tý sinh nhất, tứ hóa năm sinh tinh rơi cung của 異 cùng:

A nam: Năm sinh lộc tinh thái dương, khoa tinh Thái âm ngồi chung cung tử nữ, hóa quyền năm sinh tinh vũ khúc tọa cung tài bạch, hóa kỵ năm sinh tinh thiên đồng tọa cung tật ách phùng tự hóa quyền, vì quyền kị giao chiến sinh cung tật ách.

B nữ và C nam: Năm sinh lộc tinh thiên cơ tọa huynh đệ cung, quyền tinh thiên lương tọa cung phụ mẫu, khoa tinh tử vi tọa cung mệnh, sao Hóa kỵ Thái âm tọa tử nữ cung.

Nhị, tuy rằng ba người bản mệnh phu thê, quan lộc nhị cung đều tự hóa lộc, nam nữ mạng lớn hạn thuận nghịch của 異 cùng:

A nam và B nữ: Đệ ngũ đại hạn [44~ 53] thuận đi quá độ bản mệnh quan lộc cung thì, là thiên mệnh + bản quan tự hóa lộc ra, đại thiên + bản thê tự hóa lộc ra, giai thuộc lưỡng đầu thất bại. Tức là chủ chính vui mừng từ chức mặc kệ, tại ngoại công tác thôi triển không được thuận, phối ngẫu 離 khai của tượng. Nhưng mà cung vị tự hóa lộc thì, phải khán một viên khác sao Hóa kỵ đi nơi nào, đây là nguyên tắc. Cho nên A nam ” thiên mệnh bản quan” trùng điệp, giáp can liêm trinh tự hóa lộc thì, một viên khác thái dương Hóa kị tinh bay vào ” đại nô bản tử” phá tan năm sinh lộc khoa; mà B nữ của một viên khác thái dương Hóa kị tinh bay vào ” đại nô bản tử” cũng hội hóa kỵ năm sinh tinh cấu thành song kị xung cung điền trạch. Vừa A nam ” đại thiên bản phu” mậu can tham lang tự hóa lộc thì, một viên khác thiên cơ Hóa kị tinh bay vào ” đại tật bản huynh”; mà B nữ của một viên khác thiên cơ Hóa kị tinh bay vào ” đại tật bản huynh” cũng phá tan năm sinh lộc tinh. Hai người của cát hung phúc họa 豈 năng lực tương đồng?

C nam: Đệ ngũ đại hạn [44~ 53] là đi ngược chiều bản mệnh cung tài bạch, bản mệnh quan lộc giáp liêm trinh tự hóa lộc chính là đại hạn của cung tật ách tự hóa lộc, bản mệnh cung phu thê mậu tham lang tự hóa lộc chính là đại hạn cung phúc đức tự hóa lộc. Còn nếu là đệ tam đại hạn [24~ 33] mặc dù cũng là lưỡng đầu thất bại, nhưng là ” bản phu + thiên mệnh” tự hóa lộc, ” bản quan + đại thiên” tự hóa lộc, mà và A nam B nữ của ” bản quan + đại phu” tự hóa lộc, ” bản phu đại thiên” tự hóa lộc tượng ý tướng 異 kỳ thú.

Tam, tuy rằng ba người bản mệnh phu, quan nhị cung đều tự hóa lộc là lộc ra, nhưng khi mặt khác cái khác tam khỏa quyền, khoa, kị bay ra của rơi cung có không cùng năm sinh tứ khỏa hóa tinh có vô sản sinh va chạm, kỳ hoá khí và giao dịch tình hình bất đồng, khắp nơi ảnh hưởng vận hành của được mất.

A nam: Giáp can phá quân hóa quyền tinh bay vào bản thiên đại phúc, vũ khúc khoa tinh bay vào bản tài đại quan hội hóa quyền năm sinh tinh, thái dương Hóa kị tinh bay vào bản tử đại nô phá tan năm sinh lộc tinh và khoa tinh.

B nữ: Giáp can phá quân hóa quyền tinh bay vào bản thiên đại phúc, vũ khúc khoa tinh bay vào bản tài, thái dương Hóa kị tinh bay vào bản tử đại nô hội hóa kỵ năm sinh mà cấu thành song kị.

C nam: Nếu như đại hạn giao qua bản mệnh quan lộc cung thì đã thứ chín đại hạn [84~ 93], thiên mệnh cập đại thiên tự hóa lộc của lưỡng đầu thất bại, mà thái dương hội song kị xung bổn điền, tất nhiên đã không được ở nhân gian liễu, không cần đang nhìn cái khác tam hóa tinh. Nếu như dĩ đệ tam đại hạn [24~ 33] quá độ bản mệnh cung phu thê, mậu tham lang hóa lộc ra, đại thiên giáp liêm trinh tự hóa lộc ra, thì là tình cảm vợ chồng vấn đề. Nhân thiên mệnh bản phu rơi vào cấn vị, cấn vị chủ nhân sự, mậu tham lang tự hóa lộc là lộc ra của tượng, mà mậu thiên cơ Hóa kị tinh bay vào mão cung tứ chuyên nơi phá tan năm sinh lộc tinh cấu thành song kị.

Tứ, dựa vào tiền hạng thứ ba thuật ba người của hóa tượng, đương thuận đi hoặc đi ngược chiều lưu niên vận thì, kỳ thiên địa nhân tam dễ của cung vị trùng điệp biểu hiện đã rồi bất đồng, như lại dùng lưu niên can cung tứ hóa đưa về bản mệnh dĩ đại hạn tác người đại lý thì, lưu niên của hóa tinh và năm sinh hóa tinh cập đại hạn hóa tinh sở sản sinh chi giao dễ, biến dời, bản dễ cũng tất nhiên khác biệt.

Ngũ, thất tinh xác định địa điểm của bất đồng, suốt đời sinh hoạt hàng ngày của thưởng thức ưu khuyết cũng tất nhiên bất đồng; năm sinh can bất đồng, kỳ định tượng tất nhiên bất đồng, thì kỳ mệnh cách cao thấp cũng tất nhiên cách xa.

A nam: Thất tinh xác định địa điểm ở cung phụ mẫu, hỏa lương cùng độ, đối cung có hóa kỵ năm sinh tự hóa quyền xung chiếu. Mà định tượng rơi bản mệnh cung.

B nữ: Thất tinh xác định địa điểm ở cung phụ mẫu, thiên lương ngồi một mình, đối cung tự hóa quyền chiếu. Mà định tượng rơi nô bộc cung.

C nam: Thất tinh xác định địa điểm ở cung thiên di, đối cung có hóa khoa năm sinh chiếu, nhưng có 鈴 dương tương đối. Mà định tượng rơi nô bộc cung.

Lục, dựa vào đã ngoài phân tích, cho dù mệnh bàn tương đồng, gần chỉ cần dĩ thất tinh xác định địa điểm cập định tượng của can cung tứ hóa diễn dịch, mệnh cách cao thấp và số phận của tao ngộ, 豈 hội tương đồng?!

Văn vương thần quẻ quẻ để ý và đẩu số mệnh lý phân tích của tương đối

Mệnh lệ: Khôn mệnh dân quốc sáu mươi lăm năm [bính thìn] hai tháng cửu nhật giờ Dậu thụy sinh

Vấn sự: Dân quốc chín mươi lăm năm [bính tuất] ba tháng [tân mão] thất nhật [quý hợi] giờ Mùi xem bói quý nhân: Mão tị

Không vong: Tử xấu

Chủ sự: Xem bói bản mệnh bản thân, hôn nhân ? Được quẻ: Phong thuỷ hoán [hỏa] thay đổi gió núi cổ

Bạch hổ phụ mẫu — thân — mão mộc

Đằng xà huynh thứ – thế ※– tị hỏa [không vong] tử thủy quan quỷ

Câu trần tử tôn – — vị đất [nguyệt phá] dậu kim thê tài [phục giấu hợi thủy quan quỷ] chu tước huynh đệ – mệnh ● – ngọ hỏa

Thanh 龍 tử tôn — ứng với — thìn đất huyền vũ phụ mẫu – – dần mộc

Giải trừ quẻ:

Nhất, bản thân:

1, thế hào cư ngoại quẻ đệ ngũ hào, ngũ hào chủ bộ ngực, tị hỏa làm tâm hỏa, động, biến tử thủy làm quan quỷ, thủy khắc hỏa, là phán đoán cố tình

Bẩn tật bệnh.

2, mệnh cư nội quẻ đệ tam hào, ngọ hỏa làm tâm hỏa, động, thay đổi dậu kim làm vợ tài, hỏa khắc kim, dậu giấu tân, tân kim chủ phế, vừa suy đoán là phổi hệ hô hấp bất hảo.

3, bản quẻ phong thuỷ hoán thay đổi gió núi cổ, “cổ” người trung tâm cổ cũng, đẩy nữa phán đoán kỳ bản thân nhân công tác quan hệ có ” tạp âm” việc.

4, bản thân của bệnh nên khán bác sĩ uống thuốc, tạp âm thì cần phải dĩ đạo pháp chế sát xử lý.

Nhị, hôn nhân:

1, nội quẻ đệ tam hào ngọ hỏa, quan quỷ phục giấu, động, thay đổi dậu kim [thê tài], và thời tiết và thời vụ mão dậu xung, là nguyệt phá, phán đoán kỳ hiện nay ứng với đã và phu 離 hôn, nhân nhị hào tử tôn hào là thìn đất. Hỏa đất mới, mệnh sinh ứng với, tái phán đoán ứng với đã và chồng trước dục có tử nữ.

2, ngoại quẻ thế cư huynh đệ rơi đằng xà, động, biến tử thủy quan quỷ, đằng xà là dây dưa, thất bại vong, suy đoán hiện nay có bạn trai dây dưa ở chung, nhân quan quỷ thất bại vong, tái phán đoán thượng vô danh phân.

3, ngoại quẻ thân cư phụ mẫu hào, rơi bạch hổ, suy đoán ở chung bạn trai cha mẫu hung hãn, không thích cô gái này mệnh.

4, ngoại quẻ tứ hào vị đất tử tôn rơi câu trần, ngũ hào tị hỏa trì thế, tị hỏa sinh vị đất, phán đoán và bạn trai đã sinh có tử nữ, vừa phụ mẫu bạch hổ mão mộc khắc vị đất tử tôn hào, cũng khắc nội quẻ nhị hào thìn đất tử tôn hào, tái phán đoán bạn trai phụ mẫu không thích cô gái này cùng với tử sở sanh người ấy nữ, cũng không thích cô gái này chồng trước sở sanh người ấy nữ, nhân không thích có con chồng trước, cho nên đẩy nữa phán đoán bạn trai phụ mẫu không đồng ý họ kết hôn.

5, cho nên suy đoán cô gái này hiện nay cùng với bạn trai chỉ có thể ở chung bất năng kết hôn.

Nhất, bản thân:

1, quý can tọa huynh đệ cung, huynh đệ cung là tật ách của quan lộc cung, là bản thân khí số vị. Huynh đệ cung tọa hóa kỵ năm sinh vừa tự Hóa kị, chủ tiên thiên bản thân vận vốn cũng không hảo, ngày mốt cũng không biết bảo dưỡng. [sách mã kị].

2, quý can phá quân bay vào cung tật ách, lộc nguyên nhân chính, kị chủ quả, biết khỏe mạnh và bản thân của cá tính tính tình bất hảo cùng một nhịp thở. Vừa sao Liêm trinh là âm hỏa, chủ tâm bẩn, và tham lang cùng độ tự Hóa kị, là tâm huyết quản có chuyện.

3, huynh đệ cung là và bằng hữu của hỗ động cung vị, là cung phúc đức của cung tử nữ, cũng cung tử nữ của cung phúc đức, cho nên huynh đệ cung là chủ giường ngủ, liêm tham đều vì đào hoa tinh, tọa kị vừa tự Hóa kị, tiền sau có cung mệnh của dương nhận cập cung phu thê của đà 羅 giáp, quý can khiến cho phá quân hóa lộc, nhập cung tật ách, phá quân chủ thủy, liêm tham Hóa kị chủ tạp 亂 đào hoa, lộc và kị cách ngũ cách, là đối đãi thượng của bất lực, bạn cố tri bản thân giao hữu tạp 亂 tạo thành bản thân nước lửa không giao.

4, cung tật ách can tân cự môn hóa lộc nhập bản mệnh hội dương nhận, mà văn xương ở tật ách Bản cung tự Hóa kị, lộc kị rơi cung cách lục cách, là nhất lục cộng tông, là đối đãi thượng của tiêu hao, biết hệ bản thân làm là cập tính tình bất hảo, tinh thần quá căng thẳng 勞 luy mà dẫn đến khỏe mạnh ra 狀 huống. Cự môn là dạ dày, cũng khí quản, thực quản, văn xương là hệ thần kinh, nguyên nhân chính là ở sinh hoạt không bình thường mà dẫn đến hệ hô hấp cập dạ dày bất hảo.

Nhị, hôn nhân:

1, cô gái này bản mệnh cung mệnh tọa giáp can, giáp khiến cho thái dương Hóa kị, vốn cũng không lợi phụ, phu, tử, bất lợi nam nhân. Cung mệnh tọa dương cự, can cung giáp thái dương Hóa kị nhập quan lộc cung, xung cung là cung phu thê, vừa nhìn biết ngay bất lợi phối ngẫu. Giáp liêm trinh hóa lộc nhập huynh đệ cung, hội hóa kỵ năm sinh tinh, là lộc nhập không đáy, vừa phùng tự Hóa kị, là lộc ra. Huynh đệ cung là cùng người khác sinh của hỗ động cung vị, cũng quan lộc cung của cung tật ách. Làm một lục cộng tông, lộc kị cách lục cách, cấu thành đối đãi thượng của tiêu hao. Vừa thái dương là nam tính, liêm trinh là tạp 亂 vật, và tham lang tinh cùng triền Hóa kị, hai sao đều vì đào hoa tinh, cho nên chủ giao hữu hỗ tạp. Vừa lộc tùy kị đi, biết cô gái này đang làm việc thượng và nam tính gặp gỡ phức tạp.

2, bản mệnh cung phu thê tọa thái âm tinh và đà 羅 cùng triền cư thìn vị, can cung nhâm. Biết cô gái này của phối ngẫu vô quyết đoán, nhưng có chút tự phụ vừa cố chấp luẩn quẩn trong lòng. Can cung nhâm thiên lương hóa lộc nhập cung phúc đức, cung phúc đức là cung phu thê của quan lộc cung, phùng năm sinh lộc tinh vừa tự hóa lộc, là điệp ra lộc. Cung phúc đức can bính, chuyển liêm trinh Hóa kị cũng nhập huynh đệ cung, xung cung là cung phu thê của cung tật ách; vừa nhâm vũ khúc Hóa kị nhập cung điền trạch xung cung tử nữ, cung tử nữ là phối ngẫu quan lộc cung của cung tật ách, biết phối ngẫu tốt đẹp vụ xa, bất năng làm đến nơi đến chốn, không chỗ nào sự là, vô thu nhập, cả ngày ngồi xổm gia.

3, trong lúc nữ đệ tam đại hạn [24– 33] quá độ bản mệnh cung phu thê thì, khiến cho thái dương Hóa kị 來 xung gốc rể cung mệnh liền trở thành cung phu thê của cung phúc đức, đồng thời canh trở thành cô gái này đại hạn của cung phúc đức, dĩ cô gái này nói, là đến đây hạn tâm 裡 đã mất phối ngẫu của tồn tại; dĩ cô gái này của phối ngẫu nói, là chủ tâm 裡 thượng đã không muốn trong lúc nữ của trượng phu. Đến đây đại hạn 離 hôn đã thành định số.

4, đến đây đại hạn của cung phu thê quá độ sinh dần vị, dần vị chủ nhân sự, can cung canh thái dương hóa lộc nhập đại hạn của cung thiên di; canh thiên đồng Hóa kị nhập đại hạn của quan lộc cung làm đại hạn phu thê của cung thiên di, phá tan năm sinh lộc tinh, cấu thành song kị nước xoáy đại hạn cung phu thê. Trong lúc đại hạn sở quản chi lưu năm 28 tuổi quá độ bản mệnh cung phụ mẫu làm đại hạn điền cung thì, nhân kị xung của cung là 28 tuổi lưu niên của cung tật ách, bạn cố tri đến đây 28 tuổi lưu niên “Phu thê 離 hôn.

5, đến đây đệ tam đại hạn của cung tử nữ [đào hoa vị] quá độ bản mệnh cung tật ách, can cung tân cự môn hóa lộc mệnh cung mệnh làm đại hạn của cung phúc đức, biết đến đây hạn tất có đào hoa. Nhưng nhân tân xương khúc ở đại hạn cung tử nữ tự hóa khoa kị, xung cung vì cha mẹ cung, cung phụ mẫu vi phu thê của cung điền trạch, bạn cố tri đến đây đào hoa không bị bạn trai phụ mẫu sở hỉ, suy đoán đến đây hạn tuyệt đối không thành được bạn trai của chân chính phối ngẫu, tiến nhập phối ngẫu nhà môn, chỉ có thể ở ngoại kế tục đào hoa quan hệ mà thôi.

6, bản mệnh cung tử nữ tân can, đến đây đại hạn cung tử nữ cũng là tân can, tân văn xương Hóa kị đồng dạng xung cung phụ mẫu, bạn cố tri không được 論 và chồng trước sở sanh người ấy nữ hoặc và đào hoa bạn trai sở sanh người ấy nữ, đều không vì cô gái này phụ mẫu sở hỉ. Cung phụ mẫu vì phụ thân cung, cũng chủ cô gái này của nữ nhân đều không phụ thân vô duyên của tượng.

Tham cự lộc khúc liêm vũ phá – tử vi đẩu số thất tinh của nhận định và lý niệm

Tham lang số 1, gia vũ khúc số 6 = thiên = dương, là là hà đồ một trong lục cộng tông, chủ tiền tài thịnh vượng của tượng.

Cự môn số 2, gia lộc tồn số 3 = 5, 5 liêm trinh cũng, là biểu thị tham sinh truy cầu tiền tài người, tất thiệp thị phi hình tụng hoặc lao ngục tai ương. Mà

5 người là đẩu số của cung tài bạch, tranh tiền đoạt của người, là liêm trinh liệt hóa của tính cũng. Mà là phi người là cự môn của tính cũng.

Liêm trinh số 5, gia phá quân số 7 = 12 = 2. 2 người là hóa quyền cũng, ý chủ hiếu thắng, thật mạnh, không chịu thua, cho nên biểu thị 屢 bộc 屢 khởi, bất khuất cong, mãi không kết thúc.

Vũ khúc số 6, gia phá quân số 7 = 13 = 3, là là trời địa của hợp, 3 người thuộc nhân, là lộc tồn tinh, cũng hóa lộc tinh cũng, cho nên chủ hội có tài, nhưng cũng chủ cô khắc mà không lợi lục thân.

※ khâm thiên Vô Cực Môn tử vi đẩu số ” đại dịch nguyên chính tông” phi tinh bí nghi tứ hóa 論 mệnh dụng thần của vi diệu, toàn bộ giấu ở ” số” và ” để ý” trong,

Nghiên cứu tử vi đẩu số mệnh lý người, chỉ cần có thể ” minh để ý, biết số”, mà lại năng lực tróc chặt thái cực, rồi sau đó tái quan khí, thủ tượng, thôi mà diễn của, tựu năng lực

※ nhiều chuyện cung vị đối mệnh bàn của ” cục” và ” vị” của tương đối: Sinh ta là – sinh

So với ta người là – vượng ta khắc người là – nô ta người sống là – tiết khắc ta là – 殺

Cục số là – nhân nguyên [tối trọng yếu] đại hạn là – khách thể

Cục số là – chủ thể

Dĩ là của cho nên, cục số của dụng, dụng ở đại hạn mà thôi, mà thôi ” nhân nguyên đối với người nguyên” nói chuyện.

Ví dụ như: Mậu tử năm sinh ra, cung mệnh cư càn vị là kim, mậu = thiên; tử = địa; thủy nhị cục = nhân nguyên

Thì thủy nhị cục người, cung mệnh ở càn, cung phúc đức ở khảm; càn là kim, khảm là nước, kim nước lã, là được phán đoán biết đến đây mệnh tạo bản tính cường, căn cơ hảo.

Nhân lúc trước văn chương hoặc tác phẩm kém cỏi của tôi trung tâm lần nữa 說 quá, người bình thường, thậm chí đã mở quán mưu cầu lợi nhuận, hoặc khai ban giảng bài, hoặc ở đệ tứ thai mua thì đoạn đại đả nổi tiếng mời chào hộ khách, tự cho là là mệnh lý các đại sư, mỗi khi 見 lộc thì ưa 見 kị thì ưu, mọi chuyện thượng cũng không phải là như vậy. Giống như — tướng mạo anh tuấn, nhã nhặn nam nhân không nhất định là người tốt, mỹ 麗, đoan trang nữ nhân cũng không 見 phải là thục nữ; tướng mạo xấu xí nam nữ thùy cũng không có thể 說 hắn hoặc các nàng là người xấu đạo lý như nhau.

Bình thường 論 mệnh, lộc quyền khoa kị sao Tứ hóa của ” lộc” tinh vĩnh viễn theo ” kị” tinh đi, bởi vậy lộc tinh ở đẩu số trung tâm ” dụng thần” mà nói, lộc tinh sẽ không 見 phải là tốt, là lộc nhất định phải lộc ra — bởi vì biến thành dụng thần. Giống nhau tình hình, sao Hóa kỵ là lục, thuộc thủy; lộc tinh là cửu, thuộc kim; cho nên là dụng thần thì, có hóa kỵ nhập kị xuất, cũng có lộc nhập lộc ra. Quyền tinh thuộc hỏa, nước lửa bất tương bắn, yếu dự đoán được hỏa hậu, kị sẽ trái lại quá 來 dụng, mà dụng lục dĩ ” kị” là thời gian sử dụng, tự nhiên ” lộc” là cửu, đến đây tức là cửu lục của dụng. Cho nên 論 mệnh thì bất khả chỉ nhìn sao Hóa kỵ, tất cần phải đồng thời khán lộc tinh, nếu như lúc này ” lộc” tinh trở thành cát hung tuyến thì, nhất định phải muốn xem ” quyền” tinh, đến đây quyền tinh là liền trở thành cục diện then chốt.

Giống nhau ứng với sinh nhân sự việc, phải bả lộc, quyền, kị bao quát trong đó kiêm khán. Cố hữu cái gọi là: “Hư lục dụng cửu” phương pháp, đến đây tức đẩu số của dụng thần. Mà nếu dụng ” hư lục dụng cửu”, là chủ yếu dĩ sao Hóa kỵ là việc chính, dụng cửu mà lộc tùy kị đi, cho nên đương lộc kị đồng thời phát sinh đối đãi, quyền tinh tức trở thành lộc kị giao chiến thì của dụng thần liễu. Giống như: Cung phu thê tự hóa lộc Hóa kị nhập mệnh [hoặc phu thê tự Hóa kị hóa lộc nhập mệnh] cấu thành 離 hôn không được cát của tượng thì, cung phu thê biến thành một viên khác ” quyền” tinh tựu có thể là phu thê của dùng cái gì hội 離 hôn mấu chốt. [điều không phải 說 quyền tinh cũng không dụng, chính là ở đây loại hiện tượng thì tài dụng — đương môi giới thể đang dùng].

論 ngũ hành người, hiểu ra nước lửa tối trọng yếu. Kị là thủy, quyền là hỏa, nước lửa bất tương bắn, nhưng nước lửa ký tế, cho nên sao Hóa kỵ hội kéo quyền tinh, tự nhiên mà vậy tựu tất sẽ ảnh hưởng lộc kị của biến hóa, cho nên lộc không có nghĩa là chân chính may mắn, nhân đại đô có lộc ra; đồng lý, kị cũng không có nghĩa là hung tướng, như năm mươi rơi trung tâm là thuộc may mắn. Nhân lộc tinh và sao Hóa kỵ đồng dạng có ” lộc ra” và ” kị xuất”, cho nên lộc kị ý tư là tương đồng, sở dĩ dĩ 論 mệnh là nghiệp giả, tuyệt không có thể có 見 lộc tức ưa, 見 kị thì ưu cạn 見, bằng không tương không chỉ có tự tạp chiêu bài, canh hội hại người rất nặng.

Cung mệnh cho ta của mệnh, cung thiên di bèn xuất núi ngoại của ta ra lệnh, bởi vậy mệnh thiên tuyến tọa có sao Hóa kỵ hoặc tự Hóa kị thì, ngoại trừ 論 ” dịch mã” ở ngoài, cũng liền chủ người này là thiên hướng sinh ” ấm người khác”. Là nhân chính của mệnh ở Hóa kị, đến đây Hóa kị biểu thị không tốt do chính gánh chịu, mà bả tốt nỗ lực khứ cho hắn nhân, cũng tức là mệnh thiên tuyến có sao Hóa kỵ người dễ làm bố thí hành trình là đạo lý. Cung mệnh và cung tật ách làm một lục cộng tông, cho nên cung tật ách và cung phụ mẫu một đường tọa có sao Hóa kỵ người, đồng dạng chủ tâm địa tốt hơn mà lại so sánh vô tâm cơ. Cung tật ách và cung phúc đức cũng là nhất lục cộng tông, cho nên như cung phúc đức Hóa kị nhập phụ mẫu tật ách tuyến thì, cũng là là đồng lý giải thích. Bất quá, bởi vì cung phúc đức hệ là âm đức việc, nếu như cung phúc đức có tự hóa quyền, mà Hóa kị nhập phụ mẫu tật ách tuyến thì, thì ứng với giải thích vì thế nhân hội vì mình của phúc trạch mà hiển hiện so sánh hiện thực, phú tâm cơ mà lại ích kỷ. Nếu như cung phúc đức tự hóa quyền, mà Hóa kị nhập mệnh thì, tựu ứng với giải thích là, người này tự tảo trước cửa tuyết mà lại chủ quan cường liệt, mọi việc chích vì mình suy nghĩ. [như vậy hóa tượng có cấu thành lục tứ của dụng, thì lánh lúc này lấy tiến mã hoặc thối mã của tượng ý giải thích]. Ở đây yếu nhấn mạnh, đã ngoài cung phúc đức của hóa tượng cũng không chủ người này là người xấu.

Tử vi đẩu số mệnh bàn mệnh lý của phân tích trình tự và lý niệm

Phân 類: Tử vi đẩu số 論 mệnh lý thì

2008/ 02/ 24 23: 23

Đương thời mặc kệ bất luận cái gì giai tầng, đối ” thầy tướng số” cái đề mục này, có người thâm tín không nghi ngờ mà lại lưu sinh ” mê” tín, có người thủy chung không chịu nhận đồng mà lưu sinh ” tự” tín. Kỳ thực quá mê tín hoặc thái tự tin đều không phải là trung dung chi đạo! Nếu như quá mê tín thầy tướng số thì hội lưu sinh số mệnh mà vô pháp nhảy thoát nước ngoài; quá mê tín chính mà cho rằng nhân định thắng thiên thì không khỏi lưu sinh cuống vọng mà như ếch ngồi đáy giếng!

Vũ trụ to lớn, học thuật của vô nhai, cũng không nhân 類 có thể tẫn khuy! Đấu số mệnh lý sự học chỉ là học thuật một trong môn, chỉ là tiên thánh tiên hiền theo vũ trụ đang lúc thiên văn tinh diệu và hoàn cảnh địa lý của vận hành biến hóa, quá trình lâu dài quan sát nghiệm chứng mà ứng với số nhân 類 sở tích lũy trí tuệ truyền thừa. Nếu như 說 loại này trí tuệ của truyền thừa là mê tín, loại này mê tín lại có thể truyền thừa hơn ngàn năm lâu, tất nhiên có kỳ có thể tin có thể tham thảo giá trị!

Thì cá nhân ta nói, ba mươi tuổi trước thuộc không sợ trời không sợ đất vô thần 論 người, bốn mươi tuổi trước tối khinh thường hay này ” thầy tướng số tiên”, sâu nhất tín không nghi ngờ hay ” khoa học”! Chỉ là một hồi đột nếu như 來 cấp tính bệnh viêm gan suýt nữa chết nguy cơ, thúc đẩy ta có một loại khác chuyển cơ! Chỉ vì châm cứu dũ ta mất ngủ, trung tâm thảo dược dũ ta bệnh viêm gan! Mà khi sơ nằm viện hơn ba tháng, thuốc tây cũng hết đường xoay xở, thiếu chút nữa giơ súng tự liễu!

Ta chuyển cơ, hay rất rõ ràng nhận tri ” khoa học” cũng có chỗ thiếu sót mà cũng không phải là vạn năng, trung tâm thảo dược mặc dù 說 ” không được khoa học” đã có kỳ độc đáo của hay mà không phải là không chút nào đủ thủ. Thế là ta bắt đầu bái sư chuyên nghiên châm cứu, để lý giải châm cứu trung tâm ” tử ngọ lưu chú” cập ” 靈 龜 bát pháp” mà chuyên nghiên tử bình bát tự; mà âm dương học, mà tổn thương xoa bóp, mà chỉnh sống, mà dễ quẻ, mà tính danh học, mà tử vi đẩu số, mà học phật, mà tu đạo … , vừa … vừa tài tiến ngũ thuật và huyền học 領 vực mà không thể tự thoát ra được. May mà ta đối hiện đại ” khoa học” sùng bái nhưng không bớt, đối Trung Hoa Trung Quốc cố hữu ” ngũ thuật” yêu thích càng dụng tâm hơn, nhất là hy vọng nếu như một ngày kia có thể đem ” mệnh lý” thiên lý và ” tôn giáo” thần tích kết hợp, rót vào nhân tâm, thì Đài Loan xã hội có thể tương năng lực một mảnh tường hòa.

Nói tới đẩu số mệnh lý sự học, ở trước mắt Đài Loan cảnh nội, không được 論 sĩ nông công thương giới, có quá nhiều nhân thích vô cùng nghiên cứu có lẽ 說 phi thường có hứng thú muốn học, cũng chẳng làm sao bắt tay vào làm, thế là có người học thành bán điệu lại dũng sinh vơ vét của cải mà lại hại nhân không phụ trách; có người mặc dù liều mạng mãi thư tự học nhưng không được kỳ môn mà vào, cuối cùng tuyển trạch buông tha, thực sự là kẻ khác cảm khái.

Muốn học tử vi đẩu số, kỳ thực có kỳ bước(đi), có kỳ nguyên lý có thể theo mà tiến dần. Cũng không phải là tùy tiện ở thư cục mãi một ít nội dung chỗ trống, sao 來 sao khứ, chỉnh quyển sách nói đều là tinh diệu tính chất sao, tam phương tứ chính, thập ma cách cục, miếu vượng lạc hãm, thiên 羅 địa võng, thân chủ mệnh chủ, tiểu hạn thái tuế … Các loại, mãn bàn giai sao, mặc dù người ta cả ngày nhìn nó 說 sao ta yêu ngươi, kết quả sao nhưng thủy chung chẳng lòng!

Có nhiều lắm tự cho là đại sư người, ở xã đoàn hoặc xã khu đại học khai ban giáo đẩu số, lại bình thường đối học sinh 說 không cần học bài mệnh bàn, chỉ cần mở máy vi tính ra lên mạng tựu lập tức có thể liệt ấn mệnh bàn. Loại này đại sư, ta cảm 說 chính hắn như không được kháo máy vi tính hoặc không được kháo trở mình thư nói căn bản cũng bài không ra mệnh bàn, sở dĩ ta thường không khách khí chỉ những … này mất mặt xấu hổ nhân khiếu “đại thâu”! Thử nghĩ, 連 cơ bản nhất kk ký âm đều 懶 phải học, 豈 năng lực chờ mong hắn năng lực học giỏi mỹ ngữ?

Muốn học hảo tử vi đẩu số, hay phải từ học bài bàn bắt tay vào làm, thứ nhì là phải nhận tri mệnh bàn sắp hàng của kết cấu. Như là mười hai cung vị sắp hàng hàm ý, dùng cái gì dụng nguyệt thì định mệnh cung đạo lý, nam nữ âm dương đại hạn thuận nghịch chi đạo để ý, cùng với toàn bộ mệnh bàn dùng cái gì vị của thiên bàn, đại hạn vị nơi bàn, lưu niên vị người bàn đạo lý, còn có cung vị chu toàn chuyển hoán, tam tài tam dễ, thời gian không gian, tiên thiên ngày mốt. , mệnh bàn của phương vị, hợp xung, tự hóa … Các loại nguyên lý nguyên tắc. Những thứ này đều là muốn học hảo tử vi đẩu số mệnh lý cơ bản biết 識, 離 đến đây, tất nhiên chỉ thấy mãn bàn sao đang lóe lên, kỳ đại biểu ý nghĩa là cát là hung, cũng chỉ có thể dẫn thuật cổ văn phú sở ghi chép chiếu bản tuyên liệu, thái độ làm người thôi mệnh tất nhiên chỉ tốt ở bề ngoài.

Học bài mệnh bàn, kỳ thực rất đơn giản, bởi vì giản đơn tài hợp sinh cái gọi là ” dễ”. Cá nhân tác phẩm kém cỏi của tôi đệ nhất thi đậu tam sách đều có tường thuật cái gọi là năm phút đồng hồ bài bàn pháp: Kỳ bước(đi) [1] tiên định năm sinh can chi [2] dĩ năm can chui can cung [3] dĩ nguyệt thì giao câu định mười hai cung [4] dĩ mệnh cung tọa lạc của can chi dụng chưởng thượng bí quyết kết cục đã định số [5] dụng cục số và sinh ra nhật yêu cầu tử vi tinh của tọa cung tái ngược chiều kim đồng hồ nghịch bài còn lại ngũ khỏa tử vi tinh hệ ngôi sao diệu [6] dựa vào tử vi tinh tọa cung định Thiên phủ tinh tọa cung tái thuận kim đồng hồ bài nhập còn lại thất khỏa Thiên phủ tinh hệ ngôi sao diệu [7] định lộc tồn tinh [8] định nguyệt hệ tinh [9] định hệ sao giờ [10] dựa vào năm sinh can định tiên thiên sao Tứ hóa [11] dựa vào các cung cung định tự hóa [12] định đại hạn lưu niên cung vị [13] định đấu quân. Chỉ cần dựa vào kể trên bước(đi) bài bàn, người học nghề tối đa không ra thập phần chung, thuận lợi tối đa chỉ cần năm phút đồng hồ là được hoàn thành. Chỉ cần thành thục bối thập can của tứ hóa bí quyết; định lộc tồn tinh “Giáp dần ất mão bính mậu tị, đinh kỷ ngọ, canh thân tân dậu, nhâm hợi quý tử tồn, tiền dương hậu đà cân” ca quyết; những thứ khác tinh diệu đều là lưỡng khỏa một đôi, chích phải nhớ kỹ tương quan vị trí là tốt rồi, không cần đọc thuộc lòng.

Học giải trừ bàn cũng là có bước (đi):

[1] tiên khán mệnh cách: Cung mệnh là khán kỳ đi chư sinh ngoại cá tính, làm, vận thế; cung tật ách là khán kỳ cá tính, tâm tính, tính tình, hoài bão; cung phúc đức là khán kỳ ẩn dấu sinh trong óc nội tư tưởng, tư duy, lý niệm. Trong này của lý niệm chính là hà đồ của “nhất lục cộng tông”, cũng tức là nếu nói “thái cực quy nhất”. Mà phục vụ quên mình cung lập thái cực mà phục vụ quên mình cung tứ hóa, biết ngay một thân ngày mốt của mệnh cách thuộc tính, đến đây và tứ hóa năm sinh tinh của rơi cung thuộc tiên thiên mệnh cách phải không cùng, tứ hóa năm sinh tinh là và bẩm sinh 來 của tượng, không được chủ cát hoặc hung; mà do cung mệnh tứ hóa tức thuộc ngày mốt của không gian làm, là có cát hung, nhưng cát hung cần phải phối hợp đại hạn và lưu niên đi vận là lúc đang lúc 論 phán đoán. Nếu như phải sự nghiệp cung hoặc cung tài bạch của cách cục, thì đồng dạng yếu dĩ quan lộc cung hoặc cung tài bạch lập thái cực, dụng quan lộc hoặc tài bạch của can cung tứ hóa khán về sinh quan lộc cung hoặc cung tài bạch lập thái cực của ở đâu cung vị mà phán đoán. Nếu như về sinh bản mệnh bàn thì phi cách cục, mà là thuộc về đi vận vấn đề. Cái khác các cung cũng dĩ đồng dạng để ý thì phán đoán cách cục và kiên quyết thi hành vận.

[2] như có người 來 nhân vấn bản thân vấn đề sức khỏe: Cung tật ách của tứ hóa là xem bệnh tình của nặng nhẹ, giống nhau dụng hóa khoa tinh phán đoán có quý nhân cùng với có hi vọng của thùy tượng. Nô bộc cung của tứ hóa là sinh mệnh tình nghiêm trọng là lúc phán đoán có vô chuyển cơ, nhân nô bộc cung là một mạch tử vị. Cung phúc đức nhân thuộc tạo hóa và phúc ấm, cho nên dụng cung phúc đức của tứ hóa lộc tinh và khoa tinh là tìm thầy thuốc cập quý nhân của phương vị mà thôi chiếu là cường, tọa là thứ, kị phá tan bất khả. Lý niệm là: Cung tật ách và nô bộc cung là tiên thiên và ngày mốt cộng một nhà, mà cung tật ách và cung phúc đức làm một lục cộng tông. Đồng lý, nếu như 來 nhân muốn hỏi vận thế, thì cần phải phục vụ quên mình cung thấy được hạn vận thế, dụng quan lộc cung thấy được vận khí chi lưu đi phân bố, nhân quan lộc là cực cửu khí thế của cung vị, cái gọi là lạc thư quy nguyên định thủy chung.

[3] như có người 來 vấn phu thê đối đãi vấn đề: Dụng cung phu thê tứ hóa phán đoán phối ngẫu, nhân duyên, 異 tình duyên; dụng cung tài bạch phán đoán phu thê đối đãi và phu thê ở chung 狀 huống; là nhân nhất hàm tam mà tam cùng sinh ngũ. Nếu như cung phu thê Hóa kị cung tài bạch hoặc cung phúc đức một đường thì phu thê tựu dễ có ly hôn hiện tượng, nếu như cung phu thê Hóa kị bay vào cung tử nữ hoặc cung điền trạch một đường thì phu thê tựu dễ có phần tản hiện tượng, đến đây phân tán hiện tượng có thể là tụ ít 離 đa mà không phải là chủ hôn thay đổi. Là bởi vậy lưỡng điều tuyến là hôn nhân đào hoa của đối đãi tuyến

[4] như 來 nhân vấn sự nghiệp vấn đề: Phục vụ quên mình cung tứ hóa phán đoán kỳ một đời người làm hành trình nghiệp thuộc tính; dụng cung tài bạch phán đoán thu lợi khả năng lực cập thu lợi phương vị; dụng quan lộc cung phán đoán một thân năng lực làm việc, sự nghiệp kinh doanh của bối cảnh và vận thế. Là mệnh tài quan tam hợp làm một thể.

[5] phân tích mệnh bàn phải nắm giữ thể để mà 來 nhân vấn sự của độ lớn của góc, tiên lập thái cực cung vị lại dùng dục biết của độ lớn của góc phi tứ hóa quan kỳ thùy tượng, điều không phải mỗi người đều dụng đồng dạng thái tuế Thiên can phi tứ hóa, nhân thái tuế can rơi vào mỗi người đại hạn mệnh bàn của cung vị bất tận tương đồng, mà cai cung vị tinh diệu kết cấu cũng không tẫn tương đồng.

[6] bài thỏa mệnh bàn, đầu tiên khán đại hạn đi vào bản mệnh ở đâu cung, biết là giá đại hạn mười năm nặng tâm chỗ, tỷ như đại hạn sở quá độ người làm gốc mệnh cung tài bạch, tựu đại lược biết mười năm này đang lúc không được 離 tiền tài thượng của vấn đề, cũng tất và sự nghiệp vận của hưng suy hữu quan, vừa nhân cung tài bạch vi phu thê cung phu thê, thuộc phu thê đối đãi vị, cho nên có thể cũng có tình cảm thượng vấn đề. Tựu thí dụ như thiên mệnh [bản tài] Hóa kị bay vào đại hạn cung tử nữ [bản nô] thì, đến đây đại hạn không khỏi hội nhân tự thân của đào hoa mà ảnh hưởng phu thê đang lúc tình cảm. Muốn xem hội ứng với số sinh người nào lưu niên, phương pháp đơn giản nhất hay

Tiên khán lộc tinh và sao Hóa kỵ là lưu niên ở đâu cung, dĩ lộc tinh đúng giờ dĩ sao Hóa kỵ định tượng biết ngay. Kỳ thực dựa vào bản mệnh và lưu niên trùng điệp là thiên nhân hợp nhất mà dụng cai đại hạn của ở đâu cung vị phân biệt của tức có thể nhìn ra mánh khóe.

[7] muốn xem lưu niên bàn, đầu tiên khán cai lưu niên và bản mệnh ở đâu cung trùng điệp, làm cai đại hạn ở đâu cung; vừa cai lưu niên của thái tuế can tọa lạc sinh cai đại hạn ở đâu cung? Lại dùng cai can phi tứ hóa khán rơi vào cai lưu niên ở đâu cung mà và đại hạn cấu thành loại nào quan hệ, biết ngay cai lưu niên trọng điểm chỗ. Phải tăng cường khán lưu niên của độ chuẩn xác, phương pháp rất nhiều, tỷ như: Dụng đấu quân tứ hóa về sinh lưu niên bàn; dụng thất tinh phi tứ hóa vãng bản mệnh bàn thủ tượng biết lưu niên chuyện gì; dụng chín năm độn pháp; người hầu dễ tứ hóa; dụng lưu niên các cung của nô bộc cung tứ hóa; dụng lưu niên các cung vị của quan lộc cung tứ hóa biết các cai cung vị của cát hung các loại. Tỷ như quan lộc cung Hóa kị bay vào phụ mẫu xung cung tật ách thì, là tri huyện nghiệp nhập bệnh vị, biểu thị kỳ ngộ bất hảo, có tổn hại tài của ngu.

[8] muốn xem đại hạn thật xấu dụng bản mệnh cung vị tứ hóa; muốn xem lưu niên thật xấu dụng đại hạn cung vị tứ hóa; muốn xem lưu nguyệt thật xấu dụng lưu niên cung vị tứ hóa, muốn xem lưu nhật thật xấu dụng lưu nguyệt tứ hóa [dụng lưu nhật của kỳ môn tâm pháp tối nói thẳng rất nhanh], đến đây vị nhất cấp quản nhất cấp.

[9] muốn xem tài vụ phương diện vấn đề, dụng cung tài bạch khán kiếm tiền năng lực, dụng cung phúc đức khán tiền tài của điều hành tình hình, dụng cung điền trạch khán thực tế chỗ được. Là nhân cung tài bạch và cung phúc đức là lưỡng nghi âm dương động tĩnh vị, mà cung tài bạch và cung điền trạch làm một lục cộng tông vị.

[10] muốn xem một thân của hưởng thụ vấn đề [bao quát tính sinh hoạt], dụng cung phúc đức tứ hóa khán tinh thần hưởng thụ [ý dâm], dụng cung tử nữ khán giác quan hưởng thụ [tiếp xúc], là cung phúc đức và cung tử nữ làm một lục cộng tông, là một âm một dương. Như cung tử nữ Hóa kị bay vào cung mệnh thường xuyên có phi 來 của diễm phúc, cũng chủ một thân rất năng lực hưởng thụ “tính phúc”. Trái lại cung mệnh như Hóa kị bay vào cung tử nữ thì, thì chủ một thân yêu thích giao tế xã giao mà lại ưa hôn vui mừng mang vào ” phấn vị”, phúc đức tự hóa lộc mà Hóa kị nhập cung tử nữ, là dễ có tự vệ hành vi.

[11] phân tích mệnh bàn phải chú ý trình tự cập nắm giữ vấn sự độ lớn của góc, cũng không một mặt ngắm tinh sinh ý, tinh chỉ là tượng, tuy có kỳ tượng cũng tất có kỳ vật, nhưng không được chủ cát hoặc hung, phải dĩ dụng thần cung vị hoặc dụng thần ngôi sao tứ hóa, dĩ lưu tinh bí quyết định cát hung, tôi ngày xưa thường 說 “dụng thần tất cả”.

[12] đẩu số người là ở biết tượng minh số, đây là kỳ để ý. Muốn học hiếu chiến số phải biết cái gọi là đấu người, chỉ là trình tượng, thùy tượng; đấu người, là thay đổi mà khó liệu. Các tinh đều có kỳ tượng, đấu người chỉ là trình kỳ tượng mà thôi, nhưng trong đó có dấu “số”. Mà thập bát phi tinh của tử vi đẩu số, hà đồ của số nhất định là thập, là cái gọi là của “thiên”, lạc thư của số nhất định là cửu, là cái gọi là của “địa”, quẻ số của số nhất định là bát, là cái gọi là của ” nhân”. Thần tiên yếu hợp nhất là thập gia bát = mười tám. Tám quẻ để ý và thập của số đang thay đổi là cái gọi là “thiên nhân hợp nhất”. Đấu số tứ hóa đường tuyến là dĩ ngọn do ngay từ đầu, là yếu hóa bay ra của dấu ngắt câu, tức vấn điểm ở đâu? Là vấn cách? Là vấn đối đãi? Hoặc vấn cái khác? Đến đây tức dụng là nhận mệnh cục của cát hung. Tưởng tiến thêm một bước lý giải có phủ vấn đề, đương cần phải chú ý sinh số vị mà minh lục thân, canh cần phải chú ý nhập và ra, cùng với đại hạn phối bản mệnh, lưu niên phối đại hạn của nguyên tắc.

Nói ngắn lại: Muốn học hiếu chiến số, tất trong lòng mình có số, canh cần phải do cá nhân đa nghiệm chứng mệnh bàn, dụng tâm đi thể hội.

(Dịch tự động bằng Quick Translator)

Bản gốc:

欽天無極門大易源正宗紫微斗數飛星四化

紫微斗數命盤一氣生死訣之用法

個人觀察目前命理界有太多的自命大師者,由於本身所學不得法,往往在某些瓶頸無法突破的狀況下,總是喜歡拿所謂「共盤」來當遁詞,因為其所學只是依斗數全書及古文賦星曜的三方四正、十二神煞來觀象而已,這在一般外行讀者看來,也都覺得很有道理,然而在真正懂得斗數命盤各宮位體用之週旋變化,人易四化,三易合一,遁門七星,九年遁法,奇門遁數,十干步天,真假之象,一路流星,同類與異類之轉化等等,有其入世與出世之訣。雖是相同命盤,但其格局之高低、其精神、物質、氣數之演化,有玄妙之法理。即要懂得歸三易於太極【理、數、象】;統三易於一盤【連山、歸 藏、周易】;演三易【事天命、盡人事、斷吉凶】。此理路已在個人拙著「斗數護法」一書中略有論述,書中也著實不客氣的對某些喜歡拿「共盤」當遮羞布的大師予以駁斥。

易者,變也。紫微斗數推命自有其清明之理路可循,一張命盤,包藏著萬物之象,在四化飛星理氣之中,遵循時空之交替易化而物化出千變萬化之象意,只要知道如何因應時空之變化,即可斷驗準確。斷婚姻之成敗如此,斷錢財之得失如此,斷生死亦復如是。

就以斷生死訣竅而言:一個人身體之災難,常常就顯現在兄弟宮或奴僕宮,因為兄弟宮乃本人身體之氣數位,而奴僕宮乃父母【一氣生之位】之氣數位。因生命之氣秉於父母,故奴僕宮為先天氣數位。也即是人之生命繫乎於先天之氣,是故人之生命繫乎於奴僕宮。因此行運中之奴僕宮不可化忌沖破生年lộc星,或化lộc沖破生年忌星,當流年步入沖破之宮位時,該流年必有生死交關之凶。依此理則, 如生年lộc星坐父母宮,或坐疾厄宮,當大限步入父母宮或疾厄宮時,如果逢該大限之奴僕宮化忌沖破生年lộc星時此大限必有生命危險,至於是何原因,再轉lộc追忌,同時觀察星曜之屬性與變化即可一目了然。如果是本命奴僕宮所化出之lộc星入三合而化忌未入三合;或化忌入三合而化lộc未入三合時,當大限步入化lộc之宮位時,此大限生命必有險象發生。如要斷自殺,則大限之福德宮化忌沖本命福德宮, 易有厭世之行為,因福德為自殺位。如要斷死亡,則用大限命宮以人易四化之lộc轉忌觀察,如lộc轉忌入本命父母宮沖疾厄宮,或lộc轉忌入本命官lộc宮沖夫妻宮之情況,大多有生命終結之險,因為發射宮屬「福系」,而忌所沖者為「壽系」,乃福系忌沖壽系之故。命盤之三方為「福、lộc、壽」;命盤之 四正位為「妻、財、子、lộc」,其原則為:同組之化忌可入不可沖,不同組之化忌不可入亦不可沖。

欲論斷生死災數必須注意者:一、由命宮、疾厄、福德等三宮位化忌入父疾線,官夫線,子田線, 此象為災厄。二、父母宮、疾厄宮、官lộc宮、夫妻宮、子女宮、田宅宮為『災數』之六要宮位,任何宮位如化忌入本命盤之此六要宮位時,其所引發之『災數』一定嚴重;如化忌入大限之此六宮時,則只是「災厄」而已。應注意的是災數對生命易構成危險之威脅。

此種北派四化飛星論命之理念,對於學習南派均以三合為一體,以星辰之拱照脅沖斷吉凶,以太歲神煞論斷流年否泰之同道而言,必然無法進入堂奧,必有霧裡看花之憾,但如有緣接觸,則對所謂的共盤懷疑,或可獲得些許釋懷!

紫微斗數之相同命盤不同命運的看法

有一位經常在媒體刊物上教人們用年月日的天干四化星來購買股票發財,在斗數界很有名的一位居士,曾以殺害白曉燕案的兇手陳進興與某大公司一位副總經理的命盤相同,何以命運完全不同為題, 在報紙上大作文章,全文說不出所以然,只一再強調係各人後天的家教、生活習慣、交友、修養等因素所造成的結果,事實上這都是大家都懂的道理,沒有什麼可以大書特書的價值。

依報章之資料:陳進興是丁酉年十一月七日戌時生

某副總是丁酉年十一月十三日戌時生

二者出生年月時都相同,僅「出生日」不同,一為初七日,一為十一日,但排出來的命盤結構、星曜佈局確是一模一樣。其實就因為生日的不同所造成的格局高低,命運就相差十萬八千里了,研究命理者不可不知。其最主要的原因乃在於不論是生月不同,或生日不同,或生時不同,雖然排出的命盤相同,但其「七星定點」一定不同,七星定點不同,命格就有高低,命運就跟著截然不同,因此造 就成一個是陳進興,一個卻貴為大公司副總經理。「七星定點」乃是主每個人一生日常生活中,影響每天生活品質的感受,主宰其生活優劣因素之所在。雖然上例二者命盤宮位與宮位中之星曜組合完全相同,但前者七星定點為「夫妻宮」,而後者七星定點為「官lộc宮」。夫妻宮與官lộc宮為相對之兩宮位,也是名利線。官lộc主實質的利,夫妻主虛幻的名,實質的努力與虛幻的追求,其結果必然殊異。何況夫妻宮干與官lộc宮干的不同,地支也不同,因此其四化飛星佈局也絕對不同。就如同樣一艘船, 你掛著美國國旗【干】必然可通行無阻,但如換掛中華民國國旗【干】保證到處受肘!掛美國旗的船中午【支】出發與掛中華民國國旗的船深夜子時【支】出發,其途中所遭遇的海象【四化象】及到達的時間【佈局】必然不同。如果想再進一步辨識,則以二人之七星定點從起「五虎遁」佈干四化,更能深入分別二人的慾望特質。

該位居士依陳進興與某公司副總二人的本命宮都是「紫府」坐命,就說什麼人格特質具有紫微星的負面成份,又說所謂負面成份是只顧自己不顧他人的痛苦;只許自己發表高論而上司都聽他的…… 這就符合紫微斗數的理論,也與紫微斗數推命吻合。其實該位居士作如此說明,只是完全依據斗數全書古文賦之論,加以勉強套用而已,了無新義可言。

再者,如引入子平八字論命法觀察,生日不同,其元神必然不同,元神不同,其時干也絕對不同, 當然會造就不同之命運。陳進興初七出生,日柱癸卯,元神為癸水;某副總十一日出生,日柱為己卯, 元神為己土。元神不同,雖月垣相同,喜用神必然懸殊,喜用神的差異,必定影響個人命格之高低, 命格的高低的差異,決定行運之吉凶。陳進興元神「癸水」身強;某副總元神「己土」身弱,二者已

顯示出空間不同,以相同之時間【行運】配不同之空間,其境遇之差別何止以百里計?就如大卡車與小轎車,在同樣的時間之下,其所能搬運負荷的貨物多寡與體積大小,豈能等量齊觀?

如果有人又要問,雙胞胎要作何解釋?當然可以解釋!理由乃在於不論自然生產或剖腹生產,其剪斷臍帶,完全脫離母體的時間必有先後,既然有先後,其小宇宙與整個大宇宙的磁波互感必然有所差異,也因此論命者對於宮位的體用與轉換,就必須會作出不同角度的演化。以上乃個人之心得,謹提供對研究紫微斗數有興趣的同道參考。

紫微斗數如何觀察男女桃花之象

要看桃花現象可從幾個角度觀察:

一、命盤中的生年化lộc星與化科星落入本命宮、兄弟宮、子女宮、疾厄宮、官lộc宮、福德宮者, 終其一生帶有桃花格,但這並非好色,只是表示有異性緣,很受異性欣賞之象。

二、看桃花之角度,原則上應以子女宮所化之lộc星與忌星來推論產生之現象。 1、子女宮干化忌入本命命宮,主一生桃花不斷,此象大多屬於被動的終生桃花格。

2、子女宮化忌入兄弟、奴僕線,其桃花之對象屬較為年輕未婚者,此象為吃喝玩樂之桃花。如果女命之子女宮化lộc飛入兄奴線,表示異性緣厚,較傾向從事風情相關之行業。

3、子女宮化忌飛入夫妻官lộc線,表示在外好玩,桃花對象大都是與事業上有關之桃花。

4、子女宮化忌飛入財帛福德線,其所發生之桃花,大都要花錢買賣找玩伴的桃花。

5、子女宮化忌飛入父母疾厄線,其所發生之桃花對象大多是寡婦、離婚、或仍有存在婚姻關係,而且屬年紀較大的桃花。

6、疾厄宮﹝夫妻宮之子女宮﹞化lộc入奴僕宮﹝夫妻宮之疾厄宮﹞,再轉化忌飛入夫妻宮

﹝配偶自己﹞,顯示夫妻不和,配偶有桃花之象。

7 、子女宮為四,官lộc宮為子女宮之疾厄宮為六,故如果子女宮化忌飛入官lộc宮﹝夫妻宮之遷移宮﹞,顯示在外有桃花之象。同理,如果夫妻宮之四﹝疾厄宮、夫妻宮之子女﹞化忌飛入夫妻之六﹝奴僕、夫妻之疾厄 ﹞,表示將身體賴上異性,也是桃花現象。因四與六均屬陰數,陰數屬桃花或屬健康問題。從另一個角度看,是看桃花要否花錢?

8、本命宮化lộc飛入兄弟宮 ,都是桃花象,因為lộc入兄弟奴僕線表示很得人緣,而且lộc入兄弟宮乃lộc照奴僕宮﹝夫妻宮之疾厄宮﹞,主自己在引誘大眾或異性之象。至於桃花是否要花錢,就

必須以lộc轉lộc﹝lộc是緣、是好,好在那裡?﹞,如果lộc轉lộc飛入夫妻宮﹝對方想當你配偶﹞,入子女宮 ﹝對方想跟你玩﹞,入疾厄宮﹝對方欣賞你身體﹞,都是不要花錢投懷送抱的桃花。如果轉lộc飛入財帛宮,表示對方看你有錢或你需要花錢買的桃花。至於桃花對象之層次高低,仍要參照星性判斷, 比如廉貞星,則主較低級場所的桃花!

僅以四化觀桃花之理則,提供大家作為探究自己或配偶,或女友、或男友在外有無桃花情形之參考,但千萬不要不會﹝化﹞而亂化,亂化後就亂﹝話﹞,如果因而吵架,本人可就擔當不起了!道祖慈悲!無量觀!

欽天門紫微斗數飛星四化解盤命例研究

一、命格分析:

以觀象言:本命宮居午位,為天位,本性樂觀,猶如野馬奔騰,志在四方。宮中坐巨昌,巨門主口才、口舌,文昌主文章、文筆;三方之財帛宮坐右弼自化科,右弼為助星,科主教化;官lộc宮坐太陽化lộc星,太陽為官lộc主,居官lộc宮為正位,太陽星為博愛之星、為服務之星,化lộc為陽光普照之象。生年lộc、生年科居官夫線,官夫線為功名線,lộc科同坐為「師」之輩。﹝如從事外科醫師、律師、

法官、司記官、教師最為適格﹞。夫、官、財三宮為陽宮,lộc科入屬貴格,本命田宅宮為陰宮,為我宮,坐生年權星,為本身努力置產之象,故綜體觀之,此造乃是因貴得財之格。

以個性作為言:本命宮干坐壬,壬乃人之人,靠天靠己,乃為獨立格。亦主本性自負,作為獨斷獨行,多想佔別人便宜而本身不願吃虧。壬天梁化lộc飛入本命福德宮,逢福德宮坐有生年忌星,為後天lộc沖破先天忌,構成「lộc入無底洞」之象。乃主本身為達成自己好的理想、好的想受,卻無窮無盡的一味追求,永遠不知滿足。本命宮壬武曲化忌飛入本命田宅宮會生年權星,武曲為財星,田宅宮視同命宮,也主家庭、家產,本命化忌入,乃一心只為自己,為家庭,為增家產而一直放心不下。就如欠家庭債一樣,因「忌」入又會「權」星,故主有進無出,貪心不足之象。lộc主因、忌主果,lộc隨忌走,綜合之象意:乃知其個性與作為只是想為自己與家庭增加產業,此為個人自私之象。又因命忌入田宅宮會生年權星,為權忌糾纏,沖宮為子女宮,子女宮為交際位,故主不善與人交際,或交際不得體;亦主本人與子女溝通不良。

以心態、脾氣言:本命疾厄宮干己,己五行為陰土,居丑位,為入庫。主心態保守固執,猶如老牛能吃苦能耐勞,任勞任怨。疾厄宮干己武曲化lộc飛入本命田宅宮會生年權星,文曲化忌飛入本命福德宮會生年忌星。田宅宮乃疾厄宮之財帛宮,亦主我之財庫﹝本命財帛之疾厄宮﹞,福德宮乃疾厄宮之疾厄宮,二者為一六共宗,一化忌入六,主自私,乃主為自己著想,故象意為一心為增家產,既使已有很多,還想更多,心裡所想、腦袋裡所想的都只有自己與家財而乙已。在此必須瞭解的一個現象為:本命lộc入福德、忌入田宅;本疾卻是lộc入田宅、忌入福德。不同的兩宮位,一化lộc一化忌同時飛入同一宮位交戰,主該交戰之宮位必然有事端發生,何況本命宮與疾厄宮為一六共宗,疾厄宮與福德宮又是一六共宗,皆屬我宮,乃主自己之所做所為,做的是一套,想的又是另一套,終將導致自己本身造業損福、同時也傷害家庭的結果。

以思想、人格特質言:本命福德宮干甲,五行屬木,居申位,為人位。主腦筋會急轉灣,反應敏捷猶如猴子爬樹,鬼點子多,為思想獨立格,有不易為人所左右的特質。宮干甲廉貞化lộc入本命兄弟宮,兄弟宮為福德宮之子女宮,子女宮為交際位,投資位,故主喜歡與兄弟朋友交往。甲太陽化忌飛入本命官lộc宮,逢官lộc宮坐有生年lộc星,因福德與官lộc均為我宮,乃「忌捉lộc」,而lộc入之本命兄弟宮乃為官lộc宮之疾厄宮,即為事業體。依lộc因忌果,lộc隨忌走的理則,象意即解釋為其人之所以喜歡和兄弟朋友交往攀交情,無非係為保有或保護自己的好事業。

以觀氣言:生年科坐夫妻宮,原意主有名望,亦主配偶是本人之貴人,但由於夫妻宮又自化科, 科自化科,乃同類自化同類,主同類抵消。意主得到的名聲又會失去,而配偶本可協助自己卻是自身難保。又因夫妻宮干庚太陽化lộc飛入官lộc宮,本是好事,以配偶言,乃想在外廣結善緣,但因官lộc為夫妻之對宮,坐lộc逢對宮化lộc入,構成疊出lộc,為lộc出之凶象。即好還想更好,貪心不足,弄巧成拙, 配偶成了幫倒忙之凶象。

以上所論只是格局之象意,格之象無吉凶,那只是空間之垂象而已。但有其象必有其物,物之顯,乃吉凶之應,其應在於大限、流年、流月之行運,行運為時間象,時空配合始能產生吉凶應數。

二、過度第六大限行運分析:

第六大限命宮過渡本命奴僕宮,奴僕宮乃「眾生象」,包括本人的朋友、同學、同事、同志、客戶、兄弟在外的活動狀況、配偶的身體、子女的錢財、錢財的投資、自己內心之企圖、自己與眾生在外的互動、事業的上司、家庭之福運、造化的庫存等等,非單指朋友。也即主此大限十年內個人之成敗得失,在在均與此眾生象息息相關。因本命盤為天,大限盤為地,流年盤為人,大限乃在本命之 下,低一級,故可知此第六大限過渡本命奴僕宮時,將看眾生臉色,也就所謂:成也眾生,敗也眾生!

依本命管大限應數於流年之理則,本命宮干壬,天梁化lộc入本命福德宮,為流年53歲之福德宮,而為大限之子女宮。即lộc入﹝本福+流福=天人合一﹞,用大子分別之;壬武曲化忌入本命田宅宮,為流年53歲田宅宮,而為大限之夫妻宮。即忌入﹝本田+流田=天人合一﹞,用大妻作分別。由於發射宮之本命宮與流年53歲命宮重疊,而為大限之疾厄宮,以觀象言,乃知該年全是以自己主觀作為為核心價值。lộc入本福+流德,逢生年忌,乃一心無止盡追求自己理想,因係大限的子女宮, 故知乃追求與眾生的交際,投資。忌入本田+流田,乃一心想的是為本人與家產,因係大限的夫妻宮, 故知想的是家中配偶與眾生事業推展之事。依lộc因忌果,lộc隨忌走的理則,可斷知流年53歲當年整年無止盡的忙於與配合配偶與本人事業上的交際、合夥、投資,目的為的是增置家產﹝命忌入田宅, 主收入庫收藏﹞。

換另一個方式,直接以大限往上取象應數流年理則看:大命宮干丁太陰化lộc入本命夫妻宮、流年

53歲夫妻宮,而為大限奴僕宮;丁巨門化忌入本命命宮、流年53歲命宮,而為大限疾厄宮。lộc隨忌走,同樣指出該年事業的經營,完全是夫妻一體,而與眾生交際、投資取得利益有關。但因巨門化忌與文昌同纏,故知當年因事業與配偶牽扯,必也發生口舌是非或官非。

當流年54歲過渡與本命父母宮重疊時,就成為大限之財帛宮。以觀象言,即顯示出該年之重點乃在自己與公家機構及眾生間錢財上的問題為核心。大命所化的太陰lộc星成為本妻、流子,而為大限奴僕宮;大命所化的巨門忌星成為本命、流兄,而為大限疾厄宮。乃知該年因配偶和眾生交際投資與公家機構相關之事,觸犯眾生﹝忌沖本命遷移,為流年奴僕﹞,招惹口舌是非。

當流年55歲過渡與本命福德宮重疊時,就成為大限之子女宮。以觀象言,即顯示出該年之重點乃在自己理想、福氣、壽元及與眾生在外交際活動上的問題為核心。由於居「拆馬忌」之位,又為大限之子女宮,沖宮為大限之田宅宮﹝忌入子田線為忌入災厄線﹞,故知此年與眾生之活動,必有災厄劫數發生,乃被「拆馬=摔下馬」而危及壽元之險。大命所化之太陰lộc星成為本妻、流財,而為大限之奴僕宮;大命所化之巨門忌星成為本命、流妻,而為大限之疾厄宮。乃知該年與眾生一體互動,花 錢用於自己事業的經營上。因忌沖之宮為流年官lộc宮,故知該年出外運氣不好。欲知為何原因?不好在何處?則以巨門化忌星追lộc﹝天梁化lộc沖破天同之生年忌構成雙忌﹞入流年命宮;以巨門化忌星追忌﹝武曲化忌與七殺、羊刃同纏=為金屬銳器所傷﹞沖流年疾厄宮。故知身體失福受傷,開刀之血光。

當流年56歲過渡與本命田宅宮重疊時,就成為大限之夫妻宮。以觀象言,即顯示出該年之重點乃在於家產或家庭配偶與眾生相關之事業推展上所產的問題為核心。由於大命丁所化的太陰lộc星成為本妻、流疾,而為大限之奴僕宮;大命丁所化的巨門忌星,成為本命、流子,而為大限之疾厄宮。乃知因家庭、家產與配偶間所產生的利益問題,使本身與眾生間在外的公共關係產生是非口舌。由於沖

宮為流年之田宅﹝家庭財產﹞、本命之遷移﹝外界之行為觀感﹞,而為大限之父母﹝眾生之錢財﹞, 故知與 A 眾生錢財而產生之是非﹝以沖宮斷吉凶﹞。如果再以忌之沖宮戊貪狼化lộc入本命兄弟﹝本財之庫、流年之財﹞,而為大限遷移﹝外邊﹞;戊天機在本命遷移自化忌﹝本財之妻、流田﹞,而為大限之父母、流年奴僕之財帛。更可一目了然乃知在外邊 A 眾生錢財所導致之口舌。

當流年57歲過渡與本命官lộc宮重疊時,就成為大限之兄弟宮。以觀象言,即顯示出該年之重點乃在於本身事業與眾生間互動所產生的問題為核心。由於大命丁所化的太陰lộc星成為本妻、流遷,而為大限之奴僕宮;大命丁所化的巨門忌星成為本命、流財,而為大限之財帛宮。lộc因忌果,乃知此年配偶在外從事與本人事業相關之眾生﹝人事關係﹞交往,而導致產生與自己事業相關錢財問題備受責備質疑﹝巨門=暗的、暗槓、口舌﹞。因忌沖之宮為本官、流福、大父,顯示此年為事業上與眾生財相關之問題煩惱,事業汲汲可危,恐有倒閉下台之險。

當流年58歲過度與本命奴僕宮重疊時,就成為大限之命宮。以觀象言,坐本命福德宮之天同生年忌,成為在大限與流年之子女宮,其沖宮為大限與流年之田宅宮,乃已構成忌入災厄線沖破庫之凶象。僅以先天生年忌轉後天lộc忌看,甲廉貞化lộc入大限流年之遷移宮﹝定時﹞;甲太陽化忌入大兄流兄,且沖破本命官lộc宮內之生年lộc星,成為雙忌沖大奴流奴﹝定象﹞。乃觸犯眾怒,離朋離友等眾生, 大勢已去之象。如以大限丁巨門化忌所入者為本命宮,且為大限之疾厄宮,乃死賴皮、嘴硬強辯之象。 用忌追天梁lộc﹝頭腦=想得美=一廂情願﹞入本福會天同生年忌,成為雙忌沖大田流田。再三轉忌

﹝太陽化忌﹞入本命官lộc沖破生年lộc星看,此58歲流年既使再嘴硬賴皮,應該也無濟於事。此或許為天意吧

紫微斗數論命與西洋占星家的預言,誰在膨風?

西洋占星屬「白羊座」者為國曆三月二十日至四月十九日。

單舉同屬白羊座的「男命」三組六例如下:﹝男女命之行運順逆,尚有陰陽之分﹞ 甲命:國曆33年3月20日上午2時生。

乙命:國曆35年3月20日上午2時生。 丙命:國曆50年3月20日上午2時生。 丁命:國曆50年4月19日上午2時生。 戊命:國曆40年3月20日中午12時生。己命:國曆40年3月20日下午18時生。

論述:一、甲乙兩造,出生年不同,出生月日時相同。

1、甲造:甲申年生,火六局,六歲起大運。 七星定點在兄弟宮,定象落財帛宮。

乙造:丙戌年生,木三局,三歲起大運。七星定點在福德宮,定象落遷移宮。

2、甲乙兩造之命宮都居寅位,但甲造命宮干為「丙」干,乙造命宮干為「庚」干。丙干使 天同星化「lộc」,庚干卻使天同星化「忌」。天同星為福星,一得福、一失福;一為火局、一為木局;一為六歲起大運、一為三歲起大運。兩人之造化得失,已不言可喻。

3、甲造:本命宮坐廉、存、姚、及生年lộc星,但卻逢本命宮自化忌,為lộc出之象。以觀象法言:乃其個性作為反覆不定有晴時多雲偶陣雨之外在表現。本命坐生年lộc星,宮干丙天同化lộc入田宅宮,意主能穩定賺錢,財lộc都屬自己之努力得來,而自己也能把錢財供給家用。但由於田宅宮干己,轉武曲星化lộc入官lộc宮,而田宅宮卻自化忌出,形成給家裏的錢財卻因家庭開銷享受花費過大, 永遠入不敷出。如以另一角度看,田宅宮視同命宮,轉lộc入官lộc宮,其實也是自己把賺來的錢,自己把它又花在自己的事業上或自己身上。丙干卻使廉貞在本命自化忌,乃意主把好的都給家庭,壞的全由自己承擔。甲造的生年忌太陽星落在「奴僕宮」,主其人對朋友惜情,有如欠朋友的債。福德宮居辰位坐生年權破軍星,宮干為戊,主思想固執,經常勞心費神。宮干戊貪狼化lộc入遷移,天機化忌入疾厄,主出外多酒色享受、自私而好辯,雖惜情,但無知心朋友。疾厄宮居酉位,巨門星自化權,宮干癸主破耗,脾氣不好,雖熱心但好管閒事,講話不留餘地,得理不饒人。癸破軍化lộc入福德,主一心忙於應酬、追求自己理想,勞碌身心。癸貪狼化忌入遷移宮沖本命,主常在外與朋友客戶吃喝玩樂, 將導致身體失去健康。

4、乙造:本命宮坐武、相、姚、火,逢本命宮自化權,以觀象法言:主舉止霸道,個 性剛強好勝。本命宮干庚,太陽化lộc入父母宮,主與父親緣厚,感情好。庚天同化忌入兄弟宮,主很關心兄弟朋友,關心母親,但逢兄弟宮坐有生年lộc星應逢自化lộc出,構成忌要牽制lộc,但卻遷制不住。 意即想管束兄弟或想留住存款,切管束不了、留不住,反受兄弟朋友連累,致使財庫遭受損失。本造生年忌廉貞星落財帛宮,居庫位,為人注重錢財,節儉,賺錢運較差。本造福德宮居辰位,坐殺鈴陀, 宮干壬,主思想固執,自負且深沉。壬天梁化lộc入父母宮,武曲化忌入本命,主有祖產,但也有祖上餘殃,雖自己能憑勞碌賺錢,但較自私,且帶有業障,出外遇災則凶。疾厄宮居酉宮,坐生年科星, 講話能以理服人,遇病則能找到好醫生。疾厄宮干丁太陰化lộc飛入子女宮,巨門化忌飛入兄弟宮,沖破坐於兄弟宮之生年lộc星,主雖長相佳,人緣好,但身體多劫數災厄。

二、丙丁兩造,出生年、時相同,出生月、日不同。

1、丙造:辛丑年生,木三局,三歲起大運。 七星定點在父母宮,定象落疾厄宮。

丁造:辛丑年生,木三局,三歲起大運。七星定點在父母宮,定象落遷移宮。

2、丙造命宮宮干庚,居寅位,屬人位。丁造命宮宮干辛,居卯位,屬天位。丙丁兩造局數相同,起大運相同,七星定點也相同,但兩人命宮宮干不同,命宮落宮也不同,即如所坐船隻不同, 所掛的國旗不同,其所承受之得失必不相同。丙造命宮庚,太陽化lộc、天同化忌;丁造命宮辛卻是巨門化lộc、文昌化忌,lộc忌不同,lộc忌落宮佈氣不同,造化必然不同。

3、丙造:本命宮坐陽、巨、姚、鉞,及生年lộc星又自化lộc、權,lộc自化lộc為lộc出,只剩下生年的權星,乃主本身具有才華與能力,但做起事是來卻大而化之,總是自以為是,往往有頭無尾、 有始無終,講得好聽卻不實際,白白讓機會流失。本命坐生年lộc太陽星,宮干庚太陽自化lộc而天同自化忌入夫妻宮,逢夫妻宮干也是庚天同自化忌,構成退馬忌,此忌退兩格入財帛宮,,意即自己不珍惜自己,不務實,反而要依賴配偶、管束配偶,因此配偶不甩他,因此夫妻間為了金錢問題造成吵架, 甚而導致離婚的後果。如以配偶而言,乃太陽化lộc入命,係配偶對他好,因逢本命自化lộc,為lộc出, 即本造不知或不珍惜配偶對他的好。生年忌文昌星落疾厄宮,居酉位,有廉、破、昌、右、存同纏, 主脾氣急燥、直爽,但容易緊張,造成腸胃不佳,導致失眠的情形。疾厄宮干丁太陰化lộc入夫妻宮, 逢夫妻宮自化科忌,主對配偶或對異性非常熱情,但常有熱臉貼冷屁股,遭到愛理不理,虛予應付的情形。疾厄宮丁巨門化忌入本命,主內心只有自己。另主身體有不為人知的難言隱疾。因本命坐有巨門生年lộc、太陽生權星,因太陽自化lộc為同類底消之lộc出,即是把lộc損掉,剩下辛苦勞碌之軀。本造福德宮干壬,宮中坐機梁自化lộc,意主具有聰明機智,多享受,但為人頗為自負。壬武曲化忌入兄弟宮,主朋友兄弟事情多,須花錢費神處理,而且一但有錢時卻易犯小人之災而導致損財,構成好心沒好報情形。疾厄宮化忌入本命,心態是本係想以忌捉lộc﹝用心得好處﹞,但因自化lộc出,只剩下權、忌糾纏,乃心理感受時好時壞有如洗三溫暖。也主身體健康時好至壞,無法斷根。如以身體狀況與夫妻或異性之對待言,其化象乃雖熱情,但在性關係上常會半途而廢,導致配偶不能滿足。而看在金錢上,配偶也只能虛予應付之情形。

4、丁造:本命宮坐陰、姚,主舉止斯文,個性柔弱,但喜歡吹牛,與人談天說地。本命宮干辛巨門化lộc入福德,文昌化忌入遷移又逢生年忌星,本為逆水忌之吉象,但逢遷移宮自化權,意即本來在家就可以輕鬆賺細水長流之財﹝譬如開旅館、飯店、或飲食店﹞不必出外打拼,但個性上卻偏偏要出去衝,出去享樂,結果反而導致損財。生年忌文昌星落遷移宮,為早年離鄉出外之命,逢遷移宮自化權,乃主在外多爭競,辛苦,孤獨,無貴人相助之象。福德宮居巳位,坐生年lộc忌門星、生年科文曲星,又逢有自化權。意主品味高,多才多藝。但宮干癸為破耗之星,癸破軍化lộc入子女宮, 貪狼化忌入父母宮,父母宮乃奴僕之財,忌入乃欠眾生之財。故知思想上滿腦點子,喜交際,應酬, 享樂,耽於肉慾桃花,因而導致健康受損及形象受傷害。不過如有宗教信仰時則會很虔誠,也捨得佈施。疾厄宮干戊居戌位,坐有武空羊煞等星,主脾氣剛強、固執、易遭受意外傷厄之災。疾厄宮戊, 五行屬土,土居中,萬物無土不生,故身心多操勞。戊貪狼化lộc入父母宮照疾厄宮,天機化忌入夫妻宮沖官lộc,主心態上喜歡表現,愛面子,其實本身身體質不佳,外強中乾,容易生病。

三、戊己兩造,出生年月日均相同,出生時辰不同。 1 、戊造:午時出生,命宮干丁,居酉位,火六局,六歲起大運。

七星定點在奴僕宮,定象落遷移與官lộc兩宮。

己造:酉時出生,命宮干甲,居午位,金四局,四歲起大運。七星定點在福德宮,定象在子女與疾厄兩宮。

2、戊己兩造的命宮干不同,坐宮不同,命盤局數不同,起大運不同,七星定點不同,定象也不同,其命格、成就與行運起伏豈會相同?

3、戊造:命宮坐相、右、存,主其人個性舉止孤獨、略顯保守,但不失助人之心。命宮干丁太陰化lộc入子女宮,好廣結善緣,婚前易有桃花,婚後易有外遇,公關手腕佳。丁巨門化忌入兄 弟宮,本主關心兄弟、關心處理朋友之事,但因兄弟宮原坐有生年lộc星與權星,命化忌入,乃主忌牽制lộc權,想管束lộc權,則形成忌沖破lộc而為雙忌、及權忌糾纏,沖宮為奴僕宮。意即關心兄弟及處理 朋友之事,反而造成誤會,而不免爭執不休。如進一步以兄弟宮干丙廉貞化忌入遷移沖命宮看,乃知兄弟固執、自私、而且不明理,根本不會接受關心和管束。福德宮己武曲化lộc入夫妻宮,主對配偶好, 婚姻美滿,努力經營事業,事業有成。己文曲化忌入父母宮,逢父母宮自化忌,為忌出,忌沖之宮為疾厄宮乃身體健康易有災厄,甚至有危及生命之象。因福德宮乃疾厄之體,亦為壽元位,壽元位化忌沖疾厄,乃只知為工作賺錢而導至失去健康,或發生危及生命之災厄。疾厄宮本坐有文昌生年忌星, 已主胃腸不佳,精神容易緊張,也容易感冒。宮干壬天梁化lộc入父母宮,逢父母宮天機自化忌出,為lộc出,主一心努力賺錢,最後將付出健康代價。壬武曲化忌入夫妻宮,夫妻宮乃疾厄之田宅,故主身體體質不健康。又因夫妻宮為官lộc之遷移,更知係為發展事業而會失去健康。以另一角度言,也可解識為因身體不好將倒致事業不振。

4、己造:命宮坐廉、相、魁、火同纏,主個性舉止急燥,因廉貞自化lộc,主其人聰明, 有人緣、有風度,有藝術品味,乃為自立成就格。命宮干甲廉貞自化lộc,太陽化忌入奴僕宮,逢生年權。乃一廂情願的關心朋友,珍惜友情,但因朋友霸氣,往往得了便宜還賣乖,甚至自己還會被朋友出賣。福德宮丙天同化lộc入田宅田宅宮,主家財多,有祖產,敢享福。丙廉貞化忌入命,主祖先失德、造化不好、將導致子自己有餘殃,但逢命宮又廉貞自化lộc,為忌出,意主自己仍然存著歡喜心,不在意,反正高興就好的我行我素。疾厄宮辛巨門化lộc入兄弟宮,逢坐於兄弟宮之生年lộc星,構成疊出lộc; 而疾厄本宮本就坐有生年科星文曲,及生年忌星文昌,但文曲及文昌卻自化科忌,為科出、忌出。乃 心態上想身體本來就不好,但兄弟朋友盛情難推辭,連自己也不知道如何是好。

四、以上述三組六例同屬「白羊座」的男命,僅以其個性作為、心態脾氣、思想觀念等三個角度分析比對其格局,顯然已大異其趣。如再分別依其六親對待、感情處理、人際關係、事業取向、理財能力等等角度的格局一一分析,則其得失成敗之差異必更能清楚呈現。何況這也只是屬於「空間」象

而已,必須再加入行運「時間」象,時空配合後其顯示的吉凶才是每個人的命運感受。一張命盤可以依自為體用、互為體用,分析兩天都講不完,星座辦得到嗎?

五、男命與女命又須各依其所屬陽年或陰年出生年而決定其運限之順行或逆行。同屬白羊座的男命或女命,各須因出生年之陰陽不同而分別其運行之順逆。各人行運順逆不同,人生起伏遭遇豈會相同?流年所遭遇的得失成敗豈能一概而論?就如你開車走東線之蘇花公路要到高雄,我開車走西線之中山國道同樣要到高雄,試問在行車旅途過程中的路況、車速快慢、休息站、風景點等等,你我的心 情感受是否相同?如果不是,那麼命理學的理論何者深奧?何者合乎自然科學?何者自我膨脹?何者有能耐?

紫微斗數化星觀氣法則概要

分類:紫微斗數論命理則

2006/09/22 20:04

由紫微斗數命盤中之觀氣法,一看命盤立即可知吉凶所在,知吉凶之所在就不致進退失據。先看命盤中之生年化星落本命盤何宮位?次看由何宮位所發射?三看化星所「入」、所「照」、所「沖」之宮位?依此大略觀察,即可知其人之格局高低,垂象、吉凶,最後以卦位趨之避之。

氣者,即指結氣與納氣的所在,四化觀氣就是物以類聚,以化氣之佈局審象察情。首先要知道的是命宮的化氣佈局是在看格局;財帛宮之化氣佈局是在看錢財之得失;官lộc宮之化氣是在看事業與運氣好壞。

氣,隨著大限、流年移動,故佈氣可察知行運的狀況。本命盤宮位之宮干化氣,是用在觀察各大限「氣」之流佈情形;大限盤宮位之宮干化氣,是用在觀察流年「氣」之流佈及氣結之所在。流年宮位之宮干化氣,是用在觀察流月「氣」之流佈情形。故生年化忌星所坐之宮位,與自化忌之宮位,可觀察其人結氣之所在﹝空間﹞,亦即可察知其人易發生問題﹝破耗﹞之所在。

如果單就以氣論人,生年忌星坐命宮或坐官lộc宮,因命宮主其人之行為﹝作為﹞,而官lộc宮係主表現於外之形象,依此即可察知其人個性豪邁土直、不拘小節﹝一條腸子通屁股﹞。但也可察知其人事業無大作為,官運不好,而不論社會背景或者是事業上作為,也必然多少都帶有是非。假如官lộc宮化忌飛入父母宮沖疾厄宮,因疾厄宮為個人之內在身心狀態與感受,意即形象﹝表現於外﹞忌沖身心

﹝隱藏於內﹞,由此可看出其人表裏不一,虛偽不實。又如官lộc宮化忌飛入兄弟宮沖奴僕宮,以事業論,則此則是事業不順損財;以形象論,則主其人會被朋友帶壞,造成形象不好。

命、遷、父、疾、福等宮坐有生年忌星,或自化忌星的人,屬土直、心地好、無心機之老實人, 自己本身勞心勞力結果不會享受,也較會佈施、蔭他人、讓他人享受。如果由命宮或疾厄宮化忌飛入父母疾厄線,則知其人心直口快,會罵人。如果是由福德宮化忌飛入父母疾厄線,則知其人自私,只會自掃門前雪。假如福德宮化忌入父母疾厄線而福德宮本宮自化「權」,那麼可察知其人不僅自私、現實、計較、而且心術不正,見此化氣之象,你最好少跟他打任何交道。但如果所自化的星是「lộc」

星或「科」星,就沒有關係了。又假如福德宮化忌飛入命宮,可察知其人之思想主觀強烈,不過並不是因主觀強烈就會害人,只是不要妄圖改變他的想法,如以政治而言,他對顏色區分特別強烈。

紫微斗數各宮位天干之象意

宮位天干之象意:

象者,乃思想符號之密碼,舉凡命盤內的宮位、宮干、宮支、星曜、化星、斗君、七星、卦位, 無一不是「象」。象者,識者可得。象者,乃表達哲學思想,暗藏宇宙萬物萬事的道理,天干則為其一。命盤中所有的「字」都是符號,人們透過觀察符號的排列結構,有否和偕,是否均衡,有無秩序, 有無沖撞,以及相反、交錯、消長等情況來觀察每個人生命旅程中際遇軌跡的呈現,識者,經過思索 把玩,必可識人於彈指之間。

1、甲:象草木破土戴孚甲始生。甲木參天,有向上發展的上進心,個性堅強有骨氣。心地仁慈正直,但缺乏圓容應變之能力。

2、乙:象草木屈曲出土。乙木脆弱,有向周圍發展的野心,對環境之適應力強,外表謙虛,善於圓容應變。

3、丙:象草木逐漸長大,炳然著見。丙火猛烈,有衝勁,重表現,心地光明而且熱心,個性急燥而勞碌。

4、丁:象草木成長壯實,臻於丁壯。丁火柔中,有同情心,個性溫和消極,思維細膩,但稍嫌多疑而且富於心機。

5、戊:象草木枝業茂盛。戊土固重,富誠信,個性沉穩忠厚,重名譽,生活方式古板而勞碌。

6、己:象草木生長之勢止,充實己身。己土卑濕,有才藝與內涵,個性內斂,處事慬慎精明, 且富變化。

7、庚:與更同義,象草木更結實而更其生。庚金剛健,有俠義心,個性剛毅,好勝,愛出風頭, 但為人豪爽,具企圖心和破壞力。

8、辛:與新同義,象草木實熟成種為新生。辛金軟弱,溫柔秀氣有氣質,有虛榮心,愛面子但缺乏魄力,重感情但意志不堅。

9、壬:與妊同義,象種子妊養於地下。壬水通河,熱情澎湃,允文允武,樂觀外向,善於謀略掌握時機,雖聰明但任性。

10、癸:與揆同義,象種子揆然萌芽再生。癸水至柔,平靜內向,重情調好幻想。雖有堅忍耐心 但易鑽牛角尖。

※ 命宮「甲」干:多有獨立、獨行、獨斷之特質,不蔭他人,也不受他人之蔭。命宮「乙」干:多女助,獨立獨行,快快樂樂之人

命宮「丙」干:男命大多有妻助,或母助,或女性同事朋友,女客戶之貴人幫助。命宮「丁」干:屬獨立格,敢做敢當,有不怕誨譽的特質。

命宮「戊」干:戊土居中,較勞碌而蔭他人,受他人之蔭少,為人穩重深沉。

命宮「己」干:也多蔭他人,自己所賺之錢財易遭受他人破損,乃因武曲化lộc主財,而文曲化忌, 故錢財比較容易受騙。

命宮「庚」干:自我獨立格,能蔭他人而不得他人蔭,因太陽化lộc,太陽為博愛星,陽光照耀他人,而天同化忌,天同為福星,化忌則失福。

命宮「辛」干:人人之地,愛面子重感情,因文昌化忌,故稍嫌魄力不足。

命宮「壬」干:為獨立格,靠天靠己自立,較自負,又因靠天之氣,故多佔人便宜。命宮「癸」干:帶破耗,乃須要變動,即天地人不靠之位,多自由業且起伏大。

※ 甲乙丙屬天,丁戊己屬地,庚辛壬屬人,癸為天地人不靠之位。

甲屬天,乙屬地,丙屬人,故甲為天之天,乙為天之地,丙為天之人。丁屬天,戊屬地,己屬人,故丁為地之天,戊為地之地,己為地之人。庚屬天,辛屬地,壬屬人,故庚為人之天,辛為人之地,壬為人之人。癸不屬於天地人,乃化外之位,故帶有破耗,必不十全。

※ 天者多獨立,地者多蔭人,人者多靠天靠己。一個命盤之三合必有天地人,故必含有自助、人助、助人之象。此乃人命自然平衡之道理。所以命宮干為甲丁庚屬天的人成為偉人者較多。癸干者也有

可能成為偉人,但其成功必帶破耗。

● 依上述所列之象意觀性,即可大略推知一個人的大體性格,譬如命宮干坐丙人,較能得女助。財帛宮干坐坐壬的人,賺錢要看天的臉色,看天意,看自立奮鬥。官lộc宮干坐戊的人,主事業蔭他人, 故工作較勞碌。命宮干坐壬的人,因天梁化lộc,故帶傲氣且自視較高,也較霸道。

● 紫微斗數學到最後,只看宮干、宮位、看數,不必看四化,就差不多可以論命,而且比看星座強過幾十倍。當然如果再會套以四化飛星佈局,依天地人重疊取象之理則觀氣,察象,斷一個人的格局,

其準確性必然提高。對紫微斗數有興趣的同道,不妨加以驗證,或許你就會唾棄那些食之乏味的八股。

紫微斗數命盤觀性法

分類:紫微斗數論命理則

2006/09/28 10:29

性者,指的是性向、個性、本性之呈現。觀性以本人,父母,兄弟,夫妻,子女,奴僕等六個宮 位﹝即以六親宮立標、立太極﹞為論述標的。

1、生年「lộc」星,坐命,表示此人有人緣,健談,而所談的事情大多與好的、美的、有利益的、能賺錢的事情有關的問題。以另一方面言,其想得到這些東西,就須靠自己努力才能得到。

2、生年「權」星,坐命,表示此人愛現,愛出風頭,愛與人爭辯,會強詞奪理。如果是巨門星所化,則主其人愛吹牛,會罵人。

3、生年「科」星,坐命,表示此人溫和,有禮,斯文,風度好,健談。而其所談之事大多與藝 文或學識研究方面相關之問題。

4、生年「忌」星,坐命,表示此人較木訥,不太愛講話,不善表達己意。

5、生年「lộc、權」雙星,坐命,愛現,虛榮,健談,呈現聰明象。

6、生年「lộc、科」雙星,坐命,此人必屬「師」之輩,屬飽學之人,不論天文地理,文才武略 都能侃侃而談。

7、生年「lộc、忌」雙星,坐命,此人個性不好,陰晴不定,不好相處。

8、生年「權、科」雙星,坐命,此人也必屬於擁有某方面技術「師」之輩。好高談闊論的與人爭辯,有想以理服人之個性。

9、生年「權、忌」雙星,坐命,此人不服輸,愛與人爭辯,容易與人翻臉成仇。

10、生年「科、忌」雙星,坐命,此人不乾脆,談與不談要看他高不高興,做事拖拖拉拉。

※雙星同宮中有一忌星者,表示凡已進行之事,會忽然反常生變,不論在任何六親宮之中,表示該六親都有以上之「性」象呈現出來。如果六親宮無化星時,應以對宮所坐之星辰化象加以觀察,就知其人之性情傾向。

紫微斗數之取機用事心法

分類:紫微斗數論命理則

2006/09/29 11:25

取機者,乃觸機也。觸機者,即是來問命者與你接觸之機緣也。以此機緣暗藏的玄機所顯示之「象」來作為論事的判斷,此即稱之為觸機心法,觸機心法乃紫微斗數之爻卦也。

每個人隨時隨機都在變化之中,變化即是「命」。乃因人存在於天地之間,故必受「星曜」、受

「時辰」的變化所影響,影響就是人「性」之改變。人當然會在此變化與影響之中隱藏著無盡的玄機, 因此如果來問命者不知確實的出生時辰,只要以問事當時之時辰的奴僕宮之落宮地支取機,作為其出生時辰來排盤,即可論命。

取機所化出的lộc、忌如果飛入子女與兄弟二宮,乃知即是與桃花問題有關。落此二、四之二陰宮時,大多有桃花糾紛而又可能與夫妻感情不和有關。

取機所化出之lộc、忌如果飛入子女與父母二宮,也知屬桃花問題,且兼含有桃花上之健康不良與身體桃花有關。如出賣身體,或被強暴、引誘失身之事。

取機所化出之lộc、忌如果飛入子女與疾厄二宮時之桃花,乃主身體健康問題,而且因財桃花之象, 乃陰之數與桃花健康有關,而也可能因桃花引發財務糾紛。

取機所化出之lộc、忌如果飛入奴僕與田宅二宮,則與落子女與兄弟二宮同義,乃知為桃花與感情之糾紛問題。

取機所化出之lộc、忌如果飛入奴僕與疾厄二宮,而又轉化入本命或入官lộc二宮時,此乃主與生命安為有關,而不必論桃花,此時要特別注意生命之安全問題。

取機所要特別注意者,如果飛入疾厄與奴僕宮,因奴僕宮為「一氣死之位」,故如化入此二宮位時,大多與健康或生命有關。

取機所化出之lộc、忌如果飛入兄弟與奴僕線,大都是屬於夫妻間感情不睦。因兄奴線為眾生象, 兄弟宮為床位,奴僕宮為配偶之疾厄,也為本人之桃花位﹝財帛之子女﹞。

※子女宮、田宅宮不管何者自化,只要入此二宮必主其人性慾強烈,並不一定主桃花多。

※子女宮、田宅宮之四化入遷移宮或命宮時,也許為桃花問題,也屬異性緣強烈,但不一定性慾強烈也不會亂來。

※子女與田宅二宮多與性慾有關,故與身體有關或身體桃花有關,如從事應召之牛郎或應召女等賣淫者。

紫微斗數命例研究一

命格演斷:

1、生年lộc、權坐田宅宮,生年科坐子女宮,三吉星均落陰宮,屬富格。先天必有祖業,自幼 家境富足。生科坐子女宮,在外很有人緣,交際應酬手腕圓融,且為先天之桃花格。生年忌落疾厄宮, 主幼年体弱多病,因沖宮為父母宮,故知常令父母操心。因係文昌星所化,故知易患感冒、胸悶、神經衰弱等症狀。長大後個性直爽, 不論經商或從事公務,常會發生文書上之是非。

2、本命宮宮干癸,癸為天地人不靠之位,為破耗之地。癸同揆,象種子揆然而萌芽再生。重情調而且好幻想,雖有堅忍耐心,但易鑽牛角尖。一生多變動,不喜受拘束,事業起伏波動較大。

3、本命宮居巳位為四馬之地,一生不耐靜,不安於現狀,四方奔波。官lộc宮居酉位為天位,事業看上天之臉色,看機運,較適合雞婆﹝酉﹞為人服務之事業。財帛宮居丑位為庫位,坐火空,無主星,借對宮福德宮之武貪為用,構成財帛之火貪格,財入庫,乃大發財之象。

4、本命宮干癸,破軍化lộc入夫妻宮,異性緣厚,姻緣早發。癸貪狼化忌入福德宮,福德為配偶之官lộc宮,一主對配偶好;二主懼內,三主作事好計較。乃因忌沖之宮為財帛宮,財帛為本人,也為本人之財。貪狼武曲均為剛星亦為財星,命忌入不免貪財,貪酒色,貪享受,也強取豪奪之味道。

5、本命疾厄宮干庚,太陽化lộc入田宅宮,一心都為家庭好,都想曾加財產。但因田宅已坐有生年lộc星,疾厄宮再lộc入夠成疊出lộc,為溢出之損。田宅為疾厄之財帛,坐lộc再lộc入則有貪得無厭之心態。庚天同化忌入父母宮反沖疾厄宮,父母乃奴僕之財,主一心忙碌於追求作生意賺取錢財,結果會導致身體健康受損,尤其影響腎藏、膀胱功能。

6、本命福德宮干乙,天機化lộc入奴僕宮,主有錢多花用於與朋友之應酬,以及桃花酒色,對朋友大方。奴僕宮戊貪狼化lộc也飛入福德宮,主朋友也會回報,但因奴僕卻自化忌,為忌出,主朋友本身運不好,坎坷不順,經常要找本人支助。

財官格演斷:

1、本命財帛宮干辛,巨門化lộc入田宅宮與太陽星同度,巨門為口才口舌之星,太陽為博愛服務之星,錢財與此二星有緣。況且以觀性言,巨門化lộc、太陽化權此二星為得財之來源。二星同纏主為民喉舌之民意代表,或從事與法律相關之事業,必然能獲財利。辛文昌化忌入疾厄宮會生年忌星, 成為雙忌沖父母宮,主賺錢須靠自己勞力,因父母宮乃奴僕之財帛,雙忌沖則主錢財易被拖債,常有調度週轉不靈之情形。以另一個角度言,財帛化lộc入田宅宮,主賺錢與房地產有關,或將所賺的錢都用於增置房地產業,或用於家庭之門面裝璜上。由於忌入疾厄,疾厄為田宅之官lộc,主最後會因家運不好,或財產問題發生是非官符﹝文昌忌﹞。此命造很會靠本身之口舌才華與努力賺大錢,卻也會因增置財產之問題早晚會惹出事端。此為其﹝財﹞格。

2、本命官lộc宮干丁,太陰化lộc入父母宮,主事業上之背景來自父母長輩之蔭,事業能興旺發展。 亦主做事業與公家機關相關者最有發展﹝lộc照疾厄宮﹞。丁巨門化忌入田宅宮會生年lộc權,田宅宮為我宮,發射之官lộc宮也為我宮,此為忌捉lộc,為大吉之象,表示收藏之象。意即資金不僅收藏存於家中,同時也會一再投入於事業的運用﹝官lộc為財帛之財帛宮;田宅為財帛之疾厄宮﹞。此為很有事業手腕的﹝官﹞格。

七星與定象:

七星定點在子女宮,主一生之日常生活品質,喜惡感受,均與交際、應酬、合夥、投資、桃花之事相關。因子女宮坐文曲、天姚二嬌星與生年科,文曲主口才,天姚好高談闊論,科為貴人星,故知此命造乃富公關手腕,為人關說之談判高手。其日常之得失感受均與此方面有關。

定象辛,落財帛宮,宮干辛巨門化lộc入田宅宮;辛文昌化忌入疾厄,其意如前所述,主其人一生追求錢財,為錢辛苦為財忙。雖會賺錢,但因雙忌沖父母,父母為眾生之財,主其人自私,會污眾生之財,故財格雖高,人品卻低。﹝文昌化忌者會做假賬,開空頭支票﹞

行限演斷:

依本命管大限之理則:本命癸破軍化lộc入本命夫妻宮,而為第七大限﹝62~71 歲﹞之官lộc宮; 癸貪狼化忌入本命福德宮,而為第七大限之財帛宮。而發射之本命宮乃為第七大限的遷移宮,依觀象法言,即知此第七大限得意在外。即在外事業得意且有名聲﹝本夫與大官重疊﹞,錢財也滿足了自己所希望的﹝本福與大財重疊﹞。只是依本命管大限而應數於流年來看,貪狼化忌入本福大財,而當流年 66 歲過渡本命奴僕時,貪狼之化忌星就成為流年之子女宮,其沖宮為流年之田宅宮,此流年必因貪財而帶來災厄導致家變之情形。

如依流年歸於本命用大限坐中介之理則來看,直接以流年 66 歲之宮干戊化象觀察:戊貪狼化忌飛入本命福德宮而為大限之財帛宮,即知此年會為了與朋友在錢財的投資、應酬、或交際公關方面發生問題,因戊天機在本宮﹝本奴、大兄、流命﹞自化忌,為忌出,即知係本身與兄弟朋友間關於錢財交際上或合夥上的互動,出了差錯,導致朋友翻臉。

這裡有一個現象,即大限遷移宮﹝本命﹞貪狼化lộc入大限財帛,而流年命宮卻使貪狼化忌入大限財帛﹝本命福德宮﹞,lộc與忌在大財、本福、流子交戰,很明顯的係本身想當公關交際謀取財利之事, 結果導致朋友鬧翻,犯了小人。流年命宮為本命奴僕天機自化忌,主與朋友翻臉﹝天機為動星化忌為災變﹞,因宮中有羊刃與天刑同纏化忌,難免對簿公堂相互撕殺傷害。

依大限管流年應數於流月看,大限命宮己武曲lộc入流年子女宮,文曲化忌入流年官lộc宮;而貪狼lộc星在流年之子女宮乃為斗君過渡流月一月之命宮﹝定時﹞,文曲星在流年官lộc宮乃流月一月之疾厄宮,用流年作中介,即知流年 66 歲一月份必然為了錢財之事,招致身心緊張之災。再以忌追忌看, 庚太陽化lộc入本命田宅宮、大限之子女宮、流年之夫妻宮,而為流月一月之父母宮﹝應時﹞;庚天同化忌入本命父母宮、大限疾厄宮、流年財帛宮,而為流月之一月之兄弟宮﹝定象﹞。象意即為流年一月可能身體就要吃免花錢之公家飯﹝牢飯﹞。

如以飛星看:天刑坐流年命宮,宮干戊貪狼化lộc入流年子女﹝家外﹞、流月一月命宮;戊天機自化忌,忌出,為流命忌出,也為流月一月田宅忌出。乃犯官符住在外,不在家之象。而廉貞星坐流年奴僕宮,宮干辛化忌入流年夫妻宮、流月一月之父母宮,逢生年lộc為疊出lộc;辛文昌化忌入流年福德宮、流月一月之奴僕宮,又逢生年忌,成為雙忌沖本命父母宮,沖大限之疾厄宮,也沖流年之財帛宮, 沖流月一月之兄弟宮。﹝文昌化忌為官非﹞,故知一月份身體不必賺錢離開兄弟朋友被公家囚住了

﹝廉貞所化之忌=以沖宮斷吉凶﹞。

紫微斗數命例研究二

命格演斷:

1、生年忌星坐遷移宮,自小離鄉之命,也主離開家鄉才有機會發展。生年lộc星坐兄弟宮,生年權星坐夫妻宮,生年科星坐財帛宮逢自化lộc。乃能富且貴之格。

2、兄弟宮為財帛宮之庫,主銀行存款豐厚,亦主與母親、兄弟緣厚,且相處融洽。夫妻宮為配偶命宮,坐生年權星,主配偶個性強,不服輸,居戌宮為庫位,更知配偶非常執著。有夫妻宮為官lộc之遷移宮,坐生年忌,主事業及工作的推展企劃能力強,為紫微星所化,可有自我主張,可獨擋一面。

3、生年科坐財帛宮,主賺薪水,求安穩之財。逢財帛宮自化lộc,科逢lộc則主能因名聲而得財。科lộc會乃主「師」之輩,則主能從事教師或醫師為職業賺錢。左輔為助星,貪狼為百業。命之三方坐破軍自化權會文昌,七殺與擎羊同度,乃殺破狼格。天梁lộc星坐兄弟宮,天梁為壽星、長者、貴人星, 兄弟宮乃官lộc之疾厄宮﹝事業之體﹞,故以醫師為職最能謀得財利。破軍主外科,文昌為神經系統。以貪狼之lộc追巨門化lộc入子女宮﹝交際位﹞,lộc之來源為巨門,會鈴星,乃骨科或牙科之醫師最適合。

﹝巨門為嘴巴口舌,亦為骨骼、石頭,化lộc應為靠講話或教書最好,但因所會者為鈴星,靠嘴巴不講話而能得財利=推斷為牙醫師、或骨科醫師也﹞。如以另一個角度言,靠嘴巴關說作公關亦可得利。

4、本命宮坐子位,反應佳。宮干壬為人之人,個性作為表限非常自負,吃不得虧,自命不凡, 多想佔人便宜,何況福德宮坐寅位,宮干也為壬,天人合一,乃不僅作為自負,觀念想法也很自負, 這種屬性之人,很難說服,要他聽你的,休想。

5、殺破狼格者,有衝勁,敢開創,不耐靜。本命宮干壬天梁化lộc入兄弟宮,對母親、對兄弟很好,與兄弟朋友互動很好,也很會有成就。壬武曲化忌入遷移宮,逢遷移宮坐有生年忌星,構成逆水忌之吉象。乃不必出外,只要固守本業,則一生就能安穩過日。

6、本命福德宮壬天梁化lộc入兄弟宮,武曲化忌入遷移宮會生年忌,成為雙忌沖本命宮,乃嗜好上喜歡與兄弟朋友在外活動,反而會因此構成對本身不利之狀況。此猶如下棋時自己走一步「相」棋導致錯誤,反而將了自己一軍,構成倒棋之險。以另一角度而言,兄弟宮為財帛之庫﹝銀行﹞,坐lộc已主存款多,福德化lộc入,即想要再得到更多,反而遭損﹝疊出lộc=溢出來流失﹞。﹝不懂四化理則的那些大師,就會對人解釋為坐lộc再逢lộc來為「雙lộc」,不僅自己丟臉,更會害死人!﹞

7、本命疾厄宮干丁,太陰自化lộc,心態上無防人之心;丁巨門化忌入子女宮,喜與人交際應酬及享口福,且口不擇言。忌沖之宮為本命田宅宮,田宅宮視同命宮,也主自己化忌沖自己,構成對自 己以及家庭的不利。疾厄宮猶如棋盤之兵卒,有進無退,走錯一步﹝走入《車》之位﹞,則形同被車碾過,不死也剩半條命。

8、由以上分析,可知此命造,有錢,有成就,但終究會因自己的個性問題,自己的思想與嗜好問題,自己的脾氣與心態問題,嚴重威脅其本身與家庭。此為其「命格」。

財官格之分析:

1、本命財帛宮坐生年科星,宮干戊,貪狼星自化lộc,乃主自立賺錢,愛面子,重豪華之享受, 不知節儉;戊天機化忌入子女宮,主錢財不可投資作不動產生意,或靠嘴巴從事見不得人的投資或關說的生意。自己經營開店、開診所,從事穩定細水長流之事業最宜。依歸藏易演化,財帛化lộc之對宮 或化lộc之官lộc均使天梁化lộc,乃主當醫師為業最能得利。此為其「財格」。

2、本命官lộc宮居辰位,為庫位,主事業安定。坐破軍與文昌自化權,破軍以醫師言乃屬外科, 文昌為文筆,化權能掌權,能表現才華,寫文章有份量﹝如診斷書﹞。宮干甲,為天之天,事業能獨當一面,甲廉貞星化lộc飛入福德宮;太陽星化忌飛入疾厄宮逢自化lộc。乃主事業之財運好,賺錢收入多,不過事業場所或內部,多勞碌辛苦,尚能心甘情願,自得其樂﹝忌入逢自化lộc﹞。太陽太陰同纏乃屬不分日夜的服務事業。此為其「官格」。

七星與定象:

1、七星定點落財帛宮,一生追求錢財,為財辛苦為財忙,財利心重。有錢煩惱無錢也煩惱,錢決定其每天生活之價值與感受。有錢時也會為了不知如何再更有錢,不知如何再轉投資而煩惱。

2、生年干壬,落福德宮與命宮,此為定象,也決定其命格之高底。高姿態,自負,自命不凡, 自以為是,凡事以自我為中心。命格高,品味也高,反會誤了自己。如能多一份修養,學到安份謙虛, 則一生衣食無缺也。

行限演斷:

1、以本命人易四化看:

本命宮干壬,天梁化lộc入本命兄弟宮,本命兄弟宮干辛,文昌化忌入本命官lộc。a發射宮之本命宮為大限之子女宮。blộc入本命兄弟宮為大限之財帛宮。c轉忌入之本命官lộc宮為大限之父母宮。

dlộc屬因,忌主果。依此推論,此大限乃自己與兄弟朋友間有金錢上的交際和投資,而其所交際投資的事業為與公家有關之事業。以本命管大限應數於流年推論,天梁lộc轉文昌忌所沖之大限疾厄宮,而為35歲流年命宮,故知應數於此流年身敗﹝大疾﹞名裂﹝名望﹞。簡單說:即這個大限自己為了賺取錢財問題而與兄弟朋友交際應酬,結果當流年35歲走到被忌所沖的宮位時﹝本妻、大疾﹞應數嘗到惡果。

2、以大限人易四化看:

大限命宮干癸,破軍化lộc入本命官lộc宮,本命官lộc宮干甲,太陽化忌入本命疾厄宮。a發射之大限命宮為流年35 歲之奴僕宮兒為本命之田宅宮,即自己與朋友及家庭或家產重疊相契之事。

blộc入本命官lộc為流年35歲之遷移宮而為大限之父母宮,即知自己在外的事業與父母或公家機構有關之利益問題。c忌入本命疾厄宮為流年35歲之子女宮而為大限之官lộc宮,即知係自己為事業在外投資應酬交際招來災厄變數。d沖宮為本命父母、流年田宅、大限夫妻,故知該年家中父母及本身名譽受損﹝天人合一,以沖宮斷吉凶﹞。﹝大限往本命取象而應數流年﹞。

3、以一忌轉lộc三化忌看:

流年35歲之官lộc宮﹝事業、運﹞壬,武曲化忌入本命遷移、大限田宅、流年財帛﹝已有垂象顯示﹞;轉天同化lộc入本命奴僕、大限福德、流年疾厄﹝已見吉凶﹞;三轉太陰化忌入本命疾厄、大限官lộc、流年子女﹝已見結果﹞。依上述演化,推論其結果乃知該流年係自己在外從事與家庭錢財有關的活動﹝垂象﹞,卻因朋友等眾生與本身間發生問題﹝吉凶﹞,結果運氣不好遭致身體離開家庭之災厄﹝子田線為災厄線=被拘=沖宮為本命父母宮而為流年之田宅宮=斷吉凶﹞。

※如以大限官lộc,流年命宮,大限劫數位,流年劫數位之一路流星或人易四化,或以一忌轉lộc三化 忌,或用九年遁法,或用七星定點,或用斗君……等等為用神,雖切入角度用神不一,在在都可推論行運吉凶,故曰:紫微斗數之用神萬般,不必如一般三合論命法死背古文賦,就能準確論斷。

紫微斗數命例研究三

命格演斷:

1、生年忌星廉貞落父母宮,欠父母債,孝順父母,但與父母之溝通稍有障礙。生年lộc星天同落官lộc宮,很會唸書,一生事業亦必如意。生年權星天機落財帛宮逢自化科,很會理財。生年科星文昌落福德宮,品味高,有藝術鑑賞力,但因逢自化科,為科出,變成同類抵銷,卻變成該有的好風度反而讓人覺得沒風度、沒修養。生年lộc權科三吉星均落陽宮且為我宮,主能因貴致富。

2、生年lộc居官lộc,生年權居財帛逢自化科,遷移又自化lộc,三方四正位有lộc權科會,以觀象言, 乃屬師之輩之命格。命宮坐天梁、文曲居午位,能自律,有機謀,善談兵,最適合醫界或律師界發展。但因在個性上易有老大心態,性情孤高不群,好勝心強,公開直爽,光明磊落,不會向惡勢力低頭, 故交友不廣。由於又有煞星擎羊同纏,講話難免會傷人。然而因天梁星與文曲同度者最適合領導他人, 也最適合服務公職。

3、本命宮干甲,乃天之天,主個性上不蔭人亦不受人蔭,能獨立自強依自己之努力開展前程。甲廉貞化lộc飛入父母宮,即把好的給父母或對父母好,因逢父母宮坐有生年忌星,構成lộc入無底洞, 即為後天lộc沖破先天忌,變成雙忌沖疾厄宮,其象意即為為了父母的事情,或要對父母好,關心父母, 保護父母,導致本身遭受傷害﹝當本命父母宮成為第三大限之田宅宮時應數﹞。

4、本命宮干甲,太陽化忌入遷移宮,逢遷移宮自化lộc,主喜歡出外開展自己前途,而在外卻實也會比較得意,也更能努力於本身之事業﹝遷移宮轉天同化忌入官lộc宮逢生年lộc,乃忌捉lộc﹞。

5、本命疾厄宮干辛,巨門化lộc入夫妻宮,內心充滿熱情,由其對配偶或異性講話直爽。另一方面言主很有口福。辛文昌化忌入福德宮,主本身體質不太好,因逢生年科,故並無大礙,逢凶可解。

依個性言,福德乃疾厄宮之疾厄宮,「一化忌入六」,即心態上較主觀,也較有情緒性的直接反應﹝因文昌主神經系統之星﹞。

6、本命福德宮干丙,天同化lộc飛入官lộc宮,逢官lộc宮自化lộc,乃一心想能使好的事業更好,而實際上事業也會越交際應酬月有發展。又因lộc照夫妻宮,故也主想為配偶營造好的人際關係。丙廉貞化忌飛入父母宮,會原坐父母宮的生年忌星,成為雙忌沖疾厄宮,乃主精神上非常關心父母親的事情, 嚴重影響本身之健康「六化忌沖一」。以另一個角度言,父母宮乃配偶之田宅宮,本命福德化忌入, 也主為配偶家中父母操心煩惱﹝行限入本命夫妻宮時應數,因本命福德宮乃為大限之官lộc宮=氣數位﹞。

7、癸干落兄弟宮,兄弟乃父母之夫妻宮,為母親宮,知其一生所費心之事乃母親與弟弟之問題, 此為其最放心不下的心結所在。癸破軍化lộc飛入對宮奴僕,逢自化lộc出;癸貪狼化忌飛入子女宮,沖宮為本命田宅宮,而為母親之官lộc宮,主母親出外有劫數災厄﹝逆行第二大限應數﹞。以一路流星追蹤,此第三大限之流年 33 歲時母親有難。

8、女命之命宮坐甲者,皆不利父親,不利配偶,不利兒子,乃因甲使太陽星化忌也!太陽星主父、夫、子也!何況此命造太陽化忌入遷移又逢遷移宮自化lộc,為忌出,又轉忌入官lộc沖破生年lộc星, 形成雙忌沖本命夫妻宮,故對配偶尤其不利。

七星與定象:

1、七星定點在財帛宮,一生以追求金錢為本位,其日常生活上所感受的生活品質,都與錢財息息相關,錢財掌控其日常生活的意義與喜惡。

2、丙年生人,丙干落福德宮,福德宮本坐生年科,逢本宮自化科,乃同類抵消,主原本有福氣, 變成福氣不明,本屬美好的事,美好的理想,卻變成不知好在哪裡?理想在哪裡?丙天同星化lộc入福德宮逢生年lộc,廉星貞化忌入父母宮逢生年忌,主一生追求事業及賺錢的理想,然而卻得付出身心受創的代價。

行限演斷:

1、以lộc轉忌、忌轉lộc看:目前走第三大限﹝24~33﹞過渡本命夫妻宮,lộc忌同入本命財帛宮而為大限之夫妻宮,lộc忌在此大限之夫妻宮戰剋,主此大限夫妻之對待、工作之推展二方面,必與金錢上有是非牽扯。惟大限夫妻宮坐有生年權星又逢自化科,乃即使有遷扯也有能力及得貴人之相助化解。

2、依紫雲四誥演易:

lộc之官lộc庚,太陽化lộc入本命遷移宮而為第三大限之財帛宮,逢自化lộc。權之官lộc甲,破軍化權入本命奴僕而為第三大限之疾厄宮,逢自化lộc。

科之官lộc庚,太陰化科入本命財帛而為第三大限之夫妻宮,逢自化科。忌之官lộc己,文曲化忌入本命命宮而為第三大限之福德宮。

※此第三大限之財帛宮坐lộc星;疾厄宮坐權星;夫妻宮坐科星;福德宮坐忌星。以此觀之, 此第三大限財利大好,自身很努力且能表現才華而得名聲,且得意於情場,但卻也花費很多精神,同時煩惱也多多。此為其大限之先天定數﹝連山易之運用﹞。

3、第三大限命宮干壬,天梁化lộc入本命而為大限之福德宮;壬武曲化忌入本命奴僕宮而為大限之之疾厄宮,逢自化lộc;主此大限有福氣且得意。但面對眾生及福務眾生卻是勞心勞力,但仍能甘之如飴。當流年31歲步入本命官lộc而為大限遷移時,大限命宮所化之天梁lộc星就成為該流年之財帛宮; 大限命宮所化之武曲忌星﹝財星化忌﹞,就成為該流年之父母宮沖疾厄宮。表示此31歲流年之事業得財如意,但卻會因財犯小人,導致本人身心受創,也影想事業﹝流年疾厄宮也為本命官lộc之疾厄宮

=天人合一﹞。如再以另一個角度看,此傷害之造成乃與配偶及其家庭父母之交際投資有關。﹝沖宮為流年夫妻之子女宮,而為本命夫妻之父母宮,也為大限夫妻之田宅宮﹞。

4、大限管流年,其判斷則必須依三易法則以及宮位之變化垂象,作多角度的推論流年,方能探究其詳,對流年作出合乎邏輯的解釋。

※其餘流年之行運,依宮位之變換,用一路流星之天地人重疊理則推論即可。可預期得流年32 歲,又將面對社會眾生躂伐的煩惱﹝忌在本奴、大疾、流命,逢自化lộc出﹞。

●●※更正:命盤中之丙「戌」年為丙「辰」年。

紫微斗數如何看升遷官運

不論是任職政府機構或任職於私人機構的每個人,總是懷有一個共同的希望,總是想著到底有沒有前途?能否更上一層樓?什麼時候能升官或升職?因為領薪水階級,只要一升官,薪水也必隨之調 整,這是最現實的東西。

依紫微斗數命理言,想要知道何時有升官之可能,升官會不會順利?有無阻礙?其實只要透過命盤上所呈現的軌跡,是能過輕鬆預判的,當然無法作絕對的保證,但其準確率最少也有百分之八十左右。

要看升遷問題,基本原則是要先觀察生年三吉星lộc權科落大限何宮?再以本命盤之官lộc宮宮干、大限盤官lộc宮宮干、兼看流年盤官lộc宮宮干所化的lộc星與權星落宮,依天地人重疊判斷。

要看升遷之軌跡有幾個思路可尋:

1、由本命官lộc宮發射,其所化出之lộc星或權星之落宮,當大限步入該落lộc或落權之宮位時,表示該大限內官運必定亨通。

2、由大限命宮發射,其所化出之lộc星或權星之落宮,當流年命宮或流年官lộc宮步入該落lộc或落權之宮位時,主該流年內會有升職升官之可能。

3、由大限官lộc宮發射,其所化出之lộc星或權星之落宮,當流年之官lộc宮走入該落lộc或落權之宮位時,主該年內會有升遷。

4、大限官lộc宮化出之權星飛落本命夫妻宮照本命官lộc宮,當流年走入夫妻宮或官lộc宮時,主該流年會有升遷機會。

5、看升遷,要看化lộc星與化權星,如果是化科星,則只是受人賞賜、有貴人、或考績好而已。

6、lộc星權星如化入父母宮或疾厄宮,也可能會升遷。化lộc星者之升遷,可能屬於靠關係或走後門始受提拔;化權者之升遷乃是靠自己努力,績效好所獲得的。

7、lộc星權星如化入兄弟宮或奴僕宮,也可能會升遷,而其升遷之區別為:lộc入是用金錢送紅包買來的;權星是靠施以人情壓力所得到的﹝或許未花錢﹞。

※有上述升遷之象,仍須進一步觀察以上各級盤所化之忌星,對lộc星與權星之落宮有無造成干擾? 競爭?拖延?此法須對宮位之交易、變易、本易情況予以分析才能作出判斷。

※新職位為何?依星意、星性推論。

解析林副座的升遷運勢及杜小妹婚姻是否能破鏡重圓

林副座之升遷跡象: ﹝ 丁酉年x月 12 日寅時﹞

1、目前行第五大限﹝44~53﹞過渡本命財帛宮,乃大限三方與本命三方重疊。此大限有兩個

「反弓忌」之象。其一為大限官lộc與本命命宮重疊,宮干壬武曲化忌入大限福德宮而為本命夫妻宮, 沖宮為大限財帛而為本命官lộc宮,原本為構成大官忌沖本官,但因忌入之本命夫妻宮干也是壬,構成六之用的﹝退馬忌﹞,此忌星退兩格入大限命宮,此不主凶,乃事業忙lộc而已。其二為大限財帛與本命官lộc宮重疊,宮干丙廉貞化忌入大限夫妻、本遷,構成大財化忌沖大官、本命。故知當流年 50 歲

過渡與大限命宮重疊時,流年的事業安定,但事業的公關或事業的推展較差。此也即是流年 50 歲之財帛宮化忌沖大限官lộc宮,以財論則主不調薪之象。

2、看升遷則要以大限官lộc看,大限官lộc宮壬天梁化lộc入lộc入流年 50 歲之疾厄宮;紫微化權入

流年 50 歲之遷移照流年命宮,此為有升遷之象,無奈的是壬武曲化忌入流年福德宮逢自化忌形成退

馬忌入流年 50 歲命宮,構成「權忌」在流年 50 歲之命遷線糾纏,此為升遷落空難過之象。﹝科忌糾纏為先苦後甘終能如願,權忌糾纏則非﹞。而其升遷落空之因素,乃與本身觀念上不運作有關﹝退

馬忌之中介宮位為大限福德宮、本命夫妻宮,也為大限官lộc之夫妻宮﹞;也與不拿錢作投資公關有關

﹝流命與本財重疊,宮干庚化lộc入大田=大奴之夫妻;化忌入本子沖流疾=大奴之財帛宮﹞。

3、流年 51 歲過渡本命子女宮,宮內坐有天同生年權星,大限官lộc宮壬所化之天梁星落流年遷移來照流年命宮,也是有升遷之象。惟忌星落流年兄弟宮,沖宮為本命福德,亦為大限官lộc之福德, 可能外調之升遷,而此升遷似乎不是自己的理想希望而想放棄。

4、流年 52 歲過渡本命夫妻宮,大限官lộc所化之天梁lộc星成為流年之奴僕宮,大限所化之紫微權星成為流年官lộc宮,大限所化之左輔星成為流年遷移來照,大限所化之武曲忌星﹝退馬﹞成為流年之夫妻沖官lộc宮,主事業有變,乃被提拔升遷之象。惟另一角度之垂象,乃要注意配偶之身體劫數。

杜小姐的婚姻問題: ﹝癸卯年x月7日寅時﹞

1、杜小妹之田宅宮居寅位坐生年忌,一看即知乃家庭之拆馬忌,當順行大限過渡本命田宅宮之拆馬位時,必然應數家運不安,家庭拆散,故此大限內離婚並不意外。

2、本命夫妻宮空宮,主感情生活有缺陷,宮干辛文昌化忌入本命子女宮,而為第四大限過渡本命田宅宮時之遷移宮沖大限命宮,故此大限離婚亦不令人意外。欲知其原因,只要以忌轉lộc轉忌即知, 本命子女宮干庚太陽化lộc入第四大限兄弟宮而為本命福德宮﹝男﹞,庚天同化忌入大限子女宮而為本命命宮,乃知夫妻離婚與本人之桃花或子女有關。

3、當第五大限﹝42~51﹞過渡本命官lộc時,本命夫妻宮辛巨門化lộc所入之本命官lộc宮鄭為大限命宮,文昌之化忌星為大限之奴僕宮,主雖離婚但到此限時又會如朋友般的互有來往。

4、第五大限的夫妻宮過渡本命福德宮﹝女命之男位﹞宮干乙天機也化忌入大限命宮,而大限命宮干也為乙天機自化lộc,構成進馬lộc,此lộc退兩格退回大限夫妻宮,此乃男對我好,我也感受到你的好的好現象。又大限命宮乙太陰化忌入大限夫妻宮而為本命福德宮﹝男﹞,同樣逢大限夫妻也是乙干太陰自化忌,構成退馬忌,此忌退兩格退入本命宮,此種化象完全合乎六四之用。乃自己關心男方, 很想男方能回到身邊﹝忌退入本命乃主收藏或收為己有﹞。亦即杜小妹很想能與男方破鏡重圓之象。

5、當流年 45 歲過渡大限財帛宮,而為本命命宮時﹝坐忌流命,lộc照流年夫妻宮﹞,可能就有希望復合。不過自我本位,自怨自艾的個性如依舊不改,即使復合仍難保平安。最好不要結婚,採行 同居關係,相互安慰,相互關心則較無事端。

※僅提供杜小妹參考,因為婚姻之經營操之在己,不要把自己的幸福全部托付給命理師。

※宜注意肝功能,不要太累,憂則傷肝,保重。

紫微斗數命盤lộc星與忌星入與出之辨

一張紫微斗數命盤,共有十二宮位,宮位之本宮與對宮為一體兩面之關係,故雖為十二宮,乃只以六宮論之。即一張命盤有:命遷、兄奴、夫官、子田、財福、父疾等六條線。命遷子田為福系;兄 奴財福為lộc系;夫官父疾為壽系。故何以稱忌入「父沖疾」,或忌入「官沖夫」為忌入死亡線,道理在此。

本命宮為我之命,遷移宮為我在外之命;兄弟宮為我親兄弟,奴僕為我在外之兄弟;夫妻宮主名, 官lộc宮主利;又官lộc宮為我之事業,夫妻宮為是業之企劃與行銷;田宅宮為我的家,子女宮為我在外所住的旅店等等,此為一體兩面之謂。

命宮、財帛宮、官lộc宮、田宅宮,此四宮位為我們所用,而合另外之福德宮、疾厄宮二宮,共六宮位,稱之為「我宮」。

兄弟宮、夫妻宮、子女宮、父母宮、奴僕宮、及遷移宮,共六宮位,稱之為「他宮」。而遷移宮 乃為我之四正位,為我之一體兩面,可為我所用,亦可為他用。

一、以我宮論:

所謂我宮,乃指與我有關者,而lộc、忌是由我宮所發射之化象。

1、我宮化「lộc」入我宮、化「忌」也入我宮:

此象都屬本人之事,毫無他人媒介,不能怪他人。例如:財帛宮﹝我宮﹞化lộc入本命命宮﹝我 宮﹞,化忌入官lộc宮﹝我宮﹞。這表示錢財之吉凶也是屬於本人之好壞感受,無關他人。此化象不一定屬吉,而是說凡此形態之化象,其吉凶全屬本身之事,並無他人介入在裡面影響,此純係個人本身的問題。也就是說自己把錢財拿去投入自己的事業,至於好或不好,賺不賺錢,都屬於自己個人的事, 絕無他人引誘我或設計我的因素存在。

2、我宮化「lộc」入他宮,化「忌」入我宮:

例如財帛宮「我宮」化lộc入奴僕宮「他宮」,化忌入福德宮「我宮」。此種化象則為lộc出, 乃主自己把lộc送給朋友或送給客戶之意。此屬自己之損失。又如財帛宮化lộc入奴僕宮,化忌入疾厄宮, 乃我以身體賺錢,但好處都被別人拿走了,也是自己之損失。財帛化lộc入奴僕宮,忌入田宅宮為損財之象;如忌入疾厄宮,乃我之辛苦努力而無所獲。又如忌入福德宮,乃是享受吃喝玩樂用掉。損失雖同屬損失,但也必有所區別。即lộc入他宮而忌入我之疾厄宮,雖也為損失,乃是屬身體上之損失,即是賺了錢而自己沒享受到。

3、我宮化「忌」入他宮,化「lộc」入我宮:

例如財帛宮「我宮」化忌入奴僕宮「他宮」,化lộc入田宅宮「我宮」。忌入他宮時,絕不可有借貸行為,如有借貸必有損失。也就是說不可有金錢上的來往,否則必損無疑。此也是lộc隨忌走之象。

4、lộc忌同坐我宮,化出而同入我宮:

有lộc星與忌星同坐於我宮,化lộc化忌同時飛入我宮,此象雖不凶但也不吉,乃主好壞自己一肩挑,白忙一場。如果是同入他宮沖我宮則更凶,這種化象不只以借貸之論而已,乃是將全部送出去給他人。此之沖與入之宮位必須要分明。如化lộc入兄弟宮而化忌入疾厄宮,也主自己之損失。同樣依第2項lộc入他宮忌入我宮之原則論斷,乃為自己本身之損失。

二、以他宮論:

此即是以他宮所化出之lộc星與忌星佈局斷事,乃lộc星與忌星由他宮所發射之垂象。1、他宮化「lộc」入我宮,化「忌」也入我宮:

如奴僕宮化忌入官lộc宮,化lộc入財帛宮,此象乃財未外洩,未被朋友拿去,而是朋友幫我做事給我好處,屬吉象。

2、他宮化「lộc」入我宮,化「忌」沖我宮:

如奴僕宮化lộc入財帛宮,化忌沖田宅宮,乃損失象之lộc即為虛lộc,乃lộc隨忌走之模式,為損失錢財之凶象。

3、他宮化「lộc」照我宮,化「忌」入我宮:

例如奴僕宮化lộc入遷移宮照命宮,化忌入官lộc宮,此垂象為吉。又如奴僕宮化lộc照命宮,化忌入財帛宮,要知吉之用在忌,乃是要把忌星當lộc星之象用。此乃是朋友他化忌入我財帛宮,他虧欠我,而就會以財力來幫助我,可是若他已虧欠我,而我又拿錢給他,則此照我命宮之lộc即失去其吉利之效果。此乃是朋友化忌來,已虧欠我之象,我何必再去幫助他?他比我富有,當然會幫助我。這種形態必須要會應用忌星,不可再忌出,而要從lộc收回來,才能構成吉利。

4、他宮化lộc、化忌同時入我宮:

此象為損失之凶象。如lộc忌同時入他宮,乃雙忌沖我宮,更凶,必有大損失。

※如學三合論命者,對四化理則不清楚,千萬不可亂飛亂套。四化演繹命盤,lộc與忌之對待千變萬化,必須分別入與出;我宮他宮;入之宮有無自化;出之宮有無自化;有無構成六四之用;構成四鳳、三旗、兩儀、標間之對待象意;有否構成逆水、反弓、疊出、忌捉lộc、忌沖破lộc、lộc入無底洞;

先天、後天、後先天、後後天;縱橫先後;大小輕重;陰陽顛倒;反象、照象、鬼象、伏象、真假之 象等等,論命才能言之有物,才算完美,才能令人信服。

※自命為大師者,自己不會飛卻亂飛,不會套卻亂套,自己摔死勒死,活該!但收了紅包,卻把問命者害死、套死,可是缺德的事喔!

江小姐提供的命盤解析研究

江小姐只在我電子信箱留下一個女命命盤,是一個三合派排法的命盤,令人看得眼花撩亂,這如果是我學生從網路下載要拿來請我看,我必定把它撕掉!排命盤,不必那麼複雜!論命,無須用到那麼多星曜!否則如果沒有電腦,翻書查星照抄,請問一張命盤要排多久?如果沒帶電腦又沒帶書,請問怎麼排?我要求學生排命盤不可靠電腦,不可翻書,五分鐘敲定!假如連學排命盤都偷懶,豈能期待其能在斗數界有所成就?四化論命「演繹」,乃「演易」也,易者簡單也,即用最簡單的符號與最簡捷的法門直指核心,解答問題!

這個女命命盤,把出生月日時辰惕掉,只留下出生年為 65 年次,分明有踢館與試探的味道!也或許怕我知道出生年月日時辰會拿去做法傷害!?這一點請別多慮。其實只要有既成的命盤,就可以反向推算出此女命係:農曆丙辰年四月十一日或十日丑時出生。是否?

看了這個命盤,我倒要請問江小姐:這命盤是妳的嗎?妳「現在」在何處「安身」得意?如果不是妳本人的,妳到底要知道什麼?情?財?體?

要我幫妳解答這個命盤「各方面」的事,豈非要論上兩天功夫?一個命盤僅以本命十二宮各宮的自為體用與互為體用,就可論述一四四個問題的格局,如果要進一步分析大運,流年,流月等吉凶, 怎麼談得完?更何況我個人不開館掛牌營生,且已將近四年不為人論命。如果要想研究,可以,但總要有一個問事的主題,要問何事?我們再以問事的角度切入,依論命理則推演,指出吉凶所在與趨避之道。否則沒有主題的要我各方面解答論述,鐵定會讓妳失望!

好吧!我來點出幾個角度作為同道研究!

一、以觸機法斷:今天為丙戌年、丁丑日,丁干落此女命之本命奴僕宮,為大限疾厄宮,而為流年兄弟宮;丑支落此女命之本命子女宮,為大限兄弟宮,而為流年之田宅宮。宮干為明象,地支為暗 象,奴僕為一氣死之位,兄弟宮為劫數位,子女田宅為災厄位。丁太陰化lộc入本命疾厄宮,為大限之子女宮而為流年之父母宮;丁巨門化忌入本命子女宮,為大限兄弟宮而為流年田宅宮,不僅沖破生年lộc星又逢自化lộc,為lộc出、忌出。此女身體有劫難現在已不在家了。

二、以今年﹝丙戌年﹞之劫數位兄弟宮﹝與本命奴僕宮一氣死之位重疊﹞宮干丁,巨門化忌也同樣是入本命子女宮沖田宅宮,同樣明顯指出身體有劫難今年已不在家了。

三、以今年遷移之官lộc宮干丙,廉貞化忌入流年命宮,會生年忌星,成為雙忌沖本命命宮,更是雙忌沖大限之福德宮,也是今年已出外不在家了。

四、以今年財帛之遷移之官lộc宮干壬,武曲化忌入流年官lộc宮沖本命官lộc宮,也指出今年沒有賺錢的運,也沒運賺錢了。

五、以今年官lộc之遷移之官lộc宮干庚,天同化忌入流年田宅宮,沖破生年lộc星,又自化lộc出,指出在家外,不必出外工作養家了。

六、以今年七星定點落本命官lộc宮,宮干丙,廉貞化忌入本命遷移宮會生年忌星,構成雙忌沖本命命宮,本命命宮為大限之福德宮,損壽無命了。

七、以今年斗君落宮也在本命官lộc宮,宮干丙廉貞化忌沖本命,為實象,為破體。

八、本命奴僕宮﹝一氣死之位﹞干丁,巨門化忌入本命子女宮,沖破生年lộc星,成為雙忌沖本命田宅宮,更構成本命奴僕化雙忌沖第三大限﹝22~31﹞之奴僕宮,此第三大限很難逃出劫數。

九、本命奴僕宮干巨門化忌入本命子女宮,為第三大限之兄弟宮﹝劫數位﹞,忌入大限兄弟宮, 成為流年 22 歲命宮,逢自化lộc,lộc出忌出,此年凶多吉少。

十、第三大限之疾厄宮干丁,同樣巨門化忌入流年 22 歲命宮,沖破生年lộc,又自化lộc,也為lộc出忌出,且是本命之子女沖田宅宮,此年身體有劫數不在家了。

十一、第三大限兄弟宮﹝劫數位﹞坐生年lộc,宮干巨門又自化lộc,為lộc出;文昌化忌沖大限父母

﹝沖壽系﹞而為流年 22 歲之福德宮﹝壽元位﹞。

十二、流年 22 歲命宮坐生年lộc,宮干辛巨門自化lộc,lộc出;文昌化忌大限疾厄宮沖本命兄弟宮, 而為流年福德宮。乃主自己損福之象。

十三、流年 22 歲奴僕宮甲,廉貞化lộc入本命遷移逢生年忌,成為雙忌沖本命;而為流年之子女沖田宅宮,生死交關之劫。

十四、流年 22 歲疾厄宮丙廉貞化忌入本命遷移宮會生年忌,成為雙忌沖本命;沖宮之本命為大限福德宮﹝壽元位﹞,而為流年之子沖田宅宮,也是壽元生死交關之劫。

十五、流年 22 歲奴僕宮甲太陽化忌入本命兄弟沖本命奴僕宮,沖宮又為大限之疾厄宮,劫數難

逃。

十六、流年 22 歲之兄弟宮﹝劫數位﹞庚化忌入流年命宮,沖破生年lộc星,又自化lộc,為lộc出, 以小沖大,一氣死之位化忌沖一忌死之位,在劫難逃。

十七、流年 22 歲遷移之官lộc宮﹝壽系﹞宮干己文曲化忌入本命父母沖本命疾厄﹝壽系﹞,壽系沖壽系,出外損壽之象。

十八、流年 22 歲疾厄之遷移之官lộc宮甲,太陽化忌入大限疾厄宮,而為本命奴僕宮,主身體有生死交關之難。

十九、刑姚之破體位落本命官lộc宮,宮干丙天同化lộc入本命子女宮,為流年 22 歲命宮﹝定時﹞,

廉貞化忌入本命遷移宮,為流年 22 歲之子女宮沖田宅宮﹝定象﹞,應數於流年 22 歲。

二十、流年 22 歲能逃過,亦難逃過流年 29 歲。

※以上只論化氣之象,不以化星星曜解意,故不詳析屬於何事?何物?何因?何果?

※凡事有原則必有例外,此女命如出家遁入佛門,或可化解一切劫數,否則能逃過第三大限也難逃第四大限。

紫微斗數命盤中如何分辨忌星之好與壞

由命宮之三合方﹝我方﹞為發射宮,其所化出之忌星,如果飛入三合方﹝命、財、官﹞者,都屬好 的吉象。如果所化的忌星飛入之宮為我三合方之對宮﹝遷、福、夫﹞者,因其忌沖之宮為我之三合方, 都屬壞的凶象。

一、本命宮,乃財帛宮的官lộc宮,是在看錢財的運與氣。

如果:本命宮化忌飛入財帛宮,這種忌星只是顯示自己在為資金的不足而操心而已,無所謂好或壞,此為無凶之象。

如果:本命宮化忌飛入官lộc宮,這種忌星只是顯示自己欠事業債,把心擺在事業上,總是為事業操心放不下,此為吉象。有這種格局的人,最好不要創業,應該當上班族,以領固定薪水求工作安定較好,雖然難免上班工作也會較忙碌,但也能競競業業努力以求勝任。

如果:本命宮化忌飛入夫妻宮,因忌沖之宮為我之官lộc宮,故會因配偶對待及感情因素,而無心情做事,或者市業不順,此為不吉之凶象。

如果:本命宮化忌飛入福德宮,因為忌沖之宮為我之財帛宮,此為表示自己貪於享受而把錢財花掉、損失掉,此為不吉之屬凶象。

如果:本命宮化忌飛入遷移宮,因為反沖本命宮,故表示自己成天在外奔波而勞心勞力,在外又無貴人,此為出外不利之凶象。

二、本命財帛宮,乃看錢財之動向。

如果:財帛宮化忌飛入本命命宮,表示自己的錢自己用,也表示錢財來粘我,也表示很會賺錢,也主收藏,此屬吉象。

如果:財帛宮化忌飛入官lộc宮,因官lộc宮為財帛的財帛宮,這表示把錢財資金投入發展自己的事業,屬於吉象。至於事後能否賺到錢則令當別論﹝須轉碌轉忌追蹤其結果﹞。

如果:財帛宮化忌飛入夫妻宮,因沖宮為我之官lộc宮,這表示錢財與事業無緣,財運不好, 此為財之凶象。

如果:財帛宮化忌杯入遷移宮,因沖宮為本命命宮,更是沖財帛宮的官lộc宮,這表示錢財與我無緣,財運不好,賺錢不足溫飽,此屬凶象。

如果:財帛宮化忌飛入福德宮,因反沖財帛宮,這表示只重自己的享受,開銷過度,猶如開雙 B 轎車的人,卻天天跑三點半,屬凶象。

三、本命官lộc宮,主的是個人工作行為與運氣,以及判斷個人賺錢的方向。

如果:官lộc宮化忌飛入本命命宮,表示事業來粘我,乃屬環境所逼不得不作,雖較煩心忙碌, 此象為吉象。

如果:官lộc宮化忌飛入財帛宮,表示事業欠錢,資金短缺,利潤不好而已,屬吉象。

如果:官lộc宮化忌入遷移宮,因沖命宮,主事業與自己無緣,表示事業不順遂,經常換工作, 或經常失業,此為凶象。

如果:官lộc宮化忌飛入夫妻宮,因反沖官lộc宮,這表示事業在外無貴人,事業推展不順,此為事業之凶象。

如果:官lộc宮化忌飛入福德宮,因沖宮為財帛宮,也即是忌沖官lộc之官lộc宮,這表示事業無利可圖,入不敷出,虧本,透支。屬凶象。

四、命宮之四正位﹝命遷子田﹞忌星好或壞之分別:首仙要分別命宮、田宅宮屬「同類」;而子女宮、遷移宮屬「異類」。我方化忌入同類,屬吉;我方化忌入異類,因沖宮為同類,故屬凶。反之, 異類化忌入我方或沖我方﹝同類﹞,屬凶。

1、命宮化忌入田宅宮﹝同類﹞:主本身欠家、顧家、節儉,無享受,缺少本錢投資而已, 因沖宮為子女宮,子女宮為投資位,故此象不凶,而是屬吉象。

2、命宮化忌入子女宮﹝異類﹞:這主經常逗留在外冶遊,不顧家,無財庫,常有災厄之事情發生,屬凶象。

3、遷移宮化忌飛入命宮:主一生坎坷,無貴人之助。乃是自己感受而已。無所謂吉凶。

4、遷移宮化忌飛入子女宮:主在外易發生車禍災厄,屬凶象。

5、遷移宮化忌飛入福德宮:出外煩惱不順,謀生不易,屬凶象。

6、遷移宮化忌飛入夫妻宮:在外事業推展不順,屬凶象。

7、子女宮化忌飛入命宮,最好不要外出,外出易生災厄,屬凶象。

8、子女宮化忌飛入遷移宮,也是主出外易也倒眉事發生,凶象。

9、子女宮化忌飛入田宅宮,主有子女問題,投資問題,桃花問題,屬凶象。

10、子女宮化忌飛入福德宮,福德乃子女之奴僕,故絕不可與人合夥股東,屬凶象。

11、子女宮化忌飛入夫妻宮,絕不可合夥或自行創業,屬凶象。

12、田宅宮化忌飛入命宮﹝同類﹞,主其人節儉,吝嗇,小氣,會精打細算,不凶,屬吉象。

13、田宅宮化忌飛入財帛宮﹝同類﹞,主拿家產為資金去經營事業,屬吉象。

14、田宅宮化忌入官lộc宮﹝同類﹞,主做現金生意或上班,屬吉象。

15、田宅宮化忌飛入子女宮﹝異類﹞,因反沖田宅宮,此為破庫,離散及損財,屬凶象。

16、田宅宮化忌飛入遷移宮﹝異類﹞,主變動,災厄,損財,無祖產,屬凶象。

17、田宅宮化忌飛入福德宮﹝異類﹞,主無資金,事業不順,透支,屬凶象。

18、田宅宮化忌飛入夫妻宮﹝異類﹞,主事業不振,虧損,負債,透支,屬凶象。

19、財帛宮化忌飛入子女宮﹝異類﹞,因沖財之體,故主沖破財庫,收入奇差,屬大凶。

20、財帛宮化忌飛入田宅宮﹝同類﹞,主把錢財投資在不動產,買房子,手頭較緊而已。

21、官lộc宮化忌飛入田宅宮﹝同類﹞,從事不動產生意,賺錢拿回家,屬吉象。

22、官lộc宮化忌飛入子女宮﹝異類﹞,主入不敷出,事業不順,屬洶象。

※以上所述化忌之象,只論顯「象」而已,只是論「空間」,要斷事則須以主化宮﹝發射宮﹞為體,仍須看另一顆化lộc星何往?再詳查lộc星與忌星所落之宮位間之相互對待關係,以透視其涵意,而後再作出正確之判斷!

自扮命理柯南──繼續以斗數觸機法探討花蓮一家五口命案

一、昨天中午我取得劉志勤的戶籍出生資料,觸機取午時﹝與用姓名排出者相同﹞。昨天是「壬午」日。「壬」干落在劉某本命奴僕宮,為今年流年 49 歲命宮,為大限父母宮。奴僕為眾生,命為我,父母為眾生之財。本命奴僕與流年命宮「天人合一」,大限作中介。以觀象法言,乃很明白的顯示出是本人與別人間在金錢上發生問題有關。此為「明」象。「午」支落劉某本命父母宮,為今年流年 49 歲的財帛宮,為大限的子女宮。父母宮為眾生之財,財帛為自己本人之財,子女宮為子女,也為投資。本命父母與流年財帛「天人合一」,大限作中介。乃更顯露出本身與朋友眾生間的錢財問題, 連累子女,把子女都投資進去了。此為「暗象」。

二、壬干落奴僕宮,午支落父母宮,「父母」為奴僕之財帛,「奴僕」為父母之官lộc。父母與奴 僕都屬他宮,且干、支隔五格,為對待上的無助,故知主導權在他人。要想破案,必須很費神的努力工作﹝偵查﹞,而且必須花一大筆經費,可能耗力又耗財。

三、壬干,天梁化lộc入本命,為流年之疾厄,為大限的財帛。本命與流疾為「天人合一」,大限之財帛為中介。lộc主「因」,指出又是「因為」自己錢財的事。壬干武曲化忌入本命疾厄,為流年福德,為大限田宅。本命與流年為「天人合一」,大限中介,更指出因為錢財的問題,導致發生自己心態思想問題,造成危害家庭的「結果」。因忌之沖宮為本命父母宮,父母為政府機構,故造成政府麻煩。父疾線為光明線,忌入主不光明,故判斷此案較難偵破。又天梁lộc入本命為農曆七月之官lộc宮, 可能七月有曇花一現之機會,但因七月宮位雖坐權科,但因自化忌,故仍然須努力求證,不敢樂觀。

四、以武曲之忌星落宮甲轉廉貞化lộc,入流年夫妻宮,為斗君過渡流月十月官lộc宮。甲轉太陽化忌入流年田宅宮,而為斗君過渡十月之子女宮,子田線主變,故可能要等到今年十月才有破案的機會, 或許尋獲劉某夫妻的蛛絲馬跡。﹝發現屍體,偷渡線索﹞。

五、續用命盤斷劫數、災厄的幾個角度觀察研究:

1、今年 49 歲流年的劫數位,辛文昌化忌沖流年命宮,劫數。

2、大限﹝45~54﹞之劫數位,庚天同化忌沖本命,更沖流年 49 歲之疾厄宮,劫數。

3、大限疾厄宮丙廉貞化忌本命田宅宮,為大限之劫數位,且沖子女宮宮之生年lộc星,是顯示在家中殺害子女之象。

4、流年 49 歲命宮壬,武曲化忌入本命疾厄﹝垂象﹞,疾厄甲轉廉貞化lộc入本命田宅﹝吉凶﹞,本命田宅庚三轉天同忌入本遷沖本疾,且為流疾﹝結果﹞。乃主在家中殺害子女後自殺之象。

5、流年 49 歲疾厄宮丁,巨門化忌沖大限命宮,而為本命官lộc宮,死劫。

6、流年 49 歲之遷移宮之官lộc宮甲,太陽化忌入大限之官lộc沖夫妻﹝忌入死線﹞,主出外自殺之象。

7、流年 49 歲官lộc之遷移之官lộc宮丙,廉貞化忌入本命田宅宮﹝災厄﹞,而為大限之劫數位,乃必有「劫數」之災厄,屬災數,嚴重。

8、流年 49 歲斗君落宮己,文曲化忌入流年命宮,劫數必然發生。

9、流年 49 歲七星定點辛,文昌化忌沖流年命宮,劫數亦屬必然。

10、巨門星坐宮乙,太陰化忌入本財,逢本財太陰也自化忌,構成退馬忌,退兩格入本遷沖本命,也沖流命,有難以告人,有苦難言,服毒自殺的可能。﹝因天同為福星,化忌則失福。又天同也主血光,當然也有可能遭他殺,但應以自殺較可能,只是何以手段如此才殘忍?﹞但如觀察命盤之本命宮坐劫、空,而大命又坐鈴星的情形,其行為就可以有合理解釋了。

11、巨門星坐宮乙,太陰化忌,太陰為女性,二轉天機lộc又入本命夫妻宮,夫妻宮為配偶, 三轉太陰又入財帛宮,逢退馬,退兩格入本遷,不僅沖本命也沖流命。更可印證劉某夫妻二人聯手共進退,推斷為劉某夫妻共同先殺五名子女後在攜手自殺﹝偷渡潛逃出境也有可能,但以劫數角度看, 其存活機會微乎其微﹞。

※以上乃係個人研究命理思維的角度扮演柯南,純屬好玩,應不致影想老同事辦案,但可看看有無些微道理可供參考。程小桂主任加油!老兄弟們加油!﹝我只能敲邊鼓﹞。

※另提供其他六人戶籍生日,供有興趣同道研究: 林真米:民國 60.7.26 生

劉昱辰:民國 77.1.12 生

劉昕辰:民國 78.10.24 生

劉北辰:民國 87.9.12 生

劉其臻:民國 83.5.16 生

劉其恩:民國 86.10.12 生

紫微斗數命盤如何觀察男女桃花之跡象

一般而言,生年化星乃是與生俱來之格,一個命排出,只要看生年化lộc星與生年化科星是否有入坐本命宮、兄弟宮、子女宮、疾厄宮、官lộc宮、福德宮、田宅宮,有入者,主其一生帶有桃花。但絕 不可誤會成一生好色,而是主一生很有異性緣而已。

一、看桃花的角度,原則上以子女宮所化之lộc星與忌星落宮來作推論。

假如子女宮化忌飛入本命命宮,其人一生必然桃花不斷,而大多是屬於被動的終生桃花格。

如果子女宮化忌飛入兄弟奴僕線,其遇到的桃花對象大多為年輕且結婚者,多屬吃喝玩樂之桃花。假如女命的子女宮化lộc飛入兄弟奴僕線,主此女異性緣厚,較會傾向從事與風情娛樂相關之行業。

如果子女宮化忌飛入夫妻官lộc線,表示其人在外好玩,桃花對象大多與職場事業相關者。如果子女宮化忌飛入財帛福德線,表示其人所發生的桃花,大多屬於花錢買來的桃花。

如果子女宮化忌飛入父母疾厄線,表示其人所交往的桃花對象,大多屬於離過婚、寡婦,或仍有存在婚姻關係而且屬於年紀較大者。

如果疾厄宮﹝夫妻宮之子女宮﹞化lộc飛入奴僕宮﹝夫妻宮之疾厄宮﹞,再轉化忌飛入夫妻宮﹝配偶自己﹞,表示配偶有桃花,而且夫妻不和。

理念:

子女宮為四,官lộc宮為子女宮之疾厄宮為六,故如果子女宮化忌飛入官lộc宮﹝夫妻宮之遷移宮﹞, 顯示本人在外有桃花之象。

同理,如果夫妻宮之四﹝疾厄宮、夫妻宮之子女宮﹞,化忌飛入夫妻宮之六﹝奴僕宮、夫妻之疾厄宮﹞,則表示將自己身體賴上異性之身體,也表示本人有桃花現象。因宮位之四與六,均屬陰數, 陰數屬桃花或健康上之問題。

二、由另外一個角度看桃花是否要花錢?

本命宮化lộc飛入兄弟宮,都主桃花現象,乃因lộc入兄弟奴僕線表示很得人緣,而lộc入兄弟宮則照奴僕宮,奴僕宮為夫妻宮之疾厄宮,乃自己在向大眾示好,有自己在引誘他人或異性之象。至於桃花是否要花錢?就必須以lộc轉lộc看飛往何宮?﹝lộc主緣、主好,轉lộc可知好在哪裡﹞。

如果lộc轉lộc飛入夫妻宮、或子女宮、或疾厄宮,表示都不必花錢而屬對方投懷送抱的桃花。如果lộc追lộc飛入財帛宮,就表示對方看你有錢,或你需要花錢買的桃花。

三、看桃花對象之區別:

化星為貪狼星者,屬舞女,酒女之桃花。

化星為廉貞星者,主雜亂,屬應召女、牛郎、流鶯之桃花。化星為破軍星者,屬妓女。

化星為天梁星者,屬較高級之影視歌星。

化星為太陰星者,屬良家主婦,或職業婦女。化星為天同星者,也屬良家婦女。

四、桃花只是一種代名詞,並非不好。命帶桃花者,表示有人緣,有才華,好動,外向,也代表「性」之取象與取向而已。

食色,生物之本性,不必假道德。

命理者,解釋生命過程中之「道」理而已,切記不可夭言惑眾,或愚民詐財。

※欲知行運有無桃花,則以大限、流年宮位化象,依上述理則推論。

紫微命盤中夫妻宮所扮演的角色

夫妻宮,數為三;命宮,數為一,故有所謂「一含三」,也即所謂的「你儂我儂」。

財帛宮,數為五;財帛宮為夫妻宮之夫妻宮,故「三同於五」,故說財帛宮為夫妻間的對待宮位。財帛宮為我,命宮為夫妻宮之福德宮,故如夫妻宮化lộc飛入命宮,一般人都以為配偶對我好,其

實不然。此乃配偶化lộc入自己的福德宮,其意乃主配偶與我緣厚而已,事實上是主配偶貪於自己的享受。假如另一顆化忌星飛入福德宮,福德宮為夫妻宮之官lộc宮,又因沖宮為財帛宮,財帛宮為我,為夫妻的對待宮位,故明顯指出,配偶只貪於自己的高級享受,不顧我的死活,不僅損我之錢財,而且還會對我無理取鬧。反之,命宮為夫妻宮之福德宮,如自化lộc,而化忌飛入福德宮,乃主自己只圖享受,好逸勿勞,不務正業錢。

因此不論命宮或夫妻宮,只要有一化忌入財帛福德線,夫妻間對待必然不好,乃因一含三,三同於五也。

又所謂的一六共宗,乃命宮數為一,疾厄宮數為六;如以夫妻宮數為一,則奴僕宮數為六;如以田宅宮數為一,則夫妻宮為六也。共宗者乃一陰一陽合為一體也。

我之疾厄宮為夫妻宮之子女宮;夫妻宮之疾厄宮為財帛宮之子女宮,故如夫妻宮或命宮化lộc入疾厄宮而化忌入奴僕宮時,則主我有桃花也。同理,如夫妻宮化lộc入奴僕宮而化忌入田宅宮,乃配偶在外有桃花也。奴僕宮為財帛﹝我﹞之子女宮;田宅宮﹝夫妻之友﹞為奴僕宮﹝配偶疾厄﹞之夫妻宮, 故前者為本人桃花,後者為配偶爬牆。這就是宮位之體用與角度之轉換變化。lộc星與忌星之運用,也不僅僅是lộc因忌果,lộc隨忌走之刻板解釋而已,其lộc忌落宮必須體悟「四鳳、三旗、兩儀、標」的對待象意。

譬如:本命宮化lộc入夫妻宮,而化忌入田宅宮,因夫妻宮與田宅宮為一六共宗,夫妻宮與命宮又一含三,其象意乃姻緣早發,我對配偶好,夫妻恩愛和睦,而且本身關心家庭,費心照顧家庭,不喜出外交際或應酬。命lộc化入夫妻宮,夫妻宮為田宅宮之疾厄宮,當知不僅為配偶好也是為家庭好。然而田宅宮為夫妻宮之奴僕宮,lộc忌落宮隔六格,乃是對待上之消耗,故也主家中多事,致使不敢出外遠行也。

我們就簡單來談談夫妻宮的化象吧!

夫妻宮化忌入本命宮,或化忌入田宅宮,因田宅宮與命宮互為陰陽,故視同命宮,夫妻宮忌入則沖子女宮,子女宮為我之子女,也為我之「性生活」,更是配偶之兄弟宮,兄弟宮主「床位」,故知本人為「晚婚格」,如果早婚,則易生性生活不協調,或為生育問題,或同床異夢而走上離異之途。

夫妻宮化忌入田宅宮﹝忌主果﹞,而化lộc入本命宮﹝lộc主因﹞,表示夫妻理念不合,經常為家庭問題,尤其是子女管教問題而時常吵架。﹝命宮為田宅宮之子女宮,lộc在命、忌在田,lộc忌隔四格為四鳳乃對待上之變化也。

夫妻宮化忌入遷移宮沖命宮,雖有桃花也不易結婚。因一含三,也主本人在結婚前可能有外遇或曾有與人同居,或做人偏房之象。

夫妻宮化忌入福德宮,化lộc入財帛宮;或夫妻宮化lộc化忌同時飛入財帛宮,或同時飛入福德宮時, 因財帛宮為夫妻對待位,福德宮為配偶之官lộc宮亦為我之壽元位,lộc忌分居在財帛與福德或同居在福德財帛戰剋,主配偶命硬戰剋我之壽元,主剋死之象。

夫妻宮化忌入官lộc宮,乃反沖配偶本人,主配偶之命不好。也主配偶會干涉我之事業。

夫妻宮化lộc入遷移宮,化忌入本命﹝乃配偶化lộc化忌入配偶本人之財福線戰剋﹞,故表示結婚後配偶之運不好。

夫妻宮夫妻宮化lộc入本命宮﹝我與配偶之福德﹞,或田宅宮﹝我與配偶之友﹞;而化忌入父母宮, 主夫妻二人可能都有外遇。

夫妻宮化忌入財帛宮沖福德宮者,必有婚變。

夫妻宮化忌入父母宮沖疾厄宮者,也主會有婚變。

夫妻宮化忌入子女宮沖田宅宮者,易有家庭糾紛,或主配偶常必在家,或我賺錢被配偶花掉。

夫妻宮化忌入奴僕宮而化lộc入本命宮,因本命宮為奴僕之疾厄宮,故表示配偶自私,夫妻間相處不好,而配偶易與人私奔。

夫妻宮化lộc入奴僕宮而化忌入本命宮,也是夫妻相處不好,更主配偶不僅與人私奔,還會把我的錢財帶走。

夫妻宮化lộc入官lộc宮﹝夫妻之遷移﹞,化忌入疾厄宮﹝夫妻之子女﹞,表示不要結婚,主要同居。夫妻宮坐生年忌星,出戀對象不可能有結果,第二次對象才會有結婚之可能。

夫妻宮坐生年忌星,而居於四馬之位,為拆馬忌,非生離死別,即聚少離多,相見不如不見。夫妻之可否白首偕老,端看夫妻宮之是否化忌入命宮。

夫妻宮自化lộc出時,主姻緣淡泊,縱然結婚也易離異。夫妻宮之四正位乃看夫妻之事。

夫妻宮化忌入某宮,而該某宮又有自化忌時,為同類抵消,故較無凶象。夫妻宮化lộc入奴僕宮,而化忌入子女宮時,獨善其身,根本不可能結婚。夫妻宮化忌入父母宮,早熟,早懂桃花事,婚前有性行為。

夫妻宮化忌入奴僕宮,晚婚,有婚前之性行為發生。

夫妻宮自化lộc,主夫妻有緣份,又表示出外賺錢順利,婚後配偶會協助我事業。夫妻宮自化權,主夫妻爭權,多爭執,又主工作易升遷。

夫妻宮自化科,主夫妻好合,配偶家世清白,又主本人顯貴易有名聲。夫妻宮自化忌,主夫妻多吵架,互不關心,聚少離多。

※上述之意,為單純之象意而已,如lộc入或忌入之宮原坐有不同之生年四化星,或逢lộc入忌入之宮有不同之自化星,則其意就又有不同之解釋,此乃「交易、變易、本易」之三易四化也。

※上述之意,為單純之格,大限與流年之過渡、重疊、取象,才是吉凶應數之時。

※本命、大限、流年、流月之夫妻宮,乃婚姻與感情之氣象台,知此,可以防颱,當可減輕傷害

也。

● 我個人秉持斗數『護法』的理念,把自己研究四化論命的小部分心得,借部落格公開發表,目的無他,乃借此多少可以遏止一些「亂飛亂化」的斗數界四化「三腳貓」繼續囂張謀財,如此而已!

● 年過一甲子,每早──天一亮,眼睛一開,又賺了一天!

● 每日──我思,我想,我愛,故我寫!

● 我寫──隨照隨現,天馬行空!

● 我嘆──青山本不老,而為雪白頭!綠水本無憂,只因風皺面!

紫微斗數之化忌星專論

分類:紫微斗數論命理則

2006/10/31 23:36

忌星者,乃命盤中十宮干化曜之化忌也。

忌者,「己」「心」之結合也。每個人的身中都有一顆屬於自己的心,所以說我心、你心、他心, 好心、壞心、歡喜心。

忌星所表示之象意,有吉凶,有泰否,有利弊。吉凶、否泰、利弊者,陰陽與鬼神也!

鬼神者,潛隱於個人人心之深處,為伺機待動之潛意識也。存心為善或存心為惡,全然在個人之舉心動念也。

所有萬物都有同一個道理,都有陰陽與正反兩面,而不如意事十恆八九,命盤中忌星所在之象意, 乃為人生之業障。存心為善者,得其造化必顯吉象;處心為惡者,因其倒施逆行必遭凶象。是故吉與凶之顯藏,全在於「己心」也。

忌星,屬水坎宮之鄉,乃萬物之母,故中醫以「腎」屬水,為人身生命之根源,即所謂「命門」。

水,可載舟,亦可覆舟。水,性不定,可濤浪,可無波;可清,可濁;可以任其狂奔氾濫,可以 蓄之以用。故忌星之性可以人為使其為善也。是故,不知醫命者,不足為人斷命也。

故「忌」者,乃道之暗示,為人生逆旅之警示,更是是非善惡之指標,而為左右紫微斗數命盤之格局,以及行運之用神所在。

忌星,坐命宮者,一生容易犯小人,幼年多災,人生坎坷不順,守財不牢,不利於跋涉他鄉。如果是女命則家庭多風波,本身較自私自利。

忌星,坐兄弟宮者,我關心兄弟,但兄弟對我無助益,兄弟之才華能力皆不如我,不可與朋友合夥股東或借貸,事業忙lộc不展。易有劫數。

忌星,坐夫妻宮者,初戀無結果,感情生活不如意,男命因感情或家庭因素影響事業發展。女命則易有是非口舌,奪夫權,重事業,易因過於關心而嘮叨,導致夫妻不融洽。

忌星,坐子女宮者,喜愛子女,溺愛子女,但子女頑皮不聽話,且有反抗心,故一生為子女煩心。本人易有桃花是非。

忌星,坐財帛宮者,欠錢債,賺錢辛苦,收入不穩定,宜上班以求生活穩定,有煞星同度者易虧損錢財,無福享受。

忌星,坐疾厄宮者,幼年身體不好,體質差,抵抗力低,易罹患暗疾,常麻煩父母,令父母操心, 生性保守、膽懼、自我。

忌星,坐遷移宮者,出外命,少小離家,在外少貴人,在外易犯小人之災,在故鄉難於謀生,故必須外出找機會。

忌星,坐奴僕宮者,為人重感情,珍視友情,但交友容易受損,所交朋友之才華皆不如我,雇用的人自私且不忠實,故不可與友人合夥股東。

忌星,坐官lộc宮者,宜從事故定工作,從事比較勞力性或從事技術性之工作。常有工作不順,生意不順,宜上班,不宜創業,夫妻生活以聚少離多,或配偶多怨言。

忌星,坐田宅宮者,性節儉,欠家庭債,費心家中事,無意繼承祖業,一心想賺錢置產,但第一次構屋較易發生不順之事端或是非,住處較雜亂,子息少。

忌星,坐福德宮者,主觀,死腦筋,想不開,胡亂花錢,自尋煩惱,觀念執著。好求虛花,濫求 享受,無祖蔭。易透支,縱慾。宜多行善積德造福。

忌星,坐父母宮者,對父母孝順,關心父母,但與父母談化較不投機。父母多勞碌,享受少。當公務員升遷不易又辛苦。

以上乃屬「體」象而已,此為空間之象。論命時須合參各宮體用之時空經緯與轉換,而變化其象意,如此才能更切合實際、更加完美。

※忌星之涵意:

言人→ 主欠債、無緣、坎坷。言物→ 主舊貨、低劣之物。

言事→ 主不順、損傷、阻礙、變化。言數→ 主小、少。

※生年忌坐四生、四敗、四墓之地,其意又有差異,忌星之星曜不同,其象意所指更是不同,不能僅依上述言傳。諸如拆馬忌,入庫忌,絕命忌,水命忌,欠債忌,是非忌,糾纏忌,反弓忌,逆水忌,健康忌,進馬忌,退馬忌,忌沖破庫,忌捉lộc等等,在行運的三易四化運用上都有其不同的解釋, 才不致失之毫浬差之千浬也。

紫微斗數命盤以月時交配定命宮之義

大家都知道,紫微斗數排盤時之所謂順月、逆時定命宮。﹝定身宮則為順月順時﹞。何故?乃以此而知每個人一生性格之傾向也。

一、以「月令」為其人一生之強烈傾向。二、以生月配生時:

1、配時:

子午卯酉生人──為人較樂天,凡事看得開,易有桃花機遇。

辰戌丑未生人──為人多愁善感,一生六親較無靠,故大多靠自立,身心較操勞。寅申巳亥生人──勞碌不安,一生多奔波變動。

2、陰陽:

陽:主理智,義氣,主觀。陰:主隨和,感情,桃花。

3、月時配之象:

陽月配陽時:個性較剛烈,好強好勝,能吃苦耐勞,且講究義氣。陽月配陰時:為人富責任感,處事較圓融,能珍惜感情。

陰月配陰時:為人較注重感情。陰月配陽時:為人較偏重義氣。

4、你是陽月或陰月生?配上陽時或陰時?再看定命宮於何處?命宮之星曜組合如何?生年四 化星落陽宮或陰宮?你知此,要瞭解一個人的性格,又有何難!

紫微斗數之「有為法」與「無為法」

本命疾厄宮化忌入命宮,福德宮化忌入疾厄宮,命與疾厄為一六共宗,疾厄與福德亦為一共宗。命宮為表現於外的行為與作風;疾厄宮為隱藏於心中之氣度與心態;福德宮為潛伏於腦中之思想與好惡。此三個宮位均為我宮,分居「外、中、內」,構成一個「圓我」=即圓滿的「我」。由內而外推之,即由於我自己的思想左右了我的氣度,因我的氣度而展現出我的作為,以「無為法」言,只要走修行之道必能「圓我」。

本命疾厄宮化忌入命宮:

以命為體以疾厄為用時──其意為命硬,六親無靠,身體有潛伏性的疾病。

以疾厄宮自為體用時──疾忌入命,乃忌入疾厄之奴僕,故易有無法斷根之先天病源,常年易受疾病起伏之魔考。

本命福德宮化忌入疾厄宮:

以命為體以福德為用時──其意為先天具有善根,有緣從事宗教事業或慈善事業以積陰德。

以疾厄宮為體福德宮為用時──福忌入疾厄,乃疾厄化忌入命,故主一生多辛勞,意志不堅,不為牛後,先苦後甘之造化。

以福德宮自為體用時──福忌入疾厄,乃忌入福德之奴僕,意主思想自我、好強、頑固不化、易導致無知心之朋友。

疾厄宮化lộc入夫妻宮──疾厄為夫妻之子女,夫妻又為疾厄之田宅,此單純之象意為配偶屬家內桃花,對我好。疾厄宮化忌入命宮──命為疾厄之奴僕,命為夫妻之福德。夫妻宮為3,命宮為1,

1含3,疾厄宮所化之「lộc」星入夫妻與「忌」星入命,lộc忌隔三格,構成三旗之「對待上之吉凶」。故疾lộc入夫妻而疾忌入命者,依「有為法」之解釋,乃主配偶因愛我而會吃醋,想管束我的交友、或管束我的桃花、或管束我的應酬,讓我心情難受,感覺上配偶對我不好。如要進一步瞭解配偶何以愛我卻又對我不好?只要再以忌星轉lộc追忌之落宮,即知因果關係,此即為lộc因忌果,lộc弱忌強,lộc隨忌走之理。

福德宮自化lộc──為lộc出,宮位之自化,主化無,亦主無中生有。福德自化lộc者主六親無靠,屬自立自強,靠己力賺錢自我享受,且自認有度量。福德化忌入疾厄──乃自我意識強,頑固強辯者有之。由於福德乃疾厄之疾厄宮,為一六共宗,福德宮所化之「lộc」星與「忌」星隔六格,構成自我感覺的「對待上之消耗」,意主不確實際,一廂情願,主觀自我,形成自怨自艾,甚至「自覺」坎坷之 原因所在﹝屬精神面,不一定是實質﹞。如進一步要追因、求果,則同樣以忌轉lộc、追忌即知。

福忌入疾,疾忌又入命者,絕不喜,也不會逢迎拍馬──此乃「有為法」之顯。

命與疾一六共宗,疾與福一六共宗,福忌入疾,疾忌入命者──自有定見。知此,如能修「心」、養「性」,進而必能達到養「命」之目標,故最適「修行」之格──此乃暗藏「無為法」也。

為「無為」則無不「為」,修行之路,體悟很重要,體悟者「無為法」也!

所謂:自性不悟,修行持戒無益;心念不善,誦經禮佛無益。故紫微斗數乃道人合一之上乘法門

也。

漢文帝曰:凡人在顛沛患難之中,須以一善言解救。則可上資祖考,下蔭祖孫。

推人與扶人一般手,陷人與讚人一般口,寧使扶人手,莫開陷人口,若能依此言,前

程固永久。

紫微斗數之上乘法門──道人合一

紫微斗數乃屬道家之法門,而所謂上乘法門者,其實凡世間之萬物只不過是一個「機」而已。因此在黃帝陰符經開章明義曰:「觀天之道,執天之行,盡矣」、「宇宙在乎手,萬化生乎身」、「天 性人也,人心機也」、「立天之道,以盡人也」……。即謂天之道在「機」,知機不知機只在「人」而已。

對紫微斗數命盤之感受,必因人之「機」而有所差異,其人的學習境界越高,感受就越強,緣份多少學習多少,得到多少,就會表現多少,檢視命盤即能隨現隨化。

所謂道者:即法身本無相,應物現形而已──斗數本來無相,每顆星曜只是代號密碼,但若應於物 則其形顯現。

所謂人者:即命盤若無知,隨緣自照而已──盤若者大知也,無知者若愚也,緣份一到那裡,自然就會表現在那裡。

故教化者──憑各人之緣份,而其所得各異也。

紫微斗數之道人合一:乃隨照隨現、隨現隨化,此為一氣化萬千,萬千歸一氣也。

譬如:要推論一個人的「終身職業格」:

可依「陰陽顛倒法」:用其人本命財帛宮干所化之lộc、權、科、忌星落宮之對宮宮干,轉化同類化星,依其落宮及化星之相關性,定其終身適合之行業。

可依「歸易四化」:用其人之財帛宮宮干所化出之lộc、權、科、忌星落宮之官lộc宮宮干,轉化同類化星而定其象。取其lộc星可斷知其與生俱來定數中會賺錢之行業。

可依「生年lộc星」:看其落命遷、兄奴、夫官、子田、財福、父疾何線?;lộc星之星曜所主 星意星性?而定其與生俱來之財源。

可直接以財帛宮立太極自為體用四化,斷知應從事何種行業,要賺什麼錢?﹝財緣﹞。可直接以本命宮立太極自為體用四化,斷知何種行業較適格。

法本無法,法在自心,所謂「心領神會」者、所謂「自有定見」者,陰陽相勝之術耳! 譬如:觀人之心性:

生年忌星天同坐遷移宮,本命宮庚天同化忌又入遷移,本為逆水忌之吉象,奈何遷移宮卻自化lộc,此仍屬「水命忌」而非「逆水忌」也,水命忌者順水流出凶也。

生年lộc星太陽坐財帛宮,本命宮庚太陽化lộc又入財帛,此為疊出lộc,乃主財之損,而非雙lộc

入財也。

生年lộc星太陽坐財帛宮,本命官lộc宮甲太陽化忌卻飛入財帛宮,本命lộc入財為疊出,本官忌入財為沖破;又本命與本官之不同兩宮卻一化lộc一化忌,同時飛入財帛宮戰剋,財必有禍。當大限過渡本命田宅時,本命財帛宮即成為大限之奴僕宮,最怕此限之朋友為「載覆之舟」也。

譬如:

以陰陽顛倒法論行業,財帛宮戊貪狼化lộc,對宮乙天機化lộc入夫妻宮,逢自化忌;財帛宮戊太陰化權,對宮甲破軍化權入疾厄宮,逢生年權,夫妻與疾厄宮隔四格,乃構成「對待上的無助」。在命格上顯示從事再好的行業都是辛苦且鬱滯。

本命庚干自立性剛執著,坐巨門化lộc入財逢生年lộc,化忌入遷逢生年忌又自化lộc,乃標準的lộc隨忌走,本命遷移為大限之田宅,乃有離家變動外出之象。

大限官lộc宮與本命疾厄宮重疊,宮干丁太陰化lộc入大疾本夫,丁巨門化忌入本命大子,此限從事靠嘴巴講話之行業,如命理師,可也!

紫微斗數之lộc星象意專論

化lộc星之判斷基本原則提示:

紫微斗數之lộc星,依其化出之形態,計有:洩出lộc、反宮lộc、引出lộc、回歸lộc、循回lộc、疊出lộc、 是非lộc、lộc出lộc、對峙lộc、絕命lộc、進馬lộc、退馬lộc。

一、生年lộc星坐本命,而本命又化lộc飛入對宮遷移時,其象意乃是本有lộc守,再化lộc入遷移宮, 即是將lộc拿到外邊花掉。換句話說,其人在家本有享受,但卻將錢財拿到外面去花掉之意。

二、生年lộc星坐田宅宮,而田宅宮又化lộc飛入子女宮時,其象意乃是將田宅之lộc射到對宮子女宮, 此為射出lộc,射出之同時也必然帶動生年lộc星由家中出去。意即說從家中把錢財帶到家外花掉,也稱之為洩出lộc或順出lộc。﹝田宅宮視同命宮,故其意與第一項同解﹞

三、生年lộc星坐子女宮,而田宅宮又再化lộc入子女宮時,其象意乃是出外得意賺錢,不論賺多賺少卻都是快樂的再把錢花掉。此與第二項之家中本有享受,卻又將家裡的錢拿出去花掉不同。

四、生年lộc星坐守田宅宮,而子女宮又化lộc飛入田宅宮時,此lộc非吉利,其意乃是在外玩樂花錢時又向家中拿錢出去。也即是在外須花多少錢則回家拿多少錢,此非敗家子之意。

五、生年lộc星坐守田宅宮,而田宅宮又化lộc飛入子女宮時,其意乃主家中有錢,為自己玩樂而把家裡的錢財搬出去花掉,此有「敗家子」之味道。

六、生年lộc星坐守田宅宮,子女宮坐守生年忌星,如田宅宮又化忌飛入對宮子女宮,此即構成「逆水忌」,此忌有保護生年lộc之功用,乃最吉之象。

七、生年lộc星坐守田宅宮,其對宮之子女宮絕不可有自化lộc、自化科、自化忌,只有自化權時才能守住lộc星之洩出,如自化lộc、自化科、自化忌都無力守住lộc星而洩出。

八、生年lộc星坐守田宅宮,如子女宮無生年權星或自化權星,而如田宅宮卻又化lộc入子女宮時, 則主樂天花掉;反之,如田宅宮又化忌入子女宮時,田宅之lộc則必順水流出,錢才必遭損失。化lộc星 遭逢化忌星,損失必大。

九、生年lộc星坐本命宮,生年忌星坐遷移宮,此忌可擋住lộc之洩出。但如果此時本命宮干又化lộc飛入遷移宮時,乃是後天lộc沖破先天忌,構成lộc入無底洞,自己把錢財拿到外面損掉。

十、生年lộc星坐命時,遷移宮絕不可自化忌,如遷移宮有自化忌時,乃主命宮之lộc星有破。即是說生年lộc坐命,本主本身有福,但因遷移宮自化忌,乃意主自己享受而將此與生俱來之lộc花掉。此種命坐生年lộc之對宮有自化忌,或命宮再有化忌入對宮者,此lộc星皆非吉星。除非對宮遷移宮坐有生年忌星,構成逆水忌擋回固守lộc星。

十一、生年lộc星坐宮不飛四化,而對宮如果自化lộc時,乃主痛快花掉。對宮自化科時仍照樣有損失,如自化科忌時,欠債還會拖脫拉拉不甘脆。如自化權星則可守住生年lộc星。lộc星之對宮自化權時, 乃主吉兆,如自化lộc、自化科、自化忌者皆屬凶兆。

十二、生年lộc星坐遷移宮,或命宮化lộc飛入遷移宮,其意乃是出外有貴人之意而已。但如命宮有化權可擋住lộc星時,則為吉象。如命宮無權星卻有科星時,乃主雖錢財有損卻仍要守住面子。

十三、孤lộc之坐宮,事實上無吉利之作用,因為一定會被某一宮化來之忌星所破,也就是由那一宮化忌來lộc坐之宮,該宮即是罪魁禍首。此乃係原本lộc星之福氣,被他宮化來忌沖破,故主我在辛勞而他想不勞而獲,此化來之忌為「討債忌」,而此lộc乃「欠債lộc」。例如:我命宮坐lộc,兄弟宮化忌入命沖破lộc,主我拼命賺的錢,卻被兄弟分去;如夫妻化忌入命沖破lộc,則主我拼命賺的錢,都給配偶拿去享受。又命宮所化出之lộc星,其意義視同生年lộc。

十四、研究lộc星之規則,最重要的是要看lộc所坐或所飛入的宮位。最要注意的是化lộc之宮位不可再自化,自化乃「本易」,即化無之象,也表示本有之物已失去吉利。自化lộc與自化忌皆同理論之。

十五、化lộc之宮干不管化lộc飛往那裡,就必須看那裡有沒有化權星可以擋住,有權擋住最吉。化lộc本是吉星,但其lộc入之宮絕不可有自化,自化則化無。

十六、生年lộc星轉lộc飛入對宮時,如對宮無權星擋住,且如對宮再有自化忌,其所受損失則必非常嚴重。如以斷災厄的角度言,其宮位所飛出之lộc星落宮乃是「定時」之宮,而其忌星所落之宮則是「定象」之宮,當行運步入lộc坐之宮時,往往就是災厄應數之時,所以絕不可見lộc心喜。

※以lộc星為用神斷命,較之以忌星為用神複雜。尤其在看lộc星時必須特別注意有權星保護或阻擋,如果沒有權星保護或阻擋,一定守不住。

lộc星與忌星之關係──愛恨交加

木在東方,屬科,為少陰,數為一;火在南方,屬權,為少陽,數為二;金在西方,屬lộc,為太 陽,數為三;水在北方,屬忌,為太陰,數為四。以太陽、太陰為宇宙萬物之中心,故萬事以lộc與忌為軸。因此如用四化,即須以化lộc化忌為中心。

太陽、太陰位於西北,其相交相連即相對也。故西北在亥,此謂之「地戶」。少陽、少陰位於東南,其相交相連即相對也。故東南在巳,此為之「天門」。河圖中,奇偶之數,各自相連,則謂之相交。即:

8+2+4+6=20

3+7+9+1=20

5 . 10= 落 中

用和之數20除以5行而得4,是則萬物之數以4為中心。

4在五行代表「金」………….為化lộc位

4在數字代表「水」………….為化忌位

因而紫微斗數推命以lộc與忌為主……….乃金水在「北」寄體於「西」。

八字最怕用土,紫微斗數用先天,土不用而用4,因土已居中。4為萬物四象之數,四象用「lộc、權、科、忌」來代表。然四象之上歸兩儀,兩儀即太陽太陰也。太陽太陰歸納「lộc與忌」,而用為紫 微斗數斷命之「用神」也。

而lộc星與忌星有其對待之原理,一般學斗數命理者,因不知二者間之對待原理,故見lộc則喜,見忌則憂,不僅庸人自擾且經常誤判而遺笑大方。

我不論在拙著中或在這個部落格發表的文章中經常提及:lộc為因,忌為果,lộc弱忌強,lộc隨忌走, 但讀者或網友仍然是「有看沒有懂」霧煞煞,我想只能悟者自悟,不悟者也莫可奈何。

我再來引用一個最簡單的比喻:

lộc者我「愛」也,忌者我「恨」也,愛之欲其生,如果因想愛而愛不到,即由愛生恨,恨之則欲其死也。愛人家只是示好,人家接受愛或不接受愛,乃操之在他人手上。故愛只是想攀緣、想得到, 故lộc弱也。接受不接受之決定權在他人,故忌強也。示錯愛表錯情,或示對愛表對情,乃影響自己之得失也,故lộc隨忌走也。﹝須分別發射宮為誰?lộc入為誰、忌入為誰,沖照之宮為我或他?﹞

其原理為:

如 A 宮化忌入 B 宮,對我而言,主損,則 A 宮所化出之另一顆lộc星,於忌之對待原理上,lộc入之宮位 C 宮,則為忌損之「失之因」,而忌入之 B 宮,則為忌損之「失之果」也。此即為lộc因忌果, lộc隨忌走之本意也。

lộc忌屬陽道,其象明顯,故斷命之吉凶,以lộc與忌落宮為對待判斷。lộc忌為對待原理,此即所謂之「飛伏」,飛伏者乃待機而動也。

待機而動,吉凶乃藏於其中!

破例借網友夫妻二人的命盤來談夫妻之對待與桃花

2006/12/02 16:52

前天有位女網友給我的信是這樣寫的:

翁大師您好,我在 yahoo 部上看到您有關紫微星相命理的文章,我覺得您寫得很客觀也很仔細, 不曉得能不能請教您一些問題?看了您的文章後知道看紫微不能只看星相本身的意義,還得看四化星與飛入的宮位方向,還要看一些細節。但就四化飛入之後所產生的各種現象,我就沒辦法自己看出來, 因為紫微牽扯到的學問太多,怕自己獨面的解讀會有誤點。所以我想給翁大師我跟我老公的命盤,請教您幫我跟他婚姻的走勢,還有我跟他的桃花狀況。就我所知,桃花有很多種,並不是每種桃花都是不好的,但因為我老公子女宮有太陰化忌,飛入兄弟奴僕線,所以似乎這類的桃花是屬於爛桃花,而且這類桃花多半出現於朋友同事之中。──這是我的解讀。另外我聽說子女宮化忌代表跟老婆「性」致缺缺,但跟其他桃花也許就不會這樣,其實我有點耽擔心這點。因為他目前常常因為工作壓力太大, 於是對我不會有性致,跟以前不太一樣。──請大師幫我看看我老公的桃花是屬於哪類型?──會不會構成外遇或第三者條件?或只是魚水之歡?──或只是有機會但不一定會發生什麼事?另外,從命盤上來看──他對老婆和家庭的態度如何?──對桃花的態度又是如何?──他是個對桃花容易動情的人嗎?我們剛結婚一個多月,目前來說他還蠻有責任感的,但是我知道他的女人緣很好,想知道是否這樣的異性緣以後會不會造成我們婚姻的破壞因素?其實我比較重視的是他對家庭和老婆的態度,如果他是個愛家疼老婆小孩的人,也不花心,若萬一有外遇也是因為一時肉慾引起,那我覺得反到沒那麼嚴重。如果是對美麗的桃花很容易動情的人,那麼這樣的精神外遇反而更嚴重的,您能瞭解我說的意思嗎?說了那麼多,有點不好意思,但是還是忍不住想問這些,因為我在意感情甚於其他。──另外, 我想請教大師,有人是不照著命盤格局走的嗎?有點好奇的是不是每個人的命都已經被控制了?那麼這樣的話似乎這輩子只是在承受上輩子所帶來的果罷了!………只是有感而發!

看完了這一封信,原本我不想理會,因為她可能沒有看完我所有的文章,否則她不會要我幫她算命,而且還要我回答她這麼多問題。因為不論在文章中或在留言回覆中,我都表明我未開命相館,也不為人算命。但回頭一想,台灣的現況,在男女婚姻關係上,像這位女網友對婚姻的恐懼,存疑,迷惘的女性朋友太多太多了。學命理就是要知己知彼,能知己知彼才能防範別人保護自己,沒學會,沒學對,不如不學,否則往往反而會因誤判而害了自己。就只因丈夫的子女宮坐有生年忌太陰星,又轉忌飛入兄弟宮,就認為丈夫會有爛桃花,又認為這種爛桃花多半出現在朋友同事之中。我不知她是從哪裡學來的命理?或是哪位大師告訴她的?這就是「本來無一物」卻是「自己惹塵埃」。

此位女網友的生辰:甲寅年二月二十日巳時瑞生。她先生生辰:乙卯年六月三日丑時健生。

這位網友僅僅結婚才一個多月,就因為丈夫命盤子女宮有那麼一個「忌」字就胡思亂想,怎麼會這樣?這就是我常說的,自己沒學懂命理反會被命理所害的理由所在。回過頭來我再檢視此位女網友的命盤命宮坐於戌庫,個性我執,宮干甲,難怪!甲干使太陽化忌飛入本命財帛宮,財帛宮乃夫妻之夫妻宮,主本身也。命忌入財帛則沖福德宮,女命福德宮為男位,此主我凶,我主觀,不體悉丈夫也。太陽為男星,主父、夫、子,女命坐甲必不利父夫子,何況太陽已坐生年忌,命再化忌來,就成

雙忌了,雙忌沖福德,唉!這種女命,誰作她丈夫,保證有得受了。這不主不愛丈夫,而是太愛男人太愛丈夫卻不能體悉男人不能體悉丈夫,總是想一味的管束丈夫。此乃是本來無一物,自己惹纏埃的點型性格。依我長久以來的經驗,不論本命宮或夫妻宮,只要有一化忌入財福線,夫妻之對待必出問題。此女網友的命化忌入財帛宮,又逢財帛宮自化lộc出才是我為她擔心的問題所在,因為太陽忌入之宮再逢太陽自化lộc出,乃是無救之象﹝自願放棄﹞。況以太陽忌轉天同忌沖本命,此為自作自受,本身承擔後果之象。又太陽忌入之本命財帛宮乃本大限之夫妻宮,轉天同忌沖之本命宮正是今年流年 3

3 歲,難怪今年剛結婚就顯象。怕就怕當被沖之本命宮成為流年 35 歲時的夫妻宮時,婚姻關係就會處於風雨飄搖中。──問題是出在女網友自己。──這也就是:本命管大限應數流年之理則也。

當然還必須瞭解此位女網友本命宮干甲的另一顆化lộc星何往?依命盤看廉貞lộc星飛往本命田 宅,本命之忌入財帛,lộc入田宅,乃知其本意是一心為家庭好,為家庭美滿著想,只是田宅宮視同命宮,故在另一方面言是單方主觀的認知。此處的重點是本命田宅宮原來已坐有生年lộc星,命再化lộc來, 形成「好不知好,還想得到更好」,於是變成「疊出lộc」,乃滿則溢,滿遭損,結果反而不好。如再進一步依人易四化演易,lộc入之田宅宮干丁巨門化忌回發射之本命宮。──這就明白的指出「禍從口出、病從口入」,自己認為是為了家庭而想管束丈夫,因而勢難避免引發是非與口角。──此為求好心切,口不擇言所導致。﹝命坐巨門與天刑最好從事法官或律師,因為講話較嚴肅,又使太陽星化忌, 會令男人受不了。﹞

我們來看她丈夫命盤,生年lộc星坐疾厄宮,生年權星坐父母宮,生年科星坐財帛宮,生年忌星坐子女宮,沒錯,她異性緣很重,很有人緣,很有才華。如果任職於公家機構,為官必大。如果任職於私人機構,賺錢必多。──此為觀性法,但非絕對,須以四化知空間明時間。他本命居午位,樂天, 宮干壬,壬為人之人,為自立格,稍嫌自負。本命宮壬武曲化忌入官lộc,乃事業心重,忌沖之宮為夫妻宮,乃會為工作冷落配偶之象。命宮天梁化lộc入父母宮會生年權星,lộc有權守為吉象,父母宮乃夫妻之田宅宮,lộc權入配偶之田宅,主我對配偶之父母不錯,也幫配偶增加財庫,lộc權照疾厄宮,太好了,此為師之輩也。

她丈夫之子女宮坐生年忌太陰星,忌星乃欠債,乃我心之所結與所在意者。太陰星主母、妻、女,化忌乃與生俱來欠母、妻、女之債也。子女宮為自己之子女,為奴僕之官lộc宮,主合夥,投資, 交際,應酬,桃化之宮位,亦主事業之客戶。因係福德的疾厄宮,又是疾厄的福德宮,故亦主「性」生活的宮位。子女宮坐忌,化忌入兄弟宮豈能胡扯就是爛桃花?生年忌轉化忌入兄弟宮,兄弟宮為床位,兄弟宮乃子女之福德宮,兄弟宮乃官lộc宮之疾厄宮,為事業之體。故何以不解釋為事業體的問題或工作上忙碌,不得不去與兄弟朋友同事交際應酬?而硬往壞的一面想是爛桃花?沒錯,是有床第不和之象,但最重要的是,子女宮己武曲化lộc星飛入之宮乃是本命官lộc耶!官lộc與疾厄是一六共宗耶! 發射宮之子女宮與官lộc宮也是一六共宗耶!此已很明顯的可以告訴妳,我之與兄弟朋友交際係屬為工作相關之應酬,也可以說是為工作事業才去和兄弟朋友應酬交際的。當然啦,lộc入之宮與忌入之宮隔六格,乃對待上之消耗,性,不得不也!應酬,不得已也!發射宮為子女,欠公關應酬債也!

子女宮化忌入兄弟,乃沖奴僕宮,沖宮之奴僕為夫妻之疾厄宮,亦為我之桃花位也﹝財帛之子女﹞,顯示交際應酬之後,身體一累,就沒有性致,連老婆的身體都懶得碰了。如此而已,怎說子女

化忌就是對老婆性致缺缺,卻對其他桃花不一樣,鬼扯淡!奴僕宮乃子女宮之財帛,如果和朋友應酬, 找個粉味,也是要花錢買的耶!又子女化忌入兄弟逢兄弟自化lộc科,文昌化忌入田宅,沖宮還是子女宮,顯示性能力也不怎麼樣。太陰於男命主腎水,於女命主內分泌系統。男性重腎水,化忌腎水不足也,豈可旦旦而伐?男女婚前只能偶而偷吃,偷吃的感覺真好,天天都吃得到的,沒希奇了!當太太的能知此,何不換個角度多體悉他,多照顧他,燉燉人參雞補補他?我想他必會更愛妳的!

丈夫的夫妻宮居辰庫,坐貪、羊、煞,宮干庚 太陽﹝夫﹞化lộc入奴僕宮,天同化忌入田宅宮, 此為他宮化lộc入他宮化忌入我宮。奴僕為配偶之疾厄宮,田宅宮為配偶之桃花位﹝遷移之子女﹞,忌沖之宮為子女宮,以沖宮斷吉凶,而奴僕之lộc與田宅之忌隔三格,乃對待上之吉凶,又lộc隨忌走,喔! 太太會爬墻,會有外遇也,不妙!

太愛,不如不愛!漂亮的不一定永遠漂亮;賢慧的不一定永遠賢慧!人的「前半生」,可能只會用「下半身」思考;人的「下半生」,才會用「上半身」思考。男女之間,戀愛靠「機會」,經營 婚姻就必須靠「智慧」。戀愛是「熱情如火」,恩愛是「胼手胝足」。

我擔心的是:性減少了,妳就懷疑了,性沒有了,妳就粗俗了。問題是:妳想,他不一定想,他 想,你不一定想!想不開,只有分開!──這就是「lộc」與「忌」的對待

唉! 感情、感情,妳有感,卻沒有情!抱負、抱負,你能抱,卻不能負! 命,屬先天,運屬後天;命定,運不定,不定者可改。

故有一命、二運、三風水、四讀書、五積德之言。不要流於宿命,流於宿命論者,學命理何用? 此與誦經禮佛者卻心念不正,修行持戒者卻自性不悟,有何差別?

借此文,我已指出徵結所在,如何調整自己本身的心態及改變自己的態度,乃是能否維持婚姻的關鍵!

其他的提問,恕不一一演易述說。

紫微斗數本易論──論夫妻宮之自化

夫妻宮自化lộc──主夫妻有緣份,主出外賺錢順利,結婚後配偶能協助經營事業。夫妻宮自化權──表示夫妻間多爭執,也主工作推銷能力強,又主工作易升遷。

夫妻宮自化科──主夫妻好合,也表示配偶之家世及出身清白,又主貴顯而能得名聲。

夫妻宮自化忌──主夫妻間多吵架,相互間多猜忌,配偶我行我素互不關心,也主夫妻聚少離多。

夫妻宮之自化,視同生年四化,乃無中生有。上述乃格局之象,象為空間,象無吉凶,但有其象必有其物。行運為時間,行運則使物顯象,此即所謂之時空配合而顯「易」也。如大限逆行步入本命夫妻自化忌之宮,則主此十年大限,夫妻間或與異性朋友間,或事業之推展經營上必不睦、不順、波折連連。而如夫妻係自化lộc、自化權、自化科,同樣都是有變,不要高興得太早。原則上是lộc要找忌; 忌要找lộc;權要找科;科要找權,而知本易﹝變﹞之來龍去脈。

夫妻宮自化lộc或坐生年lộc,主夫妻緣厚,因lộc照之宮為官lộc宮,故表示外出工作如意,賺錢順利。夫妻宮數為三,官lộc宮數為九,三加九=11 有多出之味道,因此其含意乃為「lộc」在夫妻宮時,會有第三者來幫助我之事業,或者結婚後配偶會協助我之事業。也就是說「lộc」坐夫妻宮時,必須婚後lộc星之力才會顯現。而權與科入坐夫妻宮時,其所主吉兆,也是在結婚後才會顯現。

假如本命命宮化lộc入夫妻宮,而逢有夫妻宮自化lộc的情況時,此自化lộc則非好現象,乃是lộc出, 故此時必須看夫妻宮之另一顆忌星飛往何處?其變乃lộc隨忌走也。

假如本命夫妻宮原坐有生年「lộc」星,逢夫妻宮「自化lộc」時,其象意乃表示我對配偶好,而配偶不加珍惜而認為是應該的。

假如本命夫妻宮原坐有生年「lộc」星,逢夫妻宮「自化權」時,其象意乃表示我對配偶好,而配偶又有才華協助我,更珍惜的護住我對他的好。﹝lộc最喜權保護﹞

假如本命夫妻宮原坐有生年「lộc」星,逢夫妻宮「自化科」時,其象意乃表示我對配偶好,而配偶就有如我之貴人般的珍惜我、欣賞我而協助我。

假如本命夫妻宮原坐有生年「lộc」星,逢夫妻宮「自化忌」時,構成雙忌,其象意乃我對配偶好, 配偶不見得會領情,而變為想牽制lộc﹝異性緣﹞,於是愛吃醋,想管束我,不准我出外,怕我在外與異性朋友來往,更會因而影響我的事業。

坐lộc逢自化lộc,為洩出,為不知珍惜。如坐lộc宮之對宮化lộc來,逢坐lộc之宮又逢自化lộc,則為疊出lộc,此損得更快,損得一毛不剩。這不是如一般不懂「三易」的外行命理師所稱的「三lộc」也。

兩相對之宮,各自自化lộc,大限步入,乃兩頭落空也,不是一般外行命理「大輸」所謂的「雙lộc互照」也。例如:我有一位學生,以前跟一位某赫赫有名的xx居士學斗數,聽這位xx居士告訴他說,下個大限步入本命官lộc宮於申位廉貞自化lộc,對宮之本命夫妻宮貪狼也自化lộc,是雙lộc互照,事業必定大好。害他高興得半死,他苦等三年,好不容易等到大限過渡本命官lộc宮,結果是工作辭了, 事業沒了,太太也離開了………。記得第一來見我,我一見他命盤,我說:「雙lộc互照個屁!這叫兩頭落空!哪個大輸教你的?」他睜大雙眼看著我,說不出話……經過兩三個月以來的腦部核療,污染已慢慢清除……。

lộc星:於「人」──所表示的是:有人緣、有緣份、聰明、有福lộc。 於「物」──所表示的是:錢財、美好的東西、有價值的東西。

於「事」──所表示的是:有發展、有前途、能順利、能圓滿、能達成。

※ 言事與物,又主大與多。

lộc星在夫妻宮,不論是生年lộc或自化lộc,不單只看夫妻感情,在行運宮位互轉後,由於陰陽動靜的變化,就有虛實之象。因此大限之起伏優劣,後天夫妻對待,財官運程狀況,均可一一呈現。也就是何以夫妻宮自化lộc時,必須找忌,知忌星何往?始能判定此lộc星之動靜、陰陽、虛實﹝同宮發射﹞。lộc因忌果,何以自化lộc?lộc往何處走?lộc者「示」「彔」也;「示」者「向與求」也;忌者「己」之

「心」也,故,lộc隨忌走也。──萬物,離不開講理、論數、疏氣、觀象;論「人命」亦然爾。

夫妻宮之自化﹝包括各宮自化﹞,還有坐權逢自化lộc權科忌;未坐權逢自化權科忌;坐科逢坐自化lộc權科忌;未坐科逢自化lộc權科忌;坐忌逢自化lộc權科忌;未坐忌逢自化權科忌等等。還有遇他宮化來之變易,我宮化出去的交易等等,千變萬化。──等以後再言。

紫微斗數四化之理念概說

分類:紫微斗數論命理則

2006/12/09 10:03

宇宙間之萬物皆有象,物有物象,人有人象,方圓、粗細、曲直、高矮、胖瘦……謂之「形象」。命理之運用也皆有象,命理之象,體用、生剋、合沖、制化、入出……謂之「化象」。

欽天門紫微斗數,則以lộc、權、科、忌之四化飛星過宮…….謂之「垂象」。

紫微斗數之命盤,則借四化飛星在命盤上的垂象,取象作為判斷推論已經發生、可能發生、容易發生、或即將發生的事情跡象,作為進退、趨避、擇捨的依據與參考。

在四化飛星落宮判斷的原則上,雖是以lộc星為善,以權星為變,以科星為安,以忌星為咎。但一般不懂四化運用理則者,也據此皆以見lộc為喜,遇忌則懼。其原因乃在不知「象」可「易」也。易有三易,在易言易,乃不易、交易、變易;在紫微斗數言易,乃交易、變易、本易也。

所謂交易者,乃化出,化出者我之付出,他人收受也。所謂變易者,乃化入,化入者他之付出,由我收受也。

所謂本易者,乃自化,自化者本宮﹝分我他﹞之易,且與對宮直接產生關係之變化也。

而四化者,有天地人,天者連山易;地者歸藏易;人者周易。故周易四化乃「人易」四化也。

依四化之演化過程和物化之原理,化lộc雖吉,但經過演化﹝一忌轉lộc三化忌﹞的結果,可能變為凶。這就有如俗語所說:漂亮的女人沒有漂亮的命;漂亮的男人怎知是披著羊皮的狼;好看的東西不一定好吃;貴的東西不一定好……的道理一樣。反之,同理而言,見忌何足以憂?經過演化的結果並不一定是凶。

在研究眾多命盤上所謂的三奇嘉會,馬頭帶劍,陽梁昌lộc,吉星拱照…….事實上與一般人的命並無兩樣,沒什麼特別的成就,甚且還比別人潦倒落泊。這也就是我常說的,那些僅知以象論事,也以象斷吉凶的半調子大師教壞了一大堆後學者,而受人垢病,導致斗數命理始終無法登大雅之堂的原因。

紫微斗數四化,lộc星與忌星之作用有其對待原理,我在之前的文章中我已說過何謂失之因,何謂失之果?但是一些網友仍然是因為受污染得根深蒂固,一問再問,怎麼提示都還是點化不開,真感無奈!

有一位網友看了我給他的回覆曰:生年四化來自天命,本命四化來也是天命,所以同類…..唉! 會錯意啦!一個是生年干所化,一個是本命干所化,怎是同類?生年四化指的乃是與生俱來的先天格局,本命四化乃是後天四化,是屬後天格局,是在明人生之喜忌。這中間有先後天之別:生年干所主為先天,以宮位宮干所化者為後天,歸入本命盤者為後先天。先天者生年四化也,以生年干置於先天之先,所以生年四化可斷一個人之先天格局。比如:此人先天因遺傳基因身體不好;與此人後天不保重不珍惜身體而導致身體不好,身體的不好一屬先天帶來不可活,一屬後天自作孽不可活,不可活同屬不可活,但有分別。

有一位網友一問再問曰:坐lộc而他宮化忌來,忌捉lộc,表示牽制,但並不表示為那宮所得﹝大概是指化忌來之宮﹞。自化lộc,lộc出,而他宮化忌來,則為那宮所得﹝大概也是指化忌來之發射宮﹞。乃因lộc隨忌走,所以是自化lộc隨化來忌的那宮走………唉!唉!誤會可大了,錯的更離譜!

我宮坐生年lộc,他宮化忌來,為他宮來沖破;他宮化忌來我宮,我宮自化lộc,這不只是本易,已有交易與變易在裏面。我的自化乃我之本易﹝本意也﹞,當然必須看另一顆忌飛往何處,才知的本易

﹝本意﹞是否要交易,是否會變易,這叫lộc隨忌走,怎能言為他宮所得?如果忌沖之宮為發射宮之一、五、六、九、十,發射宮怎麼得?講明一點,說粗一點:你要來賴﹝忌﹞著我,我表現客氣﹝自化lộc﹞, 最後還是拒絕你﹝忌沖﹞,不給你,你得個什麼?

我來舉個例子:子女宮化忌入本命宮,以桃花言,乃桃花主動對我投懷送抱;以投資言,乃朋友主動來找我合夥股東。如此時本命宮有自化lộc,而另一顆化忌星飛入夫妻宮。請問:子女宮得了嗎? 這個例子的解釋乃為:桃花來投懷送抱,我高興、我喜歡、我客氣善意﹝自化lộc﹞的予與對待﹝應付﹞, 但終究我還是不能令其得其所望﹝忌沖桃花之疾厄=沖宮之官lộc宮乃子女之六位﹞。換一個角度又解

釋為:朋友來賴著我,找我股東,我表示高興與感謝,並善意敷衍﹝自化lộc或自化科﹞,但終究不與其股東,乃轉忌入夫妻沖股東位之六位。

再以同例言:如子女宮所化的另一顆lộc星是化入本命夫妻宮,而忌入本命,則知其之所以來賴我之原意乃想當我配偶想嫁給我所以才會來投懷送抱;換一個角度看,乃朋友看我事業不錯在外有名聲,其找我股東的原意乃想利用我的關係從中得好處,所以才來找我股東。此即lộc主因,忌主果,lộc隨忌走之垂象。而轉lộc轉忌才知吉凶休疚!

正確的說法是,自化lộc者如以宮位言乃該宮位之「本易」,為該宮為之格。他宮化忌來自化lộc之宮,以本人立太極言,也是格,但以對待或行運言,這就非格而是講運了。這是他宮來和自化之宮「交易」而產生「變易」了,不懂易之為易之意,往往因誤食「M2」,被強暴了還不自知。

大原則是:任何宮位所化出之lộc忌星,lộc主因,忌主果,必定如此。如以lộc再轉忌時,則該原來之lộc為得,轉出之忌為失。忌為果,忌再轉忌時乃追蹤其之失在何處,轉lộc而知其損失之輕重,其理 則一定如此。

自化也有三易,有「單位」論,有「宮位」論,有「結果」論。──故自化有其「得」與「失」。

自化也有三才,有以「宮位」解,有以「星意」解,有以「化星」解──故隨時、隨機變化都是命,隨星、隨辰變化皆是性。性命性命,性理也。故天有天理,地有地理,人有性理,以性理論人之性命,命理爾。不知易,不足以為人論命!

紫微斗數四化飛星解盤理則實例之比較

1、僅依觀性而言:官lộc宮乃第一大限的氣數位,官lộc宮主事業。小孩子沒事業,小孩子的事業就是學業,所以以前在身份證的職業欄中都註明為「學生」,學生就猶如小孩子的事業。此命例之命盤上的官lộc宮坐有太陽生年lộc星,夫妻宮坐有生年科星,官lộc夫妻線為名利線。以先天格局言,為貴格, 亦可為師之輩。本命宮為第一大限,名利線有lộc科而為流年七歲入學時的財福線,坐生年忌,非讀書不可。流年八歲lộc科在父疾線,忌在兄弟宮,家中母親逼得緊。流年九歲lộc科在命遷線,忌在夫妻宮, 自己很用心。流年十歲lộc科在兄奴線,忌坐子女宮,壓力大,身體不好。流年十一歲lộc科在官夫線, 忌在財帛,流年十二歲lộc科在子田線,忌在疾厄宮。當然看出小學時書讀還不錯,係因家庭所給予的精神壓力非常大。此大限的權星在田宅宮,乃家庭管得嚴,忌星在福德,乃精神壓力大。說什麼找「忌

+權」,權星在子田線,這叫讀書運好?忌+權是什麼意思?忌星逢權星為權忌糾纏,意主「不得不、辛苦、放不開」之意,怎主讀書運好?──不必抬槓,上述也只是觀性而已,並不主好壞與吉凶。

2、事實上,要看讀書限,順行運者要看父母宮﹝逆行運者看兄弟宮﹞,用父母宮四化看lộc忌落宮即知。要看書讀得好壞如何,就以大限官lộc宮﹝兼看流年宮lộc宮﹞四化看lộc忌落宮即知,不必咬文嚼字故弄玄虛。

3、第一大限官lộc宮坐生年lộc,宮干丙天同化lộc入本命福德宮會生年忌星,為lộc入想壓住忌,但忌之力大,壓不住,成為lộc入無底洞,乃事業不得不做,書不得不唸之意。丙天機化權入遷移宮,為官lộc之福德,逢遷移宮自化忌,為權忌在大限遷移、乃外出為讀書費神辛苦之意。丙文昌化科入本命大命,科星主功名,主教化,當知此大限會唸書。丙廉貞化忌入本兄大兄,而為大官﹝發射宮﹞之疾厄宮,廉貞星為囚星,忌為粘住、為欠債,主被囚在學校裏面,乃就學唸書之象。如以大限須往本命盤取象,而應數流年言,大官天同lộc入之本命福德宮為流年七歲之命宮,大官廉貞忌入之本命兄弟為流年七歲之子女宮,本兄+流子=天人合一。歸入大官作分別斷,本兄乃大官之疾厄﹝體﹞,以lộc定時, 以忌定象,故知七歲入學就讀。本兄+流子=乃該年與朋友交往,大官之疾厄=乃在學校內。

4、第二大限官lộc宮過渡本命奴僕宮,而本命官lộc宮丙所化之廉貞星入本命兄弟宮,正沖本命奴僕宮,構成本官化忌沖大官,這第二大限的事業﹝學業﹞怎會好?怎不生變化?怎不中斷?此乃以大沖小之凶象。如果再以第二大限官lộc宮人易四化lộc轉忌看:丁太陰化lộc在本命夫妻,轉天同化忌入本福, 會生年忌成為雙忌沖大限疾厄宮,更是雙忌沖大官之田宅宮,雙忌入官lộc之子田線,乃事業﹝學業﹞ 大變動之象,又沖大限之身心﹝疾厄﹞,乃自己不想了不唸了。以lộc定時,以忌定象看:庚太陽化lộc入本官,而為流年 18 歲之田宅﹝天人合一=定時﹞,而為大田﹝中介﹞;天同化忌入本福沖本財+1

8 歲流疾﹝天人合一=定象﹞而為大疾。故應數在 18 歲輟學。

5、本命父母宮﹝看學業限﹞:宮干癸,癸為化外之地,主破耗與費心。癸干落父母宮,父親必有 破耗。癸破軍化lộc入本命疾厄而為大限遷移宮,癸貪狼化忌入本命兄弟而限夫妻宮,忌入夫妻則沖官 lộc宮,官lộc為學業,故學業至此大限結束乃必然之事。再以人易四化lộc轉忌看:癸破軍在本命疾厄宮, 本命疾厄宮干己轉文曲化忌入本命福德宮為大限之父母﹝學校﹞會生年忌,成為雙忌沖大限之疾厄宮。

以忌定象故當流年 18 歲步入與大限命宮及本命父母宮重疊時應數,故同樣在 18 歲當年學業中輟。此年中輟也必與父母有關。

6、不論依以上第四、五項演易所述,不論用官lộc宮論學業,或以父母宮論學限,其四化理則殊途同歸,不容置疑。

7、該大師說第四大限﹝33~42﹞及第五大限﹝43~52﹞此命造黃月歲月,為人生最高峰,其解為因本夫與本子之向心﹝指大限遷移宮﹞自化lộc入第四大限﹝本田﹞與第五大限﹝本官﹞而本官坐生年lộc所致。這叫什麼四化?大限遷移化lộc入大限命宮叫「向心」,那麼要不要看另一顆化忌星何往? 四化豈可只看lộc星不看忌星?大限之好壞豈是只看遷移宮﹝外在環境﹞有沒有「向心」?不追因果? 這麼寫是本身不懂?抑或是耍讀者,唬外行?

8、要看大限的起伏優劣:A、用生年lộc轉忌、生年忌轉lộc;B、用本命之三方四化看lộc忌落大限同類何宮;C、用連易四化追同類看大限先天之吉凶定數;D、用大限之三方四化lộc忌往上取象……..。簡單明瞭。。

9、以此命例來看第四與第五大限:

第四大限過渡本命田宅宮,大命坐生年權,生年lộc照大財,生年科在大疾。生年忌在大兄乃忌在大財之田宅﹝庫位﹞,主收藏。本命管大限:本命宮壬天梁化lộc入本福為大限之兄弟,武曲化忌入本田大命,忌入本田大命乃收藏,主得。lộc因忌果,lộc隨忌走,乃知本身為朋友付出而得兄弟朋友 回報之象。以同類追同類看:天梁lộc轉lộc入本兄大財,武曲忌轉太陰忌入本夫大疾,很明顯的知其為人付出,為兄弟朋友服務,自己家庭改善,財庫飽飽。因太陰為女性,忌入夫妻宮,沖破坐於本命官lộc宮之生年lộc星,而本官為此大限之父母宮﹝公務﹞,又沖本命官lộc宮成為大限夫妻之田宅宮,乃知此大限配偶必有災厄發生。而其配偶發生之災厄必應數於流年 36 歲,乃係以本命管大限應數於流年

之理則推論。以忌轉太陰忌為本命夫妻,而為流年之 36 歲之田宅﹝本妻之子女=妻之災厄線﹞,本

妻流命=天人合一,何事?乃大限之疾厄坐作分別。故知流年 36 歲自己家中之配偶出外應酬或做公關致身體發生災厄也。

第五大限過渡本命官lộc宮,大命坐生年lộc,生年權在大兄,生年科在大遷。生年忌在大妻乃忌在大財之福德,乃用心計較錢財之象。本命管大限:本命宮壬天梁化lộc入本福大妻,武曲化忌入本田大兄,發射宮本命為大命之財帛,大財化忌入大財之庫,乃財收入庫。忌入本命田宅乃忌入本財之疾厄宮,構成「五、十落中」之條件﹝財入庫﹞收藏之吉象。故本大限財利滾滾,無庸置疑。而大限過渡本命官lộc時,構成大限三合與本命三合重疊,大限財帛﹝本命﹞壬天梁化lộc入大限夫妻,所照者為本財大官更構成「反弓lộc」,主此限財lộc雙倍吉利之象。又大命﹝本官﹞丙天同化lộc同樣也是飛入大夫照大宮,也是構成「反弓lộc」,此大限的命宮與財帛宮兩條線均構成「反弓lộc」,名利豐收無與論比。但因天梁、天同化lộc星所飛入的本命福德宮坐有生年忌星,構成lộc入無底洞,表示再多也不嫌少,貪得無厭的形態。

第五大限的夫妻宮﹝本命福德﹞坐生年忌星,沖宮為此大限之官lộc宮,而為此大限所管轄的流年

49 歲﹝民國 87 年﹞之命宮,以象觀之,民國 87 年流年 49 歲事業不如意。隔年﹝88 年﹞為忌沖流兄,不得兄弟朋友之助,事業無成就。再隔年﹝89 年﹞為忌沖夫妻,但坐生年科又有生年lộc來照, 雖仍施展不開,但名聲又有好轉之象。

再換以四化飛星演易看第五大限:

大限命宮丙廉貞化忌入大限疾厄宮,大限官lộc戊貪狼化lộc也入大限疾厄宮。大命大財二宮,一化lộc一化忌,同時飛入大限之疾厄宮,主此大限事業體必有有禍,什麼禍?本命兄弟、大限疾厄重疊, 乃事業體之兄弟朋友也,故知成也朋友,敗也朋友,事業體之朋友眾生,乃此大限載覆之舟也。當流年 49 歲過渡大限官lộc宮時,廉貪lộc忌交戰之大限疾厄宮成為流年田宅宮,子田線為災厄變動線,故

流年 49 歲事業不受兄弟、朋友﹝客戶、選民﹞捧場,事業中斷也是無庸置疑。

最簡單的方法:直接以 49 歲流年命宮戊四化往上歸於本命盤看:戊天機化忌入本命遷移逢遷移自化忌,忌出,沖宮為本命。流命忌沖本命,以小沖大,其災必重。以大限作分別,沖宮之本命為大 財,主花了很多錢財,換得失落也。流年 50 歲命宮己文曲化忌入本福大夫,會生年忌成為雙忌沖流

兄大官,無事業夥伴之象。流年 51 歲命宮庚天同化忌也入本福流官,會生年忌成為雙忌沖流夫大官, 無事業可經營推展之象。

命盤之格局與行運之四化演易,其條理脈絡,班班有據可考、可遵循,何須舞文弄墨?何須搞成

ABCD?故弄玄虛,心虛也!

紫微斗數本易論──續談夫妻宮之自化

生年「權星」入坐於本命夫妻宮時,本主配偶主觀霸氣,故其象為夫妻間時多爭執。但另一面因夫妻宮為官lộc宮之遷移宮﹝一盤六宮論,互為陰陽﹞,故表示本人工作能力強。而權星在官lộc之遷移照官lộc,所顯示之象則為本人工作能力強而容易升遷。

然而此時,如果坐「生年權」之夫妻宮又有「自化lộc」時:其象意則為我能力強,才華更能表現, 更受欣賞,雖然配偶個性強,但配偶也會樂意的協助我推展事業﹝權星護住lộc星﹞,雖然夫妻間不免 有所爭執,但均知係出於善意﹝自化lộc﹞,故很快就會和好。

如夫妻宮坐「生年權」星,再逢夫妻本宮「自化權」時﹝自化同類﹞,其象意乃表示我本人要想管束配偶,但配偶不讓我管。也表示配偶個性強,我個性也強;我能幹而配偶也能幹,夫妻二人不相上下,乃夫妻二人經常會爭辯不休。也主事業在外經常遭遇對手競爭,經營辛苦。

如夫妻宮坐「生年權」星,再逢夫妻本宮「自化科」時,其象意乃主配偶雖然主觀,個性強,但講理也有雅量與風度,在我發脾氣時,配偶不理我,不與我計較。

如夫妻宮坐「生年權」星,再逢夫妻本宮「自化忌」時,此構成權忌糾纏,剪不斷理還亂。其象意乃配偶個性強,我要干涉或管束配偶時,必會反而引起爭吵,此乃互為冤家,夫妻一生吵吵鬧鬧不得安寧。

如夫妻宮坐「生年科」星,再逢夫妻宮「自化lộc」時,此主配偶出身清白又有涵養,人緣好且能表現才華,善解人意。其象意為夫妻恩恩愛愛,可白首偕老過一生。

如夫妻宮坐「生年科」星,再逢夫妻宮「自化權」時,這種化象往往會令本人時感無奈。因科星本主貴人、愛、講理與風度,但權星有掌權爭奪之味道,故顯示出來的是,我平日對配偶好,但往往配偶卻反而常常得寸進尺,想爬到我頭上要來管束我之味道。

如夫妻宮坐「生年科」星,再逢夫妻宮「自化科」時﹝自化同類﹞,科星主愛,自化科為同類抵消,其象意乃我愛配偶,我想作配偶之貴人,但配偶卻不知珍視我的愛,不重視我對他的好。

如夫妻宮坐「生年科」星,再逢夫妻宮「自化忌」時,此象乃配偶「擩」,意即我愛配偶,對配偶好,但配偶卻對我無理取鬧﹝番﹞。

如夫妻宮坐「生年忌」星,再逢夫妻宮「自化lộc」時,其象意為我對配偶不好,然而配偶卻對我好。lộc忌同宮本為雙忌,此象本有離婚象,但因配偶以柔﹝自化lộc﹞克剛﹝忌﹞,結果乃表示我不是不可能離婚再娶,但被配偶以柔克剛的感化。﹝此象如屬女命,絕不會有姘頭﹞

如夫妻宮坐「生年忌」星,再逢夫妻宮「自化權」時,權忌糾纏,夫妻不僅爭執,更會打架動粗。

如夫妻宮坐「生年忌」星,再逢夫妻宮「自化科」時,因忌之力強,化科之力小,此亦屬夫妻不和諧之象,其意為配偶愛我,想協助我,而我卻有不信任配偶之味道。

如夫妻宮坐「生年忌」星,再逢夫妻宮「自化忌」時,因自化同類,此情況為雙方都「九怪」, 其象意為我對配偶凶,配偶就根本不甩我,故主夫妻不易白頭偕老。

● 如果夫妻宮不易相處或者是不住在一起時,乃必須特別觀察,夫妻宮「坐忌又自化忌」的宮位落在何宮?

1、如果夫妻宮落在「寅申巳亥」四馬之位,乃為「拆馬忌」,則知夫妻必然無法白頭偕老。

2、如果夫妻宮落在「辰戌丑未」四庫之位,乃屬「欠債忌」,有相欠債之意,雖然夫妻相處不融洽,但不一定會分離。因此這種情形不可武斷認為夫妻一定會離婚。

3、如果夫妻宮落「子午卯酉」天之位,其象意乃主夫妻間帶有樂天之味道,形成一種夫妻間之對待現象。主你會賺錢我也會賺錢;你會玩我也會玩;你要會花錢我也會花錢;你上酒家找女人我上夜店找牛郎;你對我好我也對你好;你對我不好則你就等著瞧!

4、夫妻宮落四馬位而「坐忌逢自化忌」時會離婚,而「坐lộc逢自化lộc」時也主夫妻會分離。此中之分別為:

坐忌逢自化忌時之分離象意,乃為本來就不可在一起,分開反而會比相處好。坐lộc逢自化lộc時之分開象意,乃既然不惜福不能相處,不如分開較好。

● 以上之象乃依「本易」解──本宮論。﹝不論一路流星之宮位對待﹞

紫微斗數四化飛星秘儀解盤的基本體認

研究紫微斗數命理,大家都有興趣,但一般坊間書局,已往大多以「三合」論星曜、星性的組合結構為主流。此類主流除了運用生年天干之四化星外,一碰觸到大限與流年之宮干時,即感到無所適從。也因此不碰觸四化還好,一碰觸四化則形成滿盤「lộc權科忌」紛紛飛,不知如何取捨的窘境。於是有一些未能體認「四化」飛星如何運用的「三合」派高手,竟然批評「四化」派是「偽學」。這些死背「斗數全書」之古文賦,連最基本的「易學」三大原則「理、數、象」都不懂,還敢振振有詞自封「大師」者,簡直是丟人現眼!以三合法論命也很準呀!何必想跟別人用四化飛星呀!自己沒長翅膀,想飛,怎飛得起來?飛不起來,把自己摔傷,竟說別人的翅膀是「假的」?!命理界的亂象真會讓有心學命理的同道感到不知如何取捨的無奈。

「化」者,變化也;「飛」者,變換也。「星」本不化,因「象」而化;象者,為四化象,乃lộc權科忌也。「星」本不飛,乃借「干」而飛;「干」者,乃生年干、本命干、大限干、流年干、流 月干、流日干也。

「飛」者,乃易也;「易」者,三易也,為本易、交易、變易。「易」者,為宮位之轉換,乃是「天地人」三才互換與重疊 也。

「象」者,觀察也;乃垂象與取象之法。象有──定象、伏象、飛象、化象、返象、照象、暗象、輔象等八象。其又有「明、暗、錯綜」三象導法,藉以辨「真假」、探「虛實」、明「我他」與知「內外」。命理師必依此宮位之重疊變換所呈現之「象」,始能為人推命解惑也。非此而誤人,必造孽損德也,自命大師者豈可不慎而為!

斗數命盤計有十二宮位,宮宮可立太極﹝立標﹞,故依自為體用與互為體用,則有一四四法門。依一四四法門之十二宮位間的轉換,就構成了 1728 種宮位變化。

再依 1728 種宮位演易四化,就形成了 6912 種形態的化象。如不論權科只針對lộc忌對待論吉凶,

僅以一個命盤即有 3456 種垂象。如據此垂象,依天地人三易取象,進而判斷行運之定時與應數,那麼要以一個命盤寫一本厚厚的演繹命例著作,花一年的時間都很難完成。

何況,四化之演易,也非如此單純,其還須考慮諸多理則,如一六共宗、一含三、三五同體、六四之用、飛伏令星、亢龍四正、五十落中之得失判斷;以及物化、氣化之形與質之變化等理論取捨。此絕非一般不重視「宮干」或不以本命宮為限運,固守斗數全書賦文之三合同道所能理解。

知之為知之,不知為不知,不足議也!

只望對四化飛星秘儀之運用有研究興趣之同道,能有所體認,一理通,命理則自然能豁然開朗,無須死背古文賦,自陷死胡同之泥槽而不能自拔!

附例:

我光這麼講四化飛星的基本觀念,或許網友還是不夠清楚,認為我還是在打高空。好吧!我就地取材利用一位回應的女網友的命盤來大略引述四化的用法,提供喜歡研究四化論命的同道參考:

此位女網友:民國 61 年歲次壬子年七月 23 日子時生。﹝不妨排出命盤比對﹞

既知之事實:十幾年來,一直為身體之病痛所苦。憑藉本身意志力與宗教信仰走了過來。

如談先天命格:本命坐紫府,有生年權星坐,個性好勝,為自立格。生年科坐本命福德宮,思想善良,有藝術鑑賞力與品味,遇事則能往好的一面著想。生年lộc坐奴僕宮,很有朋友緣以及有很多的眾生為其貴人。生年忌坐財帛宮,乍看似乎都會認為較會為錢財操心,但因居於辰庫,乃財入庫。又逢財帛宮有自化科,即財帛宮之「本易」,乃主並不在意錢財之多少也。

如談後天命格:本命宮居申位為四馬之地,為人之位,宮干戊,戊五行屬土,土居中,萬物無土不生,故人生旅途較勞碌與波動。如以本命宮自為體用時,宮干戊貪狼化lộc飛入福德宮,象意主有寬容他人之氣度,凡事均會往好的方面思考。戊天機化忌飛入兄弟宮,乃個性上很會關心兄弟朋友, 因忌沖之宮為奴僕宮,也因此易有因過度的關心而有過份干涉管束之現象,反而破壞好人緣﹝沖破坐於奴僕宮之生年lộc星﹞。如以lộc因忌果言,福德宮為奴僕之子女宮,乃我與眾生之公關嗜好位,而兄弟乃奴僕之遷移宮而為我與眾生間之互動位。本命所化之lộc星與忌星落宮隔四格,形成對待上之變化

﹝四鳳﹞。又化星貪狼質屬木性屬水、天機屬木,均屬智慧與教化之星,也與信仰有關。而lộc隨忌走, 故知本性喜勸人為善,有因求知或信仰問題管束他人之味道。本命所化之忌,有後天欠債之意,乃過於用心之所在。

如談行運:本命宮干戊貪狼化lộc入本命福德宮,逢生年科星;戊天機化忌入本命兄弟宮,也逢自化科星。當逆行第二大限﹝15~24﹞過渡本命兄弟宮時為大命坐忌科,大田坐lộc科,此大限 20 歲之前居家平安無事。21 歲尚可﹝坐生年權星」;22、23 歲身體與精神上就會開始產生不適狀況。乃忌沖 22 歲官lộc宮及忌沖破 23 歲田宅宮之生年lộc星。被沖破之生年lộc坐宮為奴僕宮,奴僕乃父母之氣

數位,為「一氣死」之位,故知身體必呈現不好現象。而大限命宮干丁巨門化忌入本命田宅宮,為流年 24 歲逢自化lộc為忌出,又宮中坐有空劫與lộc存,乃有出家、避世索居之象。

當逆行第三大限﹝25~34﹞過渡本命夫妻宮時,本命﹝與大福重疊﹞干戊所化的天機忌星坐於大限之父母宮沖破坐於大限疾厄宮內之生年lộc星,故此大限身體必然多災﹝本命忌沖大疾﹞。而本命疾厄宮與大限疾厄宮干同為癸干,癸為破耗所在,亦為費心之所在。癸干破軍化lộc飛入大限命宮﹝定時﹞,癸貪狼化忌飛入大限官lộc宮﹝定象﹞,故知此大限身體運必出現最大之危機,所幸飛入大限官lộc宮之忌星逢有科星解厄。

此大限命宮干丙天同化lộc飛入本命疾厄宮、大限子女宮,而為流年 25 歲之田宅宮﹝定時﹞;化

忌飛入命官lộc宮、大限遷移宮,而為流年 25 歲命宮﹝定象﹞,故知此 25 歲流年開始身體一直受病

痛折磨,尤以流年 28 歲最為嚴重﹝流命坐天同lộc星=定時;廉貞忌星坐流年子女沖田宅且沖大命=

定象﹞。尤其流年 28 歲命宮與本命疾厄宮天人合一,癸干貪狼化忌所入之本命福德宮為流年 28 歲之疾厄宮,又是天人合一。福德為壽元位,且為疾厄宮之疾厄宮,乃一六共宗,故嚴重到會有自殺傾 向之現象。依宮位之互換週旋,一直到去年流年 34 歲時,大命所化的天同lộc星成為流年之疾厄宮, 而廉貞星成為流年田宅宮時,身體自然就平安無事了。忌入田宅為收藏、穩住、安定,故不懼。

只是,當運行第四大限過渡本子女宮時之流年 36 歲、37 歲、39 歲又會出現狀況,宜保重!

命盤之格局與限運流年之四化飛星演繹基本理則,大略依此推論。論財官,論合夥股東,論婚姻亦復如此,宮位之轉換務必嫻熟,一理通則萬理行,四化論命有何難哉!何須食古不化的死抱賦文?

紫微斗數命盤中一含三之義與互動關係

一個命盤計有十二個宮位,十二宮位可自為體用,亦可互為體用。命宮為一為體時,夫妻宮則為三。以夫妻宮為一為體時,財帛宮則為三,故財帛宮為夫妻宮之夫妻宮。而以命宮為體時,財帛宮為五,所以有所謂「一含三」、「三五同體」之論。

命盤十二宮位的自為體、自為用,與互為體、互為用之演繹化象,即所謂形之分合。分合者,道也!故紫微斗數命理乃道家之學爾!

命宮乃是一個命盤中之主體,亦即為該命盤主人生命旅程中之靈魂。命宮猶如棋盤中之將帥,將帥是整盤棋中之靈魂。行運如下棋,行運中的各個宮位,乃如棋子之移動,每一顆棋子的移動攸關整盤棋局的攻守成敗。

命宮既主將帥,將帥統御整個疆城領土,掌管著階段性的任命、領導、指揮的重責大任。命盤就如一個人一生的生活領域,命宮就掌握著階段性的成敗責任,而階段性的調度,即是行運。將帥的佈局與調度如同下棋,而命宮與其餘各宮位的重疊變換關係就是佈局,命宮四化星飛落大限與流年所遷動的行運就是調度。以是之故,下錯一步棋則會有倒棋之險,調度失衡造成行運不佳,則有傷財、傷情、傷體之凶。人法地,地法天,天法自然,故本命管大限而應數於流年,此為道學之理爾!

夫妻宮的地位就如棋盤中「相、象」,相象走「田」,不能越距。田者,田宅宮,乃主家庭。故以田宅宮為一為體時,夫妻宮為六,乃一六共宗也。亦即配偶為我家庭之體,須盡維護家庭之責不可拋棄家庭之意。依此可知夫妻宮乃為命盤中之城堡,也即是維護家庭的主體。而田宅宮與命宮互為陰陽位,視同命宮,則夫妻宮亦為我之體,故曰「一含三」。

命宮主「自己之我」,夫妻宮為「配偶之我」,既然「一含三」,則我之幸與不幸、成與敗,當 然影響配偶,同理,配偶之幸與不幸、成與敗也同樣影響我本人。因此以夫妻宮當命宮為一時,我的命宮就成為配偶之福德宮。故古時候有一句俗話曰「妻以夫為貴」,也即是說:我乃配偶之福氣,也是配偶之精神依靠也。

男人與女人結婚就稱為夫妻,夫與妻之結合謂之「成家」。「家」必須夫與妻兩者各盡本份、合力經營才能有「成」。家的成敗與福禍,夫妻都須負責與承擔。以男命言,夫者乃主本人,妻者乃主太太。以女命言,夫者乃主丈夫,妻者乃主本人。依陰陽數理言:一夫一妻可生二子,此即「形可分」; 一夫一婦成一子,此即「形可合」。一氣生萬物,猶棄髮可換,所以「分形」;一氣合萬物,猶如破唇可補,所以「合形」。故道生一,一生二,二生三,三生萬物,故「一含三」。依命盤之數理言: 命宮為夫,夫妻宮為婦,一夫一婦可合、可分,「分」者「各」為體用,「合」者「互」為體用也。

本命宮自化忌時,主個人之個性土直,脾氣不穩定,自卑感重,自我意識強,不喜欠人情,也不喜歡佔人便宜,不善於包裝自己及把握機會。因命宮為夫妻宮之福德宮,故也主夫妻緣薄之象。

夫妻宮自化忌時,以配偶言,同樣道理,主配偶個性土直,配偶脾氣不穩,配偶自我意識強,不喜欠人情。假如夫妻宮干為丁干時,主配偶講話往往很不重聽,會令人受不了,甚至會因講話得罪人而導致口舌誤會與糾紛。

命宮化忌星飛入夫妻宮,「忌」者「我」之「心」,我之心飛入夫妻宮,表示我的心思精神都耗在配偶身上,想用心管束配偶,為配偶之事費心。因忌有粘住及欠債之意,此化象屬凶。由命宮化出之忌屬後天之格。如係生年忌坐夫妻宮者,乃屬先天與生俱來之債。生年忌星與後天忌星是有差別的, 生年忌力強,命宮所化之忌星,為後天,為可有可無。命宮化忌入夫妻宮,主夫妻不合,乃愛得費心, 為愛受苦,對配偶疑心重,無法得配偶之幫助,因沖宮為官lộc宮,故也主較無心於事業,或對事業分心。命宮化忌入夫妻宮者,大多事業較不順,不稱心,或會因此常換工作。

命宮化忌飛入夫妻宮,如夫妻宮無生年化星入坐,屬「水命忌」,主我關心配偶。如果此時夫妻宮也有化忌飛入命宮之情況,以夫妻宮而言,也屬配偶之「水命忌」,同樣主配偶關心我。以好的意象言,乃主我對配偶有情,配偶也對我有義。以壞的意象言,夫妻宮為他宮,但一含三,我的命宮乃配偶之福德宮,故會帶有相互干涉、相互猜忌之味道,往往在步入第四大限「子女、田宅」時,夫妻間會為家庭或桃花之事鬧翻,導致分居或離異之情形。

命宮化忌飛入夫妻宮,逢夫妻有自化忌,此自化之意義,乃主所為之事,必無最終結果。因我化出者為「交易」,乃我付予配偶,我關心配偶,我管束配偶。逢夫妻宮之自化為「本易」,為本宮論,

故夫妻宮又自化時,即不得配偶之最終結果。也就是說我想管束配偶,或我對配偶不好,配偶根本不甩我,最終同樣會因夫妻不合而吵架或分離。

命宮化忌飛入夫妻宮,如逢夫妻宮原坐有生年忌時,則構成雙忌落夫妻宮,造成雙忌沖官lộc宮, 官lộc宮被雙忌所沖,可知其人除了一生為事業奔波、操心、煩惱,而且諸事不順,難有成就外,其一生之婚姻或感情生活必定波折坎坷。

命宮化lộc飛入夫妻宮,主有異性緣,也表示對配偶好、對配偶深情。又此象之男命必英俊,女命必美麗。

命宮化lộc飛入夫妻宮,如逢夫妻宮原坐有生年lộc星時,乃主姻緣早發,結婚之後夫妻間之感情美滿,事業也必如意。

命宮化lộc飛入夫妻宮,如逢夫妻又有自化lộc時,此象為「lộc出lộc」,為lộc出之象,乃主我對配偶好,配偶還想更好,或認為是應該的而不加珍惜之意。

命宮化lộc飛入夫妻宮,夫妻宮同樣也化lộc飛入命宮時,此為lộc去lộc來,即我對配偶好,配偶也會感恩圖報的對我好之意。

命宮化權飛入夫妻宮,如為男命,乃有大男人主義。因權主權力、掌權。雖然化權入夫妻也是主把權力交給配偶,讓配偶作主。不過發射宮為我宮,故仍然是自己所掌控,配偶仍然要尊重我,如不尊重我時,夫妻間就會爭執不休。以感情言,乃是管束配偶,亦主一見鍾情式的愛。

命宮化權飛入夫妻宮,如逢夫妻宮原坐有生年權星時,主配偶能力強,配偶先天已帶有霸氣,我又給她權,她更會得寸進尺,得理不饒人的吃定我,此可稱之為妻奪夫權之含意,則可知我為懼內之夫。

命宮化權飛入夫妻宮,逢夫妻宮自化忌時,主我把權力交給配偶,或想約束配偶,但配偶卻不受我之約束,也不知感恩,且反而更會懷疑、猜忌、無理取鬧,不可理喻的「番」,導致家庭與事業上的風波不斷。

命宮化科入夫妻宮,以夫妻感情言,一主我為配偶之貴人,也主夫妻間相敬如賓,對待隨和,夫唱婦隨。因我之化科入夫妻宮,科主教化,故同時也帶有我想感化配偶之意涵,因發射宮為我,只是表示我有感化善意而已,至於配偶接不接受又是另一回事。科星主風情,主人緣,故也易有桃花。唯一的缺點是一有桃花就會被發現,被捉姦。故女命較不宜化科入夫妻宮。

命宮化科飛入夫妻宮,如逢夫妻宮自化科時,乃同類抵消,此乃表示我對配偶幫助不大,而配偶也不需要、不依賴我的幫助。

命宮化科飛入夫妻宮,如逢夫妻宮自化權時,乃主我愛惜配偶,尊重配偶,對配偶作善意的關心, 然而配偶反而得寸進尺反而要我聽她的,想爬到我頭上么呼我。

命宮與夫妻宮隔三格,主命中帶來之格,而命宮對夫妻宮,乃是格對格之問題。夫妻宮對財帛宮, 則屬婚後對待之事。雖一含三,三五同體,然而一主格,一主對待。故命宮或夫妻宮四化飛入財福線時,均屬夫妻間對待的好壞問題,論事的角度必須分清楚才不致誤判。

以上所述,乃屬格之垂象,為空間象。如果行運的時間未到,顯象則不明,感受亦不深。而要斷吉凶時仍然要lộc與忌兼看,論斷才不致偏頗失誤。

紫微斗數之三才四象圖規

紫微斗數秘儀之精隨乃在「用神」,而用神之精神所在乃全繫之於「四化」。

「用」者,乃體賴上為用;所謂賴上為用者,即「本命盤」為「體」、為「河圖」;「大限盤與 流年盤」為「用」、為「洛書」。

「神」者,視之不見,聽之不聞,藏於內而顯於智,其生化、變遷、無窮無盡而莫測。

「四化」者,乃是借「干」遁「星」,假「象」合「支」應「時」,玄化飛渡命盤之十二宮。以

「化象」而「明理」,以「飛星」而「明物」。則知「物」、順「理」、應「數」、成「局」,以斷 休咎,以占人之命運。

河圖與洛書是先天之數,而洛書是借河圖以演化。而先天與後天乃是河圖洛書之理,若無洛書, 則河圖就靜而不動,毫無變化。

四化者,lộc、權、科、忌之「四象」也。四象者「兩儀」之所由生,兩儀者乃「陰陽」之對待, 一有對待就必有「數」。數者,數易乾坤五十五,為先天之數,河圖之根也。

「數」者,借「理」而始明;「理」者,借「數」而有所本也。

「本」者,「道」也,「道」不外「陰陽」與「動靜」,「陰陽動靜」皆以「數」藏之,以「象」垂之,故捨「象」不可以言「易」也,易之不言,何據以斷人命?四化深奧,飛星難解,數十年來不知易之為易者,皆參充賦文,滯殼迷封,誤入歧途,盲修瞎斷,蓋皆以不得明師指點,妄自而徒勞者眾也。

捨「象」不可以言易;捨「數」不可以言河圖;捨「氣」不可以言洛書;捨「理」不可以言格物。 數者「天」,氣者「地」,理者「人」也。此乃天地人「三才」之真義,「道」之本,坤也。

故:觀「象」可以知數,觀「數」可以知氣,觀「氣」可以明理。氣出乎於道,而借道以知氣, 天人合一者,不外「理數氣象」也。

人居於天地之中,乃循乎「氣數」而行,盈宇宙萬物,莫不以此為基準。天人合一,故人法天者應「數」而生,「數」乃以河圖而顯「象」,並以「象」演「易」,法陰陽、執動靜、而順自然也。

「生」也河圖,「成」也河圖,成者借洛書以化,而曲全萬物。化者,就是氣之流行,是萬物之成敗進退,最後必歸回河圖之「生數」,而自生自滅。故河圖與洛書乃先天之數,人就「氣數」以應周虛,而行天地之間,盈此「氣數」之範圍,是謂「宿命」,此謂地之道也。

宇宙萬物者,均不出乎五行,五行亦不出乎陰陽之氣,即陰陽五行。遇陰則死,遇陽則生,陽極則陰,陰極則陽,故以太極「圖」象之。人之生,稟受於陰陽兩氣,與五行之常德所構造。故以紫微斗數論命,須依其「規」。乃宮宮可立太極為體,宮宮可借干為用,而「用」須歸於「體」才能明事理,推休咎,斷吉凶也。故體賴上而用,洛書須歸於河圖,此為紫微斗數三才四象之圖規爾!

故:關尹子曰:

無一物非天,無一物非命,無一物非神,無一物非玄。物既如此,人豈不然?

人皆可曰天,人皆可曰神,人皆可致命通玄。不可彼天此非天,彼神此非神,彼命此非命, 彼玄此非玄。是以善吾「道」者,即一物中知天盡神,致命造玄,學之狥異,名析同實,得之契同, 實忘異名也。

不知「道」而妄意「卜」者,如射覆盂高之存金存玉中之存角,存羽卑之存瓦存石,是乎? 非是乎?惟置物者知之也。

故:斗數命理之學,神秘乎?非神秘乎?惟明理、知氣、識象,合道者得之。不合道者,反假其神秘而妄行於末法現世,牽強附會,妄引仙訣,聚眾以斂財,流弊所及,道德倫落,此輩乃不明斗數乃道家修道之學所具有的靈修真義,缺乏正知正見,追求虛幻之錢財,不僅不得助人,反而危害眾生,殊可憐且復可悲也!

紫微斗數命盤體用推演範例

提示:

此造今年已 26 歲,自感一事無成,困苦不堪,內心矛盾,工作無著,肌寒交迫。其本人懷疑是否因命宮坐陀 羅星所導致?

探討:

星性解:陀羅星,又名馬煞星,屬辛金,化氣為凶,易犯小人,一生飄蕩不定,作事常遇阻愛。地空星,古人稱為作事虛空,成敗多端,易有突然發生之挫折與變動。 陰煞星,為鬼神之星,易遭小人帶來危害,而其災害在於視其與何煞星同纏,而必然增加該煞星之陰暗面,造成防不勝防的局面。

以是之故,「陀羅星」既主飄蕩阻礙,「地空星」既主挫折變動,而此二星與陰煞星同渡於本命 時,則主其人一生飄蕩、挫折,凡事阻礙、變動、拖延,導致內心苦悶,一事無成。綜歸一句:作事虛空,不務實,凡事拖拖拉拉,想檢軟柿子吃,多疑而不受欣賞。

※以上乃三合派者以星性解釋其命格之象。

※象並不主吉凶,但有其象必有其物,其吉凶則顯於行運。

觀性:

此造本命宮坐陀、空、煞,於申宮,申宮為四馬之位,必然更增加其飄蕩、阻礙、變動與挫折的 嚴重。如果命居四庫,四破之位,雖有同樣組合,但所產生的危害也絕對之差異。何況命宮之宮 干不同,其所主之象意亦必然殊異。

此造生年lộc星巨門與生年權星太陽,同落遷移宮,本主其人在外有貴人也能表現才華,口才佳,熱心,能力強。然而卻因遷移宮干庚卻使太陽星自化lộc,為lộc出之象,乃lộc星自化同類而抵消, 只剩下權星坐遷移宮。主雖口才好,但言多必失,說話不算話,有頭無尾,有始無終,華而不實。剩下權星則不免會與人爭執、導致口舌是非。遷移宮之自化lộc為「本易」,乃屬個人出外的環境問題與人際間互動之「變」。

生年科星文曲,生年忌星文昌,同落兄弟宮,科忌同宮乃囉唆,不甘脆,拖拖拉拉。兄奴線為眾 生象,乃主其所面對的眾生,或與眾生之互動,常有牽扯不清之情形。

本命財帛宮壬天梁自化lộc,為lộc出;本命宮lộc宮庚天同自化忌,為忌出。依此觀察,此造之三方四正位,非自化lộc即自化忌,均為「失」之凶象, 必然不利財官。

※以上乃屬生年四化星落宮之象,為先天之格。本命宮自為體用:

本命宮干丙,天同星化lộc飛入官lộc宮,主個性作為上一直想得到好工作,但因逢官lộc宮庚天同自化忌﹝本易﹞,為lộc出。丙廉貞化忌飛入父母宮,乃主關心父母,孝順父母,但得不到父母之贊賞。 又父母宮乃眾生之財,故知一心想賺錢,卻無錢可賺。命忌入父母宮,沖宮為疾厄宮,為「一沖六」。又疾厄宮為官lộc之田宅宮,命宮為官lộc之財帛宮,官lộc宮之財帛宮化忌沖官lộc宮之田宅宮,即知無事業之財,乃無作為、無工作、無收入也。

兄弟宮為體命宮為用:

本命管大限,則命宮所化之天同lộc星所入之本命官lộc逢自化忌出,成為逆行第二大限﹝16~25﹞ 過渡本命兄弟宮時之奴僕宮。而命宮所化之廉貞忌星入本命父母宮,成為第二大限之福德宮,則忌沖之宮則為此大限之財帛宮,即知此大限不利錢財。兄弟宮為財帛宮之田宅宮,命宮為財帛宮之官lộc宮, 財之運化忌沖財庫之財帛,乃財庫無財也,故此大限一事無成,無收入當然內心困頓。

觀氣:

本命官lộc宮為庚干,太陰與天同自化科忌,屬自立上班格。因庚干太陽化lộc飛入本命遷移宮, 逢遷移宮自化lộc,構成四之用之「進馬lộc」,退回官lộc宮,使官lộc宮成為自化lộc科忌糾纏,形成lộc忌與科忌糾纏之本易此為後天之事業格。當第二大限步入本命兄弟宮時,本命遷移宮成為大限之疾厄宮, 宮干庚化太陰科、天同忌同時飛入本命官lộc宮而為大限之奴僕,逢官lộc宮干也是庚太陰自化科天同自

化忌,構成六之用之「退馬忌」,退二格入本命福德宮而為大限田宅宮,乃心態上自信能找到好工作, 卻不得人欣賞,或自己不珍惜已有的工作,只能在家自怨自艾。

本命福德宮干戊,貪狼化lộc飛入奴僕宮,乃一有錢就喜歡與朋友應酬桃花交際。戊天機化忌飛入財帛宮,為福德之水命忌,逢對宮財帛自化lộc,此意主不管有錢無錢,總是與朋友交際花掉。當第二大限步入本命兄弟宮時,自化lộc之本命財帛宮乃為大限 之子女宮,而大限子女宮壬武曲化忌飛入本命奴僕宮而為大限之遷移宮。大限之子女宮﹝本財﹞與大限之田宅宮﹝本福﹞一化忌一化lộc同時飛入大限遷移宮﹝本奴﹞,即知此大限在外所交的朋友或所面對的眾生,乃構成危害本人之所在。

本命財帛宮干壬,居辰庫,財入庫位,本主收藏。惟因壬天梁自化lộc,為lộc出,而武曲化忌飛入奴僕宮,武曲為財星,奴僕宮為財帛之子女宮,沖宮為財帛之田宅,乃錢財流失無收入與存款。此非無錢之象,乃一有錢就與朋友應酬或桃花而花光。因發射宮之本命財帛宮為第二大限之子女宮,大限子女與本命財帛重疊,乃錢財交際投資之事,自化lộc,lộc出,為因。武曲忌入奴僕宮,奴僕為大限子女宮之子女宮,而為大限之遷移宮,乃是自己一有錢就到外面與朋友吃喝玩樂。又被沖之大限命宮為本命田宅之財帛宮,故主無家用。事時上大限之官lộc宮與本命田宅重疊,宮干己武曲化lộc入奴僕照大限命宮,己文曲化忌入大限命宮,乃大官化忌入大命,工作來粘我,怎會找不到工作?其主因乃是在於懶作而好玩樂所致。即俗云:好逸勿勞爾。

當然,這就與本命宮坐「陀羅、地空、陰煞」之特殊命格不謀而合,無須自怨自艾!

依命盤觀察,下個第三大限﹝26~35﹞過渡本命夫妻宮時,宮干甲太陽化忌飛入本命遷移宮沖破生年lộc星,成為雙忌沖本命,又逢遷移宮自化lộc出,而遷移宮為第三大限之財帛宮,大限之財帛有權忌同纏沖照本命宮,本命又為大限之福德宮,可預知此第三大限仍然為錢辛苦為財忙。不過如不計薪酬多寡而定下心來找個固定工作,應比第二大限好。

今年﹝丙戌﹞為行第三大限之頭一年﹝本命福德=壽元位﹞,大限之奴僕宮干己文曲化忌沖本命奴僕宮,而流年之奴僕宮辛也文昌化忌沖本命奴僕宮,均為嚴重劫數象﹝死劫﹞,但望此命造今年不要想不開才好。我倒是很懷疑?阿彌陀佛!無量觀!

● 命盤上之子女宮為消耗位,此造子女宮坐癸干,癸乃一生破耗之所在。

● 此造之本命子女宮癸貪狼化忌入本命奴僕沖兄弟宮,而正沖第二大限命宮。其消耗由此可知。

● 找工作,應以流年之官lộc宮之田宅宮四化看,因官lộc之田宅宮為疾厄宮,即因失業與身體之忙或閒有關。如三吉星照官lộc時,當流月步入官lộc宮之流月必可找到工作。但如lộc照官lộc而忌卻沖官lộc時, 則雖找到工作也做不久。

● 賺錢要看兄弟宮,因兄弟宮乃萬物之機紐,而子女宮為消耗位,如兄弟宮四化星飛入子女宮時,即使是三吉星也不必高興,皆屬損,只是損之情形不同而已。﹝本命、大限、流年同論﹞此造即是如此。

● 流年兄弟宮如化忌飛入本命奴僕宮,主該年賺不到錢,此屬賺錢之問題,而非消耗問題。﹝如此造流年 21、22 歲時之流年兄弟化忌入本命奴僕且沖大命,乃賺不到錢的問題。

● 流年兄弟宮之忌入田宅宮時,為賺錢都拿回家用而花掉。反之如入子女宮則屬消耗負債問題,即雖賺到錢也自己在外花掉。

● 流年兄弟宮化忌入本福沖本財,為賺不到錢。但如忌入兄奴線時確實會嚴重到飢寒交迫之窘境。

● 此造之所以如此,一為本身個性與作為問題,不務實,當然不受欣賞,不受歡迎,不雇用他。一為行運不佳。乃如車子不好、沒保養,又走在爛泥巴路上,不拋錨才怪。

紫微斗數命盤得與失的看法

大限財帛宮化忌入本命田宅宮,為收藏,為得。如本命田宅宮有自化時,不論自化lộc、自化權、自化科、自化忌,皆以本命田宅之本宮論。如果本命田宅宮轉四化星,不論轉化lộc權科忌之任何化星, 只要飛入本命子女宮,此象謂之「反局」,即「得而復失」之象。

大限財帛宮化忌入本命田宅宮,逢田宅宮有自化時,表事所賺的收入全都花於家用但如果此時之本命子女宮坐有生年lộc星時,乃為「破局」,表示一邊賺錢,一邊花錢,也屬得而復失之象。

大限財帛宮化忌入本命田宅宮,對面之子女宮有自化忌時,即主本來可得,可賺到的錢,卻受後段因素影響,變成「不能得」。

大限財帛宮化lộc入本命田宅宮,逢對宮之子女宮有自化lộc時﹝子女宮本易﹞,乃主前段雖吉利, 但因受後段之影響而變成該得而「不能得」。

大限財帛宮化lộc入本命遷移宮,而逢對宮之本命宮有自化lộc時﹝命宮本易﹞,主「無福得」,即主本身為無福之位。

大限財帛宮化lộc入本命官lộc宮,如逢本命官lộc自化lộc﹝本易﹞,或自化忌時,主工作或營業上出了問題。

大限財帛宮化lộc入本命官lộc宮,如逢本命官lộc宮有化lộc飛到對宮之本命夫妻宮時﹝乃官lộc宮之交易﹞,主配偶「有福得」。但如果此時之本命夫妻宮又有自化lộc,或自化忌時﹝夫妻宮本易﹞,乃表示配偶也「無福得」。

● 欽天門大易源正宗四化秘儀之奧秘在「本易」,而其精神在三才之變化,與宮位之入出。絕非一般三流術士見lộc則喜,見忌則大驚小怪之輩所可體會。

● 四化源自河圖洛書之卦理,其五行全備於命盤之中週旋,演三易合一而有錯綜之象。故四化之象,以其用歸於體,此即後天歸於先天。四化之象有其始也有其終,故可斷其生也可斷其死。四化之

象能明其因而知其果,故可知其欲來更可知其將往。四化之象,可見其「得」而觀其「失」,故可洞測其盈虛與消長。

男女朋友兩造合和之觀察

提示:

某女網友曰:前不久曾找某大師以紫微斗數論命,大師告訴我:﹝一﹞、我為夫妻離異之命格﹝二﹞、我男友工作平平,可能有負債,須由我代償還。﹝三﹞、別衝動嫁他,否則二~三年內必有外遇。﹝四﹞、我的小孩會管不動,我會很辛苦。

女網友又曰:我才準備結婚,聽了我很難過。能否請老師幫我看一下? 女造:65 年歲次丙辰年八月七日戌時瑞生

男造:67 年歲次戊午年十月二十日酉時健生

女造命格之觀察:

1、生年lộc天同星坐福德宮,福星坐福德宮,能享福,然因福德辛干巨門自化lộc,而轉文昌忌沖疾厄。為lộc自化同類而抵消。意主有福而不知珍惜,將lộc消耗掉而化無。乃因思想大意或過於樂天,有福不知珍惜,結果傷了自己的心。乃以疾厄宮為一時,福德宮為疾厄宮之體為六,此乃福德宮之本易,而 六化忌沖一,乃不知愛惜自己之身體。

2、生年忌廉貞星坐兄弟宮,兄弟宮乃官lộc之體,主事業體不佳,工作單位忙碌且不順遂;費心母親、兄弟之事;亦主與朋友同事間互動或交往事煩而費心。又因忌沖之宮而奴僕,奴僕為眾生象,故也主較無知心朋友或易得罪他人。

3、生年權天機星坐遷移宮,宮干坐癸,主在外好強,易與人爭執。因有lộc存星同纏,左右受羊陀所夾制,故在外時感孤獨、無助、和無奈。

4、生年科文昌星坐父母宮,貴人為父親,然父母宮庚卻使天同化忌入福德沖破生年lộc星,成為雙忌沖財帛宮,財帛乃父親之疾厄,主父親身體不好,緣薄,助力不大。又父母宮為眾生之財帛,化忌沖我之財帛,乃易遭朋友損財或倒債。

5、生年lộc、權坐陽宮,求貴易於求富。本命官lộc宮干辛巨門化lộc入福德宮,逢福德宮也為辛干巨門自化lộc,構成退馬lộc,退入本命宮,乃視同官lộc宮化lộc入本命;文昌化忌入父母會生年科照疾厄,巨

門主口才,文昌為教化;父母宮為學校或公家機關,故此造可為師之輩或公務員。但巨門亦屬暗星, 福德宮又為lộc星之中介宮位,乃主其從事之工作是「明」是「暗」,由本人之思想上一念之隔而決定。

6、本命宮干己武曲化lộc、文曲化忌,同時飛入本命田宅宮,構成雙忌在田宅宮,主重視家庭,關心家庭事務,家庭多事,一心為家庭付出,不欲出外遠行或交際。

7、本命財帛宮坐未庫,財居庫位,宮干乙天機化lộc入遷移宮會生年權星,主靠自立出外奮鬥努力賺錢;乙太陰化忌入命,乃錢財來粘命,一主會賺錢,一主本身節儉。

8、本命夫妻宮坐地劫煞星,宮干丁太陰化lộc入本命,如以本命為體,以夫妻為用時,主配偶愛我、行事大方,也很會享受。而丁巨門化忌入福德宮沖破原坐於福德宮之生年lộc星成為雙忌沖財帛宮,女命福德宮主男,故女命重福德。財帛宮乃夫妻之夫妻,為我本人,被雙忌沖則主配偶對我凶,且會損我之財。地劫星乃變動之煞星,易禍起簫牆,變生肘後,故夫妻感情易生變。如以行運言,則當逆行第四大限過渡本命子女宮時,沖宮為大限之床位。而大限之夫妻宮甲太陽﹝夫星﹞化忌正沖本命夫妻宮,然因太陽忌之落宮又自化權,乃權忌糾纏,減不斷理還亂,感情糾紛不免,但談離異,可能不那麼簡單。

9、目前大限過渡本命夫妻宮,乃為結婚限,大限之夫妻宮干乙天機化lộc入本遷大財,乙太陰化忌入命,當流年 32 歲步入太陰忌入本命之宮位必然就會結婚﹝明年=此大限最後一年﹞。事實上結婚的事得由自己把握與經營,千萬不要把婚姻交由命理師決定。

10、如果說明年結婚,二~三年間老公就會有外遇,由命盤看來,那就過於武斷了,因為二三年後已屬不同大限,別庸人自擾。因為要看配偶有無桃花外遇,只要以本命疾厄宮﹝夫妻之子女宮﹞干甲四化即知。本命夫妻之子女宮甲廉貞化lộc飛入兄弟宮,兄弟宮乃父母宮,沒錯,配偶在外是很有異性緣, 但甲太陽星卻是化忌沖配偶自己之命,即使有也是偶而偷吃罷了。依命盤看來,其實不對味口他也不會要,同時性能力「可能」也不堪負荷。下個大限夫妻之子女宮辛文昌化忌也是沖大限夫妻之命宮, 其象意也同理解。

11、其實遷移宮坐癸干為破耗,才是此女網友最應注意的地方,遷移宮為夫妻宮之財帛宮,而以秘宗數而言,夫妻宮數為七,七為斗數之遷移;秘宗之遷移宮數為九,九乃斗數之官lộc。故遷移宮干癸貪 狼化忌入父母沖疾厄宮時,乃主配偶自私不關心我。轉太陽lộc入官lộc﹝秘宗數之遷移﹞、轉天同忌沖財帛宮,故知配偶在外因事業問題而損我之財。以是之故,錢財問題才是夫妻感情生變之所在,並非桃花外遇有以致之。

12、破軍星坐子女宮,破軍星主妻、奴、子之星,落子女宮為正位,主子女會有出息,惟子女宮之三 方有火、鈴、陀、刑、煞,雖聰明,有衝勁,但組合不佳。子女宮丙天同化lộc入福德宮而為子女之奴僕宮又逢自化lộc出;乃以熱臉貼朋友冷屁股;丙廉貞化忌入兄弟宮而為子女之福德宮會生年忌星,成為雙忌沖子女之財帛宮,主會因交友而損財。又沖宮為夫妻之疾厄宮,也主子女與其父緣薄。

13:本命宮己武曲化lộc、文曲化忌同時飛入本命田宅宮,成為雙忌沖子女,亦主本人與子女緣薄。子女宮之福德宮戊天機化忌沖本命而為子女之田宅宮,主子女外向好玩之象。又子女之疾厄宮辛太陽自化權,文昌化忌沖本命疾厄宮,主子女個性強與本人脾氣不合或身心無視於我之象。

男造之命格略述:

1、生年lộc星貪狼坐奴僕宮,貪狼星質屬水,性屬木,主有朋友緣,好客慷慨,多結交三教九流朋友。但因本宮又自化lộc,乃同類抵消之損,即本人對朋友好但朋友並不珍惜。

2、生年權星太陰坐官lộc宮,權星坐官lộc乃主工作能力強,有才華、有幹勁、能升遷。然官lộc宮卻自化權,也是同類踢掉。乃變成恃才傲物,不知珍惜自身才華,因過於自信而導致誤己誤事。

3、生年科星右弼坐兄弟宮,科主貴人,主母親,兄弟會協助與關心。也主與朋友之互動有風度。

4、生年忌星天機坐財帛宮於戌庫,財居庫位乃財入庫,為吉。然又逢財帛宮也自化lộc,為忌出凶象。乃表示財庫有破損,致於破損在何處?則看另一顆武曲星化忌飛往奴僕宮,即知錢財破損於朋友,此乃「lộc隨忌走」之意。何況又是沖破生年lộc星,成為雙忌沖財帛宮之田宅宮﹝本兄﹞,自化lộc﹝本易﹞ 乃主自願或心甘情願的把錢拿出去。

5、本命宮居寅位,主人事,為一生福禍之所在宮位,獨坐地空,對宮有地劫,個性不務實。宮干甲 廉貞化lộc飛入父母宮,太陽化忌飛入遷移宮,逢遷移自化lộc,為忌出。乃表示出外獨善其身,有自我逍遙之個性。

6、本命官lộc宮坐權自化,權出。宮干戊貪狼化lộc飛入奴僕宮,想依附朋友做事業謀利,逢奴僕自化lộc,為lộc出。戊天機化忌飛入本命財帛宮,會生年忌成為雙忌,又逢自化lộc,忌出。lộc出、權出、忌出皆主凶,主事業運不佳,不賺錢,無利可圖。

7、本命宮坐甲太陽化忌,飛至遷移反沖本命,太陽為男星,為本人,此為個人問題導致本身無成就, 而遷移為配偶之財帛,自化lộc,且轉天同星化忌沖夫妻宮,意主出外美其名是想賺給配偶,結果反而連配偶的錢都損掉而傷害配偶。

8、本命夫妻宮獨坐鈴星,鈴煞為變動之星,其帶來之災害,往往是突如其來而難以預防。而獨坐夫妻宮,對婚姻而言當然不佳,況且火星又落本命財帛宮,男命重財帛宮,因財帛宮乃是夫妻之對待位, 成成「火明鈴暗」,皆屬動盪,往往會有離異之結果。

9、本命夫妻宮干甲,男命之夫妻宮坐甲干,甲干太陽化忌,當然主配偶不利於夫星。甲太陽化忌飛入遷移宮,以配偶為體言,乃主配偶賺錢辛苦。以我為體言,乃配偶與我緣淡,姻緣暗淡,易有離婚之現象。然而因甲廉貞化lộc飛入父母宮照我之疾厄宮,事實上主配偶對我好,只因lộc隨忌走,知係為

了錢財問題而使夫妻感情生變。以「秘宗」言,遷移宮為配偶,以「斗數」言,遷移宮為配偶之財, 夫妻宮化忌入遷移逢自化lộc,很明白顯示,其會離異之原因,乃係金錢問題而非桃花問題。

10、本大限夫妻宮干甲廉貞化lộc入本命夫妻之田宅宮照流年 30 歲﹝明年﹞之夫妻宮,甲太陽化忌本

命遷移宮為流年 3 0 歲之子女宮,逢自化lộc,依帶動原理回本命、大限夫妻、而為流年 30 歲之田宅宮,故知明年可能結婚。

兩造合和之觀察:

1、以男命之生辰依七星合和法代入女命之財帛宮為假借命宮,宮干乙天機化lộc入此女之遷移宮,乙太陰化忌入此女命宮,lộc忌落於此女之命遷線,乃有如冤偶。因財帛宮在秘宗為嗣﹝子女桃花﹞,化忌入命乃桃花來粘我;化lộc入千遷移宮,遷移宮在秘宗為偶﹝夫妻﹞,即配偶願當我配偶來粘我,卻沖配偶,意即有緣洽似無緣之象。

2、以女命之生辰依七星合和法代入男命之遷移宮為假借命宮,以秘宗數言,遷移宮為夫妻宮,故此女已佔入男命之配偶位。宮干庚太陽庚太陽自化lộc,為lộc出。庚天同化忌入官lộc宮逢自化權又自化權, 權踢掉,仍屬忌沖本命夫妻宮。以此觀察乃是此女自化lộc出,而化忌沖自己配偶位,意即有自作自受, 未能有好結局之象。

3、綜合以上之分析,此對男女朋友,不論如何,明年應該還是會結為夫妻,但是否能夠白頭偕老卻是另一回事。其實只要明白可能產生不快的徵結所在,自我克制,自我約束,多體會對方,多為對方 著想,必然可以排除婚姻生活路途中之障礙,將婚姻危機化為無形。

4、以此女夫妻宮之七星定點兄弟宮干戊天機化忌,轉第二次找七星定點甲武曲化科入田宅宮看,知其解厄之道乃多以家庭著想,多請丈夫友人加以規勸即無事。

5、以此男夫妻宮之七星定點本命夫妻宮干甲太陽化忌轉第二次七星定點庚太陰化科入官lộc宮看,知其化解之道乃多以事業著想,工作之餘多陪她出外旅遊即可無事。

※此法為遁門七星秘訣解厄之道。乃是將第一次先天﹝陽道﹞凶象之忌星遁走,第二次後天﹝陰道﹞ 主化合,以科星找貴人之法。

妻坐忌而子女宮再化lộc入為lộc入「無底洞」,這輩子結不了婚嗎?

命宮居寅位宮干戊,夫妻宮居子位宮干也是戊,子女宮居亥位宮干丁

命宮干戊貪狼化lộc入兄弟宮逢自化lộc權,lộc出剩權;天機化忌飛入福德宮逢生年lộc權,lộc破剩權, 而為權忌糾纏於福德宮。兄弟宮乃福德之子女宮,lộc入兄弟、忌入福德,lộc忌落宮隔四格,乃對待與變化。子女宮乃主性與桃花,故兄弟宮乃是「床位」為床第間之事的對待而產生好壞變化。因lộc入之兄弟宮自化lộc,轉忌入財帛宮,形成忌沖福德宮。而財帛宮為兄弟宮之子女宮,財帛宮為本人,意即本人喜床第之事﹝好色﹞,但在「色」與「錢財」之間難以取捨。

夫妻宮干也是戊干貪狼化lộc入兄弟宮、化忌入福德宮,福德為配偶之官lộc。忌入福德宮則沖財帛宮,財帛宮為夫妻之夫妻宮,意即忌沖本人,夫妻沖我,主與配偶對待不佳。以結婚後的配偶言, lộc入兄弟、忌入福德主配偶自私,且沖破我福德宮之生年lộc星成為雙忌沖我之財,故亦主配偶會損我之財。lộc入兄弟逢自化lộc且轉忌入財帛,如以未結婚之前之異性朋友而言,乃是要跟我上床先得拿錢來之意。也就是說要想玩就得花錢,沒錢免談,或沒錢就不交往,或沒錢就不嫁給你。

以此套入行運看:本命夫妻宮貪狼化lộc入兄弟宮,本命宮也是貪狼化lộc入兄弟宮,兩宮位也同時天機化忌入福德宮,當第二大限步入本命兄弟宮時,忌入之福德宮為大限之田宅宮,主此大限性事多。但兄弟之lộc逢自化lộc為lộc出,轉文曲忌入財帛宮,而為大限之子女沖田宅宮,故知此大限玩歸玩但卻未克結婚或會為結不結婚?結好或不結好?而猶疑不決。進一步觀察:此第二大限之夫妻宮正好為本命子女宮,宮干丁太陰化lộc入本命夫妻宮,本命夫妻宮坐有生年忌星,乃係lộc想壓住忌,但因lộc弱忌強,壓不住就構成「lộc入無底洞」之象。而丁干巨門化忌飛入之宮為本命命宮,也就是異性、桃花想嫁我為妻所以才跟我交往。問題乃在坐先天忌而後天化lộc入為沖破,則成為雙忌。又自化權,構成權忌交戰糾纏,沖宮之本命官lộc宮為子女宮之疾厄宮,也即是大限夫妻宮權忌沖大限夫妻之疾厄宮, 乃主對所交往的桃花在心理上有所顧忌之象。此不可武斷解釋為沒有對象可結婚,或解釋為一輩子結不了婚。乃是巨門為暗星,為口舌,化忌入本命宮沖宮為此大限的疾厄宮,意主本身與交往對象為避免口舌或是非,還不想真正結婚,以沒夫妻名份可先在外同居。

由於本命夫妻宮坐生年忌太陰星,又逢自化權﹝本易﹞,主配偶「番」,不可理喻,或感情生活不得安寧。本命子女宮﹝此第二大限夫妻宮﹞,化lộc入本命夫妻宮,為歸位;化忌入本命宮而為本命夫妻之福德宮,沖宮為遷移宮,遷移宮為夫妻之財帛宮;又斗數遷移宮數為7,在秘宗數之7為夫妻宮,忌沖遷移宮則夫妻感情生活必不美。也就是說此第二大限不可結婚,如結婚也必沒有好結果。

事實上,此網友之夫妻宮戊天機化忌入福德宮,而福德宮庚也天同化忌入夫妻宮,構成忌去忌來之「你有情我有義」。也就是說配偶能珍重我的想法,體會我的感受;我也會關心配偶珍重配偶。關鍵就在於雙方對於錢財的的認知與看法如何了。能解開此認知上之差異,婚姻生活就無問題。非此, 既使結婚後,還是會說拜拜!想有穩定的婚姻生活,等到第六大限過渡本命疾厄宮再說啦!

綜上所述:子女化lộc入夫妻忌坐之宮,不可武斷言一生沒有對象可結婚;也非一輩子結不了婚。乃指的是「再多的桃花也選不到好的,或滿意的結婚對象」。知變﹝辨=易﹞才能論命,論命非背誦之學也。

我真的難逃往後五年劫數嗎?請老師為我解憂。

前幾天有一位網友來信謂其人生第一次找某位自稱大師者以八字論命,據該大師告訴他「難逃往後五年劫數」,他原本就已灰心喪志的心情更是跌至谷底,問我能否幫其解憂?

其實解鈴仍須繫鈴人,我如何能為他解憂?命理師不是神,神本就在個人心中。很多人總是把命理師當神,也就難怪一些不肖命理師真的把自己當起神來,於是藉能為人消災解厄,而大把大把的賺進幾萬幾十萬的不義之財。這就是斗數四化理則所指的「lộc」是因「忌」是果,lộc弱忌強,lộc隨忌走爾。lộc者,善良、求好也;忌者,欠債、私慾也。善良對欠債;求好對私慾,其結果、得失不問可知。 此即lộc弱忌強,lộc隨忌走之理也。

試問?你何以要尋訪該有名大師?你目的為何?該大師既已將命理中所呈現之軌跡告訴你,你何以又心存懷疑?何以又轉而求我為你解憂?假如我給你的推論與該大師吻合,或更為不利時,你當何以自處?你又要將我置於何種層次之位階?因為目前所斷者只是此後五年之「空間」象而已,行運「時間」未到,怎言對錯?準或不準?就因為如此,我在離開公職退休後兩三年間,看過太多的問命者, 說過太多的肺腑之言,用盡苦口婆心,然而太多的問命者,仍然「馬耳東風」、「說也白說」的順己意而行,雖然在時空配合下因一一應驗而後悔,但又奈何?命理既然不能助人,準有何用?收人紅包, 猶如乘人之危趁火打劫,每每在事後聞知而感挫折與懊腦,故此後我只教學而不再為人論命。

不論以子平八字論命或以紫微斗數論命,在相同層次的命理師推論下答案應該不謀而合的,至於準與不準就必須由時間的到來而予以印證,在時間未到之前也只是預測罷了。既然是預測,就如氣象台的氣象報告,能多一分的小心預防,果真颱風來了也能把損害減到最低,如果颱風未如預測來襲, 豈不更好?既然屬於預測,也只是作為防範的參考,言吉勿喜而大意;言凶勿懼而惶惶,問命者何妨有此認知?因此我常對親戚朋友說:一個人不要好奇而無聊的到處問命,造成自尋煩惱,有命問到無命。做個「不知不覺」或「不知後覺」的人,可以免掉很多無謂的煩惱,其實也是一種幸福,不是嗎?

這位網友的生辰資料為:庚申年六月二十一日卯時生 男命

此命造依賦文而言,因三方四正有紫府二星合照,稱之為「紫府朝垣格」,意謂個性充滿自信、好勝、虛榮,易流於虎頭蛇尾。如依斗數飛星秘儀之觀性法,一看即知不成此格,乃因官lộc宮坐有地空煞星又逢自化lộc,lộc出破局。命居庫位乃主執著,宮干庚者,乃人之天,為自我獨立之格,能蔭他人而不得他人之蔭,因庚干太陽化lộc,太陽主博愛之星,溫暖陽光照亮他人;而庚天同化忌,天同為福星,化忌則失福。以化象觀察:本命宮干庚太陽化lộc入本命子女宮,乃本人人緣佳,好交際,婚前多桃花韻事,但因子女宮原坐有生年lộc星,坐lộc又逢lộc來為疊出lộc;庚天同化忌入疾厄宮會生年忌星, 成為雙忌,主身體抵抗力差,身體不太健康而且易有意外之災厄發生。

此命造生年忌星落本命疾厄宮,為先天忌,乃與生俱來;本命宮又化忌入疾厄宮,此忌為後天忌,為可有可無。先後天之忌均入本命疾厄宮,且疾厄宮又自化權星,權忌在疾厄宮糾纏,可知其人心性進退失據,而流於自我矛盾,難怪其對該位八字之命理大師之說心存懷疑而欲求我解憂,依此命格與心態,我敢保證不論我給他的解析如何,可能將同樣遭到懷疑的對待。

此命造目前運行第三大限﹝24~33﹞過渡本明福德宮,宮干壬,為人之人,為獨立思考之人, 因靠天之氣,想法與理念特別自負。而壬干天梁化lộc入父母宮,主有祖業可享,但本身賺錢勞碌。壬 干武曲化忌入財帛宮,本主為人重財而損福之意,但因財帛宮﹝福德之對宮﹞坐有生年權星,此權星視同生年忌星之水壩將忌星予以擋回,屬福德宮之逆水忌,此象為破耗忌,其意為「福薄」,主此大限宜多行善事以補福運之不足。依此觀之,此大限的確是該好好修為以防不測之災,尤其本命宮坐陰煞者,更應走修行之路,不修則魔考必接踵而來。或問如何修?佛家曰:修正己身之不好行為,捨去貪、嗔、癡;道家曰:修口、氣、量!說來簡單,行可不易!

此命造第三大限過渡本命福德宮時,生年忌坐宮之本命疾厄宮正是此大限之奴僕宮,奴僕宮乃父母宮之氣數位﹝官lộc﹞,為一氣死之位。大限奴僕宮宮干丁巨門化忌飛入本命兄弟宮,沖宮為本命奴僕宮,大奴忌沖本奴之象乃屬大劫數,何況又是大限之子女沖田宅﹝忌入災厄線﹞,更主此大限必有災厄。事實上,應會發生於去年乙酉流年 26 歲過渡被沖之本命奴僕時應數,尤其 26 歲流年之奴僕宮戊也是天機化忌沖本命奴僕宮而為流年命宮,如能逃脫已屬萬幸。究其之所以未發生,或許是大限奴僕丁雖巨門化忌入本命兄弟宮,但也連帶天機化科入本命兄弟宮,構成「科忌」同宮減輕其凶性所使然。

我們再以流年一年一年來看:

丁亥流年 28 歲之奴僕宮庚天同化忌入流年命宮會生年忌星,且大限之奴僕宮,流奴忌入大奴也是運不佳﹝劫數﹞。又流年之兄弟宮丙天同lộc入流年命宮沖破生年忌星構成雙忌入流命,而丙廉貞化忌入流年子女沖田宅﹝災厄﹞,主身體有災。

戊子流年 29 歲之奴僕宮辛文昌化忌入流年之疾厄,因流命坐生年權星,流年父母坐生年科星, 權科可解厄,又流疾癸破軍化lộc照流官而為本命,故乎較無妨。

己丑流年 30 歲之奴僕宮壬武曲化忌入流兄逢生年權星擋回,又流命坐生年科星,流疾甲雖太陽化入流命沖破生年lộc星,因流命為大限之疾厄,乃流疾化忌入大疾為歸位,有科解,有驚無險。

庚寅流年 31 歲之奴僕宮癸貪狼化忌入流命,逢自化lộc,忌出;流疾乙太陰化忌入流兄,但太陰為生年科星,也應可在驚險中過關。

辛卯流年 32 歲之奴僕宮甲廉貞自化lộc,lộc出;甲太陽化忌流妻沖流官﹝氣數位﹞,而為本命子田線﹝災厄線﹞,雖也有生年科星可解,然因流年之兄弟宮戊貪狼自化lộc,lộc出,天機化忌入流命, 沖宮為大限田宅﹝災厄線﹞。更宜注意者,本命奴僕宮﹝流遷、大田﹞乙天機化lộc入流命;而大限奴僕宮﹝本疾、流財﹞丁巨門化忌也入流命,本奴大奴一化lộc、一化忌同入流年命宮,該流年劫數很難逃出。而欲知何事?可依大奴丁之太陰lộc星、本奴乙之太陰忌星同入本命子女宮而為流年 32 歲之夫妻宮推敲,應與桃花糾紛或車禍有關。又此流年之流兄﹝劫數位﹞坐地劫、貪狼與天刑,化忌入流命沖出,沖動對宮本命奴僕宮中之擎羊,非傷人遭刑,則遭人刑傷,不可不慎也。

綜觀此命造,七星定點在本命宮,定象亦在本命宮,生活格調、品質與優劣感受操之在己,別人無從置酌。多看看「觀自在菩薩波羅密多心經」,或可有所體悟:「照見五蘊皆空,度一切苦厄,色即是空,空即是色,受想行是,亦復如是…………」。阿彌陀佛!無量觀!

紫微斗數之奇門易數理則

易者,易也!易者,陰陽也!易者,奇偶也!易者,對待也!

奇門易數者,乃陰陽、奇偶、對待之演化也!此為洛陽易源欽天四化紫微斗數大易源正宗秘儀之法理精髓爾!

新年將至,萬象更新之際,一本宣揚斗數四化飛星演易之正道,特將此奇門易數之大原則予以發表。知之為知之,不知為不知,願「有德者」能悟而得之。

一、觀察命盤時,不論任何宮位所化出之四化星,落1、3、5、7、9、11「陽數」之宮,而有其象,欲追蹤發生之時間時,乃以其四化星之「落宮之對宮」,轉化同類四化星,而知其意與時間。

二、觀察命盤時,不論任何宮位所化出之四化星,落2、4、6、8、10、12「陰數」之宮, 而有其象,欲追蹤發生之時間時,以其四化星之「落宮」轉化同類四化星,而知其意與時間。

三、而後以本命推大限;以大限推流年;以流年推流月;以流月推流日。依序往下推,但必須注意歸位而斷。宮數之陰陽必須要以本命盤為基準,乃即所謂「玄空歸元」。

四、玄空者,變化也。歸元者,歸入本命盤也。五、重疊宮位,上追本命盤。

● 紫微斗數之飛星四化,絕非亂飛、亂化、亂套、亂猜、亂話。

● 紫微斗數之四化飛星秘儀,絕非不知「三才」系統與「三易」變化,而死抱賦文及死背星辰者所可捉摸。

● 此猶如禮記中所謂:醫不「三世」,不可服其藥。三世者非三代之意,乃是指1:黃帝內經 、靈樞、素問;2:神農本草;3:太素﹝脈理﹞。亦即當醫生必精通具備此三要件,否則不能亂開處方為人治病,而病人不可服其藥。醫師如此,命理師豈可違此?但願喜歡自命大師且開舘營利者,撫心三思!

女網友命例研究

請問老師:我是 68 年 4 月 12 日丑時出生的女子.丁亥年流年四化巨門化忌在流年田宅宮(本命夫妻宮)請問家中是會有什ㄇ樣的影響?我之前因為家中人有關錢財不睦的問題才剛搬出去住沒多久.現在我不知道..那我是不是暫時不要搬回家住比較好?還是都沒有差哩??敬請賜教!

問題一:丁亥年流年巨門化忌在流年田宅宮﹝本命夫妻宮﹞,家中會有什麼影響?

問題二:我之前因為家中人有關錢財的問題才搬出去住,現在是否暫時不搬回家較好?沒差? 提示:本命居辰宮,坐機、梁、姚,有生年科又逢自化忌,宮干戊。

本命疾厄居亥宮,坐府、鈴、馬,宮干乙。本命福德居午宮,獨坐lộc存,宮干庚。

大命過渡本命福德宮,而為流年之疾厄宮。流命過渡本命疾厄宮,而與大奴重疊。

探討:

一、科星主人緣、風情、風度,逢自化忌,則成憂柔寡斷,做事拖拉不乾脆。而戊干主厚重多勞,辰宮為庫位,故個性執著。機梁善談兵,與天姚同渡,逢科星自化忌,不免有好辯,講理 講不清的味道。戊干貪狼化lộc入子女宮,逢子女宮之生年lộc權星,lộc逢lộc來為疊出lộc,只剩權星。子女宮為家外及交際桃花位,乃主善交際,異性緣佳,婚前易有桃花韻事。戊天機在本命宮自化忌,lộc星與忌星之落宮隔四格,構成對待上之變化,即lộc隨忌走,最後終無結果。然因子女宮有生年權,則形成權忌糾纏,進退失據之態勢。如以桃花言,則為明知無結果,但還是剪不斷理還亂;如以家庭言, 則為在家呆不住出去又想家之象。

二、本命管大限,大限過渡本命福德宮時,本命成為大限之夫妻宮,本命子女宮成為大限之疾厄宮。本命與大限夫妻重疊,本子與大疾重疊,一望即知此大限之重點乃精神上均是感情桃花問題,如以另一個角度言,也是為事業上錢財之問題而費心。然而女命重福德宮,福德宮為男位,福德宮干庚太陽化lộc入本命夫妻宮,本命宮﹝大限之夫妻宮﹞戊天機自化忌,故知此大限感情桃花重於工作事業,如說此女網友之離家係因家中錢財不睦之問題,不無有自欺欺人之嫌。如果是錢財問題,也必然與桃花有關。

三、大限之財帛宮與本命夫妻宮重疊,宮干丙天同化lộc入本命財帛宮,逢本命財帛宮自化lộc,構成六之用,退兩格入本命遷移宮與火空同度。丙廉貞化忌入奴僕宮,逢奴僕宮自化lộc,為忌出。此象為財之損,如果係將錢財委由異性友人在外營謀,必損,當心賠了夫人又折兵。

四、生年忌星文曲落父母宮,逢自化忌於四馬之位,為拆馬忌,本就與父母緣薄,不宜與父母同住之象,尤其與父親更是無緣。沖宮為本命疾厄宮,也主本人先天體質不佳。本命疾厄宮干乙天機化lộc入本命,逢本命戊天機自化忌出;乙太陰化忌入本命財帛宮,逢財帛宮丙天同自化lộc,也是忌出。此象不無有犧牲身體賺錢倒貼而影響健康之狀況,尤其應注意子宮問題。

五、 流年 28 歲過渡本命遷移宮與大限官lộc重疊,即主本人出外或在外運與氣之問題。流年之遷移宮過渡本命命宮而為大限之夫妻宮,宮干戊天機自化忌而貪狼化lộc入本命子女宮,為流年之田宅宮,以大疾作分別,則知該年身體離家出外住在外面的家,其應數於去年十一月間。

六、今年流年 29 歲,過渡本命疾厄宮而為大限之奴僕宮,宮干乙天機化lộc入命而為流年之奴僕宮,以大限夫妻宮作分別,逢自化忌,轉貪狼化lộc入本命子女宮而為流年之福德宮,以大限疾厄宮作分別,怎麼還用問?自己根本就是心在外,心在桃花,這跟家中有無影響,家中會怎麼樣,只有自己心知肚明,多此一問,命盤是會讓人露餡的!

七、今年是丁亥年不錯,但斷流年並非以太歲天干四化亂飛亂套,用太歲干是三合派的在用, 而北派之四化乃用個人命盤上之宮干,此才是個人之先天定數。所有的人都一體用丁干是不合羅輯的, 因屬後天不定數,故如此還須再用大限飛一次才能有所區別,多此一舉。如欲以太歲干看,則此女網友之丁干落於本命兄弟而為大限之子女宮,其象已知與桃花,與家外有關。丁太陰化lộc落大限遷移宮, 巨門化忌落大限財帛宮,巨門為暗星與本命夫妻重疊有太陽﹝男人﹞同渡,而為流年之田宅宮;一主住在外面暗暗賺錢,一主住在外面與男人暗中同住。

八、依以上之分析,搬回家好或不好,有差沒有差,我也不能代這位女網友回答。

九、今年流年過渡本命疾厄宮﹝天人合一﹞,為大限之奴僕宮﹝中介﹞,宮干乙天機化lộc入本命,有科逢自化忌;太陰化忌入本財為大遷,逢自化lộc,轉忌入本奴+流夫而為大田﹝中介﹞。試問!怎捨得搬回家?怎能下決心搬回家?

※ 此文僅提供四化飛星運用之解盤方法,並非為網友算命。

斗數之樞機──洞悉父、疾,兄、奴四宮兩線之秘

一個命盤的父母宮、疾厄宮、兄弟宮、奴僕宮等兩條線的四個宮位,乃是斗數命盤之樞機所在。姑且不論大師級之「方外人」概稱父疾線為光明線;兄奴線為成就線。就以此四個宮位與本命宮三方之關係言:父母宮乃是我命之父親,為「一氣生」之位;父母宮乃是我官lộc「交際推展」位;父母宮乃是我 財帛之「客戶」位,更是我客戶之錢財位。疾厄宮乃是我命之體;疾厄宮乃是我官lộc之庫; 疾厄宮乃是我財帛之理財狀況。兄弟宮乃我命之母親;兄弟宮乃是我官lộc之體;兄弟宮乃是我財帛之庫。奴僕宮乃是我命之先天造化,為「一氣死」之位;奴僕宮乃我官lộc之損益狀況;奴僕宮乃我財帛之收支情形。依此推論,在不懂四化秘儀運用之三合派同道,以及半懂四化之半調子飛星派同道,最不重視的父疾兄奴四宮兩線,其實卻是命盤中最最重要的宮位。就如一盤祺的最後勝負,死守棋盤護主者乃是雙仕﹝士﹞及不能後退之兵﹝卒﹞!命盤如棋盤,父兄如仕士,疾奴如兵卒!

一個命盤之命宮、遷移、子女、田宅宮為「福」系;兄弟、奴僕、財帛、福德宮為「lộc」系;父 母、疾厄、夫妻、官lộc宮為「壽」系,故如發射宮化忌入沖命遷子田必損福氣;化忌入沖兄奴財福必損錢財;化忌入沖父疾夫官必損壽元。而父母宮為夫妻宮之田宅位;疾厄宮為官lộc之田宅位;故父母宮與夫妻宮為同組,疾厄宮與官lộc宮為同組,同屬壽系,因而有所謂之忌入父母沖疾厄與忌入夫妻沖官lộc為忌入「死亡」線。也即是說同組之化忌可入不可沖;不同組之化忌不可入也不可沖,沖則死亡。此所謂的死亡,概主事業死亡﹝倒閉、離職﹞、錢財死亡﹝破產、損財﹞、婚姻死亡﹝離婚、分居﹞、合夥死亡﹝拆夥﹞、身體死亡﹝壽終﹞等等,非單主生命之終止。以是之故,不論任何宮位,只要化忌飛入父疾、兄奴兩條線,則主該發射宮之損。損之原因則須兼詳另一顆lộc星何往,而與忌星產生何種對待?其對待之象意解釋必依四鳳、三旗、兩儀、標間之對待,三易宮位之週旋,取象應數論事之取捨。知此,則斷事之準確度必能登峰造極,出神入化,令人震撼!

一個人的身體病痛或災難,常常會在命盤上的兄弟奴僕線顯象,其因乃是奴僕宮為父母宮的官lộc宮,為父母生我之氣,故只要由奴僕宮的四化象即可推斷一個人的生死壽元。一般人看疾病之症狀, 大多是以疾厄宮化象推論,但如果顯象不明而無法看出時,則必須由奴僕宮四化觀察,奴僕宮必與發生身體不好之現象相關連,而由奴僕宮顯現者大多又是疑難雜症。以是之故,如果本命宮化忌飛入奴僕宮者視同化忌入疾厄宮,反之如本命宮化忌入疾厄宮者,必須視同與奴僕宮有關。觀察奴僕宮所化之lộc星與忌星落宮與星曜,必可斷出身體之病症係由何而來。奴僕宮之化lộc星,絕對不可踏破生年忌星;反之,奴僕宮之化忌星絕不可踏破生年lộc星﹝同樣的,大限奴僕所化之忌不可沖破本命所化之lộc星;而大限奴僕所化之lộc不可沖破本命所化之忌星﹞,沖則必有災厄,看其所沖本命何宮位,即知該宮位必為出問題之所在。

命盤中的行運的大限奴僕宮如果化忌飛入本命奴僕宮時必會有災厄,此時如本命之奴僕宮又有自化忌,即可斷定此人必已亡故,而其應數之年必應於忌入又自化忌之年或其對沖之年。如果行運大限之奴僕宮化忌飛入本命奴僕宮,而本命奴僕雖沒有自化忌,也必定會有大劫數之災難發生。因此如果由疾厄宮所發射之化忌星飛入兄弟奴僕一線,同樣的也時常會有大災難發生,而入兄弟宮大多為損財,化忌入奴僕宮則大多為身體健康與安危問題。審視命盤務必注意疾厄宮之化忌星有無沖破生年lộc星,或化lộc星有無沖破生年忌星,有則必須慎防災厄之發生。要防範時則以「七星遁門法」尋找科星落宮之所在卦位星象予以趨避。如真正要斷生死,其實只要以奴僕宮四化之lộc忌星判斷即可,如奴僕宮化忌飛入福德宮財帛宮一線即可知有死亡之兆,但以入財帛沖福德較嚴重,乃因福德為壽元位。此方法要訣當用本命看行何大限,再以大限看行何流年?如果所化者為父母宮沖疾厄宮時,即有死兆。

要斷災數,必須以疾厄宮﹝病位﹞為主事宮,故疾厄宮不可沖,沖則亡。以兄弟奴僕宮為極位而占時,主運,乃為氣數宮,故入或沖皆有災。兄弟宮化忌入父母宮沖疾厄宮時,主兄弟中有人早夭。夫妻宮化忌入父母宮沖疾厄宮時,主配偶之身體不好,易發生血光災厄,又主婚姻感情不佳。子女宮化忌飛入父母沖疾厄宮時,主懷孕時易有流產或生育不順之現象,或子女早夭或本人之性能力差。財帛宮化忌飛入父母宮沖疾厄宮時,主財運不好,易被連累而導致倒人之財。疾厄宮化忌入對宮之父母宮反沖本宮時,則易有父母早離現象或本身因遺傳而體質不佳。遷移宮化忌飛入父母宮沖疾厄宮時, 主出外諸事多不順,容易水土不服而生病。奴僕宮化忌飛入父母沖疾厄宮時,主合夥之事業倒閉或被朋友倒債。官lộc宮化忌飛入父母宮沖疾厄宮時,主事業生意一敗塗地,負債疊疊。田宅宮化忌飛入父

母宮沖疾厄宮時,主易有家破人亡、或破產、或破相之現象。福德宮化忌飛入父母宮沖疾厄宮時,主有祖先之餘殃,且畢有自殺之念頭或行為。父母宮自化忌沖疾厄宮時,則易有父母早逝之象,也表示求學之過程不順利之象。本命宮化忌飛入父母宮沖疾厄宮時,主本人身體多病,體質不好,抵抗力差, 易遭逢遇險境。論行運時,則行運之疾厄宮之官lộc宮﹝即行運之兄弟宮﹞如果化忌沖命時,必有大劫數。反之,疾厄宮如果化忌飛入遷移宮沖命時,則易因外來之災害而破相 。

疾厄宮化忌飛入子女宮沖田宅宮時,災厄將特別嚴重,此為「一六」問題,即是壽系化忌充沖福系。大限之疾厄宮化忌飛入本命父母宮沖疾厄宮時,必須要特別注意身體之危險,此則構成「體沖體」問題。疾厄宮化忌飛入官lộc宮沖夫妻宮,或官lộc宮化忌飛入疾厄宮沖父母宮,也顯示運氣不好暗藏危險象,此為「一九」問題。

擺開身體之災數問題不談,僅就錢財上的問題而言:以命宮與奴僕宮為體,以財帛宮與父母宮為用來看我與朋友間錢財之對待:一般人都知道命盤上之財帛宮乃主我之錢財,命盤上之父母宮乃朋友之錢財,那麼如何觀察是我損朋友之財,或朋友損我之財?此時的父母宮當然就是樞紐! 即只要是本命財帛宮化忌直接飛入父母宮或飛入疾厄宮沖父母宮,即知我倒朋友之錢財;反之,如果父母宮化忌直接飛入財帛宮或飛入福德宮沖財宮時即知係朋友倒我之錢財。再就桃花象而言:夫妻宮化忌飛入父母宮沖疾厄宮,主早熟,早懂桃花韻事,會有婚前之性行為發生。夫妻宮化忌飛入奴僕宮沖兄弟宮,主晚婚,必有婚前之性行為。奴僕宮化忌飛入遷移宮沖命,且其化忌飛入子女宮沖田宅宮時,表示只要在外同居而不想結婚。奴僕宮化忌飛入子女宮時主本人之家外桃花,有金屋藏嬌之情形。疾厄宮化lộc飛入奴僕宮,如再有轉化忌入財帛宮時則主易有賣身之行為﹝女為應召,男為牛郎﹞。疾厄宮化lộc飛入奴僕宮,如再有轉化忌入子女時則主在外同居之細姨命。疾厄宮化lộc飛入奴僕宮,如再有轉化忌入夫妻宮時,主夫妻感情不合,也主配偶有桃花現象。

疾厄宮可看對待現象:疾厄宮化忌飛入兄弟宮沖奴僕宮,或奴僕宮化忌飛入父母宮沖疾厄宮時, 皆表示夫妻之身體有相排斥之現象,也即是聚少離多之象。疾厄宮化忌飛入官lộc宮沖夫妻宮,或奴僕宮化忌飛入遷移宮沖命時,皆為無緣之象,主婚姻破裂而會離婚。

兄弟宮化忌飛入命宮,或命宮化忌飛入兄弟宮;或父母宮化忌飛入命宮,或命宮化忌飛入父母宮,此四種化象,表示一生中一定會損失一次大財。其損失之分別為:父母宮化忌入命者,乃屬於借貸、搭互助會、擔保關係之遭損。兄弟宮化忌入命者,乃屬於做生意、合夥、股東關係之遭損。特別要注意的是以兄弟宮所化之忌星,絕不能入命、財、官、田或沖命、財、官、田,如有忌入或忌沖時, 其損失必非常嚴重。

紫微斗數之命理乃以象為譜,紫微星為帝極,為靈魂,有如命宮。左輔、右弼二星如父母宮與兄弟宮,其分居命宮之左右,左右猶如人之雙手,人無雙手無法作事,故兄弟宮與父母宮乃人生之重點也,而三合派之同道認為父母宮與兄弟宮為閒宮,誠屬無知之謬論爾!

微斗數演繹理則中何謂「lộc轉忌」?

紫微斗數之飛星四化,「四」者主「lộc權科忌」四象;「化」者主變化、轉化,同類轉異類之謂。易曰:太極生兩儀,兩儀生四象,四象生八卦,八卦定吉凶,此乃取其義,不取其式。斗數乃以化象斷吉凶,以卦位斷人事。

紫微斗數之四化, 有生年四化,即所謂的先天四化,為與生俱來之格局;有本命宮四化,即太極飛宮,即觀後天之格局;有各宮四化,即明人生旅程各階段之喜忌。生年四化星坐落十二宮之象, 只是象意,雖有其象而無吉凶。但有其象必有其物,物之顯顯於行運,故象只是空間,行運則為時間, 時空配合始可論吉凶。因此生年四化之lộc星、忌星互轉化異類後,始能定大限之起伏,而知把握人生之重點。

lộc星位居西方,為兌卦,為太陽,五行屬金;權星位居南方,為離卦,為少陽,五行屬火;科星位居東方,為震卦,為少陰,五行屬科;忌星位居北方,為坎卦,為太陰,五行屬水。太陰、太陽為萬物之中心,故紫微斗數之演易,以lộc星、忌星為軸,以是之故紫微斗數之四化即以化lộc、化忌為中心。lộc忌互轉始能觀察後天財官之角度,而定大限之起伏優劣,財利、事業之運程。

化lộc星之通義:主聰名、緣份、福氣;主財利、美好的東西、有價值的物品;主順利、發展、有前途、主多。

化忌星之通義:主坎坷、無緣、欠債、依賴;主舊品、低劣之物;主不順、損失、傷害、鬱滯、阻礙、變化;主小。

化lộc星與化忌星飛入之宮位,其所主之象意及太極之變化,將導致宮位之週旋,在週旋之中, lộc轉忌﹝lộc追忌﹞,忌轉lộc﹝忌追lộc﹞尤為重要,此乃斷事之關鍵樞紐。此中須考慮與審視易之三才、自化、入出、真假、陰陽、虛實、體用、得失、動靜、先後,以及四鳳、三旗、兩儀、標之對待等等, 才能言之有物而不失誤。

人之福禍窮通,盈虛消長,無不有一定的「數」,數者「術」也。數有先天「定數」,後天之

「不定數」。紫微斗數之術,乃「lộc」與「忌」之轉化、周旋、追蹤。斗數之難乃難在不易索解,以 及不知如何運籌帷幄。斗數之精乃在於借干遁星、反覆推勘,而明其象解其意而已,只要用心明其理, 掌握原則,又有何難?

淺言之:lộc主好,忌主壞。lộc追lộc意即好到底好在那裡?忌追忌意即壞到底壞在何處?lộc轉忌, 意主由好變壞,把好好之事搞砸了!如本宮坐生年lộc而自化忌,必須看另一顆化lộc星飛往何處,始明何以會搞砸。

lộc者,我喜、我愛也;lộc轉忌,由愛生恨,由得而失也。此中更須看有無構成六四之用,有則以六四之用優先解釋,無則依一般象意解釋。最要注意的是lộc轉忌之落宮是陽宮或陰宮,其牽涉到輕重問題。

藝人胡瓜的命格、行運與官司之探討

陀昌相

己 奴 存空梁

庚 遷 羊右左殺廉

辛 疾

壬 鉞煞

姚劫巨

戊 官

七星

:疾 男

巳時 己亥年四月

癸 曲忌

鈴貪紫權

丁 田

甲 同

火陰機

權 /

丙 福

丁 府

丙 魁刑陽

乙 馬破武

lộc

流年 49 歲

一、以觀象法言:

生年lộc星武曲坐兄弟宮,生年權星貪狼坐田宅宮,生年科星天梁坐遷移宮,生年忌星坐子女宮, 整個命盤只有福德宮天機自化權,其他宮位無一宮位有自化者,表示其人一生平穩,唯一之福德宮自化權為後天之事,即想法稍嫌霸氣不服輸。而最大敗筆乃生年忌文曲星坐在子女宮,子女宮為交際、投資合夥、桃花娛樂之宮位,其宮干又是主破耗之癸干,癸乃天地人不靠之位,為一生費心之所在。又由於子女宮干癸貪狼星化忌入對宮田宅,逢坐於田宅宮之生年權星,此時的權星視同忌星之力可將對宮化來之忌擋回發射之對宮,構成子女宮之逆水忌,故知想擺脫也擺脫不了。子女宮的逆水忌,本屬「破耗」忌,如僅以子女宮 言,乃欠桃花債﹝桃花多、男女間感情多糾結﹞、欠娛樂眾生債、欠事業的眾生債、欠身體的精神債、欠投資債等等。

但當逆行第四大限﹝32~41﹞過渡本命子女宮時,即成為大限命宮化忌入大限遷移宮逢生年權

﹝或忌﹞星的逆水忌,此逆水忌應以發射宮為取象,逢者必發﹝必須是命財官三方所發射,但此時之發射宮或對宮絕不可有任何自化星,有自化則為「水命忌」,如果對宮無生年忌星或權星坐守也為「水命忌」。逢命宮發射之逆水忌者,如果從事細水長流之工作事業必源源不絕,財源滾滾。逢生年忌星與逢生年權星之逆水忌稍有不同,生年權之逆水忌者之發,乃須靠個人之才華與努力而取得,而生年

忌之逆水忌就猶如連跌倒都會撿到錢,想不要都不行的味道。胡瓜步入第四大限過渡本命子女宮時, 乃逢生年「權」星之逆水忌,故知「發」乃憑自己才華和努力而得,而生年權星為貪狼星,子女宮獨坐文曲星,曲貪之結合乃靠口才之娛樂表演而發。但當第五大限﹝42~51﹞過渡本命財帛宮時,本命子女宮就成為大限之父母宮了,亦即形成了本命子女與大限父母重疊觀關係,逆水忌就成了破耗忌。破耗在那裡?必然破耗在與兒女有關,與桃花有關,與投資合夥有關,與交際娛樂有關,與朋友之錢財有關等等之事。因子女宮與田宅宮分坐卯酉宮為桃花四敗之地,而文曲星化忌主口舌、舌辯,貪狼主「貪」,主「財、酒、色、睹」,故必與貪財貪色有關。又本命子田線為大限之父母疾厄線,父母宮主官家機構,化忌時往往難逃公家機關介入處理之破耗。

二、以行運言:

目前第五大限﹝42~51﹞行運过渡本命財帛宮,構成大限三方與本命之三方重疊,大財落在本官,大官落在本命。本命原坐有天刑星,天刑為業力星,主律法,故與刑訟有關。依格局言其人如非從事與律法相關職業時,一生必難逃涉訟,當成為大限官lộc時,因官lộc為氣數位,故此大限所做所為之工作如不知小心慬慎,很難免於官司纏身。

大限命宮壬天梁化lộc入本命遷移宮為大限之夫妻宮,以事業與財利言,因lộc照之宮為本命宮而為大限之官lộc宮,故知事業在外的經營財利甚佳。以感情而言,乃在外另有得意猶如夫妻般感情且與工作有關的異性﹝大限夫妻為大官之遷移﹞。壬干武曲化忌入本命兄弟宮逢生年lộc星,以大限命宮言, 乃忌入大限田宅宮,逢生年lộc星為忌捉lộc,主守,主財入庫。但沖忌沖之宮為本命奴僕宮而為大限之子女宮,意主會因財利而損傷到與朋友間的情誼。以大限管流年言,天梁lộc入之宮為流年 48 歲過渡

本命夫妻時的財帛宮,而武曲忌入之宮為流年 48 歲過度本命夫妻宮時的父母宮,故知流年 48 歲因錢財之事而與朋友發生不快。

大限官lộc宮干丙天同化lộc入本命夫妻宮而為大限福德宮,廉貞化忌入本命疾厄宮而為大限兄弟宮。天同星主享受、娛樂之事,廉貞星為刑送之星,也為麻將賭博之星。lộc主因,忌主果。lộc為定時,忌 為定象。故當流年 48 歲過渡天同化lộc入之本命夫妻宮時,忌星成為流年之子女沖宮為流年之田宅,

忌入流年子田線該年必有災厄之事發生。而忌沖之流年 48 歲之田宅宮乃是本命之父母宮,父母宮為

公家機關,此災厄必然驚動公家機關,故印證去年流年 48 歲因賭博案涉嫌刑訟官司。

大限財帛宮干戊天機化忌入入本命福德、流年 48 歲之官lộc而為大限之遷移沖大限命宮,而形成大限之財帛宮忌沖本命財帛之「反弓忌」。而大財化忌沖本財也形成「體沖體」之凶象,再以忌追lộc、追忌看,丙天同化lộc入本命夫妻、大限福德而為流年 48 歲命宮;丙廉貞化忌入本命疾厄、大限

兄弟而為流年 48 歲之子女沖田宅。本命夫妻+流年命宮=天人合一,大限福德=中介,此為「因」。本命疾厄+流年子女=天人合一,大限兄弟=中介,此為「果」。乃當年因動腦筋經營事業或做工作上的問題,結果引發投資或合夥兄弟朋友想不開。天同星主娛樂享受,廉貞星為打麻將賭博,為囚星, 也為刑訟之星。子田線為災厄線,忌入流年 48 歲的子田線,表示流年 48 歲有災厄。忌入本命疾厄

則沖本命父母,父疾線乃屬壽系又主公家機構,故知流年 48 歲必犯官符之災厄。又天刑與天姚之三合破體位為本命之財帛宮,第五大限﹝42~51﹞正好踩到此「破體位」,如不知命,必然因財涉訟。

此用「一路流星」看,本命財帛宮壬天梁化lộc入本命遷移、大限夫妻;壬武曲化忌入本命兄弟、大限田宅。lộc在流年 47 歲之子女宮,忌在流年福德宮,此年因桃花床第問題煩腦;lộc在流年 48 歲財帛宮,忌在流年父母宮,此年因財損傷朋友涉訟。如要進一步用「一忌轉lộc三化忌」追蹤亦可驗證。﹝恕不祥述﹞。

三、觀察刑訟現象:

天刑星主業力,主律法,主刑事官司。天刑坐宮在本命命宮者如非從事軍警調、司法工作,或從事與法律相關者如稅務員等工作者,一生很難免於刑訟事件上身。天刑居本命宮、天姚居本命官lộc宮, 其三合之「破體位」居本命財帛宮,當第五大限﹝42~51﹞過渡本命財帛宮踩入本命財帛宮時,必然應驗因錢財問題破體,所謂之因財破體乃不僅指損財,亦指因錢財招禍。如以破體位之本命財帛宮

﹝大限命宮﹞之七星定點宮干丁看,丁巨門化忌入大限財帛宮,忌沖之宮正是流年 48 歲,依以沖宮

斷吉凶的理則言,知應數於去年流年 48 歲因財招惹是非口舌。再以九年遁法看,流年 48 歲之斗君落本命宮而為大限之官lộc宮,乃知為本身之行為問題,也是運之問題。遁庚干天同化忌入本命夫妻、流年 48 歲命宮而為大限福德宮。甲轉太陽化忌入本命、大官而為流年 48 歲之福德宮,乃知係自作自受,運氣不好而招惹麻煩。

廉貞星為麻將賭星,為囚星,為刑訟之星。廉貞坐疾厄宮,宮干辛文昌化忌入本命奴僕宮,沖宮為本命兄弟宮,且沖破坐於本命兄弟宮之生年lộc星武曲,被沖之本命兄弟宮成為大限過渡財帛宮時之田宅宮,構成忌入大限之災厄線,故知此大限必因朋友間之錢財問題涉訟﹝以沖宮斷吉凶,武曲、破軍、天馬均為財星﹞。發射宮係本命疾厄宮,文昌忌入之本命奴僕宮正是流年 48 歲之疾厄宮,本奴

+流疾﹝天人合一﹞,以大限之子女宮分別之,即知該 48 歲流年係自己與朋友娛樂行為或投資行為之關係發生糾紛﹝文昌化忌乃支票,文書或合約出問題﹞。

天刑之官lộc宮干戊,戊貪狼化lộc入本命田宅,太陰化權、天機化忌同入本命福德,右弼化科入本命疾厄宮,乍看lộc權科忌均入我宮,打官司時居於優勢,但詳看權忌糾纏於本命福德宮,此為﹝精神上﹞天人交戰,耗盡心機,不認輸,想爭到贏,然因福德宮有自化權,權入逢自化權出,主變,乃同類踢掉,留下忌星,故判斷最後會放棄抵抗。而忌星在本命福德則沖本命財帛,本命財帛為大限命宮, 故當流年 51 歲步入本命父母宮時,官司才會定讞,推斷會被判有罪且并科罰金,也可能私下以錢財解決之後而獲得較輕刑度。

※ 此文因胡瓜之生辰資料係學生投供,未知是否正確,僅供命理研究參考,不必當真。

※ 刑訟之論僅止於被控之詐賭案,並不談及今年發生之大麻案。

※ 胡瓜步入下個大限﹝52~61﹞過渡本命疾厄宮時,必須注意健康出問題,且應數於流年 54

歲,故 54 歲有一場大劫數,應特別小心。不信者請拭目以觀,當可借此印證斗數飛星秘儀命理之道。

紫微斗數命盤宮位的變換週旋與問事的角度

二、「命理」之學乃屬「易學」運用之一極小部份而已,易者易理也。知理不離數,數不離理,體用 同歸,則顯微一致。天賦之命,出於理。大學之道曰:「理本無象,天現河圖以象之,有象之河圖地盤,如人之身也,無象之河圖為天理,如人之性也。乾道成男,坤道成女,此性之所自來,人之所由生也。象暗而不明,有無混一,顯微無間………」。紫微斗數之命盤為河圖,為體;宮位為洛書,為用。洛書之用為易之用,而洛書須歸於河圖,乃用須歸於體也。明命盤之體用,方可窮理盡性,以至於命。此乃金科玉律之學,也是深奧之學,前題是你是否能「窮理」罷了。

三、命盤中十二宮之週旋,叫宮位之變換,叫「易」。易者易也,乃是指陰陽兩儀之變化,變化不叫死活,豈可以活盤、靜盤稱之?大學之道曰:象則暗而不明,氣則有明有暗,理則本體常明,本體常明者,至善之地也。此地論象,則五行具備,論氣則五氣朝元,論理則五德兼該……徹內徹外,非內非外,放之彌六合。大而無外,此明德至善之費也。卷之則退藏於密,小而無內,此明德至善之隱也。

「愚人」執象,以五行之質為道,此團砂為飯,苦死無成之道耳。

四、要講兄弟宮:以兄弟宮為1,為體時,指的當然是兄弟本人。如以兄弟宮干四化歸入兄弟宮,稱之為以兄弟宮「自為體用」,這是在看兄弟本人的格局。何以兄弟宮又視為「母親」宮?因為依宮位之週旋原理,以父母宮為1,為體時,兄弟宮則為3。1為命宮,3為夫妻宮﹝配偶宮﹞,父親之配偶即母親。用兄弟宮干四化歸入兄弟宮,當然也可看出母親的格局則毫無疑義。依經驗印證母親的格局必然與大哥相似﹝無大哥則為大弟﹞。何以兄弟宮又視為「岳父」的宮位?同理依宮位週旋兄弟宮是夫妻宮的父母宮,因以夫妻宮為體,為1時,兄弟宮則成為 12,當然可借用為岳父宮看岳父之格局。此為知理不離數,數不離理,體用同歸,顯微一致。我個人一再在拙著中或此部落格文章中強調,

「六親」宮所主的格局,以六親言,只是一種「象」,只是一種「假借」,是一種數理的變化與運用 而已,其在行運中的宮位週旋時才會產生對待,有了對待才有吉凶顯現。由於兄弟宮假借為母親宮, 因此在行運中如發現兄弟有生死劫數時,如果母親還在世,往往是母親之劫而非兄弟本人,如果母親已不在世,必然是應數在兄弟本人,也即是說兄弟之劫難只有母親能解救,就是這個道理。進一步言, 六親四化之運用,與財官四化之運用是有其同也有其不同之所在,此中牽涉到四鳳、三旗、兩儀、標之對待原理,如要一一詳論,則一整天都講不完。我的拙著「斗數護法」文中只是指出一個大原則罷了。只會持弓,不知射箭的訣竅,不必見獵心喜。

五、一個命盤的命宮,乃是命盤之主體,更是命盤之靈魂,故命宮為1,在我命之後﹝逆行﹞為兄弟宮,在我有命之前﹝順行﹞為父母宮,乃父母生我之命。在父母宮之前為福德宮,乃福德宮為父母宮之父母,即祖父的宮位。如果以福德宮為體,為1時,命宮則為3,3為夫妻宮,乃為祖父之配偶宮, 即祖母,故要看祖母之「格」則以我命宮四化看。當行運中發現本人有劫數時,也只有祖母能解救,

如果祖母已不在,則必應數在本人身上。此為道之所以生一,而一之所以含三也。明德者天一,體也。新民者地二,用也,至善之理乃在明「體」達「用」。如研究學問者僅止於「象」必有「壞」,止於

「氣」必有「盡」,惟能止於「理」,則才能不壞而無窮無盡,才能神智圓通,虛靈活潑,才能有感而悉通。

六、質疑「朋友宮的朋友宮」到底是誰?由這話句中我可以很肯定的判斷,此位評論者陽燄先生絕對是研究三合法論命的同道,只是他也涉獵了一些四化的東西而不真正懂得四化之「奧妙」。奴僕宮怎能單指為朋友宮?「奴」者,為人所「役使」之人,可為你,可為他,也可為我;「僕」者,須付出勞力為工作而僕僕風塵之人,可為你,可為他,亦可為我。故先賢取名為「奴僕宮」,指的是「眾生相」,而非單指或定意為「朋友」而已。一張命盤中之奴僕宮,指的是命盤主人一生所遭逢、接觸、面對之眾生相。其依〝數〞〝理〞的變化,與〝體〞〝用〞的〝易〞位,可引申為───奴僕宮是我的朋友、結拜兄弟、同事、同學、客戶、親戚;奴僕宮是看我兄弟出外的表現或在外的活動狀況﹝兄弟之遷移﹞;奴僕宮是看我配偶的身體健康、脾氣、心態﹝夫妻之疾厄﹞;奴僕宮是看我兒女們的財務狀況、賺錢能力「子女之財帛﹞;奴僕宮是看我錢財與眾生間之互動交際與運用,也是看我之桃花﹝財帛之子女﹞;奴僕宮是看我身體健康之先天遺傳﹝疾厄之夫妻,一含三﹞;奴僕宮是看我在外所面對的交往對象﹝遷移之兄弟﹞;奴僕宮是看我所面對的眾生格局高低﹝奴僕之命宮﹞;奴僕宮是看我之上司、長官﹝官lộc之父母﹞;奴僕宮是看我家庭之福運﹝田宅之福德﹞;奴僕是在看我個人抱負與思想﹝福德之田宅﹞;奴僕宮是看我父母之氣數與父母之事業﹝父母之官lộc﹞,又父母生我之命,父母之氣數攸關我之生命,故引伸為───父母宮為我「一氣生」之位,奴僕宮為我之「一氣死」之位。故奴僕宮之四化又可引伸為───斷我有否遺傳,有無疑難不明之症,有無劫數之宮位……………..等等。又奴僕宮在紫微斗數為第八宮位,而在道家之秘宗數之第八宮位為疾厄宮,故奴僕宮乃可看疾病災厄之宮位。

七、那麼,奴僕宮的奴僕宮到底是誰?這不是很簡單嗎?朋友的朋友,或是眾生的眾生,不就是──

─你、我、他呀?!奴僕的奴僕﹝說朋友的朋友也好﹞,指的是你的朋友也是我的朋友;是你的朋友也是他的朋友;是你的同事也是我的同事;是他的同事也是我的同事;是你的客戶也是我的客戶也是他的客戶………。而以奴僕宮為體,為1時,奴僕宮之奴僕宮不就是本命的夫妻宮,宮位為8,屬「八 陣」之內;如以本命宮為體,為1時,夫妻宮為3,夫妻與我本一體,乃1含3。如以官lộc宮為體, 為1時,夫妻宮為7,為官lộc宮之遷移宮,為事業之一體兩面。故奴僕之奴僕宮﹝或曰朋友之朋友宮﹞ 的好壞,對你的名聲、名譽,或事業的對外行銷、發展影響非常重大。以奴僕宮為我之長官或上司而 言,奴僕之奴僕﹝夫妻宮﹞乃為長官或上司事業的上司,也是長官或上司的同事。假如奴僕宮化lộc入福德宮﹝福德為奴僕之子女﹞而化忌入夫妻宮﹝奴僕之奴僕﹞,則為lộc入我宮福德﹝因﹞,忌沖之宮為我之官lộc宮﹝果﹞。此象乃知上司之所以認同我的理念,和我理念交際,說我聰明,只是利用我的好智慧作他的投資,而他卻只會拍他上司的馬屁,對他的同事或朋友﹝和我在外做事的同事=我官lộc之遷移=夫妻﹞好,只關心他的長官上司,有功勞也是想到別人,但不會想到我,不會我照顧我,或

提拔我。另外一個角度也可解釋為,因為長官或同事對我在處理或推展工作上的理念與他的朋友不合而扯我後腿…..等等。如以奴僕宮之奴僕宮﹝即夫妻宮﹞為體,為1時,奴僕宮則為夫妻之疾厄宮, 為6,即為我「名聲」之體,故我之「名聲」繫乎於長官或上司。6化忌入1,乃上司、同事、朋友自私,只想他自己及他在意的同事,而忌沖我官lộc宮,當然無助於我事業,甚且會爭奪我的功勞,故此為不會提拔我之象。又紫微斗數之夫妻宮為第三宮位,而在道家秘宗數之第三宮位為兄弟宮﹝輔﹞, 故夫妻宮乃可看兄弟與平輩間之有否利害關係。那麼奴僕宮之奴僕宮﹝夫妻宮﹞,不就是你、我、他間利害關係的宮位嗎?

八、宮位與宮位的週旋變化,有其「易」之軌跡,其理千變萬化,當然可論萬事萬物。明其理者則易, 不明其理者則不易。「易」者為「日月」之合,即陰陽也。陰陽相斥為不易,陰陽合則生生不息,故紫微斗數之「易」,依體用互換推理可卜知人生之禍福否泰。後學者,不知長幼有序,從容中道;不能數盡理純,性合無微;不悟萬物自無入有,自理入氣之大道,則欽天無極門大易源正宗紫微斗數飛星秘儀之學,焉能脫胎而神化?!

紫微斗數四化飛星之忌星棋譜 ──八卦天地人

紫微斗數命盤以「卦位」論斷人事,卦位者,八卦也,即乾兌離震巽坎艮坤。子、午、卯、酉為四專之地,各佔一格宮位,即子「坎」、午「離」、卯「震」、酉「兌」。故子宮中有忌,午宮中有 權,卯宮中暗藏權,酉宮中暗藏忌。何謂暗藏?乃木可生火,金可生水也。丑寅、未申各佔二格宮位, 即丑寅「艮」、未申「坤」,艮為「天」,曰盡人事;坤為「地」,曰主財務。卯辰巳、酉戌亥各佔 三格宮位,即「乾」、「巽」,主「人」。此為八卦之天地人,天地人者,三易也,三易者,即連山 易、歸藏易、周易。連山易創八卦,歸藏易明地數,周易盡人事耳。

例如:本命宮居酉位,化忌飛入官lộc宮〝艮〞位,忌沖之宮為夫妻宮〝坤〞位,乃表示我已「盡 人事」,卻是夫妻無緣。反之,如命宮化忌飛入夫妻宮〝坤〞之位時,則為本身財務之問題,與夫妻間之感情較無關係。換另一個角度看,如果本命宮居酉位,化lộc或化科飛入寅「奴僕」、申「兄弟」、巳「財帛」、亥「福德」之長生位,則知其人定犯桃花。如果子女宮居〝坤〞位﹝未、申﹞,而子女 宮化忌沖命宮〝乾〞位﹝戌、亥﹞,乃主子女與我無緣,也表示懷孕時易有流產現象。

例如:本命宮居辰位,為巽位,主人,化忌飛入夫妻宮〝艮〞位,忌沖之宮為官lộc宮〝坤〞位, 此必然屬夫妻間感情產生問題,而與錢財較無關係。如田宅宮居〝艮〞位,而遷移宮化忌飛入〝艮〞位田宅宮時,則為車禍。如化忌入氣數位,或沖氣數位,而氣數位又為〝艮〞位時,則其災禍必較嚴重。如官lộc宮居〝乾〞位化忌飛入〝艮〞位之田宅宮,此則非事業問題,而是與家庭相關之事故。艮位化忌自沖者,多主家族六親或財務上之問題。

〝乾〞位化忌飛入〝坤〞位,為六親無緣,或財運不好之問題。〝乾〞位化忌入〝艮〞位,而艮位為官lộc宮時,為夫妻不合之象,與事業則無關。如化忌飛入子位,為坎位,為正北化忌之位,則主六親無靠之象。

坎中之水曰:金水在北﹝坎﹞,寄體於西﹝酉﹞,故〝兌〞中暗藏化忌,因而化lộc如飛入西北方時不利,乃因化lộc陷入暗忌之位也。〝兌〞宮本為四九金位,為化lộc之本位,因lộc最怕忌來沖破,而

〝兌〞中暗藏忌水,乃lộc破之位,故lộc星飛入西北較為不利。

震巽位暗藏三八木,乃為科之位;艮為陽土,屬五;坤為陰土,屬十。化科之最佳吉利位在〝巽〞, 化lộc之最佳吉位在〝乾〞,然如乾位自化lộc出則無用。〝震〞暗藏化權,如化lộc入震位,因會暗藏之權,則表示要得到錢財必須努力去打拼,才能有財。但如化忌飛入〝乾〞之正lộc位時,為lộc被沖破, 乃強烈損財之象。

紫微斗數命盤中之四化飛星,不言化星之星性五行,僅依八卦天地人之卦理觀象,即可「心中有數」,如再依卦位之轉換,以九星三闡錄之推理,明化星所指之人、事、物,欲推論人命,乃在彈指之間耳!何須背誦?!

紫微斗數飛星四化秘儀何以只以lộc忌論吉凶,而少以權科論吉凶

紫微斗數之〝四化〞,本就意指〝四象〞,四象者本就猶如四季之「春夏秋冬」。春在東方卯位震卦,為〝科〞為〝少陰〞;夏在南方午位離卦,為〝權〞為〝少陽〞;秋在西方酉位兌卦,為〝lộc〞為〝老陽〞;冬在北方坎卦,為〝忌〞為〝老陰〞。乾坤為父母,為二老,乾父純陽,三三見九,故 老陽用九。坤母純陰,二三如六,故老陰用六。老變而少不變者,乃物極必反也。陽極變陰,陰極變陽,乾陽順進,由體入用,坤陰逆退,由用返體。河圖洛書,一順一逆,河圖順行相生,一本萬殊, 由體入用。洛書逆行相剋,萬殊一本,攝用歸體。故斗數四化之論〝吉凶〞,乃依河洛乾坤,觀老陽

〝秋、lộc〞,老陰〝冬、忌〞之變化對待已足,故僅論lộc星與忌星足矣。此猶如人們對秋冬收成,與秋冬風寒的感受特別強烈。春夏草木欣欣向榮,風和日麗,萬物皆喜,故紫微斗數之論權科,乃大多運用在事業之企圖,手段之運用,升遷之順阻,貴人之尋覓。而事業企圖、手段運用、升遷順阻、貴人虛實之得失成敗,仍以lộc忌變化追蹤為「宗」。權星科星只是觀察一些過程的因緣轉折,欲知因緣轉折之過程,則須依同類追同類或轉異類,依其交易、變易、本易之變化而明其象,論吉凶,豈可lộc忌亂飛?那是針對不懂易之為易者的忌人憂天!

紫微斗數之〝體〞就是〝太極〞,紫微斗數之〝陰陽〞就是〝兩儀〞。所以謂之太極生兩儀,兩 儀生四象,四象演八卦。也即是一生二,二生三,三生萬物。紫微斗數之飛星四化演繹本就依此理則之變化運用而推人命。斗數四化命理之論吉凶,乃lộc忌之變化追蹤,故易者乃變化之機。變化之〝機〞在老陽與老陰之變,故以lộc忌為〝用神〞。權科並非不用,而是視狀況而用。例如看考試、看升遷、看選舉,看打官司時,權科之落宮就非常重要了。此時的權、科是落我宮或落他宮?有無與lộc星、忌星相纏?lộc權同宮或或互照、lộc科同宮或互照、權科同宮或互照皆入我宮則吉利;權忌同宮或沖照, 必然在變數中雖用盡心力,終究徒呼負負。落榜、落選、官司必輸、升遷無望。科忌同宮或沖照者, 乃先苦後甘,吊車尾,能考上,也能選上,升官雖歷經安排轉折,最後雖差強人意亦能升遷。權自化權,科自化科之本易,也主同類踢掉,論命豈言權科不用?用不用乃須看問事之太極與問事之角度, 會不會用就端視個人之層次罷了。會否用權科,有何可〝玄〞?有何可〝顯〞之處?

紫微斗數之〝三易〞為連山易、歸藏易、周易。連山易乃在斷人一生格局之榮枯﹝貴賤﹞;歸藏易乃在斷人一生財lộc之好壞﹝貧富﹞;周易乃斷人一生之吉凶﹝否泰﹞。連山易之lộc權科忌四化,乃用在顯一個人先天之命格,以化lộc與化忌為重點,以化權化科為貴人。歸藏易之lộc權科忌四化,乃用在顯示一個人先天之財官格,即lộc多,權高,科低,忌寡。若逢歸易四化之科忌同宮時,則必須追蹤先科後忌,或先忌後科以明其象。周易四化之lộc權科忌,乃用在顯示後天行運中之行為,以斷吉凶、悔咎、否泰、風情、桃花、災厄,權科之用,理當等而視之,惟論吉凶只要看lộc忌變化與追蹤已足。

戲法人人會變,好壞得由觀眾評價;廚房手藝人人都有,是否可口,同樣也須由客人判定,無須自我陶醉。論命理,只在於〝準〞或〝不準〞,準則〝有理〞,不準則為〝失禮〞,準則可服人亦可 助人,不準則遺笑大方,失德而損人,論命之價值如此而已。

看了該第一道菜,我的感想是:請多論論〝實例〞!拿出實例來比試印證準或不準!請端出〝佳餚〞讓網友品嚐品嚐。別一味講一些自以為深奧的五四三,吊外行人胃口!我們共同來期待該主廚調教出來的副廚所端出來的佳餚吧!我願充當不速之客,以客觀及毫不掩飾的態度,參與比試,挺身來為真正愛護斗數命理的網友同道〝執法〞和〝護法〞!

※ 試問:讓斗數命理之學〝下廚房〞當羹湯好呢?還是讓斗數命理之學〝上天堂〞成佛成道好呢?

當來賓上三立電視的黃金七點半,這裡說了算!

昨天下午受邀到位於內湖的三立電視台上「黃金七點半」節目錄影,主持人是頗受歡迎的鄭宏儀先生與吳淡如小姐,說實在話,我是衝著他﹝她﹞二人的好台風、高水準與高格調,才爽快的一口答應素不相識的一位馬小姐邀請而前往。

馬小姐原先傳真給我的節目內容為:

一、霧裡看花真相是什麼?包括辜振甫私生女事件,及許純美的心態、金錢、感情? 二、懸案的真相?包括花蓮一家五口命案,及彰化二林洪若譚自焚案。

由於正好我有學生在上課時提供的許純美命盤當授課教材﹝46.10.22,辰﹞,我依題綱大略依命盤顯示作重點分析:﹝辜家私事,因我所知不多,無法置評﹞

一問:許純美為何這麼有錢?真的有錢嗎?

答:錢是老公給的絕對沒有錯,也加上自己以此資金買股票賺了不少錢。因為許純美命盤的本命夫妻宮坐有生年lộc星太陰﹝不動產﹞、天馬﹝動產﹞,宮干乙又天機化lộc飛入本命官lộc宮,官lộc宮乃財帛之財帛宮。主配偶給她的資金豐厚,由於夫妻宮本宮生年lộc星,再化lộc入對宮時就成為洩出lộc, 對配偶來說是把財lộc傾倒出去,主損失。但對許純美來說是事業上的接收,主得。夫妻宮把lộc洩出卻

又自化忌,為lộc出,為絕命lộc,主配偶自己走掉了!所以許純美的錢是配偶留下的遺產,是真有錢, 不容懷疑。

二問:許純美的感情過程如何?真如她說只能用金錢買感情嗎?

答:感情過程只有她自己知道,別人管不著。依她命盤看,她說只能用金錢買,是說實話,因為她容易因自己所愛而受騙,能得到她喜歡的男人,就能得到她的錢,讓她賠了夫人又折兵的男人, 有其因緣果報。因為許純美命盤的的子女宮干甲坐廉貞星自化lộc,太陽星化忌飛入福德宮,子女為交際位、桃花位,也主性生活的宮位。廉貞為桃花星,太陽星為男性。子女宮自化lộc視同生年lộc乃性慾強,太陽化忌在福德宮,乃精神上欠男人的債,所以須要有男人陪伴。命格如此,想要經營感情,掌握權不在她自己,因為紫微星坐在朋友宮,朋友宮乃是配偶或異性的身體位,她只能依附異性的身體, 拍異性的馬屁。朋友宮所坐的宮干為壬,壬者自負,喜佔別人便宜。最可惡的是她的朋友宮干壬使武曲化忌入父母宮,父母宮乃朋友的財帛宮,忌之沖宮為疾厄宮。顯而易見,這些渾蛋朋友拿了錢財, 佔了便宜後,便一走了之,甚至還會動粗﹝武曲化忌會動武﹞。如以今年流年 50 歲行運來看,她的劫數位「流年兄弟宮」在本命福德宮,宮干己使武曲化lộc、文曲化忌同時飛入今年農曆四月命宮構成雙忌沖本命疾厄宮,可見今年農曆四月間為朋友金錢問題,身體被 K 而受傷,這豈非天意?而善良的男人不敢愛她,她對善良的男人又看不上眼。這叫「龍交龍,鳳交鳳,穩龜交當憨」!命運使然也!

那些修了一些心理學學分的精神科醫生,對許純美的行為作風,一定會瞎掰什麼人格特質啦:心 理因素啦!壓力啦!人格偏差啦!等等。就如一些精神科醫師對檢查不出病因的病患總會說是「精神 官能症」、「憂鬱症」,開的藥方都是鎮靜劑,止痛劑,筋骨鬆弛劑,真是鬼扯蛋!這叫「白色恐怖」。 其實這叫帶靈山的「靈山病」!只要用宗教信仰的力量與修持點化他,只要能修到「靈山自在」,往 往都能不藥而癒,可悲的是中國人對中國先聖先賢所留下的寶藏「五術」智慧不重視,所以自己受罪! 於英國搭火車重傷的女記者劉海若在西醫宣佈腦死後由中國大陸接回用中國五術中的二術「山=氣功、醫=針灸」醫治,不是活得好好的?這屬題外話………

三問:許純美的心態究竟如何? 答:依命盤看:

第一:本命宮坐天同、巨門化生年權忌,個性「九怪」,喜歡別人奉承,不喜別人批評她, 易與人爭辯。尤其本命宮又有火星、擎羊、地空同纏,講話率直不加修飾,大膽創新,不怕人笑,不管別人怎麼想總自以為是,即便講錯也不會認錯。因為命宮干丁太陰化lộc入夫妻宮逢生年lộc為疊出lộc, 又夫妻宮自化忌,為lộc出忌出。而本命宮也天同巨門自化權忌,原本好好的事情,都會因好勝與講錯話而變了質。

第二:疾厄宮坐破軍、鈴星於寅位,主脾氣容易情緒化,易因自己太堅持自己的想法,反而對自己造成傷害。因為本命疾厄宮也是坐壬干,同主自負與佔人便宜的心態。壬天梁化lộc入福德宮, 武曲化忌入父母反沖疾厄宮,女命之福德宮為男位,又是朋友的子女宮,lộc入主喜歡與男人交際並給

人家錢,反傷了自己。又命宮坐火星,疾厄宮坐鈴星,命宮與疾厄宮為一六共宗,火鈴互為陰陽,顯 示其具有雙重人格,喜怒不定,總是令人難以捉摸。

第三:福德宮坐天梁、太陽於酉位,自化科,喜歡高品味的東西,愛漂亮,愛面子。因宮干己武曲化lộc、文曲化忌同時飛入父母宮,成為雙忌沖疾厄宮,顯示愛面子,給錢又後悔結果傷害了自己身心與形象。

以上有關許純美的題綱,等我到錄影現場才知道已惕除了這個部份,只針對花蓮劉家五口命案與彰化洪若譚自焚案兩個主題討論。

要談這兩個命案,以我過去 30 年從事刑案偵查工作的經驗,在實際面必然就現場跡證﹝包括凶器、遺書、記事簿、日記、血跡、指紋、掌印、煙蒂、毛髮,藥劑、紙屑、鞋印、瓶罐、唾液,有無 打鬥反抗痕跡,門窗有無破壞等等﹞的採取,周邊環境的勘查與訪問,親友的查訪,交友狀況的訪查, 經濟狀況與有無債務的訪查,感情生活的訪查,親子關係的訪查,電話通聯記錄的調取比對,案發前後行蹤的查訪,就醫病歷記錄,出入境記錄,平日代步的交通工具的勘查,調取臨近路口監視錄影帶的檢視….這些哪個偵辦人員不會?一般大眾包括本身未參與案件的刑警、記者、心理醫師、民代、學者等等,所得到的資訊,都是不完整的資訊,卻總是喜歡一廂情願的自命為「柯南」,好像自己是對的,這是人性,無可厚非。我還在職時經常回南部老家,常在寺廟前大樹下聽到一些村民圍成一團, 大談哪個案子如何如,警察無能,警察吃案………,他們跟本不知該案的主辦人是站在它們身旁的我本尊,我經常會笑笑的問他們怎麼知道這一些事?怎麼這麼說?聽到的回答總是千篇一律「報紙上說的!」等到我將實際案情與狀況告訴他們,他們都是一臉無辜,面面相噓!

所以我不論以前在職時或已退休的當今,不論面對任何人,我都會很不客氣的說出:藉口人民有知的自由的部分媒体、藉口代表二千三百萬的人爭取利益的某些民意代表、頂著頭銜自命高人一等喜歡作秀的少數學者,絕對是目前台灣的三大害!不是嗎?媒體的未審先判,重大案件偵辦進行中的曝光,偏頗的打擊異己,危言聳聽添油加醋的不實描述等等;民代的請託關說在先而質詢隨後,與黑道掛勾操弄公共工程,投資酒色賭等八大行業,掛名財團機構董事、監事、顧問領乾薪,投資操控拖吊業等等;物理學者卻搞教改搞政治,數理學者也搞修憲搞政治,醫學博士碩士也搞教改搞政治,法律學者全當政治人物,難怪把台灣搞得污煙髒氣!這才是身為台灣人真正的悲哀所在!

回過頭來談花蓮、彰化這兩個命案,我並未參與,確實的偵查進度我當然不清楚,不過倒是對刑事局的鑑識中心主任程曉桂親率鑑人員現場勘驗頗有信心。

在錄影談話中,對於其他來賓的個人觀點,我有認同也有不認同,他們對我的觀點同樣有認同與不認同,這不重要,重要的是既然要我以非一般「想當然爾」,「非科學」的命理角度研判案情, 既沒有足夠時間陳述,又怕觀眾聽不懂而不要我引用命理的一些專有名詞﹝命盤星曜、宮位轉換、lộc忌追蹤﹞說明,就如要我自廢武功上擂台,要我不找女人,不結婚而要我生小孩一樣的無奈!同樣如不久前受邀到某台的「夜光鳥」節目lộc影,原先講好要論述以命理推演,如何突破心防,如何輔助破案經過,但臨場時主持人卻不按劇本,問我如何借鬼神辦案,有無靈異事跡,我怎能瞎掰?幾年來上了很多電視節目,讓我感覺最不高興的是上「麻辣燙」節目,節目上某位自命資深的王姓記者﹝其實

並不資深,七十年間我在中山分局刑事組任職時,我還不曾見過這位記者﹞,這位王姓記者總是在我講話講到一半或還講不到五句,就搶著插嘴與發言,打斷我的思蓄,讓我無法全盤陳述,而且不止一次,真是愛現愛得太過份,害得每當有電視台邀請我時,我都會先問其他來賓是誰,一有提到有這號人物,我就拒絕。為什麼?道理很簡單,我又不掛牌算命,不為人改名營利謀生,所以我不須靠電視或平面媒體打知名度引誘客戶,我上節目的動機,是想藉此告訴社會人士多多接觸研究中國的易理易學。只可惜總是碰到上述情況,不免有很大挫折感。當然也有能讓我盡情陳述的節目,如華視「破案高手」,民視「異言堂」、「大搜索線」,東森「戰警急先鋒之社會檔案」及「天外有天」,TBVS

「城市檔案」,衛視中文台「英雄不流淚」等。

節目採訪和報導,如特約前來住處採訪者當然不必代價,赴攝影棚錄影當然要車馬費,這是禮貌也是一份尊重,除非私交好,事先講明則另當別論。昨天,我真的很不爽,他們給我的車馬費,是前未有過的「少」,有一種被當小弟給小費的感覺,更有不被尊重的感受。同樣是來賓,同樣上節目, 同樣的時間,同樣各擁專業,哪有給車馬費還分第一次來的來賓就該比其他來賓少?試問製作一集的製作費多少?廣告收入多少?簡直把我當他們謀財的廉價工具!他們可知要來找我諮詢的客人,一次談話費,我的行情,是他們付我車馬費的五倍耶!而且還須我高興與預約?這批人真是狗眼看人低, 有眼不識泰山!剛才就是應約與客人作命理諮詢談話,所以才停頓了一個多小時!昨天浪費搞了兩個多小時,付我那一點點像給小弟的小費,想來真不值得,也更有氣!我已下決心至今以後不再上任何節目!因為我不必露臉打什麼知名度啦!

開個部落格,碰到這種不愉快的事情,有個地方發發牢騷,紓解一點不平衡的情緒,真的不錯

喔!

牢騷疏解,還是要回過頭來以命理的角度,暢述錄影時的不足,作出對這兩案的分析研判: 第一案:花蓮一家五口命案,有哪些疑點?

1、從媒體報導上得知的訊息,我個人覺得疑點很多。報上說警方已朝他殺,自殺,加工自殺方向偵查,這叫打馬虎眼,這豈非全包中?父母殺的也是他殺呀,外來的財殺情殺仇殺也更是他殺呀,小孩子哪來的情財仇 ?孩子之死導火線必然是與父母有關。死者雙手用鐵線纏綁,口蒙膠帶, 那有可能自殺?那種現場是有加工不錯,但是死前或死後加工,總該驗清楚給個交待呀?如果是「死前加工」如何證明孩子同意?如果是「死後加工」怎麼說是加工自殺,那也是他殺呀!

2、這五個小還怎會在臥房自殺?何以會在床上留下血跡?在怎麼樣的情形下自殺會在床上留下血跡?研判這可能是兇嫌在臥房將還子殺害後再移屍自浴室集中,然兇手是失蹤的父母?還是另有他人?

3、不能認為膠帶上有父母指紋就認定係其父母所為,是否也有可能父母是在兇手持槍脅迫下動手封膠帶?遺書也同樣是在兇手脅迫下所為?

4、即使是父母親所加害,何必大費周章,由臥房集中到浴室?何須再綑綁鐵線?何須如此殘忍的對待自己的無辜孩子?

5、即使夫妻負債千萬,如此殺害自己小孩所為何來?為抵債嗎?何況孩子已十七八歲了, 理應有所反抗,如何輕易就範?

6、如果真是父母所為,而在殺害自己孩子後要自殺,照理應該在海邊,或山邊找到車子, 怎會開到車站停放?

7、車上方向盤或門把有無採到他人指紋?座椅上的指紋即使是孩子父母的也不算數,因為車子是他們自己的,坐椅一定留有指紋。

8、屍體是怎麼發現的?誰報的案?誰第一個到現場?

9、我依電視台馬小姐提供給我的姓名與實際歲數兩項資料演數:﹝有姓名及年齡就可演數排出命盤,相似度有八成﹞。

● 父:劉志勤 49 歲 觸機演數為:46 年 10 月 20 日午時﹝失蹤﹞

大限過渡本命財帛宮,宮干癸,有破耗。貪狼化忌入本官、流兄而圍大限之財帛,主今年為了錢財有劫數﹝垂象﹞;己武曲化lộc入本命、流疾而為大官主今年身體運不好﹝吉凶﹞;乙天機化lộc、太陰化忌同時飛入本田、流夫而為大限之疾厄構成雙忌,主今年身體災厄的劫數難逃﹝結果﹞。

今年流年過渡本命奴僕宮,奴僕乃一氣死之位,坐巨門生年忌星,犯小人有是非。庚天同化忌入對宮流年遷移宮逢生年忌,構成逆水忌回到流年命宮,成為忌入大限子田線﹝劫數線﹞,很難逃脫小人迫害的劫數。因庚太陽化lộc入本父、大奴、流財,lộc為因,故知係因與人有金錢糾紛,忌為果,倒致小人進入家中造成災厄。

今年流年的劫數位己,文曲化忌入流命,會生年忌,今年劫數難逃。武曲化lộc入本命, 轉太陰化忌入本命田宅而為大限疾厄,沖宮為本命子女,主劫數連累到家中子女。

今年流年的疾厄宮乙,太陰化lộc天機化忌同時飛入本命田宅成為雙忌,而為大限疾厄宮, 歸位,主今年身體必有嚴重災厄發生。

今年七星定點落本命子女宮,壬天梁化lộc入本命疾厄逢自化lộc,lộc出。壬武曲化忌入本命,轉lộc忌同入本命田宅,構成雙忌沖七星定點。

※研判應已凶多吉少,不在人間了。

● 母:林真米 36 歲 觸機演數為:59 年6月 16 日亥時﹝失蹤﹞

大限過渡本命子女宮,大限奴僕宮﹝一氣死之位﹞與今年流年命宮及本命福德宮﹝壽元位﹞重疊,宮干丙廉貞化忌入本命奴僕宮,此大限劫數難逃。本命奴僕宮己文曲化忌入本命疾厄而為今年流年奴僕宮,逢自化忌,為忌出,今年為劫數應數之年。

今年流年過渡本命福德宮,坐有巨門﹝宵小、暗的﹞、地劫,主壽元有被暗中設計或侵入,發生令人措手不及的災變。又因今年流年遷移的官lộc為本命命宮,甲廉貞﹝槍械﹞化lộc入本命奴僕而為流年之田宅,且限之財帛宮,顯示因錢財問題被歹徒持槍由外押回家中,或直接侵入家裏挾制, 遭致殺害,或許被掩埋家中或附近之暗溝密道中。

大限奴僕宮有巨門,而坐宮宮干化忌入流年田宅宮時,乃暗示該流年家中會有遭宵小侵

入偷竊之象。

今年流年劫數位宮干乙,天機化lộc、太陰化忌同時飛入本命宮,構成雙忌沖出,也為大限田宅宮沖子女宮,災厄與其夫一樣,禍及子女。

※研判也是凶多吉少,不在人間了。

● 長子:劉昱辰 19 歲 觸機演數為 76 年 12 月 16 日辰時﹝死亡﹞

今年坐父母宮,同樣坐巨門生年忌,主與父母有關,也與眾生之錢財有關。大限奴僕宮宮干癸貪狼化忌沖今年流年奴僕宮,今年必有嚴重劫數。

大限疾厄宮也是癸貪狼化忌自沖,而為今年之奴僕﹝一氣死之位﹞,很難逃脫。

大限劫數位丁巨門化忌為流年命宮,會生年忌成為雙忌沖本命疾厄,劫數真的難逃。

※研判印證死劫災厄。

● 次子:劉昕辰 18 歲 觸機演數為 77 年 11 月 15 日卯時﹝死亡﹞

今年流年同樣坐父母宮,巨門落流年田宅宮,田宅宮視同命宮。

今年與大限命宮重疊,宮干壬武曲化忌入本命奴僕,為忌入劫數線。

大限疾厄宮做生年忌,宮干丁巨門化忌入本命官lộc宮,而為今年流年田宅宮,乃壽系忌沖壽系的劫數,即忌入死亡線,而為今年家中的劫數。﹝可怕的顯象﹞。

本命奴僕宮﹝大限官lộc=氣數位﹞甲太陽化忌入大限與流年的奴僕宮,同樣是死劫。此劫乃受父母與他人錢財糾紛連累有關。﹝甲太陽化lộc入本父、流命,本父為本奴之財帛。﹞

※研判印證更是死劫災厄。

● 三子:劉北辰 10 歲 觸機演數為 86 年8月 12 日寅時﹝死亡﹞ 生年忌同樣也是與父親一樣坐本命奴僕宮。

本命奴僕宮仍與大限奴僕宮重疊,宮干壬武曲化忌都與兄長一樣入今年流年的奴僕宮,同樣是死劫難逃。

大限劫數位丙廉貞化忌入本命官lộc宮,忌入死線,沖宮為今年流年的疾厄宮,身體難逃劫數。今年流年的疾厄宮乙太陰化忌入流年命宮,沖破生年lộc星,而為大限之田宅宮,也是身體災厄。

本命疾厄宮坐生年權星,本命宮坐紫微破軍與擎羊,又化權入本命疾厄,本命疾厄宮也化權回本命宮,此子個性強,被害前有會反抗的跡象。

依人易四化看:本命丁太陰化lộc入本命田宅宮而為流年命宮,逢生年lộc為疊出lộc,主凶。庚干轉天同化忌入本命疾厄宮會生年權,卻又自化lộc,為忌出。主身體曾反抗,但終歸無效。父疾線 為壽系,不可忌入,今年流年 10 歲,為第一大限所管轄,故生命不出此限就結束。

※研判印證死劫之應數。

● 長女:劉其臻 13 歲 觸機演數為 82 年 11 月 24 日寅時﹝死亡﹞

今年 13 歲,流年坐本命命宮,而本命奴僕宮與流年奴僕宮也是疊,宮干乙太陰化忌

同樣是飛入大限奴僕宮,沖宮為本命宮也是流年 12 歲命宮。也是應數今年之死劫。

● 次女:劉其恩 10 歲 觸機演數為 85 年 11 月 18 日巳時﹝死亡﹞

今年 10 歲,流年坐本命田宅宮,同樣與家運有關。流年劫數位丁也是巨門化忌入大限官lộc宮﹝忌入死亡線﹞,沖宮為今年流年疾厄宮,身體死劫。

本命奴僕宮與大限奴僕宮重疊,宮干庚天同化忌入今年流年奴僕宮,且沖破生年lộc星,成為雙忌沖壽元位,同樣在劫難逃。

《由上述的演易來看,一家七口都是劫數明顯,而且都屬死劫,其點線面呈現的象都是一致的, 這只是依姓名與出生年歲數二項資料造盤推論而已,如以正確真實的出生年月日時排盤,其準確度更不容懷疑,誰敢否認中國之易學不是居於西方科學之上?》

紫微斗數之有「四化」,乃因四化是斗數「用神」之精神所在。用者,乃體賴上為用;神者,乃生化變遷無窮而莫測。

四化者,乃借「干」遁「星」,假「象」合「支」應「時」,玄化飛渡十二宮。以「象」明「理」, 以「星」明「物」,吉凶順理、應數、成局,所以可占卜人命之否泰休咎。

紫微斗數是以宮位斷人事,凡屬本人之事,依「玄化飛渡」十二宮之理則推論,如:財物之遺失, 是被竊或自己不慎掉落?自己承辦之刑案能否偵破?命案是屬財殺、情殺、或仇殺?有無共犯?兇嫌是男是女?是預謀或者偶發?是熟人或外人所為?這些都可從命盤中獲得合理的指引。

但要判斷自己承辦的命案能否偵破,可用承辦人接案當時的時間觸機取時,歸入本人的命盤研

判。

若要判斷命案的因果,則須用被害人的命盤判斷,如果有涉嫌人命盤更佳,因可用七星定點代入推論雙方之對待關係。

講四化,如使用太歲年、月、日天干所化出之lộc星與忌星,依其星曜五行,用來教人算加權指數、算何種股票漲跌,這是四化的「邪門」,只知四化之皮毛,不見四化的骨髓,偶有「亂」準,也是「碰」準。因為如果你沒有財運,不管你買什麼「化lộc」股,同樣包你「槓龜」,千萬不能受惑。

紫微斗數四化飛星的運用理念:

1、不考慮星曜之南北斗;廟旺落陷;天羅地網。

2、以陰陽為體為用;以天地人三才為理則。

3、一盤六宮論,分我他、陰陽、強弱。

4、命盤以兄奴線為吉凶分界線。

5、星曜無吉凶,以氣化為吉兄。

6、化星有象無吉凶,以沖宮斷吉凶,而應於行運。

7、命盤如棋盤,一棋有誤,滿盤皆輸。

8、依天地人三才,一級管一級,長幼有序,論理分明。

弔司法青天陳定南先生

據傳聞,陳定南於 11 歲時母親過逝。大學畢業後踏入社會時是經商的生意人,開過皮鞋店,經過一段時間後參與政治,當選宜蘭縣長,連任兩屆,把宜蘭治理得有聲有色,而後當選立委,而後入 閣當司法部長。從事公職期間,雖然生性龜毛,幾近吹毛求疵,但其清廉形象,在民進黨公職人員中顯然屬於異數,能與其比擬的可能只有林義雄一人。可是,天妒英才,好人總是早走,徒留一批蠢蛋躍武揚威的貪瀆舞弊,講人話卻背地裏幹盡不法勾當。這對陳定南而言,他的早一步先走,或許是眼

不見為淨吧!我們真的同聲祝福他步踏蓮花,往生淨土,長住西方極樂世界!最好來世不要再轉生為人了,如要再世為人,千萬不要再出生在這個已喪失倫理道德,沒有禮義廉恥的垃圾島!

大約兩個多月前,學生在課堂上提供陳定南的命盤,作為研究探索的案例當教材。當時我就覺得不妙,我告訴學生病情很難拖過今年,果然不幸而言中,命理的準確度往往就是反映上天旨意的密碼, 這也就是令喜歡探討命理的人著迷的地方。

陳定南 32 年 09 月 01 日未時出生﹝農曆﹞

陳定南今年虛歲為 64 歲,水二局,大限過渡本命遷移宮,本命遷移宮坐武殺姚,辛干。辛文昌化忌入本命回沖大命。此限攸關生命關卡。

今年﹝丙戌﹞過渡本命疾厄宮,為大限之父母宮,坐陽煞,壬干。壬武曲化忌入大限命宮,沖本命命宮,武曲五行屬金,屬肺部,七殺主殺,天姚化忌主破耗。流命+本疾=天人合一,化忌沖本命, 今年必然凶多吉少﹝疾化忌沖命,較之命化忌沖疾嚴重﹞。

流年兄弟宮文昌化忌入本命反沖兄弟宮而為大限命宮,今年劫數很難逃出。

大限兄弟宮庚太陽化lộc入今年 64 歲流年命宮﹝定時﹞,庚天同在大限兄弟宮自化忌﹝定象﹞。

這大限之劫數必然應於太陽化lộc之今年流年 64 歲。

大限疾厄宮丙廉貞化忌入本命福德宮會生年忌星,成為雙忌落於流年 64 歲之疾厄宮,乃知今年為壽限之年﹝廉貞化忌為癌症﹞。

本命管大限而應數於流年:本命宮乙太陰化忌入大限疾厄宮﹝管﹞,而為本命父母宮,沖宮正為流年 64 歲﹝應﹞。再以忌追廉貞化忌同樣入流年 64 歲疾厄宮,主今年身體不保。

流年 64 歲疾厄宮坐貪狼忌,宮干丁太陰化lộc,轉廉貞化忌回流年疾厄﹝人易四化﹞,一看即知今年之身體必難渡過。

最重要的是:本命奴僕宮庚天同自化忌沖大限奴僕;本命奴僕天同自化忌而太陽化lộc入流命;大限奴僕廉貞化lộc入流疾沖破生年忌星,而太陽化忌入流命;流年奴僕太陰化忌沖流命,而本奴之lộc星與大奴之忌星太陽在流命交戰。今年流年 64 歲怎能逃過?唉!真是天命難逃呀!嗚乎!即使科技再發達也難抵定數呀!

※我謹以哀悼之心情對陳定南先生致上最高的敬意與懷思外,特提供對斗數研究有興趣的同道作為研究「生死劫數」的參考。

台北市敦化南路郵包爆炸案能否偵破之案情分析

前天﹝11月8日﹞下午四點多,巧遇現任大安分局刑事偵查隊的老同事李小隊長,一陣寒喧之後他突然問我說,敦南發生的那件爆炸案,你能否幫忙算一下,看看能否偵破,該往哪個方向查,何時能破案?我說我不是神仙怎麼告訴你?他說大家不都叫你仙仔,怎麼不是?我說要問我事情如果不給紅包鐵定不準。他說以前要給你,都是你不要,你現在卻「練誚話」,不過只要這個案子破了,一定會請你客。我說這是期約賄賂………。在長期為治安並肩作戰過的老兄弟仍然還是老兄弟,見面的開場白總是大剌剌的互相調侃。

我問李哪來的爆炸案我怎麼不知道,他說是今年九月六日發生的,七日報紙登得很大怎麼不曉得? 我想想原來九月七日一早我就驅車到宜蘭道教總廟參加為期四天的道學研習營,那幾天都未碰過報紙 電視,難怪我一點印象都沒有。

李告訴我這件案子被害人叫楊國城,那天他收到一件郵件包裹,打開時發生爆炸,導致一手殘廢, 一眼失明。案發迄今已兩個月,始終無法突破。我問他被害人從事哪種行業?李告訴我說是代客戶操作股票買賣的股友社副總或副理。李又說寄給楊國城的郵件原本寄到之前楊任職的單位而後再輾轉到敦化南路二段現職單位,楊親自拆封時引爆。

聽完案情概述,直覺就知道目標係對著楊國城本人而來,依經驗法則,不論蓄意殺人或蓄意傷害, 因具名有收件人,就絕對離不開「仇、財、情」三大因素,那麼是仇?是財?是情?這是屬於「面」的問題,如何將面理成方向的「線」,再由線中尋找出「點」,乃是偵辦刑案的三步曲。

李告訴我,被害人楊國城的身份證是國曆 55 年 12 月初3出生,我換算為丙午年十月 22 日觸機

取巳時排出命盤,金四局,目前行限過渡本命田宅宮,今年流年 41 歲過渡本命官lộc宮而為大限之父母宮。

以觀象法言:本官+流命=天人合一,大父為﹝大奴之財﹞中介。一望即知今年本人工作或事業上與眾生之財﹝朋友、客戶、上司﹞有息息相關的利害問題。

以流年 41 歲命宮戊干之人易四化看:戊貪狼化lộc入本命田宅+流年兄弟=天人合一,而為大限命宮。丁轉巨門化忌回流年命宮,沖宮為大限疾厄﹝往上取象﹞,且沖破生年lộc星天同。很明顯指出今年乃是自己在工作上貪圖自己財利,導致是非口舌;也可能係在工作上唬弄﹝巨姚同宮﹞朋友客戶而圖利自己中飽私囊,引發口舌而遭暗算﹝巨門﹞之血光劫數。

流年 41 歲之劫數位與大命重疊,宮干丁巨門化忌入流命,今年難逃暗算劫數。而丁太陰化lộc入流年夫妻宮,夫妻主配偶,也主事業之推展,故原因或許工作上又與配偶有關,也與女客戶有關﹝太陰﹞。

以九年遁法看:今年斗君在本命而為大限子女,遁丙廉貞化忌入本命疾厄會生年忌為雙忌入流年田宅﹝身體劫數﹞。辛文昌化忌入本命兄弟而為流年疾厄﹝也是身體劫數﹞。

大限之劫數位與本福重疊,宮干丙廉貞化忌入本命疾厄,會生年忌星成為雙忌入流年田宅宮,沖宮為斗君過渡流月七之疾厄宮﹝大限管流年應數流月﹞,故應數於七月身體發生劫數。丙干的另一顆化lộc星天同入夫妻宮,再以lộc轉lộc﹝追來源﹞轉忌﹝看結果﹞看:壬天梁化lộc入流年福德宮,壬武曲化忌入流年疾厄宮。天梁為股票星,武曲為財星,為剛星,與破軍同纏,為財耍狠。故推斷乃與股票買賣利益問發生糾紛相互耍狠有以致之。天梁化lộc入流月七月﹝定時﹞,武曲化忌入七月之奴僕而為流年疾厄。

再以觸機斷法研判:

前天李問我時為十一月八日下午四點十五分,係辛丑日申時問事。

辛干丑支均落被害人楊國城命盤之疾厄宮,疾厄宮坐有廉殺左右與生年忌星,為問事申時之奴僕宮,一望即知乃自己脾氣心態問題所引起,而與熟識之友人或客戶有關。也就是可能係自己的態度得罪朋友或客戶所造成。

辛干巨門化lộc入本命官lộc﹝疾厄之子女,申時之福德﹞,辛文昌化忌入本命兄弟﹝疾厄之官lộc, 申時之子女﹞,沖宮為本命奴僕,為申時之田宅。乃顯示自己臭屁,作事只為自己好,對別人誇大、虛偽、不實;或作假賬,或開空頭支票,或賬面出問題﹝文昌化忌﹞,或講話不算話﹝巨姚同宮化lộc﹞, 致使朋友或客戶虧損錢財所引起。

依上分析作出判斷:

本爆炸案乃因財結仇,自己圖利自己,理曲而又耍狠不與人妥協,引來殺機。

偵查方向:查訪前後任職單位員工,瞭解其為人處事之對象及風評。調取其所經手過的友人或股友客戶資料,及其本人與各客戶或友人間,案發前後各一個禮拜的電話通聯記錄交叉分析比對,鎖定重點對象掛線監聽。

本案應該能破,時間點應該在今年農曆十二月中旬左右,最遲明年元月農曆年前。