Tử vi

Khán cung, lưu cung, biến cung, khán phúc & sao giải tuần triệt (minhgiac)

Tử vi là bài toán về các TINH ĐẨU CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ BÀI TOÁN VỀ NHỮNG CON SỐ. Có 3 điều bí mật nhất của tửvi đó là KHÁN SINH TỬ,KHÁN CUNG SỐ VÀ KHÁN VẬN HẠN

Xem bao giờ cũng cần 3 điều kiện:

1)là phải nhìn thấy người đó xem tướng mạo thế nào

Bạn đang xem: Khán cung, lưu cung, biến cung, khán phúc & sao giải tuần triệt (minhgiac)

2)phải biết nơi sinh

3)phải biết ngày giờ sinh chính xác

KHÁN CUNG PHẢI ĐỊNH TRƯỚC SAU

ẤN CUNG ĐỊNH SẴN LƯU CUNG BIẾN HÌNH

ẤN CUNG CHỈ NÓI CHỮ THỜI

SỰ THỜI BIẾN CHUYỂN PHẢI TÌM BIẾN CUNG 

KHÁN TƯỚNG PHẢI TRỌNG THẦN TRỌNG THANH

XEM SỐ PHẢI TRỌNG CÁCH TRỌNG CỤC

TRONG SỐ PHẢI PHÂN THIÊN ĐỊA NHÂN

Khán phúc phải ngó phúc cung

sau rồi tìm Mộ ở xem phương nào

nếu đa cát hóa phước sao

lo gì phúc bạc vẫn vinh hơn người

tuần kia triệt ấy nơi nao

hễ mà gặp phải………..

ấy thôi coi hết triệt tuần

3 sao ấy biểu tượng cho thiên địa nhân hợp nhất sẽ giải được tuần triệt

Lấy cung phu thê cung tử tức để luận cho đó là chính là cung phúc thực sự của đời người, còn cung phúc đức trên lá số chỉ là phúc âm phần, dòng họ, phong thủy, ngôi mộ ứng phát cho đương số

1. Sao mô. phải ở mệnh, thân ,phúc ,quan,tài khi này gặp tuần triệt,thai tọa,tả hữu mới có giá trị phát phúc.còn ở các cung khác nó chỉ đơn giản là giải tuần triệt mà thôi.và người dương những cung cường đó phải ở cung dưong(thìn tuất)mới mạnh tương tự tuổi âm cũng vây.còn thông thường ta tìm nơi mộ đóng để biết mồ mả như thế nào mà thôi.

2. Sinh vượng mộ khi gặp tuần triệt vuốt đuôi sẽ giải cứu mạnh hơn.và khi bị chặn đầu đương nhiên là kém hơn về sao mộ tuổi dương mộ đóng cung dương gặp tuần triệt,hoặc sao tốt mới ứng mạnh. Tuổi âm sẽ ứng mạnh ở cung âm. Xem mộ là xem sinh khí thật,phúc phần thực của đương số,qua đó cũng để biết được ngôi đó được chôn cất ở nơi như thế nào.ứng phát với đương số như thế nào.

Muốn hiểu tuần triệt sao bị MỘ,SINH,VỰONG hóa giải thì phải hiểu tuần triệt tác âm dương đã từ xưa đến nay mọi người,mọi sách thường đánh giá vòng tràng sinh rất thấp và cho chúng là những sao nhỏ.mà đã bỏ mất cái giá trị lớn lao của nó,ý nghĩa lớn lao của nó với bản cung với nhân sinh với vận mạng đời người.cũng như CỤC SỐ cũng vậy người ta chỉ biết so sánh bản mệnh với cục rồi nói này nói nọ.mà mấy ai biết không có cục số thì làm gì có lá số để mà xem,?làm gì có thế cục vận mệnh như thế nào?lấy gì mà khởi hạn?nó theo ta hết cuộc đời trần thế. “Một hạt cát sẽ chẳng có ý nghĩa gì trong việc xây lũy xây thành nhưng nó có thể làm đôi mắt của bạn trở nên xót xa,mù lòa.một giọt nước cũng chẳng có ý nghĩa gì khi ném nó xuống một xa mạc nóng bổng hay một đại dương mênh mông nhưng nó nó có thể làm tràn một ly nước”chỉ vậy thôi! 

Tuần triệt nó luôn luôn tác động vào bản cung mà nó chấn giữ.do đó mộ rất cần một sự tác động để thay đổi,bộc phá được cái ẩn tàng ngàn năm kia.còn sinh vượng là sự bù trừ cho nhưng thay đổi,những tác động do tuần triệt gây ra.sinh vượng cũng như quá trình của cuộc sống nó mạnh lên hay yếu đi tùy vào sức lực và tuổi tác của ta.nên cũng không khó gì để giải thích câu hỏi của anh.có mộ thì thường bộc phát,phát huy được tài năng,lắm bắt được cơ hội.có sinh vượng thì giữ nguyên được nguyên khí,tạo lại sự cân bằng và ổn định khi đó sự tốt xấu của cung mà tuần triệt đóng hoàn toàn do các sao phối chiếu tốt xấu tại bản cung hay tam phương tứ chính chiếu về

MUỐN XEM TANG TÓC THẾ NÀO

CHỈ CẦN NGÓ ĐẾN…….4 SAO PHẢI TÌM.

cái này thực ra tử vi có một công thức đĩnh sẵn chỉ cần lưu liên đại hạn,hay tiểu hạn mà 4 chính tinh này gặp sao xấu là có tang.

TRONG TỬ VI CÓ MỘT SAO GỌI LÀ SAO SINH TỬ LÀ CÓ THẬT

Phân tích lá số theo 3 chiều.

– thứ nhất là là đắc tính của bộ sao. kiểu như sát phá tham chủ hành động tha vật, ưu tâm…..

_thứ hai là tính dương của cung từ dần đến thân thì mạnh, nhanh, hướng ngạoi, và các âm từ dậu đến sửử hướng nội, tính âm. từ đặc tính này sẽ biết phương hay hành đó nhanh, trậm, phát ngoài hay âm tính trong. ví dụ như thiên cơ cư sửu âm cung thì chủ việc tính toán hướng nội, cơ mưu âm thầm, hoặc ngấm ngầm chẳng hạn thế còn thành bại còn do bàng phụ tinh chứ!

_ xét độ số ảnh hưởng của sao thủ mệnh với cục ra sao. Không cần quan tâm lắm đến mệnh cục vì bản thân minh giac luận số toàn dùng cục số mà chả dấu gì minhgiac cũng viết một cuốn nháp về “cục số ngũ hành tổng luận” lấy cục số làm nền là con người, cho số mệnh trong tam tài.

_ các sao bố trí trên 12 cung thực ra minhgiac sẽ xét về tư tưởng và ý nguyện của cung đó như thế nào với cung mệnh. ví dụ cung quan có thiên đồng thì người này muốn làm việc nhàn hạ, hưởng thụ… cung thê thái âm muốn có người xinh đẹp,duyên dáng…chẳng hạn thế

Còn việc xét các thế đứng để biết sao nào làm chủ kỳ thực không khó. ví thử như như cách đào hoa phạm chủ tử tham mão dậu chẳng hạn. khi sao tham lam là chủ cung ắt chủ về vật dục, tham dục, hưởng thụ chi cách con người xấu xa, tiện nhân. nhưng khi tử vi làm chủ ắt sẽ điều tiết tham lam thì con người vẫn đôn hậu, thẳng thắn. còn làm thế nào để xác định được đó có lẽ chúng ta bàn sau khi có thể 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Đăng bởi: Phật Giáo Việt Nam

Chuyên mục: Học tử vi

Xem thêm Khán cung, lưu cung, biến cung, khán phúc & sao giải tuần triệt (minhgiac)

Tử vi là bài toán về các TINH ĐẨU CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ BÀI TOÁN VỀ NHỮNG CON SỐ. Có 3 điều bí mật nhất của tửvi đó là KHÁN SINH TỬ,KHÁN CUNG SỐ VÀ KHÁN VẬN HẠN

Xem bao giờ cũng cần 3 điều kiện:

1)là phải nhìn thấy người đó xem tướng mạo thế nào

2)phải biết nơi sinh

3)phải biết ngày giờ sinh chính xác

KHÁN CUNG PHẢI ĐỊNH TRƯỚC SAU

ẤN CUNG ĐỊNH SẴN LƯU CUNG BIẾN HÌNH

ẤN CUNG CHỈ NÓI CHỮ THỜI

SỰ THỜI BIẾN CHUYỂN PHẢI TÌM BIẾN CUNG 

KHÁN TƯỚNG PHẢI TRỌNG THẦN TRỌNG THANH

XEM SỐ PHẢI TRỌNG CÁCH TRỌNG CỤC

TRONG SỐ PHẢI PHÂN THIÊN ĐỊA NHÂN

Khán phúc phải ngó phúc cung

sau rồi tìm Mộ ở xem phương nào

nếu đa cát hóa phước sao

lo gì phúc bạc vẫn vinh hơn người

tuần kia triệt ấy nơi nao

hễ mà gặp phải………..

ấy thôi coi hết triệt tuần

3 sao ấy biểu tượng cho thiên địa nhân hợp nhất sẽ giải được tuần triệt

Lấy cung phu thê cung tử tức để luận cho đó là chính là cung phúc thực sự của đời người, còn cung phúc đức trên lá số chỉ là phúc âm phần, dòng họ, phong thủy, ngôi mộ ứng phát cho đương số

1. Sao mô. phải ở mệnh, thân ,phúc ,quan,tài khi này gặp tuần triệt,thai tọa,tả hữu mới có giá trị phát phúc.còn ở các cung khác nó chỉ đơn giản là giải tuần triệt mà thôi.và người dương những cung cường đó phải ở cung dưong(thìn tuất)mới mạnh tương tự tuổi âm cũng vây.còn thông thường ta tìm nơi mộ đóng để biết mồ mả như thế nào mà thôi.

2. Sinh vượng mộ khi gặp tuần triệt vuốt đuôi sẽ giải cứu mạnh hơn.và khi bị chặn đầu đương nhiên là kém hơn về sao mộ tuổi dương mộ đóng cung dương gặp tuần triệt,hoặc sao tốt mới ứng mạnh. Tuổi âm sẽ ứng mạnh ở cung âm. Xem mộ là xem sinh khí thật,phúc phần thực của đương số,qua đó cũng để biết được ngôi đó được chôn cất ở nơi như thế nào.ứng phát với đương số như thế nào.

Muốn hiểu tuần triệt sao bị MỘ,SINH,VỰONG hóa giải thì phải hiểu tuần triệt tác âm dương đã từ xưa đến nay mọi người,mọi sách thường đánh giá vòng tràng sinh rất thấp và cho chúng là những sao nhỏ.mà đã bỏ mất cái giá trị lớn lao của nó,ý nghĩa lớn lao của nó với bản cung với nhân sinh với vận mạng đời người.cũng như CỤC SỐ cũng vậy người ta chỉ biết so sánh bản mệnh với cục rồi nói này nói nọ.mà mấy ai biết không có cục số thì làm gì có lá số để mà xem,?làm gì có thế cục vận mệnh như thế nào?lấy gì mà khởi hạn?nó theo ta hết cuộc đời trần thế. “Một hạt cát sẽ chẳng có ý nghĩa gì trong việc xây lũy xây thành nhưng nó có thể làm đôi mắt của bạn trở nên xót xa,mù lòa.một giọt nước cũng chẳng có ý nghĩa gì khi ném nó xuống một xa mạc nóng bổng hay một đại dương mênh mông nhưng nó nó có thể làm tràn một ly nước”chỉ vậy thôi! 

Tuần triệt nó luôn luôn tác động vào bản cung mà nó chấn giữ.do đó mộ rất cần một sự tác động để thay đổi,bộc phá được cái ẩn tàng ngàn năm kia.còn sinh vượng là sự bù trừ cho nhưng thay đổi,những tác động do tuần triệt gây ra.sinh vượng cũng như quá trình của cuộc sống nó mạnh lên hay yếu đi tùy vào sức lực và tuổi tác của ta.nên cũng không khó gì để giải thích câu hỏi của anh.có mộ thì thường bộc phát,phát huy được tài năng,lắm bắt được cơ hội.có sinh vượng thì giữ nguyên được nguyên khí,tạo lại sự cân bằng và ổn định khi đó sự tốt xấu của cung mà tuần triệt đóng hoàn toàn do các sao phối chiếu tốt xấu tại bản cung hay tam phương tứ chính chiếu về

MUỐN XEM TANG TÓC THẾ NÀO

CHỈ CẦN NGÓ ĐẾN…….4 SAO PHẢI TÌM.

cái này thực ra tử vi có một công thức đĩnh sẵn chỉ cần lưu liên đại hạn,hay tiểu hạn mà 4 chính tinh này gặp sao xấu là có tang.

TRONG TỬ VI CÓ MỘT SAO GỌI LÀ SAO SINH TỬ LÀ CÓ THẬT

Phân tích lá số theo 3 chiều.

– thứ nhất là là đắc tính của bộ sao. kiểu như sát phá tham chủ hành động tha vật, ưu tâm…..

_thứ hai là tính dương của cung từ dần đến thân thì mạnh, nhanh, hướng ngạoi, và các âm từ dậu đến sửử hướng nội, tính âm. từ đặc tính này sẽ biết phương hay hành đó nhanh, trậm, phát ngoài hay âm tính trong. ví dụ như thiên cơ cư sửu âm cung thì chủ việc tính toán hướng nội, cơ mưu âm thầm, hoặc ngấm ngầm chẳng hạn thế còn thành bại còn do bàng phụ tinh chứ!

_ xét độ số ảnh hưởng của sao thủ mệnh với cục ra sao. Không cần quan tâm lắm đến mệnh cục vì bản thân minh giac luận số toàn dùng cục số mà chả dấu gì minhgiac cũng viết một cuốn nháp về “cục số ngũ hành tổng luận” lấy cục số làm nền là con người, cho số mệnh trong tam tài.

_ các sao bố trí trên 12 cung thực ra minhgiac sẽ xét về tư tưởng và ý nguyện của cung đó như thế nào với cung mệnh. ví dụ cung quan có thiên đồng thì người này muốn làm việc nhàn hạ, hưởng thụ… cung thê thái âm muốn có người xinh đẹp,duyên dáng…chẳng hạn thế

Còn việc xét các thế đứng để biết sao nào làm chủ kỳ thực không khó. ví thử như như cách đào hoa phạm chủ tử tham mão dậu chẳng hạn. khi sao tham lam là chủ cung ắt chủ về vật dục, tham dục, hưởng thụ chi cách con người xấu xa, tiện nhân. nhưng khi tử vi làm chủ ắt sẽ điều tiết tham lam thì con người vẫn đôn hậu, thẳng thắn. còn làm thế nào để xác định được đó có lẽ chúng ta bàn sau khi có thể 

(Dẫn theo trang vuihoctuvi.blogspot.com)

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button